Banking Executive Survey 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Banking Executive Survey 2014"

Transkript

1 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a východní Evropě

2 OBSAH Předmluva 3 01 Představení zemí Rakousko Česká republika Maďarsko Polsko Slovensko Balkánské státy Pobaltské státy Bělorusko Shrnutí 14 Přehled 18

3 Banking Executive Survey Předmluva Po dvou letech vám opět přinášíme Banking Executive Survey, průzkum zaměřený na trendy v bankovnictví. Rozhodli jsme se u něj pro dvouletou periodu s přirozeným očekáváním, že k zásadnějším změnám nedochází každý rok. Pravdou ovšem je, že jsou roky, kdy by si dynamický vývoj zasloužil i častější pokrytí. Od posledního přehledu se toho odehrálo opravdu hodně a projevilo se to i v reakcích bankéřů. Ekonomické prostředí se nezměnilo nijak razantně, rozhodně ne ve srovnání s nástupem krize. Většina ekonomik v Evropě se pozvolna vzpamatovává a odráží se to i na rostoucím optimismu spotřebitelů a investorů. Pozitivní dopad na bankovní sektory však bude velmi omezený, a to z řady důvodů. Bankéři jednohlasně hovoří o výrazném dopadu regulace. Nejde přitom jen o přímé náklady spojené s implementací, ale i o náklady související s měnícím se prostředím pro podnikání bank. Základní rysy většiny nové regulatoriky jsou dnes sice již známé, nicméně ne vždy to platí i o způsobu jejich implementace. Z pohledu samotného byznysu se výrazněji začala prosazovat témata, o kterých se mluvilo již delší dobu: lepší vytěžení dat, kterými banky disponují, nástup nových technologií, snaha o lepší podchycení zákaznické zkušenosti či hledání způsobů, jak lépe využít klientský kmen. Při osobních rozhovorech mi jako dominantní připadaly zejména nové technologie, které se promítají do mnoha vrstev. Velkým tématem je v současné době samozřejmě kyberkriminalita, jež je logickým důsledkem postupující elektronizace bankovnictví a finančního sektoru obecně. Jde ale také o nové možnosti plateb, způsoby oslovení klienta či formy distribuce. Předloňský průzkum vzbudil zájem i v dalších zemích, takže jsme se letos rozhodli pokrýt téměř celou střední a východní Evropu a stejně jako minule i Rakousko s ohledem na expozici rakouských bank v tomto regionu. Mezi jednotlivými zeměmi a bankovními sektory je pochopitelně celá řada rozdílů, přesto věříme, že vám tento přehled poskytne zajímavé srovnání a inspiraci. Zdeněk Tůma Partner odpovědný za služby pro finanční sektor KPMG Česká republika

4 01 Představení zemí

5 Banking Executive Survey Rakousko vystavil se tak však velkým potenciálním rizikům, s nimiž jsou spojeny dodatečné potenciální závazky pro veřejné finance. 287 % -3 % 65 % Aktiva bankovního sektoru v procentech HDP Ziskovost bankovního sektoru (RoE) Počet zahraničních bank mezi předními pěti a tržní podíl předních pěti bank Přestože základní makroekonomické ukazatele Rakouska jsou relativně dobré, v poslední době se zastavil růst a prognózy předpovídají pomalé oživení. Po rychlém zotavení z krizového období roste od poloviny roku 2012 reálný HDP tempem nižším než 1 procento, přičemž domácí i zahraniční poptávka je nízká. Postupně by ovšem mělo docházet k oživení ekonomické aktivity, a to vlivem příznivějšího mezinárodního prostředí a růstu disponibilního domácího důchodu z titulu klesající inflace. Situace v eurozóně zůstává komplikovaná a související rizika a nestabilita na globálních finančních trzích by mohly ekonomické oživení Rakouska oddálit. Zdá se, že střednědobý fiskální plán vlády je založen na slabých ekonomických podmínkách za pokračujícího působení pokrizových fiskálních tlaků. Přestože probíhá fiskální konsolidace, veřejné služby a transfery jsou nadále vystaveny značným dlouhodobým výdajovým tlakům. Rakouský sektor finančních služeb sice úspěšně expandoval do sousedních transformujících se zemí, Monetární politika Rakouska jakožto člena eurozóny (stejně jako dalších členů eurozóny v našem průzkumu Slovinska, Slovenska, Rumunska, Estonska a Lotyšska) je řízena Evropskou centrální bankou (ECB). Cílem aktuálního balíčku opatření ECB v oblasti měnové politiky bylo zabránit deflaci v regionu a ještě více povzbudit ekonomiku. V důsledku toho se základní refinanční úroková sazba ECB snížila na 0,05 procenta, krajní zápůjční sazba na 0,3 procenta a depozitní sazba pak na -0,2 procenta. Zlepšila se kapitalizace tří největších rakouských bank, jakož i tamní podmínky financování a likvidity. V případě zmíněných bank se zlepšily ukazatele Core Tier 1, jež ke konci roku 2012 vzrostly nad 10 procent, což však dané banky stále řadilo mírně pod mezinárodní průměr a odráželo kombinaci zadržování zisku a snižování rizikově vážených aktiv. U dvou z těchto bank tyto ukazatele zahrnují hybridní (participační) kapitál poskytnutý vládou, jenž bude v rámci Basel III zrušen. Zároveň v důsledku potřeby vytvářet stále značné rezervy na nesplácené úvěry a snižujících se čistých úrokových marží poklesla interní tvorba kapitálu, přičemž hodnoty akcií jsou mnohem nižší než u ostatních evropských bank. V srpnu roku 2013 se nicméně jedné velké bance podařilo emitovat nové akcie a splatit svůj veškerý participační kapitál.

