VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ"

Transkript

1

2 VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015

3 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD CHCEME ZAČÍT PODNIKAT CÍLE PODNIKÁNÍ ŽIVNOST PODNIKATELSKÝ PLÁN FINANČNÍ ZDROJE PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ OBCHODNÍ FIRMA (OBCHODNÍ JMÉNO) OBCHODNÍ KORPORACE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY ŘÍZENÍ ORGANIZOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MARKETING CO JE TO MARKETING? SEGMENTACE TRHU DŮLEŽITÝ KROK K SESTAVENÍ MARKETINGOVÉHO PLÁNU MARKETINGOVÝ PLÁN? SWOT ANALÝZA PRŮZKUM TRHU PRŮZKUM KONKURENCE INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGU STANOVENÍ CENY PROPAGACE A FIREMNÍ KULTURA PROPAGACE FIREMNÍ KULTURA ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET CÍLE ZAKLADATELSKÉHO ROZPOČTU RIZIKO PODNIKATELSKÉHO PLÁNU

4 7 VZÁJEMNÉ OBCHODOVÁNÍ PRODEJNÍ ČINNOST OBCHODOVÁNÍ PRODEJNÍ ČINNOST SMLOUVY S ODBĚRATELI A DODAVATELI ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI DAŇOVÁ EVIDENCE EVIDENCE MAJETKU A ZÁVAZKŮ DAŇOVÁ SOUSTAVA DANĚ DAŇOVÁ SOUSTAVA STRUKTURA DAŇOVÉ SOUSTAVY DANĚ DĚLÍME NA PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ ZÁVĚR LITERATURA INDIVIDUÁLNÍ ČÁST UČEBNICE MALÉ SHRNUTÍ HAIRBRUSH, OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ

5 ÚVOD Milá čtenářko, milý čtenáři, učebnice, která je součástí kurzu minipodnikání, Vám má dopomoci nejen k teoretickým, ale především k praktickým znalostem, dovednostem a schopnostem, které můžete po ukončení studia využít při vlastních podnikatelských aktivitách. Aktivně si vyzkoušíte, jak podnikání vypadá v praxi. Pomocí učebnice si vyzkoušíte založit, řídit a spravovat vlastní prosperující firmu. Věříme, že Vám pomůže rozšířit znalosti v oblasti podnikání na takovou úroveň, abyste byli schopni v budoucnu sami podnikat. Učebnice je napsaná tak, abyste si mohli vypracovat samostatný podnikatelský plán. Seznamuje Vás se vším, co je třeba udělat, aby Vaše firma byla v pořádku nejen po právní stránce, ale aby také prosperovala. Pomůže Vám snížit rizika a nezdary, čekající na nepřipravené, a abyste se nepouštěli do riskantních podniků. Učebnice není rozsáhlá a poskytne Vám dostatek informací k tomu, aby bylo podnikání úspěšné. Spolu s dalšími vzdělávacími materiály tvoří základní výukový materiál pro kurzy minipodniků. Úvod 3

6 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. V první kapitole získáme vstupní informace o podnikání. Klíčová slova této kapitoly: podnikání, živnost podnikatelský cíl podnikatelský plán poskytovatelé kapitálu 1.1 Cíle podnikání Rozhodnout se o tom, v jakém oboru budeme podnikat nebo o formě podniku, je nejdůležitější rozhodnutí na začátku každého podnikání. Proto je tak důležitá důkladná příprava, která pomůže snížit rizika a nezdary, které mohou potkat začínající podnikatele. Chvilka k zamyšlení Nikdo nic nedělá bez důvodu nebo záměru. Proto je užitečné si na začátku podnikání odpovědět na otázky, proč lidé začínají podnikat? Chtějí rychle zbohatnout nebo chtějí poctivě pracovat v tom oboru, kterému se vyučili nebo který je jejich koníčkem? Podnikání v oboru, který je mým koníčkem, ještě neznamená, že bude úspěšné, k podnikání jsou také důležité určité vlohy. Zkuste si odpovědět na některé otázky: Věříte sami sobě? Jaké jsou Vaše charakterové vlastnosti? Máte organizační schopnosti? Umíte komunikovat s lidmi? Nepoloží Vás neúspěch na lopatky, ale je to výzva k další práci? 1. Chceme začít podnikat 4

7 1.2 Živnost Všechno o tom, co je živnost a co není, se dozvíme v živnostenském zákoně č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Pokud však provádíme soustavně výdělečnou činnost samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku, pak provozujeme živnost a musíme se řídit zákonem o živnostenském podnikání, což pro nás znamená: přihlásit se na živnostenském úřadě, ohlásit živnost nebo požádat o udělení koncese a zaplatit příslušné poplatky. Jinak provádíme neoprávněné podnikání a vystavujeme se nebezpečí vysokých pokut a trestnímu stíhání! 1.3 Podnikatelský plán Podnikatelé se chtějí na trhu především prosadit, to znamená, že dobrý podnikatel musí efektivně pracovat, musí být pružný, musí mít schopnost na trhu prosadit své výrobky nebo služby. Takový podnikatel má jasnou představu, jak dosáhnout svého cíle. Podnikatelský plán je dokument, který umožňuje oslovit finanční sektor, umožňuje oslovit investora, banku, abychom si mohli půjčit peníze a rozvíjet svoji podnikatelskou myšlenku. Je to jakýsi návod, kterým sdělujeme investorům, bankám, podílníkům, že podnikatelské cíle mají reálný základ a že je dokážeme splnit. Podnikatelský plán je určen především pro podnikatele. Podnikatelský plán může být ve formě myšlenky uložen v hlavě nebo to může být několikastránkový dokument. Může jít o myšlenku nebo již fungující firmu, která má potřebu dále růst. Zahrnuje především informace o budoucnosti firmy, právní stránku založení firmy, zakladatelský rozpočet, organizační strukturu, SWOT analýzu, rizika podnikatelského plánu, pomáhá plánovat výdaje, zpracovat finanční plány. 1. Chceme začít podnikat 5

8 Užitečné pojmy k podnikatelskému plánu Elevator Pitch stručný podnikatelský plán předávaný ústně Executive Summary stručný podnikatelský plán předávaný písemně na jedné straně A4 Zkrácený podnikatelský plán je již komplexní dokument bez NDA Non Disclosure Agreement (NDA) tzv. dohoda o mlčenlivosti, dokument, který podepisuje investor, který slibuje, že informace, které získá, budou použity pouze při procesu zvažování investice. Plný podnikatelský plán je komplexní dokument včetně NDA Shrnutí podnikatelský plán je základní plán v podnikání je zaměřen na hlavní činnost v podnikání slouží jako hlavní důkaz k přesvědčení investora sdělujeme investorům, bankám, obchodním partnerům, že všechny strategické cíle mají reálný základ a že je dokážeme splnit sděluje informace o podnikateli, o jeho týmu, o jeho produktu, o trhu a konkurenci, kolik je zapotřebí prostředků a jak bude s prostředky naloženo je pravdivý a je obrázkem o schopnostech podnikatele, o jeho záměrech a potencionálním výnosu pro investora 1. Chceme začít podnikat 6

9 1.4 Finanční zdroje Rozhodli jsme se, že chceme začít podnikat, a dokonce už máme podnikatelský plán. Co dále? Další otázkou asi bude, kde vzít finanční zdroje na začátek podnikání, na rozjezd firmy. Kdo nám v začátku podnikání pomůže? Existuje několik možností: 1. Vlastní prostředky naspořené peníze. Zřejmě nejvýhodnější finanční zdroj do začátku podnikání. 2. Přátelé a rodina půjčka od přátel nebo rodiny může být výhodnou. Je důležité se k přátelům i rodině chovat profesionálně sepsat o půjčce písemnou dohodu tzv. dlužní úpis, stanovit si splátky, případně úroky. Na co se připravit přátelé a rodina 1. k rodině i přátelům se chováme profesionálně 2. sepíšeme písemnou dohodu o půjčce 3. stanovení pravidelnosti splátek a úroky 3. Banky pokud jsme stálým klientem banky nebo můžeme bance předložit nějaký stálý příjem, pak můžeme využít například nabízených produktů, které nejsou určeny pro podnikatele, patří zde např. spotřebitelské úvěry nebo kreditní karty. Jedná se však o dražší zdroj financování. V bance můžeme také požádat o půjčku pro podnikatele. Musíme předložit podnikatelský záměr, předchozí daňová přiznání, účetní výkazy. Banka bude vyžadovat také ručení. I když nabídek různých bank je na trhu hodně, kritéria pro poskytnutí podnikatelských půjček jsou velice přísná. Na co se připravit banka 1. dokonale připravený podnikatelský plán 2. potvrzení o výši příjmu, daňová přiznání, doložený zisk z podnikání 3. každá banka má jiná kritéria 1. Chceme začít podnikat 7

10 3. Obchodní partneři budoucí dodavatelé a budoucí odběratelé. Na co se připravit obchodní partneři 1. nabídka pro budoucí dodavatele čím můžeme být pro dodavatele prospěšní, např. rozšíření prodejní sítě 2. nabídky pro odběratele netradiční výhody v podobě dopravy, doplnění sortimentu atd. 4. Leasingové společnosti poskytují automobily, stroje, zařízení, objekty, vybavení na splátky a výhodou je, že na rozdíl od banky nevyžadují ručení. Zárukou je poskytnutý předmět, který je do doby splacení majetkem leasingové společnosti. Na co se připravit leasingová společnost 1. je důležité navázat kontakt s více leasingovými společnostmi a využít nejvýhodnější nabídku 5. Dotace Českomoravská záruční a rozvojová banka, která nabízí např. zvýhodněné úvěry pro začínající podnikatele nebo nabízí programy pro začínající podnikatele, např. program Záruka. (http://www.cmzrb.cz). Na co se připravit dotace 1. Českomoravská záruční a rozvojová banka nabízí zvýhodněné úvěry a programy pro začínající podnikatele, kteří spadají do kategorie malých a středních podniků. 6. Úřady práce jsou dobrým zdrojem finančních prostředků, které využijeme v začátcích podnikání. Podmínky poskytnutí získat peníze se liší na jednotlivých úřadech práce (např. situace v oblasti nezaměstnanosti). 1. Chceme začít podnikat 8

11 Na co se připravit Úřad práce 1. z úřadu práce můžeme získat půjčku nebo dotaci podmínkou je určitá doba výkonu podnikatelské činnosti. 7. Soukromí investoři jedná se o investiční společnosti nebo jednotlivce. Jejich cílem je zhodnotit vlastní volný kapitál, výhodněji než v bankách. Peněžní prostředky poskytují nejčastěji nákupem podílu na společnosti na určitou dobu. Na co se připravit soukromí investoři 1. dokonale zpracovaný reálný podnikatelský plán 2. přesná formulace, na co investici potřebujete 3. je důležité přesvědčit investora, že nám jde o rozvoj a budoucnost podnikání 4. důkladně musíme zvážit právní možnosti investice Průvodce shrnutí kapitoly. Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Podnikáme proto, abychom dosáhli zisku bez ohledu na to, zda tohoto cíle nakonec dosáhneme, nebo utržíme ztrátu! Musíme počítat s tím, že finanční prostředky na zahájení podnikání budeme skládat z několika zdrojů. 1. Chceme začít podnikat 9

12 2 PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Ve druhé kapitole se dozvíme vše o tom, jak založit firmu v souladu se všemi zákony. Tak, aby naše firma byla právně založena správně. Můžeme začít podnikat sami jako fyzické osoby, nebo se můžeme s někým spojit a podnikat jako právnická osoba. Pokud se rozhodneme podnikat jako fyzická osoba, má to výhodu v tom, že založení firmy je jednodušší než u právnické osoby. Klíčová slova této kapitoly: právní stránka podnikání fyzická a právnická osoba jméno firmy živnostenské oprávnění osoba samostatně výdělečně činná, sociální a zdravotní pojištění 2. Právní stránka založení firmy 10

13 2.1 Právní formy podnikání Základní podmínky pro vztahy mezi podnikateli a občany určuje: Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. Základní předpoklady pro podnikání uvádí: Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. Fyzická osoba je občan, který je způsobilý k právním úkonům. Právní způsobilost vzniká dosažením věku 18 let, dříve může vzniknout uzavřením manželství. Tzn., že můžeme např. podepisovat právní smlouvy. Vzniká narozením a zaniká úmrtím. Soud může z důvodu duševní poruchy zbavit osobu způsobilosti k právním úkonům nebo omezit způsobilost k právním úkonům. Za nezletilé osoby jednají zákonní zástupci, např. rodiče. Fyzická osoba může vést daňovou evidenci nebo uplatňovat placení daně procentem z příjmů. Postup při zakládání firmy je jednodušší, ale musíme si uvědomit, že fyzická osoba ručí za závazky své firmy celým svým osobním majetkem. Právnická osoba je organizovaný útvar, organizace, kterou vytvoří lidé. Podle nového občanského zákoníku má právní osobnost, tj. má právní způsobilost. Patří zde obchodní společnosti, družstva, spolky, nadace, nadační fondy. V některých případech může právnickou osobu tvořit jediný člověk, např. u společnosti s ručením omezeným. Právnická osoba je vytvořena na základě sepsání písemné smlouvy (společenské smlouvy) nebo zakládací listiny. Vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku (např. obchodního rejstříku). 2. Právní stránka založení firmy 11

