Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi."

Transkript

1 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 DIČ: CZ Laboratorní příručka Laboratoř Praha, CUBE, Evropská 178 Platnost dokumentu: 1. prosince 2014 Datum vypracování: 30. listopadu 2014 Datum schválení: 30. listopadu 2014 Vypracoval: Schválil: Věra Podhajská MUDr. Ivana Kyptová, vedoucí laboratoře Garant dokumentu: Miloslava Kociánová, manažer kvality Verze: 06 Identifikace dokumentu: VD.PCE 02 Důvěrnost: Veřejné Výtisk č.: Ostatní informace: Nahrazuje verzi 05, platnou od Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Verze: 06 platná od Strana 1 (celkem 21)

2 Obsah: 1. Úvod Předmluva Informace o laboratoři Identifikace laboratoře Základní údaje o laboratoři Zaměření laboratoře Úroveň a stav akreditace Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Spektrum nabízených služeb Popis nabízených služeb Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Požadavkové listy (OLV) Požadavky na urgentní vyšetření Používaný odběrový systém Příprava před vyšetřením Pacient Veterinární pacient Identifikační označení primárního vzorku Odběr vzorku Pacientské vzorky Množství vzorku Likvidace použitých odběrových materiálů Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Základní informace o bezpečnosti při práci se vzorky Informace k dopravě vzorků Zvláštní požadavky na zajištění preanalytické fáze Urgentní vzorky nutné oznámit, označit Urgentní vzorky bez nutnosti značení a hlášení Preanalytické procesy v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Kritéria přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Vyšetřování externími laboratořemi Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Hlášení výsledků v kritických intervalech Informace o formách vydávání výsledků, typech nálezů a laboratorních zpráv a jejich popis Vydávání výsledků přímo pacientům Změny výsledků a nálezů Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Konzultační činnost laboratoře Způsob řešení stížnosti Vydávání zdravotnického materiálu a odběrových pomůcek zákazníkům Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří Seznam vyšetření prováděných v laboratoři Seznam laboratoří provádějících vyšetření, které laboratoř neprovádí Související dokumentace Informované souhlasy Seznamy laboratoří Verze: 06 platná od Strana 2 (celkem 21)

3 1. Úvod 1.1 Předmluva Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové! Laboratorní příručku poskytujeme Vám všem, kteří potřebujete informace o Laboratoři Praha, CUBE, Evropská 178, o systému řízení kvality naší práce, o dokumentaci pracovních postupů v laboratoři i o našich pracovnících. Laboratorní příručka je vytvořena tak, aby splňovala požadavky pro akreditaci laboratoře, které vyplývají z národních akreditačních standardů pro zdravotnické laboratoře, z požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 15189:2007, z požadavků zdravotních pojišťoven, z doporučení příslušných odborných společností ČLS JEP a ze současných zvyklostí v laboratorní praxi v ČR. Doufáme, že zde najdete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou dobrou spolupráci. MUDr. Ivana Kyptová vedoucí laboratoře a kolektiv pracovníků laboratoře Verze: 06 platná od Strana 3 (celkem 21)

4 2.1 Identifikace laboratoře 2. Informace o laboratoři Název organizace synlab czech s.r.o. Identifikační údaje IČ: Typ organizace Statutární zástupce organizace Společnost s ručením omezeným; Provozování nestátního zdravotnického zařízení Jednatelé společnosti Adresa organizace U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Název laboratoře Laboratoř Praha, CUBE, Evropská 178 Adresa laboratoře Evropská 178, Praha 6 Okruh působnosti laboratoře Vedoucí laboratoře Vedoucí zdravotní laborant Manažer kvality Metrolog laboratoře Provádí laboratorní vyšetření pro ambulantní i lůžková zařízení MUDr. Ivana Kyptová Věra Podhajská Miloslava Kociánová Mgr. Eliška Křížková Sekce bakteriologie Odborný garant odbornosti 802 MUDr. Ivana Kyptová / MUDr. Jarmila Bečvářová Sekce mykologie Odborný garant odbornosti 822 MUDr. Ivana Kyptová Sekce parazitologie Odborný garant odbornosti 804 MUDr. Ivana Kyptová Sekce ATB středisko Odborný garant odbornosti 802 MUDr. Ivana Kyptová 2.2 Základní údaje o laboratoři Laboratoř Praha, CUBE, Evropská kontakty Vedoucí laboratoře MUDr. Ivana Kyptová Vedoucí ATB střediska MUDr. Ivana Kyptová Manažer kvality Kociánová Miloslava Metrolog Mgr. Eliška Křížková Vedoucí zdravotní laborant Věra Podhajská Verze: 06 platná od Strana 4 (celkem 21)

5 Telefonické spojení na všechna pracoviště zprostředkují pracovnice callcentra na čísle Telefonické spojení na dispečink svozové služby společnosti je zajištěno na čísle Zaměření laboratoře Laboratoř společnosti provádí bakteriologická, mykologická, parazitologická vyšetření, dále provádí konzultace získaných výsledků a nabízí služby ATB střediska Úroveň a stav akreditace Laboratoř Praha, CUBE, Evropská 178 naplňuje ve své činnosti požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2007 Zdravotnické laboratoře zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost a dále požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008, se zavedeným systémem managementu kvality. Laboratoř Praha, CUBE koncem roku 2013 úspěšně absolvovala akreditační řízení. Laboratoř se řídí dostupnými doporučeními odborných společností, má zaveden systém vnitřní kontroly kvality a účastní se systému externí kontroly kvality Státního zdravotního ústavu v Praze a externí kontroly kvality v rámci cyklů UK NEQAS. 2.5 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Laboratoř zajišťuje denní provoz s definovaným spektrem rutinních, specializovaných a urgentních vyšetření. Pracovní doba Laboratoře Praha, CUBE, Evropská 178 je následující: Pracovní doba Konec příjmu materiálu Všední dny 7:00-18: Soboty Neděle a svátky Pracovní doba ATB střediska je následující: Pracovní doba Všední dny + soboty 7:00-20:00 Neděle 8:00-20:00 Organizačně je laboratoř rozdělena na jednotlivé odečítací stanice, které tvoří logické celky podle jejich vybavení a prostorového rozmístění. Svoz vzorků biologického materiálu z ordinací vzdálených lékařů a nemocnic zajišťují pro laboratoř řidiči svozové služby společnosti. Laboratoř je vybavena moderními přístroji a analyzátory. Nedílnou součást tvoří i výpočetní technika (LIS - laboratorní informační systém), která pomáhá zabezpečovat vlastní provoz, tisk výsledků, kontrolní systém, statistiku, vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovny, archiv výsledků a další. Laboratoř je obsazena vyškoleným personálem, způsobilým k provádění laboratorních vyšetření. V laboratoři pracují lékaři a vysokoškolsky vzdělaní analytici i laborantky převážně s odbornou specializací a s oprávněním pracovat ve zdravotnictví, dále personál pracující ve zdravotnictví pod odborným dohledem. Verze: 06 platná od Strana 5 (celkem 21)

