Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby"

Transkript

1 společnosti Dell Popis služby 1. ÚVOD KE SMLOUVĚ O SLUŽBÁCH : Jedná se o soubor služeb navržených za účelem omezení prostojů a pomoci s optimalizací vašeho IT prostředí prostřednictvím hlášení, analýz, funkcí poradenství a funkcí aktivní údržby (dále jen služby nebo služba ). Soubor služeb zahrnuje dva hlavní balíčky (Základní balíček a Strategický balíček) s dalšími možnostmi nákupu dodatečných návštěv dle výběru společně s vybraným balíčkem. ITSM (IT Service Management Review Přezkoumání správy IT služeb) je další služba z nabídky, kterou lze zakoupit samostatně, protože nevyžaduje zakoupení balíčku. Služby jsou primárně poskytovány vzdáleně, jinak jen dle uvážení či určení společnosti Dell. Tento popis služby (dále jen popis služby nebo smlouva ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a subjektem společnosti Dell uvedeným na faktuře za tuto službu. Tato služba podléhá a řídí se samostatnou podepsanou dohodou o poskytování služeb se společností Dell, která výslovně opravňuje k prodeji služeb IT poradenství nebo, v případě absence takové smlouvy, standardní rámcovou smlouvou o poskytování služeb zákazníkovi společnosti Dell ( CMSA ), kterou získáte na adrese a která se tímto stává součástí tohoto dokumentu. Tištěná kopie je k dispozici na požádání od společnosti Dell. Zákazník potvrzuje, že si tyto online podmínky přečetl, a zavazuje se jimi řídit. Smlouva začíná platit datem vystavení objednávky na služby a trvá po dobu trvání služby. Trvání služby začíná datem nákupu a trvá do termínu uvedeného na formuláři objednávky. Sazba nebo cena a příslušné trvání služby jsou uvedeny na formuláři objednávky zákazníka nebo na jiném vzájemně schváleném formuláři faktury, potvrzení objednávky nebo na objednávce (souhrnně formulář objednávky ). Nákupy služeb na základě této smlouvy slouží výhradně k internímu použití zákazníků a nikoli pro účely dalšího prodeje nebo pro účely poskytování služeb. Vystavením objednávky služeb, používáním služeb nebo souvisejícího softwaru nebo kliknutím/zaškrtnutím tlačítka nebo pole I Agree (Souhlasím) na webových stránkách Dell.com v souvislosti s nákupem nebo v rámci rozhraní softwaru společnosti Dell souhlasíte, že se tímto popisem služby a smlouvami připojenými k tomuto dokumentu prostřednictvím odkazu budete řídit. Pokud popis služby přijímáte v zastoupení společnosti nebo jiného právnického subjektu, prohlašujete, že jste oprávnění zavázat daný subjekt k tomuto popisu služby a v takovém případě slova vy nebo zákazník odkazují na tento subjekt. 2. ROZSAH SLUŽEB Aplikace průběh obchodu poradenství infrastruktura podpora

2 představují portfolio poskytující hlášení o událostech, podporu plánování a aktivní vytváření trendů a analýz za účelem omezení prostojů v IT prostředí zákazníka. Toto portfolio služeb, které zahrnuje vámi zvolený základní nebo strategický balíček a další možnosti dle výběru, je popsáno níže: Základní balíček: Zástupce TAM (Technical Account Manager technický správce účtu) určený společností Dell vzdáleně poskytne zprávy o trendech, analýzy a doporučení za účelem omezení prostojů v IT prostředí zákazníka. Kromě toho poskytne zástupce TAM podporu eskalace, zajistí zprostředkování služeb a pomůže nasměrovat zákazníka na další zdroje společnosti Dell, které se zaměřují na systémové problémy a provádí hodnocení zaměřená na zlepšování provozní efektivity. Všechny další doporučené služby a hodnocení jsou volitelné, jsou řízeny mimo tento popis služeb a jsou účtovány zvlášť. Zástupce TAM určený společností Dell se nepodílí na technické podpoře, řešení problémů, diagnostice a nabízení nebo prodeji jakýchkoli produktů nebo služeb. Čtvrtletní hlášení: Tato funkce zahrnuje standardní globální události, sledování prostředí klienta (volitelná služba) a sledování záruky podporovaných produktů. Hlášení využívá zástupce TAM určený společností Dell, aby mohl poskytovat analýzu trendů a rozpoznávat příležitosti pro posílení provozní efektivity v prostředí zákazníka. Hlášení z prostředí zákazníka jsou k dispozici pouze volitelně a mohou vyžadovat, aby zákazník nebo společnost Dell nainstalovali další aplikace nebo software na jeden nebo více systémů v IT prostředí zákazníka. Ad hoc nebo zákaznické žádosti o hlášení mohou vyžadovat další poplatky. o Standardní hlášení událostí: Zahrnuje rychlost odeslání a události podle produktu, součásti, stáří systému a data. Čas v úrovni závažnosti 1, 2 a 3. Trend času na uzavření, vliv na obchod, analýzy základních příčin a měsíční úrovně činností. o Hlášení o prostředí klienta: Zahrnuje sledování nejvyšších teplotních hodnot, efektivity baterie a pevného disku (HDD); potřeby mobilního nebo stolního využití na základě používání; využití paměti, CPU a pevného disku (HDD); detekce chyb HDD; využití aktivity WAN/LAN a doporučení o řízení výkonu. o Hlášení o sledování záruky: Zahrnuje všechny podporované produkty podle oprávnění, data ukončení platnosti záruky na produkt a hardware. Hlášení o záruce dále zahrnuje analýzu vypršení záruky a pomáhá zákazníkovi zmírnit nebezpečí vypršení záruky u kritických systémů. Základní přehled služeb: Tento produkt je vyvinut ve spolupráci se zákazníkem a zachycuje informace o typu, velikosti a umístění zařízení zákazníka, o typech a umístění aktiv a servisních smlouvách týkajících se aktiv a uspořádání aktiv. Tento produkt je podle potřeby aktualizován pro potřeby správy záručních nároků. Roční kontrola a hodnocení úložiště a zdraví serveru: Tato analýza poskytuje doporučení aktualizací pro všechny podporované produkty z řady úložných zařízení, serverů a switchů. Analýza zahrnuje identifikaci hardwarových a softwarových problémů, které mohou negativně ovlivňovat správnou funkci prostředí. Společnost Dell dále nabízí nejlepší řešení konfigurace úložiště, serverů a switchů. Hlášení zahrnuje doporučení týkající se správy firmwaru, systému bios a oprav softwaru. Kontrola a hodnocení zdraví se provádí vzdáleně, a aby ji bylo možné provést, je třeba, aby zákazník poskytl společnosti Dell přístup ke svému zařízení. Hodnocení je omezeno na shromažďování informací o konfiguraci systému a výslovně nezahrnuje shromažďování nebo sledování jakýchkoli 2

