OBSAH. A. Základní údaje o příspěvkové organizaci. B. Rozbor hospodaření. C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. A. Základní údaje o příspěvkové organizaci. B. Rozbor hospodaření. C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření"

Transkript

1 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013

2 OBSAH A. Základní údaje o příspěvkové organizaci B. Rozbor hospodaření C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření D. Závodní stravování zaměstnanců organizace E. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost F. Pohledávky a závazky organizace G. Výsledky kontrol H. Zveřejnění zprávy o hospodaření I. Vyhodnocení povinného podílu J. Tabulková část

3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Identifikátor zařízení IČ DIČ CZ Příspěvková organizace s právní subjektivitou. Bankovní účet: KB /0100 Příspěvková organizace sdružuje (stav od ) Střední škola IZO Školní jídelna IZO Školní jídelna IZO Sídlo U Jezu 7, Nový Jičín Zřizovatel Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČ Vedení Ředitel: Statutární zástupce ředitele: Zástupci ředitele: Zástupce pro ekonomiku: PaedDr. Bohumír Kusý RNDr. Jiří Trávníček Mgr. Josef Baláš Ing. Věra Nováková Ing. Jan Vícha Ing. Liduše Trčková Adresa pro dálkový přístup ID Datové schránky: vksxrrt STUDIJNÍ OBORY M / 001 Agropodnikání forma studia: denní, dobíhající obor M / 01 Agropodnikání školní vzdělávací program forma studia: denní M / 01 Ekologie a biolologe školní vzdělávací program forma studia: denní 1

4 L / 01 Mechanik strojů a zařízení Forma studia: denní M / 006 Přírodovědné lyceum forma studia: denní L / 524 Podnikání forma studia denní, dálková UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM TŘÍLETÉ, DENNÍ STUDIUM STROJÍRENSKÉ H / 01 Strojní mechanik (zámečník) H / 01 Nástrojař H / 01 Obráběč kovů H / 01 Opravář zemědělských strojů E / 01 Strojírenské práce UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM TŘÍLETÉ, DENNÍ STUDIUM STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ H / 01 Instalatér H / 01 Tesař H / 01 Truhlář H / 01 Zedník UČEBNÍ OBOR S VÝUČNÍM LISTEM DVOULETÝ, DENNÍ STUDIUM STAVEBNÍ E / 02 Stavební práce HLAVNÍ ČINNOST Teoretická část výuky probíhá : - v Novém Jičíně, U Jezu 7 - v Šenově u Nového Jičína, Šenovská ve Fulneku, 1. máje 62 do Praktická výuka probíhá: - v Novém Jičíně, U Jezu 7 - v Šenově u Nového Jičína, Šenovská v Novém Jičíně, ul. Jugoslávská 5 - v Suchdole nad Odrou, Za nádražím - ve Fulneku, 1. máje 62 do v Novém Jičíně, Sv. Čecha ( NOSTA) do

5 DOPLŇKOVÁ ČINNOST V rámci doplňkové činnosti byly pronajímány bytové a nebytové prostory, byla využita volná kapacita školní jídelny a domova mládeže, probíhalo přezkoušení svářečů podle poptávky. V oblasti stravování dovoluje kapacita kuchyně zabezpečovat obědy pro městský úřad (rozvoz starobním důchodcům), v menší míře pro jiné strávníky. Je využita volná kapacita kuchyně a částečně se snižují náklady hrazené z rozpočtu kraje a ze státního rozpočtu. V budově domova mládeže je možnost ubytovávání hostů v režimu ubytovny. Kapacita byla omezena vytvořením dvou učeben a kabinetu v přízemí budovy od Přestěhováním žáků oboru Mechanik strojů a zařízení se uvolnily prostory v Šenově u Nového Jičína, do kterých se po stavebních úpravách přestěhovaly dílny z Fulneku. V oblast kurzů svařování a přezkoušení je situace stabilní. Kurzy přezkoušení svářečů jsou realizovány převážně pro zaměstnance podniku Varroc Lighting Systems, s.r.o., a Halla Visteon Autopal, s.r.o. Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti po zdanění zisk ,93 Kč Výsledek hospodaření v hlavní činnosti zisk ,27 Kč. Přehled v tabulkové příloze (č. 1, 2, 3). 3

