Banking Executive Survey 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Banking Executive Survey 2014"

Transkript

1 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a východní Evropě

2 OBSAH Předmluva 3 01 Představení zemí Rakousko Česká republika Maďarsko Polsko Slovensko Balkánské státy Pobaltské státy Bělorusko Shrnutí 14 Přehled 18

3 Banking Executive Survey Předmluva Po dvou letech vám opět přinášíme Banking Executive Survey, průzkum zaměřený na trendy v bankovnictví. Rozhodli jsme se u něj pro dvouletou periodu s přirozeným očekáváním, že k zásadnějším změnám nedochází každý rok. Pravdou ovšem je, že jsou roky, kdy by si dynamický vývoj zasloužil i častější pokrytí. Od posledního přehledu se toho odehrálo opravdu hodně a projevilo se to i v reakcích bankéřů. Ekonomické prostředí se nezměnilo nijak razantně, rozhodně ne ve srovnání s nástupem krize. Většina ekonomik v Evropě se pozvolna vzpamatovává a odráží se to i na rostoucím optimismu spotřebitelů a investorů. Pozitivní dopad na bankovní sektory však bude velmi omezený, a to z řady důvodů. Bankéři jednohlasně hovoří o výrazném dopadu regulace. Nejde přitom jen o přímé náklady spojené s implementací, ale i o náklady související s měnícím se prostředím pro podnikání bank. Základní rysy většiny nové regulatoriky jsou dnes sice již známé, nicméně ne vždy to platí i o způsobu jejich implementace. Z pohledu samotného byznysu se výrazněji začala prosazovat témata, o kterých se mluvilo již delší dobu: lepší vytěžení dat, kterými banky disponují, nástup nových technologií, snaha o lepší podchycení zákaznické zkušenosti či hledání způsobů, jak lépe využít klientský kmen. Při osobních rozhovorech mi jako dominantní připadaly zejména nové technologie, které se promítají do mnoha vrstev. Velkým tématem je v současné době samozřejmě kyberkriminalita, jež je logickým důsledkem postupující elektronizace bankovnictví a finančního sektoru obecně. Jde ale také o nové možnosti plateb, způsoby oslovení klienta či formy distribuce. Předloňský průzkum vzbudil zájem i v dalších zemích, takže jsme se letos rozhodli pokrýt téměř celou střední a východní Evropu a stejně jako minule i Rakousko s ohledem na expozici rakouských bank v tomto regionu. Mezi jednotlivými zeměmi a bankovními sektory je pochopitelně celá řada rozdílů, přesto věříme, že vám tento přehled poskytne zajímavé srovnání a inspiraci. Zdeněk Tůma Partner odpovědný za služby pro finanční sektor KPMG Česká republika

4 01 Představení zemí

5 Banking Executive Survey Rakousko vystavil se tak však velkým potenciálním rizikům, s nimiž jsou spojeny dodatečné potenciální závazky pro veřejné finance. 287 % -3 % 65 % Aktiva bankovního sektoru v procentech HDP Ziskovost bankovního sektoru (RoE) Počet zahraničních bank mezi předními pěti a tržní podíl předních pěti bank Přestože základní makroekonomické ukazatele Rakouska jsou relativně dobré, v poslední době se zastavil růst a prognózy předpovídají pomalé oživení. Po rychlém zotavení z krizového období roste od poloviny roku 2012 reálný HDP tempem nižším než 1 procento, přičemž domácí i zahraniční poptávka je nízká. Postupně by ovšem mělo docházet k oživení ekonomické aktivity, a to vlivem příznivějšího mezinárodního prostředí a růstu disponibilního domácího důchodu z titulu klesající inflace. Situace v eurozóně zůstává komplikovaná a související rizika a nestabilita na globálních finančních trzích by mohly ekonomické oživení Rakouska oddálit. Zdá se, že střednědobý fiskální plán vlády je založen na slabých ekonomických podmínkách za pokračujícího působení pokrizových fiskálních tlaků. Přestože probíhá fiskální konsolidace, veřejné služby a transfery jsou nadále vystaveny značným dlouhodobým výdajovým tlakům. Rakouský sektor finančních služeb sice úspěšně expandoval do sousedních transformujících se zemí, Monetární politika Rakouska jakožto člena eurozóny (stejně jako dalších členů eurozóny v našem průzkumu Slovinska, Slovenska, Rumunska, Estonska a Lotyšska) je řízena Evropskou centrální bankou (ECB). Cílem aktuálního balíčku opatření ECB v oblasti měnové politiky bylo zabránit deflaci v regionu a ještě více povzbudit ekonomiku. V důsledku toho se základní refinanční úroková sazba ECB snížila na 0,05 procenta, krajní zápůjční sazba na 0,3 procenta a depozitní sazba pak na -0,2 procenta. Zlepšila se kapitalizace tří největších rakouských bank, jakož i tamní podmínky financování a likvidity. V případě zmíněných bank se zlepšily ukazatele Core Tier 1, jež ke konci roku 2012 vzrostly nad 10 procent, což však dané banky stále řadilo mírně pod mezinárodní průměr a odráželo kombinaci zadržování zisku a snižování rizikově vážených aktiv. U dvou z těchto bank tyto ukazatele zahrnují hybridní (participační) kapitál poskytnutý vládou, jenž bude v rámci Basel III zrušen. Zároveň v důsledku potřeby vytvářet stále značné rezervy na nesplácené úvěry a snižujících se čistých úrokových marží poklesla interní tvorba kapitálu, přičemž hodnoty akcií jsou mnohem nižší než u ostatních evropských bank. V srpnu roku 2013 se nicméně jedné velké bance podařilo emitovat nové akcie a splatit svůj veškerý participační kapitál.

