PODROBNÝ KATALOG DUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODROBNÝ KATALOG DUM"

Transkript

1 PODROBNÝ KATALOG DUM Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce projektu CZ.1.07/1.5.00/ Tvorba inovativních ICT výukových materiálů Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, ŠABLONA: I, SADA: S1 Microsoft Excel Informační a komunikační technologie I-S1-1 MS Excel - úvod Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s prostředím MS Excel 2010, s klávesovými zkratkami, které se používají při práci s buňkou, a základními pojmy. I-S1-2 MS Excel formátování Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s možnostmi formátování buňky, čísla, vytváří vlastní formáty. I-S1-3 MS Excel formát čísla Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s možnostmi formátování čísla a jejích využitím, vytváří vlastní formáty I-S1-4 MS Excel vzorce Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák vkládá vzorce, používá jednotlivé type operátoru, pomoci závorek upravuje prioritu operátoru. Rozlišuje mezi relativní i absolutní adresou buňky. 21. května 2014 Stránka 1 z 106

2 I-S1-5 MS Excel základní funkce Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s pojmem funkce, používá základní funkce (SUMA, PRŮMĚR, MINIMUM, MAXIMUM, ODMOCNINA, POČET, POČET2) při výpočtech. I-S1-6 MSExcel - goniometrické funkce Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Výpočetní technika I-S1-7 MS Excel - zaokrouhlení Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Výpočetní technika Žák se seznámí s funkcemi pro zaokrouhlování a používá je ve výpočtech. I-S1-8 MS Excel grafy Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s typy grafů a volí typ grafu podle typu zobrazovaných dat I-S1-9 MS Excel logické funkce Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí se základními logickými funkcemi KDYŽ, A, OR a používá je ve vzorcích. I-S1-10 MS Excel - podmíněné formátování Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s pojmem podmíněné formátování, používá možnosti podmíněného formátování při tvorbě tabulek. I-S1-11 MS excel - statistické funkce Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software 21. května 2014 Stránka 2 z 106

3 I-S1-12 MS Excel textové funkce Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí se základními textovými funkcemi pro spojování řetězců, zjišťování délky text. řetězců, vyhledávání znaků v text. řetězci, vybrání určitého počtů znaků z text. řetězce. I-S1-13 MS Excel - vyhledávací funkce Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Výpočetní technika Žák se seznámí se základními vyhledávacími funkcemi. I-S1-14 MS Excel - ověřování dat Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s funkci pro ověření dat a funkci aplikuje na zvolené buňky. I-S1-15 MS Excel - rozsáhle tabulky Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s možnosti nastavení příček, seřazením a filtrováním dat, vytvářením souhrnu I-S1-16 MS Excel - kontingenční tabulky Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s pojmem kontingenční tabulka, vytváří kontingenční tabulky. I-S1-17 MS Excel - formulářové prvky Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software I-S1-18 MS Excel - tisk Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák kontroluje a upravuje tiskovou sestavu pomoci náhledu, do PDF, nastavuje oblasti tisku, tiskne tabulky na tiskárně. I-S1-19 MS Excel - test Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák si zopakuje učivo formou testu na moodlu. 21. května 2014 Stránka 3 z 106

