ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT"

Transkript

1 ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO PROSINEC 2008 INVESTMENT MANAGEMENT

2 Více informací získáte na adrese: ING Investment Management Belgium Fundinfo Helpdesk (MA ) Avenue Marnix 24 B-1000 Brussel Tel nebo Prospekt byl vytvořen pomocí systému 'Publication Management System', který pro sektor investičních fondů vyvinula společnost Imprimerie Centrale S.A. - Financial Services v Lucemburku.

3 ING (L) INVEST LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE Obsah Upozornění ČÁST I: Základní informace o společnosti I. Informace o investicích II. Upisování, odkup a konverze cenných papírů III. Náklady, poplatky a daňový režim IV. Rizikové faktory V. Veøejnì pøístupné informace a dokumenty ČÁST II: INFORMATIVNÍ LISTY S POPISEM PODFONDŮ ING (L) Invest Africa and Middle East ING (L) Invest Alternative Beta ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend ING (L) Invest Balkan ING (L) Invest Banking & Insurance ING (L) Invest Biotechnology ING (L) Invest China Access ING (L) Invest Climate Focus ING (L) Invest Computer Technologies ING (L) Invest Consumer Goods ING (L) Invest Emerging Europe ING (L) Invest Emerging Markets ING (L) Invest EMU Equity ING (L) Invest Energy ING (L) Invest Euro High Dividend ING (L) Invest Euro Income ING (L) Invest Europe High Dividend ING (L) Invest Europe Opportunities ING (L) Invest European Banking & Insurance ING (L) Invest European Equity ING (L) Invest European Health Care ING (L) Invest European Real Estate ING (L) Invest European Sector Allocation ING (L) Invest European Small Caps ING (L) Invest European Telecom ING (L) Invest Food & Beverages ING (L) Invest Global Brands ING (L) Invest Global Growth ING (L) Invest Global High Dividend ING (L) Invest Global Real Estate ING (L) Invest Greater China ING (L) Invest Health Care ING (L) Invest India Focus ING (L) Invest Industrials ING (L) Invest Japan ING (L) Invest Japanese Small & Mid Caps ING INVESTMENT MANAGEMENT 3

4 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 ING (L) INVEST ING (L) Invest Latin America ING (L) Invest Materials ING (L) Invest New Asia ING (L) Invest New Technology Leaders ING (L) Invest Prestige & Luxe ING (L) Invest Sustainable Growth ING (L) Invest Telecom ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) ING (L) Invest US High Dividend ING (L) Invest US Opportunistic Equity ING (L) Invest Utilities ING (L) Invest World ING INVESTMENT MANAGEMENT

5 ING (L) INVEST LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE Upozornění Upisování akcií společnosti je platné pouze v případě, že proběhlo podle pokynů uvedených v platném prospektu společnosti (ve zkráceném či úplném znění), k němuž je přiložena poslední výroční zpráva, kterou má společnost k dispozici, nebo poslední pololetní zpráva, pokud ji společnost zveřejnila po vydání poslední výroční zprávy. Žádná osoba není oprávněna vycházet z jiných podkladů či informací než z těch, jež jsou uvedeny v úplném nebo zkráceném znění prospektu a v něm uvedených dokumentech, o nichž je známo, že jsou určeny k nahlédnutí veřejnosti. Tento prospekt společnosti podrobně popisuje obecná rámcová ustanovení, která se vztahují na všechny podfondy a která je třeba prostudovat v kombinaci s příslušnými informativními listy s popisem jednotlivých podfondů. Tyto informativní listy budou zařazeny do tohoto dokumentu vždy při založení nového podfondu a jsou nedílnou součástí prospektu ve zkrácené i úplné verzi. Žádáme potenciální investory, aby si před každým vkladem svých investičních prostředků tyto informativní listy s popisem podfondů pečlivě prostudovali. Prospekt společnosti (ve zkrácené i úplné verzi) bude pravidelně aktualizován, aby do něj byly začleněny všechny důležité změny. Doporučujeme investorům, aby se informovali u společnosti, zda mají k dispozici nejnovější verzi tohoto dokumentu. Kromě toho společnost poskytne zdarma a na požádání všem akcionářům a potenciálním investorům nejnovější zkrácenou verzi tohoto prospektu. Je zakázáno používat tento dokument jako obchodní nabídku nebo pobídku k prodeji cenných papírů v zemích nebo za podmínek, kdy by takováto nabídka nebo pobídka nebyla povolena příslušnými úřady. Společnost byla založena a sídlí v Lucemburku, kde obdržela povolení příslušného lucemburského úřadu. Toto povolení nemůže být interpretováno ani vykládáno jako schválení obsahu tohoto prospektu, kvality akcií či kvality investic, které společnost vlastní, ze strany kompetentního lucemburského úřadu. Podnikatelské aktivity společnosti podléhají zákonnému dozoru příslušného lucemburského úřadu. Kromě toho tato společnost nebyla zapsána podle zákona Spojených států amerických z roku 1940 o investičních společnostech ve znění pozdějších úprav a změn, ani podle analogických právních předpisů jakékoliv jiné jurisdikce kromě výjimek, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Akcie této společnosti nebyly zaregistrovány podle zákona Spojených států amerických z roku 1933 o cenných papírech ve znění pozdějších úprav a změn, ani podle jiného analogického právního předpisu jakékoliv jiné jurisdikce kromě výjimek, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Akcie této společnosti nesmí být nabízeny k prodeji, prodány, převedeny ani vydány do Spojených států amerických, na jejich území či jejich državy, ani jakémukoliv státnímu příslušníkovi Spojených států amerických (US Person) tak, jak je definován v rámci Právních nařízení S zákona Spojených států amerických z roku 1933 (což je definice, která může čas od času procházet změnami podle legislativy, právních předpisů, nařízení či interpretace pro administrativní účely) s výjimkou transakcí, při kterých nedochází k porušení zákonných předpisů o převoditelných cenných papírech v rámci platné legislativy Spojených států amerických. Investoři mohou být vyzváni k tomu, aby prokázali, že nejsou státním příslušníkem Spojených států amerických a že akcie neupisují jménem nebo za státního příslušníka Spojených států amerických. Doporučujeme investorům, aby se informovali ve věci platné legislativy, právních předpisů a nařízení (především pak ve věci právních předpisů a nařízení upravujících daňový režim a devizovou kontrolu), kterým podléhají v zemi svého původu, pobytu nebo stálého bydliště v souvislosti s investováním do společnosti a aby se poradili se svým finančním, právním a daňovým poradcem ve všech otázkách, které souvisejí s obsahem tohoto dokumentu. Společnost potvrzuje, že splňuje veškeré zákonné a právní předpisy platné v Lucemburském velkovévodství pro prevenci praní špinavých peněz a financování terorizmu. Správní rada nese zodpovědnost za informace uvedené v tomto dokumentu ke dni zveřejnění. Správní rada potvrzuje na základě rozumné a přiměřené znalosti tohoto dokumentu, že v něm obsažené informace jsou správným a věrným odrazem skutečnosti a že nebyla opomenuta žádná informace, která by změnila význam tohoto dokumentu, pokud by do něj byla zařazena. Hodnota akcií společnosti podléhá vlivům velkého množství faktorů. Všechny odhady výnosů i údaje o historické výnosnosti jsou uvedeny pro informaci a neposkytují žádné záruky budoucí výkonnosti. Proto správní rada upozorňuje na skutečnost, že za běžných podmínek a s ohledem na kolísání kurzů cenných papírů v portfoliu může být odkupní cena akcií vyšší nebo nižší než emisní (upisovací) cena. Oficiálním jazykem originálu tohoto prospektu je anglicky. Anglický originál může být přeložen do jiných jazyků. V případě rozdílů či nesrovnalostí mezi anglická verze tohoto dokumentu a ostatními přeloženými verzemi rozhoduje anglická verze, s výjimkou (přičemž tato výjimka je jediná), kdy právní předpisy jurisdikce země, kde jsou akcie nabízeny veřejnosti, stanoví jinak. Avšak i v takovémto případě bude tento dokument vykládán a interpretován podle lucemburského práva. Urovnání případných námitek či sporů vzniklých v souvislosti s investicemi vloženými do společnosti bude provedeno podle lucemburské legislativy. TENTO PROSPEKT NEPŘEDSTAVUJE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NABÍDKU ČI VEŘEJNOU POBÍDKU V PŘÍPADĚ ZEMÍ, JEJICHŽ JURISDIKCE POVAŽUJE TAKOVOUTO VEŘEJNOU NABÍDKU ČI POBÍDKU ZA NEZÁKONNOU. TENTO PROSPEKT NEPŘEDSTAVUJE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NABÍDKU ČI POBÍDKU VE VZTAHU K OSOBĚ, VŮČI NÍŽ BY TENTO DOKUMENT MOHL BÝT POVAŽOVÁN ZA NEZÁKONNĚ UČINĚNÝ NÁVRH. ING INVESTMENT MANAGEMENT 5