6 6 Banking Executive Survey 2014 Česká republika 135 % 21 % 58 % Aktiva bankovního sektoru v procentech HDP Ziskovost bankovního sektoru (RoE) Počet zahraničních bank mezi předními pěti a tržní podíl předních pěti bank V posledním čtvrtletí roku 2013 česká ekonomika konečně opět vzrostla a předpokládá se, že její oživení bude pokračovat i v blízké budoucnosti. Mělo by se tak stát i díky příznivějšímu globálnímu hospodářskému klimatu a konkurenceschopnému devizovému kurzu, přičemž oba tyto faktory by měly mít pozitivní dopad na export a následně by měly vést k vyšší investiční aktivitě. Zároveň se však očekává, že u spotřeby domácností bude cesta k oživení pomalejší a obtížnější. HDP České republiky by podle předpokladů mělo v nadcházejícím období růst o více než 2 procenta, a to díky silnějšímu ekonomickému růstu v zahraničí, příznivým tuzemským měnovým podmínkám a určitým omezeným fiskálním pobídkám. Expanzivnější fiskální politika má podnítit výraznější růst, jenž by měl v roce 2015 dle prognózy dosáhnout 3,3 procenta. Ke konci roku 2013 začaly známky oživení vykazovat také výkonnostní ukazatele významné pro budoucí vývoj kreditního rizika nefinančních společností. Situace na trhu práce, která z velké části určuje úvěrové riziko domácností, se dle odhadů v blízké budoucnosti, kdy se má začít zrychlovat růst mezd a nezaměstnanost má začít klesat, příliš nezlepší. Ačkoliv je Česká republika úzce spjata s eurozónou, nemusí se řídit její měnovou politikou, neboť koruna není vázaná na euro. V prosinci roku 2012 Česká národní banka (ČNB) v reakci na opětovný pokles reálného HDP snížila referenční dvoutýdenní repo sazbu na rekordně nízkých 0,05 procenta. Aktiva českého bankovního sektoru vyjádřená v místní měně se v roce 2013 zvýšila téměř o 9 procent, k čemuž přispěly devizové intervence ČNB s dopadem přibližně +4 bazické body. V roce 2013 vzrostly meziročně úvěry firem i domácností, a to o 3,8, respektive 4,5 procenta (vyjádřeno v místní měně). Z hlediska splatnosti se ve struktuře úvěrů firem začaly postupně prosazovat spíše dlouhodobé úvěry, jež v roce 2013 vzrostly o více než 6 procent. Financování českých bank, které je díky stabilní základně vkladů klientů relativně nezávislé na externím financování, v roce 2013 dále rostlo, a to o 6,7 procent oproti předchozímu roku. Potenciální hrozbu pro ziskovost českého bankovního sektoru představuje zužování úrokové marže způsobené nízkými úrokovými sazbami a rostoucí konkurencí na trhu. Z výsledků nedávných zátěžových testů, které v listopadu roku 2013 zveřejnila ČNB, však vyplývá, že finanční systém země je stabilní a odolný vůči různým rizikovým scénářům.

