AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)"

Transkript

1 působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/ /2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů strana 1 Semináře - propozice strana 3 Rekvalifikační kurzy strana 11 Podmínky, přihlášky a placení strana 12 Formulář přihlášky strana 13 Ing. Zdenka Brzobohatá Hluboká 3, Brno IČ: DIČ: CZ Kancelář: Anenská 10, Brno Tel.: Tel.: Web: č. ú.: /0100

2 SEMINÁŘE BRZO BRZO - tel.: tel.: , , PŘEHLED SEMINÁŘŮ BRZO NA OBDOBÍ ŘÍJEN AŽ PROSINEC 2015 Místo konání: MK klub, Vlhká 21, Brno (pokud není uvedeno jinak). Prezence: 8:15 h, zahájení: 9:00 h (pokud není uvedeno jinak). Podrobnější informace, podmínky, přihlášky, placení: v katalogu od strany 3 nebo na Speciální nabídka BRZO: Předplatné na semináře sada 10 ks vstupenek á Kč 880,-. Viz katalog str. 12 nebo Datum Kód sem. Název semináře/lektor Katalog strana (stř) S30/15 Změny a aktuální postupy ve mzdové účtárně v roce 2015, návrh změn pro rok 2016 Ing. Růžena Klímová, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví S31/15 Řešení aktuálních problémů v oblasti DPH 2015, očekávané změny v roce 2016 Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně S32/15 Cestovní náhrady 2015, očekávané změny v roce 2016 RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce S33/15 DPH - výklad, příklady, daňové přiznání, změny v DPH 2015/ dní (ODPOLEDNE - 15:30 19:45 h - SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno) Ing. Jana Rusmanová, FÚ pro Jihomoravský kraj S34/15 Pracovněprávní vztahy v roce 2015, problémové otázky a očekávané změny v roce 2016 JUDr. Miloš Hejmala, advokát, specialista na pracovní právo S35/15 Společník a jednatel ve světle aktuálních předpisů, poskytované benefity a jejich daňová uznatelnost RNDr. Petr Beránek, daňová poradce, ředitel společnosti ADAR, S36/15 Aktuality a očekávané novinky pro rok 2016 v daních a účetnictví RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce S37/15 Aktuální problémy v oblasti DPH - příklady, novela zákona od roku výklad Ing. Jana Rusmanová, FÚ pro Jihomoravský kraj S38/15 Cizí měny a kurzové rozdíly - účetní a daňový pohled, zahraniční cestovní náhrady RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, S39/15 Účetnictví a daně neziskových organizací v roce 2015, novinky pro rok 2016 Ing. Miroslava Nebuželská, člen Komory auditorů ČR, certifikovaný účetní expert, CISA, člen ISACA S40/15 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňový pohled (vymezení, oceňování, pořizování, odpisy, vyřazování) (ODPOLEDNE - 15:30 19:45 h - SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno) RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, S41/15 Důchodové a nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2015/2016 JUDr. Vladimíra Maršálková, odbornice na důchodové pojištění MSSZ Brno, Jiřina Fráňová, vedoucí odboru sociálního pojištění MSSZ Brno, Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno S42/15 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňový pohled (nájem, nákup na úvěr, výpůjčka, majetek pořízený z dotace) (ODPOLEDNE - 15:30 19:45 h - SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno) RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, S43/15 Účetní závěrka a uzávěrka, sestavení přiznání k dani z příjmů PO za rok 2015 Ing. Jiří Klíma, daňový poradce S44/15 Mzdová a personální agenda v příkladech, očekávané změny v roce 2016 Ing. Olga Krchovová, daňová a účetní poradkyně S45/15 Roční zúčtování mezd za rok 2015 a změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti platné od Ing. Miluše Procházková, specialistka na daň z příjmů ze závislé činnosti S46/15 Uzavření daňové evidence za rok 2015, podklady pro daňové přiznání FO + novinky 2016 Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních S47/15 Přiznání k dani z příjmů PO 2015 souvislý příklad, rozbor případů, vyplnění přiznání (ODPOLEDNE - 15:30 19:45 h - SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno) RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, S48/15 Uplatňování DPH v roce 2015 a změny pro rok 2016 Ing. Václav Benda, BVO.CZ, specialista na oblast DPH S49/15 Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob v roce 2015, změny pro rok 2016 Ing. Vlastimil Bachor, specialista na daň z příjmů PO, MF ČR 6 strana 12

3 PŘEHLED SEMINÁŘŮ BRZO NA OBDOBÍ LEDEN AŽ BŘEZEN 2016 Místo konání: MK klub, Vlhká 21, Brno (pokud není uvedeno jinak). Prezence: 8:15 h, zahájení: 9:00 h (pokud není uvedeno jinak). Podrobnější informace, podmínky, přihlášky, placení: v katalogu od strany 3 nebo na Speciální nabídka BRZO: Předplatné na semináře sada 10 ks vstupenek á Kč 880,-. Viz katalog str. 12 nebo Datum Kód sem. Název semináře/lektor Katalog strana (po) S01/16 Silniční daň, výklad, příklady, daňové přiznání Automobil v podnikání RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, S02/16 Zákon o DPH v roce 2016 Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně S03/16 Roční zúčtování mezd za rok 2015, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti platné od Ing. Miluše Procházková, specialistka na daň z příjmů ze závislé činnosti S04/16 Aktualizace mzdového účetnictví pro rok 2016, výklad, řešené příklady Ing. Olga Krchovová, daňová a účetní poradkyně S05/16 Důchodové a nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2016 JUDr. Vladimíra Maršálková, odbornice na důchodové pojištění MSSZ Brno, Jiřina Fráňová, vedoucí odboru sociálního pojištění MSSZ Brno, Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno S06/16 DPH - vypořádání DPH za rok 2015, aktuální problémy v roce 2016 Ing. Igor Pantůček, daňový poradce S07/16 Daňové aktuality pro rok 2016, změny souvisejících předpisů Ing. Jiří Klíma, daňový poradce S08/16 Roční zúčtování mezd za rok 2015, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti platné od Ing. Miluše Procházková, specialistka na daň z příjmů ze závislé činnosti S09/16 Novelizace zákoníku práce a souvisejících předpisů v roce 2016 JUDr. Miloš Hejmala, advokát, specialista na pracovní právo S10/16 Účetní závěrka včetně uzávěrkových operací, zpracování účetních výkazů 2015 RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, S11/16 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015, aktuality 2016 Ing. Eva Nedorostková, Odvolací finanční ředitelství Brno (po) S12/16 Mzdová účtárna aktuálně v roce 2016 Ing. Růžena Klímová, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví S13/16 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok Novinky pro rok 2016 Ing. Jindřich Klaška, Odvolací finanční ředitelství Brno S14/16 Poskytování náhrad cestovních výdajů v roce 2016 JUDr. Marie Salačová, odbornice v oblasti náhrad cestovních výdajů S15/16 Změny v účetnictví, daních z příjmů a DPH v roce 2016 Ing. Jiří Klíma, daňový poradce (stř) S16/16 Daňová evidence od A do Z, přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok dny (ODPOLEDNE - 15:30 19:45 h - SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno) Ing. Olga Krchovová, daňová a účetní poradkyně S17/16 SVJ - účetní a daňový pohled, uzavření účetnictví za rok 2015, aktuality 2016 RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, S18/16 Aktuality v odměňování zaměstnanců 2016, novelizace zákoníku práce JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV Praha - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, odborný poradce v oblasti pracovního práva (stř) S19/16 Daňové přiznání fyzických osob za rok 2015 komplexně (výklad a souvislý příklad) (ODPOLEDNE - 15:30 19:45 h - SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno) Ing. Ilona Divišová, daňová poradkyně S20/16 Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2015, upozornění na změny v roce 2016 (případová studie) Ing. Miroslava Nebuželská, člen Komory auditorů ČR, certifikovaný účetní expert, CISA, člen ISACA S21/16 Daň z přidané hodnoty ve vztahu k evropské unii a třetím zemím Ing. Jiří Klíma, daňový poradce (stř) S22/16 Změny v důchodovém, sociálním a zdravotním pojištění OSVČ, sestavení přehledů za rok 2015 (ODPOLEDNE - 15:30 19:45 h - SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno) Jiřina Fráňová, vedoucí odboru sociálního pojištění MSSZ Brno, Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno 10 strana 2

