NÁVRH REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU RAPOTICE NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU RAPOTICE NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU"

Transkript

1 NÁVRH REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU RAPOTICE NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Číslo přílohy: 1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav železničních konstrukcí a staveb Brno, květen 2012

2 Obsah 1. Základní informace Identifikační údaje Zásady pro vypracování Podklady Směrové poměry Stávající stav Nový stav Sklonové poměry Stávající stav Nový stav Železniční svršek Stávající stav Nový stav Sestavy železničního svršku Kolejové lože Pražcové kotvy Bezstyková kolej Pražce Izolované styky Železniční spodek Stávající stav Zemní těleso Nový stav Typ pražcového podloží Rozšíření pláně tělesa železničního spodku Rozšíření stezky pomocí krabicových dílů opěrných zdí U Odvodnění Přirozený odtok vody pomocí zemní pláně Nezpevněné příkopy Příkopový žlab J-velký a příkopová zídka UCH Zatravňovací dlažba typ TBX Levostranný příkop Pravostranný příkop

3 6. Objekty Stávající stav Propustky a kanalizace Inženýrské sítě a zabezpečovací kabely Mosty Nový stav Propustky a vtokový objekt Inženýrské sítě a zabezpečovací kabely Mosty Přejezdy Stávající stav Nový stav Umístění přejezdů Odvodnění Trativod a trativodní šachty Propustky Silnice Stávající stav Navržený stav Lesní cesty Silnice III. třídy Směsové řešení Výškové řešení Šířkové uspořádaní Odvodnění Konstrukce vozovky Závěr Použitá literatura PŘÍLOHA A SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ POSUNY PŘÍLOHA B POSOUZENÍ DÉLKY PŘECHODNICE PŘÍLOHA C ZAOBLENÍ VZESTUPNICE PŘÍLOHA D DOVOLENÁ HLOUBKA PROMRZÁNÍ PŘÍLOHA E - ODVODNĚNÍ PŘÍLOHA F - FOTOGRAFIE

4 1. Základní informace 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Železniční trať Rapotice Náměšť nad Oslavou Druh stavby: Zadavatel: Rekonstrukce VUT v Brně, Fakulta Stavební, Ústav železničních konstrukcí a staveb Místo stavby: Rapotice Náměšť nad Oslavou km 19, , Katastrální území: Okres: Kraj: Druh tratě: Stupeň dokumentace: Projektant: Vedoucí práce: Náměšť nad Oslavou Třebíč Vysočina Celostátní trať DSP Zapletal Tomáš Ing. Hruzíková Miroslava 1.2. Zásady pro vypracování Cílem bakalářské práce je navrhnout úpravy geometrických parametrů koleje a úpravu železničního svršku v úseku železniční tratě Rapotice Náměšť nad Oslavou. Úsek začíná v km 19, napojením na výhybku č. 5 v žst. Rapotice a končí v km 22, V rámci práce je řešena obnova odvodnění tratě, technologieprovádění práce a prověření možnosti zvýšení traťové rychlosti Podklady Geodeticky zaměřená trať ČSN Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha Část 1: Projektování ČSN Železniční přejezdy a přechody Vzorové listy železničního spodku Předpis SŽDC S3 Železniční svršek Předpis SŽDC S4 Železniční spodek Nákresný přehled trati Grafikon vlakové dopravy 4

5 2. Směrové poměry 2.1. Stávající stav Popis stávajících směrových poměrů vychází z nákresného přehledu železničního svršku. Na úseku se nachází šest směrových oblouků z toho jeden složený oblouk ze tří poloměrů. 19, km Začátek úseku 18, , km Přímá dl. 626,000 m 19, , km Levostranný směrový oblouk: R=401 m; V=60 km/h; D=51 mm; L k =40 m; d o =239,060 m; symetrické přechodnice 19, , km Přímá dl. 62,000 m 19, , km Pravostranný směrový oblouk: R=401 m; V=60 km/h; D=72 mm; L k =40 m; d o =249,190 m; symetrické přechodnice 19, , km Přímá dl. 92,000 m 20, , km Levostranný směrový oblouk: R=300 m; V=60 km/h; D=96 mm; L k =42 m; d o =294,310 m; symetrické přechodnice 20, , km Přímá dl. 63,000m 20, , km Pravostranný směrový oblouk: R=299 m; V=60 km/h; D=96 mm; L k =40 m; d o =282,650 m; symetrické přechodnice 20, , km Přímá dl. 30,000 m 20, , km Levostranný směrový oblouk: R=301 m; V=60 km/h; D=96 mm; L k =42 m; d o =171,390 m; symetrické přechodnice 20, , km Přímá dl. 24,000 m 21, , km Pravostranný složený směrový oblouk; hlavní body:zp 1 =21,200 km; ZO 1 =21,220 km; KO 1 =ZO 2 =21,333 km; KO 2 =ZP 2 =21,475 km; KP 2 =ZO3=21,502 km; KO 3 =ZP 3 =21,796 km; KP 3 =20,856 km; R 1 =700 m; R 2 =1000 m; R 3 =300 m; V=60 km/h; D 1 =D 2 =41 mm; D 3 = 96mm; L k1 =20 m; vložená mezi 2. a 3. Směrový oblouk L k2 =27 m; L k3 =60 m; d o1 =112,810 m; d o2 =142,020 m; d o3 =294,730 m; přechodnice 21, , km Přímá dl. 385,000 m 22, km Konec úseku 5

6 2.2. Nový stav V geodetickém zaměření bylo metodou nejmenších čtverců provedeno vyrovnání přímých a kružnicových úseků trati. Směrové vyrovnání bylo provedeno s ohledem na přilehlé úseky. Maximální směrový posun je 63 mm. Na železničním mostě s průběžným kolejovým ložem je max. směrový posun 24 mm, který se nachází na opěře. Na samotném mostě je max. směrový posun 9 mm. Výpis směrových posunů je uveden v Příloze A SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ POSUNY.Minimální navržený poloměr na trati je 300 m. Vybraný traťový úsek splňuje podmínky vyhlášky Ministerstva Dopravy č. 177/1995 sb. o min. poloměru při rekonstrukci na stávajícím zemním tělese celostátní železniční trati. Je zachováno šest směrových oblouků. Poloměry a délky přechodnic byly navrženy tak, aby bylo docíleno co nejmenších směrových posunů. Posouzení délek přechodnice je v Příloze B POSOUZENÍ DÉLKY PŘECHODNICE. Mezní hodnoty geometrických parametrů koleje pro všechny směrové oblouky: D 150 mm; I 100 mm; E 80 mm; d o 20 m; přímá 20 m; n 7,417V 19, km Začátek úseku, začátek výhybky č. 5 (do žst. Rapotice) 19, , km Přímá dl. 37,994 m 19, , km Navržen levostranný směrový oblouk s nesymetrickými přechodnicemi: R=401m; V=60 km/h; V nákl =30 km/h; 19, , km Přímá dl. 55,899 m D=64 mm; I=42 mm; E=52mm; s =44,3310 g ; do=232,736 m; n 1 =13,02V; n nákl1 =39,06V nákl ; Lk 1 =50,000 m; A 1 =142; m 1 =0,260 m; T 1 =170,533 m; klotoida; n 2 =11,20V; n nákl2 =33,59V nákl ; Lk 2 =43,000 m; A 2 =131; m 2 =0,192 m; T 2 =167,221m; klotoida 19, , km Navržen pravostranný směrový oblouk se symetrickými přechodnicemi: R=400,5 m; V=60 km/h; V nákl =30 km/h; 19, , km Přímá dl. 88,709 m D=64 mm; I=43 mm; E=52mm; s =45,8536 g ; d o =243,462 m; n=11,72v ; n nákl =35,16V nákl ; L k =45,005 m; A=134; m=0,221m; T=173,390 m; klotoida 20, , km Navržen levostranný směrový oblouk s nesymetrickými přechodnicemi: R=300 m; V=60 km/h; V nákl =30 km/h; 20, , km Přímá dl. 60,225 m D=86 mm; I=56 mm; E=70 mm; s =73,3339 g ; d o =290,628 m; n 1 =11,24V; n nákl1 =33,72V nákl ; L k1 =58,000 m; A 1 =132; m 1 =0,467 m; T 1 =224,017 m; klotoida; n 2 =10,06V; n nákl2 =30,17V nákl ; L k2 =51,900 m; A 2 =125; m 2 =0,374m; T 2 =221,112 m; klotoida 6

7 20, , km Navržen pravostranný směrový oblouk s nesymetrickými přechodnicemi: R=300 m; V=60 km/h; V nákl =30 km/h; 20, , km Přímá dl. 28,473m D=86 mm; I=56 mm; E=70 mm; s =71,0236 g ; d o =278,866 m; n 1 =11,50V; n nákl1 =34,50V nákl ; L k1 =59,350 m; A 1 =133; m 1 =0,489 m; T 1 =217,023 m; klotoida; n 2 =10,14V; n nákl2 =30,41V nákl ; L k2 =52,300 m; A 2 =125; m 2 =0,380 m; T 2 =213,676 m; klotoida 20, , km Navržen levostranný směrový oblouk s nesymetrickými přechodnicemi: R=302,8 m; V=60 km/h; V nákl =30 km/h; 21, , km Přímá dl. 22,377 m D=85 mm; I=56 mm; E=59 mm; s =46,9654 g ; d o =167,385 m; n 1 =10,59V; n nákl1 =31,76V nákl ; L k1 =54,000 m; A 1 =128; m 1 =0,401 m; T 1 =144,289 m; klotoida; n 2 =11,37V; n nákl2 =34,12V nákl ; L k2 =58,000 m; A 2 =133; m 2 =0,463 m; T 2 =146,128 m; klotoida 21, , km Navržen pravostranný složený směrový oblouk ze tří poloměrů: R 1 =700 m; R 2 =980,874 m; R 3 =301 m; s,celkový =92,6609 g ; T 1 =447,310 m; T 2 =330,723 m; d o,celkový =515,800 m; mezi R 1 a R 2 vložená mezilehlá přechodnice bez vzestupnice 21, , km R=700 m; V=60 km/h; V nákl =30 km/h; D=34 mm; I=27 mm; E=27 mm; s =10,8443 g ; d o =97,939 m; n 1 =10V; n nákl1 =30V nákl ; L k1 =20,400 m; A 1 =119; m 1 =0,025 m; t 1 =69,87 m; klotoida; L k2 =22,200 m; A 2 =233; m 2 =0,008 m; t 2,1 =59,861 m; mezilehlá klotoida 21, , km R=980,874 m; V=60 km/h; V nákl =30 km/h; D=34 mm; I=10 mm; E=29 mm; s =10,1212 g ; d o =128,778 m; L k1 =22,200 m; A 1 =233; m 1 =0,008 m; t 2,2 =78,136 m; mezilehlá klotoida; n 2 =10,5V; n nákl2 =33,5V nákl ; L k2 =32,130 m; A 2 =118; m 2 =0,099 m; t 3,1 =78,136 m; mezilehlá klotoida 21, , km R=301 m; V=60 km/h; V nákl =30 km/h; D=85 mm; I=57 mm; 21, , km Přímá dl. 370,603 m 22, km Konec úseku E=69 mm; s =71,694 g ; d o =293,083 m; n 1 =10,5V; n nákl1 =31,5V nákl ; L k1 =32,130 m; A 1 =118; m 1 =0,099 m; t 3,2 =190,570 m; mezilehlá klotoida; n 2 =11,7V; n nákl2 =35,1V nákl ; L k2 =59,670 m; A 2 =134; m 2 =0,493 m; t 4 =219,721 m;klotoida 7

8 3. Sklonové poměry 3.1. Stávající stav Výškový systém je Balt po vyrovnání. Stávající stav je popsán pomocí nákresného přehledu tratě. Na daném úseku se nachází 7 lomů sklonů. Velikosti zakružovacích oblouků R v nebyly v poskytnutých podkladech dohledány. 19, km Začátek úseku 19, , km Klesání 16,70, dl. 133 m. 19, , km Klesání 16,00, dl. 239 m. 19, , km Klesání 24,60, dl. 424 m. 19, , km Klesání 23,35, dl m. 21, , km Klesání 25,30, dl. 227 m. 21, , km Klesání 22,80, dl. 426 m. 21, , km Klesání 16,10, dl. 115 m. 22, , km Klesání, sklon nezjištěn, dl. 295 m Nový stav Výškový systém je Balt po vyrovnání. Max. sklon je -25,28 a min. sklon je -0,22,který se nachází na ocelovém mostě s průběžným kolejovým ložem.úprava nivelety byla volena tak, aby se docílilo co nejmenších výškových posunů. Max. výškový posun na trati je 106 mm nahoru.výpis směrových posunů najdete v Příloze A SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ POSUNY. Na železničním mostě s průběžným kolejovým ložem je výškový posun 60 mm dolů. Výškové posuny na opěrách: začátek mostu 58 mm dolů a na konci mostu je posun 0 mm. Na daném úseku je navrženo 10 lomů sklonů. Max. navržený výškový poloměr zaoblení je m, min. navrženy poloměr je 2000 m. Min. vzdálenost lomu sklonu je 200 m. Lom sklonu je také umístěn v ose komunikace silnice III/3932, kde je též přechodnice. Posouzení zaoblení vzestupnice naleznete v Příloze C ZAOBLENÍ VZESTUPNICE. Na začátku a konci úseku jsou sklony zvoleny, tak aby výškově kopírovaly terén v přilehlých úsecích. Niveleta je projektována jako výška nivelety TK nepřevýšeného kolejnicového pásu!! 19, km Začátek úseku (niveleta stávající i navržená) je ve výšce 485,420 mn.m. 19, , km Výška lomu sklonu je 481,457 m n.m.; navrženo klesání 15,85 ; dl. 250,108 m; Parametry oblouku: Rv=11000 m; t z =47,281 m; y z =0,102 m 19, , km Výška lomu sklonu je 468,701 mn.m.; navrženo klesání 24,44 ; dl. 521,847 m; Parametry oblouku: Rv=2000 m; t z =1,145 m; y z =0,000 m 8

