Výroční zpráva ZŠ a MŠ Brandýsek za školní rok Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ a MŠ Brandýsek za školní rok 2012-2013 Základní údaje o škole"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Brandýsek za školní rok Základní údaje o škole Základní škola v Brandýsku tvoří právní subjekt s mateřskou školou od Název: Základní škola a Mateřská škola v Brandýsku, Slánská Vedení školy: ředitel PaedDr Zbyněk Merhaut Zřizovatel: Obecní úřad Brandýsek Adresa pro dálkový přístup: Internetové stránky: Charakteristika školy: 35 zaměstnanců z toho: 20 učitelů ZŠ a MŠ 7 provozních zaměstnanců 5 prov. zam.školní jídelna 1 topič údržbář 2 vychovatelky -družina Do ZŠ dojíždějí žáci z okolních obcí: Cvrčovice, Třebusice, Koleč, Želenice, Blevice,Slatina. Někteří přicházejí z různých důvodů i do nižších ročníků. K měla škola 227 žáků 1. stupeň 5 tříd 2. stupeň 4 třídy 2 oddělení školní družiny Mateřská škola má 3 oddělení -celkem 77 dětí. Právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Brandýsek je umístěn ve 4 budovách, z toho dvě novější a dvě velmi staré, které vyžadují rozsáhlejší rekonstrukce. Mezi budovami A a B již několik let slouží víceúčelové hřiště, které je hojně využíváno. Žáci nemusí docházet na velké hřiště Sokola Brandýsek.. V okolí MŠ proběhly větší úpravy terénu.jinak k žádným velkým stavebním úpravám v tomto školním roce nedošlo. O prázdninách byla zrekonstruována jedna třída na budově B. Třída byla také nově vymalována a má novou podlahu. V budově A je nově vymalována chodba, schodiště a šatna. U budovy C byla zrekonstruována a rozšířena příjezdová cesta, byl opraven chodník, náklady hradil Obecní úřad Brandýsek.

2 Přehled oborů vzdělávání Ve školním roce se na škole vyučovalo podle projektu č.j. 115/2007 ŠvP ZV ve všech ročnících. Na škole pracuje metodické sdružení l. stupně a předmětové komise pro jednotlivé předměty. Učitelé společně provádějí výběr učebnic, tématických plánů, plány exkurzí a výletů. V MŠ p. učitelky pracují podle tématických plánů, které ještě rozpracovávají podle potřeb,pracují podle ŠVP. Pracují s dětmi ve skupinách hravou formou. Velký důraz kladou na přípravu dětí do l.třídy spolupracují s učitelkami l. třídy. Na ZŠ i MŠ se pracuje s dětmi s vadami řeči, dyslexií, poruchami učení i mentálně postiženými. Na škole je takových dětí 22. Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kladně. Pracovnice poradny spolu s učiteli řeší závažné poruchy chování žáků přímo na škole a hledají se správné postupy. Na 1. stupni ZŠ kurz pro dyslektiky vede p. učitelka Zounková 2. stupni p. ředitel Merhaut Na 1. stupni ZŠ působila asistentka pedagoga Iveta Paierová. Její práce znamenala velkou pomoc pro práci učitelky i dětí. Přehled pracovníků školy V MŠ pracují kvalifikované učitelky: Štolbová Zuzana 23 let praxe, vzdělání SPŠ Vaňková Romana učitelka MŠ, 30 let praxe,vzdělání ÚSO Kunová Zuzana - učitelka MŠ, 4 roky praxe, vzdělání ÚSO Kaššová Adéla učitelka MŠ 8 praxe,vzdělání ÚSO Provozní zaměstnanci: Černá B let praxe, zákl.vzdělání Kawiková E. - 9 let praxe ÚS 0,50 úvazku jako učitelka Klailová E. - 9 let praxe, zákl.vzdělání Údržbář v tomto roce nastoupil starobní důchodce Müller J. na ZŠ pracuje: PaedDr.Zbyněk Merhaut ředitel školy, 32 let praxe, vzdělání Ped fakulta UK Mgr.J. Kučerová zástupce ředitele, 39 let praxe, vzdělání Ped.fakulta UK R/D, Nj-státní zkouška První stupeň: Mgr. M. Bujnochová učitelka 32 let praxe,vzdělání Ped.fakulta UK l.st. Mgr. O. Stehlíková učitelka 25 let praxe Ped.fakulta UK 1.st Mgr. S. Zounková učitelka 35 let praxe Ped.fakulta UK l.st. Mgr. L.Valná učitelka 29 let praxe Ped.fakulta v Plzni 1.st