6 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 ING (L) INVEST ČÁST I: Základní informace o společnosti Stručná prezentace společnosti Místo, právní forma a datum založení Společnost byla založena v Lucemburku, v Lucemburském velkovévodství, jako investiční společnost s variabilním kapitálem ( SCIAV ) s několika podfondy, dne Sídlo společnosti 52, route d Esch L-1470 Luxembourg Obchodní rejstřík Č. B Lucemburský kontrolní úřad Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, dále uváděná jako CSSF) Správní rada Předseda: - Pan Alexandre Deveen Generální ředitel ING Investment Management Belgium 24 avenue Marnix, Brusel Ředitelé: - Pan Christian Bellin Generální ředitel ING Investment Management Belgium 24 avenue Marnix, Brusel - Pan Odilon de Groote Samostatný ředitel Sídlo společnosti 52 Route d Esch, Lucemburk - Pan Bruno Springael Generální ředitel ING Investment Management Belgium 24 avenue Marnix, Brusel - Pan Paul Suttor Řízení výrobků a změn, Organizace pro správu služeb ING Investment Management Luxembourg S.A. 52 route d'esch, L-2965 Lucemburk Nezávislý auditor Ernst & Young, société anonyme (akciová společnost) 7 Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach ( BP L-2017 Lucemburk) Manažerská společnost ING Investment Management Luxembourg S.A. 52 route d'esch, L-2965 Lucemburk Správci portfolia ING Asset Management bv 15 Prinses Beatrixlaan, Haag ING Clarion Real Estate Securities LP 259 North Radnor Chester Road, Radnor, Pennsylvania ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd 39/F One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hongkong ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd 9 Raffles Place # Republic Plaza Singapur ING Investment Management Belgium 24 avenue Marnix, Brusel ING Investment Management Co. 230 Park Avenue, New York, NY ING Mutual Fund Company (Japan) Ltd The New Otani Garden Court 19F, 4-1 Kioicho, Chiyoda-Ku, Tokio, Japonsko, ING Mutual Funds Management Company S.A. 38, Vassileos Konstantinou Avenue, Atény , Řecko Depozitní banka ING Luxembourg S.A., société anonyme (akciová společnost) 52 route d Esch, Lucemburk Centrální správa ING Investment Management Luxembourg S.A., société anonyme (akciová společnost) 52 route d'esch, L-2965 Lucemburk Zástupce pro převody a správce seznamu akcionářů ING Luxembourg S.A., société anonyme (akciová společnost) 52 route d Esch, Lucemburk Promotor ING Investment Management (Europe) bv 15 Prinses Beatrixlaan, Haag Upisování cenných papírů, odkup, konverze, finanční služby ING Luxembourg S.A. nebo jakákoliv jiná instituce, jejíž jméno je zveřejňováno ve výročních a pololetních zprávách o činnosti a hospodaření společnosti. Finanční rok Od 1. října do 30. září následujícího roku Datum konání řádné valné hromady Čtvrtý čtvrtek v lednu od 14:00 hod. (lucemburského času) (pokud tento den není pracovním dnem v lucemburském bankovním sektoru, bude se valná hromada konat první následující pracovní den) 6 ING INVESTMENT MANAGEMENT