6 POČET ŽÁKŮ K (dle statistického výkazu) Obor Hoši Dívky Celkem Stavební práce Strojírenské práce Strojní mechanik Nástrojař Obráběč kovů Truhlář Instalatér Tesař Zedník Opravář zemědělských strojů Ekologie a životní prostředí Mechanik strojů a zařízení Mechanik strojů a zařízení Agropodnikání Podnikání - denní forma Podnikání - dálková forma CELKEM POČET ZAMĚSTNANCŮ k Pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci celkem 63,334 19,615 82,949 4

7 B. ROZBOR HOSPODAŘENÍ 1. VÝNOSY Závazné ukazatele byly v průběhu roku několikrát upravovány. Organizace dle přehledu výnosů a nákladů (v příloze 1, 2, 4, 7) vyčerpala příspěvky a dotace MŠMT a od zřizovatele v plné výši. závazný ukazatel stanoven zřizovatelem (Kč) čerpáno 2013 (Kč) Příspěvek na provoz organizace z toho přímé náklady dotace ze státního rozpočtu přímé náklady na vzdělávání (normativně) účelové prostředky na program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků z toho provozní náklady dotace od zřizovatele Projekty neinvestiční , ,57 Účelová investiční dotace Rozbor výnosů z vlastní činnosti viz příloha tab. č VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU Organizace obdržela dotace ze státního rozpočtu v celkové výši Kč. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ: Neinvestiční dotace Přímé náklady na vzdělávání ÚZ Účelové prostředky na rozvojový program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků ÚZ Přiznaná dotace Vyčerpáno Vráceno Účelově přidělené prostředky byly čerpány v souladu s určeným účelem. Prostředky na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků nemohly být vyplaceny, neboť žáci nesplnili podmínky pro výplatu příspěvků. Celý tento program podpory je z dlouhodobého hlediska problematický. Lze jen těžko hodnotit přínos tohoto programu. 5

8 3. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT limit mzdových prostředků (vč. OON ) (Kč) čerpání limitu mzdových prostředků jiné zdroje (projekty dofinancování) jiné zdroje (malopočetné třídy) mzdové náklady doplňkové činnosti (Kč) produktivní práce žáků mzdové náklady celkem, (Kč) limit počtu zaměstnanců ze SR 84,37 přepočtený počet zaměstnanců skutečnost 82,396 průměrná měsíční mzda (Kč) z celkových mezd DOTACE Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE Provozní náklady ÚZ 0 Provozní náklady - zajištění přístupu k ICT ÚZ 132 Přiznaná dotace Vyčerpáno Vráceno Účelově určeno na dofinancování přímých nákladů na podporu málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce (Strojní mechanik,obráběč kovů,truhlář, Instalatér, Tesař, Zedník) ÚZ 131 Účelově určeno na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ÚZ Dotace celkem Veškeré prostředky byly organizací vyčerpány. Úhrada nákladů byla doplněna vlastními zdroji. 5. VLASTNÍ PŘÍJMY Z ČINNOSTI Vlastní příjmy z činnosti tvoří stravné zaměstnanců a žáků školy, produktivní práce žáků, kopírování, prodej kovového odpadu, náhrady od pojišťovny. K tomu celá část doplňkové činnosti. Z tabulky č. 1 je vidět, že právě v oblasti doplňkové činnosti v nájmech, došlo k výraznému poklesu výnosů. Jde o dopad prodeje dílen ve Studénce firmě PARS Komponenty. Škola tím ztratila nájem ve výši tisíc Kč. Srovnávací indexy let 2013 a 2012 jsou zkresleny, protože došlo ke sloučení Střední školy Šenov u Nového Jičína a Střední školy přírodovědné a zemědělské Nový Jičín. 6

9 6. NÁKLADY ANALÝZA ČERPÁNÍ K tabulce č. 2 Významné náklady ovlivňující hospodaření Hlavní činnost Doplňková činnost Podíl z celkových nákladů v % Materiálové ,74 náklady Energie ,75 Služby ,52 Opravy ,67 Mzdové náklady ,27 Odvody ,23 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Celkové náklady Přímé náklady- pokrývají mzdy, odvody, tvorbu FKSP a přímý ONIV ve výši 422 tisíc Kč ( 1,3%) Nejvýznamnějšími položkami provozních nákladů jsou materiálové náklady, náklady na energie, opravu a údržbu svěřeného majetku a náklady za služby. Meziroční srovnání není vypovídající z důvodu sloučení škol k K datu byla ukončena výuka v odloučeném pracovišti Fulnek. Žáci byli převedeni do Šenova u Nového Jičína. Budova dílen ve Fulneku byla navržena k prodeji. 7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST V rámci doplňkové činnosti byly pronajímány bytové a nebytové prostory, byla využita volná kapacita školní jídelny a domova mládeže, probíhalo přezkoušení svářečů podle poptávky. Doplňková činnost Náklady Výnosy Hospodářský výsledek nájmy , , ,93 ubytování , , ,71 stravování , ,26 639,83 kurzy , , ,46 Celkem , , ,93 V oblasti nájmu nebytových prostor došlo k významné negativní změně. V únoru 2013 byl ukončen pronájem dílen firmě PARS Komponenty ve 7

