Nástroje moderního finančního řízení v praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroje moderního finančního řízení v praxi"

Transkript

1 Lepší navigací k výsledkům. Certifikované ucelené vzdělání FINANČNÍ AKADEMIE Nástroje moderního finančního řízení v praxi Learning by doing = učení se řešením reálných situací Best practices ve finančním řízení firem Modul I: Nová koncepce finančního řízení Modul II: Moderní měření finanční výkonnosti Modul III: Finanční plánování a reporting Výhody pro účastníky: Intenzivní ucelené vzdělání Připravené s experty z praxe Aktivní participace Otevřená diskuze Interaktivní atmosféra Nejnovější trendy v podnikové PRAXI Přednášející z praxe podniků: Škoda Auto T-Mobile Škoda Power ČEZ Fei Czech Republic Vegacom Orco Property Group Ammann CR Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing CR Unipetrol Papirius CERTIFICATE IN FINANCE

2 Vážené dámy, vážení pánové, rychlé změny okolí přináší zcela nové výzvy: od implementace finančně úsporných strategií, maximalizace hodnoty podniku a inovace v nástrojích financování až po aktivní řízení pracovního kapitálu, rizik či zvýšení transparentnosti finančních procesů. Chcete zlepšit finanční procesy Vaší společnosti? poznat nejlepší postupy finančního řízení v ČR a zahraničí? podpořit růst Vašeho finančního dorostu? podložit rozhodnutí manažerů i finančními aspekty? Potom by Vám neměla uniknout Finanční Akademie, která svým absolventům přináší možnost systematicky proniknout do světa financí a řízení podniku. V rámci uceleného modulárního programu Vám, díky přednášejícím z praxe a omezenému počtu účastníků, garantujeme intenzivní a interaktivní spolupráci i vzájemnou diskuzi s kolegy z PRAXE! BONUS PRO VÁS: kniha Finanční řízení v praxi předplatné měsíčníku Finanční management Jste-li syti teorie a hledáte-li praktické, ihned využitelné nástroje moderního finančního řízení, těšíme se na Vaši účast! Markéta Srbová / výkonná ředitelka POINT Consulting Ohlasy účastníků našich akcí: Pestré, živé, různorodé příspěvky, zajímavé dotazy, neformální diskuze. Milan Klaus, finanční ředitel, Volkswagen Polska Vysoká odbornost přednášejících. Praktické zkušenosti, příklady z praxe. Jana Jantová, finanční analytik, HEWLETT-PACKARD Výborný výběr témat a jejich sledu, vysoká úroveň přednášejících. Luboš Fejfar, vedoucí odboru integrovaného controllingu, Preciosa Úvodní seminář Finanční Akademie Vám přinese celkový přehled o nástrojích moderního finančního řízení, které na dalších seminářích podrobněji rozpracujete řešením případových studií ve skupinách, prezentacemi i výměnou zkušeností s kolegy z praxe!

3 Modul F1, NOVÁ KONCEPCE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Úkoly, nástroje a organizace finančního řízení 1. DEN NÁSTROJE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ V SOUVISLOSTECH Vymezení finančního řízení a jeho vztah k řízení podniku 2. Odvození rámcové podoby úkolů finančního útvaru z potřeb manažerů a vlastníků 3. Řízení hodnoty firmy přes řízení časové hodnoty peněz a rizik Základy podnikových financí risk management, majetková a finanční struktura podniku 5. Získávání a pohyb kapitálu v souvislostech finanční trh, statutární výkazy a finanční analýza Nástroje dlouhodobého a krátkodobého finančního řízení v přehledu investiční rozhodování a řízení oběžného majetku 7. Rozdělení úkolů v rámci finančního útvaru účetnictví, treasury, controlling, projekty, Posilování kredibility firmy: komunikace směrem ven, rating 9. Komunikace finančního útvaru dovnitř podniku výroba, obchod, strategie, IT a další 10. Prosazení požadavků a nastavení procesů k dalším podnikovým útvarům ing. Václav Řehoř, PhD., MBA, finanční ředitel, Škoda Power 2. DEN ÚČETNÍ STANDARDY, BILANCOVÁNÍ, AUDITY A DAŇOVÉ OPTIMALIZACE Posuny v účetních standardech, novinky a dopady do finančního řízení (IFRS / US GAAP) 12. Integrace externího a interního účetnictví Bilancování, finanční a daňové účetnictví v přehledu 14. Finanční analýza a interpretace aktuální finanční výkonnosti ing. Jarmila Rázková, MBA, ředitelka účetnictví, T-Mobile Czech Republic Spolupráce finančního útvaru s okolím banky, státní orgány, auditoři, daňoví poradci, 16. Externí a interní audity v praxi 17. Daňové optimalizace jako součást finančního řízení praxe a aktuální trendy směrnice OECD, nové pokyny MF ing. Pavel Šustek, finanční ředitel, Fei Czech Republic (ACCA) Bonus výzvy nejbližší budoucnosti: Zprůhlednění, interní kontrola a zlepšení dokumentace procesů ovlivňujících finanční výsledek Proč a kde aplikovat Sarbanes Oxley ing. Ivan Šorm, finanční ředitel, Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing CR Strategické a operativní finanční řízení v přehledu Vývoj účetních standardů a finanční analýzy Zlepšování finančních procesů Daňové optimalizace Bonus: interní kontrola finančního reportingu (SOX a direktivy EU)

