Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 5 Investiční záměry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 5 Investiční záměry"

Transkript

1 jsou zpracovány v rozsahu následující osnovy: Základní údaje: Stručný popis akce Investor (předpokládaný) Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci: Zdůvodnění nezbytnosti akce Stávající situace Požadavky na zabezpečení budoucího provozu: Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky OBSAH: 1.STEZKY PRO PĚŠÍ A SPORTOVCE KOMUNIKACE A DOPRAVA V KLIDU PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ S ATRAKCEMI A NÁHRADA ZA VODNÍ PLOCHU KOUPALIŠTĚ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA PRAVÉM BŘEHU DLOUHÉHO RYBNÍKA SPORTOVIŠTĚ A TURISTICKÉ ATRAKCE AUTOKEMP LESY A PARKY Strana 1 (celkem 12)

2 1. STEZKY PRO PĚŠÍ A SPORTOVCE 1.1. Základní údaje Stručný popis akce Pro přístup pěších návštěvníků z centra města, pro pohyb v oblasti a k provozování ostatních pohybových aktivit jsou navrženy pěší stezky, cyklostezky, okruh pro in-line bruslení, běžecký okruh a koňské stezky. Návrh je veden snahou o maximální oddělení jednotlivých pohybových aktivit z důvodu bezpečnosti Investor (předpokládaný) Město Lanškroun 1.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 11 Páteřní cyklostezka Cyklostezka: Mikoláše Alše - Rybniční - pravý břeh Dlouhého rybníka - nad dětským táborem - Eduardův pramen - směrem na Horní Dobrouč (alternativně na Horní Čermnou), šířka: 2,5. m, délka: m, konstrukce: asfaltový povrch, dle potřeby betonové obrubníky. 12 Cyklostezka na Rudoltice Cyklostezska z pravého břehu Dlouhého rybníka (u areálu občanského sdružení ODYSSEA) - příměstský les - nový les - směrem na Rudoltice, šířka: 2,5. m, délka: m, konstrukce: asfaltový povrch, dle potřeby betonové obrubníky. 13 Cyklostezka na Jakubovice Cyklostezka od dětského tábora OBORA - hráz Olšového rybníka - směr Jakubovice, šířka: 2,5 m, délka: 330 m, konstrukce: asfaltový povrch, dle potřeby betonové obrubníky. 14 Okruh na in-line bruslení Okruh: hráz Dlouhého rybníka - pravý břeh - hráz Olšového rybníka pod navrhovaným autokempem - pláž - hráz Dlouhého rybníka, šířka: 2 m, délka: m, konstrukce: asfaltový povrh, dle potřeby betonové obrubníky. 15 Pěší stezky Stezky pro pěší s doprovodným mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, prolézačky, informační tabule), šířka: 1,5 m, délka: cca m, konstrukce: mlatový povrch, Strana 2 (celkem 12)

3 dle potřeby zahradní betonové, nebo dřevěné obrubníky, odvodněný, lavičky: 50 ks, odpadkové koše: 50 ks, prolézačky: 5 ks, informační tabule: 10 ks. 16 Běžecký okruh Okruh v příměstském lese na pravém břehu Dlouhého rybníka, šířka: 1,5 m, délka: m, konstrukce: upravený povrch vysypaný pilinami, dle potřeb dřevěné, nebo betonové obrubníky. 17 Koňské stezky Propojení zemědělské školy v Dolním Třešňovci, ostrovských chovů a Rudoltic, šířka: 2 m, délka: m, konstrukce: dřevěné obruby vysypané dřevěnou štěpkou Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce - vytvoření podmínek pro jednotlivé pohybové aktivity potřebné k naplnění komplexní nabídky oddychu a rekreace - maximální možné oddělení tras pro jednotlivé pohybové aktivity v zájmu bezpečnosti jejich účastníků Stávající situace V současné době jsou užívány pro chůzi a ostatní pohybové aktivity pouze stávající komunikace, které nevyhovují z pohledu komplexnosti nabídky pro oddych a rekreaci v oblasti rybníků. Střetávání jednotlivých typů uživatelů (pěší, cyklo, koně, běžci, lyžaři) vyvolávají nebezpečné situace Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz jednotlivých stavebních objektů bude vyžadovat pouze běžnou údržbu: odvoz odpadků z odpadových košů, úklid listí, drobných větví a ostatních nečistot, sečení trávy, odstraňování sněhu (minimálně cyklostezky) a běžnou stavebně technickou údržbu Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Objekty nevyžadují přímé zbezpečení provozu energiemi Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Zabezpečení údržby zajistí technické služby města. Kalkulace potřeby pracovníků na její zajištění bude provedena v rámci studie proveditelnosti. Objekty nevyžadují žádné další nároky na pracovníky z pohledu provozu. Strana 3 (celkem 12)

