ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ"

Transkript

1 ČEZDitribuce, E.ON Ditribuce, E.ON CZ., ČEPS PREditribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST : PŘÍKLADY VÝPOČTŮ Znění pro tik PNE 041 druhé vydání Odouhlaení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod elektrické energie odouhlaily tyto organizace: ČEPS, a.., ČEZDitribuce, a.., E.ON Čeká republika,.r.o., E.ON Ditribuce, a.., PREditribuce, a..,zse, a.. Porovnání předchozím vydáním - Aktualizace ouviících norem - Přepočet příkladů na nové návrhové požadavky podle IEC Ed. - Doplnění variant výpočtu - Celkové vyhodnocení u příkladu Norma nahrazuje vydání PNE 041 z Účinnot: od

2 PŘEDMLUVA Citované a ouviící normy ČSN ČSN EN Zkratové proudy v trojfázových třídavých outavách Výpočet proudů ( 0) STN EN Skratové prúdy v trojfázových triedavých útavách. Čať 0: Výpočet prúdov ČSN EN Zkratové proudy Výpočet účinků ( 040) STN EN Skratové prúdy. Výpočet účinkov. Čať 1: Definície a výpočtové metódy ČSN 01 Elektrické intalace nad AC 1kV STN 01 Elektrické inštalácie o triedavým napätím nad 1 kv ČSN EN Elektrické intalace nad AC 1kV Čát 1: Všeobecná pravidla ( 01) STN EN Silnoprúdové inštalácie na triedavé napätia prevyšujúce 1 kv. Čať 1: Spoločné pravidlá Návrh technické normy IEC Ed. (IEC 7/15/CDV) Zpracovatel: Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Pracovník oborové normalizace: Jarolav Bárta, ÚJV Řež, a.. divize Energoprojekt Praha

3 Obah PŘEDMLUVA... Obah... Předmět normy a rozah platnoti... 5 Normativní odkazy... 5 Značky a jednotky... 5 Příklad 1 Mechanické účinky na zařízení 10 kv jednoduchými tuhými vodiči Vtupní údaje Vrcholová íla mezi hlavními vodiči při trojfázovém zkratu Namáhání vodiče a íly na podpěry Zjednodušená metoda Podrobná metoda Vyhodnocení Příklad Mechanické účinky na zařízení 10 kv vícenáobnými tuhými vodiči Vtupní údaje (změny oproti variantě A předchozího příkladu) Vrcholová íla mezi hlavními vodiči při trojfázovém zkratu Vrcholová íla mezi ouběžnými dílčími vodiči (maximální íla na vnější dílčí vodič) Namáhání vodiče a íly na podpěry Zjednodušená metoda Podrobná metoda Vyhodnocení Příklad Mechanické účinky na zařízení 110 kv trubkovými vodiči Vtupní údaje Vrcholová íla mezi hlavními vodiči při trojfázovém zkratu Namáhání vodiče a íly na podpěry Zjednodušená metoda Podrobná metoda Vyhodnocení... 4 Příklad 4 Mechanické účinky e zavěšenými vodiči bez izolačních závěů zařízení 110 kv Vtupní údaje Výpočet tahových il během a po zkratu Výpočet minimální vzdušné vzdálenoti Vyhodnocení... Příklad 5 Mechanické účinky na lanové vodiče izolačními závěy zařízení 0 kv Vtupní údaje.... Výpočet tahových il během a po zkratu Výpočet minimální vzdušné vzdálenoti Výpočet kontrakční íly vazku Vyhodnocení... 4 Příklad 6 Mechanické účinky na lanové vodiče izolačními závěy zařízení 40 kv Vtupní údaje Výpočet tahových il během a po zkratu Výpočet minimální vzdušné vzdálenoti Výpočet kontrakční íly vazku Vyhodnocení Cilivotní analýza úlohy Příklad 7 Tepelné účinky zkratového proudu na holé vodiče ytému kv Vtupní údaje... 55

4 . Výpočty Vyhodnocení

5 Předmět normy a rozah platnoti Účelem této normy je ukázat praktické použití potupů podle ČSN EN a zpřeňujícího návrhu normy IEC 7/15/CDV pro výpočet mechanických a tepelných účinků způobených zkratovými proudy. Tato podniková norma je dodatkem k ČSN EN a nemění normalizované potupy v ČSN EN Normativní odkazy ČSN EN : květen 00, výpočetní metody Zkratové proudy Výpočet účinků. Čát 1: Definice a Značky a jednotky Význam značek a jednotek je uveden v ČSN EN

6 Příklad 1 Mechanické účinky na zařízení 10 kv jednoduchými tuhými vodiči Výpočet je proveden pro dvě varianty upořádání trojfázové přípojnice ytému 10 kv jedním vodičem na fázi. Vodiče tvoří pojité noníky protým podepřením o tejném rozpětí. Upořádání vodičů je ukázáno na obrázcích 1 a. d b a a obrázek 1: Upořádání vodičů (varianta A) d b a a obrázek : Upořádání vodičů (varianta B) 1. Vtupní údaje Sytém: Nejvyšší provozovací napětí Jmenovité napětí ítě Jmenovitý kmitočet Jmenovitá výdržná napětí Jmenovitý zkratový proud Jmenovitý nárazový proud Min. vzdušná vzdálenot Trojpólový OZ: 1 kv 10 kv 50 Hz 75/8 kv I k = 16 ka (1 ec) i p = 40 ka 10 mm ne Propojení: Počet rozpětí: > Vzdálenot mezi podpěrkami l = 1 m Fázová vzdálenot mezi vodiči a = 0,5 m 6