6 6 Banking Executive Survey 2014 Česká republika 135 % 21 % 58 % Aktiva bankovního sektoru v procentech HDP Ziskovost bankovního sektoru (RoE) Počet zahraničních bank mezi předními pěti a tržní podíl předních pěti bank V posledním čtvrtletí roku 2013 česká ekonomika konečně opět vzrostla a předpokládá se, že její oživení bude pokračovat i v blízké budoucnosti. Mělo by se tak stát i díky příznivějšímu globálnímu hospodářskému klimatu a konkurenceschopnému devizovému kurzu, přičemž oba tyto faktory by měly mít pozitivní dopad na export a následně by měly vést k vyšší investiční aktivitě. Zároveň se však očekává, že u spotřeby domácností bude cesta k oživení pomalejší a obtížnější. HDP České republiky by podle předpokladů mělo v nadcházejícím období růst o více než 2 procenta, a to díky silnějšímu ekonomickému růstu v zahraničí, příznivým tuzemským měnovým podmínkám a určitým omezeným fiskálním pobídkám. Expanzivnější fiskální politika má podnítit výraznější růst, jenž by měl v roce 2015 dle prognózy dosáhnout 3,3 procenta. Ke konci roku 2013 začaly známky oživení vykazovat také výkonnostní ukazatele významné pro budoucí vývoj kreditního rizika nefinančních společností. Situace na trhu práce, která z velké části určuje úvěrové riziko domácností, se dle odhadů v blízké budoucnosti, kdy se má začít zrychlovat růst mezd a nezaměstnanost má začít klesat, příliš nezlepší. Ačkoliv je Česká republika úzce spjata s eurozónou, nemusí se řídit její měnovou politikou, neboť koruna není vázaná na euro. V prosinci roku 2012 Česká národní banka (ČNB) v reakci na opětovný pokles reálného HDP snížila referenční dvoutýdenní repo sazbu na rekordně nízkých 0,05 procenta. Aktiva českého bankovního sektoru vyjádřená v místní měně se v roce 2013 zvýšila téměř o 9 procent, k čemuž přispěly devizové intervence ČNB s dopadem přibližně +4 bazické body. V roce 2013 vzrostly meziročně úvěry firem i domácností, a to o 3,8, respektive 4,5 procenta (vyjádřeno v místní měně). Z hlediska splatnosti se ve struktuře úvěrů firem začaly postupně prosazovat spíše dlouhodobé úvěry, jež v roce 2013 vzrostly o více než 6 procent. Financování českých bank, které je díky stabilní základně vkladů klientů relativně nezávislé na externím financování, v roce 2013 dále rostlo, a to o 6,7 procent oproti předchozímu roku. Potenciální hrozbu pro ziskovost českého bankovního sektoru představuje zužování úrokové marže způsobené nízkými úrokovými sazbami a rostoucí konkurencí na trhu. Z výsledků nedávných zátěžových testů, které v listopadu roku 2013 zveřejnila ČNB, však vyplývá, že finanční systém země je stabilní a odolný vůči různým rizikovým scénářům.