7 Banking Executive Survey Maďarsko 108 % 5 % 56 % Aktiva bankovního sektoru v procentech HDP Ziskovost bankovního sektoru (RoE) Počet zahraničních bank mezi předními pěti a tržní podíl předních pěti bank Maďarská ekonomika se v roce 2013 mírně zlepšila, přičemž růst HDP těsně překročil 1 procento, a to jednak vlivem statistické základny, ale také díky vývozům, zemědělství a veřejnému sektoru. Předpokládá se, že v následujícím roce poroste HDP o 2 procenta a že významným faktorem tohoto růstu zůstane veřejný sektor. Soukromý sektor země je však nadále slabý a k jeho oživení bude nutná dlouhodobější stabilizace. Vláda je rozhodnuta vystoupit z režimu postupu při nadměrném schodku stanoveného Evropskou unií (EDP) a příliš spoléhá na kontroverzní daňová opatření, která pouze zvýšila nejistotu a poškodila podnikatelské prostředí. Hlavní výzvou bude dosažení potřebného snížení deficitu prostřednictvím opatření, která budou udržitelná a zároveň nebudou bránit růstu. To si vyžádá úpravy finančních opatření vedoucích ke konsolidaci dlouhodobých výdajů a potřebná bude i racionalizace daňového systému včetně postupného odstranění sektorových daní. Maďarská národní banka (MNB) pokračovala v uvolňování měnové politiky, přičemž od srpna roku 2012 každý měsíc snižovala základní úrokovou sazbu, jež má dle odhadů v květnu příštího roku dosáhnout rekordně nízkých 2,4 procenta. Přestože výbor pro měnovou politiku MNB přislíbil obezřetný přístup k dalšímu snižování úrokových sazeb v případě, že by se měl forint dostat pod tlak, vnímá inflační tlaky jako mírné a zahraniční inflaci, úrokové sazby a tržní prostředí jako příznivé. Pravděpodobně bude sazby dále snižovat v naději, že tak podnítí poskytování úvěrů a posílí růst poháněný tuzemskými faktory. Od ledna roku 2013 se na banky vztahuje daň z finančních transakcí. Tato daň, jež se oproti původně navrhované sazbě 0,1 procenta ke konci roku 2012 zdvojnásobila, je vybírána ze všech transakcí, včetně výběrů hotovosti (které jsou zdaněny sazbou 0,3 procenta). V červnu roku 2013 vláda tuto daň ještě dále zvýšila. Po stížnostech ze strany mezinárodních finančních institucí od ní byla MNB osvobozena. Po dvou po sobě jdoucích ztrátových letech se bankovní sektor dostal v roce 2013 do zisku, byť ne příliš výrazného (ROA 0,5 procenta, ROE 4,5 procenta), přičemž řada velkých bank stále vykazuje červená čísla. Očekává se, že do konce roku bude zaveden další vládní program zaměřený na problémové hypotéky v cizí měně, což bude pro zúčastněné banky představovat hrozbu dalších nákladů. V souvislosti se státní reformou a modernizací spořitelního a družstevního bankovního sektoru se v roce 2013 vláda plně věnovala bance Takarékbank, která zastřešuje spořitelní družstva.

8 8 Banking Executive Survey 2014 Polsko 86 % 10 % 46 % Aktiva bankovního sektoru v procentech HDP Ziskovost bankovního sektoru (RoE) Počet zahraničních bank mezi předními pěti a tržní podíl předních pěti bank Kvůli poměrně slabému ekonomickému růstu v roce 2013 polské banky nezaznamenaly výraznější oživení. V druhé polovině roku 2013 však rychlejší růst HDP přispěl ke zlepšení ročních růstových ukazatelů bankovního sektoru. Průměrné tempo růstu reálného HDP v roce 2013 činilo 1,6 procenta, a to za situace, kdy zpomalení v klíčových zemích eurozóny negativně ovlivňovalo důvěru spotřebitelů a investorů. Ze zvýšení meziročního tempa růstu na 3,4 procenta v prvním čtvrtletí nového roku je však patrné, že nyní dochází ke stabilnímu oživení díky zlepšujícím se podmínkám u hlavních obchodních partnerů a díky zotavující se domácí poptávce. Inflace spotřebitelských cen, zčásti ovlivněná externími faktory, nicméně klesla na 0,2 procenta (při srovnání stavu v květnu 2014 se stavem v květnu 2013), a zůstává tak hluboko pod cílovým rozpětím. Když se v roce 2013 dostala obchodní bilance do kladných hodnot, dosáhl deficit běžného účtu platební bilance nejnižší úrovně za více než deset let. K hlavním výzvám vlády patří fiskální konsolidace. Veřejný dluh Polska, vyjádřený jako procento HDP, je sice výrazně nižší než v západoevropských zemích, avšak vláda musí zabránit tomu, aby překročil 55 procent HDP, což by vyvolalo bolestivé výdajové škrty. Na výzvu Evropské komise se Polsko zavázalo snížit do konce roku 2012 schodek státního rozpočtu na 3 procenta HDP z úrovně 4,2 procenta HDP v roce 2011 a z přibližně 8 procent v roce Nadále však zůstává v režimu postupu při nadměrném schodku (EDP), neboť jeho fiskální deficit setrvává nad limitem stanoveným EU (na úrovni 3,9 procenta HDP ke konci roku 2012). Odhaduje se, že schodek státního rozpočtu v roce 2013 mírně vzrostl, a to na 4,4 procenta HDP. Termín, do kterého musí vláda zmíněný tříprocentní cíl splnit, byl Komisí o rok prodloužen. Kvůli závislosti na externím financování je Polsko vystaveno riziku výkyvů nálad investorů. Ačkoliv se hlavní makroekonomické ukazatele Polska řadí k těm nejsilnějším v regionu, byl i polský zlotý ovlivněn problémy, jež postihly měny rozvíjejících se ekonomik, obavami kvůli zpomalení růstu Číny a anexí Krymu Ruskou federací. Vyhlídky na zavedení eura jsou nejasné formální závazek vlády sice nadále platí, avšak nejbližší termín pro přijetí společné měny byl vládou posunut na rok V důsledku cyklu uvolňování sazeb, který začal v listopadu roku 2012, zůstává oficiální referenční úroková sazba na historicky nízkých 2,5 procenta. Celkové meziroční tempo růstu úvěrů vyjádřených v místní měně se mírně zvýšilo, a to z 1,2 procenta v roce 2012 na 3,5 procenta v roce Výsledky týkající se firemních úvěrů nesplnily očekávání zejména kvůli slabým investicím. Retailové úvěry oproti tomu vykázaly nárůst, když se meziročně zvýšily o 4,2 procenta (oproti 0,2 procenta v roce 2012). Relativně stabilní měnový kurz a poměrně vysoká kvalita aktiv byly nadále příslibem ziskovosti, kterou však brzdil nevýrazný růst spolu s tlakem na čisté úrokové marže v důsledku nízkých klíčových sazeb a zvýšené konkurence u vkladů. Ukazatel ROA v roce 2013 činil 1,1 procenta, což je přibližně průměrná pokrizová hodnota od roku Ukazatel ROE v roce 2013 činil 10,1 procenta, a klesl tak pod průměrnou pokrizovou úroveň (13,5 procenta).