7 Vodič: Paové vodiče Al 6x10mm, materiál E-Al 99,5 Hmotnot na jednotku délky: m =1,6 kg/m Modul pružnoti v tahu: E = 70 GPa Min. mez průtažnoti: R p0, = 40 MPa Max. mez průtažnoti: R p0, = 80 MPa Varianta A (obrázek 1): Uložení natojato Varianta B (obrázek ): Uložení naležato b = 0,06 m, d = 0,010 m b = 0,010 m, d = 0,06 m. Vrcholová íla mezi hlavními vodiči při trojfázovém zkratu Součinitel k 1 : Podle ČSN EN , Obrázek 1 Varianta A: poměr b/ d 6,, poměr a/ d 5 k1 0,9948 Varianta B: poměr b/ d 0,16, poměr a/ d 5,56 k1 1,005 Účinná vzdálenot mezi vodiči: a 0,5 Varianta A: am 0,518 m k1 0,9948 a 0,5 Varianta B: am 0,48 m k 1, Síly mezi vodiči: l Varianta A: F ,7 N.. 0,518 Varianta B: m ip am F m N. 0,48. Namáhání vodiče a íly na podpěry Výpočet může být proveden podle náledujících článků a Zjednodušená metoda Moment etrvačnoti: Varianta A: bd. 0, 06.0, 01 J 5, 5.10 m 1 1 Varianta B: 0,01.0, J, m

8 Průřezový modul: Varianta A: Varianta B: Ohybové napětí vodiče: 9 J b. d 5, 5.10 Z 1, m 6 d 0,01 7, Z 6, m 0,06 V. V r 1 podle ČSN EN , tabulka 0,7 podle ČSN EN , tabulka 6 6 Fm. l 787, 7.1 Varianta A: tot m V. Vr.. 1.0, 7. 68, 45 MPa 6 8. Z 8.1, Varianta B: tot m 1.0,7. 10,98 MPa 6 8.6, Přípojnice jou odolné vůči zkratové íle, jetliže qr. tot p0, minimální hodnotou R p0,. Pro obdélníkový průřez q = 1,5, viz. ČSN EN , tabulka 4. Tedy qr. p0, 1,5.40 MPa 60 MPa. Varianta A: tot 68,45 MPa > 60 MPa nevyhovuje m Varianta B: 10,98 MPa 60 MPa vyhovuje tot Ohybové íly na podpěrky: Dynamická íla F d e vypočítá podle vztahu: m F V. V.. F d F r m Podle ČSN EN , tabulky pro maximální hodnotu R p0, a trojfázový zkrat Varianta A: 68,45 1,07 1 0,8. 0,8.80 tot R p 0, tomu odpovídá V. V 1 F r Varianta B: 10,98 0,17 0,7 0,8. 0,8.80 tot R p 0, tomu odpovídá V. V,7 F r 8

9 Síly na vnější podpěrky: Pro vnější podpěrky platí podle ČSN EN , tabulky A 0,4 Varianta A: Fd VF. Vr. A. Fm 1.0, 4.787,7 15 N Varianta B: Fd VF. Vr. A. Fm,7.0, ,7 N Síly na vnitřní podpěrky: Pro vnitřní podpěrky platí podle ČSN EN , tabulky B 1,1 Varianta A: Fd VF. Vr. B. Fm 1.1, ,4 N Varianta B: Fd VF. Vr. B. Fm,7.1, N.1.. Podrobná metoda Součinitel γ: Pro nebo více polí platí podle ČSN EN , tabulky,56 Vlatní kmitočet f c a oučinitelé V F, V r a V σ : Varianta A: f c 10 9 EJ., , ,6 Hz l m 1 1,6 Varianta B: f c f f c f c f 5,6 1, , , ,8 Hz 1 1,6 7,8 6, Z poměru f c /f vyplývají podle ČSN EN , obrázku 4 náledující hodnoty oučinitelů: Varianta A: VF 1,8, Vr 1, V 1 Varianta B: VF 1, Vr 1, V 1 Ohybové napětí vodiče: Fm. l 787, 7.1 Varianta A: tot m V. Vr , 7. 68, 45 MPa 6 8. Z 8.1, Varianta B: tot m 1.1.0,7. 10,98 MPa 6 8.6,

10 Síly na vnější podpěrky: Pro vnější podpěrky platí podle ČSN EN , tabulky A 0,4 Varianta A: Fd VF. Vr. A. Fm 1,8.1.0, 4.787,7 567,1 N Varianta B: Fd VF. Vr. A. Fm 1.1.0, ,4 N Síly na vnitřní podpěrky: Pro vnitřní podpěrky platí podle ČSN EN , tabulky B 1,1 Varianta A: Fd VF. Vr. B. Fm 1,8.1.1, N Varianta B: Fd VF. Vr. B. Fm 1.1.1, N 4. Vyhodnocení varianta A varianta B zjednodušená metoda podrobná metoda zjednodušená metoda podrobná metoda odolnot přípojnic proti zkratové íle nevyhovuje nevyhovuje vyhovuje vyhovuje ohybové napětí 68,45 MPa 68,45 MPa 10,98 MPa 10,98 MPa dynamická íla na vnější podpěrky 15 N 567 N 860 N 18 N dynamická íla na vnitřní podpěrky 866 N 1560 N 64 N 875 N Poznámka č. 1: Ohybová íla je vztažena k oe těžiště průřezu vodiče. Na jmenovitou pevnot podpěrky je nutné provét korekci uvažující vlivem těžiště vodiče např. F H d P. H T kde P je jmenovitá pevnot podpěrky, H je výška podpěrky a T je převýšení těžiště vodiče oproti vrcholu podpěrky T H obrázek : Těžiště vodiče a výška podpěrky 10