7 Banking Executive Survey Maďarsko 108 % 5 % 56 % Aktiva bankovního sektoru v procentech HDP Ziskovost bankovního sektoru (RoE) Počet zahraničních bank mezi předními pěti a tržní podíl předních pěti bank Maďarská ekonomika se v roce 2013 mírně zlepšila, přičemž růst HDP těsně překročil 1 procento, a to jednak vlivem statistické základny, ale také díky vývozům, zemědělství a veřejnému sektoru. Předpokládá se, že v následujícím roce poroste HDP o 2 procenta a že významným faktorem tohoto růstu zůstane veřejný sektor. Soukromý sektor země je však nadále slabý a k jeho oživení bude nutná dlouhodobější stabilizace. Vláda je rozhodnuta vystoupit z režimu postupu při nadměrném schodku stanoveného Evropskou unií (EDP) a příliš spoléhá na kontroverzní daňová opatření, která pouze zvýšila nejistotu a poškodila podnikatelské prostředí. Hlavní výzvou bude dosažení potřebného snížení deficitu prostřednictvím opatření, která budou udržitelná a zároveň nebudou bránit růstu. To si vyžádá úpravy finančních opatření vedoucích ke konsolidaci dlouhodobých výdajů a potřebná bude i racionalizace daňového systému včetně postupného odstranění sektorových daní. Maďarská národní banka (MNB) pokračovala v uvolňování měnové politiky, přičemž od srpna roku 2012 každý měsíc snižovala základní úrokovou sazbu, jež má dle odhadů v květnu příštího roku dosáhnout rekordně nízkých 2,4 procenta. Přestože výbor pro měnovou politiku MNB přislíbil obezřetný přístup k dalšímu snižování úrokových sazeb v případě, že by se měl forint dostat pod tlak, vnímá inflační tlaky jako mírné a zahraniční inflaci, úrokové sazby a tržní prostředí jako příznivé. Pravděpodobně bude sazby dále snižovat v naději, že tak podnítí poskytování úvěrů a posílí růst poháněný tuzemskými faktory. Od ledna roku 2013 se na banky vztahuje daň z finančních transakcí. Tato daň, jež se oproti původně navrhované sazbě 0,1 procenta ke konci roku 2012 zdvojnásobila, je vybírána ze všech transakcí, včetně výběrů hotovosti (které jsou zdaněny sazbou 0,3 procenta). V červnu roku 2013 vláda tuto daň ještě dále zvýšila. Po stížnostech ze strany mezinárodních finančních institucí od ní byla MNB osvobozena. Po dvou po sobě jdoucích ztrátových letech se bankovní sektor dostal v roce 2013 do zisku, byť ne příliš výrazného (ROA 0,5 procenta, ROE 4,5 procenta), přičemž řada velkých bank stále vykazuje červená čísla. Očekává se, že do konce roku bude zaveden další vládní program zaměřený na problémové hypotéky v cizí měně, což bude pro zúčastněné banky představovat hrozbu dalších nákladů. V souvislosti se státní reformou a modernizací spořitelního a družstevního bankovního sektoru se v roce 2013 vláda plně věnovala bance Takarékbank, která zastřešuje spořitelní družstva.

