Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013"

Transkript

1 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 DIČ: CZ Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: Datum vypracování: Datum schválení: Vypracoval: RNDr. Eva Uhlířová, vedoucí sekce mikrobiologie Ing. Dana Vránková, CSc., manažer kvality Schválil: RNDr. Eva Uhlířová, vedoucí laboratoře č a 1501 Garant dokumentu: Ing. Dana Vránková, CSc., manažer kvality Verze: 03 Identifikace dokumentu: VD.BM/MIK 02 Důvěrnost: Výtisk č.: Veřejné Příručka je řízena pouze v elektronické podobě Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Verze: 03 platná od Strana 1 (celkem 30)

2 Obsah: 1. Úvod Předmluva Informace o laboratoři Identifikace laboratoře Základní údaje o laboratoři Zaměření laboratoře Úroveň a stav akreditace Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Spektrum nabízených služeb Popis nabízených služeb Použité pojmy a zkratky Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Požadavkové listy (žádanky) Požadavky na urgentní vyšetření Ústní požadavky na vyšetření Používaný odběrový systém Příprava pacienta před vyšetřením Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Odběr vzorku Množství vzorku Likvidace použitých odběrových materiálů Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Základní informace o bezpečnosti při práci se vzorky Informace k dopravě vzorků Preanalytické procesy v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Kritéria přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Vyšetřování externími laboratořemi Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Hlášení výsledků v kritických intervalech Informace o formách vydávání výsledků, typech nálezů a laboratorních zpráv a jejich popis Vydávání výsledků přímo pacientům Opakovaná a dodatečná vyšetření Změny výsledků a nálezů Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Konzultační činnost laboratoře Způsob řešení stížnosti Vydávání potřeb laboratoří Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří Seznam vyšetření prováděných v laboratoři Sekce bakteriologie Sekce mykologie Sekce parazitologie Seznam laboratoří provádějících vyšetření, které laboratoř neprovádí Vyšetření prováděná ve smluvních laboratořích Vyšetření prováděná ve spolupracujících laboratořích Seznam funkčních testů Pokyny a instrukce Související dokumentace Verze: 03 platná od Strana 2 (celkem 30)

3 8.1 Přílohy Informované souhlasy Seznamy laboratoří Verze: 03 platná od Strana 3 (celkem 30)

4 1. Úvod 1.1 Předmluva Vážení klienti, vážení obchodní partneři, vážení zaměstnanci, kolegyně a kolegové, tato Laboratorní příručka je přehledným průvodcem procesního a systémového přístupu k řízení v sekci mikrobiologie Laboratoře Brno, Modřice, Evropská 873 a měla by Vám poskytnout potřebné informace nejen o laboratoři, jejím systému řízení kvality, dokumentaci pracovních postupů, ale také o našich pracovnících. Do nebyla mikrobiologie součástí Laboratoře Brno, Modřice, Evropská 873, ale byla jednou ze samostatných odborných laboratoří společnosti synlab czech s.r.o.. Pod názvem Laboratoř Brno, Lazaretní 6 prováděla mikrobiologická vyšetření v oblasti bakteriologie, mykologie a parazitologie v prostorách bývalé laboratoře BIO-PLUS, spol. s r.o.. Od se laboratoře BIO-PLUS, spol. s r.o. staly součástí společnosti synlab czech s.r.o.. Nové prostory a technické vybavení mikrobiologické sekce zlepšují podmínky pro kvalitní laboratorní služby. Pravidla systému řízení vychází ze normy ČSN EN ISO 9001:2009. zásad managementu kvality a jsou plně kompatibilní s požadavky Při tvorbě a zlepšování procesního modelu naší laboratoře jsme motivováni především kvalitou a bezpečím, poskytováním kvalitních služeb pro naše klienty a budováním partnerských vztahů na základě důvěry v kvalitu naší spolupráce. Důvěra je to podstatné a důležité co chceme našim zákazníkům nabídnout. Prvořadým zájmem je, aby nás naši klienti, zaměstnanci, partneři vnímali jako společnost, která je schopna uspokojit jejich potřeby, očekávání a to vysoce kvalitně a bezpečně. Proto jen letmý pohled pár let zpátky byla založena laboratoř BIO-PLUS, spol. s r.o.. Základy systému řízení jsme vybudovali v roce Od roku 2000 jsme úspěšně prošli třemi certifikacemi i následnými dozorovými audity u společnosti TÜV International. To, že je pro nás kvalita a její kontrola důležitá dokládáme tím, že všechna pracoviště laboratoře Brno, Lazaretní 6 (dříve BIO-PLUS, spol.s r.o.) byla na jaře roku 2007 akreditována. První reakreditaci jsme absolvovali na jaře roku 2010 podle norem ČSN EN ISO 15198:2007 (zdravotnické laboratoře) a ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (zkušební laboratoře). K došlo k fúzi a laboratoř BIO-PLUS, spol. s r.o. se stala nedílnou součástí společnosti synlab czech s.r.o. s novým označením Laboratoř Brno, Lazaretní byla Laboratoř Brno, Lazaretní 6 přestěhována do nových prostor brněnského laboratorního centra v Modřicích na ulici Evropskou 873. Od tohoto data platí nový název Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 sekce mikrobiologie. Laboratorní příručka je vytvořena tak, aby splňovala požadavky pro akreditaci laboratoře, které vyplývají z národních akreditačních standardů, z požadavků zdravotních pojišťoven, z doporučení příslušných odborných společností ČLS JEP a ze současných zvyklostí v laboratorní praxi v ČR. Součástí této příručky je nabídka služeb, které poskytujeme našim zákazníkům. Tato verze Laboratorní příručky je platná od a zahrnuje změny, kterými laboratoř prošla během provozu na novém pracovišti. Verze: 03 platná od Strana 4 (celkem 30)

5 Laboratorní příručka je vedena pouze v elektronické podobě. Je dostupná na adrese sekce Laboratorní příručky. Podle potřeb klinické a laboratorní praxe jsou v ní informace průběžně aktualizovány a účinnost nové verze je uvedena na úvodní straně dokumentu. Dokument je majetkem společnosti synlab czech s.r.o., originál je uložen u manažera kvality. Doufáme, že v této příručce najdete vše co Vás zajímá a potřebujete vědět pro naši vzájemnou dobrou spolupráci. RNDr. Eva Uhlířová, vedoucí sekce mikrobiologie Ing. Dana Vránková, CSc., manažer kvality Verze: 03 platná od Strana 5 (celkem 30)

6 2. Informace o laboratoři 2.1 Identifikace laboratoře Název organizace synlab czech s.r.o. Identifikační údaje IČ: Typ organizace Statutární zástupce organizace Společnost s ručením omezeným; Provozování nestátního zdravotnického zařízení Jednatelé společnosti Adresa organizace U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Název laboratoře Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 sekce mikrobiologie Adresa laboratoře Evropská 873; Modřice Okruh působnosti laboratoře Vedoucí laboratoře č a 1501 Vedoucí laboratoře (č organizační vedoucí pro č a 1501) Vedoucí laborant Úsekový laborant sekce mikrobiologie Manažer kvality sekce mikrobiologie Metrolog laboratoře komplexní mikrobiologická vyšetření biologického materiálu lidského i zvířecího původu, služby antibiotického střediska pro klinická pracoviště lůžkového i ambulantního typu. RNDr. Eva Uhlířová MUDr. Kateřina Pinterová Miroslava Jakubcová Marcela Žabčíková Ing. Dana Vránková, CSc. Bc. Pavel František Benda Sekce mikrobiologie Vedoucí sekce RNDr. Eva Uhlířová Odborný garant odbornosti 802, 804, 822 Doc. MUDr. Radomír Buček, CSc. Pracoviště bakteriologie a ATB Odborný garant odbornosti 802 Vedoucí ATB střediska Vedoucí sekce Odborný pracovník lékař specialista Odborný pracovník analytik specialista Odborný pracovník analytik specialista Odborný pracovník analytik specialista Doc. MUDr. Radomír Buček, CSc. MUDr. Zora Pokorná RNDr. Eva Uhlířová MUDr. Dagmar Bobulová MVDr. Jana Hrdinová Ing. Radana Jílková RNDr. Jan Kyselák Pracoviště mykologie (součástí pracoviště je příprava vakcín) Odborný garant odbornosti 822 Odborný pracovník analytik specialista Odborný pracovník analytik specialista Doc. MUDr. Radomír Buček, CSc. RNDr. Dana Hanuláková MVDr. Jana Hrdinová Pracoviště parazitologie Odborný garant odbornosti 804 Odborný pracovník analytik specialista Odborný pracovník analytik specialista Doc. MUDr. Radomír Buček, CSc. Ing. Radana Jílková RNDr. Jan Kyselák Verze: 03 platná od Strana 6 (celkem 30)

