Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice"

Transkript

1 HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice Reporting of acute respiratory infections (ARIs) in the Czech Republic 6. týden 2011 ( ) Relativní nemocnost na obyvatel ARI 0 5 let 6 14 let let let 60+ let Celkem Česká republika Změna proti minulému týdnu [%] -1,7-4,2-4,6-2,1-6,8-3,3 HLÁŠENÍ ARI 2010/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MAPA NEMOCNOSTI ARI PRO KRAJE ČR Zpracováno podle hlášení z jednotlivých územních pracovišť KHS. Nejaktuálnější údaje jsou k dispozici na Státní zdravotní ústav Centrum odborných činností v OPVZ Relativní nemocnost na obyvatel ARI týden 6/2011 věková skupina Celkem Odborný garant aplikace ARI: Odbor epidemiologie infekčních nemocí COČ MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Odbor vědeckých informací a biostatistiky COČ RNDr. Bohumír Procházka, CSc. 53

2 ZPRÁVY EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(2) ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU FINAL REPORTS ON EPIDEMIC OUTBREAKS Epidemický výskyt salmonelózy v Sadové kavárně ve Františkových Lázních Martina Prokopová, Jindřiška Benešová 1. Koncem listopadu 2010 byl zaznamenán výskyt prů- 3. Diagnóza byla stanovena na základě klinického obra- jmových onemocnění s křečemi v břiše, zvracením, zimnicí a horečkou u osob, které se zúčastnily výročního setkání Policie ČR v Sadové kavárně ve Františkových Lázních. Epidemie proběhla ve dnech od do (dle onemocnění prvého a posledního případu). Celkem bylo postiženo 75 osob (72 účastníků, 3x personál kavárny). Počet exponovaných byl 189 osob (účastníci výročního setkání a zaměstnanci kavárny), attack rate 39,7 %. Dne bylo zahájeno epidemiologické šetření, při kterém bylo zjištěno, že kavárna je z důvodu výměny oken a malování uzavřena. Na místě nebylo možné odebrat žádné vzorky podávaných jídel ani surovin. Přesto provozovateli Sadové kavárny bylo nařízeno provést sanitární úklid vč. ověření účinnosti provedených opatření kontrolními stěry z prostředí kavárny. Onemocnění probíhala pod středně těžkým klinickým obrazem průjmy, křeče v břiše, zvracení, zimnice, febrilie, subfebrilie, bolesti hlavy, bolesti kloubů a svalů, dvojité vidění, arytmie, únava, 3 osoby byly hospitalizovány v nemocnici, nikdo nezemřel. V 37 případech onemocnění byla jako původce onemocnění laboratorně potvrzena Salmonella Enteritidis, u 24 kmenů byl určen shodný fagotyp PT 56. Vehikulem nákazy byl s největší pravděpodobností tatarský biftek připravovaný v Sadové kavárně. Zdroj onemocnění se nepodařilo prokázat. zu a epidemiologické souvislosti hlášených infekcí. V 37 případech mikrobiologická laboratoř v Chebu jako původce onemocnění laboratorně potvrdila S. Enteritidis, z nichž 24 nálezů bylo odesláno na dourčení do SZÚ Praha. V NRL pro salmonely (dr. Dědičová) a v Odboru mikrobiologických laboratoří CLČ v Brně (dr. Karpíšková) bylo všech 24 kmenů určeno shodně jako Salmonella Enteritidis fagotypu PT Charakteristika postižených osob V rámci epidemie onemocnělo 75 osob, nejvíce postiženou skupinou bylo věkové rozmezí (30,7 %) a (29,3 %). Rozdělení infekcí dle věku a pohlaví viz grafy 2 a 3. Graf 2: ROZDĚLENÍ PŘÍPADŮ DLE POHLAVÍ 2. První případ onemocnění zaznamenán dne Laboratorně potvrzené případy hlášeny mikrobiologickou laboratoří v Chebu průběžně od do Poslední případ onemocnění dne Rozdělení infekcí dle data onemocnění viz graf 1. Graf 3: ROZDĚLENÍ PŘÍPADŮ DLE VĚKU Graf 1: ROZDĚLENÍ PŘÍPADŮ DLE DATA ONEMOCNĚNÍ 5. Výročního setkání Policie ČR v Sadové kavárně ve Františkových Lázních se zúčastnilo 179 osob, o obsluhu a přípravu pokrmů se staralo 10 zaměstnanců kavárny. Z celkového počtu 189 exponovaných osob onemocnělo 54