8 8 Banking Executive Survey 2014 Polsko 86 % 10 % 46 % Aktiva bankovního sektoru v procentech HDP Ziskovost bankovního sektoru (RoE) Počet zahraničních bank mezi předními pěti a tržní podíl předních pěti bank Kvůli poměrně slabému ekonomickému růstu v roce 2013 polské banky nezaznamenaly výraznější oživení. V druhé polovině roku 2013 však rychlejší růst HDP přispěl ke zlepšení ročních růstových ukazatelů bankovního sektoru. Průměrné tempo růstu reálného HDP v roce 2013 činilo 1,6 procenta, a to za situace, kdy zpomalení v klíčových zemích eurozóny negativně ovlivňovalo důvěru spotřebitelů a investorů. Ze zvýšení meziročního tempa růstu na 3,4 procenta v prvním čtvrtletí nového roku je však patrné, že nyní dochází ke stabilnímu oživení díky zlepšujícím se podmínkám u hlavních obchodních partnerů a díky zotavující se domácí poptávce. Inflace spotřebitelských cen, zčásti ovlivněná externími faktory, nicméně klesla na 0,2 procenta (při srovnání stavu v květnu 2014 se stavem v květnu 2013), a zůstává tak hluboko pod cílovým rozpětím. Když se v roce 2013 dostala obchodní bilance do kladných hodnot, dosáhl deficit běžného účtu platební bilance nejnižší úrovně za více než deset let. K hlavním výzvám vlády patří fiskální konsolidace. Veřejný dluh Polska, vyjádřený jako procento HDP, je sice výrazně nižší než v západoevropských zemích, avšak vláda musí zabránit tomu, aby překročil 55 procent HDP, což by vyvolalo bolestivé výdajové škrty. Na výzvu Evropské komise se Polsko zavázalo snížit do konce roku 2012 schodek státního rozpočtu na 3 procenta HDP z úrovně 4,2 procenta HDP v roce 2011 a z přibližně 8 procent v roce Nadále však zůstává v režimu postupu při nadměrném schodku (EDP), neboť jeho fiskální deficit setrvává nad limitem stanoveným EU (na úrovni 3,9 procenta HDP ke konci roku 2012). Odhaduje se, že schodek státního rozpočtu v roce 2013 mírně vzrostl, a to na 4,4 procenta HDP. Termín, do kterého musí vláda zmíněný tříprocentní cíl splnit, byl Komisí o rok prodloužen. Kvůli závislosti na externím financování je Polsko vystaveno riziku výkyvů nálad investorů. Ačkoliv se hlavní makroekonomické ukazatele Polska řadí k těm nejsilnějším v regionu, byl i polský zlotý ovlivněn problémy, jež postihly měny rozvíjejících se ekonomik, obavami kvůli zpomalení růstu Číny a anexí Krymu Ruskou federací. Vyhlídky na zavedení eura jsou nejasné formální závazek vlády sice nadále platí, avšak nejbližší termín pro přijetí společné měny byl vládou posunut na rok V důsledku cyklu uvolňování sazeb, který začal v listopadu roku 2012, zůstává oficiální referenční úroková sazba na historicky nízkých 2,5 procenta. Celkové meziroční tempo růstu úvěrů vyjádřených v místní měně se mírně zvýšilo, a to z 1,2 procenta v roce 2012 na 3,5 procenta v roce Výsledky týkající se firemních úvěrů nesplnily očekávání zejména kvůli slabým investicím. Retailové úvěry oproti tomu vykázaly nárůst, když se meziročně zvýšily o 4,2 procenta (oproti 0,2 procenta v roce 2012). Relativně stabilní měnový kurz a poměrně vysoká kvalita aktiv byly nadále příslibem ziskovosti, kterou však brzdil nevýrazný růst spolu s tlakem na čisté úrokové marže v důsledku nízkých klíčových sazeb a zvýšené konkurence u vkladů. Ukazatel ROA v roce 2013 činil 1,1 procenta, což je přibližně průměrná pokrizová hodnota od roku Ukazatel ROE v roce 2013 činil 10,1 procenta, a klesl tak pod průměrnou pokrizovou úroveň (13,5 procenta).

9 Banking Executive Survey Slovensko 84 % 8 % 72 % Aktiva bankovního sektoru v procentech HDP Ziskovost bankovního sektoru (RoE) Počet zahraničních bank mezi předními pěti a tržní podíl předních pěti bank Země eurozóny, jež svou ekonomikou významně ovlivňují slovenský finanční sektor, se v roce 2013 zotavily z recese a většina z nich vykázala růst, byť v rozdílné míře. V eurozóně bylo toto zlepšení podpořeno oživením poptávky soukromého sektoru a známkami konce negativních trendů na trhu práce. K růstu slovenské ekonomiky přispěla rovněž lepší hospodářská situace v eurozóně. Bylo tomu tak zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, jejichž růst následně zvýšil poptávku po investicích. Pokračovala fiskální konsolidace, i když některé zdroje výnosů či úspor byly pouze dočasné. Slovenská vláda by měla být schopna splnit cíle týkající se fiskálního deficitu pro nadcházející rok, avšak v případě zjevných růstových rizik pravděpodobně uplatní automatické stabilizátory. Kroky vlády budou nadále podléhat slovenské národní legislativě, která je zaměřena na omezení veřejného dluhu. Ten v roce 2013 vzrostl na 55,4 procenta HDP. Do budoucna je zapotřebí značná dodatečná fiskální úprava, aby se zabránilo škodlivým dopadům na ekonomiku plynoucím z překročení hlavních dluhových limitů a aby mohly být splněny závazky vůči EU. K zajištění trvanlivosti konsolidačních snah a zlepšení struktury státního rozpočtu budou nezbytná přísná opatření. Jelikož je Slovensko součástí eurozóny, ovlivňuje slovenskou měnovou politiku do značné míry ECB. Extrémně nízká inflace v celé eurozóně na začátku roku 2014 vyvolala obavy, že ekonomické oživení ochabuje a hrozí deflace. V červnu ECB snížila své základní úrokové sazby a ohlásila sérii dalších opatření namířených proti dezinflačním tendencím v rámci celé eurozóny. Její kroky budou euro tlačit směrem dolů. Očekává se, že základní úrokové sazby několik dalších let zůstanou na stávajících rekordně nízkých úrovních. Po poklesu v roce 2012 se celkový zisk bankovního sektoru v roce 2013 meziročně opět zvýšil. To lze připsat stále relativně silnému růstu retailových úvěrů, díky kterému stoupl čistý úrokový výnos bank. Přestože v retailovém sektoru vzrostly nesplácené úvěry a náklady na úvěrová rizika, vykompenzovaly tento nárůst přesně opačné tendence v rámci portfolií firemních úvěrů. Jelikož míra tvorby rezerv na ztráty z úvěrů výrazně nezaostala za změnou stavu nesplácených úvěrů, dařilo se domácímu bankovnímu sektoru nadále relativně dobře krýt pochybné úvěry. Pozitivním trendem ve slovenském bankovním sektoru byl pokračující růst ukazatele kapitálové přiměřenosti, jenž se v roce 2013 zvýšil na 17,2 procenta, a převyšuje tak průměrnou hodnotu eurozóny.

