PASPORTY OBCÍ MIKROREGIONU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PASPORTY OBCÍ MIKROREGIONU"

Transkript

1 PASPORTY OBCÍ MIKROREGIONU

2 NÁZEV OBCE Okres Počet obyvatel Počet domů Založena Celková rozloha pevná plocha (ha) vodní plocha (ha) Adresa obecního úřadu k (čísel) (první písemná katastru obce ová adresa zmínka) (ha) Borová Svitavy Obecní úřad Borová, Borová 100, BOROVÁ Bystré Svitavy Městský úřad Bystré, nám. Na podkově 2, BYSTRÉ Telefon Starosta uvolněný - Zástupce starosty uvolněný - Tajemník Ekonom Matrika Ostatní odbory Počet členů Počet členů uvolněný uvolněný zastupitelstva rady 0463/ Milan Nespěšný uvolněný Jan Bednář uvolněný Lenka Šiklová / Hana Sejkorová uvolněný Petr Findejs Radek Fric 15 5 Jana Báčová Březiny Svitavy Obecní úřad Březiny u Poličky, POLIČKA 0463/ Miroslav Luňáček uvolněný Vladimír Báča uvolněný 7 Hartmanice Svitavy stol Obecní úřad Hartmanice, Hartmanice 106, POLIČKA 0463/ Petr Filip uvolněný Jaroslava Filipová uvolněný Josef Kamík 9 Jedlová Svitavy Obecní úřad Jedlová, Jedlová 321, JEDLOVÁ 0463/ Zdeněk Hlouš uvolněný Ing. Miroslav Sauer uvolněný 15 5 Kamec Svitavy Obecní úřad Kamec u Poličky, Kamec u Poličky 90, POLIČKA 0463/ Petr Šváb uvolněný Ladislav Martinů uvolněný Božena Praxová 9 Korouhev Svitavy Obecní úřad Korouhev, Korouhev 234, POLIČKA 0463/ Miloslav Mach uvolněný Ing. Petr Vondrovic uvolněný 9 Květná Svitavy Obecní úřad Květná, Květná 92, POLIČKA Ing. Petr Škvařil uvolněný Ing. Štěpánka Dvořáková Ing. Josef Jukl uvolněný Marie Rubínová 7 Nedvězí Svitavy stol Obecní úřad Nedvězí, Nedvězí 87, POLIČKA 0463/ Bořivoj Bednář uvolněný Ing. Pavel Mareček uvolněný 7 Oldřiš Svitavy Obecní úřad Oldřiš, Oldřiš 132, BOROVÁ 0463/ František Stodola uvolněný Jaroslav Trávníček uvolněný Hana Zahradníková 9 Polička Svitavy Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, POLIČKA 0463/ Mgr. Vít Češka uvolněný Ing. Václa Kysilka uvolněný Ing. Karel Ettl Ing. Vlasta Michal odbor: organizační a vnitřních věcí, finanční a 21 7 Ulrichová Zahradníček plánovací, územ. rozvoje a ŽP, majetkoprávní, obecní živnost. úřad, stavební úřad NÁZEV OBCE Okres Počet obyvatel Počet domů Založena Celková rozloha z toho pevná vodní plocha (ha) Adresa obecního úřadu Telefon Starosta uvolněný - Zástupce starosty uvolněný - Tajemník Ekonom Matrika Ostatní odbory Počet členů Počet členů k (čísel) (první písemná katastru obce plocha (ha) ová adresa uvolněný uvolněný zastupitelstva rady zmínka) (ha) Pomezí Svitavy Obecní úřad Pomezí, Pomezí 4, POMEZÍ 0463/ Jiří Svoboda uvolněný Věra Chemišincová uvolněný Jana Pokorná 15 5 Pustá Kamenice Svitavy Obecní úřad Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 130, PUSTÁ KAMENICE 0463/ Vlasta Kynclová uvolněný Jan Oplištil uvolněný Tereza Gregorová 7 Pustá Rybná Svitavy Obecní úřad Pustá Rybná, Pustá Rybná 48, POLIČKA 0463/ Helena Pazderová uvolněný Bohuslav Pajkr uvolněný 7 Rohozná Svitavy Obecní úřad Rohozná, Rohozná u Poličky 71, ROHOZNÁ U POLIČKY 0461/ Jindřich Javůrek uvolněný Jan Tichý uvolněný Lenka Blahová 6 Sádek Svitavy Obecní úřad Sádek, Sádek 116, POLIČKA 0463/ Stanislav Lejhac uvolněný Ing. Josef Hájek uvolněný 9 Stašov Svitavy Obecní úřad Stašov, Stašov 6, POLIČKA 0463/ Zdeněk Pleticha uvolněný Helena Lukelová uvolněný fa ATUT Polička 9 Svojanov Svitavy Obecní úřad Svojanov, Svojanov 126, SVOJANOV 0463/ Ing. Josef Gracias uvolněný Jana Bačovská uvolněný 9 Široký Důl Svitavy Obecní úřad Široký Důl, Široký Důl 100, POLIČKA 0463/ (domů) Václav Vopařil uvolněný Zdeněk Kalák uvolněný 7 Telecí Svitavy Obecní úřad Telecí, Telecí 156, TELECÍ 0463/ Jaroslav Bednář uvolněný Ing. Josef Brokl uvolněný Pavel Straka 9 Trpín Svitavy Obecní úřad Trpín, Trpín 77, TRPÍN 0463/ Miloslav Tocháček uvolněný František Čípek uvolněný 7

3 Odborné komise (předseda) Úvěr obce částka účel ručení Ručení obce za jméno osoby dlužná částka druh zástavy banka současný stav problém Úvahy obce o novém úvěru použití uvažovaného úvěru závazky třetích osob finanční (Mgr. Lenka Štrofová), kontrolní (Josef Groulík), stavební (Josef Kučera), pro veřejný pořádek aživotní ano plynofikace obce prostředí (Josef Mlynář), kulturně školská, sociálně zdravotní (Mgr. Vlastimil Vajs) komise pro projednávání přestupků (Jana Báčová) ano 3, ,- Kč investice zástava majetku stavební (Miroslav Luňáček) ano ,- Kč přístavba kulturního domu majetek obce ano oprava komunikací kontrolní (p. Andrlát), finanční (p. Kyncl), sociální (p. Král), stavební, zemědělský (p. Laštůvka) finanční (Ing. Miloslav Sauer), kontrolní (Petr Puchar), stavební (Josef Tušla) ano 1, ,- Kč ZS a vestavba 2 bytů rozpočet obce ano plynofikace obce kontrolní (Josef Švanda), finanční (Jiří Doležal), výstavby (Václav Švanda), kulturní a sociální (Miloslava Cacková) půjčka ze SF ŽP 1, ,- Kč plynofikace obce budova prodejny a pohostinství finanční (Ing. Lenka Fajmonová), kulturní aobčanské záležitosti (Marie Petrásová), životní prostředí (Pavel Sion), ano plynofikace obce stavební (Josef Roušar), kontrolní (Mgr. Jan Břeň) kontrolní (Stanislav Větrovský), finanční (Miloslava Musilová), místního hospodářství (Miroslav Šícha), SPOZ (Marie ano ,- Kč výstavba bytů budova č.p byty, OÚ a škola Špačková), kulturně-školská (Ing. Zdeňka Mojdlová), stavební (Ing. Luboš Novák) stavební a finanční (Vratislav Král), sociální a kulturní (Anna Schauerová), KOVP (Zdeněk Hegr) finanční (Alena Krejčová), revizní (Ing. Radka Trojáková), výstavby (Michal Serafin), informační (Blanka Bešová), školská (Bohuslava Navrátilová), životního prostředí (Pavel Novák), SPOZ (Vladimír Lorenc) ano plynofikace obce finanční (p.martinů), kontrolní (p.oušebský), přestupková (pí Mgr.Nováková), zdravotně-sociální (p.brandejs), ano zahraniční (pí Ing. Ulrichová), kulturní (p.chadima), komise pro dítě avolný čas (p.erbes), komise péče orodinu a dítě (p.chadima), staveb. a ŽP (p.nožka), bytová (p.hejtmák), školská (pí RNDr. Jačka), sportovní (p. Kadlec) 18, ,- Kč; ,- Kč; ,- Kč tis. (dostavba DPS "Penzion"; 718,6 tis tis. (budova penzionu); 718,6 tis. ano ČOV, výstavba bytů Kč (opr.střechy bazénu), 583 tis. (opr.penzionu Kč (přebráno od sport. služeb jako po povodni) ručitel - město) Odborné komise (předseda) Úvěr obce částka účel ručení Ručení obce za jméno osoby dlužná částka druh zástavy banka současný stav problém Úvahy obce o novém úvěru použití uvažovaného úvěru závazky třetích osob finanční a kontrolní (Milada Tlustá), stavební (František Chadima), životního prostředí (Milan Nespěšný) ano 4, ,- Kč obecního úřadu a domu služeb rozpočet obce ano plynofikace obce stavební (Hana Kašparová) ano plynofikace obce stavební (František Teplý), finanční (Stanislav Petrásek), kontrolní (Václav Švanda) kontrolní (Jindřich Beš), výstavby (Ing. Václav Gloser), finanční (Jana Moravcová), kulturní a sociální (Marie Králíčková) stavební (Eliška Měšťanová), kulturní a školská (Ludmila Sládková), životního prostředí a kontrolní (Jan Jílek), ano 2, ,- Kč STL plynovod rozpočet obce finanční (Ing. Karel Neuder) ano 2, ,- Kč výstavba bytů rozpočet obce ano plynofikace obce stavební (Pavel Neuman), finanční (Marie Vopařilová), revizní (Leoš Wilder) stavební a životního prostředí (Josef Dědič), finanční (Josef Hladký), kontrolní (Ing. Pavel Gregor) ano plynofikace obce finanční a kontrolní (Ing. Josef Krušina), stavební (Pavel Štěpák), kulturní a sociální (Pavel Břek) ano ,- Kč STL plynovod movitosti ano STL plynovod

4 Nejvýznamnější majetky, které obec pronajímá ručení majetek (nájemce) roční nájemné Současné podnikatelské aktivity Klíčové zaměstnavatelské subjekty se sídlem Klíčové zaměstnavatelské subjekty se sídlem Počty bytů ve I. II. III. IV. Holobyty Typ bytu jiný typ Počet bytů v bytových obce - např. dceřinné společnosti, v obci (počet zaměstnanců) mimo obec (počet zaměstnanců obce) vlastnictví Kategorie Kategorie Kategorie Kategorie katastru obce družstev podíly ve společnostech obce pronajímané bytové prostory, obecní les camping (p. Stodola), výrobní hala (Kovo Krupička), ZS (lékaři), garáže (I. camping (72.518,- Kč), výrobní hala (89.868,- Kč), ZS (0,- Kč), garáže ZŠ (přísp. organizace), MŠ a kuchyň Pekařství Štrof akrejčí (40), Miro (20), stavební I. Agro Oldřiš (20), Revensburger Polička (15), THT Borovská), dům služeb (3 živnostníci), bytové prostory (30.607,- Kč), dům služeb (30.000,- Kč) (přísp. organizace) firma Švanda (20), První Borovská (15), Autodílna Polička (15), Masokombinát Polička (10), Agricol Bednář (10), BRZO (6), soukr. zemědělec (6) Polička (10), Poličské strojírny (10), Botana Polička budovy, zemědělské pozemky, zdravotnické středisko budovy (270 tis. Kč), zemědělské pozemky, zdravotnické středisko (130 firma Randa, Agro Vysočina, Dřevotvar, Veko Poličské strojírny, PONAS Polička, THT Polička tis. Kč) Bystré, Juzo, H+P Plast rozpočet obce Zemědělské družstvo (17) MARS Svratka (8) Zemědělské družstvo Bystré (5) Zemědělské družstvo Bystré (20), firma RANDA Bystré (10), ÚSP Bystré (5), VEKO Bystré (5) 1 1 rozpočet obce penzion (pí Renzová), hotel (p. Rek), plnírna plynu (p. Petr), důmslužeb penzion (88 tis. Kč), hotel (156 tis. Kč), plnírna plynu (105 tis. Kč), dům (podnikatelé) služeb (45 tis. Kč) Hedva (80), ZOS (40), Rohrssen (25) Poličské strojírny (15), Dřevotvar Bystré (10), firma Randa Bystré (15), Ponas Polička (10), THT Polička prodejna (Pavla Jílková), pohostinství (Jar. Adamec) prodejna (36 tis. Kč), pohostinství (12 tis. Kč) Masokombinát Polička (300), ZEMOS (70), Poličské strojírny, PONAS (výroba forem, lis. plastů), 0 0 truhlárna "Lépe" (3), Lisovna plastů (5), Autodílna THT (výroba hasící techniky), Agricol (mlékárna), Pásek (2) (stavebnictví), Dřevozávod Pražan (dřevovýroba) Poličské strojírny, THT Polička, PONAS Polička movitosti pozemky (fyzické osoby), byty (fyzické osoby), pozemky (Zevas pozemky (1 tis. Kč), byty (84 tis. Kč), pozemky (8 tis. Kč) Zevas Korouhev (32) Korouhev) ZD Květná (50) Vojenská posádka Květná (20) pohostinství (Bohuslava Tichá), kulturní dům (organizace) pohostinství (15 tis. Kč), kulturní dům (5 tis. Kč) rozpočet obce I. Agro (64), Agrodílna (18) lesní porost, dům byty (fyzické osoby), movité věci (T.E.S.) byty (858,6 tis. Kč), movité věci (238,7 tis. Kč) DPS Penzion, ZUŠ B. Martinů, ZŠ Poličské strojírny, Továrna hasící techniky, Masokombinát, Rohrssen Contair Bar, Dřevotvar T.G.M., ZŠ NaLukách, Hrad Svojanov, PONAS, Agroa (200), Botana XCT (200), Bystré, Lamido Sebranice, MIP Kamec, Randa T.E.S. s.r.o., OPUS s.r.o., aj. Agricol (175), Báča Plička, Dřevozávod Pražan Bystré, T.E.S., Měšťanský pivovar, aj. Nejvýznamnější majetky, které obec pronajímá ručení majetek (nájemce) roční nájemné Současné podnikatelské aktivity Klíčové zaměstnavatelské subjekty se sídlem Klíčové zaměstnavatelské subjekty se sídlem Počty bytů ve I. II. III. IV. Holobyty Typ bytu jiný typ Počet bytů v bytových obce - např. dceřinné společnosti, v obci (počet zaměstnanců) mimo obec (počet zaměstnanců obce) vlastnictví Kategorie Kategorie Kategorie Kategorie katastru obce družstev podíly ve společnostech obce rozpočet obce bo zástava majetku obce provozovna pošty (Česká pošta), telefonní ústředna (Český Telecom), provozovna pošty (12,5 tis. Kč), telefonní ústředna (12,5 tis. Kč), Agroa Polička (66), Českomoravský len Poličské strojírny, THT, Botana, stavební firma Pásek, provozovna kadeřnictví (P. Jirušová), 2 byty, pole (Agroa Polička) provozovna kadeřnictví (7,2 tis. Kč), 2 byty (43,9 tis. Kč), pole (16 tis. Kč) Humpolec (42), ARAX Pomezí (12), AURO-ANTIK Masokombinát, Pila Pražan, Mlékárna Dolní Újezd (9), Inseminační stanice Pomezí (11), rozpočet obce, budova KD Česká pošta, byt KD, byt ZŠ Česká pošta (3 tis. Kč), byt KD (6 tis. Kč), byt ZŠ (6 tis. Kč) I. Agro Oldřiš, a další firmy. v Poličce, Skutči ZD Telecí, MARS Svratka 0 0 Lumitour (30), Virgo CZ (12) Vigona Svitavy, TOS Svitavy, Lom Stašov louky, pole (ZD) louky, pole (12 tis. Kč) Zemos-Kamec POS, PONAS, Masokombinát, aj škola, byty, požární zbrojnice Agroa Polička (30), Lom Stašov (25) Masokombinát, Dřevozávod Pražan, Agricol část školy, turistická ubytovna část školy (12 tis. Kč), turistická ubytovna (50 tis. Kč) Leka Textil, ZS Vítějeves, Poličské strojírny byt byt (600,- Kč) firma Flídr (56) THT Polička, Masokombinát Polička, Poličské strojírny, PONAS stavební spoření kulturní dům (místní spolky), zdravotní středisko (lékaři), byty (občané) kulturní dům (10-15 tis. Kč), zdravotní středisko (0,- Kč), byty (60 tis. Kč) ZD Telecí (45) Poličské strojírny, Botana Polička, Masokombinát Polička movitosti Agro Vysočina Bystré (40) Randa Bystré (15), JUZO Bystré (5) 1 1 1