4 S30/15 - Změny a aktuální postupy ve mzdové účtárně v roce 2015, návrh změn pro rok (stř), 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Růžena Klímová, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2015 a připravovaných změnách od roku Změny v oblasti daně z příjmů Zaměstnávání cizinců Změny ve zdravotním pojištění: aktuální změny v roce 2015, návrh změn pro rok 2016 Příprava na budoucí povolání Srážky ze mzdy Insolvence zaměstnance Zdravotní prohlídky: vstupní periodické, mimořádné, výstupní - u PP, DPP a DPČ Zrušení důchodového spoření a varianty řešení Kč 1.200,- vč. DPH. V ceně občerstvení a materiál zpracovaný lektorkou a tiskopisy z praxe. Doporučujeme zákoník práce, zákon o DzP a případně další zákony dle programu. S31/15 - Řešení aktuálních problémů v oblasti DPH 2015, očekávané změny v roce , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně Na semináři budou přednášeny praktické problémové okruhy zákona se zaměřením na jeho správnou aplikaci po novelizacích účinných v letech 2014 a Praktické zkušenosti s rozšiřováním tuzemského přenosu daňové povinnosti od dubna, resp. července Seminář bude dále orientován na výkladová stanoviska Ministerstva financí, GFŘ a závěry Koordinačního výboru KDP ČR a GFŘ V roce 2016 nás čeká kontrolní hlášení - jeho aktuální podoba bude probrána na semináři včetně pokynů k jeho vyplňování Předpokládá se další novelizace s účinností od ledna bude podána informace o jejím stavu k datu konání semináře o DPH s sebou. S32/15 - Cestovní náhrady 2015, očekávané změny v roce , 9:00-13:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce Cílem semináře je komplexní rozbor možností poskytování náhrad cestovních výdajů v roce 2015 a v závislosti na stavu vývoje legislativního procesu i s výhledem na rok V průběhu semináře budou zdůrazněny aktuální novinky a výklady v oblasti cestovních náhrad, včetně ilustrace na příkladech: Obecné vymezení problematiky cestovních náhrad (pravidelné pracoviště, místo výkonu práce), zásady, které je nutné před vysláním na pracovní cestu dodržet, postup u státních organizací a u ostatních zaměstnavatelů Poskytované náhrady cestovních výdajů ve vazbě na zákon o daních z příjmů a pojistné zákony (pohled zaměstnance i zaměstnavatele) Jízdné a náhrady jízdních výdajů na pracovních cestách (změna sazeb, dokládání spotřeby při použití vlastního automobilu, silniční daň, praktické výpočty, jízdné v případě přerušení pracovní cesty nebo při návštěvě rodinného příslušníka) Stravné při tuzemských a zahraničních pracovních cestách (změněné sazby, aplikace kurzů vč. souvisejícího účtování, nová pravidla pro krácení stravného, postup při zajištění bezplatného stravování, kapesné vč. souvisejících výkladů na způsob jeho určení) Další možnosti cestovních náhrad (za ubytování, vedlejší výdaje, při dočasném přidělení, přemístění či přijetí zaměstnance do zaměstnání, práce v zahraničí) Speciální postupy při poskytování cestovních náhrad (přerušení pracovní cesty, paušalizace náhrad a jiné) Související daňová problematika (cestovní náhrady x silniční daň) Aplikace cestovních náhrad u podnikající fyzické osoby Výklad bude ilustrován na příkladech. Účastníci obdrží podkladový materiál. Během semináře budou zodpovězeny dotazy k probírané problematice. Kč 1.200,- vč. DPH. V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákoník práce, zákon o daních z příjmů, případně další předpisy. S33/15 - DPH - výklad, příklady, daňové přiznání, změny v DPH 2015/ dní , 15:30-19:45 h, Kudelova 8, Brno (SPŠ stavební) - ODPOLEDNE! Lektor: Ing. Jana Rusmanová, FÚ pro Jihomoravský kraj 1. den: DPH - úvod, základní pojmy, orientace v zákoně. 2. až 4. den: , a DPH - plnění v tuzemsku, plnění v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím - výklad, příklady + novinky a změny 2016 dle stavu legislativy. 5. den: příklady na sestavení daňového přiznání k DPH. Kč 3.500,- vč. DPH. Předplatitelé 3 vstupenky. V ceně: odborné texty zpracované lektorkou, ukázky daňových dokladů, formuláře DPH. Doporučujeme zákon o DPH s sebou. S34/15 - Pracovněprávní vztahy v roce 2015, problémové otázky a očekávané změny v roce , 9:00-13:30 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: JUDr. Miloš Hejmala, advokát, specialista na pracovní právo Pracovně právní aktuality, právní jednání, práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích Právní jednání za zaměstnavatele, právní vymezení zaměstnavatele Smlouvy a dohody v personalistice, zastřený pracovněprávní vztah, práce načerno Pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru (výběrové řízení, příslib zaměstnání, vstupní lékařské prohlídky) Pracovní poměr na dobu určitou, skončení pracovního poměru, výpovědní důvody Rodinné právo a zákoník práce Počítání času a lhůt, promlčení a zánik práva Stanovení vyšších práv zaměstnance, vnitřní předpis a kolektivní smlouva, nájem služebního bytu, další benefity Řešení aktuálních problémů pracovního práva v praxi Očekávané změny v roce 2016 Kč 1.200,- vč. DPH. V ceně občerstvení. Doporučujeme zákoník práce s sebou. S35/15 - Společník a jednatel ve světle aktuálních předpisů, poskytované benefity a jejich daňová uznatelnost , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňová poradce, ředitel společnosti ADAR, strana 34