10 Studénce. Objekt byl firmě odprodán. Výnosy z pronájmu se tímto rozhodnutím snížily o 1 v ročním objemu o tisíc Kč. Nadále zůstává pronajímána budova bývalého internátu ve Studénce, Poštovní 515. Dlouhodobě je zaznamenán nižší zájem o pronájem nebytových prostor. Dá se tedy předpokládat nižší výnos z nájemného. Příčinou je stagnace a pokles poptávky v oblasti služeb a prodeje. Firma PARS Komponenty s. r. o. uzavřela se Střední školou technickou a zemědělskou Nový Jičín darovací smlouvu na 800 tisíc Kč ve splátkách do roku 2017 na podporu vzdělávání. Svůj závazek pro rok 2013 splnila a darovala škole 400 tisíc Kč do rezervního fondu. V dalších čtyřech letech daruje ročně 100 tisíc Kč. Veškeré náklady a výnosy jsou podrobně vyčísleny v příloze tab. č. 1,2 a 3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ viz příloha tab. č. 3 náklady Výnosy hospodářský výsledek Hlavní činnost , , ,27 Doplňková činnost , , ,93 nájmy , , ,93 ubytování , , ,71 stravování , ,26 639,83 kurzy , , ,46 za organizaci celkem , , ,20 Výši hospodářského výsledku hlavní činnosti ovlivnilo čerpání financí z Projektů EU a nižší náklady na energie. Přeplatky za rok ,00 Kč Pragoplyn ,53 Kč Lumius ,00 Kč Centropol Celkem ,53 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: V souladu s doporučením zřizovatele bude převeden celý hospodářský výsledek do rezervního fondu fond rezervní ,20 Kč 8

11 C. PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ Podrobný popis hospodaření s fondy viz příloha tab. č. 7 Použité prostředky z IF (tis.kč) Investiční fond byl během roku plněn přídělem z odpisů ve výši tisíc Kč. Část odpisů ve výši 322 tisíc Kč je vztažena k investičním transferům a zůstává nekryta. Vzhledem k plánovaným nákupům investic z projektů bude tato částka výrazně narůstat. Prostředky byly v roce 2013 použity na stavební úpravy v Šenově vyvolané stěhováním dílen z Fulneku 520 tisíc Kč, úprava vzduchotechniky v tělocvičně U Jezu 473 tisíc Kč, výměna oken na OP na Jugoslávské ulici 181 tisíc Kč, zakoupení jednostranné tloušťkovací frézky FWJ tisíc Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele nařízen nebyl. Použité prostředky z RF (tis.kč) 2 Do rezervního fondu byla přidělena část hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši 799 tisíc Kč. Byl přijat dar 400 tisíc Kč od firmy PARS Komponenty a účelový dar 2 tisíce Kč na soutěž Šikovné ruce. Použity byly prostředky na Šikovné ruce ve výši daru. Použité prostředky z FKSP (tis.kč) 282 Základní příděl fondu z objemu mzdových prostředků byl 246 tisíc Kč. Použití: Příspěvek na stravování 71 tisíc Kč, příspěvek na penzijní připojištění 109 tisíc Kč, příspěvek na rekreace zaměstnanců 57 tisíc Kč, společné sportovní a kulturní akce 28 tisíc Kč, nepeněžní dary u příležitosti životního jubilea 16 tisíc Kč. Použité prostředky z FO (tis.kč) 0 Příděl z hospodářského výsledku za rok tisíc Kč. 9