9 19, , km Výška lomu sklonu je 460,394 m n.m.; navrženo klesání 23,30 ; dl. 350,562 m; Parametry oblouku: Rv= 2000 m; t z =0,994 m; y z =0,000 m 20, , km Výška lomu sklonu je 455,924 m n.m.; navrženo klesání 22,30 ; dl. 200,379 m; Parametry oblouku: Rv=2000 m; t z =2,377 m; y z =0,001 m 20, , km Výška lomu sklonu je 450,914 m n.m.; navrženo klesání 24,68 ; dl. 203,024 m; Parametry oblouku: Rv=2000 m; t z =1,264 m; y z =0,000 m 20, , km Výška lomu sklonu je 444,718 m n.m.; navrženo klesání 23,42 ; dl. 264,596 m; Parametry oblouku: Rv=2000 m; t z =0,072 m; y z =0,000 m 20, , km Výška lomu sklonu je 438,280 m n.m.; navrženo klesání 23,72 ; dl. 275,772 m; Parametry oblouku: Rv=2000 m; t z =1,934 m; y z =0,001 m 21, , km Výška lomu sklonu je 433,224 mn.m.; navrženo klesání 25,28 ; dl. 200,000 m; Parametry oblouku: Rv=2000 m; t z =2,454 m; y z =0,002 m 21, , km Výška lomu sklonu je 428,659 m n.m.; navrženo klesání 22,82 ; dl. 200,000 m; Parametry oblouku: Rv=2000 m; t z =0,147 m; y z =0,000 m 21, , km Výška lomu sklonu je 421,164 m n.m.; navrženo klesání 22,97 ; dl. 326,297 m; Parametry oblouku: Rv=10000 m; t z =113,785 m; y z =0,647 m 21, , km Navrženo klesání 0,22 ; dl m 22, km Konec úseku (niveleta stávající i navržená) je ve výšce 421,110 mn.m. 4. Železniční svršek 4.1. Stávající stav Skladba železničního svršku v km 19,2-22,028: pražce SB8; polyetylénová podložka; žebrové podkladnice; dvojitý pružný kroužek Fe 6; vrtule R1; svěrka ŽS 4; svěrkový šroub RS 1M 24; matice M24; pryžová podložka S 49; kolejnice S 49. Mezi betonové pražce jsou nahodile rozmístěny po celém úseku dřevěné pražce. Skladba železničního svršku v km 19, ,2 a v km 22,028-22, : dřevěné pražce; polyetylénová podložka; žebrové podkladnice; dvojitý pružný kroužek Fe 6; vrtule R1; svěrka ŽS 4; svěrkové šroub RS 1M 24; matice M24; pryžová podložka S 49; Kolejnice S 49. 9

10 Od začátku úseku tj. v km 19, až do km 20, je zřízena stykovaná kolej. Styky jsou podporovány můstkovými podkladnicemi. Délka kolejových polí je 25 m. V km 22, se nachází kolejové malé dilatační zařízení (KMDZ), které je přibližně 5 m před začátkem mostní konstrukce. Od KMDZ v km 22, až do konce úseku v km 22, je zřízena bezstyková kolej přes mostní konstrukci v km v km 22, (mostní opěra) a končí v km 22, (mostní opěra). Izolované styky jsou ve staničení (staničení podle projektované nové osy): 19, km; 19, km; 19, km; 19, km; 20, km; 20, km; 21, km Nový stav Sestavy železničního svršku Skladba železničního svršku: regenerované pražce z koridorových tratí B91-S/2; pryžová podložka WU 7; úhlová vodící vložka Wfp 14 K; svěrka Skl 14; podložka Uls 7; vrtule R 1; kolejnice 49 E 1. Kolejové lože bude ze štěrku frakce 31,5/63 mm; min. tl. 0,350 m pod ložnou plochou pražce. Skladba se nachází od začátku úseku v km 19, až k km 22, Od km 22, až na konec úseku v km 22, (ocelový most s průběžným kolejovým ložem) bude skladba železničního svršku: dřevěné pražce délky 2,6 m; polyetylenová podložka; žebrové podkladnice Ž 4; dvojitý pružný kroužek Fe 6; vrtule R1; svěrka ŽS 4; svěrkové šroub RS 1M 24; matice M24; pryžová podložka S 49; kolejnice 49 E 1. Kolejové lože bude ze štěrku frakce 31,5/63 mm a štěrkem bude vyplněna celá vana. Bude ponechána stávající konstrukce železničního svršku. Výjimku tvoří kolejnice, které budou vyměněny. Případně nevyhovující dřevěné pražce. Kolejový rošt na mostě bude snesen a upraven na novou výšku a následně podbit (doporučuji přenastavit mostní závěr z důvodů unikání kolejového lože popřípadě jinou úpravu) Kolejové lože Ve staničení: 19, , km; 19, , km; 19, , km; 20, , km; 20, , km; 21, , km; 21, , km jsou tyto parametry kolejového lože.vzdálenost horní hrany kolejového lože od osy je 1,70 m na obě strany směrového oblouku. Sklon svahu kolejového lože je 1:1,25. Frakce 31,5/63 mm a tl. min. 0,350 m pod ložnou plochou pražce. Ve staničení: 19, , km; 19, , km; 19, , km; 19, , km; 20, , km; 20, , km; 20, , km; 20, , km; 20, , km; 21, , km; 21, , km; 21, , kmje z důvodů zřízení bezstykové koleje navrženo na vnější straně směrového oblouku rozšíření horní hrany kolejového lože o 50 mm a to na hodnotu 1,75 m od osy koleje. Na vnitřní straně směrového oblouku je vzdálenost horní hrany kolejového lože 1,70 m od osy koleje. Sklon svahu kolejového lože je 1:1,25. Frakce 31,5/63 mm a tl. min. 0,350 m pod ložnou plochou pražce. Ve staničení: 19, , km; 19, , km; 20, , km; 20, , km; 20, , km; 21, , km. Je z důvodů zřízení bezstykové koleje navrženo na vnější straně směrového oblouku rozšíření horní hrany kolejového lože o 50 mm a nadvýšení o 100 mm horní hrany kolejového lože. Na vnitřní strane směrového oblouku je vzdálenost horní hrany kolejového lože 1,70 m od osy koleje. 10

11 Sklon svahu kolejového lože je 1:1,25. Frakce 31,5/63 mm a tl. min. 0,350 m pod ložnou plochou pražce Pražcové kotvy V obloucích o poloměru menším než 330 m jsou z důvodů zřízení bezstykové koleje osazeny pražcové kotvy: na každém třetím pražci a to v km: 20, , ; 20, , ; 20, , ; 20, , ; 20, , ; 21, , ; 21, , ; 21, , Celkový počet kotev na každém třetím pražci je 129 kusů. Pražcové kotvy budou osazeny na každém druhém pražci a to v km: 20, , ; 20, , ; 20, , ; 21, , Celkový počet kotev na každém druhém pražci je 1674kusů. Celkový počet pražcových kotev je 1803 kusů Bezstyková kolej Vcelém úseku bude zřízena bezstyková kolej. Bezstyková kolej bude připojena na začátku úseku pomocí izolovaného styku na stykovanou kolej ve stanici Rapotice. Na konci úseku bude můstkovým podporovaným stykem napojena na stykovanou kolej směřující do stanice Kralice nad Oslavou (konec bezstykové koleje není součástí daného úseku a leží cca 35 m za mostní opěrou). V km 22, bude umístěno dilatační zařízení z důvodu ocelového mostu s průběžným kolejovým ložem o třech polích a celkové délce cca. 172,194 m. Dilatační zařízení je umístěno na straně kluzného ložiska Pražce Rozdělení pražců je c (0,675 m) výjimku tvoří tři přejezdové konstrukce typu STRAIL, kde bude rozdělení pražců u (0,600 m) a to na jedno kolejové pole o délce 25 m.umístění kolejových polí s rozdělením pražců u v km: 19, , ; 20, , ; 21, , Izolované styky Izolované styky jsou umístěny na stávajících místech a to v km: 19, km; 19, km; 19, km; 19, km; 20, km; 20, km; 21, km. 5. Železniční spodek 5.1. Stávající stav Na daném úseku se nachází 6příčných propustků (3x rámový, 3x trubní) a příčná podzemní kanalizace. Podrobný popis najdete v kapitole Propustky a kanalizace. Dále zde nalezneme 2 propustky podél trati, které převádí vodu pod komunikacemi. Na trati najdeme 3 přejezdy ( 2x přes lesní cestu a 1x přes silnici III/3932). Přejezdové konstrukce jsou tvořeny betonovými panely. Podrobný popis najdete v kapitole 7.1. Přejezdy. Odvodnění je tvořeno otevřenými příkopy, které jsou značně zanesené (nefunkční). 11

12 Zemní těleso 19, km Začátek úseku 19, ,360 km Násep, dl. 192,586 m. 19,360 19,375 km Odřez, dl. 15,000 m. 19,375 19,495 km Zářez, dl. 120,000 m. 19,495 19,508 km Odřez, dl. 11,000 m. 19,508 19,590 km Násep, dl. 82,000 m. 19,590 19,610 km Odřez, dl. 20,000 m. 19,610 19,840 km Zářez, dl. 230,000 m. 19,840 19,890 km Odřez, dl. 50,000 m. 19,890 20,320 km Násep, dl. 430,000 m. 20,320 20,375 km Odřez, dl. 55,000 m. 20,375 20,915 km Zářez, dl. 540,000 m. 20,915 20,925 km Odřez, dl. 10,000 m. 20,925 21,115 km Násep, dl. 190,000 m. 21,115 21,140 km Odřez, dl. 25,000 m. 21,140 21,270 km Zářez, dl. 130,000 m. 21,270 21,500 km Odřez, dl. 230,000 m. 21,500 21,750 km Zářez, dl. 250,000 m. 21,750 21,885 km Odřez, dl. 135,000 m. 21,855 21,985 km Zářez, dl. 130,000 m. 21,985 22,020 km Odřez, dl. 35,000 m. 22,020 22,050 km Násep, dl. 30,000 m. 22,050 22, km Ocelový most s průběžným kolejovým ložem i s opěrami, dl. 175,530 m. 22, km Konec úseku 5.2. Nový stav Geologický průzkum trati nebyl k dispozici. Doporučuji doplnit a to po celém úseku rekonstruované tratě a podrobněji pod přejezdovými konstrukcemi. Návrh pražcového podloží bylo provedeno na ochranu zemní pláně proti účinkům mrazu. Hloubka promrzání je stanovena 12