7 ING (L) INVEST LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE I. Informace o investicích Obecné informace Výhradním předmětem činnosti společnosti je investování prostředků, kterými disponuje v cenných papírech a/nebo v ostatních likvidních finančních aktivech uvedených v paragrafu 41 (1) zákona ze dne 20. prosince 2002 tak, aby její akcionáři měli prospěch ze zisků, které jsou výsledkem správy portfolia cenných papírů společnosti. Společnost je povinna dodržovat investiční limity ve smyslu a znění části I zákona ze dne 20. prosince V rámci svých cílů je společnost oprávněna nabídnout na výběr mezi několika podfondy, které jsou řízeny a spravovány nezávisle na sobě. Specifická investiční politika jednotlivých podfondů je podrobně popsána v informativních listech k jednotlivým podfondům. V rámci svých investic budou aktiva určitého podfondu ručit pouze za dluhy, závazky a povinnosti, které se vztahují k tomuto podfondu. V rámci akcionářských vztahů je každý podfond veden jako samostatný subjekt. Na základě rozhodnutí správní rady může být pro každý podfond emitována jedna nebo několik tříd akcií. Cenová struktura, výše minimálního počátečního vkladu, deviza, v níž je vyjadřována čistá účetní hodnota, a kategorie způsobilých investorů se mohou lišit v závislosti na jednotlivých třídách akcií. Jednotlivé třídy akcií se mohou rovněž lišit v závislosti na jiných objektivních podkladech, které stanoví správní rada společnosti. Specifika podfondů Investiční politika a cíle jednotlivých podfondů jsou popsány v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. II. Upisování, odkup a konverze cenných papírů Nákup, akcií provádí ING Luxembourg S.A. a organizace zajišťující finanční služby. Náklady a poplatky spojené s emisí, odkupem a konverzí akcií jsou uvedeny v informativním listu s popisem podfondu. Mohou být vydány akcie na doručitele a/nebo na jméno tak, jak je uvedeno v jednotlivých informativních listech podfondů. Správní rada je oprávněna rozhodnout o vydání zlomků akcií. Emisní, odkupní a konverzní cena může být navýšena o případné daně, poplatky a kolkovná, které mohou být požadovány z titulu upisování, odkupu nebo konverze cenných papírů. V případě pozastavení výpočtu čisté účetní hodnoty a/nebo pozastavení příkazů k upisování cenných papírů budou přijaté příkazy provedeny na základě první čisté účetní hodnoty, která bude moci být použita po uplynutí doby pozastavení. Společnost zakazuje praktiky spojené s tzv. Market Timing a vyhrazuje si právo odmítnout příkazy k upsání a konverzi cenných papírů, které mají původ u investora, kterého společnost podezírá z používání takovýchto praktik, a přijmout v případě potřeby potřebná opatření za účelem ochrany zájmu společnosti a ostatních investorů. Upisování cenných papírů Společnost přijímá příkazy k upsání cenných papírů každý pracovní den v bankovním sektoru v Lucembursku, pokud nebude v informativních listech podfondů stanoveno jinak. Investoři, jejichž příkazy k upsání cenných papírů byly schváleny, obdrží akcie, které budou emitovány na základě použitelné čisté účetní hodnoty, která bude specifikována v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. Cena k úhradě může být navýšena o emisní poplatek ve prospěch příslušného podfondu a/nebo distributora, uvedený podrobněji v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. V žádném případě však nepřesáhne limity uvedené v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. Částka za upsání emitovaných akcií je splatná v referenční (denominační) devize příslušné třídy akcií. Pokud akcionář požádá o platbu v jiné měně, půjdou náklady spojené se směnnou transakcí k tíži tohoto akcionáře. Tato cena bude splatná ve lhůtě stanovené pro jednotlivé podfondy uvedené v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. Akcie budou vydány deset dnů ode dne stanovení čisté účetní hodnoty, která bude použita při upsání akcií. Správní rada společnosti bude oprávněna kdykoliv zastavit emisi akcií. Toto opatření bude moci omezit na určité země, určité podfondy a nebo určité třídy akcií. Společnost je oprávněna omezit nebo zakázat nákup akcií jakékoliv fyzické nebo právnické osobě. Odkup akcií Každý akcionář má právo požádat o odkup svých akcií. Žádost o odkoupení akcií nelze odvolat. Společnost přijímá příkazy k odkupu každý pracovní den v bankovním sektoru v Lucemburku. Příslušná částka za odkup akcií bude stanovena na základě čisté inventární hodnoty uvedené v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. Cena k úhradě může být navýšena o odkupní poplatek ve prospěch příslušného podfondu a/nebo distributora, uvedený podrobněji v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. V žádném případě však nepřesáhne limity uvedené v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. Akcionáři jsou povinni při podávání žádosti o odkup akcií předložit v případě potřeby (i) akcie na doručitele (cenné papíry vydané v listinné podobě) nebo (ii) akcie na jméno, řádně opatřené (iii) všemi nevyplacenými kupony v případě, že se jedná o dividendové akcie (na doručitele nebo na jméno). Daně, poplatky a běžné režijní náklady půjdou k tíži akcionáře. Příslušná částka za odkup akcií je splatná v referenční (denominační) devize příslušné třídy akcií. Pokud akcionář požádá o platbu v jiné měně, půjdou náklady spojené se směnnou transakcí k tíži tohoto akcionáře. Správní rada ani depozitní banka neponesou odpovědnost za jakékoliv platební prodlení, které vznikne v důsledku případné devizové kontroly či jiných okolností, které jsou nezávislé na jejich vůli a které by mohly omezit nebo znemožnit převod výnosu z odkupu akcií do zahraničí. Společnost je oprávněna přistoupit k nucenému odkupu všech akcií, pokud zjistí, že osoba, jež není oprávněná k držení akcií společnosti (např. státní příslušník Spojených států amerických), vlastní sama nebo spolu s jinými osobami akcie společnosti, nebo provést či nařídit nucený odkup části akcií, pokud zjistí, že jedna nebo několik osob vlastní část akcií společnosti takovým způsobem, že by společnost mohla podléhat jiným daňovým zákonům než lucemburským. Konverze Akcionáři jsou oprávněni požádat o konverzi jakýchkoliv akcií podfondu na akcie jiného podfondu za podmínky, že budou dodrženy podmínky přístupu k akciím cílové třídy, typu nebo podtypu akcií tohoto jiného podfondu, a to na základě příslušných čistých účetních hodnot, které budou stanoveny ke společnému dni ocenění, jenž bude následovat po přijetí žádosti o provedení konverze. V případech žádosti o konverzi akcií podfondu, u něhož se limit přijímání příkazů případně liší od limitu použitelného pro upsání akcií v cílovém podfondu, bude žádost o provedení konverze spojená se žádostí o odkup, po níž bude následovat žádost o upsání akcií v cílovém podfondu, aniž by to mělo za důsledek vedlejší náklady k tíži investora. Zlomek fyzicky existujících cenných papírů, který vznikne při odkupu, odkoupí společnost. Tento zlomek bude akcionáři proplacen na základě příslušné čisté účetní hodnoty. ING INVESTMENT MANAGEMENT 7