14 2.2 Živnostenské oprávnění Aby mohla fyzická nebo právnická osoba začít podnikat, musí požádat o vydání živnostenského oprávnění na živnostenském úřadě a musí splňovat obecné a zvláštní podmínky k provozování živnosti. Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. stanoví mimo jiné obecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Aby fyzická nebo právnická osoba mohla začít podnikat, musí získat živnostenské oprávnění. To se prokazuje výpisem z živnostenského rejstříku. Založení živnosti Všeobecné podmínky pro udělení živnosti: dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost (doložena výpisem z trestního rejstříku) Zvláštní podmínky provozování živnosti: jsou odborná nebo jiná způsobilost (vzdělání a praxe), pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.. 2. Právní stránka založení firmy 12

15 Druhy živností: Živnosti členíme na ohlašovací a koncesované. Ohlašovací živnosti se člení: volné (vyžadují splnění pouze všeobecných podmínek) řemeslné (všeobecné podmínky a vzdělání) vázané (všeobecné podmínky a zvláštní podmínky, např. vzdělání a praxe apod.) Na živnostenském úřadu vyplníme jednotný registrační formulář a předložíme občanský průkaz, doklad o vzdělání, pokud to vyžaduje zákon, výpis z katastru nemovitostí budovy nebo nájemní smlouvu o užívání nebytových prostor a poplatek Kč. Pokud splníme všechny podmínky, které stanovuje živnostenský zákon, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku a podnikatel obdrží Výpis z živnostenského rejstříku. 2. Právní stránka založení firmy 13

16 Ukázka první strany jednotného registračního formuláře pro fyzickou osobu 2. Právní stránka založení firmy 14

17 Ukázka výpisu z živnostenského rejstříku Městský úřad v Mělníku Živnostenský úřad Jen pro potřeby školy Čj.: ŽÚ/345/2015/SPI/1 Výpis z živnostenského rejstříku Jméno a příjmení: Jan Novák Rodné číslo: /6675 Bydliště: Masarykova 10, Mělník Místo podnikání: Masarykova 10, Mělník Identifikační číslo: Živnostenské oprávnění č. 1 Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Příloha č. 2 živnostenského zákona Obory činnosti: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Druh živnosti: ohlašovací vázaná Vznik oprávnění: 1. ledna 2015 Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Mělník V Mělníku 8. ledna 2015 Ing. Marie Třískalová vedoucí živnostenského úřadu ID RZP: Číslo případu: 0005/U2015/1/SPI Strana 1 ZIP 2. 0p005/1080 VYP0217/ Právní stránka založení firmy 15

18 Shrnutí živnosti. U ohlašovací živnosti musíte splnit živnostenským zákonem stanovené obecné a zvláštní podmínky a ohlášenou živnost můžete provozovat. U koncesované živnosti čekáme, zda nám živnostenský úřad udělí koncesi (úřední povolení). 2.3 Obchodní firma (obchodní jméno) Obchodní firma pojem upravuje nový občanský zákoník. Je to jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, a dodatek označující právní formu (s. r. o.). Nesmí působit klamavě a nesmí být zaměnitelná s jinou firmou. Jméno firmy musí být nezaměnitelné. Jméno firmy fyzické osoby tvoří občanské jméno (jméno a příjmení), případně doplněné věcným dodatkem (např. Vasilie Matlaková, kadeřnice nebo Kadeřnictví Vasilie Matlaková). Právnická osoba si zvolí název firmy a uvede právní označení, (např. EKONOM, s. r. o.). Právní kroky k založení fyzická osoba. 1. Žádost o živnostenské oprávnění (vyplněním jednotného registračního formuláře JRF) na kterémkoli živnostenském úřadu označeném CRM (centrální registrační místo). Poplatek činí Kč za ohlášení živnosti. 2. Zápis do živnostenského rejstříku (dokladem je výpis z živnostenského rejstříku). 3. Registrace k daním na příslušném finančním úřadě, k sociálnímu zabezpečení na České správě sociálního zabezpečení a k zdravotnímu pojištění na příslušné zdravotní pojišťovně. 2. Právní stránka založení firmy 16

19 Právní kroky k založení obchodní společnosti právnická osoba. Založení a vznik obchodních společností a družstev je v zásadě složitý proces na sebe navazujících právních a souvisejících jednání a je obvyklé, že zakladatelé tuto činnost svěřují do rukou svých právních zástupců, advokátů, kteří připraví veškeré nutné dokumenty, řídí celý proces založení a vzniku obchodní společnosti či družstva a komunikují s příslušnými soudy a úřady. Obchodní společnosti a družstva vznikají ve dvou etapách založení společnosti a vznik jako právnické osoby, tj. dnem zápisu do obchodního rejstříku. Založení 1. Společenská smlouva (zakladatelská listina) 2. Splacení vkladů a správce vkladů 3. Žádost o živnostenské oprávnění právnické osoby (vyplněním jednotného registračního formuláře JRF) na kterémkoli živnostenském úřadu označeném CRM (centrální registrační místo). 4. Zápis do živnostenského rejstříku (dokladem je výpis z živnostenského rejstříku). Vznik 1. Návrh na zápis do obchodního rejstříku vznik společnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán k příslušnému rejstříkovému soudu nejpozději do šesti měsíců (nestanoví-li společenská smlouva lhůtu jinou) od založení společnosti. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán na speciálním formuláři, který je k dispozici na serveru možný je i tzv. přímý zápis notářem dle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Notář provede zápis do veřejného rejstříku po splnění podmínek pro zápis požadovaných zapisovaných skutečností dálkovým přístupem. 2. Obchodní společnosti vznikají dnem zápisu do obchodního rejstříku. Soudní poplatky za zápis obchodní korporace do obchodního rejstříku ke dni účinnosti NOZ činí Kč, za zápis akciové společnosti činí soudní poplatek Kč. Tento poplatek nelze zaplatit v kolcích, jelikož částka určená zákonem za první zápis společnosti převyšuje Kč, musí být tedy zaplacen bankovním převodem na příslušný účet rejstříkového soudu. 3. Registrace k daním na příslušném finančním úřadě, k sociálnímu zabezpečení na České správě sociálního zabezpečení a k zdravotnímu pojištění na příslušné zdravotní pojišťovně. 2. Právní stránka založení firmy 17

20 2.4 Obchodní korporace Obchodními korporacemi jsou podle zákona o obchodních korporacích obchodní společnosti a družstva. Obchodní společnosti veřejná obchodní společnost, komanditní společnost (osobní společnosti), společnost s ručením omezeným, akciová společnost (kapitálové společnosti), evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Družstvo družstvo a evropská družstevní společnost. Všechny společnosti a družstva se povinně zapisují do obchodního rejstříku, bez tohoto zápisu žádná společnost nevznikne. Je nutné rozlišit vznik obchodní korporace a založení, které celému procesu zápisu předchází. Účelem dokumentu je popsat základní kroky při založení a vzniku obchodních společností a družstev a upozornit na rozdíly při jejich zakládání. Znaky společnosti Osobní společnost veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, všichni nebo alespoň někteří ručí za závazky společnosti neomezeně, celým svým majetkem a solidárně. Kapitálová společnost společnost s ručením omezeným a akciová společnost, účast společníků formou poskytnutého kapitálu, oddělení majetku společníků od majetku společnosti, nízké riziko ručení společníků za závazky společnosti. Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 2. Právní stránka založení firmy 18

21 Charakteristika společnosti s ručením omezeným kapitálová společnost Ukazatel Počet zakladatelů Minimální výše základního kapitálu Rozsah splacení vkladu při vzniku Lhůta splacení vkladu Počet hlasů ke vkladu Ručení Orgány společnosti Zakladatelský dokument Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Nejnižší počet: 1 fyzická nebo 1 právnická osoba. Nejvyšší počet není omezen. 1 Kč 30 % na peněžitý vklad 100 % na nepeněžitý vklad Podle společenské smlouvy, nejpozději do 5 let od vzniku společnosti nebo převzetí vkladové povinnosti Na každou 1 Kč 1 hlas, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění Valná hromada, statutární orgán jednatelé, dozorčí rada (nepovinná), další dle společenské smlouvy. Zakládá se společenskou smlouvou (dva a více zakladatelů) nebo zakladatelskou listinou (jediný zakladatel) ve formě veřejné listiny. Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Společnost s ručením omezeným zakládáme podepsáním společenské smlouvy v případě, že budou společnost zakládat dva nebo více zakladatelů. Zakladateli s. r. o. mohou být osoby fyzické, právnické, také osoby zahraniční. Společnost s ručením omezeným může založit jediný zakladatel, ten pak sepíše zakladatelskou listinu. Jediným zakladatelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. 2. Právní stránka založení firmy 19

22 Společenská smlouva nebo zakladatelská listina s. r. o. musí mít formu veřejné listiny a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: firmu a sídlo společnosti, určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla, předmět podnikání (činnosti), určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů, výši základního kapitálu a výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly každého společníka, počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost. Při založení společnosti může společenská smlouva obsahovat také následující údaje, které se po vzniku a po splnění vkladové povinnosti ze smlouvy vypustí. vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění, údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být voleni valnou hromadou, určení správce vkladů a u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu. Společenská smlouva může být měněna dohodou všech společníků, pro kterou se vyžaduje forma veřejné listiny. V případě, že tak stanoví společenská smlouva, může být měněna i rozhodnutím valné hromady. Návrh na zápis do obchodního rejstříku Návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku podávají všichni jednatelé. Pokud se návrh na zápis podává v listinné podobě, musí být úředně ověřena pravost podpisů všech jednatelů. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, která návrh na zápis podává. Jednatelé mohou zmocnit k vypracování a podání návrhu na zápis i jiné osoby, například advokáta. Pravost podpisů na plné moci musí být úředně ověřena. 2. Právní stránka založení firmy 20

23 2.5 Zdravotní pojištění a sociální zabezpečení Zdravotní pojištění K placení zdravotního pojištění se OSVČ musí přihlásit u některé ze zdravotních pojišťoven v ČR. Mezi zdravotní pojišťovny patří: 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VOZP) 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR) 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP) Každá fyzická osoba je povinna účastnit se zdravotního pojištění. Buď jsme: 1. zaměstnanci a zdravotní pojištění za nás platí zaměstnavatel 2. osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 3. osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) 4. nebo za nás platí stát (děti, důchodci, ženy na mateřské dovolené, uchazeči o zaměstnání atd.) Platby pro rok 2015: OSVČ musí platit minimální měsíční zálohu na pojistné Kč OBZP musí platit minimální měsíční zálohu na pojistné Kč OSVČ je povinna se účastnit zdravotního pojištění a předkládat zdravotní pojišťovně: předložit přehled o příjmech a výdajích do 8 dnů oznámit zahájení nebo ukončení výdělečné činnosti odvádět zálohy na pojistné, pokud nejsou osvobozeni do 8 dnů od podání daňového přiznání doplatit rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší pojistného 2. Právní stránka založení firmy 21

24 Sociální pojištění Sociální zabezpečení je v ČR hlavním nástrojem sociální politiky, slouží ke zmírnění sociálních nerovností. Zdravotní pojištění slouží pro úhradu zdravotní péče. K placení sociálního zabezpečení se přihlásíme na příslušné České správně sociálního zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je největší a v rámci státní správy v ČR výjimečnou finančně správní institucí. Pojistné se platí na: 1. důchodové pojištění - slouží k vyplácení různých druhů důchodů (např. starobní, invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí) 2. nemocenské pojištění poskytují se z něj 4 dávky 3. dávky nemocenské 4. podpora při ošetřování člena rodiny 5. vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 6. peněžitá pomoc v mateřství 7. u OSVČ se poskytují dávky nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti: je určen na hmotné zabezpečení poskytované uchazečům o zaměstnání (tzv. podpory v nezaměstnanosti) Povinnosti OSVČ placení pojistného na důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a každoroční podávání Přehledu o příjmech a výdajích musí také oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení den: a) zahájení samostatné výdělečné činnosti b) ukončení samostatné výdělečné činnosti c) zániku oprávnění vykonávat samostatné výdělečné činnosti d) od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti e) zániku důvodu pro výkon samostatné výdělečné činnosti, tj. např. den, od kterého nevykonává zaměstnání atd. Platby pro rok 2015: OSVČ musí platit zálohy na pojistné v minimální výši Kč. 2. Právní stránka založení firmy 22

25 Zdroj: - Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Důležité otázky a odpovědi: Co je to jednotný registrační formulář? Jednotný registrační formulář (JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které musí podnikatel splnit před vstupem do podnikání na živnostenském úřadě, příslušné správě sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně. Náležitosti jednotlivých úřadů se spojily do jednoho formuláře. Jednotným registračním formulářem můžeme najednou provést všechna potřebná ohlášení a registrace - živnost, daňovou registraci i oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Který úřad Vám přidělí identifikační číslo IČ a k čemu slouží? IČ je unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, fyzické osoby nebo organizační složce státu. Právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku přidělí IČ rejstříkový soud. Fyzickým osobám provozující živnost živnostenský úřad. A kde získáte daňové identifikační číslo DIČ? DIČ se přiděluje teprve po přidělení IČ. DIČ přiděluje po zaregistrování finanční úřad. Co je to výpis z živnostenského rejstříku? Vydává se po zápisu do živnostenského rejstříku v listinné nebo elektronické podobě. Co je to živnostenský rejstřík? Je informační systém veřejné správy, který spravuje Živnostenský úřad ČR. Zapisují se zde údaje, které souvisejí s provozováním živnosti (seznam všech živností v daném regionu). Co je to obchodní rejstřík? Je veřejný rejstřík, do kterého se zapisují údaje, které stanoví zákon o podnikatelích (veřejný seznam všech právnických osob a fyzických osob, které podnikají ve větším rozsahu). Vede ho příslušný rejstříkový soud, kterým je krajský soud. 2. Právní stránka založení firmy 23