3 Druhý stupeň Mgr. J. Jirátová učitelka 34 let praxe, vzdělání Ped.fakultaUK Č/Ov Mgr. M. Čermáková učitelka 20 let praxe, vzdělání Ped.fakulta UK M/Ch Mgr. J. Lébr učitel 34 let praxe, vzdělání Ped. fakulta UK 1.st. Ing. J. Drahoňovský učitel 14 let praxe, vzdělání Vysoká voj.škola Vyškov J. Veselý Dis učitel 12 let praxe, vzdělání VOŠ Bac.D. Hynková učitelka 11 let praxe,, bakalářská studia na Vysoké škole J.A. Komenského Mgr, J Pešoutová učitelka 47 let praxe,vzd. Ped.FUK Rj/Hv Mgr M. Lencová učitelka 14 let vzd. Ped FUK ČJ/OV Mgr J. Vránová učitelka 10 let vzdělání Ped. Fakulta J.E.Purkyně Ústí/Labem ČJ/OV Jaroslav Dlouhý učitel vzdělání ÚS praxe 3 roky Školní družina: J. Pokorná vychovatelka, 28 let praxe, vzdělání ÚS H.Sochorová vychovatelka 43 let praxe,vzdělání ÚS -SPŠ -0,50 úvazku učitelka MŠ 0,50 úvazku Školní stravovna H. Šturmová ved.školní stravovnny 30 let praxe, vzdělání ÚS M. Uhrová kuchařka 41 let praxe,vzdělání UO R. Matějková kuchařka 29 let praxe,vzdělání ÚO,červen výuční list obor kuchařka S. Kučerová kuchařka 14 let praxe,vzdělání ÚO P. Černá kuchařka 20 let obor pekařka Provozní zaměstnanci I. Mertlová školnice 36 let praxe, vzdělání USO J. Horová uklízečka 23 let praxe,vzdělání ÚSO A. Čížková uklízečka 23 let praxe, vzdělání ÚO M. Perglerová uklízečka Údaje o přijímacím řízení Ředitel školy schvaluje zařazení do předškolního zařízení. Odklad školní docházky mělo v letošním roce 6 žáků V tomto školním roce ukončilo docházku 27 žáků z 9. ročníku Z nižších ročníků ukončili docházku: z 7.tř. - 1 chlapec z 8.tř. -1 chlapec, 1 dívka G 6 žáků SPŠ 4 žáci OA 4 žáci SOŠ a SOU 13 žáků OU ze 7.r. 1 SOŠ a SOU z 8.r. 2

4 - 4 - Přehled klasifikace.třída počet prospěl neprospěl vyznamen pochvala 2.st 3.st Neprospěl Žiga, Sýkora Všechny třídy se snažily s velkou měrou dosáhnout co nejlepších výsledků. Kázeňské problémy se ihned řešily v rámci třídy nebo s výchovným poradcem.

5 - 5 - Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelé se zúčastnili těchto vzdělávacích programů: Mgr. Jana Vránová - výchovné poradenství na UK Mgr. Olga Stehlíková - jazykový kurz Aj speciální pedagogika na UK Ing. Josef Drahoňovský - jazykový kurz Aj Mgr. Martina Čermáková - jazykový kurz Aj Mgr. Jiřina Jirátová - jazykový kurz Aj Mgr. Jitka Kučerová - jazykový kurz Aj Zuzana Štolbová jazykový kurz Aj Jiří Veselý Dis. - pedagogická fakulta Ústí n.labem