4 Modul F2, MODERNÍ MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI Od měření hodnoty k řízení pracovního kapitálu a rizik podniku 1. DEN MĚŘENÍ: VÝKONNOST CELÉ SPOLEČNOSTI Úvod do měření výkonnosti podniku Cena vlastního kapitálu (CAPM) a vážený průměr kapitálu (WACC) 2. Vztahy mezi klíčovými finančními ukazateli a jejich využití: Net Present Value (NPV), Discounted Cash Flow (DCF), Return on Capital Employed (ROCE), Economic Value added (EVA), Cash-flow Return on Investment (CFROI), Cash Value Added (CVA), Market Value Added (MVA) a další ukazatele výkonnosti Měření hodnoty a rozklady top ukazatelů dovnitř společnosti 4. Manažerské dashboardy: kombinace finančních a nefinančních ukazatelů na úrovni útvarů Ing. Pavel Krtek, vedoucí controllingu, Unipetrol MĚŘENÍ: EFEKTIVNOST NOVÝCH PROJEKTŮ / INVESTIC / AKVIZIC 5. Risk review projektu přípravná fáze projektu, investiční rozhodování /Bid no bid/ 6. Předkontraktační fáze a riziková analýza projektu kalkulace a CF projektu, zdroje a kapacity, eliminace rizik 7. Standardizace investičního rozhodování ve firmě principy, pravidla, schvalovací postupy Metody hodnocení návratnosti investic v praxi: doba návratnosti, NPV, IRR aj. 9. Případová studie investičního projektu z praxe 10. Investiční controlling investice ve fázi plánování, realizace a aktivace Ing. Robert Prajs, finanční ředitel, Vegacom 2. DEN MĚŘENÍ: NAKLÁDÁNÍ S PRACOVNÍM KAPITÁLEM Dynamické řízení pracovního kapitálu jako součást řízení celé společnosti 12. Ukazatele likvidity a průběžné řízení cash flow 13. Payment Factory koloběh věřitelé/ dlužníci Efektivní řízení zásob, prodejů a pohledávek + management závazků 15. Nastavení procesů dovnitř firmy, motivace manažerů a pracovníků na zlepšení WCM Moderní nástroje krátkodobého podnikového financování výhody, rizika a náklady nástrojů včetně právních, daňových a bilančních aspektů Risk management v souvislosti s krátkodobým řízením kapitálu řízení měnového, úvěrového a likvidního rizika Ing. Vlastislav Pánek, finanční ředitel, Ammann CR (dříve Stavostroj) Měření hodnoty pro akcionáře, management a banky Klíčové KPIs pro růst výkonnosti Hodnocení investičních projektů Working Capital Management Risk management