6 2.6 Spektrum nabízených služeb Laboratoř poskytuje (zajišťuje): vyšetření bakteriologická, mykologická, parazitologická běžně získávaných biologických materiálů (krev, sérum, plasma, moč, mozkomíšní mok, dřeňový punktát - kostní dřeň, výtěry a stěry a další typy materiálu určeného k bakteriologickému, mykologickému, parazitologickému vyšetření); odbornou konzultaci získaných výsledků a nabízí služby ATB střediska. průvodky materiálu lékařům pro objednávání vyšetření; svoz biologického materiálů z nemocnic a ordinací lékařů; doručení výsledků laboratorních vyšetření v tištěné formě a v elektronické podobě; evidenci a transport vzorků k vyšetřením ve smluvních a spolupracujících laboratořích; odběrový materiál na základě požadavků lékařů, kteří provádí odběry biologického materiálu ve svých ordinacích; vhodné zpracování dat v laboratorním informačním systému; bezpečný a zajištěný přístup k elektronickým výsledkům laboratorních vyšetření; 2.7 Popis nabízených služeb Viz kapitola 6. této Laboratorní příručky. Seznam nabízených vyšetření je uveden na webových stránkách - Přehled laboratoří Laboratoř Praha, CUBE, Evropská 178 Laboratorní metody. Urgentní vyšetření Některé vzorky je potřeba zpracovat mimořádně rychle po odběru. Seznam doporučených urgentních vyšetření je k dispozici v kapitole 3.14 Zvláštní požadavky na zajištění preanalytické fáze. Odběrová pracoviště včas před odběrem vzorku zajišťují požadavek na urgentní svoz na dispečinku dopravy. Urgentní vzorek se žádankou se dodává do laboratoře v sáčku označeném bílou nálepkou s červeným nápisem urgentní materiál. Dodání této pomůcky si vyžádejte přímo u našich obchodních zástupců nebo prostřednictvím řidiče svozové služby nebo na telefonní lince callcentra. 3.1 Základní informace 3. Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace o odběrech primárních vzorků pro jednotlivá vyšetření jsou uvedeny na webových stránka - Přehled laboratoří Laboratoř Praha, CUBE, Evropská 178 Laboratorní metody; Vyplnění tiskopisu Objednávka laboratorních vyšetření a identifikace primárního vzorku - viz kapitola 3.7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku; Popis odběrových nádobek pro primární vzorky - viz kapitola 3.5 Používaný odběrový systém; Typ primárního vzorku a množství, které je nutné pro vyšetření - viz kapitola 3.8 Odběry vzorků a 3.9 Množství vzorku. 3.2 Požadavkové listy (OLV) Pro zaslání požadavků na vyšetření je potřebné vyplnit OLV - Objednávku laboratorních vyšetření s uvedenými specifickými typy vyšetření. Laboratoř má k dispozici několik typů tiskopisů OLV - Objednávek laboratorních vyšetření (dále jen OLV ). OLV mají jednotnou úpravu. V záhlaví je místo pro vyplnění data a času odběru primárního vzorku, pro identifikaci odesílajícího zdravotnického zařízení a lékaře včetně IČZ, odbornosti, pro identifikaci pacienta, uvedení diagnózy, zdravotní pojišťovny, dále údaje, zda se jedná o vyšetření v rámci regresní náhrady nebo o pacienta, který si hradí vyšetření sám samoplátce. OLV je určena pro dodání vzorku od jednoho pacienta. Verze: 06 platná od Strana 6 (celkem 21)

7 OLV zahrnuje nabídku vyšetření, která laboratoř běžně provádí. Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na OLV: číslo pojištěnce (rodné číslo pacienta); příjmení, jméno pacienta; datum narození (povinný údaj, není-li obyvatelem ČR u pojištěných i u pacientů - samoplátců); kód zdravotní pojišťovny pacienta; základní diagnóza pacienta - ve formě 4-místného údaje; datum a čas odběru*; typ vzorku (krev, moč, likvor, sliny ); podpis a razítko žadatele zdravotnického zařízení; IČZ žadatele zdravotní pojišťovnou; číslo odbornosti žadatele vyšetření; telefonní kontakt na žadatele vyšetření, fax v případě potřeby označení požadovaných vyšetření (viz Seznamy vyšetření); vyznačení údaje o regresní náhradě. V případě, že nejsou vyplněny všechny požadované údaje, laboratoř nemůže zaručit dodání výsledků vyšetření. * V případě, že není na žádance uveden datum a čas odběru, laboratoř není schopna zaručit dodržení správné preanalytické fáze. Upozorňujeme, že její nedodržení může mít vliv na kvalitu výsledku. 3.3 Požadavky na urgentní vyšetření Vzorek je dodán na oddělení s příslušnou OLV. Po přejímce vzorku a OLV provedou pracovníci laboratoře neprodleně a přednostně požadované vyšetření. Výsledek je okamžitě po skončení vyšetření telefonicky oznámen lékaři požadujícímu urgentní vyšetření na telefonní číslo uvedené na OLV odpovědným pracovníkem laboratoře případně callcentrem společnosti synlab czech s.r.o.. V případě nutnosti konzultace výsledku s lékařem, kontaktuje lékaře přímo odpovědný pracovník laboratoře. 3.4 Používaný odběrový systém K odběru žilní krve se používá uzavřený vakuový systém VACUTAINER. Materiál k vyšetření Typ odběrového materiálu Příklad použití Srážlivá žilní krev Nesrážlivá žilní krev (EDTA) VACUTAINER zlatý, červený uzávěr VACUTAINER fialový uzávěr Leptospiry 3ml krve s EDTA malárie Krev na hemokultivaci Odběr moče sterilní střední proud 5-10 ml Speciální odběrová lahvička s tekutou kultivační půdou dodávanou laboratoří (výrobce Biomerieux) Sterilní plastová zkumavka s červenou zátkou, nebo uricult (zkumavka s kultivačními půdami) Hemokultivační vyšetření BacT/ALERT Kultivační vyšetření moče Verze: 06 platná od Strana 7 (celkem 21)

8 Materiál k vyšetření Typ odběrového materiálu Příklad použití Výtěry z horních cest dýchacích, oka, ucha, rány, rekta, pochvy, uretry a pod. Tampon na plastové nebo aluminiové tyčince s transportní půdou Amies Kultivační vyšetření z horních cest dýchacích, klinického materiálu, u materiálu z urogenitálního traktu včetně vyšetření na Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Výtěry z horních cest dýchacích na průkaz Bordetella pertusis, parapertussis Odběr stolice Otisk rektálních řas Hnis případně jiný tekutý materiál (punktát, likvor) Tekutý materiál určený k anaerobní kultivaci Sputum CAT SWAB pro Trichomonas vaginalis Odběrový tampon na drátku Plastová zkumavka se šroubovacím uzávěrem ( stolicovka ) s lopatičkou Podložní sklíčko s izolepou, nikoliv stolice, jmenovku nutno nalepit na okraj sklíčka (mimo zorné pole) Sterilní plastová zkumavka s červeným uzávěrem Sterilní stříkačka s uzávěrem nebo sterilní zkumavka Sterilní plastová zkumavka se širším hrdlem ( sputovka ) a šroubovacím uzávěrem Trichomonas vaginalis Nedoporučuje se transport, vhodné očk.přímo na půdy nutný předchozí kontakt s laboratoří Přímý průkaz parazitů,rotavirů, adenovirů, norovirů, Helicobacter pylori, průkaz Clostridium difficile (GDH + toxin), fekální Calprotectin Mikroskopické vyšetření na přítomnost vajíček Enterobius vermicularis (roup) Aerobní kultivační vyšetření a mikroskopie Anaerobní kultivační vyšetření a mikroskopie Kultivační a mikroskopické vyšetření sputa BAL Sterilní plastová zkumavka se zátkou Kultivační a mikroskopické vyšetření BALu Výtěry z urogenitálního traktu (mycoplasmata, ureaplasmata) Suchý tampon + speciální medium dodávané laboratoří (dodavatel Biomerieux) Kultivační vyšetření na Mycoplasma hominis a Ureplasma urealyticum Cizorodý materiál (katetry cévní a hemodialyzační, PMK, IUD, drény apod.) MOP Biopsie žaludeční sliznice krev na vyšetření Quantiferon - TB GOLD in Tube Sterilní plastová zkumavka s červeným uzávěrem Nátěr tamponem na podložní sklíčko, jmenovku nutno nalepit na okraj sklíčka (mimo zorné pole) Sterilní zkumavka z fyziologickým roztokem Speciální sterilní odběrové zkumavky pro toto vyšetření s barevnými víčky (šedé, červené, fialové) dodávané laboratoří Kultivační vyšetření, MAKI metoda u cévních katetrů, vyšetření IUD průkaz aktinomycet Mikroskopické vyšetření mikrobního obrazu poševního Kultivační vyšetření na Helicobacter pylori Mykobakteriologické vyšetření Verze: 06 platná od Strana 8 (celkem 21)

