Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 5 Investiční záměry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 5 Investiční záměry"

Transkript

1 jsou zpracovány v rozsahu následující osnovy: Základní údaje: Stručný popis akce Investor (předpokládaný) Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci: Zdůvodnění nezbytnosti akce Stávající situace Požadavky na zabezpečení budoucího provozu: Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky OBSAH: 1.STEZKY PRO PĚŠÍ A SPORTOVCE KOMUNIKACE A DOPRAVA V KLIDU PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ S ATRAKCEMI A NÁHRADA ZA VODNÍ PLOCHU KOUPALIŠTĚ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA PRAVÉM BŘEHU DLOUHÉHO RYBNÍKA SPORTOVIŠTĚ A TURISTICKÉ ATRAKCE AUTOKEMP LESY A PARKY Strana 1 (celkem 12)

2 1. STEZKY PRO PĚŠÍ A SPORTOVCE 1.1. Základní údaje Stručný popis akce Pro přístup pěších návštěvníků z centra města, pro pohyb v oblasti a k provozování ostatních pohybových aktivit jsou navrženy pěší stezky, cyklostezky, okruh pro in-line bruslení, běžecký okruh a koňské stezky. Návrh je veden snahou o maximální oddělení jednotlivých pohybových aktivit z důvodu bezpečnosti Investor (předpokládaný) Město Lanškroun 1.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 11 Páteřní cyklostezka Cyklostezka: Mikoláše Alše - Rybniční - pravý břeh Dlouhého rybníka - nad dětským táborem - Eduardův pramen - směrem na Horní Dobrouč (alternativně na Horní Čermnou), šířka: 2,5. m, délka: m, konstrukce: asfaltový povrch, dle potřeby betonové obrubníky. 12 Cyklostezka na Rudoltice Cyklostezska z pravého břehu Dlouhého rybníka (u areálu občanského sdružení ODYSSEA) - příměstský les - nový les - směrem na Rudoltice, šířka: 2,5. m, délka: m, konstrukce: asfaltový povrch, dle potřeby betonové obrubníky. 13 Cyklostezka na Jakubovice Cyklostezka od dětského tábora OBORA - hráz Olšového rybníka - směr Jakubovice, šířka: 2,5 m, délka: 330 m, konstrukce: asfaltový povrch, dle potřeby betonové obrubníky. 14 Okruh na in-line bruslení Okruh: hráz Dlouhého rybníka - pravý břeh - hráz Olšového rybníka pod navrhovaným autokempem - pláž - hráz Dlouhého rybníka, šířka: 2 m, délka: m, konstrukce: asfaltový povrh, dle potřeby betonové obrubníky. 15 Pěší stezky Stezky pro pěší s doprovodným mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, prolézačky, informační tabule), šířka: 1,5 m, délka: cca m, konstrukce: mlatový povrch, Strana 2 (celkem 12)

3 dle potřeby zahradní betonové, nebo dřevěné obrubníky, odvodněný, lavičky: 50 ks, odpadkové koše: 50 ks, prolézačky: 5 ks, informační tabule: 10 ks. 16 Běžecký okruh Okruh v příměstském lese na pravém břehu Dlouhého rybníka, šířka: 1,5 m, délka: m, konstrukce: upravený povrch vysypaný pilinami, dle potřeb dřevěné, nebo betonové obrubníky. 17 Koňské stezky Propojení zemědělské školy v Dolním Třešňovci, ostrovských chovů a Rudoltic, šířka: 2 m, délka: m, konstrukce: dřevěné obruby vysypané dřevěnou štěpkou Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce - vytvoření podmínek pro jednotlivé pohybové aktivity potřebné k naplnění komplexní nabídky oddychu a rekreace - maximální možné oddělení tras pro jednotlivé pohybové aktivity v zájmu bezpečnosti jejich účastníků Stávající situace V současné době jsou užívány pro chůzi a ostatní pohybové aktivity pouze stávající komunikace, které nevyhovují z pohledu komplexnosti nabídky pro oddych a rekreaci v oblasti rybníků. Střetávání jednotlivých typů uživatelů (pěší, cyklo, koně, běžci, lyžaři) vyvolávají nebezpečné situace Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz jednotlivých stavebních objektů bude vyžadovat pouze běžnou údržbu: odvoz odpadků z odpadových košů, úklid listí, drobných větví a ostatních nečistot, sečení trávy, odstraňování sněhu (minimálně cyklostezky) a běžnou stavebně technickou údržbu Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Objekty nevyžadují přímé zbezpečení provozu energiemi Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Zabezpečení údržby zajistí technické služby města. Kalkulace potřeby pracovníků na její zajištění bude provedena v rámci studie proveditelnosti. Objekty nevyžadují žádné další nároky na pracovníky z pohledu provozu. Strana 3 (celkem 12)

