Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 5 Investiční záměry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 5 Investiční záměry"

Transkript

1 jsou zpracovány v rozsahu následující osnovy: Základní údaje: Stručný popis akce Investor (předpokládaný) Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci: Zdůvodnění nezbytnosti akce Stávající situace Požadavky na zabezpečení budoucího provozu: Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky OBSAH: 1.STEZKY PRO PĚŠÍ A SPORTOVCE KOMUNIKACE A DOPRAVA V KLIDU PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ S ATRAKCEMI A NÁHRADA ZA VODNÍ PLOCHU KOUPALIŠTĚ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA PRAVÉM BŘEHU DLOUHÉHO RYBNÍKA SPORTOVIŠTĚ A TURISTICKÉ ATRAKCE AUTOKEMP LESY A PARKY Strana 1 (celkem 12)

2 1. STEZKY PRO PĚŠÍ A SPORTOVCE 1.1. Základní údaje Stručný popis akce Pro přístup pěších návštěvníků z centra města, pro pohyb v oblasti a k provozování ostatních pohybových aktivit jsou navrženy pěší stezky, cyklostezky, okruh pro in-line bruslení, běžecký okruh a koňské stezky. Návrh je veden snahou o maximální oddělení jednotlivých pohybových aktivit z důvodu bezpečnosti Investor (předpokládaný) Město Lanškroun 1.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 11 Páteřní cyklostezka Cyklostezka: Mikoláše Alše - Rybniční - pravý břeh Dlouhého rybníka - nad dětským táborem - Eduardův pramen - směrem na Horní Dobrouč (alternativně na Horní Čermnou), šířka: 2,5. m, délka: m, konstrukce: asfaltový povrch, dle potřeby betonové obrubníky. 12 Cyklostezka na Rudoltice Cyklostezska z pravého břehu Dlouhého rybníka (u areálu občanského sdružení ODYSSEA) - příměstský les - nový les - směrem na Rudoltice, šířka: 2,5. m, délka: m, konstrukce: asfaltový povrch, dle potřeby betonové obrubníky. 13 Cyklostezka na Jakubovice Cyklostezka od dětského tábora OBORA - hráz Olšového rybníka - směr Jakubovice, šířka: 2,5 m, délka: 330 m, konstrukce: asfaltový povrch, dle potřeby betonové obrubníky. 14 Okruh na in-line bruslení Okruh: hráz Dlouhého rybníka - pravý břeh - hráz Olšového rybníka pod navrhovaným autokempem - pláž - hráz Dlouhého rybníka, šířka: 2 m, délka: m, konstrukce: asfaltový povrh, dle potřeby betonové obrubníky. 15 Pěší stezky Stezky pro pěší s doprovodným mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, prolézačky, informační tabule), šířka: 1,5 m, délka: cca m, konstrukce: mlatový povrch, Strana 2 (celkem 12)

3 dle potřeby zahradní betonové, nebo dřevěné obrubníky, odvodněný, lavičky: 50 ks, odpadkové koše: 50 ks, prolézačky: 5 ks, informační tabule: 10 ks. 16 Běžecký okruh Okruh v příměstském lese na pravém břehu Dlouhého rybníka, šířka: 1,5 m, délka: m, konstrukce: upravený povrch vysypaný pilinami, dle potřeb dřevěné, nebo betonové obrubníky. 17 Koňské stezky Propojení zemědělské školy v Dolním Třešňovci, ostrovských chovů a Rudoltic, šířka: 2 m, délka: m, konstrukce: dřevěné obruby vysypané dřevěnou štěpkou Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce - vytvoření podmínek pro jednotlivé pohybové aktivity potřebné k naplnění komplexní nabídky oddychu a rekreace - maximální možné oddělení tras pro jednotlivé pohybové aktivity v zájmu bezpečnosti jejich účastníků Stávající situace V současné době jsou užívány pro chůzi a ostatní pohybové aktivity pouze stávající komunikace, které nevyhovují z pohledu komplexnosti nabídky pro oddych a rekreaci v oblasti rybníků. Střetávání jednotlivých typů uživatelů (pěší, cyklo, koně, běžci, lyžaři) vyvolávají nebezpečné situace Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz jednotlivých stavebních objektů bude vyžadovat pouze běžnou údržbu: odvoz odpadků z odpadových košů, úklid listí, drobných větví a ostatních nečistot, sečení trávy, odstraňování sněhu (minimálně cyklostezky) a běžnou stavebně technickou údržbu Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Objekty nevyžadují přímé zbezpečení provozu energiemi Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Zabezpečení údržby zajistí technické služby města. Kalkulace potřeby pracovníků na její zajištění bude provedena v rámci studie proveditelnosti. Objekty nevyžadují žádné další nároky na pracovníky z pohledu provozu. Strana 3 (celkem 12)

