Manuál jednotného vizuálního stylu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál jednotného vizuálního stylu"

Transkript

1 Manuál jednotného vizuálního stylu

2 Obsah 01 Úvod 1.01 Značka OTE, a. s Obchodní jméno společnosti OTE, a. s Jak a proč pracovat s tímto manuálem 02 Logotyp 2.01 Základní provedení logotypu 2.02 Barevné provedení značky 2.03 Rozkres logotypu v poměrové síti 2.04 Ochranná zóna logotypu 2.05 Minimální velikost logotypu 2.06 Logotyp na podkladových plochách 2.07 Nesprávné užití logotypu 03 Barvy 3.01 Základní a doplňkové barvy 04 Písmo 4.01 Základní písmo společnosti 4.02 Doplňkové písmo společnosti 05 Merkantilní tiskoviny 5.01 Hlavičkový papír 5.02 Hlavičkový papír - anglická verze 5.03 Osobní hlavičkový papír 5.04 Osobní hlavičkový papír - anglická verze 5.05 Vizitky 5.06 Obálky 5.07 Obálky - anglická verze 5.08 Komplimentka 5.09 Tisková zpráva 5.10 Tisková zpráva - anglická verze 5.11 Zápis z jednání 5.12 Zápis z jednání - anglická verze 5.13 Zápis z interní porady 5.14 Objednávka - přední strana 5.15 Objednávka - zadní strana 5.16 Objednávka - přední strana - anglická verze 5.17 Objednávka - zadní strana - anglická verze 5.18 Firemní razítko 06 Elektronická média 6.01 Fremní prezentace MS PowerPoint ová zpráva ová zpráva - anglická verze 07 komunikační materiály 7.01 Prezentační desky 7.02 Blok A Prezentační CD/DVD 08 Marketingová komunikace 8.01 Základní layout inzerce 8.02 Bannery 8.03 Reklamní předměty

3 01 ÚVOD

4 1.01 Úvod Značka OTE, a. s. Vývoj logotypu: Současně se založením společnosti vzniká i první podoba logotypu, která firmu provázela na začátku jejího fungování. V roce 25 došlo k většímu otevření trhu s elektřinou, takže přirozeně vznikla potřeba zjednodušení a redesignu stávajícího logotypu a také celkového grafického sjednocení vizuálního stylu společnosti. Nynější grafický manuál reflektuje rozšíření působení společnosti kromě trhu s elekřinou patří do působnosti společnosti od roku 2010 i plyn. Společnost OTE hraje strategickou roli v naší energetice a tomu musí odpovídat také vyspělá grafická a vizuální komunikace, která odráží hodnoty a charakter značky OTE

5 1.02 Úvod Obchodní jméno společnosti OTE, a. s. Pravidla psaní obchodního jména : 1. OTE, a. s. (dále jen OTE). 2. Rozpočet, který OTE, a. s., prezentoval ve výroční zprávě, byl velmi detailně zpracován. Obchodní jméno OTE, a. s., se používá samostatně nebo v kontextu vždy s oddělovací čárkou mezi obchodním názvem a zkratkou a. s., protože ve větě má funkci přístavku (1, 2). Tento zápis je evidován v obchodním rejstříku a je jedinou správnou psanou formou. Pokud to sazební grafický program umožňuje, děláme za tečkou ve zkratce a. s. typografickou půlmezeru. V běžném textu můžeme plný obchodní název nahrazovat zkratkou OTE, pokud uvedeme tuto zkratku v textu jako např. (dále OTE) viz (1, 3). Výraz OTE je rodu mužského a píše se zásadně velkými písmeny. Ve větě se za zkratkou a. s. píše čárka (2). 3. Na trhu energií máme svoje pevné místo, řekl zástupce společnosti OTE. Na konci věty se za zkratkou a. s. již čárka nepíše a za tečkou může následovat dvojtečka, vykřičník, otazník nebo tři tečky. Zkratku a. s. lze nahradit celým skloňovaným souslovím akciová společnost umístěným před nebo za výrazem OTE. 4. Vedoucí představitelé OTE, a. s., oznámili změnu marketingové politiky firmy.

6 1.03 Úvod Jak a proč pracovat s tímto manuálem K čemu manuál vlastně potřebujeme? Kodifikace pravidel v grafické a vizuální oblasti komunikace značky je nutností, jinak nastává zmatek. Identita značky se musí vytvářet systematicky a dlouhodobě značku musí být identifikovatelná doslova na první pohled, z pohledu zákazníka i zaměstnance firmy. Pokud je vizuální komunikace roztříštěná, nelze si její vizuální komunikaci rychle spojit s její značkou a tak v ní příjemce informace ztrácí důvěru. Právě identita značky nás odlišuje od dalších subjektů na trhu a díky tomu nastává jasná diferenciace neboli odlišení od komunikace jiných společností v energetickém průmyslu. Co všechno v manuálu najdeme? Objevíte zde základní logotyp manuál, barevnost, písmo, pravidla pro užití logotypu na vybraných tiskovinách, merkantilní tiskoviny, elektronická komunikace, marketingová komunikace pokrýváme komplexně zásadní komunikační potřeby. Je povinné používat manuál, nebo jde jen o nezávazné doporučení? Grafický manuál je velice užitečnou příručkou, kterou nelze ničím v praxi nahradit. Veškerá uvedená pravidla jsou naprosto závazná! Nejde tu ovšem o žádný systém sám pro sebe ve formě příkazů, nejsou zde žádné samoúčelné limity jde o to postihnout všechny hlavní podoby komunikace, které mají grafickou nebo visuální složku. Získané pohodlí se maximálně zhodnotí, oceníte ve výsledku výraznou úsporu času a energie při tvorbě jakýchkoliv grafických výstupů. Jak máme v praxi s manuálem pracovat? Je to užitečná praktická příručka pro práci, kde najdete vše podstatné na jednom místě. Doporučujeme každému si projít manuál raději celý, získáte tak kompletní obrázek o značce OTE. Pochopitelně můžete někdy v praxi najít výjimečně novou specifickou situaci, kterou zde nepopisujeme v tuto chvíli doporučujeme vyjít v maximální možné míře z navržených pravidel, dodržet profesionální pravidla pro práci art directora, grafického designéra, typografa a DTP operátora a také dle potřeby je flexibilně adaptovat tak, aby se dosáhla celková grafická harmonie. Kdo manuál při práci využije, kdo ho musí znát? Odborní pracovníci a specialisté v odděleních marketing, reklama, propagace, komunikace. Oddělení vztahů s veřejností a public relations. Grafické studio a kreativní oddělení v reklamní agentuře, která vytváří reklamní kampaně pro značku OTE. Dodavatelé a obchodní partneři (například tiskárny, výrobci reklamních předmětů, architekti, media, novináři atd.) Tento manuál jednotného vizuálního stylu je zcela závazný a komplexní soubor pravidel, předpisů a doporučení pro veškerou grafickou a vizuální komunikaci značky OTE. Patří do kategorie tzv. firemní identity /odborně anglicky corporate identity/. Navržená grafická řešení odpovídají skutečným praktickým potřebám a jsou zcela funkční. Je to uživatelská příručka, která vytváří a sjednocuje pravidla pro práci se značkou ve všech klíčových oblastech interní i externí komunikace podniku. Přesně definujeme maximum komunikačních nástrojů, které vytvářejí a posilují novou identitu značky. Navržená struktura podporuje také interní firemní procesy, napomáhá jejich vyšší efektivitě ušetří se tak čas, energie i finance. Vytvořená struktura komunikace je naprosto závazná. Navržené grafické řešení odpovídá hodnotám značky OTE nová vizuální identita podporuje dynamiku, stabilitu, důvěryhodnost a solidnost značky OTE. Image značky v očích veřejnosti, odborné veřejnosti a obchodních partnerů je právě do značné míry ovlivněna vizuálním stylem. Síla značky tedy spočívá především v jednotném použití všech grafických komunikačních prostředků! Jestliže není vizuální komunikace sjednocena, hrozí naopak roztříštěnost ve vnímání značky. Pochopitelně v budoucnu mohou nastat potřeby, které zde nejsou přesně definovány v takovém případě vytváří grafické studio své návrhy v návaznosti a v harmonii se zde uvedenými pravidly. Přejeme hodně úspěchů při tvorbě a budování image značky OTE.