4 2. KOMUNIKACE A DOPRAVA V KLIDU 2.1. Základní údaje Stručný popis akce Rekonstrukce úseků stávajících komunikací, které nevyhovují očekávanému provozu a vybudování dostatečných parkovacích kapacit pro motorizované návštěvníky oblasti. Studie nenavrhuje budování nových komunikací pro motorová vozidla Investor (předpokládaný) Město Lanškroun 2.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 03 Parkoviště pod hrází Parkoviště mezi silnicí na Jakubovice a komunikací vedoucí na hráz Dlouhého rybníka, počet stání: osobní auta 50 ks, autobusy 0 ks, motocykly 20 ks, plocha: m 2, prostorová úprava: zatravňovací dlaždice, výsadba stromů. 04 Komunikace na pravém břehu Dlouhého rybníka Komunikace s možností parkování s podélným stáním vozidel, šířka: 6 m, délka: 975 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec s podkladními vrstvami a betonovými obrubníky, + veřejné osvětlení o 21 světelných bodech + kanalizační sběrač o délce 975 m, 20 revizních šachet, 20 vpustí + vodovodní řad o délce 975 m. 08 Komunikace ke sjezdovce s parkováním Víceúčelová komunikace (pěší, auta lyžařů, hospodaření v lese, obsluha rybníků) s možností parkování s podélným stáním vozidel - počet parkovacích míst: osobní auta 40, šířka: 5,75 m + 2,25 m, délka: 331 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec + podkladní vrstvy, betonové obrubníky, betonová dlažba 60 mm pro parkoviště, kanalizace 300 m, 6 revizních šachet, 6 vpustí + veřejné osvětlení: 8 světelných bodů. Komunikace bude přístupná pro veřejnost pouze v zimním období. V ostatním čase bude přístupná pouze pro zajištění hospodaření v lese a obsluhu rybníků. 09 Komunikace k Eduardovu prameni Víceúčelová komunikace (pěší, cyklo, hospodaření v lese, obsluha rybníků), šířka: 5 m, délka: 670 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec s podkladními vrstvami pro nákladní automobily, bez obrub a kanalizace. Strana 4 (celkem 12)

5 10 Komunikace na hrázi Olšového rybníka s mostkem Víceúčelová komunikace (pěší, cyklo, in-line, koně, běžky): šířka: 4 m, délka: 330 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec s podkladními vrstvami pro nízkou zátěž, s jedním mostkem přes potok napájející Dlouhý rybník: šířka: 4 m, konstrukce: lepené dřevěné profily a ocel na betonových pilotech. 18 Komunikace na hrázi Dlouhého rybníka Rekonstrukce komunikace na hrázi s vybudováním příjezdu na parkoviště nad hrází až po budoucí napojení na plánovaný odklon silnice na Jakubovice, šířka: 7 m, délka rekonstrukce: 717 m - výstavby: 135 m, konstrukce: asfaltový obalovaný koberec s podkladními vrstvami pro vysokou zátěž a betonovými obrubníky, 800 m kanalizace - 16 vpustí, 16 revizních šachet, 20 světelných bodů. 19 Parkoviště nad hrází Parkoviště mezi silnicí na Jakubovice a jejím plánovaným odklonem, počet stání: osobní auta - max. 360, autobusy - max. 10, motocykly max. 100, plocha: m 2, veřejné osvětlení - cca 45 světelných bodů. 21 Jižní parkoviště Parkoviště u odbočení spojky přes hráz Dlouhého rybníka ze silnice II. třídy od Ústí nad Orlicí, počet stání: osobní auta - 120, autobusy - 10, motocykly - 50, plocha: m Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Předmětné úseky komunikací nevyhovují svými stavebně technickými a kapacitními parametry očekávanému dopravnímu zatížení oblasti. Kapacita stávajících parkovišť nevyhovuje v sezóně současným potřebám, je třeba vytvořit dostatečné parkovací kapacity pro očekávanou návštěvnost Stávající situace Parkovací plochy jsou k dispozici pouze v prostoru u koupaliště. V sezóně je jejich kapacita nedostatečná. U sjezdovky parkovací plochy chybí úplně. Přepravní kapacita komunikace na hrázi a na pravém břehu Dlouhého rybníka neumožňuje bezpečné navýšení provozu. Parametry komunikace ke sjezdovce a k Eduardovu prameni nevyhovují současným požadavkům. Stavebně technický stav komunikace na hrázi Olšového rybníka neumožňuje provozování plánovaných aktivit (in-line bruslení, cyklo, koně, běžky, pěší). Současný stavebně technický stav komunikace k Eduardovu prameni nevyhovuje plánovaným aktivitám (cyklo, pěší, obsluha lesa a rybníků) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz jednotlivých stavebních objektů bude vyžadovat běžnou údržbu (sečení trávy, odvoz odpadků z odpadkových košů, zimní údržbu, úklid zbytků zimního posypu a Strana 5 (celkem 12)