3 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU 75 osob (72 účastníků, 3x personál kavárny), attack rate 39,7% (viz tabulka 1). Tabulka 1: POČET PŘÍPADŮ Z POČTU EXPONOVANÝCH OSOB Osoby Počet osob exponovaných nemocných % účastníci ,2 personál kavárny ,0 Celkem ,7 6. Onemocnění proběhla pod středně těžkým klinickým obrazem průjmy, křeče v břiše, zvracení, zimnice, febrilie, subfebrilie, bolesti hlavy, bolesti kloubů a svalů, dvojité vidění, arytmie, únava, 3 osoby byly hospitalizovány v nemocnici (žena 45 let a 2 muži 25 a 32 let), nikdo nezemřel. Rozdělení dle klinických příznaků viz tabulka 2 a graf 4. Z personálu kavárny onemocněli 3 zaměstnanci (1x kuchař, 2x obsluha). Aktivně byly vyhledány 4 případy (5,3 %). Tabulka 2: ROZDĚLENÍ PŘÍPADŮ DLE KLINICKÉ FORMY Klinická forma Počet případů abs. % manifestní onemocnění 73 97,3 inaparentní onemocnění 2 2,7 Celkem ,0 kových Lázních, které se konalo v pátek od hodin. Dne nahlásila mikrobiologická laboratoř Cheb první 3 laboratorně potvrzené případy salmonelózy. Na základě těchto hlášení pracovnice odd. epidemiologie dne kontaktovaly provozovatele Sadové kavárny. Bylo zjištěno, že kavárna je z důvodu výměny oken a malování uzavřena, toto ověřeno místním šetřením dne Na místě nebylo možné odebrat žádné vzorky podávaných jídel ani surovin. Přesto pracovnice odd. hygieny výživy odebraly celkem 8 vzorků potravin ze zařízení, v kterých byly nakoupeny suroviny a výrobky na oslavu 5 vzorků v Kauflandu (3x tyčinky Surimi od různých výrobců, 1x pečená sekaná a 1x miniklobásky Horal); 2 vzorky v cukrárně Kapucín Cheb (žloutkový řez a jádrový rohlíček) a 1 vzorek v Essolandu Cheb (grilované kuře). V žádném vzorku nebyla zachycena Salmonella. Vzhledem k tomu, že většina potravin byla nakupována v běžné tržní síti, nebylo možné odebrat stejnou šarži, která byla použita při přípravě pokrmů. Při jednání s provozovatelem kavárny dne zjištěno, že se v zařízení do konce roku uskuteční další 4 akce. Dne provedly pracovnice odd. hygieny výživy na místě kontrolu, v rámci které byl nařízen sanitární úklid vč. ověření účinnosti sanitace stěry z prostředí. Dne bylo v Sadové kavárně odebráno 9 stěrů z prostředí cíleně na salmonely, v Hygienických a ekologických laboratořích Cheb, Hradební 16 (zkušební laboratoř akredit. ČIA pod číslem 1248) s negativním výsledkem. 8. Zdroj nákazy se nedal s určitostí prokázat. Graf 4: KLINICKÉ PŘÍZNAKY 7. Šetření v ohnisku nákazy zahájeno pracovníky epidemiologie a hygieny výživy KHS Karlovarského kraje, územní pracoviště Cheb, dne na základě hlášení výskytu průjmových onemocnění s horečkou praktickou lékařkou z Chebu. Jednalo se o účastníky výročního setkání Policie ČR v Sadové kavárně ve Františ- 9. Na pořádané akci bylo podáváno široké spektrum jídel: připravovaná jídla tatarský biftek, sushi, roastbeef, kuřecí řízek v těstíčku, vepřové koleno, pečený losos s marinádou, Ratatui směs (rýžové nudle s kuřecím masem, lilkem, cuketou a bambusem), uzená teplá kýta s kostí (připravovaná 2 hod. v konvektomatu), teplá zelenina, vepřová masová směs s pórkem, kuřecí rolády, kaviárová vejce, chlebíčky (šunkové a s poličanem), obložené mísy se sýry a salámy, saláty, krevety, bramboráčky, minitlačenka, sekaná, sušená rajčata s česnekem a bazalkou, uzený losos s koprem; dodaná jídla grilovaná kuřata, zákusky (štafetky, špičky, věnečky, čokoládové rohlíčky, kuličky celkem 600 ks dodané z cukrářské výrobny Kapucín Cheb). Z epid. šetření vyplynulo, že vehikulem nákazy byl s největší pravděpodobností tatarský biftek, který konzumovalo 67 osob ze 75 nemocných (viz graf 5). 10. Provedená protiepidemická opatření v kavárně nařízen sanitární úklid včetně ověření jeho účinnosti stěry 55

