VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách) FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ x MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉ ÚČETNÍ STANDARDY x KONSOLIDACE A PODNIKOVÉ KOMBINACE Gestor kurzů: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. děkan fakulty financí a účetnictví Odborný garant: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu Praha, září prosinec 2007

2 katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

3 OBSAH BROŽURY strana: Úvodní slovo...4 Kurz Finanční účetnictví pro pokročilé...5 Úvodní informace... 5 Program kurzu... 6 Osnovy přednášek... 7 Kurz Mezinárodně uznávané účetní standardy...15 Úvodní informace...15 Program kurzu...16 Osnovy přednášek...17 Kurz Konsolidace a podnikové kombinace - konfrontace IFRS s českými účetními předpisy...27 Úvodní informace...27 Program kurzu...28 Osnovy přednášek...29 Představení přednášejících...35 Poznámky katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 3

4 Úvodem Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze připravila v rámci celoživotního vzdělávání pro období zimního semestru školního roku 2007/2008 tři jednosemestrální kurzy, které lze absolvovat samostatně nebo v návaznosti: Kurz určený především účetním pracovníkům, kteří se chtějí zdokonalit ve finančním účetnictví a seznámit se základními východisky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS): Finanční účetnictví pro pokročilé Kurz je složen ze třinácti jednodenních soustředění a jeho cílem je přinést posluchači uspořádaný výklad jednotlivých okruhů účetních problémů dle metodiky platné v České republice, upozornit na specifika, obtížnější problémy a změny, které přináší rok 2007 a to zejména v souvislosti s implementací Mezinárodních standardů účetního výkaznictví do českého prostředí. Teoretická rekapitulace současné metodiky českého účetnictví bude doplněna o konkrétními příklady. Kurz zaměřený na podrobný výklad pravidel Mezinárodních standardů účetního výkaznictví včetně jejich srovnání s úpravou US GAAP a Direktiv Evropského unie: Mezinárodně uznávané účetní standardy Kurz je pořádán katedrou finančního účetnictví a auditingu již od roku 2000 a dosud jej úspěšně absolvovalo přes 290 posluchačů. Harmonogram kurzu je složen ze sedmi dvoudenních bloků doplněných o jeden speciální den. V průběhu kurzu budou posluchači seznámeni nejen se zněním mezinárodně uznávaných účetních standardů, nýbrž též s jejich praktickou aplikaci. Součástí výkladu bude rovněž a porovnání s českými účetními předpisy tam, kde existují významné rozdíly. Kurz zaměřený na podrobný výklad pravidel konsolidací účetních závěrek a podnikových kombinací v kontextu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a českých účetních předpisů: Konsolidace a podnikové kombinace konfrontace IFRS s českými účetními předpisy Jde o nově otvíraný kurs, který je složen ze sedmi dvoudenních bloků a jednoho dne navíc. Cílem kursu je poskytnout na našem trhu patrně nejobsažnější prezentaci problematiky konsolidací účetních závěrek a podnikových kombinací. Posluchači budou v tomto kursu seznámeni jak se základy, tak i s pokročilými problémy v dané oblasti. Přednášená problematika bude vycházet z úpravy podle IFRS a podle aktuálních českých účetních pravidel, přičemž budou oba přístupy konfrontovány. Přednášky budou doplněny množstvím příkladů a případovými studiemi. Zároveň katedra finančního účetnictví a auditingu nabízí zorganizování modifikované podoby těchto tří kurzů přímo v podnicích a dle individuálních potřeb zájemců. Těm, kdo se s problematikou IFRS setkávají poprvé, lze doporučit návazné absolvování všech tří kurzů. V průběhu kurzů lze využít možnosti konzultovat praktické otázky s přednášejícím v rámci odborné diskuze účastníků katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

5 Výuka obou kurzů bude zabezpečována pracovníky katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, kteří se významnou měrou podíleli na prvním překladu Mezinárodních účetních standardů a jejich interpretací a jsou zárukou nejen odborné úrovně přednášek, ale vzhledem ke svým pedagogickým zkušenostem, i srozumitelnosti a přehlednosti výkladu. K účasti na kurzech Vás srdečně zvou Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. zástupce vedoucího katedry doc. Ing Ladislav Mejzlík, Ph.D vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. garant kurzu Finanční účetnictví pro pokročilé Ing. Libor Vašek garant kurzu Mezinárodně uznávané účetní standardy doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. garant kurzu Konsolidace a podnikové kombinace 2007 katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 5

6 Finanční účetnictví pro pokročilé KOMU JE KURZ URČEN Kurz je určen především účetním pracovníkům, kteří se chtějí zdokonalit ve finančním účetnictví a seznámit se se základními východisky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Účastníci získají ucelené znalosti z jednotlivých oblastí účetnictví včetně jejich propojení na související oblasti (např. audit, zveřejňování informací, informační technologie, daně apod.). KDY SE BUDE KURZ KONAT Kurz se bude konat ve třinácti jednodenních blocích od září do prosince 2007, vždy v pátek v dopoledním bloku od 9:00 do 12:30 hod. a v odpoledním bloku od 13:30 do 17:00 hod. KDE SE BUDE KURZ KONAT Kurz se bude konat v prostorách Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 - Žižkov. ZAKONČENÍ KURZU Absolventům, kteří absolvují minimálně deset přednášek, bude na závěr kurzu vydáno osvědčení o absolvování semestrálního kurzu vydané v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb. o vysokých školách. CENA KURZU Základní cena zahrnující přednášky a studijní materiály za jeden semestr činí ,- Kč včetně 19% DPH. Individuálně lze absolvovat i jednodenní přednášku, jejíž cena činí Kč 2 350,- včetně 19 % DPH). DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ORGANIZACE KURZU Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., nebo Mgr. Darina Kubová, sekretariát katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze, tel: , fax: PŘIHLÁŠKY Přihlášku je nutné zaslat na adresu: Vysoká škola ekonomická, katedra finančního účetnictví a auditingu, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, do 7. září 2007 na přiloženém formuláři, případně prostřednictvím jeho elektronické verze, která je umístěná na WWW stránkách na adrese v sekci vzdělání pro veřejnost. Přihlášku lze zaslat také em na adresu: katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

7 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ program kurzu pro podzim 2007 Dne Téma Hodin Přednášející Zahájení 0,5 doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D Evropská unie a implementace IFRS Koncepční rámec IFRS 3 doc. Ing. Marcela Žárová, CSc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D Koncepční rámec českého finančního účetnictví 3,5 Ing. Zdeňka Cardová Finanční majetek 7 Ing. Jana Ištvánfyová, Ph.D Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 3,5 Ing. Dana Dvořáková, Ph.D Leasing 3,5 Ing. Monika Randáková, Ph.D Zásoby 3,5 Ing. Dana Dvořáková, Ph.D Krátkodobé pohledávky a závazky 3,5 Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (vybrané problémy), přechodná aktiva a pasiva Rezervy 3,5 Ing. Marie Zelenková, Ph.D Dlouhodobé závazky 1,5 Ing. Dana Dvořáková, Ph.D Operace v cizích měnách, kursové rozdíly 2 doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc Odložená daň 3,5 doc. Ing. Marcela Žárová, CSc Vlastní kapitál 3,5 doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D Účetnictví malých a středních 3,5 Ing. Zdeňka Cardová firem, přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví Využití informačních technologií v účetnictví 3,5 Ing. Michal Hora Účetní závěrka přípravné operace Účetní závěrka 3,5 Ing. Monika Randáková, Ph.D. 3,5 prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc Výkaz peněžních toků 3,5 doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D Audit 3,5 doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc Účetní terminologie v angličtině 3,5 doc. Ing. Marcela Žárová, CSc Finanční analýza 3,5 doc. Ing. Marie Míková, CSc Konsolidace 7 doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D Akvizice, fúze (podnikové kombinace) Mezinárodní standardy účetního výkaznictví a jejich zapojení do světové harmononizace Celkem 91 7 prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc. 7 doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 7