3 dat zákazníka. Na některé operační systémy, softwarové a hardwarové produkty se hodnocení nevztahuje. Všechny další výjimky vám budou sděleny před implementací. Za další poplatek může společnost Dell implementovat doporučené aktualizace a změny při zakoupení aktualizace balíčku základní balíček, správa konfigurace a oprav. Analýza hodnoty podle doporučení zástupce TAM určeného společností Dell. Tato analýza hodnoty poskytuje analýzu nákladů a přínosů, společně s doporučením na základě známých dat. Je omezena na doporučení poskytnutá zástupcem TAM určeným společností Dell nebo na žádost zákazníka. Analýza hodnoty může zahrnovat například rozhodnutí ohledně prodloužení vaší smlouvy o pronájmu a podpoře pro stávající hardware v porovnání s nákupem nového, energeticky efektivnějšího hardwaru. Příprava analýzy může vyžadovat, aby zákazník společnosti Dell poskytl přístup ke svým dalším informacím a zdrojům. Nejedná se o kompletní analýzu návratnosti investic (ROI) a nezaručuje žádné garantované nebo konkrétní úspory nákladů. Uživatelské oznámení o opravách: Tento produkt je každý měsíc posílán em a obsahuje odkazy a informace týkající se nutných, doporučených a volitelných oprav a aktualizací systému. 6 hodin služeb vzdáleného poradenství. Služby vzdáleného poradenství (Remote Advisory Services RAS) zahrnují možnost odborné telefonické konzultace témat, jako jsou virtualizace, technologie úložišť, správa systémů, Microsoft Exchange, archivace zálohy a obnovy (Back-up and recovery archiving BURA) a sítí. Dále mohou služby RAS zahrnovat úlohy vzdálené konfigurace a ukládání. Podrobnosti o službách RAS najdete v části popisu služeb vzdáleného poradenství, u svého zástupce TAM určeného společností Dell, místního obchodního zástupce nebo na jedné z následujících regionálních ových adres: nebo Dostupnost se může lišit dle umístění. Chcete-li naplánovat služby RAS nebo se zeptat na využití hodin vymezených pro služby RAS (6), kontaktujte svého zástupce TAM určeného společností Dell. Základní balíček, možnost čtvrtletních návštěv na místě Tato možnost nabízí čtvrtletní návštěvy v místě určení zákazníka. Tato návštěva může zahrnovat výše definovanou kontrolu služeb spolu s odsouhlaseným plánem činností reagujícím na problémy podpory. Strategický balíček: Správce plnění služeb určený společností Dell poskytuje hlášení o trendech, analýzy a doporučení za účelem omezení prostojů v IT prostředí zákazníka a optimalizace efektivity IT. Doporučení poskytnutá určeným kontaktem pro podporu společnosti Dell by měla být v souladu s plánem podpory a strategií IT zákazníka. Kromě toho poskytne kontakt pomoc při eskalaci. Správce plnění služeb společnosti Dell také zajišťuje zprostředkování služeb a pomůže nasměrovat zákazníka na další zdroje společnosti Dell, které se zaměřují na systémové problémy a provádí hodnocení zaměřená na zlepšování provozní efektivity. Pomoc při eskalaci je typicky omezena na situace, kdy není plněna dohoda o úrovni služeb smlouvy o podpoře týkající se hardwaru, došlo k události s úrovní závažnosti 1, nebo pokračuje událost, 3