4 2. KOMUNIKACE A DOPRAVA V KLIDU 2.1. Základní údaje Stručný popis akce Rekonstrukce úseků stávajících komunikací, které nevyhovují očekávanému provozu a vybudování dostatečných parkovacích kapacit pro motorizované návštěvníky oblasti. Studie nenavrhuje budování nových komunikací pro motorová vozidla Investor (předpokládaný) Město Lanškroun 2.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 03 Parkoviště pod hrází Parkoviště mezi silnicí na Jakubovice a komunikací vedoucí na hráz Dlouhého rybníka, počet stání: osobní auta 50 ks, autobusy 0 ks, motocykly 20 ks, plocha: m 2, prostorová úprava: zatravňovací dlaždice, výsadba stromů. 04 Komunikace na pravém břehu Dlouhého rybníka Komunikace s možností parkování s podélným stáním vozidel, šířka: 6 m, délka: 975 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec s podkladními vrstvami a betonovými obrubníky, + veřejné osvětlení o 21 světelných bodech + kanalizační sběrač o délce 975 m, 20 revizních šachet, 20 vpustí + vodovodní řad o délce 975 m. 08 Komunikace ke sjezdovce s parkováním Víceúčelová komunikace (pěší, auta lyžařů, hospodaření v lese, obsluha rybníků) s možností parkování s podélným stáním vozidel - počet parkovacích míst: osobní auta 40, šířka: 5,75 m + 2,25 m, délka: 331 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec + podkladní vrstvy, betonové obrubníky, betonová dlažba 60 mm pro parkoviště, kanalizace 300 m, 6 revizních šachet, 6 vpustí + veřejné osvětlení: 8 světelných bodů. Komunikace bude přístupná pro veřejnost pouze v zimním období. V ostatním čase bude přístupná pouze pro zajištění hospodaření v lese a obsluhu rybníků. 09 Komunikace k Eduardovu prameni Víceúčelová komunikace (pěší, cyklo, hospodaření v lese, obsluha rybníků), šířka: 5 m, délka: 670 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec s podkladními vrstvami pro nákladní automobily, bez obrub a kanalizace. Strana 4 (celkem 12)

5 10 Komunikace na hrázi Olšového rybníka s mostkem Víceúčelová komunikace (pěší, cyklo, in-line, koně, běžky): šířka: 4 m, délka: 330 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec s podkladními vrstvami pro nízkou zátěž, s jedním mostkem přes potok napájející Dlouhý rybník: šířka: 4 m, konstrukce: lepené dřevěné profily a ocel na betonových pilotech. 18 Komunikace na hrázi Dlouhého rybníka Rekonstrukce komunikace na hrázi s vybudováním příjezdu na parkoviště nad hrází až po budoucí napojení na plánovaný odklon silnice na Jakubovice, šířka: 7 m, délka rekonstrukce: 717 m - výstavby: 135 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec s podkladními vrstvami pro vysokou zátěž a betonovými obrubníky, 800 m kanalizace - 16 vpustí, 16 revizních šachet, 20 světelných bodů. 19 Parkoviště nad hrází Parkoviště mezi silnicí na Jakubovice a jejím plánovaným odklonem, počet stání: osobní auta - max. 360, autobusy - max. 10, motocykly max. 100, plocha: m 2, veřejné osvětlení - cca 45 světelných bodů. 21 Jižní parkoviště Parkoviště u odbočení spojky přes hráz Dlouhého rybníka ze silnice II. třídy od Ústí nad Orlicí, počet stání: osobní auta - 120, autobusy - 10, motocykly - 50, plocha: m Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Předmětné úseky komunikací nevyhovují svými stavebně technickými a kapacitními parametry očekávanému dopravnímu zatížení oblasti. Kapacita stávajících parkovišť nevyhovuje v sezóně současným potřebám, je třeba vytvořit dostatečné parkovací kapacity pro očekávanou návštěvnost Stávající situace Parkovací plochy jsou k dispozici pouze v prostoru u koupaliště. V sezóně je jejich kapacita nedostatečná. U sjezdovky parkovací plochy chybí úplně. Přepravní kapacita komunikace na hrázi a na pravém břehu Dlouhého rybníka neumožňuje bezpečné navýšení provozu. Parametry komunikace ke sjezdovce a k Eduardovu prameni nevyhovují současným požadavkům. Stavebně technický stav komunikace na hrázi Olšového rybníka neumožňuje provozování plánovaných aktivit (in-line bruslení, cyklo, koně, běžky, pěší). Současný stavebně technický stav komunikace k Eduardovu prameni nevyhovuje plánovaným aktivitám (cyklo, pěší, obsluha lesa a rybníků) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz jednotlivých stavebních objektů bude vyžadovat běžnou údržbu (sečení trávy, odvoz odpadků z odpadkových košů, zimní údržbu, úklid zbytků zimního posypu a Strana 5 (celkem 12)

