Nástroje moderního finančního řízení v praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroje moderního finančního řízení v praxi"

Transkript

1 Lepší navigací k výsledkům. Certifikované ucelené vzdělání FINANČNÍ AKADEMIE Nástroje moderního finančního řízení v praxi Learning by doing = učení se řešením reálných situací Best practices ve finančním řízení firem Modul I: Nová koncepce finančního řízení Modul II: Moderní měření finanční výkonnosti Modul III: Finanční plánování a reporting Výhody pro účastníky: Intenzivní ucelené vzdělání Připravené s experty z praxe Aktivní participace Otevřená diskuze Interaktivní atmosféra Nejnovější trendy v podnikové PRAXI Přednášející z praxe podniků: Škoda Auto T-Mobile Škoda Power ČEZ Fei Czech Republic Vegacom Orco Property Group Ammann CR Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing CR Unipetrol Papirius CERTIFICATE IN FINANCE

2 Vážené dámy, vážení pánové, rychlé změny okolí přináší zcela nové výzvy: od implementace finančně úsporných strategií, maximalizace hodnoty podniku a inovace v nástrojích financování až po aktivní řízení pracovního kapitálu, rizik či zvýšení transparentnosti finančních procesů. Chcete zlepšit finanční procesy Vaší společnosti? poznat nejlepší postupy finančního řízení v ČR a zahraničí? podpořit růst Vašeho finančního dorostu? podložit rozhodnutí manažerů i finančními aspekty? Potom by Vám neměla uniknout Finanční Akademie, která svým absolventům přináší možnost systematicky proniknout do světa financí a řízení podniku. V rámci uceleného modulárního programu Vám, díky přednášejícím z praxe a omezenému počtu účastníků, garantujeme intenzivní a interaktivní spolupráci i vzájemnou diskuzi s kolegy z PRAXE! BONUS PRO VÁS: kniha Finanční řízení v praxi předplatné měsíčníku Finanční management Jste-li syti teorie a hledáte-li praktické, ihned využitelné nástroje moderního finančního řízení, těšíme se na Vaši účast! Markéta Srbová / výkonná ředitelka POINT Consulting Ohlasy účastníků našich akcí: Pestré, živé, různorodé příspěvky, zajímavé dotazy, neformální diskuze. Milan Klaus, finanční ředitel, Volkswagen Polska Vysoká odbornost přednášejících. Praktické zkušenosti, příklady z praxe. Jana Jantová, finanční analytik, HEWLETT-PACKARD Výborný výběr témat a jejich sledu, vysoká úroveň přednášejících. Luboš Fejfar, vedoucí odboru integrovaného controllingu, Preciosa Úvodní seminář Finanční Akademie Vám přinese celkový přehled o nástrojích moderního finančního řízení, které na dalších seminářích podrobněji rozpracujete řešením případových studií ve skupinách, prezentacemi i výměnou zkušeností s kolegy z praxe!

3 Modul F1, NOVÁ KONCEPCE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Úkoly, nástroje a organizace finančního řízení 1. DEN NÁSTROJE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ V SOUVISLOSTECH Vymezení finančního řízení a jeho vztah k řízení podniku 2. Odvození rámcové podoby úkolů finančního útvaru z potřeb manažerů a vlastníků 3. Řízení hodnoty firmy přes řízení časové hodnoty peněz a rizik Základy podnikových financí risk management, majetková a finanční struktura podniku 5. Získávání a pohyb kapitálu v souvislostech finanční trh, statutární výkazy a finanční analýza Nástroje dlouhodobého a krátkodobého finančního řízení v přehledu investiční rozhodování a řízení oběžného majetku 7. Rozdělení úkolů v rámci finančního útvaru účetnictví, treasury, controlling, projekty, Posilování kredibility firmy: komunikace směrem ven, rating 9. Komunikace finančního útvaru dovnitř podniku výroba, obchod, strategie, IT a další 10. Prosazení požadavků a nastavení procesů k dalším podnikovým útvarům ing. Václav Řehoř, PhD., MBA, finanční ředitel, Škoda Power 2. DEN ÚČETNÍ STANDARDY, BILANCOVÁNÍ, AUDITY A DAŇOVÉ OPTIMALIZACE Posuny v účetních standardech, novinky a dopady do finančního řízení (IFRS / US GAAP) 12. Integrace externího a interního účetnictví Bilancování, finanční a daňové účetnictví v přehledu 14. Finanční analýza a interpretace aktuální finanční výkonnosti ing. Jarmila Rázková, MBA, ředitelka účetnictví, T-Mobile Czech Republic Spolupráce finančního útvaru s okolím banky, státní orgány, auditoři, daňoví poradci, 16. Externí a interní audity v praxi 17. Daňové optimalizace jako součást finančního řízení praxe a aktuální trendy směrnice OECD, nové pokyny MF ing. Pavel Šustek, finanční ředitel, Fei Czech Republic (ACCA) Bonus výzvy nejbližší budoucnosti: Zprůhlednění, interní kontrola a zlepšení dokumentace procesů ovlivňujících finanční výsledek Proč a kde aplikovat Sarbanes Oxley ing. Ivan Šorm, finanční ředitel, Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing CR Strategické a operativní finanční řízení v přehledu Vývoj účetních standardů a finanční analýzy Zlepšování finančních procesů Daňové optimalizace Bonus: interní kontrola finančního reportingu (SOX a direktivy EU)