6 ostatních nečistot a odpadků, údržbu stromů a křovin běžnou stavebně technickou údržbu) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Elektrická energie k provozu veřejného osvětlení. Kapacitní požadavky na instalovaný příkon budou řešeny v rámci projektové přípravy Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Zabezpečení údržby zajistí technické služby města. Kalkulace potřeby pracovníků na její zajištění bude provedena v rámci studie proveditelnosti. Objekty nevyžadují žádné další nároky na pracovníky z pohledu provozu. 3. PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ S ATRAKCEMI A NÁHRADA ZA VODNÍ PLOCHU KOUPALIŠTĚ 3.1. Základní údaje Stručný popis akce Vybudování přírodního koupaliště, s částečně upravovanou vodou, oddělením části plochy Dlouhého rybníka. Náhrada plochy zabraného rybníka minimálně ve stejné ploše. Sportoviště a ostatní atrakce na pláži koupaliště Investor (předpokládaný) Město Lanškroun 3.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 01 Přírodní koupaliště s atrakcemi Koupaliště vytvořené oddělením části rybníka o ploše m 2 + atrakce: brouzdaliště, tobogán, klouzačky, dětské hřiště, vlnobití, jeskyně, skokanský můstek, plavecký bazén, půjčovna lodiček, potápěčská šachta + pláž + přilehlá parková zeleň. 02 Náhrada za vodní plochu koupaliště Náhrada plochy rybníka za oddělené přírodní koupaliště o minimální ploše m 2. Strana 6 (celkem 12)

7 3.3. Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Stávající podmínky koupání v Dlouhém rybníku nevyhovují současným požadavkům veřejnosti na čistotu a průhlednost vody a vybavenost koupaliště atrakcemi. Z veřejné ankety přitom jednoznačně vyplynulo, že obyvatelé Lanškrouna preferují přírodní koupaliště, před aguaparkem s chemicky upravovanou vodou Stávající situace V současné době je na Dlouhém rybníce provozováno veřejné koupaliště bez obsluhy (vstup zdarma), disponující poměrně kvalitní travnatou pláží bez sociálního zázemí s nedostatečnou možností aktivního vyžití (nevyhovující dětské hřiště, travnaté hřiště, areál minigolfu). Kvalita vody je silně ovlivňována intenzivní produkcí ryb, což se bude projevovat i po provedení odbahnění rybníka Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz bude vyžadovat standardní provozní zabezpečení veřejných koupališť. Sledované limity čistoty vody budou užívány ve výši stanovené pro přírodní koupaliště Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Lokalita je napojena na elektrickou energii, zemní plyn, pitnou vodu a veřejnou kanalizaci. Spotřeby jednotlivých medií a náklady na provoz budou kalkulovány v projektové dokumentaci, respektive ve studii proveditelnosti Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Provoz koupaliště bude vyžadovat minimálně následující personální zabezpečení: plavčíci 2, pokladní - 2, šatnářky 2, technici 2, uklízečky DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA PRAVÉM BŘEHU DLOUHÉHO RYBNÍKA 4.1. Základní údaje Stručný popis akce Dětské hřiště v příměstském lese na pravém břehu Dlouhého rybníka v blízkosti dětského tábora a ostatních ubytovacích kapacit na pravém břehu Investor (předpokládaný) Město Lanškroun Strana 7 (celkem 12)