7 02 Logotyp

8 2.01 Logotyp Základní provedení logotypu Značka společnosti neboli logotyp (grafické ztvárnění obchodního jména zkráceně logo) je nejdůležitějším prvkem vizuálního stylu. Její další následné aplikace jsou striktně definovány a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Značku společnosti OTE tvoří textová část (litery nápisu OTE) a symbol ve formě piktogramu. Symbol je grafickým znázorněním grafu křivky sinusoidy právě tou je v odborných technických materiálech znázorňován střídavý elektrický proud. Textová část logotypu je provedena specificky upraveným písmem s názvem Amelia. Symbol společnosti i textovou část je zakázáno používat samostatně kromě varianty povolené tímto manuálem. Ve vhodných případech lze použít v kombinaci se symbolem a textovou částí ještě rozšířenou variantu loga, kdy navíc ještě přidáváme text sloganu značky: Spojujeme trhy a příležitosti vysázený firemním písmem. Tento text pod logotyp nikdy samostatně nevypisujeme, ale používáme již předem vytvořený datový podklad.

9 2.02 Logotyp Barevné provedení logotypu Základní barevná varianta Základním provedením logotypu je jeho plnobarevná pozitivní varianta. Další variantou logotypu je inverzní varianta logotypu. Logotyp využívá předem definované barvy (viz kapitola 3.01). Základní barevná inverzní varianta Jako další možnost provedení logotypu je jeho černobílá pozitivní varianta a též jeho inverzní varianta. Využívá se pouze v případě, když nelze použít vícebarevný tisk (např. černobílá inzerce v novinách). Varianty použití logotypu na podkladových plochách řeší kapitola Černobílá varianta Černobílá inverzní varianta

10 2.03 Logotyp Rozkres logotypu v poměrové síti Souřadnicová síť názorně a přesně ukazuje vzájemné vztahy jednotlivých prvků logotypu a jejich velikosti vztažené k husté síti svislých a vodorovných linek. Zobrazení konstrukce loga slouží pouze pro orientaci, případně jako vodítko pro písmomalíře či grafického designéra. Pro praktické použití logotyp existuje v datové podobě na nosiči, který je součástí tohoto manuálu, a není třeba ho znovu kreslit.

11 2.04 Logotyp Ochranná zóna logotypu Ochranná zóna logotypu jasně vymezuje volnou oblast kolem logotypu, která nesmí být nikdy zaplněna ani omezena nějakými dalšími grafickými prvky, jako např.: text, obrázek, symbol... Smyslem je dosažení grafické harmonie logo musí náležitě vyniknout a k tomu potřebuje prostor. Hranice ochranné zóny zároveň vymezuje minimální vzdálenost od okraje listu, tabule, či jakékoliv plochy, na které je logotyp aplikován. 1/3 A A 1/3 A Ochranná zóna je zde přesně definována pomocí jednotky A, ta odpovídá výšce písma v nápisu OTE. Pozor, ochranná zona musí být vždy dodržována! 1/3 A 1/3 A

12 2.05 Logotyp Minimální velikost Doporučená logotypu minimální velikost firemní značky je dána čitelností nejmenších elementů a je stanovena v závislosti na použité Doporučená minimální velikost firemní značky je dána čitelností reprodukční technologii. nejmenších elementů a je stanovena v závislosti na použité Doporučená minimální reprodukční velikost technologii. logotypu je dána jeho Pro tisk ofsetovou soutiskovou metodou CMYK (1) platí min. ve čitelností a je stanovena v závislosti na použité reprodukční 10 mm, pro tisk přímými barvami (2) nebo pro pérovku (3) se ta technologii. Pro tisk ofsetovou soutiskovou metodou CMYK (1) platí min. ve velikost může ještě snížit až na 8 mm. Při výrobě jinou technolo 10 mm, pro tisk přímými barvami (2) nebo pro pérovku (3) se ta nebo při specifických požadavcích na velikost je nutné tuto věc Pro tisk ofsetovou velikost soutiskovou může ještě metodou snížit až CMYK na 8 mm. (1) platí Při výrobě minimální velikost 10 nebo mm, při pro specifických tisk přímými požadavcích barvami na (2) velikost nebo pro je nutné tuto věc jinou technolo konzultovat s výrobcem. pérovku (3) se tato konzultovat velikost může s výrobcem. ještě snížit až na 8 mm Při výrobě jinou technologií nebo při specifických požadavcích na velikost je nutné tuto věc konzultovat s výrobcem a také autorem grafického návrhu. Cílem je vždy dostatečná čitelnost logotypu při menší kritické velikosti by došlo k deformaci vnímání logotypu. 3

13 2.6 Firemní značka Značka na podkladových plochách 2.06 Logotyp Logotyp na podkladových plochách 0 % 10 % 20 % Barevné pozadí má zásadní vliv na vnímání logotypu a především na jeho dobrou čitelnost. Barevná značka se na podkladových plochách, jejichž tonalita nepřevyšuje 40 % barev, používá bez omezení. Černobílá pozitivní Logotyp musí být na podkladové ploše dostatečně výrazný, varianta se používá na podkladech s maximální tonalitou barvy a proto se v závislosti na sytosti podkladové plochy mění též 40 %. Na podkladových plochách s vyšší tonalitou barvy se používá barevnost použitého logotypu. černobílá negativní varianta značky. Nesprávné použití značky na podkladových plochách může způsobit její zhoršenou čitelnost. Z tabulky je patrné, při které intenzitě podkladové plochy, dochází ke změně použití logotypu. 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 1 % 12

14 2.07 Logotyp Nesprávné užití logotypu Nedělat jiné kompozice Nedělat jiné kompozice Nedělat jiné kompozice Nedělat jiné kompozice Nevytvářet jiné kompozice Podoba logotypu OTE je jednoznačně definována v kapitolách 2.1 až 2.3. Logotyp nelze nijak deformovat, přemisťovat jeho prvky, stejně tak měnit barevnost a typ písma. Je zakázáno jakékoli užití logotypu odlišné od podoby předepsané tímto manuálem. Nepřebarvovat Nepřebarvovat Nepřebarvovat Nepřebarvovat Nepřebarvovat Nedeformovat Nedeformovat Nedeformovat Nedeformovat Nedeformovat Nenahrazovat písmem Nenahrazovat jiným Nenahrazovat písmem jiným Nenahrazovat písmem jiným Nenahrazovat písmem jiným písmem Dodržovat předepsanou barevnost logotypu na podkladové ploše

