MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5"

Transkript

1 MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

2 LOGO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 Logo městské části Praha 5 vychází z tvaru číslice pět. Ta je stylizována tak, aby vytvářela přátelskou tvář s laskavým úsměvem. Logo symbolizuje komunikační strategii městské části Praha 5: jsme úřad pro naše obyvatele, chceme být vstřícní a otevření, naším cílem je úsměv na Vaší tváři. Logo městské části Praha 5 vyšlo ze soutěže připravené Ateliérem grafického designu a vizuální komunikace Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Autorem loga a manuálu jednotného vizuálního stylu je Libor Jelínek. JAK PRACOVAT S MANUÁLEM Jednou z nejdůležitějších součástí prezentace společnosti, instituce či projektu na veřejnosti je logo a jednotný vizuální styl. Kvalitně zpracovaný vizuální styl doplňuje a podporuje image, demonstruje jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí o existenci a v neposlední řadě i posiluje dojem o solidnosti a důvěryhodnosti stává se tak významným komunikačním nástrojem. Jednotný vizuální styl je vytvářen pomocí čtyř základních prvků: loga, písma, barev a doplňkových vizuálních prvků. Tyto základní a další doprovodné prvky jsou včetně systému jejich použití definovány v tomto grafickém manuálu Městská část Praha 5 ( Libor Jelínek ( Manuál nevyčerpává plně všechny možnosti použití vizuálního stylu. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se typografickými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací v maximální možné míře dodržovat postupy tímto manuálem předepsané.

3 1 LOGO 2 VIZUÁLNÍ STYL 3 APLIKACE 1 / 01 BAREVNÉ LOGO / POZITIV 2 / 01 ZÁKLADNÍ BARVY 3 / 01 VIZITKY 1 / 02 BAREVNÉ LOGO / NEGATIV 2 / 02 DOPLŇKOVÉ BARVY 3 / 02 HLAVIČKOVÝ PAPÍR 1 / 03 BAREVNÉ LOGO / VARIANTY NEGATIVU 2 / 03 ZÁKLADNÍ PÍSMO 3 / 03 DOPISNÍ OBÁLKA, KOMPLIMENTKA 1 / 04 ČERNOBÍLÉ LOGO / POZITIV 2 / 04 DOPLŇKOVÉ PÍSMO 3 / 04 TISKOVÁ ZPRÁVA 1 / 05 ČERNOBÍLÉ LOGO / NEGATIV 2 / 05 UKÁZKY SAZBY 3 / 05 FAX, OBJEDNÁVKA, ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 1 / 06 ROZKRES LOGA 2 / 06 PRVKY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 3 / 06 POZNÁMKOVÝ BLOK 1 / 07 OCHRANNÁ ZÓNA LOGA 3 / 07 PREZENTAČNÍ CD, DVD 1 / 08 ROZMĚROVÁ ŘADA LOGA 3 / 08 INZERCE / FORMÁT A4 1 / 09 LOGO V MATERIÁLU 3 / 09 INZERCE / DALŠÍ FORMÁTY 1 / 10 LOGO NA PODKLADOVÝCH PLOCHÁCH 3 / 10 CITYLIGHT 1 / 11 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 3 / 11 BILLBOARD 3 / 12 PRAŽSKÁ PĚTKA 3 / 13 OZNAČENÍ BUDOV 3 / 14 VLAJKY 3 / 15 OZNAČENÍ VOZIDEL 3 / 16 TRIČKA, ČEPICE 3 / 17 TAŠKY 3 / 18 HRNKY, TUŽKY

4 LOGO Tato kapitola přesně definuje podobu značky městské části Praha 5, její možné varianty, chování na podkladových plochách, ochrannou zónu či zakázané varianty. 1

5 1 / 01 BAREVNÉ LOGO / POZITIV Logo městské části Praha 5 se skládá z textového označení a grafického motivu, který vychází z tvaru číslice pět. Ta je stylizována tak, aby vytvářela přátelskou tvář s laskavým úsměvem. Existují dvě základní varianty loga: obdelníkové logo s dominantním motivem a čtvercová varianta loga s menším motivem umístěným pod textové označení. Každá varianta má svoji podverzi, která se liší použitím, respektive nepoužitím doplňkového označení městská část. Podverze s doplňkovým textem se užívá všude tam, kde není městská část jiným způsobem uvedena (například na propagačních předmětech, označení budov či jako sponzorské či spolupořadatelské logo). Podverze bez doplňkového označení se užívá naopak na materiálech, které již obsahují označení městská část Praha 5 (například vizitky, dopisní papíry, brožury a pod.). Logo je složeno ze tří základních barev: modré červené a oranžové. Přesné složení barev je definováno v tomto manuálu.

6 1 / 02 BAREVNÉ LOGO / NEGATIV Základní barevné varianty a podverze loga mají definovanou i svoji negativní podobu. Ta se užívá především na podkladové plochy s rozdílnou barevností či na fotografie. Čtvercová varianta loga bez označení městská část se pro svou výraznost užívá v merkantilních tiskovinách (vizitky, hlavičkové papíry a podobně), podverze s označením městská část v komunikačních materiálech (inzerce).

7 1 / 03 BAREVNÉ LOGO / VARIANTY NEGATIVU V některých případech je možné pracovat i s dalšími barevnými variantami negativu. První dvě podkladové barvy (oranžová a červená) jsou základní, modrá a zelená jsou doplňkové barvy. Jejich přesné složení je definováno v tomto manuálu. Tyto barevné varianty se vztahují i na obdelníková loga s dominantním grafickým motivem a na podverze s označením městská část.

8 1 / 04 ČERNOBÍLÉ LOGO / POZITIV Vedle barevného existuje i černobílé provedení loga, které se aplikuje tam, kde z objektivních důvodů nelze použít barevné provedení.

9 1 / 05 ČERNOBÍLÉ LOGO / NEGATIV Černobílé logo má také svoji negativní podobu. Užívání této verze se řídí stejnými pravidly jako barevná negativní podoba loga.

10 1 / 06 ROZKRES LOGA Rozkres loga definuje jeho přesný tvar, rozmístění jednotlivých prvků, jejich velikost a vzájemné poměry. Pro přesnější definici jsou jednotlivé prvky ukotveny pomocnými vodítky. Účelem této kapitoly však v žádném případě není poskytnout předlohu pro konstrukci loga. Exaktní tvar značky je uložen v datové podobě (ve vektorových počítačových formátech) na CD, které je součástí tohoto grafického manuálu.

11 1 / 07 OCHRANNÁ ZÓNA LOGA 2 x 2 x x 2 x 2 x x 2 x 2 x Ochranná zóna loga je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti loga, do které nesmí zasahovat text či jakýkoli jiný grafický prvek a zároveň minimální vzdáleností od okraje plochy, na kterou je logo aplikováno. Tato volná plocha okolo loga zajišťuje její dostatečnou čitelnost a přispívá k působivosti a vnímání loga jako 2 x 2 x svébytného a samostatného komunikačního prvku. Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky x, jejíž velikost odpovídá šířce tahu grafického motivu. x x x x x x x x x x

12 1 / 08 ROZMĚROVÁ ŘADA LOGA Při práci s logem městské části Praha 5 je třeba dodržovat i určitá pravidla, která se týkají jeho velikosti a napomáhají systémovému užívání loga. 150 % 37,5 x 37,5 mm formát A3 Praktickou pomůckou je bezesporu rozměrová řada tedy spektrum doporučených velikostí loga, které by měly být prioritně využívány při konkrétních aplikacích. Základní 100% velikost loga představuje optimální rozměr pro použití na tiskovinách formátu A4. Minimální povolenou velikostí loga je její 30% zobrazení při aplikaci bez doplňkového textu městská část a 50% zobrazení při aplikaci s doplňkovým textem. V případě aplikace značky menší je při užití běžných reprodukčních technik ohrožena její čitelnost i estetická hodnota. 100 % 25 x 25 mm formát A4 50 % 12,5 x 12,5 mm 30 % 7,5 x 7,5 mm minimální velikost

13 1 / 09 LOGO V MATERIÁLU V některých případech se logo aplikuje přímo do materiálu vzniká tak speciální plastická varianta loga. V této variantě, kde jsou barvy zcela irelevantní, hraje významnou úlohu plasticita značky. U první verze jednotlivá písmena názvu Praha 5 a tahy grafického motivu vystupují z materiálu, u druhé jsou naopak do materiálu zapuštěny/vyřezány. Při aplikaci je nutné vždy zkontrolovat, zda leží písmena i tahy grafického motivu v jedné rovině. Plastickou variantu loga využijeme u materiálového zobrazení na dřevo, sklo či různé typy textilií a kovů, kam je možné značku aplikovat prostřednictvím různých technologických postupů (ražba, gravírování apod.)

14 1 / 10 LOGO NA PODKLADOVÝCH PLOCHÁCH Na této straně je zobrazeno chování pozitivní i negativní, barevné i černobílé varianty loga na různých podkladových plochách. Pozitivní černobílá varianta loga se užívá na podkladové plochy do 50% sytosti podkladu, na tmavších plochách se užívá negativní varianta loga. Na barevných podkladových plochách s různou tonalitou či na fotografiích je doporučeno užívat základní barevné (popřípadě černobílé) negativní provedení loga.