7 2.2 Základní údaje o laboratoři Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 sekce mikrobiologie Vedoucí laboratoře č a 1501; vedoucí sekce mikrobiologie RNDr. Eva Uhlířová Vedoucí laboratoře (č organizační vedoucí pro č a 1501) MUDr. Kateřina Pinterová Odborný garant 802, 804, 822 Doc. MUDr. Radomír Buček, CSc. Vedoucí ATB střediska MUDr. Zora Pokorná Odborný pracovník analytik specialista RNDr. Dana Hanuláková Odborný pracovník analytik specialista MVDr. Jana Hrdinová Odborný pracovník analytik specialista Ing. Radana Jílková Odborný pracovník analytik specialista RNDr. Jan Kyselák Úseková zdravotní laborantka Marcela Žabčíková Manažer kvality Ing. Dana Vránková, CSc. Metrolog Bc. Pavel Benda Správce dokumentace Alena Veselá TELEFONICKÉ SPOJENÍ NA PRACOVIŠTĚ JE ZAJIŠTĚNO PŘES CALLCENTRUM NA ČÍSLE Telefonické spojení na dispečink svozové služby laboratoře je zajištěno na čísle Poznámka: Vyšetření infekční sérologie jsou součástí Laboratorní příručky Laboratoře Brno, Modřice, Evropská sekce imunologie a infekční sérologie - subjektu akreditovaného pod č. 8024, která je k dispozici na adrese 2.3 Zaměření laboratoře Laboratoř Brno, Modřice, Evropská sekce mikrobiologie (dále jen laboratoř) společnosti synlab czech s.r.o. (dále jen společnost) provádí komplexní mikrobiologická (bakteriologická, parazitologická a mykologická) vyšetření biologického materiálu lidského i zvířecího původu doplněná o služby antibiotického střediska pro klinická pracoviště lůžkového i ambulantního typu. Součástí laboratoře je pracoviště výroby vakcín. Podrobná nabídka prováděných laboratorních vyšetření je v příloze. Laboratoř dále provádí na základě požadavků zákazníků stěry z prostředí a stanovení účinnosti sterilizátorů přímo u zákazníků. Verze: 03 platná od Strana 7 (celkem 30)

8 2.4 Úroveň a stav akreditace Společnost je certifikovaná podle normy ISO 9001:2008, se zavedeným systémem managementu kvality. Certifikát je dostupný na Laboratoř je od roku 2007 akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) a naplňuje požadavky norem ČSN EN ISO 15189:2007(Zdravotnické laboratoře) a ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (Zkušební laboratoře). Má zaveden systém interní kontroly kvality a účastní se systému externí kontroly kvality (EHK Státního zdravotního ústavu v Praze). Řídí se dostupnými doporučeními odborných společností. Jako akreditovaná zdravotnická i zkušební laboratoř provádí vyšetření v souladu s přílohou osvědčení o akreditaci. Osvědčení o akreditaci včetně příloh jsou dostupné na Do nás čeká reakreditace dle revidované normy ISO (ČSN EN ISO ed2:2013). 2.5 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Provoz sekce mikrobiologie je zajištěn 7 dní v týdnu: pracovní dny (pondělí pátek) sobota neděle svátky služební provoz hod hod. pouze příjem vzorků hod hod hod. Pro informaci o výsledcích vyšetření využívejte primárně služeb callcentra na bezplatných linkách a Telefonické sdělení výsledků je možné pouze po ověření identifikace volajícího (v návaznosti na Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb). V případě potřeby konzultace s pracovníky laboratoře, budete callcentrem po ověření přepojeni. Ověření probíhá na základě unikátního identifikačního kódu klienta, který obdrží po registraci v callcentru. Laboratoř se nachází v Modřicích na ulici Evropská 873. Organizačně se člení na odborné sekce, které tvoří logické celky podle jejich vybavení a prostorového rozmístění. Sekce mikrobiologie se člení na pracoviště bakteriologie, ATB středisko, mykologie, pracoviště výroby vakcín a parazitologie. Svoz vzorků biologického materiálu z ambulancí lékařů a lůžkových zařízení zajišťují pro laboratoř řidiči svozové služby společnosti synlab czech s.r.o. ale i externí organizace. Doprava vzorků do laboratoře odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a preanalytické fázi vyšetření. Laboratoř je vybavena moderními přístroji a analyzátory. Nedílnou součást tvoří i výpočetní technika (LIS - laboratorní informační systém), která pomáhá zabezpečovat vlastní provoz, tisk výsledků, kontrolní systém, statistiku, vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovny, archiv výsledků a další. Vysoce kvalifikovaný personál, způsobilým k provádění laboratorních vyšetření je zárukou kvalitní práce laboratoře. Ať již se jedná o lékaře, vysokoškolsky vzdělané analytiky, laborantky a laboranty většinou s odbornou specializací a oprávněním pracovat ve zdravotnictví. V neposlední řadě jde také o pomocný personál a osoby pracující ve zdravotnictví pod odborným dohledem. 2.6 Spektrum nabízených služeb Sekce mikrobiologie nabízí (zajišťuje): vyšetření bakteriologická, parazitologická a mykologická z biologických materiálů (krev, plasma, moč, mozkomíšní mok, dřeňový punktát - kostní dřeň, výtěry a stěry a další typy vzorků dle požadavků klientů); přípravu vakcín; kontrolu sterility prostředí; zkoušku účinnosti sterilizačních přístrojů (horkovzdušných, parních, ethylenoxidových, formaldehydových a plazmových) biologickými testy a testy chemické sterilizace; svoz biologického materiálu; žádanky pro objednávání vyšetření; Verze: 03 platná od Strana 8 (celkem 30)

9 odběrové soupravy; zpětný rozvoz nebo zasílání výsledků vyšetření (v tištěné formě nebo elektronické podobě - zabezpečenou cestou prostřednictvím programu MLAB a SLAB); telefonické hlášení v případě závažných nálezů; možnost elektronického způsobu přenosu výsledků vyšetření (pomůžeme s technickou stránkou věci); konzultace výsledků; konzultace ATB terapie; vzdělávací činnost (semináře, kurzy, stáže pro studenty); ostatní dle dohody 2.7 Popis nabízených služeb V sekci mikrobiologie se z biologických vzorků izolují a identifikují mikroby, stanovuje se jejich citlivost na antibiotika, antimykotika a chemoterapeutika, navrhuje se antimikrobiální léčba a kontroluje její účinnost. Původce infekčního procesu se určuje také na základě obranné reakce organizmu. Spolupráce s orgány hygienické služby spočívá v hlášení epidemiologicky významných patogenů izolovaných z dodaných vzorků biologického materiálu, jejich evidenci a uchování pro další studium a poskytování podkladů pro epidemiologická šetření atd. Kromě humánních vzorků zpracováváme také biologické materiály zvířecího původu zasílané veterinárními lékaři. Dále provádíme hodnocení a kontrolu účinnosti sterilizátorů. Pevnou součástí naší práce je i konzultační a vzdělávací činnost ať již formou osobního kontaktu, pořádáním seminářů, přednášek nebo konferencí. Dle možností se odborní pracovníci účastní na výzkumných grantových projektech. Podrobný seznam nabízených vyšetření je uveden v přílohách této Laboratorní příručky (viz kapitola 6.). Statimová vyšetření V sekci mikrobiologie je formou statimového vyšetření vždy zpracováván likvor a stolice na průkaz antigenu (GDH) a toxinů A a B Clostridium difficile. Pokud je požadováno přednostní vyšetření jiného vzorku musí být na žádance zřetelné označení STATIM (doporučujeme předchozí telefonickou konzultaci). Jinak musí žádanka splňovat běžné požadavky k identifikaci pacienta jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, dále datum a čas odběru vzorku (včetně hodiny a minuty odběru), razítko ordinujícího lékaře s IČZ, odborností a adresou, požadavek odesílajícího zdravotnického zařízení, včetně tel. kontaktu, diagnózu, zdravotní pojišťovnu hradící péči za pacienta, korektně zaškrtnuté jednotlivé požadavky na vyšetření, případně čitelně napsané požadavky nad rámec nabízených vyšetření. Příjem vzorků pro statimová vyšetření je dostupný po celou pracovní dobu. Statimová vyšetření mají přednost před vyšetřováním ostatních materiálů a jejich výsledky jsou telefonicky hlášeny lékařem laboratoře nebo pověřeným pracovníkem požadujícímu lékaři nebo zdravotnickému zařízení. Tato vyšetření jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu pacientů, či život ohrožující stav pacienta, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o pacienta či jeho život. 2.8 Použité pojmy a zkratky BAL CC (Callcentrum) ČIA o.p.s. Doba odezvy EHK LIS MEDIDAT MRSA Primární vzorek bronchoalveolární laváž pracoviště s přístupem do LISu s oprávněním sdělovat výsledek vyšetření a přijímat stížnosti. Pro zjištění aktuálního stavu zpracování vzorku je hovor přepojován na laboratoř. Český institut pro akreditaci obecně prospěšná společnost časový interval od převzetí vzorku biologického materiálu laboratoří do vytištění výsledkového listu externí hodnocení kvality laboratorní informační systém (MLAB a SLAB) služba pro elektronické zasílání výsledků methicilin rezistentní Staphylococcus aureus odebraný biologický materiál Verze: 03 platná od Strana 9 (celkem 30)