4 Modul F2, MODERNÍ MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI Od měření hodnoty k řízení pracovního kapitálu a rizik podniku 1. DEN MĚŘENÍ: VÝKONNOST CELÉ SPOLEČNOSTI Úvod do měření výkonnosti podniku Cena vlastního kapitálu (CAPM) a vážený průměr kapitálu (WACC) 2. Vztahy mezi klíčovými finančními ukazateli a jejich využití: Net Present Value (NPV), Discounted Cash Flow (DCF), Return on Capital Employed (ROCE), Economic Value added (EVA), Cash-flow Return on Investment (CFROI), Cash Value Added (CVA), Market Value Added (MVA) a další ukazatele výkonnosti Měření hodnoty a rozklady top ukazatelů dovnitř společnosti 4. Manažerské dashboardy: kombinace finančních a nefinančních ukazatelů na úrovni útvarů Ing. Pavel Krtek, vedoucí controllingu, Unipetrol MĚŘENÍ: EFEKTIVNOST NOVÝCH PROJEKTŮ / INVESTIC / AKVIZIC 5. Risk review projektu přípravná fáze projektu, investiční rozhodování /Bid no bid/ 6. Předkontraktační fáze a riziková analýza projektu kalkulace a CF projektu, zdroje a kapacity, eliminace rizik 7. Standardizace investičního rozhodování ve firmě principy, pravidla, schvalovací postupy Metody hodnocení návratnosti investic v praxi: doba návratnosti, NPV, IRR aj. 9. Případová studie investičního projektu z praxe 10. Investiční controlling investice ve fázi plánování, realizace a aktivace Ing. Robert Prajs, finanční ředitel, Vegacom 2. DEN MĚŘENÍ: NAKLÁDÁNÍ S PRACOVNÍM KAPITÁLEM Dynamické řízení pracovního kapitálu jako součást řízení celé společnosti 12. Ukazatele likvidity a průběžné řízení cash flow 13. Payment Factory koloběh věřitelé/ dlužníci Efektivní řízení zásob, prodejů a pohledávek + management závazků 15. Nastavení procesů dovnitř firmy, motivace manažerů a pracovníků na zlepšení WCM Moderní nástroje krátkodobého podnikového financování výhody, rizika a náklady nástrojů včetně právních, daňových a bilančních aspektů Risk management v souvislosti s krátkodobým řízením kapitálu řízení měnového, úvěrového a likvidního rizika Ing. Vlastislav Pánek, finanční ředitel, Ammann CR (dříve Stavostroj) Měření hodnoty pro akcionáře, management a banky Klíčové KPIs pro růst výkonnosti Hodnocení investičních projektů Working Capital Management Risk management