11 Příklad Mechanické účinky na zařízení 10 kv vícenáobnými tuhými vodiči Výpočet je proveden pro tejné trojfázové přípojnice 10 kv jako v příkladě 1 ve variantě A, ale hlavním vodičem loženým ze třech dílčích vodičů. d d m b = bm d a 1 a 1 obrázek 4: Řez hlavního vodiče jedné fáze loženého ze tří dílčích vodičů d l l =l/ d obrázek 5: Upořádání rozpěrek a dílčích vodičů jedné fáze 1. Vtupní údaje (změny oproti variantě A předchozího příkladu) Vodiče: Počet dílčích vodičů n = Oová vzdálenot dílčích vodičů ve měru íly d = 10 mm Počet rozpěrek v jednom rozpětí k = Vzdálenot mezi rozpěrkami l = 0,5 m Rozpěrky jou z materiálu AlMgSi 0,5 o rozměrech 60 mm x 60 mm x 10 mm Paové vodiče x Al 6x10mm, materiál E-Al 99,5 11

12 Hmotnot na jednotku délky: Modul pružnoti v tahu: Min. mez průtažnoti: Max. mez průtažnoti: Rozměry jednoho vodiče m =1,6 kg/m E = 70 GPa R p0, = 40 MPa R p0, = 80 MPa b = 0,06 m, d = 0,010 m. Vrcholová íla mezi hlavními vodiči při trojfázovém zkratu Součinitel k 1 : Podle ČSN EN , Obrázek 1. Oproti předchozímu příkladu potupujeme tejně, pouze za hodnotu d doadíme d m. Roměry d m.a b m jou ukázány na obrázku b v ČSN EN a na obrázku 4 této normy. poměr b / d 6 mm/50 mm 1,6, m m poměr a/ dm 50 mm/50 mm 7 tomu odpovídá k1 1,00 Účinná vzdálenot mezi vodiči: a 0,5 am 0,5 m k 1,00 1 Síly mezi hlavními vodiči: 7 0 l Fm.. ip ,8 N. a. 0,5 m. Vrcholová íla mezi ouběžnými dílčími vodiči (maximální íla na vnější dílčí vodič) Součinitelé k 1 a k 1 : Podle ČSN EN , Obrázek 1. Rozměry a 1.a a 1 jou též ukázány na obrázku 4 této normy. poměr a1 / d 0 mm/10 mm, b / d 6 mm/10 mm 6,, tomu odpovídá k1 0,6 poměr a1 / d 40 mm/10 mm 4, b / d 6 mm/10 mm 6,, tomu odpovídá k1 0,78 Účinná vzdálenot mezi dílčími ouběžnými vodiči: a 1 1 k1 k 1 0,6 0,78 a1 a 1 0,0 0,04 Síly mezi dílčími vodiči: 0,00 m 7 0 ip l ,5 F ,1 N. n a. 0, Namáhání vodiče a íly na podpěry 1

13 Výpočet může být proveden podle náledujících článků a Zjednodušená metoda Moment etrvačnoti dílčího vodiče: bd. 0, 06.0, 01 J 5, 5.10 m Průřezový modul hlavního vodiče: Pro výpočet průřezového modulu Z hlavního vodiče loženého ze dvou a více dílčích vodičů e měrem zatížení podle obrázku b e použije tabulka 5 normy ČSN EN Pro tuto konfiguraci vychází: 5 Z 1,98. b. d 1,98.0,06.0,01 1, m Průřezový modul dílčího vodiče: Průřezový modul e hoduje hodnotu vypočtenou pro příklad 1 varianta A: 6 1,05.10 m Z Ohybové napětí způobené ilami mezi hlavními vodiči: V. V r 1 podle ČSN EN , tabulka 0,7 podle ČSN EN , tabulka F. l 791,8.1 m V V 8. Z 8.1, m. r.. 1.0, 7. 5, 79 MPa 5 Ohybové napětí způobené ilami mezi dílčími vodiči: V. Vr 1 podle ČSN EN , tabulka Fl. 76,1.0,5 V. Vr. 1.,68 MPa Z 16.1, Výledné ohybové napětí v materiálu přípojnice: tot m 5,79,68 8,47 MPa Přípojnice jou odolné vůči zkratové íle, jetliže qr. tot p0, pro tento případ Rp0, 8,47 MPa 1,5.40 = 60 MPa vyhovuje tot 8,47 MPa 40 MPa vyhovuje 1