5 Podíl domácností napojených na (%): Velkoodběratelé napojeni na (%): podnikové obecní jiné Neobydlené domy v Nevyužité objekty v Domy sloužící k Stavební parcely v m 2 počet Jiný vlastník stavebních parcel Cena 1 m2 stavební plochy Hlavní záměry, které plynou z územního Připravené plochy v obci pro: bydlení (stav podnikání (stav vodovod kanalizaci plyn centrální ČOV vodovod kanalizaci katastru obce (počet) katastru obce (počet) rekreačním účelům majetku obce plánu (urbanistické studie) připravenosti) připravenosti) vytápění (počet) zemědělský objekt, 63 ano , 5ano (Jaroslava Rompotlová ,- Kč (bez inž. sítí) podnikatelská zóna (pozemky vlastní obec a podnikatelská zóna navržena v ÚP příprava ploch podnik. zóna (pozemky dok. objekt truhlárny, (prodáno), stavebních míst) jsou inž. sítě), plochy pro bydlení vlastní obec, bez bývalé kino 3000 (pro RD) inž. sítí) ano 400 1ano (2 parcely) 100,- Kč příprava ploch pro bydlení plocha ve vlastnictví obce firmy firmy ,60 Kč ÚP ní dokončen ano ano (Josef Paclovský) příprava ploch pro výstavbu RD, výstavba sportovního areálu-hřiště ZD Bystré dokončená stavba býv. ZD Jedlová 3výrobní objekt závodu Českomoravský len a.s. Humpolec 5 10 zemědělské a průmyslové objekty 75 ano 20 50,- Kč příprava ploch pro bydlení, plynofikace vyčleněná území v US Hedva 24 ano 50,- Kč vymezeny plochy pro bydlení a podnikání plochy jsou ve vlastnictví Masokombin soukromé osoby obce át Polička, ZEMOS 57 ano obyvatelé obce 35,- Kč vymezeny plochy pro bydlení lokalita Švejdovo - voda, elektřina Drupork ano ,- Kč urbanistická studie OÚ, ZD 1 1bývalá budova obecní školy 34 do konce roku 2000 bude zpracována studie na místní program obnovy vesnice zemědělské objekty 41 soukromé osoby 25,- Kč urbanistická studie řeší potřeby obce, ÚP bude pouze vyčleněná území v US dokončen v r průmyslové objekty 19 ano soukromé osoby 200,- Kč vúp jsou schváleny plochy kzastavění RD a výkup pozemků od soukromých vlastníků Agricol, Agricol, vybudování dopravního obchvatu Dřevozávod Dřevozávod Pražan, aj. Pražan, aj. Velkoodběratelé Podíl domácností napojených na (%): napojeni na (%): kanalizaci plyn centrální kanalizaci podnikové obecní jiné Neobydlené domy v Nevyužité objekty v Domy sloužící k Stavební parcely v m2 počet Jiný vlastník stavebních parcel Cena 1 m2 stavební plochy Hlavní záměry, které plynou z územního Připravené plochy v obci pro: bydlení (stav podnikání (stav vodovod ČOV vodovod katastru obce (počet) katastru obce (počet) rekreačním účelům majetku obce plánu (urbanistické studie) připravenosti) připravenosti) vytápění (počet) zemědělský objekt 40 ano soukromé osoby 50,- Kč (vč. infra), 20,- Kč (bez infra) v ÚP vyčleněny plochy k bydlení a podnikání vyčlené pozemky v ÚP (bez infrastruktury) část obce Českomoravs ký len, Agroa, ano 20,- Kč v US vyčleněny plochy k bydlení a podnikání vyčleněné plochy v US zemědělské objekty 142 soukromé osoby smluvní příprava ÚP vyčleněná území v US zemědělské objekty 62 25,- Kč gerální oprava místních komunikací, připrava příprava ploch pro výstavbu, oprava veřejného osvětlení 2 4zemědělské objekty 39 25,- Kč v zadání navržené plochy infrastruktura se řeší ZD individuálně 3 4 3zemědělské objekty 30 ano 10,- Kč bydlení, rekreace, podnikání komunikace, voda, el. ergie Agroa 3 6kulturní dům 227 Město Polička dle vyhlášky plynofikace obce, ČOV, plochy pro rekreaci pouze vyčleněná území v ÚP ZS Vítějeves, Hrad Svojanov 1 2zemědělské středisko 22 35,- Kč fa Flídr, ZD ano připraveno 5 parcel pro výstavbu RD Lubná 2 7 3hotel na Luckém Vrchu 69 ano 950 1soukromé osoby 25,- Kč (obecní), smluvně (fyzické osoby) US vyčleněné plochy v US domů ano dohodou údržba veř. ploch azeleně, plochy pro bydlení vyčleněná území v ÚP ve vlastnictví obce Agro a podnikání, zlepšení infrastruktury Vysočina

6 Velkoodběratelé napojeni na (%): plyn centrální vytápění Provozovatel: Cena pro maloodběratele Cena pro velkoodběratele Příspěvek na dopravní obslužnost obce plyn vodné v Kč stočné v Kč vodné v Kč stočné v Kč r r r r ČOV vodovod kanalizace centrální vytápění ČOV Stav Veřejné Cyklistická stezka v obci Podmínky pro rozvoj cykloturistiky v obci za 1 m3 za 1 m3 za 1 m3 za 1 m3 obecního osvětlení v tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč rozhlasu obci (%) obec provozuje sama 10,- nový ano ano (spolupráce s obcí Proseč na budování další cyklistické stezky) bezdrátový firmy, ZŠ firmy obec provozuje sama obec provozuje sama 13,- 6,- 14,- 10,- zachovalý ,08 83, ano zachovalý 100 5,73 6,85 5,52 7,98 obec provozuje sama majetek provozní společnosti 15,5 zachovalý ,04 15,84 ano 11,5 11,5 zachovalý 100 ano ano Masokombin át Polička, ZEMOS Masokombin át Polička má vlastní ČOV 12,6 16,- zachovalý 19, ,5 30 ano 12,6 15,96 nutná 100 ano 12,6 15,96 nutná , ,52 18,66 ano majetek provozní obec provozuje sama 7,- v r společnosti Farma Nedvězí bezdrátový s.r.o. rozhlas 12,- 15,2 nutná ano ,1 13,3 20 ano ano Poličské strojírny, PONAS, aj. Velkoodběratelé napojeni na (%): plyn centrální vytápění Agricol, majetek provozní 12, ,2 17,6 nutná ,9 467, ano chybí půjčovna kol Dřevozávod společnosti Pražan, aj. Provozovatel: Cena pro maloodběratele Cena pro velkoodběratele Příspěvek na dopravní obslužnost obce ČOV vodovod kanalizace plyn centrální vytápění ČOV vodné v Kč stočné v Kč vodné v Kč stočné v Kč Stav Veřejné r r r r Cyklistická stezka v obci Podmínky pro rozvoj cykloturistiky v obci za 1 m3 za 1 m3 za 1 m3 za 1 m3 obecního osvětlení v tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč rozhlasu: obci (%) Českomoravs majetkem provozní 12,6 15,96 zachovalý ,7 51, ,7 2 cyklostezky chybí opravna kol ký len společnosti, obec provozuje sama 16,- nutná pouze značená ano obec provozuje sama majetek provozní společnosti obec provozuje sama nutná nutná 13,- 12,6 15,96 nutná 60 7,636 8,8 6,72 10, ,729 36,25 29,16 44 ano 95 19,23 25,86 52,36 45 ano 100,- zachovalý ano základě smlouvy s Kč/osobu obcí+obec provozuje sama obec provozuje sama 9,- 13,- zachovalý ,84 21,2 16,84 24,36 ano ano 12,- Kč zachovalý ano základě smlouvy s obcí+obec provozuje sama obec provozuje sama 5,- Kč 90 27, ,2 25 značená ano (kopcovitý terén) Agro Vysočina 14,3 14,3 nutná