26 Pro zdatnější žáky něco navíc Další typy obchodních společností Ukazatel Počet zakladatelů Veřejná obchodní společnost (v. o. s.) Nejnižší počet: 2 fyzické nebo 2 právnické osoby nebo kombinace, vždy nejméně 2 osoby. Nejvyšší počet není omezen. Komanditní společnost (k. s.) Nejnižší počet zakladatelů: 2 osoby. Nejvyšší počet není omezen. Akciová společnost (a. s.) Nejnižší počet zakladatelů: 1 fyzická nebo 1 právnická osoba. Nejvyšší počet není omezen. Minimální výše základního kapitálu Rozsah splacení vkladu při vzniku Lhůta splacení vkladu Počet hlasů ke vkladu 0 (pokud neomezen společenská smlouva nestanoví jinak) 0 podle společenské smlouvy 0 Podle společenské smlouvy, jinak bez zbytečného odkladu Není vázán ke vkladu každý společník 1 hlas (společenská smlouva může určit jiný počet hlasů). Každý společník 1 hlas (společenská smlouva může určit jiný počet hlasů) Kč nebo EUR 30 % jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akcií a případné emisní ážio Určená stanovami, nejpozději do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku Hlas spojen s akcií (na akcie se stejnou jmenovitou hodnotou stejný počet hlasů). Ručení Ručí za dluhy společně a nerozdílně celým svým majetkem, ručí neomezeně. Komplementář ručí neomezeně, komanditista ručí do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v OR. Akcionář neručí za závazky společnosti. 2. Právní stránka založení firmy 24

27 Orgány společnosti Zakladatelský dokument Statutární orgán všichni společníci (společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem jsou pouze někteří společníci nebo jeden z nich). Zakládá se písemnou společenskou smlouvou s úředně ověřenými podpisy společníků. Statutární orgán všichni komplementáři, společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem společnosti jsou pouze někteří z komplementářů nebo jeden z nich. Zakládá se písemnou společenskou smlouvou s úředně ověřenými podpisy společníků. Valná hromada, statutární orgán představenstvo, dozorčí rada, další dle stanov. Na základě stanov Průvodce shrnutí kapitoly Být svým pánem a zkusit podnikání není jednoduchá cesta bez rizika, ale překážky jsou od toho, aby se překonávaly. Nemusí to být rozhodnutí na celý život, je ale nutné se dobře připravit. Po prostudování zákona o živnostenském podnikání a zvolení živnosti se můžete pustit do práce. Při rozhodování, která živnost je ta nejvýhodnější, je tady malé zamyšlení. Využít svůj koníček k podnikatelským účelům je velice výhodné, protože již částečně, z pohledu zákazníka, máte zmapovaný trh. Stačí se dozvědět o něm více z pohledu nabízejícího. 2. Právní stránka založení firmy 25

28 3 ŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Organizační strukturu využijeme ve firmě, kde je nezbytný soulad práce a lidí. Klíčová slova této kapitoly: řízení a organizování práce organizační struktura firmy 3.1 Řízení Řízením rozumíme usměrňování činností a výrobních faktorů tak, aby byly zajištěny všechny činnosti podniku a dosaženo určitých cílů. Řízení je často označováno názvem management. Při řízení vznikají vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Dobrý podnik při řízení hledí do budoucna a přitom nezapomíná na každodenní řízení. Řízení dělíme na koncepční dlouhodobé, na několik let dopředu a operativní krátkodobé, řízení firmy každý den, měsíc. Řízení obsahuje tyto složky: plánování - určují se cíle - jakou činnost budeme vyvíjet, v jakém rozsahu, v jaké lhůtě. Všechny úkoly a cíle se stanovují v plánování. organizování určují se útvary, které budou činnost provádět, přidělí se úkoly jednotlivým zaměstnancům, určí se, jak budou činnosti probíhat. motivace a vedení pracovníci jsou vedeni tak, aby byli ochotni plnit cíle dané plánem. kontrola zjišťuje se, jaký je skutečný stav a jak se liší od plánovaného stavu a proč se liší. Přijímají se opatření k případné nápravě. Budeme se věnovat pouze jedné složce řízení, a tou je organizování. 3. Organizační struktura firmy 26

29 3.2 Organizování Abychom zajistili všechny úkoly a cíle, které se určují v plánování, potřebujeme uspořádat činnosti. Tzn., musíme určit postup vykonání, kdo a kde bude činnost vykonávat. Posláním organizování je zajistit dosažení stanovených cílů a určit, jak bude organizace uvnitř uspořádána. Kroky k organizování jaké pracovní činnosti se budou uskutečňovat a v jakém čase co všechno je třeba udělat k zajištění naplánovaných úkolů. co budeme potřebovat k uskutečnění činností a kdo je uskuteční např. seskupení vymezených činností podle určitých kritérií, kdy práce není chaotická a je organizovaná. Stanovit, kolik lidí a s jakými konkrétními úkoly bude práci zajišťovat. Na základě seskupení vymezených činností nám vznikne organizační struktura. 3. Organizační struktura firmy 27

30 3.3 Organizační struktura Organizační struktura je soubor prvků (úseku, odboru, oddělení, atd.) a vazeb mezi nimi např. popis jednotlivých činností, které mají zaměstnanci vykonat. Organizační struktury jsou graficky zobrazovány v organizačních schématech. Důležité otázky a odpovědi. Jaké mohou být organizační stupně? Korporace, divize, provoz a dílna Jaké rozlišujeme úrovně řízení? 1. Vrcholový management ředitel firmy 2. Střední management např. vedoucí provozu 3. Nižší management vedoucí pracovníci, např. mistři. Kdo je to manažer a podnikatel? Manažer je profese a je zodpovědný za dosahování cílů. U malých korporací je vlastník a ředitel jedna osoba. Ve velkých korporacích je mnoho manažerů, kteří nejsou majiteli. Takový manažer, pokud bude neúspěšný, přijde o své místo. Podnikatel, když bude neúspěšný, může zkrachovat a přijít o všechno. 3. Organizační struktura firmy 28

31 Ukázka jednoduché organizační struktury ředitel a jednatel Jan Novák právní a ekonomické oddělení Jana Čtvrtníčková zásobovací a odbytové oddělení Pavel Polička oddělení marketingu Marian Koukolík Ukázka popisu činností Ředitel firmy, jednatel Plní ve firmě rozhodující roli, je zodpovědný za celkový chod firmy a vzhledem v největšímu vloženému kapitálu má i největší podíly ze zisku. Dále se stará o řízení, plnění a kontrolu úkolů ve firmě. Ředitel vede pravidelné porady, kde jsou rozděleny úkoly a termíny plnění. Právní, ekonomické a personální oddělení Hlavní činnosti právního oddělení budou spojeny zejména se založením fiktivní firmy a její registrací. Dále plní funkci personálního oddělení a sestaví se všemi zaměstnanci pracovní smlouvu. V rámci ekonomického oddělení vede účetnictví a zajišťuje výplaty a veškerou evidenci mezd. Zároveň odpovídá za řádné odvody daní a správné vyplnění daňového přiznání. Zásobovací a odbytové oddělení Oddělení zásobovací a odbytové musí především zajistit veškeré vybavení a zásoby, potřebné pro řádný chod firmy. Jde o zajištění vybavení firmy, a jednak o zajišťování zásob materiálu nezbytného pro výrobky, které bude firma prodávat. S tím souvisí pořizování veškerých písemností v této oblasti. Dále ve spolupráci s marketingovým oddělením zajišťuje odbyt firmy. 3. Organizační struktura firmy 29

32 Oddělení marketingu Hlavní úkol oddělení marketingu je příprava nabídkového katalogu, který je nezbytný pro řádné fungování firmy. Dále se stará o reklamu, a to jak v místě působení, tak na internetu. Bude spolupracovat s odbytovým oddělením. Public relation Hlavní činností public relation je styk s veřejností a komunikace se zahraničními obchodními partnery. Ve spolupráci s ředitelem firmy vyhotovuje zápisy z jednání, předkládá řediteli ke schválení a zajišťuje rozeslání všem zaměstnancům firmy. 3. Organizační struktura firmy 30

33 Ukázka zápisu z jednání Kvalita, s. r. o., Polníčkova 15, Praha Zápis č. 1/2015 z porady pracovníků firmy Kvalita, s. r. o., která se konala 2. února 2015 šestou vyučovací hodinu v počítačové učebně č 222. Poradu řídila: Pavla Nováková Program jednání: 1. Organizační záležitosti 2. Úkoly Průběh porady: Pavla Nováková, ředitelka firmy, přivítala všechny žáky (zaměstnance) a dnešní poradu zahájila. 1. Organizační záležitosti WEB podklady se odevzdávají J. Novákovi vedoucí oddělení marketingu rozdělení funkcí a popis funkcí P. Nováková právní stránka firmy J. Čechová navštíví živnostenský úřad ředitel bude dohlížet na to, aby byli všichni pracovníci stejně vytížení 2. Úkoly zpracovat a dodat fotky do podnikatelského záměru J. Čechová, termín do zpracovat rozpis funkcí ve firmě J. Otisk, termín splnění do tvorba webových stránek firmy J. Kavan, termín splnění do A. Formandl Všechny vypracované úkoly se zasílají na: P. Nováková poděkovala za účast a dnešní poradu ukončila. Praha Zapsala: S. Kadlecová Schválila: 3. Organizační struktura firmy 31

34 Průvodce shrnutí kapitoly. Při druhé složce řízení organizováním vytváříme trvalé vztahy pravomoci a odpovědnosti výsledkem je organizační struktura firmy. Záleží na každé firmě, aby si vypracovala takovou organizační strukturu, která bude nejlépe vyhovovat organizaci práce ve firmě. Je důležité, abychom si uvědomili, jak se odlišuje organizace práce osoby samostatně výdělečně činné a firmy, ve které jsou zaměstnanci. 3. Organizační struktura firmy 32

35 4 MARKETING Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Ve čtvrté kapitole se dozvíme vše o marketingu a především o podnikatelské koncepci. Jak si ověříme, že všechny naše teorie o prodeji našich výrobků a služeb jsou správné? Klíčová slova této kapitoly: marketing podnikatelská koncepce segmentace trhu marketingový plán SWOT analýza Cena 4.1 Co je to marketing? Chceme být úspěšní, chceme, aby se naše výrobky nebo služby prodávaly a abychom vytvářeli zisk. Předpokládáme, že bude o naše produkty zájem. Půjdou naše produkty na odbyt, nebo budou ležet ladem? Jak si ověříme, že naše teorie jsou správné? Jestli je a bude firma úspěšná, se projeví až na trhu. Abychom uspokojili zákazníka a abychom zároveň vytvořili i zisk, musíte mít k dispozici spoustu informací a poznatků o trhu, na kterém budete prodávat. A právě marketing je nauka o trhu. Marketing je prostě podnikatelská metoda nebo koncepce. Marketing je podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výkony, vytvářet trh a pečovat o něj. Základem marketingu je poznání, že cíle podniku může být dosaženo v tom případě, pokud správně rozpoznáme přání a potřeby kupujících. 4. Marketing 33

36 Chvilka k zamyšlení. Co je cílem marketingu? 1. Zajistit firmě dlouhodobý odbyt jeho výrobků a služeb na trhu. 2. Úspěšnost podniku na trhu jak dokážeme uspokojit potřeby zákazníka, aby byl spokojený. 3. Přání a potřeby zákazníků si zjišťuje firma sama tzv. průzkumem trhu. Pro správné pochopení funkce marketingu si připomeneme posloupnost vývoje marketingu: 1. Čím levnější výrobek, tím se lépe prodá výrobní podnikatelská koncepce. Ta převládala na začátku rozvoje podnikání. Zaměřuje se na zdokonalování výrobního procesu nové technologie, vhodné materiály a zvyšování produktivity práce, které vedou ke zlevnění výrobků. Vyrábí se pro masovou spotřebu. Představitelem této koncepce byl Baťa, Henry Ford, který zavedl pásovou výrobu. Někteří podnikatelé tuto koncepci využívají stále. Ve vyspělých zemích není cena jediným parametrem výrobku, který určuje jeho prodejnost. 2. Kvalitní zboží si svého zákazníka vždycky najde výrobková podnikatelská koncepce. Převládá v době hospodářské krize, kdy sílí nezaměstnanost a lidé mají málo peněz. Firmy se zaměřují na užší okruh movitých zákazníků, vychází vstříc individuálním požadavkům zákazníka. Zaměřují se na vysokou kvalitu, které ale odpovídají vysoké ceny. Velký důraz se klade na inovaci a technický rozvoj. 3. Výrobek prodává reklama prodejní podnikatelská koncepce, která je založena na reklamě. Obrovský rozmach masmédií, především televize, rozhlasu a tisku, toto období je typické nejen účelným využitím, ale až přeceněním úlohy reklamy. 4. Pokud zákazníkům vyhovíme lépe než konkurence, budeme úspěšní, marketingová podnikatelská koncepce. Vyskytuje se v období, kdy je trh nasycený a v hospodářsky vyspělých zemích převládá krize z nadvýroby. Tato koncepce poznává nejdříve zákazníka a jeho potřeby a možnosti, a pak teprve vyrábí a prodává. Vychází z potřeb zákazníků a podle nich utváří nástroje marketingu (4 P) product (produkt) price (cena) placement (distribuce) promotion (propagace). 4. Marketing 34