14 Ohybové íly na podpěrky: Dynamická íla F d e vypočítá podle vztahu: F V. V.. F d F r m Podle ČSN EN , tabulky pro maximální hodnotu R p0, a trojfázový zkrat 8,47 0,7 0, ,8. 0,8.80 tot R p 0, a proto V V 0,8. R 0,8.80 p0, F. r,5 tot 8,47 Síly na vnější podpěrky: Pro vnější podpěrky platí podle ČSN EN , tabulky A 0,4 F V. V.. F, 5.0, 4.791,8 71,6 N d F r A m Síly na vnitřní podpěrky: Pro vnitřní podpěrky platí podle ČSN EN , tabulky B 1,1 F V. V.. F,5.1,1.791,8 1959,7 N d F r B m Podrobná metoda Součinitel γ: Pro nebo více polí platí podle ČSN EN , tabulky,56 Součinitel c: Podle ČSN EN , obrázku c pro k = a poměr mz 1, 6.0, 06. 0,04 n. m. l.1,6.1 Vychází c = 0,97 14

15 Vlatní kmitočet f c a oučinitelé V F, V r a V σ : 10 9 EJ., , 5.10 fc c.. 0, Hz l m 1 1,6 f c f 5 1,04 50 Z poměru f c /f vyplývají podle ČSN EN , obrázku 4 a 5 náledující hodnoty oučinitelů: V 1,8, V 1, V 1 F r Vlatní kmitočet f c a oučinitelé V r a V σ : 10 9 EJ., , 5.10 fc c... 14,5 Hz l m 0,5 1, 6 f c 14,5 4,9 f 50 Z poměru f c /f vyplývají podle ČSN EN , obrázku 4 a 5 náledující hodnoty oučinitelů: V 1, 1 r V Ohybové napětí vodiče: F. l 791,8.1 m V V 8. Z 8.1, m. r , 7. 5, 79 MPa 5 Fl. 76,1.0,5 V. Vr. 1.1.,68 MPa Z 16.1, tot m 5,79,68 8,47 MPa Síly na vnější podpěrky: Pro vnější podpěrky platí podle ČSN EN , tabulky A 0,4 F V. V.. F 1,8.1.0, 4.791,8 570,1 N d F r A m Síly na vnitřní podpěrky: Pro vnitřní podpěrky platí podle ČSN EN , tabulky B 1,1 F V. V.. F 1,8.1.1,1.791,8 1567,7 N d F r B m 15

16 5. Vyhodnocení metoda zjednodušená podrobná odolnot přípojnic proti zkratové íle vyhovuje vyhovuje ohybové napětí 8,47 MPa 8,47 MPa dynamická íla na vnější podpěrky 71 N 570 N dynamická íla na vnitřní podpěrky 1960 N 1568 N 16

17 Příklad Mechanické účinky na zařízení 110 kv trubkovými vodiči Výpočet je proveden pro dvě varianty trojfázové přípojnice ytému 110 kv e dvěma rozpětími za ebou. Varianty e liší upevněním fázového vodiče na třední podpěrný izolátor. V první variantě je použita kluzná vorka rozdělující trubkový vodič na dva amotatné vodiče (obrázek 7), ve druhé variantě pevná průběžná vorka (obrázek 8). l l a a obrázek 6: Půdoryné upořádání k příkladu h i h l l obrázek 7: Řez upořádání k příkladu použitím kluzné vorky uprotřed (varianta A) 17

18 h i h l l obrázek 8: Řez upořádání k příkladu použitím pevné vorky uprotřed (varianta B) 1. Vtupní údaje Sytém: Nejvyšší provozovací napětí Jmenovité napětí ítě Jmenovitý kmitočet Jmenovitá výdržná napětí Jmenovitý zkratový proud Jmenovitý nárazový proud Doba zkratu Min. vzdušná vzdálenot Trojpólový OZ: 1 kv 110 kv 50 Hz 0/550 kv I k = 1,5 ka i p = 80 ka T k = 0, mm ano Rozpětí: Počet rozpětí: Délka jednoho rozpětí (obě tejně dlouhá): l = 5 m Fázová rozteč a = m Výška izolátoru e vorkou h i = 1, m Výška podpěry (celková) h = 4 m Vodič: Trubkový vodič 100x5, materiál AlMgSi 0,5 Hmotnot na jednotku délky: m = 4,0 kg/m Vnější průměr: D = 100 mm Tloušťka těny: = 5 mm Modul pružnoti v tahu: E = 70 GPa Mez průtažnoti*: R p0, = 10 MPa * zadána pouze jedna hodnota 18

19 . Vrcholová íla mezi hlavními vodiči při trojfázovém zkratu Výledky jou hodné pro varianty A i B. Účinná vzdálenot mezi vodiči: Pro vodiče kruhovým průřezem platí: am a m Síly mezi vodiči: F l N m ip am. Namáhání vodiče a íly na podpěry Výpočet může být proveden podle náledujících článků a Zjednodušená metoda Moment etrvačnoti: J. D d. 0,1 0, 09 1, m Průřezový modul: 6 J 1, Z,7.10 m D 0,1 Ohybové napětí vodiče: 5 V. V r 1,8 podle ČSN EN , tabulka Varianta A: 1 podle ČSN EN , tabulka (pro variantu A e použije upořádání A) Varianta B: 0,7 podle ČSN EN , tabulka (pro variantu B e použije upořádání D) Fm. l Varianta A: tot m V. Vr.. 1,8.1. 9,5 MPa 5 8. Z 8., Varianta B: tot m 1,8.0, 7. 67, 41 MPa 5 8.,