7 Obchodní zařízení v obci Restaurační zařízení v obci Ubytovací zařízení v obci Školky nacházející se v obci Školy nacházející se v obci Školy nacházející se v obci název (poskytovaná služba) název (poskytovaná služba) název (poskytovaná služba) Drobné služby v obci Kostel v obci Kaple v obci Hřbitov v obci Stálý farář v obci MŠ počet dojížďka žáků vyjížďka žáků Základní počet dojížďka žáků vyjížďka žáků Základní počet dojížďka žáků vyjížďka žáků tříd (odkud) (kam) škola 1.- tříd (odkud) (kam) škola 1. - tříd (odkud) (kam) 5. ročník 9. ročník Prodejna JEKA (smíš. zboží), Prodejna Hospoda "U lesa" (teplá jdíla), Motorest "U Camping Borová (letní ubytování) Autodílna Bednář, Puservis a autodoprava, elektroservis, prodej ano (3) ano ano (2) ano ano 2 ano 4Proseč Polička, Telecí Borovanka (smíš. zboží), prodejna Nespěšná Dostálů" (teplá jídla) novin a časopisů (smíš. zboží) nákupní středisko, soukromé obchody Panský dům, Pohostinství u Tušlů, Restaurace Hotel Vomočil, Restaruace Otakar kadeřnictví, holičství, sběrna prádla, pedikůra, kosmetika ano ano ano ano 2Nedvězí, ano Nedvězí, Nedvězí, Otakar, Občerstvení Na růžku, Večerka Hartmanice Hartmanice, Hartmanice, Jedlová, aj. Jedlová, aj. malá samoobsluha (potraviny) malý hostic (pohostinství, nápoje) instalatérství, konářství a podkovářství ano Hospůdka Na návsi, Penzion Na Vysočině Penzion Na Vysočině ano ano ano 1 Bystré, Olešnice Bystré, Olešnice 2x smíšené zboží, prodejna pí Duškové, Restaurace Zlatý potok, pohostinství u Kunstů, Penzion prodejna Petr Zdeněk Pivnice u Dušků kadeřnictví Naďa, Marwer (švadlena), Automont (opravna aut), Autoopravna Střílek, truhlářství Ptáček, Truhlářství Roušar ano (2) ano ano (2) ano 2 ano 5 Bystré, Polička Bystré, Polička potraviny, smíšené zboží pohostinství (nápoje) ano Sádek Sádek Polička 2x samoobsluha Jednota pohostinství holičství, kadeřnictví ano ano ano 1 ano 2 Polička, Jimramov Polička, Jimramov Hostic U Juříků (nápoje] jsou ano ano ano 1 Polička ano 1 Polička Polička, Pomezí Prodejna smíšeného zboží (Jednota Svitavy), Pohostinství (nápoje) ano ano Jednota (smíšené zboží), smíšené zboží Kaša, pohostinství (pouze nápoje) kadeřnictví, truhlářství, sklenářství, 2x autodoprava, umělecký kovář ano 1 ano 3 Polička prodejna Styl (second hand) zastoupení všeho sortimentu Restaurace THT, Cafe restaurant "U Hradeb", Hrad Svojanov, Hotel Pivovar, Hotel Opus, kadeřnictví, sběrna prádla, prádelna, hodinářství, opravna obuvi kostel sv. Jakuba, ano (2) ano ano 13 ano 57 široké okolí Pomezí, Šenk nožíře Dobroty, Restaurace Pivovar, Penzion UPurkmistra, Tutistická ubytovna, Hotel kostel sv. Michala, Hradec Restaurant Jordán Monika, Penzion Palla evangelický kostel Králové Obchodní zařízení v obci Restaurační zařízení v obci Ubytovací zařízení v obci Školky nacházející se v obci Školy nacházející se v obci Školy nacházející se v obci název (poskytovaná služba) název (poskytovaná služba) název (poskytovaná služba) Drobné služby v obci Kostel v obci Kaple v obci Hřbitov v obci Stálý farář v obci MŠ počet dojížďka žáků vyjížďka žáků Základní počet dojížďka žáků vyjížďka žáků Základní počet dojížďka žáků vyjížďka žáků tříd (odkud) (kam) škola 1.- tříd (odkud) (kam) škola 1. - tříd (odkud) (kam) 5. ročník 9. ročník 2 prodejny Pohostinství (nápoje), pohostinství (nápoje) kadeřnictví, opravna motor. vozidel, oprava chladniček a mrazniček, ano ano ano 2Stašov ano 5Stašov Polička ano ( Stašov, Polička oprava rozhl. přijímačů, oprava el. spotřebičů, malíř, natěrač ročník) Květná hostic (nápoje) oprava obuvi, voda, teplo, plyn kostel sv. Anny ano (2) ano 1 ano 2 Polička obchod (Jednota) hostic hostic 3 kostely ano Telecí Telecí Telecí Jednota (prodejna potravin), prodejna potravin krejčovství, zahradnictví, kadeřnictví ano ano ano 1 ano 9Banín, Svojanov K+P U Netuků (nápoje), Lidmilův Mlýn (zavřeno) truhlářství, opravy elektrospotřebičů, instalatérství, opravy karoserií, kostel jsv. zámečnictví, dřevosuvenýry Trojice ano ano (2) ano 2Kamec ano 3Kamec Polička smíšené zboží pohostinství (nápoje, studená kuchyně) klempířství, zedník ano ano Pomezí Pomezí Pomezí 2 prodejny Jednota, 1 prodejna potravin Hospoda na radnici (nápoje), Hospoda v Dolní Penzion Palla (restaurace+ubytování), Hotel kadeřnictví, truhlářství, pila a prodej dřeva, elektro kostel (2) ano ano (2) 1 Rohozná, Lhotě (nápoje) Minika, Ubytování na Hradě Bystré, (restaurace+ubytování), Turistická ubytovna Vítějeves Restaurace (nápoje) ano ano (2) ano 2 Polička Rohozná, Bystré, Vítějeves Jednota (smíšené zboží), prodejna se smíšeným Pohostinství "Hospůdka pod Strání" (nápoje) Hotel "Lucký Vrch" (restaurace a ubytování) - VKJ-stavební sdružení, instalace a opravy topení, vody a plynu, zbožím mimo provoz vodoinstalace, autoagroservis, autoservis, pokryvačství-klempířstvísádrokartony Hostic "U Kozáků" (nápoje) ano (2) ano (2) ano ano 1Pustá Rybná, ano 3Pustá Rybná, ano 3Pustá Rybná, Březiny Březiny Březiny krejčovství, opravy ano ano ano ano Olešnice šicích strojů