4 I-S1-20 MS Excel - jednoduché makra Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Žák vytváří a spouští jednoduché makra. Předmět: Kancelářský aplikační software ŠABLONA: II, SADA: S1 Relační databázové systémy Informační a komunikační technologie II-S1-1 Úvod do zpracování dat Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Vysvětlení základních pojmů: data, informace, objekt, instance, entita, atributy, historie zpracování dat, agendové zpracování dat. II-S1-2 Základy síťové architektury Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Úvod do databázového zpracování dat, SŘBD a jeho funkce a systémový katalog. vysvětlení základních pojmů oblasti počítačových sítí: síťový port, síťový protokol, síťová služba, základ síťové architektury Klient-Server a Peer-to-Peer, dvou a třívrstvý model SŘBD. II-S1-3 Úvod do návrhu databází Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Vysvětlení třívrstvého abstraktního modelu ANSI-SPARC, fáze návrhu databáze, datový model, stručná charakteristika databázových modelů: hierarchický a síťový. II-S1-4 Test - úvod do zpracování dat a databázových systémů Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Test prověří znalosti z probraného učiva v DUMech číslo II-S2-01, II-S2-02 a II-S2-03. Testované oblasti : úvod do zpracování dat, základy síťové architektury, třívrstvá architektura ANSI-SPARC a úvod do návrhu databází. II-S1-5 Relační datový model I. Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Úvod do relačního systému řízení báze dat, relační datový model, terminologie relačního modelu, vlastnosti realce, integritní omezení, schéma a instance relační databáze, klíče relace. 21. května 2014 Stránka 4 z 106

5 II-S1-6 Relační datový model II. relační integrita Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Výukový materiál objasňuje pravidla integritních relačních schémat, pravidla entitní integrity, doménové integrity Výukový materiál objasňuje pravidla integritních relačních schémat, pravidla entitní integrity, doménové integrity, datové typy v systémech Oracle 11g a MySQL5, podmínky platnosti. Dále se studijní materiál zaměřuje na úvod do referenční integrity a vztahů mezi relacemi, objasňuje pravidla pro primární a cizí klíč., datové typy v systémech Oracle 11g a MySQL5, podmínky platnosti. Dále se studijní materiál zaměřuje na úvod do referenční integrity a vztahů mezi relacemi, objasňuje pravidla pro primární a cizí klíč. II-S1-7 Relační datový model III. referenční integrita Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Výukový materiál objasňuje omezení participace při definování vztahů mezi relacemi: identifikační a existenční vztahy, problematiku operací porušujících referenční integritu, strategie pro zachování referenční integrity: Set Default, Set NULL, Restrict, Cascade, Ignore. II-S1-8 Test - Úvod do relačního modelu dat Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Test prověří znalosti z probraného učiva v DUMech číslo II-S2-05, II-S2-06 a II-S2-07. Testované oblasti : Terminologie relačního datového modelu, vlastnosti relace, integritní omezení, hodnoty NULL, superklíč, kandidátní a primární klíč, doménová a entititní integrita, referenční integrita, strategie pro dosažení referenční integrity. II-S1-9 Úvod do MYSQL 1. Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Výukový materiál představí žákům databázový server MYSQL, licencování MYSQL serveru, vysvětlí termín Engine a představí základní Engines využívané v MYSQL. Provede žáka instalací MYSQL serveru a klienta v operačních systémech Windows a Linux. Na závěr se žák naučí připojit k MYSQL serveru prostřednictvím konzolového klienta. II-S1-10 Úvod do MYSQL 2. Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy V úvodní části se žáci seznámí s dělením databázových jazyků a s kategorizací dotazovacích jazyků. V další části materiál obsahuje charakteristiku jazyka SQL a základní příkazy pro práci v MYSQL klientovi. Na závěr si vyzkouší žáci příkazy SHOW a SET a práci s uživatelsky definovanými proměnnými. II-S1-11 SQL DDL 1. Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Žák se v úvodní části studijního materiálu naučí pracovat s databázemi v MYSQL. Stěžejní část je zaměřena na definici struktury tabulky, příkaz SQL - CREATE TABLE a jeho volby. 21. května 2014 Stránka 5 z 106