6 ostatních nečistot a odpadků, údržbu stromů a křovin běžnou stavebně technickou údržbu) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Elektrická energie k provozu veřejného osvětlení. Kapacitní požadavky na instalovaný příkon budou řešeny v rámci projektové přípravy Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Zabezpečení údržby zajistí technické služby města. Kalkulace potřeby pracovníků na její zajištění bude provedena v rámci studie proveditelnosti. Objekty nevyžadují žádné další nároky na pracovníky z pohledu provozu. 3. PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ S ATRAKCEMI A NÁHRADA ZA VODNÍ PLOCHU KOUPALIŠTĚ 3.1. Základní údaje Stručný popis akce Vybudování přírodního koupaliště, s částečně upravovanou vodou, oddělením části plochy Dlouhého rybníka. Náhrada plochy zabraného rybníka minimálně ve stejné ploše. Sportoviště a ostatní atrakce na pláži koupaliště Investor (předpokládaný) Město Lanškroun 3.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 01 Přírodní koupaliště s atrakcemi Koupaliště vytvořené oddělením části rybníka o ploše m 2 + atrakce: brouzdaliště, tobogán, klouzačky, dětské hřiště, vlnobití, jeskyně, skokanský můstek, plavecký bazén, půjčovna lodiček, potápěčská šachta + pláž + přilehlá parková zeleň. 02 Náhrada za vodní plochu koupaliště Náhrada plochy rybníka za oddělené přírodní koupaliště o minimální ploše m 2. Strana 6 (celkem 12)

7 3.3. Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Stávající podmínky koupání v Dlouhém rybníku nevyhovují současným požadavkům veřejnosti na čistotu a průhlednost vody a vybavenost koupaliště atrakcemi. Z veřejné ankety přitom jednoznačně vyplynulo, že obyvatelé Lanškrouna preferují přírodní koupaliště, před aguaparkem s chemicky upravovanou vodou Stávající situace V současné době je na Dlouhém rybníce provozováno veřejné koupaliště bez obsluhy (vstup zdarma), disponující poměrně kvalitní travnatou pláží bez sociálního zázemí s nedostatečnou možností aktivního vyžití (nevyhovující dětské hřiště, travnaté hřiště, areál minigolfu). Kvalita vody je silně ovlivňována intenzivní produkcí ryb, což se bude projevovat i po provedení odbahnění rybníka Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz bude vyžadovat standardní provozní zabezpečení veřejných koupališť. Sledované limity čistoty vody budou užívány ve výši stanovené pro přírodní koupaliště Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Lokalita je napojena na elektrickou energii, zemní plyn, pitnou vodu a veřejnou kanalizaci. Spotřeby jednotlivých medií a náklady na provoz budou kalkulovány v projektové dokumentaci, respektive ve studii proveditelnosti Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Provoz koupaliště bude vyžadovat minimálně následující personální zabezpečení: plavčíci 2, pokladní - 2, šatnářky 2, technici 2, uklízečky DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA PRAVÉM BŘEHU DLOUHÉHO RYBNÍKA 4.1. Základní údaje Stručný popis akce Dětské hřiště v příměstském lese na pravém břehu Dlouhého rybníka v blízkosti dětského tábora a ostatních ubytovacích kapacit na pravém břehu Investor (předpokládaný) Město Lanškroun Strana 7 (celkem 12)

8 4.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 24 Dětské hřiště na pravém břehu Dlouhého rybníka Dětské hřiště o ploše 350 m 2 s dětským mobiliářem + informační tabule Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Je třeba vytvořit dostatečné podmínky pro aktivní vyžití dětských návštěvníků rekreační oblasti Stávající situace V současné době je jediným veřejně přístupným prostorem pro aktivní vyžití dětských návštěvníků dětské hřiště na pláži koupaliště, které svým charakterem a stavem již nevyhovuje současným požadavkům na bezpečné a atraktivní využívání dětmi Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Dětské hřiště je navrženo jako bezobslužné Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Hřiště nemá žádné nároky na zabezpečení provozu energiemi Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Hřiště nemá žádné nároky na zabezpečení provozu pracovníky. 5. SPORTOVIŠTĚ A TURISTICKÉ ATRAKCE 5.1. Základní údaje Stručný popis akce Soubor sportovišť a turistických atrakcí vytvářející podmínky pro aktivní i poznávací vyžití návštěvníků rekreační oblasti Investor (předpokládaný) Město Lanškroun Strana 8 (celkem 12)