5 Modul F3, FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ A REPORTING Jak zvýšit efektivitu finančních procesů 1. DEN VYVÁŽENÍ FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Strategické a operativní podnikové plánování v souladu podpora moderními nástroji 2. Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování v souvislostech Optimální investiční proces určování investičního rámce a priorizace investičních záměrů 4. Kritická místa sestavování business plánu ocenění nových businessů a rizik v praxi ing. Ladislav Kočí, Finance Director, Orco Property Group FINANČNÍ OPTIMALIZACE V RÁMCI SKUPINY 5. Proces plánování zdrojů financování vnitřní x vnější financování 6. Finanční řízení skupiny podniků a) Finanční konsolidace a efektivní finanční koncernový reporting b) Vnitropodnikové transakce a transferové ceny příklady z praxe Operativní řízení likvidity a globální cash management, cash pooling, treasury a řízení rizik 8. Organizace a zodpovědnost v oblasti treasury a řízení likvidity ing. Ondrej Simon, vedoucí odb. Centrální platební styk skupiny ČEZ 2. DEN VZTAH FINANCÍ A CONTROLLINGU Finanční controlling a moderní řízení nákladů optimalizace k maximalizaci hodnoty 10. Řízení k plánovanému výsledku souhra manažerského a finančního účetnictví Manažerské reporty a jejich interpretace nástroje a zavedení standardního reportingu 12. IT podpora finančního řízení MIS a průchodnost, zefektivnění finančních procesů ing. Ladislav Šimek, finanční ředitel, Papirius FAST CLOSE CESTA K RYCHLÝM INFORMACÍM 13. Optimalizace procesu rozpočtování zájmy manažer x controller x majitel, angažovanost vrcholového vedení 14. Sestavování bilance a účetní závěrky z více pohledů manažerské, účetní a daňové účetnictví souvislosti a optimalizace procesu Meziroční řízení výsledku a tvorba předpovědí rychlé závěrky, analýzy odchylek a nápravy 16. Finanční procesy a jejich zlepšování na příkladech Fast Close (Smart Close) Ing. Jana Šrámová, vedoucí účetnictví, Škoda Auto Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování v souvislostech Finanční řízení skupiny Optimalizace procesu rozpočtování a závěrek Manažerské a finanční reporty v souladu IT podpora finančního řízení