15 1 / 11 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA Podoby loga městské části Praha 5 jsou v tomto manuálu jednoznačně a závazně definovány a je přísně zakázáno vytvářet jiné varianty či modifikace. Na této straně jsou uvedeny příklady nesprávného zobrazení loga, které jsou v rozporu s typografickými pravidly, stanovenými principy vizuálního stylu či estetickým vnímáním. Je zcela nepřípustné měnit barevnost značky, používat jinou typografii nebo značku tvarově či jakýmkoli jiným způsobem deformovat. PRAHA 5 PRAHA 5 PRAHA 5 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

16 VIZUÁLNÍ STYL Tato kapitola definuje jednotlivé prvky jednotného vizuálního stylu městské části Praha 5 jako je základní a doplňková barevnost, písmo nebo doplňkový prvek vizuálního stylu v podobě rastru tvořeného grafickým motivem. 2

17 2 / 01 ZÁKLADNÍ BARVY PANTONE 661 PANTONE 130 PANTONE 1795 Barvy hrají ve vizuálním stylu každé společnosti či instituce CMYK 100/81/0/12 CMYK 0/40/100/0 CMYK 0/100/100/10 klíčovou roli. Ve většině případů již sama kombinace RGB 15/25/120 RGB 255/150/0 RGB 255/0/0 firemních barev společnosti jednoznačně identifikuje a posiluje její jednotný vizuální styl. Městská část Praha 5 používá ve svém vizuálním stylu tři základní barvy a dvě doplňkové. Základní barvy jsou součástí loga: modrá, oranžová a červená. Barvy jsou kodifikovány pro různé způsoby užití: barvy Pantone pro přímý barevný tisk, soutiskové barvy CMYK a barvy RGB pro zobrazení na monitoru.

18 2 / 02 DOPLŇKOVÉ BARVY PANTONE 292 PANTONE 369 PANTONE COOL GRAY 2 až 10 Pro dosažení větší variability se v jednotném vizuálním stylu CMYK 0/40/100/0 CMYK 0/100/100/10 ČERNÁ 10 až 70 % městské části Praha 5 pracuje také se třemi doplňkovými RGB 80/160/250 RGB 100/185/30 RGB 230/230/230 až 80/80/80 barvami: světlemodrou, zelenou a šedou (respektive škálou šedých odstínů). Barvy jsou kodifikovány pro různé způsoby užití: barvy Pantone pro přímý barevný tisk, soutiskové barvy CMYK a barvy RGB pro zobrazení na monitoru.

19 2 / 03 ZÁKLADNÍ PÍSMO Myriad Pro Regular a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ?! % & ; Základním písmem jednotného vizuálního stylu městské části Praha 5 je Myriad Pro typografů Carola Twomblyho a Roberta Slimbacha. Jedná se o lineární bezserifovou antikvu moderní, tvarově dokonalé kresby. Bylo vytvořeno zejména pro použití ve vizuální komunikaci, proto se vyznačuje snadnou čitelností, dynamikou a nadčasovým charakterem. Myriad Pro Semibold a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ?! % & ; Myriad Pro Bold a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ?! % & ;

20 2 / 04 DOPLŇKOVÉ PÍSMO Doplňkovým písmem městské části Praha 5 je Arial univerzální dobře čitelný bezserifový font, který patří ke standardnímu vybavení všech textových editorů a grafických programů. Pro svou snadnou dostupnost se používá především v případech, kdy z technologických důvodů nelze pracovat se základním písmem.

21 2 / 05 UKÁZKY SAZBY Sazba 8/10,5 bodů, prostrkání 20 jednotek Ercidunt adit dolor se tio enim venisl dunt velisl ut nos accumsandre dip ea feummolent lum veliquisisim venis eumsan utatue dolore verxer ad magna feu facipsu msandreet, quat augait dolore facidui smolorper si exeros ex er alit lore modolore core consequat dolutpat luptatie min henim veniam nulla adio dignibh eugue consecte dolortis del utatem il utpat, velit lor in elenis num nim veliquipis exeratum iusci ea core dionse conullum zzrit nulla consendit lam, conulputpat ipis aut velit inim do exer in eu feui bla cor suscipisl do eros alit, velisl dolore vulla conullandrem quissi blandre dolor aut vullaor iriustinim zzril eugiat prat velit lor am dolorer sit vel duisim eugait vel in endre magnim at non heniat. Ad minci blaorem ad modio delit doloreet, quisci bla con ullamcortie mod eum do consequisci tet ilisl do esequisi. Lore dolore dit laore magnit diatis dolorper sustrud et augiatu mmolore exero dolorperat. Usto del dolortie dolortionsed doloreros non henibh er augiatio odolorem diam, commodit lum do od duis dolesequam, consequ amconulla alisl irit, ver atis nonullutpat, susci tet, vercilis ad dolore magna conumsa ndipsuscilit dolenibh et amcommy nonsecte vel eum irit acinisisi. Sazba 11/15 bodů, prostrkání 20 jednotek Ut il ex estrud tet aliquis cilluptat, veniat illa conummolorem do consed ex elis dolor iriliquisi bla acilisim acillan ex et nonsenim quis num eu feu facilla adigna alit, veraesto consent praeseniam dolore del iuscil ing ex eraessi ssenim vulput aliquis ad tie magna feugiamet atinim ver in utem illa faccummy num vendre faccum dit lamet lorpercip ese tat. Duisl ex el iriure veliquam, velisim el elessisi. Luptat digna faciliquat nis num vendiam velis etum augue ex et ad molent volore volortie tio core faciduip eum incidui smoluptatis euisit, core conse te minci blamconse del ut accummod tie feuis erat veliquisisi. Iriureet utat lan ut ipsustin ulputem quametuerci tat lor incin heniate min voloreet nullaortis nulputpatie magna ad magnim zzrit volore consed eliquissim enis num iriure core conse core dolortio dolobor sum eumsand ipisit iurero commolut delis am, suscil dolorer cidunt wisit praestie feumsan vel et in exer sed mod molent num. Správná sazba textu usnadňuje nejen dobrou čitelnost, ale také dokazuje profesionalitu a vysokou úroveň. Vždy je nutné pečlivě dbát na všechna typografická pravidla. Na této straně jsou uvedeny příklady sazby základním písmem o určité velikosti, která je vždy doplněna vhodným prokladem. Přednostně se používá zarovnání na levý praporek. Sazba 16/20 bodů, prostrkání 20 jednotek Ut il ex estrud tet aliquis cilluptat, veniat illa conummolorem do consed ex elis dolor iriliquisi bla acilisim acillan ex et nonsenim quis num eu feu facilla adigna alit, veraesto consent praeseniam dolore del iuscil ing ex eraessi ssenim vulput aliquis ad tie magna feugiamet atinim ver in utem illa faccummy num vendre faccum dit lamet lorpercip ese tat. Duisl ex el iriure veliquam, velisim el elessisi. Luptat digna faciliquat nis num vendiam velis etum augue ex et ad molent volore volortie tio core faciduip eum incidui smoluptatis euisit, core conse te minci blamconse del ut accummod tie feuis erat veliquisisi. Iriureet utat lan ut ipsustin ulputem quametuerci tat lor incin heniate min voloreet nullaortis nulputpatie magna ad magnim zzrit volore consed eliquissim enis num iriure core conse core dolortio dolobor sum eumsand ipisit iurero commolut delis am, suscil dolorer cidunt wisit praestie feumsan vel et in exer sed mod molent num. Luptat digna faciliquat nis num vendiam velis etum augue ex et ad molent volore volortie tio core faciduip eum incidui smoluptatis euisit, core conse te minci lamconse del ut accummod tie feuis erat veliquisisi.

22 2 / 06 PRVKY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Ve vizuální prezentaci městské části Praha 5 hraje důležitou roli doplňkový prvek v podobě rastru tvořeného opakujícím se grafickým motivem. Při práci s rastry můžeme podle potřeby kombinovat barevnost (vycházíme samozřejmě ze základních, popřípadě doplňkových barev). Rozmístění jednotlivých prvků je přesně definováno šířkou tahu, přičemž jedna řada je vždy zrcadlově převrácena.