13 na 1,006 m (navržený index mrazu I m,n =500 C den)a její výpočet naleznete v Příloze D DOVOLENÁ HLOUBKA ROMRZÁNÍ. Až se bude dělat geologický průzkum tratě, požaduji aby byl proveden průzkum tratě v km 21,510 21,660 a to z možného výskytu horninového masivu. Při prohlídce trati na pravé straně tratě vyčnívali balvany a je tu reálná možnost skály. Já jsem se přiklonil, že se jedná o pár kamenů, které vyčnívají z podkladu. Předpokládám horší možnost stability svahu (tím i řešení odvodnění tratě) Typ pražcového podloží Na daném úseku je zvolen Typ pražcového podloží 3 s konstrukční vrstvou tl. min.0,200 m, s filtrační geotextiliípo celé šířce zemní pláně o hmotnosti 300 g/m 2. Konstrukční vrstvu tvoří štěrkodrť frakce 0/32. Sklon zemní pláně je jednostranný 5% vlevo a to v km: 19, ,590; 19,830 22, Pravostranný sklon zemní pláně je 5% a je od km 19, aždo km 19, V místě přejezdových konstrukcí je zesílená konstrukce pražcového podloží (ZKPP) tl. min. 0,500 m ze štěrkodrti frakce 0/32, která zasahuje 5 m před a za přejezdovou konstrukci tj. vkm 19, , ; 20, , ; 21, , Přechod mezi ZKPP a konstrukční vrstvou tl. 0,200 m je navržen sklonem 1:1. Pod přejezdovými konstrukcemi je umístěna geomříž šířky 4,5 m apevnosti 40 knm -1. Přechod tělesa železničního spodku na mostní konstrukci se provede zřízením přechodové oblasti na délku 9,000 m. Přechodový klín bude proveden ze štěrkodrtě frakce 0/32 po vrstvách maximálně 0,300 m. Tloušťka vrstvy je závislá na kvalitě použitého materiálu a použitým zhutňovacím zařízením. ZKPP bude provedena na celé délce přechodové oblasti a výběhu ZKPP o délce 5,000 m. Na stávající výšku zemní pláně se dostane sklonem 1:1. Celková délka ZKPP je 14,000m od mostní opěry č Rozšíření pláně tělesa železničního spodku Šířka pláně tělesa železničního spodku je min. 6,0 m (min. 3,0 m od osy koleje na každou stranu oblouku); ve sklonu 0% a to v km: 19, , ; 19, , ; 19, , ; 20, , ; 20, , ; 21, , ; 21, , ; 22, , Ve staničení: 19, , km; 19, , km; 19, , km; 19, , km; 20, , km; 20, , km; 20, , km; 20, , km; 21, , km; 21, , km; 21, , km bude rozšířena pláň tělesa železničního spodku o 100 mm vně směrového oblouku a to na hodnotu 3,1 m od osy koleje. Dovnitř oblouku bude hodnota 3,0 m od osy koleje. Ve staničení: 19, , km; 19, , km; 19, , km; 20, , km; 20, , km; 21, , kmbude rozšířena pláň tělesa železničního spodku o 200 mm vně směrového oblouku a to na hodnotu 3,2 m od osy koleje. Dovnitř směrového oblouku bude hodnota 3,0 m od osy koleje. Do šířky pláně tělesa železničního spodku jsou zahrnuty také horní (pochozí) plochy odvodňovacích prvků (příkopový žlab J-velký s poklopem, příkopová zídka UCH 1 a krabicovými díly 13

14 opěrných zdí U3). Tyto případy jsou popsány v kapitolách Rozšíření stezky pomocí krabicových dílů opěrných zdí U3 a kapitole Odvodnění a dále jsou v příloze E Odvodnění (výška dna příkopu a vzdálenost od osy koleje) Rozšíření stezky pomocí krabicových dílů opěrných zdí U3 Krabicový díl opěrných zdí U3 je uložen do betonového lože min. tl. 0,100 m, třídy C16/20; XF2. Pod betonovým ložem je zemina upravena do 5 % sklonuaž k protnutí původního terénu. Od pravého kraje je zemina seříznuta sklonem 2:1 až k protnutí zemní pláně. Zvnitřní strany opěrných zdí je zřízen hydroizolační nátěr. K zabránění ucpání odvodňovacích otvorů je použita filtrační geotextílie o hmotnosti 300 g/m 2. Vzdálenost od osy koleje byla volena s ohledem na roznos zatížení z železničního svršku. Opěrné zídky jsou umístěny jenom vlevo podél tratě. Vzdálenost od osy koleje je uvažována k líci opěrné zdi. Staničení: 20, , km Dl. 81 m; vzdálenost od osy koleje je 3,370 m. 20, , km Dl. 30 m; vzdálenost od osy koleje je 3,373 m. 21, , km Dl. 87 m; vzdálenost od osy koleje je 3,373 m. 21, , km Dl. 51 m; vzdálenost od osy koleje je 3,552 m Odvodnění Návrh odvodnění byl řešen z geodetického zaměření trati. V některých místech je však zaměření tratě nedostačující (zaměřena pouze hrana pláně tělesa železničního spodku, zaměření svahů drážního tělesa a terénu chybí). Z těchto důvodů požadují zaměření okolí tratě do větší vzdálenosti od osy koleje. Poskytnuté geodetické zaměření tratě je nedostačující zejména pro řešení odvodnění. Možné jinak vyřešit příčné řezy (nejspíš použití méně příkopových zídek a příkopového žlabu J-velký). Především v úsecích: 21,200 21,500 km; 21,745 21,868 km; kde se nachází složený směrový oblouk a sklon svahu na pravé straně není vůbec zaměřený. Při prohlídce tratě byly sklony přibližně stanoveny na hodnoty: v prvním úseku na hodnotu 1:1,78 a v druhém úseku na hodnotu 1:1,29. Odvodnění přejezdů je popsané v kapitole Odvodnění. Přechody mezi nezpevněným příkopem a příkopovým žlabem J-velkým nebo příkopovou zídkou UCH 1 bude provedeno pomocí monolitických betonových konstrukcí podle vzorových listů železničního spodku. Levostranné přechody jsou ve staničení: 20, , km 20, ,784,113 km 21, , km Pravostranné přechody jsou ve staničení: 19, , km 21, , km 21, , km Přirozený odtok vody pomocí zemní pláně Odtok vody je zajištěn pomocí jednostranného sklonu zemní pláně směřující vlevo, který je 5 % a následného protažení tohoto sklonu až k protnutí stávajícího terénu. V místě kde se protne zemní pláň a svah od pláně tělesa železničního spodku vesklonu 1:1,5 bude zrcadlově převrácena zemní pláň. Tato pláň směřuje vpravo a je ve sklonu 5% až k protnutí původního terénu. 14

15 Obrázek 1. Přirozený odtok vody pomocí zemní pláně Nezpevněné příkopy Staničení najdeme v kapitole Levostranný příkop a v kapitole Pravostranný příkop. Lichoběžníkový tvar; šířka dna příkopu je 0,400 m; dno bude minimálně 0,150 m pod zemní plán a min. 0,500 m pod plání tělesa železničního spodku.min. hloubka příkopu je 0,500 m od terénu. Šikmá vzdálenost dna příkopu od začátku ohumusování je 0,500 m. Sklon svahu od dna nezpevněného příkopu k zemnímu tělesu je 1:1,5. Sklon svahu ode dna nezpevněného příkopu k přilehlému terénu je 1:2. Sklon příkopu je 4,00-25,00. Umístění příkopu vůči ose koleje je dáno výškou dna příkopu Příkopový žlab J-velký a příkopová zídka UCH 1 Staničení najdeme v kapitole Levostranný příkop a v kapitole Pravostranný příkop. Použitý beton je C30/37-XF4. Žlaby a zídky jsou použity z důvodů snížení výkopových prací a jsou osazeny ve vzdálenosti min. 2,35 m od osy koleje. Bližší informace o vzdálenosti osazení od osy koleje najdete v příloze E - Odvodnění. Pokud není příkopový žlab J-velký a příkopová zídka UCH 1 zároveň s plání tělesa železničního spodku jsou dodrženy tyto hodnoty: vzdálenost mezi poklopem a horní hranou kolejového lože jsou v rozmezí 0,200 0,550 m (viz pracovní příčné řezy) a od horní hrany žlabu a zídky ke kolejovému loži je min. 0,100 m vodorovné vzdálenosti (viz pracovní příčné řezy).dno příkopové zídky UCH 1 a příkopového žlabu J-velký je vyspádováno betonovou mazaninou. Výšky mazaniny mezi jednotlivými řezy přechází lineárně. Jednotlivé výšky řezů naleznete v příloze E Odvodnění. Příčné spáry mezi jednotlivými díly budou vyspárovány cementovou maltou. Příkopový žlab a příkopová zídka bude uložena na podkladní beton tl. 0,150 m; třídy C16/20-XF2. Výkop je zvětšený na obě strany od rubů příkopových žlabů J-velký o hodnotu 0,400 m a u příkopové zídky UCH 1 o hodnotu 0,370 m. Sklon svahů výkopu je 5:1. Zásyp za rubem příkopového žlabu a příkopové zídky bude proveden do výšky odvodňovacího otvoru ve stěně žlabu či zídky, který je vyplněn nepropustnou zeminou frakce 0/8 mm, jejíž horní povrch je ve sklonu 5% k příkopovému žlabu či zídky. Zásyp rýhy směřující k ose koleje bude následně vyplněna štěrkodrtí frakce 0/32 mm, vzájemné promísení materiálu zabrání filtrační geotextílie o hmotnosti 300 g/m 2. Zásyp za rubem příkopové zídky UCH 1 nebo příkopového žlabu J-velký bude vyplněn drenážním kamenem frakce 16/32 mm. Vzájemné promísení materiálu zabraňuje filtrační geotextílie o hmotnosti 300 g/m 2. Vysypání drenážního kamene frakce 16/32 mmza vnějším rubem příkopového žlabu a zídky bude provedeno do výšky viz. pracovní příčné řezy. Tvar zasypané rýhy: horní povrch zásypu rubu zdi je do vzdálenosti 0,200 m od rubu zdi upraven do sklonu 0 %, sklon svahu zásypu za rubem zdi je ve sklonu 1:1,5. Tento sklon he navržen 0,200 m za rubem zdi až k protnutí terénu popřípadě stěny rýhy ve sklonu 5:1. 15

16 Obrázek 2. Příkopový žlab J-velký tvar zásypu rýhy a osazení příkopového žlabu Zatravňovací dlažba typ TBX Z důvodů návrhu sklonu svahu 1:1 jsou svahy zpevněny zatravňovací dlažbou typ TBX (0,6x0,4x0,08 m). Zatravňovací dlažbabude uložena do štěrkodrti frakce 16/32 mm o tl. 0,080 m. Vzájemnému promísení materiálu zabraňuje filtrační geotextilíe o hmotnosti 300 g/m 2. Zatravňovací dlažba bude uložena v podélném směru (v nejdelším rozměru k ose koleje). Jednotlivé řady se budou navzájem překrývat o polovinu svojí délky tj. 0,300 m. Dlažba bude uložena ve vzdálenosti 0,200 m od rubu příkopového žlabu či zídky a to na vodorovnou rovinu drenážního kamene. Sklon dlažby je 1:1 směrem od příkopové zídky či žlabu. Obrázek 3. Zatraňovací dlažba TBX s příkopovou zídkou UCH 1 Levostranné umístění TBX: 21, , km Dl. 77,2 m; 3 řady. 21, , km Dl. 26,4 m; 3 řady. Pravostranné umístění TBX: 21, , km Dl. 37,8 m; 3 řady. 21, , km Dl. 78,2 m; 3 7 řad. 16

17 Levostranný příkop STANIČENÍ *km+ SKLON * + DÉLKA [m] VÝŠKA DNA *m n.m.+ TYP POZNÁMKA 19, ,48 104, , ,948 nez. příkop 19, vyústěn na terén 19, ,00 5, , ,421 nez. příkop 19, ,45 211, , ,469 nez. příkop 19, ,60 5, , ,216 lom. kámen 1a 19, ,45 11, , ,948 pod. prop. pod. propustek 19, ,88 10, , ,849 lom. kámen 1b 19, ,45 76, , ,064 nez. příkop 19, vyústěn na terén 20, ,74 28, , ,690 nez. příkop 20, ,74 4, , ,578 monolit. přechod 20, ,74 85, , ,644 J-velký 20, ,51 5, , ,451 J-velký 2a 20, ,56 11, , ,180 pod. prop. pod. propustek 20, ,46 15, , ,102 J-velký 2b 20, ,56 82, , ,076 J-velký 20, ,73 177, , ,041 J-velký 20, ,73 5, , ,926 monolit. přechod 20, ,73 68, , ,366 nez. příkop 20, vyústěn na terén 21, ,00 17, , ,799 nez. příkop 20, vyústěn na terén 20, ,64 7, , ,531 nez. příkop 21, ,64 5, , ,408 monolit. přechod 21, ,64 95, , ,067 UCH 1 21, vyústěn na terén 21, ,83 250, , ,865 UCH 1 21, vyústěn na terén 21, ,35 137, , ,009 J-velký 22, ,07 42, , ,719 J-velký 22, vyústěn na terén Vysvětlivky: 1a - zpěněný příkop lomovým kamenem směrující do šikmého čela propustku 1b - zpěněný příkop lomovým kamenem směrující od šikmého čela propustku 2a z J- velký napojení se na propustek DN 600 (kolmé čela propustku) 2b z propustek DN 600 napojení na J-velký (kolmé čela propustku) Pravostranný příkop STANIČENÍ *km+ SKLON * + DÉLKA [m] VÝŠKA DNA *m n.m.+ TYP POZNÁMKA 19, ,12 130, , ,365 J-velký 19, vyústěn na terén 19, ,00 4, , ,424 nez. příkop vyústěn do prop. 17