20 Přípojnice jou odolné vůči zkratové íle, jetliže qr. tot p0, Pro kruhový průřez (viz. ČSN EN , tabulka 4)..0, ,1 D q 1, 7. 1, , D 0,1 Tedy qr. p0, 1,9.10 MPa 160,8 MPa. Varianta A: 9,5 MPa 160,8 MPa vyhovuje tot m Varianta B: 67, 41 MPa 160,8 MPa vyhovuje tot Ohybové íly na podpěrky: Dynamická íla F d e vypočítá podle vztahu: m F V. V.. F d F r m Podle ČSN EN , tabulky pro R p0, a trojfázový zkrat ( i bez OZ): Varianta A: 9,5 0,7 0,96 1 0,8. 0,8.10 tot R p 0, 0,8. Rp0, 0,8.10 tomu odpovídá VF. Vr 1,04 9,5 tot Varianta B: 67,41 0,7 0, ,8. 0,8.10 tot R p 0, 0,8. Rp0, 0,8.10 tomu odpovídá VF. Vr 1,4 67,41 Síly na vnější podpěrky: tot Varianta A: Pro vnější podpěrky platí podle ČSN EN , tabulky A 0,5 F V. V.. F 1,04.0, N d F r A m 0

21 Varianta B: Pro vnější podpěrky platí podle ČSN EN , tabulky A 0,75 F V. V.. F 1,4.0, N d F r A m Síly na vnitřní podpěrky: Varianta A: Pro vnitřní podpěrku platí podle ČSN EN , tabulky B 0,5. Protože ilové půobení na podpěrku je z obou tran, je nutné výledek vynáobit dvěma. F. V. V.. F.1,04.0, N d F r B m Varianta B: Pro vnitřní podpěrku platí podle ČSN EN , tabulky B 1,5 F V. V.. F 1, 4.1, N d F r A m Ohybové momenty: Varianta A: Ohybový moment v patě vnějšího podpěrného izolátoru: M F. h , 1,87 kn.m ia da i Ohybový moment v patě vnější noné kontrukce (toličky): M F. h ,764 kn.m A da Ohybový moment v patě vnitřního podpěrného izolátoru: M F. h 88.1,,747 kn.m ib db i Ohybový moment v patě vnitřní noné kontrukce (toličky): M F. h ,58 kn.m B db Varianta B: Ohybový moment v patě vnějšího podpěrného izolátoru: M F. h , 1,919 kn.m ia da i Ohybový moment v patě vnější noné kontrukce (toličky): M F. h ,904 kn.m A da Ohybový moment v patě vnitřního podpěrného izolátoru: M F. h , 6,9 kn.m ib db i Ohybový moment v patě vnitřní noné kontrukce (toličky): M F. h ,67 kn.m B db 1

22 .1.. Podrobná metoda Součinitel γ: Varianta A: Pro tuto variantu (konfiguraci A) platí podle ČSN EN , tabulky 1,57 Varianta B: Pro tuto variantu (konfiguraci D) platí podle ČSN EN , tabulky,45 Vlatní kmitočet f c a oučinitelé V F, V r a V σ : Varianta A: Varianta B: f f c f c f c f c f 10 6 EJ. 1, , ,75 Hz l m 5 4,0 10,75 0, , , ,78 Hz 5 4,0 16,78 0, Z poměru f c /f a 1,795 vyplývají podle ČSN EN , obrázku 4 náledující 1,5. hodnoty oučinitelů: Varianta A: VF 0,785, Vr 1,41, V 0,69 Varianta B: VF 0,9, Vr 1,9, V 0,797 Ohybové napětí vodiče: Fm. l Varianta A: tot m V. Vr.. 0, 69.1, ,1 MPa 5 8. Z 8., Varianta B: tot m 0, 797.1, 9.0, 7. 8,56 MPa 5 8.,7.10 Síly na vnější podpěrky: Varianta A: Pro vnější podpěrky platí podle ČSN EN , tabulky A 0,5 Fd VF. Vr. A. Fm 0,785.1,41.0, N Varianta B: Pro vnější podpěrky platí podle ČSN EN , tabulky A 0,75 F V. V.. F 0,9.1, 9.0, N d F r A m

23 Síly na vnitřní podpěrky: Varianta A: Pro vnitřní podpěrku platí podle ČSN EN , tabulky B 0,5. Protože ilové půobení na podpěrku je z obou tran, je nutné výledek vynáobit dvěma. F. V. V.. F.0,785.1, 41.0, N d F r B m Varianta B: Pro vnitřní podpěrku platí podle ČSN EN , tabulky B 1,5 F V. V.. F 0,9.1, 9.1, N d F r A m Ohybové momenty: Varianta A: Ohybový moment v patě vnějšího podpěrného izolátoru: M F. h 154.1, 1,994 kn.m ia da i Ohybový moment v patě vnější noné kontrukce (toličky): M F. h ,16 kn.m A da Ohybový moment v patě vnitřního podpěrného izolátoru: M F. h 068.1,,988 kn.m ib db i Ohybový moment v patě vnitřní noné kontrukce (toličky): M F. h ,7 kn.m B db Varianta B: Ohybový moment v patě vnějšího podpěrného izolátoru: M F. h 108.1, 1,570 kn.m ia da i Ohybový moment v patě vnější noné kontrukce (toličky): M F. h ,8 kn.m A da Ohybový moment v patě vnitřního podpěrného izolátoru: M F. h 407.1, 5, 5 kn.m ib db i Ohybový moment v patě vnitřní noné kontrukce (toličky): M F. h ,108 kn.m B db