5 Společník a jednatel ve světle aktuálních předpisů Společenská smlouva a zákon o obchodních korporacích Rozdělování zisku v roce 2015, rezervní fond Jednatelská smlouva z pohledu zákona o obchodních korporacích Povinnosti a odpovědnost jednatele a společníka Způsoby zdanění příjmů jednatele a společníka Nepeněžní příjmy: používání služebního auta, stravenky, poskytnutí ubytování apod. Daňová uznatelnost jednotlivých nákladů pro společnost Cestovní náhrady jednatelů a společníků Souběh pracovního vztahu a výkonu funkce Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění jednatele a společníka Odpovědnost za účetnictví, hmotná zodpovědnost, pojištění jednatele Schvalování a zveřejňování účetní závěrky, změny a opravy účetnictví a daní po uzavření roku Zaměstnanecké benefity poskytované statutárním orgánům i řadovým zaměstnancům Stravenky, jídlo a pití na pracovišti Ubytování mimo pracovní cesty Hrazení cesty do práce a z práce Příspěvky na sport a kulturu, rekreaci, vzdělávání, zdraví Penzijní pojištění a životní připojištění Poskytování služebního automobilu, mobilu, další zařízení pro soukromé potřeby Bezúročné a nízkoúročené půjčky zaměstnancům Peněžní a nepeněžní dary Daňová výhodnost jednotlivých benefitů Problematika poskytování benefitů neodměňovaným funkcionářům Kč 1.200,- vč. DPH. V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme účetní předpisy a zákon o daních z příjmů s sebou. S36/15 - Aktuality a očekávané novinky pro rok 2016 v daních a účetnictví , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce Cílem semináře je seznámení účastníků se změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2016, a to zejména v souvislosti s očekávanými novelami zákona o daních z příjmů, zákona o DPH nebo zákona o evidenci tržeb. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře: Změny v daních z příjmů (čeká nás opravdu zrušení superhrubé mzdy, úpravy daňový sazeb/náhrada solidárního zvýšení daně, účtenková loterie nebo sleva na evidenci tržeb? - vše bude probráno v návaznosti na schvalování novel zákona) Změny v zákoně o DPH (nejen o změnách již pro rok 2016 schválených - u dodání vybraných nemovitých věcí, režimu přenesení daňové povinnosti nebo o povinnosti podávat tzv. kontrolní hlášení, ale též o změnách připravovaných a dosud neschválených) Změny dalších daňových zákonů (v dani z nemovitých věcí a další) Nejdůležitější změny v pojistných zákonech pro rok 2016 ve vztahu k daním a účetnictví (např. v souvislosti s ukončením 2. pilíře důchodové reformy) Změny v účetnictví (připravovaná významná změna v účetních vyhláškách) a další. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy od roku 2016 ve srovnání s rokem o daních z příjmů, zákon o DPH, případně další předpisy. S37/15 - Aktuální problémy v oblasti DPH - příklady, novela zákona od roku výklad , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Jana Rusmanová, FÚ pro Jihomoravský kraj Aktuální znění zákona o DPH v roce 2015: Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti Upozornění na významné Informace a Stanoviska GFŘ zveřejněné na webu Finanční správy Příklady Změny zákona o DPH od : Kontrolní hlášení Elektronická podání Dodání nemovité věci a nájem nemovité věci Další změny podle aktuálního vývoje legislativy o DPH s sebou. S38/15 - Cizí měny a kurzové rozdíly - účetní a daňový pohled, zahraniční cestovní náhrady , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, Základní povinnosti z hlediska českých předpisů Kurzové rozdíly princip, způsoby zaúčtování Zálohy a částečné platby v cizích měnách Cizí měny a daňové doklady DPH Cizí měny na cestovních příkazech Poskytování záloh na pracovní cesty do zahraničí v hotovosti, šekem, platební kartou Vyúčtování zahraničních pracovních cest ve vazbě na zákoník práce, zákon o daních z příjmů, obchodní zákoník a zákon o účetnictví Zaúčtování zahraniční pracovní cesty u zaměstnance, společníků a OSVČ Opravné položky k pohledávkám v cizích měnách Platby pohledávek a závazků v jiné než sjednané měně Zápočty, prodeje a odpisy pohledávek v cizích měnách Kč 1.200,- vč. DPH. V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme účetní předpisy, zákon o DzP a zákoník práce s sebou. S39/15 - Účetnictví a daně neziskových organizací v roce 2015, novinky pro rok , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Miroslava Nebuželská, auditor, člen Komory auditorů ČR, certifikovaný účetní expert, CISA, člen ISACA Fungování neziskových organizací se po rekodifikaci pomalu, ale jistě usazuje. Nový občanský zákoník platný od stále vyvolává diskuse, nicméně mnoho záležitostí se již vyjasnilo. Neziskové organizace uvedly do praxe účetní a daňové změny navázané zejména na nový občanský zákoník a v souladu účetními a daňovými předpisy platnými pro rok 2014 sestavily účetní závěrky, vydaly výroční zprávy, připravily a podaly přiznání k dani z příjmů. Cílem semináře je rekapitulace základních účetních postupů používaných aktuálně nestátními neziskovými organizacemi, a to zejména těch, které se liší od postupů používaných v podnikatelském sektoru a rekapitulace daňového režimu veřejně prospěšných poplatníků zejména s ohledem na daň z příjmů, nicméně budou zmíněny i ostatní daně. Seminář zdůrazní změny v účetních a daňových předpisech platné od a upozorní na změny schválené či připravované v průběhu roku 2015 s platností od , popř. později. Účetní předpisy pro neziskové organizace v roce 2015 strana 45