9 Banking Executive Survey Slovensko 84 % 8 % 72 % Aktiva bankovního sektoru v procentech HDP Ziskovost bankovního sektoru (RoE) Počet zahraničních bank mezi předními pěti a tržní podíl předních pěti bank Země eurozóny, jež svou ekonomikou významně ovlivňují slovenský finanční sektor, se v roce 2013 zotavily z recese a většina z nich vykázala růst, byť v rozdílné míře. V eurozóně bylo toto zlepšení podpořeno oživením poptávky soukromého sektoru a známkami konce negativních trendů na trhu práce. K růstu slovenské ekonomiky přispěla rovněž lepší hospodářská situace v eurozóně. Bylo tomu tak zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, jejichž růst následně zvýšil poptávku po investicích. Pokračovala fiskální konsolidace, i když některé zdroje výnosů či úspor byly pouze dočasné. Slovenská vláda by měla být schopna splnit cíle týkající se fiskálního deficitu pro nadcházející rok, avšak v případě zjevných růstových rizik pravděpodobně uplatní automatické stabilizátory. Kroky vlády budou nadále podléhat slovenské národní legislativě, která je zaměřena na omezení veřejného dluhu. Ten v roce 2013 vzrostl na 55,4 procenta HDP. Do budoucna je zapotřebí značná dodatečná fiskální úprava, aby se zabránilo škodlivým dopadům na ekonomiku plynoucím z překročení hlavních dluhových limitů a aby mohly být splněny závazky vůči EU. K zajištění trvanlivosti konsolidačních snah a zlepšení struktury státního rozpočtu budou nezbytná přísná opatření. Jelikož je Slovensko součástí eurozóny, ovlivňuje slovenskou měnovou politiku do značné míry ECB. Extrémně nízká inflace v celé eurozóně na začátku roku 2014 vyvolala obavy, že ekonomické oživení ochabuje a hrozí deflace. V červnu ECB snížila své základní úrokové sazby a ohlásila sérii dalších opatření namířených proti dezinflačním tendencím v rámci celé eurozóny. Její kroky budou euro tlačit směrem dolů. Očekává se, že základní úrokové sazby několik dalších let zůstanou na stávajících rekordně nízkých úrovních. Po poklesu v roce 2012 se celkový zisk bankovního sektoru v roce 2013 meziročně opět zvýšil. To lze připsat stále relativně silnému růstu retailových úvěrů, díky kterému stoupl čistý úrokový výnos bank. Přestože v retailovém sektoru vzrostly nesplácené úvěry a náklady na úvěrová rizika, vykompenzovaly tento nárůst přesně opačné tendence v rámci portfolií firemních úvěrů. Jelikož míra tvorby rezerv na ztráty z úvěrů výrazně nezaostala za změnou stavu nesplácených úvěrů, dařilo se domácímu bankovnímu sektoru nadále relativně dobře krýt pochybné úvěry. Pozitivním trendem ve slovenském bankovním sektoru byl pokračující růst ukazatele kapitálové přiměřenosti, jenž se v roce 2013 zvýšil na 17,2 procenta, a převyšuje tak průměrnou hodnotu eurozóny.

