Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

2 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Přehled pracovníků školy 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6) Prevence sociálně patologických jevů 7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8) Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10) Základní údaje o hospodaření školy 1

3 1) Základní údaje o škole Základní škola v Brandýsku tvoří právní subjekt s mateřskou školou od Název: Základní škola a Mateřská škola v Brandýsku, Slánská Zřizovatel: Obec Brandýsek Adresa pro dálkový přístup: Internetové stránky: Vedení školy: ředitelka - Mgr. Martina Čermáková zástupkyně ředitele - Mgr. Jitka Kučerová vedoucí MŠ - p. Zuzana Štolbová Školská rada: V dubnu 2014 proběhly volby do školské rady, která má nyní 15 členů. Zřizovatel: Petra Kučerová, Irena Mertlová, Roman Ondráček, Ladislava Tasutijová DiS, Jiří Veselý Zákonní zástupci: Markéta Kinterová, Ing. Leoš Reichl, Petra Somrová, Martina Stiborová, Klára Šaldová Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Jitka Kučerová, Mgr. Josef Lébr, Mgr. Magdalena Lencová, Mgr. Jana Vránová, Mgr. Stanislava Zounková Charakteristika školy: z toho: 40 zaměstnanců 25 učitelů ZŠ a MŠ 7 provozních zaměstnanců 5 provozních zaměstnanců školní jídelny 1 topič-údržbář 2 vychovatelky školní družina Do ZŠ dojíždějí žáci z okolních obcí: Cvrčovice, Třebusice, Koleč, Želenice, Blevice, Slatina. Součásti školy: Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna základní školy 2

4 Základní údaje o součástech školy součást počet tříd počet žáků Mateřská škola stupeň stupeň 4 80 Školní družina 2 60 Školní jídelna ZŠ Školní jídelna - výdejna K měla škola 220 žáků. Mateřská škola má 4 oddělení - celkem 89 dětí. Na škole pracuje metodické sdružení l. stupně a předmětové komise pro jednotlivé předměty. Učitelé společně provádějí výběr učebnic, tematických plánů, plány exkurzí a výletů. V MŠ p. učitelky pracují podle tematických plánů, které ještě rozpracovávají podle potřeb, pracují podle ŠVP. Pracují s dětmi ve skupinách hravou formou. Velký důraz kladou na přípravu dětí do l. třídy, spolupracují s učitelkami l. třídy. V letošním roce jsme poprvé pro budoucí prvňáčky uspořádali kurz Těšíme se do školy. Na ZŠ i MŠ se pracuje s dětmi s vadami řeči, dyslexií, poruchami učení i mentálně postiženými. Na škole je takových dětí 22. Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kladně a SPC Kladno. Pracovnice poradny spolu s učiteli řeší závažné poruchy chování žáků přímo na škole a hledají se správné postupy. Na 1. stupni ZŠ vede kurz pro dyslektiky Mgr. Zounková, na 2. stupni Mgr. Lencová. Právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Brandýsek je umístěn ve 4 budovách, z toho dvě novější a dvě velmi staré, které vyžadují rozsáhlejší rekonstrukce. Mezi budovami A a B již několik let slouží víceúčelové hřiště, které je hojně využíváno. Žáci nemusí docházet na velké hřiště Sokola Brandýsek. Rozsáhlá rekonstrukce proběhla na budově A. Byly zde zcela zrekonstruovány dívčí i chlapecké záchody, kromě nového obložení a podlahy, byly předělány odpady i elektroinstalace. Došlo k úpravám kanalizace a napojení odpadů ze školní kuchyně. Dále proběhla výměna oken v šatně, došlo k renovaci jedné třídy a výměně nevyhovujícího osvětlení ve dvou třídách. Na budově C došlo ke kompletní úpravě podlah ve dvou třídách, byl opraven betonový podklad a vyměněna podlahová krytina. Bylo nově vybudováno a vybaveno třetí oddělení školní družiny, je zde nový koberec, nábytek i hračky. V mateřské škole bylo vymalováno horní patro a provedeny úpravy terénu v okolí. 2) Přehled oborů vzdělávání Mateřská škola Školní vzdělávací program - Objevujeme svět kolem nás č. j. 85/13 ŠVP PV Základní škola Ve školním roce se na škole vyučovalo podle školního vzdělávací programu č. j. 81/2013 ŠVP ZV v ročníku a podle školního vzdělávacího programu č. j. 124/14 ŠVP ZV v 1. a 6. ročníku. Dále se jedna žákyně prvního ročníku a dva žáci třetího ročníku vzdělávali podle ŠVP ZV LMP. 3