23 APLIKACE Tato kapitola předkládá návod, jak pracovat s logem a vizuálním stylem v různých aplikacích. Kapitola nemůže obsáhnout všechny možnosti užití loga a vizuálního stylu, dává návod jak s jednotlivými prvky vhodně pracovat. Při tvorbě dalších aplikacích je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se typografickými pravidly a maximální možné míře dodržovat postupy tímto manuálem předepsané. 3

24 3 / 01 VIZITKY Úřad městské části Praha 5 Odbor územního rozhodování Náměstí 14. října 4, Praha 5 telefon , fax , mobil Ing. arch. Eva Čechová vedoucí odboru Vizitky představují důležitou součást vizuální prezentace. Městská část Praha 5 užívá jednu grafickou variantu vizitek s výraznou variantou loga v modré ploše. V pravém horním rohu je umístěno negativní čtvercové logo. Kontakty jsou v levém rohu zarovnány s logem. Jméno zaměstnance a funkce je umístěno ve spodní části vizitky, zarovnané na levý praporek společně s kontakty. Všechny texty na vizitce jsou vysázeny základním písmem v modré barvě. Úřad městské části Praha 5 Odbor územního rozhodování Náměstí 14. října 4, Praha 5 telefon , fax , mobil Úřad městské části Praha 5 Kancelář městské části Náměstí 14. října 4, Praha 5 telefon , fax , mobil Ing. arch. Eva Čechová vedoucí odboru Bc. Jan Šlajs vedoucí oddělení komunikace s veřejností Úřad městské části Praha 5 Kancelář městské části Náměstí 14. října 4, Praha 5 telefon , fax , mobil Bc. Jan Šlajs vedoucí oddělení komunikace s veřejností

25 3 / 02 HLAVIČKOVÝ PAPÍR Úřad městské části Praha 5 Odbor územního rozhodování Náměstí 14. října 4, Praha 5 telefon , fax IČ , DIČ CZ Vážený Pane Kratochívle, Úřad městské části Praha 5 Odbor územního rozhodování Náměstí 14. října 4, Praha 5 telefon , fax IČ , DIČ CZ Vážený Pane Kratochívle, Ing. Tomáš Kratochvíl Xaslon s.r.o. Bulharská Praha 10 Podle ČÁSTI PRVNÍ uvedeného zákona bude možné jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem uplatnit od letošního roku nejpozději do 31. prosince roku 2010, kdy končí platnost první části zákona. Pronajímatel bude oprávněn jednostranně zvýšit nájemné jedenkrát ročně, počínaje 1. lednem 2007, nikoliv však zpětně. Maximální přírůstek měsíčního nájemného bude stanoven Ministerstvem pro místní rozvoj a zveřejněn ve Sbírce zákonů pro každý rok. Je zavedena povinnost pronajímatele písemnou formou oznámit nájemci nejméně tři měsíce předem úpravu nájemného. Podle ČÁSTI PRVNÍ uvedeného zákona bude možné jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem uplatnit od letošního roku nejpozději do 31. prosince roku 2010, kdy končí platnost první části zákona. Pronajímatel bude oprávněn jednostranně zvýšit nájemné jedenkrát ročně, počínaje 1. lednem 2007, nikoliv však zpětně. Maximální přírůstek měsíčního nájemného bude stanoven Ministerstvem pro místní rozvoj a zveřejněn ve Sbírce zákonů pro každý rok. Je zavedena povinnost pronajímatele písemnou formou oznámit nájemci nejméně tři měsíce předem úpravu nájemného. Podle ČÁSTI DRUHÉ se novelizují dosavadní ustanovení obč. zákoníku. Zavádí se tzv. kauce, která nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného včetně záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (služby), ruší se automatické prodlužování nájemních smluv na dobu určitou, zavádí se písemná ohlašovací povinnost pro nájemce bytu o osobách, které s ním žijí a vnuci i vnučky se vyřazují z přednostní skupiny pro převod nájmu bytu. Nově se zavádí písemná dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem pro případ převodu nájmu bytu. Zavádí se tzv. kauce, která nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného včetně záloh Podle ČÁSTI DRUHÉ se novelizují dosavadní ustanovení obč. zákoníku. Zavádí se tzv. kauce, která nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného včetně záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (služby), ruší se automatické prodlužování nájemních smluv na dobu určitou, zavádí se písemná ohlašovací povinnost pro nájemce bytu o osobách, které s ním žijí a vnuci i vnučky se vyřazují z přednostní skupiny pro převod nájmu bytu. Nově se zavádí písemná dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem pro případ převodu nájmu bytu. na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (služby), ruší se automatické prodlužování nájemních smluv na dobu určitou, zavádí se písemná ohlašovací povinnost pro nájemce bytu o osobách, které s ním žijí a vnuci i vnučky se vyřazují z přednostní skupiny pro převod nájmu bytu. S pozdravem Zavádí se tzv. kauce, která nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného včetně záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (služby), ruší se automatické prodlužování nájemních smluv na dobu určitou, zavádí se písemná ohlašovací povinnost pro nájemce bytu o osobách, které s ním žijí a vnuci i vnučky se vyřazují z přednostní skupiny pro převod nájmu bytu. Martin Nováček vedoucí bytového odboru Ing. Tomáš Kratochvíl Xaslon s.r.o. Bulharská Praha 10 Hlavičkové papíry představují důležitou součást vizuální prezentace. Městská část Praha 5 užívá jednu grafickou podobu hlavičkových papírů s výraznou variantou loga v modré ploše. V pravém horním rohu je umístěno negativní čtvercové logo. Kontakty jsou v levém rohu zarovnány s logem a jsou vysázeny základním písmem v modré barvě. V případě, kdy není možné psát obsah dopisu základním písmem, se používá písmo doplňkové o velikosti 11 bodů s řádkováním 1,5 jednotek (15 bodů). S pozdravem

26 3 / 03 DOPISNÍ OBÁLKA, KOMPLIMENTKA Pro veškerou korespondenci využívá městská část Praha 5 obálky, jejichž vizuální podoba respektuje nastavené principy jednotného vizuálního stylu. Na obálce se v levém horním rohu nachází negativní čtvercové logo, kontakty jsou situovány vlevo dole a zarovnány na levou stranu loga. Grafická podoba obálek případných dalších formátů či verzí s okénkem zůstává stejná. Úřad městské části Praha 5 Náměstí 14. října 4, Praha 5 Úřad městské části Praha 5 Náměstí 14. října 4, Praha 5 Podoba komplimentky dodržuje základní nastavené principy jednotného vizuálního stylu. V levém horním rohu se nachází negativní čtvercové logo, kontakty jsou situovány vlevo dole a zarovnány na levou stranu loga. Text s pozdravem / with compliments je ve stejné rovině s kontaky zarovnán doprava. Na druhé straně komplimentky je možné pracovat s doplňkovým prvkem jednotného vizuálního stylu s barevným rastrem, fotografií či barevnou plochou. Úřad městské části Praha 5 Náměstí 14. října 4, Praha 5 s pozdravem / with compliments s pozdravem / with compliments Úřad městské části Praha 5 Náměstí 14. října 4, Praha 5

27 Úřad městské části Praha 5 Odbor územního rozhodování Náměstí 14. října 4, Praha 5 telefon , fax IČ , DIČ CZ TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: Úřad městské části Praha 5 Kancelář městské části Náměstí 14. října 4, Praha 5 telefon , fax IČ , DIČ CZ TISKOVÁ ZPRÁVA Vedení MČ a Úřad městské části Praha 5 prostřednictvím tajemníka úřadu Karla Čudy, jako Datum: i v obdobných případech v minulosti, vyvíjí maximální součinnost s Policií ČR a bez průtahů poskytuje vyžádané dokumenty, které se týkají činnosti Agentury Praha 5 a.s. Vedení MČ a Úřad městské části Praha 5 prostřednictvím tajemníka úřadu Karla Čudy, jako i v obdobných případech v minulosti, vyvíjí maximální součinnost s Policií ČR a bez průtahů poskytuje vyžádané dokumenty, které se týkají činnosti Agentury Praha 5 a.s. Jsme přesvědčeni, že činnost Agentury Praha 5 je vůči městské části v pořádku. Agentura plní své povinnosti a převedla po započtení pohledávek dle smlouvy finanční prostředky na účet městské části, říká předseda Bytového výboru ZMČ Praha 5 Jan Matoušek, který je odpovědný zástupce MČ Praha 5 za Agenturu Praha 5 a.s., vůči Zastupitelstvu MČ Praha 5. Jsme přesvědčeni, že činnost Agentury Praha 5 je vůči městské části v pořádku. Agentura plní své povinnosti a převedla po započtení pohledávek dle smlouvy finanční prostředky na účet městské části, říká předseda Bytového výboru ZMČ Praha 5 Jan Matoušek, který je odpovědný zástupce MČ Praha 5 za Agenturu Praha 5 a.s., vůči Zastupitelstvu MČ Praha 5. Samotná činnost Policie ČR probíhá na korektní a profesionální bázi. Městská část prošetření vítá, protože je přesvědčena, že činnost agentury je v pořádku. (Pozn. v březnu bylo schváleno již druhé vzájemné započtení pohledávek, včetně následné úhrady finančních prostředků, které schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 5 - Celkem přišlo z titulu postoupených pohledávek na účet městské části dosud 17,6 milionu korun.). Samotná činnost Policie ČR probíhá na korektní a profesionální bázi. Městská část prošetření vítá, protože je přesvědčena, že činnost agentury je v pořádku. (Pozn. v březnu bylo schváleno již druhé vzájemné započtení pohledávek, včetně následné úhrady finančních prostředků, které schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 5 - Celkem přišlo z titulu postoupených pohledávek na účet městské části dosud 17,6 milionu korun.). Starosta svým vstupem do problematiky kolem Agentury Praha 5 vyjádřil nespokojenost s tempem možných změn, postupů, průtahů a zmatků. Starosta svým vstupem do problematiky kolem Agentury Praha 5 vyjádřil nespokojenost s tempem možných změn, postupů, průtahů a zmatků. Starosta MČ Praha 5 navrhl radě městské části přijmout Dohodu o narovnání ohledně postoupení pohledávek, o ukončení Mandátní smlouvy a o ukončení Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5 a.s. Tuto dohodu radní jednomyslně hlasy přítomných schválili. Fakticky to znamená, že výběr Agenturou Praha 5 trvá do a na budoucí způsob vymáhání dlužného nájemného bude připraveno výběrové řízení. Starosta MČ Praha 5 navrhl radě městské části přijmout Dohodu o narovnání ohledně postoupení pohledávek, o ukončení Mandátní smlouvy a o ukončení Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5 a.s. Tuto dohodu radní jednomyslně hlasy přítomných schválili. Fakticky to znamená, že výběr Agenturou Praha 5 trvá do a na budoucí způsob vymáhání dlužného nájemného bude připraveno výběrové řízení. Cílem těchto opatření je v co nejkratší době vyjasnit veškeré případné pochybnosti a zajistit co nejsrozumitelnější, nejtransparentnější a nejefektivnější vymáhání pohledávek od neplatičů nájemného, kteří dlouhodobým neplněním svých závazků blokují finanční prostředky, které by Městská část Praha 5 potřebovala investovat do oprav a údržby bytového fondu. Cílem těchto opatření je v co nejkratší době vyjasnit veškeré případné pochybnosti a zajistit co nejsrozumitelnější, nejtransparentnější a nejefektivnější vymáhání pohledávek od neplatičů nájemného, kteří dlouhodobým neplněním svých závazků blokují finanční prostředky, které by Městská část Praha 5 potřebovala investovat do oprav a údržby bytového fondu. TISKOVÁ ZPRÁVA 3 / 04 Tiskové zprávy na hlavičkových papírech představují důležitou součást vizuální prezentace městské části Praha 5. Ta užívá jednu grafickou podobu s výraznou variantou loga v modré ploše. V pravém horním rohu je umístěno negativní čtvercové logo. Kontakty jsou v levém rohu zarovnány s logem a jsou vysázeny základním písmem v modré barvě. Pod značkou a kontakty je červená linka, pod níž se nachází červený text psaný verzálkami Tisková zpráva. V případě, kdy není možné psát obsah zprávy základním písmem, se používá písmo doplňkové o velikosti 11 bodů s řádkováním 1,5 jednotek (15 bodů).

