Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 5 Investiční záměry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 5 Investiční záměry"

Transkript

1 jsou zpracovány v rozsahu následující osnovy: Základní údaje: Stručný popis akce Investor (předpokládaný) Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci: Zdůvodnění nezbytnosti akce Stávající situace Požadavky na zabezpečení budoucího provozu: Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky OBSAH: 1.STEZKY PRO PĚŠÍ A SPORTOVCE KOMUNIKACE A DOPRAVA V KLIDU PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ S ATRAKCEMI A NÁHRADA ZA VODNÍ PLOCHU KOUPALIŠTĚ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA PRAVÉM BŘEHU DLOUHÉHO RYBNÍKA SPORTOVIŠTĚ A TURISTICKÉ ATRAKCE AUTOKEMP LESY A PARKY Strana 1 (celkem 12)

2 1. STEZKY PRO PĚŠÍ A SPORTOVCE 1.1. Základní údaje Stručný popis akce Pro přístup pěších návštěvníků z centra města, pro pohyb v oblasti a k provozování ostatních pohybových aktivit jsou navrženy pěší stezky, cyklostezky, okruh pro in-line bruslení, běžecký okruh a koňské stezky. Návrh je veden snahou o maximální oddělení jednotlivých pohybových aktivit z důvodu bezpečnosti Investor (předpokládaný) Město Lanškroun 1.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 11 Páteřní cyklostezka Cyklostezka: Mikoláše Alše - Rybniční - pravý břeh Dlouhého rybníka - nad dětským táborem - Eduardův pramen - směrem na Horní Dobrouč (alternativně na Horní Čermnou), šířka: 2,5. m, délka: m, konstrukce: asfaltový povrch, dle potřeby betonové obrubníky. 12 Cyklostezka na Rudoltice Cyklostezska z pravého břehu Dlouhého rybníka (u areálu občanského sdružení ODYSSEA) - příměstský les - nový les - směrem na Rudoltice, šířka: 2,5. m, délka: m, konstrukce: asfaltový povrch, dle potřeby betonové obrubníky. 13 Cyklostezka na Jakubovice Cyklostezka od dětského tábora OBORA - hráz Olšového rybníka - směr Jakubovice, šířka: 2,5 m, délka: 330 m, konstrukce: asfaltový povrch, dle potřeby betonové obrubníky. 14 Okruh na in-line bruslení Okruh: hráz Dlouhého rybníka - pravý břeh - hráz Olšového rybníka pod navrhovaným autokempem - pláž - hráz Dlouhého rybníka, šířka: 2 m, délka: m, konstrukce: asfaltový povrh, dle potřeby betonové obrubníky. 15 Pěší stezky Stezky pro pěší s doprovodným mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, prolézačky, informační tabule), šířka: 1,5 m, délka: cca m, konstrukce: mlatový povrch, Strana 2 (celkem 12)

3 dle potřeby zahradní betonové, nebo dřevěné obrubníky, odvodněný, lavičky: 50 ks, odpadkové koše: 50 ks, prolézačky: 5 ks, informační tabule: 10 ks. 16 Běžecký okruh Okruh v příměstském lese na pravém břehu Dlouhého rybníka, šířka: 1,5 m, délka: m, konstrukce: upravený povrch vysypaný pilinami, dle potřeb dřevěné, nebo betonové obrubníky. 17 Koňské stezky Propojení zemědělské školy v Dolním Třešňovci, ostrovských chovů a Rudoltic, šířka: 2 m, délka: m, konstrukce: dřevěné obruby vysypané dřevěnou štěpkou Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce - vytvoření podmínek pro jednotlivé pohybové aktivity potřebné k naplnění komplexní nabídky oddychu a rekreace - maximální možné oddělení tras pro jednotlivé pohybové aktivity v zájmu bezpečnosti jejich účastníků Stávající situace V současné době jsou užívány pro chůzi a ostatní pohybové aktivity pouze stávající komunikace, které nevyhovují z pohledu komplexnosti nabídky pro oddych a rekreaci v oblasti rybníků. Střetávání jednotlivých typů uživatelů (pěší, cyklo, koně, běžci, lyžaři) vyvolávají nebezpečné situace Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz jednotlivých stavebních objektů bude vyžadovat pouze běžnou údržbu: odvoz odpadků z odpadových košů, úklid listí, drobných větví a ostatních nečistot, sečení trávy, odstraňování sněhu (minimálně cyklostezky) a běžnou stavebně technickou údržbu Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Objekty nevyžadují přímé zbezpečení provozu energiemi Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Zabezpečení údržby zajistí technické služby města. Kalkulace potřeby pracovníků na její zajištění bude provedena v rámci studie proveditelnosti. Objekty nevyžadují žádné další nároky na pracovníky z pohledu provozu. Strana 3 (celkem 12)