6 Daň z příjmů právnických osob za rok 2015 Ostatní daně silniční, DPH, daň z nemovitostí... Novinky v účetních a daňových předpisech relevantní pro NNO schválené v průběhu roku 2015 nebo diskutované v návrzích, platné většinou od o DzP, nový občanský zákoník s sebou. S40/15 - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňový pohled (vymezení, oceňování, pořizování, odpisy, vyřazování) , 15:30-19:45 h, SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno - ODPOLEDNE! Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, s.r.o Na seminář S40/ volně navazuje školení S42/15 - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - nájem, nákup na úvěr, výpůjčka... - datum: Definice dlouhodobého majetku, řešení okrajových a sporných případů Pořízení a zařazení dlouhodobého majetku, počátek odepisování Ocenění dlouhodobého majetku v účetnictví a pro účely daňových odpisů Účetní a daňové odpisy a jejich vztah Zatřídění majetku pro účely odepisování Rovnoměrné, zrychlené a zkrácené daňové odpisy (srovnání z hlediska ekonomických důsledků) Odpisování specifických druhů majetku Opravy a technické zhodnocení majetku, odpisování majetku po zhodnocení Odpisy nehmotného majetku Soubory majetku a komponentní odpisování Vyřazení majetku, daňová uznatelnost zůstatkové ceny, příklady účtování Evidence a inventarizace dlouhodobého majetku Kč 1.200,- vč. DPH. V ceně materiál. Doporučujeme účetní přepisy a zákon o DzP s sebou. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení Aktuality k datu konání semináře 2015 Předpokládané změny v roce 2016 Zdravotní pojištění /2016 Legislativní úprava, literatura - zákony, výklady, dostupné zdroje informací, komunikace se zdravotní pojišťovnou Osobní rozsah zdravotního pojištění - vznik a zánik pojištění, plátci pojistného, dlouhodobý pobyt v zahraničí, příslušnost k předpisům mezinárodní smlouvy, koordinační nařízení EU Zaměstnanci a zaměstnavatelé - pojem zaměstnanec, výjimky z pojmu zaměstnanec, započitatelný příjem, oznamovací povinnost zaměstnavatele, další povinnosti, sankce Pojistné zaměstnavatelů - příjmy zahrnované do vyměřovacího základu, výjimky ze započitatelnosti, doplatky do minima Souběh více plátců pojistného - stanovení vyměřovacího základu, odvody pojistného, praktické příklady Výklad bude zaměřen na aktuální legislativní stav a na změny platné od Seminář je zaměřen na problematiku zaměstnanců. Současně budou poskytnuty hlavní informace týkající se OSVČ. y podle programu s sebou. S42/15 - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňový pohled (nájem, nákup na úvěr, výpůjčka, majetek pořízený z dotace) , 15:30-19:45 h, SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno - ODPOLEDNE! Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, Účtování o pronájmech z hlediska pronajímatele i nájemce Technické zhodnocení pronajatého majetku Účetní a daňové problémy při ukončení pronájmu Nákup na leasing a na úvěr srovnání, příklady Výpůjčka majetku a daňové důsledky Majetek pořízený z dotace a darovaných peněz Kč 1.200,- vč. DPH. V ceně materiál. Doporučujeme účetní předpisy a zákon o DzP s sebou. S41/15 - Důchodové a nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2015/ , 9:00-14:30 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: JUDr. Vladimíra Maršálková, odbornice na důchodové pojištění MSSZ Brno, Jiřina Fráňová, vedoucí odboru sociálního pojištění MSSZ Brno, Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno Důchodové pojištění 2015/2016 Zákon o důchodovém pojištění Výpočet důchodu, náhradní doby pojištění, vyloučené doby a jejich hodnocení Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění Evidenční listy důchodového pojištění Podklady pro sepisování žádostí Ohlašovací povinnost Aktuality k datu konání semináře, předpokládané změny v roce 2016 Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2015/2016 Zákon o nemocenském pojištění Okruh pojištěných osob Podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění Stanovení výše dávek Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění S43/15 - Účetní závěrka a uzávěrka, sestavení přiznání k dani z příjmů PO za rok , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce Cílem semináře je rekapitulace zákonného stavu v oblasti daně z příjmů v roce 2015 a příprava na práce spojené s uzavřením účetnictví a sestavením daňového přiznání k dani z příjmů PO za rok Výklad bude zaměřen na vazby mezi účetnictvím a daňovým přiznáním, např. na: Daňové a nedaňové náklady Zaměstnanecké benefity Úroky z úvěrů a půjček Opravné položky k pohledávkám, rezervy Metodiku prací v závěru roku a vytvoření podkladů pro účetní závěrku Sestavení daňového přiznání o DzP a účetní předpisy s sebou. S44/15 - Mzdová a personální agenda v příkladech, očekávané změny v roce , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Olga Krchovová, daňová a účetní poradkyně strana 56

7 Příplatky a náhrady podle aktualizovaného zákoníku práce Práce přesčas a ve svátek Průměrný výdělek a jeho využití v praxi Srážky ze mzdy Zdravotní pojištění, provádění dopočtu do minimálního vyměřovacího základu Sociální pojištění Aktuality ke dni konání semináře, novinky pro rok 2016 Řešené příklady s promítnutím aktuálních změn V případě zrušení superhrubé mzdy bude podstatná část semináře věnována změnám ve výpočtu mezd a novým povinnostem zaměstnavatelů. Kč 1.200,- vč. DPH. V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákoník práce, zákon o DzP a případně další zákony dle programu s sebou. S45/15 - Roční zúčtování mezd za rok 2015 a změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti platné od 1. ledna , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Miluše Procházková, specialistka na daň z příjmů ze závislé činnosti Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění Výpočet ročního zúčtování Povinnosti plátce daně Informace o připravovaných, případně již schválených změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od o DzP s sebou. S46/15 - Uzavření daňové evidence za rok 2015, podklady pro daňové přiznání FO + novinky , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních Uzavření daňové evidence za rok 2015, podklad pro sestavení přílohy č. 1 daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015 Zdanitelné příjmy (řádek č. 101 DAP) Daňové výdaje (řádek č. 102 DAP) Položky snižující a zvyšující základ daně (řádky č. 105 a 106 DAP) Daňové odpisy Povinné úpravy základu daně při přechodu z režimu skutečně vynaložených výdajů na paušální výdaje a naopak Rekapitulace novinek v dani z příjmů, které se vztahují na fyzické osoby s příjmy ze samostatné činnosti (z podnikání) za rok 2015 Podle stavu legislativy přehled novinek v daních z příjmů vztahujících se na fyzické osoby s příjmy ze samostatné činnosti (podnikání) platných od roku 2016 Jednoduché účetnictví versus daňová evidence (novela zákona o účetnictví platná od ) o DzP s sebou. S47/15 - Přiznání k dani z příjmů PO 2015 souvislý příklad, rozbor případů, vyplnění přiznání , 15:30-19:45 h, SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno - ODPOLEDNE! Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, Rozbor jednotlivých položek příkladu, posuzování daňové uzna- telnosti Vyčíslení základu daně a jeho úpravy Výpočet daně z příjmů Stanovení záloh na daň z příjmů Vyplnění daňového formuláře k dani z příjmů PO za rok 2015 Kč 1.200,- vč. DPH. V ceně materiál. Doporučujeme zákon o DzP a účetní předpisy s sebou. S48/15 - Uplatňování DPH v roce 2015 a změny pro rok , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Václav Benda, BVO.CZ, specialista na oblast DPH Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informování o změnách zákona o DPH s účinností od Výklad bude zaměřen zejména na: Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH Vymezení obratu, osob povinných k dani a jejich registraci jako plátců daně a identifikovaných osob Vymezení místa plnění u služeb Vymezení telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb Zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných služeb Aktuální problémy při vystavování daňových dokladů Aktuální problémy při stanovení sazeb daně a změny sazeb daně pro rok 2016 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí, včetně změn od Trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce 2015 a změny od roku 2016 Praktické problémy v oblasti správy DPH v roce 2015 a předpokládané změny pro rok 2016 ve vazbě na nový zákon o elektronické evidenci tržeb Metodiku zpracování kontrolních hlášení od o DPH s sebou. S49/15 - Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob v roce 2015, změny pro rok , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Vlastimil Bachor, specialista na daň z příjmů PO, MF ČR Zdanění bezúplatných příjmů/darů a příjmů v podobě majetkového prospěchu Podpora odborného vzdělávání zavedením nových odpočtů od základu daně Zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám Aktuálně k daňovému režimu: naturální mzdy, distribuce vybraných složek vlastního kapitálu Vybrané otázky: k hmotnému majetku a jeho užívání, zdaňování veřejně prospěšných poplatníků Vybráno z judikátů: Aktualizace pokynů ke správné aplikaci ZDP Úprava pokynu D-6 = nový pokyn D-22 Změny v pokynu D-288 k uplatňování odpočtu výdajů na výzkum a vývoj a vybrané otázky pro správné uplatnění odpočtu Schválené a projednávané doprovodné novely ZDP v roce 2015 (účinnost 2015/2016) k novele zákona o: Investičních pobídkách č. 84/2015 Sb. Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Účetnictví - daňový režim dílčích příspěvků na likvidaci solárních panelů Mezinárodní spolupráci při správě daní Elektronické evidenci tržeb strana 67