28 3 / 05 FAX, OBJEDNÁVKA, ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Úřad městské části Praha 5 Odbor územního rozhodování Náměstí 14. října 4, Praha 5 telefon , fax IČ , DIČ CZ FAX Úřad městské části Praha 5 Kancelář městské části Náměstí 14. října 4, Praha 5 telefon , fax IČ , DIČ CZ FAX Faxy, objednávky a zápisy z jednání užívají jednu grafickou podobu s výrazným černobílým logem ve čtvercové ploše. V pravém horním rohu je umístěno negativní čtvercové logo. Kontakty jsou v levém rohu zarovnány s logem a jsou vysázeny základním písmem v černé barvě. Pod značkou a kontakty je černá linka, pod níž se nachází černý text psaný verzálkami. V případě, kdy není možné psát obsah dokumentu základním písmem, se používá písmo doplňkové o velikosti 11 bodů s řádkováním 1,5 jednotek (15 bodů). Úřad městské části Praha 5 Kancelář městské části Náměstí 14. října 4, Praha 5 telefon , fax IČ , DIČ CZ Princip tvorby faxu, objednávky a zápisu z jednání je platný i pro tvorbu případných dalších obdobných dokumentů. OBJEDNÁVKA Úřad městské části Praha 5 Kancelář městské části Náměstí 14. října 4, Praha 5 telefon , fax IČ , DIČ CZ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

29 3 / 06 POZNÁMKOVÝ BLOK Úřad městské části Praha 5 Náměstí 14. října 4, Praha 5 telefon , Úřad městské části Praha 5 Náměstí 14. října 4, Praha 5 telefon , Grafické řešení poznámkového bloku respektuje zásady jednotného vizuálního stylu městské části Praha 5. Na desky formátu A4, resp. A5 je umístěno v pravém horním rohu negativní čtvercové logo. Kontakty jsou v levém rohu zarovnány s logem a jsou vysázeny základním písmem v modré barvě. Jako podkladová plocha pro poznámky může sloužit doplňkový prvek jednotného vizuálního stylu městské části Praha 5 rastr ve světle šedé barvě.

30 3 / 07 PREZENTAČNÍ CD, DVD Pro označení multimediálních nosičů CD a DVD se používají samolepky či potisk s grafickým řešením, které vychází z jednotného vizuálního stylu městské části Praha 5. Označení samotných nosičů může být doplněno bookletem vkládaným do krabičky. Ten je graficky řešen buď na základě konkrétního obsahu prezentačního CD, nebo obecně pomocí základních či doplňkových barev jednotného vizuálního stylu či barevného rastru.

31 3 / 08 INZERCE / FORMÁT A4 1. června 2007 dunt Dětský ostrovden DĚTÍ Dětský ostrovden DĚTÍ Um dolore tem nulput augue velit lummy nullan velis num quam, vendigna con vel erit, volut lore diat. Ulla alis ad del doloborem do eum irit lum ilisi. Na cor at. Tis dolobore dolorem irilit, mmodo lorper irit prat vel dolenit ea facinci nciliscidunt vent veliquam, quatie tatie tatum nis am, vel utate dolorti onumsandrem ad veliqui sciliquat acincin etumsan velisl exer sequat, qui te Pro veškerou inzerci městské části Praha 5 platí jednotná pravidla respektující základní principy jednotného vizuálního stylu. Klíčovou roli hraje logo. To přednostně umisťujeme do pravého horního rohu na spad. V prostoru pod logem můžeme pracovat s fotografií, grafickým motivem či barevnou plochou v základních či doplňkových barvách. Texty inzerátu jsou vždy sázeny ze základního písma. Při aplikaci textu na fotografii je nutné zachovat jeho dostatečnou čitelnost a tomuto hledisku podřídit barevnost textu i výběr fotografie. ulput augue velit lummy nullan velis num quam, t lore diat. Ulla alis ad del doloborem olobore dolorem irilit, mmodo dunt vent veliquam, ndrem ad i te

32 3 / 09 INZERCE / DALŠÍ FORMÁTY DEN DĚTÍ 1. června 2007 dunt na 2007 dunt Dětský ostrov Um dolore tem nulput augue velit lummy nullan velis num quam, vendigna con vel erit, volut lore diat. Ulla alis ad del doloborem do eum irit lum ilisi. Na cor at. Tis dolobore dolorem irilit, mmodo lorper irit prat vel dolenit ea facinci nciliscidunt vent veliquam, quatie tatie tatum nis am, vel utate dolorti onumsandrem ad veliqui sciliquat acincin etumsan velisl exer sequat, qui te Dětský ostrov Um dolore tem nulput augue velit lummy nullan velis num quam, vendigna con vel erit, volut lore diat. Ulla alis ad del doloborem do eum irit lum ilisi. Na cor at. Tis dolobore dolorem irilit, mmodo lorper irit prat vel dolenit ea facinci nciliscidunt vent veliquam, quatie tatie tatum nis am, vel utate dolorti onumsandrem ad veliqui sciliquat acincin etumsan velisl exer sequat, qui te DEN DĚTÍ DEN DĚTÍ Dětský ostrov Dětský ostrov Um dolore tem nulput augue velit lummy nullan velis num quam, vendigna con vel erit, volut lore diat. Ulla alis ad del doloborem do eum irit lum ilisi. Na cor at. Tis dolobore dolorem irilit, mmodo lorper irit prat vel dolenit ea facinci nciliscidunt vent veliquam, quatie tatie tatum nis am, vel utate dolorti onumsandrem ad dunt veliqui sciliquat acincin etumsan velisl exer sequat, qui te Um dolore tem nulput augue velit lummy nullan velis num quam, vendigna con vel erit, volut lore diat. Ulla alis ad del doloborem do eum irit lum ilisi. Na cor at. Tis dolobore dolorem irilit, mmodo lorper irit prat vel dolenit ea facinci nciliscidunt vent veliquam, quatie tatie tatum nis am, vel utate dolorti onumsandrem ad dunt veliqui sciliquat acincin etumsan velisl exer sequat, qui te 1. června 2007 ervna 2007 Pro veškerou inzerci městské části Praha 5 platí jednotná pravidla respektující základní principy jednotného vizuálního stylu. Klíčovou roli hraje logo. To přednostně umisťujeme do pravého horního rohu na spad. V prostoru pod logem můžeme pracovat s fotografií, grafickým motivem či barevnou plochou v základních či doplňkových barvách. Texty inzerátu jsou vždy sázeny ze základního písma. Při aplikaci textu na fotografii je nutné zachovat jeho dostatečnou čitelnost a tomuto hledisku podřídit barevnost textu i výběr fotografie.