5 3) Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy počet pracovníků celkem 40 počet učitelů 1. stupeň ZŠ 6 počet učitelů 2. stupeň ZŠ 11 počet učitelů MŠ 8 počet vychovatelů ŠD 2 počet asistentů pedagoga 3 počet provozních zaměstnanců ZŠ 4 počet provozních zaměstnanců MŠ 3 počet provozních zaměstnanců ŠJ 5 Údaje o pedagogických pracovnících Základní škola úvazek funkce praxe vzdělání aprobace Mgr. M. Čermáková 1 učitelka ředitelka školy 22 let Pedf UK M, Ch Mgr. J. Kučerová 1 učitelka 41 let Pedf UK Rj, D, Nj zástupce ředitele Bc. P. Břicháčková 1 učitelka 6 let PedF 1. stupeň J. E. Purkyně Mgr. M. Bujnochová 1 učitelka 34 let Pedf UK l.stupeň Jaroslav Dlouhý učitel 5 let ÚS Ing. J. Drahoňovský 1 učitel 16 let VŠ Mgr. J. Dušková 1 učitelka 10 let PedF J. E. Purkyně Čj, Ov Bc.D. Hynková 1 učitelka, asistenka 13 let VŠ pedagoga Mgr. J. Jirátová 1 učitelka 36 let Pedf UK Čj, Ov Mgr. J. Lébr 1 učitel 36 let Pedf UK l.stupeň Mgr M. Lencová 1 učitelka 16 let Pedf UK Čj, Ov Ing. I. Paierová 1 asistentka pedagoga 4 roky VŠ J. Pokorná 1 vychovatelka 30 let ÚS Mgr. M. Poláková učitelka 47 let Pedf UK M, Hv H.Sochorová 0,5 vychovatelka 45 let ÚS Mgr. O. Stehlíková 1 učitelka 27 let Pedf UK l.stupeň Mgr. L.Valná 1 učitelka 31 let Pedf Plzeň l.stupeň J. Veselý Dis 1 učitel 14 let VOŠ Mgr J. Vránová 1 učitelka 12 let PedF Čj, Ov J.E.Purkyně Mgr. S. Zounková 1 učitelka 37 let Pedf UK l.stupeň 4

6 Mateřská škola úvazek funkce praxe vzdělání Štolbová Zuzana 1 vedoucí učitelka MŠ 25let ÚSO Bláhová Ivana 1 učitelka MŠ 16 let ÚSO Eichlmanová Veronika 1 učitelka MŠ 8 let ÚSO Chámová Tereza 1 učitelka MŠ 1 rok ÚSO Matějková Eliška 1 učitelka MŠ 4 roky ÚSO Pánková Veronika 1 učitelka MŠ 1 rok ÚSO Sochorová Helena 0,5 učitelka MŠ 45 let ÚS Vaňková Romana 1 učitelka MŠ 32 let ÚSO Bartošová Denisa 0,5 asistentka pedagoga 1 rok ÚS Údaje o nepedagogických pracovnících Mateřská škola úvazek funkce praxe vzdělání Černá Božena 1 uklízečka 52 let základní Kawiková Eva 1 uklízečka 11 let ÚS Klailová Eva 1 uklízečka 11 let základní Základní škola úvazek funkce praxe vzdělání Šturmová Helena 1 vedoucí školní stravovny 32 let ÚS Mertlová Irena 1 školnice 38 let ÚSO Černá Pavla 1 kuchařka 22 let ÚO Čížková Andrea 1 uklízečka 25 let ÚO Horová Jana 1 uklízečka 25 let ÚSO Kolmistr Jaroslav DPČ údržbář 51 let ÚO Kučerová Stanislava 1 kuchařka 16 let ÚO Perglerová Marcela 1 uklízečka 31 let ÚO Matějková Radmila 1 kuchařka 27 let ÚO Uhrová Miloslava 1 kuchařka 43let ÚO 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce počet prvních tříd počet přijatých dětí z toho nástup po odkladu počet odkladů pro rok 2015/