9 5.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 06 Sportoviště na pláži Soubor sportovišť a atrakcí pro vyžití návštěvníků koupaliště: minigolf + petang + půjčovna lodiček + horolezecká stěna + lanové centrum + dětské hřiště + víceúčelové hřiště. 07 Sjezdová lyžařská trať Sjezdová trať + lyžařský vlek + osvětlení: 5 světelných bodů + U rampa + zasněžování: 1 sněhové dělo + rolba (s možností údržby lyžařských běžeckých stop). 22 Rozhledna Rozhledna na vrcholu Kypuše, výška ochozu minimálně 35 m. 23 Amfiteátr s koncertním pontonem Amfiteátr (200 sedadel) s koncertním pontonem (100 m 2 ). 25 Areál cyklotrialu Tratě pro cyklotrial využívající terénní vlnu pod silnicí II. třídy na Ústí nad Orlicí, m Škola windsurfingu a přístaviště vodních sportů Přístaviště pro plachetnice, rekonstrukce objektů TJ Lanškroun - oddílu vodních sportů vytvoření zázemí pro školu windsurfingu Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Potřeba vytvoření podmínek pro aktivní trávení volného času návštěvníků rekreační oblasti v průběhu celého roku Stávající situace V současné době jsou možnosti aktivního a ostatního vyžití pro veřejnost v rekreační oblasti tvořené bezobslužným koupalištěm s dětským a travnatým hřištěm, areálem minigolfu, lyžařskou sjezdovkou bez zasněžování, osvětlení a vybavení na úpravu povrchu a sportovišti v ubytovacích areálech sloužících pouze pro ubytované Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz sportovišť na pláži bude zabezpečen v rámci provozu koupaliště, provoz sjezdové trati bude zajišťovat lyžařský oddíl TJ Lanškroun, provoz rozhledny a amfiteátru s koncertním pontonem zajistí technické služby města, provoz areálu Strana 9 (celkem 12)

10 cyklotrialu nebude vyžadovat mimo údržby žádné další zabezpečení a provoz školy windsurfingu a přístaviště vodních sportu zajistí oddíl vodních sportů TJ Lanškroun Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Energetické nároky jednotlivých sportovišť a atraktivit budou řešeny ve studii proveditelnosti a v příslušných projektových dokumentacích Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Zabezpečení provozu pracovníky sportovišť na pláži bude řešeno v rámci zabezpečení provozu koupaliště, zabezpečení provozu sjezdové trati: pokladní 2, obsluha vleku 4, obsluha rolby 1, obsluha rozhledny: pokladní + prodej suvenýrů a drobného občerstvení 2 (alternativně bez obsluhy méně vhodné), areál cyklotrialu: bez obsluhy, škola windsurfungu: instruktoři AUTOKEMP 6.1. Základní údaje Stručný popis akce Nový autokemp na levém břehu Dlouhého rybníka nad pláží přírodního koupaliště Investor (předpokládaný) Město Lanškroun Alternativně může být investorem soukromá právnická, nebo fyzická osoba Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 05 Autokemp Autokemp o kapacitě: 50 lůžek v chatkách, 75 stanů, 25 karavanů + sociální zázemí + občerstvení + dětské hřiště + víceúčelové hřiště, plocha m Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Doplnění ubytovacích kapacit rekreační oblasti o dostatečnou kapacitu ubytování v úrovní autokempu v potřebné kvalitě. Strana 10 (celkem 12)

11 6.3.2 Stávající situace Kapacita a úroveň stávajícího kempu na pravém břehu Dlouhého rybníka neodpovídá současným požadavkům na ubytování v zařízeních tohoto typu. To platí především o sociálním zařízení a úrovni ubytování v chatkách Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz autokempu by zajišťovaly technické služby města, případně soukromý nájemce, respektive vlastník Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Studie navrhuje dovedení technické infrastruktury (elektrická energie, pitná voda, kanalizace) od restaurace Koupaliště až k lokalitě autokempu. Kapacitní požadavky na energie budou řešeny ve studii proveditelnosti a projektové dokumentaci Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Provoz autokempu bude vyžadovat: správce 1, recepční 2, obsluha občerstvení a prodeje suvenýrů LESY A PARKY 7.1. Základní údaje Stručný popis akce Úprava lesa na pravém břehu Dlouhého rybníka na příměstský les (prosvětlení a vybudování pěších stezek a běžeckého okruhu), výsadba nového lesa (náhrada za úbytek produkce stávajícího lesa a do budoucna odstínění od silnice II. třídy) parková úprava pod hrází Dlouhého rybníka a park pod hrází Krátkého rybníka Investor (předpokládaný) Město Lanškroun 7.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 20 Příměstský a nový les Prostorová úprava příměstského lesa umožňující pohyb pěších návštěvníků a běžců - 19,5 ha, výsadba nového lesa - 7,5 ha. Strana 11 (celkem 12)