9 3.5 Příprava před vyšetřením Pacient Odběrová sestra musí: Před zahájením práce zkontrolovat správnost vyplněných údajů v záhlaví OLV. Pomocí kartičky pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny zkontrolovat platnost pojištění, rodné číslo a shodnost čísla (kódu) uvedeného na OLV s příslušnou zdravotní pojišťovnou, která vydala kartu pojištěnci. Zkontrolovat dostupnost odběrových pomůcek podle požadovaných vyšetření. Označit připravené zkumavky k odběru vzorku(ů) identifikačními údaji pacienta. Seznámit pacienta s postupem při odběru. Zkontrolovat identifikaci pacienta na připravených zkumavkách bezprostředně před provedením vlastního odběru vzorku(ů) materiálu na vyšetření Veterinární pacient Hlavní zásady pro přípravu veterinárního pacienta a odběrového materiálu: klidné zacházení se zvířetem, respektovaní asepse a antisepse, označení vzorků, nejen odebraných (primárních), ale také zpracovaných (sekundárních), aby byla vyloučená jakákoliv záměna; více viz.: 3.6. Identifikační označení primárního vzorku. 3.6 Identifikační označení primárního vzorku Primární vzorek musí být z důvodu jeho jednoznačné identifikace označen jménem a příjmením pacienta, jeho rodným číslem a označením typu materiálu. Vzorky pacientů určené k analýze bez úplné identifikace se v laboratoř nesmí vyšetřovat (viz kapitola 4.3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo OLV). Po kontrole přijatého materiálu a OLV jsou identifikační znaky pacienta, objednávajícího oddělení nemocnice a lékaře z OLV zadány do laboratorního informačního systému (LIS). Zadanému vzorku je přiřazeno identifikační laboratorní číslo, pod kterým je vzorek dále zpracováván. Přiřazené laboratorní číslo je pak vytištěno na výsledkovém listu. 3.7 Odběr vzorku Pacientské vzorky Odběry vzorků pro bakteriologická vyšetření Všechny odběry mají být provedeny, pokud možno PŘED ZAHÁJENÍM ANTIBIOTICKÉ TERAPIE. Pokud jsou odběry provedeny po zahájení ATB terapie, je nutné toto uvést do pole Poznámka na OLV. Za pokojovou teplotu skladování a transportu se považuje C. Odběr žilní krve Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno v poloze v sedě nebo leže převážně z kubitální žíly. Odběrový pracovník posoudí kvalitu žilního systému v loketní jamce. Dostává-li nemocný infuze do jedné končetiny, musí se provést náběr z druhé. Odběrový pracovník nasadí škrtidlo na příslušnou končetinu, z které se rozhodl provést odběr žilní krve. Pak na nataženém předloktí vybere vhodné místo pro odběr s dobrou viditelností žil event. citlivostí při pohmatu. Vydezinfikuje předpokládané místo vpichu a následně ho otře čtverečkem buničiny, aby se zabránilo případné kontaminaci při odběru nebo hemolýze v důsledku chemické interference. Při použití vakuových systémů se našroubuje vhodná jehla koncem s gumovým uzávěrem do plastového držáku (sterilní kryt jehly je přitom stále chráněný v plastovém pouzdru). Teprve po spojení jehly s držákem Verze: 06 platná od Strana 9 (celkem 21)

10 se odstraní kryt sterilní jehly! Palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a následně se nasazují vhodné zkumavky na gumový uzávěr jehly zašroubované v plastovém vodícím krytu (držáku jehly). Krev začne proudit do zkumavky a je nasávaná do ní podtlakem vytvořeným vakuem ve zkumavce, a to v objemu přesně nastaveného a vytvořeného vakua ve zkumavce výrobcem. Po sejmutí zkumavky z držáku jehly se gumová manžeta jehly shrne zpět a uzavře výtokový konec jehly, takže systém zůstane uzavřen. Pak lze nasadit další a obdobným způsobem další vacutainerovou zkumavku. Po provedení odběru a naplnění příslušných zkumavek žilní krví je nutné uvolnit a odstranit škrtidlo. Škrtidlo je nutné uvolnit nejpozději po uplynutí 1minuty od zaškrcení končetiny. Teprve potom se vytáhne jehla ze žíly. Místo vpichu i s jehlou se zakryje čtvercem buničiny, na ten je potřeba opatrně zatlačit a pomalu vytáhnout jehlu, aby se zabránilo krvácení. Pacient se poučí, že si musí na tampon tlačit druhou rukou 3-5 minut nebo až do úplného zastavení krvácení. Pak odběrový pracovník zakryje místo vpichu částí náplasti se savou tamponádou a zalepí okraje náplasti na kůži pacienta. Důležité je vědět, že vakuová zkumavka se nesmí nasadit do držáku jehly na její konec s gumovou manžetou před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo (nasál by se vzduch z atmosféry) a do zkumavky by po provedení vpichu do žíly neproudila krev, resp. by krev nebyla nasávaná podtlakem vakua. Dalším důležitým upozorněním je, že po provedení odběru se nesmí vytáhnout jehla ze žíly při zaškrcené končetině. V důsledku přetlaku krve napumpované do žil při zaškrcené končetině by došlo po vytažení jehly k výronu krve do podkoží a vytvoření hematomu ( modřiny ), čímž by se poškodil pacient. Proto se nesmí opomenout nikdy to, že jehlu lze vytáhnout ze žíly až po uvolnění a odstranění škrtidla! Je-li ve zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému tak, že po naplnění zkumavky krví se tato ihned vytáhne z držáku jehly. Vakuum ve zkumavce zajistí objemově správné naplnění zkumavky, čímž se docílí správného poměru krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat desetinásobným šetrným převracením. Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu srážlivé a nesrážlivé žilní krve: V případě požadavku vyšetření na hemokulturu se vzorek odebírá jako první. Následně se provede - Odběr srážlivé krve: zkumavka s gelem bez přísad. Teprve potom následuje - Odběr nesrážlivé krve: zkumavka s - citrátem - K2-EDTA - heparinem - fluorid oxalátem Podle jednotlivých typů vyšetření se tedy doporučuje dodržet toto pořadí: - zkumavka pro hemokultury, - zkumavky bez přísad, - zkumavky pro hemokoagulaci, - ostatní zkumavky s přísadami. Doporučené pořadí odběru z jednoho vpichu pouze nesrážlivé žilní krve: Odběr pouze nesrážlivé krve: zkumavka s - K2 nebo 3-EDTA - citrátem - heparinem - fluorid oxalátem Odběr likvoru Odběr vzorku lumbální punkcí do sterilní plastové zkumavky. Pro kultivační vyšetření je potřeba minimálně 0,5 ml vzorku. Odeslat do laboratoře co nejdříve po odběru, transportní teplota je 2-8 C. Verze: 06 platná od Strana 10 (celkem 21)