33 3 / 10 CITYLIGHT Pro veškerou inzerci městské části Praha 5 platí jednotná pravidla respektující základní principy jednotného vizuálního stylu. Klíčovou roli hraje logo. To přednostně umisťujeme do pravého horního rohu na spad. V prostoru pod logem můžeme pracovat s fotografií, grafickým motivem či barevnou plochou v základních či doplňkových barvách. Texty inzerátu jsou vždy sázeny ze základního písma. Při aplikaci textu na fotografii je nutné zachovat jeho dostatečnou čitelnost a tomuto hledisku podřídit barevnost textu i výběr fotografie.

34 3 / 11 BILLBOARD Pro veškerou inzerci městské části Praha 5 platí jednotná pravidla respektující základní principy jednotného vizuálního stylu. Klíčovou roli hraje logo. To přednostně umisťujeme do pravého horního rohu na spad. V prostoru pod logem můžeme pracovat s fotografií, grafickým motivem či barevnou plochou v základních či doplňkových barvách. Texty inzerátu jsou vždy sázeny ze základního písma. Při aplikaci textu na fotografii je nutné zachovat jeho dostatečnou čitelnost a tomuto hledisku podřídit barevnost textu i výběr fotografie.

35 3 / 12 PRAŽSKÁ PĚTKA MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA / 2007 MARTIN ZOUNAR Už zase mířím vzhůru TÉMA REPORTÁŽ FOTOREPORTÁŽ Čtyřnozí parťáci a průvodci temnotou Praha 5 očima francouzských dokumentaristů Pstruh dukelský, nejrychlejší ryba světa 04 KALEIDOSKOP Praha 5 rozšíří cyklotrasy Praha 5 chystá rozšiřování cyklotras. V současné chvíli je k dispozici pro cyklisty necelých 13 kilometrů tras. Množství vyznavačů cyklistiky přitom neustále roste. Do funkce koordinátora projektu Cyklostezky, cyklotrasy Praha 5 byla Radou MČ navržena předsedkyně výboru pro životní prostředí Jitka Matoušková. Supervizi nad celým projektem bude mít na starosti míststarosta Petr Horák. Městská část nyní shromažďuje veškeré podklady, aby vznikl generel možných variant tras. Projekt chceme začít realizovat v horizontu dvou let, uvedl starosta Prahy 5 Milan Jančík. Část stezek chceme vybudovat s multifunkčním povrchem tak, aby je mohli využívat i lidé s in-line bruslemi, dodává předsedkyně Jitka Matoušková. Na základě vypracovaných návrhů tras poté rada a následně zastupitelstvo městské části projednají výši investic nutných pro realizaci projektu. Radnice v současné době připravuje výběrové řízení na zhotovení celého generelu Prahy 5. J. Š., red Den zdraví Úřad MČ Praha 5 a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 pořádají ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Kolíně 31. května od 13 do 17 hod. již osmý ročník zdravotně výchovné akce pro obyvatele Prahy 5 Den zdraví. Akce proběhne v prostorách Úřadu MČ Praha 5 ve Štefánikově ulici. Akce propaguje zdravý životní styl a napomáhá ke zvýšení informovanosti veřejnosti o prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocnění. Návštěvníci budou mít možnost nechat si změřit hladinu cholesterolu v krvi, krevní tlak, množství tělesného tuku v organizmu, mohou si promluvit s odborníky na výživu, navštívit poradnu pro odvykání kouření, získat informace o prevenci HIV/AIDS a ostatních sexuálně přenosných onemocnění či o prevenci nádorového onemocnění prsu u žen. J. Š., red Praha 5 má nového mluvčího Městská část Praha 5 má od začátku dubna nového tiskového mluvčího a vedoucího oddělení komunikace s veřejností. Stal se jím Jan Šlajs, který dříve působil ve funkci tiskového mluvčího MČ Praha 1. Praha 5 se velmi dynamicky rozvíjí. Podílet se na tomto procesu spoluvytváření obrazu městské části a přibližovat veřejnosti dění v Praze 5, která je součástí centra hlavního města, je velkou výzvou. Navíc mohu navázat na své zkušenosti z předchozího působiště, řekl Jan Šlajs. Kromě zkušeností z pozice tiskového mluvčího má také zkušenosti jako televizní a rozhlasový moderátor, PR konzultant pro komerční společnosti a poradce a lektor v oblasti komunikace. red Praha 5 hledá odborníka MČ Praha 5 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího úředníka vedoucího odboru výstavby Úřadu městské části Praha 5. Předpoklady pro pracovní poměr jsou stanoveny ustanovením 4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky a náležitosti přihlášky jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na úřední desce MČ Praha 5 a na cz. Více informací podá Miloslav Linhart, tel.: , J. Š., red RADNICE OZNAMUJE DĚTSKÝ KARNEVAL NA SMÍCHOVĚ Městská část Praha 5 uspořádala 14. dubna v Národním domě na Smíchově tradiční Dětský karneval. Dětský karneval patří k tradičním akcím Prahy 5 a těší se hojné účasti. Letos chceme přilákat všechny děti, které se chtějí nejen pobavit, ale i si zasoutěžit v klasických karnevalových disciplínách, uvedla zástupkyně starosty MČ Praha 5 Lucie Vávrová. Pro návštěvníky karnevalu připravily děti ze základních škol na Praze 5 kulturní program. Děti ze Základní školy Grafická předvedly romské tance, připraveny byly také soutěže v recitaci a zpěvu. Letos chceme přilákat všechny děti, které se chtějí nejen pobavit, ale i si zasoutěžit v klasických karnevalových disciplínách, uvedla zástupkyně starosty MČ Praha 5 Lucie Vávrová. Pro návštěvníky karnevalu připravily děti ze základních škol na Praze 5 kulturní program. Letos chceme přilákat všechny děti, které se chtějí nejen pobavit, ale i si zasoutěžit v klasických karnevalových disciplínách, uvedla zástupkyně starosty MČ Praha 5 Lucie Vávrová. Pro návštěvníky karnevalu připravily děti ze základních škol na Praze 5 kulturní program. Městská část Praha 5 uspořádala 14. dubna v Národním domě na Smíchově tradiční Dětský karneval. Dětský karneval patří k tradičním akcím Prahy 5 a těší se hojné účasti. Letos chceme přilákat všechny děti, které se chtějí nejen pobavit, ale i si zasoutěžit v klasických karnevalových disciplínách, uvedla zástupkyně starosty MČ Praha 5 Lucie Vávrová. Pro návštěvníky karnevalu připravily děti ze základních škol na Praze 5 kulturní program. Děti ze Základní školy Grafická předvedly romské tance, připraveny byly také soutěže v recitaci a zpěvu. Letos chceme přilákat všechny děti, které se chtějí nejen pobavit, ale i si zasoutěžit v klasických karnevalových disciplínách, uvedla zástupkyně starosty MČ Praha 5 Lucie Vávrová. J. Š., red RADNICE OZNAMUJE BARRANDOVSKÝ AQUAPARK BAZÉNEM ROKU Bazénem roku 2006 byl v rámci stejnojmenné celostátní soutěže vyhlášen Aquapark Barrandov, jehož investorem je městská část Praha 5. Hlavní ideou soutěže je prezentace kvalitních projektů v oblasti bazénové výstavby v ČR a přiblížení těchto staveb široké odborné i laické veřejnosti. Aquapark Barrandov získal ocenění Bazén roku 2006 v kategorii veřejné bazény. V porotě zasedlo devět porotců, kteří hodnotili přihlášené projekty podle jedenácti hodnotících kritérií, mezi nimi např. Podle architektonické a funkční úrovně díla, kvality stavebních prací, vhodnosti použitých stavebních materiálů a technologií, originality konstrukčního řešení, společenského poslání díla, jeho přijetí veřejností aj. Každé kritérium mohlo být ohodnoceno od jednoho do deseti bodů. Každé přihlášené stavební dílo tedy mohlo obdržet od každého porotce maximálně 110 bodů, celkově od všech pak 990 bodů. Barrandovskému aquaparku přiřkli porotci celkem 719 bodů. Investice Prahy 5 tak porazila například plavecký areál v Hranicích nebo krytý bazén v Ústí nad Orlicí. Vítězství v soutěži jen dokladuje, že naše investice do takovýchto zařízení jsou kvalitní a smysluplné. Dokládá to i návštěvnost aquaparku, která je zhruba 10 tisíc lidí měsíčně. Praha 5 získala již druhé ocenění v podobné soutěži připomenu druhou cenu za lávku na Barrandově, komentuje umístění v soutěži starosta MČ Praha 5 Milan Jančík. Barrandovský aquapark se navíc dočká dalšího rozšíření radní páté městské části schválili zadání vypracování projektové dokumentace pro vybudování letního venkovního bazénu v areálu Sportovního centra Barrandov. Od rozšíření tohoto sportovního areálu si slibujeme posílení návštěvnosti a atraktivnosti této lokality, informuje starosta Jančík. Návštěvníci aquaparku budou moci využít kromě stávajícího vnitřního 25 m dlouhého bazénu také venkovní bazén pro dospělé a rovněž dětský venkovní bazén. V rámci této rozšiřující výstavby se navíc Praha 5 chystá vybudovat i hřiště na plážový volejbal a oddechovou zónu pro děti (pískoviště, Vítězství v soutěži jen dokladuje, že naše investice do takovýchto zařízení jsou kvalitní a smysluplné. Dokládá to i návštěvnost aquaparku, která je zhruba 10 tisíc lidí měsíčně. Praha 5 získala již druhé ocenění v podobné soutěži připomenu druhou cenu za lávku na Barrandově, komentuje umístění v soutěži starosta MČ Praha 5 Milan Jančík. Barrandovský aquapark se navíc dočká dalšího rozšíření radní páté městské části schválili zadání vypracování projektové dokumentace pro vybudování letního venkovního bazénu v areálu Sportovního centra Barrandov. Od rozšíření tohoto sportovního areálu si slibujeme posílení návštěvnosti a atraktiv- MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA / nosti této lokality, informuje starosta Jančík. Návštěvníci aquaparku budou moci využít kromě stávajícího vnitřního 25 m dlouhého bazénu také venkovní bazén pro dospělé a rovněž dětský venkovní bazén. V rámci této rozšiřující výstavby se navíc Praha 5 chystá vybudovat i hřiště na plážový volejbal a oddechovou zónu pro děti (pískoviště, prolézačky apod.). Aquapark Barrandov získal ocenění Bazén roku 2006 v kategorii veřejné bazény. V porotě zasedlo devět porotců, kteří hodnotili přihlášené projekty podle jedenácti hodnotících kritérií, mezi nimi např. Podle architektonické a funkční úrovně díla, kvality stavebních prací, vhodnosti použitých stavebních materiálů a technologií, originality konstrukčního řešení, společenského poslání díla, jeho přijetí veřejností aj. Každé kritérium mohlo být ohodnoceno od jednoho do deseti bodů. Každé přihlášené stavební dílo tedy mohlo obdržet od každého porotce maximálně 110 bodů, celkově od všech pak 990 bodů. Aquapark Barrandov získal ocenění Bazén roku 2006 v kategorii veřejné bazény. V porotě zasedlo devět porotců, kteří hodnotili přihlášené projekty podle jedenácti hodnotících kritérií, mezi nimi např. Podle architektonické a funkční úrovně díla, kvality stavebních prací, vhodnosti použitých stavebních materiálů a technologií, originality konstrukčního řešení, společenského poslání díla, jeho přijetí veřejností aj. Každé kritérium mohlo být ohodnoceno od jednoho do deseti bodů. Každé přihlášené stavební dílo tedy mohlo obdržet od každého porotce maximálně 110 bodů, celkově od všech pak 990 bodů. Dokládá to i návštěvnost aquaparku, která je zhruba 10 tisíc lidí měsíčně. J. Š., red Měsíčník Pražská pětka, který vydává Úřad Městské části Praha 5, tvoří jak aktuality a zajímavosti z jednání orgánů obce, tak i informace z úřadu. Časopis je rozdělen na stálé rubriky: Radnice oznamuje, Bydlení, Doprava, Školství, Kultura, Sport, Zdraví, Ekologie, Politika, Servis, a na rubriky nestálé: Zajímavá akce, Historie, Společnost, Podnikání. Layout měsíčníku vychází z jednotného vizuálního stylu městské části Praha 5. Pracuje se základní i doplňkovou barevností a je sázen z povolených řezů základního písma. JAN KALOUSEK Nejsem lamač dívčích srdcí TÉMA REPORTÁŽ FOTOREPORTÁŽ Čtyřnozí parťáci a průvodci Praha 5 očima francouzských dokumentaristů nejrychlejší ryba Pstruh dukelský, temnotou světa