18 19, ,26 30, , ,694 nez. příkop 19, ,26 4, , ,573 monolit. přechod 19, ,26 180, , ,062 J-velký 19, ,62 5, , ,993 J-velký 1a 19, ,26 7, , ,811 pod. prop. pod. propustek 19, ,58 10, , ,665 J-velký 1b 19, ,26 65, , ,088 J-velký 19, vyústěn na terén 20, ,30 42, , ,752 nez. příkop 20, vyústěn na terén 20, ,18 85, , ,681 J-velký 20, ,31 5, , ,489 J-velký 2a 20, ,56 11, , ,236 pod. prop. pod. propustek 20, ,57 12, , ,035 J-velký 2b 20, ,24 365, , ,217 J-velký 20, vyústěn na terén 20, ,81 127, , ,075 nez. příkop 21, ,81 4, , ,957 monolit. přechod 21, ,81 15, , ,600 J-velký 21, vyústěn do prop. 21, ,00 15, , ,141 J-velký 21, vyústěn do prop. 21, ,81 102, , ,551 J-velký 21, ,58 77, , ,646 J-velký 21, ,58 4, , ,522 monolit. přechod 21, ,58 124, , ,457 nez. příkop 21, ,56 22, , ,947 nez. příkop 21, ,56 2, , ,947 monolit. 21, vyústěn do vpusti 21, ,56 100, , J-velký 21, ,81 257, , ,523 J-velký 21, vyústěn do prop. 21, ,81 22, , ,745 J-velký 21, ,22 112, , ,145 J-velký 22, ,07 22, , ,910 J-velký 22, vyústěn na terén Vysvětlivky: 1a z J- velký napojení se na propustek DN 600 (kolmé čela propustku) 1b z propustek DN 600 napojení na J-velký (kolmé čela propustku) 2a z J- velký napojení se na propustek DN 600 (kolmé čela propustku) 2b z propustek DN 600 napojení na J-velký (kolmé čela propustku) 18

19 6. Objekty 6.1. Stávající stav Propustky a kanalizace 19, km U trubního propustku je zaměřena jenom vpusť, který plynule navazuje na podzemní kanalizaci. Vpust se nachází vpravo ve směru staničení a je vzdálena 7,874 m; DN 1000 mm; její dno je ve výšce 480,550 m. Kanalizační šachty nebyly při prohlídce trati nalezeny. Na trati se nachází 6 propustků (2x zděný a 4x trubní), které křižují trať a to ve staničení: 19, km Zděný propustek z kamene; výška dna v ose je 476,655 m n.m.; rozměry vpusti a výpusti š60 x v90 cm; délka 8,107 m. 19, km Trubní propustek; výška dna v ose je 467,490 m n.m.; DN 900 mm; délka 5,877 m; zábradlí vysoké 1,1 m délky 5 m; rekonstruován v roce , km Zděný propustek z kamene; výška dna v ose je 441,343 m n.m.; rozměry vpusti a výpusti š80 x v90 cm; délka 13,366 m. 21, km Trubní propustek; výška dna v ose je 438,895 m n.m.; DN 800 mm; délka 6,197 m; rekonstruován v roce , km Zděný propustek z kamene; výška dna v ose neznámá; rozměry vpusti š60 x v100 cm; zaměřena jenom výpusť; délka neznámá; do vpusti propustku je napojena horská vpust a do ní jsou svedené přilehlé kamenné příkopy. Rozměry vpusti jsou neznámé (silně zasypána nánosem). 21, km Trubní propustek; výška dna v ose je 422,005 m n.m.; DN 900 mm; délka 5,405 m. Na trati se nachází 2 propustky u přejezdu číslo P3832 (litinový trubní propustek DN 300 mm) a u přejezdu číslo P3833 (betonový trubní propustek DN 350 mm výtok je zcela zasypán). Oba trubní propustky se nacházejí vpravo od osy koleje a jsou zcela zanesené. Při prohlídce nebyl nalezen výtok z podélného propustku Inženýrské sítě a zabezpečovací kabely Z poskytnutých podkladů nebyla dohledána poloha inženýrských sítí. U světelně zabezpečeného přejezdu P3833 se nacházejí kabely zabezpečovacího zařízení napříč tratě v neznámé poloze. Zabezpečovací kabely jsou vedeny u pravého kolejnicového pásu a to mezi upevněním a stojnou kolejnice a to od jednoho izolovaného styku k druhému. U ocelového mostu jsou zabezpečovací kabely svedeny pravděpodobně do chrániček uvnitř mostu. Na povrhu trati nejsou. U izolovaných styků jsou vedeny zabezpečovací kabely napříč trati a to po povrchu kolejového lože Mosty Osa mostu je v km 20, Most má klenbovou konstrukci, šířky 4,0 m a výšky 3,5 m. Most začíná v km 20, a končí v km 20, Nadloží nad mostem je vysoké cca. 4 m. Podél trati se nachází zábradlí, které je umístěno vpravo podél trati. Zábradlí je vysoké 1 m a je dlouhé 7 m (3,5 m na každou stranu od osy mostu). Zábradlí je trubkové konstrukce. Most převádí polní cestu a neznámou vodoteč (potůček). Most slouží pro překonání řeky Chvojnice ve staničení 22, km a přilehlého údolí. Začátek mostu je v km 22, (mostní opěra) a končí v km 22, (mostní opěra). Most tvoří tři pole. Mostní pilíře jsou v km 22, (pilíř č. 1) a v km 22, (pilíř č. 2). Most je ocelové 19

20 konstrukce s průběžným kolejovým ložem. Délka mostu je cca 163,454 m. Výška dvou mostních pilířů je kolem 30 m. Výška mostní konstrukce je přibližně 6,2 m. Dilatační zařízení mostu je přibližně umístěno ve staničení 22,055 km Nový stav Propustky a vtokový objekt Stávající příčné propustky budou pročištěny a všechny budou zachovány. Nově budou zřízeny podélné propustky, a to pod přejezdy číslo P3832 a P3833. Podrobný popis propustků je v kapitole Odvodnění. Nově zřízené odvodnění se napojí na stávající skluzy příčných propustků. Vtokový objekt se nachází v km 21, km. Rozměry objektu jsou 1x1 m s tl. stěny 0,100 m. Objekt je vyroben z monolitického bednění a kari sítě. Do objektu je zleva napojeno pomocí monolitického přechodu nezpevněný příkop. Voda z objektu odtéká pomocí stávajícího zděného propustku v km 21, , na který se napojí. Vtokovém objektu je zřízen odkalovací prostor a to 0,300 m pod výškou vpusti příčného zděného propustku. Výška dna vpusti propustku je v neznámé výšce. Sklon dna propustku se nepodařilo zjistit Inženýrské sítě a zabezpečovací kabely Veškeré inženýrské sítě budou ponechány ve stávající poloze nebo do stávající polohy zpětně uloženy (především zabezpečovacího zařízení přejezdu P3833) Mosty Na klenbovém mostě v km 20, bude nově zřízeno zábradlí. Vlevo bude zbudováno na opěrných krabicových dílech U3, a to ve vzdálenosti 3,280 m od osy koleje ve staničení 20, , km o celkové délce 10 m. Vpravo bude zábradlí zbudováno na pláni tělesa železničního spodku a to ve vzdálenosti 3,180m od osy koleje a bude zapuštěno do betonových patek o rozměrech (0,200x0,200x0,400 m) ve staničení 20, , km. Zábradlí bude vybudováno z trubkové konstrukce výšky 1,100 m. Na mostě přes řeku Chvojnici doporučuji pře nastavit mostní závěr. A opravena hydroizolace mostní vany, která bude poškozena během stavby. 7. Přejezdy 7.1. Stávající stav 19, km Lesní cesta (netuhá, konstrukční vrstva či vrstvy nejsou zřejmé, hrabanka); (P3832) 2x vnitřní železobetonová deska a 4x vnější železobetonová deska; na pravé straně patrný trubní propustek DN cca 300 mm (zasypán z 80%); zabezpečení pomoci značek: Stůj, dej přednost v jízdě! (P6) a železniční přejezd jednokolejný (A32a). 20, km Silnice III/3932 (asfaltový povrch komunikace); 2x vnitřní železobetonová deska (P3833) a 4x vnější železobetonová deska; číslo přejezdu je P3833; na pravé straně patrný železný trubní propustek DN 400 mm (zasypán z 60%); zabezpečení pomocí značky železniční přejezd jednokolejný (A32a) a světelného zabezpečovacího systému. 20

21 21, km Lesní cesta (netuhá, konstrukční vrstva či vrstvy nejsou zřejmé, hrabanka); (P3834) 2x vnitřní železobetonová deska, 4x vnější železobetonová deska, 10x železobetonová deska sloužící k nájezdu na přejezd a betonový příčný žlab šířky 80 mm bez poklice; není patrný žádný propustek; zabezpečení přejezdu je pomocí značek: Stůj, dej přednost v jízdě! (P6), železniční přejezd jednokolejný (A32a) a Zákazu vjezdu vozidel, jejíž šířka přesahuje vyznačenou mez (B15, mez na značce je stanovena na 8 m) Nový stav Všechny tři přejezdové konstrukce budou postaveny ze systému STRAIL a vybudovány podle konstrukčních zásad od výrobce. Vnější panely se opírají o závěrnou zídku tvaru T. Pod závěrnou zídkou se nachází: vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. min. 0,020 m; základový blok B 35 a podkladní beton třídy C16/20; XF2 až k pláni tělesa železničního spodku. Konstrukce přejezdu je uložena na kolejnici 49 E 1 a upevnění W 14. Rozdělení pražců najdeme v kapitole Pražce. Sklony propustku a přechodu najdete v kapitolách Levostranný příkop a Pravostranný příkop Umístění přejezdů Přejezd P3832 Je vybudován ve staničení 19, , km celková délka přejezdové konstrukce je 4,8 m. Osa převáděné komunikace je v km 19, Panely jsou standardních rozměrů (vnitřní panel 1435x600x194 mm, vnější panel 730x1200x165 mm). Je použito 8x vnitřní panel a 8x vnější panel. Začátky jak vnitřních tak vnějších panelů se nachází na stejném pražci. Přejezd P3833 Je vybudován ve staničení 20, , km (jedná se o staničení vnitřních panelů). Celková délka přejezdové konstrukce je 8,4 m. Osa převáděné komunikace je v km 20, Panely jsou standardních rozměrů (vnitřní panel 1435x600x194 mm, vnější panel 730x1200x165 mm). Je použito 14x vnitřní panel a 14x vnější panel. Vnější panely jsou odsazeny o jeden pražec. Levý vnější panel je osazen o jeden pražec dozadu oproti vnitřnímu panelu. Pravý vnější panel je osazen o jeden pražec dopředu oproti vnitřnímu panelu. Přejezd P3834 Je vybudován ve staničení 21, , km celková délka přejezdové konstrukce je 4,8 m. Osa převáděné komunikace je v km 21, Panely jsou standardních rozměrů (vnitřní panel 1435x600x194 mm, vnější panel 730x1200x165 mm). Je použito 8x vnitřní panel a 8x vnější panel. Začátky jak vnitřních tak vnějších panelů se nachází na stejném pražci Odvodnění Trativod a trativodní šachty Přejezd P3832 Odvodnění je pomocí podélného trativodu z kameniny, který se nachází vpravo. Trativod směřuje z vstupní šachty S1 v km 19, o světlosti DN 300 mm vyrobené z plastu. Do výstupní šachty S2 v km 19, vyrobenou z betonu světlosti DN 800 mm. Osa trativodu je ve vzdálenosti 1,850 m od osy koleje. Z šachty S2 je trativod veden do příkopového žlabu J-velký. Trativod má spád - 24,44. Dno šachty S1 je ve výšce 572,093 m n.m. Dno šachty S2 je ve výšce 471,419 m n.m. Trativod v šachtě S1 je 0,100 m nad dnem šachty. Trativod v šachtě S2 je 0,300 m nad dnem šachty (odkalovací prostor). Betonová šachta bude mít poklop stejný, jako se dává ve stanicích. Šachta S1 je v km 19, a šachta S2 je v km 19,