4 2. KOMUNIKACE A DOPRAVA V KLIDU 2.1. Základní údaje Stručný popis akce Rekonstrukce úseků stávajících komunikací, které nevyhovují očekávanému provozu a vybudování dostatečných parkovacích kapacit pro motorizované návštěvníky oblasti. Studie nenavrhuje budování nových komunikací pro motorová vozidla Investor (předpokládaný) Město Lanškroun 2.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 03 Parkoviště pod hrází Parkoviště mezi silnicí na Jakubovice a komunikací vedoucí na hráz Dlouhého rybníka, počet stání: osobní auta 50 ks, autobusy 0 ks, motocykly 20 ks, plocha: m 2, prostorová úprava: zatravňovací dlaždice, výsadba stromů. 04 Komunikace na pravém břehu Dlouhého rybníka Komunikace s možností parkování s podélným stáním vozidel, šířka: 6 m, délka: 975 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec s podkladními vrstvami a betonovými obrubníky, + veřejné osvětlení o 21 světelných bodech + kanalizační sběrač o délce 975 m, 20 revizních šachet, 20 vpustí + vodovodní řad o délce 975 m. 08 Komunikace ke sjezdovce s parkováním Víceúčelová komunikace (pěší, auta lyžařů, hospodaření v lese, obsluha rybníků) s možností parkování s podélným stáním vozidel - počet parkovacích míst: osobní auta 40, šířka: 5,75 m + 2,25 m, délka: 331 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec + podkladní vrstvy, betonové obrubníky, betonová dlažba 60 mm pro parkoviště, kanalizace 300 m, 6 revizních šachet, 6 vpustí + veřejné osvětlení: 8 světelných bodů. Komunikace bude přístupná pro veřejnost pouze v zimním období. V ostatním čase bude přístupná pouze pro zajištění hospodaření v lese a obsluhu rybníků. 09 Komunikace k Eduardovu prameni Víceúčelová komunikace (pěší, cyklo, hospodaření v lese, obsluha rybníků), šířka: 5 m, délka: 670 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec s podkladními vrstvami pro nákladní automobily, bez obrub a kanalizace. Strana 4 (celkem 12)