10 Žádanka objednávka laboratorního vyšetření 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1 Základní informace Základní informace o odběrech primárních vzorků pro jednotlivá vyšetření jsou v přílohách této Laboratorní příručky. Vyplnění tiskopisu Žádanka o laboratorní vyšetření a identifikace primárního vzorku je popsáno v kapitole 3.7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku. Popis odběrových nádobek pro primární vzorky uvádí kapitola 3.5 Používaný odběrový systém. Typ primárního vzorku a množství, které je nutné pro analýzu najdete v kapitolách 3.8 Odběry vzorků a 3.9 Množství vzorku a v přílohách této Laboratorní příručky. Instrukce pro požadování dodatečných analýz popisují kapitoly 3.4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření a kapitola 5.4 Opakovaná a dodatečná vyšetření. 3.2 Požadavkové listy (žádanky) Pro zaslání požadavků na vyšetření je potřebné vyplnit žádanku - objednávku laboratorního vyšetření. Laboratoř má k dispozici několik typů tiskopisů žádanek. Žádanky mají jednotnou úpravu. V záhlaví je místo pro vyplnění data a času odběru primárního vzorku, pro identifikaci odesílajícího zdravotnického zařízení a lékaře včetně IČZ, odbornosti, pro identifikaci pacienta, uvedení diagnózy, zdravotní pojišťovny, dále údaje, zda se jedná o vyšetření v rámci regresní náhrady nebo o pacienta, který si hradí vyšetření sám samoplátce. Žádanka může sloužit také jako statimová objednávka (označena STATIM). Typy žádanek: Formát A4 (původní) A4 (nová, modrá žádanka) Objednávka laboratorních vyšetření bakteriologie, mykologie a parazitologie bakteriologie, mykologie a parazitologie A4 (nová, žlutá žádanka) bakteriologie, mykologie a parazitologie; průkaz protilátek ze séra Žádanka zahrnuje i nabídku vyšetření, které laboratoř běžně provádí v tom případě slouží k předání společně se vzorkem do spolupracující laboratoře. Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance: číslo pojištěnce (rodné číslo pacienta); příjmení, jméno pacienta; datum narození; kód zdravotní pojišťovny pacienta; základní diagnóza pacienta - ve formě 4-místného údaje dle aktuální revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí; datum a čas odběru*; typ vzorku (krev, moč, likvor, sliny ); podpis a razítko objednavatele (zdravotnického zařízení); IČZ přidělené zdravotní pojišťovnou; číslo odbornosti žadatele vyšetření; telefonní kontakt na žadatele vyšetření, ová adresa; označení požadovaných vyšetření (viz Seznamy vyšetření); vyznačení neodkladné analýzy STATIM; Vysvětlivky: * V případě, že není na žádance uveden datum a čas odběru, laboratoř není schopna zaručit dodržení správné preanalytické fáze. Upozorňujeme, že její nedodržení může mít vliv na kvalitu výsledku. Verze: 03 platná od Strana 10 (celkem 30)

11 3.3 Požadavky na urgentní vyšetření Je-li požadováno urgentní vyšetření, mají tyto vzorky při příjmu absolutní přednost. Požadavky na urgentní vyšetření je nutné na žádance zřetelně označit slovem STATIM (akutní vyšetření). Současně je nutno uvést telefonický kontakt na odesílatele. Na statimová vyšetření je vhodné předem telefonicky upozornit lze při tom více specifikovat požadavek Tato vyšetření se při příjmu předřazují a dávají se k okamžitému zpracování. Výsledek tohoto urgentního vyšetření je ihned sdělován telefonicky lékaři požadujícímu statimové vyšetření na číslo uvedené na žádance. 3.4 Ústní požadavky na vyšetření Ústní požadavky na vyšetření (telefonické doobjednání) jsou neobvyklou formou objednání provedení analýzy daného vzorku. Lze je připustit jen ve výjimečných a urgentních situacích, kdy se jedná o doordinování některých vyšetření u pacientů, kteří již mají v laboratoři dodaný biologický materiál. A to za dodržení těchto pravidel: Biologický materiál musí splňovat kritéria pro možnost provedení vyšetření. Vyšetření se provádí po tel. konzultaci s lékařem. Pracovník, vyřizující tento požadavek vyhledá v laboratorním informačním systému (LIS) daného pacienta (dle jména a příjmení), zkontroluje rodné číslo a pokud souhlasí, vyhledá originál žádanky (písemnou žádanku dle čísla). Všechny nové požadavky musí být zaznamenány na originále žádanky a v LIS s uvedením doobjednaných vyšetření, jménem a příjmením žadatele; data a času zápisu (resp. telefonického doobjednání); přesnou identifikací pracovníka, který záznam provedl (jméno a příjmení). Týká-li se tento požadavek pojištěnců VZP, musí být vystavena nová žádanka. U některých vzorků lze dodatečná vyšetření provést s určitým omezením, která jsou dána stabilitou analytu ve vzorku nebo množstvím biologického materiálu. O této skutečnosti (pokud to je potřebné) informují pracovníci laboratoře lékaře požadujícího telefonické doobjednání vyšetření. Informace o stabilitě vzorku najdete v příloze této Laboratorní příručky. Ve výsledkovém listu je doobjednané vyšetření zaznamenáno i s původním identifikačním číslem vzorku. Ihned po expedici výsledku vyšetření je likvidován primární vzorek a ostatní subkultury. Orientační časové rozpětí, ve kterém je možno požadovat dodatečné vyšetření: a) u bakteriologického a mykologického vyšetření do 48 hod. b) u sérologického a parazitologického vyšetření 1-7 dnů Opakování vyšetření, pokud dojde k analytické chybě nebo další vyšetření stejného primárního se provádí do 24 hod. po telefonickém oznámení lékaři. vzorku, Spolu s požadavkem k dodatečnému vyšetření je nutné doručit řádně vyplněnou žádanku s údaji o požadovaných doobjednaných vyšetřeních. 3.5 Používaný odběrový systém Materiál k vyšetření Typ odběrového materiálu Příklad použití krev na hemokultivaci odběr moče sterilní střední proud 5-10 ml výtěry z horních cest dýchacích, oka, ucha, rány, recta, pochvy, uretry a pod. speciální odběrová nádobka s tekutou kultivační půdou sterilní plastová zkumavka s červenou zátkou, nebo uricult (zkumavka s kultivačními půdami) tampon na plastové nebo aluminiové tyčince s transportní půdou Amies. Hemokultivační vyšetření BacT/ALERT. Kultivační vyšetření moče. Všechny vzorky na bakteriologické kultivační vyšetření viz. Přílohy podrobný seznam vyšetření. Verze: 03 platná od Strana 11 (celkem 30)

12 Diamondovo medium pro Trichomonas vaginalis Kultivace Trichomonas vaginalis Materiál k vyšetření Typ odběrového materiálu Příklad použití odběr stolice - bakteriologické vyšetření tampon na tyčince s transportní půdou Amies bakteriologická kultivace - parazitologické a virologické vyšetření otisk rektálních řas hnis případně jiný tekutý materiál (punktát) tekutý materiál určený k anaerobní kultivaci sputum bronchoalveolární laváž BAL výtěry z urogenitálního traktu (mycoplasmata, ureaplasmata) výtěry z urogenitálního traktu (chlamydie) Mikrobiální obraz poševní MOP TBC krev na vyšetření Quantiferon - TB GOLD in Tube plastová zkumavka se šroubovacím uzávěrem ( stolicovka ) s lopatičkou podložní sklíčko s lepicí páskou (Lepex, Prolex) sterilní plastová zkumavka s červeným uzávěrem sterilní stříkačka s uzávěrem nebo tampon na tyčince s transportní půdou AMIES sterilní plastová zkumavka se širším hrdlem ( sputovka ) a šroubovacím uzávěrem sterilní plastová zkumavka se zátkou suchý tampon + speciální medium pro mycoplasmata speciální odběrový tampon na chlamydie nátěr tamponem na podložní sklíčko speciální odběrová souprava sterilní. přímý průkaz parazitů a virů mikroskopické vyšetření na přítomnost vajíček Enterobius vermicularis (roup) aerobní kultivační vyšetření a mikroskopie, molekulární diagnostika anaerobní kultivační vyšetření a mikroskopie kultivační a mikroskopické vyšetření sputa kultivační a mikroskopické vyšetření BALu kultivační vyšetření na Mycoplasma hominis a Ureplasma urealyticum vyšetření přítomnosti chlamydiového antigenu mikroskopické vyšetření nátěru mikrobního obrazu poševního mykobakteriologické vyšetření 3.6 Příprava pacienta před vyšetřením Vzhledem k tomu, že sekce mikrobiologie nemá vlastní odběrovou místnost je odběr vzorků v kompetenci lékaře požadujícího vyšetření. V případě samoplátce si pacient zajistí odběr u svého ošetřujícího lékaře. Speciální požadavky na odběr ve vztahu k pacientovi jsou součástí kapitoly 3.8 Odběr vzorku. 3.7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Aby mohla laboratoř bez zbytečných průtahů zpracovat vzorky pacientů je nezbytné na žádance řádně vyplnit identifikaci pacienta (viz kap. 3.2 Požadavkové listy). Vzorky pacientů určené k analýze bez úplné identifikace mohou být v laboratoři vyšetřeny pouze za předpokladu splnění požadavků uvedených v kapitole 4.3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. Po kontrole přijatého materiálu a žádanky jsou identifikační znaky pacienta, objednávajícího zdravotnického zařízení, lékaře ze žádanky zadány do laboratorního informačního systému (LIS). Zadanému vzorku je přiřazeno identifikační laboratorní číslo, pod kterým je vzorek dále zpracováván. Přiřazené laboratorní číslo je pak vytištěno na výsledkovém listu. Verze: 03 platná od Strana 12 (celkem 30)