11 Výtěry z horních cest dýchacích Odebírají se ráno, nalačno, pacient nemá vyčištěné zuby. Používá se tampon na drátěné nebo plastové tyčince s transportní půdou Amies. Takto uchovaný vzorek je nutné zpracovat do 48 hodin, skladování a transport při pokojové teplotě. Výtěr z krku tampon na plastové tyčince s transportní půdou Amies, provede se stěr z patrových oblouků nebo z tonsil. Takto uchovaný vzorek je nutné zpracovat do 48 hodin, skladování a transport při pokojové teplotě. Výtěr z laryngu tampon na hliníkovém drátu se zahne o okraj zkumavky, může se zvlhčit sterilním fyziologickým roztokem. Zavede se za kořen jazyka a pacient se vyzve, aby zakašlal. Tampon se umístí do transportní půdy Amies. Takto uchovaný vzorek je nutné zpracovat do 48 hodin, skladování a transport při pokojové teplotě. Výtěr z epifaryngu tampon na hliníkovém drátu se zahne o okraj zkumavky, zavede se za patrové oblouky a provede se stěr. Tampon se umístí do transportní půdy Amies. Takto uchovaný vzorek je nutné zpracovat do 48 hodin, skladování a transport při pokojové teplotě. Výtěr z nosu tampon na hliníkovém drátu nebo na plastové tyčince s transportní půdou Amies se zavede postupně do obou nosních dírek a provede se stěr. Takto uchovaný vzorek je nutné zpracovat do 48 hodin, skladování a transport při pokojové teplotě. Výtěr z ucha Používá se sterilní tampon na drátěné nebo plastové tyčince s transportní půdou Amies. Takto uchovaný vzorek je nutné zpracovat do 48 hodin, skladování a transport při pokojové teplotě. Výtěr ze středouší odběr provádí otorinolaryngolog. Zevní zvukovod se před odběrem vyčistí. Po provedení paracentézy se tekutina vytékající ze středouší zachytí na odběrový tampon, aniž by došlo ke kontaktu se zevním zvukovodem. Tampon se zanoří do transportní půdy Amies. Takto uchovaný vzorek je nutné zpracovat do 48 hodin, skladování a transport při pokojové teplotě. Výtěr ze zvukovodu provede se na sterilní tampon s transportní půdou Amies. Takto uchovaný vzorek je nutné zpracovat do 48 hodin, skladování a transport při pokojové teplotě. Výtěr z oka Používá se sterilní tampon na drátěné tyčince s transportní půdou Amies. Tamponem se provede stěr ze spojivky a zanoří se do transportní půdy. Takto uchovaný vzorek je nutné zpracovat do 48 hodin, skladování a transport při pokojové teplotě. Výtěr z recta Používá se sterilní tampon na plastové tyčince s transportní půdou Amies. Odběrový tampon se zavede za anální svěrač a opatrnou rotací se setře povrch anální sliznice a krypt. Tampon se vloží do zkumavky s transportním mediem. Zkumavka musí být dobře uzavřena. Takto uchovaný vzorek je nutné zpracovat do 48 hodin, skladování a transport při pokojové teplotě. Odběr stolice na kultivaci Clostridium difficile Odebírá se 5g nebo 5 ml čerstvé stolice do plastového kontejneru se šroubovacím uzávěrem. Vzorek je třeba doručit do laboratoře co nejdříve, nejlépe do 2 hod po odběru a při transportu uchovávat při 2-8 C. Verze: 06 platná od Strana 11 (celkem 21)

12 Stěr z kůže a rány Používá se sterilní tampon na drátěné nebo plastové tyčince s transportní půdou Amies. Provádí se stěr ze spodiny defektu a tampon se zanoří do transportní půdy. Pokud je defekt krytý krustou zaschlého sekretu (např. u impetiga), krusta se nejdříve snese, pak se provede odběr. Takto uchovaný vzorek je nutné zpracovat do 48 hodin, skladování a transport při pokojové teplotě. Odběr hnisu a tekutého materiálu (punktáty) Materiál určený k aerobní i anaerobní kultivaci se odebírá do sterilní plastové zkumavky nebo sterilní stříkačky. Vzorek je nutné odeslat do laboratoře co nejdříve po odběru, transportní teplota je 2-8 C. Do laboratoře se z důvodu bezpečnosti zasílají stříkačky bez jehel. Materiál, který není řádně zabezpečen proti zranění pracovníka, laboratoř není povinna zpracovat. Výtěry z urogenitálního traktu Používá se sterilní tampon na drátěné nebo plastové tyčince s transportní půdou Amies (pro běžnou aerobní kultivaci, kultivaci na kvasinky, Gardnerellu vaginalis, Neisseria gonorrhoeae). Do CAT SWAB média se odebírá vzorek na vyšetření na Trichomonas vaginalis a kvasinky. Nátěr poševního sekretu k odečtení MOP se provádí na mikroskopické podložní sklíčko. Vzorky odebrané na tamponu s transportní půdou Amies se ponechávají před transportem při pokojové teplotě. Takto uchovaný vzorek je nutné zpracovat do 48 hodin, skladování a transport při pokojové teplotě. Výtěry z uretry se provádí ráno, pacient přijde nevymočen. Výtěry z cervixu a pochvy (ze zadní klenby poševní) provádí gynekolog. Vzorky odebrané na tamponu s transportní půdou Amies se ponechávají před transportem při pokojové teplotě. Takto uchovaný vzorek je nutné zpracovat do 48 hodin, skladování a transport při pokojové teplotě. Urogenitální mycoplasmata - výtěr z urogenitálního traktu Odběr suchým tamponem do speciálního media (označené R1, dodavatel Biomerieux). Před transportem se uchovává vzorek při pokojové teplotě. Pokud není možné vzorek transportovat v den odběru, je možné jej uchovat při teplotě +2 až +8 C po dobu 48 hodin. Odběr moče na kultivaci Odběr moče na kultivaci se provádí do sterilní zkumavky o objemu 10ml. Po pečlivém omytí ústí uretry se buď zavede sterilní katétr, nebo se odebere tzv. střední proud moče (první porci pacient močí mimo zkumavku, střední proud zachytí do zkumavky a zbytek domočí opět mimo zkumavku). Vzorek je nutno co nejrychleji transportovat do laboratoře při chladničkové teplotě. Pro odběr moče můžeme použít i Uricult (nádobku s nosičem a živnými půdami). Pacient zachytí střední proud moče do uricultové nádobky. Nosič se živnými půdami se ponoří do moči tak, aby byly obě agarové vrstvy úplně smáčeny. Po namočení živných půd na nosiči se moč z nádobky vylije. Namočený nosič se zašroubuje do nádobky, která pak slouží jako transportní nádobka. V nádobce nesmí zůstat přebytečná moč, půdy nosiče nesmí být vyschlé. Při manipulaci s nosičem živných půd je nutno se vyvarovat dotyku v okolí nádobky, aby nedošlo ke kontaminaci. Vzorek musí být urychleně zpracován. Uriculty uchováváme při 37 C, není-li možné, pak alespoň při pokojové teplotě, neochlazujeme a nedáváme do lednice. Takto můžeme Uricult uchovat až do druhého dne. Odběr sputa na bakteriologické vyšetření Provádí se do sterilní nádobky se širším hrdlem a šroubovacím uzávěrem. Odběr se provádí vždy za dohledu sestry nebo lékaře. Po opakovaném vypláchnutí ústní dutiny a vykloktání pitnou vodou (omezení kontaminace orofaryngeální mikroflórou) pacient zhluboka zakašle tak, aby vykašlal sekret z dolních cest dýchacích. Takto získané sputum zachytí do sterilního kontejneru v objemu nejméně 1 ml. Takto uchovaný vzorek je nutné zpracovat do 48 hodin, skladování a transport při pokojové teplotě. Verze: 06 platná od Strana 12 (celkem 21)