4 která nebyla vyřešena. Všechny další doporučené služby a hodnocení jsou volitelné, jsou řízeny mimo tento popis služeb a jsou účtovány zvlášť. Správce plnění služeb společnosti Dell se nepodílí na technické podpoře, řešení problémů, diagnostice a nabízení nebo prodeji jakýchkoli produktů nebo služeb. Správce plnění služeb společnosti Dell sděluje většinu vlastností služby v popisu služby prostřednictvím u nebo telefonu. Nicméně některé z těchto služeb budou zajištěny v průběhu návštěvy na místě, která je součástí strategického balíčku nebo zakoupené volitelné možnosti měsíčních návštěv v rámci strategického balíčku. Strategický plán služeb s čtvrtletní kontrolou a řízením prostřednictvím klíčových obchodních cílů. Tento produkt je vyvinut ve spolupráci se zákazníkem a začleňuje individuální IT strategii zákazníka a plánování změn obchodních postupů, technologie, zdrojů a infrastruktury. Strategický plán služeb je čtvrtletně kontrolován, sledován a revidován. Plán dále zahrnuje informace o typu, velikosti a umístění zařízení zákazníka, typech a umístění aktiv a servisních smluv týkajících se aktiv a uspořádání aktiv. Dvě návštěvy na místě ročně. Tyto návštěvy zahrnují kontrolu služeb a strategické plánování na místě. Kontrola služeb může pokrývat témata jako trendy událostí, systémové problémy anebo průběžné řízení plánu podpory. Strategické plánování se snaží řešit uživatelský plán podpory a rozvoj nebo revizi klíčových cílů zákazníka. Měsíční hlášení: Zahrnuje hlášení o standardních globálních událostech, hlášení týkající se prostředí (volitelná služba), hlášení o sledování záruky a hlášení o porovnání provozu v odvětví (IOPB Industry operation benchmark). Hlášení využívá správce plnění služeb, aby mohl poskytovat analýzu trendů a rozpoznávat příležitosti pro posílení provozní efektivity v prostředí zákazníka.. Hlášení z prostředí zákazníka jsou k dispozici pouze volitelně a mohou vyžadovat, aby zákazník nebo společnost Dell nainstalovali další aplikace nebo software na jeden nebo více systémů v IT prostředí zákazníka. Ad hoc nebo zákaznické žádosti o hlášení mohou vyžadovat další poplatky. Hlášení IOPB a hlášení týkající se prostředí klienta mohou být do léta 2011 nedostupné. o Standardní hlášení událostí: Zahrnuje: rychlost odeslání a události podle produktu, součásti, systémového stáří a data; čas v úrovni závažnosti 1, 2 a 3; trend času na uzavření, vliv na obchod, analýzy základních příčin a měsíční úrovně činností. o Hlášení o prostředí klienta: Zahrnuje: sledování nejvyšších teplotních hodnot, efektivity baterie a pevného disku (HDD); potřeby mobilního nebo stolního využití na základě používání; využití paměti, CPU a pevného disku (HDD); detekce chyb HDD; využití aktivity WAN/LAN a doporučení o řízení výkonu. o Hlášení o sledování záruky: Zahrnuje všechny podporované produkty podle oprávnění, data ukončení platnosti záruky na produkt a hardware. Hlášení o záruce dále zahrnuje analýzu vypršení záruky a pomáhá zákazníkovi zmírnit nebezpečí vypršení záruky u kritických systémů. o Hlášení o porovnání provozu v odvětví: Zahrnuje metriky událostí (jak je popsáno v části o hlášení událostí) ve srovnání mezi společností zákazníka a dalšími společnostmi podobné velikosti a odvětví. Porovnávaná data jsou odvozena z rozsáhlé databáze aktuálních zákazníků společnosti Dell. Nedochází ke sdílení důvěrných dat mezi zákazníky. 4

5 Roční kontrola a hodnocení úložiště a zdraví serveru: Objevování zařízení a jejich analýza poskytují doporučení aktualizací úložných zařízení, serverů a přepínačů zahrnutých ve smlouvě. Analýza zahrnuje identifikaci hardwarových a softwarových problémů, které mohou negativně ovlivňovat správnou funkci prostředí. Společnost Dell dále nabízí nejlepší řešení konfigurace úložiště, serverů a switchů. Hlášení je dodáno do třiceti dnů a zahrnuje doporučení pro firmware, systém BIOS a správu oprav softwaru. Roční konfigurace a správa oprav úložišť a serverů: Tato funkce strategického balíčku zahrnuje implementaci výše uvedených služeb kontroly zdraví a hodnocení. Implementace zahrnuje pouze aktualizace a změny schválené zákazníkem. Smlouva nepokrývá některé operační systémy, software a hardware. Informace o nezahrnutých produktech budou sděleny před implementací. Výše popsaná kontrola a hodnocení zdraví a implementace (zahrnuje řízení roční konfigurace a oprav úložiště a serverů) může být provedena vzdáleně nebo na místě podle uvážení společnosti Dell a může vyžadovat, aby zákazník pro provedení hodnocení poskytl společnosti Dell přístup ke svému vybavení. Tyto služby mohou být naplánovány na jakýkoliv čas, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Společnost Dell vás kontaktuje ohledně naplánování služby do šesti měsíců od nákupu nebo můžete požádat správce plnění služeb společnosti Dell, aby vám pomohl službu naplánovat. Analýza hodnot doporučení zástupce TAM společnosti Dell: Tato analýza hodnot poskytuje seznam uvažovaných přínosů spolu s doporučeními na základě známých dat. Je omezena na doporučení zástupce TAM společnosti Dell nebo na žádost zákazníka. Analýza hodnoty může zahrnovat rozhodnutí ohledně prodloužení vaší smlouvy o pronájmu a podpoře pro stávající hardware v porovnání s nákupem nového, energeticky efektivnějšího hardwaru. Příprava analýzy může vyžadovat, aby zákazník poskytl společnosti Dell přístup ke svým dalším informacím a zdrojům. Nejedná se o kompletní analýzu návratnosti investic (ROI) a nezaručuje žádné garantované nebo konkrétní úspory nákladů. Uživatelské oznámení o opravách: Tento produkt je každý měsíc posílán em a obsahuje odkazy a informace týkající se nutných, doporučených a volitelných oprav a aktualizací systému. 12 hodin služeb vzdáleného poradenství (Remote Advisory Services RAS): Zahrnují možnost odborné telefonické konzultace témat, jako jsou virtualizace, technologie úložišť, správa systémů, Microsoft Exchange, archivace zálohy a obnovy (Back-up and recovery archiving BURA) a sítí. Dále mohou služby RAS zahrnovat úlohy vzdálené konfigurace a ukládání. Podrobnosti o službách RAS najdete v části popisu služeb vzdáleného poradenství, u svého zástupce TAM určeného společností Dell, místního obchodního zástupce nebo na jedné z následujících regionálních e- mailových adres: nebo Dostupnost se může lišit dle umístění. Strategický balíček, měsíční návštěvy na místě Tato možnost nabízí kromě dalších služeb strategického balíčku další měsíční návštěvy v určeném zařízení zákazníka. Při měsíčních návštěvách u zákazníka mohou být kontrolovány plán podpory a IT strategie zákazníka a klíčové obchodní cíle. Mezi další činnosti v průběhu návštěv může patřit diskuze a doporučení týkající se systémových problémů, poskytnutí analýzy pro rozhodnutí týkajících se rozšíření záruky a dalších rozhodnutí souvisejících s podporou. 5