24 4. Vyhodnocení varianta A varianta B zjednodušená metoda podrobná metoda zjednodušená metoda podrobná metoda odolnot přípojnic proti zkratové íle vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje ohybové napětí 9,5 MPa 50,1 MPa 67,41 MPa 8,56 MPa dynamická íla na vnější podpěrky 1441 N 154 N 1476 N 108 N dynamická íla na vnitřní podpěrky 88 N 068 N 4918 N 407 N ohybový moment v patě vnějšího podpěrného izolátoru 1,87 kn.m 1,99 kn.m 1,9 kn.m 1,57 kn.m ohybový moment v patě vnější noné kontrukce (toličky) 5,76 kn.m 6,14 kn.m 5,90 kn.m 4,8 kn.m ohybový moment v patě vnitřního podpěrného izolátoru,75 kn.m,99 kn.m 6,9 kn.m 5,4 kn.m ohybový moment v patě vnitřní noné kontrukce (toličky) 11,5 kn.m 1, kn.m 19,7 kn.m 16,1 kn.m Poznámka č. 1: Z výše uvedených výledků vyplývá, že užití výkyvných typů vorek v tomto případě zrovnoměrňuje dynamické namáhání a klade tak menší nároky na podpěrky i kontrukce. Poznámka č. : Ohybové íly na podpěrky jou vztaženy k oe trubkového vodiče. Při výběru vhodného typu podpěrného izolátoru je třeba provét korekci obdobně jako v poznámce k příkladu 1. 4

25 Příklad 4 Mechanické účinky e zavěšenými vodiči bez izolačních závěů zařízení 110 kv Výpočet je proveden pro trojfázové propojení provedené pomocí ohebných přípojnic jedním lanovým vodičem AlFe na fázi měnící e vzdálenotí mezi vodiči. Kotevní body jou podpěrné izolátory umítěné na ocelové kontrukci a na vrchní čáti okna tání tranformátoru. l r obrázek 9: Řez polem ytému volně zavěšenými lany k příkladu 4 5

26 l z a 1 a a 1 a l r obrázek 10: Půdory pole ytému volně zavěšenými lany k příkladu 4 1. Vtupní údaje Sytém: Nejvyšší provozovací napětí Jmenovité napětí ítě Jmenovitý kmitočet Jmenovitá výdržná napětí Jmenovitý zkratový proud Jmenovitý nárazový proud Doba zkratu Min. vzdušná vzdálenot Min. vzdušná vzdálenot při zkratu 1 kv 110 kv 50 Hz 0/550 kv I k = 1,5 ka i p = 80 ka T k = 0, mm 550 mm 6

27 Rozpětí: Počet rozpětí: 1 Délka jednoho rozpětí (obě tejně dlouhá): l = 8,5 m Fázová rozteč na počátku rozpětí a 1 = 1,5 m Fázová rozteč na konci rozpětí a = m Celková pérová kontanta rozpětí S = 100 N/mm Vodič: 758-AL1/4-ST1A Modul pružnoti E = 6, GPa Součinitel tepelné roztažnoti α =, K -1 Hmotnot vodiče na metr m =,464 kg.m -1 Materiál vodiče AlFe Průřez dílčího vodiče A = 801, mm Průřez Al dílčího vodiče A Al = 758,1 mm Průměr dílčího vodiče d = 6,5 mm Vtupy ze tatických výpočtů rozpětí: Statické výpočty byly provedeny pro max. oový tah 1,5 kn montážní tolerancí 10%. Jako výchozí hodnoty pro výpočet kritických zkratů, které je třeba ověřit výpočtem, polouží výledky tatických výpočtů pro maximální výpočtovou teplotu (+80 C) a základní hodnotu tahu (1,5 kn/1,1 = 1,64 kn) a také pro minimální výpočtovou teplotu (-0 C) a zvýšenou hodnotu tahu (1,5 kn). Statické výpočty prováděné pro jednotlivé zatěžovací tavy nejou předmětem této normy. zatěžovací tav maximální výpočtová teplota (+80 C) a základní hodnota tahu (1,64 kn) minimální výpočtová teplota (-0 C) a zvýšená hodnota tahu (1,5 kn) tatický tah ve vodiči F t délka lana l c 614 N 8,54 m 950 N 8,507 m Pro účely výpočtu bude potupováno dle zadaných hodnot. Norma ČSN EN připouští tanovení l c = l r.. Výpočet tahových il během a po zkratu Ekvivalentní fázová rozteč: Ekvivalentní fázovou rozteč vypočítáme podle přibližného vztahu a1 a 1,5 a 1,75 m Je možné využít přenější vztah (repektující třední hodnotu íly půobící mezi vodiči), který e výrazněji liší pro velké diference fázových roztečí, pro tento případ je však a a a 1 a ln a 1 1,5 1,78 m ln 1,5 7

