Co se zdravotnictvím- tendence v EU. Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se zdravotnictvím- tendence v EU. Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe"

Transkript

1 Co se zdravotnictvím- tendence v EU Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe

2 Evropské zdravotnictví- velký byznys 2

3 ČR není mimo normu Závislost v?dajù na zdravotnictví na celkovém hospodáøském produktu (/v?daje na zdravotnictví na jednoho obyvatele ve vztahu k v?si domácího produktu na jednoho obyvatele V?daje na zdravotnictví na jednoho obyvatele (v $ PPP) Turecko Polsko Èeská republika Maï arsko Øecko Portugalsko Korea Svédsko Austrálie Japonsko Itálie Belgie Finsko Velká Británie Irsko Nov? Zéland Nì mecko Francie Nizozemí Rakousko Kanada Sv?carsko Dánsko Norsko USA Zdroj OECD 2002 ; údaje v $ PPP 3

4 Zdravotní systémy v EU: NHS nebo Bismarck- obojí potřebuje změnu Základní charakteristika NHS: Dominantní role státu jak ve financování, tak poskytování zdravotní péče (UK, Skandinávie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko) Financování ze státního rozpočtu, přičemž zdrojem není jen zdanění mezd Nízká míra autonomie (ale pokusy o decentralizaci a zvyšování autonomie a odpovědnosti poskytovatelů péče- interní trh v UK, experimenty s PPP skoro všude) V průměru levnější (jako podíl výdajů/hdp), ale problematická kvalita či atributy kvality (striktní gatekeeping omezující volbu, často čekací lhůty) Státní monopol poskytování péče je efektivní bariérou vstupu na trh Základní charakteristika Bismarcka: Německy mluvící země, Benelux, Francie, Česko, Slovensko, Institut veřejného zdravotního pojištění- pojistné většinou jako % procento mzdy (makroekonomicky velmi nešikovná forma zdanění jednoho výrobního faktoru) Více orientovány na klienta, většinou bez čekacích lhůt, smluvní vztahy složité V průměru dražší než NHS, finanční stabilita různá Míra ingerence státu je rozdílná (ve Francii hodně), zvláštní případ Švýcarska a Holandska Často závislost na veřejných rozpočtech ve financování investic (nerovnost soukromého sektoru- i Německo a Rakousko) 4

5 Hlavně kvůli demografii, která zatíží nejen penzijní systém, ale i zdravotnictví ČR s mimořádně tvrdými fiskálními dopady (míra závislosti ČR vs EU) 5

6 Špatná demografie ČR =pomalý růst HDP 6

7 ...ale výdaje (nejen) na zdravotnictví porostou... 7

8 ...ovšem fiskální projekce jsou neudržitelné (takže na to nemáme)... 8

9 ...a proto na reformu bylo včera pozdě... (1) Permanentní fiskální konsolidace (S1) vyjadřuje, o kolik % HDP je nutno trvale (od daného roku) zvýšit daně nebo snížit výdaje, aby vládní dluh na konci horizontu projekce činil 60 % HDP. (2) Permanentní fiskální konsolidace (S2) vyjadřuje, o kolik % HDP je nutno trvale (od daného roku) zvýšit daně nebo snížit výdaje, aby zůstal vládní sektor solventní v nekonečném časovém horizontu (tj. bylo splněno intertemporální rozpočtové omezení). Zdroj: MF ČR (ještě za Sobotky...) 9

10 i v ostatních evropských zemích Z níže uvedených grafů je patrné, že demografický výhled je nepříznivý i v dalších evropských zemích, které musí adaptovat svoje zdravotnictví. NIZOZEMÍ - Predikce v_voje v_kové struktury ( ) RAKOUSKO - Predikce v_voje v_kové struktury ( ) Procenta u v_kové skupiny Procenta u v_kové skupiny V_k (%) V_k (%) V_k 80+ (%) V_k (%) (vedl. osa) V_k (%) V_k (%) V_k 80+ (%) V_k (%) (vedl. osa) 40 N_ MECKO - Predikce v_voje v_kové struktury ( ) BELGIE - Predikce v_voje v_kové struktury ( ) Procenta u v_kové skupiny Procenta u v_kové skupiny V_k (%) V_k (%) V_k 80+ (%) V_k (%) (vedl. osa) V_k (%) V_k (%) V_k 80+ (%) V_k (%) (vedl. osa) 39 10