8 Kč 1.400,- vč. DPH. V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP s sebou. S01/16 - Silniční daň, výklad, příklady, daňové přiznání Automobil v podnikání (po), 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, Výklad zákona, příklady Sestavení daňového přiznání za rok 2015 Novinky roku 2015 a případné změny 2016 Rozlišení vozidel podle druhů a kategorií Pořízení vozidla, vstupní cena a odepisování Opravy a technické zhodnocení vozidla Prodej vozidla Paušální výdaje na vozidlo Vozidlo vložené a nevložené do obchodního majetku OSVČ Používání vozidla pro účely nesouvisející s podnikáním o silniční dani s sebou. S02/16 - Zákon o DPH v roce , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně Na semináři budou účastníci seznámeni s novinkami v oblasti DPH pro rok Konkrétní obsah semináře bude doplněn ihned, jakmile bude známa podoba změn pro rok o DPH s sebou. S03/16 - Roční zúčtování mezd za rok 2015, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti platné od 1. ledna , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Miluše Procházková, specialistka na daň z příjmů ze závislé činnosti Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění Výpočet ročního zúčtování Povinnosti plátce daně Informace o připravovaných, případně již schválených změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od o DzP s sebou. S04/16 - Aktualizace mzdového účetnictví pro rok 2016, výklad, řešené příklady , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Olga Krchovová, daňová a účetní poradkyně Na semináři budou kompletně probrány veškeré změny týkající se zpracování mezd a personalistiky v roce 2016, včetně případného zrušení superhrubé mzdy. Výklad bude doplněn řešenými příklady na aktuální témata roku 2016: Zákoník práce Zákon o daních z příjmů Zdravotní a sociální pojištění Srážky ze mzdy Cestovné Kč 1.200,- vč. DPH. V ceně občerstvení a materiál zpracovaný lektorkou. Doporučujeme zákoník práce, ZoDzP, předpisy o zdravotním a sociálním pojištění a kalkulačky s sebou. S05/16 - Důchodové a nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění , 9:00-14:30 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: JUDr. Vladimíra Maršálková, odbornice na důchodové pojištění MSSZ Brno, Jiřina Fráňová, vedoucí odboru sociálního pojištění MSSZ Brno, Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno Důchodové pojištění 2016 Zákon o důchodovém pojištění Výpočet důchodu, náhradní doby pojištění, vyloučené doby a jejich hodnocení Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění Evidenční listy důchodového pojištění Podklady pro sepisování žádostí Ohlašovací povinnost Aktuality k datu konání semináře, předpokládané změny v roce 2016 Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2016 Zákon o nemocenském pojištění Okruh pojištěných osob Podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění Stanovení výše dávek Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění Zákon o pojistném na sociální zabezpečení Aktuality k datu konání semináře 2015 Předpokládané změny v roce 2016 Zdravotní pojištění 2016 Legislativní úprava, literatura - zákony, výklady, dostupné zdroje informací, komunikace se zdravotní pojišťovnou Osobní rozsah zdravotního pojištění - vznik a zánik pojištění, plátci pojistného, dlouhodobý pobyt v zahraničí, příslušnost k předpisům mezinárodní smlouvy, koordinační nařízení EU Zaměstnanci a zaměstnavatelé - pojem zaměstnanec, výjimky z pojmu zaměstnanec, započitatelný příjem, oznamovací povinnost zaměstnavatele, další povinnosti, sankce Pojistné zaměstnavatelů - příjmy zahrnované do vyměřovacího základu, výjimky ze započitatelnosti, doplatky do minima Souběh více plátců pojistného - stanovení vyměřovacího základu, odvody pojistného, praktické příklady Výklad bude zaměřen na aktuální legislativní stav a na změny platné od Seminář je zaměřen na problematiku zaměstnanců. Současně budou poskytnuty hlavní informace týkající se OSVČ. y podle programu s sebou. S06/16 - DPH - vypořádání za rok 2015, aktuální problémy v roce , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Igor Pantůček, daňový poradce Příklady na vypořádání DPH za rok 2015 v daňovém přiznání za prosinec 2015, resp. 4. Q. 2015: Opravy odpočtu dle 75 Vypořádání daně dle 76 Úpravy odpočtu daně dle 78 Přehled nejvýznamnějších změn v roce 2015 v návaznosti na stanoviska, sdělení a informace Generálního finančního ředitelství Novela DPH od strana 78

9 o DPH s sebou. Kč 1.200,- vč. DPH. V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme účetní předpisy a zákon o DzP s sebou. S07/16 - Daňové aktuality pro rok 2016, změny souvisejících předpisů , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce Novela zákona o daních z příjmů od roku 2016, řešení aktuálních problémů roku 2015 DPH přehled nejvýznamnějších změn roku 2015 a novela 2016: Elektronické služby Aktuální sazby DPH Aktuální stav v oblasti režimu přenesené daňové povinnosti Změny ve vymezení místa plnění u služeb Kontrolní hlášení Novinky v oblasti účetnictví Změny v navazujících předpisech od roku 2016 o daních z příjmů s sebou. S08/16 - Roční zúčtování mezd za rok 2015, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti platné od , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Miluše Procházková, specialistka na daň z příjmů ze závislé činnosti Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění Výpočet ročního zúčtování Povinnosti plátce daně Informace o připravovaných, případně již schválených změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od o DzP s sebou. S09/16 - Novelizace zákoníku práce a souvisejících předpisů v roce , 9:00-13:30 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: JUDr. Miloš Hejmala, advokát, specialista na pracovní právo Novela zákoníku práce k Zákon o zaměstnanosti Zaměstnanecké benefity, vnitřní předpisy, kolektivní smlouva Smlouvy a dohody podle NOZ, souběh funkcí Řešení aktuálních problémů pracovního práva v praxi Kč 1.200,- vč. DPH. V ceně občerstvení. Doporučujeme zákoník práce s sebou. S10/16 - Účetní závěrka včetně uzávěrkových operací, zpracování účetních výkazů , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, Uzávěrkové účetní operace Kurzové rozdíly Opravné položky Tvorba rezerv Inventarizace Zaúčtování daně z řádné a mimořádné činnosti Odložený daňový závazek a pohledávka Zpracování účetních výkazů a sestavení přílohy k účetní závěrce S11/16 - Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015, aktuality , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Eva Nedorostková, Odvolací finanční ředitelství Brno Transformace výsledku hospodaření na základ daně výklad k řádku č. 10 DAP, postup při transformaci Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů PO za rok 2015, rozbor operací s odkazem na příslušná ustanovení zákona Upozornění na chyby v praxi Výpočet daňové povinnosti a zálohy na daň z příjmů Řešení problematických případů v oblasti daně z příjmů PO Aktuální metodické pokyny, sdělení a informace MF a GFŘ Aktuality 2016 o DzP s sebou. S12/16 - Mzdová účtárna aktuálně v roce , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Růžena Klímová, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti. Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v r. 2016, vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění Zápočtový list a jeho předávání povinné náležitosti, předávání a zasílání ZL Změny v dani z příjmů fyzických osob: uplatnění srážkové daně a zálohové daně, daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě, další změny v daních z příjmů od roku 2016 Změny v nemocenském pojištění: nové redukční hranice pro rok 2016, další změny v nemocenském pojištění Změny ve zdravotním pojištění: snížení vyměřovacího základu u poživatelů invalid. důchodu pracujících v tzv. chráněných dílnách, odvod pojistného u OSVČ, OBZP, ohlašovací povinnosti - nástup, výstup zaměstnance, vznik kategorie pojištěnce státu, změna zdravotní pojišťovny Změny v sociálním zabezpečení: maximální vyměřovací základ, odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění, parametrické změny - minimální vyměřovací základ, minimální pojistné atd. Příprava na budoucí povolání: na střední a vysoké škole, studium jazykových kurzů a akreditace jazykových škol Důchodové pojištění: zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti, evidenční povinnost zaměstnavatele - 37 zákona č. 582/1991 Sb. Důchodové spoření: zrušení důchodového spoření k , varianty řešení Doplňkové penzijní spoření: pojem předdůchod, souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v 37 zákona č. 582/1991 Sb. Změny v provádění srážek ze mzdy od Zaměstnávání cizinců a občanů EU Zaměstnávání osob se zdravotním postižením: plnění 4% podílu ZPS, započítávání osob zdravotně znevýhodněných, prokazování tohoto statusu, nové tiskopisy pro naplnění 4 % podílu za rok 2015 Vstupní lékařské prohlídky a jejich úhrada strana 89

