Co se zdravotnictvím m v Evropě (a trochu i v USA)? Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se zdravotnictvím m v Evropě (a trochu i v USA)? Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe"

Transkript

1 Co se zdravotnictvím m v Evropě (a trochu i v USA)? Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe

2 Čtyři trendy a jeden společný problém Podle mezinárodních studií (např.pwc HealthCast 2020, OECD atd.) budou zdravotní systémy ve světě přes všechny existující rozdíly trpět jedním společným problémem: budou neufinancovatelné, pokud nebudou zásadně změněny Čtyři silné trendy Růst poptávky Růst cen s inflací významně přesahující dynamiku indexu spotřebitelských cen i nominálního růstu HDP Problémy s řízením kvality Špatně nastavené stimuly jednotlivých aktérů 2

3 Očekávaný růst výdajů na zdravotnictví v OECD (PWC) Medián výdajů na zdravotnictvíčlenských zemí OECD kromě USA v roce 2020 je prognozován na 16% HDP. V USA, které má relativně k HDP zdaleka nejvyšší výdaje na zdravotnictví (cca 16%), se očekává další růst až na 21% HDP. Předpokládá se rychlý růst i ve střední a východní Evropě. 3

4 Průzkum mezi zdravotnickými manažery PWC HealthCast efektivita nástrojů řízení poptávky 4

5 Priority 5

6 Stárnutí obyvatelstva a výdaje na zdravotnictví Stárnutí obyvatelstva není ve studii PWC HealthCast 2020 označováno za hlavního viníka růstu výdajů na zdravotnictví, stoupajících podstatně rychlejším tempem než nominální růst HDP Stárnutí není ani takový problém na výdajové stránce, jako na stránce příjmové, zejména v zemích, které financují zdravotnictví ze zdravotní daně a mají seniory jako státní pojištěnce -méně přispěvatelů do systému při pomalejším růstu mezd (a na ně navěšených zdravotních daní) než růstu výdajů znamená rostoucí napětí mezi zdroji a výdaji a nutnost krýt deficity buď zvyšováním pojistného (růst celkových mzdových nákladů a s tím související dopady na zaměstnanost a konkurenceschopnost) anebo hledání jiných doplňkových zdrojů včetně spoluúčasti. Od jisté hranice růst výdajů na zdravotní péčigeneruje jen relativně malé přínosy na zdravotním stavu populace Klasický příklad USA, které dává na zdravotnictví zdaleka nejvíc, ale v očekávané délce dožití je až 22.místě v OECD! V letech vzrostly výdaje na zdravotnictví v Irsku o 136%, ale velká část z toho byla spotřebována na platech a administrativních nákladech, nikoli na zdravotní péči 6

7 Obamova reforma:- problém nebo řešení? Velké rozšíření zdravotního pojištění bude stát velké peníze Evidentně se rozšíří pokrytí populace pojištěním Financování prostřednictvím zdanění drahých pojistek a vysokopříjmových skupin nebude stačit Podpora preventivní medicíny je chvályhodná, ale peněz mnoho neušetří (a navíc velmi vzdálený horizont úspor) Již dnes platí USA 16,2% HDP na zdravotní péči Obamova reforma je hybrid se všemi nedostatky hybridních řešení Zcela nepochybně budou muset dojít limitaci žalob na náhradu škody (Tort reform), která americký zdravotní systém velmi zatěžuje Dospějí k regulaci cen pojistek Jsou na začátku procesu, který bude v USA s jejich velmi odlišným náhledem na osobní odpovědnost a individualismus vytvářet politické pnutí Pro Evropany je americký zdravotní systém nadále velmi nepřehledný, a pro Američany též Fázování reformy až do roku 2014 rovněž znamená, že ceny strategicky porostou v přípravě na cenovou regulaci= inflační riziko v nejméně vhodný moment 7