22 Trativod je vložen do rýhy šířky 2,600 m (společná rýha jak pro trativod tak i propustek) a min. hloubka od dna trativodu po zemní pláň je 0,300 m. Trativod je vyroben z kameninové trouby děrovaná tvaru T o světlosti DN 150 mm. Celková délka trativodu je 17,563 m z toho trativod z kameniny je dlouhý 15,907 m. Z šachty S2 do příkopového žlabu J-velký vede trativod světlosti DN 100 mm vyrobený zplastu, který je zaústěn do odvodňovacího otvoru v příkopovém žlabu J-velký. Trativod je vložen do betonového lože tl. 0,100 m třídy C16/20; XF2. Beton je výškově umístěn do výšky perforování roury a je ve sklonu 1:4 k trativodní rouře. Nad trativodní rourou je umístěn drenážní kámen frakce 16/32. Nad drenážní kámen je umístěna stěrkodrť frakce 0/32 až k pláni tělesa železničního spodku popřípadě až ke spodní hraně konstrukce lesní cesty. Po obvodu trativodní rýhy je umístěna filtrační geotextílie o hmotnosti 300 g/m 2, která nám zabraňuje promísení materiálu. Stěna rýhyumístěné blíž k ose koleje je kolmá. Stěna rýhy směřující od osy koleje k původnímu terénu je ve sklonu 5:1 a je vyvedena do výšky pláně tělesa železničního spodku. Od této hrany je sklon 1:2 až k protnutí původního terénu (spodní hraně konstrukce vozovky). Přejezd P3833 Odvodnění je pomocí podélného trativodu z kameniny, který se nachází vlevo. Trativod směřuje z vstupní šachty S3 v km 20, o světlosti DN 300 mm vyrobené z plastu. Do výstupní šachty S4 v km 20, vyrobenou z betonu světlosti DN 800 mm v šachtě je odkalovací prostor hloubky 0,300 m. Osa trativodu je ve vzdálenosti 1,850 m od osy koleje. Z šachty S4 je trativod veden do příkopového žlabu J-velký. Trativod má spád -24,56. Dno šachty S3 je ve výšce 554,365 m n.m. Dno šachty S4 je ve výšce 453,722 m n.m. Trativod v šachtě S3 je 0,100 m nad dnem šachty. Trativod v šachtě S4 je 0,300 m nad dnem šachty (odkalovací prostor). Betonová šachta bude mít poklop stejný, jako se dává ve stanicích. Šachta S3 je v km 20, a šachta S4 je v km 19, Trativod je vložen do rýhy šířky 2,600 m (společná rýha jak pro trativod tak i propustek) a min. hloubka od dna trativodu po zemní pláň je 0,300 m. Trativod je vyroben z kameninové trouby děrované tvaru T o světlosti DN 150 mm. Z šachty S4 vede trativod o světlosti DN 100 mm vyrobený z plastu, který je zaústěn do odvodňovacího otvoru příkopového žlabu J-velký. Celková délka trativodu je 19,692 m z toho 18,093 m trativod z kameniny. Trativod je vložen do betonového lože tl. 0,100 m třídy C16/20; XF2. Beton je výškově umístěn do výšky perforování roury a je ve sklonu 1:4 k trativodní rouře. Nad trativodní rourou je umístěn drenážní kámen frakce 16/32. Nad drenážní kámen je umístěna stěrkodrť frakce 0/32 až k pláni tělesa železničního spodku popřípadě až ke spodní konstrukci silnice III třídy. Po obvodu trativodní rýhy je umístěna filtrační geotextílie o hmotnosti 300 g/m 2, která nám zabraňuje promísení materiálu. Stěna rýhy umístěné blíž k ose koleje je kolmá. Stěna rýhy směřující od osy koleje k původnímu terénu je ve sklonu 5:1 a je vyvedena do výšky pláně tělesa železničního spodku. Od této hrany je sklon 1:2 až k protnutí původního terénu. Přejezd P3834 Odvodněn je pomocí podélného trativodu, který se nachází vlevo. Trativod směřuje zvstupní šachty S6 v km 21, o světlosti DN 300 mm vyrobené z plastu. Do výstupní šachty S7 v km 21, vyrobenou z betonu světlosti DN 800 mm všachtě je odkalovací prostor hloubky 0,150 m. Osa trativodu je ve vzdálenosti 1,850 m od osy koleje. Z šachty S4 je trativod veden do příkopového žlabu J-velký. Trativod má spád -24,56. Dno šachty S6 je ve výšce 438,644 m n.m. Dno šachty S7 je ve výšce 438,510 m n.m. Trativod v šachtě S6 je 0,100 m nad dnem šachty. Trativod v šachtě S7 je 0,300 m nad dnem šachty (odkalovací prostor). Betonová šachta má klasický poklop. Šachta S6 se nachází v km 21, a šachta S7 se nachází v km 21, Trativod je vložen do rýhy široké 0,500 m a min. Hloubka od dna trativodu po zemní pláň je 0,300 m. Trativodní roura má světlost DN 0,200 mm a je vyrobena z plastu. Z šachty S7 vede trativod o světlosti DN 100 mm vyrobený z plastu, který je zaústěn do odvodňovacího otvoru monolitického přechodového dílce z otevřeného nezpevněného příkopu do UCH 1. Délka trativodu je 16,631 m. 22

23 Trativod je vložen do betonového lože tl. 0,100 m třídy C16/20; XF2. Beton je výškově umístěn do výšky perforování roury a je ve sklonu 1:4 k trativodní rouře. Nad trativodní rourou je umístěn drenážní kámen frakce 16/32. Nad drenážní kámen je umístěna stěrkodrť frakce 0/32 až k pláni tělesa železničního spodku popřípadě až ke spodní konstrukci silnice III třídy. Po obvodu trativodní rýhy je umístěna filtrační geotextílie o hmotnosti 300 g/m 2, která nám zabraňuje promísení materiálu. Stěna rýhy umístěné blíž k ose koleje je kolmá. Stěna rýhy směřující od osy koleje k původnímu terénu je ve sklonu 5:1 a je vyvedena do výšky pláně tělesa železničního spodku. Od této hrany je sklon 1:2 až k protnutí původního terénu Propustky Přejezd P3832 Pro převod vody z jedné strany přejezdu na druhou jsou zbudovány dva podélné propustky typ Pecor Optima DN 600 mm. Propustek je vložen do vyrovnávacího betonového lože třídy C16/20; XF2 a tl. 0,100 m. Propustky jsou obetonovány a to vrstvou tl. 0,100 m, která je skonem 1:1 svedena do rýhy. Šířka rýhy umístěné vpravo je 2,600 m rýha pro propustek umístěný vlevo je široká 1,785 m. Sklon rýhy propustku umístěného vlevo je 5:1 směřující k ose koleje až k zemní pláni a 5:1 směřující od osy koleje až k pláni tělesa železničního spodku. A následně skolen 1:2 až k protnutí terénu. Propustek umístěný vlevo má šikmé čela. Okolo vpusti a výpusti propustku je umístěn lomový kámen tl. 0,100 m a vložený do betonového lože tl. 0,100 m, třídy C16/20;XF2. Lomový kámen je vyveden 5,000 m do dálky od čel propustku a 0,500 m v šikmé vzdálenosti sklon tohoto svahu je 1:1,5. Lomový kámen je šikmo umístěn a to do vzdálenosti 0,300 m na boky lichoběžníkového příkopu. Propustek s kolmým čelem je napojen na J-velký. Staničení podélných propustku: 19, , km Dl. 11,452 m; šikméčelo; vzdálenost od osy koleje 4,080 m. 19, , km Dl. 7,5m; kolmé čelo; vzdálenost od osy koleje je 2,895 m. Přejezd P3833 Pro převod vody z jedné strany přejezdu na druhou jsou zbudovány dva podélné propustky typ Pecor Optima DN 600 mm. Propustek je vložen do vyrovnávacího betonového lože třídy C16/20; XF2 a tl. 0,100 m. Propustky jsou obetonovány a to tl. vrstvy 0,100 m, která je skonem 1:1 svedena do rýhy. Šířka rýhy umístěné vlevo je 2,630 m rýha pro propustek umístěný vpravo je široká 1,785 m. Sklon rýhy propustku umístěného vpravo je 5:1 směřující k ose koleje až k zemní pláni a 5:1 směřující od osy koleje až k pláni tělesa železničního spodku. A následně skolen 1:2 až k protnutí terénu. Propustky s kolmými čely jsou napojeny na J-velký. Staničení podélných propustku: 20, , km Dl. 11,058 m; kolmé čelo; vzdálenost od osy koleje 3,337 m. 20, , km Dl. 11,418 m; kolmé čelo; vzdálenost od osy koleje je 3,678 m. 8. Silnice 8.1. Stávající stav K dispozici nebyly zaměřeny osy lesních cest a osa silnice III. třídy. Z tohoto důvodu doporučuji zaměřit zmíněné osy a širší okolí přejezdů a víc do dálky aby bylo možné lépe navázat na stávající stav komunikací. Konstrukční vrstvy již zmíněných lesních cest nejsou patrné (nejspíše ani neexistují, hrabanka). Konstrukce silnice III. třídy číslo III/3932 je netuhá s asfaltovým krytem vozovky konstrukční vrstvy pod krytem vozovky neznámé. Není známé žádné staničení silnic. 23

24 8.2. Navržený stav Lesní cesty Výškový systém je Balt po vyrovnání. Obě lesní cesty jsou navrženy jako 3L 3,5/15 s netuhým krytem vozovky s jednou konstrukční vrstvou a to mechanicky zpevněným kamenivem tl. min. 0,300 m. Příčný sklon vozovky je totožný se sklonem nivelety železniční tratě. Jednostranný sklon zemní pláně je pravostranný 3%. 19, km Osa komunikace svírá s železniční tratí úhel 100,9134 g. Silnice je navržena jako 3L 3,5/15. Příčný sklon je pravostranný a to 2,44%; pod cestou jsou navrženy: 2x trubní propustky typ PECOR OPTIMA DN 600 mm a 1x trativod z drenážní trativodní trubky DN 200 mm. Na silnici se nenachází žádný navržený směrový oblouk. Niveleta na této komunikace není naprojektována. Nejbližší podélný sklon cesty nám určuje příční sklon kolejových pásů, který je 4,46%. Konstrukce vozovky bude upravena do vzdálenosti 20 m na každou stranu od přejezdové konstrukce pro lepší ovladatelnost vozidla (brzdění a stabilita vozidla nemělo by uvíznout). 21, km Osa komunikace svírá s železniční tratí úhel 98,4854 g. Silnice je navržena jako 3L 3,5/15. Příčný sklon je pravostranný a to 2,33%. Pod cestou je navrženo 2x trativodní potrubí DN 200 mm. Ve vzdálenost 1,200 před přejezdovou konstrukcí je umístěn příčný betonový žlab s litinovým krytem (rozměry žlabu 390x415x1000 mm). Příčný betonový žlab je kolmo na osu komunikace. Dno žlabu má stejný spád jako povrch konstrukce vozovky. Voda z příčného žlabu je vyvedena pomocí plastové trubky DN 80 mm, která přesahuje 0,200 mm od líce žlabu. Voda stékána betonové tvárnice TZZ 4a, které vedou do rýhy za příkopovým žlabem J-velký. Na první tvárnici bude zřízeno vývařiště z kameniva použitého na kolejové lože. Staničení komunikace je vztaženo k nové ose železniční trati. ZÚ je vzdálen 12,518 m od osy. Na daném úseku jsou navrženy 2 čisté kružnicové oblouky a to ve staničení: ZO 0, KO 0, km R=8 m; s,1 =76,2529 g ; T=5,460 m 0, , km Přímá dl. 2,779 m ZO 0, KO 0, km R=8 m; s,2 =56,3494 g ; T=3,791 m. Lomy nivelety: Začátek úpravy (ZÚ) odpovídá začátku směrového řešení nikoli však řešení úpravy povrchu komunikace. ZÚ 0, km ZÚ je ve výšce 439,671 m 0, , km Výška lomu sklonu je 440,301 m; navrženo stoupání 8,8% ; R=80 m; T=2,640 m; y=-0,045 m 0, , km Výška lomu sklonu je 440,515 m, navrženo stoupání 2,2%; R=50 m; T=2,475 m; y=0,061 m 24

25 0, , km Navrženo stoupání 12,1% KÚ 0, km KÚ je ve výšce 431,122 m Pomocí lomů sklonů nivelety jsme plynule navázali na původní stav. Konstrukce vozovky bude provedena 20 m na každou stranu od přejezdové konstrukce pro lepší ovladatelnost vozidla (brzdění a stabilita vozidla nemělo by uvíznout) Silnice III. třídy Výškový systém je Balt po vyrovnání. Silnice je navržena jako S 6,5/30. Osa silnice svírá s železniční trati úhel s =71,5262 g. Osa komunikace protíná osu železniční trati v km 20, Ve vzdálenosti 1,020 m od přejezdové konstrukce vpravo je umístěn betonový příčný žlab s litinovým krytem (rozměry žlabu: 415x390x100 mm). Je použita asfaltová zálivka v místech napojení se na stávající komunikaci, v místě příčného betonového odvodňovacího žlabu a závěrných zdí přejezdové konstrukce přes celou šířku komunikace. Asfaltová zálivka je široká 20 mm a hluboká 40 mm. Je použita zálivka za studena s těsnícím profilem. V ose komunikace je umístěn lom sklonu, který se nachází v přechodnici (zaoblení vzestupnice nezasahuje do konstrukce přejezdu ani do lomu sklonu) Směsové řešení Silniční komunikace je v místě přejezdu ve směrové přímé. Staničení komunikace je vztaženo k nové ose železniční trati. Začátek úseku je vzdálen 13,472 m od osy železniční tratě. Konec úseku je ve staničení 0, km Výškové řešení Začátek úpravy (ZÚ) odpovídá začátku rekonstrukce oblasti přejezdu. ZÚ 0, km ZÚ je ve výšce 456,022 m. 0, , km Výška lomu sklonu je 456,012 m. Navrženo klesání 0,7 %; R=125 m; T=1,313 m; y=0,007 m 0, , km Výška lomu sklonu je 456,125 m. Navrženo stoupání 1,4 %; R=125 m; T= 2,313 m; y=-0,021 m. Lom sklonu je vzdálený 4,133 m od osy koleje vlevo. 0, , km Výška lomu sklonu je 455,959 m. Navrženo klesání 2,3 %; R=35 m; T=1,470 m; y=0,031 m. Lom sklonu je vzdálený 3,131 m od osy koleje. 0, , km Navrženo stoupání 6,1 %. KÚ 0, km KÚ je ve výšce 456,269 m. 25