37 5. Výrobek, který ohrožuje životní prostředí nebo morálku, na trhu neobstojí, sociální koncepce marketingu. Tzn., že v úvahu se berou potřeby celé společnosti zvažují se dopady činnosti na životní prostředí, etiku, sociální vztahy apod. Je odrazem uvědomování si širších společenských zájmů ve spojitosti s životním prostředím, etikou, sociálních vztahů apod. (např. výroba oděvů z kožešin). 4.2 Segmentace trhu důležitý krok k sestavení marketingového plánu Zákazníka si můžeme vybrat sami. Jedním ze základních znaků marketingu je, že se zaměřuje na zákazníka, jeho potřeby a přání. Abychom se mohli zaměřit na zákazníka, musíme si určit, na jakou konkrétní skupinu a jak velkou se chceme zaměřit. Každý druh zboží má svého potencionálního zákazníka, například oděvy pro těhotné ženy si nebudou kupovat všechny ženy. Skupina potenciálních zákazníků tvoří poptávku po zboží a prodejce daného zboží tvoří nabídku. Tím vzniká trh určitého zboží. Chvilka k zamyšlení Každý podnikatel si zvolí vlastní strategii nabídky. Můžeme si zvolit: 1. hromadný marketing začneme vyrábět pouze jeden druh výrobku a ten pak budeme nabízet potencionálním zákazníkům (hlavními znaky jsou levná výroba i reklama). 2. diferencovaný marketing zaměříme se na výrobu různých druhů jednoho výrobku (výroba bude dražší). 3. cílený marketing vybereme si cílovou skupinu (např. sportovci). 4. Marketing 35

38 4.3 Marketingový plán? Marketingový plán je základním nástrojem každodenního řízení ve firmě a koordinování marketingových aktivit podniku. Měl by být detailní a zpracovaný v písemné podobě, tzn., že by měl být vždy přístupný. Podkladem pro vypracování marketingového plánu je marketingový výzkum a analýza. Kroky k sestavení marketingového plánu: 1. Zjistit stav trhu (technický a technologický pokrok, právní předpisy, hospodářská a politická situace, charakteristika obyvatelstva věk, vzdělání, kupní síla ) 2. Výběr segmentu trhu zaměření na cílovou skupinu zákazníků s podobnými potřebami = segment trhu. Nabídka se přizpůsobuje požadavkům zákazníků. Trh spotřební prodáváme obyvatelstvu, trh organizací dodávky materiálu, strojů do firem. 3. Analýza konkurence konkurence cenová (konkuruje výše ceny) a necenová (konkurence provedením produktu) 4. Analýza stavu podnikajícího subjektu zjistíme pomocí SWOT analýzy. 4.4 SWOT analýza Je to jednoduchá metoda, pomocí které zjistíme silné a slabé stránky naší firmy, jaké jsou příležitosti a jaké hrozby přicházejí z okolí. Mezi silné a slabé stránky naší firmy můžeme zařadit např. ukazatele kvalita produktů, cena, přístup k zákazníkům, kvalifikace zaměstnance, strategická pozice firmy, tzn. vzdálenost od centra města, možnost parkování, jak dlouho působí firma na trhu, jak velký má základní kapitál. Příležitosti a hrozby naší firmy, kam patří například změny zákonů, hospodářská krize, snadný vstup na nové trhy, moderní trendy v technologiích, politické změny. 4. Marketing 36

39 Ukázka SWOT analýzy Silné stránky - výrobě je věnována maximální péče - vyrábíme vysoce kvalitní zboží - cenu přizpůsobujeme zákazníkovi Příležitosti - příznivé podmínky na trhu - moderní trendy v technologiích - příznivé změny v politice Slabé stránky - jsme neznámá firma - musíme získat důvěru zákazníků - vybudovat dobré postavení na trhu Hrozby - vznik jiné firmy se stejným zaměřením - nepříznivé změny zákonů - zvýšení rizik prodeje 4.5 Průzkum trhu Je zkoumání a snaha zjistit, jaký by byl zájem o naše produkty, zda můžeme dosáhnout zisku, jak můžeme nabídku zatraktivnit, jak nejlépe zacílit propagaci firmy. 1. Vlastními silami Základním cílem průzkumu trhu je získat odpovědi na některé otázky: Bude o naše produkty zájem, jaké výhody máme zvolit, kde a jak mám oslovit potencionální zákazníky. Primární výzkum je založen na práci v terénu a přímém kontaktu s potencionálními zákazníky: pozorování, dotazování, experiment. 2. Pomocí dotazníků osobní dotazování, telefonické dotazování, zasílání dotazníků. 4. Marketing 37

40 4.6 Průzkum konkurence Pokud budeme pozorovat konkurenty, můžeme se poučit z jejich chyb i úspěchů. Můžeme také získat informace o tom, jak je trh rozdělen a jak můžeme na trhu získat náš podíl. Jestli můžeme konkurovat například kvalitními výrobky. Průzkum konkurence můžeme rozdělit podle činnosti, kterou jsme si vybrali pro podnikání: nákup a prodej, výrobní firma, služby. Většinou si o konkurenci děláme písemné záznamy formou jednoduchých formulářů. 4.7 Informační systém marketingu Na podnikání se musíme dobře připravit. Informace dělíme na: Vnitřní zdroje takové informace, které získáme, až s podnikáním začneme, například z našeho účetnictví, z vlastních zkušeností s nabídkou výrobků a služeb. Vnější zdroje jsou informace, které získáváme pozorováním, průzkumem trhu formou dotazníků, pohovoru se zákazníky. 4.8 Stanovení ceny Cena je vyjádřena v penězích, které musíme zaplatit, abychom produkt získali. Při tvorbě ceny musíme vycházet z nákladů a také ze zisku. Stanovení ceny patří k nejobtížnějšímu marketingovému rozhodnutí. Nejdůležitější, co musíte při stanovení ceny zvážit, je, jakého cíle chceme cenou dosáhnout. Například: potřebujeme jako firma přežít to jde jen krátkodobě chceme likvidovat konkurenci cena pod vlastními náklady, to lze také jen krátkodobě snažíme se o co nejvyšší zisk chceme co nejrychlejší návratnost pořízených investic (vyšší cena) 4. Marketing 38

41 Zákon nabídky a poptávky cenu můžeme zvyšovat, pokud bude poptávka po našem zboží větší, než je nabídka. Naopak, pokud poptávka po zboží klesá a zboží zůstává na pultech, musíme cenu začít snižovat. Je důležité si vybrat jednu z metod stanovení ceny: 1. Nákladově orientovaná cena cena vychází z úplných nákladů na výrobu a zisk (marže). Je nejjednodušší metodou stanovení ceny (tzv. kalkulace). 2. Konkurenčně orientovaná cena - buď stanovíte cenu vyšší, pokud prodáváme značkové a kvalitní zboží, nebo cenu nižší, pokud se podbízíme zákazníkovi, počítáme s tím, že hodně zákazníků si koupí naše výrobky, tzn., že zisk na jednom výrobku bude nízký, ale celkový zisk bude velký. 3. Poptávkově orientovaná cena cena podle hodnoty vnímané zákazníkem. Je založena na přesvědčení zákazníka, že zboží mu přináší mimořádné uspokojení potřeb a že si ho nikde jinde koupit nemůže. 4. Marketing 39

42 Pro zdatnější žáky něco navíc Kalkulace ceny a kalkulační vzorec slouží k zjištění nákladů a dalších faktorů, které ovlivňují výši ceny. Pomocí kalkulace zjistíme konečnou cenu jednoho výrobku. Kalkulace se dělí na předběžnou a výslednou. Ukázka kalkulačního vzorce: Kalkulační položka 1. Přímý materiál (spotřeba na jeden výrobek) 2. Přímé mzdy (cena práce zaměstnanců na jednom výrobku) 3. Ostatní přímé náklady (zdravotní a sociální pojištění placené za zaměstnance, materiál na výrobu nitě) 4. Výrobní režie (další náklady, např. el. energie) Vlastní náklady výroby 5. Správní režie (telefon, administrativní pracovníci, účetní) Vlastní náklady výkonu 6. Odbytové náklady (marketing, doprava) Úplné vlastní náklady výkonu 7. zisk Prodejní cena bez DPH 8. DPH (daň z přidané hodnoty) Prodejní cena s DPH Kč Průvodce - shrnutí kapitoly. Marketing je nauka o trhu a v tržním hospodářství má klíčovou pozici. Segmentaci trhu využíváme k tomu, abychom se zaměřili na konkrétní zákazníky a na jejich speciální požadavky. Marketingový plán rozhoduje o budoucím vývoji firmy. Ke stanovení ceny potřebujeme znát naše úplné náklady, konkurenční ceny, daňové zákony. 4. Marketing 40

43 5 PROPAGACE A FIREMNÍ KULTURA Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Prodej je jednou z činností firmy a v zájmu každé firmy je zvýšit prodej svých výrobků nebo služeb. Propagace je forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím. Klíčová slova této kapitoly: propagace, podpora prodeje reklama, public relation prodejní personál, přímý marketing firemní kultura logo, vizitky, jmenovky leták, katalog akční nabídka 5.1 Propagace Propagace by měla upoutat pozornost zákazníka a přimět k nákupu nebo objednávce. Propagaci dělíme na: 1. Podpora prodeje zde můžete poskytovat vzorky zboží, kupóny k odběru zboží se slevou, možnosti ochutnávek, výstavek zboží a jeho prezentace apod. Patří zde i firemní propagace v podobě reklamních předmětů s logem, prodejních soutěží atd. 2. Reklama je neosobní forma propagace uskutečňována pomocí médií (reklama v televizi, rozhlase, inzeráty v novinách, reklamní tabule, plakáty, výlohy, facebook, internet apod.). Velkou výhodou je masovost, ale různé druhy reklamy jsou také různě nákladné. 3. Prodejní personál jedná se o prodavače v obchodě, obchodní cestující. Vyškolený a schopný personál je nejlepší formou osobní propagace. Jedinou nevýhodou je úzký okruh zákazníků. 5. Propagace a firemní kultura 41

44 4. Public relation neboli styk s veřejností. Hlavním úkolem je vytvářet příznivé povědomí o firmě. Hlavními nástroji jsou publikace, akce, zprávy, projevy, články v novinách, rozhovory v televizi, projevy na veřejnosti atd. 5. Přímý marketing zpracování katalogů, teleshopping a různé zásilkové katalogy, např. Quelle. Často nacházíte v poštovních schránkách nabídky ke zvýhodněným nákupům, lákadla k zapojení do soutěže o milionové výhry, internetový obchod. Určování rozpočtu na propagaci metodou: 1. možnosti kolik firmě zbude peněz 2. procenta z příjmu na propagaci si musí výrobek nebo služba vydělávat sám 3. cíl úkol stanovíme si cíl a podle toho určíme, kolik stanovíme na propagaci, abychom cíle dosáhli 4. metoda konkurenční rovnosti na propagaci dáváme přibližně stejně jako konkurence 5.2 Firemní kultura Firemní kultura je známkou vyspělosti firmy. Firemní kulturu má každá firma, je to souhrn toho, jak se většina pracovníků firmy drží nejen psaných, ale zejména nepsaných pravidel. Firemní kultura ovlivňuje chování všech pracovníků. Corporate identity je firemní kultura. Musí být stvrzována chováním firmy a veškerou vnitřní i vnější komunikací. Sociální dovednosti Sociální dovednosti můžeme označit jako soubor společenských a kulturních dovedností. Sociální dovednosti získáváme pozorováním, rozeznáváním nebo různými způsoby sociálního učení, je to nepřetržitý a celoživotní proces. Mezi sociální dovednosti můžeme zařadit umění jednat s lidmi, asertivní chování, verbální a neverbální komunikaci, morální kodex. 5. Propagace a firemní kultura 42

45 Vizitky Každý, kdo něco prodává, rozdá týdně několik svých vizitek.vizitka je často tím jediným, co si potenciální zákazník z našeho setkání odnese.vizitku rozdáváme, i když potkáme někoho, kdo by mohl mít zájem o naše služby či výrobky mimo pracovní dobu. Vizitka slouží při komunikaci firmy s obchodními partnery, zákazníky a veřejností. Vizitka má být přehledná a snadno čitelná. Firemní vizitky mají představit osobu jako představitele firmy. Předávání vizitek je součástí kontaktování v obchodním procesu. Nejdůležitější je mít vizitku připravenou, nejlépe ve speciálním pouzdře. Předání vizitky následuje po pozdravu a podání ruky. Host předává vizitku jako první, hostitel jako druhý. Doporučené rozměry vizitky jsou 9 x 5 cm. Informace na vizitku: jméno firmy a její činnost logo, adresa (sídlo) firmy, telefonní číslo, , web údaje o osobě (jméno, příjmení, titul, funkce) Jmenovky Od vizitek se trochu liší slouží k označení zaměstnance na firemních akcích, např. výstavách, veletrzích, prodejních akcích. Své místo mají na oděvu vhodně připevněné. Pro jmenovky se používají plastové obaly nebo si je firma může vyrobit sama. Informace na jmenovku: jméno firmy a její činnost logo, údaje o osobě (jméno, příjmení, titul, funkce) 5. Propagace a firemní kultura 43