15 03 Barvy

16 3.01 Barvy Základní a doplňkové barvy OTE Blue OTE Sky OTE Yellow PANTONE 2945 C Základní CMYK barvy1 / 47 / 0 / 38 RGB 0 / 84 / 159 RAL 55 (Signal blue) OTE Blue PANTONE 2945 C OTE CMYK 1 Blue / 47 / 0 / 38 RGB 0 / 84 / 159 RAL 55 (Signal blue) PANTONE 2945 C CMYK 1 / 60 / 0 / 5 OTE RGB 11 Blue / 61 / 146 RAL 55 (Signal blue) PANTONE 2945 C CMYK 1 / 47 / 0 / 38 RGB 0 / 84 / 159 RAL 55 (Signal blue) OTE Blue Doplňkové barvy PANTONE 2945 C CMYK 1 / 60 / 0 / 5 RGB 11 / 61 / 146 RAL 55 (Signal blue) OTE Blue PANTONE 2945 C CMYK 1 / 60 / 0 / 5 RGB 11 / 61 / 146 RAL 55 (Signal blue) Poměrové zastoupení barev PANTONE 312 C CMYK 1 / 17 / 0 / 18 RGB 0 / 173 / 208 RAL 5018 (Turquoise blue) OTE Sky PANTONE 312 C CMYK 1 / 17 / 0 / 18 OTE RGB 0 / Sky 173 / 208 RAL 5018 (Turquoise blue) PANTONE 312 C CMYK 85 / 0 / 15 / 0 OTE Sky RGB 40 / 171 / 183 RAL 5018 (Turquoise blue) PANTONE 312 C CMYK 1 / 17 / 0 / 18 RGB 0 / 173 / 208 RAL 5018 (Turquoise blue) OTE Sky PANTONE 312 C CMYK 85 / 0 / 15 / 0 RGB 40 / 171 / 183 RAL 5018 (Turquoise blue) OTE Green OTE Sky PANTONE 369 C CMYK 58 / 0 / 1 / 0 RGB PANTONE 107 / C/ 32 CMYK 85 / 0 / 15 / 0 RGB 40 / 171 / 183 RAL 5018 (Turquoise blue) OTE Green PANTONE 369 C CMYK 58 / 0 / 1 / 0 RGB 107 / 186 / 32 PANTONE 116 C CMYK 0 / 20 / 1 / 0 RGB 254 / 203 / 0 RAL 1018 (Zinkgelb) OTE Yellow PANTONE 116 C OTE CMYK 0 Yellow / 20 / 1 / 0 RGB 254 / 203 / 0 RAL 1018 (Zinkgelb) PANTONE 116 C CMYK 0 / 15 / 1 / 0 OTE RGB 255 Yellow / 217 / 0 PANTONE 116 C CMYK 0 / 20 / 1 / 0 RGB 254 / 203 / 0 RAL 1018 (Zinkgelb) OTE Yellow PANTONE 116 C CMYK 0 / 15 / 1 / 0 RGB 255 / 217 / 0 OTE Orange OTE Yellow PANTONE 144 C CMYK 0 / 60 / 1 / 0 RGB PANTONE 255 / C/ 0 CMYK 0 / 15 / 1 / 0 RGB 255 / 217 / 0 OTE Orange PANTONE 144 C CMYK 0 / 60 / 1 / 0 RGB 255 / 102 / 0 Firemní barvy jsou jedním ze základních prostředků tvorby jednotného vizuálního stylu společnosti a jsou významným nástrojem vnější i vnitřní komunikace. Firemní barvy usnadňují okamžitou identifikaci značky a její komunikace ve všech mediích. Právě ty největší a nejúspěšnější světové značky si volí také nejvýraznější barvy a jejich kombinace, které jsou s nimi neodmyslitelně spojené. Základní barvou je OTE blue právě modrá barva vyjadřuje i z hlediska psychologie barev důvěru, positivní emoce, harmonii. Nyní je do základních barev přidána i žlutá barva OTE yellow, která zase odpovídá výstražnému označení pro plyn, je to výrazná atraktivní barva, která přitahuje pozornost. Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby použití: přímé barvy Pantone c pro tisk na natírané papíry (matná, lesklá křída ), soutiskové barvy CMYK, RGB pro zobrazování na monitorech, RAL pro nátěrové hmoty. Doplňkové firemní barvy se používají ve specifických případech, kdy nestačí paleta základních barev např. v grafech a diagramech či drobné doprovodné grafice. Tyto doplňkové barvy je možné vzájemně kombinovat a využívat i různé stupně jejich sytosti, tak aby podpořily celkový dojem a obsah. OTE Green OTE Orange PANTONE 369 C CMYK 58 / 0 / 1 / 0 RGB 107 / 186 / 32 PANTONE 144 C CMYK 0 / 60 / 1 / 0 RGB 255 / 102 / 0

17 04 Písmo

18 4.01 Písmo Základní písmo společnosti Písmo (font) je základním nástrojem veškeré písemné komunikace, má tedy zcela zásadní důležitost pro vytváření celkového dojmu značky OTE. Milo OT CE Text abcdefghijklmnoprstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ Milo OT CE TextItalic abcdefghijklmnoprstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ Základním písmem společnosti je rodina písem Milo CE. Písmo vytvořil Michael Abbink v roce 26. Je díky své mimořádně dobré čitelnosti vhodné i pro časopisy a noviny. Toto elegantní bezpatkové písmo se hodí svou dynamikou k podnikání a charakteru společnosti OTE. Má take velmi estetickou psací verzi (Italic). Zároveň toto písmo nabízí více než dostatečnou paletu řezů pro grafickou práci. Milo OT CE Bold abcdefghijklmnoprstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ Milo OT CE BoldItalic abcdefghijklmnoprstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ

19 4.02 Písmo Doplňkové písmo společnosti Doplňkovým písmem je písmo Calibri, také bezpatkové, ve všech řezech. Calibri Regular abcdefghijklmnoprstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ Calibri Italic abcdefghijklmnoprstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ Písmo Calibri vytvořil Lucas de Groot pro společnost Microsoft. Uplatnění najde hlavně v místech, kde je potřeba umístit hodně textu na malou plochu. Je čitelné již od malých velikostí (10 b.) a vzhledem ke své malé šířce zabere I velmi málo prostoru. Využití najde především v elektronické a digitální komunikaci a při vyplňování počítačových šablon (merkantilní tiskoviny, formuláře, tabulky atd.), ale může se také dobře využít i pro sazbu dlouhých textů v klasické grafické sazbě. Calibri Bold abcdefghijklmnoprstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ Calibri Bold Italic abcdefghijklmnoprstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ

20 05 Merkantilní tiskoviny

21 5.01 Merkantilní tiskoviny Hlavičkový papír Všechny merkantilní (neboli příležitostné) tiskoviny mají jednoduchý a čistý design. Dopisní hlavičkový papír slouží pro obchodní korespondenci jako univerzální merkantilní tiskovina. Název organizace Tit. Jméno Příjmení Název ulice 0 0 Město Země Dopisní papír je předtištěn kvalitním ofsetovým tiskem na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m 2. Město Oslovení, Obsahuje logotyp v pozitivní barevné variantě a kontaktní údaje. Ecte del incing ex et nos adiam dolortis nos dolobore veniat ing euissequat. Ut vel doluptat. Ibh euipis nit lum dolorperat ilissim quisisis dolenisit lan et lore min veriure cor sequissequis at, quat, velessim do odolumsan ero dolenim vulla corerat. Ut nos eugiat eriustio conse faciliquis diat. Equisit lum nonsequam et loreriu scipsustisci te deliquisim del doloborem dolore magnit lutpatie dio dolore magniam dunt nos nim zzrilis molenibh eugait incil ut vero eugiamc orperos nisi bla commy nim ex er ip ea commy nulputat vulla feuis ametue dolobor tionsectem et accum vendrerit volor sequisit. Quis et nullaor augait accum volessit ipis. Aliquis eugait loreetu eriustie consequis nulla faci ea feu feugait lutpat dolorperilit iriurem exerostio dolor se vel dolore tie velesti onulla facip er iriustie te ex eros aliquat wissi tat ilisit, vulputem quipisi. Smolore vercinis nibh erat iril dolendit init veliquam quam. Vent nim iure dolobore modolessim quat. Ut dolore vel ipsusci liquisse doloreet volorting et la augait veliquisim in henis acipsum nissed te tat, quat, consequi exer sequipis acipit wisis do ex endionu lluptatin vercidui et iuscilissi tie con heniamc onsenissi. Závěrečný pozdrav Tit. Jméno Příjmení Pozice OTE, a.s. T IČ: Registrace: Sokolovská 192/79 F DIČ: CZ OR vedený MS v Praze, 186 Praha 8 Banka: KB, a.s. odd. B, č. ú.: /01 vložka 7260