8 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 ING (L) INVEST Poplatky a náklady na odkup a emisi akcií související s převodem mohou být účtovány akcionáři, jak je popsáno v informativním listu každého podfondu. V případě, že akcionáři podávají žádost o konverzi akcií, jsou povinni předložit v případě potřeby cenné papíry na doručitele (cenné papíry vydané listinné podobě) se všemi neproplacenými kupóny, pokud se jedná o dividendové akcie, nebo případné emisní certifikáty pro akcie na jméno. Upsání a odkup akcií proti výplatě v naturáliích Společnost je oprávněna vyhovět žádosti akcionáře a souhlasit s emisí akcií společnosti proti vkladu způsobilých aktiv v naturáliích, která splňují určité podmínky, za předpokladu, že budou dodrženy právní předpisy Lucemburského velkovévodství, především pak povinnost předložit ocenění těchto aktiv v podobě znaleckého posudku auditora. Povinností správní rady bude stanovit pro každý konkrétní případ druh a typ přípustných aktiv, přičemž tyto cenné papíry odpovídají cílům a požadavkům investiční politiky uplatňované v rámci příslušného podfondu. Náklady spojené s těmito úpisy v naturáliích ponese akcionář, který o ně případně požádá. Společnost bude oprávněna, pokud tak rozhodne správní rada, uhradit akcionářům odkupní cenu formou přidělení investičních nepeněžních prostředků/naturálií pocházejících z aktiv souvisejících s danou třídou nebo s danými třídami akcií, a to do výše hodnoty vypočtené ke dni ocenění, k němuž byla odkupní cena vypočtena. Odkupy akcií jinou formou než za hotové podléhají povinnosti zpracování znaleckého posudku, který předloží nezávislý auditor společnosti. Odkoupení akcií proti výplatě v naturáliích je možné pouze za podmínky, (i) že bude zaručeno právo akcionářů na rovné zacházení, (ii) že dotyční akcionáři vyjádří svůj souhlas a že (iii) povaha nebo typ aktiv určených k převodu bude v takovémto případě stanovena na rovném, rozumném a přiměřeném základě, aby nedošlo k poškození zájmů ostatních majitelů akcií dané třídy nebo daných tříd. V takovémto případě půjdou náklady spojené s odkupem akcií proti výplatě v naturáliích k tíži aktiv souvisejících s příslušnou třídou (příslušnými třídami) akcií. III. Náklady, poplatky a daňový režim A. NÁKLADY K TÍŽI SPOLEČNOSTI 1. K tíži společnosti půjdou náklady spojené se založením a provozováním společnosti, společnost na sebe rovněž může vzít náklady spojené s propagací a reklamou. Tyto náklady mohou zahrnovat, přičemž tento seznam není vyčerpávající, především odměny vyplácené depozitní bance, odměny vyplácené manažerské společnosti, kterou určí společnost, odměny vyplácené auditorovi společnosti, náklady na tisk, distribuci a překlad prospektů vydávaných u příležitosti emitování cenných papírů a periodických zpráv, náklady na zprostředkovatelskou a makléřskou činnost, provize, poplatky a náklady spojené s pohyby cenných papírů a hotovostními operacemi, náklady na úhradu paušální daně v Lucembursku a ostatní daně a poplatky související s činností společnosti, náklady spojené s vytištěním akcií, s překlady materiálů a s uveřejňováním informací v tisku tak, jak požadují zákonná ustanovení, náklady spojené s finančními službami, které se týkají cenných papírů a kuponů společnosti, případné náklady spojené s kótováním na burze cenných papírů nebo se zveřejněním ceny akcií společnosti, náklady spojené s oficiálními právními listinami a úkony a s nimi spojenými službami právních poradců, a dále náklady a případné odměny vyplácené členům správní rady. V některých případech je společnost rovněž oprávněna vzít na sebe poplatky hrazené úřadům zemí, kde jsou akcie společnosti veřejně nabízeny, a rovněž náklady a poplatky spojené s registracemi v zahraničí. Společnost je oprávněna zařadit do svých nákladů odměny vyplácené správcům portfolia, investičním poradcům, manažerům a ostatním případným poskytovatelům služeb pod podmínkou, že takto vyplacené částky budou odečteny z odměny připadající manažerské společnosti, kterou určí společnost. 2. Společnost vyplácí depozitní bance jako odměnu provizi příslušející depozitním bankám a hradí náklady spojené s prováděním bankovních transakcí, a to na základě smlouvy uzavřené s depozitní bankou. Tato odměna a úhrada poplatků je splatná měsíčně a depozitní bance ji vyplácejí podfondy k termínu splatnosti. Odměna příslušející depozitní bance za její služby může činit maximálně 0.07%ročně a je vypočítávána na základě hodnoty portfolia na konci každého měsíce s výjimkou pozic, které společnost vlastní na emergenčních trzích, u nichž je depozitní banka oprávněna přefakturovat navíc poplatky za subdepozitum a/nebo bankovní poplatky vyfakturované příslušnou bankou. 3. Jmenované manažerské společnosti, kterou je ING Investment Management Luxembourg, S.A., přísluší za správu aktiv společnosti odměna (obhospodařovatelský poplatek) dle ustanovení jednotlivých informativních listů s popisem podfondů a dohody o kolektivní správě portfolia, uzavřené mezi společností a ING Investment Management Luxembourg S.A. Za služby spojené s vedením společnosti přísluší společnosti ING Investment Management Luxembourg S.A. provize, která bude vypočítávána na základěprůměrná hodnota čistých aktivjednotlivých podfondů tak, jak stanoví dohoda o kolektivní správě portfolia uzavřená mezi společností a ING Investment Management Luxembourg S.A. Maximální výše této odměny bude činit 0.15% ročně. Tyto odměny jsou splatné měsíčně za uplynulé období. ING Investment Management Luxembourg S.A. má rovněž nárok na proplacení nákladů spojených s transfery cenných papírů, které promítne do jednotlivých podfondů. Pokud manažer, který byl pověřen centrální správou řízením společnosti, nebo jiný poskytovatel služeb, kterého určí manažerská společnost, pobírá odměnu, která je přímo srážena z aktiv příslušného podfondu nebo podfondů společnosti, budou tyto vyplacené částky odečteny od odměny příslušející manažerské společnosti ING Investment Management Luxembourg S.A. 4. Aktiva příslušného podfondu budou ručit pouze za dluhy, závazky a povinnosti, které se vztahují k tomuto podfondu. V rámci akcionářských vztahů je každý podfond veden jako samostatný subjekt. B. NÁKLADY A POPLATKY k tíži investorů V případě potřeby a za specifických podmínek, které jsou uvedeny v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů, bude moci být po investorech požadováno, aby hradili náklady a poplatky spojené s emitováním cenných papírů, s proplácením výloh a s konverzí akcií. C. DAŇOVÝ REŽIM 1. Zdanění společnosti v Lucembursku Emise akcií společnosti nepodléhají v Lucembursku žádnému zdanění ani poplatkům, s výjimkou pevně stanovené daně splatné při založení společnosti a pokrývající operace spojené se shromážděním kapitálu. Tato daň činí při založení společnosti Společnost v zásadě podléhá paušální dani, jejíž procentní roční sazba činí 0,05 % z čistých aktiv. Tato daň je však snížena na 0,01 % ročně splatných z výše čistých aktiv peněžních podfondů a z čistých aktiv podfondů a/nebo tříd akcií, které jsou vyhrazeny pro institucionální investory ve smyslu paragrafu 129 zákona ze dne 20. prosince Toto zdanění se nevztahuje na část aktiv investovaných do jiných lucemburských investičních společností a investičních fondů. Za určitých podmínek mohou být některé podfondy a/nebo třídy akcií vyhrazené pro institucionální investory úplně osvobozeny od této paušální daně, pokud tyto podfondy investují do nástrojů peněžního trhu a depozit složených u úvěrových bank. 8 ING INVESTMENT MANAGEMENT