10 10 Banking Executive Survey 2014 Balkánské státy Albánie 88 % 6 % 73 % limit pro státní dluh ve výši 45 procent, ale již ho překročilo. Obecný závěr, který je možné učinit z prohlášení Evropské komise, je, že všechny země z tohoto regionu mají slabou rozpočtovou disciplínu. Kosovo Rumunsko Srbsko Slovinsko 60 % 7 % 89 % 65 % 1 % 54 % 83 % 4 % 50 % 112 % -32 % 56 % Aktiva bankovního sektoru v procentech HDP Ziskovost bankovního sektoru (RoE) Počet zahraničních bank mezi předními pěti a tržní podíl předních pěti bank Státy Balkánského poloostrova, které se účastnily tohoto průzkumu, vykázaly v roce 2013 roční růst HDP ve výši: Albánie 0,7 procenta, Kosovo 2,5 procenta, Rumunsko 3,5 procenta, Slovinsko -1,1 procenta a Srbsko 2,5 procenta. Ekonomiky těchto zemí se velmi liší. Členské státy EU, tedy Slovinsko a Rumunsko, jsou ve výhodné pozici, Srbsko pak jako první ze zbývajících zemí podalo oficiální přihlášku do Evropské unie a nedávno ho následovala Albánie, které byl udělen status kandidátské země. Všechny jmenované balkánské země zavedly fiskální pravidla nebo pracují na jejich zavedení Albánie zavedla 60procentní dluhový strop (dle standardů Paktu stability a růstu EU), ale v prosinci 2012 ho zrušila a její dluh strmě rostl. Srbsko má stanoven Obecným trendem měnové politiky v balkánských zemích je její uvolňování. Albánská národní banka snížila svoji klíčovou úrokovou sazbu po dvou předchozích sníženích v únoru a květnu klíčová úroková sazba v současné době činí 2,5 procenta. Srbská národní banka tento příklad následovala a snížila klíčovou sazbu z 9 procent na 8,5 procenta. Rumunská národní banka snížila klíčovou úrokovou sazbu na 3,25 procenta. Všechny balkánské státy se pokoušely zavést důležité reformy. Obzvláště Slovinsko v roce 2013 učinilo úspěšné pokusy o vyřešení největšího problému bankovního sektoru z uplynulých několika let rekapitalizaci systému a zahájení jeho restrukturalizace. V prosinci roku 2013 byl zveřejněn celkový kapitálový schodek systému ve výši 4,8 miliardy eur a největší banky významné pro systém státem ovládané společnosti Nova Ljubljanska banka, Nova Kreditna Banka Maribor a Abanka Vipa, které společně drží více než dvě třetiny aktiv slovinského bankovního systému, obdržely od slovinské vlády kapitálové injekce v celkové výši cca 3 miliardy eur. Rumunský bankovní sektor, který sice stále trápí vyšší podíl ohrožených úvěrů, které mají negativní dopad na poskytování půjček, kvalitu aktiv a míru ziskovosti, očekává ve střednědobém horizontu významné ekonomické oživení.