8 Nové formy úhrad za poskytnutou péči DRG systémy se vyvíjejí, neexistují dva, které by byly stejné Zajímavý nápad ze Španělska (Alzira)- kapitační platba soukromé organizaci za zajištění komplexní péče o obyvatelstvo v dané spádové oblasti- od primární až po akutní kliniky- faktické zřízení lokálního monopolu pro jeden subjekt- fígl je v tom, že pacienti mohou jít jinam, a pak je pojišťovna místní vládě povinna refundovat náklady na jinde poskytnutou péči (smysl je v tom, aby pojišťovna nešetřila omezováním kvality a dostupnosti péče-potřeba zveřejňování indikátorů kvality, standardů dostupnosti etc.), obdobně má Capio koncesi na předměstí Madridu (Valdemoro), podobný systém je zkoušen v Portugalsku Co je překvapivé, že kapitační platba za komplexní péči soukromým koncesním partnerům v modelu Alzira (bez léků a bez dopravy) nestojí ani 400 eur na hlavu= české zdravotnictví není levné 8

9 Holandsko Systém veřejného pojištění zaveden v roce 1941 nacistickou okupací povinné zdravotní pojištění chudých prostřednictvím Zákona o zdravotním pojištění Holandsko se léta drželo principu, že kdo se může pojistit soukromě, pak ať tak učiní (na rozdíl od Německa, kde si příjmově silná část populace může vybrat) Vznikl tak zajímavý hybrid mezi Bismarckovským modelem pro sociálně slabší a americkým modelem nepovinného soukromého zdravotního pojištění pro bohaté. 90 % nemocnic bylo v 90.letech soukromých neprofitních (minimum státního vlastnictví, a žádné veřejné neziskové českého typu!) Dumání o reformě v rámci polder modelu (všeobecný konsensus) od roku 1986 Řešení našli v silném akcentu tržních mechanismů a posílení konkurenčního prostředí mezi pojišťovnami, mezi poskytovateli péče, a v kontraktaci mezi pojišťovnami a poskytovateli Dualita systému zdravotního pojištění zrušena Rok 2006 spustil zásadní reformu, která je založena povinném veřejném zdravotním pojištění s dvousložkovým pojistným, sofistikovanou ekvalizací rizik a administraticí veřejného pilíře soukromými pojišťovnami bez limitů provozních nákladů a s možnou distribucí zisku. Duchovní otec:alain Enthoven 9

10 Holandsko- trh zdravotního pojištění 5 velkých hráčů má 85% celého pojistného trhu: Achmea 20% +Delta Lloyd-Agis 12% (fúze 6/2007), UVIT 24%, COZ 18 %, MENZIS Group 11%, Koncentrace již probíhá, ale výhledově se počítá s 3-4 velkými ZP- úspora režijních nákladů (v ČR první tři pojišťovny cca 80% trhu!) Začíná cenová konkurence- nabízeny diskonty na kolektivní (zaměstnavatelské) pojištění až 10% oproti standardní sazbě, která je dvousložková EUR+ 6.5% ze mzdy (50:50 zaměstnanec a zaměstnavatele) Vratky za nečerpání nahrazuje je přímá cenová konkurence na nominální složce EUR (cenový diferenciál cca 50 EUR) Očekává se vznik multiproduktových pojišťoven (nemocenská, úrazovka) a spolupráce se zbytkem finančního sektoru (cross-selling) Omezená spolupráce s providery- není dosud vertikální integrace s nemocnicemi (nic na způsob AGEL), ale počítá se s postupnou integrací Nemocnice placeny na bázi DRG (90%), elektivní péče smluvní ceny Více než 2/3 pojištěnců si vybralo pojistku natura (smluvní síť za cenu slevy na pojistném cca 50 EUR, ale Holanďané byli zvyklí na gatekeeping) 10

11 Modely řízené péče v Evropě: Švýcarsko a Knappschaft Švýcarsko první švýcarské HMO založena HMO zakotveno v zákoně (KVG) HMO = organizace řízené péče s odpovědností za náklady IPA modely založené na praktickém lékaři plnícím roli gatekeepera, bez odpovědnosti za rozpočet, ale s bonifikací za úspory Potenciál úspor HMO :20-40 %, IPA 7-20% 2006 stav asi 10% populace: Knappschaft: Velmi stará německá veřejnoprávní zdravotní pojišťovna s asi 1,7 mil.členů, která má vlastní síť zdravotnických zařízení včetně nemocnic. Indukce do plánů řízené péče je dělaná s motivací v rozsahu cca 140 euro za rok, a evidentně funguje= vysoká cenová elasticita poptávky Soukromé německé pojišťovny nabízející zdravotní pojištění v rámci opt-outu mají svoje zdravotní sítě včetně klinik. Závěry : v Evropě modely řízené péče existují, ve Švýcarsku již 20 let, ještě starší je Knappschaft v Německu, opt-out má také řízenou péči; Holandsko má rovněž plány řízené péče, avšak zdaleka nejsou tak rozšířeny jako v USA 11