5 10 Komunikace na hrázi Olšového rybníka s mostkem Víceúčelová komunikace (pěší, cyklo, in-line, koně, běžky): šířka: 4 m, délka: 330 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec s podkladními vrstvami pro nízkou zátěž, s jedním mostkem přes potok napájející Dlouhý rybník: šířka: 4 m, konstrukce: lepené dřevěné profily a ocel na betonových pilotech. 18 Komunikace na hrázi Dlouhého rybníka Rekonstrukce komunikace na hrázi s vybudováním příjezdu na parkoviště nad hrází až po budoucí napojení na plánovaný odklon silnice na Jakubovice, šířka: 7 m, délka rekonstrukce: 717 m - výstavby: 135 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec s podkladními vrstvami pro vysokou zátěž a betonovými obrubníky, 800 m kanalizace - 16 vpustí, 16 revizních šachet, 20 světelných bodů. 19 Parkoviště nad hrází Parkoviště mezi silnicí na Jakubovice a jejím plánovaným odklonem, počet stání: osobní auta - max. 360, autobusy - max. 10, motocykly max. 100, plocha: m 2, veřejné osvětlení - cca 45 světelných bodů. 21 Jižní parkoviště Parkoviště u odbočení spojky přes hráz Dlouhého rybníka ze silnice II. třídy od Ústí nad Orlicí, počet stání: osobní auta - 120, autobusy - 10, motocykly - 50, plocha: m Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Předmětné úseky komunikací nevyhovují svými stavebně technickými a kapacitními parametry očekávanému dopravnímu zatížení oblasti. Kapacita stávajících parkovišť nevyhovuje v sezóně současným potřebám, je třeba vytvořit dostatečné parkovací kapacity pro očekávanou návštěvnost Stávající situace Parkovací plochy jsou k dispozici pouze v prostoru u koupaliště. V sezóně je jejich kapacita nedostatečná. U sjezdovky parkovací plochy chybí úplně. Přepravní kapacita komunikace na hrázi a na pravém břehu Dlouhého rybníka neumožňuje bezpečné navýšení provozu. Parametry komunikace ke sjezdovce a k Eduardovu prameni nevyhovují současným požadavkům. Stavebně technický stav komunikace na hrázi Olšového rybníka neumožňuje provozování plánovaných aktivit (in-line bruslení, cyklo, koně, běžky, pěší). Současný stavebně technický stav komunikace k Eduardovu prameni nevyhovuje plánovaným aktivitám (cyklo, pěší, obsluha lesa a rybníků) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz jednotlivých stavebních objektů bude vyžadovat běžnou údržbu (sečení trávy, odvoz odpadků z odpadkových košů, zimní údržbu, úklid zbytků zimního posypu a Strana 5 (celkem 12)

6 ostatních nečistot a odpadků, údržbu stromů a křovin běžnou stavebně technickou údržbu) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Elektrická energie k provozu veřejného osvětlení. Kapacitní požadavky na instalovaný příkon budou řešeny v rámci projektové přípravy Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Zabezpečení údržby zajistí technické služby města. Kalkulace potřeby pracovníků na její zajištění bude provedena v rámci studie proveditelnosti. Objekty nevyžadují žádné další nároky na pracovníky z pohledu provozu. 3. PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ S ATRAKCEMI A NÁHRADA ZA VODNÍ PLOCHU KOUPALIŠTĚ 3.1. Základní údaje Stručný popis akce Vybudování přírodního koupaliště, s částečně upravovanou vodou, oddělením části plochy Dlouhého rybníka. Náhrada plochy zabraného rybníka minimálně ve stejné ploše. Sportoviště a ostatní atrakce na pláži koupaliště Investor (předpokládaný) Město Lanškroun 3.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 01 Přírodní koupaliště s atrakcemi Koupaliště vytvořené oddělením části rybníka o ploše m 2 + atrakce: brouzdaliště, tobogán, klouzačky, dětské hřiště, vlnobití, jeskyně, skokanský můstek, plavecký bazén, půjčovna lodiček, potápěčská šachta + pláž + přilehlá parková zeleň. 02 Náhrada za vodní plochu koupaliště Náhrada plochy rybníka za oddělené přírodní koupaliště o minimální ploše m 2. Strana 6 (celkem 12)