5 Modul F3, FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ A REPORTING Jak zvýšit efektivitu finančních procesů 1. DEN VYVÁŽENÍ FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Strategické a operativní podnikové plánování v souladu podpora moderními nástroji 2. Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování v souvislostech Optimální investiční proces určování investičního rámce a priorizace investičních záměrů 4. Kritická místa sestavování business plánu ocenění nových businessů a rizik v praxi ing. Ladislav Kočí, Finance Director, Orco Property Group FINANČNÍ OPTIMALIZACE V RÁMCI SKUPINY 5. Proces plánování zdrojů financování vnitřní x vnější financování 6. Finanční řízení skupiny podniků a) Finanční konsolidace a efektivní finanční koncernový reporting b) Vnitropodnikové transakce a transferové ceny příklady z praxe Operativní řízení likvidity a globální cash management, cash pooling, treasury a řízení rizik 8. Organizace a zodpovědnost v oblasti treasury a řízení likvidity ing. Ondrej Simon, vedoucí odb. Centrální platební styk skupiny ČEZ 2. DEN VZTAH FINANCÍ A CONTROLLINGU Finanční controlling a moderní řízení nákladů optimalizace k maximalizaci hodnoty 10. Řízení k plánovanému výsledku souhra manažerského a finančního účetnictví Manažerské reporty a jejich interpretace nástroje a zavedení standardního reportingu 12. IT podpora finančního řízení MIS a průchodnost, zefektivnění finančních procesů ing. Ladislav Šimek, finanční ředitel, Papirius FAST CLOSE CESTA K RYCHLÝM INFORMACÍM 13. Optimalizace procesu rozpočtování zájmy manažer x controller x majitel, angažovanost vrcholového vedení 14. Sestavování bilance a účetní závěrky z více pohledů manažerské, účetní a daňové účetnictví souvislosti a optimalizace procesu Meziroční řízení výsledku a tvorba předpovědí rychlé závěrky, analýzy odchylek a nápravy 16. Finanční procesy a jejich zlepšování na příkladech Fast Close (Smart Close) Ing. Jana Šrámová, vedoucí účetnictví, Škoda Auto Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování v souvislostech Finanční řízení skupiny Optimalizace procesu rozpočtování a závěrek Manažerské a finanční reporty v souladu IT podpora finančního řízení