12 Zahraniční modely právního a vlastnického uspořádání nemocnic Státní organizace (například Švédsko, ale postupuje inkorporace; Itálie) Veřejné neziskové organizace (trusty v UK, Portugalsko, Rakousko- několik zemí má obchodní společnosti, Německo) Soukromé neziskové organizace (drtivě převažující forma nemocnic v Belgii, Holandsku) Soukromé nemocnice Španělsko - speciální případ Katalánska, kde je role soukromého sektoru dominantní, nově Madrid, Valencie etc. Velká Británie - soukromý sektor zajišťuje zhruba 20% elektivních chirurgických výkonů (snaha Blairovy vlády o zkrácení čekacích lhůt a zvýšení produktivity) Francie - poměrně velká role soukromého sektoru ve všech typech péče Portugalsko- všechny nové nemocnice včetně medicínského komponentu dělá soukromý sektor na základě PPP Privátní provozní společnosti Nové spolkové země v Německu mají dvojnásobné % akutních lůžek v soukromém ziskovém sektoru oproti starým zemím; Británie- léčebně diagnostická centra, PPP projekty 12

13 Zahraniční modely právního a vlastnického uspořádání nemocnic (pokr.) Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že v zemích EU (i jinde) je soukromý sektor v oblasti nemocniční péče běžným fenoménem, a to jak v zemích s Národní zdravotní službou, tak v zemích s veřejným zdravotním pojištěním (Bismarckův model německy mluvících zemí, rovněž v ČR) Rozdíly ve stupni penetrace soukromého sektoru v oblasti akutní lůžkové péče jsou dány spíše historickými a politickými okolnostmi Role soukromého sektoru se v posledních letech zvyšuje, a to z několika důvodů: Rozpočtové omezení- stát z rozpočtových důvodů nemůže financovat investiční program) Zvýšení kvality Zvýšení ekonomické efektivnosti a přenosu ekonomického rizika na soukromý sektor Není ekonomický důvod, proč by soukromá nemocnice nemohla uzavřít kontrakt s veřejnoprávní pojišťovnou nebo orgánem národní zdravotní služby (často dekoncentráty) VYNÁŘEJÍ SE SILNÍ HRÁČI S VÍCE NEŽ 1 MLD EUR ROČNÍHO OBRATU (Hélios, Sana, Asklepios, Genérale de Santé, Capio atd.) 13

14 Soukromý kapitál do nemocnic? Potřeby Moderní management Investice Předpoklady Přístup ke knowhow Chuť racionalizovat Přístup k soukromému kapitálu Konkurenční situace Veřejné nemocnice nemají potřebné manažerské know how a závisí na inputu soukromých společností Veřejné vlastnictví se často potýká s politizovaným managementem Cíle jsou ve vzájemném konfliktu; složité rozhodovací procesy; slabá vůle k racionalizaci Omezené veřejné zdroje dané rozpočtovým napětím kontrastují k přístupem soukromého investora ke kapitálovým zdrojům (private equity, kapitálové trhy, dlužní financování) 14

15 Faktory ovlivňující privatizaci nemocnic v Německu Komplikované zadávání veřejných zakázek Investiční potřeby Manažerské know-how Privatizační trend Problematické rozhodování Kolektivní mzdové vyjednávání- malá flexibilita Omezené municipální rozpočty Trend není automatický, ale jde směrem k privátním ziskovým a neziskovým nemocnicím při celkovém poklesu akutních lůžek 15

Co se zdravotnictvím- tendence v EU. Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe

Co se zdravotnictvím- tendence v EU. Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe Co se zdravotnictvím- tendence v EU Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe Evropské zdravotnictví- velký byznys 2 ČR není mimo normu Závislost v?dajù na zdravotnictví na celkovém hospodáøském

Více

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Svaz zdravotních pojišťoven ČR 2005 Brno, 21.4.2005 1. Úvod 2. Opatření k finanční stabilizaci systému 3. Definice potřebného objemu nabídky

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Systémové změny ve veřejném zdravotním pojištění ČR. Pardubice 4. 2. 2010