8 OSNOVY PŘEDNÁŠEK Finanční účetnictví pro pokročilé EVROPSKÁ UNIE A IMPLEMENTACE IFRS Termín: 14. září 2007 Lektor: doc. Ing. Marcela Žárová, CSc. Regulace účetního výkaznictví v EU, směrnice EU, jejich obsah, význam, funkce. Modernizace směrnic EU pro účetnictví, Nařízení EU z Význam IFRS pro regulaci evropského účetnictví. Mechanismus implementace IFRS Evropskou unií. KONCEPČNÍ RÁMEC IFRS Termín: 14. září 2007 Lektor: Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. Východiska Koncepčního rámce Definice základních kategorií Koncepce oceňování v rámci IFRS KONCEPČNÍ RÁMEC ČESKÉHO FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ Termín: 14. září 2007 Lektor: Ing. Zdeňka Cardová Regulace českého účetnictví: o Zákon o účetnictví. o Vyhláška o účetnictví. o České účetní standardy. o Interpretace Národní účetní rady. o Vazba účetní a daňové legislativy v ČR. Koncepční rámec českých účetních předpisů: o Základní předpoklady sestavení účetní závěrky obsažené v koncepčním rámci. o Definice prvků účetní závěrky. o Oceňovací základny a koncept uchování majetkové podstaty podniku. o Koncepční východiska účetnictví: - trvání podniku, akruální báze; - charakteristika základních prvků účetních výkazů. o Oceňovací základny a principy jejich použití: - při prvotním zachycení aktiv a závazků a při následném vykazování; - zachování majetkové podstaty katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

9 FINANČNÍ MAJETEK Termín: 21. září 2007 Lektor: Ing. Jana Ištvánfyová, Ph.D. Finanční majetek: o bankovní účty; o pokladna; o cenné papíry. Finanční aktiva investice do cenných papírů. Klasifikace cenných papírů: o cenné papíry majetkové; o cenné papíry dluhové. Účetní zachycení, oceňování, inventarizace. Porovnání s IFRS. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK Termín: 5. října 2007 Lektor: Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. Přehled právní úpravy, vymezení jednotlivých skupin dlouhodobého majetku. Oceňování dlouhodobého majetku. Účetní zobrazení: o pořízení dlouhodobého majetku; o vyřazení dlouhodobého majetku, včetně daňových aspektů. Problematika účetních a daňových odpisů. Srovnání naší úpravy s východisky IAS 16 a IAS 38. LEASING Termín: 5. října 2007 Lektor: Ing. Monika Randáková, Ph.D. Leasing: o prameny účetní a daňové úpravy; o rozlišení operativního a finančního leasingu; o zahájení, ukončení a předčasné ukončení finančního leasingu. Technické zhodnocení a opravy: o prameny účetní a daňové úpravy; o rozlišení oprav a technického zhodnocení; o vazba na rezervy a odpisové plány; o technické zhodnocení najatého majetku katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 9

10 ZÁSOBY Termín: 12. října 2007 Lektor: Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. Vymezení zásob a způsoby jejich evidence. Nakupované zásoby a zásoby vlastní výroby. Oceňování zásob v průběhu účetního období a ke dni účetní závěrky. Opravné položky k zásobám. Porovnání úpravy v ČR s IAS 2. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY PŘECHODNÁ AKTIVA A PASIVA Termín: 12. října 2007 Lektor: Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. Krátkodobé pohledávky a závazky: o přehled právní úpravy; o klasifikace pohledávek a závazků; o oceňování (úprava v ČR, porovnání s IFRS); o vymezení jednotlivých skupin krátkodobých pohledávek a závazků; o účetní zachycení vybraných oblastí (pohledávky a závazky z obchodního styku, tvorba opravných položek k pohledávkám, odpis pohledávek,...); o dohadné položky aktivní a pasivní. Přechodná aktiva a pasiva: o akruální princip, koncepce zjišťování výsledku hospodaření; o časové rozlišování. REZERVY Termín: 19. října 2007 Lektor: Ing. Marie Zelenková, Ph.D. Podstata, klasifikace a použití rezerv. Tvorba a čerpání rezerv. Srovnání rezerv tvořených v ČR s úpravou podle IFRS a US GAAP. Příklady katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

11 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Termín: 19. října 2007 Lektor: Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. Vymezení jednotlivých skupin dlouhodobých závazků. Oceňování. Účetní zachycení vybraných dlouhodobých závazků. (emitované dluhopisy, závazky z pronájmu podniku, ) OPERACE V CIZÍCH MĚNÁCH, KURSOVÉ ROZDÍLY Termín: 19. října 2007 Lektor: doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. Pravidla přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu: o v průběhu roku, k okamžiku uskutečnění účetního případu; o ke konci rozvahového dne nebo k jinému datu, k němuž se sestavuje účetní závěrka. Příklady účtování kursových rozdílů. Porovnání úpravy v ČR s IFRS. ODLOŽENÁ DAŇ Termín: 26. října 2007 Lektor: doc. Ing. Marcela Žárová, CSc. Úprava v ČR, srovnání s IAS 12. Koncept závazkové metody. Přechodné a časové rozdíly. Zdanitelné a odčitatelné přechodné rozdíly. Odložená daňová pohledávka, závazek. Vznik a uplatnění přechodných rozdílů. Vztah mezi odloženou daní a splatnou daní. Daňový náklad. Daňová základna aktiv a závazků. Účtování odložené daně. Ilustrační příklady katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 11

12 VLASTNÍ KAPITÁL Termín: 26. října 2007 Lektor: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Pojetí vlastního kapitálu, jeho členění v různých vlastnických formách Základní kapitál: o pravidla zvyšování a snižování základního kapitálu; o efektivní, deklaratorní a kombinované formy změn základního kapitálu; o zvláštní formy základního jmění vlastní akcie a zaměstnanecké akcie. Ostatní položky vlastního kapitálu: o kapitálové fondy (vklady nad rámec základního kapitálu, emisní ážio, přeceňování kapitálových účastí a cenných papírů); o fondy ze zisku (rezervní fond a ostatní statutární fondy). Výsledek hospodaření (kategorie HV, rozdělování HV). ÚČETNICTVÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ PŘECHOD Z DAŇOVÉ EVIDENCE NA PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Termín: 2. listopadu 2007 Lektor: Ing. Zdeňka Cardová Malé a střední firmy výhody a nevýhody při podnikání. Vymezení malých a středních firem v EU. Koncept výkaznictví pro malé a střední firmy (iniciativa ISAR). Vymezení malých a středních firem v ČR. Porovnání účetnictví na akruální bázi s evidencí na bázi peněžních toků, včetně řešených příkladů. Přechod z evidence na bázi peněžních toků na účetnictví vedené na akruální bázi. VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V ÚČETNICTVÍ Termín: 2. listopadu 2007 Lektor: Ing. Michal Hora Vývoj forem a technik vedení účetnictví. Požadavky právních předpisů na vedení účetnictví na počítači (historie a současnost). Volba programu pro vedení účetnictví. Ochrana a bezpečnost dat. Internet a jeho využití katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

13 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PŘÍPRAVNÉ OPERACE Termín: 9. listopadu 2007 Lektor: prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. Inventarizace majetku a závazků. Závěrečné operace u zásob. Odpis pohledávek, tvorba opravných položek. Kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů. Zaúčtování kursových rozdílů. Tvorba rezerv a zaúčtování dohadných položek. Sestavení daňového přiznání a zaúčtování splatné daně za zisku. Zaúčtování odložené daně. Uzavření účetních knih. UČETNÍ ZÁVĚRKA Termín: 9. listopadu 2007 Lektor: Ing. Monika Randáková, Ph.D. Struktura účetní závěrky v podmínkách ČR. Zveřejňování a vykazování dle IAS 1. Zpracování komplexního příkladu s dopadem do účetních výkazů včetně přílohy. Zveřejňování účetních závěrek v ČR. VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ Termín: 16. listopadu 2007 Lektor: doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Místo výkazu peněžních toků v účetní závěrce. Typologie výkazů o změnách ve finanční pozici. Struktura výkazu cash flow. Metody sestavení výkazu cash flow. Srovnání platné úpravy ČR s IAS 7 a SFAS 95. AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Termín: 16. listopadu 2007 Lektor: doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. Příprava účetní jednotky na audit účetní závěrky. Auditorské směrnice a zpráva auditora. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Základní povinnosti účetní jednotky v oblasti zveřejňování účetních informací katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 13