36 3 / 13 OZNAČENÍ BUDOV Neexistuje jeden jediný způsob práce s logem městské části Praha 5 na budovách konkrétní označení je vždy závislé na architektonickém charakteru budovy a na prostorových aspektech. Logo se aplikuje v podobě nerezové tabulky v natírané barevné či nenatírané variantě. Textové označení objektu je řešeno na samostatné tabulce, pokud to z objektivních důvodů není možné, je povolena varianta kde textové označení doprovází grafický motiv. Není-li možné z jakýchkoli důvodů umístit logo přímo na budovu, instaluje se označení vedle budovy, například na stojan. Ten musí obsahovat základní provedením značky v modré ploše a musí být umístěn na viditelném místě z čelní strany budovy. V případě nutnosti lze použít i dostatečně viditelné označení pouze na vstupních dveřích.

37 3 / 14 VLAJKY Městská část Praha 5 používá jednotnou podobu vlajek, které se umísťují na viditelné místo do blízkosti budov, a vlaječek na stůl používaných na tiskových konferencích, výstavách a veletrzích, recepcích budov nebo propagačních stáncích. V případě, že je vlajka výrazně protáhlá, je možné výjimečně zvětšit grafický motiv na šířku textového označení.

38 3 / 15 OZNAČENÍ VOZIDEL Velmi účinný nástroj komunikace jednotného vizuálního stylu představuje označení vozového parku. Preferovanou barvou vozidla je modrá, popřípadě jakákoliv ze základních či doplňkových barev jednotného vizuálního stylu městské části Praha 5. Vozidlo je označeno logem na předních dveřích a výrazným grafickým motivem na takzvaném C sloupku.

39 3 / 16 TRIČKA, ČEPICE Na této straně jsou uvedeny příklady aplikace jednotného vizuálního stylu městské části Praha 5 na propagační předměty. Preferovanou barvou jsou základní či doplňkové barvy jednotného vizuálního stylu. Kromě loga lze také pracovat se samotným grafickým motivem, popřípadě s barevným rastrem.

40 3 / 17 TAŠKY Na této straně jsou uvedeny příklady aplikace jednotného vizuálního stylu městské části Praha 5 na propagační předměty. Preferovanou barvou jsou základní či doplňkové barvy jednotného vizuálního stylu. Kromě loga lze také pracovat se samotným grafickým motivem, popřípadě s barevným rastrem.

41 3 / 18 HRNKY, TUŽKY Na této straně jsou uvedeny příklady aplikace jednotného vizuálního stylu městské části Praha 5 na propagační předměty. Preferovanou barvou jsou základní či doplňkové barvy jednotného vizuálního stylu. Kromě loga lze také pracovat se samotným grafickým motivem, popřípadě s barevným rastrem.

42

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Značka ilharmonie Brn ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Logotyp základní barevná podoba logotypu základní černobílá

Více

+420 800 177 177 info@realitydne.cz

+420 800 177 177 info@realitydne.cz OBÁLKY - FORMAT DL - BRNO REAL Nova, s.r.o. OBÁLKY - FORMAT DL - POBOČKY Karlovo náměstí 559/28 120 00 Praha Hlubinská 1378/36 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava OBÁLKY - FORMAT C5 - BRNO REAL Nova, s.r.o.

Více

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

najíždíme na jednotný vizuální styl

najíždíme na jednotný vizuální styl najíždíme na jednotný vizuální styl Západočeská univerzita v Plzni, 2007 JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL 1.0 LOGO 1.1 ZÁKLADNÍ TVAR 1.2 VARIANTY 1.3 BARVA 1.4 PÍSMO ZÁKLADNÍ 1.5 PÍSMO DOPLŇKOVÉ 2.0 ZÁKLADNÍ TISKOVINY

Více

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém tisku, v akcidenci

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO TIŠNOVSKO Typografi cký manuál Tento manuál byl vytvořen v rámci projektu Tvorba produktů cestovního ruchu Tišnovska a jejich marketing, za fi nanční spoluúčasti EU a Jihomoravského kraje OBSAH Typografický

Více

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru DETAIL Zaostřeno na HRA SVĚTLA NÁLADY ČESKÉ KRAJINY MAGIE KRAJ KOUZLO KRAJINY7 2 01 INY PRAHA 2 017 Nástěnné kalendáře na míru Vytvořte si vlastní

Více

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 02 Logo, barevnost, písmo 02.01 Logo základní varianta 02.02 Logo negativní varianta 02.03 Logo jednobarevné provedení 02.04 Logo černobílá varianta 02.05 Logo proporční

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.00 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální a komunikační

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU 1 ZNAČKA 1/01 ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ ZNAČKY 1/02 ZNAČKA BEZ TEXTU A S TEXTEM 1/03 PLNOBAREVNÁ ZNAČKA 1/04 JEDNOBAREVNÁ ZNAČKA 1/05 ROZKRES ZNAČKY 1/06 OCHRANNÁ ZÓNA ZNAČKY

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 28. 3. 2007 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu firemní manuál jednotného vizuálního stylu Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A. Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ) A. Logotyp černobílé

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY obsah 01 jednotný vizuální styl ROP Střední Čechy 02 značka, barevnost, písmo 02.01 grafický symbol 02.02 značka základní varianta plnobarevná 02.03 značka proporční

Více

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál manuál pro používání loga Slavoj Bruntál Značka Slavoj Bruntál 1 Značka Slavoj Bruntál základní varianta loga verze pro použití na malé ploše Barevné provedení značky Slavoj Bruntál 2 Barevné provedení

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 6. 4. 2005 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvk tiskové stránky (dvojstránky) p edem dané v periodickém

Více

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod.