22 5.02 Merkantilní tiskoviny Hlavičkový papír - anglická verze Všechny merkantilní (neboli příležitostné) tiskoviny mají jednoduchý a čistý design. Dopisní hlavičkový papír slouží pro obchodní korespondenci jako univerzální merkantilní tiskovina. Organization name First and last name Street 0 0 City Country Dopisní papír je předtištěn kvalitním ofsetovým tiskem na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m 2. City 1 th January 2012 Greeting line, Obsahuje logotyp v pozitivní barevné variantě a kontaktní údaje. Ecte del incing ex et nos adiam dolortis nos dolobore veniat ing euissequat. Ut vel doluptat. Ibh euipis nit lum dolorperat ilissim quisisis dolenisit lan et lore min veriure cor sequissequis at, quat, velessim do odolumsan ero dolenim vulla corerat. Ut nos eugiat eriustio conse faciliquis diat. Equisit lum nonsequam et loreriu scipsustisci te deliquisim del doloborem dolore magnit lutpatie dio dolore magniam dunt nos nim zzrilis molenibh eugait incil ut vero eugiamc orperos nisi bla commy nim ex er ip ea commy nulputat vulla feuis ametue dolobor tionsectem et accum vendrerit volor sequisit. Quis et nullaor augait accum volessit ipis. Aliquis eugait loreetu eriustie consequis nulla faci ea feu feugait lutpat dolorperilit iriurem exerostio dolor se vel dolore tie velesti onulla facip er iriustie te ex eros aliquat wissi tat ilisit, vulputem quipisi. Smolore vercinis nibh erat iril dolendit init veliquam quam. Vent nim iure dolobore modolessim quat. Ut dolore vel ipsusci liquisse doloreet volorting et la augait veliquisim in henis acipsum nissed te tat, quat, consequi exer sequipis acipit wisis do ex endionu lluptatin vercidui et iuscilissi tie con heniamc onsenissi. Salutation line First and last name Position OTE, a.s. T ID No.: Registered Sokolovská 192/79 F Tax ID No.: CZ at the Commercial Register 186 Praha 8 Bank: KB, a.s. at the Prague Municipal Court, Czech Republic Acc. No.: /01 Part B, File 7260

23 5.03 Merkantilní tiskoviny Osobní hlavičkový papír Personifikovaný hlavičkový dopisní papír slouží jako tiskovina osobního charakteru. Tit. jméno příjmení firemní funkce Město Název organizace Tit. Jméno Příjmení Název ulice 0 0 Město Země Dopisní papír je předtištěn kvalitním ofsetovým tiskem na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m 2. Obsahuje logotyp v pozitivní barevné variantě a kontaktní údaje. Navíc je tento dopisní papír doplněn jménem a funkcí pracovníka. Oslovení, Ecte del incing ex et nos adiam dolortis nos dolobore veniat ing euissequat. Ut vel doluptat. Ibh euipis nit lum dolorperat ilissim quisisis dolenisit lan et lore min veriure cor sequissequis at, quat, velessim do odolumsan ero dolenim vulla corerat. Tento typ papíru může používat pouze vyšší management firmy a slouží ke zdůraznění osobního přístupu k adresátovi. Ut nos eugiat eriustio conse faciliquis diat. Equisit lum nonsequam et loreriu scipsustisci te deliquisim del doloborem dolore magnit lutpatie dio dolore magniam dunt nos nim zzrilis molenibh eugait incil ut vero eugiamc orperos nisi bla commy nim ex er ip ea commy nulputat vulla feuis ametue dolobor tionsectem et accum vendrerit volor sequisit. Quis et nullaor augait accum volessit ipis. Aliquis eugait loreetu eriustie consequis nulla faci ea feu feugait lutpat dolorperilit iriurem exerostio dolor se vel dolore tie velesti onulla facip er iriustie te ex eros aliquat wissi tat ilisit, vulputem quipisi. Smolore vercinis nibh erat iril dolendit init veliquam quam. Vent nim iure dolobore modolessim quat. Ut dolore vel ipsusci liquisse doloreet volorting et la augait veliquisim in henis acipsum nissed te tat, quat, consequi exer sequipis acipit wisis do ex endionu lluptatin vercidui et iuscilissi tie con heniamc onsenissi. Závěrečný pozdrav Tit. Jméno Příjmení Pozice OTE, a.s. T IČ: Registrace: Sokolovská 192/79 F DIČ: CZ OR vedený MS v Praze, 186 Praha 8 Banka: KB, a.s. odd. B, č. ú.: /01 vložka 7260

24 5.04 Merkantilní tiskoviny Osobní hlavičkový papír - anglická verze Personifikovaný hlavičkový dopisní papír slouží jako tiskovina osobního charakteru. First and last name Position City 1 th January 2012 Organization name First and last name Street 0 0 City Country Dopisní papír je předtištěn kvalitním ofsetovým tiskem na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m 2. Obsahuje logotyp v pozitivní barevné variantě a kontaktní údaje. Navíc je tento dopisní papír doplněn jménem a funkcí pracovníka. Greeting line, Ecte del incing ex et nos adiam dolortis nos dolobore veniat ing euissequat. Ut vel doluptat. Ibh euipis nit lum dolorperat ilissim quisisis dolenisit lan et lore min veriure cor sequissequis at, quat, velessim do odolumsan ero dolenim vulla corerat. Tento typ papíru může používat pouze vyšší management firmy a slouží ke zdůraznění osobního přístupu k adresátovi. Ut nos eugiat eriustio conse faciliquis diat. Equisit lum nonsequam et loreriu scipsustisci te deliquisim del doloborem dolore magnit lutpatie dio dolore magniam dunt nos nim zzrilis molenibh eugait incil ut vero eugiamc orperos nisi bla commy nim ex er ip ea commy nulputat vulla feuis ametue dolobor tionsectem et accum vendrerit volor sequisit. Quis et nullaor augait accum volessit ipis. Aliquis eugait loreetu eriustie consequis nulla faci ea feu feugait lutpat dolorperilit iriurem exerostio dolor se vel dolore tie velesti onulla facip er iriustie te ex eros aliquat wissi tat ilisit, vulputem quipisi. Smolore vercinis nibh erat iril dolendit init veliquam quam. Vent nim iure dolobore modolessim quat. Ut dolore vel ipsusci liquisse doloreet volorting et la augait veliquisim in henis acipsum nissed te tat, quat, consequi exer sequipis acipit wisis do ex endionu lluptatin vercidui et iuscilissi tie con heniamc onsenissi. Salutation line First and last name Position OTE, a.s. T ID No.: Registered Sokolovská 192/79 F Tax ID No.: CZ at the Commercial Register 186 Praha 8 Bank: KB, a.s. at the Prague Municipal Court, Czech Republic Acc. No.: /01 Part B, File 7260