14 ÚČETNÍ TERMINOLOGIE V ANGLIČTINĚ Termín: 23. listopadu 2007 Lektor: doc. Ing. Marcela Žárová, CSc. Základní účetní terminologie, používaná v textech amerických a britských, s důrazem na účetní výkaznictví včetně vzorů výkazů. Zásadní účetní termíny používané v koncepčním rámci k Mezinárodním účetním standardům vydávaných IASC/IASB, IAS 1-41, IFRS 1-8 včetně interpretací SIC/IFRIC. FINANČNÍ ANALÝZA Termín: 23. listopadu 2007 Lektor: doc. Ing. Marie Míková, CSc. Finanční účetnictví jako základní nástroj informací pro finanční analýzu. Postavení a význam finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu. Srovnávací analýza, vertikální analýza, analýza pomocí poměrových ukazatelů. Základní interpretace ukazatelů likvidity, zadluženosti, aktivity, rentability a ukazatelů konstruovaných na základě údajů finančního trhu. KONSOLIDACE Termín: 30. listopadu 2007 Lektor: doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Vymezení konsolidačního celku. Typy vztahů a podniků ve skupině. Metody konsolidace (plná, poměrná a konsolidační rozdíl). Konsolidace kapitálu. Konsolidace transakcí a zůstatků. Komplikovanější skupiny a změny ve skupině. Srovnání s IFRS a US GAAP katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

15 AKVIZICE A FÚZE (PODNIKOVÉ KOMBINACE) Termín: 7. prosince 2007 Lektor: prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc. Podnikové kombinace podle IFRS a použitelné účetní metody. Regulace podnikových kombinací podle českých účetních norem, Prodej podniku. Vklad podniku. Fúze: o podstata; o možné účetní případy; o fúze podle Obchodního zákoníku; o účetní řešení podle českých účetních norem. MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) A HARMONIZACE V CELOSVĚTOVÉM MĚŘÍTKU Termín: 14. prosince 2007 Lektor: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Regulace a harmonizace účetnictví pojmy a definice. Možné cesty harmonizace účetnictví v celosvětovém měřítku, direktivy EU, US GAAP, IFRS. Výbor pro Mezinárodní účetní standardy (IASB), historie, struktura. Uplatnění IFRS v evropské a české účetní legislativě. Charakteristiky všech jednotlivých IAS/IFRS a hlavní rozdíly oproti českým účetním předpisům. Možnosti a omezení konverze české účetní závěrky na závěrku podle IFRS katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 15

16 Mezinárodně uznávané účetní standardy KOMU JE KURZ URČEN Účetním společností, které přecházejí na mezinárodně uznávané účetní standardy (IFRS, US GAAP) nebo v nich již účtují a dle jejich dikce vykazují účetní informace, finančním ředitelům těchto společností, finančním analytikům, auditorům, asistentům auditorů, daňovým poradcům, pracovníkům bank, burzy a podobných finančních institucí a všem ostatním zájemcům o mezinárodně uznávané účetní standardy. KDY SE BUDE KURZ KONAT Kurz se bude konat v sedmi dvoudenních blocích doplněných o jeden specilizovaný den od září do prosince 2007, vždy v pátek a v sobotu v dopoledním bloku od 9:00 do 12:30 hod. a v odpoledním bloku od 13:30 do 17:00 hod. KDE SE BUDE KURZ KONAT Kurz se bude konat v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 - Žižkov. ZAKONČENÍ KURZU Kurz je zakončen prezentací a obhajobou závěrečných prací na téma, které si posluchači sami zvolí z témat vypsaných jednotlivými lektory. Po konzultaci s garantem kurzu lze zpracovat i téma zvolené posluchačem individuálně. Úspěšným absolventům bude předáno osvědčení o absolvování kurzu, vydané v souladu s 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. CENA KURZU Základní cena za semestr činí ,- Kč bez 19% DPH. Tato cena zahrnuje přednášky a veškeré studijní materiály. Lze absolvovat též jednodenní přednášku (3 500,- Kč bez 19% DPH) nebo dvoudenní blok (5 500,- Kč bez 19% DPH). DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ORGANIZACE KURZU Ing. Libor Vašek, nebo Mgr. Dana Kubová, sekretariát katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze, tel: , fax: , případně webové stránky katedry. PŘIHLÁŠKY Přihlášku je nutné zaslat na adresu: Vysoká škola ekonomická, katedra finančního účetnictví a auditingu, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, do 12. září 2007 na přiloženém formuláři, případně prostřednictvím jeho elektronické verze, která je umístěná na WWW stránkách na adrese v sekci vzdělání pro veřejnost. Přihlášku lze zaslat také em na adresu: katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

17 MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉ ÚČETNÍ STANDARDY program kurzu pro podzim 2007 Blok Datum Téma Hodin Lektor Účetní a auditorská legislativa v ČR 1,5 prof. Ing. Müllerová, CSc. Účetní legislativa v EU a harmonizace v EU 1,5 doc. Ing. Žárová, Csc. Účetní angličtina a základní terminologie 3 doc. Ing. Žárová, CSc. Koncepční rámec IFRS a US GAAP 3 doc. Ing. Mejzlík, Ph.D Struktura účetní závěrky podle IFRS 3 doc. Ing. Mejzlík, Ph.D. a US GAAP Dlouhodobá hmotná aktiva 3 doc. Ing. Mejzlík, Ph.D. Aktiva k prodeji a investice do nemovitostí 3 doc. Ing. Mejzlík, Ph.D. Principy oceňování a jejich aplikace 3 doc. Ing. Zelenka, Ph.D Nehmotná aktiva a nehmotné složky 3 doc. Ing. Zelenka, Ph.D. podnikání Leasingy 3 Ing. Pelák, Ph.D. Zásoby 3 prof. Ing. Král, CSc. Výnosy a principy jejich uznávání 3 Ing. Vašek Smlouvy o zhotovení a jiné dlouhodobé 3 Ing. Vašek kontrakty Finanční nástroje 6 Ing. RNDr. Černý Rezervy, podmíněné závazky a aktiva 3 doc. Ing. Mejzlík, Ph.D Události po datu rozvahy, Mezitímní účetní 3 doc. Ing. Mejzlík, Ph.D. výkaznictví Výkaz peněžních toků 3 Ing. Procházka Daně ze zisku 3 Ing. Pelák, Ph.D. Cizí měny v účetní závěrce, výpůjční náklady, spřízněné strany a opravy chyb v účetních závěrkách Konsolidace a vykazování významnějších majetkových účastí 6 doc. Ing. Krupová, Ph.D. 6 doc. Ing. Zelenka, Ph.D. Podnikové kombinace 4,5 Ing. Pelák, Ph.D. Vykazování podle segmentů 1,5 Ing. Procházka Zisk na akcii, Úhrady vázané na akcie 3 Ing. RNDr. Černý První přijetí IFRS v účetním výkaznictví 3 doc. Ing. Krupová, Ph.D. Případová studie na převod účetní závěrky na IFRS a US GAAP IFRS v informačních systémech, možnosti, meze a rizika 6 doc. Ing. Krupová, Ph.D. 3 doc. Ing. Mejzlík, Ph.D. Pojistné smlouvy a oblast pojišťovnicví 1,5 Ing. Bokšová, Ph.D Zemědělství a problematika biologických aktiv CELKEM 90 1,5 Ing. Dvořáková, Ph.D katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 17

18 OSNOVY PŘEDNÁŠEK Mezinárodně uznávané účetní standardy ÚČETNÍ A AUDITORSKÁ LEGISLATIVA V ČR Termín: 21. září 2007 Lektor: prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. Aktuální stav a nejbližší očekávaný vývoj národní účetní legislativy, faktory, které ho ovlivňují. Zákon o účetnictví, navazující vyhlášky a české účetní standardy. Zákon o auditorech. ÚČETNÍ LEGISLATIVA V EU Termín: 21. září 2007 Lektor: doc. Ing. Marcela Žárová, CSc. Proces regulace evropského účetnictví právními normami. Mechanismus implementace IFRS v Evropské unii. Modernizace směrnic ES pro účetnictví a jejich shoda s IFRS. Harmonizace evropského účetnictví prostřednictvím vydaných Nařízení pro účetnictví. ÚČETNÍ ANGLIČTINA Termín: 21. září 2007 Lektor: doc. Ing. Marcela Žárová, CSc. Základní účetní terminologie, používaná v textech amerických a britských, s důrazem na účetní výkaznictví včetně vzorů výkazů. Zásadní účetní termíny používané v pravidlech IFRS Koncepčním rámci k Mezinárodním účetním standardům vydávaných IASC/IASB, IAS 1-41, IFRS 1-8 včetně interpretací SIC/IFRIC. Rozbor terminologie na ilustrativních příkladech konkrétních účetních závěrek katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