10 10 Banking Executive Survey 2014 Balkánské státy Albánie 88 % 6 % 73 % limit pro státní dluh ve výši 45 procent, ale již ho překročilo. Obecný závěr, který je možné učinit z prohlášení Evropské komise, je, že všechny země z tohoto regionu mají slabou rozpočtovou disciplínu. Kosovo Rumunsko Srbsko Slovinsko 60 % 7 % 89 % 65 % 1 % 54 % 83 % 4 % 50 % 112 % -32 % 56 % Aktiva bankovního sektoru v procentech HDP Ziskovost bankovního sektoru (RoE) Počet zahraničních bank mezi předními pěti a tržní podíl předních pěti bank Státy Balkánského poloostrova, které se účastnily tohoto průzkumu, vykázaly v roce 2013 roční růst HDP ve výši: Albánie 0,7 procenta, Kosovo 2,5 procenta, Rumunsko 3,5 procenta, Slovinsko -1,1 procenta a Srbsko 2,5 procenta. Ekonomiky těchto zemí se velmi liší. Členské státy EU, tedy Slovinsko a Rumunsko, jsou ve výhodné pozici, Srbsko pak jako první ze zbývajících zemí podalo oficiální přihlášku do Evropské unie a nedávno ho následovala Albánie, které byl udělen status kandidátské země. Všechny jmenované balkánské země zavedly fiskální pravidla nebo pracují na jejich zavedení Albánie zavedla 60procentní dluhový strop (dle standardů Paktu stability a růstu EU), ale v prosinci 2012 ho zrušila a její dluh strmě rostl. Srbsko má stanoven Obecným trendem měnové politiky v balkánských zemích je její uvolňování. Albánská národní banka snížila svoji klíčovou úrokovou sazbu po dvou předchozích sníženích v únoru a květnu klíčová úroková sazba v současné době činí 2,5 procenta. Srbská národní banka tento příklad následovala a snížila klíčovou sazbu z 9 procent na 8,5 procenta. Rumunská národní banka snížila klíčovou úrokovou sazbu na 3,25 procenta. Všechny balkánské státy se pokoušely zavést důležité reformy. Obzvláště Slovinsko v roce 2013 učinilo úspěšné pokusy o vyřešení největšího problému bankovního sektoru z uplynulých několika let rekapitalizaci systému a zahájení jeho restrukturalizace. V prosinci roku 2013 byl zveřejněn celkový kapitálový schodek systému ve výši 4,8 miliardy eur a největší banky významné pro systém státem ovládané společnosti Nova Ljubljanska banka, Nova Kreditna Banka Maribor a Abanka Vipa, které společně drží více než dvě třetiny aktiv slovinského bankovního systému, obdržely od slovinské vlády kapitálové injekce v celkové výši cca 3 miliardy eur. Rumunský bankovní sektor, který sice stále trápí vyšší podíl ohrožených úvěrů, které mají negativní dopad na poskytování půjček, kvalitu aktiv a míru ziskovosti, očekává ve střednědobém horizontu významné ekonomické oživení.