13 Odběr krve na hemokultivaci Provádí se přímo do hemokultivačních lahviček dodávaných laboratoří (dodavatel Biomerieux): Děti: PF pediatrická lahvička (žluté značení) jedna pro 1 odběr, 5 ml krve Dospělí: Pro odběr krve u pacienta bez ATB léčby použijte tyto odběrové lahvičky (OBĚ): SA standardní aerobní lahvička (modré značení) 10 ml krve SN standardní anaerobní lahvička (fialové značení) 10 ml krve Odebírají se nejlépe 3 páry vzorků krve v intervalu minut před nasazením ATB terapie. Pro odběr krve u pacienta s ATB léčbou použijte tyto odběrové lahvičky (OBĚ): FA aerobní lahvička (zelené značení) 10 ml krve FN anaerobní lahvička (oranžová značení) 10 ml krve Vhodné načasovat odběr bezprostředně před aplikací příští dávky ATB. Odebírá se maximálně 10ml krve, minimálně 5 ml krve u dospělého pacienta. Místo vpichu a zátku hemokultivační nádobky je třeba pečlivě dezinfikovat. Vzorek se uchovává při pokojové teplotě. Nedávat do ledničky. Odběr na kultivaci Helicobacter pylori Odebírá se při endoskopickém vyšetření žaludku biopsie žaludeční sliznice do sterilní zkumavky a přidává se 1 ml fyziologického roztoku. Vhodné je doručit vzorek co nejdříve do laboratoře. Odběr otisku perianálních řas k průkazu enterobiózy Odběr se provádí ráno před omytím nebo otřením. Provedeme otisk perianálních řas na průhlednou lepicí pásku a nalepíme na podložní sklíčko. Vzorek se označí a umístí do vhodného plastového obalu určeného k transportu. Vhodné je doručit vzorek co nejdříve do laboratoře, nejdéle však 48 hodin od odběru. Odběr stolice na parazitologické vyšetření Odebíráme do plastových nádobek se šroubovacím uzávěrem kousek stolice velikosti vlašského ořechu. Odebíráme 3 po sobě jdoucí dny po jednom vzorku nebo 3 vzorky během 1 týdne obden. Vzorky doručit do laboratoře při teplotě 2 8 C. V případě speciálních parazitologických vyšetření je lépe konzultovat odběr s laboratoří. Odběr stolice pro průkaz antigenu norovirů, adenovirů, rotavirů, Helicobacter pylori, Clostridium difficile (Ag + Toxin), fekální Calprotectin Odebíráme do plastových nádobek se šroubovacím uzávěrem kousek stolice velikosti alespoň lískového oříšku pro každé vyšetření. Vzorek po odběru je potřebné doručit co nejdříve do laboratoře, nejdéle do 12 hodin od odběru při 2 8 C. Odběr moči pro průkaz vajíček Schistosoma haematobium Odebíráme poslední porci moče po tělesné námaze (např. běhání po schodech). Ne ranní moč! Vzorek po odběru je potřebné doručit co nejdříve do laboratoře při 2 8 C. Odběr krve na malárii Odebíráme nesrážlivou krev do zkumavek s EDTA. Vzorek po odběru je potřebné doručit co nejdříve do laboratoře. Důležité je informovat laboratoř o místě a termínu pobytu pacienta v zahraničí, zda měl horečky a užíval antimalarika. Odběr krve pro serologické vyšetření leptospir metodou aglutinace-lýze Odebíráme srážlivou krev na lačno (v žádném případě nesmí být chylózní). Vzorek po odběru je potřebné doručit co nejdříve do laboratoře při 2 8 C. Verze: 06 platná od Strana 13 (celkem 21)

14 Odběr materiálu pro průkaz akantaméb (akantamébová keratitida) Do laboratoře zasíláme seškrab tkáně rohovky v oblasti vředu, který okamžitě inokulujeme na kultivační plotnu (po domluvě dodá laboratoř), kontaktní čočky a roztok pro uchovávání kontaktních čoček. Odběr vzorků na vyšetření Quantiferon - TB GOLD in Tube Pro odběr vzorku na toto vyšetření jsou používány 3 speciální odběrové zkumavky: Nil kontrola šedé víčko, TB antigeny červené víčko, Mitogen kontrola fialové víčko. Do každé ze tří zkumavek se odebere vzorek 1 ml krve. Zkumavky jsou o objemu v rozmezí 0,8 1,2 ml, proto musí být hladina krve blízko černé rysky na štítku, která značí 1 ml. V případě, že se odebere menší množství vzorku, tak se doporučuje odebrat krev znovu. Jelikož odběr krve do zkumavek jehlou probíhá relativně pomalu, nechá se krev natékat do zkumavky tak dlouho, až je zkumavka zaplněná po rysku, nebo až přestane krev do zkumavky vtékat. Pokud se k odběru používá jehla s motýlkem, je vhodné, aby se provedl nejdříve odběr vzorku do jiné zkumavky, aby se zaplnila hadička krví, až potom použít odběrové zkumavky na vyšetření Quantiferon - TB GOLD in Tube. V odběrových zkumavkách na vyšetření Quantiferon - TB GOLD in Tube jsou přítomny antigeny v lyofilizované podobě na vnitřní stěně zkumavky. Proto je velmi důležité, aby byly přítomné antigeny dobře promíchány s obsahem odebrané krve, a to opakovaným obracením dnem vzhůru 8 10x nebo třepáním zkumavky po dobu 5 minut. Zkumavky se po promíchání skladují ve vertikální poloze. Neochlazují se ani nezamrazují, skladování při pokojové teplotě a musí být co nejdříve po odběru dodány do laboratoře, nejdéle do 16 hodin po odběru. 3.8 Množství vzorku Získání potřebného množství vzorku při primárním odběru za účelem bakteriologického, mykologického či parazitologického vyšetření nebo u speciálních vyšetření je popsáno v předcházející kapitole. 3.9 Likvidace použitých odběrových materiálů Nakládání s odpady ze zdravotnictví se řídí obecně zákonem č. 185/2001 Sb. Jejich odstraňování se provádí ve smyslu vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb., která upravuje podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Transport primárních vzorků do laboratoře: Ze svozu z odběrových pracovišť laboratoře. Svoz z odběrových pracovišť je zajištěn svozovou službou Okamžitě po doručení je materiál přijat do laboratoře, roztříděn a označen pro další postupy. Ze svozu z ordinací lékařů a z nemocnic Podle stanoveného itineráře a časového harmonogramu rozpisu trasy schváleného vedoucím dopravy, objíždí řidič v určenou dobu jednotlivé lékaře. V případě poruchy vozidla je vedoucí dopravy povinen zabezpečit náhradní vozidlo, které převezme vzorky k dopravě do laboratoře. O této situaci musí být vyrozuměn lékař požadující vyšetření. Okamžitě po doručení svozem je materiál přijat do laboratoře, roztříděn a označen pro identifikaci a další postupy v laboratoři podle vypracovaných Standardních operačních postupů. Verze: 06 platná od Strana 14 (celkem 21)