13 3.8 Odběr vzorku V této kapitole jsou uvedeny všeobecné požadavky týkající se jednotlivých odběrů (laboratoř nemá vlastní odběrovou místnost a odběr vzorků neprovádí). 1. Odběry vzorků pro bakteriologická vyšetření Všechny odběry mají být provedeny pokud možno před zahájením antibiotické (antimikrobní) terapie. Výtěr z horních cest dýchacích Odebírají se ráno, nalačno, pacient nemá vyčištěné zuby. Používá se tampon na drátěné nebo plastové tyčince s transportní půdou Amies - výtěr z krku tampon na plastové tyčince, provede se stěr z patrových oblouků nebo z tonsil. - výtěr z nosohltanu tampon na hliníkovém drátu se ohne o okraj zkumavky téměř do pravého úhlu. Špátlí se stlačí kořen jazyka. Pod zrakovou kontrolou se zavede tampon za čípek a vějířovitým pohybem se otírá zadní stěna hltanu. - výtěr z laryngu tampon na hliníkovém drátu se zahne o okraj zkumavky, může se zvlhčit sterilním fyziologickým roztokem. Zavede se za kořen jazyka a pacient se vyzve, aby zakašlal. - výtěr z nosu tampon na hliníkovém drátu nebo na plastové tyčince se zavede postupně do obou nosních dírek 1-2 cm hluboko a provede se stěr. Vzorky se mohou ponechat před transportem při pokojové teplotě. Takto uchovaný vzorek je možné zpracovat i po 24 hodinách. - pro kultivaci bordetel se odebírá výtěr z laryngu nebo nosohltanu. Stěry je lépe očkovat ihned po odběru na kultivační půdy, poněvadž bordetely jsou velmi citlivé na transport. Nesmí se uchovávat v chladu. Předem telefonicky kontaktujte laboratoř. Odběry je nutno provést nejlépe na lačno (bez provedení hygieny dutiny ústní), nebo nejméně 2 hodiny po jídle. Výtěr z ucha Používá se sterilní tampon na drátěné nebo plastové tyčince s transportní půdou Amies - výtěr ze středouší odběr provádí otolaryngolog. Zevní zvukovod se před odběrem vyčistí. Po provedení paracentézy se tekutina vytékající ze středouší zachytí na odběrový tampon aniž by došlo ke kontaktu se zevním zvukovodem. Tampon se zanoří do transportní půdy Amies; - výtěr ze zvukovodu provede se na sterilní tampon s transportní půdou Amies. Vzorky se mohou ponechat před transportem při pokojové teplotě. Takto uchovaný vzorek je možné zpracovat i po 24 hodinách. Výtěr z oka Používá se sterilní tampon na drátěné nebo plastové tyčince s transportní půdou Amies. Tamponem se provede stěr ze spojivky a zanoří se do transportní půdy. Vzorky se mohou ponechat před transportem při pokojové teplotě. Takto uchovaný vzorek je možné zpracovat i po 24 hodinách. Výtěr z rekta Provádí se na sterilní tampon na plastové tyčince s transportní půdou Amies. Odběrový tampon se zavede za anální svěrač a opatrnou rotací se setře povrch anální sliznice a krypt tak, aby byl tampon znečištěn stolicí. Tampon se vloží do zkumavky s transportním mediem. Zkumavka musí být dobře uzavřena. Vzorky se mohou ponechat před transportem při pokojové teplotě. Vzorek je možné zpracovat i po 24 hodinách (nutno uložit při chladničkové teplotě, pokud není transport v den odběru). Odběr stolice na kultivaci a průkaz antigenu a toxinů A/B Clostridium difficile Odebírá se 5g nebo 5 ml čerstvé stolice do sterilního plastového kontejneru. Vzorek je třeba doručit do laboratoře co nejdříve, nejlépe do 2 hod po odběru a při transportu uchovávat při pokojové teplotě. Stěr z kůže a rány Používá se sterilní tampon na drátěné nebo plastové tyčince s transportní půdou Amies. Provádí se stěr ze spodiny defektu (po setření detritu) a tampon se zanoří do transportní půdy. Pokud je defekt krytý krustou zaschlého sekretu (např. u impetiga), krusta se nejdříve snese, pak se provede Verze: 03 platná od Strana 13 (celkem 30)

14 odběr. Vzorky se mohou ponechat před transportem při pokojové teplotě. Takto uchovaný vzorek je možné zpracovat i po 24 hodinách. Odběr hnisu a tekutého materiálu (punktáty, mozkomíšní mok) Odebírá se do sterilní plastové zkumavky, materiál určený k anaerobní kultivaci se odebírá do sterilní stříkačky kde se ponechá (po sundání jehly a aseptickém uzavření špičky stříkačky) i během transportu. Ze stříkačky je nutno vypudit nasátý vzduch. Odeslat do laboratoře co nejdříve po odběru. Výtěry z urogenitálního traktu Používá se sterilní tampon na drátěné nebo plastové tyčince s transportní půdou Amies (pro běžnou aerobní kultivaci, kultivaci na kvasinky, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae). Do Diamondova média se odebírá vyšetření na Trichomonas vaginalis. Pro odběr chlamydií a mycoplasmat se musí použít specielní odběrové soupravy. Nátěr poševního sekretu k odečtení mikrobiálního obrazu poševního (MOP) se provádí na mikroskopické podložní sklíčko. Po zaschnutí se transportuje do laboratoře. - výtěry z uretry se provádí ráno, pacient přijde nevymočen. - výtěry z cervixu a pochvy (ze zadní klenby poševní) provádí gynekolog. - chlamydie - používají se výhradně tampony určené pro odběr chlamydií. Cervix - prvním tamponem se odstraní hlen z povrchu děložního čípku. Tampon pro odběr chlamydií se zavede do endocervixu a otáčí se s ním 10 až 30 s. Po provedení odběru se tampon vloží zpět do transportní tuby. Uretra - tampon pro odběr chlamydií se zavede asi 2 cm za ústí uretry. Po provedení odběru tampon vložíme zpět do transportní tuby. Pacient by neměl močit nejméně 1 hodinu před odběrem. - mycoplasmata - výtěr z urogenitálního traktu Odběr suchým tamponem do speciálního media pro mycoplasmata. Před transportem se uchovává vzorek při pokojové teplotě. Pokud není možné vzorek transportovat v den odběru, lze jej uchovat při teplotě +2 až +8 C po dobu 48 hodin. - výtěr z urogenitálního traktu na kultivaci Vzorky odebrané na tamponu s transportní půdou Amies se ponechávají před transportem při pokojové teplotě. Takto uchovaný vzorek je možné zpracovat i po 24 hodinách. Odběr moče na kultivaci Odběr moče na kultivaci se provádí do sterilní zkumavky o objemu 10ml. Po pečlivém omytí ústí uretry se buď zavede sterilní katétr nebo se odebere tzv. střední proud moče (první porci pacient močí mimo zkumavku, střední proud zachytí do zkumavky a zbytek domočí opět mimo zkumavku). Transport vzorku je prováděn ve sterilní zkumavce a dodán do laboratoře neprodleně. Pro odběr moče můžeme použít i nádobku s nosičem a živnými půdami (uricult). Pacient zachytí střední proud moče do uricultové nádobky. Nosič se živnými půdami se ponoří do moči tak, aby byly obě agarové vrstvy úplně smáčeny. Po namočení živných půd na nosiči se moč z nádobky vylije. Namočený nosič se zašroubuje do nádobky, která pak slouží jako transportní nádobka. V nádobce nesmí zůstat přebytečná moč, půdy nosiče nesmí být vyschlé. Při manipulaci s nosičem živných půd je nutno se vyvarovat dotyku v okolí nádobky, aby nedošlo ke kontaminaci. Vzorek musí být urychleně zpracován. Uriculty uchováváme po odběru při 37 C, není-li možné, pak alespoň při pokojové teplotě, neochlazujeme a nedáváme do lednice. Takto lze vzorek uchovat až do druhého dne. Odběr sputa na bakteriologické vyšetření Provádí se do sterilní nádobky se širším hrdlem a šroubovacím uzávěrem. Odběr se provádí vždy za dohledu sestry nebo lékaře. Po opakovaném vypláchnutí ústní dutiny a vykloktání pitnou vodou (omezení kontaminace orofaryngeální mikroflórou) pacient zhluboka zakašle tak, aby vykašlal sekret z dolních cest dýchacích. Takto získané sputum zachytí do sterilního kontejneru v objemu nejméně 1 ml. Čím dříve je vzorek doručen do laboratoře, tím je vyšší záchyt patogenů. V ideálním případě by měl být vzorek doručen do dvou hodin od odběru. Je však možné jej uchovávat až 24 hodin po odběru při chladničkové teplotě (2 8 o C). Verze: 03 platná od Strana 14 (celkem 30)