26 Šířkové uspořádaní Základní šířkové uspořádání odpovídá obousměrné komunikace kategorie S6,5/30 dle ČSN Projektování silnic a dálnic. Jízdní pruh 2x2,75 m =5,5 m Nezpevněná krajnice 2x0,5 m =1,0 m Celkem =6,5 m Příčný sklon komunikace je navržen s ohledem na podélný sklon tratě a to takto (příčný sklon je ve směru staničení, staničení roste od obce Sudice): pravý jízdní pás má sklon levostranný a to 2,23 % a levý jízdní pás má sklon levostranný a to 2,47 %. Sklon zemní pláně bude střechovitý a to 3 % na každou stranu Odvodnění Odvodnění povrchu komutace nám zajišťuje podélný a příčný sklon komunikace a příčný betonový žlab s litinovým poklopem (rozměry žlabu: 415x390x100 mm). Žlab je dlouhý 7,500 m. Dno žlabu má stejný spád jako povrch vozovky. Voda je vyvedena ze žlabu pomocí plastové trubky o světlosti DN 80 mm dlouhé 0,300 m od líce žlabu do šachty S5 světlosti DN 150 mm, která je ve staničení 20, km. Dno šachty je ve výšce 454,693 m n.m. Odtud je voda vyvedena pomocí trativodní plastové roury DN 100 mm do odvodňovacího otvoru J-velký. Trativodní roura je dlouhá 1,886 m Konstrukce vozovky Vozovka je ve třídě D1-N-1.; třída dopravního zatížení V; podloží P II. Konstrukce vozovky je navrhována ve složení: Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO mm Spojovací postřik z kationaktivní emulze PS EK 0,43-0,48 kgm -2 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP mm Infiltrační postřik z kationaktivní emulze PI EK 1 kgm -2 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm Štěrkodrť frakce 0/32 mm ŠD 150 mm Celkem 400 m 9. Závěr Byla navržena úprava geometrických parametrů koleje. Největší směrový posun je 62 mm, největší posun nivelety je +106 mm a -96 mm. Na celém úseku bude zřízena bezstyková kolej. Je nově vyřešeno odvodnění tratě a to pomocí nezpevněného příkopu, příkopového žlabu J-velký, UCH1 a podélných propustků. Byla také prověřena možnost zvýšení traťové rychlosti ze 60 km/h. Zvýšení rychlosti vyvolá velké posuny, které vyvolají potřebu rozšíření drážního tělesa, což zvyšuje celkové náklady na rekonstrukci tratě. Zvýšení rychlosti nad 60 km/h také vyžaduje osazení světelného zabezpečovacího zařízení a to na přejezdy P3832 a P3834. V Brně, květen 2012 Zapletal Tomáš 26

27 10. Použitá literatura Normy a předpisy ČSN Železniční přejezdy a přechody vyd. ČESKÝ NORMALIZAČNÍ ÚŘAD: XEROX, s.r.o., ČSN Konstrukční a geometrické uspořádaní koleje železničních drah a její prostorová poloha: Část 1: projektování vyd. ČESKÝ NORMALIZAČNÍ ÚŘAD: XEROX, s.r.o., ČSN Lesní dopravní síť vyd. ČESKÝ NORMALIZAČNÍ ÚŘAD: XEROX, s.r.o., ČSN PROJEKTOVÁNÍ SILNIC A DÁLNIC. vyd. ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, PRAHA:XEROX ČR, s.r.o., ČSN KONSTRUKČNÍ A GEOMETRICKÉ USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE ŽELEZNIČNÍCH DRAH A JEJÍ PROSTOROVÁ POLOHA: ČAST 1: PROJEKTOVÁNÍ. vyd. ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, PRAHA: XEROX ČR, s.r.o., Předpis SŽDC S3 Železniční svršek Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej Předpis SŽDC S4 Železniční spodek Vzorové listy železničního spodku TP 170 Publikace ING. OTTO PLÁŠEK, Ph.D.; Doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc.; Ing. Richard Svoboda; Ing. Milan Moskovčiak. ŽELEZNIČNÍ STAVBY: ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STAVEBNÍ: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM,s.r.o. BRNO, ISBN PHDR. ANTONIE KEJVANOVÁ, CSc.; a kolektiv. NĚMECKO-ČESKÝ STAVEBNÍ SLOVNÍK. Praha: SNTL- Nakladatelství technické literatury, ISBN X. ÚRS PRAHA INŽENÝRSKÁ A PORADENSKÁ ORGANIZACE DRÁHY KOLEJOVÉ KATALOG POPISŮ A SMĚRNÝCH CEN STAVEBNÍCH PRACÍ. PRAHA: ÚRS PRAHA, a.s.;2012. ISBN ÚRS PRAHA INŽENÝRSKÁ A PORADENSKÁ ORGANIZACE KOMUNIKACE POZEMNÍ A LETIŠTĚ KATALOG POPISŮ A SMĚRNÝCH CEN STAVEBNÍCH PRACÍ. PRAHA: ÚRS PRAHA, a.s.;2012. ISBN ÚRS PRAHA INŽENÝRSKÁ A PORADENSKÁ ORGANIZACE ZEMNÍ PRÁCE KATALOG POPISŮ A SMĚRNÝCH CEN STAVEBNÍCH PRACÍ. PRAHA: ÚRS PRAHA, a.s.;2012. ISBN Web, elektronické dokumenty STRAIL. [online] [cit Dostupné z: (firmou poskytnut nákres přejezdu pro pražce 27

28 B91-S/2, upevnění W14 s různými typy zatížení přejezdu dopravou; nákres poslán v německém jazyce na školní ) ZPSV. [online] [cit Dostupné z: ZPSV. [online]. 1.1,2012 [cit Dostupné z: ZPSV. [online]. 1.1,2012 [cit Dostupné z: ZPSV. [online]. 1.1,2012 [cit Dostupné z: ZPSV. [online]. 1.1,2012 [cit Dostupné z: MINISTERSTVO DOPRAVY. MINISTERSTVO DOPRAVY ČR *online *cit ]. Dostupné z: ŘSD. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC *online *cit Dostupné z: BCD4-1101CBC5C801/0/mapakatsite.bmp SČÍTÁNÍ DOPRAVY. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC *online *cit Dostupné z: CENÍK CEMEX. CEMEX, s.r.o. *online *cit Dostupné z: ViaCon, ČR: PECOR OPTIMA. PECOR OPTIMA *online *cit Dostupné z: PRESBETON NOVA. PRESBETON NOVA, s.r.o. [online] [cit ]. Dostupné z: PCV ALFA,s.r.o. KAMENIVOVÉ TROUBY *online *cit Dostupné z: Značky Plzeň, s.r.o. Svislé dopravní značení *online *cit Dostupné z: N.T. Plus, s.r.o. HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR *online *cit Dostupné z: 28

29 čís. řezu prof. kol. lož. Návrh rekonstrukce traťového úseku Rapotice Náměšť nad oslavou PŘÍLOHA A SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ POSUNY staničení posuny směrový posuny výškový levý pravý nahoru dolů [km] [mm] [mm] [mm] + [mm] , A , A , A , B , B , C , C , C , C , C , C , C , C , C , A , A , A , A , B , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , A , A , A , A , A , A , B

30 čís. řezu prof. kol. lož. Návrh rekonstrukce traťového úseku Rapotice Náměšť nad oslavou Staničení posuny směrový posuny výškový levý pravý nahoru dolů [km] [mm] [mm] [mm] + [mm] , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , B , A , A , A , B , B , B , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , B , A , A , B , C , C , C

31 čís. řezu prof. kol. lož. Návrh rekonstrukce traťového úseku Rapotice Náměšť nad oslavou staničení posuny směrový posuny výškový levý pravý nahoru dolů [km] [mm] [mm] [mm] + [mm] , C , C , C , C , C , C , B , A , A , A , A , A , B , B , B , B , B , B , B , B , B , B , B , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , B , A , A , A

32 čís. řezu prof. kol. lož. Návrh rekonstrukce traťového úseku Rapotice Náměšť nad oslavou staničení posuny směrový posuny výškový levý pravý nahoru dolů [km] [mm] [mm] [mm] + [mm] , A , * , ** , ** , ** , * * - Mostní opěra ** - Ocelový most s průběžným kolejovým ložem A standardní (otevřené) kolejové lože s horní hranou ve vzdálenosti 1,700 m od osy koleje B rozšíření kolejového lože na vnější straně směrového oblouku o 0,050 mm na hodnotu 1,750 m od osy koleje C rozšíření kolejového lože na vnější straně směrového oblouku o 0,050 mm na hodnotu 1,750 m a navýšení lože na vnější straně směrového oblouku o 0,100 m 32

33 PŘÍLOHA B POSOUZENÍ DÉLKY PŘECHODNICE Oblouk č. 1 V=60 km/h; I=42 mm; R=401 m; L k1 =50 m; L k2 =43 m; n 1 =13,02V; n 2 =11,2V L k1,1 =L D1,1 =50 m n I I = 13, = 33 m ,7 R=0,7 401=15 m 20 m L k1,2 =L D1,2 =43 m n I I = 11, = 29 m Oblouk č. 2 0,7 R=0,7 401=15 m 20 m V=60 km/h;i=43 mm; R=400,50 m; L k1 =L k2 =45,005 m; n 1 =n 2 =11,72V L k2,1 = L k2,2 =L D2,1 =L D2,2 =45,005 m n I I = 11, = 31 m Oblouk č. 3 0,7 R=0,7 400,50=15 m 20 m V=60 km/h; I=56 mm; R=300 m; L k1 =58 m; L k2 =51,90 m; n 1 =11,24V; n 2 =10,06V L k3,1 =L D3,1 =58 m n I I = 11, = 38 m ,7 R=0,7 300=13 m 20 m L k3,2 =L D3,2 =51,90 m n I I = 10, = 34 m Oblouk č. 4 0,7 R=0,7 300=13 m 20 m V=60 km/h; I=56 mm; R=300 m; L k1 =59,35 m; L k2 =52,30 m; n 1 =11,15V; n 2 =10,14V L k4,1 =L D4,1 =50 m n I I = 11, = 39 m ,7 R=07 300=13 m 20 m L k4,2 =L D4,2 =43 m n I I = 10, = 35m ,7 R=0,7 300=13m 20m 33

34 Oblouk č. 5 V=60 km/h; I=56 mm; R=302,80 m; L k1 =54 m; L k2 =58 m; n 1 =10,59V; n 2 =11,37V L k5,1 =L D5,1 =54 m n I I = 10, = 36m ,7 R=0,7 302,80=13m 20m L k5,2 =L D5,2 =58 m n I I = 11, = 39m Oblouk č. 6 0,7 R=0,7 302,80=13m 20m V=60 km/h; I 1 =27 mm; I 2 =10 mm; I 3 =57 mm; R 1 =700 m; R 2 =980,874 m; R 3 =301 m; L k1 =20,40 m; L k2 =22,20 m; L k3 =32,13 m; L k4 =59,67 m; n 1 =10V; n 2 =0V=L d =0,000 m; n 3 =10,50V; n 4 =11,70V; I 1 =I 1 -I 2 =27-10= =17 mm; I 2 =I 3 -I 2 =57-10=47 mm L k6,1 =L D6,1 =20,40 m n I I = = 17 m ,7 R=0,7 300=19 m 20 m L k6,2,1 =L D6,2,1 =22,20 m n I I 1000 = = 0 m 0,7* R=0,7* 300=19 m 20 m L k6,2,2 =L D6,2,2 =22,20 m n I I 1000 = = 0 m 0,7 R=0,7 980,874=22 m 20 m L k6,3,1 =L D6,3,1 =32,13 m n I I = 10, = 30 m ,7 R=0,7 980,874=22 m 20 m L k6,3,2 =L D6,3,2 =32,13 m n I I = 10, = 30 m ,7 R=0,7 301=13 m 20 m L k6,4 =L D6,4 =59,67m n I I = 11, = 41 m ,7 R=0,7 301=13 m 20 m 34