8 V obci je řešena: Místo stravování: NÁZEV OBCE Hudební, vzdělávací, jazykové, výtvarné školy, zájmové kroužky aj. v obci Zařízení v obci sloužící seniorům lékařská péče péče o staré a mocné občany zaměstnananců podniků v obci důchodců děti navštěvující školu děti navštěvující MŠ Borová divadelní soubor Budík, divadelní soubor Zařízení pro seniory vzs s lékárnou, ordinace obvodního, klub důchodců, spolup. obce na školní jídelna, pohostinství školní jídelna školní jídelna školní jídelna Budíček, hudební skupina Visitirs, kroužek Poličce přírodovědný a sportovní dětského a zubař, rehabilitace podporupoličské m. na zřízení LDN, domova důchodců, soc. lůžek Bystré Základní umělecká škola (hudební, výtvarný, DPS, pečovatelská ZS-praktický lékař, dětský lékař, zubní, DPS, OS Domov Bystré-pečovatelská podnikové jídelny podnikové jídelny školní jídelna jídelna MŠ tační), turistické oddíly, mladí hasiči, služba gykologie, optika, lékárna služba, ÚSP (mentálně postižená rybářský kroužek mládež) Březiny obvodní lékař v Telecím, lékárna v Borové a Poličce hostic Hlučál v Pusté Rybné doma školní jídelna Telecí školní jídlena Telecí Hartmanice terénní pečovatelská dojížďka do Bystrého a Poličky pečovatelská služba individuálně individuálně, jídelna ZD jídelna MŠ služba Jedlová výtvarný kroužek, hudební kroužek (flétna, kytara), jazykový kroužek (angličtina, němčina) ZS, dojížďka obvodního, dětského a 1 zdravotní sestra z Charity Polička Hedva-závodní stravování část z Hedvy, část se dováží z zubního lékaře jídelny Trpín jídelna MŠ jídelna MŠ Kamec dojížďka do Poličky Charita Polička, vlastní rodina ZEMOS ZEMOS bo doma jídelna jídelna Korouhev sportovní kroužek, hudební a tační kroužek (DPS Polička) dojížďka do Poličky DPS Polička dovoz obědů dovoz obědů ZŠ Korouhev ZŠ Korouhev Květná rukodělný kroužek, tělovýchovný kroužek dojížďka do Poličky soc. úřad Polička, příspěvky obce ZD jídelna MŠ jídelna MŠ Nedvězí dojížďka do Bystrého a Poličky ZS Bystré, Sdružení Domov Bystré, doma Penzion Bystré doma, donáška obědů Sdružení domov Bystré v Bystrém v Bystrém Oldřiš terénní pečovatelská dojížďka do Poličky terénní pečovatelská služba doma, obecní vývařovna doma, obecní vývařovna školní jídelna školní jídelna služba Polička ZUŠ Bohuslava Martinů, DDM DPS "Penzion", zubaři, mocnice, LDN DPS "Penzion", pečovatelská služba, restaurace, závodní jídelny, jídelna v jídelna DPS "Penzion", doma školní jídelny, doma školní jídelna, doma Pečovatelská služba, LDN, příprava Ústava sociální péče vdps "Penzion" Dům pro seniory areálu mocnice V obci je řešena: Místo stravování: NÁZEV OBCE Hudební, vzdělávací, jazykové, výtvarné školy, zájmové kroužky aj. v obci Zařízení v obci sloužící seniorům lékařská péče péče o staré a mocné občany zaměstnananců podniků v obci důchodců děti navštěvující školu děti navštěvující MŠ Pomezí sportovní kroužek, kroužek němčiny a angličtiny (vše při ZŠ) terénní pečovatelská služba z Poličky Agroa, Českomoravský len, Inseminační stanice býků školní jídelna školní jídelna Pustá Kamenice dojížďka do ZS Borová školní jídelna školní jídelna Pustá Rybná Rohozná rybářský kroužek, výtvarný kroužek obvodní lékař, dětský lékař, ve Sdružení Domov Bystré jídelna ZŠ školní jídelna jídelna MŠ stomatolog Sádek přírodovědný, pohybový, tační, jazykový dojíždí PS jídelna ZD odběr jídla ze ZD školní jídelna jídelna MŠ Stašov dojíždka do Poličky dojíždí charita dovoz Agroa Polička dovoz Agroa Polička školní jídelna Pomezí jídelna MŠ Pomezí Svojanov dojížďka peč. služby "Domov Bystré" obvodní lékař, dětský lékař, zubní lékař Penzion Palla dovážka obědů pečovatlskou službou jídelna MŠ Široký Důl jazykový (angličtina), výtvarný dojížďka do Poličky dojížďka do Poličky firma Flídr ZD Lubná Telecí 2x týdně dojížďka praktického lékaře, DPS v Poličce dovážka obědů zaměstnancům ZD bývalým zaměstnancům ZD dětského lékaře, 1x týdně zubaře rozvážka domů školní jídelna školní jídelna Trpín ní praktický lékař, lékař pro děti a dorost Občanské sdružení Domov Bystré Agro Vysočina část Agro Vysočina ve škole ve školce

9 Pořádané kulturní, sportovní, společenské akce v obci zaměřené na seniory Organizace a spolky působící v obci (činnost) Obec jako součást spolků, sdružení obcí Nejvýznamnější pravidelně se konající kulturní, společenské, sportovní akce v obci Klub důchodců, zlaté svatby vobřadní síni, členové SDH, Český svaz chovatelů, Český zahrádkářský svaz, ČČK, TJ Sokol, Sdružení zdravotně ZSO Borovské, Zájmové sdružení měst aobcí na podporu Poličské mocnice, Zájmové sdružení měst aobcí kraje Smetany amartinů, Sdružení Setkání obcí Borová vrámci ČR, koncerty hudeb.skupin, přehlídka zastupitelstva navštěvují přiživotních jubilejích starší postižených spoluobčany obcí mikroreginu Poličsko koní se soutěžemi, tradiční chovatel. výstava, výstava výrobků lid. tvořivosti, soutěže mezi obcemi, Dětské dny, karvaly, divadelní 2x ročně setkání seniorů, koncerty a výstavy v DPS Měšťanská beseda při MěÚ, SDH Bystré, ČRS Bystré, ČZS Bystré, Včelaři, Myslivecké Sdružení obcí Křetínsko-svratecký trojúhleník, Sdružení obcí mikroregionu Poličsko Zámecké slavnosti, folkový festival Kurnikšopatožtojo, Rock sdružení Bystré Radegast Party, pravidelné vystoupení žáků škol, plesy SDH, TJ Sokol, Občanské sdružení RKV, ZO ČSBS Sdružení obcí mikroregionu Poličsko vesnické hry dospělých, tradiční výstavy obrazů oslava d matek SDH Hartmanice, ČSČK Hartmanice, Svaz zahrádkářů, BPS Hartmanice Sdružení obcí pro podporu Poličské mocnice, Sdružení Křetínsko-svratecký trojúhelník, Sdružení obcí mikroregionu Poličsko Oslava d matek, Vítání občnsků, Dětský karval, Turnaj vmalé kopané 1x ročně beseda s důchodci Hasiči Jedlová I, Hasiči Jedlová II, TJ Sokol, Myslivecké sdružení, Zahrádkáři Sdružení obcí Křetínsko-svratecký trojúhelník, Sdružení obcí mikrregionu Poličsko pouť na horní Jedlové, pouť na dolní Jedlové, pouť na Baldě, plesy Setkání důchodců, požární soutěže pro seniory SDH, Český svaz chovatelů Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko, Zájmové sdružení měst aobcí na podpor poličské mocnice, Sdružení obcí mikroregionu setkání důchodců, hasičské soutěže, turnaj v odbíjené, turnaj v Poličsko nohejbale společenské akce SDH, Svaz chovatelů, Myslivecké sdružení, ČČK, TJ Sokol Korouhev Sdružení Křetínsko-svratecký trojúhelník, Sdružení obcí mikregionu Poličsko, Sdružení obcí pro plynofikaci, Sdružení majitelů vodovodu Poličsko, plesy, koncerty, pouť Sdružení obcí na podporu poličské mocnice SDH, Myslivecký svaz Sdružení skupinového vodovodu Poličsko, Sdružení na podporu Poličské mocnice, Sdružení obcí mikroregionu Poličsko pouť SDH Nedvězí, Myslivecké sdružení, ČČK Nevězí, TJ Sokol Nedvězí Sdružení obcí mikroregionu Poličsko, Sdružení obcí Svratecko-křetínský trojúhelník hasičský ples, silvestr, turnaj