19 KONCEPČNÍ RÁMEC IFRS A KONCEPČNÍ VYHLÁŠKY US GAAP Termín: 22. září 2007 Lektor: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Možnosti regulace účetního výkaznictví. Možné cesty harmonizace účetního výkaznictví v celosvětovém měřítku. Výhody a nevýhody regulace účetnictví právním předpisem a standardem. US GAAP a jejich koncepční rámec tvořený vyhláškami SFAC. Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky sestavené dle IFRS. Srovnání jednotlivých koncepčních rámců a jejich vliv na připravovaný koncepční rámec českého účetnictví. STRUKTURA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODLE IFRS Termín: 22. září 2007 Lektor: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Obsah a struktura účetní závěrky podle IAS 1 rozvaha, výsledovka, výkaz peněžních toků, výkaz změn ve vlastním kapitálu a poznámky k výkazům (přílohu). Hlavní zásady sestavování a zveřejňování účetní závěrky dle IAS 1 a jejich srovnání s českými účetními pravidly. Vymezení požadavků na strukturu a obsah rozvahy a výsledovky: u rozvahy řešení klasifikace aktiv a závazků na dlouhodobé a krátkodobé položky v souvislosti s hlavním cílem rozvahy zobrazit věrně finanční pozici podniku; u výsledovky rozbor variant jejího sestavení. Součástí modulu je vymezení požadavků na obsah přílohy. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu: důvody jeho existence, obsahové požadavky, varianty jeho sestavení a diskuse nad jeho vypovídací schopností. Hlavní zásady novely IAS 1 platné od 1. ledna POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ AKTIVA K PRODEJI A UKONČOVANÉ ČINNOSTI INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ Termín: 5. října 2007 Lektor: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Dlouhodobá hmotná aktiva upravená IAS 16, modely jejich oceňování, požadavky na informace nutné ke zveřejnění, srovnání s obecnými pravidly US GAAP. Komponentní přístup k identifikaci dlouhodobých hmotných aktiv, odpisy, opravy, zhodnocení a vyřazování. Přístup k vykazování a oceňování aktiv určených na základě rozhodnutí podniku k prodeji a držených pro okamžitý prodej (IFRS 5 a SFAS 144), podmínky aplikace specializovaných pravidel a požadavky na prezentaci a zveřejnění. Investice do nemovitostí dle IAS 40, modely jejich vykazování a řešení obchodných položek v US GAAP katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 19

20 PRINCIPY OCEŇOVÁNÍ A JEJICH APLIKACE Termín: 6. října 2007 Lektor: doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Přiblížení různých oceňovacích základen používaných v účetnictví, jejich možnosti a meze, oceňovací základny zakotvené v Koncepčním rámci IFRS a US GAAP, a dále v jednotlivých standardech. Problematika snížení hodnoty aktiv: testování účetní hodnoty aktiv, zpětně získatelná částka, vykazování ztrát ze snížení hodnoty a jejich případné rušení. NEHMOTNÁ AKTIVA A NEHMOTNÉ POLOŽKY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Termín: 6. října 2007 Lektor: doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Vymezení nehmotných aktiv, identifikovatelnost nehmotných aktiv a základní přístup k uznávání nehmotných aktiv v rozvaze. Rozlišení nehmotných aktiv na nehmotná aktiva s konečnou a neurčitelnou dobou použitelnosti a pravidla jejich vykazování. (IAS 38 a SFAS 142) Goodwill - nehmotné aktivum vzniklé z podnikové kombinace (IFRS 3 a SFAS 141). Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj a jejich zachycení v účetní závěrce, možnosti a meze aktivace vývoje v IFRS. (IAS 38, SFAS 2) Software jako specifické nehmotné aktivum, jeho vývoj pro následné komerční či interní využití. (IAS 38, SFAS 86, SOP 98-1) LEASINGY Termín: 12. října 2007 Lektor: Ing. Jiří Pelák, Ph.D. Finanční (kapitálový) vers. operativní leasing, kritéria jejich rozlišení a klasifikace (IAS 17 a SFAS 13). Kalkulace počátečního ocenění aktiva a závazku u finančního leasingu, užití úrokové míry v leasingu a umořování leasingového závazku po dobu trvání finančního leasingu z pohledu nájemce. Finanční leasingu z pozice pronajímatele, rozlišení finančního leasingu u výrobce a zprostředkovatele (leasingové společnosti), zachycení a umořování pohledávky z finančního leasingu. Operativní leasing a pravidla pro zachycení příslušných splátek z pozici nájemce a pronajímatele, účetní řešení pobídek k uzavření leasingových smluv (SIC-15). Zachycení zpětného leasingu při variantě zpětného finančního či operativního leasingu katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

21 ZÁSOBY Termín: 12. října 2007 Lektor: prof. Ing. Bohumil Král, CSc. Vymezení zásob dle IAS 2 a ARB 43, kap. 4. Metodika oceňování zásob k okamžiku pořízení, k rozvahovému dni a při vyřazení, kategorizace čisté realizovatelné hodnoty. Požadavky na zveřejňování informací o zásobách v účetní závěrce. VÝNOSY A PRINCIPY JEJICH UZNÁVÁNÍ Termín: 13. října 2007 Lektor: Ing. Libor Vašek Definování výnosů z pohledu Koncepčního rámce IFRS a koncepční vyhlášky US GAAP (SFAC 6). Výnosy jako součást měření celkové výkonnosti účetní jednotky. Výnosy podle IAS 18: prodej zboží, služeb, úroky, dividendy a licenční poplatky. Uznání výnosů u specifických situací: splátkové prodeje, vratky a reklamace zboží, nejistota v návratnosti realizovaných prodejů, věrnostní prodeje. SMLOUVY O ZHOTOVENÍ A JINÉ DLOUHODOBÉ KONTRAKTY Termín: 13. října 2007 Lektor: Ing. Libor Vašek Vymezení smluv o zhotovení v souladu s IAS 11 a SOP Uznávání výnosů u dlouhodobých kontraktů dle stupně dokončení projektu, přístup k výnosům u nejasných projektů a řešení ztrátových projektů. Oceňování nedokončené výroby a její prezentace v rozvaze. Přístup k vykazování tzv. zádržného, jeho vliv na ocenění výnosů z dlouhodobých konktraktů 2007 katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 21

22 FINANČNÍ NÁSTROJE Termín: 26. října 2007 Lektor: Ing. RNDr. Michal Černý Finanční nástroje v podobě finančních aktiv, finančních závazků a kapitálových nástrojů vymezení, rozlišení a prezentace v rozvaze (IAS 32) Kategorie finančních nástrojů, pravidla jejich oceňování a vykazování, snížení hodnoty finanční aktiv (IAS 39 a SFAS 115), problematika fair value opce. Deriváty v účetním výkaznictví, rozlišení na deriváty k obchodování a zajišťovací. Vložené deriváty jako specifická kategorie derivátů (IAS 39 a SFAS 133, SFAS 138). Zajišťovací účetnictví, jeho vymezení, rozlišení na zajištění fair value a peněžního toku, měření efektivnosti zajištění. Požadavky na zveřejnění informací v účetní závěrce dle IFRS 7. REZERVY, PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A PODMÍNĚNÁ AKTIVA Termín: 27. října 2007 Lektor: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Definice a klasifikace nejistých skutečností a jejich zobrazení v účetnictví, vymezení událostí, které jsou příčinou vzniku rezerv a kvantifikace rezerv. Účtování a oceňování rezerv. Požadavky na zveřejňování informací o rezervách v účetní závěrce. Podmíněná aktiva a závazky a jejich dopad na účetní výkaznictví podniku, zveřejňované údaje a příklady. Hlavní zásady připravované novely IAS 37. UDÁLOSTI PO DATU ROZVAHY A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ VÝKAZNICVÍ Termín: 27. října 2007 Lektor: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Období ohraničené datem rozvahy a datem schválení účetní závěrky ke zveřejnění. Vymezení událostí po datu rozvahy a jejich rozlišení na události upravující a neupravující účetní výkazy (IAS 10). Vztah k datu auditorské zprávy a schválení účetní závěrky valnou hromadou. Příklady různých typů událostí po datu rozvahy a jejich řešení dle IAS 10. Definice mezitímního období a mezitímní účetní závěrky z pohledu IAS 34: obsah a struktura mezitímní účetní závěrky. Pravidla pro vykazování mezitímní účetní závěrky, vykazování neobvyklých a sezónních nákladů a výnosů v mezitímní účetní závěrce a problematika splatné daně ze zisku za mezitímní účetní období katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

