PODROBNÝ KATALOG DUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODROBNÝ KATALOG DUM"

Transkript

1 PODROBNÝ KATALOG DUM Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce projektu CZ.1.07/1.5.00/ Tvorba inovativních ICT výukových materiálů Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, ŠABLONA: I, SADA: S1 Microsoft Excel Informační a komunikační technologie I-S1-1 MS Excel - úvod Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s prostředím MS Excel 2010, s klávesovými zkratkami, které se používají při práci s buňkou, a základními pojmy. I-S1-2 MS Excel formátování Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s možnostmi formátování buňky, čísla, vytváří vlastní formáty. I-S1-3 MS Excel formát čísla Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s možnostmi formátování čísla a jejích využitím, vytváří vlastní formáty I-S1-4 MS Excel vzorce Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák vkládá vzorce, používá jednotlivé type operátoru, pomoci závorek upravuje prioritu operátoru. Rozlišuje mezi relativní i absolutní adresou buňky. 21. května 2014 Stránka 1 z 106

2 I-S1-5 MS Excel základní funkce Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s pojmem funkce, používá základní funkce (SUMA, PRŮMĚR, MINIMUM, MAXIMUM, ODMOCNINA, POČET, POČET2) při výpočtech. I-S1-6 MSExcel - goniometrické funkce Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Výpočetní technika I-S1-7 MS Excel - zaokrouhlení Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Výpočetní technika Žák se seznámí s funkcemi pro zaokrouhlování a používá je ve výpočtech. I-S1-8 MS Excel grafy Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s typy grafů a volí typ grafu podle typu zobrazovaných dat I-S1-9 MS Excel logické funkce Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí se základními logickými funkcemi KDYŽ, A, OR a používá je ve vzorcích. I-S1-10 MS Excel - podmíněné formátování Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s pojmem podmíněné formátování, používá možnosti podmíněného formátování při tvorbě tabulek. I-S1-11 MS excel - statistické funkce Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software 21. května 2014 Stránka 2 z 106

3 I-S1-12 MS Excel textové funkce Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí se základními textovými funkcemi pro spojování řetězců, zjišťování délky text. řetězců, vyhledávání znaků v text. řetězci, vybrání určitého počtů znaků z text. řetězce. I-S1-13 MS Excel - vyhledávací funkce Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Výpočetní technika Žák se seznámí se základními vyhledávacími funkcemi. I-S1-14 MS Excel - ověřování dat Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s funkci pro ověření dat a funkci aplikuje na zvolené buňky. I-S1-15 MS Excel - rozsáhle tabulky Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s možnosti nastavení příček, seřazením a filtrováním dat, vytvářením souhrnu I-S1-16 MS Excel - kontingenční tabulky Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák se seznámí s pojmem kontingenční tabulka, vytváří kontingenční tabulky. I-S1-17 MS Excel - formulářové prvky Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software I-S1-18 MS Excel - tisk Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák kontroluje a upravuje tiskovou sestavu pomoci náhledu, do PDF, nastavuje oblasti tisku, tiskne tabulky na tiskárně. I-S1-19 MS Excel - test Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Předmět: Kancelářský aplikační software Žák si zopakuje učivo formou testu na moodlu. 21. května 2014 Stránka 3 z 106

4 I-S1-20 MS Excel - jednoduché makra Aktualizace: Autor: Ing. Marta Murínová Žák vytváří a spouští jednoduché makra. Předmět: Kancelářský aplikační software ŠABLONA: II, SADA: S1 Relační databázové systémy Informační a komunikační technologie II-S1-1 Úvod do zpracování dat Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Vysvětlení základních pojmů: data, informace, objekt, instance, entita, atributy, historie zpracování dat, agendové zpracování dat. II-S1-2 Základy síťové architektury Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Úvod do databázového zpracování dat, SŘBD a jeho funkce a systémový katalog. vysvětlení základních pojmů oblasti počítačových sítí: síťový port, síťový protokol, síťová služba, základ síťové architektury Klient-Server a Peer-to-Peer, dvou a třívrstvý model SŘBD. II-S1-3 Úvod do návrhu databází Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Vysvětlení třívrstvého abstraktního modelu ANSI-SPARC, fáze návrhu databáze, datový model, stručná charakteristika databázových modelů: hierarchický a síťový. II-S1-4 Test - úvod do zpracování dat a databázových systémů Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Test prověří znalosti z probraného učiva v DUMech číslo II-S2-01, II-S2-02 a II-S2-03. Testované oblasti : úvod do zpracování dat, základy síťové architektury, třívrstvá architektura ANSI-SPARC a úvod do návrhu databází. II-S1-5 Relační datový model I. Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Úvod do relačního systému řízení báze dat, relační datový model, terminologie relačního modelu, vlastnosti realce, integritní omezení, schéma a instance relační databáze, klíče relace. 21. května 2014 Stránka 4 z 106