6 II-S1-12 SQL DDL 1. ukázkové příklady Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Žák si vyzkouší praktické příklady na příkaz jazyka SQL CREATE TABLE a jeho praktické ukázky na SŘBD MYSQL 5. a Oracle 11g. II-S1-13 SQL DDL 2. Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Žák se naučí měnit definici struktury tabulky příkazem SQL - ALTER TABLE. V úvodní části je uvedena syntaxe příkazu v jazyce SQL se základními akcemi, poté si žák vyzkouší praktické příklady na SŘBD MYSQL 5. II-S1-14 SQL DML 1. Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Žák se naučí modifikovat data v relační tabulce, příkazem SQL - INSERT. V úvodní části je uvedena syntaxe příkazu v jazyce SQL se základními volbami, poté si žák vyzkouší praktické příklady na SŘBD MYSQL 5. II-S1-15 Výrazy v SQL Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Žák se naučí definovat aritmetické, porovnávací a logické výrazy v SŘBD MYSQL 5. II-S1-16 SQL - DML 2. Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy žák se se naučí modifikovat data v relační tabulce, příkazy SQL - UPDATE a DELETE. V úvodní části je vysvětlena syntaxe příkazů v jazyce SQL se základními volbami, poté si žák vyzkouší praktické příklady na SŘBD MYSQL 5. Součásti materiálu je soubor VY_32_INOVACE_II_S1_16_B.sql vygenerovaný příkazem mysqldump obsahující stav databáze na konci učebního materiálu. II-S1-17 SQL - DQL 1. - jednotabulkové dotazy Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Žák se se naučí zadávat jednotabulkové dotazy příkazem SQL SELECT. V dotazech provádí selekci, projekci a omezení duplicit klauzulí DISTINCT. Po vysvětlení syntaxe příkazu SELECT si žák vyzkouší praktické příklady na SŘBD MYSQL 5. II-S1-18 Test - SQL DDL Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Test prověří znalosti z probraného učiva v DUM číslo II-S2-11, II-S2-12 a II-S2-13. Testované oblasti : jazyk SQL příkazy DDL : CREATE TABLE a ALTER TABLE. 21. května 2014 Stránka 6 z 106

7 II-S1-19 Test - SQL DML1 Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Test prověří znalosti z probraného učiva v DUM číslo II-S2-14, II-S2-15 a II-S2-16. Testované oblasti : jazyk SQL příkazy DML : INSERT, UPDATE, DELETE a základní výrazy. Součásti materiálu je soubor VY_32_INOVACE_II_S1_19_B.sql vygenerovaný příkazem mysqldump obsahující testovací databázi. II-S1-20 SQL - DQL 2. - jednotabulkové dotazy Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Žák se se naučí zadávat jednotabulkové dotazy příkazem SQL SELECT. V dotazech žák provádí řazení záznamů kaluzulí ORDER BY a omezení výstupů klauzulí LIMIT. Po vysvětlení syntaxe příkazu SELECT si žák vyzkouší praktické příklady na SŘBD MYSQL 5. ŠABLONA: II, SADA: S3 Hospodářská geografie Český jazyk a společenské vědy II-S3-1 San Marino Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Základní informace o republice San Marino včetně obrazové dokumentace, úkoly pro samostatnou práci studentů a otázky k hlavním údajům II-S3-2 Benátky ( Venezia ) Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Hospodářská charakteristika města, atraktivity pro cestovní ruch, současné problémy města a jejich řešení, otázky a úkoly pro samostatnou práci. II-S3-3 Severozápadní Řecko 1 pohoří Pindos Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Charakteristika nejchudší oblasti Řecka, využívání finančních prostředků EU k rozvoji kraje,obrazová dokumentace, otázky a úkoly k samostatné práci. II-S3-4 Nizozemské království Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Opakování Lucemburska, základní údaje o Nizozemsku, studijní osnova, obrazový materiál, opakovací otázky k novému učivu 21. května 2014 Stránka 7 z 106