23 VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ Termín: 9. listopadu 2007 Lektor: Ind. David Procházka Výkaz peněžních toků jako povinný komponent účetní závěrky podniku, jeho vypovídací schopnost a užitečnost z hlediska informačních potřeb uživatelů (IAS 7 a SFAS 95). Vymezení peněz a peněžních ekvivalentů, jejich sesouhlasení na položku rozvahy. Základní přístupy ke konstrukci výkazu a k jeho strukturalizaci, metody kalkulace peněžních toků ve struktuře výkazu. Problematika konsolidovaného výkazu peněžních toků, eliminace vnitroskupinových peněžních toků. DANĚ ZE ZISKU Termín: 9. listopadu 2007 Lektor: Ing. Jiří Pelák, Ph.D. Vymezení daní ze zisku a jejich rozlišení na splatné a odložené v kontextu IAS 12 a SFAS 109. Identifikování odčitatelných a přičitatelných přechodných rozdílů jako faktorů uznání odložené daňové pohledávky či odloženého daňového závazku. Základní pravidla uznání odložených daní, jejich oceňování a požadavky na zveřejnění v příloze. Kalkulace efektivní daňové sazby a rozbor daňového nákladů vykazovaného ve výsledovce. Odložená daň při podnikové kombinaci, ukončované činnosti a s dopadem do vlastního kapitálu. CIZÍ MĚNY V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Termín: 10. listopadu 2007 Lektor: doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D. Vymezení funkční měny a cizí měny, kritéria určování funkční měny podniku, měna vykazování (IAS 21 a SFAS 52). Rozlišení peněžních a nepeněžních položek účetní závěrky. Transakce denominované v cizí měně, jejich zachycení k okamžiku uskutečnění a přepočet k datu sestavení účetní závěrky. Problematika přepočtu účetní závěrky na cizí měnu a zahrnutí zahraniční operace do konsolidované účetní závěrky katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 23

24 VÝPŮJČNÍ NÁKLADY, SPŘÍZNĚNÉ STRANY, OPRAVY CHYB Termín: 10. listopadu 2007 Lektor: doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D. Definování výpůjčních nákladů a způsobilého aktiva, přiblížení metod zachycení úrokových nákladů v souladu s aktuálně platným IAS 23 a v březnu přijatou novelizací platnou od 1. ledna Vazba na SFAS 34. Vymezení spřízněných stran účetní jednotky a požadavky na zveřejnění dle IAS 24 a SFAS 57. Definování chyby v účetní závěrce a postup její opravy, přístup ke změně účetního pravidla a vyplývající požadavky na zveřejnění. KONSOLIDACE A VYKAZOVÁNÍ VÝZNAMNĚJŠÍCH MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ Termín: 23. listopadu 2007 Lektor: doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Konsolidovaná účetní závěrka a účetní jednotky povinny ji sestavovat, vymezení konsolidačního celku, investice vyloučené z konsolidace (IAS 27). Seznámení s připravovanou novelizací IAS 27. Základní metody konsolidace rozvahy a výsledovky, pravidla konsolidace, vylučování vnitroskupinových transakcí. Investice s podstatným vlivem a aplikace ekvivalenční metody v účetní závěrce investora (IAS 28). Společné podnikání, formy a metody jeho vykazování v účetních závěrkách spoluvlastníků (IAS 31). Vykazování majetkových účastí v individuálních účetních závěrkách (IAS 27). PODNIKOVÉ KOMBINACE Termín: 24. listopadu 2007 Lektor: Ing. Jiří Pelák, Ph.D. Vymezení podnikové kombinace z pozice pravidel IFRS 3 a SFAS 141, tj. podnikové kombinace v rozsahu pravidel a mimo rozsah. Datum akvizice jako okamžik uskutečnění podnikové kombinace a počátek konsolidované účetní závěrky. Metoda koupě jako výhradní účetní metoda zachycení podnikové kombinace, vymezení pozice nabyvatele, kvantifikace fair value čistých aktiv nabývané jednotky. Goodwill jako výsledek podnikové kombinace, jeho vykazování v účetní závěrce po kombinaci, řešení negativního rozdílu podnikové kombinace. Konvergenční projekt IASB a FASB, přiblížení připravované novelizace IFRS 3 a SFAS katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

25 VYKAZOVÁNÍ PODLE SEGMENTŮ Termín: 24. listopadu 2007 Lektor: Ing. David Procházka Segmenty, jejich vymezení a dopad na účetní závěrku podniku, povinné a dobrovolné zveřejňování informací o segmentech (IFRS 8 a SFAS 131). Konvergenční projekt IASB a FASB. Pozor: nový IFRS 8 vydaný v prosinci 2006, který nahrazuje dosavadní IAS 14 s účinností od ZISK NA AKCII, ÚHRADY VÁZANÉ NA AKCIE Termín: 30. listopadu 2007 Lektor: Ing. RNDr. Michal Černý Zisk na akcii jako vybraný finanční ukazatel prezentovaný povinně vybranými podniky přímo ve výsledovce, jeho vymezení a rozlišení základní a zředěné podoby (IAS 33 a SFAS 128). Úhrady vázané na akcie jako specifické zaměstnanecké požitky, odměny za vykonávanou práci, rozlišení jednotlivých úhrad, jejich ocenění a požadavky na zveřejnění (IFRS 2 a SFAS 123). PRVNÍ PŘIJETÍ IFRS V ÚČETNÍM VÝKAZNICTVÍ Termín: 30. listopadu 2007 Lektor: doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D. Seznámení s pravidly počáteční aplikace IFRS do účetního výkaznictví podniku. Definování okamžiku přechodu na IFRS, sestavení počáteční rozvahy dle IFRS a volba účetních pravidel pro první účetní závěrku podle IFRS. Přiblížení výjimek z ostatních standardů, které se mohou aplikovat při přechodu na IFRS. PŘÍPADOVÁ STUDIE NA PŘEVOD ÚČETNÍ ZÁVĚRKY NA IFRS A US GAAP Termín: 1. prosince 2007 Lektor: doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D. Zpracování komplexní případové studie na převod účetní závěrky sestavené dle české účetní legislativy do podoby odpovídající IFRS či US GAAP. V příkladu budou zohledněny nejčastější a nejdůležitější rozdíly mezi stávající českou účetní legislativou, IFRS a US GAAP katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 25

26 IFRS V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH MOŽNOSTI, MEZE A RIZIKA Termín: 7. prosince 2007 Lektor: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Možné způsoby konverze účtování a účetních závěrek. Nezbytné předpoklady a rizika úspěšné implementace IFRS v podnikových informačních systémech. Možnosti a hranice automatizace konverze účetnictví a výkaznictví dle IFRS. POJISTNÉ SMLOUVY A OBLAST POJIŠŤOVNICTVÍ Termín: 7. prosince 2007 Lektor: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Přiblížení základních odlišností účetnictví a účetního výkaznictví komerčních pojišťoven od účetnictví a účetního výkaznictví podnikatelských subjektů. Projekt IASB zaměřený na pojistné smlouvy a základní seznámení s obsahem a strukturou IFRS 4, který je výsledkem první fáze tohoto projektu. Nastínění specifických problémů účetnictví komerčních pojišťoven. ZEMĚDĚLSTVÍ A PROBLEMATIKA BIOLOGICKÝCH AKTIV Termín: 7. prosince 2007 Lektor: Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. Vymezení zemědělské činnosti a biologických aktiv v kontextu IAS 41. Základní východiska oceňování biologických aktiv a biologické produkce ve fair value. Přístupy ke klasifikaci biologických aktiv a požadavky na jejich vykazování a zveřejnění v účetní závěrce. Státní dotace u biologických aktiv, jejich zachycení a vykázání katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