9 ING (L) INVEST LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE Některé výnosy generované portfoliem společnosti v podobě dividend a úroků však mohou být zdaněny variabilní daňovou sazbou formou srážkové daně v zemi původu. 2. Zdanění investora Doporučujeme investorům, aby se poradili s odborníky ve věci právních předpisů a nařízení (a aby se informovali především o právních předpisech a nařízeních upravujících daňový systém a devizovou kontrolu), které se vztahují na upisování, koupi, držení a prodej akcií v zemi jejich původu, rezidence nebo pobytu. Ve stávajícím daňovém systému akcionáři z řad právnických osob (s výjimkou právnických osob, které mají místo své daňové příslušnosti v Lucembursku, nebo zde mají stálé zastoupení) nepodléhají v Lucembursku žádnému zdanění, srážkové dani z příjmu, ani dani z kapitálového zisku či z výnosu z finančního majetku, který byl realizován či nikoliv, dani z převodu akcií ani dani z rozdělení podílů či zisků v případě zrušení společnosti. V rámci stávajícího systému akcionář z řad fyzických osob, který je daňově příslušný do Lucemburska, nepodléhá srážkové dani odváděné z výnosů vyplacených společností. Investor, který má status rezidenta, však podléhá zdanění z titulu výplaty dividend a výnosů realizovaných společností. V případě realizace výnosů z převodu cenných papírů podléhá případné proplacení nebo odkup akcií zdanění pod podmínkou, že doba, po niž majitel cenný papír vlastnil, nepřekročila lhůtu 6 měsíců a/nebo že je majitelem více než 10 % akcií emitovaných společností. Popis současného lucemburského daňového systému nikterak nevylučuje případné budoucí změny a doplňky. V rámci systému, který byl zaveden na základì smìrnice 2003/48/ES Rady o daòových pøedpisech, které upravují zdanìní výnosù ze spoøení formou úroèení, mohou akcionáøi z øad fyzických osob, kteøí nemají status lucemburského rezidenta, podléhat od 1. èervence 2005 srážkové dani z pøíjmù generovaných výplatou úrokù nezávisle na tom, zda tyto výnosy pocházejí z výplaty dividend spoleènosti nebo z výnosù realizovaných pøi pøevodu, proplacení nebo odkupu akcií spoleènosti. V. Veøejnì pøístupné informace a dokumenty 1. Informace Čistá účetní hodnota každé třídy akcií je veřejnosti k dispozici v sídle společnosti, v depozitní bance a v ostatních institucích, které jsou pověřeny poskytováním finančních služeb, a to počínaje prvním pracovním dnem v bankovním sektoru, který následuje po výpočtu těchto čistých účetních hodnot. Kromě toho bude správní rada společnosti informovat veřejnost o čisté účetní hodnotě všemi prostředky, které uzná za vhodné, a to minimálně dvakrát za měsíc a tak často, jak bude tato hodnota vypočítávána, přičemž tyto informace budou zveřejňovány v zemích, kde jsou tyto akcie veřejně nabízeny. 2. Dokumenty Prospekt spoleènosti v úplném i zkráceném znìní a výroèní a pololetní zpráva budou k vyzvednutí na požádání pøed upsáním nebo po upsání akcií spoleènosti a budou bezplatnì k dispozici na pøepážkách depozitní banky a ostatních institucí, které tím depozitní banka povìøí, a dále pak v sídle spoleènosti. IV. Rizikové faktory Potenciální investoøi si musí být vìdomi skuteènosti, že investice každého podfondu podléhají bìžnému a výjimeènému kolísání trhu a jiným investièním rizikùm, která se vztahují k investicím popsaným v informativních listech s popisem jednotlivých podfondù. Hodnota investic a výnosù generovaných tìmito podfondy mùže klesat i stoupat a mùže se stát, že investoøi nedostanou investici zpìt ve výši pùvodnì vloženého vkladu. Zvláštì pak investory upozoròujeme na skuteènost, že cílem podfondù je dlouhodobý rùst kapitálu v závislosti na investièním prostøedí, které ovlivòují takové faktory jako napøíklad smìnné kurzy, investice vložené do emergenèních trhù, vývoj køivky úrokových sazeb, vývoj dùvìryhodnosti a bonity emitentù, používání finanèních derivátù, investování do podnikù a do investièního sektoru, které mohou natolik ovlivòovat volatilitu, že mùže dojít ke znaènému zvýšení celkového rizika a/nebo mùže mít za dùsledek nárùst èi pokles hodnoty investic. Podrobný popis rizik, která zmiòují jednotlivé informativní listy s popisem pøíslušných podfondù, najdete v úplném znìní tohoto dokumentu. Rovnìž je tøeba zmínit, že správce majetku a portfolia je oprávnìn za podmínky, že dodrží investièní limity a omezení, kterým podléhá, k tomu, aby se po pøechodnou dobu choval spíše defenzivnì, a mìl ve svém portfoliu více likvidních (hotovostních) prostøedkù, pokud usoudí, že trhy nebo ekonomiky zemí, do nichž podfond investuje, vykazují pøíliš velkou volatilitu, všeobecnì pøetrvávající propad nebo další negativní podmínky. Za takovýchto okolností mùže dojít k tomu, že pøíslušný podfond nebude s to pokraèovat v plnìní svého investièního cíle, což mùže negativnì poznamenat jeho výkonnost. ING INVESTMENT MANAGEMENT 9

10 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 ING (L) INVEST ČÁST II: INFORMATIVNÍ LISTY S POPISEM PODFONDŮ Třídy akcií: P : P zajištěné : X : X zajištěné : I : Běžná třída akcií určená pro soukromé investory. nabízených drobným investorům a denominovaných ve měně, která se liší od referenční měny podfondu. Tato třída akcií se liší od ostatních tříd tím, že využívá technik zajištění proti vlivu referenční měny podfondu. Investiční manažer potom může využít jakýkoliv typ finančních derivátů souvisejících s fluktuací měny, jako například forwardové obchody v zahraničních měnách, kupní nebo prodejní opce na měny, měnové swapy, forwardové transakce s devizami a techniky, pomocí kterých investiční manažer ovlivní zajištění měny této třídy proti vlivu referenční měny podfondu na základě prodeje nebo koupě jiné měny, která s ní úzce souvisí ( proxy hedging ). Běžná třída akcií určená pro soukromé investory, která se liší od třídy P obhospodařovatelským poplatkem, a je distribuována v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují vyšší obhospodařovatelské poplatky. nabízených drobným investorům a denominovaných ve měně, která se liší od referenční měny podfondu. Tato třída akcií se liší od ostatních tříd tím, že využívá technik zajištění proti vlivu referenční měny podfondu. Investiční manažer potom může využít jakýkoliv typ finančních derivátů souvisejících s fluktuací měny, jako například forwardové obchody v zahraničních měnách, kupní nebo prodejní opce na měny, měnové swapy, forwardové transakce s devizami a techniky, pomocí kterých investiční manažer ovlivní zajištění měny této třídy proti vlivu referenční měny podfondu na základě prodeje nebo koupě jiné měny, která s ní úzce souvisí ( proxy hedging ). Tato třída akcií se liší od třídy P zajištěné vyšším obhospodařovatelským poplatkem a je distribuována v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují vyšší obhospodařovatelské poplatky. vyhrazená pro institucionální investory, akcie jsou v zásadě emitované pouze na jméno. Třídy akcií I budou emitovány pouze pro upisovatele akcií, kteří vyplnili formulář pro upsání cenných papírů na základě závazků, povinného zastoupení a záruk, které budou povinni předložit z titulu svého statutu institucionálního investora tak, jak stanoví paragraf 129 zákona z 20. prosince Schválení jakékoliv žádosti o upsání cenných papírů v rámci třídy akcií I bude odloženo tak dlouho, dokud požadované dokumenty a oprávnění nebudou řádně vyplněny a předloženy. nabízených institucionálním investorům a denominovaných v měně, která se liší od referenční měny podfondu. Tato třída akcií se liší od ostatních tříd tím, že využívá technik zajištění proti vlivu referenční měny podfondu. Investiční manažer potom může využít jakýkoliv typ finančních derivátů souvisejících s fluktuací měny, jako například forwardové obchody v zahraničních měnách, kupní nebo prodejní opce na měny, měnové swapy, forwardové transakce s devizami a techniky, pomocí kterých investiční manažer ovlivní zajištění měny této třídy proti vlivu referenční měny podfondu na základě prodeje nebo koupě jiné měny, která s ní úzce souvisí ( proxy hedging ). I zajištěné : I-Japonsko : S : A : D : V : vyhrazená pro japonské institucionální zákazníky. určená pro firemní subjekty s minimální částkou úpisu ve výši , podléhající roční paušální dani ve výši 0,05 % z čistých aktiv. určená pro investory z Tichomoří. určená pro holandský trh. vyhrazená pro institucionální investory a vydávaná na jméno, která se liší od třídy I vyšším obhospodařovatelským poplatkem. V případě tříd akcií, které předpokládají minimální částku úpisu, může Správní rada nebo pověřená manažerská společnost souhlasit s tím, že se za určitých okolností na základě vlastního uvážení vzdá minimální částky úpisu, která je uvedena v informativních listech s popisem podfondu. Vysvìtlivky ke grafùm použitým v rubrice Rizikový profil investora v jednotlivých informativních listech. ING používá metodiku nazývanou Risk Rating (EVAL ), která vychází z historického pozorování kolísání výnosů ( returns ) vyjádřených v eurech a především pak jejich volatility (standardní statistické odchylky) oproti průměru (tj. od střední hodnoty). Existuje 7 různých kategorií rizika (od 0, která je nejméně riziková, do 6, která je nejrizikovější), jež jsou identifikovány v rámci pásem nárůstu volatility. U podfondů bez pevně stanoveného časového horizontu a bez ochrany kapitálu je riziko vypočítáváno na základě kolísání měsíčních výnosů účetní hodnoty čistých aktiv za posledních 5 let nebo za kratší dobu v případě podfondu, který ještě 5 let nepodniká. U podfondů, které podnikají kratší dobu než jeden rok, se riziko vypočítá na základě kolísání měsíčních výnosů referenčního indexu za posledních 5 let. U podfondů s pevně stanoveným časovým horizontem a s kapitálovou ochranou je riziko vypočítáváno na základě kolísání měsíčních výnosů, pokud existují historické podklady 2,5 roku zpět a déle, a na základě výnosů vypočítávaných v dvouměsíčních časových intervalech, pokud jsou historické údaje známy minimálně 1 rok zpět. U nových podfondů nebo v případě, kdy historické údaje existují pro období kratší než 1 rok, je riziko vypočítáváno na základě stejných nebo podobných produktů, pokud pro daný podfond nejsou k dispozici dostatečné informace. Investiční horizont každého podfondu je stanoven jako doba trvání (vyjádřeno v počtu úplných let), během níž by bylo třeba investovat (1 rok až více než 5 let), aby historicky nedocházelo k negativním výnosům. V případě podfondu denominovaného v jiné měně než v evropské měnové jednotce euro je riziko a horizont vypočítáváno v devize vkladu. Klasifikace podfondů na základě jejich rizikového profilu. Společnost je oprávněna uplatnit metodu výpočtu globálního vlivu všech svých podfondů na rizikový profil vyplývající z investiční politiky podfondů a na úroveň komplexnosti řízení rizik. Jinými slovy, společnost provedla vlastní hodnocení rizikového profilu podfondů a na základě analýzy každý z nich klasifikovala buď jako nekomplexní podfond nebo komplexní podfond. V této souvislosti byly zváženy následující faktory: 10 ING INVESTMENT MANAGEMENT