8 4.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 24 Dětské hřiště na pravém břehu Dlouhého rybníka Dětské hřiště o ploše 350 m 2 s dětským mobiliářem + informační tabule Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Je třeba vytvořit dostatečné podmínky pro aktivní vyžití dětských návštěvníků rekreační oblasti Stávající situace V současné době je jediným veřejně přístupným prostorem pro aktivní vyžití dětských návštěvníků dětské hřiště na pláži koupaliště, které svým charakterem a stavem již nevyhovuje současným požadavkům na bezpečné a atraktivní využívání dětmi Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Dětské hřiště je navrženo jako bezobslužné Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Hřiště nemá žádné nároky na zabezpečení provozu energiemi Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Hřiště nemá žádné nároky na zabezpečení provozu pracovníky. 5. SPORTOVIŠTĚ A TURISTICKÉ ATRAKCE 5.1. Základní údaje Stručný popis akce Soubor sportovišť a turistických atrakcí vytvářející podmínky pro aktivní i poznávací vyžití návštěvníků rekreační oblasti Investor (předpokládaný) Město Lanškroun Strana 8 (celkem 12)

9 5.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 06 Sportoviště na pláži Soubor sportovišť a atrakcí pro vyžití návštěvníků koupaliště: minigolf + petang + půjčovna lodiček + horolezecká stěna + lanové centrum + dětské hřiště + víceúčelové hřiště. 07 Sjezdová lyžařská trať Sjezdová trať + lyžařský vlek + osvětlení: 5 světelných bodů + U rampa + zasněžování: 1 sněhové dělo + rolba (s možností údržby lyžařských běžeckých stop). 22 Rozhledna Rozhledna na vrcholu Kypuše, výška ochozu minimálně 35 m. 23 Amfiteátr s koncertním pontonem Amfiteátr (200 sedadel) s koncertním pontonem (100 m 2 ). 25 Areál cyklotrialu Tratě pro cyklotrial využívající terénní vlnu pod silnicí II. třídy na Ústí nad Orlicí, m Škola windsurfingu a přístaviště vodních sportů Přístaviště pro plachetnice, rekonstrukce objektů TJ Lanškroun - oddílu vodních sportů vytvoření zázemí pro školu windsurfingu Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Potřeba vytvoření podmínek pro aktivní trávení volného času návštěvníků rekreační oblasti v průběhu celého roku Stávající situace V současné době jsou možnosti aktivního a ostatního vyžití pro veřejnost v rekreační oblasti tvořené bezobslužným koupalištěm s dětským a travnatým hřištěm, areálem minigolfu, lyžařskou sjezdovkou bez zasněžování, osvětlení a vybavení na úpravu povrchu a sportovišti v ubytovacích areálech sloužících pouze pro ubytované Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz sportovišť na pláži bude zabezpečen v rámci provozu koupaliště, provoz sjezdové trati bude zajišťovat lyžařský oddíl TJ Lanškroun, provoz rozhledny a amfiteátru s koncertním pontonem zajistí technické služby města, provoz areálu Strana 9 (celkem 12)