27 Konsolidace a podnikové kombinace konfrontace IFRS s českými účetními předpisy KOMU JE KURZ URČEN Většina podniků u nás je součástí určitého konsolidačního celku a buď sestavuje konsolidovanou účetní závěrku za svoji skupinu nebo dává podklady za účelem konsolidace svému investorovi. Je tedy nezbytné, aby podniky dobře porozuměly problematice konsolidací a aby rovněž získaly náležité dovednosti nezbytné pro její sestavení. Stejně tak musí problematice informačního dopadu konsolidovaných údajů porozumět uživatelé konsolidovaných účetních závěrek. Kurs je určen finančním ředitelům, finančním analytikům, auditorům, asistentům auditorů, pracovníkům bank, pojišťoven a dalších finančních institucí, zástupcům burz a všem ostatním zájemcům o problematiku konsolidace a podnikových kombinací. KDY SE BUDE KURZ KONAT Kurz se bude konat v sedmi dvoudenních blocích doplněných o jeden den od září do prosince 2007, vždy v pátek a v sobotu v dopoledním bloku od 9:00 do 12:30 hod. a v odpoledním bloku od 13:30 do 17:00 hod. KDE SE BUDE KURZ KONAT Kurz se bude konat v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 - Žižkov. ZAKONČENÍ KURZU Kurz je zakončen testem z oblasti podnikových kombinací a konsolidací. Úspěšným absolventům bude předáno osvědčení o absolvování kurzu, vydané v souladu s 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. CENA KURZU Základní cena za semestr činí ,- Kč bez 19% DPH. Tato cena zahrnuje přednášky a veškeré studijní materiály. Lze absolvovat též jednodenní přednášku (4 000,- Kč bez 19% DPH) nebo dvoudenní blok (6 000,- Kč bez 19% DPH). DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ORGANIZACE KURZU Ing. Libor Vašek, nebo Mgr. Dana Kubová, sekretariát katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze, tel: , fax: , případně webové stránky katedry. PŘIHLÁŠKY Přihlášku je nutné zaslat na adresu: Vysoká škola ekonomická, katedra finančního účetnictví a auditingu, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, do 7. září 2007 na přiloženém formuláři, případně prostřednictvím jeho elektronické verze, která je umístěná na WWW stránkách na adrese v sekci vzdělání pro veřejnost. Přihlášku lze zaslat také em na adresu: 2007 katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 27

28 KONSOLIDACE A PODNIKOVÉ KOMBINACE - KONFRONTACE IFRS S ČESKÝMI ÚČETNÍMI PŘEDPISY program kurzu pro podzim 2007 Blok Datum Téma Hodin Lektor Vymezení podnikových kombinací 6 Ing. Pelák, Ph.D Podnikové kombinace dle IFRS a dle českých předpisů Smysl konsolidace účetních závěrek, vymezení konsolidačního celku Principy konsolidačních metod a ekvivalenční metody Vnitroskupinové zůstatky a transakce u jednotlivých metod Homogenizace účetních závěrek pro konsolidaci k rozvahovému dni 6 Ing. Pelák, Ph.D. 3 Ing. Vašek 3 Ing. Vašek 6 Ing. Vašek 1,5 Ing. Vašek Úpravy účetních závěrek k datu akvizice 1,5 Ing. Vašek Goodwill, záporný rozdíl z akvizice 3 doc. Ing. Zelenka, Ph.D. Odložená daň podstata a metody 3 Ing. Pelák, Ph.D. Specifika odložené daně z podnikových 1,5 Ing. Pelák, Ph.D. kombinací a z konsolidace účetních závěrek Účetní problematika zahraničních poboček 1,5 Ing. Pelák, Ph.D Konsolidace komplexních skupin 6 doc. Ing. Zelenka, Ph.D Konsolidace komplexních skupin 6 doc. Ing. Zelenka, Ph.D Konsolidace změn ve skupině 6 doc. Ing. Zelenka, Ph.D Konsolidace výsledovky, výkazu cash flow, výkazu o změnách vlastního kapitálu a údajů z přílohy 6 doc. Ing. Zelenka, Ph.D. 6 doc. Ing. Zelenka, Ph.D. Konsolidace výsledovky, výkazu cash flow, výkazu o změnách vlastního kapitálu a údajů z přílohy Přepočet účetních závěrek na cizí měnu 6 doc. Ing. Zelenka, Ph.D. Vykazování podle segmentů 3 doc. Ing. Mejzlík, Ph.D Pracovní postupy při konsolidaci účetních 3 doc. Ing. Mejzlík, Ph.D. výkazů Komplexní případová studie na sestavení konsolidované závěrky Společný návrh IASB a FASB novelizace standardů pro podnikové kombinace a konsolidace, Test a slavnostní ukončení kurzu CELKEM 84 6 kolektiv 6 doc. Ing. Zelenka, Ph.D. kolektiv katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

29 OSNOVY PŘEDNÁŠEK Konsolidace a podnikové kombinace - konfrontace IFRS s českými účetními předpisy VYMEZENÍ PODNIKOVÝCH KOMBINACÍ Termín: 14. září 2007 Lektor: Ing. Jiří Pelák, Ph.D. Podstata podnikových kombinací. Formy podnikových kombinací a restrukturalizací. Přeměny obchodních společností. Základy účetního řešení podnikových kombinací a restrukturalizací dle české legislativy a dle IFRS (metoda koupě). PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ DLE IFRS A DLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ Termín: 15. září 2007 Lektor: Ing. Jiří Pelák, Ph.D. Vybrané problémy účetního řešení přeměn obchodních společností dle české legislativy a dle IFRS. Rozsáhlejší případové studie přeměn obchodních společností. SMYSL KONSOLIDACE ÚČETNÍCH ZÁVĚREK, VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU Termín: 21. září 2007 Lektor: Ing. Libor Vašek Podstata konsolidace účetních závěrek, jejich uživatelé. Vymezení konsolidačního celku, control concept vs. podílová účast. Osvobození od konsolidace. Konsolidace jednotek zvláštního určení (SPE) katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 29

30 PRINCIPY KONSOLIDAČNÍCH METOD A EKVIVALENČNÍ METODY Termín: 21. září 2007 Lektor: Ing. Libor Vašek Myšlenkový základ konsolidačních metod a ekvivalenční metody. Metoda (plné) konsolidace. Metoda poměrné konsolidace. Ekvivalenční metoda. VNITROSKUPINOVÉ ZŮSTATKY A TRANSAKCE U JEDNOTLIVÝCH METOD Termín: 22. září 2007 Lektor: Ing. Libor Vašek Smysl vyloučení vnitroskupinových zůstatků a transakcí z agregace účetních výkazů. Vyloučení vzájemných zůstatků. Vyloučení vzájemného obratu. Vyloučení vnitroskupinových výsledků. HOMOGENIZACE ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PRO KONSOLIDACI K ROZVAHOVÉMU DNI Termín: 5. října 2007 Lektor: Ing. Libor Vašek Homogenizace / sjednocování účetních pravidel v rámci konsolidačního celku, nastavení jednotných konsolidačních pravidel. Homogenizace časová sjednocení konsolidovaných jednotek s různým účetním obdobím k rozvahovému dni konsolidované účetní závěrky. Homogenizace terminologická. ÚPRAVY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK K DATU AKVIZICE Termín: 5. října 2007 Lektor: Ing. Libor Vašek Vymezení identifikovatelných položek čistých aktiv nabývané jednotky. Ocenění čistých identifikovatelných aktiv k datu akvizice. Další úpravy (odložená daň, uznání goodwillu, přepočet na cizí měnu) katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