15 Odběr krve na kultivaci (hemokultura) Provádí se přímo do hemokultivační nádobky. Odebírá se maximálně 10ml krve, minimálně 5 ml krve u dospělého pacienta. Odebírají se nejlépe 3 páry vzorků krve v intervalu minut před nasazením ATB terapie. Místo vpichu a zátku hemokultivační nádobky je třeba pečlivě dezinfikovat. Pro kontrolu, zda nedošlo ke kontaminaci kožní flórou, mohou být odebrány stěry z kůže v místě vpichu. Odběry stěrů z kůže k hemokultuře nejsou nutné. Vzorek se uchovává při pokojové teplotě. Odběr krve na kultivaci mykobakterií (TBC) viz odběr vzorků na vyšetření na konci této kapitoly (3.8). Odběry vzorků pro vyšetření na TBC Základním předpokladem kvalitního výsledku mikrobiologického vyšetření je správně provedený odběr. K odběru je nutné použít doporučené sterilní odběrové nádobky, jejichž transport do laboratoře je nutno zajistit tak, aby při transportu nedošlo k znehodnocení materiálu a ohrožení okolí. Dále musí být zajištěna řádná dokumentace vzorku a jeho včasné dodání do laboratoře. Pro odběr vzorku jsou používány nádobky vyráběné komerčně nebo dodávané na základě žádosti z laboratoře. Odebraný vzorek musí být adekvátní lokalizaci onemocnění a jeho formě. Musí být odebrán do odpovídající sterilní odběrové nádobky v dostatečném množství a kvalitě. Odběry je nutno provádět ve zvláštní místnosti. Pověřený zdravotnický pracovník musí po odběru zkontrolovat, že odběrová nádobka je řádně označena jménem pacienta s identifikací RČ, není na povrchu potřísněná, je dobře uzavřená a obsahuje dostatečné množství vzorku. Ke každému vzorku musí být přiložena žádanka s výše popsanými nezbytnými údaji. První až třetí odběr by měl být proveden před zahájením terapie léky s antimykobakteriálním účinkem. Vzorky je nutno zajistit pro transport tak, aby nedošlo k jejich rozbití a vylití. Pro delší transport zejména v letním období jsou vhodné termotašky s chladící vložkou. Žádanky musí být uloženy do plastikové folie zvlášť, aby nedošlo k jejich kontaminaci infekčním materiálem. Odběr vzorků na vyšetření Quantiferon - TB GOLD in Tube. Pro odběr vzorku na toto vyšetření jsou používány 3 speciální odběrové zkumavky: Nil kontrola šedé víčko, TB antigeny červené víčko, Mitogen kontrola fialové víčko. Do každé ze tří zkumavek se odebere vzorek 1 ml krve. Zkumavky jsou o objemu v rozmezí 0,8 1,2 ml, proto musí být hladina krve blízko černé rysky na štítku, která značí 1 ml. V případě, že se odebere menší množství vzorku, tak se doporučuje odebrat krev znovu. Jelikož odběr krve do zkumavek jehlou probíhá relativně pomalu, nechá se krev natékat do zkumavky tak dlouho, až je zkumavka zaplněná po rysku, nebo až přestane krev do zkumavky vtékat. Pokud se k odběru používá jehla s motýlkem, je vhodné, aby se provedl nejdříve odběr vzorku do jiné zkumavky, aby se zaplnila hadička krví, až potom použít odběrové zkumavky na vyšetření Quantiferon - TB GOLD in Tube. V odběrových zkumavkách na vyšetření Quantiferon - TB GOLD in Tube jsou přítomny antigeny v lyofilizované podobě na vnitřní stěně zkumavky. Proto je velmi důležité, aby byly přítomné antigeny dobře promíchány s obsahem odebrané krve, a to opakovaným obracením dnem vzhůru 8 10x nebo jemným třepáním zkumavky po dobu 5 minut. Zkumavky se po promíchání skladují ve vertikální poloze. Neochlazují se ani nezamrazují a musí být co nejdříve po odběru dodány do laboratoře, nejdéle do 16 hodin po odběru. Odběr krve na kultivaci v detekčním systému BACT/ALERT MB Krev na kultivaci v tomto systému se odebírá do speciálních kultivačních lahviček BACT/ALERT MB. Před inokulací se kultivační lahvička dezinfikuje tamponem a nechá vyschnout na vzduchu. S použitím setu bez antikoagulancia se inokuluje 3 5 ml krve (na štítku lahvičky je ryska označující objem 5 ml). Po odebrání se horní část lahvičky otře gázou namočenou ve 2 % přípravku Amphyl nebo jiném mykobaktericidním činidle a nechá se vyschnout na vzduchu. Kultivační lahvičky se dopraví do laboratoře co nejdříve, nejpozději však do 24 hodin. 2. Odběr vzorků na parazitologické vyšetření Odběr otisku perianálních řas k průkazu enterobiózy Odběr se provádí ráno před omytím nebo otřením. Provedeme otisk perianálních řas na průhlednou lepicí Verze: 03 platná od Strana 15 (celkem 30)

16 pásku a nalepíme na podložní sklíčko. Vzorek se označí a umístí do vhodného plastového obalu určeného k transportu. Vhodné je doručit vzorek co nejdříve do laboratoře, nejdéle však 48 hodin od odběru. Odběr stolice na parazitologické vyšetření Odebíráme do plastových nádobek kousek stolice velikosti vlašského ořechu. Odebíráme 3 po sobě jdoucí dny po jednom vzorku. Vzorek po odběru je potřebné doručit co nejdříve do laboratoře, optimálně do 12 hodin (při teplotě 2 8 C). V případě speciálních parazitologických vyšetření je lépe konzultovat odběr s laboratoří (např. transport vzorku stolice při podezření na amoebózu). Odběr stolice pro přímý průkaz virů a bakterií Odebíráme do plastových nádobek kousek stolice velikosti vlašského ořechu. Vzorek po odběru je potřebné doručit co nejdříve do laboratoře, nejdéle do 12 hodin od odběru uchováváme při 2 8 C. 3. Odběr vzorků na mykologické vyšetření Před odběrem vzorku na mykologické vyšetření je nutné dodržet dobu bez předchozí antimykotické léčby 2 týdny u hladké kůže a 6 týdnů u nehtů. Nedodržení této doby může mít za následek falešně negativní výsledek vyšetření. Odebraného vzorku musí být tolik, aby vystačil na mikroskopický preparát, naočkování 4 zkumavek a zbytek pro kontrolu, tj. minimálně 15 šupinek. Všechny následně uváděné typy vzorků kožní šupiny, vlasy i nehty ukládáme po odběru do sterilní zkumavky nebo kontejneru a je důležité, aby byly suché, jinak může dojít k znehodnocení vzorku vyklíčením rychle rostoucích saprofytů. Na žádanku je vhodné uvést anamnestické údaje indikující mykologické vyšetření. Kůže Kožní ložisko je nutno předem důkladně očistit 70% čistým alkoholem (bez příměsi benzínu) a nechat dobře zaschnout. Šupiny se seškrabují z okraje aktivního ložiska, kde je infekční proces nejmladší a lze zde předpokládat největší počet plně životaschopných elementů houby. Odběr se provádí sterilním instrumentáriem. Stěr z kůže se provádí shodně jako pro bakteriologické vyšetření, tj. stěr na sterilní odběrový tampon, který se po odběru vkládá do zkumavky s transportní půdou, která je součástí odběrové soupravy. Odběr z nešupících ložisek Ložisko zdrsnit sterilním skalpelem a prach setřít na suchý tampon. Odběr z mokvajícího kožního ložiska Odebrat na tampon nebo do transportního média, z akutních lézí s tvorbou puchýřků lze získat krusty odstřižením sterilními malými nůžkami, obsah puchýřků lze odebrat do transportního média nebo na sterilní tampon po předchozím nabodnutí očkovací jehlou. Nehty Nehtovou ploténku je nutno předem očistit 70% čistým alkoholem (bez příměsi benzínu) a nechat dobře zaschnout. Je nutno odstranit detritus ulpívající pod volnou částí ploténky a odstříhnout distální část nehtu, protože kultivace takového vzorku je zavádějící obsahuje především bakterie a houbové saprofyty. Jako vzorek k vyšetření se sterilním skalpelem nebo kyretou seškrabuje keratinová hmota z dostupné vnitřní části ploténky. Největší pravděpodobnost záchytu dermatofytů je z rozhraní zdravé a postižené části nehtu. Vlasy, vousy Vlasy nebo vousy se v ochlupené oblasti odebírají epilační pinzetou tak, abychom získali folikulární část vlasu o délce maximálně 3 cm. Vlas odstřihnutý nad úrovní pokožky je většinou bezcenný. Nejvhodnějším místem k získání bazálních částic vlasů je opět okraj léze. Pozornost je třeba věnovat vlasům změněným, dislokovaným nebo ulámaným. Ostatní vzorky pro mykologické vyšetření stěry z ran, výtěry z uší, sputum, bronchoalveolární laváž, punktáty z ložisek, mozkomíšní mok, hemokultura apod. Způsob odběru je shodný s odběry pro bakteriologická vyšetření viz. výše. Verze: 03 platná od Strana 16 (celkem 30)