11 Banking Executive Survey Pobaltské státy Estonsko Lotyšsko Litva 106 % 12 % 91 % 121 % 13 % 61 % 62 % 10 % 79 % Aktiva bankovního sektoru v procentech HDP Ziskovost bankovního sektoru (RoE) Počet zahraničních bank mezi předními pěti a tržní podíl předních pěti bank Podle ekonomických prognóz by měl pokračovat růstový trend HDP ve všech třech zemích, což společně s nízkou mírou inflace vytvoří silnou makroekonomickou základnu pro jejich bankovní systémy. V roce 2013 vykázaly tři pobaltské země reálný růst HDP ve výši: Estonsko 0,8 procenta, Lotyšsko 4,1 procenta a Litva 3,3 procenta. Příčinou zlepšení výsledků HDP v uplynulých několika letech byla zvýšená míra konkurenceschopnosti v důsledku poklesu reálných mezd. Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti v regionu je významnější růst mezd výhledově nepravděpodobný. Vysoká míra nezaměstnanosti ovšem vytváří negativní tlaky na schopnost těchto zemí splácet státní dluh. Ekonomikám Estonska, Lotyšska a Litvy se v poslední době doporučuje přijmout opatření, která by pomohla oživit růst počtu úvěrů, udržet silný růst exportu a řešit určité problémy na trhu práce. Koordinace celostátní a regionální politiky pomůže těmto zemím udržet pokračování ekonomického růstu, obzvláště vzhledem k jejich současnému či budoucímu členství v eurozóně. Lotyšsko i Estonsko již členy eurozóny jsou a Litva se chystá na přijetí eura s účinností od 1. ledna Měnovou politiku, kterou uplatňuje litevská národní banka, a aplikaci příslušných nástrojů determinuje stanovení pevného směnného kursu mezi litasem a eurem (v účinnosti od roku 2002), neomezená výše směny litasu na rezervní měnu a naopak a plné krytí závazků litevské národní banky zlatými rezervami a rezervami v cizích měnách. Finanční sektor pobaltských států patří globálně k nejvíce otevřeným finančním sektorům a pro ekonomiky těchto zemí je charakteristická vysoká míra přímých zahraničních investic a zahraničního obchodu. Pobaltské státy obchodují hlavně mezi sebou a s ostatními evropskými zeměmi částečně v důsledku vyšší míry integrace v rámci EU; jedním z významných exportních trhů pro tyto země je ovšem také Rusko. Bankovnímu sektoru v pobaltských zemích dominují zahraniční banky. Téměř všechny banky jsou plně privatizovány a trh se vyznačuje vysokou mírou koncentrace největší banky jsou všechny buď dceřinými společnostmi, nebo pobočkami bank ze severských (skandinávských) zemí a jejich podíl na celkových aktivech a domácích úvěrech činí v Estonsku a Litvě téměř 95 procent, v Lotyšsku pak činí na celkových aktivech 53 procent a na domácích úvěrech 80 procent. Relativně menší podíl těchto bank na celkových aktivech v Lotyšsku odráží roli vkladů nerezidentů a zahraničních aktiv držených domácími bankami. Zahraniční banky tak poskytují převážnou většinu úvěrů pro soukromý sektor ve všech třech zemích. Vzhledem k významnému podílu financování ze strany mateřských bank na celkovém financování bank by mohla finanční situace severských (skandinávských) bank mít dopad na přísun finančních prostředků pro pobaltské banky a na podmínky pro úvěry. Poměr půjček ke vkladům u domácích bank zůstává relativně vysoký, i když financování ze strany mateřských bank od doby krize pokleslo (na konci roku 2013 činilo v Estonsku cca 133 procent, v Litvě cca 107 procent a v Lotyšsku cca 133 procent).

12 12 Banking Executive Survey 2014 Bělorusko 62 % 14 % 81 % Aktiva bankovního sektoru v procentech HDP Ziskovost bankovního sektoru (RoE) Počet zahraničních bank mezi předními pěti a tržní podíl předních pěti bank Ekonomická situace běloruské ekonomiky v roce 2013 byla charakterizována zpomaleným ekonomickým růstem. I přes jistou pozitivní dynamiku v první polovině roku 2013 dosáhl růst HDP pouze 0,9 procenta. Slabý vývoj byl způsoben především potížemi v exportu, což vyvolalo pokles průmyslové výroby a zvýšení deficitu běžného účtu. Na druhou stranu ekonomiku podpořil silný růst spotřeby domácností, umožněné růstem mezd. Běloruská ekonomika by měla růst jen pomalu a vnější nerovnováhy by měly přetrvávat. Národní banka Běloruska prognózuje inflaci na úrovni 12 procent i pro rok 2015 (2013: 16,5 procenta, prvních osm měsíců roku 2014: 12 procent). Hlavní obavy týkající se běloruské fiskální politiky se i nadále vztahují ke kvazifiskálním přímým úvěrovým operacím a mzdové politice. V roce 2013 se zvýšil objem nových dotovaných úvěrů o 35 procent a dosáhl podílu 5,5 procenta k HDP, což vedlo ke zvýšení domácí poptávky a zvýšení podílu dotovaných půjček na celkovém objemu úvěrů a k dalším obavám o efektivitu přidělování úvěrů. Zatímco v druhé polovině roku by mohlo dojít k významnému zmírnění, vzrostla v roce 2013 průměrná výše reálných mezd v ekonomice o 6 procent, což znamená, že jejich růst značně převýšil růst produktivity práce (odhadovaný na 1,5 procenta). Reálné měnové podmínky ekonomického rozvoje byly optimalizovány s ohledem na sazbu refinancování, zatímco politika úrokových sazeb přitvrdila v reakci na zhoršení likvidity bankovního sektoru. Účinnost této politiky brzdí provozní rámec, který není úplně dokonalý, a rušivý dopad dotovaných půjček. Domácí úrokové sazby nicméně mají přímý dopad na ochotu obyvatelstva držet místní měnu. I když bankovní sektor omezují makroekonomické trendy, vykázal v roce 2013 vysoký růst. Ten však může být pouze krátkodobý, protože rezervy zahraničních měn země jsou nízké v porovnání se zatížením ve formě zahraničního dluhu a požadavků na financování importu a vzhledem k tomu, že jakékoli narušení externího financování či energetických dotací z Ruska by mělo významný dopad na platební bilanci Běloruska.