6 ITSMr (IT Services Management Review Přezkoumání správy IT služeb), jednorázové hodnocení na základě ITIL Tato volba poskytuje zákazníkovi nárok na jedno hodnocení a zprávu. Hodnocení přinese počáteční porovnání na základě nejlepších praktik ITIL (Information Technology Infrastructure Library) a CMMI (Capability Maturity Model Integration), na základě kterého může zákazník změřit efektivitu budoucích vylepšení procesů. Tuto možnost lze koupit samostatně a není s ní třeba kupovat žádnou další službu IT poradenství. Hodnocení zahrnuje: Oddělení podpory Řízení událostí Řízení problémů Řízení změn Řízení konfigurace. Hodnotící zpráva bude obsahovat doporučení vedoucí zlepšení vyspělosti organizace zákazníka, které může vést ke snížení rizik, zlepšení provozní efektivity a snížení míry událostí. Všechna další hodnocení poskytnou srovnání s předchozím měřením a znázorní změny a aktualizovaná doporučení. Platnost služby ITSMr vyprší 1 rok po nákupu. Pokud platný zákon nevyžaduje jinak, můžete tuto službu využít jednou během období 1 roku od původního nákupu ( DATUM SKONČENÍ PLATNOSTI ). Datum původního nákupu je definováno jako dřívější z dat fakturace služby a potvrzení objednávky společností Dell. DODÁVKA SLUŽBY SPOLEČNOSTI DELL BUDE PO DATU SKONČENÍ PLATNOSTI POVAŽOVÁNA ZA VYŘÍZENOU I V PŘÍPADĚ, ŽE SLUŽBU NEVYUŽIJETE. Vyloučené služby: nezahrnují následující: Vzdálené nebo místní řešení technických problémů Záruku na hardware, opravy nebo výměna dílů Správu prodejů včetně, ale bez omezení na prodejní nabídky nebo RFQ (Request for quote požadavek na nabídku) Jakékoliv služby, které nejsou výslovně uvedeny výše v části rozsahu služeb. 3. PODPOROVANÉ PRODUKTY se vztahují na všechny produkty společnosti Dell nebo jiné společnosti, které disponují aktivní smlouvou služeb podpory společnosti Dell týkající se oprav hardwaru a softwaru včetně, ale bez omezení na služby Dell Basic Hardware Service, Dell ProSupport for OEM a Dell ProSupport. Aktuální seznam zahrnutých smluv podpory společnosti Dell najdete na adrese Pro hodnocení ITSMr uvedené v tomto popisu služby neexistuje omezení podporovaných produktů. 4. MOŽNOSTI NÁKUPU 6