5 II-S1-6 Relační datový model II. relační integrita Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Výukový materiál objasňuje pravidla integritních relačních schémat, pravidla entitní integrity, doménové integrity Výukový materiál objasňuje pravidla integritních relačních schémat, pravidla entitní integrity, doménové integrity, datové typy v systémech Oracle 11g a MySQL5, podmínky platnosti. Dále se studijní materiál zaměřuje na úvod do referenční integrity a vztahů mezi relacemi, objasňuje pravidla pro primární a cizí klíč., datové typy v systémech Oracle 11g a MySQL5, podmínky platnosti. Dále se studijní materiál zaměřuje na úvod do referenční integrity a vztahů mezi relacemi, objasňuje pravidla pro primární a cizí klíč. II-S1-7 Relační datový model III. referenční integrita Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Výukový materiál objasňuje omezení participace při definování vztahů mezi relacemi: identifikační a existenční vztahy, problematiku operací porušujících referenční integritu, strategie pro zachování referenční integrity: Set Default, Set NULL, Restrict, Cascade, Ignore. II-S1-8 Test - Úvod do relačního modelu dat Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Test prověří znalosti z probraného učiva v DUMech číslo II-S2-05, II-S2-06 a II-S2-07. Testované oblasti : Terminologie relačního datového modelu, vlastnosti relace, integritní omezení, hodnoty NULL, superklíč, kandidátní a primární klíč, doménová a entititní integrita, referenční integrita, strategie pro dosažení referenční integrity. II-S1-9 Úvod do MYSQL 1. Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Výukový materiál představí žákům databázový server MYSQL, licencování MYSQL serveru, vysvětlí termín Engine a představí základní Engines využívané v MYSQL. Provede žáka instalací MYSQL serveru a klienta v operačních systémech Windows a Linux. Na závěr se žák naučí připojit k MYSQL serveru prostřednictvím konzolového klienta. II-S1-10 Úvod do MYSQL 2. Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy V úvodní části se žáci seznámí s dělením databázových jazyků a s kategorizací dotazovacích jazyků. V další části materiál obsahuje charakteristiku jazyka SQL a základní příkazy pro práci v MYSQL klientovi. Na závěr si vyzkouší žáci příkazy SHOW a SET a práci s uživatelsky definovanými proměnnými. II-S1-11 SQL DDL 1. Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Žák se v úvodní části studijního materiálu naučí pracovat s databázemi v MYSQL. Stěžejní část je zaměřena na definici struktury tabulky, příkaz SQL - CREATE TABLE a jeho volby. 21. května 2014 Stránka 5 z 106

6 II-S1-12 SQL DDL 1. ukázkové příklady Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Žák si vyzkouší praktické příklady na příkaz jazyka SQL CREATE TABLE a jeho praktické ukázky na SŘBD MYSQL 5. a Oracle 11g. II-S1-13 SQL DDL 2. Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Žák se naučí měnit definici struktury tabulky příkazem SQL - ALTER TABLE. V úvodní části je uvedena syntaxe příkazu v jazyce SQL se základními akcemi, poté si žák vyzkouší praktické příklady na SŘBD MYSQL 5. II-S1-14 SQL DML 1. Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Žák se naučí modifikovat data v relační tabulce, příkazem SQL - INSERT. V úvodní části je uvedena syntaxe příkazu v jazyce SQL se základními volbami, poté si žák vyzkouší praktické příklady na SŘBD MYSQL 5. II-S1-15 Výrazy v SQL Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Žák se naučí definovat aritmetické, porovnávací a logické výrazy v SŘBD MYSQL 5. II-S1-16 SQL - DML 2. Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy žák se se naučí modifikovat data v relační tabulce, příkazy SQL - UPDATE a DELETE. V úvodní části je vysvětlena syntaxe příkazů v jazyce SQL se základními volbami, poté si žák vyzkouší praktické příklady na SŘBD MYSQL 5. Součásti materiálu je soubor VY_32_INOVACE_II_S1_16_B.sql vygenerovaný příkazem mysqldump obsahující stav databáze na konci učebního materiálu. II-S1-17 SQL - DQL 1. - jednotabulkové dotazy Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Žák se se naučí zadávat jednotabulkové dotazy příkazem SQL SELECT. V dotazech provádí selekci, projekci a omezení duplicit klauzulí DISTINCT. Po vysvětlení syntaxe příkazu SELECT si žák vyzkouší praktické příklady na SŘBD MYSQL 5. II-S1-18 Test - SQL DDL Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Test prověří znalosti z probraného učiva v DUM číslo II-S2-11, II-S2-12 a II-S2-13. Testované oblasti : jazyk SQL příkazy DDL : CREATE TABLE a ALTER TABLE. 21. května 2014 Stránka 6 z 106