8 II-S3-5 Ostrov Thassos Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Charakteristika ostrova, hospodářské krize, změna tradičního způsobu života obyvatel a jeho důsledky II-S3-6 K0RCË - Albánie Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Krátké seznámení s dějinami města, jeho současná hospodářská situace. Důraz je kladen na cestovní ruch. Na závěr úkoly pro samostatnou práci.obrazová dokumentace. II-S3-7 Gjirokastër - Albánie Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Základní údaje o městě, důležité historické památky. Vliv hospodářské krize v Řecku na cestovní ruch ve městě. Otázky a úkoly k samostatné práci. Obrazová příloha II-S3-8 Národní park Pelister - Makedonie Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Učební materiál obsahuje popis pohoří Baba, zvláště pak jeho nejkrásnější část národní park Pelister. Důraz je kladen na cestovní ruch. Součástí textu je doprovodný obrazový materiál, který uzavírají otázky a úkoly pro samostatnou práci. II-S3-9 Severozápadní Řecko 2 - údolí řeky Aoos Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Učební materiál popisuje krajinu kolem řeky Aoos se zaměřením na hospodářství země. Především na cestovní ruch a zemědělství. Vše je doprovázeno obrazovým materiálem. Závěr obsahuje otázky a úkoly pro samostatnou práci. II-S3-10 Itálie- cestovníruch Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Seznámení s turistickými atraktivitami. Nejnavštěvovanější oblasti a města. Obrazový materiál. Úkoly pro samostatnou práci. II-S3-11 Sevilla s Karlem Čapkem Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Základní údaje o městě s důrazem na cestovní ruch, důležité historické památky. Obrazový materiál má slovní doprovod od Karla Čapka 21. května 2014 Stránka 8 z 106

9 II-S3-12 Sevilla návštěva corridy s Karlem Čapkem Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Seznámení se současným stavem býčích zápasů ve Španělsku. Obrazový materiál je doprovázen úryvky z literární tvorby Karla Čapka a Ernsta Hemingwaye. II-S3-13 Region Orava, Oravské Beskydy Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Stručná charakteristika hospodářství regionu Oravy a možnosti jeho dalšího rozvoje především v souvislosti s cestovním ruchem. II-S3-14 Babia hora Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Seznámení s nejvyšším vrcholem Oravských Beskyd a s významnými osobnostmi, které si tento vrchol oblíbily (Pavol Ország Hviezdoslav, papež Jan Pavel II.). II-S3-15 Jungfrau Region Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Seznámení jednou z nejvýznamnějších turistických destinací Švýcarska II-S3-16 Jungfrau Region 2, nejvyšší evropská železnice Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Seznámení s nejvýše položenou železnicí v Evropě a s nejvýše položenou nádražní stanicí včetně jejího okolí. II-S3-17 Bern Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Materiál nás seznámí se základním geografickými údaji hlavního města Švýcarska, včetně obrazové dokumentace. II-S3-18 Matterhorn a Zermatt v kantonu Valais Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Materiál seznamuje studenty z jednou z nejkrásnějších oblastí Švýcarska, včetně obrazového materiálu. 21. května 2014 Stránka 9 z 106

10 II-S3-19 Ekonomika a cestovní ruch Švýcarska Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Základní informace o stávající situaci ekonomiky, postavení turismu v ekonomice a o vzájemném zahraničním obchodě mezi ČR a Švýcarskem. II-S3-20 Wachau, Melk Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Základní zeměpisné a turistické informace o významné destinaci cestovního ruchu Rakouska doplněné obrazovým materiálem. ŠABLONA: III, SADA: S3 Moderní umělecké směry Český jazyk a společenské vědy III-S3-1 Realizmus, naturalizmus Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci si zopakují charakteristické znaky kritického realizmu a naturalizmu, představitele ve výtvarném umění a literatuře. III-S3-2 Společenské podmínky na konci 19. století Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s charakteristikou společenských podmínek a proměn umění na konci 19.století, s prokletými básníky ve fracouzské literatuře. III-S3-3 Charles Baudelaire Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s ososbností a dílem Ch. Baudelaira, s ukázkami básní ze sbírky Květy zla. III-S3-4 Impresionizmus Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s uměleckým směrem impresionizmus, s představiteli ve výtvarném umění a literatuře. III-S3-5 Symbolizmus, dekadence Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s uměleckými směry symbolizmus a dekadence, s představiteli ve výtvarném umění a literatuře. 21. května 2014 Stránka 10 z 106