25 5.05 Merkantilní tiskoviny Vizitky Při prezentaci společnosti utváří vizitky první dojem v osobní komunikaci, jsou doslova vizitkou dané společnosti. Vizitka obsahuje logotyp v barevném pozitivním provedení, titul, jméno a příjmení, funkci a další kontaktní údaje. Tit. Jméno Příjmení firemní funkce útvar, oddělení OTE, a.s. Sokolovská 192/ Praha 8 T M F Řazení a sazba kontaktních údajů se liší podle jejich množství a těmto okolnostem se vždy musí vizitka přizpůsobit. Druhá strana vizitky slouží pro anglickou verzi. Vizitky se tisknou na bílý křídový papír o plošné hmotnosti 3-4 g/m 2. Vyšší gramáž papíru zdůrazňuje jeho exklusivitu v komunikaci. First Name Surname Position Department OTE, a.s. Sokolovská 192/ Prague 8 Czech Republic T M F

26 5.06 Merkantilní tiskoviny Obálky Obálky formátu Dl, C5 a C4 slouží pro běžnou korespondenci společnosti OTE. OTE, a.s. Sokolovská 192/ Praha 8 PLACENO PŘEVODEM /26 Obálku formátu Dl je možné použít jak s okénkem, tak i bez okénka. Na obálkách je již předtištěn logotyp v barevném pozitivním provedení a základní poštovní údaje o odesílateli. Na obálku Dl bez okénka, C5 a C4 je vhodné umístit adresu příjemce předtištěnou na samolepicím štítku. Obálky jsou potištěny kvalitním ofsetovým tiskem a jsou vyrobeny z kvalitního bílého hlazeného ofsetového papíru. ote_obalka_dl.indd :03 Pro potisk se používají bílé obálky Dl a C5 o minimální plošné hmotnosti 120 g/m 2. Pro obálky C4 je doporučena plošná hmotnost 1 g/m 2. OTE, a.s. Sokolovská 192/ Praha 8 PLACENO PŘEVODEM /26 Pro komunikaci se zahraničím se používají vždy obálky v anglické verzi. ote_obalka_dl.indd :03

27 5.07 Merkantilní tiskoviny Obálky - anglická verze Obálky formátu Dl, C5 a C4 slouží pro běžnou korespondenci společnosti OTE. OTE, a.s. Sokolovská 192/ Prague 8 Czech Republic TAXE PERÇUE /26 Obálku formátu Dl je možné použít jak s okénkem, tak i bez okénka. Na obálkách je již předtištěn logotyp v barevném pozitivním provedení a základní poštovní údaje o odesílateli. Na obálku Dl bez okénka, C5 a C4 je vhodné umístit adresu příjemce předtištěnou na samolepicím štítku. Obálky jsou potištěny kvalitním ofsetovým tiskem a jsou vyrobeny z kvalitního bílého hlazeného ofsetového papíru. ote_obalka_dl.indd :03 Pro potisk se používají bílé obálky Dl a C5 o minimální plošné hmotnosti 120 g/m 2. Pro obálky C4 je doporučena plošná hmotnost 1 g/m 2. OTE, a.s. Sokolovská 192/ Prague 8 Czech Republic TAXE PERÇUE /26 Pro komunikaci se zahraničím se používají vždy obálky v anglické verzi. ote_obalka_dl.indd :03

28 5.08 Merkantilní tiskoviny Komplimentka Děkovná karta slouží jako prostor pro vyjádření poděkování obchodním partnerům, zaměstnancům, novinářům atd. Na kartu připojí odesílatel svůj vlastnoruční podpis, případně pozdrav nebo krátký vzkaz. Děkovná karta obsahuje značku (logo), text: S úctou/with compliments, základní kontaktní údaje. OTE, a.s. Sokolovská 192/ Prague 8 Czech Republic Zhotovuje se výhradně kvalitním ofsetovým tiskem na papír o minimální plošné hmotnosti 3 g/m 2. Vyšší gramáž papíru zdůrazňuje jeho exklusivitu v komunikaci. S úctou With compliments

29 5.09 Merkantilní tiskoviny Tisková zpráva Používá se v oblasti public relations pro oznámení důležitých zpráv a novinek pro media, novináře a tiskové agentury. Místo Město Počet příloh Název tiskové zprávy Podtitulek Tisková zpráva Její charakter je čistě informativní. Je věcná, přesná, jasná, stručná nekomentuje, ale sděluje. Nejdůležitější informace jsou vždy na začátku, to umožní redakcím a redaktorům krácení od konce. Titulek musí být výstižný a musí také zaujmout čtenáře. Šíří se dnes především elektronickou poštou, tedy em. Nullan ut in henis nonullandip ea feuisim zzrilluptat, velisl etumsan hent la facillam nim do od te tionul pute eumsandion ute mod tionsent nos ex eu faccum iriusci tate commolu mmodoluptat. Ut ipit alit augue dolore feuisis aute et er aliquat vent lor sit praesequat adignit voluptat nonsequis adit lam, quisi elisi. Labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla ariatur. Vždy musí obsahovat informaci, kdo ji vytvořil a kontakty pro případnou následnou další komunikaci. Ibh et lutatum nim iusto con hendips ustrud tetum il ea facillu mmodiam consectet, sequis adignibh faccumm odignim nibh ex eugiamc onullumsan velit volestisci blaore tet inim in volorpercil eugiat am, consectet dolobor perostrud modigna facidunt verci etum dolore dolutpatem dunt la con henibh ero odit, quat illaoreetum dolortin er autpatet incil ex ea feugait lan hendit nullaoreet verat, core doloreet ut lam iril exer. Illa coreet, ver summy nit in henim augiam venim ad tie corper in exeros nullam, cortie dionsectem am at, sustie feui tem esse miniat. Ud etuercinibh enisim dolobore tat. Ignibh et autem eugiam irit at doloreet, vel dit la faccumsandre conum inim dolorer sum vel ute con volesse nismod modio enisi. Pat, volorpe raestiniatum do dolutate molore ming erillum ipit, consectetum quis am, quisi. Unt numsan hendiam conseni smodigna feuguero do conse conulputpat et lorper si. Unt dolorerat praessi tat. Obore modolor periusto odigniam dion vel utat. Ecte essequat dolorerilit lorer sim vulluptatem vulla commy nulputpat nostrud eugait do eu feum exerate dignit, commolesse doloreet atio conse voloborero core vero corer augait lore veliqua mcommolenim velit praessi erat, suscip exer atinissi. It ulla facin volobor tismod tate conse magnim vel utpatum modiamet, suscing ero odolessequis nit irit ipis nostionum nonsed ming ex elit veriust ionullummy nibh et in utem dolorer aestiniam alissi. Další informace poskytne: Jméno a příjmení autora tiskové zprávy Pozice Tel.: (+420) OTE, a.s. T IČ: Registrace: Sokolovská 192/79 F DIČ: CZ OR vedený MS v Praze, 186 Praha 8 Banka: KB, a.s. odd. B, č. ú.: /01 vložka 7260