4 2. KOMUNIKACE A DOPRAVA V KLIDU 2.1. Základní údaje Stručný popis akce Rekonstrukce úseků stávajících komunikací, které nevyhovují očekávanému provozu a vybudování dostatečných parkovacích kapacit pro motorizované návštěvníky oblasti. Studie nenavrhuje budování nových komunikací pro motorová vozidla Investor (předpokládaný) Město Lanškroun 2.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 03 Parkoviště pod hrází Parkoviště mezi silnicí na Jakubovice a komunikací vedoucí na hráz Dlouhého rybníka, počet stání: osobní auta 50 ks, autobusy 0 ks, motocykly 20 ks, plocha: m 2, prostorová úprava: zatravňovací dlaždice, výsadba stromů. 04 Komunikace na pravém břehu Dlouhého rybníka Komunikace s možností parkování s podélným stáním vozidel, šířka: 6 m, délka: 975 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec s podkladními vrstvami a betonovými obrubníky, + veřejné osvětlení o 21 světelných bodech + kanalizační sběrač o délce 975 m, 20 revizních šachet, 20 vpustí + vodovodní řad o délce 975 m. 08 Komunikace ke sjezdovce s parkováním Víceúčelová komunikace (pěší, auta lyžařů, hospodaření v lese, obsluha rybníků) s možností parkování s podélným stáním vozidel - počet parkovacích míst: osobní auta 40, šířka: 5,75 m + 2,25 m, délka: 331 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec + podkladní vrstvy, betonové obrubníky, betonová dlažba 60 mm pro parkoviště, kanalizace 300 m, 6 revizních šachet, 6 vpustí + veřejné osvětlení: 8 světelných bodů. Komunikace bude přístupná pro veřejnost pouze v zimním období. V ostatním čase bude přístupná pouze pro zajištění hospodaření v lese a obsluhu rybníků. 09 Komunikace k Eduardovu prameni Víceúčelová komunikace (pěší, cyklo, hospodaření v lese, obsluha rybníků), šířka: 5 m, délka: 670 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec s podkladními vrstvami pro nákladní automobily, bez obrub a kanalizace. Strana 4 (celkem 12)

5 10 Komunikace na hrázi Olšového rybníka s mostkem Víceúčelová komunikace (pěší, cyklo, in-line, koně, běžky): šířka: 4 m, délka: 330 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec s podkladními vrstvami pro nízkou zátěž, s jedním mostkem přes potok napájející Dlouhý rybník: šířka: 4 m, konstrukce: lepené dřevěné profily a ocel na betonových pilotech. 18 Komunikace na hrázi Dlouhého rybníka Rekonstrukce komunikace na hrázi s vybudováním příjezdu na parkoviště nad hrází až po budoucí napojení na plánovaný odklon silnice na Jakubovice, šířka: 7 m, délka rekonstrukce: 717 m - výstavby: 135 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec s podkladními vrstvami pro vysokou zátěž a betonovými obrubníky, 800 m kanalizace - 16 vpustí, 16 revizních šachet, 20 světelných bodů. 19 Parkoviště nad hrází Parkoviště mezi silnicí na Jakubovice a jejím plánovaným odklonem, počet stání: osobní auta - max. 360, autobusy - max. 10, motocykly max. 100, plocha: m 2, veřejné osvětlení - cca 45 světelných bodů. 21 Jižní parkoviště Parkoviště u odbočení spojky přes hráz Dlouhého rybníka ze silnice II. třídy od Ústí nad Orlicí, počet stání: osobní auta - 120, autobusy - 10, motocykly - 50, plocha: m Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Předmětné úseky komunikací nevyhovují svými stavebně technickými a kapacitními parametry očekávanému dopravnímu zatížení oblasti. Kapacita stávajících parkovišť nevyhovuje v sezóně současným potřebám, je třeba vytvořit dostatečné parkovací kapacity pro očekávanou návštěvnost Stávající situace Parkovací plochy jsou k dispozici pouze v prostoru u koupaliště. V sezóně je jejich kapacita nedostatečná. U sjezdovky parkovací plochy chybí úplně. Přepravní kapacita komunikace na hrázi a na pravém břehu Dlouhého rybníka neumožňuje bezpečné navýšení provozu. Parametry komunikace ke sjezdovce a k Eduardovu prameni nevyhovují současným požadavkům. Stavebně technický stav komunikace na hrázi Olšového rybníka neumožňuje provozování plánovaných aktivit (in-line bruslení, cyklo, koně, běžky, pěší). Současný stavebně technický stav komunikace k Eduardovu prameni nevyhovuje plánovaným aktivitám (cyklo, pěší, obsluha lesa a rybníků) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz jednotlivých stavebních objektů bude vyžadovat běžnou údržbu (sečení trávy, odvoz odpadků z odpadkových košů, zimní údržbu, úklid zbytků zimního posypu a Strana 5 (celkem 12)