12 31 Park pod Krátkým rybníkem Veřejně přístupný park, plocha: 3,5 ha, charakter: travnaté plochy a skupiny stromů přírodního charakteru se sypanými cestami, vodními prvky, prvky drobné architektury, osvětlení. 32 Parková úprava pod Dlouhým rybníkem Parková úprava současné zeleně, plocha: 2,8 ha, charakter: lužní les se sádkami Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Vytvoření podmínek pro klidovou formu oddychu a rekreace formou pěších procházek, kondičního běhu (odděleně), posezení ve více, či méně upravené zeleni v blízkosti centra města (park pod Krátkým rybníkem) i v centru rekreační oblasti (příměstský les) Stávající situace V současné době má Lanškroun nedostatek parkových ploch a ploch veřejné zeleně. I rekreační oblast Lanškrounských rybníků trpí nedostatkem ploch zeleně umožňujících klidovou formu oddychu a rekreace Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Údržbu parkových ploch i plochy příměstského lesa zajistí technické služby města. Údržba bude spočívat v: sečení trávy, údržbě stromů a keřů, odvozu odpadků z odpadkových košů, úklidu listí a drobných větví, úklidu sněhu a nutné údržby jednotlivých prvků Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Parkové plochy ani příměstský les nemají nároky na spotřebu energií Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Zabezpečení údržby zajistí technické služby města. Kalkulace potřeby pracovníků na její zajištění bude provedena v rámci studie proveditelnosti. Strana 12 (celkem 12)

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI AREÁL VESEC Areál vybudovaný pro pořádání MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách Unikátní plocha na okraji Liberce pro trávení volného

Více

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI AREÁL VESEC Areál vybudovaný pro pořádání MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách Unikátní plocha na okraji Liberce pro trávení volného

Více

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, sídlo : Libníkovice 3, 503 46 Třebechovice p. O., kancelář : Velké náměstí 147, Hradec Králové 500 03, IČ : 02827727, e - mail : office @ mecnerova.cz, telefon : + 420 775 289 984

Více

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 Hukvaldy, 28. března 2014 OLEŠNÁ HISTORIE Vodní nádrž Olešná vybudována na řece Olešná 1960-1964 celkový objem nádrže

Více

1. výzva měrná jednotka (parametr) zdroj ověření. Příjemci dotace. Počet. Příjemci dotace. Počet. Příjemci dotace. Příjemci dotace.

1. výzva měrná jednotka (parametr) zdroj ověření. Příjemci dotace. Počet. Příjemci dotace. Počet. Příjemci dotace. Příjemci dotace. NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Parametry / indikátory podprogramu na úrovni projektů Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (117D72100) Národní program podpory

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zpestřit výuku vyučováním v přírodě Vylepšení prestiže školy. 2 3 dlouhé lavice, k nim odpovídající stoly a zastřešení (zahradní altán)

Zpestřit výuku vyučováním v přírodě Vylepšení prestiže školy. 2 3 dlouhé lavice, k nim odpovídající stoly a zastřešení (zahradní altán) Název projektu UČÍME SE V PŘÍRODĚ Třída 2.A Místo nebo problém, Využití prostoru před školní budovou (směrem ke který chceme zlepšit školnímu hřišti) travnatá plocha, stromy jsou místem, kde mohou žáci

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Stříbrný rybník Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů U největšího z rybníků v okolí Hradce Králové Adrenalin park Vodní centrum Celoroční

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO REKREAČNÍHO AREÁLU S VODNÍ PLOCHOU MATYLDA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO REKREAČNÍHO AREÁLU S VODNÍ PLOCHOU MATYLDA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO REKREAČNÍHO AREÁLU S VODNÍ PLOCHOU MATYLDA Majitel: Statutární město Most, Radniční 1, Most Provozovatel:,, Most - Velebudice Odpovědná osoba: Pavel Měska Správce areálu: Aleš

Více

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH bydlení v bytových domech stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely administrativní zařízení školská

Více

PARKOVIŠTĚ U OBJEKTU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ UL. MOSKEVSKÁ

PARKOVIŠTĚ U OBJEKTU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ UL. MOSKEVSKÁ PARKOVIŠTĚ U OBJEKTU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ UL. MOSKEVSKÁ Most, prostor mezi hlavní silnicí ul. Moskevská a budovou zdravotního střediska SALVUS čp. 508, p.p. č. 6552/31 k.ú. Most II Původní stav V dané

Více

LETNÍ PREZENTACE SPORTOVIŠŤ SPORT KRALUPY. Kralupská sportovní, spol. s r.o.