12 D. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE Zaměstnanci mají zajištěnou možnost stravování na všech pracovištích. Na odloučená pracoviště do Šenova u Nového Jičína jsou jídla dovážena do výdejny s jídelnou. Na odloučené pracoviště v Novém Jičíně, Jugoslávská ulice jsou dováženy obědy v jídlonosičích. Odloučené pracoviště v Suchdole nad Odrou odebírá obědy ze ZŠ Suchdol nad Odrou. V době, kdy školní kuchyně nevaří využívá organizace stravenky Gastro. Protože v rámci doplňkové činnosti kuchyně vaří pro cizí strávníky i v období prázdnin, je počet těchto stravenek minimální. 10

13 E. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK, INVESTIČNÍ ČINNOST 1. INFORMACE O NEMOVITÉM MAJETKU VE SPRÁVĚ ORGANIZACE (počet budov dle zřizovací listiny) Po sloučení škol má organizace budovy na těchto adresách: Žilina u Nového Jičína - 9 budov Fulnek 1 budova ( od ukončena výuka, záchovný program do doby prodeje, ke dni beze změny) Nový Jičín Dolní předměstí 1 budova Studénka Butovice 3 budovy, prodány dílny, zůstává budova internátu na Poštovní 515 Suchdol nad Odrou - 6 budov Šenov u Nového Jičína 1 budova 2. INFORMACE O INVESTIČNÍ ČINNOSTI, PROVEDENÝCH OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ Prioritním úkolem byla oprava kotelny v budově školy Nový Jičín, U jezu 7. V souvislosti s ukončením výuky na odloučeném pracovišti ve Fulneku se stěhovali žáci strojírenských oborů do Šenova u Nového Jičína. Bylo nutné vytvořit pro žáky oboru Mechanik strojů a zařízení učebny v Novém Jičíně, U Jezu 7 a z původních učeben v Šenově u Nového Jičína vytvořit dílny. Poté přestěhovat stroje a vybavení dílen z Fulneku. Problematický opakovaný výskyt plísní v tělocvičně v Novém Jičíně U Jezu by měl být vyřešen úpravou vzduchotechniky zapojením rekuperační jednotky, která by měla zajistit odvětrávání prostor tělocvičny. V budově v Novém Jičíně na Jugoslávské ulici byla dokončena oprava střechy izolace. Byly vyměněny okna v přízemí budovy, opraveny šatny žáků. 11

14 Přehled významnějších akcí za rok 2013 areál Nový Jičín tis. Kč Oprava kotelny a projektová dokumentace ke kotelně 1200 Učebny na internátě stavební úpravy,malování, lino, 185 úprava el. rozvody Malování, nátěr schodiště, opravné nátěry 71 Výměna topidel laboratoře, dílny 43 Rekuperační jednotka 376 Elektrorevize budov 116 Opravy dopravních vozidel 122 Průkazy energetické náročnosti budov 156 Kontrola HP 30 areál Suchdol nad Odrou tis. Kč Opravy elektro 35 Připojení kanalizace 91 budova v Šenově u Nového Jičína tis. Kč Malování 10 Stavební úpravy, stěhování strojů a připojení strojů 688 Kontrola HP 15 Výměna bojleru 57 budova v Novém Jičíně OP Jugoslávská tis. Kč Oprava střechy-dokončení 2. a 3. část 117 Výměna oken-2. část

15 3. INFORMACE O POJIŠTĚNÍ MAJETKU A O PŘÍPADNÝCH POJISTNÝCH UDÁLOSTECH V oblasti pojištění nedošlo k žádným podstatným změnám. Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava sjednal pojistnou smlouvou č pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů u České pojišťovny a.s., Spálená 75/16, Praha 1. Účinnost smlouvy od do Škodové živelní pojištění Škodové pojištění pro případ krádeže vloupáním nebo loupeží Škodové pojištění věcí během silniční dopravy Škodové pojištění odpovědnosti za škodu Škodové pojištění elektroniky a elektronických zařízení Škodové pojištění strojů a strojních zařízení V roce 2013 byla organizaci pojišťovnou uhrazena škoda na poškozených šatních skříňkách ve výši 5 tisíc Kč. V rámci odpovědnosti za škodu bylo odškodněno: 7 úrazů žáků Kč ( z 27 registrovaných úrazů) 1 x poškození odložené věci poškozenému se spoluúčastí školy ( zaměstnanci) 2 x náhrada odložené věci se spoluúčastí školy ( žáci) 1x poškozené přední sklo ROOMSTER ( POV) Pracovní úraz v organizaci byl , odpovědnost dle Zákoníku práce, plnění Kooperativa ( Jiří Kranich). 13