7 II-S1-19 Test - SQL DML1 Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Test prověří znalosti z probraného učiva v DUM číslo II-S2-14, II-S2-15 a II-S2-16. Testované oblasti : jazyk SQL příkazy DML : INSERT, UPDATE, DELETE a základní výrazy. Součásti materiálu je soubor VY_32_INOVACE_II_S1_19_B.sql vygenerovaný příkazem mysqldump obsahující testovací databázi. II-S1-20 SQL - DQL 2. - jednotabulkové dotazy Aktualizace: Autor: Ing. Zbyněk Pospěch Předmět: Relační databázové systémy Žák se se naučí zadávat jednotabulkové dotazy příkazem SQL SELECT. V dotazech žák provádí řazení záznamů kaluzulí ORDER BY a omezení výstupů klauzulí LIMIT. Po vysvětlení syntaxe příkazu SELECT si žák vyzkouší praktické příklady na SŘBD MYSQL 5. ŠABLONA: II, SADA: S3 Hospodářská geografie Český jazyk a společenské vědy II-S3-1 San Marino Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Základní informace o republice San Marino včetně obrazové dokumentace, úkoly pro samostatnou práci studentů a otázky k hlavním údajům II-S3-2 Benátky ( Venezia ) Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Hospodářská charakteristika města, atraktivity pro cestovní ruch, současné problémy města a jejich řešení, otázky a úkoly pro samostatnou práci. II-S3-3 Severozápadní Řecko 1 pohoří Pindos Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Charakteristika nejchudší oblasti Řecka, využívání finančních prostředků EU k rozvoji kraje,obrazová dokumentace, otázky a úkoly k samostatné práci. II-S3-4 Nizozemské království Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Opakování Lucemburska, základní údaje o Nizozemsku, studijní osnova, obrazový materiál, opakovací otázky k novému učivu 21. května 2014 Stránka 7 z 106

8 II-S3-5 Ostrov Thassos Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Charakteristika ostrova, hospodářské krize, změna tradičního způsobu života obyvatel a jeho důsledky II-S3-6 K0RCË - Albánie Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Krátké seznámení s dějinami města, jeho současná hospodářská situace. Důraz je kladen na cestovní ruch. Na závěr úkoly pro samostatnou práci.obrazová dokumentace. II-S3-7 Gjirokastër - Albánie Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Základní údaje o městě, důležité historické památky. Vliv hospodářské krize v Řecku na cestovní ruch ve městě. Otázky a úkoly k samostatné práci. Obrazová příloha II-S3-8 Národní park Pelister - Makedonie Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Učební materiál obsahuje popis pohoří Baba, zvláště pak jeho nejkrásnější část národní park Pelister. Důraz je kladen na cestovní ruch. Součástí textu je doprovodný obrazový materiál, který uzavírají otázky a úkoly pro samostatnou práci. II-S3-9 Severozápadní Řecko 2 - údolí řeky Aoos Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Učební materiál popisuje krajinu kolem řeky Aoos se zaměřením na hospodářství země. Především na cestovní ruch a zemědělství. Vše je doprovázeno obrazovým materiálem. Závěr obsahuje otázky a úkoly pro samostatnou práci. II-S3-10 Itálie- cestovníruch Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Seznámení s turistickými atraktivitami. Nejnavštěvovanější oblasti a města. Obrazový materiál. Úkoly pro samostatnou práci. II-S3-11 Sevilla s Karlem Čapkem Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Základní údaje o městě s důrazem na cestovní ruch, důležité historické památky. Obrazový materiál má slovní doprovod od Karla Čapka 21. května 2014 Stránka 8 z 106