11 III-S3-6 Secese Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s uměleckým slohem secese, s představiteli v umění. III-S3-7 Prokletí básníci Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci budou pracovat s ukázkami básní prokletých básníků, provedou jejich rozbor. III-S3-8 Česká moderna Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s počátky moderní literatury v českých zemích, s osobností a dílem J. S. Machara. III-S3-9 Antonín Sova Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s impresionizmem a symbolizmem v české literatuře, s A. Sovou - jeho životem, dílem a ukázkami poezie. III-S3-10 Otokar Březina Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí se symbolizmem v české literatuře, s osobnosti O. Březiny - jeho životem, dílem a ukázkami básní. III-S3-11 Opakování uměleckých směrů Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci si zopakují formou pracovního listu umělecké směry (impresionizmus, symbolizmus, dekadence, secese)a jejich charakteristické znaky, budou pracovat s literárními texty. III-S3-12 Test - moderní umělecké směry na konci 19. století Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Vyučujíci prověří formou testu znalosti žáků o moderních uměleckých směrech, prokletých básnících a literární moderně. 21. května 2014 Stránka 11 z 106

12 III-S3-13 Anarchističtí buřiči Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s charakteristikou generace buřičů, s osobností F. Gellnera, jeho dílem a ukázkami poezie. III-S3-14 Viktor Dyk Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s osobností V. Dyka, jeho tvorbou - poezií, prózou, dramaty a ukázkami jeho poezie. III-S3-15 Petr Bezruč Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s osobností P. Bezruče, jeho dílem a ukázkami poezie. III-S3-16 Anarchističtí buřiči Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Formou pracovního listu žáci provedou rozbory básní anarchistických buřičů, zopakují si znaky jejich poezie. III-S3-17 Petr Bezruč Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Formou pracovního listu žáci provedou rozbory básní P. Bezruče. III-S3-18 Test - anarchističtí buřiči, P. Bezruč Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Vyučujíci formou testu prověří znalosti žáků týkající se poezie anarchistických buřičů a P. Bezruče. III-S3-19 Souhrnné opakování uměleckých směrů Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci si zopakují formou pracovního listu umělecké směry české a světové literatury na konci 19. století, jejich osobnosti a provedou rozbory básní. III-S3-20 Test - souhrnné opakování uměleckých směrů Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Vyučujíci prověří formou souhrnného opakovacího testu umělecké směry na konci 19. století. 21. května 2014 Stránka 12 z 106

13 ŠABLONA: IV, SADA: S1 Psychologie Český jazyk a společenské vědy IV-S1-1 Výběr partnera a manželství Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s různými podobami lásky, problematikou volby partnera a manželského soužití, s důvody krizí i problematikou rozvodu IV-S1-2 Stres Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s mechanismy vzniku a rozvoje stresu, s jeho druhy, s faktory vyvolávajícími stres a ovlivňujícími zpracování stresové situace i se způsoby zvládání stresu. IV-S1-3 Syndrom vyhoření Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s podstatou syndromu vyhoření, s jeho příznaky a fázemi, charakteristikami osob ohrožených tímto syndromem, s možnostmi ovlivňování rozvoje syndromu vyhoření a prevencí. IV-S1-4 Vedení organizace, hodnocení pracovníků, koučink Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Aktualizace: Žáci se seznámí s různými styly řízení organizace a teoriemi motivace, s požadavky na manažera i jeho nejčastějšími prohřešky, problematikou hodnocení pracovníků a metodou koučinku. IV-S1-5 Pracovní zátěž Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s hlavními zdroji pracovní zátěže, s problematikou mobbingu na pracovišti a jeho prevencí a s problematikou snižování stavu pracovníků. IV-S1-6 Emoční inteligence Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s pojmem emoční inteligence, s jejími složkami, možnostmi měření a jejího rozvoje. 21. května 2014 Stránka 13 z 106