16 4. INFORMACE O INVENTARIZACI MAJETKU, VČETNĚ ZÁPISU HLAVNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE Účetní jednotka : Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková Organizace, U Jezu Nový Jičín Číslo organizace : 1328 IČO: Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace za rok Na základě Pokynu ředitele byla provedena inventarizace majetku a závazků ke dni v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění a Vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. K provedení inventarizace byla jmenována ředitelem školy hlavní inventarizační komise a dílčí inventarizační komise pro jednotlivé objekty a kategorie majetku. 2. Pokynem ředitele bylo uloženo : Ověřit účetní stav a ocenění majetku a závazků ke dni účetní závěrky - k Inventarizace byla zahájena ukončena O provedené periodické inventarizaci byl vyhotoven inventarizační zápis doložený rekapitulací a inventurními soupisy jednotlivých účtů podle středisek a místností. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Zápis a jednotlivé soupisy jsou uloženy na ekonomickém úseku a u hospodářky Střední školy technické a zemědělské Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín. 5. Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. 6. Inventarizační komise zhodnotila připravenost inventur, hospodaření se svěřeným majetkem, jeho stav a údržbu. Na základě provedené fyzické inventury navrhla komise zpracovat soupis majetku pro fyzickou likvidaci - poškozený, zničený, nepoužitelný pro další činnost - do konce února 2014, následně majetek vyřadit a zlikvidovat. 7. Závěrečná inventarizační zpráva je vyhotovena v Novém Jičíně Zpracovala Ing. Trčková L. Schválil PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel Příloha: Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů a inventurních rozdílů k

17 Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k Číslo účtu Účetní stav Stav zjištěný Invent.rozdíl SÚ AÚ Název účtu k inventarizací manko -, přebyt DDNM - Šenov , ,00 0, DDNM - Žilina , ,90 0,00 DDNM celkem , ,90 0, Stavby - jiné nebytové domy , ,22 0, Stavby - jiné nebytové domy Žil , ,73 0, Stavby - jiné nebytové domy Such , ,52 0, Stavby - jiné nebytové domy Fuln , ,00 0, Stavby - jiné inž. sítě Žil , ,10 0, Stavby - ostatní stavby , ,00 0, Stavby - ostatní stavby Žil , ,10 0, Stavby - ostatní stavby Such , ,00 0, Stavby - ostatní stavby Fuln , ,00 0,00 Stavby celkem , ,67 0, Sam.mov.věci - ener.hnací stroje , ,00 0, Sam.mov.věci - stroje a zařízení , ,74 0, Sam.mov.věci - přístroje a zařízení , ,00 0, Sam.mov.věci - dopravní prostředky , ,00 0, Sam.mov.věci - inventář , ,00 0, Sam.mov.věci - OP Fulnek , ,00 0, Sam.mov.věci - Žilina , ,60 0, Sam.mov.věci - OP Suchdol , ,40 0, Sam.mov.věci - Žilina výuka , ,60 0, Sam.mov.věci - OP Suchdol výuka , ,53 0,00 Celkem , ,87 0, DDHM , ,73 0, DDHM OP Studénka 3 100, ,00 0, DDHM OP Fulnek , ,50 0, DDHM OP Žilina , ,23 0, DDHM OP Suchdol , ,96 0, DDHM Žilina uč.p , ,51 0, DDHM Suchdol uč.p , ,48 0,00 DDHM celkem , ,41 0, Pozemky - zahrady Žilina , ,60 0, Pozemky - zahrady OP Suchdol , ,00 0, Pozemky - zastavěná plocha , ,00 0, Pozemky - zastavěná plocha Žilina , ,00 0, Pozemky - zastavěná plocha Suchdol , ,00 0, Pozemky - zastavěná plocha Fulnek , ,00 0, Pozemky - ostatní pozemky , ,00 0, Pozemky - ostatní pozemky Žilina , ,30 0, Pozemky - ostatní pozemky Suchdol , ,00 0,00 Pozemky celkem , ,90 0, Nedok. dlo.hm.majetek , ,00 0,00 Nedok. majetek celkem , ,00 0, Sklad materiálu Šenov , ,21 0, Sklad ochranných pomůcek , ,66 0, Sklad potravin , ,73 0, Sklad čistících prostředků 6 590, ,94 0, Sklad materiálu OP Suchdol , ,18 0, Sklad PHM Žilina , ,80 0, Sklad PHM Šenov 2 298, ,00 0, Sklad materiálu OP Studénka 8 078, ,09 0, Sklad materiálu OP Fulnek , ,22 0,00 Sklady celkem , ,83 0,00 15