28 Elektromagnetická íla na jednotku délky: I ,5.10.0, 75. k F.0, , 67 N.m. a. 1, 78-1 Parametr r: F 85, 67 r,581 mg., 464.9,81 Úhel výledné íly δ 1 : arctg 1 arctg r,581 74, 41 Ekvivalentní tatické průhyby b c,-0 a b c80 : b b c, 0 c,80 m. g. lc, 0,464.9,81.8,507 0,75 m 8. F t, 0 m. g. l80,464.9,81.8,54 0,54 m 8. F t,80 Doby kmitání T,-0 a T 80 : T T b, 0 0, ,8. c.. 0,8. 0, g 9,81 b,80 0,54.. 0,8. c.. 0,8. 1,0666 g 9,81 Protože Tk 0,5 0,4 0, 4.0,8550 0,4. T 0 bude dále počítáno Tk 1, 0 0,4 a protože Tk 0,5 0, 466 0, 4.1,0666 0,4. T80 bude dále počítáno T 1,80 0,466 k Výledné doby kmitání T re,-0 a T re,80 : T T T 0,8550 0, r. 1. 1, T 0 1,0666 0, ,41 1 r. 1. 1, re, ,41 re,80 8

29 Normované tuhoti N -0 a N 80 a kutečné moduly pružnoti E,-0 a E,80 : Protože F 950 1, MPa 5.10 MPa bude kutečný modul pružnoti t, A 8, pro teplotu -0 C menší, a to F t, E, 0 E. 0, 0, 7.in.90 E. 0, 0, 7.in A. fin 8, ,14 GPa Obdobně F 614 7, MPa 5.10 MPa a proto t, A 8, F t, E,80 E. 0, 0, 7.in.90 E. 0, 0, 7.in A. fin 8, ,740 GPa Normované tuhoti jou: N 0 1, N S. l E. A 10.8,507, , N 0, , N S. l80 E,80. A 10.8,54 1, ,01.10 Součinitelé napjatoti ζ -0 a ζ 80: m. g. l, 464.9,81.8,516 1, Ft, 0. N ,6.10 m. g. l, 464.9,81.8,54 6, Ft,80. N ,6.10 Úhly vychýlení na konci zkratu δ k,-0 a δ k,80 : Protože T T k1, 0 re, 0 0,4 0, 689 0,5, výpočet e provádí náledovně: 0, 4961 k, , ,8 Tk 1,80 0, 466 Protože 0, ,5 : T 0, 6176 k,80 1 re,80..74, ,8 k,80 k, 0 k fin fin

30 Určení oučinitelů χ -0 a χ 80: Protože k, 0 148,8 90 bude 0 1 r 1,581,581 Protože k,80 148,8 90 bude také 80 1 r 1,581, Maximální úhly vychýlení δ m,-0 a δ m,80 : Protože 0 80,581 0,985, bude m m, 0 m, Určení oučinitelů φ -0 a φ 80: Protože T 0,4 0,140 0, 4961 T 4 4 re, 0 k1, 0 bude r , ,1500 0, 6176 Tre,80 Protože Tk 1,80 0, 466 0,1544 bude 4 4 r , , Určení oučinitelů ψ -0 a ψ 80: Součinitele ψ mohou být určeny z kubické rovnice nebo odčteny z obrázku 7, normy ČSN EN pro tento případ vychází: 0 0,484 a 80 0,685 Tahová íla během zkratu F t,-0 a F t,80 : t, 0 t, 0 0 F 1,1. F. 1. 1, , 484.8, N F 1,1. F. 1. 1, ,685.8, N t,80 t,

31 Tahová íla po zkratu F f,-0 a F f,80 (pád vodiče): Pro -0 C a pro 80 C jou plněny obě podmínky pro obě teploty r,581 0,6 a a proto m F F m 180 1,. F , , N f, 0 t, 0 0 m 180 1,. F , , N f,80 t, Výpočet minimální vzdušné vzdálenoti Náledující výpočty týkající e minimální vzdušné vzdálenoti berou v úvahu pouze tav při +80 C, při kterém je její hodnota vždy vyšší než při -0 C. Určení oučinitele ε ela : N. F F 1, , 6.10 ela 80 t,80 t,80 Určení oučinitele ε th : 6 0, 6176 Tre,80 Protože Tk 1,80 0, 466 0, A / A A / A A 758,1/ 801, 758,1 17,59 6, bude a protože Al Fe Al Al c th,7.10 m.a. a tedy th I T k re, ,5.10 0, th.., , A 4 8, c Určení oučinitele C D : C l 80 8,54 5 D 1.. th ela 1. 6, , ,95 8 b c,80 8 0,54 Určení oučinitele C F : Protože r,581 1,8 C 1,15 F 1

32 Určení horizontální výchylky b h : Protože e jedná o rozpětí volně zavěšenými vodiči na podpěrných izolátorech a m b C. C. b 1,15.1,95.0,54 0,5667 m h F D c,80 Určení minimální vzdušné vzdálenoti a min : amin a. b h 1,78.0,5667 0,6046 m 4. Vyhodnocení tav -0 C, max. tah 80 C, zákl. tah íla během zkratu F t 4,7 kn 4,1 kn íla po zkratu F f 4, kn 5, kn min. vzdušná vzdálenot a min mm Protože 605 mm > 550 mm je zavěšení lan z hledika dokoku vyhovující podle ČSN 01. Extrémní ilové namáhání izolátorů a připojovacích mít vodičů e odvodí jako maximum z 1,5.F t, 1,0.F f a 1,0.F pi. V tomto případě je toto maximum rovno 1,5.F t,-0 = 1,5.4,7 = 7,1 kn. Součinitel 1,5 bere v úvahu, že energie kmitání je pohlcena hmotou izolátorů. U izolátoru je třeba ještě provét korekci na ílu půobící na hlavu izolátoru (podle poznámky č. 1 k příkladu č. 1). Dovolené hodnoty udané výrobcem pak muí být větší než tato íla. Poznámka č. 1 Není-li pérová kontanta S známa, připouští e podle ČSN EN , čl...1, rovnice (5) použít hodnotu S = 10 5 N/m = 100 N/mm.