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod. DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 4 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 5. 3. 2008 Účel tiskoviny identifikace typického čtenáře určuje základní podobu vzhledu nekonfliktní přístup: vzhled

Více

Ukázky tiskových materiálů inzerce

Ukázky tiskových materiálů inzerce Ukázky tiskových materiálů inzerce 31 Uleris terit ad ina cribuntrum que nonlost inpropu ltorum ponfecus intes ac factorum publis li senem Romne con nondac ia ductorum intessis. Astem sedi imus voluden

Více

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51 Obsah 1 Městský znak............................... 3 2 Turistická značka........................... 15 3 Písmo.................................... 25 4 Merkantilní tiskoviny......................... 31

Více

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

grafika obecně základní barevná charakteristika

grafika obecně základní barevná charakteristika 2.3 grafika obecně základní barevná charakteristika 21 grafický manuál praha 11 Manuál je tématicky členěn do jednotlivých kapitol, od užití logotypu po ukázky komplexních grafických řešení. Pravidla stanovená

Více

0.0 OBSAH. 1. Logotyp. 3. Tiskoviny

0.0 OBSAH. 1. Logotyp. 3. Tiskoviny 0.0 OBSAH 1. Logotyp 1.1 Základní prvky 1.2 Základní barevné provedení 1.3 Černobílé provedení 1.4 Podklad 1.5 Síťový rozkres 1.6 Ochranná zóna 1.7 Minimální velikost 1.8 Zakázané varianty 2. Typografie

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

Grafický manuál. Slouží jak pro práci vnitřních oddělení nemocnice, tak i pro všechny vnější spolupracující partnery.

Grafický manuál. Slouží jak pro práci vnitřních oddělení nemocnice, tak i pro všechny vnější spolupracující partnery. Řízený dokument Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Manuál: Grafický manuál Grafický manuál 1. Úvod Grafický manuál jednotného vizuálního stylu je soubor závazných předpisů, příkladů a doporučení

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design verze platná od 07/04 Úvod Logomanuál ERV Evropské pojišťovny obsahuje závazné pokyny, které platí pro použití prvků značky ERV Evropská (logo, barvy, písmo

Více

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena.

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena. Design manuál Grep Obsah Značka... 3 Barevnost... 4 Ochranná zóna... 5 značka - rozšířená verze... 6 Typografie základní font... 7 substituční font... 8 Vizuální styl... 9 Merkantilní tiskoviny hlavičkový

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Obsah 1 Úvod 3 1.1 Jednotný vizuální styl 4 1.2 Použití grafi ckého manuálu 5 2 Logo 6 2.1 Logo základní barevné provedení 7 2.2 Logo jednobarevné

Více

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010 00 Grafický manuál 1 graf manual-afo.indd 1 10/14/10 3:12:22 PM 00 Obsah Intro 3 01 Logo základní 4 Logo základní velikostní varianty 5 Logo s názvem 6 Logo s názvem velikostní varianty 7 Logo v negativním

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 UVOD Jednotný vizuální styl je velmi důležitou součástí prezentace organizace na veřejnosti. Kvalitní zpracování podporuje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí

Více

grafický ManUáL Statutární město Chomutov

grafický ManUáL Statutární město Chomutov grafický ManUáL Statutární město Chomutov obsah Úvod filozofie logotypu města.................................................................. 4 jak užívat manuál........................................................................

Více

Komplexní vizuální styl města Šumperka

Komplexní vizuální styl města Šumperka Komplexní vizuální styl města Šumperka Úvodní slovo Vážení a milí přátelé! Již jsem napsal mnoho úvodních slov k mnoha publikacím, brožurám a programům různých akcí. Za tím tiskem se ale vždy skrývali

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA 1 LOGO, JEHO VARIANTY A POUŽITÍ Logo společnosti Zelená hvězda se skládá ze 3 částí: piktogramu osmiramenné zelené hvězdy, nápisu ZELENÁ HVĚZDA a claimu Váš dodavatel zdravotnických

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

průvodce logotypem společnosti Stachema

průvodce logotypem společnosti Stachema průvodce logotypem společnosti Stachema představení logotypu Logotyp Stachema je základním prvkem vizuální identity společnosti. Logotyp se skládá z grafické a textové části. Grafická část logotypu je

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

Václav Svěrkoš Ostravské srdce With Ostrava in his heart OSTRAVA. Jak tančí andaluští koně The dancing horses of Andalucia

Václav Svěrkoš Ostravské srdce With Ostrava in his heart OSTRAVA. Jak tančí andaluští koně The dancing horses of Andalucia podzim/zima autumn/winter 2009/2010 OSTRAVA Metropolitan Magazine minimální vzdálenost: výška OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Václav Svěrkoš Ostravské srdce With Ostrava in his heart strana/page 8 Jak tančí

Více

DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s.

DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. DESIGN MANUAL Jednotný vizuální styl společnosti KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. Obsahuje definici logotypu společnosti a všech jeho použitelných variant, definici barevnosti, definici grafických konstant a

Více

Třívrstvé podlahy. Opravdový pocit přírody

Třívrstvé podlahy. Opravdový pocit přírody Třívrstvé podlahy Ipit, commy nim dolorpero etum quatie tem nim veliquis nullan Ipit, commy nim dolorpero etum quatie tem nim veliquis nullandrer inim zzrili Ipit, commy nim dolorpero etum quatie tem nim

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI 1 2 3 1. 1 TUL úvodní slovo 2. 1 LOGO TUL možné varianty 2. 2 LOGO TUL barevné provedení 2. 3 LOGO TUL černobílé provedení 2. 4 LOGO TUL

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba. Petr Lobaz, 26. 2. 2009 PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA?

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba. Petr Lobaz, 26. 2. 2009 PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA? DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba Petr Lobaz, 26. 2. 2009 Typografie umění neviditelnosti PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA? zlepšení čitelnosti štábní kultura, lepší spolupráce

Více

AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007. DÍLNA Design, s.r.o.

AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007. DÍLNA Design, s.r.o. AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007 DÍLNA Design, s.r.o. INZERTNÍ VIZUÁL > obsahuje: základní vizuál flakónů podrobné vysvětlení funkcí a výhod produktu info o soutěži PRVNÍ

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

CHODÍME SPOLU. Sport. Každodenní péče. Volný čas. Business Móda. Styl. VIZUAL PRO PROJEKT KIWI GALILEO koncept barkety

CHODÍME SPOLU. Sport. Každodenní péče. Volný čas. Business Móda. Styl. VIZUAL PRO PROJEKT KIWI GALILEO koncept barkety čas VIZUAL PRO PROJEKT KIWI GALILEO koncept barkety KONCEPT PROMOSTOLKU KIWI PRO HOSTESKY varianta 6 topper boční strana boční strana boční strana čas topper čas čas lišta VIZUAL PRO PROJEKT KIWI GALILEO

Více

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u. CID & packaging etc. just what you need Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.ca 2 3 ochranná zóna Ochranná zóna logu pomáhá neztratit

Více

DARAL grafický manuál

DARAL grafický manuál Grafický manuál Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama, podoba webových stránek, apod. Každý komunikační prvek přispívá

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Finanční poradenství pro Evropu Obsah Úvodní slovo 3 1. Obchodní jméno a značka 1.1 Obchodní jméno 5 1.2 Značka 6 1.3 Varianty značky 7 1.4 Barevné provedení značky 8

Více

DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design

DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design Obsah manuálu Úvodem k design manuálu Komunikace v dnešním světě Charakter informací předávaných vizuálně Vizuální styl firmy

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

Mnohé z jednoho. Velké fotky mají v sobě spoustu malých. Ukážeme vám, jak z jedné původní dostat několik nových.