11 Vývoj na hlavních trzích 11

12 Vývoj na hlavních trzích (II.) 12

13 Obrat soukromých nemocnic roste tempem 15,6 % ročně 13

14 Velcí hráči 14

15 Faktory ovlivňující privatizaci nemocnic v Německu Komplikované zadávání veřejných zakázek Investiční potřeby Manažerské know-how Privatizační trend Problematické rozhodování Kolektivní mzdové vyjednávání- malá flexibilita Omezené municipální rozpočty Trend není automatický, existují velmi úspěšné veřejné nemocnice, ale trend jde směrem k privátním ziskovým a neziskovým nemocnicím 15

16 Výdaje na zdravotnictví v nových zemích- základní údaje 16

17 Kdo platí v SVE 17

18 Situace v ČR V mezinárodním srovnání vysoký počet akutních lůžek implikuje vysoké fixní náklady systému (redukce fixních nákladů tvorbou sítí- fúzemi, reprofilací nebo odchodem z trhu) Státní a krajské nemocnice mají velmi měkké rozpočtové omezení, které se promítá do častých sanací a provozních dotací Mzdy nekorelují s produktivitou a ekonomickou efektivností, ač jsou hlavní nákladovou položkou Správa korporací je chybně nastavena jak ve veřejných lůžkových zařízeních, tak ve zdravotních pojišťovnách, zejména VZP Není definován základní balík péče hrazené z povinného zdravotního pojištění (pouze negativní vymezení) Přístup k informacím pro konečného uživatele velmi komplikovaný- nelze potlačit informační asymetrii Úhradové mechanismy plodí perverzní vedlejší efekty, zatemňují porovnávání produktivity a efektivnosti, a velmi komplikují soutěžení o pacienta 18

19 Světová banka: doporučení pro ČR (jaro 2004) Základní principy opatření na poptávkové straně Systém musí podněcovat a odměňovat odpovědnost obyvatelstva za vlastní zdraví Rozumná spoluúčast a poplatky při zavedení stropů na out-of-pocket Malifikace a bonifikace (ne)žádoucího chování je možná prostřednictvím daňové soustavy a pojistných plánů Daňová soustava může prostřednictvím spotřebních daní představovat účinný malus a zdroj pro financování rostoucích nákladů na zdravotnictví (abuse tabákových výrobků, alkoholických nápojů; ve Švědsku od roku 2005 pracovní skupina pro zatížení potravin s nadměrným obsahem živočišných tuků a cukru spotřební daní) Transfer části nákladů na komerční pojišťovny (povinné ručení- refundace nákladů zdravotních pojišťoven z dopravních nehod) Neparticipace na preventivních programech malifikovaná následným zpoplatněním péče (například dentální výkony) Systém musí podněcovat a podporovat zájem obyvatelstva na jeho dlouhodobé udržitelnosti Jen malá část výdajů na zdravotnictví je integrována do státního rozpočtuvýdaje na státní pojištěnce, zbytek v autonomním systému zdravotního pojištění Procyklický charakter financování zdravotního pojištění 19