7 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků V tomto školním roce ukončilo docházku 24 žáků z 9. ročníku Z nižších ročníků ukončili docházku: z 5.třídy 3 žáci osmileté gymnázium z 8.třídy - 1 dívka V říjnu se žáci 9. třídy se svou třídní učitelkou zúčastnili Prezentace technických oborů v Domě vědy a techniky Kladno, kde získali informace od zástupců technicky zaměřených škol. Žáci též zjistili termíny dnů otevřených dveří. VP doporučovala vybrané školy s rodiči navštívit. VP se zúčastnila setkání, na kterém předávali informace a tiskoviny zástupci ÚP, PPP Kladno a středních škol. Veškeré získané informace a tiskoviny poskytovala žákům ve škole. V listopadu se konala informativní schůzka pro rodiče vystupujících žáků, kde byli podrobně informováni, jak podat přihlášku a odevzdat zápisový lístek. Kde získat informace o školách a kde se mohou ještě poradit. Někteří rodiče postupně využili možnosti konzultace s výchovným poradcem a třídní učitelkou. V prosinci a v lednu žáci nadále mohli navštívit školy ve dnech otevřených dveří. Rodiče obdrželi výsledek vyšetření k volbě povolání v PPP Kladno. Probíhaly intenzivně konzultace rodičů a žáků s VP. Žáci si mohli vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto na školách, kde tuto akci nabídli. V lednu proběhlo pololetní hodnocení žáků, což také ovlivnilo výběr škol, neboť většina škol se rozhodla přijímat žáky na základně studijního průměru v 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku. Postupně rodiče vyplnili dotazník, kde závazně napsali školu a obor, který pro své dítě vybrali. V letošním roce žáci mohli vyplnit přihlášku na dva různé obory. V únoru škola přihlášku vyplnila. Rozhodli jsme se poskytovat tuto službu svým žákům, škola vlastní počítačový program a vyplnění je estetické a dobře čitelné. Termín odevzdání přihlášek na SŠ byl Všichni naši žáci v termínu přihlášky odevzdali. V dubnu se konalo přijímací řízení. Na většině škol si žáci vyzkoušeli pilotní testování přijímacích zkoušek. Všichni naši žáci byli během měsíce května umístěni. z 9. ročníku z nižších ročníků Gymnázium 6 3 Ekonomické lyceum 1 X Technické lyceum 1 X Veterinářství 1 X Hotelnictví 3 X Veřejnosprávní, sociální čin. 2 X Ekonomika a podnikání 1 X Užitá fotografie a média 1 X Ekologie a životní prostředí 1 X Požární ochrana 1 X Kuchař - číšník 2 1 Kadeřník 2 X Obráběč kovů 1 X Truhlář 1 X Celkem

8 Přehled klasifikace třída počet prospěl neprospěl vyznamenání pochvala 2. st 3.st A B Neprospěla 1. - Hezlová Všechny třídy se snažily s velkou měrou dosáhnout co nejlepších výsledků. Kázeňské problémy se ihned řešily v rámci třídy nebo s výchovným poradcem. 6) Prevence sociálně patologických jevů Naše škola realizuje v průběhu školního roku širokou škálu preventivních aktivit, které mají zamezit nebo včas potlačit vznik rizikových projevů v chování žáků. Dotýkáme se všech typů rizikového chování dle věkových možností žáků. V případě jejich výskytu pracujeme na minimalizaci jejich dopadu a snažíme se zamezit jejich rozšíření. V tomto směru vedeme žáky k osvojení pozitivního sociálního chování, výchově k zodpovědnosti za své chování a k rozvoji osobnosti. V rámci specifické primární prevence, kterou zajišťují zejména třídní učitelé, kteří s žáky na této bázi, zejména během třídnických hodin, pracují, spolupracujeme také s odbornými subjekty, které u nás primární prevenci zčásti zajišťují. Další primární aktivity jsou orientovány na ochranu člověka za mimořádných událostí. Spolupracujeme se Sborem dobrovolných hasičů Brandýsek. V rámci nespecifické primární prevence, během které se zaměřujeme na budování, upevňování životních hodnot a zdravého životního stylu jedinců, nabízíme žákům naší školy řadu zájmových kroužků. Snažíme se tak žáky vést k efektivnějšímu trávení volného času. V tomto duchu proběhla škola v přírodě, lyžařský výcvikový kurz a zajišťujeme i nadále účast žáků na divadelních představeních. 7