46 Logo Logo je grafická značka firmy, která se uvádí na všech produktech, propagačních materiálech, obchodních písemnostech a tvoří povědomí o značce. Logo má být srozumitelné, jednoduché, zapamatovatelné. Reprezentuje firmu a má působit nenásilně. Každé logo má být originální a jasně rozpoznatelné. Logo: Bez loga, barevné identity, vizuálně dobře provedené propagace nebude vaše firma viditelná. Slogan Reklamní slogany jsou dlouhou dobu součástí působení obchodních společností na veřejnost. Slogan by měl říct něco jasného a smysluplného, něco co dokáže zákazníka zaujmout. Pokud nedokážeme pro svou firmu vytvořit slogan krátký a výstižný, raději se do jeho tvorby nepouštějte. Jak postupovat při tvorbě takového sloganu? Nejprve vymyslete, jaké sdělení chcete předat. Pak vyberte taková slova, která charakterizují vaši činnost. Použijte svou kreativitu, buďte originální, konkrétní a jasně sdělte, co chcete. Navrhnout originální a opravdu dobré heslo není jednoduché. Leták Na leták umísťujeme název firmy, logo, adresu, nabídku výrobků nebo služeb, kontaktní údaje, případně slevy nebo popis podpůrné akce, datum, do kdy je nabídka platná. Akční nabídka je platná pro určité časové období a musí být na letáku uvedena. Patří zde různé slevy, výprodeje, zdarma atp. Slouží k podpoře prodeje a ke zvýšení obratu. 5. Propagace a firemní kultura 44

47 Leták: Leták propaguje výrobek, činnost, firmu apod. Může mít velikost formátu papíru A4, A5, A6. Informace na leták: jméno firmy a její činnost, logo, adresa (sídlo), nabídka výrobků a služeb, kontaktní údaje. Katalog Katalog může mít různou formu, zvláštním případem katalogu je např. kartotéka (neboli lístkovnice). Je to vhodně uspořádaný seznam, soupis zboží a služeb, které firma nabízí zákazníkům. Obsah katalogu: obal katalogu, úvodní strana, informace o firmě, nabídka výrobků a služeb, ceník, obchodní podmínky, objednávka. 1. Obal katalogu vrchní + zadní strana musí zaujmout. Má vyzvat k prohlédnutí. Přední strana obsahuje: logo, název firmy, název činnosti, vhodný obrázek, slogan, informace o období, pro které je platný. Zadní strana obsahuje: adresu firmy, kontaktní údaje (telefon, fax, , web), vhodný obrázek. 2. Úvodní strana má naladit zákazníka a motivovat k nákupu. Je vhodné umístit slogan. 3. Informace o firmě historie firmy, poslání, vize, sídlo, kontaktní údaje, mapa, kde ji můžete najít. 5. Propagace a firemní kultura 45

48 4. Nabídka výrobků nebo služeb přehledné členění, označení výrobku nebo služby číslo produktu, stručný popis, barva, velikost, provedení, cena, obrázek. Nabídka musí být přehledná, nesmí být poloprázdná nebo přeplněná. 5. Ceník součást katalogu, musí být přehledný. Cena se uvádí bez daně z přidané hodnoty nebo včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Ceníky zpracováváme formou přehledné tabulky (nadpis, platnost, číslo a název produktu, jednotka, cena za jednotku a cena celkem včetně DPH, číslo stránky katalogu). 6. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí katalogu. Bankovní spojení, doba splatnosti, akceptované platební karty, záruční lhůty, podmínky reklamace, dodací lhůta. 7. Objednávka nebo odkaz na webovou objednávku. Prezentace Prezentace slouží k představení firmy zákazníkům, obchodním partnerům a široké veřejnosti. Měla by být poutavá, srozumitelná. Prezentaci zpracováváme v Power pointu a využíváme při představení investorům na veletrzích. Obsah prezentace: Úvod stručné představení firmy a prezentujících (předmět podnikání, historie, úspěchy na trhu). Slogan Obsah čeho se prezentace bude týkat Nabídka výrobků a služeb kvalitní fotografie, stručný nadpis a popis. Akční nabídka Kontaktní údaje sídlo firmy, web, telefon, Propagace a firemní kultura 46

49 Poděkování za pozornost Velikost písma aspoň 28 bodů aby bylo čitelné i pro posluchače, kteří sedí ve větší vzdálenosti. Katalogy a firemní prezentace. Firemní prezentace a katalog výrobků jsou významným marketingovým nástrojem. Grafická příprava Grafická podoba brožury by měla být jasná, jednoduchá a přehledná. Tisk a formát papíru Zvýšené náklady na tisk se obvykle dostatečně vrátí s přílivem získaných zakázek. Průvodce - shrnutí kapitoly. 1. Můžeme si dát inzerát do tisku, 2. Důkladná propagace webových stránek, 3. Zaměříme se na určitý okruh zákazníků, 4. Využíváme jakékoli společenské události k propagaci firmy. 5. Propagace a firemní kultura 47

50 6 ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Zahájení podnikání patří mezi důležité rozhodnutí, které musíme dobře uvážit. Sestavení zakladatelského rozpočtu patří mezi první kroky před tím, než začneme skutečně podnikat, a je součástí podnikatelského plánu. Zakladatelský rozpočet znamená, že si souhrnně vyčíslíme, co nás podnikání bude stát a kolik si můžeme vydělat. Klíčová slova této kapitoly: Zakladatelský rozpočet hmotný, nehmotný, finanční majetek a drobný hmotný majetek zdroje financování variabilní a fixní náklady příjmy a výdaje 6.1 Zakladatelský rozpočet Zakladatelský rozpočet je nejdůležitější výstup podnikatelova snažení o řešení ekonomické stránky jeho podnikání. Pokud si jako podnikání zvolíme například nabídku služeb po internetu, budeme pravděpodobně potřebovat počítač a telefon s připojením na internet a místnost, kde můžeme v klidu pracovat. Pokud se však zaměříme na výrobu, prodej produktů a služeb, výběr zaměstnanců a hledání investorů, musíme vypracovat podrobný zakladatelský rozpočet. Zakladatelský rozpočet se skládá z těchto částí: Rozpočet nákladů, výnosů (příjmů a výdajů) a zisku vycházíme z předpokládaného objemu prodeje, vznikajících nákladů jednorázových na začátku vstupu do podnikání, opakovaných opakujících se každý měsíc nebo sezónu. Propočet není jednorázový, postupně se hledají možnosti zvyšování zisku, většinou rozšiřováním prodeje, snižováním nákladů apod. Rozpočtem získáme základní představu o ročním hospodaření firmy a zjistíme výnosnost připravovaného podnikání (velikosti zisku). 6. Zakladatelský rozpočet 48

51 Rozpočet dlouhodobého a oběžného kapitálu (potřebného majetku firmy) a zdrojů jeho financování (vlastní a cizí zdroje) zpracujeme investiční rozpočet a rozpočet potřeby oběžného majetku. V obou případech zjistíte, zda máte dostatečné zdroje krytí. Na základě těchto uvedených rozpočtů zhodnotíme podnikatelský záměr. Výnos by měl být alespoň takový, jaký byste mohli dosáhnout vynaložením kapitálu jiným způsobem (např. uložení peněz v bance, jiné investice). Důležité otázky a odpovědi Co je to majetek firmy? Mezi majetek patří: 1) dlouhodobý majetek (dlouhodobý hmotný majetek, např. budovy, stavby, stroje hodnota je vyšší než Kč a doba používání delší než 1 rok; dlouhodobý nehmotný majetek, např. licence, software, firemní značka hodnota je vyšší než Kč a doba používání delší než 1 rok; dlouhodobý finanční majetek dlouhodobé cenné papíry minimální cena není stanovena. 2) oběžný majetek (zásoby např. materiál, zboží výrobky, krátkodobý finanční majetek např. peníze v pokladně, peníze na bankovních účtech, pohledávky např. částka, kterou mi někdo dluží). Co je to drobný hmotný majetek? Je to majetek, který se ve firmě používá déle než jeden rok, ale cena pořízeného majetku je nižší než Kč. Firma takový majetek považuje za jednorázový náklad. Co jsou to zdroje financování? Kde vezmeme peníze na všechny výdaje na nákup majetku, materiálu, na úhradu nákladů. Zdroje financování dělíme na vlastní zdroje (vlastní kapitál) např. vlastní úspory, vlastní počítač, osobní automobil a cizí zdroje kam patří úvěry, půjčky, leasing. 6. Zakladatelský rozpočet 49

52 Důležité otázky a odpovědi Co jsou to variabilní náklady? Variabilní náklady jsou proměnlivé a jsou závislé na množství vyrobených kusů nebo poskytnutých služeb. Tzn., čím více vyrobíme nebo poskytneme služeb, tím větší budeme mít variabilní náklady. U většiny firem jsou hlavní položkou variabilních nákladů materiál a spotřeba lidské práce. Tyto náklady se mění přímo úměrně tomu, kolik prodáme nebo vyrobíme. Co jsou to fixní náklady? Fixní náklady nejsou přímo závislé na množství vyrobených kusů nebo poskytnutých služeb. Jsou to takové náklady, které musíme platit bez ohledu na to, jestli se naší firmě daří, nebo nedaří. Například jde o náklady na pořízení budov, strojů, informačních technologií a budeme muset platit takové položky, jako je nájemné, elektrický proud, cestovné, i když nebudeme mít ani jednoho zákazníka. 6. Zakladatelský rozpočet 50

53 Jak vypadá zjednodušený zakladatelský rozpočet rozpočet příjmů a výdajů? Co patří mezi výdaje? Nákup drobného majetku např. nákup šicího stroje, regály na vybavení provozovny, pracovní stůl, kancelářská židle, počítač, telefon. Variabilní náklady - nákup materiálu např. látka, jehly, nitě, mzdy zaměstnancům Fixní náklady např. platba za nájem, elektřinu, teplo, odvoz odpadů, kancelářské potřeby, u OSVČ platba sociálního a zdravotního pojištění. Nápověda u OSVČ nebo malé firmy se můžeme inspirovat rodinným rozpočtem výdaje můžeme odhadnout podle spotřeby domácnosti. Pozor! U zaměstnanců musíme kromě hrubé mzdy započítat do nákladů zdravotní a sociální pojištění, které za zaměstnance hradí zaměstnavatel, a to je 34 % hrubé mzdy. Tzn., že v nákladech firmy je za zaměstnance hrubá mzda + 34 % odvod na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele. Jak vypadá zjednodušený zakladatelský rozpočet rozpočet příjmů a výdajů? Jak zjistíme příjmy před začátkem podnikání? Příjmy stanovíme odhadem podle průzkumu trhu, SWOT analýzy, demografických údajů. Už víme, jak se tvoří cena, a určitě už máme představu o tom, jak stanovíme cenu. 6. Zakladatelský rozpočet 51

54 Chvilka k zamyšlení. Náklady jsou hodnota něčeho, co podnik spotřeboval, a kapitál je hodnota něčeho, co podnik má. Pro zdatnější žáky něco navíc Co jsou to odpisy? Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je při užívání opotřebován a jeho hodnota postupně přechází do hodnoty nových výrobků. Opotřebení je fyzické v důsledku užívání nebo morální technický vývoj. Řekneme-li, že majetek odepisujeme, znamená to, že jeho hodnotu nedáme do nákladů firmy jednorázově, ale postupně po částech (ročních odpisech) během několika let. Počet těchto let i metody vypočítání jednotlivých částek ročních odpisů jsou stanoveny příslušnými zákony (zákon o daních z příjmů). Zásada odepisování majetku s delší dobou použitelnosti a vyšší cenou dlouhodobý hmotný majetek cena vyšší než Kč a dlouhodobý nehmotný majetek cena vyšší než Kč je běžná ve všech systémech účetnictví vyspělých států a má vyjádřit skutečnost, že uvedený majetek přináší majiteli hodnotu mnoho let a postupně se opotřebovává. Odpisy slouží k těmto účelům: Účetní odpisy v účetnictví firmy mají zobrazit co nejobjektivněji míru opotřebení majetku a velikost zůstatkové hodnoty majetku (např. pro případ prodeje tohoto částečně opotřebovaného majetku). Sazby odpisů si stanoví účetní jednotka sama podle předpokladu, jak dlouho budeme majetek používat. Daňové odpisy pro účely výpočtu daní z příjmu zase odpisy představují náklad, který snižuje základ ke zdanění zde nezohledňujeme skutečný stav opotřebení majetku, ale celostátně daná pravidla pro výpočet daňových odpisů. Vypočítávají se podle zákona o daních z příjmů, který stanoví pravidla pro výpočet odpisů, které může firma uplatnit jako daňově uznatelný náklad. 6. Zakladatelský rozpočet 52