30 5.10 Merkantilní tiskoviny Tisková zpráva - anglická verze Používá se v oblasti public relations pro oznámení důležitých zpráv a novinek pro media, novináře a tiskové agentury. Place City, 1 st January 2012 No. of attachments Main Title of Press Release Subtitle Press Release Její charakter je čistě informativní. Je věcná, přesná, jasná, stručná nekomentuje, ale sděluje. Nejdůležitější informace jsou vždy na začátku, to umožní redakcím a redaktorům krácení od konce. Titulek musí být výstižný a musí také zaujmout čtenáře. Šíří se dnes především elektronickou poštou, tedy em. Nullan ut in henis nonullandip ea feuisim zzrilluptat, velisl etumsan hent la facillam nim do od te tionul pute eumsandion ute mod tionsent nos ex eu faccum iriusci tate commolu mmodoluptat. Ut ipit alit augue dolore feuisis aute et er aliquat vent lor sit praesequat adignit voluptat nonsequis adit lam, quisi elisi. Labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla ariatur. Vždy musí obsahovat informaci, kdo ji vytvořil a kontakty pro případnou následnou další komunikaci. Ibh et lutatum nim iusto con hendips ustrud tetum il ea facillu mmodiam consectet, sequis adignibh faccumm odignim nibh ex eugiamc onullumsan velit volestisci blaore tet inim in volorpercil eugiat am, consectet dolobor perostrud modigna facidunt verci etum dolore dolutpatem dunt la con henibh ero odit, quat illaoreetum dolortin er autpatet incil ex ea feugait lan hendit nullaoreet verat, core doloreet ut lam iril exer. Illa coreet, ver summy nit in henim augiam venim ad tie corper in exeros nullam, cortie dionsectem am at, sustie feui tem esse miniat. Ud etuercinibh enisim dolobore tat. Ignibh et autem eugiam irit at doloreet, vel dit la faccumsandre conum inim dolorer sum vel ute con volesse nismod modio enisi. Pat, volorpe raestiniatum do dolutate molore ming erillum ipit, consectetum quis am, quisi. Unt numsan hendiam conseni smodigna feuguero do conse conulputpat et lorper si. Unt dolorerat praessi tat. Obore modolor periusto odigniam dion vel utat. Ecte essequat dolorerilit lorer sim vulluptatem vulla commy nulputpat nostrud eugait do eu feum exerate dignit, commolesse doloreet atio conse voloborero core vero corer augait lore veliqua mcommolenim velit praessi erat, suscip exer atinissi. It ulla facin volobor tismod tate conse magnim vel utpatum modiamet, suscing ero odolessequis nit irit ipis nostionum nonsed ming ex elit veriust ionullummy nibh et in utem dolorer aestiniam alissi. If you d like more information, please, contact: Author's name Position Phone No.: (+420) OTE, a.s. T ID No.: Registered Sokolovská 192/79 F Tax ID No.: CZ at the Commercial Register 186 Praha 8 Bank: KB, a.s. at the Prague Municipal Court, Czech Republic Acc. No.: /01 Part B, File 7260

31 5.11 Merkantilní tiskoviny Zápis z jednání Formulář, který umožňuje sepsat zápis z jednání. Po každém jednání je nutné sepsat, k čemu se na jednání Zápis z jednání Místo / Čas / : Jednání zapsal Jméno Příjmení Místo jednání Místo jednání Telefon (+420) Jednání svolal Jméno Příjmení Počet stran Přílohy došlo co je závěrem. Díky sjednocené vzorové struktuře se sjednotí firemní procesy a zvýší se jejich efektivita. Výsledkem používání formuláře je i vyšší uživatelské pohodlí pro ty, kdo zápisy pravidelně vyplňují. Přítomni Jméno Příjmení / Firma Jméno Příjmení / Firma Věc Téma jednání Průběh jednání podle bodů programu: Splněné úkoly z minulého jednání: Výsledek a definování nových úkolů: OTE, a.s. T IČ: Registrace: Sokolovská 192/79 F DIČ: CZ OR vedený MS v Praze, 186 Praha 8 Banka: KB, a.s. odd. B, č. ú.: /01 vložka 7260

32 5.12 Merkantilní tiskoviny Zápis z jednání - anglická verze Formulář, který umožňuje sepsat zápis z jednání. Po každém jednání je nutné sepsat, k čemu se na jednání Meeting Minutes Date / Time 1 st January 2012 / : Writer of the minutes First and last name Meeting location Meeting location Phone No. (+420) Meeting called by First and last name No. of pages No. of attachments došlo co je závěrem. Díky sjednocené vzorové struktuře se sjednotí firemní procesy a zvýší se jejich efektivita. Výsledkem používání formuláře je i vyšší uživatelské pohodlí pro ty, kdo zápisy pravidelně vyplňují. Attendees present First and last name / Company name First and last name / Company name Subject Topic Agenda: Objectives met from the last meeting: Results and new objectives: OTE, a.s. T ID No.: Registered Sokolovská 192/79 F Tax ID No.: CZ at the Commercial Register 186 Praha 8 Bank: KB, a.s. at the Prague Municipal Court, Czech Republic Acc. No.: /01 Part B, File 7260

33 5.13 Merkantilní tiskoviny Zápis z interní porady Formulář, který umožňuje sepsat zápis z interní porady. Po každé interní schůzce je nutné sepsat, k čemu se na Zápis z interní porady Místo / Čas / : Poradu zapsal Jméno Příjmení Místo jednání Místo jednání Telefon (+420) Poradu svolal Jméno Příjmení Počet stran Přílohy poradě dospělo co je závěrem. Díky sjednocené vzorové struktuře se sjednotí firemní systém porad a zvýší se jejich efektivita. Výsledkem používání formuláře je i vyšší uživatelské pohodlí pro ty, kdo zápisy vyplňují. Přítomni Jméno Příjmení Jméno Příjmení Věc Téma porady Průběh porady podle bodů programu: Splněné úkoly z minulé porady: Výsledek a definování nových úkolů: OTE, a.s. T IČ: Registrace: Sokolovská 192/79 F DIČ: CZ OR vedený MS v Praze, 186 Praha 8 Banka: KB, a.s. odd. B, č. ú.: /01 vložka 7260

34 5.14 Merkantilní tiskoviny Objednávka - přední strana Závazná písemná objednávka je účetním dokladem - slouží podnikatelům jako primární podklad pro dodávku zboží či služeb. Obchodní zákoník však nijak nestanoví její závaznou Objednávka číslo: / Č ís l o z a k á z k y m us í b ýt u v e d e no na ve š k e ré d o k um e nt a c i, do da c í c h l is t e c h a f a k t u rá c h s o u v is e j íc íc h s t o u t o o bj e d n á vk o u Dodavatel Kontaktní osoba Telefon (+420) Název firmy IČ Název ulice 0 DIČ CZ 0 Město Název objednávky Název objednávky Předmět objednávky Množství kus bez DPH Cena celkem Cena za bez DPH Předmět objednávky služby/zboží 1 ks 1 0 0, Kč 1 0 0, Kč formu. Objednávky slouží pro jednorázové účely menšího rázu, při větším rozsahu dodávek nebo větším finančním objemu zakázky je lepší, aby namísto objednávky byla uzavřena řádná obchodní smlouva. Podnikatelský subjekt, který si něco objednává u jiného podnikatelského subjektu, se odborně nazývá objednatel (dříve též odběratel), podnikatel-obchodník, který zboží nebo službu dodává, pak se označuje jako dodavatel - mezi nimi vznikl dodavatelsko-odběratelský vztah. Cena celkem bez DPH 1 0 0, Kč Elektronická podoba objednávky může vykazovat jisté odlišnosti od tohoto manuálu. OTE, a.s. T IČ: Registrace: Sokolovská 192/79 F DIČ: CZ OR vedený MS v Praze, 186 Praha 8 Banka: KB, a.s. odd. B, č. ú.: /01 vložka 7260