15 3.11 Základní informace o bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve vyhlášce MZ ČR č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky pro předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této vyhlášky byly stanoveny následující zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek určený pro mikrobiologické vyšetření krve je nutno považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější stěna zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku laboratoří. Vzorky pacientů s podezřením na přenosné(á) virové(á) onemocnění či multirezistentní nozokomiální nákazu musí být vhodným způsobem označeny. Vzorky pacientů v předchozí době s již prokázaným přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nozokomiální nákazou, musí být při následném požadavku na vyšetření rovněž viditelně označeny. Při manipulaci se vzorky musí personál používat ochranné pracovní pomůcky v souladu s Provozním řádem laboratoře. Zaměstnanci laboratoře navíc musí postupovat ve své činnosti podle platné směrnicové základny a příslušných Standardních operačních postupů. Laboratoř a spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu Informace k dopravě vzorků Zkumavky s biologickým materiálem musí být zasílány k vyšetření uzavřené a co nejdříve po odběru dodány do laboratoře. Pro dopravu vzorků k vyšetření v laboratoři je možné využívat svozovou službu společnosti, kterou organizačně řídí vedoucí oddělení dopravy. Ten ve spolupráci s obchodním oddělením organizuje svozovou službu tak, aby bylo zajištěno splnění požadavků na čas, rozmezí teplot, na zajištění neporušenosti vzorků, bezpečnosti dopravce, veřejnosti i přijímajícího pracoviště. Svozová služba zajišťuje rovněž dopravu vzorků do externích laboratoří (viz bod 4.4). Svozová služba zajišťuje také dodání písemných výsledků laboratorních vyšetření zákazníkovi. Rovněž dodává lékařům žádanky pro vyšetření, zdravotnické materiály a pomůcky pro odběr vzorků a informační materiály podle požadavků zákazníka a pokynů obchodního oddělení. Řidiči svozové služby se řídí závaznými dokumentovanými postupy ke správné přepravě biologických vzorků od zákazníka k vyšetření v laboratoři, stejně tak postupy pro předávání výsledků laboratorních vyšetření i zdravotnického materiálu zákazníkům laboratoře. Postupy jsou součástí dokumentace systému managementu kvality společnosti synlab czech s.r.o Zvláštní požadavky na zajištění preanalytické fáze Některá vyšetření z důvodu nestability biologického materiálu vyžadují mimořádně zajištěný odběr vzorku nebo mimořádně zajištěnou přepravu k bezodkladnému zpracování v laboratoři. Seznam takových vyšetření předkládáme v následující tabulce: Verze: 06 platná od Strana 15 (celkem 21)

16 Urgentní vzorky nutné oznámit, označit Štítky k označení urgentního materiálu si vyžádejte u obchodního zástupce nebo na telefonní lince callcentra Malárie Požadované vyšetření Požadavek na odběr vzorku nesrážlivá krev s EDTA, nikoli srážlivá krev, vzorek označit jako urgentní materiál Požadavek na přepravu vzorku bezodkladně dopravit ke zpracování Urgentní vzorky bez nutnosti značení a hlášení Požadované vyšetření Clostridium difficile (GDH+toxin) stolice, nikoliv výtěr Parazitologické vyšetření speciální-při podezření na amébózu QuantiFERON - TB Gold Požadavek na odběr vzorku stolice, vzorek označit jako urgentní materiál 3 speciální zkumavky před odběrem vytemperovat na C, po odběru promíchat převracením 10x, aby došlo ke smočení veškerého vnitřního povrchu zkumavek-antigenů Požadavek na přepravu vzorku doručit do laboratoře nejlépe do 2 h po odběru nechladit, nutno doručit do laboratoře max. 2 h po defekaci Uchovávat a transportovat zkumavky ve svislé poloze Kultivační vyšetření moče sterilní zkumavka/kontejner doručit do laboratoře nejlépe do 2 h po odběru Kultivační vyšetření likvoru sterilní zkumavka, vzorek označit jako urgentní doručit do laboratoře co nejdříve, nejlépe do 2 h po odběru 4.1 Příjem žádanek a vzorků Identifikace pacienta na biologickém materiálu 4. Preanalytické procesy v laboratoři Nezbytnou identifikací biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří příjmení a jméno pacienta, číslo pojištěnce (rodné číslo) a označení typu materiálu (př. výtěr krk, nos..), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). Pokud je materiál označen jiným způsobem, který neodpovídá popisu Laboratorní příručky, ale přesto je nezaměnitelně idendetifikovatelný, laboratoř může materiál zpracovat. Na výsledkový list je uvedena poznámka: "DODANÝ MATERIÁL NEBYL OZNAČEN DLE LABORATORNÍ PŘÍRUČKY". Verze: 06 platná od Strana 16 (celkem 21)