9 7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelé se zúčastnili těchto vzdělávacích programů: Bc. Petra Břicháčková - PF UJEP v Ústí nad Labem, Práce s dětmi s ADHD ve třídě Mgr. Milena Bujnochová - Práce s dětmi s ADHD ve třídě, Úvod do matem. prof. Hejného Mgr. Martina Čermáková - Funkční studium řídících pracovníků škol a školských zařízení Jaroslav Dlouhý - PF Technická univerzita v Liberci Mgr. Jiřina Dušková - Práce s dětmi s ADHD ve třídě, Úvod do matem. prof. Hejného, Jak se hraje divadlo? Ing. Iveta Paierová - Podpora žáků s PAS, Práce s dětmi s ADHD ve třídě Mgr. Olga Stehlíková - Práce s dětmi s ADHD ve třídě, Vánoční čas, Genetická metoda výuky čtení v praxi, Výukové metody a cíle pro 1. a 3. roč., Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností u žáků 1.st.ZŠ Mgr. Ludmila Valná - Práce s dětmi s ADHD ve třídě, Úvod do matem. prof. Hejného, Myšlenkové mapy ve výuce, Hudební a taneční výchova Jiří Veselý Dis. - UJAK Praha Mgr. Stanislava Zounková - Centrum Vega Vzdělávání MŠ Účast na projektu - Od mala technikem Aktivity projektu pracovní a tvůrčí dílny, vzdělávací semináře. Chámová Tereza Netradiční hudební nástroje Štolbová Zuzana Enkaustika Romana Vaňková Enkaustika Eichlmanová Veronika Bláhová Ivana Mozaika v různém provedení Papírotvoření, Komunikace s rodiči dětí předškolního věku, Prevence syndromu vyhoření Projektový vzdělávací program Malí šikulové (polytechnické vzdělávání) Vaňková Romana Malí ochránci, Malí stavitelé, Malí počtáři Pánková Veronika Malí objevitelé, Malí řemeslníci, Malí informatici Další vzdělávání: Štolbová Zuzana - Eichlmanová Veronika Matějková Eliška Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřská škole, Evaluace v mateřské škole, Angličtina v mateřské škole Studium předškolní pedagogiky Beroun Magisterské studium speciální pedagogiky, Angličtina v mateřské škole 8) Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti Kroužky Výtvarný kroužek Pohybové aktivity Dramatický kroužek Basketbalový kroužek Mgr. Stanislava Zounková, Mgr. Olga Stehlíková (II. pol.) Bc. Petra Břicháčková Mgr. Jiřina Dušková Mgr. Josef Lébr 8