13 Banking Executive Survey

14 02 Shrnutí

15 Banking Executive Survey Z naší analýzy vyplývá, že oproti roku 2012 se celková ekonomická situace v zúčastněných zemích v roce 2013 do určité míry zhoršila vzhledem ke zpomalení růstu HDP. Do budoucna však výsledky průzkumu slibují příznivější vývoj ekonomiky. Toto očekávání se již promítlo především do současného hodnocení bankovního sektoru. Bankéři tentokrát vnímali situaci mnohem optimističtěji než v závěrečném hodnocení z roku Nejpozitivněji ji hodnotili slovinští respondenti, zatímco běloruští a maďarští bankéři i nadále vnímali hospodářskou situaci vesměs negativně. Pozitivní trend dále posilují celková očekávání respondentů pro rok 2014 a ještě více pak vyhlídky pro rok Zhruba 70 procent dotázaných očekává, že v roce 2014 budou příjmy v bankovnictví alespoň srovnatelné s příjmy z roku 2013, a 45 procent se domnívá, že je dokonce předčí. V roce 2015 očekává srovnatelné výsledky 76 procent respondentů, zatímco 49 procent se domnívá, že bankovní příjmy budou v tomto roce ještě vyšší než v předchozím období. Běloruští a maďarští bankéři jsou opět pesimističtější než jejich kolegové z ostatních zemí. Oproti tomu ředitelé bank z Balkánského poloostrova mají nejoptimističtější představy o budoucím vývoji. Obecně řečeno se za nejdůležitější faktory pro ziskovost v bankovnictví považuje účinná regulace, rostoucí úroveň investic a posilování spotřeby domácností. Z odpovědí na otázku současného vnímání různých typů rizik vyplývá, že nejvýraznější jsou specifická úvěrová rizika. Někteří ředitelé velkých bank však výslovně uvádějí také rostoucí hrozbu kyberkriminality. Banky většinou prosazují úspory nákladů. Nikdo z respondentů neuvedl, že by jeho jediným strategickým cílem byly investice zaměřené na dlouhodobý růst. Upřednostňování úspor však není tak značné, což svědčí o tom, že obecně se banky nacházejí na stabilním místě někde na půli cesty mezi úsporami a investicemi zaměřenými na dlouhodobý růst. Ačkoliv vývoj nových produktů a služeb stále nemá mezi faktory, které ovlivňují produktivitu celého bankovnictví, velkou prioritu, považují ho jednotlivé banky za velmi důležitý. Na otázku, jaká opatření by zlepšila finanční výsledky jejich banky, většina respondentů odpověděla, že plánují investovat právě do vývoje produktů. Zvýšený zájem o pokrokové oblasti jako business inteligence (včetně řešení pro big data) a zákaznická zkušenost svědčí o výrazném trendu směrem k modernizaci

16 16 Banking Executive Survey 2014 způsobu, jakým banky podnikají. S ohledem na výši plánovaných investic přisuzují bankéři v našem průzkumu oběma těmto oblastem velký význam. Faktorem, který podle celkových očekávání respondentů ovlivní bankovní sektor nejvýrazněji, bude regulace. To není nic překvapivého; mnohem zajímavější jsou však jiné významné faktory jako služby šité na míru, jednoduché bankovní produkty a nové platební systémy.

17 Banking Executive Survey

18 03 Přehled

19 Banking Executive Survey Ekonomická situace, posuzovaná dle tempa růstu reálného HDP, byla u zemí zahrnutých v průzkumu horší v roce 2013 než v roce Některé výjimky lze pozorovat u zemí, které byly v červených číslech v roce 2012 těmto trhům se dařilo lépe v roce 2013, což může naznačovat změnu směrem k postupné hospodářské obnově v nastávajícím období. Očekávání tohoto pozitivního trendu je dále podpořeno prognózami nárůstu reálného HDP pro rok 2014 (viz níže uvedená tabulka) v těchto zemích. 2 Zdá se, že příznivý trend lze též očekávat v oblasti bankovnictví. Hodnocení současné ekonomické situace v bankovním sektoru, vezmeme-li v potaz vývoj v uplynulém roce, jsou nyní mnohem optimističtější než před dvěma lety. Země Růst reálného HDP [%] HDP na obyvatele (základ rok 2005, USD) Albánie 1,3 0,7 2, Rakousko 0,9 0,4 1, Bělorusko 1,7 0,9 1, Česká republika -1,0-0,9 1, Estonsko 3,9 0,8 2, Maďarsko -1,7 1,1 2, Kosovo 2,5 2,5 3, Lotyšsko 5,2 4,1 3, Litva 3,7 3,3 3, Polsko 1,9 1,6 3, Rumunsko 0,7 3,5 2, Srbsko -1,5 2,5 1, Slovensko 1,8 0,9 2, Slovinsko -2,5-1,1 0, S výjimkou Rumunska, jehož růst v době, kdy byla ostatní část regionu v recesi, může být přičítán tzv. efektu dohánění (catch-up effect). 2 Zdroj: IMF