55 6.2 Cíle zakladatelského rozpočtu 1. Vymezení množství finanční zdrojů pro rozjezd podnikání je velice nutné vědět, kolik budeme potřebovat peněz na začátek podnikání, a musíme také počítat s tím, že na začátku podnikání potřebujeme peníze na výrobu, marketing, služby, ale zákazníci ještě o nás příliš nebudou vědět, tzn., že počáteční tržby budou minimální. 2. Možnosti financování podnikání vyhodnocením kladů a záporů si určit, která z možností (vlastní úspory, budeme hledat společníky, půjčky, úvěry, leasingy) je pro nás ta nejvýhodnější. 3. Předpokládaný finanční vývoj v dalším období zhodnocení, vymezení cílů a plánů na konkrétní časové období, předpokládaný rozsah výnosů, výdajů a zisku. 6.3 Riziko podnikatelského plánu Mezi rizika podnikání patří například samotné rozhodnutí v čem, jak a kde podnikat, cizí kapitál podnikatel podstupuje riziko dluhů, které musí splácet. Další rizikem může být rozhodnutí, že budeme pracovat sami, tzn., že nám nezůstane mnoho času na marketingovou práci, průzkumy trhu, hledání obchodních partnerů, odbytových možností a řadu dalších aktivit. Mnoho času nám zabere i zásobování, styk s bankou, zakládání účtů a administrativní práce vystavování faktur, obchodní korespondence. Budeme muset pracovat mnohem víc hodin denně a také o víkendech, abychom všechno stihli, a nemůžeme onemocnět. Nezůstane nám mnoho času na relaxaci, na oddech pro načerpání sil. Časem budeme muset přemýšlet o expanzi firmy a rozkládání rizik např. zaměstnat kvalifikované pracovníky. Dalším riziko je, že o naše produkty nebude na trhu zájem a že nebudeme schopni získat dostatek financí, pokud nám odběratelé nezaplatí. Chvilka k zamyšlení. Zopakujeme si, z čeho se skládá podnikatelský plán! Titulní list (obchodní název, logo firmy, název podnikatelského plánu, jména zakladatelů, datum založení), obsah, úvod (pro koho je podnikatelský plán napsán), právní stránka založení firmy, popis podnikatelské činnosti a její cíle (jaké výrobky nebo služby budeme poskytovat), marketingová strategie, (dodavatelé, odběratelé, analýza konkurence, SWOT analýza, analýza rizik, propagace (letáky, katalog, prezentace), finanční plány (příjmy a výdaje). 6. Zakladatelský rozpočet 53

56 Ukázka rozpočtu majetku a zdrojů financování Zjednodušený rozpočet majetku a zdrojů financování Majetek firmy Dlouhodobý hmotný majetek Drobný hmotný majetek Zásoby materiál, zboží, výrobky Zdroje financování Vlastní zdroje Cizí zdroje půjčky, úvěry Majetek celkem Zdroje celkem Součet majetku se musí rovnat součtu zdrojů financování majetek = zdroje Ukázka kalkulace příjmů a výdajů Příjmy odhad příjmů Výdaje 1. Příjmy z podnikatelské činnosti 1. Nákup materiálu, zboží 2. Přijaté úvěry 2. Pojistné podnikatele (sociální a zdravotní) 3. Vklad vlastních finančních prostředků 3. Nájemné, elektřina, 4. Ostatní (dary, dotace, finanční 4. Spotřeba energií, pohonných hmot výpomoc) 5. Cestovné, dopravné 6. Pojištění majetku 7. Silniční daň, daň z nemovitosti 8. Reklama 9. Provozní režie (telefon, internet, poštovné, poplatky, kancelářské potřeby) 11. Nákup majetku 12. Splátky úvěrů a půjček 13. Osobní spotřeba nebo mzda zaměstnanci 14. Ostatní platby PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM 6. Zakladatelský rozpočet 54

57 Průvodce shrnutí kapitoly. Na závěr je důležité, abychom si shrnuli několik důležitých informací. 1. Podnikatelský záměr je vlastně marketingový plán. 2. Na počátku podnikání je nápad. Každý nápad musíme ověřit a zjistit, jestli bude o naše nabízené produkty nebo služby zájem průzkum trhu. 3. Stanovení plánu postupu rozhodneme se, jestli budeme podnikat sami, nebo se společníky, případně budeme hledat další možnosti půjčky, úvěry, leasingy, další investory. 4. Zakladatelský rozpočet teď, když jsme schopni odhadnout prodej, cenu a víme, co všechno budeme potřebovat do rozjezdu podnikání, můžeme zpracovat zakladatelský rozpočet. Zakladatelský rozpočet můžeme zpracovat do jednoduché tabulky. 5. Posouzení reálnosti jestli jsme schopni získat finanční prostředky pro náš záměr, jestli budeme mít dostatečnou poptávku. 6. Zakladatelský rozpočet 55

58 7 VZÁJEMNÉ OBCHODOVÁNÍ PRODEJNÍ ČINNOST Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Obchodování je nejdůležitější činností v každé firmě a zároveň je to velmi rozsáhlý a náročný proces. Klíčová slova této kapitoly: obchodní korespondence prodej faktura, paragon 7.1 Obchodování Obchodování spočívá ve vzájemné komunikaci a výměně obchodních a logistických informací. Jedná se o uzavírání obchodních smluv, o zasílání poptávek, nabídek, objednávek, faktur a dalších dokumentů. Jde o navazování kontaktů s budoucími odběrateli a dodavateli a také o obchodování se stálými partnery. 7.2 Prodejní činnost Při prodeji nabízíme své výrobky nebo služby usilujeme o jejich prodej. Při prodeji obyvatelstvu výrobek nebo službu dodáme proti zaplacení hotově a vystavíme paragon. Při prodeji organizacím nejčastěji zašleme nabídku (vyžádanou nebo nevyžádanou). Na nabídku odběratel odpovídá objednávkou, kterou musíme potvrdit podle nového občanského zákoníku. Společně s výrobky nebo službami zasíláme dodací list a daňový doklad fakturu. 7. Vzájemné obchodování prodejní činnost 56

59 Důležité otázky a odpovědi. Co je to faktura? Faktura je daňovým dokladem. Odesílá se spolu s odesláním zásilky. Formulář faktury je možné zakoupit, někdy bývá součástí programu o skladové evidenci nebo účetního programu. Formulář faktury si může každá firma vyhotovit podle svých potřeb jako vlastní originál. Důležité otázky a odpovědi. Jak můžeme fakturu uhradit? Platba faktury jedním z nejdůležitějších údajů je datum splatnosti a forma úhrady faktury. Známe formu bezhotovostního platebního styku (příkaz k úhradě z bankovního účtu, poštovní poukázka) a hotovostního platebního styku. Nejčastější formou bezhotovostního platebního styku je příkaz k úhradě, který se vyhotovuje prostřednictvím internetového bankovnictví nebo vypsáním formuláře v bance. Pokud se firmy nacházejí ve své blízkosti, může se uskutečnit hotovostní platba. 7. Vzájemné obchodování prodejní činnost 57

60 Ukázka zjednodušeného daňového dokladu paragonu a faktury 7. Vzájemné obchodování prodejní činnost 58

61 DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA č. Dodavatel (prodávající) IČ Objednávka číslo DIČ Konstantní symbol DIČ Peněžní ústav číslo účtu kód Odběratel IČ Adresa příjemce: Odběratel (kupující) Způsob dopravy: Datum uskuteč. zdan. plnění Den vystavení daňového dokladu Den splatnosti Pol. č. Označení dodávky Daň. sazba % Jedn. množstvímnožství Cena za jedn. Částka bez DPH Celkem bez daně: 0,00 Celkem DPH: Celkem: 0,00 Pol. nepodléhající DPH: Celkem k úhradě: Počet příloh Razítko a podpis 7. Vzájemné obchodování prodejní činnost 59

62 7.3 Smlouvy s odběrateli a dodavateli Základní pravidla při koupi a prodeji upravuje vždy občanský zákoník. Nejčastěji se uzavírá kupní smlouva. Důležité otázky a odpovědi. Jak se kupní smlouva uzavírá? 1. ústně neexistuje doklad o jejím obsahu, proto se musí písemně potvrdit tzv. obchodním potvrzovacím dopisem. 2. písemně vzniká oboustranným potvrzením určitého dokumentu (potvrzení objednávky, potvrzení nabídky, uzavřením kupní smlouvy 3. elektronicky buď zasíláme objednávku em a stejnou cestou posíláme potvrzení objednávky, nebo objednáváme vyplněním objednacího formuláře prostřednictvím internetu. Vždy je povinností obdržet potvrzení objednávky. 4. takovým jednáním, z něhož je zřejmé, že chceme uzavřít smlouvu, např. vyložením zboží na pás u pokladny. Jak máme správně napsat poptávku a nabídku? Poptávky a nabídky píšeme zpravidla obchodním dopisem nebo em. ČSN doporučuje úpravu obchodních dopisů i ů. U obchodních dopisů i ů vždy ctíme firemní kulturu, proto píšeme jménem firmy, tzn. u právnické osoby v 1. osobě množného čísla a u fyzické osoby můžeme dopis stylizovat v 1. osobě jednotného čísla. Přátelský přístup přispívá k dobrému a trvalému obchodnímu spojení. V obchodních dopisech a ech se nepoužívá podmiňovací způsob. Co je to poptávka? Pokud hledáme vhodného dodavatele nebo projevujeme zájem o bchodní spojení. Nejjednodušší způsob získání informací o dodavateli je z internetu. Důležité informace se můžeme dozvědět z veřejného rejstříku. Vhodného dodavatele můžeme s poptávkou oslovit telefonicky nebo em. 7. Vzájemné obchodování prodejní činnost 60

63 Co je to nabídka? Nabídka vyžádaná je odpověď na poptávku. Nabídka zboží nebo služeb, kterou zasíláme z vlastní iniciativy, je nevyžádaná nabídka. U vyžádané nabídky je zdvořilé poděkovat za poptávku. Nabídka nevyžádaná může mít také formu letáku, u, obchodního dopisu, ochutnávky zboží. 7. Vzájemné obchodování prodejní činnost 61

64 Ukázka poptávky formou dopisu s předtištěnými odvolacími údaji Vala, a. s., Polní 13, Praha VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Ja/10/2015 Stavby, s. r. o. Ing. Janák VYŘIZUJE: Nováková Mlýny 5 TEL.: Brno FAX: DATUM: Dotaz na kompletní opravu budovy Vážený pane inženýre, obracíme se na Vás jako na našeho stálého obchodního partnera. Byli jsme spokojeni s rekonstrukcí chodníků, kterou jste nám provedli minulý rok. V období srpna příštího roku plánujeme kompletní opravu budovy výrobní haly. Máme zájem, abyste nám další rekonstrukci provedli opět. K dopisu přikládáme plány a veškerou dokumentaci. Uvítáme, když nám zašlete předběžnou cenovou kalkulaci. Těšíme se na Vaši odpověď a brzkou spolupráci. S pozdravem Ing. Jaroslav Julík ředitel Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Praze sp. Značka Bankovní spojení: IČO: /0300 DIČ: CZ Vzájemné obchodování prodejní činnost 62

65 Ukázka nabídky formou u Datum: Od: Komu: Předmět: Příloha: , 10:00 h Mimořádná nabídka cukrářských výrobků Ceník cukrářských výrobků.xlsx 39,4 kb Vážení obchodní přátelé, domníváme se, že Vás bude zajímat naše zvýhodněná nabídka cukrářských výrobků. Jako svým stálým odběratelům si Vám dovolujeme nabídnout výrobu a dodávku cukrářských výrobků za výhodné ceny. V příloze zasíláme ceník, kde můžete zjistit, že ceny jsou pro naše stále odběratele velice nízké. Jsme přesvědčeni, že naši nabídku shledáte zajímavou a že se rozhodnete pro objednávku. Připomínáme, že mimořádná nabídka platí pouze do konce příštího měsíce. S přátelským pozdravem Ing. Jan Nováček ředitel 7. Vzájemné obchodování prodejní činnost 63

66 Ukázka objednávky formou u Datum: Od: Komu: Předmět: Příloha: , 10:00 h Objednávka kosmetiky Objednávka kosmetiky.xlsx (11 kb) Vážení obchodní partneři, obracíme se na Vás jako na našeho stálého a dodavatele. Protože máme po vánočních svátcích již prázdné sklady, vybrali jsme si zboží z Vašeho internetového obchodu a v příloze Vám zasíláme kompletní objednávku kosmetiky. Fakturu uhradíme převodem z účtu a zboží si převezmeme na adrese: Janáčkova 5, Praha. Prosíme o potvrzení objednávky. S pozdravem Michal Nováček obchodní manažer 7. Vzájemné obchodování prodejní činnost 64

67 Pro zdatnější žáky něco navíc Ve firmě, podniku či úřadu se setkáme s písemnostmi: při nákupu a prodeji (poptávka, nabídka, objednávka) při nepravidelném průběhu uzavírání a plnění kupních smluv (odběratel odvolává objednávku, urgence, reklamace) při placení a úvěrování (faktura, žádost o úvěr, upomínky) s jednoduchými právními listinami (potvrzenka, plná moc, dlužní úpis) při organizaci a řízení firmy (příkazy, směrnice, pokyny, písemnosti při pracovních cestách, pozvánky na porady, zápisy z porad) personálními (žádost o místo, životopis, pracovní smlouva, dohody, písemnosti při ukončení pracovního poměru) Průvodce shrnutí kapitoly. Osnova poptávky: Způsob získání informací o dodavateli, druh zájmu, popis případné dodávky, návrh dodacích podmínek a výzva k nabídce. Osnova nabídky: Poděkování za poptávku pouze u vyžádané nabídky, popis nabízeného zboží, stanovení dodacích podmínek, jako je cena, místo dodání, doprava, lhůta apod., výzva k objednávce. Osnova objednávky: Poděkování za nabídku, přesný popis objednaného zboží, ostatní dodací podmínky např. množství, jakost, cena, způsob dodání a placení, možné termíny dodávky, ujištění o navázání dobré obchodní spolupráce. 7. Vzájemné obchodování prodejní činnost 65