31 GOODWILL, ZÁPORNÝ ROZDÍL Z AKVIZICE Termín: 5. října 2007 Lektor: doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Podstata goodwillu a možnosti jeho účetního řešení. Prvotní a druhotný goodwill. Uznání goodwillu k datu akvizice. Záporný rozdíl z akvizice a jeho účetní řešení. ODLOŽENÁ DAŇ PODSTATA A METODY Termín: 6. října 2007 Lektor: Ing. Jiří Pelák, Ph.D. Identifikace přechodných rozdílů mezi účetní hodnotou a daňovou základnou rozvahových položek a uznání odložené daňové pohledávky a závazku. Možnosti účtování odložené daně. Následné řešení odložené daně. SPECIFIKA ODLOŽENÉ DANĚ Z PODNIKOVÝCH KOMBINACÍ A Z KONSOLIDACE ÚČETNÍCH ZÁVĚREK Termín: 6. října 2007 Lektor: Ing. Jiří Pelák, Ph.D. Splatná a odložená daň z dividend. Odložená daň u ekvivalenční metody. Odložená daň z podnikové kombinace. Odložená daň v konsolidované účetní závěrce. ÚČETNÍ PROBLEMATIKA ZAHRANIČNÍCH POBOČEK Termín: 6. října 2007 Lektor: Ing. Jiří Pelák, Ph.D. Charakteristika poboček. Účetní řešení poboček podle IFRS. Účetní řešení poboček podle českých účetních předpisů. Účetní komunikace se zahraniční pobočkou, reporting katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 31

32 KONSOLIDACE KOMPLEXNÍCH SKUPIN Termín: 19. října 2007 a 20. října Lektor: doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Typy nepřímých vazeb mezi podniky ve skupině. Postupná a přímá konsolidace. Konsolidace lineárních nepřímých vazeb. Konsolidace triangulárních vazeb. Konsolidace recipročních a cirkulárních vazeb. KONSOLIDACE ZMĚN VE SKUPINĚ Termín: 2. listopadu 2007 Lektor: doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Nabytí majetkové účasti ve skupině. Dopady postupné akvizice na konsolidovanou účetní závěrku. Zvýšení a snížení podílové účasti investora na dceřiném, společném a přidruženém podniku nákupem resp. prodejem akcií. Zvýšení a snížení podílové účasti investora na dceřiném, společném a přidruženém podniku v případě emise jeho nových akcií resp. v případě stažení jeho vlastních akcií z oběhu. Pozbytí majetkové účasti ve skupině. KONSOLIDACE VÝSLEDOVKY, VÝKAZU CASH FLOW, VÝKAZU O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU A ÚDAJŮ Z PŘÍLOHY Termín: 3. listopadu 2007 a 9. listopadu 2007 Lektor: doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Specifické rysy konsolidace výsledovky a dopady ekvivalenční metody na výsledovku. Specifické rysy konsolidace výkazu cash flow a dopady ekvivalenční metody na tento výkaz. Specifické rysy konsolidace výkazu o změnách vlastního kapitálu a dopady ekvivalenční metody na tento výkaz. Specifická zveřejnění v souvislosti s konsolidací účetní závěrky a aplikací ekvivalenční metody. Údaje z přílohy na konsolidované bázi katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

33 PŘEPOČET ÚČETNÍCH ZÁVĚREK NA CIZÍ MĚNU Termín: 10. listopadu 2007 Lektor: doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Vymezení lokální měny, funkční měny a měny vykazování. Převod účetní závěrky z lokální měny na měnu funkční. Převod účetní závěrky z funkční měny na měnu vykazování. VYKAZOVÁNÍ PODLE SEGMENTŮ Termín: 23. listopadu 2007 Lektor: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Význam segmentace účetních informací pro konsolidaci účetních závěrek. Vymezení oborových a územních segmentů. Zveřejnění účetních informací podle segmentů. Vykazování podle segmentů podle IAS 14 a podle IFRS 8. PRACOVNÍ POSTUPY PŘI KONSOLIDACI ÚČETNÍCH ZÁVĚREK Termín: 23. listopadu 2007 Lektor: doc. Ing. Ladislav Mejzlik, Ph.D. Konsolidované účetnictví vs. konsolidace na bázi konsolidačních úprav. Nástroje využitelné pro sestavení konsolidované účetní závěrky (konsolidační moduly, využití tabulkového procesoru, specifické programy). Nástroje na zabezpečení konsistence účetních dat v rámci skupiny. KOMPLEXNÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE NA SESTAVENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Termín: 24. listopadu 2007 Lektor: kolektivně Komplexní případová studie, v níž budou uplatněny obě konsolidační metody a ekvivalenční metoda za více než jedno účetní období katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 33

34 SPOLEČNÝ NÁVRH IASB A FASB NOVELIZACE STANDARDŮ PRO PODNIKOVÉ KOMBINACE A KONSOLIDACE Termín: 7. prosince 2007 Lektor: doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Rozsah působnosti navrhovaného standardu. Vykazování tzv. celkového goodwillu. Nekontrolní podíly. Transakce mezi vlastníky a dopady změn v majetkových podílech na konsolidovanou účetní závěrku katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

35 PŘEDSTAVENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. V roce 1985 absolvovala Vysokou školu ekonomickou, obor Učitelství ekonomických předmětů. Od roku 1985 působí (s přestávkami, kdy působila v zahraničí) na katedře finančního účetnictví jako odborná asistentka, od roku 2006 zároveň jako zástupce vedoucího. Od roku 1991 se specializuje na problematiku účetnictví pojišťoven. V roce 2004 obhájila disertační práci na téma Specifické problémy účetnictví pojišťoven v kontextu s harmonizačními procesy vstupu do Evropské unie. Ing. Zdeňka Cardová V roce 1974 ukončila úspěšně studium na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor ekonomika a řízení průmyslu). Po skončení vysoké školy pracovala jako plánovačka Oborového ředitelství polygrafického průmyslu, metodik a vedoucí informační soustavy v Tesle Kolín a do roku 1992 jako vedoucí oddělení právnických osob Finančního úřadu v Kolíně. Od roku 1993 až dosud pracuje jako auditorka a jednatelka účetní a auditorské společnosti, ACTA, s.r.o. (dceřiná společnost BDO Prima Audit, s.r.o.) a jako odborný asistent katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze. Je autorkou učebních textů VŠE a řady článků v odborné literatuře. Rovněž se zabývá přednáškovou činností. Ing. RNDr. Michal R. Černý Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti vyučoval na několika pražských vysokých školách, v současné době působí na Katedře ekonometrie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členem České statistické společnosti. Mezi jeho odborné zájmy patří kvantitativní a optimalizační metody v ekonomické a finanční praxi a v managementu. Působí též jako nezávislý konzultant v oboru. Je spoluautorem publikace Mezinárodní standardy účetního výkaznictví principy, metodologie, interpretace vydané v březnu 2005 Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. VŠE ukončila v roce 1988 státní zkouškou na oboru ekonomické informace a kontrola. V roce 1989 ukončila na VŠE státní zkouškou doplňkové pedagogické studium. Od roku 1988 je zaměstnancem VŠE, katedry účetnictví, nyní katedry finančního účetnictví a auditingu. V roce 2004 získala dekret školitele IFRS (v rámci projektu Phare). Předmět odborného zájmu: finanční analýza, oceňování, účetnictví cenných papírů, specifika účetnictví a kalkulací v zemědělském podniku. Dále se zabývá přednáškovou činností, je autorkou publikace Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS, učebních textů VŠE a řady článků v odborné literatuře. Od roku 2004 je členkou Evropské účetní asociace (EAA) katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 35

Nabídka témat diplomových prací

Nabídka témat diplomových prací Nabídka témat diplomových prací Příklady témat nabízených vyučujícími katedry finančního účetnictví (individuální téma je možné po dohodě s konkrétním vyučujícím) Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. účetnictví

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách)

PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách) VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21 OBSAH Seznam zkratek......................................... 10 Úvod................................................... 11 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 13 1.1 Harmonizace účetnictví v Evropě......................

Více

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy Předmluva 17 Základy účetnictví 19 1.1 Účetní principy 19 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 19 1.1.1.1 Předmět účetnictví 19 1.1.1.2 Druhy účetnictví 19 Finanční účetnictví 19 Manažerské účetnictví

Více

Metodický list I. Uváděné mezinárodní účetní standardy lze najít např. v publikaci Mezinárodní účetní standardy 2 000, HZ Praha s.r.o.

Metodický list I. Uváděné mezinárodní účetní standardy lze najít např. v publikaci Mezinárodní účetní standardy 2 000, HZ Praha s.r.o. 1 Metodický list I Upozornění: Baloušek R. Schránil P. Harmonizace účetnictví (sylabus přednášek) VŠFS, Praha 2007, ISBN 978-80-86754-89-5 jsou základní materiál pro výuku tohoto předmětu. Probíhá hlavně

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící 31. 12. 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (7 680 + 4 970 + 70 10 výpočet (i))

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2004

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2004 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2004 Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 Význam zkratek A aktuality P pomůcka SKA stanovisko KA ČR ČL článek PR právo SMF

Více

Obsah. Seznam zkratek... 15 Seznam zkratek použitých právních předpisů... 16 Seznam použitých obrázků... 17 Seznam použitých tabulek...