6 Ing. Ladislav Kočí Při studiu na VŠE Praha se podílel na implementaci Oracle v DHL. Poté pokračoval jako specialista interního auditu, credit controller, hl. účetní. V l se v centrále FIAMM Group v Itálii jako group controller zabýval analýzou výsledků, konsolidací dceřiných společností a implementací SAP. V l byl vedoucím controllingu ve spol. Eurotel. Zodpovídal mj. za přípravu celofiremního plánu a rozpočtů a harmonizaci controllingových standardů napříč divizemi. Nyní působí jako Finance Director Orco Property Group. Ing. Pavel Krtek Vystudoval ČVUT a univerzitu Ecole Centrale Paris, kde získal titul Diplome d ingénieur. Po návratu do ČR pracoval na pražském generálním ředitelství spol. LAFARGE, kde se zabýval finančním controllingem a pravidelným vykazováním dle metodiky skupiny. V l byl vedoucím controllingu ve spol. Unipetrol. V r byl jmenován finančním ředitelem Unipetrol Doprava. Nyní působí ve spol. Unipetrol opět jako vedoucí controllingu. Ing. Robert Prajs Vystudoval VUT Brno. V l pracoval v První brněnské strojírně postupně na pozicích vývojový pracovník, odborný ekonom, vedoucí cenového útvaru a vedoucí controllingu se zodpovědností za tvorbu rozpočtů, přípravu struktury reportingu a manažerského účetnictví nové divize. V l se jako vedoucí odb. Finanční controlling spol. ZPS Zlín podílel na implementaci a tvorbě nového kalkulačního systému a rozpočtového procesu dle západních standardů. Od r působil jako finanční ředitel ve spol. ALSTOM Power Group. Nyní je finančním ředitelem spol. Vegacom. Ing. Ladislav Šimek Absolvent VŠE Praha a Thunderbird University, Arizona. Od r pracoval jako vedoucí controllingu společnosti Ústecké pivovary. Poté působil v Drinks Union nejprve jako senior controller, pak ekonomický ředitel a od r generální ředitel. V l působil jako administration manager společnosti Nemak Europe. Nyní jako finanční ředitel ve společnosti Papirius zodpovídá mj. za finance a strategický nákup. Ing. Václav Řehoř, PhD., MBA Absolvent ČZU Praha a studia MBA na VŠE PIBS Praha. V l pracoval jako marketingový ředitel ve Spolchemii. Poté působil jako konzultant a interim manager v různých podnicích, např. Michelské pekárny, Brown-Forman Beverages Worldwide. Od r pracoval v Kanadě v oblasti controllingu a finančního plánování pro spol. De Beers a Campbell Soup. V r se stal jednatelem a finančním ředitelem ve Škoda Power. Ing. Vlastislav Pánek Vystudoval Ekonom. fakultu na TU v Ostravě a Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Poté pracoval jako vedoucí odboru vnitřní ekonomiky v ČKD a později jako vedoucí financování ve spol. Strojobal Pechiney. Nyní je finančním ředitelem spol. Ammann CR. Ing. Ondrej Simon Absolvoval ČVUT Praha, postgraduální studium na VŠE a doktorandské studium na ČVUT. Ve spol. Středočeská energetická působil 13 let, nejprve jako vedoucí daňového odd., pak jako vedoucí krátkodobého financování. Nyní je vedoucím odb. Centrální platební styk skupiny ČEZ, dále viceprezidentem ČAT a odborným garantem pro cash-management. Ing. Jarmila Rázková, MBA Absolventka VŠE Praha a MBA studium na Sheffield Hallam Univ. při MÚVS ČVUT. V l pracovala ve spol. Eurotel nejprve jako účetní, poté vedoucí účetnictví a od r jako finanční controller. Nyní zastává funkci ředitelky účetnictví v T-Mobile ČR. Úspěšně realizovala řadu projektů, např. implementace IFRS a EU Accession. Ing. Ivan Šorm Po absolvování VŠE Praha pracoval ve VÚ železničního opravárenství jako vedoucí analytik útvaru automatického systému řízení. Poté působil v podobné funkci ve Frigera Kolín, kde se později stal vedoucím odb. organizace a řízení. Od r byl náměstkem ředitele připravující privatizaci podniku a jednání se strategickým partnerem, poté ekonomickým náměstkem. Od r je finančním ředitelem Thermo King, po přejmenování Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing CR. Ing. Jana Šrámová Absolventka VŠE Praha. V r nastoupila do Škoda Auto, kde se zabývala interním auditem. V l působila jako koordinátor účetní závěrky, poté vedoucí odd. účetní závěrky (dle IAS i českých standardů) a externího výkaznictví. Od r zastávala funkci vedoucí odd. Controllingu výsledku a finančního plánování. Spolupracovala na projektu optimalizace závěrkových a reportingových procesů smart close. Nyní působí jako vedoucí účetnictví. Ing. Pavel Šustek Absolvent VUT Brno a ACCA. Pracoval nejprve jako analytik cenných papírů ve spol. Atlantik Finanční Trhy. V l působil v Coopers & Lybrand Brno na pozicích od asistenta až po assistant manažera. Poté absolvoval stáž u PricewaterhouseCoopers (PWC) v Dublinu jako manažer oddělení auditu a po návratu nastoupil v této funkci do PWC Brno. Od r je finančním ředitelem FEI Czech Repulic.

7 Přehled odborných seminářů zaměřených na controlling a finanční řízení podniku Konference/fóra Praha Bratislava 10. CONTROLLINGOVÉ FÓRUM Controllingová akademie CERTIFIKÁT Praha Bratislava Vytvoření koncepce controllingu Moderní řízení nákladů a ziskovosti Podnikové plánování a reporting Controller s Advanced Program CERTIFIKÁT Praha Bratislava Projektový controlling a řízení změn Marketingový controlling a produktový management Controlling dceřiných společností a řízení kapitálových účastí Activity Based Costing v praxi Controlling odbytu a řízení ziskovosti zákazníků Operativní a strategický controlling investic Ukazatele výkonnosti a manažerský reporting v praxi Balanced Scorecard a hodnotové řízení v praxi Lepší rozpočtování a meziroční řízení výsledku IFRS akademie CERTIFIKÁT Praha Bratislava Reporting a konsolidace podle IFRS Modul I Reporting a konsolidace podle IFRS Modul II Finanční akademie CERTIFIKÁT Praha Bratislava Modul I Nová koncepce finančního řízení Modul II Moderní měření finanční výkonnosti Modul III Finanční plánování a reporting Zdokonalení schopností NEJEN pro controllery Praha Bratislava Cash Flow Management na PC Cash Flow Management na PC Excel pro controllery a ekonomy I Excel pro controllery a ekonomy I Excel pro controllery a ekonomy I Excel pro controllery a ekonomy I Excel pro controllery a ekonomy I Excel pro controllery a ekonomy II pro pokročilé Excel pro controllery a ekonomy II pro pokročilé Komunikace a prezentace pro controllery a ekonomy I Komunikace a prezentace pro controllery a ekonomy I Komunikace a prezentace II pro pokročilé Setkání NEJEN členů Klubu přátel controllingu Brno Bratislava Letní controllingový slet v BRNĚ Portál pro controlling a finanční řízení