6 Přírodovědné akce Planetárium Praha 3. a 4. ročník AVES /dopol. Program/ Život v noci 2. a 4. tř. Vliv člověka na přírodu 3.tř Zima v přírodě 1. tř. Meteorologie 4. tř. Myslivost 3. tř. Vliv člověka na přérodu 4. tř Voda v přírodě 3. tř AVES hodinové besedy ve škole: Jak zvířata zimují MŠ a 1. tř, Včelička a jiný pruhovaný hmyz 2. tř Rozmanitost přírody 4. tř Výtvarné soutěže Náš život na zahrádce, Zahrádkáři Kladno Kladenská veverka ocenění kolektivu ZŠ Brandýsek Vánoce, Mayrau Vinařice - 2. místo v okrese Jaro kolem nás, Mayrau Vinařice Od podzimu do léta MŠ Slaný Hasiči jedou zachraňovat -Kladno Domácí mazlíčci ZUŠ Kladno 2. místo Po moři, po souši,vzduchem projekt Adra Různé Planetárium Praha 9. tř Zeměpisné pásmo Galapágy tř. Návštěva IQ parku v Liberci Sklenář ukázka práce se sklem a vlastní práce dětí Dlouhodobý projekt Helloween Projekt výtvarné dílny, osvojení nových výtvarných technik ve všech třídách Dlouhodobý projekt Vánoce a region.tradice, vánoční besídky ve všech třídách Masopust- region.tradice Velikonoce region.tradice Čarodejnice region. Tradice Naše obec- historie obce /1945/ Hrachov příprava školy v přírodě, odjezd a předčasné ukončení z důvodu povodní Povodňová sbírka- plyšáci a ložní prádlo /Diakonie Broumov odvoz Lyžařský kurz - zúčastnili se žáci tř. Dějepisné exkurze - Terezín 8., 9. tř. Praha 6., 7. tř. Klub mladého diváka návštěva 4 představení v pražských divadlech

7 ZŠ a MŠ Brandýsek Soutěže,besedy,kulturní,sportovní a další akce ve š.r.2012/2013 Zájmové kroužky výtvarný Mgr Stehlíková taneční - Mgr Bujnochová, Mgr Valná, Jiroušková angličtina hrou pro 1. ročník Mgr Bujnochová angličtina hrou pro 2. ročník - Mgr Valná angličtina hrou pro 3-4 ročník - Mgr Stehlíková basketbalový kroužek Mgr Lébr klub mladého diváka Mgr Jirátová, Mgr Pešoutová Nepovinné předměty Cvičení pro dyslektiky 1.-4 tř. Mgr Zounková Cvičení pro dyslektiky tř. PaeDr Merhaut Sportovní akce Plochá dráha Praha /září/ - odměny pro 45 dětí + ped.doprovod Kinderiáda školní kolo Kinderiáda okresní kolo Dopravní výchova 4. ročník Labyrint Dopravní výchova 1. ročník ve spolupráci s Policií ČR Dopravní výchova 2.a 3. ročník třídní soutěže Plochá dráha Praha /červen/ odměny pro 45 dětí + ped. doprovod Indiánská stezka, místní kolo v náhradním termínu červen Atletické dopoledne Cestičky okolo školičky sportovní-znalostní soutěž Dopravní soutěž - 1. místo kateg. Starší žáci 1. místo kat. Mladší žáci Sportovní úspěchy Děti dosahovaly v tomto školním roce výborných výsledků v různých sportovních odvětvích. Při Tv hodinách se věnují kolektivním sportům kopaná, futsal, basketbal, házená, vybíjená i lehké atletice futsal okresní kolo Slaný mladší žáci 3. místo, starší žáci 5. místo malá kopaná Libušín mladší žáci 1. místo starší žáci 1. místo Basketbal ve Slaném okresní kolo starší dívky 2. místo, mladší dívky 3. místo