10 cyklotrialu nebude vyžadovat mimo údržby žádné další zabezpečení a provoz školy windsurfingu a přístaviště vodních sportu zajistí oddíl vodních sportů TJ Lanškroun Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Energetické nároky jednotlivých sportovišť a atraktivit budou řešeny ve studii proveditelnosti a v příslušných projektových dokumentacích Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Zabezpečení provozu pracovníky sportovišť na pláži bude řešeno v rámci zabezpečení provozu koupaliště, zabezpečení provozu sjezdové trati: pokladní 2, obsluha vleku 4, obsluha rolby 1, obsluha rozhledny: pokladní + prodej suvenýrů a drobného občerstvení 2 (alternativně bez obsluhy méně vhodné), areál cyklotrialu: bez obsluhy, škola windsurfungu: instruktoři AUTOKEMP 6.1. Základní údaje Stručný popis akce Nový autokemp na levém břehu Dlouhého rybníka nad pláží přírodního koupaliště Investor (předpokládaný) Město Lanškroun Alternativně může být investorem soukromá právnická, nebo fyzická osoba Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 05 Autokemp Autokemp o kapacitě: 50 lůžek v chatkách, 75 stanů, 25 karavanů + sociální zázemí + občerstvení + dětské hřiště + víceúčelové hřiště, plocha m Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Doplnění ubytovacích kapacit rekreační oblasti o dostatečnou kapacitu ubytování v úrovní autokempu v potřebné kvalitě. Strana 10 (celkem 12)

11 6.3.2 Stávající situace Kapacita a úroveň stávajícího kempu na pravém břehu Dlouhého rybníka neodpovídá současným požadavkům na ubytování v zařízeních tohoto typu. To platí především o sociálním zařízení a úrovni ubytování v chatkách Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Provoz autokempu by zajišťovaly technické služby města, případně soukromý nájemce, respektive vlastník Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Studie navrhuje dovedení technické infrastruktury (elektrická energie, pitná voda, kanalizace) od restaurace Koupaliště až k lokalitě autokempu. Kapacitní požadavky na energie budou řešeny ve studii proveditelnosti a projektové dokumentaci Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Provoz autokempu bude vyžadovat: správce 1, recepční 2, obsluha občerstvení a prodeje suvenýrů LESY A PARKY 7.1. Základní údaje Stručný popis akce Úprava lesa na pravém břehu Dlouhého rybníka na příměstský les (prosvětlení a vybudování pěších stezek a běžeckého okruhu), výsadba nového lesa (náhrada za úbytek produkce stávajícího lesa a do budoucna odstínění od silnice II. třídy) parková úprava pod hrází Dlouhého rybníka a park pod hrází Krátkého rybníka Investor (předpokládaný) Město Lanškroun 7.2. Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce 20 Příměstský a nový les Prostorová úprava příměstského lesa umožňující pohyb pěších návštěvníků a běžců - 19,5 ha, výsadba nového lesa - 7,5 ha. Strana 11 (celkem 12)

12 31 Park pod Krátkým rybníkem Veřejně přístupný park, plocha: 3,5 ha, charakter: travnaté plochy a skupiny stromů přírodního charakteru se sypanými cestami, vodními prvky, prvky drobné architektury, osvětlení. 32 Parková úprava pod Dlouhým rybníkem Parková úprava současné zeleně, plocha: 2,8 ha, charakter: lužní les se sádkami Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající situaci Zdůvodnění nezbytnosti akce Vytvoření podmínek pro klidovou formu oddychu a rekreace formou pěších procházek, kondičního běhu (odděleně), posezení ve více, či méně upravené zeleni v blízkosti centra města (park pod Krátkým rybníkem) i v centru rekreační oblasti (příměstský les) Stávající situace V současné době má Lanškroun nedostatek parkových ploch a ploch veřejné zeleně. I rekreační oblast Lanškrounských rybníků trpí nedostatkem ploch zeleně umožňujících klidovou formu oddychu a rekreace Požadavky na zabezpečení budoucího provozu Údržbu parkových ploch i plochy příměstského lesa zajistí technické služby města. Údržba bude spočívat v: sečení trávy, údržbě stromů a keřů, odvozu odpadků z odpadkových košů, úklidu listí a drobných větví, úklidu sněhu a nutné údržby jednotlivých prvků Požadavky na zabezpečení budoucího provozu energiemi Parkové plochy ani příměstský les nemají nároky na spotřebu energií Požadavky na zabezpečení provozu akce pracovníky Zabezpečení údržby zajistí technické služby města. Kalkulace potřeby pracovníků na její zajištění bude provedena v rámci studie proveditelnosti. Strana 12 (celkem 12)

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Stříbrný rybník Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů U největšího z rybníků v okolí Hradce Králové Adrenalin park Vodní centrum Celoroční