14 IV-S1-7 Manipulace Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s pojmem manipulace, s jejími základními rysy, klasifikací, základními znaky, oblastmi použití, typologií manipulátorů i možnostmi obrany proti manipulaci. IV-S1-8 Asertivita Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s pojmem asertivita, s charakteristikami asertivního člověka, s asertivními lidskými právy a asertivními dovednostmi. IV-S1-9 Osobnost Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s pojmem osobnost, se složkami a typologiemi osobnosti a vlivem klimatu vztahů na vývoj osobnosti. IV-S1-10 Osobnost v náročných životních situacích Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s různými typy náročných životních situací, s pojmy frustrace, deprivace, konflikt, s jejich charakteristikami a možnostmi konstruktivního řešení konfliktu. IV-S1-11 Etika a životní zákony Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Student se seznámí se základními pojmy vztahujícími se k etice a s některými etickými tématy. IV-S1-12 Cit a emoce Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Studenti se seznámí ze základními pojmy obecné psychologie, které se vztahují k vnitřnímu prožívání, významně ovlivňují psychiku člověka a jeho zdraví. IV-S1-13 Dějiny psychologie - vznik vědního oboru Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Studenti se seznámí se stručným přehledem psychologických směrů a osobností. 21. května 2014 Stránka 14 z 106

15 IV-S1-14 Dějiny psychologie - psychoanalýza Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Studenti se seznámí se stručným přehledem psychologických směrů a osobností. IV-S1-15 Dějiny psychologie - poválečné ps. směry Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Studenti se seznámí se stručným přehledem psychologických směrů a osobností. IV-S1-16 Komplexní přístup Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Studenti se seznámí s podstatou a významem komplexního přístupu k člověku. IV-S1-17 Regulační systémy Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Studenti se velmi stručně seznámí s charakteristickou a funkcí základních regulačních systémů lidského těla ve vztahu k psychice člověka a jeho zdraví. IV-S1-18 Schopnosti a inteligence Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Student se seznámí se základními informace vztahujícími se k schopnostem a inteligenci. IV-S1-19 Charakter a morální usuzování Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Student se seznámí se základní definicí a typologií charakteru, s teoriemi o vývoji morálního usuzování. IV-S1-20 Konflikty mezi lidmi a transakční analýza Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Studenti se seznámí se zajímavou teorií vzniku konfliktů, která je součástí dnešní moderní psychologie. ŠABLONA: IV, SADA: S2 Antická filozofie Český jazyk a společenské vědy 21. května 2014 Stránka 15 z 106

16 IV-S2-1 Vznik filozofie ve starověkém Řecku Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení se se vznikem filozofie ve starověkém Řecku, podmínkami jejího vzniku a základními pojmy. IV-S2-2 Předmět filozofie a základní filozofické problémy Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení se se základními filozofickými disciplínami, přístupy a proudy. IV-S2-3 Dělení filozofie a její vztah k jiným formám vědění o světě Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Návaznost na základní filozofické disciplíny a seznámení se s jinými formami vědění o světě. IV-S2-4 Milétská škola Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s antickou filozofii, její periodizaci, první filozofickou školou, jejími představiteli a jejich pohledem na vznik světa. IV-S2-5 Pýthagorás a Pýthagorovci Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení se s představiteli, jejími názory, novým pohledem na vesmír. IV-S2-6 Elejská škola (Eleaté) Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení se s představiteli Elejské školy a jejich pohledem na prostor a pohyb. IV-S2-7 Hérakleitos z Efesu Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení se se zakladatelem evropské dialektiky, jeho pohledem na podstatu světa. IV-S2-8 Předchůdci atomistů a atomisté Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení se s novým materialistickým pluralitním pohledem na svět. 21. května 2014 Stránka 16 z 106