8 Házená okresní kolo Kladno starší dívky 4. místo Atletické soutěže Slánská míle Pohár rozhlasu Kladno 1. místo Somrová A. 1. místo běh 800 m Somrová A 2. místo Vacinová 2. místo běh 60 m Ignatyev 3. místo Štulcová 3. místo skok daleký Ignatyev běh na Šulc místo Štulcová Přespolní běh Slánská míle l. Místo Somrová A. Naše škola každý rok pořádá soutěž o nejlepšího sportovce a sportovní třídu. Ta se skládá z reprezentace školy a ze soutěží. Do této soutěže se letos zapojilo 76 žáků Kulturní akce návštěva 4 divadelních představení v Praze KMD Vystoupení šermířů Perštejni tř Historie hudebních nástrojů Dějepisné exkurze Terezín 8. a 9. tř. Praha 6. a 7. tř Divadlo Lampion Kocour Mikeš, Mach a Šebestová, Princezna oslí kůže Divadlo J. Jurištové Obušku z pytle ven Vystoupení žáků ZUŠ Buštěhrad na 1. stupni Recitační soutěž Dlouholetou tradici má na naší škole recitační soutěž, které se také tento rok zúčastnili žáci ze všech ročníků. V jednotlivých kategoriích byli tito vítězové: 0. kategorie - Tesařová 1. tř 1. kategorie Dufek 2. tř 2. kategorie Poštová 4. tř 3. kategorie Kučerová 7. tř 4. kategorie Mertlová 9. tř Všich ni vítězové postoupili do Slánského oblastního kola, E Kučerová obsadila 3. místo ve své kategorii. Košík plný rozumu hra vychází z Komenského teorie škola hrou zábavnou formou stolní hry ukazuje dětem, jak se zdravě stravovat a další principy zdravého životního stylu.s tímto tématem se děti seznamují v různých předmětech na l. A 2. stupni. Své znalosti předvedli v krajském kole a obsadili přední místa 1. místo - J. Zvířecí 4.tř, J. Dlouhý 7.tř - 3. místo Janošec 6.tř, Škraňka 5.tř Vítězové svých kategorií J. Zvířecí a J. Dlouhý postoupili do celostátního kola v Praze.

9 Závěr Vztah ke zřizovateli je velmi dobrý. Panuje shoda v koncepci školy. Vedení obce podporuje školu podle svých finančních možností. Na konci školního roku probíhá pěkná tradice ve spolupráci s OÚ v Brandýsku, kdy se starosta zaměstnanci školy se loučí s vystupujícími žáky. Chlapci a děvčata tu dostávají poslední vysvědčení. V tomto roce jsme se rozloučili s žáky v budově školy. Zúčastnilo se i mnoho rodinných příslušníků. Dobrá spolupráce existuje i v rámci školské rady, která se schází obvykle dvakrát ročně. Děkujeme Obecnímu úřadu v Brandýsku a rodičům za pomoc. O životě školy je veřejnost informována prostřednictvím vývěstních skříněk v centru obce a pomocí informací zveřejňovaných na internetových stránkách školy.

10 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Brandýsek za školní rok Základní škola a Mateřská škola Slánská 36 Brandýsek IČO ředitel školy- PaedDr. Zbyněk Merhaut

11 Zpráva o hospodaření za r a l.pololetí r Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Slánská 36 Základní škola hospodaří s příjmy : dotace kraje na mzdy a ONIV, dotace obce, vlastní zdroje školné družiny, školní klub, sběry a jiné akce, vedlejší hospodářská činnost prodej obědů cizím strávníkům, pronájem nebyt.prostor. Přehled hospodaření za r Dotace kraj r dotace čerpání mzdy , ,- OPPP , ,- pojistné,fksp ONIV , ,- celkem rozpočet , ,- Dotace - obec ZŠ r , , ,- obec MŠ , ,30-733,30 obec MŠ nové oddělení , , ,- Vlastní zdroje , , ,78 Vedlejší hospodářská činnost - z VHČ škola vytvořila zisk ,--Kč Celkem škola vytvořila zisk ,49 se souhlasem obce přidělila v roce 2012 do rezervního fondu ,49 a fondu odměn ,- Přehled hospodaření za popoletí Dotace kraj dotace čerpání mzdy , ,- 49% OPPP , ,- 77 % pojistné odvody ,- ONIV , ,- FKSP , ,- celkem , ,- 48,7 %

12 Dotace obce Dotace čerpání ZŠ , ,10 39 % MŠ , ,30 65 % Vlastní zdroje výnosy ,31 náklady ,-, ,31 VHČ zisk ,-

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

Obsah: 1. Charakteristika školy

Obsah: 1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2012/2013 1 Obsah : 1. Základní

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více