20 Světová banka: Základní principy na nabídkové straně Poskytovatelé péče musejí soutěžit o pacienty, v případě nekonkurenceschopnosti je nezbytné taková zařízení uzavřít Předpokladem je v oblasti akutní lůžkové péče zavedení DRG V oblasti následné péče per diem financované z finančních dávek dle zákona o sociálních službách Poskytovatelé péče - zdravotnická zařízení musejí být vystavena tvrdému rozpočtovému omezení a fungovat na principu plavte nebo se utopte ČR má s odstupem největší počet akutních lůžek na obyvatele z EU 8, průměr EU 15 překračuje o 80% (Světová banka) Český systém je tedy ceteris paribus zatížen zdaleka nejvyššími fixními náklady Prostor pro racionalizaci je obrovský, předpokladem je změna úhradového mechanismu, kontraktační svoboda a preference efektivních Insolvenční zákon musí platit i v oblasti poskytování zdravotní péče Problém- zřizovatelé jsou v konfliktu zájmů (přinejmenším na centrální a krajské úrovni) a politická hlediska velmi podvazují racionalizační opatření 20

21 Světová banka: základní principy financování zdravotní péče Zdravotní pojišťovny by se měly chovat jako skutečné pojišťovny Kontraktační svoboda Inkorporace na a.s. Depolitizace Disclosure- rozsáhlý přístup k informacím pro pojištěnce Regulatorika- nezávislý úřad pro dozor (finační část může převzít ČNB) Pluralita pojišťoven musí být doprovázena reálným konkurenčním prostředím Regulovaná soutěž primárně přes servis klientům a cenovou konkurenci Žádní falešní sobi (zákaz selekce rizika) Ekvalizační mechanismus Struktura trhu- co s VZP? Zdravotní pojišťovny musejí být podporovány a odměňovány za úsilí o kontrolu nákladů Co je správná motivace- dividenda pro akcionáře?bonusy pro management?z čeho je vyplácet?(segregace provozního fondu od financování zdravotní péče) 21

22 Proč zavedli v Holandsku nový systém zdravotního pojištění? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Reasons for new insurance Shortcomings current system: Not fit for future demands Too much detailed government regulation Lack of sufficient competition between providers and insurers Health care costs continue to rise without cost-awareness of the insured 5 22

23 Hlavní znaky holandské reformy zdravotního pojištění 23

24 24

25 Příspěvky a vratky 25

26 Výsledky? Zatím povzbudivé... 26

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Makroekonomická stabilita

Makroekonomická stabilita Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance 11 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance

Více

1 REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ

1 REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1 REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Pro vývoj veřejných financí vyspělých zemí světa je zhruba od 70. let minulého století charakteristické tíhnutí k rozpočtovým deficitům. Kumulace rozpočtových deficitů pak vede

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) I. DÍL VP č. 25 Praha 2000 2 Stanoviska a názory v této studii jsou názory autora a nemusí nutně odpovídat

Více

Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR

Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR Neutěšivý stav veřejných financí v České republice je jedním ze zásadních problémů české ekonomiky. Kromě mnoha nebezpečí spojených se špatným stavem veřejných

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Ministerstvo financí Č.j. 10/46716/2003 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR USNESENÍM Č. 624/2003 - červen 2003-1 OBSAH: I. Usnesení vlády II. Předkládací

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

Policy Brief EKONOMICKÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE, 2003. Jaké jsou hlavní problémy? Co pohání ekonomický růst? Jak optimistický je výhled?

Policy Brief EKONOMICKÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE, 2003. Jaké jsou hlavní problémy? Co pohání ekonomický růst? Jak optimistický je výhled? March 2003 Policy Brief Jaké jsou hlavní problémy? EKONOMICKÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE, 2003 Shrnutí Co pohání ekonomický růst? Jak optimistický je výhled? Jsou měnové podmínky odpovídající? Proč je fiskální

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA EVROPSKÝ PARLAMENT GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKU ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA A hospodářská a měnová politika zaměstnanost a sociální věci životní prostředí, veřejné zdraví

Více

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství (2000/517/ES) (Výtah) Doporučení se zabývá obecnými liniemi hospodářských koncepcí na pozadí

Více

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY Michal Mejstřík (editor) a kolektiv NERV Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty NERVu (Závěrečná zpráva podskupin Národní

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR

NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR Úřad vlády České republiky Odbor analýz a informací Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Definice...

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více