v kopané a odbíjené divadla, plesy SDH, Svaz zdravotně postižených, TJ Orel, Dohl. výbor Jednoty Sdružení obcí za účelem stavby plynofikace, Sdružení měst aobcí kraje Smetany a Martinů, Sdružení majitelů skupinového vodovodu Polčsko, vánoční turnaj ve stolním tenise, pouť, plesy Sdružení na podporu Poličské mocnice, Sdružení obcí mikroregionu Poličsko školní jídelny, doma Český svaz ochránců přírody, Český zahrádkářský svaz, Divadelní sdružení POPRASKD, Česká inspirace, Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko, Sdružení měst aobcí kraje Smetany amartinů, Zájmové sdružení měst aobcí festival ("Martinů Fest", "Polička Jazz", Polička 555"), sportovní Jezdecký klub Polička, Junák, Klub českých turistů, Potápěčský klub, Plavecký oddíl, na podporu Poličské mocnice, Walked Tour Friendship circle (tenisové turnaje triatlon, hokej, hokejbal, fotbal), společenské Rybářské sdružení Vysočina, aj. (plesy, country bály, zábavy, akce pro děti) Pořádané kulturní, sportovní, společenské akce v obci zaměřené na seniory Organizace a spolky působící v obci (činnost) Obec jako součást spolků, sdružení obcí Nejvýznamnější pravidelně se konající kulturní, společenské, sportovní akce v obci beseda s důchodci, zájezd s důchodci, zlaté a diamantové svatby TJ Sokol, SDH, Střelecký klub, Český svaz žen, ČČK, Myslivecká sdružení, Český svaz Zájmové sdružení měst aobcí na podporu Poličské mocnice, Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličsko", Sdružení obcí mikroregionu střelecké závody, okresní přebory v kopané, zábavy chovatelů Poličsko, Sdružení měst a obcí kraje Smetany a Martinů TJ, SDH, ČČK, Myslivecké sdružení, "Kamík" Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Sdružení obcí mikroregionu Poličsko masopust-maškarní průvod, Šibřinky-maškarní ples, pouť, pietní vzpomínka u pomníku padlých v Pekelci pravidelná setkání důchodců SDH, ČČK, skautský oddíl Svaz obcí a měst, Sdružení obcí mikroregionu Poličsko sjezdy rodáků, hokejové turnaje, tační zábavy a plesy, pálení čarodějnic, mikulášská nadílka, dny dětí, pouťová fotbalová utkání ano Sportovní klub, SDH, Zahrádkáři Sdružení Brněckého plynovodu, Sdružení obcí Svratecko-křetínský trojúhelník, Sdružení obcí mikroregionu Poličsko tační zábavy, společenské plesy, fotbalová utkání Svaz PO, Svaz myslivců Sdružení obcí mikroregionu Poličsko hasičské soutěže, pouť, posvícení SDH, Myslivecké sdružení Sdružení obcí mikroregionu Poličsko pouťová veselice, ples blahopřání a dary k významným životním jubileům SDH Svojanov, SDH Starý Svojanov, SDH Předměstí, JPO III Svojanov Sdružení měst a obcí kraje Smetany a Martinů, Sdružení obcí Svratecko-křetínský trojúhelník, Sdružení na podporu Poličské mocnice svojanovské léto na Hradě, festival "Zastavení v kostele sv. Mikuláše", pouť Majdalenka SDH, ČSŽ, Myslivecké sdružení Zájmové sdružení obcí, Sdružení obcí mikroregionu Poličsko Pohár starosty obce, pohár firmy Flídr SDH, TJ Sokol, Nezávislý klub chápajících, Myslivecké sdružení Sdružení obcí mikroregionu Poličsko, Zájmové sdružení ZSO Borovsko setkání harmonikářů, vojejbalové turnaje, fotbalové turnaje ČČK, ČMS, SDH Sdružení obcí Svratecko-Křetínský trojúhelník, Sdružení obcí mikroregionu Poličsko tační zábavy, kácení máje

10 Nejvýznamnější historické, kulturní památky, přírodní zajímavosti v obci Zařízení pro kulturní, sportovní vyžití v obci Kino v obci četnost představení Výhody a výhody rekreační zóny Zařízení pro využití alternativních zdrojů ergie v k.ú. obce Předpoklady pro využití alternativních zdrojů v obci či okolí katolické kostely sv. Markéty a sv. Kateřiny, kaplička na Bukovině, sokolovna, 2koupaliště, camping -bazén, volejbalové hřiště, sál kina, 2ojbekt kina vrácen v evangelický kostel, lidová architekutura (chalupy poličského typu), malá fotbalová hřiště restituci vrchovistý zachovalý ráz krajiny kostel, radnice, zámek, minimuzeum, barokní sochy kino, divadelní sál, sportovní sál, areál hasičské zahrady, hřiště na ano 2x měsíčně fotbal, volejbal, tenis, víceúčelová vodní nádrž obec podporuje turistiku, cestovní ruch, výhodou je rozvoj obchodu a služeb hrob J.V.Michla-Drašara, pomník padlých z 1. světové války kulturní dům, letní parket KD, hřiště uoú apožární nádrže, lyžařský vlek kaple sv. Jana Nepomuckého kulturní dům, hřiště lze posoudit farní kostel Navštívení Panny Marie víceúčelový sál, rekreační důmhedvy, fotbalové hřiště, hřiště na tenis, je uzavřeno zlepšení vzhledu obce lze posoudit sokolovna, tělocvična v ZŠ společenská místnost vbudově OÚ, tenisový kurt, hřiště na odbíjenou, asi 100 m dráha pro požární sport kostel sv. Petra a Pavla, původní roubená stavení, kaplička Loučnov sokolovna, hřiště, kulturní dům udržování objektů v dobrém ano-vytápění biomasou stavu, výhodou je žádný finanční přínos pro obec CHKÚ-květenské stráně, zachovalý původní ráz dolního konce obce, letní areál - hřiště, tační parket, pódium, občerstvení větrná ergie u dvojdomků kostel sv. Vavřince "Librům Grunt" - jstarší dům v obci hřiště pro kopanou a odbíjenou Orlovna (kulturní i sportovní), 2 hřiště malé vodní elektrárny, zemní čerpadlo vodní zdroje kostelík sv. Michala, morový sloup, městské kašny, barokní radnice, kostel sv. Jakuba, gotický hrad Svojanov 2sportovní haly, sokolovna, horolezecká stěna, tenisové kurty, minigolf, ano 1-2x týdně několik obyvatel má sluční kolektory vytápění biomasou, větrné elektrárny, tepelná plavecký bazén, sauna, fitcentrum, koupaliště, zimní stadion, letní čerpadla, kogerační jednotky stadion, divadlo, kino Nejvýznamnější historické, kulturní památky, přírodní zajímavosti v obci Zařízení pro kulturní, sportovní vyžití v obci Kino v obci četnost představení Výhody a výhody rekreační zóny Zařízení pro využití alternativních zdrojů ergie v k.