4 ZPRÁVY EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(2) Graf 5: POČET PŘÍPADŮ PODLE KONZUMACE JEDNOTLIVÝCH POKRMŮ z prostředí. Celkem vydáno 18 rozhodnutí k provedení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy (10x u personálu Sadové kavárny, 7x u pracovníků cukrárny Kapucín a 1x u účastnice setkání kuchařka v MŠ). Z kontrolních odběrů u 3 zaměstnanců kavárny laboratorně potvrzena Salmonella Enteritidis, ihned vystavena pracovní neschopnost. 11. Nebyly uloženy žádné sankce. ZÁVĚR V období od do proběhla epidemie akutních gastroenteritid u účastníků výročního setkání Policie ČR v Sadové kavárně ve Františkových Lázních, Ruská 60/1, okr. Cheb. Onemocnění proběhla pod středně těžkým klinickým obrazem, 3 osoby byly hospitalizovány v nemocnici, nikdo nezemřel. Z celkového počtu 189 exponovaných osob (179 účastníků výročního setkání a 10 zaměstnanců kavárny) onemocnělo 75 osob (72 účastníků, 3x personál kavárny), attack rate 39,7 %. V 37 případech onemocnění byla jako původce onemocnění laboratorně potvrzena Salmonella Enteritidis, ve zbývajících 38 případech se jednalo o onemocnění v epid. souvislosti. Vehikulem nákazy byl s největší pravděpodobností tatarský biftek připravovaný v Sadové kavárně. Zdroj onemocnění se nepodařilo prokázat. V rámci epid. šetření bylo zjištěno, že kavárna je z důvodu výměny oken a malování uzavřena. Na místě nebylo možné odebrat žádné vzorky podávaných jídel ani surovin, přesto odebráno 8 vzorků v tržní síti, s negativním výsledkem laboratorního rozboru cíleného na rod Salmonella. Provozovateli Sadové kavárny bylo nařízeno provést sanitární úklid vč. ověření účinnosti provedených opatření kontrolními stěry z prostředí kavárny všechny stěry negativní. V souvislosti s epidemií vydáno celkem 18 rozhodnutí k provedení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy. V Karlových Varech dne Vypracovala: Bc. Martina Prokopová ved. protiepid. odd. ÚP Cheb MUDr. Jindřiška Benešová ved. protiepid. odboru KHS Karlovarského kraje redakčně upraveno P.P. Redakční poznámka: Informace o této epidemii byla poskytnuta do systému EPIS (Epidemiological Information System, operovaný ECDC) vzhledem k tomu, že byla způsobena vzácným fagotypem Salmonella Enteritidis PT 56. Účelem bylo zjistit, zdali se vyskytuje tento fagotyp i v jiných zemích EU. Žádná země tento fagotyp v této souvislosti v systému EPIS nehlásila. J.Č. AKTUALITY LATEST NEWS Turicella otitidis neobvyklý původce otitis media angl Petr Ježek, Petr Petráš, Kateřina Koukolová, Dagmar Doležalová Souhrn Summary Stručně je popsána kazuistika otitis media se spontánní perforací bubínku u 4letého chlapce. Pravděpodobným původcem byl identifikován méně frekventovaný mikroorganismus Turicella otitidis, popsaný v roce 1994 Funke et al [1]. Agens bylo identifikováno biochemicky a konfirmováno metodou hmotnostní spektrofotometrie MALDI-TOF. 56