11 ING (L) INVEST LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE - Komplexním podfondem se myslí podfond využívající z významné části finanční deriváty a/nebo využívající komplexnější strategie nebo nástroje. - Nekomplexním podfondem se myslí podfond využívající finanční deriváty méně a využívající méně komplexní finanční deriváty nebo uplatňující finanční deriváty pouze pro účely zajištění. Rizikový profil každého podfondu je uveden v informativních listech příslušného podfondu. V případě, že společnost bude chtít změnit rizikový profil jednoho nebo více podfondů, příslušný prospekt bude nutno odpovídajícím způsobem změnit. Stanovení globálního vlivu: nekomplexní fondy V případě nekomplexních podfondů musí být globální vliv související výhradně s pozicemi finančních derivátů (včetně nástrojů začleněných do cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu) zásadně určen na základě konverzního přístupu (commitment approach). Na základě tohoto přístupu musí být pozice finančních derivátů převedeny na ekvivalentní pozice podkladových aktiv. Celkový závazek podfondu související s finančními deriváty, omezen 100 % celkové čisté hodnoty portfolia, se potom vypočítá jako součet, tedy absolutní hodnota, jednotlivých závazků při zohlednění možných vlivů dohod vzájemného vyrovnání (netting) a krytí (coverage). Stanovení globálního vlivu: komplexní fondy Všechny podfondy realizující komplexní investiční strategii jsou povinny využívat přístup založený na metodice Value-at-Risk ( VaR ), která zohledňuje všechny zdroje globálních vlivů, které mohou vést k výrazným změnám hodnoty portfolia. Účelem modelu VaR je kvantifikace maximálních možných ztrát, které může podfond vygenerovat za normálních tržních podmínek. Tyto ztráty jsou odhadovány na základě daného časového období a určité jistoty, jež jsou popsány v příslušných informativních listech podfondů. ING INVESTMENT MANAGEMENT 11

12 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 ING (L) INVEST ING (L) Invest Africa and Middle East Úvod Tento podfond byl založen dne 1. dubna S účinností k 19. prosinci 2008 dojde k likvidaci tohoto podfondu. Investiční cíle a politika Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo jiných převoditelných cenných papírů vydávaných společnostmi založenými, kótovanými nebo obchodovanými v Africe a na Blízkém východě (včetně Turecka). Podfond si vyhrazuje právo investovat až do výše 20 % svých čistých aktiv do cenných papírů typu Rule 144A securities. Podfond může rovněž investovat do jiných převoditelných cenných papírů (včetně warrantů k převoditelným cenným papírům do výše 10 % čistých aktiv podfondu - a konvertibilních dluhopisů), nástrojů peněžního trhu, podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících do cenných papírů a v investičních společnostech a investičních fondech a vkladů, jež jsou popsány v Části III prospektu v plném znění. Investice do investičních společností a investičních fondů investujících do cenných papírů a investičních společností a investičních fondů nesmí nicméně překročit 10 % čistých aktiv. Pokud podfond investuje do warrantů k převoditelným cenným papírům, upozorňujeme, že čistá účetní hodnota může kolísat více, než pokud by podfond investoval do podkladových aktiv vzhledem k vyšší volatilitě hodnoty warrantu. S úmyslem dosáhnout investičních cílů může podfond rovněž využít zejména, ale nikoliv výhradně, následujících finančních derivátů: - opce a futures k převoditelným cenným papírům nebo nástroje peněžního trhu - futures a opce na indexy - call spread index - futures, opce a swapy k úročeným nástrojům - výkonové swapové operace Rizika spojená s využitím finančních derivátů pro jiné účely než pro zajištění jsou popsána v Části III, Kapitola II: Rizika spojená s investováním: podrobné informace jsou uvedeny v úplném znění tohoto dokumentu. v prospektu v Části III, Kapitola II: Rizika spojená s investičním prostředím: podrobné informace jsou uvedeny v úplném znění tohoto dokumentu. Společnost klasifikovala tento podfond jako nekomplexní podfond. Profil typického investora Kótování Eval (založeno na akciích P ) Riziko Nízké Vysoké Minimální horizont Euro Více než 5 let Měna fondu Více než 5 let Typ fondu Investice do akcií Referenční měna Americký dolar () Manažerská společnost ING Asset Management B.V. Smlouvy o lombardním úvěrování a o zpětné koupi Podfond je rovněž oprávněn zapojit se do smluv o lombardním úvěrování a o zpětné koupi. Akcie tohoto podfondu nezakládají právo na výplatu úroku stanovené směrnicí č. 2003/48/ES Rady ze dne 3. června 2003 o daňových předpisech, které upravují zdanění výnosů ze spoření formou úročení. Rizikový profil podfondu Tržní rizika související s akciemi a/nebo převoditelnými cennými papíry použitými pro dosažení investičních cílů jsou považována za vysoká. Na cenné papíry mají vliv různé faktory, mezi něž patří mimo jiné vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů, kteří sami podléhají obecnému stavu světové ekonomiky a ekonomickým a politickým podmínkám převládajícím v jednotlivých zemích. Očekávané riziko likvidnosti podkladových investic na emergenčních trzích je vyšší než u investic na rozvinutých zemích. Vlivy měn mohou mít navíc výrazný vliv na výkonnost podfondů. Investice do konkrétní geografické oblasti jsou mnohem více koncentrované než investice do různých geografických oblastí. Investor nemá jakoukoliv záruku, že původní investici získá zpět. Rizika související s finančními deriváty jsou podrobně popsána 12 ING INVESTMENT MANAGEMENT