6 Ing. Ladislav Kočí Při studiu na VŠE Praha se podílel na implementaci Oracle v DHL. Poté pokračoval jako specialista interního auditu, credit controller, hl. účetní. V l se v centrále FIAMM Group v Itálii jako group controller zabýval analýzou výsledků, konsolidací dceřiných společností a implementací SAP. V l byl vedoucím controllingu ve spol. Eurotel. Zodpovídal mj. za přípravu celofiremního plánu a rozpočtů a harmonizaci controllingových standardů napříč divizemi. Nyní působí jako Finance Director Orco Property Group. Ing. Pavel Krtek Vystudoval ČVUT a univerzitu Ecole Centrale Paris, kde získal titul Diplome d ingénieur. Po návratu do ČR pracoval na pražském generálním ředitelství spol. LAFARGE, kde se zabýval finančním controllingem a pravidelným vykazováním dle metodiky skupiny. V l byl vedoucím controllingu ve spol. Unipetrol. V r byl jmenován finančním ředitelem Unipetrol Doprava. Nyní působí ve spol. Unipetrol opět jako vedoucí controllingu. Ing. Robert Prajs Vystudoval VUT Brno. V l pracoval v První brněnské strojírně postupně na pozicích vývojový pracovník, odborný ekonom, vedoucí cenového útvaru a vedoucí controllingu se zodpovědností za tvorbu rozpočtů, přípravu struktury reportingu a manažerského účetnictví nové divize. V l se jako vedoucí odb. Finanční controlling spol. ZPS Zlín podílel na implementaci a tvorbě nového kalkulačního systému a rozpočtového procesu dle západních standardů. Od r působil jako finanční ředitel ve spol. ALSTOM Power Group. Nyní je finančním ředitelem spol. Vegacom. Ing. Ladislav Šimek Absolvent VŠE Praha a Thunderbird University, Arizona. Od r pracoval jako vedoucí controllingu společnosti Ústecké pivovary. Poté působil v Drinks Union nejprve jako senior controller, pak ekonomický ředitel a od r generální ředitel. V l působil jako administration manager společnosti Nemak Europe. Nyní jako finanční ředitel ve společnosti Papirius zodpovídá mj. za finance a strategický nákup. Ing. Václav Řehoř, PhD., MBA Absolvent ČZU Praha a studia MBA na VŠE PIBS Praha. V l pracoval jako marketingový ředitel ve Spolchemii. Poté působil jako konzultant a interim manager v různých podnicích, např. Michelské pekárny, Brown-Forman Beverages Worldwide. Od r pracoval v Kanadě v oblasti controllingu a finančního plánování pro spol. De Beers a Campbell Soup. V r se stal jednatelem a finančním ředitelem ve Škoda Power. Ing. Vlastislav Pánek Vystudoval Ekonom. fakultu na TU v Ostravě a Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Poté pracoval jako vedoucí odboru vnitřní ekonomiky v ČKD a později jako vedoucí financování ve spol. Strojobal Pechiney. Nyní je finančním ředitelem spol. Ammann CR. Ing. Ondrej Simon Absolvoval ČVUT Praha, postgraduální studium na VŠE a doktorandské studium na ČVUT. Ve spol. Středočeská energetická působil 13 let, nejprve jako vedoucí daňového odd., pak jako vedoucí krátkodobého financování. Nyní je vedoucím odb. Centrální platební styk skupiny ČEZ, dále viceprezidentem ČAT a odborným garantem pro cash-management. Ing. Jarmila Rázková, MBA Absolventka VŠE Praha a MBA studium na Sheffield Hallam Univ. při MÚVS ČVUT. V l pracovala ve spol. Eurotel nejprve jako účetní, poté vedoucí účetnictví a od r jako finanční controller. Nyní zastává funkci ředitelky účetnictví v T-Mobile ČR. Úspěšně realizovala řadu projektů, např. implementace IFRS a EU Accession. Ing. Ivan Šorm Po absolvování VŠE Praha pracoval ve VÚ železničního opravárenství jako vedoucí analytik útvaru automatického systému řízení. Poté působil v podobné funkci ve Frigera Kolín, kde se později stal vedoucím odb. organizace a řízení. Od r byl náměstkem ředitele připravující privatizaci podniku a jednání se strategickým partnerem, poté ekonomickým náměstkem. Od r je finančním ředitelem Thermo King, po přejmenování Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing CR. Ing. Jana Šrámová Absolventka VŠE Praha. V r nastoupila do Škoda Auto, kde se zabývala interním auditem. V l působila jako koordinátor účetní závěrky, poté vedoucí odd. účetní závěrky (dle IAS i českých standardů) a externího výkaznictví. Od r zastávala funkci vedoucí odd. Controllingu výsledku a finančního plánování. Spolupracovala na projektu optimalizace závěrkových a reportingových procesů smart close. Nyní působí jako vedoucí účetnictví. Ing. Pavel Šustek Absolvent VUT Brno a ACCA. Pracoval nejprve jako analytik cenných papírů ve spol. Atlantik Finanční Trhy. V l působil v Coopers & Lybrand Brno na pozicích od asistenta až po assistant manažera. Poté absolvoval stáž u PricewaterhouseCoopers (PWC) v Dublinu jako manažer oddělení auditu a po návratu nastoupil v této funkci do PWC Brno. Od r je finančním ředitelem FEI Czech Repulic.

7 Přehled odborných seminářů zaměřených na controlling a finanční řízení podniku Konference/fóra Praha Bratislava 10. CONTROLLINGOVÉ FÓRUM Controllingová akademie CERTIFIKÁT Praha Bratislava Vytvoření koncepce controllingu Moderní řízení nákladů a ziskovosti Podnikové plánování a reporting Controller s Advanced Program CERTIFIKÁT Praha Bratislava Projektový controlling a řízení změn Marketingový controlling a produktový management Controlling dceřiných společností a řízení kapitálových účastí Activity Based Costing v praxi Controlling odbytu a řízení ziskovosti zákazníků Operativní a strategický controlling investic Ukazatele výkonnosti a manažerský reporting v praxi Balanced Scorecard a hodnotové řízení v praxi Lepší rozpočtování a meziroční řízení výsledku IFRS akademie CERTIFIKÁT Praha Bratislava Reporting a konsolidace podle IFRS Modul I Reporting a konsolidace podle IFRS Modul II Finanční akademie CERTIFIKÁT Praha Bratislava Modul I Nová koncepce finančního řízení Modul II Moderní měření finanční výkonnosti Modul III Finanční plánování a reporting Zdokonalení schopností NEJEN pro controllery Praha Bratislava Cash Flow Management na PC Cash Flow Management na PC Excel pro controllery a ekonomy I Excel pro controllery a ekonomy I Excel pro controllery a ekonomy I Excel pro controllery a ekonomy I Excel pro controllery a ekonomy I Excel pro controllery a ekonomy II pro pokročilé Excel pro controllery a ekonomy II pro pokročilé Komunikace a prezentace pro controllery a ekonomy I Komunikace a prezentace pro controllery a ekonomy I Komunikace a prezentace II pro pokročilé Setkání NEJEN členů Klubu přátel controllingu Brno Bratislava Letní controllingový slet v BRNĚ Portál pro controlling a finanční řízení