10 Angličtina hrou (2. tř.) Futsalovo - floorballový kroužek (5. 9. tř.) Kroužek německého jazyka (9. tř.) Nepovinné předměty Cvičení pro dyslektiky tř. Cvičení pro dyslektiky tř. Anglický jazyk (1. tř.) Mgr. Jana Vránová, Mgr. Magdalena Lencová Jiří Veselý DiS. Mgr. Jitka Kučerová Mgr. Stanislava Zounková Mgr. Magdalena Lencová Mgr. Milena Bujnochová Přírodovědné a ekologické akce Dravci ukázka v tělocvičně AVES ekologický program ( roč.) Mobilní planetárium 1. tř. Planetárium Praha tř. Po hornické stezce s horníkem p. Grubnerem 1. tř. Ukázka práce a výcviku psů VS Vinařice tř Tonda obal ekologický pořad 1. a tř Projekt Den Země tř. Zeměpisný program Indonésie 6. 9.tř. Akce Labyrint Kladno Sběr odpadových surovin (papír, víčka) Sportovní soutěže a akce: Plochá dráha Praha 1. stupeň Plavecký výcvik 3. a 4. ročník Dopravní dopoledne - 4. ročník Malý cyklista 1. a 2. ročník Den dětí - Hravé dopoledne 1. stupeň Středočeský taneční pohár - soutěž družstev Kladno kroužek pohybové aktivity 3. místo Dopravní soutěž okresní kolo Kladno 1. místo st. žáci, 2. místo ml. Žáci Hasičská soutěž Kladno 2.tř. Turnaj Libušín malá kopaná 1.místo starší žáci Futsal oblastní kolo starší žáci 1. místo, mladší žáci 3. místo Futsal okrasní kolo - starší žáci 3. místo, mladší žáci 5. místo Pohár rozhlasu atletika, 1. místo 600 m Atletická olympiáda Slaný 1. a 4. místo 600 m, 2. místo 1500 m, štafeta ml. žáci 3.místo Kulturní akce: Divadlo Na Veverce - O pejskovi a kočičce Divadlo Lampion Hobit ( tř.) Vánoční hudební koncert tř. Setkání a zpívání u vánočního stromu na hřišti tř. Divadelní představení - Pohádky ze statku Recitační soutěž školní a oblastní kolo 2. místo nejml. žáci 9

11 Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha Muzikálové hudební představení Slavné muzikály, Písně z filmových pohádek tř. Přemyslovci tř. Aprílová škola 1. tř. Asie kulturní a hudební pořad Divadlo Na Veverce O princezně se zlatou hvězdou Beseda nad knihami s p. Rollovou 1. až 9. ročník Malý čtenář 1. tř. Divadlo Kladno- Vražda na Nilu 6. až 9. třída Divadelní představení Divadelní učebnice tř. Výtvarné soutěže Kladenská veverka - 1. místo, 2. místo Vánoce v Mayrau, Vinařice Vánoční výtvarné dílny Jaro kolem nás, Mayrau Vinařice Krkonoše očima dětí Cesta do říše fantazie Kytice ve váze Požární ochrana Různé Projekt Halloween, Dušičky - 1. stupeň Workshop Čokoládové potěšení 1. roč. Workshop Ekologie roč. Projekt Výtvarné dílny Projekt Vánoce a region. tradice Projekt Masopust, region. tradice Projekt Zdravé zuby Projekt Velikonoce, region. tradice Projekt Čarodějnice, region. tradice Projekt Naše obec, prohlídka voj. techniky, historie obce / 1945/ Škola v přírodě tř. - Šlovice Projekt Kde pracují rodiče Projekt Den matek Projekt Den otců Dramat. kroužek opak. vystoupení v MŠ Brandýsek a Cvrčovice Školní výlety Školní akademie Exkurze Vlastivědné muzeum Slaný expozice pravěku 6.tř. Dějepisná exkurze Praha husitská, Praha Pražský hrad, Terezín Mimoškolní aktivity našich žáků: Šárka Somrová 1.místo krajský přebor běh na m Anna Bílová 1. místo závod požární všestrannosti 10

12 Naše škola prezentuje své aktivity na stránkách školy a na vývěsce v obci. Zapojujeme se do akcí pořádaných obcí např. Masopust, Čarodějnice. Ve spolupráci s Komisí kultury a volného času obce naši žáci vyrobili vánoční Betlém, který byl umístěn v centru obce. Naše děti se zúčastnily řady sportovních a kulturních akcí. Zejména ve sportu dosahujeme velmi dobrých výsledků. 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2014/2015 nebyla provedena inspekce. 11