7 3.3. Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Stávající podmínky koupání v Dlouhém rybníku nevyhovují současným požadavkům veřejnosti na čistotu a průhlednost vody a vybavenost koupaliště atrakcemi. Z veřejné ankety přitom jednoznačně vyplynulo, že obyvatelé Lanškrouna preferují přírodní koupaliště, před aguaparkem s chemicky upravovanou vodou Stávající situace V současné době je na Dlouhém rybníce provozováno veřejné koupaliště bez obsluhy (vstup zdarma), disponující poměrně kvalitní travnatou pláží bez sociálního zázemí s nedostatečnou možností aktivního vyžití (nevyhovující dětské hřiště, travnaté hřiště, areál minigolfu). Kvalita vody je silně ovlivňována intenzivní produkcí ryb, což se bude projevovat i po provedení odbahnění rybníka Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz bude vyžadovat standardní provozní zabezpečení veřejných koupališť. Sledované limity čistoty vody budou užívány ve výši stanovené pro přírodní koupaliště Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Lokalita je napojena na elektrickou energii, zemní plyn, pitnou vodu a veřejnou kanalizaci. Spotřeby jednotlivých medií a náklady na provoz budou kalkulovány v projektové dokumentaci, respektive ve studii proveditelnosti Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Provoz koupaliště bude vyžadovat minimálně následující personální zabezpečení: plavčíci 2, pokladní - 2, šatnářky 2, technici 2, uklízečky DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA PRAVÉM BŘEHU DLOUHÉHO RYBNÍKA 4.1. Základní údaje Stručný popis akce Dětské hřiště v příměstském lese na pravém břehu Dlouhého rybníka v blízkosti dětského tábora a ostatních ubytovacích kapacit na pravém břehu Investor (předpokládaný) Město Lanškroun Strana 7 (celkem 12)

8 4.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 24 Dětské hřiště na pravém břehu Dlouhého rybníka Dětské hřiště o ploše 350 m 2 s dětským mobiliářem + informační tabule Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Je třeba vytvořit dostatečné podmínky pro aktivní vyžití dětských návštěvníků rekreační oblasti Stávající situace V současné době je jediným veřejně přístupným prostorem pro aktivní vyžití dětských návštěvníků dětské hřiště na pláži koupaliště, které svým charakterem a stavem již nevyhovuje současným požadavkům na bezpečné a atraktivní využívání dětmi Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Dětské hřiště je navrženo jako bezobslužné Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Hřiště nemá žádné nároky na zabezpečení provozu energiemi Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Hřiště nemá žádné nároky na zabezpečení provozu pracovníky. 5. SPORTOVIŠTĚ A TURISTICKÉ ATRAKCE 5.1. Základní údaje Stručný popis akce Soubor sportovišť a turistických atrakcí vytvářející podmínky pro aktivní i poznávací vyžití návštěvníků rekreační oblasti Investor (předpokládaný) Město Lanškroun Strana 8 (celkem 12)

9 5.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 06 Sportoviště na pláži Soubor sportovišť a atrakcí pro vyžití návštěvníků koupaliště: minigolf + petang + půjčovna lodiček + horolezecká stěna + lanové centrum + dětské hřiště + víceúčelové hřiště. 07 Sjezdová lyžařská trať Sjezdová trať + lyžařský vlek + osvětlení: 5 světelných bodů + U rampa + zasněžování: 1 sněhové dělo + rolba (s možností údržby lyžařských běžeckých stop). 22 Rozhledna Rozhledna na vrcholu Kypuše, výška ochozu minimálně 35 m. 23 Amfiteátr s koncertním pontonem Amfiteátr (200 sedadel) s koncertním pontonem (100 m 2 ). 25 Areál cyklotrialu Tratě pro cyklotrial využívající terénní vlnu pod silnicí II. třídy na Ústí nad Orlicí, m Škola windsurfingu a přístaviště vodních sportů Přístaviště pro plachetnice, rekonstrukce objektů TJ Lanškroun - oddílu vodních sportů vytvoření zázemí pro školu windsurfingu Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Potřeba vytvoření podmínek pro aktivní trávení volného času návštěvníků rekreační oblasti v průběhu celého roku Stávající situace V současné době jsou možnosti aktivního a ostatního vyžití pro veřejnost v rekreační oblasti tvořené bezobslužným koupalištěm s dětským a travnatým hřištěm, areálem minigolfu, lyžařskou sjezdovkou bez zasněžování, osvětlení a vybavení na úpravu povrchu a sportovišti v ubytovacích areálech sloužících pouze pro ubytované Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz sportovišť na pláži bude zabezpečen v rámci provozu koupaliště, provoz sjezdové trati bude zajišťovat lyžařský oddíl TJ Lanškroun, provoz rozhledny a amfiteátru s koncertním pontonem zajistí technické služby města, provoz areálu Strana 9 (celkem 12)