LETNÍ PREZENTACE SPORTOVIŠŤ SPORT KRALUPY. Kralupská sportovní, spol. s r.o. PREZENTACE SPORTOVIŠŤ LETNÍ PROVOZOVNY: ZIMNÍ STADION, VÍCEÚČELOVÁ HALA, VENKOVNÍ HŘIŠTĚ Mostní 812 KRYTÝ BAZÉN, MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA V Luhu 1089 LETNÍ KOUPALIŠTĚ Ke koupališti 600 HŘIŠTĚ SLAVOJ MIKOVICE

Více

O B E C P R A V L O V

O B E C P R A V L O V O B E C P R A V L O V OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 / 2006 ze dne 27.12.2006, o závazných částech změny č.1 územního plánu obce Pravlov, kterou se mění vyhláška č.2/2000 Zastupitelstvo obce Pravlov na základě

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Zadání rozsahu stavby

Zadání rozsahu stavby Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO Zadání rozsahu stavby VD Horní Bečva, zpevněné plochy v areálu Kraj : Zlínský Číslo akce: 213 209 STA Zpracoval: Ing. Markéta Polášková, Povodí Moravy, s.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

progres OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM OBCE BŘEZOVÁ - OLEŠKO

progres OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM OBCE BŘEZOVÁ - OLEŠKO OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM 03 OBECNÍ ÚŘAD jednopodlažní objekt s bezbariérovým přístupem obsahující 2 kanceláře, zasedací místnost, archiv a zázemí OBČANSKÁ VYBAVENOST variabilní pronajimatelná

Více

SO TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO TECHNICKÁ ZPRÁVA SO-202.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI OBJEKTU SO 202 REKONSTRUKCE PARKU RIEGROVY SADY NA P.P.Č.1594/10, P.P.Č.1594/19 A P.P.Č.1602/1, K.Ú. CHEB, MĚSTO CHEB Název akce : Stupeň PD : Místo

Více

Zpráva o postupu prací č. 2013/04

Zpráva o postupu prací č. 2013/04 Zpráva o postupu prací č. 2013/04 Název stavby: Rekreační areál města Blatná Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Objednatel: Město Blatná Třída T. G. Masaryka 322 388 01 Blatná Zhotovitel:

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. SKIAREÁLY - Snowhill a.s.

NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. SKIAREÁLY - Snowhill a.s. NABÍDKA pro OSŽ Mladá Boleslav SKIAREÁLY Snowhill a.s. - 2011/2012 NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. 2011/2012 SKIAREÁLY - Snowhill a.s. Snowhill a.s. leden 2012 Nabídka vybraných produktů: V rámci

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli OZNÁMENÍ A. Údaje o oznamovateli ---------------------------- Obchodní firma: Westernové městečko Boskovice s.r.o.. IČO: 255 91 894 Sídlo: Komenského 50, 680 01 Boskovice Jméno, příjmení, bydliště a telefon

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě

Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě Informace Projektová dokumentace řeší rekonstrukci sportovních ploch a venkovního sezení v areálu 11. ZŠ v ul. Obránců míru v Mostě na pozemku

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Věc: Plánovací smlouva - Bytová výstavba Polní Pavlovice Stručný obsah: Žadatel J. K.,

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

OBSAH NÁVRHOVÉ ČÁSTI

OBSAH NÁVRHOVÉ ČÁSTI 1 OBJEDNATEL: Statutární město Zlín ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513 760 01 Zlín Vypracoval: Technická kontrola: Ing.arch. Dita Kunetková Datum zpracování: červen 2013 OBSAH NÁVRHOVÉ ČÁSTI TEXTOVÁ ČÁST

Více

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS Příloha: Chodov, Tovární ulice Komunikace pro pěší a parkoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: projektování dopravních staveb autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb Jelínkova 1875,

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Územní plán Plzeň krajina ve městě

Územní plán Plzeň krajina ve městě Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Územní plán Plzeň krajina ve městě WORKSHOP 17. LEDNA 2013 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Program workshopu 1. pohled na město a okolí 2. krajina ve městě 3.