9 II-S3-12 Sevilla návštěva corridy s Karlem Čapkem Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Seznámení se současným stavem býčích zápasů ve Španělsku. Obrazový materiál je doprovázen úryvky z literární tvorby Karla Čapka a Ernsta Hemingwaye. II-S3-13 Region Orava, Oravské Beskydy Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Stručná charakteristika hospodářství regionu Oravy a možnosti jeho dalšího rozvoje především v souvislosti s cestovním ruchem. II-S3-14 Babia hora Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Seznámení s nejvyšším vrcholem Oravských Beskyd a s významnými osobnostmi, které si tento vrchol oblíbily (Pavol Ország Hviezdoslav, papež Jan Pavel II.). II-S3-15 Jungfrau Region Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Seznámení jednou z nejvýznamnějších turistických destinací Švýcarska II-S3-16 Jungfrau Region 2, nejvyšší evropská železnice Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Seznámení s nejvýše položenou železnicí v Evropě a s nejvýše položenou nádražní stanicí včetně jejího okolí. II-S3-17 Bern Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Materiál nás seznámí se základním geografickými údaji hlavního města Švýcarska, včetně obrazové dokumentace. II-S3-18 Matterhorn a Zermatt v kantonu Valais Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Materiál seznamuje studenty z jednou z nejkrásnějších oblastí Švýcarska, včetně obrazového materiálu. 21. května 2014 Stránka 9 z 106

10 II-S3-19 Ekonomika a cestovní ruch Švýcarska Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Základní informace o stávající situaci ekonomiky, postavení turismu v ekonomice a o vzájemném zahraničním obchodě mezi ČR a Švýcarskem. II-S3-20 Wachau, Melk Aktualizace: Autor: Mgr. Jan Caletka Předmět: Zeměpis Základní zeměpisné a turistické informace o významné destinaci cestovního ruchu Rakouska doplněné obrazovým materiálem. ŠABLONA: III, SADA: S3 Moderní umělecké směry Český jazyk a společenské vědy III-S3-1 Realizmus, naturalizmus Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci si zopakují charakteristické znaky kritického realizmu a naturalizmu, představitele ve výtvarném umění a literatuře. III-S3-2 Společenské podmínky na konci 19. století Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s charakteristikou společenských podmínek a proměn umění na konci 19.století, s prokletými básníky ve fracouzské literatuře. III-S3-3 Charles Baudelaire Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s ososbností a dílem Ch. Baudelaira, s ukázkami básní ze sbírky Květy zla. III-S3-4 Impresionizmus Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s uměleckým směrem impresionizmus, s představiteli ve výtvarném umění a literatuře. III-S3-5 Symbolizmus, dekadence Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s uměleckými směry symbolizmus a dekadence, s představiteli ve výtvarném umění a literatuře. 21. května 2014 Stránka 10 z 106

11 III-S3-6 Secese Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s uměleckým slohem secese, s představiteli v umění. III-S3-7 Prokletí básníci Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci budou pracovat s ukázkami básní prokletých básníků, provedou jejich rozbor. III-S3-8 Česká moderna Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s počátky moderní literatury v českých zemích, s osobností a dílem J. S. Machara. III-S3-9 Antonín Sova Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s impresionizmem a symbolizmem v české literatuře, s A. Sovou - jeho životem, dílem a ukázkami poezie. III-S3-10 Otokar Březina Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí se symbolizmem v české literatuře, s osobnosti O. Březiny - jeho životem, dílem a ukázkami básní. III-S3-11 Opakování uměleckých směrů Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci si zopakují formou pracovního listu umělecké směry (impresionizmus, symbolizmus, dekadence, secese)a jejich charakteristické znaky, budou pracovat s literárními texty. III-S3-12 Test - moderní umělecké směry na konci 19. století Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Vyučujíci prověří formou testu znalosti žáků o moderních uměleckých směrech, prokletých básnících a literární moderně. 21. května 2014 Stránka 11 z 106