18 Běžný účet , ,71 0, Běžný účet - FO , ,53 0, Běžný účet - RF , ,15 0, Běžný účet - RF z ost. titulů , ,00 0, Běžný účet - FRM , ,66 0, Běžný účet spořící , ,54 0, Běžný účet - Žilina , ,99 0, Běžný účet - OPVK , ,13 0, Běžný účet NAT - TECH , ,10 0, Běžný účet devizový Leonardo , ,82 0,00 BÚ celkem , ,63 0, Běžný účet FKSP , ,20 0,00 BÚ FKSP celkem , ,20 0, Pokladna školy - Žilina , ,00 0, Pokladna školy - Šenov , ,00 0, Pokladna školy - ŠJ 2 218, ,00 0, Pokladna školy - OPVK 2 481, ,00 0, Pokladna školy - NAT - TECH 7 988, ,00 0,00 Pokladna celkem , ,00 0, Ceniny - poštovní známky Šenov 533,00 533,00 0,00 Ceniny celkem 533,00 533,00 0, Odběratelé , ,38 0,00 Odběratelé celkem , ,38 0, Záloha el. energie , ,00 0, Záloha plyn NJ , ,00 0, Záloha plyn Studénka , ,00 0, Záloha el. energie ČEZ Studénka - - 0, Záloha voda Studénka , ,00 0, Záloha plyn MK Žilina - - 0, Záloha el. energie Suchdol - - 0, Zálohy ostatní - - 0, Záloha mýtné 1 550, ,00 0, Záloha karty CCS , ,00 0,00 Krátkobobé zálohy celkem , ,00 0, Jiné pohledávky z HČ 200,00 200,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 200,00 200,00 0, Dodavatelé , ,63 0, Dodavatelé CCS 3 192, ,18 0,00 Dodavatelé celkem , ,81 0, Přijaté zálohy - služební byt nájemné 4 371, ,93 0, Přijaté zálohy - stravování , ,00 0, Přijaté zálohy - kopírovací karty 300,00 300,00 0,00 Zálohy celkem , ,93 0, Závazky vůči zaměstnancům , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Půjčky FKSP 3 999, ,98 0,00 Celkem 3 999, ,98 0, Zdravotní pojištění zam , ,00 0, Zdravotní pojištění org , ,00 0, Sociální pojištění zam , ,00 0, Sociální pojištění org , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Daň z příjmů organizace , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Daň za zaměstnance , ,00 0, Daň za zaměstnance - srážka 4 582, ,00 0,00 16

19 Celkem , ,00 0, DPH - vrátka FÚ , ,00 0, DPH - na vstupu 15% po ,20 467,20 0, DPH - na vstupu 21% po , ,87 0,00 Celkem , ,93 0, Jiné daně - silniční daň - - 0,00 Celkem - - 0, Závazek ke zřizovateli - rómští žáci 9 567, ,00 0,00 Celkem 9 567, ,00 0, Krátkodobé přijaté zálohy , ,92 0,00 Celkem , ,92 0, Ostatní pohledávky - nájemné Studénka , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Ostatní závazky - exekuce 8 509, ,00 0, Ostatní závazky - penzijní připojištění 8 800, ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Náklady příštích období - předplatné , ,00 0, Náklady příštích období - ostatní , ,52 0,00 Celkem , ,52 0, Výnosy příštích období , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Dohadné účty aktivní - Nat-Tech , ,62 0, Dohadné účty aktivní - OPVK Žilina , ,94 0, Dohadné účty aktivní - EU PŠ Šenov , ,22 0, Dohadné účty aktivní - EU PŠ Žilina , ,27 0, Dohadné účty aktivní - Leonardo , ,00 0,00 Celkem , ,05 0, Doh.účty pas. - el.energie Jugoslávská , ,00 0, Doh.účty pas. - plyn NJ , ,36 0, Doh.účty pas. - plyn Studénka , ,08 0, Doh.účty pas. - el.energie Studénka , ,15 0, Doh.účty pas. - voda Studénka , ,00 0,00 Celkem , ,59 0, Jmění účetní jednotky - inv. transfer , ,80 0, Jmění účetní jednotky - ostatní 5 094, ,00 0, Jmění účetní jednotky - dlouh. majetek , ,47 0, Jmění účetní jednotky - ob. majetek , ,74 0,00 Celkem , ,41 0, Snížení investičního transferu , ,09 0, Snížení investičního transferu - OPVK , ,22 0, Transfer DHM MŠS , ,48 0, Transfer DHM OPVK , ,80 0,00 Celkem , ,97 0, Dooprávkování DHM Šenov , ,76 0, Dooprávkování DHM Žilina , ,99 0, Dooprávkování DHM Fulnek , ,73 0,00 Celkem , ,48 0, Opravy chyb předchozích období , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Fond odměn - počáteční stav , ,53 0, Fond odměn - příděl z HV , ,00 0,00 Celkem , ,53 0, FKSP - počáteční stav , ,40 0, FKSP - základní příděl , ,50 0, FKSP - čerpání - stravování , ,40 0,00 17