Obsah. Seznam zkratek... 15 Seznam zkratek použitých právních předpisů... 16 Seznam použitých obrázků... 17 Seznam použitých tabulek... Obsah Seznam zkratek............................................ 15 Seznam zkratek použitých právních předpisů.................... 16 Seznam použitých obrázků................................... 17 Seznam

Více

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví #

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Jaroslava Roubíčková * Měna euro je v současné době samostatnou cizí měnou obdobně jako USD, CHF a jiné cizí měny. Nejen zahraničně

Více

Možnosti a rizika technologického řešení převodu českých účetních závěrek do IFRS #

Možnosti a rizika technologického řešení převodu českých účetních závěrek do IFRS # Možnosti a rizika technologického řešení převodu českých účetních závěrek do IFRS # Ladislav Mejzlík * Úvodem Tradiční koncepce regulace účetnictví právními předpisy v České republice byla až do konce

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ISO 9001:2000 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (neauditovaná) k 31. 12. 2006 ROZVAHA AKTIVA Pozn. Dlouhodobá aktiva 356 388 364 498 Pozemky, budovy a zařízení 1 351 752 359 651 Dlouhodobé investice 2 4 272

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Obsah. Úvod... 7. Zkratky... 8

Obsah. Úvod... 7. Zkratky... 8 Obsah Úvod................................................................... 7 Zkratky................................................................ 8 1. Podstata a význam odložené daně........................................

Více

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

IFRS 15 VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY11

IFRS 15 VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY11 IFRS 15 VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY11 IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers David Procházka Úvod V květnu 2014 vydal IASB nový standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, který je výsledkem

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Osnova 01. Význam a principy oceňování aktiv a pasiv v účetnictví 02. Oceňování dle zákona

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny Dotace a investiční pobídky Novinky z oblasti

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol Obsah podle jednotlivých kapitol P edmluva 1 1 Mezin rodnì harmonizace ËetnictvÌ a ËetnÌho v kaznictvì 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 1.2.1

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management II Externí vlastní zdroje financování Externí zdroje: vlastní emise akcií, venture capital

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů... ISSN-0322-9653 17. 12. 2015 Ročník XLIX Cena 55 Kč 6 MINISTERSTVO FINANCÍ 19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Znění k 25. 4. 2014 Doplněno dle připomínek ČNB.

Znění k 25. 4. 2014 Doplněno dle připomínek ČNB. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2013 Znění k 25. 4. 2014 Doplněno dle připomínek ČNB. ÚPRAVY PROVEDENÉ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 2013 NA ZÁKLADĚ DOPISU

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2014 1 OBSAH: I. ÚVOD 3 II. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: 4 - ROZVAHA 5 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 8 - CASH FLOW 9 -

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2005

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2005 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2005 Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 Význam zkratek A aktuality e Auditor elektronická příloha časopisu R recenze ČL

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace Ing. Martina Janoušková Ing. Alice Šrámková Dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009), březen 2012 Novinky

Více

na základě kterého byl nabyt příslušný majetek. Podobně jako při koupi se zaúčtuje nabytí a

na základě kterého byl nabyt příslušný majetek. Podobně jako při koupi se zaúčtuje nabytí a 3. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko: Leasingová dohoda

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii. Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii. Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Úvod Jednosemestrální předmět bakalářského stupně studia zakončený zápočtem (3 kredity). Anotace Předmět je zaměřen na problematiku zvládnutí náročnějších metodických

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. OBSAH OBSAH... 1 KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY... 4 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE... 9 A. OBECNÉ INFORMACE... 10 A.1 Popis skupiny... 10 A.2 Statutární orgány... 10 A.4 Soulad s právními předpisy...

Více

Účetní výkaznictví v ČR:

Účetní výkaznictví v ČR: Účetní výkaznictví v ČR: ČÚS vsifrs Obsah legislativní rámec účetnictví v ČR oceňování vykazování bilančních položek dle českých pravidel a dle IFRS a dopady na finanční analýzu Účetní pravidla národní

Více

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 9.1.2015 L 5/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/28 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR Východiska : Zvolený způsob oceňování ovlivňuje velikost individuálních aktiv a dluhů podniku a tím i celková sumu aktiv a celkovou sumu dluhů. V návaznosti na výši těchto veličin

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ INTERNATIONAL

Více

Možné cesty regulace. Právní předpisy

Možné cesty regulace. Právní předpisy ÚČETNÍ STANDARDY V SOUVISLOSTECH IVANA VALOVÁ Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Abstrakt Regulace a harmonizace jsou v současné době často užívanými pojmy. Je možné nalézt celou řadu definicí

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Soubor vnitřních směrnic

Soubor vnitřních směrnic Obec Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, 603874846, e-mail:detenice@iol.cz, http://obecdetenice.cz Soubor vnitřních směrnic Platnost: od 1.1.2015 Tímto

Více

Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting

Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting Ident Česky Anglicky 1FU441 Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting ECTS kredity 3 Forma výuky 2/0 (2 hodiny přednášek) Garant doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví

P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví Seznam p íloh P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví...87 P íloha. 2 P ehled eských ú etních standard pro podnikatele...88 P íloha. 3 P ehled Mezinárodních ú etních standard IAS...89

Více

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: 10. 11. 11. a 16. 17. 12. 2009; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat

Více

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ 2013 FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva:

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva: 1 Společnost Alfa dne 1. 6. 2012 pořídila 80% podíl ve společnosti Beta. Následně k 30. 9. 2012 společnost Alfa pořídila 75 tisíc akcií společnosti Gama. Výkazy o finanční situaci společností Alfa, Beta

Více

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...8 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY...9 CÍLE PRO ROK 2011...12 ZPRÁVA

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu

Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Zadávací dokumentace pro projekt : Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Neotech, a.s. na změnu technologických a ekonomických podmínek

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á

P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A Z Á K L A D Y F I N A N C Í D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á OSTRAVA 2006 1 O B S A H P Ř E D M Ě T U

Více

Podstata a význam účetnictví Organizace účetnictví Rozsah vedení účetnictví Schéma účetních soustav Význam a podstata účetní dokumentace

Podstata a význam účetnictví Organizace účetnictví Rozsah vedení účetnictví Schéma účetních soustav Význam a podstata účetní dokumentace 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata účetní dokumentace 5 Bez účetního

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE DonauMedia České účetní standardy 001 023 2 ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Informace: www.uctzak.cz Informace: www.uctzak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 3 Český účetní

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium.

MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium. MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium. Garant. Ing. O. Šabata, PhD, ředitel ústavu Komu určeno: Studium je určeno ekonomům, účetním, finančním poradcům, vedoucím pracovníkům atd. Jednoroční

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. PROSINCI 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Zpráva o činnosti J&T FINANCE GROUP za rok 2014 Obsah Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Konsolidovaný

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ

KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015 SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia II. ročníku. předmětu Účetnictví 2

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia II. ročníku. předmětu Účetnictví 2 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia II. ročníku předmětu Účetnictví 2 Název tematického celku : Účetní závěrka Cíl: Záměrem je objasnit význam, podstatu a tvorbu účetní závěrky.

Více

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DP ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA U VYBRANÉ OBCHODNÍ TRANSAKCE Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: Ing. Jana Žehrová

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Témata bakalářských a diplomových prací vyhlášených a zadávaných pro akademický rok 2015/2016 na Katedře financí a účetnictví

Témata bakalářských a diplomových prací vyhlášených a zadávaných pro akademický rok 2015/2016 na Katedře financí a účetnictví Témata bakalářských a diplomových prací vyhlášených a zadávaných pro akademický rok 2015/2016 na Katedře financí a účetnictví Ing. Olga Faltejsková Bankovnictví a bankovní controlling 1. Možnosti růstu

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2015 Veškeré hodnoty v této zprávě jsou uváděny v tisících korunách českých, pokud není výslovně uvedeno jinak. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU Připojené

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641

ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 15. 4. 28. 5. 2016 ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 121 hodin teoretické výuky

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více