12 III-S3-13 Anarchističtí buřiči Aktualizace: Autor: Mgr. Daša Polivčaková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s charakteristikou generace buřičů, s osobností F. Gellnera, jeho dílem a ukázkami poezie. III-S3-14 Viktor Dyk Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s osobností V. Dyka, jeho tvorbou - poezií, prózou, dramaty a ukázkami jeho poezie. III-S3-15 Petr Bezruč Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci se seznámí s osobností P. Bezruče, jeho dílem a ukázkami poezie. III-S3-16 Anarchističtí buřiči Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Formou pracovního listu žáci provedou rozbory básní anarchistických buřičů, zopakují si znaky jejich poezie. III-S3-17 Petr Bezruč Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Formou pracovního listu žáci provedou rozbory básní P. Bezruče. III-S3-18 Test - anarchističtí buřiči, P. Bezruč Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Vyučujíci formou testu prověří znalosti žáků týkající se poezie anarchistických buřičů a P. Bezruče. III-S3-19 Souhrnné opakování uměleckých směrů Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Žáci si zopakují formou pracovního listu umělecké směry české a světové literatury na konci 19. století, jejich osobnosti a provedou rozbory básní. III-S3-20 Test - souhrnné opakování uměleckých směrů Aktualizace: Autor: Mgr. Ludmila Trbušková Předmět: Estetické vzdělávání Vyučujíci prověří formou souhrnného opakovacího testu umělecké směry na konci 19. století. 21. května 2014 Stránka 12 z 106

13 ŠABLONA: IV, SADA: S1 Psychologie Český jazyk a společenské vědy IV-S1-1 Výběr partnera a manželství Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s různými podobami lásky, problematikou volby partnera a manželského soužití, s důvody krizí i problematikou rozvodu IV-S1-2 Stres Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s mechanismy vzniku a rozvoje stresu, s jeho druhy, s faktory vyvolávajícími stres a ovlivňujícími zpracování stresové situace i se způsoby zvládání stresu. IV-S1-3 Syndrom vyhoření Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s podstatou syndromu vyhoření, s jeho příznaky a fázemi, charakteristikami osob ohrožených tímto syndromem, s možnostmi ovlivňování rozvoje syndromu vyhoření a prevencí. IV-S1-4 Vedení organizace, hodnocení pracovníků, koučink Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Aktualizace: Žáci se seznámí s různými styly řízení organizace a teoriemi motivace, s požadavky na manažera i jeho nejčastějšími prohřešky, problematikou hodnocení pracovníků a metodou koučinku. IV-S1-5 Pracovní zátěž Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s hlavními zdroji pracovní zátěže, s problematikou mobbingu na pracovišti a jeho prevencí a s problematikou snižování stavu pracovníků. IV-S1-6 Emoční inteligence Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s pojmem emoční inteligence, s jejími složkami, možnostmi měření a jejího rozvoje. 21. května 2014 Stránka 13 z 106

14 IV-S1-7 Manipulace Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s pojmem manipulace, s jejími základními rysy, klasifikací, základními znaky, oblastmi použití, typologií manipulátorů i možnostmi obrany proti manipulaci. IV-S1-8 Asertivita Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s pojmem asertivita, s charakteristikami asertivního člověka, s asertivními lidskými právy a asertivními dovednostmi. IV-S1-9 Osobnost Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s pojmem osobnost, se složkami a typologiemi osobnosti a vlivem klimatu vztahů na vývoj osobnosti. IV-S1-10 Osobnost v náročných životních situacích Aktualizace: Autor: Mgr. Magda Richterová Předmět: Psychologie Žáci se seznámí s různými typy náročných životních situací, s pojmy frustrace, deprivace, konflikt, s jejich charakteristikami a možnostmi konstruktivního řešení konfliktu. IV-S1-11 Etika a životní zákony Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Student se seznámí se základními pojmy vztahujícími se k etice a s některými etickými tématy. IV-S1-12 Cit a emoce Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Studenti se seznámí ze základními pojmy obecné psychologie, které se vztahují k vnitřnímu prožívání, významně ovlivňují psychiku člověka a jeho zdraví. IV-S1-13 Dějiny psychologie - vznik vědního oboru Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Studenti se seznámí se stručným přehledem psychologických směrů a osobností. 21. května 2014 Stránka 14 z 106

15 IV-S1-14 Dějiny psychologie - psychoanalýza Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Studenti se seznámí se stručným přehledem psychologických směrů a osobností. IV-S1-15 Dějiny psychologie - poválečné ps. směry Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Studenti se seznámí se stručným přehledem psychologických směrů a osobností. IV-S1-16 Komplexní přístup Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Studenti se seznámí s podstatou a významem komplexního přístupu k člověku. IV-S1-17 Regulační systémy Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Studenti se velmi stručně seznámí s charakteristickou a funkcí základních regulačních systémů lidského těla ve vztahu k psychice člověka a jeho zdraví. IV-S1-18 Schopnosti a inteligence Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Student se seznámí se základními informace vztahujícími se k schopnostem a inteligenci. IV-S1-19 Charakter a morální usuzování Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Student se seznámí se základní definicí a typologií charakteru, s teoriemi o vývoji morálního usuzování. IV-S1-20 Konflikty mezi lidmi a transakční analýza Aktualizace: Autor: Ing. Dominika Kubinová Předmět: Psychologie Studenti se seznámí se zajímavou teorií vzniku konfliktů, která je součástí dnešní moderní psychologie. ŠABLONA: IV, SADA: S2 Antická filozofie Český jazyk a společenské vědy 21. května 2014 Stránka 15 z 106