10 Zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání - nárok na bolestné a způsob proplacení, zákon č. 266/2006 Sb. - účinnost od roku 2017??? Povinnosti zaměstnavatele na úseku zaměstnanosti Další změny od roku 2016 Kč 1.200,- vč. DPH. V ceně občerstvení a materiál zpracovaný lektorkou a tiskopisy z praxe. Doporučujeme zákoník práce, zákon o DzP a případně další zákony dle programu s sebou. Aktuální změny zákona o daních z příjmů První zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb Aktuální změny v zákoně o DPH První zkušenosti s kontrolním hlášením Další důležité změny a jejich vzájemná provázanost Aktuální stanoviska, informace a pokyny MF ČR a GFŘ Kč 1.200,- vč. DPH. V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme daňové zákony a účetní předpisy s sebou. S13/16 - Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok Novinky pro rok , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Jindřich Klaška, Odvolací finanční ředitelství Brno Změny ve vyplňování formuláře přiznání DPFO pro rok 2015, praktický příklad na vyplnění daňového přiznání Novely zákona č. 586/1992 Sb., jejich dopady do daňové povinnosti FO ve zdaňovacím období roku 2015 Obchodní majetek ve vztahu k příjmům z podnikání a příjmům z pronájmu Pohledávky, vznik, zánik, promlčení, postoupení + příklady Elektronická evidence tržeb Další novinky pro rok 2016 o DzP s sebou. S14/16 - Poskytování náhrad cestovních výdajů v roce , 9:00-13:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: JUDr. Marie Salačová, odbornice v oblasti náhrad cestovních výdajů Nové zásady a principy zákoníku práce Personální rozsah k poskytování náhrad cestovních výdajů Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (OSVČ), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů kolektivních statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, ostatních osob v mimo pracovněprávních vztazích Rozdíly v poskytování cestovních náhrad v podnikatelské a rozpočtové sféře Významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad Princip poskytování cestovních náhrad a právní úkony, při kterých se tyto náhrady poskytují Výklad způsobu sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců Jednotlivé druhy cestovních náhrad Problematika poskytování a snižování (krácení) tuzemského i zahraničního stravného Poskytování kapesného při zahraničních pracovních cestách Nejčastější problémy a chyby spojené s vyúčtováváním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty, atd.) Paušalizace cestovních náhrad Další důležité související otázky a nejasnosti Kč 1.200,- vč. DPH. V ceně občerstvení. Doporučujeme zákoník práce s sebou. S15/16 - Změny v účetnictví, daních z příjmů a DPH v roce , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce Cílem semináře je rozbor vybraných problémových ustanovení zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a účetnictví ve vzájemných souvislostech. S16/16 - Daňová evidence od A do Z, přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok dny (stř) a , 15:30-19:45 h, Kudelova 8, Brno (SPŠ stavební) - ODPOLEDNE! Lektor: Ing. Olga Krchovová, daňová a účetní poradkyně Obsah 2 denního semináře: Seminář je určen začínajícím podnikatelům a všem těm, kteří si potřebují své znalosti z této oblasti obnovit a získat celkový přehled o legislativě spojené s podnikáním fyzických osob. Účastníci semináře budou během dvou dnů seznámeni s komplexní problematikou související s vedením daňové evidence fyzických osob v roce 2015, a to jak teoreticky, tak i na praktických příkladech. Získají informace o nejčastějších chybách, kterých se podnikatelé běžně dopouštějí. Výklad a příklady budou zaměřeny zejména na: Právní úprava daňové evidence Evidence příjmů a výdajů Evidence pohledávek a dluhů (závazků) Evidence daně z přidané hodnoty Evidence dlouhodobého majetku a zásob Mzdová evidence Komplexní příklad, vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů FO Přehledy OSVČ pro OSSZ a ZP Kč 2.400,- vč. DPH. Předplatitelé 2 vstupenky. V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP s sebou. S17/16 - SVJ - účetní a daňový pohled, uzavření účetnictví za rok 2015, aktuality , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, Přednáška se zabývá problémem účtování společenství vlastníků jednotek. Vznik společenství z družstva, obce, jednoho majitele domu Účtování vlastních nákladů společenství Účtování služeb zajišťovaných vlastníkům Opravy a technické zhodnocení domu; úpravy hrazené z dotace Uzavření účetnictví SVJ za rok 2015 Zdanění příjmů SVJ SVJ a DPH popř. další daně (silniční daň, daň z nemovitosti) Aktuální změny pro rok 2016 Seminář se nezabývá problematikou bytových družstev. Kč 1.200,- vč. DPH. V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme účetní předpisy a zákon o DzP s sebou. S18/16 - Aktuality v odměňování zaměstnanců 2016, novelizace zákoníku práce , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV Praha - Asociace pro rozvoj strana 10 9