8 Přihláška na semináře Firma:... Adresa:... DIČ:... Osoba zodpovědná za vzdělávání:... Osoba zodpovědná za fakturaci: % SLEVU získáte při členství v Klubu přátel controllingu. Více na nebo tel Jméno a příjmení:... Funkce:... Telefon:... Fax: O dalších akcích chci informovat: jen em jen poštou em i poštou Závazně se přihlašuji na seminář: F1 F2 F3 Celý certifikovaný cyklus (F1 F3) Datum... Podpis... Jméno a příjmení... Funkce... Telefon... Fax O dalších akcích chci informovat: jen em jen poštou em i poštou Závazně se přihlašuji na seminář: F1 F2 F3 Celý certifikovaný cyklus (F1 F3) Datum... Podpis... Místo konání: Parkhotel Praha, Veletržní 20, Praha 7, tel.: , Přihlásit se můžete na nebo okopírovat tuto stranu a vyplněnou ji zaslat em, faxem či poštou na níže uvedenou adresu. Po obdržení přihlášky zašleme do pěti dnů potvrzení přihlášky a zálohovou fakturu. Storno podmínky a ubytování: Účast na semináři je možná po zaplacení účastnického poplatku. Účastnický poplatek zahrnuje náklady na seminář, materiály k semináři, občerstvení během dopolední a odpolední přestávky a oběd. Ubytování není zahrnuto v ceně účastnického poplatku. V místě konání semináře si mohou účastníci objednat ubytování za zvýhodněnou cenu. Pro kalkulaci výhodnější ceny uveďte, prosím, při rezervaci ubytování v Parkhotelu, že jste účastníkem akce POINT Consulting. POINT Consulting s.r.o., Blanická 25, Praha 2 tel.: , fax: ,

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY Management Využití IT Accounting Finance Controlling Controllingová akademie Ucelené vzdělání vedené manažery z praxe a ukončené získáním mezinárodního certifikátu Vzdělávací cyklus CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE

Více

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Vytvořil(i): Pracovní skupina Kariérní standardy Datum: 1.4.2012 Vydání: Distribuce dokumentu: první elektronicky na členy Asociace Vladimírova 233/12,

Více

Cash flow a Treasury Management

Cash flow a Treasury Management Vzdělávací cyklus Cash flow a Treasury Management Řízení a plánování cash flow Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi Přehled nejlepší

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Pravidla a best practice účinného controllingu

Pravidla a best practice účinného controllingu Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Cílem tohoto cyklu je objasnit souvislosti, vysvětlit principy a pomoci zvládnout praktickou aplikaci moderních metod controllingového

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Komplexní modulový seminář integrální logistiky

Komplexní modulový seminář integrální logistiky Komplexní modulový seminář integrální logistiky SEZNAM MODULŮ TERMÍNY 1) ÚVOD DO LOGISTIKY 13. - 14. 10. 2005 2) LOGISTIKA NÁKUPU A ŘÍZENÍ ZÁSOB 20. - 21. 10. 2005 3) LOGISTIKA VÝROBY 3. - 4. 11. 2005

Více

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 699 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

AKTIVNÍ ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI

AKTIVNÍ ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI Prestižní setkání finančních, ekonomických a controllingových ředitelů a manažerů podniků 9. Controllingové fórum 9. 10. června 2005, hotel Crowne Plaza, Praha AKTIVNÍ ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI Klíčová témata:

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2014 8. 10. dubna 2014 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

Katalog vzdělávání podzim 2014

Katalog vzdělávání podzim 2014 Controller Institut Vzdělávací cykly Katalog vzdělávání podzim 2014 Finance & Controlling Excelentně s Excelem Zakázkové projekty Online vzdělávání Odborné semináře 1 Obsah Odborné semináře Vzdělávací

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Junior finanční specialista

Junior finanční specialista Vzdělávací cyklus Junior finanční specialista Vaše nejlepší vstupenka do oblasti controllingu Finanční řízení podniku Základy manažerského reportingu MS Excel I pro analytiky a controllery Podnikové plánování

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2013 2. 7. dubna 2013 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností

www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností Z úst řady ekonomů často slýcháme, že pro zdravé firmy je recese také obdobím příležitosti

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Studijní program Hospodářská politika a správa

VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Studijní program Hospodářská politika a správa VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Studijní program Hospodářská politika a správa Obor Finance je prestižní, dynamický a perspektivní, nabízí komplexní finanční vzdělání, je prakticky orientován, je průřezovou

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2009

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2009 člen EFNMS (European Federation of National Maitenance Societies, vzw) www.udrzba-cspu.cz VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2009 (oblast managementu údržby) Nejvíce ceněným kapitálem každé firmy je lidský potenciál.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Vývoj postavení účetních v TCI (1991-2014)

Vývoj postavení účetních v TCI (1991-2014) Vývoj postavení účetních v TCI (1991-2014) Ing. Milena Bromová 3.6.2014 Teva Czech Industries s.r.o. 1883 založení firmy Galena 1991 Galena a.s. 1994 IVAX 2002 IVAX Pharmaceuticals s.r.o. 2006 TEVA 2010

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Projektový management I

Projektový management I 24. 25. 9. 2014 Projektový management I Zvládněte nástroje projektového managementu z pozic vedoucích a členů projektových týmů. Cíle Pochopení filosofie a praktické zvládnutí nástrojů projektového řízení

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Vybrané principy a metody řízení FI

Vybrané principy a metody řízení FI Vybrané principy a metody řízení FI Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník zimní semestr Přednáška 2 2006/7 Obsah Opakování Model tvorby a realizace hodnoty Vztah k investorům

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

NÁKUPNÍ LOGISTIKA. Kurz certifikovaný Komorou logistických auditorů zaregistrováno Ministerstvem Vnitra pod číslem 266 42 000.

NÁKUPNÍ LOGISTIKA. Kurz certifikovaný Komorou logistických auditorů zaregistrováno Ministerstvem Vnitra pod číslem 266 42 000. NÁKUPNÍ LOGISTIKA. Kurz certifikovaný Komorou logistických auditorů zaregistrováno Ministerstvem Vnitra pod číslem 266 42 000. DATUM A MÍSTO KONÁNÍ : 08. 11. 2011 PRAHA, Hotel Royal Galerie 08. - 09. 11.

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: 10. 11. 11. a 16. 17. 12. 2009; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

PricewaterhouseCoopers Theplacetosucceed 26. února 2009. theplacetosucceed

PricewaterhouseCoopers Theplacetosucceed 26. února 2009. theplacetosucceed Theplacetosucceed 26. února 2009 theplacetosucceed O čem budeme mluvit? Kdo jsme a co děláme? Váš rozvoj a kariéra Jaké to je pracovat v PwC? O čem budeme mluvit? Kdo jsme a co děláme? Váš rozvoj a kariéra

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Diplomovaný controller

Diplomovaný controller Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Koncepce, funkce a nástroje controllingu Nákladový controlling a řízení

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Ročník 2010/11 garant a pořadatel projektu společnost win-win institute Zaměření Specializace Marketingová komunikace Vytváření komunikačních

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

PROGRAM 1. den / Čtvrtek, 19. října 2006

PROGRAM 1. den / Čtvrtek, 19. října 2006 PROGRAM 1. den / Čtvrtek, 19. října 2006 09.00 12.30 10.30 11.00 12.30 13.30 13.30 17.00 15.00 15.30 SPOLEČNÝ PROGRAM Koncept Business Navigation Ing. Václav Houser, výkonný ředitel, INEKON SYSTEMS Zkušenosti