35 5.15 Merkantilní tiskoviny Objednávka - zadní strana Obsahuje interní informace, kdo vystavil objednávku a kdo nese odpovědnost v rámci interních procesů společnosti OTE, a. s. Poznámka: Celková cena bez DPH Objednávka číslo: / 1 0 0, Kč Vystavil Jméno Příjmení Datum vystavení Elektronická podoba objednávky může vykazovat jisté odlišnosti od tohoto manuálu. Telefon (+420) Podpis Zodpovídá Jméno Příjmení Podpis Schválil Jméno Příjmení Podpis OTE, a.s. T IČ: Registrace: Sokolovská 192/79 F DIČ: CZ OR vedený MS v Praze, 186 Praha 8 Banka: KB, a.s. odd. B, č. ú.: /01 vložka 7260

36 5.16 Merkantilní tiskoviny Objednávka - přední strana - anglická verze Závazná písemná objednávka je účetním dokladem - slouží podnikatelům jako primární podklad pro dodávku zboží či služeb. Obchodní zákoník však nijak nestanoví její závaznou Purchase Order No.: / P u r c h a s e o r d e r n u m b e r m u s t a p p e a r o n a l l d o c u m e n t s, d e l i v e r y n o t e s a n d i n v o i c e s r e l a t e d t o t h i s p u r c h a s e o r d e r Supplier Contact person Phone No. (+420) Company name ID No. Street 0 Tax ID No. CZ 0 City Order name Order name Order description Quantity without VAT Total price Unit price without VAT Item description services/products 1 pcs 1 0 0, CZK 1 0 0, CZK formu. Objednávky slouží pro jednorázové účely menšího rázu, při větším rozsahu dodávek nebo větším finančním objemu zakázky je lepší, aby namísto objednávky byla uzavřena řádná obchodní smlouva. Podnikatelský subjekt, který si něco objednává u jiného podnikatelského subjektu, se odborně nazývá objednatel (dříve též odběratel), podnikatel-obchodník, který zboží nebo službu dodává, pak se označuje jako dodavatel - mezi nimi vznikl dodavatelsko-odběratelský vztah. Total price without VAT 1 0 0, CZK Elektronická podoba objednávky může vykazovat jisté odlišnosti od tohoto manuálu. OTE, a.s. T ID No.: Registered Sokolovská 192/79 F Tax ID No.: CZ at the Commercial Register 186 Praha 8 Bank: KB, a.s. at the Prague Municipal Court, Czech Republic Acc. No.: /01 Part B, File 7260

37 5.17 Merkantilní tiskoviny Objednávka - zadní strana - anglická verze Obsahuje interní informace, kdo vystavil objednávku a kdo nese odpovědnost v rámci interních procesů společnosti OTE, a. s. Note: Total price without VAT Purchase Order No.: / 1 0 0, CZK Issued by First and last name Date Elektronická podoba objednávky může vykazovat jisté odlišnosti od tohoto manuálu. Phone No. (+420) Signature In responsibility of First and last name Signature Authorized by First and last name Signature OTE, a.s. T ID No.: Registered Sokolovská 192/79 F Tax ID No.: CZ at the Commercial Register 186 Praha 8 Bank: KB, a.s. at the Prague Municipal Court, Czech Republic Acc. No.: /01 Part B, File 7260

38 5.18 Merkantilní tiskoviny Firemní razítko Administrativní razítka jako značkovací zařízení se používají k signování administrativních tiskovin právně závazného charakteru (závazné objednávky, faktury, smlouvy atd.). OTE, a. s. Sokolovská 192, 79, 186 Praha 8 IČ: , DIČ: CZ V praxi se doplňují i podpisem odpovědného pracovníka. Jejich účelem je potvrzení autenticity daného dokumentu, případně jako stvrzení o proběhlé kontrole (např. razítko s podpisem na grafických návrzích před tiskem). OTE, a. s. Sokolovská 192, 79, 186 Praha 8 IČ: , DIČ: CZ Razítka obsahují logotyp společnosti v černobílém pozitivním provedení, název orgánu, adresu, IČO a DIČ. Razítka jsou číslována kvůli evidenci. Otisky razítek jsou v základní černé a modré barvě.

39 06 Elektronická média

40 6.01 Elektronická média Fremní prezentace MS PowerPoint Prezentace zpracovaná v počítačovém programu Power Point (nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft) slouží k informování o aktivitách, službách, novinkách a projektech společnosti OTE na obchodních jednáních, odborných konferencích, tiskových konferencích a interních jednáních. Prezentace je souborem přehledně seřazených stručných heslovitých informací, tabulek, grafů, popřípadě i fotografií či kreseb. Důležitá je čitelnost z hlediska příjemce informace informací nesmí být příliš, grafy nesmí být také zbytečně složité. Důležité jsou i předělové stránky, které obsahují názvy kapitol a případně také výstižné vizuály odpovídající danému tématu.

41 6.02 Elektronická média ová zpráva Elektronická komunikace v současnosti stále narůstá. Při psaní ových zpráv se používá font Calibri zarovnaný zleva ve velikosti 11 b. V závěru zprávy je uvedeno jméno, funkce a kontaktní údaje odesílatele. Struktura odpovídá řazení v ostatních merkantilních tiskovinách. Jméno odesílatele je vysázeno v základní firemní barvě OTE Blue. Oslovení, dignim velit laore commy non utpat alit velit, sequamet. S pozdravem Tit. Jméno Příjmení firemní funkce... T F M OTE, a. s. Sokolovská 192/79, 186 Praha 8...

42 6.03 Elektronická média ová zpráva - anglická verze Elektronická komunikace v současnosti stále narůstá. Při psaní ových zpráv se používá font Calibri zarovnaný zleva ve velikosti 11 b. V závěru zprávy je uvedeno jméno, funkce a kontaktní údaje odesílatele. Struktura odpovídá řazení v ostatních merkantilních tiskovinách. Jméno odesílatele je vysázeno v základní firemní barvě OTE Blue. Dear, dignim velit laore commy non utpat alit velit, sequamet. With regards Tit. First name Surname Position... T F M OTE, a. s. Sokolovská 192/79, 186 Prague 8, Czech Republic...