13 ING (L) INVEST LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE ING (L) Invest Africa and Middle East Třída P - () Kótování na burze Období primárního úpisu Třída P Akcie na doručitele v zaknihované podobě Akcie na jméno v zaknihované podobě Lucemburská burza cenných papírů Při přijetí primárního úpisu % v Belgii, maximálně 3 % v ostatních zemích 1,50 % ročně není k dispozici Třída P - () Období primárního úpisu Třída P Akcie na doručitele v zaknihované podobě Akcie na jméno v zaknihované podobě Při přijetí primárního úpisu % v Belgii, maximálně 3 % v ostatních zemích 1,50 % ročně není k dispozici Třída P - Dividendové () Třída P Dividendové Akcie na doručitele v zaknihované podobě Akcie na jméno v zaknihované podobě ING INVESTMENT MANAGEMENT 13

14 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 ING (L) INVEST ING (L) Invest Africa and Middle East Výplata dividend (vztahuje se pouze na dividendové akcie) Období primárního úpisu Ročně V hotovosti, dividenda je v zásadě splatná do dvou měsíců po ŘVH. Při přijetí primárních úpisů % v Belgii, maximálně 3 % v ostatních zemích 1,50 % ročně není k dispozici Třída X - () Kótování na burze Období primárního úpisu Třída X Akcie na doručitele v zaknihované podobě Akcie na jméno v zaknihované podobě Lucemburská burza cenných papírů Při přijetí primárního úpisu % v Belgii, maximálně 5 % v ostatních zemích 2 % ročně není k dispozici Třída I (určena pro institucionální investory) - () Třída I (určena pro institucionální investory) Akcie na jméno v zaknihované podobě Primární den ocenění 08/04/ ING INVESTMENT MANAGEMENT

15 ING (L) INVEST LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE ING (L) Invest Africa and Middle East Období primárního úpisu 01/04/ /04/ Datum splatnosti primárního úpisu 09/04/2008 Minimální částka úpisu (které je možno na žádost investora rozložit do všech podfondů společnosti); v případě následných úpisů není vyžadována minimální investice Maximálně 2 % 0,60 % ročně 0,01 % ročně není k dispozici Třída S - () Období primárního úpisu Minimální částka úpisu Třída S Akcie na doručitele v zaknihované podobě Při přijetí primárního úpisu Maximálně 2 % 0,60 % ročně není k dispozici ING INVESTMENT MANAGEMENT 15

16 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 ING (L) INVEST ING (L) Invest Alternative Beta Úvod Tento podfond byl založen dne 9. června Investiční cíle a politika Cílem podfondu je kopírovat výnosy indexů hedge fondů, které kombinují pouze omezený počet koeficientů beta tradičních a likvidních finančních trhů pomocí promyšlených modelových technik a pomocí dynamického řízení alokace. K tomuto účelu jsou převážně (tj. nejméně 2/3 svých čistých aktiv) brány vlivy příslušných trhů využívající široké škály indexů s investicemi do lineárních (swapy k celkovým výnosům, futures, forwardové transakce) a nelineárních finančních derivátů (např. opcí), hotovostních nástrojů, nástrojů s pevnými výnosy (např. hotovostní operace, peněžní trh, obligace, vklady). Podkladová aktiva představují způsobilé investice ve smyslu směrnice č. 85/611/ES, přičemž tato směrnice může být čas o času měněna. Více informací je uvedeno v Kapitole III, pod nadpisem A v Části III prospektu v úplném znění. Tento podfond nebude za žádných okolností investovat do hedge fondů. Podfond může být vystaven široké škále tříd aktiv a rizikovým faktorům, jako například rizika související s cennými papíry, měnou, pevnými výnosy, komoditami a volatilitou (nejedná se o vyčerpávající přehled). Investiční rozhodnutí vycházejí zejména z modelů a budou řízena dynamicky. Model, který je používán, je sestaven tak, aby určil optimální sadu a kombinaci příslušných tržních faktorů, které jsou schopny vysvětlit historické výnosy indexu hedge fondů, do kterých nelze investovat ( HFRI"), přičemž má vypovídací schopnost i do budoucna. Index hedge fondů, do kterých nelze investovat, nezahrnuje pouze hedge fondy, které jsou stále otevřeny investicím, ale také hedge fondy, které jsou pro investice uzavřeny, což znamená, že tyto výnosy nejsou dosažitelné. Manažerská rozhodnutí pro tento produkt vychází z modelových výstupů se silnou orientací na efektivní realizaci. Podfond může na základě vlastního rozhodnutí nakonec investovat i do jiných převoditelných cenných papírů (včetně warrantů k převoditelným cenným papírům do výše 10 % čistých aktiv podfondu konvertibilních dluhopisů), nástrojů peněžního trhu, vkladů a měn, podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících do cenných papírů a investičních společnostech a investičních fondech. Investice do investičních společností a investičních fondů investujících do cenných papírů a investičních společností a investičních fondů nesmí nicméně překročit 10 % čistých aktiv. Pokud podfond investuje do warrantů k převoditelným cenným papírům, upozorňujeme, že čistá účetní hodnota může kolísat více, než pokud by podfond investoval do podkladových aktiv vzhledem k vyšší volatilitě hodnoty warrantu. Podfond může použít finančních derivátů pro účely zajištění, efektivní správy portfolia a/nebo jako součást své investiční strategie. Podfond může tedy investovat do všech finančních derivátů, které povolují lucemburské zákony, včetně (ale ne výhradně): - Finančních derivátů spojených s kolísáním na trhu, jako například kupní a prodejní opce, swapy a termínované obchody s cennými papíry, indexy, koše cenných papírů nebo jakékoliv jiné finanční nástroje, kontrakty pro vyrovnání rozdílů ( CFD ), což jsou finanční deriváty spojené s dohodou uvedenou v termínovaném obchodu, na základě které se rozdíly při vyrovnání řeší hotovostními platbami a ne dodáním fyzických cenných papírů a swapů k celkovým výnosům, což jsou finanční deriváty spojené se swapovými dohodami, ve kterých jedna strana provádí platbu na základě výnosu z podkladového aktiva, který zahrnuje dosažený příjem a kapitálové výnosy. - Finančních derivátů spojených s kurzy nebo pohyby měn všech druhů, jako například obchody v zahraničních měnách nebo měnové kupní a prodejní opce, opce v zahraničních měnách a techniky proxy hedging, pomocí kterých podfond provádí krycí transakci ve své vlastní referenční měně (index nebo referenční měna) proti vlivu jedné měny pomocí prodeje nebo koupě měny, která je úzce spojena s referenční měnou. Smlouvy o lombardním úvěrování a o zpětné koupi Podfond je rovněž oprávněn zapojit se do smluv o lombardním úvěrování a o zpětné koupi. Akcie tohoto podfondu nezakládají právo na výplatu úroku stanovené směrnicí č. 2003/48/ES Rady ze dne 3. června 2003 o daňových předpisech, které upravují zdanění výnosů ze spoření formou úročení. Rizikový profil podfondu Tržní rizika související s finančními nástroji použitými pro dosažení investičních cílů jsou považována za vysoká. Na finanční nástroje mají vliv různé faktory, mezi ně patří mimo jiné vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů, kteří sami podléhají obecnému stavu světové ekonomiky a ekonomickým a politickým podmínkám panujícím v jednotlivých zemích. Očekávané riziko likvidnosti podkladových investic je střední. Vlivy měn mohou mít navíc výrazný vliv na výkonnost podfondů. Investor nemá jakoukoliv záruku, že původní investici získá zpět. Rizika související s finančními deriváty jsou podrobně popsána v prospektu v Části III, Kapitola II: Rizika spojená s investičním prostředím: podrobné informace jsou uvedeny v úplném znění tohoto dokumentu. Společnost klasifikovala tento podfond jako komplexní podfond. Profil typického investora Kótování Eval (založeno na akciích P ) Riziko Nízké Vysoké Minimální horizont Euro rok Měna fondu roky Typ fondu Investice do portfolia smíšených finančních nástrojů Referenční měna Americký dolar () Manažerská společnost ING Asset Management B.V. 16 ING INVESTMENT MANAGEMENT