20 20 Banking Executive Survey 2014 Graf 1: Jak hodnodíte současnou ekonomickou situaci v bankovním sektoru ve srovnání s minulým rokem? 13 % 12 % 66 % 2011/ % 30 % 30 % 2013/2014 Horší Stejná Lepší V roce 2012 přibližně 66 procent respondentů tehdejšího průzkumu hodnotilo ekonomickou situaci jako horší než v uplynulém roce a pouze 13 procent konstatovalo zlepšení situace. V současné studii se 30 procent respondentů domnívá, že se situace zhoršila, zatímco 40 procent je přesvědčeno, že se zlepšila. Slovinští bankéři patřili k nejoptimističtějším při posuzování ekonomických podmínek. Rekapitalizace bank a související faktory snížily nejistoty a mohou v budoucnu postupně napomoci k překonání slovinské recese, která patří k nejhlubším v celé eurozóně. Oproti tomu manažeři běloruských a maďarských bank i nadále vnímají ekonomické podmínky pesimisticky. Vzhledem k blízkému a silnému vztahu Běloruska s Ruskem je tento negativní výhled do značné míry způsoben nestabilní situací v sousední zemi. Naopak maďarský bankovní trh značně ovlivnilo zavedení daně z finančních transakcí.

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Trendy v interním auditu v České republice

Trendy v interním auditu v České republice Trendy v interním auditu v České republice Informace o výsledcích průzkumu KPMG Česká republika Michal Čup 28. února 2017 Obsah Strana O průzkumu 3 A. Postavení a činnost interního auditu 4 B. Nástroje

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Banking Executive Survey 2012

Banking Executive Survey 2012 Banking Executive Survey 2012 Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko kpmg.com/cee KPMG in Central and Eastern Europe Obsah Předmluva 3 Úvod 4 Shrnutí 6 Současná situace v bankovním

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce jedenáct domácích a jeden zahraniční analytik. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková Řetězové transakce 12. listopadu 2013 Erika Gorčíková Řetězové obchody znázornění a ZDPH transakce, kdy je zboží přeprodáváno několika subjekty mezi sebou, přičemž toto zboží je odesláno výrobcem, resp.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 Makropredikce 2/2012 Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 POSLEDNÍ UPDATE 7.8. 2012 VILÉM SEMERÁK Ukazatel 2012 2013 Změna predikce pro rok 2012 proti červenci 2012 (p.b.) Reálný růst HDP (%) -0.8

Více

Daňové novinky Jana Morávková. 28. února 2017

Daňové novinky Jana Morávková. 28. února 2017 Daňové novinky 2017 Jana Morávková 28. února 2017 Daň z příjmů Novinky platné k 1. lednu 2017 Zvýšení minimální mzdy na 11 000 Kč Penzijní a životní pojištění Zvýšení limitu pro uplatnění nezdanitelné

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ZÁŘÍ. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ZÁŘÍ. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ZÁŘÍ Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2014 I. SHRNUTÍ 2 V září se šetření zúčastnilo dvanáct domácích a jeden zahraniční analytik.

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Petr Toman, Senior Tax Manager 29. dubna 2009 TAX Spory s finančním úřadem v oblasti vozového parku Daň z přidané hodnoty uplatnění odpočtu DPH použití automobilu

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku (Radomír Jáč, hlavní ekonom) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. říjen 2016 2 Globální ekonomika a trhy zkraje

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Do srpnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů osm domácích a jeden zahraniční

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 2. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 31. března 216 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá Tisková zpráva Průzkum: Malé a střední firmy hodnotí svou situaci stále příznivě, růst optimismu se však zastavil Praha, 18. října 2011 Malé a střední firmy v Česku hodnotí svou ekonomickou situaci v posledním

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Martin Pecka, (Portfolio Manager) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. březen 2017 2 Obsah Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled hlavních ekonomik

Více

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách?

Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách? Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách? Pavel Sobíšek 3. října 2017 Agenda V jaké fázi se nachází globální a evropská ekonomika? Vydrží současný růst cen komodit? jaké faktory

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU PROSINEC. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU PROSINEC. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU PROSINEC Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2014 I. SHRNUTÍ 2 Do letošního posledního šetření zaslalo svůj příspěvek jedenáct domácích

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Do červnového šetření IOFT zaslalo své predikce osm domácích a dva zahraniční analytici. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Přijetí eura Českou republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Obsah O čem vypovídají analýzy sladěnosti Vybrané

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

P R E S S E S E R V I C E

P R E S S E S E R V I C E PRAHA, 3. června 2013 Coface nabádá k opatrnosti při obchodování kvůli nárůstu případů neplacení Insolvence jsou na vzestupu po celé střední Evropě Všude ve střední a východní Evropě s výjimkou Lotyšska,

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 5. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. srpna 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více