6 ostatních nečistot a odpadků, údržbu stromů a křovin běžnou stavebně technickou údržbu) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Elektrická energie k provozu veřejného osvětlení. Kapacitní požadavky na instalovaný příkon budou řešeny v rámci projektové přípravy Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Zabezpečení údržby zajistí technické služby města. Kalkulace potřeby pracovníků na její zajištění bude provedena v rámci studie proveditelnosti. Objekty nevyžadují žádné další nároky na pracovníky z pohledu provozu. 3. PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ S ATRAKCEMI A NÁHRADA ZA VODNÍ PLOCHU KOUPALIŠTĚ 3.1. Základní údaje Stručný popis akce Vybudování přírodního koupaliště, s částečně upravovanou vodou, oddělením části plochy Dlouhého rybníka. Náhrada plochy zabraného rybníka minimálně ve stejné ploše. Sportoviště a ostatní atrakce na pláži koupaliště Investor (předpokládaný) Město Lanškroun 3.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 01 Přírodní koupaliště s atrakcemi Koupaliště vytvořené oddělením části rybníka o ploše m 2 + atrakce: brouzdaliště, tobogán, klouzačky, dětské hřiště, vlnobití, jeskyně, skokanský můstek, plavecký bazén, půjčovna lodiček, potápěčská šachta + pláž + přilehlá parková zeleň. 02 Náhrada za vodní plochu koupaliště Náhrada plochy rybníka za oddělené přírodní koupaliště o minimální ploše m 2. Strana 6 (celkem 12)

7 3.3. Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Stávající podmínky koupání v Dlouhém rybníku nevyhovují současným požadavkům veřejnosti na čistotu a průhlednost vody a vybavenost koupaliště atrakcemi. Z veřejné ankety přitom jednoznačně vyplynulo, že obyvatelé Lanškrouna preferují přírodní koupaliště, před aguaparkem s chemicky upravovanou vodou Stávající situace V současné době je na Dlouhém rybníce provozováno veřejné koupaliště bez obsluhy (vstup zdarma), disponující poměrně kvalitní travnatou pláží bez sociálního zázemí s nedostatečnou možností aktivního vyžití (nevyhovující dětské hřiště, travnaté hřiště, areál minigolfu). Kvalita vody je silně ovlivňována intenzivní produkcí ryb, což se bude projevovat i po provedení odbahnění rybníka Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz bude vyžadovat standardní provozní zabezpečení veřejných koupališť. Sledované limity čistoty vody budou užívány ve výši stanovené pro přírodní koupaliště Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Lokalita je napojena na elektrickou energii, zemní plyn, pitnou vodu a veřejnou kanalizaci. Spotřeby jednotlivých medií a náklady na provoz budou kalkulovány v projektové dokumentaci, respektive ve studii proveditelnosti Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Provoz koupaliště bude vyžadovat minimálně následující personální zabezpečení: plavčíci 2, pokladní - 2, šatnářky 2, technici 2, uklízečky DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA PRAVÉM BŘEHU DLOUHÉHO RYBNÍKA 4.1. Základní údaje Stručný popis akce Dětské hřiště v příměstském lese na pravém břehu Dlouhého rybníka v blízkosti dětského tábora a ostatních ubytovacích kapacit na pravém břehu Investor (předpokládaný) Město Lanškroun Strana 7 (celkem 12)