8 Přihláška na semináře Firma:... Adresa:... DIČ:... Osoba zodpovědná za vzdělávání:... Osoba zodpovědná za fakturaci: % SLEVU získáte při členství v Klubu přátel controllingu. Více na nebo tel Jméno a příjmení:... Funkce:... Telefon:... Fax: O dalších akcích chci informovat: jen em jen poštou em i poštou Závazně se přihlašuji na seminář: F1 F2 F3 Celý certifikovaný cyklus (F1 F3) Datum... Podpis... Jméno a příjmení... Funkce... Telefon... Fax O dalších akcích chci informovat: jen em jen poštou em i poštou Závazně se přihlašuji na seminář: F1 F2 F3 Celý certifikovaný cyklus (F1 F3) Datum... Podpis... Místo konání: Parkhotel Praha, Veletržní 20, Praha 7, tel.: , Přihlásit se můžete na nebo okopírovat tuto stranu a vyplněnou ji zaslat em, faxem či poštou na níže uvedenou adresu. Po obdržení přihlášky zašleme do pěti dnů potvrzení přihlášky a zálohovou fakturu. Storno podmínky a ubytování: Účast na semináři je možná po zaplacení účastnického poplatku. Účastnický poplatek zahrnuje náklady na seminář, materiály k semináři, občerstvení během dopolední a odpolední přestávky a oběd. Ubytování není zahrnuto v ceně účastnického poplatku. V místě konání semináře si mohou účastníci objednat ubytování za zvýhodněnou cenu. Pro kalkulaci výhodnější ceny uveďte, prosím, při rezervaci ubytování v Parkhotelu, že jste účastníkem akce POINT Consulting. POINT Consulting s.r.o., Blanická 25, Praha 2 tel.: , fax: ,

Praktické finance pro manažery neekonomy

Praktické finance pro manažery neekonomy Vzdělávací cyklus Praktické finance pro manažery neekonomy Finanční minimum pro manažery neekonomy Praktické finance pro manažery neekonomy Otevřeme Vám dveře do manažerských financí Začátek: říjen 2011

Více

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY Management Využití IT Accounting Finance Controlling Controllingová akademie Ucelené vzdělání vedené manažery z praxe a ukončené získáním mezinárodního certifikátu Vzdělávací cyklus CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO FINANČNÍ INSTITUCE

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO FINANČNÍ INSTITUCE Ucelené vzdělání vedené manažery z praxe a ukončené získáním mezinárodního certifikátu Vzdělávací cyklus CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO FINANČNÍ INSTITUCE Controlling pro banky a pojišťovny Controlling produktů

Více

Pravidla a best practice účinného controllingu

Pravidla a best practice účinného controllingu Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Cílem tohoto cyklu je objasnit souvislosti, vysvětlit principy a pomoci zvládnout praktickou aplikaci moderních metod controllingového

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Cash flow a Treasury Management

Cash flow a Treasury Management Vzdělávací cyklus Cash flow a Treasury Management Řízení a plánování cash flow Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi Přehled nejlepší

Více

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Metodický list č. 1 FUNKCE U A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Funkce a koncepce controllingu Controlling jako podsystém řízení cíle a funkce controllingu Aktuální koncepce managementu v období změn

Více

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Vytvořil(i): Pracovní skupina Kariérní standardy Datum: 1.4.2012 Vydání: Distribuce dokumentu: první elektronicky na členy Asociace Vladimírova 233/12,

Více

Diplomovaný controller

Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Cílem tohoto cyklu je objasnit souvislosti, vysvětlit principy a pomoci zvládnout praktickou aplikaci moderních metod controllingového a finančního řízení,