17 3.9 Množství vzorku Doporučené množství vzorku při primárním odběru Odběr krve na hemokultivaci Odběr moče na kultivaci Odběr sputa na kultivaci Odběr likvoru, pleurálního výpotku, punktátu Odběr stolice na kultivaci Clostridium difficile Odběr stolice na kultivaci Odběr stolice na parazitologické vyšetření Odběr stolice pro přímý průkaz virů a bakterií 5-10 ml krve 10 ml moče min. 1 ml 3-5 ml vzorku ml 5 g nebo 5 ml čerstvé stolice stěr na tamponu kousek stolice velikosti vlašského ořechu kousek stolice velikosti vlašského ořechu 3.10 Likvidace použitých odběrových materiálů Nakládání s odpady ve zdravotnictví se řídí obecně zákonem č. 185/2001 Sb.. Jejich odstraňování se provádí ve smyslu vyhlášky MZ č. 195/2005 Sb., která upravuje podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Odstraňování materiálů použitých při odběru se našich pracovišť netýká, protože odběry biologického materiálu neprovádíme (nemáme vlastní odběrovou místnost) Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Vzorky (zkumavky) s biologickým materiálem musí být zasílány k vyšetření uzavřené a co nejdříve po odběru dodány do laboratoře. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability. Transport biologického materiálu je nedílnou součástí manipulace, zacházení a práce s biologickým materiálem před jeho přijetím do laboratoře a obecně lze doporučit níže uvedené: Doprava materiálu má být šetrná, rychlá a při doporučené teplotě. Po odběru (nejčastěji srážlivé) krve je vhodné, aby se srazila v místě odběru (tj minut) zabrání se tak možné hemolýze vzorku. Pokud je vzorek transportován ihned, tak je vhodná pro většinu analýz pokojová teplota, pokud není uvedeno jinak. Krev je zapotřebí přepravovat v uzavřených odběrových zkumavkách. Krev při transportu chráníme před externí teplotou. Specifika jednotlivých metodických postupů preanalytické fáze je řešena v rámci popisu jednotlivých odběrových metod (případně pracovních postupů - SOPA). Zdravotnické zařízení předá odebraný materiál (vzorky) společně s dokumentací svozové službě. Řidič materiál naskládaný v plastových stojáncích uloží i s dokumentací do speciálního termoboxu. Podle stanoveného časového harmonogramu rozpisu trasy, schváleného vedoucím dopravy, objíždí řidič v určenou dobu jednotlivé lékaře (zdravotnická zařízení). V případě poruchy vozidla je dispečer (vedoucí dopravy) povinen zabezpečit náhradní vozidlo, které převezme vzorky k dopravě do laboratoře Okamžitě po doručení je materiál přijat v laboratoři, roztříděn a označen pro další preanalytické zpracování. Vzorek na vyšetření TBC je potřeba ihned po odběru odeslat do laboratoře tak, aby mohl být zpracován nejpozději do 24 hodin. Pokud není možné zajistit transport ihned, je potřeba zabránit tomu, aby vzorek přišel do kontaktu s působením přímého slunečního nebo germicidního záření. Takovýto vzorek musí být uložen do chladničky při teplotě 2 8 C. Samozřejmostí je zabezpečení vzorku tak, aby nemohlo dojít k jeho rozbití a rozlití. Některé druhy vzorků (např. zubní nit na zjištění parodontálních patogenů) mohou být zaslány poštou a zabaleny podle platných předpisů. Žádanka by měla být uložena v umělohmotné fólii tak, aby byla vyloučena její kontaminace vzorkem. Izolované kmeny mykobakterií se posílají ve zkumavkách nebo kontejnerech se šroubovým uzávěrem výhradně na pevných půdách s odsátou kondenzní vodou. Stabilita vzorků určených pro jednotlivá Verze: 03 platná od Strana 17 (celkem 30)

18 vyšetření v laboratoři je uvedena v přílohách této Laboratorní příručky Základní informace o bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve vyhlášce MZ ČR č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky pro předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této vyhlášky byly stanoveny následující zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý biologický vzorek je nutno považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější stěna zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku laboratoří. Vzorky pacientů s podezřením na přenosné(á) virové(á) onemocnění či multirezistentní nozokomiální nákazu musí být vhodným způsobem označeny. Vzorky pacientů s již dříve prokázaným přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nozokomiální nákazou, musí být při následném požadavku na vyšetření rovněž viditelně označeny. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do přepravního kontejneru tak, aby během přepravy nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem, ke kontaminaci nebo jinému znehodnocení vzorku. Při manipulaci se vzorky musí pracovníci používat ochranné pracovní pomůcky v souladu s Provozním řádem laboratoře. Zaměstnanci laboratoře navíc musí postupovat ve své činnosti podle platné směrnicové základny a příslušných Standardních operačních postupů. Laboratoř a spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu Informace k dopravě vzorků Pro dopravu vzorků k vyšetření v laboratoři je možné využívat: svozovou službu společnosti synlab czech s.r.o. jinou svozovou službu nebo jiný vhodný způsob Svozová služba společnosti je rozdělena na jednotlivé regiony (Čechy, Morava). V daném regionu tuto službu organizačně řídí dispečer oddělení dopravy, který organizuje svozovou službu tak, aby bylo zajištěno splnění časových požadavků, dodrženo požadované rozmezí skladovacích teplot, na zajištění neporušenosti vzorků, bezpečnosti dopravce, veřejnosti i přijímajícího pracoviště. Pro účely transportu biologického materiálu organizuje laboratoř svoz biologického materiálu od smluvních partnerů a sběrných míst. Odpovědnou osobou za organizaci svozu biologického materiálu je dispečer dopravy. Vzhledem k charakteru svozu biologického materiálu jsou jednotlivé trasy popisovány detailně v Rozpisu svozových tras (viz. QS 12; SM.DOP 01 a SM.BM/MIK 03 v příloze P1), kde je uvedeno místo a čas svozu, případně další upřesnění místa, jména lékaře případně druh odběrového materiálu smluvního partnera a jméno řidiče provádějícího svoz na lince. Je-li pro potřeby svozu jmenován náhradní řidič, dispečer (vedoucí dopravy) zodpovídá za jeho zaučení na trase svozu a poskytnutí všech potřebných informací pro svoz. Za tímto účelem vydává zastupujícímu řidiči rozpis trasy svozu. V odůvodněných případech má možnost přidělit mimořádnou svozovou práci náhradnímu řidiči kterýkoli zaměstnanec laboratoře. Požadavky na změny organizace svozu biologického materiálu ze strany zdravotnického zaříz ení jsou bezodkladně předávány dispečeru dopravy, který je řeší s maximální snahou vyjít vstříc zdravotnickému zařízení a zachovat integritu jednotlivých tras svozu biologického materiálu. Pro účely svozu biologického materiálu na aktuální telefonickou žádost smluvního i nesmluvního partnera je dispečer dopravy příp. jeho zástupce pověřen službou svozu. Při takovémto telefonickém požadavku pověří dispečer dopravy dostupného řidiče svozem biologického materiálu od partnera požadujícího svoz a zajistí tak okamžitý transport vzorku do laboratoře. Služba je provozována každý pracovní den v době od 5.45 do hod. O sobotách, nedělích a svátcích je tato služba provozována pro vybraná zdravotnická zařízení podle předem smluveného časového harmonogramu. Odmítnutí svozu na telefonickou žádost partnera lze pouze se souhlasem jednatele společnosti. Převzetí biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení řidičem svozu probíhá v co nejkratším Verze: 03 platná od Strana 18 (celkem 30)