7 lze koupit prostřednictvím možnosti fixního poplatku nebo poplatku za položku. Vybraná možnost nákupu bude uvedena na faktuře zákazníka společnosti Dell, jak je uvedeno níže. Možnosti nákupu se mohou lišit, informace získáte od místního obchodního zástupce. Nákup prostřednictvím fixního poplatku: Tato možnost umožňuje nákup balíčku služeb IT poradenství dle vlastního výběru na základě ročního poplatku. Roční poplatek pokrývá všechny instalované podporované produkty. Pokud při nákupu využijete možnost fixního poplatku, bude na faktuře uveden jedním z následujících způsobů, podle zakoupeného balíčku: o společnosti Dell, základní balíček proaktivní hlášení a analýza prostředí o společnosti Dell, strategický balíček proaktivní hlášení a analýza prostředí Nákup prostřednictvím poplatku za položku: Tato možnost umožňuje zákazníkovi nákup samostatné smlouvy na služby IT poradenství na konkrétní samostatné podporované produkty. Tato možnost nákupu vyžaduje aktivní výchozí smlouvu na službu ProSupport Service na každou položku, kterou povýšíte na služby IT poradenství. Položky na základě smluv Basic Hardware Service nelze na tuto službu povýšit. Platí minimální počty servisních štítků, další podrobnosti naleznete v části 5c. Pokud při nákupu využijete možnost poplatku za položku, bude na faktuře uveden jedním z následujících způsobů podle zakoupeného balíčku a podle toho, zda jste jej zakoupili v rámci systému společnosti Dell nebo jiného systému: o společnosti Dell, základní balíček proaktivní hlášení a analýza na vašich zařízeních o společnosti Dell, základní balíček proaktivní hlášení a analýza na zařízeních, která nepatří Dell o společnosti Dell, strategický balíček proaktivní hlášení a analýza na zařízeních, která nepatří Dell o společnosti Dell strategický balíček proaktivní sestavy a analýza na vašich zařízeních 5. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA A. Oprávnění udělit přístup. Zákazník zajišťuje a garantuje pro sebe i společnosti Dell oprávnění k přístupu a používání podporovaných produktů, všech hardwarových a softwarových komponent, včetně uložených dat, za účelem poskytnutí těchto služeb. Pokud ještě zákazník taková oprávnění nevlastní, je jeho povinností je na vlastní náklady zajistit, a to před tím, než společnost Dell o provedení služeb požádá. B. Údržba seznamu položek. Pokud zákazník službu zakoupí prostřednictvím možnosti fixního poplatku, má zákazník povinnost udržovat aktuální seznam položek, které mají být zahrnuty do služby ve vzájemně odsouhlaseném formátu nebo jinak poskytnout společnosti Dell přístup, aby mohla před dodáním zprávy na místě nebo vzdáleně provést zjištění položek. C. Minimální počet servisních štítků. Zákazníci nakupující prostřednictvím možnosti poplatku za položku musí v rámci aktivní smlouvy na služby IT poradenství společnosti Dell udržovat minimální počet položek. Pokud zákazník nedodrží požadavky na minimální počet položek, může společnost Dell službu 7

8 ukončit nebo zákazníkovi poskytnout možnost nákupu služby prostřednictvím fixního poplatku namísto poplatku za položku. Minimální počty štítků najdete níže: a., základní balíček: i. Minimální počet podnikových servisních štítků (položky serveru, úložiště a síťové položky s aktivní smlouvou podpory společnosti Dell na položku společnosti Dell nebo jiné společnosti): 50 celkem ii. Minimální počet klientských servisních štítků (notebooky a stolní počítače s aktivní smlouvou podpory společnosti Dell na položku společnosti Dell nebo jiné společnosti): 1000 celkem NEBO iii. Kombinovaný minimální počet servisních štítků, kdy 20 klientských servisních štítků odpovídá 1 podnikovému servisnímu štítku. Tento poměr lze použít při výpočtu kombinovaného minimálního počtu štítků. Pokud zákazník například má 20 podnikových položek, bude potřebovat dalších 600 klientských servisních štítků, aby splnil minimální požadovaný počet servisních štítků. b., strategický balíček: i. Minimální počet podnikových servisních štítků (položky serveru, úložiště a síťové položky s aktivní smlouvou podpory společnosti Dell na položku společnosti Dell nebo jiné společnosti): 150 celkem ii. Minimální počet klientských servisních štítků (notebooky a stolní počítače s aktivní smlouvou podpory společnosti Dell na položku společnosti Dell nebo jiné společnosti): 3000 celkem NEBO iii. Kombinovaný minimální počet servisních štítků, kdy 20 klientských servisních štítků odpovídá 1 podnikovému servisnímu štítku. Tento poměr lze použít při výpočtu kombinovaného minimálního počtu štítků. Pokud zákazník například vlastní 20 podnikových položek, bude potřebovat dalších 600 klientských servisních štítků, aby splnil minimální požadovaný počet servisních štítků. D. Seznam kontaktů zákazníka: Zákazník musí udržovat a poskytovat společnosti Dell seznam tří způsobilých kontaktů, které obdrží službu a budou mít možnost přímého spojení se zástupcem TAM společnosti Dell prostřednictvím telefonu, u a návštěv na místě (jsou-li zakoupeny). Určené kontakty zákazníka lze podle potřeby měsíčně, čtvrtletně nebo ročně měnit nebo aktualizovat. E. Zálohování dat. Před doručením této služby společností Dell je zákazník odpovědný za provedení zálohování všech existujících dat a programů na všech ovlivněných systémech. SPOLEČNOST DELL NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU NEBO OBNOVENÍ DAT ČI PROGRAMŮ nebo za ztrátu možnosti používat systém v důsledku servisu nebo podpory jakékoli akce či opomenutí, včetně zanedbání ze strany společnosti Dell nebo poskytovatele služeb třetí strany. F. Povinnosti na místě. V případech, kdy služby vyžadují zásah na místě, musí zákazník poskytnout volný, bezpečný a dostatečný přístup k zařízením zákazníka a k podporovaným produktům. Dostatečným přístupem se rozumí také postačující pracovní prostor, elektřina a místní telefonní linka. 6. DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 8