5 AKTUALITY Stručně je popsána kazuistika otitis media se spontánní perforací bubínku u 4letého chlapce. Pravděpodobným původcem byl identifikován méně frekventovaný mikroorganismus Turicella otitidis, popsaný v roce 1994 Funke et al [1]. Agens bylo identifikováno biochemicky a konfirmováno metodou hmotnostní spektrofotometrie MALDI- TOF. Zprávy EM (SZÚ, Praha) 2011; 20(2): 56 xz. Klíčová slova: Turicella otitidis, otitis media, MALDI-TOF identifikace Keywords: Turicella otitidis, otitis media, MALDI-TOF identification ÚVOD Turicella otitidis je méně často izolované agens vyskytující se téměř výlučně v materiálech z uší. Rodové jméno bylo odvozeno z latinského jména Curychu (Turicum). Jde o gram-pozitivní koryneformní nefermentující tyčku dosud s kontroverzním významem u akutních a chronických středoušních zánětů Gomez-Garces et al [4]. V našich podmínkách není tento mikroorganismus obvykle vůbec diagnostikován nebo může být považován za nepatogenní flóru. Při rutinním laboratorním vyšetřování se snadno zamění za jiné saprofytické druhy korynebakterií a není mu proto přisouzena patogenní účast. KAZUISTIKA Počátkem roku 2011 navštívila maminka se čtyřletým synem ambulanci ORL specialisty na soukromé poliklinice v Příbrami pro podezření na středoušní zánět. Dítě prodělalo asi před měsícem varicellu a nyní maminka uvádí cca dva dny trvající rýmu a aktuálně bolestivost v levém uchu. Jinak bezvýznamná anamnéza. Při vyšetření ORL specialistou zjištěna spontánní perforace bubínku v levém uchu. Bubínek bledý, prosáklý. V pravém uchu nezjištěny žádné patologické změny. Sliznice nosu zarudlá, prosáklá a bez přítomnosti sekrece. Sliznice hltanu rovněž zarudlá. Celkově dítě v dobrém stavu a afebrilní. Lékařka diagnostikovala akutní otitis media perforata, odebrala výtěr z levého ucha na mikrobiologické vyšetření a nasadila empiricky amoxicillin/kys.klavulanová ve formě sirupu (Augmenti Duo) v dávce 5ml po 12 hodinách a lokálně nosní kapky s obsahem framykoinu. Následující den byla v laboratoři klinické mikrobiologie vykultivována masivně Turicella otitidis v čisté kultuře. Na další kontrole za 6 dní vykazoval pacient výrazné zlepšení. Zvukovod levého ucha byl volný bez sekrece, sliznice nosu a hltanu klidná. Dítě bylo afebrilní a bez obtíží. Pravé ucho bez patologických známek. Osmý den po zahájení terapie bylo dítě shledáno naprosto v pořádku. Zvukovod levého ucha volný, bubínek bledý. V pravém uchu normální nález. Na kontrolu po antibiotické terapii se matka s dítětem nedostavila, čímž předpokládáme, že se dítě zcela uzdravilo. MIKROBIOLOGIE Biochemická identifikace byla provedena soupravou RapID TM CB Plus (Remel Europe, Ltd., Dartford, U.K.) a následně potvrzena na hmotnostním spektrometru Microflex (Bruker Daltonics) typu MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization) v NRL pro stafylokoky v Praze. Výsledek identifikace byl Turicella otitidis se zeleným Score value 2,23. Na dalších dvou místech byly zbývající dva kmeny T. otidis, které jsou v databázi zařazeny, včetně kmene typového. Kmen rostl dobře aerobně při teplotě 37 C za 24 hodin na krevním agaru s ovčími erytrocyty, kde tvoří malé cirkulární, konvexní kolonie smetanové barvy a mazlavého charakteru. Mikroskopicky jde o gram pozitivní, nepohyblivé, nesporulující koryneformní tyčky uspořádané jednotlivě nebo do tvaru písmene V. Biochemická aktivita odpovídá nefermentujícímu mikroorganismu. Kmen netvořil kyselinu z glukózy, sacharózy, ribózy a maltózy, neredukoval nitráty a nehydrolyzoval ureu, produkoval fosfatázu a leucin arylamidázu.výrazná byla katalázová aktivita. Oxidáza byla negativní. (Další testy viz tabulka 1.) Kmen svými biochemickými vlastnostmi v námi testovaných reakcích odpovídal typovému kmeni popsanému v práci Funke et al. [2]. Citlivost k antibiotikům byla vyšetřena diskovou difusní metodou. Kmen vykazoval dobrou citlivost k penicilinu, amoxicilinu s kys.klavulanovou, klindamycinu, erytromycinu, doxycyklinu, framykoinu, mupirocinu, chloramfenikolu, vankomycinu a tobramycinu (viz tabulka 2). Zjištěná citlivost odpovídá dříve publikovaným údajům Funke et al., 1996 [2]. DISKUSE T. otitidis není příliš frekventovaný druh, jež se může více méně raritně objevovat v materiálech z uší zasílaných do mikrobiologické laboratoře a souvisejících nejčastěji s diagnózou akutní či chronická otitis media. Izolována byla ale také z abscesu za pravým uchem u dítěte. Dítě však před jeho formací bylo léčeno pro akutní otitis media (Reynolds et al., 2001[3]). Zůstává otázkou, jestli je její výskyt vskutku raritní nebo jestli není pouze mylně diagnostikována či přehlížena a nesprávně zahrnována mezi saprofytická korynebakteria této lokality. Ne všechny diagnostické soupravy mají tento druh zahrnut ve své databázi. Doporučujeme překontrolovat používané databáze na její přítomnost. V opačném případě, pokud vůbec dojde k biochemické identifikaci, může tento druh být nesprávně identifikován 57