11 Banking Executive Survey Pobaltské státy Estonsko Lotyšsko Litva 106 % 12 % 91 % 121 % 13 % 61 % 62 % 10 % 79 % Aktiva bankovního sektoru v procentech HDP Ziskovost bankovního sektoru (RoE) Počet zahraničních bank mezi předními pěti a tržní podíl předních pěti bank Podle ekonomických prognóz by měl pokračovat růstový trend HDP ve všech třech zemích, což společně s nízkou mírou inflace vytvoří silnou makroekonomickou základnu pro jejich bankovní systémy. V roce 2013 vykázaly tři pobaltské země reálný růst HDP ve výši: Estonsko 0,8 procenta, Lotyšsko 4,1 procenta a Litva 3,3 procenta. Příčinou zlepšení výsledků HDP v uplynulých několika letech byla zvýšená míra konkurenceschopnosti v důsledku poklesu reálných mezd. Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti v regionu je významnější růst mezd výhledově nepravděpodobný. Vysoká míra nezaměstnanosti ovšem vytváří negativní tlaky na schopnost těchto zemí splácet státní dluh. Ekonomikám Estonska, Lotyšska a Litvy se v poslední době doporučuje přijmout opatření, která by pomohla oživit růst počtu úvěrů, udržet silný růst exportu a řešit určité problémy na trhu práce. Koordinace celostátní a regionální politiky pomůže těmto zemím udržet pokračování ekonomického růstu, obzvláště vzhledem k jejich současnému či budoucímu členství v eurozóně. Lotyšsko i Estonsko již členy eurozóny jsou a Litva se chystá na přijetí eura s účinností od 1. ledna Měnovou politiku, kterou uplatňuje litevská národní banka, a aplikaci příslušných nástrojů determinuje stanovení pevného směnného kursu mezi litasem a eurem (v účinnosti od roku 2002), neomezená výše směny litasu na rezervní měnu a naopak a plné krytí závazků litevské národní banky zlatými rezervami a rezervami v cizích měnách. Finanční sektor pobaltských států patří globálně k nejvíce otevřeným finančním sektorům a pro ekonomiky těchto zemí je charakteristická vysoká míra přímých zahraničních investic a zahraničního obchodu. Pobaltské státy obchodují hlavně mezi sebou a s ostatními evropskými zeměmi částečně v důsledku vyšší míry integrace v rámci EU; jedním z významných exportních trhů pro tyto země je ovšem také Rusko. Bankovnímu sektoru v pobaltských zemích dominují zahraniční banky. Téměř všechny banky jsou plně privatizovány a trh se vyznačuje vysokou mírou koncentrace největší banky jsou všechny buď dceřinými společnostmi, nebo pobočkami bank ze severských (skandinávských) zemí a jejich podíl na celkových aktivech a domácích úvěrech činí v Estonsku a Litvě téměř 95 procent, v Lotyšsku pak činí na celkových aktivech 53 procent a na domácích úvěrech 80 procent. Relativně menší podíl těchto bank na celkových aktivech v Lotyšsku odráží roli vkladů nerezidentů a zahraničních aktiv držených domácími bankami. Zahraniční banky tak poskytují převážnou většinu úvěrů pro soukromý sektor ve všech třech zemích. Vzhledem k významnému podílu financování ze strany mateřských bank na celkovém financování bank by mohla finanční situace severských (skandinávských) bank mít dopad na přísun finančních prostředků pro pobaltské banky a na podmínky pro úvěry. Poměr půjček ke vkladům u domácích bank zůstává relativně vysoký, i když financování ze strany mateřských bank od doby krize pokleslo (na konci roku 2013 činilo v Estonsku cca 133 procent, v Litvě cca 107 procent a v Lotyšsku cca 133 procent).