9 A. Komerčně oprávněné omezení rozsahu služeb. Společnost Dell může odmítnout poskytnout služby, jestliže by podle jejího názoru jejich poskytnutí znamenalo nepřiměřené riziko pro ni nebo poskytovatele služeb společnosti Dell, nebo jestliže jsou vyžadovány služby mimo rozsah, který společnost Dell zajišťuje. Společnost Dell nenese odpovědnost za žádné poruchy nebo zpoždění ve výkonu způsobené jakoukoli příčinou, nad kterou nemá kontrolu. Služby se vztahují pouze na použití, k nimž byl podporovaný produkt určen. B. Volitelné služby. Volitelné služby (včetně jednobodové podpory, instalace, poradenství, řízených a profesionálních služeb, podpory nebo školení) lze zakoupit od společnosti Dell a liší se v závislosti na umístění zákazníka. Volitelné služby mohou být předmětem dalších smluvních podmínek a mohou vyžadovat a samostatnou smlouvu se společností Dell. V případě, že taková smlouva chybí, jsou volitelné služby poskytovány na základě této smlouvy. C. Zrušení. Společnost Dell může tuto smlouvu kdykoli během trvání služby zrušit z některého z následujících důvodů: Zákazník neuhradí celou částku za tuto službu v souladu s fakturačními podmínkami. Zákazník odmítne spolupracovat s pomáhajícím analytikem, místním technikem nebo zástupcem či správcem TAM určeným společností Dell. Zákazník neudržuje minimální požadovaný počet servisních štítků (pouze v případě nákupu prostřednictvím možnosti poplatku za položku). Zákazník se neřídí všemi podmínkami stanovenými v tomto popisu služby. Pokud společnost Dell tuto službu zruší, odešle zákazníkovi písemné oznámení o zrušení na adresu uvedenou na faktuře zákazníka. V tomto oznámení bude uveden důvod zrušení a datum, kdy zrušení vstoupí v platnost, což bude nejméně deset (10) dní po datu, kdy společnost Dell odešle oznámení o zrušení služby zákazníkovi, pokud zákon státu nevyžaduje jiná ustanovení o zrušení služby, která nelze smluvně změnit. POKUD SPOLEČNOST DELL SLUŽBU ZRUŠÍ V SOULADU S TÍMTO ODSTAVCEM, ZÁKAZNÍK NEMÁ NÁROK NA VRÁCENÍ PENĚZ ANI POPLATKŮ UHRAZENÝCH ČI SPLATNÝCH SPOLEČNOSTI DELL. D. Zeměpisná a místní jazyková omezení. Tato služba je poskytována v místech uvedených na faktuře zákazníka. Umístění, ve kterém se bude nacházet zástupce nebo správce TAM určený společností Dell, bude přiřazeno na základě oblasti poskytování služeb preferované zákazníkem a dostupnosti zaměstnanců. Možnosti služby, balíčky a některé vlastnosti služby se mohou v závislosti na zeměpisné poloze lišit nebo nemusí být v umístění zákazníka dostupné. Tyto služby jsou poskytovány v místním jazyce a úředních hodinách zástupce nebo správce TAM určeného společností Dell. Zákazník si může zvolit obecné umístění, nicméně konkrétní umístění mohou záviset na dostupnosti personálu. Pokud zákazník zadá požadavek na více časových pásem a jazyků, budou účtovány další poplatky. Každý fixní poplatek poskytuje zákazníkovi nárok na jeden jazyk a podporu v souvisejícím časovém pásmu navíc. Místní úřední hodiny se mohou lišit podle oblasti a státu. Zásadní rozdíl omezení může vyžadovat nabídku zvláštního řešení. E. Převod služby. Vzhledem k omezením stanoveným v tomto popisu služby, nesmí zákazník tuto službu převádět na třetí osobu. 9

10 F. Povinnosti smluvních stran: Tato část se týká pouze zákazníků, kteří obchodují se společností Dell v Brazílii. ŽÁDNÁ ZE SMLUVNÍCH STRAN NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NAHODILÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO SOUVISEJÍCÍ S TOUTO SMLOUVOU NEBO SLUŽBAMI, PRODUKTY A SOFTWAREM POSKYTOVANÝM SPOLEČNOSTÍ DELL BRASIL. ŽÁDNÁ ZE SMLUVNÍCH STRAN NENÍ PŘÍMO ANI NEPŘÍMO ODPOVĚDNÁ ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (A) ZTRÁTU VÝNOSU, PŘÍJMU, ZISKU NEBO ÚSPOR, (B) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ DAT NEBO SOFTWARU, ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMŮ NEBO SÍTÍ, NEBO JEJICH OBNOVA, (C) ZTRÁTU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, (D) PŘERUŠENÍ NEBO PROSTOJ V PODNIKÁNÍ, (E) ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO JMÉNA A (F) NEMOŽNOST POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, PRODUKTŮ A SOFTWARU NEBO KOUPĚ NÁHRADNÍCH SLUŽEB, PRODUKTŮ A SOFTWARU a) Celková odpovědnost společnosti Dell Brasil za jakékoliv požadavky vyplývající nebo spojené se smlouvou (včetně jakékoliv podle této dohody poskytované služby, produktu nebo softwaru) v kterémkoliv roce platnosti smlouvy nesmí přesáhnout celkovou částku zaplacenou zákazníkem v předešlém roce smlouvy tohoto popisu služby. b) Předchozí omezení, výjimky a zřeknutí se práva platí bez ohledu na to, zda nárok na náhradu takových škod vychází ze smlouvy, záruky, kauzální odpovědnosti, nedbalosti, deliktu atd., na jakýkoli požadavek. Pokud platné zákony zakazují některé z těchto omezení, strany souhlasí, že toto omezení bude automaticky upraveno, ale pouze tak, aby v největší možné míře naplňovalo zde stanovené požadavky a zároveň splňovalo daný zákon. Smluvní strany souhlasí, že zde uvedená omezení odpovědnosti představují sjednané rozložení rizika představovaného částečně uznáním prodeje produktů, softwaru a služeb společnosti Dell zákazníkovi, a že tato omezení platí, nehledě na selhání základního účelu jakéhokoliv omezeného opatření a to i v případě, že smluvní strana byla na možnost takovýchto povinností upozorněna. PODPISEM OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE ZÁKAZNÍK S VĚDOMÍM PRÁVNÍ ZÁVAZNOSTI SOUHLASÍ SE VŠÍM, CO JE UVEDENO V POPISU SLUŽBY. Dell Computadores do Brasil Ltda. Jméno: Pozice: Datum: Zákazník Jméno: Pozice: Datum: 10