Více

OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013

OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013 OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013 SEZNAM OTÁZEK : 1)Vymezení klíčových pojmů :financování, fin.plánování, poměr riziko/zisk, maximalizace jmění, rozpočtování omezených zdrojů 2)Co je

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký ÚPADEK PODNIKU příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. Příčiny vzniku insolvence kovárny: insolvence

Více

Certified Acquisition Manager

Certified Acquisition Manager Kompletní know-how pro úspěšnou realizaci akvizičních plánů Vzdělávací cyklus Certified Acquisition Manager Akvizice a oceňování firem v praxi Proces due diligence a příprava poakviziční integrace NOVĚ:

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

<Insert Picture Here> Hyperion a vazba na reportovací nástroje

<Insert Picture Here> Hyperion a vazba na reportovací nástroje Hyperion a vazba na reportovací nástroje Martin Grof Senior Konzultant, Oracle Czech Agenda Enterprise Performance management Představení funkčních oblastí realizace úspor Priority

Více

Vzdělávací seminář pro výkonný management, členy představenstev a dozorčích rad

Vzdělávací seminář pro výkonný management, členy představenstev a dozorčích rad Program vzdělávání správy a řízení společnosti corporate governance Vzdělávací seminář určený pro výkonný management, členy představenstev a dozorčích rad CIoD 2009 Czech Institute of Directors (CIoD)

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Objevte s námi prostory pro zlepšení a jejich praktický dopad na produktivitu a kvalitu klíčových procesů vaší společnosti.

Objevte s námi prostory pro zlepšení a jejich praktický dopad na produktivitu a kvalitu klíčových procesů vaší společnosti. 11. 12. 6. 2014 Lean Management Objevte s námi prostory pro zlepšení a jejich praktický dopad na produktivitu a kvalitu klíčových procesů vaší společnosti. Obsah 1. Štíhlá organizace v praxi Výukový film

Více

INSPIRACI, ZKUŠENOSTI, NEJNOVĚJŠÍ TRENDY VÁM PŘEDAJÍ

INSPIRACI, ZKUŠENOSTI, NEJNOVĚJŠÍ TRENDY VÁM PŘEDAJÍ INSPIRACI, ZKUŠENOSTI, NEJNOVĚJŠÍ TRENDY VÁM PŘEDAJÍ Mgr. Věra Marušiaková (Konzultant interní komunikace a copywriter na volné noze) Má víc než patnáctiletou zkušenost z interní komunikace a PR, pracuje

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Certifikovaný finanční manager

Certifikovaný finanční manager IIR Management Education www.konference.cz Certifikovaný finanční manager 17. 21. srpna 2009 Tréninkové centrum IIR, Praha Získejte přehled o současné finanční a ekonomické situaci Moderní nástroje finančního

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Strategické řízení návrh

Strategické řízení návrh Strategické řízení návrh Víme jakým způsobem Vaše: Cíl naší spolupráce v čase náklady problémy rezervy nedostatky snížit řešit využít odstranit Naším cílem je trvalý růst vaší společnosti Předpokládaný

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PROGRAM 2010 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT

PROGRAM 2010 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT S P O L E Č N Ě P R O C O N T R O L L I N G A F I N A N C E PROGRAM 2010 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT NOVINKY Junior Controller........ 5 Praktické finance pro nefinanční manažery.... 31 Controllingová

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Reorganizace MSV Metal Studénka

Reorganizace MSV Metal Studénka Reorganizace MSV Metal Studénka ÚPADEK PODNIKU - příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. 2002 2004

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4b Manažerská ekonomika pro neekonomy V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Manažerská simulační hra - optimalizace firemních procesů

Manažerská simulační hra - optimalizace firemních procesů 25. 26. 11. 2015 Manažerská simulační hra - optimalizace firemních procesů Manažerská hra: zažijte simulaci zlepšování procesů ve výrobě či službách a naučte se přitom používat rozmanité nástroje Lean

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc

Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc 11. 12. 3. 2015 Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc Často se mi stává, že si po jednání řeknu: Zase mě oškubali, zase jsem zbytečně

Více