Mnohé z jednoho. Velké fotky mají v sobě spoustu malých. Ukážeme vám, jak z jedné původní dostat několik nových. Techniky Mnohé z jednoho Velké fotky mají v sobě spoustu malých. Ukážeme vám, jak z jedné původní dostat několik nových. Uvědomujete si, že velké fotky ve svých detailech skrývají malé fotky límeček, kno

Více

Grafický manuál k firemnímu stylu. CobraDesign. Firemní styl CobraDesign

Grafický manuál k firemnímu stylu. CobraDesign. Firemní styl CobraDesign Grafický manuál k firemnímu stylu CobraDesign 1 LOGOTYP 2 PÍSMO 4 ADMINISTRATIVA 1.1 BARVY LOGOTYPU 1.1.1 Základní barvy logotypu 1.1.2 Šedoškálové a černobílé provedení logotypu 1.1.3 Negativní varianta

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 01 Úvod 1.01 Značka OTE, a. s. 1.02 Obchodní jméno společnosti OTE, a. s. 1.03 Jak a proč pracovat s tímto manuálem 02 Logotyp 2.01 Základní provedení logotypu

Více

2.01 LOGOTYP základní zobrazení

2.01 LOGOTYP základní zobrazení 2.01 LOGOTYP základní zobrazení Logotyp HESTIA o. s., je tvořen piktogramem figury a typografií. Piktogram představuje řeckou bohyni posvátného ohně a rodinného krbu. Tato verze logotypu se užívá ve většině

Více

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times PORTFOLIO Veronika Barankova / graphic designer Prague, Czech Republic m: +420 774 74 54 54 skype: veronikabarankova vbarankova@seznam.cz 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography 05 packaging design

Více

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005 Grafický manuál Grafický manuál loga Czech Republic Development Cooperation Tento manuál slouží k zajištění jednotnosti používání loga. Na jeho stránkách najdete základní pravidla používání loga. Především

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY verze 1.0

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY verze 1.0 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY verze 1.0 Grafický manuál Grafický manuál je sadou základních předpisů a doporučení pro práci a užití grafické značky (dále LOGO/a) Diakonie. Vzhledem

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO Založení Technologického inovačního centra je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Společnost je zakládána dvěma subjekty, které mají v regionu významné postavení a při

Více

6 UŽITÍ LOGOTYPU 6.1 Vizitky...27 6.2 Komplimentka...28 6.3 Hlavičkový papír...29 6.4 Obálka...30 6.5 Výsekové desky...31

6 UŽITÍ LOGOTYPU 6.1 Vizitky...27 6.2 Komplimentka...28 6.3 Hlavičkový papír...29 6.4 Obálka...30 6.5 Výsekové desky...31 Logo manuál Obsah 1 ÚVOD......3 o Nadaci Via...4 2 LOGOTYP - základní varianta 2.1 Barevná varianta...6 2.2 Černobílá varianta...7 2.3 Ochraná zóna...8 2.4 Minimální velikost...9 2.5 Zakázané varianty...

Více

grafický manuál KDU-ČSL 2012

grafický manuál KDU-ČSL 2012 grafický manuál grafický manuál úvod úvod Grafický manuál a v něm zahrnuté prvky jednotného vizuálního stylu jsou velmi důležitou součástí prezentace politické strany směrem k veřejnosti. Jedná se o kvalitní

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Obsah LOGO BARVY TYPOGRAFIE APLIKACE SEKUNDÁRNÍ PRVKY

Obsah LOGO BARVY TYPOGRAFIE APLIKACE SEKUNDÁRNÍ PRVKY Logo manuál Obsah LOGO Základní varianta loga (barevná) 4 Černobílá varianta loba 5 Negativní varianta loga 6 Ochranná zóna 7 Proporce loga 8 BARVY Barevnost loga 10 Logo na barevné ploše 11 Logo na šedé

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU VYHOTOVIL ROMAN POŠVIC POSVIC@TISKPOSVIC.CZ +420 777 671 156 JAK ZACHÁZET S GRAFICKÝM MANUÁLEM, ABY JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL MĚL OČEKÁVANÝ ÚČINEK I. OBECNÁ USTANOVENÍ a)

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová

Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová Obsah 1. Logo 1.1 Základní verze loga 5 1.2 Inverzní varianta loga 6 1.3 Užití základního loga vůči pozadí 7 1.4 Užití inverzního loga

Více

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 OBSAH 01 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 4 02 LOGOTYP JEDNOBAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 5 03 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA ZLATÉM POZADÍ

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Obsah Logotyp Lutos Doplňkový grafický prvek Lutos Písmo Akcidence Merkantilie LUTOS

Obsah Logotyp Lutos Doplňkový grafický prvek Lutos Písmo Akcidence Merkantilie LUTOS GRAFICKÝ MANUÁL Obsah Logotyp Lutos Barevnost 2 Konstrukce v síti 4 Přesná konstrukce logotypu 5 Ochranný prostor 6 Nejmenší použitelná velikost 7 Zakázané varianty 8 Doplňkový grafický prvek Lutos Barevnost

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Základní 1/6/2011 Jen pro vnitřní potřebu 02 EXPLIKACE O tváři naší strany TOP 09 Manuál aneb pravidla Prezentujeme se v moderní, kultivované grafice, důraz klademe na

Více

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL 1 OBSAH LOGOTYP... 4 Základní znaky logotypu... 5 Základní podoba loga... 6 Plnobarevná varianta... 7 Logotyp v černobílé variantě... 8 Plnobarevná varianta bez linky... 9 Logotyp v černobílé variantě

Více

Logo ČSOK jeho úprava a kodifikace (manuál k jeho použití) Tiskoviny ČSOK grafický manuál

Logo ČSOK jeho úprava a kodifikace (manuál k jeho použití) Tiskoviny ČSOK grafický manuál Logo ČSOK jeho úprava a kodifikace (manuál k jeho použití) Tiskoviny ČSOK grafický manuál Akram Staněk, Vinland, a. s. Logo České - Středoasijské smíšené obchodní komory (ČSOK) v původním provedení. Zpracovatel

Více

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY 50 Zkušenost MSC Cruise je založena na osobitosti každé z lodí. Naše lodě jsou nejmodernější na světě a každá z nich se pyšní řemeslným mistrovstvím,

Více

Grafický manuál značky. Fond Vysočiny sponzorský vzkaz

Grafický manuál značky. Fond Vysočiny sponzorský vzkaz Grafický manuál značky Fond Vysočiny sponzorský vzkaz Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU EDUPONT. (výňatek LOGOMANUÁL)

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU EDUPONT. (výňatek LOGOMANUÁL) (výňatek LOGOMANUÁL) obsah JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL LOGOTYP 1 základní varianta logotypu barevné provedení 1.1 základní varianta logotypu černobílé provedení 1.2 ochranná zóna LOGOTYPU 1.3 jazyková mutace

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

ZNAČKA. Variata s domintním textem Jižní Valašsko je plnhodnotná podoba loga a lze ji dle potřeby používat.

ZNAČKA. Variata s domintním textem Jižní Valašsko je plnhodnotná podoba loga a lze ji dle potřeby používat. LOGOMANUÁL ZNAČKY ZNAČKA Logotyp projektu Trnková stezka se skládá z piktogramu a textové části. Tyto dva základní prvky vystupují v komunikaci vždy dohromady. Nelze tedy jednotlivé symboly používat samostatně.

Více

Vizuální styl kernun

Vizuální styl kernun Vizuální styl kernun Korporátní fonty (kontrast, čitelnost) Barevnost Logo (změna barevnosti do nové palety a změna poměru symbolu vůči textu) Ikony Fotografie Ilustrace GUI dashboard Kombinace písem reflektuje

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Grafický manuál. Policie České republiky

Grafický manuál. Policie České republiky Grafický manuál Policie České republiky Obsah 1 Logo 1.1 Logo 1.2 Logo / varianty / barevné 1.3 Logo / varianty / černobílá a podtisk 1.4 Logo / barvy 1.5 Logo / ochranná zóna 1.6 Logo / minimální velikosti

Více

LOGO MANUAL Definice základního používání loga BIKE COMPANY

LOGO MANUAL Definice základního používání loga BIKE COMPANY LOGO MANUAL Definice základního používání loga ÚVOD KELLYS Logo Manuál je dokument stanovující základní pravidla používání grafických prvků loga a logotypu společnosti Kellys Bicycles k zachování jednotného

Více

základní manuál vizuálního stylu

základní manuál vizuálního stylu obsah základní varianta loga............. 2 doplňková varianta loga............ 3 ochranná zóna loga............... 4 slogan....................... 5 základní barvy.................. 6 černobílé varianty

Více

obsah Tie dolore tio commy nulla

obsah Tie dolore tio commy nulla Tie dolore tio commy nulla Laor iusci tem aut adipit luptat. Unt duis adiamet do core vullamet, secte doloreet, susciduisim nulputpatum duipismod tie tisi bla feugait nis dolor sum quam, sim venibh et

Více

Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR.

Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR. LOGO MANUÁL o logo manuálu Logo manuál Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Logotyp DCHB Varianty logotypu

Logotyp DCHB Varianty logotypu design manual Diecézní charia Brno design manual Logoyp DCHB Variany logoypu 1 Základní logoyp Obdélník, dělící čára a ex DIECÉZNÍ CHARITA BRNO jsou v barvě CHARITA červená, znak a ex Charia Česká republika

Více

Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Obsah 5 Znak a logo 17 Písmo 27 Šablona prezentace 36 Kombinace loga 6 Definice znaku 18 Základní písmo 29 Doporučená šablona 37 Další

Více

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s.

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s. M, a. s. M Engineering, a. s. M SLOVAKIA, a. s. echnology Center, s.r.o. OOO M MOSKVA Corporate Design manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny M 1.8.2009 úvod základní komunikace

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST kační číslo: MAD 110 Příloha OM OP LZZ: N Typ: řízená kopie elektronická Datum: 15. 10. 2009 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 3 Číslo

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU OBSAH 1.00 / LOGOTYP 1.01 / BAREVNÁ VARIANTA (ZKRÁCENÝ NÁZEV) POZITIV 1.02 / BAREVNÁ VARIANTA (PLNÝ NÁZEV) POZITIV 1.03 / BAREVNÁ VARIANTA NEGATIV 1.04/ VARIANTA VE STUPNÍCH ŠEDI

Více