10 cyklotrialu nebude vyžadovat mimo údržby žádné další zabezpečení a provoz školy windsurfingu a přístaviště vodních sportu zajistí oddíl vodních sportů TJ Lanškroun Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Energetické nároky jednotlivých sportovišť a atraktivit budou řešeny ve studii proveditelnosti a v příslušných projektových dokumentacích Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Zabezpečení provozu pracovníky sportovišť na pláži bude řešeno v rámci zabezpečení provozu koupaliště, zabezpečení provozu sjezdové trati: pokladní 2, obsluha vleku 4, obsluha rolby 1, obsluha rozhledny: pokladní + prodej suvenýrů a drobného občerstvení 2 (alternativně bez obsluhy méně vhodné), areál cyklotrialu: bez obsluhy, škola windsurfungu: instruktoři AUTOKEMP 6.1. Základní údaje Stručný popis akce Nový autokemp na levém břehu Dlouhého rybníka nad pláží přírodního koupaliště Investor (předpokládaný) Město Lanškroun Alternativně může být investorem soukromá právnická, nebo fyzická osoba Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 05 Autokemp Autokemp o kapacitě: 50 lůžek v chatkách, 75 stanů, 25 karavanů + sociální zázemí + občerstvení + dětské hřiště + víceúčelové hřiště, plocha m Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Doplnění ubytovacích kapacit rekreační oblasti o dostatečnou kapacitu ubytování v úrovní autokempu v potřebné kvalitě. Strana 10 (celkem 12)

11 6.3.2 Stávající situace Kapacita a úroveň stávajícího kempu na pravém břehu Dlouhého rybníka neodpovídá současným požadavkům na ubytování v zařízeních tohoto typu. To platí především o sociálním zařízení a úrovni ubytování v chatkách Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz autokempu by zajišťovaly technické služby města, případně soukromý nájemce, respektive vlastník Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Studie navrhuje dovedení technické infrastruktury (elektrická energie, pitná voda, kanalizace) od restaurace Koupaliště až k lokalitě autokempu. Kapacitní požadavky na energie budou řešeny ve studii proveditelnosti a projektové dokumentaci Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Provoz autokempu bude vyžadovat: správce 1, recepční 2, obsluha občerstvení a prodeje suvenýrů LESY A PARKY 7.1. Základní údaje Stručný popis akce Úprava lesa na pravém břehu Dlouhého rybníka na příměstský les (prosvětlení a vybudování pěších stezek a běžeckého okruhu), výsadba nového lesa (náhrada za úbytek produkce stávajícího lesa a do budoucna odstínění od silnice II. třídy) parková úprava pod hrází Dlouhého rybníka a park pod hrází Krátkého rybníka Investor (předpokládaný) Město Lanškroun 7.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 20 Příměstský a nový les Prostorová úprava příměstského lesa umožňující pohyb pěších návštěvníků a běžců - 19,5 ha, výsadba nového lesa - 7,5 ha. Strana 11 (celkem 12)

12 31 Park pod Krátkým rybníkem Veřejně přístupný park, plocha: 3,5 ha, charakter: travnaté plochy a skupiny stromů přírodního charakteru se sypanými cestami, vodními prvky, prvky drobné architektury, osvětlení. 32 Parková úprava pod Dlouhým rybníkem Parková úprava současné zeleně, plocha: 2,8 ha, charakter: lužní les se sádkami Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Vytvoření podmínek pro klidovou formu oddychu a rekreace formou pěších procházek, kondičního běhu (odděleně), posezení ve více, či méně upravené zeleni v blízkosti centra města (park pod Krátkým rybníkem) i v centru rekreační oblasti (příměstský les) Stávající situace V současné době má Lanškroun nedostatek parkových ploch a ploch veřejné zeleně. I rekreační oblast Lanškrounských rybníků trpí nedostatkem ploch zeleně umožňujících klidovou formu oddychu a rekreace Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Údržbu parkových ploch i plochy příměstského lesa zajistí technické služby města. Údržba bude spočívat v: sečení trávy, údržbě stromů a keřů, odvozu odpadků z odpadkových košů, úklidu listí a drobných větví, úklidu sněhu a nutné údržby jednotlivých prvků Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Parkové plochy ani příměstský les nemají nároky na spotřebu energií Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Zabezpečení údržby zajistí technické služby města. Kalkulace potřeby pracovníků na její zajištění bude provedena v rámci studie proveditelnosti. Strana 12 (celkem 12)