Systémové změny ve veřejném zdravotním pojištění ČR. Pardubice 4. 2. 2010 Systémové změny ve veřejném zdravotním pojištění ČR Pardubice 4. 2. 2010 Náklady na zdravotní péči jsou globální problém: Čtyři světové trendy ve zdravotnictví a jeden společný problém Podle mezinárodních

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 2011 SHRNUTÍ SHRNUTÍ Nedávná krize zasáhla českou ekonomiku prostřednictvím zahraničního obchodu. Jelikoţ ekonomika netrpěla významnějšími vnitřními nerovnováhami,

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Vývoj zdravotního systému v ČR

Vývoj zdravotního systému v ČR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj zdravotního systému v ČR Josef Eim 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně

Více

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Úvod Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP se u nás v posledních letech pohybuje kolem 7% ( 2001 7,4%) a je od roku 1993, kdy došlo ke skokovému zvýšení

Více

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Zdravotnictví a sociální péče. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Zdravotnictví a sociální péče. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Zdravotnictví a sociální péče Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Zdravotnictví a sociální péče Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí

Více

Holandská reforma zdravotnictví

Holandská reforma zdravotnictví Holandská reforma zdravotnictví V souvislosti s reformou českého zdravotnictví se stále častěji hovoří o nizozemských reformách jako o možném zdroji inspirace. Jaká je tedy nizozemská reforma a oč v ní

Více

Vydání publikace významně podpořila Všeobecná zdravotní pojišťovna

Vydání publikace významně podpořila Všeobecná zdravotní pojišťovna Autor RNDr. Ing. Jiří Němec, CSc. se na začátku devadesátých let podílel na přípravě veřejného zdravotního pojištění v České republice. V letech 1992 1998 byl prvním ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Evropským univerzitám se nedaří vytvářet intelektuální a tvůrčí energii, která je zapotřebí ke zvýšení zatím slabé ekonomické výkonnosti kontinentu.

Více

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝ CH STUDIÍ VŠ EM ISSN 1801-1578 19 vydání 19 / ročník 2008 / 15.10.2008 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Aktuální vyhlídky

Více

Policy Brief EKONOMICKÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE, 2003. Jaké jsou hlavní problémy? Co pohání ekonomický růst? Jak optimistický je výhled?

Policy Brief EKONOMICKÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE, 2003. Jaké jsou hlavní problémy? Co pohání ekonomický růst? Jak optimistický je výhled? March 2003 Policy Brief Jaké jsou hlavní problémy? EKONOMICKÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE, 2003 Shrnutí Co pohání ekonomický růst? Jak optimistický je výhled? Jsou měnové podmínky odpovídající? Proč je fiskální

Více

DOMNĚLÉ A SKUTEČNÉ BARIÉRY KONKURENCESCHOPNOSTI EU A ČR

DOMNĚLÉ A SKUTEČNÉ BARIÉRY KONKURENCESCHOPNOSTI EU A ČR Vzdělávací středisko na podporu demokracie DOMNĚLÉ A SKUTEČNÉ BARIÉRY KONKURENCESCHOPNOSTI EU A ČR Eva Klvačová Jiří Malý Informační materiál k projektu Odstraňování bariér konkurenceschopnosti EU a ČR

Více

Vize ekonomiky ČR vs. Dopady krize: adaptace a implikace

Vize ekonomiky ČR vs. Dopady krize: adaptace a implikace Vize ekonomiky ČR vs. Dopady krize: adaptace a implikace Prof. Michal Mejstřík Institut ekonomických studií UK-FSV a EEIP,a.s Konference Aktuální otázky ve zdravotnictví konaná ve dnech 29.-30.4. 2009

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Profesní příprava a učení směřující k získávání kompetencí

Profesní příprava a učení směřující k získávání kompetencí Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Příloha č. II/2002 Profesní příprava a učení směřující k získávání kompetencí Druhá zpráva o současném výzkumu profesní přípravy v Evropě: syntetická zpráva 2000

Více

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Oddělení knihovnicko-informačních

Více

Policy Brief EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY, 2008. Může současné rychlé tempo růstu vést k přehřátí?

Policy Brief EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY, 2008. Může současné rychlé tempo růstu vést k přehřátí? APRIL 2008 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY, 2008 Může současné rychlé tempo růstu vést k přehřátí? Co dělá vláda pro zajištění fiskální udržitelnosti?

Více