17 ING (L) INVEST LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE ING (L) Invest Alternative Beta Třída P - () Období primárního úpisu Třída P Akcie na doručitele v zaknihované podobě Při přijetí primárního úpisu % v Belgii, maximálně 3 % v ostatních zemích 1 % ročně není k dispozici Třída P hedged - () Období primárního úpisu Třída P hedged Akcie na doručitele v zaknihované podobě Na základě rozhodnutí Správní rady 250 Upisování může být pouze v částce 3 % v Belgii, maximálně 3 % v ostatních zemích 1 % ročně Doplňkové informace Náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s jakýmikoliv uzavřenými měnovými transakcemi souvisejícími se zajištěnými kursovými riziky a vztahujícími se na zajištěnou třídu akcií budou připsány výhradně zajištěné třídě akcií. není k dispozici ING INVESTMENT MANAGEMENT 17

18 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 ING (L) INVEST ING (L) Invest Alternative Beta Třída P - () Období primárního úpisu Třída P Akcie na doručitele v zaknihované podobě Při přijetí primárního úpisu % v Belgii, maximálně 3 % v ostatních zemích 1 % ročně není k dispozici Třída X - () Období primárního úpisu Třída X Akcie na doručitele v zaknihované podobě Při přijetí primárního úpisu % v Belgii, maximálně 5 % v ostatních zemích 1,30 % ročně není k dispozici Třída X zajištěné - () Třída X zajištěné Akcie na doručitele v zaknihované podobě 18 ING INVESTMENT MANAGEMENT

19 ING (L) INVEST LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE ING (L) Invest Alternative Beta Období primárního úpisu Na základě rozhodnutí Správní rady 250 Upisování může být pouze v částce 5 % v Belgii, maximálně 5 % v ostatních zemích 1,30 % ročně Doplňkové informace Náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s jakýmikoliv uzavřenými měnovými transakcemi souvisejícími se zajištěnými kursovými riziky a vztahujícími se na zajištěnou třídu akcií budou připsány výhradně zajištěné třídě akcií. není k dispozici Třída X - () Období primárního úpisu Třída X Akcie na doručitele v zaknihované podobě Při přijetí primárního úpisu % v Belgii, maximálně 5 % v ostatních zemích 1,30 % ročně není k dispozici Třída I (určena pro institucionální investory) - () Třída I (určena pro institucionální investory) Akcie na jméno v zaknihované podobě ING INVESTMENT MANAGEMENT 19

20 PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE LUCEMBURSKO - PROSINEC 2008 ING (L) INVEST ING (L) Invest Alternative Beta Období primárního úpisu Minimální částka úpisu Při přijetí primárního úpisu (které je možno na žádost investora rozložit do všech podfondů společnosti); v případě následných úpisů není vyžadována minimální investice Maximálně 2 % 0,50 % ročně 0,01 % ročně není k dispozici Třída I hedged - () Období primárního úpisu Minimální částka úpisu Třída I hedged Akcie na jméno v zaknihované podobě Na základě rozhodnutí Správní rady Upisování může být pouze v částce (které je možno na žádost investora rozložit do všech podfondů společnosti); v případě následných úpisů není vyžadována minimální investice Maximálně 2 % 0,50 % ročně 0,01 % ročně Doplňkové informace Náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s jakýmikoliv uzavřenými měnovými transakcemi souvisejícími se zajištěnými kursovými riziky a vztahujícími se na zajištěnou třídu akcií budou připsány výhradně zajištěné třídě akcií. není k dispozici Třída I (určena pro institucionální investory) - () Třída I (určena pro institucionální investory) Akcie na jméno v zaknihované podobě 20 ING INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO 31. ČERVENEC 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006 ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ Lucemburk Duben 2006 Tento prospekt se skládá ze tří částí (z nichž první dvě tvoří zjednodušený prospekt):

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC ING (L) PATRIMONIAL Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ CS LUXEMBOURG ZÁŘÍ 2011 SPRÁVA INVESTIC Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4 ČÁST

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ CS LUXEMBOURG Srpen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Poznámka...4 Slovníček...5 ČÁST I: Základní

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ING International SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen Obsah Strana A. SPOLEČNOST.... Informace týkající se investování... Subscriptions, redemptions and conversions... a) Upisování b) Odkupy c)

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT k veřejné emisi akcií Luxembourg - Srpen 2004 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ 2 POPIS 4 1. Společnost 5 2. Popis pod-fondů 5 3. Investiční politika 7 4. Řízení

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt září 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Trvalá emise dluhopisů Erste Group Zero Coupon Bond 2012 2015 ( EGB Zerobond / 2015 ) v rámci dluhopisového programu v objemu 30 000 000 000 eur

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh:

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU 21.12.2006 V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje holandský text.

Více

NN (L) Patrimonial. PROSPECTUS Datum prospektu 7. dubna 2015

NN (L) Patrimonial. PROSPECTUS Datum prospektu 7. dubna 2015 NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Datum prospektu 7. dubna 2015 LU Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček... 4 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI....6 I. Stručná prezentace společnosti...6

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Garantovaný dluhopis Maximum

Garantovaný dluhopis Maximum Garantovaný dluhopis Maximum v CZK Září 2008 SG Paris Global Equities & Derivatives Solutions +33 1 42 13 38 85 1 Základní charakteristiky 10-ti letá doba splatnosti Denominovaný v CZK Možnost investice

Více

AMUNDI FUNDS Equity Japan Value

AMUNDI FUNDS Equity Japan Value AMUNDI FUNDS Equity Japan Value Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Equity Japan Value, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds (dále jen

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

NN (L) Datum prospektu

NN (L) Datum prospektu NN (L) Datum prospektu říjen 2015 Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lucembursko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o zemi Lucembursko je dědičnou konstituční monarchií. Podle ústavy

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU . Komerční banka, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6.

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6. PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT z února 2014 A MANAŽERSKÁ PRAVIDLA ze dne 6. února 2014 OBSAH DEFINICE...5 DŮLEŽITÉ INFORMACE...8 Ochrana údajů...9 Vykazování

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Credit Suisse MultiFund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse MultiFund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2009 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Credit Suisse MultiFund (Lux) Přehled tříd podílových listů (1))... 4 3. Fond... 5 4. Investiční politika... 5 5. Investování

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Société d'investissement à capital variable (SICAV) Otevřená investiční společnost s variabilním kapitálem KOMPLETNÍ NABÍDKA Luxembourg červenec 2007 Tato nabídka je složena ze tří

Více

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny převody učiněné klienty (dále jen Admiral Markets ) za účelem vložení finančních

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK belgické investiční společnosti s proměnlivým základním jměním, s proměnlivým počtem akcií podfondu, který si volí investice vyhovující podmínkám Směrnice Rady 85/611/EHS

Více

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009. SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více