11 Další informace o nabídce našich služeb získáte od obchodního zástupce společnosti Dell nebo na adrese dell.com/services Dostupnost se může lišit podle jednotlivých zemí. Zákazníci a prodejní partneři společnosti Dell by o další informace měli požádat obchodního zástupce Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Dell, logo DELL, OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic a Dell EMC Storage Systems jsou ochrannými známkami společnosti Dell Inc. V tomto dokumentu mohou být uvedeny další ochranné známky a obchodní názvy, které odkazují na odpovídající značky a názvy právnických společností nebo na jejich produkty. Specifikace jsou správné k datu vydání, ale mohou se kdykoli bez upozornění změnit nebo nemusejí být k dispozici. Společnost Dell a její pobočky nenesou zodpovědnost za chyby nebo vynechávky v typografii nebo na fotografiích. Platí podmínky společnosti Dell pro prodej, které jsou k dispozici na adrese a na vyžádání. 11

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent.

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent. Popis služby Smluvní podmínky služby Copilot Support Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na

Více

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené.

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené. Popis služby Služba Hard Drive Data Recovery (Obnovení dat na pevném disku) Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Hard Drive Dataa Recovery (dále jen Služba či Služby) pro vybrané

Více

softwarem hypervisorů včetně jeho instalace, konfigurace a doporučených postupů.

softwarem hypervisorů včetně jeho instalace, konfigurace a doporučených postupů. Popis služby Služba vzdálené konzultace Úvod ke smlouvě o poskytování služby Služby vzdálené konzultace (Remote Consulting Services RCS) zajišťují vzdálenou pomoc s některými úkony infrastruktury IT (dále

Více

Přehled smluvních podmínek

Přehled smluvních podmínek Přehled smluvních podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a právnickým subjektem Dell uvedeným na zákaznické faktuře. Nákupem

Více

Popis služby Instalace a kontrola serveru Dell PowerEdge

Popis služby Instalace a kontrola serveru Dell PowerEdge Popis služby Instalace a kontrola serveru Dell PowerEdge Položky služby Viz Dodatek A. Přehled služby Tato služba zahrnuje fyzickou instalaci, kontrolu a zapnutí jednoho nového serveru Dell PowerEdge (dále

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Service Description Consumer Basic Hardware Service Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Váš systém: Pro účely této smlouvy je systém identifikován jako systém Dell sestavený z následujících

Více

Popis služby Basic Hardware Support

Popis služby Basic Hardware Support Přehled služby Společnost Dell je potěšena, že může poskytnout službu (Základní hardwarová podpora) (dále jen služba nebo základ ) v souladu s tímto dokumentem (dále jen popis služby ) a úrovní služby

Více

Popis služby. Služba vzdálené konzultace. Úvod ke smlouvě o poskytování služby. Rozsah smlouvy o poskytování služby

Popis služby. Služba vzdálené konzultace. Úvod ke smlouvě o poskytování služby. Rozsah smlouvy o poskytování služby Popis služby Služba vzdálené konzultace Úvod ke smlouvě o poskytování služby Služby vzdálené konzultace (Remote Consulting Services RCS) zajišťují vzdálenou pomoc s některými úkony infrastruktury IT (dále

Více

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Popis služby Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Úvod ke smlouvě o poskytování služeb Společnost Dell s potěšením nabízí službu Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Více

Popis služby. Služba podpory Dell ProSupport. Úvod ke smlouvě o poskytování služeb. Rozsah smlouvy o poskytování služeb

Popis služby. Služba podpory Dell ProSupport. Úvod ke smlouvě o poskytování služeb. Rozsah smlouvy o poskytování služeb Popis služby Služba podpory Dell ProSupport Úvod ke smlouvě o poskytování služeb Společnost Dell s potěšením poskytuje službu Dell ProSupport ( Služby ) pro vybrané servery, úložiště, desktopy, notebooky,

Více

Popis služby. Next Business Day On-Site (NBD)

Popis služby. Next Business Day On-Site (NBD) Popis služby Next Business Day On-Site (NBD) Přehled služby Next Business Day On-Site (NBD) Služba Next Business Day On-Site zaručuje Vaši bezstarostnost od data dodání. V případě, že na daném systému

Více

Popis služby Služba ProSupport pro koncové uživatele

Popis služby Služba ProSupport pro koncové uživatele Přehled služby Firma Dell je potěšena, že může poskytnout službu ProSupport pro koncové uživatele (dále jen služba nebo služby ) pro vybrané serverové a úložné systémy, stolní počítače, notebooky a tiskárny

Více

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS)

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) (dále Smlouva) 1. Servisní služby: Společnost LEXMARK poskytuje servisní služby prodloužené záruky Return to Base

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Popis služby Instalace serveru Dell PowerEdge a operačního systému Microsoft Windows