19 časovém úseku. Řidič požádá o uložení biologického materiálu do transport ní nádoby spolu se žádankami na laboratorní vyšetření tak, aby každé jedno zdravotnické zařízení mělo v jedné nádobě biologický materiál i žádanky. V žádném případě neřeší řidič při příjmu biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení případný rozsah laboratorních požadavků. Transportní nádobu ukládá řidič do boxu na přepravu biologického materiálu, s teplotou odpovídající požadavkům preanalytické fáze vyšetření. Pro účely zachování stability vzorku může být tento box tepelně temperován. V laboratoři předává řidič box s biologickým materiálem pracovníku na příjmu, který vzorky bezodkladně přijme v souladu s pracovní instrukcí SM.BM/MIK 04 Příjem vzorku do laboratoře. Za včasný transport biologického materiálu zodpovídá řidič, který tento materiál ve zdravotnickém zařízení vyzvedl. S materiálem nakládá tak, aby nedošlo k jeho ztrátě nebo poškození. Všichni řidiči jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s plněním svých pracovních povinností. Smluvní zdravotnické zařízení může od laboratoře požadovat odběrové soupravy a také žádanky o vyšetření, kterými vybaví řidiče osoba odpovědná za jejich výdej. Přenechá je na místě k tomu určeném s označením zdravotnického zařízení, které si je vyžádalo. Řidič je předá požadujícímu zařízení v nejkratší možné době. Svozová služba zajišťuje dopravu vzorků do externích laboratoří ( viz bod 4.4). Svozová služba zajišťuje dodání písemných výsledků laboratorních vyšetření zákazníkovi. Rovněž dodává lékařům zdravotnické materiály a další pomůcky pro odběr vzorků a informační materiály podle požadavků zákazníka a pokynů obchodního oddělení. Řidiči svozové služby se řídí závaznými dokumentovanými postupy ke správné přepravě biologických vzorků od zákazníka k vyšetření v laboratoři, stejně tak postupy pro předávání výsledků laboratorních vyšetření i zdravotnického materiálu zákazníkům laboratoře. Postupy jsou součástí dokumentace systému řízení managementu kvality společnosti synlab czech s.r.o. Jiná svozová služba nebo jiný způsob dopravy znamená, že biologický materiál do laboratoře může dopravit také jiná svozová služba (např. společnosti Lab-med, transport materiálu přímo požadujícím zdravotnickým zařízením) nebo jiným způsobem (samotným pacientem, resp. osobou zastupující pacienta). Vzhledem ke skutečnosti, že u takovéhoto transportu je obtížné kontrolovat správné nakládání s odebraným biologickým materiálem, je tato skutečnost uvedena na žádance a při přijetí vložena jako informace do LIS. Za označení vzorku při převzetí v laboratoři zodpovídá pracovník na příjmu biologického materiálu. Verze: 03 platná od Strana 19 (celkem 30)

20 4.1 Příjem žádanek a vzorků 4. Preanalytické procesy v laboratoři Při příjmu vzorků pracovník přebírá vzorky od řidiče svozové služby a kontroluje všechny náležitosti vzorku a žádanky. Shodu - úplnost obou složek stvrzuje svou parafou (razítkem). Požadavky na vyplnění žádanky laboratorních vyšetření jsou podrobně uvedeny v kapitole 3.2. Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří příjmení a jméno pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze příjmením pacienta bez rodného čísla, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta. Výjimku mohou tvořit pouze pacienti, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (osoby, u nichž jsou z nejrůznějších důvodů povinné identifikační znaky k dispozici pouze v částečném rozsahu). Odesílající subjekt je však povinen o této skutečnosti srozumitelně informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Jiný způsob označení biologického materiálu je nepřípustný, resp. je důvodem k odmítnutí vyšetření vzorku. 4.2 Kritéria přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Důvody pro odmítnutí biologického materiálu nebo žádanky v laboratoři: na žádance chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojiš ťovnou (číslo pojišťovny, IČZ lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza, razítko a podpis ordinujícího lékaře) a není možné je doplnit na základě dotazu; chybějící žádanka ke vzorku/ materiálu; biologický materiál/ vzorek není označen; žádanka nebo obal vzorku jsou znečištěny biologickým materiálem; nedodržení délky přepravy, nebo teploty přepravy, pro záruku stability měřeného parametru ; nádoba s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení laboratorního doporučení pro preanalytickou fázi 4.3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Pracovnice příjmu vzorků řeší nesprávnou identifikaci okamžitě telefonicky s příslušným zařízením (lékařem). Postup při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance. Při nesprávné identifikaci pacienta na žádance se požadovaná vyšetření provedou a výdej výsledků pozastaví. Je-li k dispozici údaj o odesílajícím zařízení nebo lékaři a alespoň základní identifikace pacienta, vyžádá si laboratoř od odesílajícího lékaře chybějící údaje (telefonicky, případně je ZZ požádáno o doplnění nebo vystavení nové žádanky). Po obdržení těchto údajů je výsledek odblokován a zaslán ošetřujícímu lékaři. Není-li k dispozici údaj o odesílajícím subjektu, ani základní identifikace pacienta, materiál se neanalyzuje a likviduje, žádanka se archivuje v laboratoři. Postup při nesprávné identifikaci biologického materiálu. Při nedostatečné identifikaci pacienta na vzorku biologickém materiálu a není-li možné odesílající zařízení ihned požádat o doplňující informaci, se analýza neprovádí. V případě odběru nevhodného materiálu pro požadované vyšetření není možné analýzu provést. Žádanka s popisem nedostatečné identifikace ke vzorku biologického materiálu se archivuje dle zákonných směrnic. Odesílající zařízení (lékař) obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu. 4.4 Vyšetřování externími laboratořemi Laboratoř zajišťuje vyšetření ve smluvních laboratořích pro potřebu laboratoře. Na přání či požadavek klienta zajišťuje vyšetření vzorku ve spolupracujících laboratořích nebo v ostatních laboratořích společnosti synlab czech s.r.o. Verze: 03 platná od Strana 20 (celkem 30)

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným

Více

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě Přehled základních odběrů na bakteriologii - KULTIVACE: Laboratoř upozorňuje, že odběr bez transportní půdy je pro delší uchování a transport nevhodný. Při nedodržení postupů preanalytické fáze nemusí

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Specifika odběrů pro bakteriologická vyšetření Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod.

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod. Strana 1 z 5 Výtisk č. 2 1) Bakteriologie výtěr z nosu, krku, nosohlt mandlí, hrtanu a hrtanu výtěr z hrtanu,nosohltanu cílené na Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis tampon na drátě v TPA pokojová

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELHŘIMOV, p.o. Verze č. 2 Datum platnosti: od 1. 4.. 2016 1/37 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře pro

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

Odběry biologického materiálu

Odběry biologického materiálu Odběry biologického materiálu Mgr. Renata Vytejčková Vyšetření stolice Kvalitatativní část stolice Kvantitativní shromažďování Hemokult Mikrobiologické vyšetření Parazitologické Složení stolice zbytky

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804

Laboratorní příručka. Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 Platnost dokumentu: 01.10.2014 Datum vypracování: 30.09.2014 Datum

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Vypracoval: MUDr. Kateřina Laskafeldová RNDr. Marie Machučová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Strana: 2 Obsah 1. Úvod...

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Praha, CUBE, Evropská 178 Platnost dokumentu: 1. prosince 2014 Datum vypracování: 30. listopadu

Více

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4,

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-522 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: Ověřil: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Mgr.

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - 1 - Zkrácený název : LP Verze : 03 Počet stran : 24 Platí od: : 1.12.2014 Přílohy: : 1 Datum tisku : 1.12.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE MN PLZEŇ, PRIVAMED a. s. Tento dokument

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25 C 12 hodin, sérum: 2-8 C až 1 týden,

Více

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Rychlost odezvy statimových vyšetření Celkový počet Statim vyšetření Statim vyšetření % Průměrná doba odezvy (min) bakteriologie Ag/toxin Clostridium

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc.

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc. LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Obsah: 2008 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE... 2 3.1. Statut,

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 13 Platnost: 1.9.2016 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Ing. Jan Linhart,

Více

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavlína Středová MUDr. Miriam Koupilová Platnost od: 2. 12. 2013 Verze: 2 Obsah 1. Předmluva... 4 2. Úvod... 4 3. Identifikační údaje laboratoře... 4 4. Politika kvality laboratoře...