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 Hukvaldy, 28. března 2014 OLEŠNÁ HISTORIE Vodní nádrž Olešná vybudována na řece Olešná 1960-1964 celkový objem nádrže

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Stříbrný rybník Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů U největšího z rybníků v okolí Hradce Králové Adrenalin park Vodní centrum Celoroční

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

Územní plán Plzeň krajina ve městě

Územní plán Plzeň krajina ve městě Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Územní plán Plzeň krajina ve městě WORKSHOP 17. LEDNA 2013 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Program workshopu 1. pohled na město a okolí 2. krajina ve městě 3.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Příloha č. 1 Důvodové zprávy

Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 2 Důvodové zprávy Příloha č. 3 Důvodové zprávy Dle Územního plánu Ústí nad Labem kapitola f) se p. p. č. 4400/412 v k. ú. Ústí nad Labem nachází v zastavěném

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO REKREAČNÍHO AREÁLU S VODNÍ PLOCHOU MATYLDA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO REKREAČNÍHO AREÁLU S VODNÍ PLOCHOU MATYLDA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO REKREAČNÍHO AREÁLU S VODNÍ PLOCHOU MATYLDA Majitel: Statutární město Most, Radniční 1, Most Provozovatel:,, Most - Velebudice Odpovědná osoba: Pavel Měska Správce areálu: Aleš

Více

O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2

O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2 O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2 ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST BRNĚNSKÁ PŘEHRADA --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky návrh veřejného parteru AUTORSKÁ ZPRÁVA Území Renovovaný veřejný prostor je vymezen ze západní strany vysokým panelovým domem a ze strany východní prostory základní

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

LETNÍ PREZENTACE SPORTOVIŠŤ SPORT KRALUPY. Kralupská sportovní, spol. s r.o.

LETNÍ PREZENTACE SPORTOVIŠŤ SPORT KRALUPY. Kralupská sportovní, spol. s r.o. PREZENTACE SPORTOVIŠŤ LETNÍ PROVOZOVNY: ZIMNÍ STADION, VÍCEÚČELOVÁ HALA, VENKOVNÍ HŘIŠTĚ Mostní 812 KRYTÝ BAZÉN, MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA V Luhu 1089 LETNÍ KOUPALIŠTĚ Ke koupališti 600 HŘIŠTĚ SLAVOJ MIKOVICE

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. SKIAREÁLY - Snowhill a.s.

NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. SKIAREÁLY - Snowhill a.s. NABÍDKA pro OSŽ Mladá Boleslav SKIAREÁLY Snowhill a.s. - 2011/2012 NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. 2011/2012 SKIAREÁLY - Snowhill a.s. Snowhill a.s. leden 2012 Nabídka vybraných produktů: V rámci

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

O B E C P R A V L O V

O B E C P R A V L O V O B E C P R A V L O V OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 / 2006 ze dne 27.12.2006, o závazných částech změny č.1 územního plánu obce Pravlov, kterou se mění vyhláška č.2/2000 Zastupitelstvo obce Pravlov na základě

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140006 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Luhačovice Nadmořská výška [m] 279,75 Plocha nádrže [ha] 40 Základní