35 PŘÍLOHA C ZAOBLENÍ VZESTUPNICE Oblouk č. 1 D=64 mm; L k,1 =50m; L k,2 =43 m; R v =0,5 v 2 =0, =1800 m; s 1,1,1 =0,00 ; s 1,1,2 =1,228 ; s 1,2,1 =0,00 ; s 1,2,2 =-1,49 T 1,1 = R v s 1 ±s T 1,2 = R v s 1 ±s = = ,000+1, ,000 1, = 1,152 m = 1,341 m Oblouk č. 2 D=64 mm; L k1 =L k2 =40,005 m; R v =1800 m; s 2,1,1 =0,00 ; s 2,1,2 =1,60 ; T 2,1 =T 2,2 = R v s 1 ±s = ,000+1, = 1,44 m Oblouk č. 3 D=86 mm; L k,1 =58 m;l k,2 =51,9 m; R v =1800 m; s 3,1,1 =0,00 ; s 3,1,2 =1,48 ; s 3,2,1 =0,00 ; S 3,2,2 =-1,66 T 3,1 = R v s 1 ±s T 3,2 = R v s 1 ±s = = ,000+1, ,000 1, = 1,332 m = 1,494 m Oblouk č. 4 D=86 mm; L k,1 =59,35 m; L k,2 =52,3 m; R v =1800 m; s 4,1,1 =0,00 ; s 4,1,2 =1,45 ; s 4,2,1 =0,00 ; S 4,2,2 =-1,64 T 4,1 = R v s 1 ±s T 4,2 = R v s 1 ±s = = ,000+1, ,000 1, = 1,305 m = 1,476 m Oblouk č. 5 D=85 mm; L k,1 =54 m; L k,2 =58 m; R v =1800 m; s 5,1,1 =0,00 ; s 5,1,2 =1,57 ; s 5,2,1 =0,00 ; S 5,2,2 =-1,47 T 5,1 = R v s 1 ±s T 5,2 = R v s 1 ±s Oblouk č. 6 = = ,000+1, ,000 1, = 1,413 m = 1,323 m D 1 =34 mm; D 2 =34 mm; D 3 =85 mm D 1 =D 1 -D 2 =37-27=0 mm; D 2 =D 3 -D 2 =85-34=51 mm; L k,1 =20,4 m; L k,2,m =32,13 m; L k,3 =59,67 m; R v =1800 m; s 6,1,1 =0,00 ; s 6,1,2 =1,67 ; s 6,2,1 =0,00 ; S 6,2,2 =1,59 ; s 6,3,1 =0,00 ; S 6,3,2 =-1,42 ; T 6,1 = R v s 1 ±s T 6,2,m = R v s 1 ±s T 6,3 = R v s 1 ±s = = ,000+1,67 = ,000+1, ,000 1, = 1,503 m = 1,431 m = 1,278 m 35

36 PŘÍLOHA D DOVOLENÁ HLOUBKA PROMRZÁNÍ Zářez: Vodní režim: velmi nepříznivý Namrzavost: mírně namrzavá Index mrazu: I mn = 500 C den h pr h kl +h šp +h z,dov h pr = 0,045 I mn = 0, = 1,006 m h kl =0,550 m h šp =h šd šp = 0,200 2,300 = 0,230 m šp 2 h z,dov =0,300 m h pr = 1,006 m 0,550+0,230+0,300=1,080 m Násep: Vodní režim: nepříznivý Namrzavost: namrzavá Index mrazu: I mn = 500 C den h pr h kl +h šp +h z,dov h pr = 0,045 I mn = 0, = 1,006 m h kl =0,550 m h šp =h šd šp = 0,200 2,300 = 0,230 m šp 2 h z,dov =0,400 m h pr = 1,006 m 0,550+0,230+0,400=1,180 m Přejezdová konstrukce: Vodní režim: velmi nepříznivý Namrzavost: nebezpečně namrzavá Index mrazu: I mn = 500 C den h pr h kl +h šp +h z,dov h pr = 0,045 I mn = 0, = 1,006 m h kl =0,550m h šp =h šd šp = 0,500 2,300 = 0,575 m šp 2 h z,dov =0,000 m h pr =1,006 m 0,550+0,575+0,00=1,125 m 36

37 čís. řezu prof. kol. lož. Návrh rekonstrukce traťového úseku Rapotice Náměšť nad oslavou PŘÍLOHA E - ODVODNĚNÍ staničení vzd. k ose 1) výška příkopu navýšení dna typ sklon příkopu dl. tvar. příkopu l./p. levá pravá příkopu bet. 2) levý pravý TBX 3) [km] [m] [m] [m] l./p. [mm] l./p. l./p.[m] 1 19, B -/ /- -/ /- 2 19, C -/ /- -/ /- 3 19, C -/ /- -/ /- 4 19, C -/2,5-480,912 -/- -/JV - - -/- 5 19, C -/2,5 480, ,278 -/- ot./jv -23,48-21,12 -/- 6 19, C -/2,5 478, ,011 -/- ot./jv -23,48-21,12 -/- 7 19, C -/2,5 478, ,378 -/- ot./jv -23,48-21,12 -/- 8 19, A -/ /- -/ /- 9 19, A -/- 477, ,502 -/- ot./ot. -23,45-24,26 -/ , A -/2,5 476, ,311 -/32 ot./jv -23,45-24,26 -/ , A -/2,5 475, ,717 -/44 ot./jv -23,45-24,26 -/ , C -/2,5 474, ,740 -/50 ot./jv -23,45-24,26 -/ , C -/2,5 473, ,578 -/- ot./jv -23,45-24,26 -/ , C -/2,5 472, ,389 -/- ot./jv -23,45-24,26 -/ , C -/2,5 471, ,783 -/- ot./jv -9,88-14,26 -/ , C -/2,5 470, ,570 -/- ot./jv -23,45-24,26 -/ , C -/ /- -/ / , C -/ /- -/ / , B -/ /- -/ / , A -/ /- -/ / , A -/ /- -/ /- 37

38 čís. řezu prof. kol. lož. Návrh rekonstrukce traťového úseku Rapotice Náměšť nad oslavou staničení vzd. k ose 1) výška příkopu navýšení dna sklon příkopu dl. tvar. typ příkopu l./p. levá pravá příkopu bet. 2) levý pravý TBX 3) [km] [m] [m] [m] l./p. [mm] l./p. l./p.[m] 22 19, A -/ /- -/ / , A -/ /- -/ / , C -/ /- -/ / , C -/ ,968 -/- -/ot ,30 -/ , C -/ /- -/ / , C 3,370/ /- L/ / , C 3,370/ /- L/ / , C -/ /- -/ / , C -/ /- -/ / , B -/- 456, /- ot./- -22,74 - -/ , A 2,705/2,5 456, ,318 -/- JV/JV -22,74-22,18 -/ , A 2,705/2,5 455, ,624 -/6 JV/JV -22,74-22,18 -/ , A 2,705/2,5 454, ,898 -/- JV/JV -22,74-22,18 -/ , B 3,337/3, , ,235 -/- prop./prop. -24,56-24,56 -/ , B 2,705/2,5 454, ,067 -/32 JV/JV -24,56-14,57 -/ , C 2,705/2,5 453, ,717 16/- JV/JV -24,56-24,24 -/ , C 2,705/2,5 452, ,578 13/- JV/JV -24,56-24,24 -/ , C 2,705/2,5 451, ,438 24/- JV/JV -22,73-24,24 -/ , C 2,705/2,5 450, ,299 24/- JV/JV -22,73-24,24 -/ , C 2,705/2,5 449, ,160 13/- JV/JV -22,73-24,24 -/ , C 2,705/2,5 447, ,020 49/- JV/JV -22,73-24,24 -/ , C -/2,5 447, ,463 -/- ot./jv -22,73-24,24 -/ , C -/2,5 446, ,838 -/- ot./jv -22,73-24,24 -/- 38

39 čís. řezu prof. kol. lož. Návrh rekonstrukce traťového úseku Rapotice Náměšť nad oslavou staničení vzd. k ose 1) výška příkopu navýšení dna typ sklon příkopu dl. tvar. příkopu l./p. levá pravá příkopu bet. 2) levý pravý TBX 3) [km] [m] [m] [m] l./p. [mm] l./p. l./p.[m] 45 20, B -/2,5 446, ,229 -/- ot./jv -22,73-24,24 -/ , A -/2,5-445,620 -/- -/JV - -24,24 -/ , A -/ /- -/ / , B -/ /- -/ / , C 3,373/ /- L/ / , C -/ /- -/ / , C -/ ,667 -/- -/ot ,81 -/ , C 3,373/ ,977 -/- L/ot ,81 -/ , C 3,373/ ,596 -/- L/ot ,81 -/ , C 3,373/ ,500 -/- L/ot ,81 -/ , C -/2,5-439,953 -/- -/JV - -23,81 -/ , B -/2,5 439, ,334 -/- ot./jv 4,00 4,00 -/ , A -/ /- -/ / , A 2,4/2,35 438, ,675 -/- UCH1/JV -24,64-23,81 -/ , A 2,4/2,35 437, ,167 -/- UCH1/JV -24,64-23,81 -/ , B -/2,35-436,334 -/- -/JV - -24,58 -/1, , B -/2,35-435,048 -/- -/JV - -24,58 -/ , B -/ ,868 -/- -/ot ,58 -/ , B -/ ,278 -/- -/ot ,58 -/ , B -/ ,688 -/- -/ot ,58 -/ , B -/ ,093 -/- -/ot ,58 -/ , B -/ ,459 -/- -/ot ,56 -/ , C -/- 430, ,827 -/- UCH1/JV -22,83-22,56 -/- 39

40 čís. řezu prof. kol. lož. Návrh rekonstrukce traťového úseku Rapotice Náměšť nad oslavou staničení vzd. k ose 1) výška příkopu navýšení dna typ sklon příkopu dl. tvar. příkopu l./p. levá pravá příkopu bet. 2) levý pravý TBX 3) [km] [m] [m] [m] l./p. [mm] l./p. l./p.[m] 68 21, C 2,35/2,35 429, ,195 -/- UCH1/JV -22,83-22,56 -/ , C 2,35/2,35 429, ,631 -/- UCH1/JV -22,83-22,56 -/ , C 2,35/2,35 428, ,097 -/7 UCH1/JV -22,83-22,56 1,2/ , C 2,35/2,35 428, ,616 -/- UCH1/JV -22,83-23,81 1,2/2, , C 2,35/2,35 427, ,973 -/- UCH1/JV -22,83-23,81 -/2, , C 2,35/2,35 427, ,378 -/- UCH1/JV -22,83-23,81 1,2/2, , C 2,35/2,35 426, ,807 -/- UCH1/JV -22,83-23,81 -/ , C 2,35/2,35 426, ,235 -/- UCH1/JV -22,83-23,81 -/ , C 2,35/2,35 425, ,592 -/- UCH1/JV -22,83-23,81 -/ , C -/2,35-424,926 -/- -/JV - -23,81 -/ , C 3,552/2,35-424,402 -/- L/JV - -23,81 -/ , C 3,552/2,35-423,950 -/- L/JV - -23,81 -/ , B -/2,35-423,354 -/- -/JV - -23,81 -/ , A -/2,35-422,521 -/- -/JV - -23,81 -/ , A 2,45/2,35 421, ,577 -/- JV/JV -14,35-14,22 -/ , A 2,45/2,35 420, ,909 50/- JV/JV -14,35-14,22 -/ , A 2,45/2,35 420, ,141 -/- JV/JV -14,35-14,22 -/- 40

41 Vysvětlivky: ot. otevřený nezpevněný příkop JV příkopový žlab J-velký s poklopem UCH 1 příkopová zídka s poklopem L krabicový díl opěrných zdí U3 TBX zatravňovací dlažba 60x40x8 cm prop. trubní propustek typ PECOR OPTIMA 1) vzdálenost nejbližší vnitřní hrany k ose koleje, tohle neplatí pro krabicový díl opěrných zdí U3 u těchto zdí je to vzdálenost k vzdušnému líci krabicového dílu od osy koleje 2) výška betonové mazaniny ode dna příkopového žlabu J-velký nebo příkopové zídky UCH 1, výška mezi jednotlivými řezy roste nebo klesá lineárně 3) šikmá vzdálenost zatravňovací dlažby brána podle vzorových příčných řezů 41

42 PŘÍLOHA F - FOTOGRAFIE 19,200 19,350 km 19,450-19,600 km 19,350-19,450 km 42

43 19,600 19,700 km 19,700 19,800 km P3832 v km 19,

44 19,800 19,900 km 19,900-20,120 km 20,120 20,280 km 44

45 km 20, ,280 20,350 km 20,350-20,500 km 45

46 P3833 v km 20, ,550 20,650 km 20,620-20,700 km 46

47 20,700 20,800 km 20,800 20,910 km 20,910-21,080 km 47

48 21,000-21,160 km P3834 v km 21, ,200-21,380 km 48

49 21,380-21,530 km 21,530-21,650 km 21,650 21,780 km 49

50 21,795 21,950 km 21,950-22,225 km Most přes řeku Chvojnici 50

51 vada kolejnice vada kolejnice Zanesený vtokový objekt V Brně, květen 2012 Zapletal Tomáš 51

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jedná se o jednokolejný železniční přejezd v obci Babice, nezabezpečený. Celkové délka 5,00m a stávající šířka 5,00 m na trati Olomouc - Krnov, přes účelovou komunikaci. Osa silniční

Více

NÁVRH REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU KUNOVICE STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ V KM 2,9 6,0

NÁVRH REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU KUNOVICE STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ V KM 2,9 6,0 1 Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Podklady a literatura... 3 1.3 Zásady pro vypracování... 3 1.4 Předepsané přílohy... 3 2 Stávající stav... 4 2.1 Popis řešeného úseku... 4 2.2 Směrové

Více

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE STUDENEC TECHNICKÁ ZPRÁVA. BRNO, listopad 2005 upravil Richard Svoboda

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE STUDENEC TECHNICKÁ ZPRÁVA. BRNO, listopad 2005 upravil Richard Svoboda REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE STUDENEC TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO, listopad 2005 upravil Richard Svoboda 1 Obsah Tady bude obsah 2 1. Úvod 1.1 Zásady pro vypracování Železniční stanice Studenec leží na trati

Více

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Katedra železničních staveb Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Konstrukce železniční tratě dopravní plochy a komunikace, drobné stavby a zařízení železničního spodku. Konstrukce železniční tratě Zkušební