Více

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140006 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Luhačovice Nadmořská výška [m] 279,75 Plocha nádrže [ha] 40 Základní

Více

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v PROBLÉMY, ZÁMĚRY¹ A NÁMĚTY² K ŘEŠENÍ V ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBŠTÁT ¹ - záměry obce, velkých investorů, podnikatelů a soukromých vlastníků ² - náměty kohokoliv BYDLENÍ Záměry na vymezení nových ploch,

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 2. 2016 věc: Žádost občanů o zachování břehu Habrovického rybníka pro veřejnost důvod předložení: žádost občanů města zpracoval: David

Více

STUDIE AUTORSKÁ ZPRÁVA

STUDIE AUTORSKÁ ZPRÁVA AUTORSKÁ ZPRÁVA Prostor náměstí jako centrum města slouží k setkávání či shromažďování lidí. Dle požadavku města Vratimov v zadání ke studii zůstává na náměstí zachováno 55 parkovacích míst, z toho 3 pro

Více

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část OBSAH A.Textová část A.1.1 Základní údaje A.1.2 Uspořádání studie A.1.3 Výchozí podklady pro vypracování A.1.4 Hlavní cíle řešení A.1.5 Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Hotelu TATRAN ***+, Veľká Lomnica, Slovensko Popis lokality Veľká Lomnica Obec Veľká Lomnica leží na úpatí nejvyššího pohoří Slovenska v rekreační oblasti Vysokých Tater, na hlavním silničním tahu

Více

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky návrh veřejného parteru AUTORSKÁ ZPRÁVA Území Renovovaný veřejný prostor je vymezen ze západní strany vysokým panelovým domem a ze strany východní prostory základní

Více

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU LOKALIZACE AKTUALIZAČNÍCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ KRÁTKODOBÉ OVĚŘOVACÍ KŘIŽOVATKOVÉ SČÍTÁNÍ V DOPOLEDNÍM A ODPOLEDNÍM OBDOBÍ SČÍTÁNÍ STATICKÉ DOPRAVY

Více

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 VENKOVNÍ ÚPRAVY Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 Technická zpráva Zakázka č. : 11

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE květen 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4 F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : F.1. ÚVOD F.1. Úvod F.2. Návrh F.3. Plošná a prostorová charakteristika F.4. Technické a konstrukční řešení Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Identifikační údaje. Údaje o stavební akci. Územní studie pro lokalitu Z-10(V) - Mělnické Vtelno

Identifikační údaje. Údaje o stavební akci. Územní studie pro lokalitu Z-10(V) - Mělnické Vtelno C.1.1 C.1.1.1 Identifikační údaje Údaje o stavební akci název akce: místo: parcelní čísla 1143/1, 1392, 1393/2 katastrální území Mělnické Vtelno [692808] C.1.1.3 C.1.1.4 C.1.1.2 Údaje o investorovi Údaje

Více

Příloha č. 1 Důvodové zprávy

Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 2 Důvodové zprávy Příloha č. 3 Důvodové zprávy Dle Územního plánu Ústí nad Labem kapitola f) se p. p. č. 4400/412 v k. ú. Ústí nad Labem nachází v zastavěném

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Oprava místních komunikací a výstavba odstavných míst Název stavby Místo stavby parcela č. 1864/7;/8;/11;/12 a 531/9 k.ú. Hrušovany u Brna Investor

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 TECHNICKÁ ZPRÁVA Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy PDPS,SP INVESTOR: Obec Chvalovice,

Více

Zadání konceptukoncept klidové zóny na okraji břehu řeky Labe u Lysé nad Labem: pozemky p.č. 12/8, 323/25 a 12/9 u obce Lysá nad Labem Litol

Zadání konceptukoncept klidové zóny na okraji břehu řeky Labe u Lysé nad Labem: pozemky p.č. 12/8, 323/25 a 12/9 u obce Lysá nad Labem Litol Zadání konceptukoncept klidové zóny na okraji břehu řeky Labe u Lysé nad Labem: pozemky p.č. 12/8, 323/25 a 12/9 u obce Lysá nad Labem Litol p.č. 12/8 2.157 m2 (druh pozemku orná půda), p.č. 323/25 842

Více

Investiční akce města Karviné v roce 2015

Investiční akce města Karviné v roce 2015 Investiční akce města Karviné v roce 2015 Revitalizace zámku Fryštát oprava fasády, střechy a oken v zámku Fryštát ATRIS, s.r.o. stavební práce: 8,5 mil. Kč vč. DPH Termín výběrového řízení: 03/2015 Termín