ú. obce Předpoklady pro využití alternativních zdrojů v obci či okolí kostel sv. Jiří, 2 kapličky, tvrz se znakem tělocvična, fotbalové hřiště, tenisové kurty, hřiště na volejbal a košíkovou ní RZ kostel sv. Anny, chráněný strom "Mlynářova lípa", hápova skála hřiště-kopaná, tenis, kulturní dům spíše roubené chalupy poličského typu, osmiboká stodola, evangelická fara, rybenské perníčky-skály, přírodní rezervace Damašek sál, lyžařský vlek, značené trasy pro zimní iletní turistiku, cykloturistiku, přírodní kluziště, hřiště na malou kopanou zvýšené náklady na likvidaci TKO a údržby obce vodní a větrné zdroje kostel, výskyt vachty třílisté společenský dům, fotbalový stadion ano hraje kostel jsv. Trojice, kaplička, boží muka hřiště, myslivecká spolková místnost větrné kopce lázně "Balda" rybníky pro koupání, hřiště, hokejové hřiště větrná elektrárna Hrad Svojanov, kostel sv. Mikuláše St. Svojanov, kaple sv. Máří areál koupaliště Starý Svojanov (parket+posezení+hřiště na volejbal) daň. přínos, vyšší obyvatelnost biomasa, voda Magdalény, kostel sv. Petra a Pavla, kaple sv. Jana Nepomuckého obce v sezóně, zachování a údržba klasických chalup kostel sv. Jana Křtitele hřiště, požární sportoviště bez problémů katolický kostel s původní zvonicí ze 16. Stol., evangelický toleranční KD, fotbalové hřiště, lyžařský vlek bez problémů sluční kolektory, využití biomasy k vytápění kostel, lidové stavby poličského typu, legendární "Lukasova lípa"-700 let stará kostel a zvonice, výskyt chráněných rostlin, památné stromy hřiště na volejbal a tenis, kulturní dům

11 Ekologické problémy a staré ekologické zátěže Svoz domovního odpadu provádí Likvidace domovního odpadu provádí Zdroje rostných surovin v katastru obce těžba kým podmínky jak to bylo v minulosti vlastní sběrný dvůr obce LIKO Svitavy (popelnice, sklo, plasty) malý kamenolom zajištěno smluvně firmou vlastní řízená skládka TDO, třídění odpadů velkoobjemové kontejry LIKO Svitavy recyklace plastů, pravidelný svoz TDO TS města Bystřice nad Pernštejm skládka TDO v Bystrém provedena rekultivace staré skládky popelnice, sklo, plasty, železo a papír vykupuje LIKO Svitavy skládka TDO v Bystrém LIKO Svitavy sběrna Jedlová kontejry na tříděný odpad, velkoobjemové LIKO Svitavy opukové lomy kontejry, odvoz bezpečného azvláštního odpadu odpadové hospodářství, kanalizace a čištění LIKO Svitavy odpadních vod vyřešeny LIKO Svitavy podzemní voda popelnice, kontejry na sklo, železo, LIKO Svitavy bezpečný odpad TS města Bystřice nad skládka v Bystrém Pernštějm 2 kamenolomy přetížená a zastaralá ČOV, ovzduší, černé skládky, rekultivace po těžbě cihlářské hlíny kontejry (sklo, papír, plasty), popelnice, LIKO Svitavy ložisko cihlářské hlíny těžba cihlářské hlíny sběrné dvory, svoz bezpečného odpadu Ekologické problémy a staré ekologické zátěže Svoz domovního odpadu provádí Likvidace domovního odpadu provádí Zdroje rostných surovin v katastru obce těžba kým podmínky jak to bylo v minulosti LIKO Svitavy zásoby jílu kontejry ZD Lubná LIKO Svitavy chybí ČOV, kanalizace LIKO Svitavy písek, křemen, vápec rekultivace staré skládky LIKO Svitavy kámen ano Lom Stašov černé skládky LIKO Svitavy cihlářská hlína LIKO Svitavy štěrk ano Silnice, Lom Stašov stejně pravidelně (TDO na skládkuvbystrém, plasty, TS Bystřice nad sklo), 2x ročně (železný šrot), 1x ročně Pernštejm (bezepčný odpad) LIKO Svitavy kámen, písek soukromé 1x za 14 dní svoz popelnic, 2x ročně LIKO Svitavy železná ruda, uranová bezpečný odpad, 1x ročně sběr železného ruda šrotu, 4x ročně plasty jsou TS Bystřice nad Pernštejm

12 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTIČNÍ AKCE OBCE POTŘEBY OBCE DOKONČENÉ PROBÍHAJÍCÍ PŘIPRAVOVANÉ SPOLEČENSKÉ TECHNICKÉ Borová vodovod (obec+ dotace=8.209 tis. Kč), urbanistická studie, územní plán (obec+dotace=458 tis. Kč), bezdrátový rozhlas (obec 772 tis. Kč) oprava místních komunikací (obec+dotace=2.250 tis. Kč), výstavba 10 nájemních bytů (obec+dotace=8.340 tis. Kč), oprava a přístavba sokolovny (obec+dotace=2.000 tis. Kč) plynofikace obce-projekt pro územní Borová rozhodnutí (200 tis. Kč), příprava pozemků na RD-výst. náj. bytů-projekty (obec 30 tis. Kč), využití pozemků u zákl. školy-studie (obec 30 tis. Kč) přístavba a oprava sokolovny přístavba a oprava ( tis. Kč), víceúčelová sokolovny (1), budova Camping (5.000 tis. Kč), víceúčelová budova diskontní prodejna ( tis. Kč) Camping (2), diskontní prodejna (1) plynofikace ( tis. Kč), splašková kanalizace (?), inženýrské sítě, výstavba RD (2.000 tis. Kč) plynofikace (1), splašková kanalizace (3), inženýrské sítě, výstavba RD (2) Bystré plynofikace (obec 7.350,78 Kč), 18 bytových jednotek (obec+dotace=20.439,44), penzion (dotace 9.194,09) rybníky - odbahnění, hráze (obec+dotace= tis. Kč) Březiny přístavba kulturního domu (900 tis. Kč) oprava hasičské zbrojnice (200 tis. Kč) Březiny oprava komunikací (1.000 tis. Kč) oprava komunikací (2) Bystré Hartmanice Jedlová Kamec plynofikace (6.200 tis. Kč), topení v MŠ a OÚ (620 tis. Kč) ZS a vestavba 2 bytů (obec tis. Kč+dotace 320 tis. Kč), ZŠ na bytový dům s 5 byty (obec tis. Kč+dotace tis. Kč+nájemce 700 tis. Kč) plynofikace obce (1.100 tis. Kč půjčka ze SFŽP+972 tis. Kč dotace ze SFŽP) zřízení bytu z bytových prostor (650 tis. Kč) Hartmanice kanalizace+čov, zřízení vodního zdroje pitné vody plynofikace obce-územní řízení Jedlová větší sál větší sál (2) plynofikace ( tis. Kč), oprava MK, chodníků Kamec kanalizace+čov (2), zřízení vodního zdroje pitné vody (2) plynofikace (2), oprava MK, chodníků (2) oprava budovy OÚ (1.500 tis. Kč), oprava budovy OÚ (2), oprava komunikací (1.500 tis. Kč), oprava komunikací (1), nástavba prodejny, byty (2.000 tis. nástavba prodejny, byty výstavba chodníků (2.500 tis. Kč) výstavba chodníků (2) Kč) (3) Korouhev Květná DOKONČENÉ PROBÍHAJÍCÍ PŘIPRAVOVANÉ SPOLEČENSKÉ TECHNICKÉ hasičská zbrojnice (obec tis. Kč+dotace tis. Kč), garáž pro požární vozidlo (obec 600 tis. Kč) kulturně-sportovní areál (361,89 tis. Kč), vestavba 4 bytových jednotek (obec 382,73 tis. Kč+úvěr 950 tis. Kč+dotace tis. Kč) plynofikace-dokumentace pro územní řízení Korouhev kulturní vyžití obyvatel - pořádání společenských akcí (plesy, zábavy, divadlo) autobusová zastávka (18,9 tis. Kč) Květná obchod s potravinami, kulturní sál, hasičská zbrojnice Nedvězí výstavba bytů OÚ (750 tis. Kč) Nedvězí koupaliště, dokončení chodníků, tenisové hřiště, úprava parku, oprava místních komunikací kulturní vyžití obyvatel - pořádání společenských akcí (2) obchod s potravinami (2), kulturní sál (3), hasičská zbrojnice (3) koupaliště (2), dokončení chodníků (2), tenisové hřiště (2), úprava parku (2), oprava místních komunikací (2) plynofikace ( tis. Kč), koupaliště (2.000 tis. Kč), kanalizace a ČOV ( tis. Kč) autobusová zastávka (750 tis. Kč), cyklostezka (50 tis. Kč), úprava návsi (600 tis. Kč), chodník na státní silnici (?) bezdrátový rozhlas, komunikace a vodovod, ČOV, plynofikace, bytová výstavba plynofikace (1), koupaliště (1), kanalizace a ČOV (1) autobusová zastávka (1), cyklostezka (2), úprava návsi (1), chodník na státní silnici (2) bezdrátový rozhlas (1), komunikace a vodovod (1), ČOV (1), plynofikace (1), bytová výstavba (1) Oldřiš Polička vodovod (obec+sdružení vodovodu Poličsko=543 tis. Kč), cesty (obec+dotace=433 tis. Kč), altán MŠ (obec 65 tis. Kč) penzion (úvěr tis. Kč), výstavba kanalizace "Na Bídě" (dotace tis. Kč), výstavba městských komunikací (obec tis. Kč), kanalizace (obec tis. Kč), ZUŠ-budova (obec tis. Kč) školní vývařovna a MŠ plynofikace (obec+dotace=2.356 tis. Kč), územní plán (obec+dotace 139 tis. Kč), mosty a MK po povodních (obec+dotace=70 tis. Kč) výstavba 70 b.j. Hegerova (dotace, občané, hyp. úvěr tis. Kč), strojovny-zimní stadion (obec tis. Kč), výstavba ČOV (obec, dotace, půjčka =8.129,2 tis. Kč), kanalizační sběrač (obec tis. Kč), komunikace ul. Družstevní (obec 618,7 tis. Kč) výstavba komunikací (obec tis. Kč), PD+zástavba Másova, výkup pozemků (obec tis. Kč), PD+stavba veřejných WC (obec tis. Kč), dětské hřiště Hegerova (obec 650 tis. Kč), divadla-td (obec tis. Kč) Oldřiš Polička Tylova domu ( Tylova tis. Kč), budovy domu (1), muzea ( tis. Kč), vytvoření budovy muzea (1), zázemí pro letní kulturní akce v vytvoření zázemí pro přírodě (?), vydláždění náměstí letní kulturní akce v (6.000 tis. Kč) přírodě (2), vydláždění náměstí (2) příprava průmyslové zóny

13 DOKONČENÉ PROBÍHAJÍCÍ PŘIPRAVOVANÉ SPOLEČENSKÉ TECHNICKÉ Pomezí domu č.p. 4 (obec tis. Kč), mostů a komunikací (obec 482,5 tis. Kč+dotace 482,5 tis. Kč), ČOV u MŠ (obec 131 tis. Kč), ČOV u č.p. 4 (obec 254 tis. Kč), dětské hřiště u ZŠ (obec 226 tis. Kč), příspěvek na rekonstrukci kostela (obec 100 tis. Kč) hasičské zbrojnice (2.500 tis. Kč), plynofikace obce ( tis. Kč) Pomezí hasičská zbrojnice- (2.500 tis. Kč), plynofikace ( tis. Kč), komunikace (6.000 tis. Kč), kanalizace ( tis. Kč) Pustá Kamenice plynofikace obce-studie (obec 28 tis. Kč) Pustá Kamenice kabelu el. vodovodu (500 tis. Kč), plynofikace (6.000 tis. Kč), opravy místních komunikací (1.000 tis. Kč) hasičská zbrojnice (1), plynofikace (1), komunikace (2), kanalizace (2) kabelu el. vodovodu (1), plynofikace (2), opravy místních komunikací (2) Pustá Rybná hasičská zbrojnice (obec 150 tis. Kč), oprava komunikace (obec 500 tis. Kč), oprava komunikace (obec 700 tis. Kč+dotace 200 tis. Kč) vybudování sportovního areálu Pustá Rybná informační systémy (100 tis. Kč), muzeum historických předmětů (100 tis. Kč), výstavy (100 tis. Kč), obnova tradic (100 tis. Kč) informační systémy (2), muzeum historických předmětů (2), výstavy (2), obnova tradic (1) plochy pro výstavbu vč. tech. vybavení (600 tis. Kč), nová výstavba vč. tech. vybavení (600 tis. Kč), obnova autobusové čekárny (100 tis. Kč), přístavba hasičské zbrojnice-víceúčelové zařízení (1.000 tis. Kč), přebudování bývalé školy (1.000 tis. Kč) plochy pro výstavbu vč. tech. vybavení (2), nová výstavba vč. tech. vybavení (2), obnova autobusové čekárny (1), přístavba hasičské zbrojnice-víceúčelové zařízení (2), přebudování bývalé školy (1) Rohozná vodovod plynofikace ZŠ opravy místních komunikací, veřejné Rohozná osvětlení Sádek STL plynovod (4.599 tis. Kč) pokračování stavby plynovodu Sádek kulturní dům (2.000 tis. Kč), byty (4.800 tis. Kč), dům služeb (2.000 tis. Kč) kulturní dům (2), byty (2), místní komunikace (1.000 tis. Kč), dům služeb (3) plynofikace (3.000 tis. Kč), kanalizace ( tis. Kč) místní komunikace (1), plynofikace (2), kanalizace (3) DOKONČENÉ PROBÍHAJÍCÍ PŘIPRAVOVANÉ SPOLEČENSKÉ TECHNICKÉ Stašov vodovod (obec+dotace=5.500 tis. Kč) byty (obec+dotace=3.200 tis. Kč) vodovod - propojení Stašov sál (?), MŠ (200 tis. Kč), hřiště (200 tis. Kč) Svojanov Široký Důl Telecí plynofikace obce (obec tis. Kč+dotace SFŽP tis. Kč) oprava silnic (200 tis. Kč), oprava vedení RR v obci, obnova elektroinstalace ve škole (150 tis. Kč), rozvodů elektřiny výstavba mostu (obec 80 tis. Kč+dotace 100 tis. Kč) staré školní budovy (obec tis. Kč+dotace tis. Kč) výstavba vodovodu pro horní část obce (obec tis. Kč+dotace tis. Kč) plynofikace obce-zadání projektu plošná plynofikace obce-projektová příprava (obec 200 tis. Kč) sál (1), MŠ (2), hřiště (2) komunikace (3.000 tis. Kč), plynofikace (?), ČOV (?), VO (?), čekárny (300. tis. Kč) Svojanov kulturní zařízení (500 tis. Kč) kulturní zařízení (2) plynofikace ( tis. Kč), kanalizace ( tis. Kč), rozhlas (200 tis. Kč) Široký Důl Telecí vybavení (stoly a židle) do KD (100 tis. Kč), vydávání místního zpravodaje (30 tis. Kč), schválení znaku obce (10 tis. Kč) vybavení do KD (1), vydávání místního zpravodaje (2), schválení znaku obce (1) plynofikace ( tis. Kč), opravy místních komunikací (1.000 tis. Kč), veřejného osvětlení (2.000 tis. Kč), bezdrátový místní rozhlas (500 tis. Kč), nové hodiny na věži evang. kostela (500 tis. Kč), kabelizace elektrorozvodné sítě komunikace (1), plynofikace (2), ČOV (2), VO (1), čekárny (1) plynofikace (1), kanalizace (2), rozhlas (1) plynofikace (1), opravy místních komunikací (1), veřejného osvětlení (1), bezdrátový místní rozhlas (2), nové hodiny na věži evang. kostela (2), kabelizace elektrorozvodné sítě (3) Trpín STL plynovod (obec tis. Kč+ dotace SFŽP 917 tis. Kč+půjčka SFŽP 917 tis. Kč) KD (obec 650 tis. Kč+POV 650 tis. Kč) plynofikace Hlásnice Trpín dostavba KD (1.000 tis. Kč), zeleň v obci (500 tis. Kč), oprava koupaliště (1.000 tis. Kč), výstavba fotbalového hřiště (1.000 tis. Kč) dostavba KD (2), zeleň v plyn v Hlásnici (2.500 tis. Kč), obci (2), oprava čištění odpadních vod koupaliště (1), výstavba fotbalového hřiště (1) plyn v Hlásnici (1), čištění odpadních vod (1)