68 8 ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Cílem daňové evidence a účetnictví je zjistit základ daně, stav majetku a závazků a také výsledky z evidence podnikatelské činnosti využíváme pro další rozhodování a řízení firmy. Klíčová slova této kapitoly: daňová evidence účetnictví 8.1 Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti V současné době můžeme evidovat podnikatelskou činnost těmito způsoby: 1. Daňová evidence je upravena zákonem o daních z příjmů. Musí ji vést fyzické osoby, které dosahují příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (živnostníci, umělci). Osoby samostatně výdělečně činné mají také další možnost, jak evidovat podnikatelskou činnost a to evidencí pouze příjmů, výdaje může uplatnit tzv. procentem z příjmu. 2. Účetnictví je upraveno zákonem o účetnictví a vedou jej právnické osoby a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou a jsou zapsány v obchodním rejstříku. 8. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti 66

69 8.2 Daňová evidence Daňová evidence obsahuje údaje o: 1. příjmech a výdajích zapisování příjmů a výdajů do deníku příjmů a výdajů 2. majetku a závazcích podnikatele zapisování do knihy pohledávek a závazků Důležité otázky a odpovědi Co je to daňová evidence? Daňová evidence obsahuje údaje o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích podnikatele. Jediným požadavkem pro členění příjmů a výdajů je zajistit správné podklady pro výpočet základu daně z příjmů (správně rozdělit příjmy a výdaje na ty, které se zahrnují do základu daně, a na ty, které se nezahrnují do základu daně. Důležité otázky a odpovědi Co patří mezi daňové a nedaňové příjmy? Daňové příjmy např. tržby za prodej zboží, výrobků nebo služeb Nedaňové příjmy např. osobní vklad do podnikání, přijatý úvěr Co patří mezi daňové a nedaňové výdaje? Daňový výdaj zaplaceno za nákup materiálu, bankovní poplatky, nákup počítače do Kč, úroky z úvěru Nedaňový výdaj splátka úvěru, výběr pro osobní potřebu podnikatele, nákup počítače s cenou vyšší než Kč (jedná se totiž o nákup dlouhodobého hmotného majetku, který se do daňových výdajů promítne ve formě odpisů, což je pouze poměrná část z celkové hodnoty za rok). 8. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti 67

70 Deník příjmů a výdajů Do deníku příjmů a výdajů podnikatel zapisuje všechny příjmy a výdaje, které jsou součástí daňové evidence. Úprava deníku příjmů a výdajů není předepsána. Do deníku příjmů a výdajů se zapisují hospodářské operace na základě příjmových a výdajových pokladních dokladů a bankovních výpisů. Ukázka deníku zjednodušeného deníku příjmů a výdajů Zjednodušený deník příjmů a výdajů Číslo Datum Doklad Text Příjmy v Kč Výdaje v Kč 8. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti 68

71 Ukázka deníku z podrobného deníku příjmů a výdajů Zdroj: 8. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti 69

72 Ukázka dokladu příjmový pokladní doklad Ukázka dokladu výdajový pokladní doklad 8.3 Evidence majetku a závazků Podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci, musí podle zákona o daních z příjmů zajistit evidenci majetku a závazků a těchto složek: hmotného majetku, zásob, pohledávek a závazků. 8. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti 70

73 Kniha pohledávek a závazků Pohledávky (to, co nám někdo dluží) a závazky (my někomu něco dlužíme) vedeme v knize pohledávek a závazků. Tuto evidenci můžeme vést odděleně. V knize pohledávek vedeme evidenci vydaných faktur a v knize závazků vedeme přijaté faktury. V případě úhrady faktury (na základě výpisu z běžného účtu nebo příjmového nebo pokladního dokladu) zapíšeme úhradu nejdříve do knihy pohledávek či závazků a pak zaúčtujeme do peněžního deníku. Ukázka knihy vydaných faktur (odběratelé) Evidence vydaných faktur (VF) Kniha pohledávek Číslo Datum Odběratel Fakturovaná Splatná Zaplaceno faktury částka v Kč dne dne doklad VF Penam BÚ 01 VF Jochyk Ukázka knihy přijatých faktur (dodavatelé) Evidence přijatých faktur (PF) Kniha závazků Číslo faktury Dodavatel Číslo dod. FA. Datum vystavení Fakturovaná částka v Kč dne Zaplaceno doklad PF 120 Lavera BÚ 01 PF 121 Astra Pomocné knihy a další evidence Pokladní kniha: zde se evidují peníze v hotovosti a šeky přijaté místo hotových peněz. Pokladní kniha se využívá ve firmách s více zaměstnanci a tam, kde je větší množství plateb v hotovosti. Pokladník vydá na přijatou hotovost příjmový pokladní doklad, při výdeji peněz z pokladny vydá výdajový pokladní doklad. Evidence cenin za ceniny se považují telefonní, CCS a další karty, dálniční známky, poštovní známky, kolky, stravenky apod. 8. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti 71

74 Evidence dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku a uplatňování daňových odpisů: Kroky: 1. Zařazení majetku do příslušné skupiny a zvolíme metodu odpisování (rovnoměrně, zrychleně). 2. Zavedeme inventární kartu pro dlouhodobý hmotný majetek. Ukázka inventární karty Inventární karta automobilu odpisovaného rovnoměrně Inv. číslo Datum pořízení Název Pořiz. cena Roční odpisová sazba Výše odpisů Rok Kč Zůst. cena Datum a způsob vyřaz. 8. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti 72

75 Evidence drobného hmotného majetku: Drobný hmotný majetek je majetek s nižší pořizovací cenou než Kč, ale s dobou životnosti delší než 1 rok. Drobný hmotný majetek se vede v operativní evidenci, např. na kartě zásob. Evidence zásob se vede podle druhů zásob na skladních kartách nebo v knize zásob na základě dokladů příjemek, výdeje, dodacích listů a převodek. Za zásoby se považuje např. nakoupený materiál. Ukázka skladní karty Doporučený vzor skladní karty Skladní karta č. 35 Druh materiálu: Datum Číslo dokladu Název firmy: Jan Novák Cena za m: 300 Kč Příjem Výdej Zůstatek m Kč m Kč m Kč Shrnutí kapitoly. Daňová evidence slouží k zajištění správné výše základu daně z příjmů na rozdíl od účetnictví, to poskytuje komplexnější pohled na hospodaření firmy. 8. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti 73

76 9 DAŇOVÁ SOUSTAVA DANĚ Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Kapitola daňová soustava je velmi důležitá a dovíte se něco o daních. Klíčová slova této kapitoly:. daň z příjmů fyzických osob daňové přiznání DPH, spotřební daň daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí a darovací daň 9.1 Daňová soustava Smyslem DS je zabezpečit příjmy státního rozpočtu, které jsou pak používány k zabezpečování chodu státní správy, veřejného sektoru apod. Daňová soustava každého státu musí odpovídat jeho ekonomickému systému. Český daňový systém není jednoduchý. S daněmi se setkáváme nejen při podnikání, ale v každodenním životě. Musíme platit daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění. Náš osobní rozpočet také výrazně ovlivňuje daň z přidané hodnoty. Požadavky na rozvržení daňové soustavy: 1. daňová spravedlnost musí působit stejně na všechny podnikatelské subjekty 2. harmonizace musí se přizpůsobovat daňovým soustavám v EU 3. daňová účinnost výše daní musí být v souladu s možnostmi poplatníků 4. zajištění srozumitelnosti daňová soustava srozumitelná pro daňové poplatníky 5. daňová zpracovatelnost dobrá vymahatelnost od daňových dlužníků 9. Daňová soustava 74

77 Finanční správa Daně vybírá správce daně. Správcem daně jsou krajské finanční úřady, které mají svá územní pracoviště. Daňové zákony rozlišují: Poplatníky daně fyzické nebo právnické osoby, které daň platí ze svého příjmu nebo majetku. Plátce daně osoby, které daň odvádějí. 9.2 Struktura daňové soustavy daně dělíme na přímé a nepřímé Důležité otázky a odpovědi. Co jsou to daně přímé? Srážejí se z našich příjmů. Máme povinnost podat daňové přiznání a daň ve stanoveném termínu zaplatit. 1. daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, srážková daň, 2. daň z nemovitých věci, 3. daň z nabytí nemovitých věcí, 4. daň silniční. Co jsou to daně nepřímé? Jsou obsaženy v cenách výrobků a služeb. 1. daň z přidané hodnoty, 2. spotřební daň, 3. ekologické daně. 9. Daňová soustava 75

78 Daň z přidané hodnoty (DPH) Plátcem daně z přidané hodnoty se můžeme stát dobrovolně nebo povinně z různých zákonem stanovených důvodů, např. když náš obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců překročí 1 milion Kč. Nebo nákupem zboží od zahraničního plátce, pokud překročí Kč bez DPH (tzv. identifikovatelná osoba). Zaregistrujeme se na příslušném finančním úřadu nebo se můžeme zaregistrovat hned na začátku podnikání na živnostenském úřadu pomocí jednotného registračního formuláře. Sazby DPH od roku 2015: 1. základní sazba DPH je 21 %. 2. snížená sazba DPH je 15 %. 3. druhá snížená sazba DPH je 10 %. Důležité otázky a odpovědi. Co je to základní sazba DPH? Základní sazba je 21 % a uplatňujeme ji na většinu zboží a služeb. Co je to snížená sazba DPH? Snížená sazba je 15 % a uplatňujeme ji např. na zboží potraviny, zvířata, rostliny, knihy, palivové dřevo, na služby např. opravy zdravotnických prostředků, ubytovací služby, úklidové práce v domácnostech, péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené osoby, umělecké a sportovní činnosti, uměleckých děl sběratelských předmětů a starožitností z dovozu. Co je to druhá snížená sazba DPH? Druhá snížená sazba je 10 % a platí od roku Je to například kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, léky, tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, některé mlýnské výrobky, slad, škroby atd. 9. Daňová soustava 76

79 Pro zdatnější žáky něco navíc Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. Spotřební daně z lihu, piva, vína, tabáku, z paliv a maziv (výrobky z ropy) Plátci jsou výrobci a prodejci vybraných výrobků. Poplatníky jsou všichni, kteří takové výrobky kupují. Ekologické daně Vybírají se ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny. Daň se připočítává k jejich ceně. Plátci jsou výrobci a prodejci vybraných výrobků. Poplatníky jsou všichni, kteří takové výrobky kupují. Daně z příjmů Zvláštní sazba daně srážková daň Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu a z ostatních příjmů Daň z příjmů právnických osob předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti právnické osoby. Silniční daň Předmětem silniční daně jsou vozidla, která jsou určena nebo používána k podnikání nebo k jiné samostatně výdělečné činnosti, a všechny nákladní automobily a tahače s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 t. Poplatníci silniční daně v případě služebních vozů nebo soukromých vozů využívaných i k podnikání je to provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu. V případě soukromých vozů zaměstnanců, které jsou použity k pracovní cestě, je to zaměstnavatel. Mezi nejčastější daně, které musíme platit, je daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění. Ukážeme si, jak ovlivňují naše mzdy. 9. Daňová soustava 77

80 Důležité otázky a odpovědi. Víte, jaká je minimální mzda v ČR? Od roku 2015 je stanovena minimální mzda Kč (55 Kč/hod.). Důležité otázky a odpovědi. Co je to hrubá mzda? Je to stanovena peněžní odměna před zdaněním a jinými odpočty. Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu, náhradu mzdy a výkonnostní složky mzdy (příplatky, prémie, odměny.) Co je to čistá mzda? Je to peněžní odměna po zdanění a dalších úpravách. Ve výsledku dostaneme méně peněz, než je uvedená hrubá mzda. 9. Daňová soustava 78

81 Ukázka mzdového listu Hrubá mzda Sociální pojištění, které za zaměstnance odvádí podnik (25 %). Zdravotní pojištění, které za zaměstnance odvádí podnik (9 %). Zdanitelná mzda (superhrubá) Základ daně zaokrouhlujeme na stokoruny nahoru. Daň ze mzdy před slevami (15 %) Slevy na dani na poplatníka Slevy na jedno dítě Kč Kč Daň po slevách Sociální pojištění, platí zaměstnanec (srážka 6,5 %) Zdravotní pojištění, platí zaměstnanec (srážka 4,5 %) K výplatě (čistá mzda) Hrubá mzda daň po slevách sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec 9. Daňová soustava 79

82 Ukázka výpočtu: Hrubá mzda Kč, poplatníkl nemá děti ani jiné slevy na dani. Hrubá mzda Kč Sociální pojištění zaměstnavatel Kč Zdravotní pojištění zaměstnavatel Kč Zdanitelná mzda (superhrubá) Kč Daň ze mzdy před slevami Kč Slevy na dani na poplatníka Kč Slevy na vyživované dítě - Daň po slevách 945 Kč Sociální pojištění zaměstnanec 975 Kč Zdravotní pojištění zaměstnanec 675 Kč Čistá mzda Kč Nápověda: Můžete k výpočtu mzdy využít na internetu mzdovou kalkulačku. Chvilka k zamyšlení. Co budeme odvádět státu a kolik tvoří náklady podniku na jednoho zaměstnance? Vycházíme z příkladu, kdy hrubá mzda byla Kč. Státu odvedeme celkem Kč (z toho podnik odvede Kč a zaměstnanec Kč). Celkové náklady podniku na jednoho zaměstnance jsou Kč. Průvodce shrnutí. V této problematice probíhají každý rok velké změny. Proto je velmi důležité sledovat aktuální stav daní v ČR. 9. Daňová soustava 80