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

VIZUALIZACE NÁDVOŘÍ A ZAHRADA ZA MUZEEM ATELIER K2 09/2013

VIZUALIZACE NÁDVOŘÍ A ZAHRADA ZA MUZEEM ATELIER K2 09/2013 VIZUALIZACE NÁDVOŘÍ A ZAHRADA ZA MUZEEM ATELIER K2 09/2013 NAUČNÉ STEZKY Edukativní místo jako východzí bod všech naučných stezek v Chrudimi HISTORIE MĚSTA Edukativní místo s info tabulí o historii města

Více

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 VENKOVNÍ ÚPRAVY Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 Technická zpráva Zakázka č. : 11

Více

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v PROBLÉMY, ZÁMĚRY¹ A NÁMĚTY² K ŘEŠENÍ V ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBŠTÁT ¹ - záměry obce, velkých investorů, podnikatelů a soukromých vlastníků ² - náměty kohokoliv BYDLENÍ Záměry na vymezení nových ploch,

Více

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4 F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : F.1. ÚVOD F.1. Úvod F.2. Návrh F.3. Plošná a prostorová charakteristika F.4. Technické a konstrukční řešení Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

OBSAH NÁVRHOVÉ ČÁSTI

OBSAH NÁVRHOVÉ ČÁSTI 1 OBJEDNATEL: Statutární město Zlín ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513 760 01 Zlín Vypracoval: Technická kontrola: Ing.arch. Dita Kunetková Datum zpracování: červen 2013 OBSAH NÁVRHOVÉ ČÁSTI TEXTOVÁ ČÁST

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část OBSAH A.Textová část A.1.1 Základní údaje A.1.2 Uspořádání studie A.1.3 Výchozí podklady pro vypracování A.1.4 Hlavní cíle řešení A.1.5 Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13 REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 1. Základní údaje Mapové sekce : 14-24-22, 14-24-23, 14-24-24, 14-42-02, Okres : Šumperk Rozloha : 6 520,6 ha 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13

Více

Mirkovice kolem obecního úřadu

Mirkovice kolem obecního úřadu MK 1c Mirkovice kolem obecního úřadu popis umístění poznámka 1 0,000 začátek úpravy napojení na silnici III/1579 24 asfaltový beton 2 2 0,014 změna šířky konec zúžení 7 3 0,022 začátek trubkového zábradlí

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Hotelu TATRAN ***+, Veľká Lomnica, Slovensko Popis lokality Veľká Lomnica Obec Veľká Lomnica leží na úpatí nejvyššího pohoří Slovenska v rekreační oblasti Vysokých Tater, na hlavním silničním tahu

Více

Hvězdicová cesta jezírka 27.9.2011. Program hvězdicové cesty

Hvězdicová cesta jezírka 27.9.2011. Program hvězdicové cesty Úterý 27.9.2011 Hvězdicová cesta jezírka 27.9.2011 Program hvězdicové cesty 8:30hod Odjezd Praha Hlavní nádraží Praha, Wilsonova 8, Nové Město. U východu trasy C, u magistrály, ve směru na Holešovice.

Více

Brownfields - Venkovní koupaliště Semily

Brownfields - Venkovní koupaliště Semily Brownfields - Venkovní koupaliště Semily Ing. Michal Strnad Předmětem projektu je rekonstrukce venkovního koupaliště Semily. Stav stávajícího letního koupaliště neodpovídá technickým požadavkům a technologie

Více

ᛧ則VODNÍ Z ÁVA 1. Identifikační údaje 2. Výsledky provedených průzkumů a měření 3. Charakteristika staveniště 4. Navrhované urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby 5. Nároky na

Více

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 SVITAVSKÁ 1469 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12 INVESTOR: Městys Velké Poříči Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí STAVBA: OBJEKT: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ RŮŽEK VE VELKÉM POŘÍČÍ

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE:

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště MÍSTO: Investor: Město, Zákostelní 720, PSČ: 391 11 Projektant: Ing. Martin Pobuda, Hraběcí 320, 391

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 3 Výsledky ankety o budoucnosti Lanškrounských rybníků

Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 3 Výsledky ankety o budoucnosti Lanškrounských rybníků 3 Oblast Téma (zařízení) Počet hlasů A) Koupání B) Vodní sporty C) Pozemní sporty D) Hřiště a atrakce E) Kultura, F) Sportovní areál Přírodní koupaliště v rybníce 554 Dětské brouzdaliště a atrakce 296

Více

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK investičního záměru V 36 1.0 Stránka 1 z 7 Jedná se o popis investičního záměru, který slouží jako podklad pro zajištění hospodárnosti. Název

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č.