6 ZPRÁVY EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(2) Tabulka 1: BIOCHEMICKÝ PROFIL IZOLOVANÉHO KMENE TURICELLA OTITIDIS Testovaný substrát Výsledek 1 Glukóza Negativní 2 Sacharóza Negativní 3 Ribóza Negativní 4 Maltóza Negativní 5 p-nitrophenyl-α,d-glucosid Negativní 6 p-nitrophenyl-β,d-glucosid Negativní 7 p-nitrophenyl-n-acetyl-β,d-glucosamin Negativní 8 p-nitrophenyl-glucosid Negativní 9 o-nitrophenyl-β,d-galactosid Negativní 10 p-nitrophenylphosphat Pozitivní 11 Ester mastné kyseliny Pozitivní 12 Prolin-β-naphthylamid Pozitivní 13 Tryptophan-β-naphthylamid Pozitivní 14 Pyrrolidin-β-naphthylamid Negativní 15 Leucyl-glycin-β-naphtylamid Pozitivní 16 Leucin-β-naphtylamid Pozitivní 17 Urea Negativní 18 Nitráty Negativní 19 Kataláza Pozitivní Tabulka 2: CITLIVOST K ANTIMIKROBIÁLNÍM PREPARÁTŮM ZÁVĚR Byl popsán případ infekce akutní otitis media u čtyřletého chlapce vyvolaný neobvyklým mikroorganismem Turicella otitidis, který dobře reagoval na léčbu β-laktamovým antibiotikem. Náš krátký příspěvek by měla sloužit jako upozornění mikrobiologickým laboratořím na výskyt této bakterie, především v případech, kdy se ve výtěrech z uší vyskytnou koryneformní organismy a to zejména v monokultuře. Zde je nezbytné provést biochemickou identifikaci na systému, který ve své databázi umožňuje tento druh identifikovat. Léčba nebývá komplikovaná, protože T.otitidis je obvykle velmi dobře citlivá k běžně užívaným preparátům. PODĚKOVÁNÍ NRL pro stafylokoky děkuje firmě BioVendor za zapůjčení přístroje Microflex k MALDI-TOF identifikaci bakterií. LITERATURA 1. Funke G, Stubbs S, Altweg M, Carlotti A, Collins M D. Turicella otitidis gen.nov., sp.nov., a coryneform bakterium isolated from patiens with otitis media. Int J Syst Bacteriol 1994; 44(3): Funke G, Panter V, Von Graevenitz A. Antimicrobial susceptibility patterns of some recently established coryneform bacteria. Antimicrob Agents Chemother. 1996; 40(12): Reynolds JS, Behr M, Macdonald J. Turicella otitidis as an unusual agent causing a posterior auricular abscess. J Clin Microbiol 2001; 39(4): Gomez-Garces JL, Alhambra A, Alos JI, Barrera B, Garcia G. Acute and chronic otitis media and Turicella otitidis: a controversal association. Clin Microbiol Infect. 2004;10 (9): ATB PEN AMC ERY AZI CLI DOX VAN FRA MUP CMP TOB výsledek C C C C C C C C C C C jako Corynebacterium afermentans, jehož profil bývá nejvíce podobný, jak uvádí Funke et al.1993 a 1994 [1,2]. Kontroverzní je otázka její patogenity, pokud je izolována ve směsi s jinými korynebakterii či s jinými patogenními agens. Nicméně většina autorů hodnotí její etiologickou účast jako patogenní, je-li nalezena v monokultuře. V našem případě se přikláníme také k tomuto názoru, neboť jiný patogen izolován nebyl a pacient velmi dobře reagoval na léčbu potencovaným aminopenicilinem dle zjištěné citlivosti. Petr Ježek Kateřina Koukolová Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie, Oblastní nemocnice Příbram a.s. Petr Petráš Národní referenční laboratoř pro stafylokoky, Státní zdravotní ústav, Praha Dagmar Doležalová Ambulance ORL, Poliklinika Ravac, Příbram Kontakt: MVDr. Petr Ježek 58