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Hotelu TATRAN ***+, Veľká Lomnica, Slovensko Popis lokality Veľká Lomnica Obec Veľká Lomnica leží na úpatí nejvyššího pohoří Slovenska v rekreační oblasti Vysokých Tater, na hlavním silničním tahu

Více

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v PROBLÉMY, ZÁMĚRY¹ A NÁMĚTY² K ŘEŠENÍ V ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBŠTÁT ¹ - záměry obce, velkých investorů, podnikatelů a soukromých vlastníků ² - náměty kohokoliv BYDLENÍ Záměry na vymezení nových ploch,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 3 Výsledky ankety o budoucnosti Lanškrounských rybníků

Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 3 Výsledky ankety o budoucnosti Lanškrounských rybníků 3 Oblast Téma (zařízení) Počet hlasů A) Koupání B) Vodní sporty C) Pozemní sporty D) Hřiště a atrakce E) Kultura, F) Sportovní areál Přírodní koupaliště v rybníce 554 Dětské brouzdaliště a atrakce 296

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Název projektu: Skiareál Lipno regionální

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Letní a zimní údrţba komunikací a chodníků v MČ Brno Černovice podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Letní a zimní

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 Zveme Vás do severovýchodních Čech: mezi Krkonoše, Orlické a Jizerské hory do regionu s historickou a kulturní tradicí Chcete odpočívat a bavit

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015 Podprogram Cestování dostupné všem Správce programu: Příjem žádostí o dotaci: Ministerstvo pro místní rozvoj 5. 1. 2015 12. 2. 2015, elektronicky na

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224N 18 40'4.858E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování cile.jedemetaky.cz STARS TŘINEC Adresa Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) PŘÍSTUPNOST CÍLE Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování Přístupový chodník Parkoviště

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV

STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV Firma Star Line dětské rekreace, s.r.o. nabízí ubytovací a stravovací služby pro Vaše soustředění, tábor či oslavu. Této činnosti se věnujeme 15 let. K dispozici

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ŠKOLNÍ/SKUPINOVÉ POBYTY NA LIPNĚ

ŠKOLNÍ/SKUPINOVÉ POBYTY NA LIPNĚ ŠKOLNÍ/SKUPINOVÉ POBYTY NA LIPNĚ Chata Lanovka moderní komplexní zázemí pro školní a skupinové pobyty nebo sportovní soustředění 20 pohodlných apartmánů s vlastním sociálním zařízením 2 bezbariérové apartmány

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015 INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava 2008-2009

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Formulář žádosti tvrdý projekt (Studie proveditelnosti)

Formulář žádosti tvrdý projekt (Studie proveditelnosti) Formulář žádosti tvrdý projekt (Studie proveditelnosti) 1. Úvodní informace : Cyklostezka za historií Orlické přehrady Žadatel Sdružení obcí Březnicka Adresa Březnice Zástupce: Josef Novák, předseda sdružení

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

SPORTOVNÍ BAZÉNY JEJICH KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

SPORTOVNÍ BAZÉNY JEJICH KONSTRUKCE A VYBAVENÍ SPORTOVNÍ BAZÉNY JEJICH KONSTRUKCE A VYBAVENÍ Ing. Tomáš Appl, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Každý druh vodního sportu vyžaduje pro své regulérní provozování bazén konstruovaný podle zásad

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU

MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU 5. ČÁST EDITACE SEKCE PASPORT (určeno pro správce TJ/SK a správce pasportu) Zpracovala: PRAŽSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE Pasportizace = získávání

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020.

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Úvodem : Podkladový materiál je výhledový, je možné jej návrhy zastupitelů, z komisí a výborů do 10.12.2013 / v prosinci schválení základní

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: REKONSTRUKCE

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

Mgr. Milan Stašek tel. +420 602 704 374, +420 572 549 333 stasek.milan@tiscali.cz www.detskahristestasek.cz

Mgr. Milan Stašek tel. +420 602 704 374, +420 572 549 333 stasek.milan@tiscali.cz www.detskahristestasek.cz Mgr. Milan Stašek tel. +420 602 704 374, +420 572 549 333 stasek.milan@tiscali.cz Čmáralka Sestava obsahuje: kládová konstrukce se dvěma nebo jednou malovací tabulí kotvená do země. Prostor pro prvek včetně

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více