83 10 ZÁVĚR Průvodce popis situace, kterou budeme řešit A jsme na konci učebnice. Věříme, že to základní, co potřebujete k založení firmy vědět, jste se dozvěděli. Možná se Vám zdá, že založit si svůj vlastní podnik je docela jednoduché. A možná to tak je. Avšak udržet si firmu a zajistit její úspěch není tak snadné! Říká se, že člověk musí být na správném místě a ve správný okamžik. Možná je to pravda, ale také záleží na tom, abychom měli do začátku podnikání dostatek informací a abychom si všechno dobře naplánovali. Chvilka k zamyšlení V 17 letech získal Bill Gates za svůj program pro tvorbu školních rozvrhů dolarů a ve svých sedmnácti letech založil se spolužákem ze střední školy firmu Traf-O-Data, kde pracovali na systému pro analýzu dopravního provozu. Bill Gates se dlouhodobě vyskytuje v seznamu nejbohatších lidí světa. Víte, kolik byl jeho majetek v roce 2014 podle časopisu Forbes? (76 miliard dolarů). Pro zdatnější žáky něco navíc Pokud budete mít zaměstnance, vznikají mezi zaměstnanci a zaměstnavateli pracovněprávní vztahy, měli byste si prostudovat Zákoník práce. Zdroj: Zákoník práce - č. 262/2006 Sb. 10. Závěr 81

84 11 LITERATURA 1. Ing. Petr Klínský, Ing. Otto Münch, Ekonomika 1 pro obchodní akademie a ostatní střední školy, sedmé, upravené vydání, vydalo roku 2014 EDUCO nakladatelství, s.r. o., ISBN Ing. Petr Klínský, Ing. Otto Münch, Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy, vydání třetí upravené, vydalo roku 2010 EDUCO nakladatelství, s. r. o., ISBN Ing. Petrk Klínský, Ing. Otto Münch, Ekonomika 3 pro obchodní akademie a ostatní střední školy, sedmé, upravené vydání, vydalo roku 2014 EDUCO nakladatelství, s.r. o., ISBN ČSN Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory, Česká technická norma ICS , červenec PhDr. Olga Kuldová, PhDr. Emílie Fleischmannová, Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, šesté, upravené vydání, vydalo roku 2007 nakladatelství Fortuna, ISBN PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D., Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání, vydala Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc Ing. Jena Švarcová, Ekonomie, stručný přehled, vydal CEED, nakladatelství a vydavatelství Zlín, pro rok 2002/ Ing. Pavel Štohl, Učebnice účetnictví díl pro střední školy a pro veřejnost, vydalo nakladatelství Ing. Pavel Štohl, s.r. o., Znojmo, červen 2014, ISBN Ing. P. Palová, Ing. J. Aertsová, Fiktivní firma jako nástroj snižování nezaměstnanosti, vydavatel a tisk: Ostravská univerzita v Ostravě 2003, ISBN Jak napsat podnikatelský plán, CzechInvest Praha 2005, [online].[cit ]. URL: <http://www.czechinvest.org/data/files/podnikatelsky-plan-48-cz.pdf>. 11. Chci podnikat, [online].[cit ]. URL:< 12. Začínám podnikat, [online].[cit ]. URL:< 13. Podnikám, [online].[cit ]. URL:< 14. Obchodní korporace, [online].[cit ]. URL:< 15. Časopis ENTER EDUCATION, časopis pro výuku moderní korespondence, [online].[cit ]. URL:< 11. Literatura 82

85 12 INDIVIDUÁLNÍ ČÁST UČEBNICE Zopakujeme si, co je to podnikatelský plán. Zahrnuje především informace o firmě o její budoucnosti, právní stránku založení firmy, zakladatelský rozpočet, organizační strukturu, SWOT analýzu, rizika podnikatelského plánu, pomáhá plánovat výdaje, zpracovat finanční plány Malé shrnutí Kurzy minipodnikání vznikají proto, abychom co nejvíce přiblížili výuku a vzdělávání potřebám současné praxe. Obdoba kurzu minipodnikání Fiktivní firmy mají své kořeny v Rakousku, odkud se rozšířily v roce 1992 také do České republiky. Minipodnik pracuje jako skutečná firma, využívá podklady z praxe a řídí se všemi právními předpisy. V minipodniku probíhají po jejím založení všechny základní činnosti: nákup, prodej, marketing, fakturace, vedení příjmů a výdajů, právní vztahy, styk s veřejností, písemný a telefonní styk a příprava na veletrh minipodniků. Práce v kurzu minipodnikání přitažlivou formou pozitivně přibližuje žákům skutečné podnikatelské prostředí. Seznamuje je se všemi právními předpisy, které je nutné znát k založení své firmy, a obecně s pravidly podnikání. Napomáhá zvýšit samostatnost práce žáků, rozvíjí schopnosti komunikace a spolupráce. Umožňuje získat schopnost orientovat se v praxi a pohotově reagovat při řešení problémů. Žáci v průběhu výuky získají pocit zodpovědnosti za vlastní práci a zkušenosti z řízení firmy a svého oddělení. Naučí se také svoji firmu reprezentovat a veřejně vystupovat. Hlavní poslání kurzu minipodnikání. Úkolem žáků je vymyslet podnikatelský záměr a vytvořit tým s určitou strukturou a rozdělením zodpovědnosti. Tento tým pak provádí analýzu trhu, marketingový průzkum a prezentuje svůj podnikatelský záměr. Pomocí Internetu a e-learningu navazuje kontakty s ostatními týmy zúčastněných škol a obchoduje s nimi. Výstupem je detailní zpracování podnikatelského plánu, finančních a všech dalších náležitostí nezbytných pro podnikání. 12. Invididuální část 83

86 12.2 Hairbrush, osoba samostatně výdělečně činná Kadeřnický a kosmetický salon. Ukázka zjednodušeného podnikatelského záměru pro minipodnik. Nabízíme Vám možnost seznámit se s postupem vytváření podnikatelského záměru. Prosím, abyste si uvědomili, že předložený stručný podnikatelský záměr pro Váš minipodnik je jednou z mnoha možností, které se Vám nabízejí. Vaším úkolem je vypracovat vlastní podnikatelský záměr. Nechte se inspirovat předloženým návrhem. Každá bublina je jedno okno Power-pointové prezentace. Vašim tvůrčím možnostem se meze nekladou. Jana Nováková, kadeřnický a kosmetický salon, HAIRBRUSH Místo pro logo a slogan Nápověda: V úvodu Vašeho podnikatelského záměru bude název firmy, logo a slogan, který si vymyslíte. Podnikatelské začátky proč jsme si vybrali právě kadeřnictví a kosmetický salon. Vybrali jsme si kadeřnický a kosmetický salon, protože věříme, že ženy i muži budou chtít pořád vypadat krásně, a proto jsme tady my. Chceme všem dopřát tu nejlepší péči a chceme, aby od nás zákazníci odcházeli spokojení a krásní. Finanční vklad do začátků podnikání bude stavební spoření od rodičů. Nápověda: Nezapomeňte, že je nutné zamyslet se, odkud vezmete peníze do začátku podnikání. 12. Invididuální část 84

87 Základní údaje o založení podniku Obchodní jméno: Jana Nováková, kadeřnictví a kosmetický salón HAIRBRUSH Adresa (sídlo): Šaldova 6, Litoměřice IČ: DIČ: CZ Tel. kontakt: Webové stránky: Nápověda: Nezapomeňte, že obchodní jméno je zpravidla u fyzické osoby (OSVČ) jméno a příjmení, případně doplněné věcným dodatkem. Pro zjednodušení je vhodné, aby adresa (sídlo) byla totožná s adresou základní školy. Uveďte také všechny kontaktní údaje (telefonický kontakt a skutečné), můžete použít při obchodování s ostatními žákovskými minipodniky. Další kontaktní údaje IČ, DIČ a web si můžete vymyslet. A nezapomeňte, že IČ je univerzální osmimístný kód. Právní stránka založení podniku Podle zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (příloha č. 1). živnost řemeslná (k 20 odst. 2) předmět podnikání: Úprava vlasů a péče o pleť Je potřebná odborná způsobilost a splnění všeobecných podmínek: (dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost). Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o řádném ukončení vzdělání v příslušném oboru. Nápověda: Vyhledejte na internetu v živnostenském zákoně, jestli právní stránka založení podniku souhlasí se zákonem, a vytvořte si svůj vlastní výpis z živnostenského rejstříku podle vzoru z učebnice. 12. Invididuální část 85

88 Právní stránka založení minipodniku vznik fyzické osoby Ohlášení živnosti na Živnostenském úřadě v Litomyšli. Doložení splnění všeobecných podmínek. Doložení zvláštních podmínek ověřená kopie maturitního vysvědčení obor kadeřnické a kosmetické služby. Vyplnili jsme Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby. Na živnostenském úřadě jsme dostali identifikační číslo (IČ). Poté jsme navštívili Finanční úřad, kde jsme ohlásili svoji živnost a dostali daňové identifikační číslo (DIČ). Po zapsání do živnostenského rejstříku jsme se registrovali: k placení sociálního zabezpečení na České správě sociálního zabezpečení k placení zdravotního pojištění na Všeobecné zdravotní pojišťovně. (Další é zdravotní pojišťovny - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Revírní bratrská pojišťovna, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR) Nápověda: Můžete si stáhnout z internetu jednotný registrační formulář pro ohlášení živnosti na živnostenském úřadě a vyplnit jej. Můžete si také zajít osobně na nejbližší živnostenský úřad ve svém městě. 12. Invididuální část 86

89 Charakteristika podnikatelského plánu popis činnosti úprava vlasů a péče o pleť zhotovování pánských, dámských a dětských účesů mytí vlasů a jejich tvarování vodovou foukání vlasů trvalá a jiná ondulace odbarvování tónování, melírování a barvení vlasů holení vousů a úprava knírů a plnovousů střihem provádění různých druhů masáží vlasové pokožky s použitím kosmetických přípravků barvení obočí preparace a regenerace vlasů tvorba vývojových střihů a účesů. úprava řas čistění pleti zklidňující masky Nápověda: Popište, čím vším se budete zabývat při své podnikatelské činnosti, jaké budete nabízet výrobky nebo služby, a vypište je. Organizační struktura majitelka ( Kč/měsíc) 3 kadeřnice, 1 kosmetička, nutná praxe v oboru (základní plat Kč/měsíc, možné odměny dle počtu zakázek a zisku firmy na konci měsíce) 1 účetní, nutná praxe v oboru (8.000 Kč/měsíc, pružná pracovní doba dle dohody) Nápověda: Každá firma musí mít vedoucího pracovníka, který organizuje, řídí, kontroluje a motivuje zaměstnance. V žákovském minipodniku si můžete zvolit ředitelku nebo ředitele a nezapomeňte, ředitel by měl být komunikativní, organizačně zdatný, pracovitý, spravedlivý a s přirozenou autoritou. Můžete si rozdělit další pozice podle toho, co by Vás bavilo, nebo Vám může pomoci s výběrem Váš pedagog. 12. Invididuální část 87

90 Další možné pozice asistent/ka, vedoucí nebo referenti v marketingovém oddělení (vytváří logo, vizitky, katalog, zabývá se propagací), ekonomickém oddělení (eviduje příjmy a výdaje podniku), právním, personálním, obchodní oddělení (zpracovává nabídku služeb, poptávku, objednávku, komunikuje s obchodními partnery), grafik, ICT technik a další pracovní pozice, které odpovídají zaměření Vašeho minipodniku. Zkuste si také vypracovat organizační strukturu v grafické podobě. Marketing Potencionální zákazníci spolužáci, kteří chtějí úpravu vlasů či profesionální péči o pleť zákazníci z blízkého okolí Konkurence kadeřnické a kosmetické salóny v přilehlém okolí nabízející podobné či stejné služby salóny s dobrou tradicí a pověstí mezi zákazníky Nápověda: Popište také zákazníka pro koho jsou výrobky nebo služby určeny. Na konkrétní cílovou skupinu potencionálních zákazníků zaměřujeme průzkum trhu. A nezapomeňte provést průzkum konkurence. 12. Invididuální část 88

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 4. PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIKTIVNÍ FIRMY Klíčová slova Živnost Živnostenský zákon Typy obchodních společností

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa Registrační číslo Úřadu práce ČR: SÚPM zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Jak si založit živnost?

Jak si založit živnost? Jak si založit živnost? Návštěva (centrální registrační místo) CRM a vyplnění JRF (jednotný registrační formulář Dále doložit: -výpis zrejstříku trestů ČR (nesmí být starší 3 měsíců, není-li přiložen kžádosti,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz F ranchising Začínáte? Příručka pražského podnikatele Definice franchisingu dle Evropského kodexu etiky franchisingu

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným)

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Zakládání s.r.o. krok za krokem (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Začínáte? Příručka

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_19 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podnikání jednotlivců

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Chci začít podnikat jak na to

Chci začít podnikat jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Chci začít

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky

Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky Co je živnostenský rejstřík? Živnostenským rejstříkem se podrobně zabývá 60 živnostenského zákona. V jeho smyslu je živnostenský rejstřík informačním

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti; firmy; stát. Z tohoto hlediska právo

Více

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část)

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část) DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010 Vyučující: Ukončení: Další info: Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz zápočet (písemná a ústní část) http://www.pavelhanus.cz 1. KAPITOLA Podnikání, podnikatel,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 3. PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více