16 IV-S2-1 Vznik filozofie ve starověkém Řecku Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení se se vznikem filozofie ve starověkém Řecku, podmínkami jejího vzniku a základními pojmy. IV-S2-2 Předmět filozofie a základní filozofické problémy Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení se se základními filozofickými disciplínami, přístupy a proudy. IV-S2-3 Dělení filozofie a její vztah k jiným formám vědění o světě Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Návaznost na základní filozofické disciplíny a seznámení se s jinými formami vědění o světě. IV-S2-4 Milétská škola Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s antickou filozofii, její periodizaci, první filozofickou školou, jejími představiteli a jejich pohledem na vznik světa. IV-S2-5 Pýthagorás a Pýthagorovci Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení se s představiteli, jejími názory, novým pohledem na vesmír. IV-S2-6 Elejská škola (Eleaté) Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení se s představiteli Elejské školy a jejich pohledem na prostor a pohyb. IV-S2-7 Hérakleitos z Efesu Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení se se zakladatelem evropské dialektiky, jeho pohledem na podstatu světa. IV-S2-8 Předchůdci atomistů a atomisté Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení se s novým materialistickým pluralitním pohledem na svět. 21. května 2014 Stránka 16 z 106

17 IV-S2-9 Sofistika, sofisté Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení se s novým zkoumáním světa orientace na člověka, odvrácení se od přírody, představitelé sofistiky. IV-S2-10 Sókratés Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s nejvýraznějším filozofem antického světa, s jeho metodou výuky, názory. IV-S2-11 Platón Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s idealis^ckou filozofii Platona, problema^kou duše, pohledem na svět, posmrtný život, uspořádání společnosti - státu (polis). IV-S2-12 Aristotelés Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení se se zakladatelem evropského vědeckého myšlení, zakladatelem logiky (vědy ve vlastním slova smyslu), s jeho pohledem na společnost, etiku, vychovatelem Alexandra Velikého. IV-S2-13 Helénistická filozofie Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Orientace v období helénismu, seznámení se směry a jejími předními představiteli. IV-S2-14 Filozofie starověkého Říma Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s představiteli filozofie starověkého Říma, jejími názory a pohledy. IV-S2-15 Středověká filozofie - Patristika Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s nově se prosazujícím náboženstvím a výraznou osobnos_ tohoto období, Aureliem Augus^nem, jež ovlivnila myšlení až do 13. století. 21. května 2014 Stránka 17 z 106

18 IV-S2-16 Středověká filozofie - Scholastika Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s novým učením tohoto období tomismem a výraznými představiteli jako je Tomáš Akvinský a William Ockham. IV-S2-17 Filozofie období renezance - Přírodní filozofie Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s novými myšlenkovými pohledy na svět, vesmír. Srovnání středověkého názoru. Nové objevy, které změnily svět. a renezančního světového IV-S2-18 Filozofie období renezance Utopické a sociální myšlení Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s různými pohledy na svět a uspořádání společnosti. IV-S2-19 Filozofie období baroka - Francis Bacon Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s filozofii baroka a předními představiteli, poměr náboženství a filozofie. IV-S2-20 Filozofie období baroka - René Descartes, Baruch Spinoza Aktualizace: Autor: Mgr. Vladimíra Papřoková Předmět: Základy společenských věd Seznámení s filozofii baroka, předními představiteli, jejich názory, výroky. ŠABLONA: IV, SADA: S3 Sociologie Český jazyk a společenské vědy IV-S3-1 Úvod do sociologie Aktualizace: Autor: Mgr. Jana Bretová Předmět: Občanská nauka úvod do sociologie, žák umí vysvětlit základní pojmy sociologie a definovat význam sociologie IV-S3-2 Metodologie Aktualizace: Autor: Mgr. Jana Bretová Předmět: Občanská nauka úvod do metodologie, žák vysvětlí jednotlivé metody a význam metodologie 21. května 2014 Stránka 18 z 106

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od 2011 64-41-L/51Podnikání Verze z 05. 09. 2011 Platnost 1.9.2011 Obsah

Více