Více

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace Obsah Předmluva Úvod Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace xi xiii xiii xiv 1 Manažerské účetnictví a manažerské informace 1 1.1 Management a manažerské ekonomické informace 1 1.1.1 Účetnictví

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat:

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat: v oblastech: Nabízíme řešení integrací zdrojů dat: finanční reporting, plánování, forecasting rekonciliace, finanční konsolidace prezentace formou Balanced scorecard segmentace zákazníků podpora projektových

Více

Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory

Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory Jakub Křížek, CFA, ACCA V E N T U R E I N V E S T O R S C O R P O R A T E F I N A N C E Agenda 1. Filozofie přístupu k oceňování 2. Enterprise

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

con4pas Nákupní den Vzhůru do oblak?

con4pas Nákupní den Vzhůru do oblak? smooth business flow con4pas Nákupní den Vzhůru do oblak? con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz Cíle semináře Přiblížit aktuální

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Počty absolventů studijního oboru Účetnictví a daně v posledních 10-ti akademických letech Akademický rok Bakalářské studium Navazující magisterské studium 2015/2016

Více

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek)

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) ESF MU J.Skorkovský KPH Cíle a měřítka BSC Cíle a měřítka BSC zbavit se strnulého modelu finančního účetnictví a přitom zachovat tradiční finanční měřítka Tato

Více

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005 Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení

Více

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Název tematického celku: FINANČNÍ MANAGEMENT, MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU PODNIKOVÉ FINANCE A FINANČNÍ ŘÍZENÍ Charakteristika podnikových financí Finanční řízení a rozhodování

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Philippe MOREELS Předseda Dozorčí rady Od: 13. 8. 2003. Bc. Ladislav MACH Člen Dozorčí rady Od: 16. 11. 2005

Philippe MOREELS Předseda Dozorčí rady Od: 13. 8. 2003. Bc. Ladislav MACH Člen Dozorčí rady Od: 16. 11. 2005 Příloha č. 2 Údaje o členech dozorčí rady, představenstva a vrcholového vedení Hypoteční banky, dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných společností

Více

Komplexní modulový seminář integrální logistiky

Komplexní modulový seminář integrální logistiky Komplexní modulový seminář integrální logistiky SEZNAM MODULŮ TERMÍNY 1) ÚVOD DO LOGISTIKY 13. - 14. 10. 2005 2) LOGISTIKA NÁKUPU A ŘÍZENÍ ZÁSOB 20. - 21. 10. 2005 3) LOGISTIKA VÝROBY 3. - 4. 11. 2005

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Představení asociace. Lenka Kovaříková Česká asociace pro finanční řízení

Představení asociace. Lenka Kovaříková Česká asociace pro finanční řízení Představení asociace Lenka Kovaříková Česká asociace pro finanční řízení Aktivity CAFIN CAFIN je neziskovou organizací. Od roku 2010 sdružujeme odborníky se zájmem o finanční řízení podniků, kteří se chtějí

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 696 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Ročník 2010/11 garant a pořadatel projektu společnost win-win institute Zaměření Specializace Marketingová komunikace Vytváření komunikačních

Více

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Karlovy Vary, 23. - 24.1. 2008 4. Národní konference kvality ve veřejné správě Milan Půček,

Více

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký ÚPADEK PODNIKU příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. Příčiny vzniku insolvence kovárny: insolvence

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2013 2. 7. dubna 2013 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Rozhodujícím faktorem jakéhokoliv vzdělávacího programu jsou jeho lektoři. V tomto směru bude poskytovatel důsledně dbát na to, aby v týmu lektorů byli

Více

Moderní manažerský informační systém v ČEPS, a.s.

Moderní manažerský informační systém v ČEPS, a.s. Moderní manažerský informační systém v ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Vrba, člen představenstva ČEPS, a.s. Dispečerské řízení a ICT Ing. Zdeněk Hanáček Accenture XVI. jarní konference AEM Praha, 29.2.2012 Stav

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Vývoj postavení účetních v TCI (1991-2014)

Vývoj postavení účetních v TCI (1991-2014) Vývoj postavení účetních v TCI (1991-2014) Ing. Milena Bromová 3.6.2014 Teva Czech Industries s.r.o. 1883 založení firmy Galena 1991 Galena a.s. 1994 IVAX 2002 IVAX Pharmaceuticals s.r.o. 2006 TEVA 2010