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické mikrobiologie

Laboratorní příručka. Oddělení klinické mikrobiologie Laboratorní příručka Platnost od: 1.7.2016 Vypracovala: MUDr.Lenka Kolářová dne: 27.6.2016 podpis: Posoudila: Ing.Miroslava Kricnerová dne: 28.6.2016 podpis: Schválila: MUDr.Martina Čurdová dne: 29.6.2016

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

POJMY, TERMINOLOGIE...

POJMY, TERMINOLOGIE... Předmluva Laboratorní příručka našeho pracoviště by měla sloužit jaklo informační materiál veřejnosti. Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Prosíme, abyste věnovali

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické mikrobiologie

Laboratorní příručka. Oddělení klinické mikrobiologie Laboratorní příručka Platnost od: 14.11.2016 Vypracovala: MUDr.Lenka Kolářová dne: 8.11.2016 podpis: Posoudila: Ing.Miroslava Kricnerová dne: 9.11.2016 podpis: Schválila: MUDr.Martina Čurdová dne: 10.11.2016

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Technika správného odběru materiálů. pro přímý průkaz infekčních agens

Technika správného odběru materiálů. pro přímý průkaz infekčních agens Technika správného odběru materiálů pro přímý průkaz infekčních agens březen 2017 Vážení spolupracovníci, základním předpokladem úspěšné laboratorní diagnostiky je odběr validního materiálu, tzn. správný

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Sekce bakteriologie Bakteriologické vyšetření klinického materiálu mikroskopií a kultivací 1 stěr z kůže,stěr z kožní léze,výtěr z rány nebo tkáňového defektu,hnis,výpotek,punktát z patol.dutiny,drény,katetry,cévky,umělé

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Obsah Virus hepatitidy B - kvalitativní průkaz... 2 Virus hepatitidy B - kvantita... 2 Virus hepatitidy C kvalitativní průkaz... 3 Virus hepatitidy C - kvantita... 3 Virus

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ Uherskohradišťská nemocnice a.s. J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ LP-01-2011-UHN Verze provedení/dostupnost 4.0 / ox.nspuh.cz Autor

Více

MUDr. Táňa Lázničková, vedoucí laboratoře. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

MUDr. Táňa Lázničková, vedoucí laboratoře. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ699003979 Laboratorní příručka Laboratoř Praha, CUBE, Evropská 178 Platnost dokumentu: 2.září 2016 Datum vypracování: 31.srpna 2016

Více

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk Základní rozvaha indikace mikrobiologického vyšetření ano ne Co odebrat? (klinické příznaky, fáze onemocnění, charakter patogena) Jak odebrat?

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1.

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1. M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v Oddělení laboratorní medicíny ED.9 POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ V MIÚ FNUSA Zpracoval: Andrea Wagnerová, DiS. Ověřil: RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Účinnost od:

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování preanalytické fáze Tamara Bergerová Ústav mikrobiologie FN Plzeň Mikrobiologické

Více

Laboratorní příručka OLM

Laboratorní příručka OLM POLIKLINIKA AGEL Oddělení lékařské mikrobiologie Počet stran: 42 Vydání č.: 9 Platnost od: 15. května 2015 Výtisk č.: 2 JMÉNO FUNKCE Zpracoval: MUDr. Lucie Kilbergerová Odborný vedoucí Kontroloval: MUDr.

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Laboratoř č. 8032 akreditovaná ČIA o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2007 Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zu.cz

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

Odběry biologického materiálu

Odběry biologického materiálu Mgr. Renata Vytejčková Ústav ošetřovatelství 3. LF UK Odběry biologického materiálu Vyšetření stolice Kvalitatativní část stolice Kvantitativní shromažďování Hemokult Mikrobiologické vyšetření Parazitologické

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Platí od: 5. 2. 2015 Zpracoval: Schválil: MUDr. Alžbeta Ouertani Ing. Pavel Třeboňák MUDr. Alžbeta Ouertani Datum: 5. 2. 2015 Datum: 5. 2. 2015 Podpis: Podpis: 000100 Laboratorní příručka

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Zpracoval: Ing. Lenka Hrozová Dne: 23.3.2015 Verze: 09 Schválil: Mgr. Oldřich Šipka Dne: 27.3.2015 Výtisk: Platnost od: 1.4.2015 Laboratorní příručka IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235 615

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Laboratoř Chomutov, Libušina ul. 3240/4. Výtisk č.: Tento dokument nahrazuje 08.verzi platnou od 18.05.2015

Laboratoř Chomutov, Libušina ul. 3240/4. Výtisk č.: Tento dokument nahrazuje 08.verzi platnou od 18.05.2015 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Chomutov, Libušina ul. 3240/4 Platnost dokumentu: 29.05.2015 Datum vypracování: 29.05.2015 Datum

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Laboratorní příručka OLM

Laboratorní příručka OLM Poliklinika Plzeň Oddělení lékařské mikrobiologie Počet stran: 45 Vydání č.: 5 Platnost od: 15. října 2012 Výtisk č.: 2 JMÉNO FUNKCE Zpracoval: MUDr. Lucie Kilbergerová Odborný vedoucí Kontroloval: RNDr.

Více

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: --

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: -- Druh dokumentace: Laboratorní příručka Distribuce: OLM Rozsah působnosti: OLM Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov Důvěrnost: 2 Název dokumentace: Označení dokumentace: LP_2_2016 příloha č. 1 Anotace:

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: -- Poznámka (popis provedené změny, kapitola apod.)

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: -- Poznámka (popis provedené změny, kapitola apod.) Druh dokumentace: Laboratorní příručka Distribuce: OLM Rozsah působnosti: OLM Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov Důvěrnost: 2 Název dokumentace: Označení dokumentace: LP_2_2016 příloha č. 1 Anotace:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

L A B O R A T O R N Í

L A B O R A T O R N Í L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODD Ě LENÍ LÉKA Ř SKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELH Ř IMOV, p.o. Verze č. 1 Datum platnosti: od 1. 3. 2010 1/36 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. MUDr. Magda Balejová, MUDr. David Šůs

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. MUDr. Magda Balejová, MUDr. David Šůs verze C Účinnost dokumentu od: 7.10.2015 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LKMB_SME_12_001 Verze dokumentu: C Zpracoval (i) Laboratorní příručka LKMB Typ dokumentu: Systémový MUDr. Magda Balejová, MUDr.

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Příloha č. 4 Laboratorní příručky. Název: SEZNAM ODBĚRŮ - BAKTERIOLOGIE. Vydání 1/2015 Platné od 2. 3. 2015

Příloha č. 4 Laboratorní příručky. Název: SEZNAM ODBĚRŮ - BAKTERIOLOGIE. Vydání 1/2015 Platné od 2. 3. 2015 OBSAH 1. Hemokultivace 1.1 Krev - hemokultivace 1.2 Stěr z kůže- před/po odběru hemokultivace 2. Respirační trakt 2.1 Krk - výtěr 2.2 Nos - výtěr 2.3 Nosohltan - výtěr 2.4 Laryngeální výtěr 2.5 Obsah paranasálních

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL TL VÚSL Ev. č.: 39 / 37 / 99 / 2016 - ÚVN Platnost od: 26.01.2016 Vypracoval: Bc. Radka Katsarosová dne: 26.01.2016 podpis: Posoudil: Ing. Ivana Černá dne: 26.01.2016 podpis: Schválil: primář plk. MUDr.

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov a.s. Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 41, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc Nezvalova 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 34, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště Valašské

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Verze: 03 Autor (jméno, datum, podpis): Schválil (jméno, datum, podpis): Interní MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Lenka Vithová, vedoucí

Více

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků Obecně Výsledky laboratorních testů, zejména RT-PCR závisí na druhu klinického materiálu, odběru, uchování a transportu. Nejpodrobnější informace o přítomnosti infekčního agens poskytne analýza klinického

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1 18.11.2011 23.11.2011 prezentace OKMP 1 Zasílání vzorků na mikrobiologické vyšetření Zásady,chyby a využití MVDr.Petr Ježek Organizační členění OKMP. OKMP MVDr.Petr Ježek ATB středisko MUDr.Romana Filová

Více

Výsledky a nálezy. Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. Bratislavská Brno

Výsledky a nálezy. Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. Bratislavská Brno Výsledky a nálezy Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 6. Laboratorní výsledky a nálezy 6.1. Informace

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI Identifikační číslo Oblast působnosti a druh Verze 04 SOP_CHN_0009_4 l. Dodatky 0 Revize dokumentu ll. Ročně lll. SOP Přílohy Úsek platnosti lll. PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI Jméno

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Laboratoř biochemická a hematologická Palackého 70/5, 0 00 Praha. Laboratoř biochemická a hematologická Sokolovská /55,80 00 Praha 8. Laboratoř imunologická a alergologická

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více