43 07 Komunikační materiály

44 7.01 Komunikační materiály Prezentační desky Používají se jako reprezentativní dárek pro obchodní partnery, novináře a umožňují kolektovat materiály vložené dovnitř, mají také prostor pro vizitku. Tisknou se na silnější papír, protože se předpokládá jejich využití v delším časovém horisontu. OTE, a.s. Praha 8, Sokolovská 192/79 T:

45 7.02 Komunikační materiály Blok A4 Praktický poznámkový blok formátu A4 obsahuje listy bílého papíru. Na listech je natištěn logotyp, síť či linkování pro přehlednější a snažší psaní poznámek, skic a též internetová www adresa. Listy papíru jsou lepené v hlavě (na horní kratší straně). ww w.o te-c r.cz

46 7.03 Komunikační materiály Prezentační CD/DVD Potisk CD a DVD nosiče je v době rostoucí digitální komunikace významným prvkem vizuálního stylu společnosti. Spojujeme trhy a příležitosti Vlastní polepka na CD nosič je navržena v jednoduchém designu, pouze s logotypem a linkami pro psaní popisku. Tato polepka by byla jako elektronická šablona použitelná při klasickém tisku na stolních tiskárnách na speciální samolepky s CD výsekem. Přebal na CD (pošetka) je vyroben ofsetovým tiskem jako jednoduchý pruh papíru s výsekem pro zasunutí CD nosiče, rýhováním pro ohyby a s okénkem pro vepsání informací o obsahu. Materiálem pro výrobu je hlazený papír o gramáži 250 g/m 2. Polep obsahuje logo OTE, kontaktní údaje a místo pro text. Spojujeme trhy a příležitosti

47 08 Marketingová komunikace

48 8.01 Marketingová komunikace Základní layout inzerce Grafická úprava inzerátů se odvíjí od konkrétního typu inzerce a jejího specifického účelu. Konkrétní náplň inzerce je závislá na obsahu sdělení a na cílové skupině, které je určena. Základními prvky grafického řešení u inzerce jsou umístění logotypu a sloganu, postavení vizuálu a místo pro text, sazbu vše vždy v kontextu s barevností a velikostí písma. Celková harmonie jednotlivých grafických prvků musí působit vyváženě. Typografie a sazba musí ve výsledku působit moderně, čitelně i elegantně a musí respektovat ton a styl dané komunikace. Klíč k úspěchu vašeho V budoucnosti může nastat potřeba, která si vyžádá nový podnikání v energetice OTE, a.s. Poskytujeme komplexní služby na trhu s elektřinou a plynem v České republice, zejména zpracování í 24 hodin, 7 dnů v týdnu, organizujeme krátkodobý trh s elektřinou a plynem, a finančně vypořádáváme zúčtováváme odchylky mezi smluvním i a skutečnými hodnota mi dodávek a odběrů elektřiny Jsme provozovatelem národníh a plynu. o rejstříku na emise skleníko vých plynů. a výměnu dat a informac design inzerátu přesto základní struktura grafického zalomení by měla být vždy zachována. Zajišťujeme tran sparentní tržní p rostředí pro vaše obchodování: ww w. o t e - c r. c z Klíč k úspěchu Klíč k úspěchu vaše ce ho podnikání v energeti na zpracování v České republice, zejmé s elektřinou a plynem m, zúčtováváme komplexní služby na trhu dobý trh s elektřinou a plyne OTE, a.s. Poskytujeme krátko e izujem organ, iny a plynu. 24 hodin, 7 dnů v týdnu dodávek a odběrů elektř a výměnu dat a informací a skutečnými hodnotami odchylky mezi smluvními. a finančně vypořádáváme plynů ch íkový sklen ního rejstříku na emise Jsme provozovatelem národ vašeho podniká ní v energetic e OTE, a.s. Posky tujeme komplexní služby na trhu a výměnu dat a s elektřinou a informací 24 hodin plynem v České, 7 dnů v týdnu republice, zejmé a finančně vypoř, organizujeme na zpracování ádáváme odch krátkodobý trh ylky mezi smluv s elektřinou a plyne Jsme provozovat ními a skutečným m, zúčtovávám elem národního i hodnotami dodá e rejstříku na emise vek a odběrů elekt skleníkových plynů řiny a plynu.. Zajišťujem e transpar entní tržn í prostřed í pro vaše obchodová ní: www. o t e - c r. c z w. o t e - c r. c z obchodování: ww rostředí pro vaše sparentní tržní p Zajišťujeme tran

49 8.02 Marketingová komunikace Bannery Webové stránky mají zásadní důležitost pro zviditelnění společnosti, protože na nich funguje online obchodní portál. Pro mnoho obchodních partnerů bude webová prezentace při vnímání image značky tím nejdůležitějším komunikačním kanálem. Bannery na stránkách mimo web společnosti vždy vycházejí z již navržených a schválených bannerů, které najdete na stránkách OTE. Jsou vždy laděné do základních barev společnosti a evokují tedy jednotnou barevnost značky.

50 8.03 Marketingová komunikace Reklamní předměty Trička Mikina Tašky Díky umístění logotypu a odpovídající barevnosti podporují kladný vztah obdarovaného ke společnost OTE, a. s. Dobře zvolený reklamní předmět může vhodně sloužit i dlouhé roky. Kromě typických reklamních předmětů je dobré mít i nějaké netradiční dárky s logotypem společnosti, které zaujmou svou kreativností rozhodující je však skutečné praktické využití. Propagační předměty se snažíme vybírat s ohledem na cílovou skupinu, které je zamýšlíme dát. Pokud možno Budík USB Flash paměť se snažíme nalézt i určitou spjatost s oborem energetiky. Deštník Univerzální adaptér Termo hrníček Propiska

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design verze platná od 07/04 Úvod Logomanuál ERV Evropské pojišťovny obsahuje závazné pokyny, které platí pro použití prvků značky ERV Evropská (logo, barvy, písmo

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 LOGOMANUÁL OBSAH LOGO Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 BARVY Barevnost loga 6 Barevné a černobílé varianty loga

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s.

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s. M, a. s. M Engineering, a. s. M SLOVAKIA, a. s. echnology Center, s.r.o. OOO M MOSKVA Corporate Design manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny M 1.8.2009 úvod základní komunikace

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

manuál grafického stylu

manuál grafického stylu manuál grafického stylu Sdružení linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Jednotný

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena.

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena. Design manuál Grep Obsah Značka... 3 Barevnost... 4 Ochranná zóna... 5 značka - rozšířená verze... 6 Typografie základní font... 7 substituční font... 8 Vizuální styl... 9 Merkantilní tiskoviny hlavičkový

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit Základní provedení Symbol altron Ochranná zóna Rozměrová řada s doprovodným textem je základním prvkem vizuálního stylu společnosti Altron. Její

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Finanční poradenství pro Evropu Obsah Úvodní slovo 3 1. Obchodní jméno a značka 1.1 Obchodní jméno 5 1.2 Značka 6 1.3 Varianty značky 7 1.4 Barevné provedení značky 8

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Obsah 1 Úvod 3 1.1 Jednotný vizuální styl 4 1.2 Použití grafi ckého manuálu 5 2 Logo 6 2.1 Logo základní barevné provedení 7 2.2 Logo jednobarevné

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

Příloha B PŘEHLED LOGOLINKŮ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A PRAVIDLA POUŽITÍ LOGOLINKŮ

Příloha B PŘEHLED LOGOLINKŮ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A PRAVIDLA POUŽITÍ LOGOLINKŮ Příloha B PŘEHLED LOGOLINKŮ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A PRAVIDLA POUŽITÍ LOGOLINKŮ a) Vizuální identita ELI Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je

Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je tvořena základními prvky, jimiž jsou: značka univerzity,

Více

Jak vizuálně komunikovat

Jak vizuálně komunikovat Jak vizuálně komunikovat 1 CONCEPT Svět který je propojen digitální komunikací se odráží ve tvaru loga. Země se tak stala jedním z klíčívých inspiračních momentů Vše dokonalé je kruhové. Lépe než co jiného

Více

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013 Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO NROS & Nadace Partnerství 2013 Základní prvky jednotného vizuálního stylu LOGOTYP Základním prvkem vizuální identity Fondu pro NNO je logotyp.

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

LOGO A CORPORATE IDENTITY

LOGO A CORPORATE IDENTITY LOGO A CORPORATE IDENTITY Značka je aktivum... Značka dokáže nejen identifikovat společnost a prodávat výrobky ale dokáže též vzbuzovat emoce či připoutat zákazníky k vašemu výrobku nebo zaměstnance ke

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více