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č. D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice Ing.arch. Martin Kabát. Tel.: +420 724 130 780 e-mail: martin.kabat@gasag.cz 1 A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno SO 02 STAVEBNÍ ČÁST DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE SO 02/01 Technická zpráva Ing.arch. Jan ZEZŮLKA LEDEN 2011 STR 1 1/ VÝKRESY SO 02/02 02 HRACÍ PLOCHA STAVIDLO

Více

Vidoule areál sportu, volného času a bydlení

Vidoule areál sportu, volného času a bydlení Vidoule areál sportu, volného času a bydlení Obsah prezentace SKUTEČNÝ STAV PARKU VIDOULE RODINNÉ BYDLENÍ VOLNOČASOVÝ PARK VIDOULE Obecné informace Bruslařská dráha Naučná stezka Dětská hřiště Multifunkční

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

Prodej rekreačních apartmánů v areálu. Marina Lipno. - Lipno nad Vltavou -

Prodej rekreačních apartmánů v areálu. Marina Lipno. - Lipno nad Vltavou - Prodej rekreačních apartmánů v areálu Marina Lipno - Lipno nad Vltavou - Již více než 30 apartmánů si pořídili čeští občané I Vy zde můžete najít svůj vysněný apartmán Všeobecný popis Rekreační areál Marina

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadního výboru Bolechovice Projekty - Bolechovice Rozpočet Časový Dokončení oprav hasičské

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o.

Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. za rok 2012 Obsah: 1. O společnosti 2. Činnost společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledky hospodaření 5. Střediska jejich činnost 6. Shrnutí 1. Společnost

Více

ČESKY. Zimní radovánky RADOSTI NA SNĚHU

ČESKY. Zimní radovánky RADOSTI NA SNĚHU ČESKY 12 Zimní radovánky RADOSTI NA SNĚHU 1 Údolí řeky Ohře odděluje na Sokolovsku dva horské masívy Krušné (800 m.n.m.) hory a Slavkovský V areálu Lišák les. jsou Obě 2 vleky tato místa a 4 sjezdovky

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí)

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 1. Základní údaje k celému toku Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská

Více

Zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o. architektonicko - inženýrský atelier Martin Krupauer, Jiří Střítecký Radniční 7 370 01 České Budějovice

Zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o. architektonicko - inženýrský atelier Martin Krupauer, Jiří Střítecký Radniční 7 370 01 České Budějovice Ú Z E M N Í S T U D I E L I P N O C E N T R U M Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno nad Vltavou 83 382 78 Lipno nad Vltavou Zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o. architektonicko - inženýrský

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Horská střediska v ČR

Horská střediska v ČR Horská střediska v ČR identifikace přínosů pro regionální rozvoj a veřejné rozpočty Zdeněk Tůma 28. 5. 2014 Definice horského střediska Horské středisko Ski areál Horským střediskem se rozumí geografický

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n.

Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n. Novotný stavební projekce Na Hutích 44, 46601 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n. Projekt

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Regenerace sídliště Fifejdy I - sídliště, kde to žije!!!

Statutární město Ostrava Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Regenerace sídliště Fifejdy I - sídliště, kde to žije!!! Stávající urbanistická koncepce cca 3000 obyvatel 20 ha ploch mezi domy urbanistické uspořádání převážně výškových domů kolem centrální zelené plochy intenzita výstavby i dopravy klesá směrem dovnitř sídliště

Více