17 Výjimku mohou tvořit pouze pacienti, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (osoby, u nichž jsou z nejrůznějších důvodů povinné identifikační znaky k dispozici pouze v částečném rozsahu). Odesílající subjekt je však povinen o této skutečnosti srozumitelně informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Jiný způsob označení biologického materiálu je nepřípustný, resp. je důvodem k odmítnutí vyšetření vzorku. 4.2 Kritéria přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Důvody pro odmítnutí biologického materiálu nebo žádanky v laboratoři: OLV s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné nebo nejasné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojišťovny, IČZ lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza, razítko a podpis ordinujícího lékaře) a není možné je doplnit na základě dotazu. OLV nebo nádobku z vnějšku znečištěnou biologickým materiálem. Neoznačenou nádobu s biologickým materiálem vzorkem. Biologický materiál vzorek - bez OLV. OLV se špatně odebraným biologickým materiálem v případě nedodržení pravidel odběru dle odst. 3.7 Odběr vzorku této příručky 4.3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na OLV rutinní požadavky. Při nesprávné identifikaci pacienta na OLV se požadovaná vyšetření provedou a výsledky se zablokují. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení nemocnice nebo lékaři a alespoň základní identifikace pacienta, vyžádá se od odesílajícího lékaře kompletní žádanka nebo doplňující údaje. Po obdržení těchto údajů je výsledek odblokován a zaslán ošetřujícímu lékaři. Není-li k dispozici údaj o odesílajícím subjektu, ani základní identifikace pacienta, materiál se neanalyzuje a likviduje, OLV se archivuje v laboratoři. V případě, že laboratoř příjme nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k poručení laboratorního doporučení pro preanalytickou fázi nebo nebyla dodržena délka přepravy je na výsledkovém listu uvedena poznámka, viz kap. 3.2 laboratorní příručky. 4.4 Vyšetřování externími laboratořemi Laboratoř zajišťuje vyšetření ve smluvních laboratořích pro potřebu laboratoře. Na přání či požadavek klienta zajišťuje vyšetření vzorku ve spolupracujících laboratořích nebo v ostatních laboratořích společnosti synlab czech s.r.o. Vyšetření v externích laboratořích lze tedy rozdělit podle charakteru prováděných vyšetření buď pro laboratoř, nebo na základě požadavku klienta na: Vyšetření v laboratořích provádějících doplňková a potvrzující vyšetření pro laboratoř na podkladě smlouvy vyšetření ve smluvních laboratořích. Vyžádání vyšetření ve smluvní laboratoři se dotýká činnosti odborných pracovišť laboratoře. Vyšetření v laboratořích provádějících vyšetření, která společnost nerealizuje a klient tato vyšetření žádá - vyšetření ve spolupracujících laboratořích, které mohou být i v laboratořích bez smluvního vztahu s laboratoří. 5. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 5.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Některé výsledky bakteriologického vyšetření vzorků podléhají epidemiologickému hlášení (např. výsledky kultivačního vyšetření výtěru z rekta první nález střevního patogenu). Verze: 06 platná od Strana 17 (celkem 21)

18 5.2 Informace o formách vydávání výsledků, typech nálezů a laboratorních zpráv a jejich popis Všechny výsledky jsou přezkoumány, technicky a medicínsky validovány odpovědnými pracovníky. Teprve potom jsou vytištěny Výsledkové listy a roztříděny podle zdravotnických zařízení, včetně výsledků vyšetření ze smluvních laboratoří. Výsledky ze smluvních laboratoří podléhají přezkoumání vedoucími odborných sekcí podle charakteru a druhu vyšetření. Veškeré roztříděné Výsledkové listy jsou uloženy do vyhrazených přepážek, odkud se distribuují lékařům svozovou službou. Výsledky na odloučená odběrová pracoviště přivážejí řidiči svozové služby. Zde na poliklinikách zabezpečí neprodleně doručení výsledků lékařům pracovníci odběrového pracoviště. Navíc ambulantní zdravotní sestry zdravotnických zařízení si výsledky vyzvedávají osobně v průběhu dne. Lékařům v ordinacích ze svozových míst předávají výsledky řidiči svozové služby. Výsledky pro nemocnice jsou předávány většinou do nemocniční laboratoře, která zabezpečuje sama jejich distribuci nebo na určené místo podle smlouvy, z kterého si nemocnice zabezpečuje rovněž distribuci sama. Ve výjimečných případech se výsledky zasílají doporučenou poštou nebo se vydávají osobně (podmínky, viz 5.3 Vydávání výsledků přímo pacientům). Všechny výsledky vyšetření, které byly zpracovány v laboratoři, se ukládají do archivu v LIS podle rodných čísel a lze je kdykoliv (např. při ztrátě) opět dohledat, vytisknout a zaslat zdravotnickým zařízením. Pracovníci laboratoře žádají, aby tato možnost byla využívána pouze v nutných případech. Pokud takový případ nastane, je potřebné pro dohledání výsledku vždy nahlásit rodné číslo pacienta. Laboratorní výsledky se vydávají v písemné papírové podobě. Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje: název laboratoře; jednoznačnou identifikaci pacienta jméno a příjmení, rodné číslo; název zdravotnického zařízení a adresu, jméno a příjmení lékaře požadujícího vyšetření; údaje o plátci za vyšetření kód zdravotní pojišťovny nebo označení samoplátce, kód diagnózy, datum a čas odběru vzorku, datum a čas přijetí primárního vzorku v laboratoři, datum a čas vydání výsledku, datum a čas aktuálního tisku nálezu (jiný datum a čas u opisu výsledku), druh vyšetřovaného materiálu, název vyšetření, výsledek vyšetření, v případě potřeby komentář k výsledku, jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě vzorku nebo k nedostatečnému množství vzorku apod.), symbol pro označení akreditovaného vyšetření nebo číslo standardního operačního postupu (SOP) pro příslušné vyšetření. Všechny výsledkové listy jsou kontrolovány kompetentními pracovníky. V LIS se ukládá informace o tom, který pracovník provedl kontrolu výsledků a dal souhlas k uvolnění výsledků. Osoba odpovědná za uvolnění výsledku je také uvedena na finálním výsledkovém listu k vyšetření. 5.3 Vydávání výsledků přímo pacientům Pacientům je možné jejich výsledkové listy předat v případě: - požadavku ošetřujícího lékaře, - na žádost pacienta tehdy, když se jedná o pacienta samoplátce. Verze: 06 platná od Strana 18 (celkem 21)

19 Pokud se jedná o pacienta samoplátce, je potřebné domluvit s pacientem, ke kterému lékaři má být jeho výsledek doručen, a to buď svozovou službou, nebo doporučenou poštou. Chce-li pacient samoplátce vyzvednout výsledek osobně, musí být na OLV písemně uvedeno, že si výsledkový list vyzvedne osobně. Při přebírání výsledku vydávající kompetentní pracovník laboratoře ověří totožnost pacienta kontrolou občanského průkazu nebo jiným obdobným dokumentem, potvrzujícím jeho identifikaci (např. pas, průkaz dlouhodobého pobytu cizince apod.). Výsledky se vydávají na odloučených odběrových pracovištích nebo v místě sídla laboratoře. 5.4 Změny výsledků a nálezů Opravy výsledkových zpráv (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem se provádí pro: změnu identifikace pacienta; změnu ve výsledkové části; změnu čísla zdravotní pojišťovny; změn v důsledku oprav týkajících se zdravotnického zařízení požadujícího vyšetření - IČZ lékaře, odbornost lékaře, doplnění dalších odborností lékaře, adresa, telefon, fax, oddělení u nemocnic apod. Oprava identifikace pacienta Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava čísla pojištěnce nebo oprava příjmení a jména pacienta, data narození, pohlaví. Vzhledem k tomu, že laboratorní informační systém nepořizuje údaj o rodném příjmení, týká se oprava také všech změn příjmení (vdané ženy, změna příjmení po rozvodu a podobně). Oprava identifikace se provádí buď při zadávání požadavků, nebo po skončení práce v rámci oprav databáze v archivu. Oprava výsledkové části Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány (opravy provádí kompetentní pracovník odborného pracoviště po schválení vedoucím pracoviště.) Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům ani doplnění vyšetření. Opravu výsledků schvaluje pouze vedoucí odborného pracoviště laboratoře nebo jeho zástupce. O každé změně výsledku se provede záznam: v archivu se zadá a vyplní opravená hodnota vyšetření; v LIS se provede záznam o provedené změně; do komentáře se uvede původní výsledek vyšetření, důvod změny, datum a čas, ke kterému se provedená změna vztahuje a jméno odpovědného pracovníka, který změnu provedl; opravený výsledek se vytiskne. 5.5 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Dostupností vyšetření se rozumí doba, ve které je laboratoř schopna přijmout vzorek k vyšetření. Časem odezvy laboratoře se rozumí časový interval od převzetí vzorku biologického materiálu laboratoří do vytištění výsledku a laboratoř garantuje jeho dodržení pro 90% dodaných vzorků. Prostřednictvím LIS laboratoř eviduje čas odběru vzorku, čas přijetí každého vzorku do laboratoře, čas vydání výsledků resp. čas tisku (tyto údaje jsou uvedeny na každém výsledkovém listu). Výsledky kultivačních vyšetření na bakteriologickém pracovišti jsou uzavírány nejdříve za 24 hodin (negativní moče, MOP, apod.), další výsledky po skončení identifikačních testů a testů citlivosti na ATB. Dílčí výsledky je možné konzultovat nejdříve druhý den po odběru, a to pouze jako předběžné. Výsledky hemokultivačních vyšetření (HK) jsou hlášeny průběžně při vzniku pozitivity HK telefonicky, a to nejdříve mikroskopie a další den informace o citlivosti či rezistenci k ATB, všechny informace jsou zapsány do sešitu HK - hlášení. Po ukončení vyšetřování je odeslán tištěný výsledek. V případě negativních HK odchází tištěný výsledek po 5 dnech. Verze: 06 platná od Strana 19 (celkem 21)