8 4.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 24 Dětské hřiště na pravém břehu Dlouhého rybníka Dětské hřiště o ploše 350 m 2 s dětským mobiliářem + informační tabule Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Je třeba vytvořit dostatečné podmínky pro aktivní vyžití dětských návštěvníků rekreační oblasti Stávající situace V současné době je jediným veřejně přístupným prostorem pro aktivní vyžití dětských návštěvníků dětské hřiště na pláži koupaliště, které svým charakterem a stavem již nevyhovuje současným požadavkům na bezpečné a atraktivní využívání dětmi Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Dětské hřiště je navrženo jako bezobslužné Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Hřiště nemá žádné nároky na zabezpečení provozu energiemi Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Hřiště nemá žádné nároky na zabezpečení provozu pracovníky. 5. SPORTOVIŠTĚ A TURISTICKÉ ATRAKCE 5.1. Základní údaje Stručný popis akce Soubor sportovišť a turistických atrakcí vytvářející podmínky pro aktivní i poznávací vyžití návštěvníků rekreační oblasti Investor (předpokládaný) Město Lanškroun Strana 8 (celkem 12)

9 5.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 06 Sportoviště na pláži Soubor sportovišť a atrakcí pro vyžití návštěvníků koupaliště: minigolf + petang + půjčovna lodiček + horolezecká stěna + lanové centrum + dětské hřiště + víceúčelové hřiště. 07 Sjezdová lyžařská trať Sjezdová trať + lyžařský vlek + osvětlení: 5 světelných bodů + U rampa + zasněžování: 1 sněhové dělo + rolba (s možností údržby lyžařských běžeckých stop). 22 Rozhledna Rozhledna na vrcholu Kypuše, výška ochozu minimálně 35 m. 23 Amfiteátr s koncertním pontonem Amfiteátr (200 sedadel) s koncertním pontonem (100 m 2 ). 25 Areál cyklotrialu Tratě pro cyklotrial využívající terénní vlnu pod silnicí II. třídy na Ústí nad Orlicí, m Škola windsurfingu a přístaviště vodních sportů Přístaviště pro plachetnice, rekonstrukce objektů TJ Lanškroun - oddílu vodních sportů vytvoření zázemí pro školu windsurfingu Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Potřeba vytvoření podmínek pro aktivní trávení volného času návštěvníků rekreační oblasti v průběhu celého roku Stávající situace V současné době jsou možnosti aktivního a ostatního vyžití pro veřejnost v rekreační oblasti tvořené bezobslužným koupalištěm s dětským a travnatým hřištěm, areálem minigolfu, lyžařskou sjezdovkou bez zasněžování, osvětlení a vybavení na úpravu povrchu a sportovišti v ubytovacích areálech sloužících pouze pro ubytované Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz sportovišť na pláži bude zabezpečen v rámci provozu koupaliště, provoz sjezdové trati bude zajišťovat lyžařský oddíl TJ Lanškroun, provoz rozhledny a amfiteátru s koncertním pontonem zajistí technické služby města, provoz areálu Strana 9 (celkem 12)

10 cyklotrialu nebude vyžadovat mimo údržby žádné další zabezpečení a provoz školy windsurfingu a přístaviště vodních sportu zajistí oddíl vodních sportů TJ Lanškroun Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Energetické nároky jednotlivých sportovišť a atraktivit budou řešeny ve studii proveditelnosti a v příslušných projektových dokumentacích Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Zabezpečení provozu pracovníky sportovišť na pláži bude řešeno v rámci zabezpečení provozu koupaliště, zabezpečení provozu sjezdové trati: pokladní 2, obsluha vleku 4, obsluha rolby 1, obsluha rozhledny: pokladní + prodej suvenýrů a drobného občerstvení 2 (alternativně bez obsluhy méně vhodné), areál cyklotrialu: bez obsluhy, škola windsurfungu: instruktoři AUTOKEMP 6.1. Základní údaje Stručný popis akce Nový autokemp na levém břehu Dlouhého rybníka nad pláží přírodního koupaliště Investor (předpokládaný) Město Lanškroun Alternativně může být investorem soukromá právnická, nebo fyzická osoba Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 05 Autokemp Autokemp o kapacitě: 50 lůžek v chatkách, 75 stanů, 25 karavanů + sociální zázemí + občerstvení + dětské hřiště + víceúčelové hřiště, plocha m Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Doplnění ubytovacích kapacit rekreační oblasti o dostatečnou kapacitu ubytování v úrovní autokempu v potřebné kvalitě. Strana 10 (celkem 12)