12 12 Banking Executive Survey 2014 Bělorusko 62 % 14 % 81 % Aktiva bankovního sektoru v procentech HDP Ziskovost bankovního sektoru (RoE) Počet zahraničních bank mezi předními pěti a tržní podíl předních pěti bank Ekonomická situace běloruské ekonomiky v roce 2013 byla charakterizována zpomaleným ekonomickým růstem. I přes jistou pozitivní dynamiku v první polovině roku 2013 dosáhl růst HDP pouze 0,9 procenta. Slabý vývoj byl způsoben především potížemi v exportu, což vyvolalo pokles průmyslové výroby a zvýšení deficitu běžného účtu. Na druhou stranu ekonomiku podpořil silný růst spotřeby domácností, umožněné růstem mezd. Běloruská ekonomika by měla růst jen pomalu a vnější nerovnováhy by měly přetrvávat. Národní banka Běloruska prognózuje inflaci na úrovni 12 procent i pro rok 2015 (2013: 16,5 procenta, prvních osm měsíců roku 2014: 12 procent). Hlavní obavy týkající se běloruské fiskální politiky se i nadále vztahují ke kvazifiskálním přímým úvěrovým operacím a mzdové politice. V roce 2013 se zvýšil objem nových dotovaných úvěrů o 35 procent a dosáhl podílu 5,5 procenta k HDP, což vedlo ke zvýšení domácí poptávky a zvýšení podílu dotovaných půjček na celkovém objemu úvěrů a k dalším obavám o efektivitu přidělování úvěrů. Zatímco v druhé polovině roku by mohlo dojít k významnému zmírnění, vzrostla v roce 2013 průměrná výše reálných mezd v ekonomice o 6 procent, což znamená, že jejich růst značně převýšil růst produktivity práce (odhadovaný na 1,5 procenta). Reálné měnové podmínky ekonomického rozvoje byly optimalizovány s ohledem na sazbu refinancování, zatímco politika úrokových sazeb přitvrdila v reakci na zhoršení likvidity bankovního sektoru. Účinnost této politiky brzdí provozní rámec, který není úplně dokonalý, a rušivý dopad dotovaných půjček. Domácí úrokové sazby nicméně mají přímý dopad na ochotu obyvatelstva držet místní měnu. I když bankovní sektor omezují makroekonomické trendy, vykázal v roce 2013 vysoký růst. Ten však může být pouze krátkodobý, protože rezervy zahraničních měn země jsou nízké v porovnání se zatížením ve formě zahraničního dluhu a požadavků na financování importu a vzhledem k tomu, že jakékoli narušení externího financování či energetických dotací z Ruska by mělo významný dopad na platební bilanci Běloruska.

13 Banking Executive Survey

14 02 Shrnutí

15 Banking Executive Survey Z naší analýzy vyplývá, že oproti roku 2012 se celková ekonomická situace v zúčastněných zemích v roce 2013 do určité míry zhoršila vzhledem ke zpomalení růstu HDP. Do budoucna však výsledky průzkumu slibují příznivější vývoj ekonomiky. Toto očekávání se již promítlo především do současného hodnocení bankovního sektoru. Bankéři tentokrát vnímali situaci mnohem optimističtěji než v závěrečném hodnocení z roku Nejpozitivněji ji hodnotili slovinští respondenti, zatímco běloruští a maďarští bankéři i nadále vnímali hospodářskou situaci vesměs negativně. Pozitivní trend dále posilují celková očekávání respondentů pro rok 2014 a ještě více pak vyhlídky pro rok Zhruba 70 procent dotázaných očekává, že v roce 2014 budou příjmy v bankovnictví alespoň srovnatelné s příjmy z roku 2013, a 45 procent se domnívá, že je dokonce předčí. V roce 2015 očekává srovnatelné výsledky 76 procent respondentů, zatímco 49 procent se domnívá, že bankovní příjmy budou v tomto roce ještě vyšší než v předchozím období. Běloruští a maďarští bankéři jsou opět pesimističtější než jejich kolegové z ostatních zemí. Oproti tomu ředitelé bank z Balkánského poloostrova mají nejoptimističtější představy o budoucím vývoji. Obecně řečeno se za nejdůležitější faktory pro ziskovost v bankovnictví považuje účinná regulace, rostoucí úroveň investic a posilování spotřeby domácností. Z odpovědí na otázku současného vnímání různých typů rizik vyplývá, že nejvýraznější jsou specifická úvěrová rizika. Někteří ředitelé velkých bank však výslovně uvádějí také rostoucí hrozbu kyberkriminality. Banky většinou prosazují úspory nákladů. Nikdo z respondentů neuvedl, že by jeho jediným strategickým cílem byly investice zaměřené na dlouhodobý růst. Upřednostňování úspor však není tak značné, což svědčí o tom, že obecně se banky nacházejí na stabilním místě někde na půli cesty mezi úsporami a investicemi zaměřenými na dlouhodobý růst. Ačkoliv vývoj nových produktů a služeb stále nemá mezi faktory, které ovlivňují produktivitu celého bankovnictví, velkou prioritu, považují ho jednotlivé banky za velmi důležitý. Na otázku, jaká opatření by zlepšila finanční výsledky jejich banky, většina respondentů odpověděla, že plánují investovat právě do vývoje produktů. Zvýšený zájem o pokrokové oblasti jako business inteligence (včetně řešení pro big data) a zákaznická zkušenost svědčí o výrazném trendu směrem k modernizaci