13 10) Základní údaje o hospodaření školy Škola hospodaří s následujícími příjmy: dotace kraje na mzdy a ONIV, dotace obce, vlastní zdroje školné družiny, sběr, vedlejší hospodářská činnost prodej obědů cizím strávníkům Přehled hospodaření za r Dotace kraj r dotace čerpání mzdy , , OON , , pojistné, FKSP, ONIV , , Účel.vázané prostřdky , , Celkem rozpočet , , Dotace MMK r ZŠ , , ,71 MŠ , , ,09 Vlastní zdroje výnosy náklady zisk , , ,44 Vedlejší hospodářská činnost z VHČ škola vytvořila zisk, Kč , Kč Celkem škola vytvořila zisk ,44Kč, se souhlasem obce přidělila v roce 2014 do rezervního fondu ,44 Kč a fondu odměn , Kč Přehled hospodaření za rok pololetí Dotace kraj dotace čerpání % mzdy , , 51,0 OON , , 57,0 pojistné , , 50,1 ONIV , 90229, 37,7 příd.fksp ,, 42170, 42,6 Dotace MMK r , , 50,6 ZŠ , ,44 27,6 MŠ , , 53,8 výnosy náklady zisk Vlastní zdroje , , ,50 VHČ , ,, ,, Celkem za l. pololetí škola vytvořila zisk ,46Kč Mimořádné dotace a sponzorské dary: Sponzorský dar 5 500, MŠ Opravy a údržba: ZŠ , Kč MŠ , Kč 12

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Přehled pracovníků školy 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5) Údaje o výsledcích vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

ve škol.roce 1998/1999

ve škol.roce 1998/1999 Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích PSČ 25167, Pražská ulice 168, tel. (0204) 647 215, E-mail : zspysely@ri.ipex.cz Obsah Výroční zpráva o činnosti školy ve škol.roce 1998/1999 1 Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Přehled pracovníků školy 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5) Údaje o výsledcích vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Výroční zpráva o činnosti školy Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Obsah * Základní údaje * Charakterístika školy a kopie zařazení školy do sítě *Přehled o žácích a výsledcích

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Mgr. Jan Musil, ředitel školy V Jáchymově, 3.10.2007 Strana 1 (celkem 9) 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Přehled pracovníků školy 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5) Údaje o výsledcích vzdělávání

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3 śkolní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy 4. Jednotlivé

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno dle vyhlášky 225/2009 ze dne 10.8.2009 Čj.: MŠČe Sp.znak : 2.8 A 10 Zpracováno za období: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Obsah výroční zprávy 1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 12. 10. 2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křoví

Základní škola a Mateřská škola Křoví Základní škola a Mateřská škola Křoví tel. 566538137 IČO: 75021986 Výroční zpráva - škol. rok 2007-08 Organizace školy: škola organizovaná jako dvojtřídní I. třída : 1., 2. a 3. ročník - vyučující Mgr.Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Mateřská škola Beruška, Liberec, Na Pískovně 76/3, příspěvková organizace Na Pískovně 76/3, Liberec 4 46 4 tel. 485 3 e-mail: ms4.lbc@volny.cz Výroční zpráva za školní rok / zpracovala: Ladislava Sehnoutková

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Autoevaluace školy, č.j. SZŠ/236/2010 (podle Vyhlášky č. 15/2005 ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jiřina Janovská, řed.školy V Karlštejně, dne 15.9.2013 Obsah: Charakteristika školy..3 Plnění učebních plánů a učebních osnov.... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/0, příspěvková organizace telefon 485 32 875, e-mail spzs.nemocnice@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/202 Zpracovala

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické radě dne: 27.8.2015 Schváleno školskou radou: 31.8.2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Obsah Název kapitoly strana

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2007 2008 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy, Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2011/2012 Obsah: Resumé k výroční zprávě 2 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KOPECKÉHO 1, CHEB Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 25.8.2005 Schváleno Školskou radou dne 13. 10. 2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

Roční plán na školní rok 2015/2016

Roční plán na školní rok 2015/2016 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace č. j.: MŠ DR 495/2015 Roční plán na školní rok 2015/2016 Organizace vzdělávání Ve školním roce 2015/2016 jsou děti vzdělávány v sedmi

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Zpráva o činnosti školského zařízení

Zpráva o činnosti školského zařízení Pedagogické-psychologická poradna Vary Zpráva o činnosti školského zařízení PhDr. Jolana Mižikarová 2014/2015 Zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2014/2015 Základní údaje o školském zařízení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více