11 kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, odborný poradce v oblasti pracovního práva Novela zákoníku práce od Přijaté novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce Minimální mzda od Změny v oblasti srážek ze mzdy, insolventní řízení Některé otázky zjišťování průměrného výdělku Souběh funkcí Další výkladové aktuality a soudní judikatura Kč 1.400,- vč. DPH. V ceně občerstvení a materiál připravený JUDr. Šubrtem. Doporučujeme zákoník práce, příp. další předpisy vztahující se k obsahu semináře. S19/16 - Daňové přiznání fyzických osob za rok 2015 komplexně (výklad a souvislý příklad) (stř), 15:30-19:45 h, Kudelova 8, Brno (SPŠ stavební) - ODPOLEDNE! Lektor: Ing. Ilona Divišová, daňová poradkyně Výklad zdaňování příjmů fyzických osob: Rozbor příjmů z podnikání Daňové a nedaňové výdaje Paušální výdaje Příjmy ze spolupráce Přerušení nebo ukončení činnosti Změna režimu uplatňování výdajů Úpravy základu daně Nezdanitelné částky, slevy na dani, daňové zvýhodnění Souvislý příklad na vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015 Kč 1.100,- vč. DPH. V ceně občerstvení a rozsáhlý materiál včetně podkladů pro vyplnění DaP (včetně formuláře DaP s příslušnými přílohami). Doporučujeme zákon o daních z příjmů. S20/16 - Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za r. 2015, upozornění na změny v roce 2016 (případová studie) , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Miroslava Nebuželská, auditor, člen Komory auditorů ČR, certifikovaný účetní expert, CISA, člen ISACA V první části semináře budou shrnuta pravidla týkající se stanovení daňové povinnosti neziskové organizace z pohledu daně z příjmů právnických osob. Ta se zejména týkají: Definice veřejně prospěšného poplatníka Předmětu daně z příjmů Osvobození příjmů Snížení základu daně Práce s přijatými dary V druhé části semináře bude zadána a řešena případová studie zaměřená na zpracování přiznání k dani z příjmů konkrétní neziskové organizace. Kurz je relevantní pro všechny nestátní, popř. i státní, neziskové organizace, tedy všechny organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání. Jedná se zejména o spolky občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, církevní organizace, svazy a jiné typy sdružení. o DzP, případně nový občanský zákoník s sebou. S21/16 - Daň z přidané hodnoty ve vztahu k evropské unii a třetím zemím , 9:00-14:00 h, Klub MK, Vlhká 21, Brno Lektor: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce Cílem tohoto semináře je rozbor problémových ustanovení zákona o DPH se zaměřením na uplatňování DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Výklad bude zaměřen na: Změny zákona o DPH se zaměřením na ustanovení týkající se uplatňování DPH ve vztahu k EU Praktické příklady a zkušenosti s uplatňováním novely zákona o DPH účinné od Vybrané praktické otázky týkající se změn v uplatňování DPH v tuzemsku Aktuální informace, stanoviska a pokyny MF ČR a GFŘ o DPH s sebou. S22/16 - Změny v důchodovém, sociálním a zdravotním pojištění OSVČ, sestavení přehledů za rok (stř), 15:30-19:45 h, Kudelova 8, Brno (SPŠ stavební) - ODPOLEDNE! Lektor: Jiřina Fráňová, vedoucí odboru sociálního pojištění MSSZ Brno, Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno Změny ve zdravotním pojištění OSVČ, sestavení přehledu za rok 2015 Legislativní úprava, literatura - zákony, výklady, dostupné zdroje informací, komunikace se zdravotní pojišťovnou Osobní rozsah zdravotního pojištění - vznik a zánik pojištění, plátci pojistného, dlouhodobý pobyt v zahraničí, příslušnost k předpisům, mezinárodní smlouvy, koordinace nařízení EU OSVČ - pojem OSVČ, určení OSVČ, spolupracující osoby, plnění povinností Pojistné OSVČ - příjmy zahrnované do vyměřovacího základu, výjimky ze započitatelnosti, doplatky do minima, rozhodné období, určení příjmu, výjimky z dodržení minimálního vyměřovacího základu, poměrné snižování minimálního vyměřovacího základu, určení výše zálohy a pojistné, návaznosti přehledu na daňové přiznání Souběh více plátců pojistného - stanovení vyměřovacího základu, odvody pojistného, praktické příklady Zákonné termíny k plnění povinností - termíny pro podání přehledu, návaznosti přehledu na daňové přiznání Výklad bude zaměřen na aktuální legislativní stav, tj. na změny platné od Změny v důchodovém a sociálním pojištění OSVČ, sestavení přehledu za rok 2015 Seminář bude zaměřen na změny v důchodovém a nemocenském pojištění od roku 2016, pojistné na sociální zabezpečení OSVČ a praktické problémy 2015/2016 V rámci semináře budou účastníci upozorněni na problémové řádky přehledu za rok 2015 a chyby při sestavení přehledu u OSVČ hlavních a vedlejších Kč 1.100,- vč. DPH. V ceně občerstvení a materiál včetně formuláře přehledu SP a ZP pro rok Doporučujeme příslušné zákony podle programu s sebou. strana 10 11

12 REKVALIFIKAČNÍ KURZY SEMINÁŘE ÚČETNICTVÍ (PÚ) 2x týdně, vždy od 16:00 do 19:20 h - celkem 124 vyučovací hodiny Termíny nejbližších kurzů (v době školních prázdnin v Brně přednášky neprobíhají): R2/15: až (2x týdně v po a stř + 3x pá), test R1/16: až (2x týdně v út a čt), test Místo konání: Kudelova 8, Brno (SPŠ stavební) Obsah kurzu: Aktuální právní úprava Účtování v jednotlivých účtových třídách v návaznosti na daně (účtování o majetku, pohledávkách a závazcích, FL, výnosech, nákladech atd.) Účetní závěrka, výkaz rozvaha a výkaz zisků a ztráty Daňová přiznání k DzP, k DPH a k silniční dani Automobil v podnikání, cestovné atd. Mzdy, pojištění Účtování individuálního podnikatele - FO Průběžné probírání novel Výklad je založen na příkladech a zkušenostech lektorek z praxe Účastníci obdrží řešené účetní příklady pro nepovinné procvičování Kurz je zaměřen na podnikatelskou sféru Kurz je vhodný nejen pro začátečníky. Vstupní předpoklady: ukončené střední vzdělání (maturitní vysvědčení, výuční list, případně jiný doklad o středním vzdělání) Lektorky: Ing. V. Taranzová a G. Hašková obě účetní poradkyně s víceletou odbornou a pedagogickou praxí. Úspěšní absolventi obdrží rekvalifikační osvědčení s celostátní platností pro pracovní činnost účetnictví (akreditace MŠMT). Cena: Kč 6.300,-. Osvobozeno od DPH. V ceně: rozmnožené materiály, interní skripta, odborná publikace, řešené příklady, zákony, poradenství během kurzu i po skončení kurzu a rekvalifikační zkouška. Pro zájemce je připraveno Praktikum z účetnictví na PC. Přihlášky v kurzu. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 2x týdně, vždy od 16:00 do 19:20 h - celkem 84 vyučovací hodiny Termíny nejbližších kurzů (v době školních prázdnin v Brně přednášky neprobíhají): M2/15: až (2x týdně v po a stř), test M1/16: až (2x týdně v po a stř), test Místo konání: Kudelova 8, Brno (SPŠ stavební) Obsah kurzu: Pracovní právo pro mzdové účetní Povinnosti organizace a zaměstnanců Odměňování, průměrný výdělek Překážky v práci, příplatky, náhrada mzdy Pracovní doba, dovolená na zotavenou Srážky z mezd, náhrada škody Daň z příjmů ze závislé činnosti, daňové slevy, daňové zvýhodnění Roční zúčtování mezd, nezdanitelná část základu daně Zdravotní, sociální, nemocenské pojištění, dávky NP, náhrady při DPN Důchodové pojištění, evidenční listy DP Důraz je kladen na dílčí a souvislé praktické příklady Jsou probírány schválené a očekávané změny Kurz je vhodný nejen pro začátečníky. Absolventi mají velmi dobré uplatnění v praxi. Vstupní předpoklady: ukončené střední vzdělání (maturitní vysvědčení, výuční list, případně jiný doklad o středním vzdělání) Odborný garant a hlavní lektorka: Ing. O. Krchovová, daňová a účetní poradkyně s víceletou odbornou a pedagogickou praxí Úspěšní absolventi obdrží rekvalifikační osvědčení s celostátní platností pro pracovní činnost mzdové účetnictví (akreditace MŠMT). Cena: Kč 4.700,-. Osvobozeno od DPH. V ceně: rozmnožené materiály, odborná publikace za cca Kč 650,-, poradenství i po skončení kurzu a rekvalifikační zkouška. DAŇOVÝ SPECIALISTA 2x týdně, vždy od 15:30 do 19:45 h - celkem 164 vyučovací hodiny Termíny nejbližších kurzů (v době školních prázdnin v Brně přednášky neprobíhají): A1/15: až (út a čt 15:30 až 19:30 h, diskuse do 19:45 h + 3x dopolední seminář, z toho 1x navíc v ceně), test Kurz se koná 1x ročně. Místo konání: Kudelova 8, Brno (SPŠ stavební) Obsah kurzu: Daňová soustava ČR Účetnictví ve vazbě na daně Novely zákonů - budou probírány v průběhu přednášek a ve 3 samostatných lekcích v závěru kurzu U každého tématu výklad platných předpisů včetně novelizací, sestavení daňového přiznání u všech druhů daní. Souvislé příklady na procvičení daní, problémy z praxe. Kurz je zaměřen především na podnikatelskou sféru. Více informací viz nebo na vyžádání. Vstupní předpoklady: ukončené střední vzdělání (maturita), předpokládá se znalost běžných účetních operací a základních principů daně z příjmů. Lektorský sbor: účetní a daňoví poradci, soudkyně Nejvyššího soudu, metodici FŘ Brno, lektorky BRZO vzdělávacího centra. Další informace na nebo na vyžádání. Úspěšní absolventi obdrží rekvalifikační osvědčení s celostátní platností pro pracovní činnost daňový specialista (akreditace MŠMT). Absolventi mají velmi dobré uplatnění v praxi. Kurzy slouží rovněž jako součást přípravy na daňové poradenství. Cena: Kč ,-. Osvobozeno od DPH. V ceně: daňové zákony a účetní předpisy, rozmnožené materiály, poradenství, rekvalifikační zkouška, 3 dopolední semináře. strana 11 12