11 6.3.2 Stávající situace Kapacita a úroveň stávajícího kempu na pravém břehu Dlouhého rybníka neodpovídá současným požadavkům na ubytování v zařízeních tohoto typu. To platí především o sociálním zařízení a úrovni ubytování v chatkách Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz autokempu by zajišťovaly technické služby města, případně soukromý nájemce, respektive vlastník Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Studie navrhuje dovedení technické infrastruktury (elektrická energie, pitná voda, kanalizace) od restaurace Koupaliště až k lokalitě autokempu. Kapacitní požadavky na energie budou řešeny ve studii proveditelnosti a projektové dokumentaci Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Provoz autokempu bude vyžadovat: správce 1, recepční 2, obsluha občerstvení a prodeje suvenýrů LESY A PARKY 7.1. Základní údaje Stručný popis akce Úprava lesa na pravém břehu Dlouhého rybníka na příměstský les (prosvětlení a vybudování pěších stezek a běžeckého okruhu), výsadba nového lesa (náhrada za úbytek produkce stávajícího lesa a do budoucna odstínění od silnice II. třídy) parková úprava pod hrází Dlouhého rybníka a park pod hrází Krátkého rybníka Investor (předpokládaný) Město Lanškroun 7.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 20 Příměstský a nový les Prostorová úprava příměstského lesa umožňující pohyb pěších návštěvníků a běžců - 19,5 ha, výsadba nového lesa - 7,5 ha. Strana 11 (celkem 12)

12 31 Park pod Krátkým rybníkem Veřejně přístupný park, plocha: 3,5 ha, charakter: travnaté plochy a skupiny stromů přírodního charakteru se sypanými cestami, vodními prvky, prvky drobné architektury, osvětlení. 32 Parková úprava pod Dlouhým rybníkem Parková úprava současné zeleně, plocha: 2,8 ha, charakter: lužní les se sádkami Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Vytvoření podmínek pro klidovou formu oddychu a rekreace formou pěších procházek, kondičního běhu (odděleně), posezení ve více, či méně upravené zeleni v blízkosti centra města (park pod Krátkým rybníkem) i v centru rekreační oblasti (příměstský les) Stávající situace V současné době má Lanškroun nedostatek parkových ploch a ploch veřejné zeleně. I rekreační oblast Lanškrounských rybníků trpí nedostatkem ploch zeleně umožňujících klidovou formu oddychu a rekreace Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Údržbu parkových ploch i plochy příměstského lesa zajistí technické služby města. Údržba bude spočívat v: sečení trávy, údržbě stromů a keřů, odvozu odpadků z odpadkových košů, úklidu listí a drobných větví, úklidu sněhu a nutné údržby jednotlivých prvků Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Parkové plochy ani příměstský les nemají nároky na spotřebu energií Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Zabezpečení údržby zajistí technické služby města. Kalkulace potřeby pracovníků na její zajištění bude provedena v rámci studie proveditelnosti. Strana 12 (celkem 12)

Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 3 Výsledky ankety o budoucnosti Lanškrounských rybníků

Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 3 Výsledky ankety o budoucnosti Lanškrounských rybníků 3 Oblast Téma (zařízení) Počet hlasů A) Koupání B) Vodní sporty C) Pozemní sporty D) Hřiště a atrakce E) Kultura, F) Sportovní areál Přírodní koupaliště v rybníce 554 Dětské brouzdaliště a atrakce 296

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015 INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava 2008-2009

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel:

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU HRUBÉHO JESENÍKU A ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Více

prosinec 2007 AQUAPARK SUŠICE Seznámení s provozem plaveckých center Posouzení studie Návrh provozního modelu aquacentra

prosinec 2007 AQUAPARK SUŠICE Seznámení s provozem plaveckých center Posouzení studie Návrh provozního modelu aquacentra prosinec 2007 AQUAPARK SUŠICE Seznámení s provozem plaveckých center Posouzení studie Návrh provozního modelu aquacentra OSNOVA 1. Úvod cíle elaborátu 2. Rozbor různých typů bazénů 2.1 Plavecký bazén Motorlet

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru FRYMBURK

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru FRYMBURK Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru FRYMBURK Textová část VÝROKU změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Frymburk příloha č. 1 opatření obecné povahy č. 1/2012 vydaného zastupitelstvem Městyse

Více

Pražské nábřeží. Manuál užívání Pražských Náplavek

Pražské nábřeží. Manuál užívání Pražských Náplavek Pražské nábřeží Manuál užívání Pražských Náplavek 2 Pražské břehy Obsah Obsah 2 Úvod 3 1. Popis stávající situace 4 1.1 Existující nájemci 16 1.2 Přehled stávajících kulturních a jiných akcí 18 1.3 ARCHITEKTONICKÉ

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně plánovací

Více