20 Čas odezvy laboratoře, jakož i informace k preanalytické přípravě pacienta a odběru vzorku, k množství vzorku, k dostupnosti vyšetření a ke stabilitě vzorku pro jednotlivá vyšetření všech odborných oddělení, jsou uvedeny v přílohách této Laboratorní příručky. 5.6 Konzultační činnost laboratoře Individuální dotazy na odbornou práci laboratoře jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky laboratoře. Individuální konzultace jsou poskytovány přes callcentrum linku. Callcentrum zajistí přepojení na příslušného odborného pracovníka (viz kapitola 2.2 Základní údaje o laboratoři). 5.7 Způsob řešení stížnosti Laboratoř pracuje v systému managementu kvality podle norem ČSN EN ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 15189:2007. Stížnosti na služby poskytované laboratoří nebo jiné podněty, jsou přijímány od zákazníků, pacientů nebo ostatních účastníků činnosti laboratoře telefonicky, písemně nebo osobně. Telefonicky může stěžovatel předat svoji stížnost vedoucím pracovníkům laboratoře nebo operátorkám callcentra společnosti, které o stížnosti příslušného vedoucího pracovníka uvědomí a stížnost zaevidují jako předanou. Pro sdělení stížností a podnětů je k dispozici také internetová adresa tato adresa je nabízena také automatickým hlasem každému volajícímu ještě před telefonickým spojením s operátorkou callcentra. Záznamy o stížnostech, včetně záznamů souvisejících s vyřízením stížnosti, jsou uloženy u manažera kvality v Knize stížností, která se skládá z jednotlivých záznamů o stížnostech a jejich řešení. Cílem laboratoře je spokojenost zákazníka, proto se snaží řešit všechny stížnosti objektivně a bez zbytečného odkladu. V případě oprávněnosti stížnosti či námitky musí vedoucí laboratoře přijmout taková opatření, aby k podobné situaci již nedocházelo. Reklamace se mohou podávat neomezeně po obdržení výsledku vyšetření. Reklamace, stížnost nebo námitka musí být vyřízena do 14 dnů od data doručení. Není-li možné dodržet termín pro vyřízení reklamace, stížnosti nebo námitky je laboratoř povinna o této skutečnosti informovat stěžovatele s uvedením důvodu a musí být uveden nový termín, do kdy bude záležitost vyřešena. Jestliže stěžovatel požaduje písemnou odpověď, vypracuje ji vedoucí laboratoře nebo jí pověřený vedoucí sekce přiměřeným způsobem. Kopie odpovědi je přiložena v Knize stížností u příslušné stížnosti. Rozdělení reklamací a kompetence pracovníků laboratoře k jejich vyřízení Stížnost na chyby ve výsledcích, nedodržení požadavků na vyšetření nebo délku trvání vyšetření přijímá a řeší vedoucí příslušného odborného pracoviště ve spolupráci s podřízenými. Stížnost na pozdní doručení výsledků, záměna adres řeší vedoucí pracoviště příjmu vzorků, která provede opis výsledku z archivu a opraví adresu příslušné ordinace. Pozdní doručování výsledků řeší ve spolupráci s vedoucím oddělení dopravy. Stížnosti na chování a vystupování zaměstnanců laboratoř a další závažné reklamace přijímá a řeší vedoucí laboratoře. 5.8 Vydávání zdravotnického materiálu a odběrových pomůcek zákazníkům Ambulantním ordinacím poskytuje laboratoř odběrový materiál a tiskopisy OLV - na základě objednávky. Kromě požadavků na materiál musí objednávka obsahovat razítko zákazníka, datum a podpis objednávajícího lékaře. Objednávka materiálu se předá řidiči svozové služby. Pověření pracovníci objednaný materiál podle požadavku připraví a řidič tento materiál předá v ordinaci společně s objednávkou materiálu ke kontrole splnění požadavku. Příjem materiálu pak lékař potvrdí na rubu objednávky razítkem, podpisem a datem převzetí dodaného materiálu. Potvrzený tiskopis řidič převezme a odevzdá nadřízenému. Verze: 06 platná od Strana 20 (celkem 21)

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

L A B O R A T O R N Í

L A B O R A T O R N Í L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODD Ě LENÍ LÉKA Ř SKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELH Ř IMOV, p.o. Verze č. 1 Datum platnosti: od 1. 3. 2010 1/36 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Stránka 1 (celkem 39)

Stránka 1 (celkem 39) Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: P-01-OKM Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 8.6.2015 Verze č.: 9 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Obchodní podmínky. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. Základní ustanovení Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Josef Frýbort F. X. Šaldy 5301/25 586 01 Jihlava IČO: 69719403 s platností od 16.3.2011 Nejsem plátce DPH Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu Odběr biologického materiálu Obsah přílohy: 1. Použité zkratky 2. Obecné zásady odběrů na bakteriologii 3. Podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii 3.1 Dýchací soustava 3.2 Trávící soustava 3.3 Močová

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle Příručky pro příjemce http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/2012-03-29_ppp_bez_reviz.pdf) Název zakázky: Energetická rekonstrukce ústřední

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Revize č.: 1 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 17. 6. 2013 Nahrazuje: Laboratorní

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

LP_ Laboratorní příručka Verze 08

LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: 16.4.2015 Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Krycí list Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Dodání automatického systému pro hemokultivaci bakterií včetně hemokultivačních nádobek VZ ev. č. 60024675 Zadavatel ÚSTAV

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je AUTODÍLY PEMA s.r.o. se sídlem Paskov, Místecká 132, PSČ 739 21, IČO 27810593 (dále

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Nemocnice Havlíčkův Brod Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ SPOLEČNÝCH LABORATOŘÍ Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů

Metodika pro pořizování a předávání dokladů Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 21 textu metodiky Upravené znění na základě výsledků projednání

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Země: ČESKÁ REPUBLIKA PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Datum: 1. Identifikace vašeho zařízení Instituce: Počet oddělení: Počet onkologických oddělení: Počet onkologických ambulancí v nemocnici: Počet

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více