20 FKSP - čerpání - rekreace , ,00 0, FKSP - čerpání - kultura, sport , ,00 0, FKSP - čerpání - penzijní připojištění , ,00 0, FKSP - čerpání - nepeněžní dary , ,00 0,00 FKSP celkem , ,50 0, Rezervní fond počáteční stav , ,36 0, Rezervní fond - příděl z HV , ,79 0,00 Rezervní fond celkem , ,15 0, RF ost.t. - dary účel , ,00 0, RF ost.t. - dary neúčel , ,00 0, RF ost.t. - dary čerpání , ,00 0, , ,00 0, Fond reprod. majetku - počáteční stav , ,58 0, Tvorba fondu z odpisů , ,69 0, Transfer - - 0, Převod z rezervního fondu - - 0, Použití - výstavba a rekonstrukce , ,85 0, Použití - nákup strojů a zařízení , ,00 0,00 Fond reprodukce majetku celkem , ,42 0, Dlouh.přijaté zálohy na transfery-opvk , ,13 0, Dlouh.přijaté zálohy na t. Nat-Tech , ,50 0, Dlouh.přijaté zálohy na transfery-pš , ,00 0, Dlouh.přijaté zálohy na transfery-pš , ,00 0,00 Celkem , ,63 0, DDNM - Šenov , ,00 0, DDNM - OP Fulnek 952,00 952,00 0, DDNM - OP Studénka 7 364, ,32 0,00 Celkem , ,32 0, DDHM - Šenov , ,40 0, DDHM - OP Fulnek , ,45 0, DDHM - OP Studénka , ,00 0, DDHM - Žilina E , ,51 0, DDHM - Žilina A , ,51 0, DDHM - OP Suchdol , ,59 0,00 Celkem , ,46 0, Ostatní majetek - stravenky 4 656, ,00 0, Kopírovací karty 137,00 137,00 0, Karty zapůjčené studenti 5,00 5,00 0, Karty zapůjčené zaměstnanci 37,00 37,00 0, Vysvědčení maturitní 253,00 253,00 0, Výuční listy 117,00 117,00 0, Vysvědčení o závěrečné zkoušce 75,00 75,00 0,00 Ostatní majetek celkem 5 280, ,00 0, Vyřazené pohledávky DČ , ,00 0, Vyřazené pohledávky HČ 1 153, ,28 0,00 Odepsané pohledávky celkem , ,28 0, Dlouhodobé pohledávky - OPVK , ,27 0, Dlouhodobé pohledávky - Nat-Tech , ,15 0, Dlouhodobé pohledávky - PŠ Šenov - - 0, Dlouhodobé pohledávky - PŠ Žilina - - 0,00 Celkem , ,42 0, Cizí majetek ve výpůjčce , ,00 0,00 Celkem , ,00 0,00 18