Více

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13 REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 1. Základní údaje Mapové sekce : 14-24-22, 14-24-23, 14-24-24, 14-42-02, Okres : Šumperk Rozloha : 6 520,6 ha 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13

Více

Horská střediska v ČR

Horská střediska v ČR Horská střediska v ČR identifikace přínosů pro regionální rozvoj a veřejné rozpočty Zdeněk Tůma 28. 5. 2014 Definice horského střediska Horské středisko Ski areál Horským střediskem se rozumí geografický

Více

O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2

O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2 O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2 ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST BRNĚNSKÁ PŘEHRADA --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno SO 02 STAVEBNÍ ČÁST DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE SO 02/01 Technická zpráva Ing.arch. Jan ZEZŮLKA LEDEN 2011 STR 1 1/ VÝKRESY SO 02/02 02 HRACÍ PLOCHA STAVIDLO

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Studie komunikace a parkovacích míst vč. řešení využití zelených ploch b) místo stavby Obec Přáslavice Místní část sídliště, k.ú. Přáslavice

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

VIZUALIZACE NÁDVOŘÍ A ZAHRADA ZA MUZEEM ATELIER K2 09/2013

VIZUALIZACE NÁDVOŘÍ A ZAHRADA ZA MUZEEM ATELIER K2 09/2013 VIZUALIZACE NÁDVOŘÍ A ZAHRADA ZA MUZEEM ATELIER K2 09/2013 NAUČNÉ STEZKY Edukativní místo jako východzí bod všech naučných stezek v Chrudimi HISTORIE MĚSTA Edukativní místo s info tabulí o historii města

Více

Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení

Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení k. ú. Most II, p.p.č. 6203, 4975/1, 4975/392, 4975/398, 4979/1,

Více

C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA

C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA Obsah: Identifikační údaje stavby a investora...1 Přehled podkladů...1 Základní údaje...2 Důvod stavby...2 Charakter stavby...2 Správci a uživatelé...2 Napojení na dopravní infrastrukturu...2

Více

Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 3 Výsledky ankety o budoucnosti Lanškrounských rybníků

Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 3 Výsledky ankety o budoucnosti Lanškrounských rybníků 3 Oblast Téma (zařízení) Počet hlasů A) Koupání B) Vodní sporty C) Pozemní sporty D) Hřiště a atrakce E) Kultura, F) Sportovní areál Přírodní koupaliště v rybníce 554 Dětské brouzdaliště a atrakce 296

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např. Stříbrný

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky, hradiště) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např.

Více

15 ekomiliard. Rekreační plocha Nové Záluží Cyklostezka napříč Litvínovem

15 ekomiliard. Rekreační plocha Nové Záluží Cyklostezka napříč Litvínovem Projekt na odstranění ekologických škod vzniklých v souvislosti s těžební činností státních hnědouhelných společností v období před jejich privatizací v Ústeckém a Karlovarském kraji podle usnesení vlády

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ Investor: Město KRNOV, Hlavní náměstí 1, Krnov

REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ Investor: Město KRNOV, Hlavní náměstí 1, Krnov OBSAH 1. A -...2 1.1. A.1. - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 1.1.1. Údaje o stavbě...2 1.1.2. Údaje o žadateli...2 1.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace...2 1.2. A.2. - SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...2 1.3. A.3.

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE červenec 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE:

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště MÍSTO: Investor: Město, Zákostelní 720, PSČ: 391 11 Projektant: Ing. Martin Pobuda, Hraběcí 320, 391

Více

OBSAH 1. Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín

OBSAH 1. Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín OBSAH 1 1. IDENTIFIKACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 2 1.1. IDENTIFIKACE 2 1.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL 2 2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Brownfields - Venkovní koupaliště Semily

Brownfields - Venkovní koupaliště Semily Brownfields - Venkovní koupaliště Semily Ing. Michal Strnad Předmětem projektu je rekonstrukce venkovního koupaliště Semily. Stav stávajícího letního koupaliště neodpovídá technickým požadavkům a technologie

Více

Město Český Krumlov. Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne Vydání změny č.12 ÚPO (města) Český Krumlov

Město Český Krumlov. Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne Vydání změny č.12 ÚPO (města) Český Krumlov Město Český Krumlov Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 31.1. 2013 Vydání změny č.12 ÚPO (města) Český Krumlov Obsah: I. Důvodová zpráva II. Příloha: : Změna č.12 ÚPO (města) Český Krumlov vydávaná

Více