13 PODMÍNKY, PŘIHLÁŠKY A PLACENÍ PŘEDPLATNÉ NA SEMINÁŘE - říjen 2015 až červen 2016: P15/16-10 ks cenově zvýhodněných vstupenek na semináře dle vlastního výběru (od října 2015 do června 2016 bude zorganizováno min. 45 seminářů). Platnost předplatitelských vstupenek: od do Platnost nelze prodlužovat. Vstupenky jsou přenosné. Objednávky: průběžně od srpna 2015 do června 2016, a to písemně, em, na našich www stránkách nebo telefonicky. Zájemci si mohou objednat jednu i více sad předplatitelských vstupenek. Přihlášky se evidují pod názvem firmy předplatitele (nikoliv pod jménem účastníka). Přihlášky na zvolené semináře mohou být jednorázové nebo postupné (pokud možno alespoň týden předem). Zařazení do seminářů vám potvrdíme. Zrušení přihlášek: nejpozději 1 pracovní den před konáním akce (jinak bude evidováno čerpání vstupenek). Cena P15/16: Kč 8.800,- včetně DPH za 10 předplatitelských vstupenek. Cena je konečná a platí do Způsob úhrady a další informace - viz níže uvedené společné podmínky. Více informací na - menu Předplatné na semináře. SEMINÁŘE (netýká se předplatného) A REKVALIFIKAČNÍ KURZY: Přihlášky: písemně (formulář na poslední straně katalogu), em, na našich www stránkách i telefonicky. Přihlášky na semináře se evidují pod názvem firmy, na kurzy pod jménem účastníka. Termíny přihlášky: u seminářů doporučujeme cca 10 dní předem, u kurzů měsíc předem. Zařazení potvrzujeme do kurzů i seminářů.lzařazení se provádí podle data úhrady, při naplnění kapacity je uhrazená cena vrácena nebo po dohodě převedena na další akci. Bezplatné storno: 2 pracovní dny před konáním semináře. Storno kurzů jen mimořádně - informace na vyžádání. Akceptujeme náhradníky. Ceny seminářů jsou stanoveny včetně DPH. Jsme plátci DPH. Rekvalifikační kurzy jsou osvobozeny od DPH. Více informací na - menu Přihlášky, podmínky, placení. SPOLEČNÉ PODMÍNKY pro vzdělávací akce: Způsob úhrady: poštovní poukázkou A (lze u nás vyžádat), bankovním převodem, vkladem na náš účet. Pro úhradu předem slouží jako podklad přihláška (objednávka předplatného). V mimořádných případech můžeme na vyžádání vystavit zálohovou fakturu. Po připsání úhrady na náš účet Vám zašleme fakturu - daňový doklad a na semináře také vstupenky. Mimořádně (na základě dohody) lze semináře hradit hotově. Kurzy se hradí předem - cca 1 měsíc nebo podle konkrétní dohody. Bankovní spojení: KB Brno, č. ú /0100, v. s.: IČ (datum narození), k. s.: Při prezenci předložte prosím vstupenku nebo doklad o zaplacení. Změna místa, data konání, případně lektora vyhrazena. O změnách budou přihlášení účastníci včas informováni, změny budou zveřejněny na strana 12 13

14 FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY BRZO vzdělávací centrum - Ing. Zdenka Brzobohatá, Hluboká 3, Brno IČ: , DIČ: CZ , bank. spojení: KB Brno, číslo účtu: /0100 tel.: nebo , web: ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Organizace (nebo jméno, titul) Adresa, PSČ IČ... DIČ... Fax... Tel.... Mobil Bank. spojení... Kontaktní osoba... Fakturační adresa (liší-li se od adresy výše uvedené) Objednávka předplatného (10 vstupenek za zvýhodněnou cenu vč. DPH) Kód předplatného Platnost od - do Cena za jed. Počet ks Cena celkem Přihláška na semináře (ceny vč. DPH, předplatitelé 10 vstupenek ceny neuvádějí) Kód akce Datum konání akce Cena za jed. Počet účastníků Cena celkem Cena celkem (vč. DPH) Přihláška do rekvalifikačního kurzu Jméno účastníka Datum a místo narození Dosažené vzdělání Kód kurzu Termín rekval. kurzu Cena kurzu (osv. od DPH) Cena celkem (osv. od DPH) Datum úhrady:... Způsob: složenkou A převodem vkladem na účet hotově (doporučujeme předem dohodnout) Údaje uvedené v přihlášce využíváme pro zasílání nabídek našich vzdělávacích akcí BRZO vzdělávacího centra. Vaše údaje na požádání vyřadíme z evidence. Datum: Podpis (a razítko): strana

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více