Více

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 699 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

AKTIVNÍ ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI

AKTIVNÍ ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI Prestižní setkání finančních, ekonomických a controllingových ředitelů a manažerů podniků 9. Controllingové fórum 9. 10. června 2005, hotel Crowne Plaza, Praha AKTIVNÍ ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI Klíčová témata:

Více

Jaké jsou aktuální trendy v controllingu a strategie finančního útvaru? Panelová diskuze

Jaké jsou aktuální trendy v controllingu a strategie finančního útvaru? Panelová diskuze Jaké jsou aktuální trendy v controllingu a strategie finančního útvaru? Panelová diskuze CFO Congress 2015 Clarion Congress Hotel Prague 10. září 2015 Moderátoři Panelisté Marek Kouřil Senior Manager,

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2014 8. 10. dubna 2014 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ÚDAJE K 31.12. 2006 1. INFORMACE O BANCE. 1.1. Základní údaje o bance. Komerční banka, a.s.

ÚDAJE K 31.12. 2006 1. INFORMACE O BANCE. 1.1. Základní údaje o bance. Komerční banka, a.s. ÚDAJE K 31.12. 2006 ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI 1. INFORMACE O BANCE 1.1. Základní údaje o bance a) Obchodní

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních:

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních: Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních: Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Popis vzdělávacích kurzů Realizace odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. Veřejná zakázka společností SUPER PET a.s. Dotovaný zadavatel Název: SUPER

Více

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SYSTÉMU CERTIFIKACE 1.1 Struktura systému certifikace Dvoustupňová koncepce certifikace poskytuje ucelenou kvalifikaci a předpoklady

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy. Dynamický pohled na firmu. Marrisůvmodel a převzetí firmy. Vertikální růst a transferové ceny. Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a volba výrobního programu. Mezinárodní

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Junior finanční specialista

Junior finanční specialista Vzdělávací cyklus Junior finanční specialista Vaše nejlepší vstupenka do oblasti controllingu Finanční řízení podniku Základy manažerského reportingu MS Excel I pro analytiky a controllery Podnikové plánování

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Štíhlá výroba - Lean production. Workshopy. Téma "štíhlé výroby" je provázeno kombinací nejen praktičnosti, ale i modernosti

Štíhlá výroba - Lean production. Workshopy. Téma štíhlé výroby je provázeno kombinací nejen praktičnosti, ale i modernosti Štíhlá výroba - Lean production 26. 5. 2006 PŘEDSTAVENÍ: Téma "štíhlé výroby" je provázeno kombinací nejen praktičnosti, ale i modernosti až módnosti. Realizace projektů štíhlé výroby vesměs představují

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ EKONOMIKA V KOSTCE Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI

ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI ÚDAJE K 30. 6. 2005 ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI 1. INFORMACE O BANCE 1.1. Základní údaje o bance a) Obchodní

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Chytrý region - příležitosti pro obce a města

Chytrý region - příležitosti pro obce a města Chytrý region - příležitosti pro obce a města Prezentující z úvodního bloku konference Mgr. Zdeněk Semorád Náměstek pro řízení sekce evropských programů na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, absolvent

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti

Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci s MV ČR a VŠE a s podporou partnerů konference CIEM, ATTN a ICONTIO si Vás dovoluje pozvat na konferenci Standardizace agend přenesené působnosti

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

FINANCE A EKONOMIKA.

FINANCE A EKONOMIKA. FINANCE A EKONOMIKA PRO NEEKONOMY Účetní výkazy pro manažery neekonomy jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízení Finanční řízení pro manažery neekonomy Základy

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SYSTÉMU CERTIFIKACE 1.1 Struktura systému certifikace Dvoustupňová koncepce certifikace poskytuje ucelenou kvalifikaci a předpoklady

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SYSTÉMU CERTIFIKACE 1.1 Struktura systému certifikace Dvoustupňová koncepce certifikace poskytuje ucelenou kvalifikaci a předpoklady

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

PwC Akademie Kalendář kurzů

PwC Akademie Kalendář kurzů Posuňte své znalosti o úroveň výše Finance a účetnictví Lean Six Sigma Lidské zdroje PwC Akademie Kalendář kurzů zima - jaro 2018 Finance a účetnictví doba trvání jazyk březen duben květen červen podzim

Více