16 16 Banking Executive Survey 2014 způsobu, jakým banky podnikají. S ohledem na výši plánovaných investic přisuzují bankéři v našem průzkumu oběma těmto oblastem velký význam. Faktorem, který podle celkových očekávání respondentů ovlivní bankovní sektor nejvýrazněji, bude regulace. To není nic překvapivého; mnohem zajímavější jsou však jiné významné faktory jako služby šité na míru, jednoduché bankovní produkty a nové platební systémy.

17 Banking Executive Survey

18 03 Přehled

19 Banking Executive Survey Ekonomická situace, posuzovaná dle tempa růstu reálného HDP, byla u zemí zahrnutých v průzkumu horší v roce 2013 než v roce Některé výjimky lze pozorovat u zemí, které byly v červených číslech v roce 2012 těmto trhům se dařilo lépe v roce 2013, což může naznačovat změnu směrem k postupné hospodářské obnově v nastávajícím období. Očekávání tohoto pozitivního trendu je dále podpořeno prognózami nárůstu reálného HDP pro rok 2014 (viz níže uvedená tabulka) v těchto zemích. 2 Zdá se, že příznivý trend lze též očekávat v oblasti bankovnictví. Hodnocení současné ekonomické situace v bankovním sektoru, vezmeme-li v potaz vývoj v uplynulém roce, jsou nyní mnohem optimističtější než před dvěma lety. Země Růst reálného HDP [%] HDP na obyvatele (základ rok 2005, USD) Albánie 1,3 0,7 2, Rakousko 0,9 0,4 1, Bělorusko 1,7 0,9 1, Česká republika -1,0-0,9 1, Estonsko 3,9 0,8 2, Maďarsko -1,7 1,1 2, Kosovo 2,5 2,5 3, Lotyšsko 5,2 4,1 3, Litva 3,7 3,3 3, Polsko 1,9 1,6 3, Rumunsko 0,7 3,5 2, Srbsko -1,5 2,5 1, Slovensko 1,8 0,9 2, Slovinsko -2,5-1,1 0, S výjimkou Rumunska, jehož růst v době, kdy byla ostatní část regionu v recesi, může být přičítán tzv. efektu dohánění (catch-up effect). 2 Zdroj: IMF

20 20 Banking Executive Survey 2014 Graf 1: Jak hodnodíte současnou ekonomickou situaci v bankovním sektoru ve srovnání s minulým rokem? 13 % 12 % 66 % 2011/ % 30 % 30 % 2013/2014 Horší Stejná Lepší V roce 2012 přibližně 66 procent respondentů tehdejšího průzkumu hodnotilo ekonomickou situaci jako horší než v uplynulém roce a pouze 13 procent konstatovalo zlepšení situace. V současné studii se 30 procent respondentů domnívá, že se situace zhoršila, zatímco 40 procent je přesvědčeno, že se zlepšila. Slovinští bankéři patřili k nejoptimističtějším při posuzování ekonomických podmínek. Rekapitalizace bank a související faktory snížily nejistoty a mohou v budoucnu postupně napomoci k překonání slovinské recese, která patří k nejhlubším v celé eurozóně. Oproti tomu manažeři běloruských a maďarských bank i nadále vnímají ekonomické podmínky pesimisticky. Vzhledem k blízkému a silnému vztahu Běloruska s Ruskem je tento negativní výhled do značné míry způsoben nestabilní situací v sousední zemi. Naopak maďarský bankovní trh značně ovlivnilo zavedení daně z finančních transakcí.

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003

Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003 Ekonomický měsíčník LISTOPAD 23 ČNB ponechala úrokové sazby beze změny Bankovní rada snížila prognózu inflace. ČNB zmírnila své obavy z růstu retailových úvěrů. Centrální banka neklade překážky emisi dluhopisů

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416)

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické

Více

PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY

PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY Platit, či neplatit eurem? Analýza vývoje zemí uvnitř a vně eurozóny

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více