Popis služby Instalace serveru Dell PowerEdge a operačního systému Microsoft Windows Popis služby Instalace serveru Dell PowerEdge a operačního systému Microsoft Windows Položky služby Viz Dodatek A Přehled služby Tato služba zahrnuje fyzickou instalaci jednoho nového serveru Dell PowerEdge

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Příloha č. 4. Garantovaná úroveň služeb

Příloha č. 4. Garantovaná úroveň služeb Příloha č. 4 Garantovaná úroveň služeb 1. Úvod 1.1 Tato příloha popisuje procesy a garantovanou úroveň služeb poskytovanou společností Vodafone pro služby přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Acronis licenční program (ALP)

Acronis licenční program (ALP) Acronis licenční (ALP) Nový věrnostní pro naše zákazníky V Acronisu jsme pochopili, že se společnosti dostávají pod rostoucí tlak na snížení nákladů. To je důvod, proč jsme vyvinuli Acronis Licenční (ALP),

Více

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory také jen Podmínky technické podpory, platné od 21.10.2011 Preambule Níže uvedené Specifické obchodní podmínky poskytování

Více

Popis služby Dell ProSupport for End-Users

Popis služby Dell ProSupport for End-Users Popis služby Dell ProSupport for End-Users Přehled termínů a podmínek Tato smlouva (dále jen Smlouva nebo Popis služby) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen Zákazník) a právnickou osobou Dell uvedenou

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Datový list Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Služby HP Care Pack Vaše výhody Pohodlné vyzvednutí a vrácení u zákazníka Levnější alternativa

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585 OMEZENÁ ZÁRUKA Další práva vyplývající ze zákonů na ochranu spotřebitelů. Pokud jste spotřebitel, můžete mít zákonná (statutární) práva ( práva spotřebitelů na ochranu ), která platí současně s právy stanovenými

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring

Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring Přehled sluţby Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring Tato sluţba poskytuje sluţby Remote Infrastructure Monitoring (dále jen sluţba RIM, sluţba nebo sluţby ) v souladu s podrobným

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tento popis služby elektronických komunikací (dále jen Popis služby ) definuje podmínky přístupu k tísňovým telefonním číslům,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Logistické služby společnosti Dell jsou nabízeny společností Dell pro podporované produkty. Jedná se mimo jiné o tyto služby:

Logistické služby společnosti Dell jsou nabízeny společností Dell pro podporované produkty. Jedná se mimo jiné o tyto služby: Popis služeb Logistické služby společnosti Dell Úvod Logistické služby společnosti Dell (jednotlivě jako služba nebo logistická služba a společně jako služby nebo logistické služby ) představují široké

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci.

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. Opravdu je možné, aby byla ochrana podniku takto snadná? Taková dnes jednoduše je. Zapotřebí jsou jen věci: Jedna webová platforma, prostřednictvím

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

Všeobecné obchodní podmínky používání datově telekomunikačních služeb redakčního systému WebDnes a služby Prestahost.cz

Všeobecné obchodní podmínky používání datově telekomunikačních služeb redakčního systému WebDnes a služby Prestahost.cz Všeobecné obchodní podmínky používání datově telekomunikačních služeb redakčního systému WebDnes a služby Prestahost.cz I. Úvodní ustanovení a definice pojmů 1. Poskytovatelem se rozumí RNDr. Václav Mach,

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

SERVISNÍ SMLOUVA. č... pro svěřenou správu WEB farmy. uzavřená ve smyslu ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

SERVISNÍ SMLOUVA. č... pro svěřenou správu WEB farmy. uzavřená ve smyslu ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění žlutě označené části doplní uchazeč Příloha č.1 Výzvy k podání nabídky Svěřená správa WEB farmy ČT SERVISNÍ SMLOUVA č.... pro svěřenou správu WEB farmy uzavřená ve smyslu ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

Standardní rozsah práce Revision Date: 04/2014. Customer Name. Zákazník. Nabídka pro. Power Monitoring Expert 7.2 (PME) Číslo nabídky:

Standardní rozsah práce Revision Date: 04/2014. Customer Name. Zákazník. Nabídka pro. Power Monitoring Expert 7.2 (PME) Číslo nabídky: Standardní rozsah práce Revision Date: 04/2014 Nabídka pro Zákazník Power Monitoring Expert 7.2 (PME) Číslo nabídky: 8 srpna 2014 Schneider Electric Úvod Cílem tohoto dokumentu je definovat standardní

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

Způsob požádání o registraci v programu President Clubu a tedy i možnost využívat jeho výhod jsou následující:

Způsob požádání o registraci v programu President Clubu a tedy i možnost využívat jeho výhod jsou následující: 1. ÚVOD Tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY programu President Club jsou doplněny OPERAČNÍMI PODMÍNKAMI programu, které podrobně určují proces získání a uplatnění PresiBodů, se zvláštnostmi pro každý druh operace,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu)

Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu) Záruční a servisní podmínky Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu) Danfoss Solar Inverters nabízí našim zákazníkům pevný poprodejní servis. Servis považujeme za součást

Více

od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o

od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o Ceník služeb od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o Pracovní stanice PS.01 Stanice - základní instalace HW 420 za hod, 30+15 PS.101 Stanice - sestavení a zahoření PC z komponent, základní zahoření a otestování

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 1 I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Se sídlem: Safetica Technologies s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, Česká republika IČO: 258 48 666 DIČ: Zápis v OR:

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více