21 5. INFORMACE O PRONÁJMECH SVĚŘENÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU (viz přílohy tabulka Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce výpis FaMa+) Organizace pronajímá nebytové prostory ve Studénce Poštovní 515, objekt bývalého internátu. V Šenově u Nového Jičína byla krátkodobě pronajata učebna pro výuku angličtiny. Bytové prostory: V Novém Jičíně organizace pronajímá dva byty, ve Studénce pronajímá jeden byt. Nájemní smlouvy jsou sjednávány na jeden rok. V objektu bývalého internátu ve Studénce má část nájemců smlouvu na dobu neurčitou se souhlasem Rady Moravskoslezského kraje, usnesení č.99/6408 ze dne V Novém Jičíně, U Jezu 7 je pronajímána příležitostně tělocvična. Pronájem místnosti za účelem zřízení knihovny Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín byl ukončen k z důvodu rozšíření počtu učeben. V Suchdole nad Odrou byl ukončen nájem prostor firmě SOME Jindřichův Hradec z důvodu navýšení počtu žáků oboru Opravář zemědělských strojů. Nájmy jsou v souladu se zřizovací listinou od roku 2012 provozovány v rámci doplňkové činnosti. F. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE 1. POHLEDÁVKY Organizace eviduje krátkodobé pohledávky v celkové výši tis. Kč. tis. Kč - pohledávky za odběrateli 43 - pohledávky krátkodobé poskytnuté zálohy (vyúčtování energií) pohledávka za FÚ Nový Jičín 57 - pohledávka za zaměstnanci půjčka z FKSP 4 - náklady příštích období ( předplatné, upgrade 2013) 60 -dohadné účty aktivní ( projekty, nevyúčtované zálohy na služby,dohad energie ) -ostatní krátkodobé pohledávky 10 19

22 2. ZÁVAZKY Organizace eviduje krátkodobé závazky v celkové výši tis. Kč. tis. Kč - závazky k dodavatelům krátkodobé přijaté zálohy 39 - zaměstnanci (vyúčtování mezd) sociální a zdravotní vyúčtování mezd) 988 -daň z příjmu a jiné přímé daně, poplatky 268 -daň z přidané hodnoty 105 -dohadné účty pasivní 853 -závazky k vybraným místním institucím (ROMA 2013) 9 -krátkodobé přijaté zálohy na transfery 597 -ostatní krátkodobé závazky 28 Závazky organizace jsou hrazeny v termínu splatnosti. G. VÝSLEDKY KONTROL V roce 2013 nebyla provedena v organizaci IČ: veřejnosprávní kontrola. H. ZVEŘEJNĚNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ Zpráva ve zkrácené podobě bude zveřejněna na webových stránkách školy. Jeden kompletní výtisk zprávy bude k nahlédnutí ve škole. Zprávu je možné kopírovat nebo z ní pořizovat výpisy. Zpráva je veřejným dokumentem, platí pro ni v plném rozsahu ustanovení zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ Zpráva o hospodaření za rok 2013 bude projednána na poradě zaměstnanců dne Zpráva o hospodaření bude předložena školské radě k projednání na jejím zasedání dne Odborová organizace na škole nepůsobí. Tato zpráva je rozborem hospodaření podle 165 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších přepisů. Tato zpráva je součástí výroční zprávy o činnosti školy podle 10 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 odst. 1i) vyhlášky č. 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších přepisů. 20

23 I. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU dle zákona č. 435/2004 Sb., (o zaměstnanosti), ve znění pozdějších předpisů počet zaměstnanců celkem 82,63 povinný podíl 4% 3,31 plnění zaměstnáním osob se zdravotním postižením 3,81 Povinnost je splněna zaměstnáním osob se zdravotním postižením vyšším procentem než je povinný podíl. J. TABULKOVÁ ČÁST 1. Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti 2. Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti 3. Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti 4. Příspěvek na provoz 5. Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd 6. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti + 6a ošetřovné 7. Hospodaření s peněžními fondy 8. Spotřeba energií 9. Rozvaha 10. Výkaz zisků a ztrát 11. Příloha účetní závěrky 12. Rozbor plnění HV 13. Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce V Novém Jičíně Zpracovala: ing.liduše Trčková Schválil: PaedDr. Bohumír Kusý 21

24 22

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 ÚNOR 2008 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ÚNOR 2009 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 ÚNOR 2006 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci právnické osobě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 6.35 ZA_17/26022014 Počet stran: 12 Počet příloh: 15 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Dokument v listinné

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015 Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4.

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 75027712 Název: Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Příloha č. 2 k inventarizační zprávě obce Těšetice za rok 2014 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Inventurní Inventurní Inventurní Poznámka k 31.12.2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH Obsah: 1. Schválený rozpočet na r. 2014 a rozpočtový výhled na r.2014-17 Rozpočtová opatření Inventarizační zpráva Stavy na bankovních účtech Údaje o plnění

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Mateřská škola Levínská Olešnice okres

Mateřská škola Levínská Olešnice okres Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 4. 6. 2009

Více

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet města je vypracovaný v souladu s ustanoveními 17,zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Opava, únor 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Příspěvková organizace: Střední

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více