17 IV-S2-9 Sofistika, sofisté Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení se s novým zkoumáním světa orientace na člověka, odvrácení se od přírody, představitelé sofistiky. IV-S2-10 Sókratés Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s nejvýraznějším filozofem antického světa, s jeho metodou výuky, názory. IV-S2-11 Platón Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s idealis^ckou filozofii Platona, problema^kou duše, pohledem na svět, posmrtný život, uspořádání společnosti - státu (polis). IV-S2-12 Aristotelés Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení se se zakladatelem evropského vědeckého myšlení, zakladatelem logiky (vědy ve vlastním slova smyslu), s jeho pohledem na společnost, etiku, vychovatelem Alexandra Velikého. IV-S2-13 Helénistická filozofie Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Orientace v období helénismu, seznámení se směry a jejími předními představiteli. IV-S2-14 Filozofie starověkého Říma Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s představiteli filozofie starověkého Říma, jejími názory a pohledy. IV-S2-15 Středověká filozofie - Patristika Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s nově se prosazujícím náboženstvím a výraznou osobnos_ tohoto období, Aureliem Augus^nem, jež ovlivnila myšlení až do 13. století. 21. května 2014 Stránka 17 z 106

18 IV-S2-16 Středověká filozofie - Scholastika Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s novým učením tohoto období tomismem a výraznými představiteli jako je Tomáš Akvinský a William Ockham. IV-S2-17 Filozofie období renezance - Přírodní filozofie Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s novými myšlenkovými pohledy na svět, vesmír. Srovnání středověkého názoru. Nové objevy, které změnily svět. a renezančního světového IV-S2-18 Filozofie období renezance Utopické a sociální myšlení Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s různými pohledy na svět a uspořádání společnosti. IV-S2-19 Filozofie období baroka - Francis Bacon Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s filozofii baroka a předními představiteli, poměr náboženství a filozofie. IV-S2-20 Filozofie období baroka - René Descartes, Baruch Spinoza Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s filozofii baroka, předními představiteli, jejich názory, výroky. ŠABLONA: IV, SADA: S3 Sociologie Český jazyk a společenské vědy IV-S3-1 Úvod do sociologie Aktualizace: Autor: Mgr. Jana Bretová Předmět: Občanská nauka úvod do sociologie, žák umí vysvětlit základní pojmy sociologie a definovat význam sociologie IV-S3-2 Metodologie Aktualizace: Autor: Mgr. Jana Bretová Předmět: Občanská nauka úvod do metodologie, žák vysvětlí jednotlivé metody a význam metodologie 21. května 2014 Stránka 18 z 106

ZKRÁCENÝ KATALOG DUM

ZKRÁCENÝ KATALOG DUM ZKRÁCENÝ KATALOG DUM Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0837 Tvorba inovativních ICT výukových materiálů Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková

Více

PODROBNÝ KATALOG DUM

PODROBNÝ KATALOG DUM PODROBNÝ KATALOG DUM Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0837 Tvorba inovativních ICT výukových materiálů Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2016/17 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Obor: 64 41 L/51 Podnikání Třída: MP2A Období: jaro 2017 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické předměty Obsah témat:

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací 1) stanovení cílových znalostí, dovedností, návyků, postojů a hodnotové orientace 2) zásady tvorby učiva 3) témata vytvářející obsah učiva předmětu 4) uspořádání a obsah učiva na OA a ostatních středních

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A MATURITNÍ TÉMATA Z EKONOMIKY Třída 4. A 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky 7. Pojišťovnictví

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2015/16 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8, tel: 284 680 880, 284 680 683 fax: 284 681 345, email: pbvos@pbvos.cz, www: http://www.pbvos.cz MATURITNÍ