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy

Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy 108 Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy MUDr. Edita Černá Kožní oddělení Fakultní nemocnice Ostrava Kapavka náleží ke klasickým sexuálně přenosným chorobám.

Více

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Disertační práce řešitel: MUDr. Michaela Máchalová

Více

Souhrn Summary. The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009. Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká

Souhrn Summary. The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009. Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2009 The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009 Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká Souhrn

Více

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU U GRANULOCYTOPENICKÝCH NEMOCNÝCH (TZV. FEBRILNÍ NEUTROPENIE) Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha V posledních 30 letech došlo k významnému

Více

Staphylococcus petrasii, nový druh stafylokoka z České republiky

Staphylococcus petrasii, nový druh stafylokoka z České republiky ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2013; 22(8) Staphylococcus petrasii, nový druh stafylokoka z České republiky Staphylococcus petrasii, a novel staphylococcal species from the Czech

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1 TERAPIE INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST U DĚTÍ MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1 Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK,

Více

Ve zkratce. Gonorrhoea actualy and in survey (part 2)

Ve zkratce. Gonorrhoea actualy and in survey (part 2) 29 Kapavka gonorrhoea, aktuálně a v přehledu (2. část) MUDr. Jana Zímová, MUDr. Pavel Zíma Kožní ambulance, Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Přerov Kapavka patří k nejběžnějším sexuálně přenosným

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Platné od: 30.6.2014 NÁRODNÍ STANDARDNÍ VYŠETŘOVACÍ POSTUP - ZÁKLADNÍ MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ABSCESŮ, HLUBOKÝCH RANNÝCH INFEKCÍ A MATERIÁLŮ Z NORMÁLNĚ STERILNÍCH MÍST (KII) METODOU MIKROSKOPICKOU A

Více

Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví. První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější

Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví. První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější a Souhrn: Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví Vydáno Světovou zdravotnickou

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha POUŽITÍ ANTIBIOTIK V PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXI doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha Problém antibiotické rezistence v ČR v různém rozsahu zasáhl všechny bakteriální původce

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 58 PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS Ing. Marie Kalinová a kolektiv Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2009 Výzkumný ústav vodohospodářský T.

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 1. ÚVOD Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC

ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC Často kladené otázky na téma virus chřipky A(H1N1)v Aktualizováno 10.srpna 2009 1. Co je chřipkový virus A(H1N1)v? Virus A(H1N1)v je novým podtypem chřipkového viru napadajícího

Více

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Seznámení s MKN-10 a jejím použitím, vyplňování příčin

Více

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko redakční rada vydává česká lékařská společnost j. e. purkyně ČESKÁ Gynekologie VEDOUCÍ REDAKTOR Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Porod.-gynekol. klinika FN a LF UP, Olomouc ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie CO JE TO VLASTNĚ VEGETATIVNÍ STAV? Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Gabrhelík,

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více