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ REKONSTRUKCE SEVERNÍHO ZHLAVÍ ŽST. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ REKONSTRUKCE SEVERNÍHO ZHLAVÍ ŽST. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS REKONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS NÁVRH

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY 1. Popis území 2. Popis stavebně technického řešení a) Kategorie cesty b) Směrové vedení trasy c) Připojení na stávající komunikace d) Výhybny e) Rozšíření v obloucích f) Odvodnění

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE červenec 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

PŘÍČNÝ ŘEZ JEDNOKOLEJNOU ŽELEZNIČNÍ TRATÍ

PŘÍČNÝ ŘEZ JEDNOKOLEJNOU ŽELEZNIČNÍ TRATÍ PŘÍČNÝ ŘEZ JEDNOKOLEJNOU ŽELEZNIČNÍ TRATÍ POMŮCKA PRO CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU STAVBY KOLEJOVÉ DOPRAVY (SKG) Příčný řez železniční tratí zachycuje základní prostorové uspořádání železničního svršku a spodku.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FAKULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS REKONSTRUKCE

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS NÁVRH

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS NÁVRH

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS PRŮVODNÍ

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE květen 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV železničních konstrukcí a staveb FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS OPTIMALIZACE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS REKONSTRUKCE

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS NÁVRH

Více

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE MEZI KM 69,877 A KM 75,583 VČETNĚ NÁVRHU TECHNOLOGIE PRACÍ

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE MEZI KM 69,877 A KM 75,583 VČETNĚ NÁVRHU TECHNOLOGIE PRACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS REKONSTRUKCE

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 11/2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 11/2015 MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY ODBOR VÝSTAVBY CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69 Váš dopis zn: Ze dne: Spisová značka: VYST/22177/2014/Me Naše značka (Č.j.): MMOP 4237/2015 Vyřizuje: Meletzká Vladimíra Pracoviště:

Více

Technická zpráva. a) Identifikační údaje objektu

Technická zpráva. a) Identifikační údaje objektu Technická zpráva a) Identifikační údaje objektu a.1) Označení stavby Stavba : Pouzdřany Komunikace za školou Místo stavby : obec Pouzdřany Katastrální území : Pouzdřany (okres Břeclav);726729 Kraj : Jihomoravský

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Oprava komunikace U Kostela - Chrastava A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář Sídlo: Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, tel. 604783561 Název akce: P O L N Í C E S T A H P C 1 K. Ú. S Y Ř E N O V Okres: Semily Obec: Syřenov Datum:

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

F. 1. zhotovitele (DVZ) Synthesia, a.s. Tractebel Engineering a.s. Pernerova 168, Pardubice. METROPROJEKT Praha a.s.

F. 1. zhotovitele (DVZ) Synthesia, a.s. Tractebel Engineering a.s. Pernerova 168, Pardubice. METROPROJEKT Praha a.s. Synthesia, a.s. Semtín čp. 103, 532 17 Pardubice METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

a) zářez s ochranným a udržovacím prostorem

a) zářez s ochranným a udržovacím prostorem pokryvné vrstvy vegetační vrstva původní terén skrývka ornice pokryvná vrstva vegetační vrstva min.1,50 5% min.1,50 Nezvětrávající hornina 3:1-5:1 a) zářez s ochranným a udržovacím prostorem ochranný a

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje stavby 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Název stavby : Město Rousínov Oprava veřejného prostranství Kroužek Místo stavby : Rousínov, místní část Kroužek Katastrální území : Kroužek Pozemek, parc.č.

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍ ÚŘAD Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ.

MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍ ÚŘAD Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MUFO 23849/2014 Sp.Zn: MUFO_S 1904/2014 VYŘIZUJE: Ing. Barbora Večeřová TEL.: 558 604 151 FAX: 558 676 279 E-MAIL: bvecerova@frydlantno.cz DATUM: 19.09.2014 VYPRAVENO:

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY 1 Ing. H A N D L Projekční a inž.kancelář Pořádí č. 1625 688 01 Uherský Brod Počet listů : 8 Zakázk. číslo : Ha - 12/09 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY C. STAVEBNÍ ČÁST 1. Objekty

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění Rekapitulace Datum zpracování 04/2017 P. Číslo položky Název položky Cena DPH Cena vdph 1 Všeobecné položky 0,00 4 SO 01 Železniční spodek 0,00 5 SO 02 Železniční svršek 0,00 Náklady stavby celkem 0,00

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_399 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

VOLBA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ nulové profily extrémy terénu mění rychlost niveleta terén

VOLBA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ nulové profily extrémy terénu mění rychlost niveleta terén VOLBA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ příčné řezy je třeba vypracovat ve všech bodech splňujících alespoň 1 následující podmínku viz zelené svislice na obr. 0420 (příklad umístění viz obr. 0430):... tzv. nulové profily

Více

Infrastruktura kolejové dopravy

Infrastruktura kolejové dopravy Infrastruktura kolejové dopravy L u k á š T ý f a ČVUT v Praze Fakulta dopravní Téma č. 7 Anotace: základní terminologie zabezpečení žel. přejezdů umístění žel. přejezdů přejezdové konstrukce úrovňové

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : Situace výškopisu a polohopisu 1 : Podélný řez 1 : 500/50 6.

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : Situace výškopisu a polohopisu 1 : Podélný řez 1 : 500/50 6. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a polohopisu 1 : 200 5. Podélný řez 1 : 500/50 6. Vzorové příčné řezy 1 : 50 7. Charakteristické příčné řezy

Více

REKONSTRUKCE ŽST. HRUŠOVANY U BRNA UPGRADING OF HRUŠOVANY U BRNA RAILWAY STATION

REKONSTRUKCE ŽST. HRUŠOVANY U BRNA UPGRADING OF HRUŠOVANY U BRNA RAILWAY STATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS REKONSTRUKCE

Více

NÁVRH REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍCH STANIC ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU A HLINSKO V ČECHÁCH

NÁVRH REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍCH STANIC ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU A HLINSKO V ČECHÁCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS NÁVRH

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

TPM 00 02/15 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE PŘEJEZDŮ SE ZÁDLAŽBOVOU KONSTRUKCÍ ÚRTŘ

TPM 00 02/15 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE PŘEJEZDŮ SE ZÁDLAŽBOVOU KONSTRUKCÍ ÚRTŘ TPM 00 02/15 2. vydání TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE PŘEJEZDŮ SE ZÁDLAŽBOVOU KONSTRUKCÍ ÚRTŘ Datum vydání: květen 2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tento technologický postup je závazný pro všechny pracovníky

Více

Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI. 1. Železniční spodek

Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI. 1. Železniční spodek Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI 1. Železniční spodek Patří sem: - těleso železničního spodku - zářez - násyp - odřez - kombinace zářezu a násypu - odvodnění a odvodňovaci stavby (např. propustky)

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 825-4 Objekty podzemní tunely T E R M I N O L O G I E B Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m 3. Beton stříkaný je konstrukce vytvořená pneumatickým nanášením betonové směsi.

Více

a) identifikační údaje objektu Úprava povrchu ulice Kotkovy

a) identifikační údaje objektu Úprava povrchu ulice Kotkovy - 2 - a) identifikační údaje objektu Akce : Objekt : SO 101 Úprava komunikace Kraj : Moravskoslezský Místo stavby : Klimkovice Druh stavby : Rekonstrukce Investor : Město Klimkovice Projektant objektu

Více

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Technická pomoc TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 4527/TP Arch. č. DO-6-12701 Březen 2016 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice a. s. Kollárova 11,

Více

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Michal Radimský PROPUSTKY NA PK propustky jsou mostní objekty s kolmou světlostí do 2 m (včetně) setkáme se s nimi jak v extravilánu, tak i v intravilánu trubní propustky

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Konstrukce železničního svršku

Konstrukce železničního svršku Konstrukce železničního svršku Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 4. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 TECHNICKÁ ZPRÁVA Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy PDPS,SP INVESTOR: Obec Chvalovice,

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

CESTI Workshop KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2. WT 2 Drážní svršek. 2_3 Pevná jízdní dráha

CESTI Workshop KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2. WT 2 Drážní svršek. 2_3 Pevná jízdní dráha CESTI Workshop 2013 KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2 WT 2 Drážní svršek 2_3 Pevná jízdní dráha Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky

Více

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK Ing. Karel Polach, Ing. Zdeněk Cigler Carbotech-Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, 716 04 Ostrava Radvanice, Tel.: 596 232 803 Fax: 596 232 994, E-mail: grouting@carbotech.cz SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Evidované údaje: Pozn. výkonná jednotka, která má objekt ve správě DÚ číslo a název určujícího DÚ podle předpisu SŽDC (ČD) M12

Evidované údaje: Pozn. výkonná jednotka, která má objekt ve správě DÚ číslo a název určujícího DÚ podle předpisu SŽDC (ČD) M12 2.D Přehled evidovaných údajů a koncept evidenčního listu V tabulkách přílohy je uveden přehledně seznam evidovaných údajů v rámci IS MES. Relevantní údaje z tohoto přehledu rovněž slouží jako koncept

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

Mirkovice kolem obecního úřadu

Mirkovice kolem obecního úřadu MK 1c Mirkovice kolem obecního úřadu popis umístění poznámka 1 0,000 začátek úpravy napojení na silnici III/1579 24 asfaltový beton 2 2 0,014 změna šířky konec zúžení 7 3 0,022 začátek trubkového zábradlí

Více

PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry

PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektového návrhu je rekonstrukce vozovky části ul. Slepá v úzkém úseku od branky domu na konci ulice až po

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS REKONSTRUKCE

Více

Komplexní pozemková úprava katastrální území Verneřice okres Děčín

Komplexní pozemková úprava katastrální území Verneřice okres Děčín Technická zpráva Komplexní pozemková úprava katastrální území Verneřice okres Děčín Etapa: Plán společných zařízení Posouzení připojení polních cest na silniční síť Investor: Ministerstvo zemědělství ČR

Více

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16 ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most

Více

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Ústav železničních konstrukcí a staveb 1 BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Otto Plášek Bezstyková kolej na mostech 2 Obsah Vysvětlení rozdílů mezi předpisem SŽDC S3 a ČSN EN 1991-2 Teoretický základ interakce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS REKONSTRUKCE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany IČ 00231584 b) Projektant Ing.Pavel

Více

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA ŽBÁNOVSKÝ POTOK OBJEKT Č.

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... 2 2. ÚVOD... 2 3. POUŽITÉ PODKLADY... 2 3.1 Geodetické podklady... 2 3.2 Hydrologické podklady... 2 3.2.1 Odhad drsnosti... 3 3.3 Popis lokality... 3 3.4 Popis stavebních

Více

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+4+5 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 4.10.2011 HSV HSV 10 058 814,30 512 249 258,17 539 465 072,47 53 002,938 01 Rozšíření koryta Bečvy

Více

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.4 ZAKÁZKA: SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PŘÍPOJKA - PODÉLNÝ PROFIL - 02 REVIZNÍ ŠACHTA - 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ - 04 PŮDORYS LEŽATÉ KANALIZACE - 05 SCHEMA SPLAŠKOVÉ

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE je tvořeno jako: - násyp - zářez - odřez - kombinace násypu a zářezu 1. Zemní těleso pozemních komunikací Při založení násypu na stávajícím terénu se sklonem

Více

PasProRea s. r. o., Homole 198, Homole

PasProRea s. r. o., Homole 198, Homole 0 začátek úpravy napojení na 1 konec úpravy konec komunikace 2 konec úpravy napojení na účelovou komunikaci 3 konec úpravy konec katastrálního území 4 změna povrchu 5 změna šířky 6 změna šířky + změna

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 5

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 5 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 5 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 51112 KOLEJOVÉ LOŽE Z DÍLCŮ ŽELEZOBET - ZŘÍZENÍ M 17 200 Kč Přístup na pracoviště pouze a alespoň z jedné boční

Více

BOHUŇOVICE - NAPOJENÍ NA CYKLOSTEZKU OLOMOUC ŠTERNBERK

BOHUŇOVICE - NAPOJENÍ NA CYKLOSTEZKU OLOMOUC ŠTERNBERK REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY OBEC B O H U Ň O V I C E BOHUŇOVICE - NAPOJENÍ NA CYKLOSTEZKU OLOMOUC ŠTERNBERK SO 201B PROPUSTEK KŘÍŽENÍ SE STEZKOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V PODROBNOSTECH

Více

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+3.3 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 10.10.2011 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena Hmotnost HSV HSV 157 055 857,50 371 998 771,63 542

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 00241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulici Zahradní Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava městské účelové komunikace

Více

B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: ppprojekt@ppprojekt.com B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

PODÉLNÝ PROFIL KOMPLETACE

PODÉLNÝ PROFIL KOMPLETACE PODÉLNÝ PROFIL KOMPLETACE Průběh dna příkopů zjistit pomocí nakreslených příčných řezů zakreslování (viz obr. 0630) podle směru staničení: pravostranný... tečkovaná čára levostranný... čárkovaná čára oboustranný...

Více