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL,

Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL, Anotace sady: Dynamické internetové stránky, VY_32_INOVACE_PRG_PHP_01 Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL, Stupeň a typ vzdělávání: gymnaziální vzdělávání, 4. ročník

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

ZKRÁCENÝ KATALOG DUM

ZKRÁCENÝ KATALOG DUM ZKRÁCENÝ KATALOG DUM Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0837 Tvorba inovativních ICT výukových materiálů Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková

Více

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání ta maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Forma zkoušky: Praktická Zkouška zahrnuje učivo z předmětů ekonomika podniku, účetnictví, management a marketing, právo, písemná a elektronická

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6 Obsah: Anglická konverzace... 2 Bankovnictví... 3 Cestovní ruch... 4 Marketing a management... 5 Matematika volitelná... 6 Konverzace v německém jazyce... 7 Konverzace v německém jazyce... 8 Podnikání

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL. 1. SADA interní kód školy UDE_1901

V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL. 1. SADA interní kód školy UDE_1901 V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL 1. SADA interní kód školy UDE_1901 Vzdělávací předmět: DAŇOVÁ EVIDENCE Tematická oblast: DE CHARAKTERISTIKA

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odbornýchkompetencí

Více

Účetní, ekonomické a právní kurzy

Účetní, ekonomické a právní kurzy Příloha č. 3: Obsah vzdělávacích aktivit Účetní, ekonomické a právní kurzy Kurzy jsou pro neekonomy. Požadujeme oborové zaměření kurzů (zejména DPH na knižním sortimentu, u e-knih a audioknih, účtování

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Daňová soustava Společná pro celou sadu oblast DUM

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi...

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi... Obsah Obsah... 1 Bankovnictví... 2 Cestovní ruch... 3 Marketing a management... 4 Matematika volitelná... 5 Podnikání v praxi... 6 1 Bankovnictví pro studenty 3. a 4. ročníku obchodní akademie ve školním

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: HOTELNICTVÍ PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA. Témata ve školním roce 2016/2017

TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: HOTELNICTVÍ PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA. Témata ve školním roce 2016/2017 TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Témata ve školním roce 2016/2017 Otec vlasti Karel IV. 700: výročí narození Rio de Janeiro 2016 ohlédnutí za letními olympijskými

Více

Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Světová a česká literatura 20. a 21. století na pozadí kulturního vývoje Český jazyk

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce Pro 3. ročník obchodní akademie ve šk. r. 2017/2018 Seminář je určen studentům 3.B ke zdokonalení a rozšíření znalostí jazyka nad rámec povinné výuky. rozvíjení komunikačních

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče.

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče. Primární a cizí klíč Kandidát primárního klíče (KPK) Je taková množina atributů, která splňuje podmínky: Unikátnosti Minimálnosti (neredukovatelnosti) Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008-2009 ZDOUNKY 2009 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce předpokládá neustále

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy účtování

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata:

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata: Témata k profilové části ústní maturitní zkoušky z ekonomiky Platnost: jarní a podzimní zkušební období 2017 Obor: 64-41-L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání Témata: 1. a) Základní ekonomické pojmy a vztahy -

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Ekonomika a podnikání zaměření Podnikání Denní / Distanční Ing. Horová / K.

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Peníze a cenné papíry 3. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 4. Zahraniční obchodní činnost 5. Bankovní soustava ČR 6. Bankovní operace 7. Podnikání jako základ

Více

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s daňovou problematikou ČR vymezení základních

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VÝPIS KONTROLNÍCH OTÁZEK S ODPOVĚDMI: Základní pojmy databázové technologie: 1. Uveďte základní aspekty pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat: Pro vymezení

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE

MATURITNÍ ZKOUŠKY Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016-2017 Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE PÍSEMNÁ ODBORNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 OA - FIM OA - MIT Čas

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více