33 Příklad 5 Mechanické účinky na lanové vodiče izolačními závěy zařízení 0 kv Výpočet je proveden pro trojfázové upořádání přípojnic 0 kv e dvěma lanovými vodiči ve vazku podle obrázku 11. V rozpětí jou čtyři oamělá zatížení, která předtavují kleačky a přeponky. l z l z l z4 l z1 l i h m z1 m z l c m z m z4 l r obrázek 11: Řez polem lanového přetahu k příkladu 5 1. Vtupní údaje Sytém: Nejvyšší provozovací napětí Jmenovité napětí ítě Jmenovitý kmitočet Jmenovitá výdržná napětí Jmenovitý zkratový proud Jmenovitý nárazový proud Doba zkratu Min. vzdušná vzdálenot Min. vzdušná vzdálenot při zkratu 45 kv 0 kv 50 Hz 460/1050 kv I k = 1,5 ka i p = 80 ka T k = 0,5 100 mm 1050 mm Rozpětí: Celková délka rozpětí: Fázová rozteč Převýšení Pérová kontanta na obou koncích upnutí l r = 54 m a = 4,6 m h = 0,7 m S = 500 N/mm Vodič: x 6-AL1/59-ST1A Modul pružnoti E = 74, GPa Součinitel tepelné roztažnoti α = 1, K -1 Hmotnot dílčího vodiče na metr m = 1,46 kg.m -1 Materiál vodiče AlFe Průřez dílčího vodiče A = 41,1 mm

34 Průřez Al dílčího vodiče A Al = 61,9 mm Průměr dílčího vodiče d = 6,7 mm Počet dílčích vodičů n = Oová vzdálenot dílčích vodičů a = 0, m Vzdálenot mezi rozpěrkami l = 16 m (průměrná vzdálenot mezi rozpěrnými body) Izolátorová etava: S66099HX00 Délka etavy Hmotnot etavy l i =,56 m m i = 70,4 kg Oamělá zatížení: Zatížení 1 l z1 =,5 m m z1 = 40 kg Zatížení l z =,5 m m z = 1 kg Zatížení l z = 4,0 m m z = 1 kg Zatížení 4 l z4 = 50,5 m m z4 = 40 kg Vtupy ze tatických výpočtů rozpětí: Statické výpočty byly provedeny pro max. oový tah 15 kn montážní tolerancí 0%. Jako výchozí hodnoty pro výpočet kritických zkratů, které je třeba ověřit výpočtem, polouží výledky tatických výpočtů pro maximální výpočtovou teplotu (+80 C) a základní hodnotu tahu (15 kn/1, = 1,5 kn) a také pro minimální výpočtovou teplotu (-0 C) a zvýšenou hodnotu tahu (15 kn). V prvém případě e jako kritický parametr zpravidla projevuje minimální vzdušná vzdálenot, ve druhém pak ilové účinky (neplatí to ovšem univerzálně!). Statické výpočty prováděné pro jednotlivé zatěžovací tavy nejou předmětem této normy. zatěžovací tav maximální výpočtová teplota (+80 C) a základní hodnota tahu (1,5 kn) minimální výpočtová teplota (-0 C) a zvýšená hodnota tahu (15 kn) tatický tah ve vodiči F t délka lana l c celková délka řetězce l 6540 N 47,1 m 54,7 m 90 N 47,00 m 54,16 m Pro účely výpočtu bude potupováno dle zadaných hodnot. Norma ČSN EN připouští tanovení l c = l r.l i a l = l r.. Výpočet tahových il během a po zkratu Elektromagnetická íla na jednotku délky: I , , , 75. k l. c F.0, , 08 N.m. a l. 4, 6 54, , I , , , 75. k l. c F.0, , 09 N.m. a l. 4, 6 54, ,

35 Výledná hmotnot na jednotku délky dílčího vodiče: m m m m m m , 46, 760 kg.m z1 z z z4 c, 0 mc nl. c, 0.47, 00 m m m m , 46, 754 kg.m z1 z z z4 c,80 mc nl. c,80.47, Parametr r: r F 8, n. m c, 0. g., 760.9,81 r F 8, n. m c,80. g., 754.9,81 0,518 0,50 Úhel výledné íly δ 1 : arctg arctg 1, 0 arctg r 0 0,518 7, 41 1,80 arctg r80 0,5 7, 49 Ekvivalentní tatické průhyby b c,-0 a b c80 : b b c, 0 c,80 n. m c, 0. g. l 0., 760.9,81.54,16,157 m 8. F 8.90 t, 0 n. m c,80. g. l80., 754.9,81.54,7,05 m 8. F t,80 Doby kmitání T,-0 a T 80 : T T b, 0, ,8. c.. 0,8.,66 80 g 9,81 b,80,05.. 0,8. c.. 0,8.,14 g 9,81 Protože Tk 0,5 1,054 0, 4.,66 0,4. T 0 i Tk 0,5 1, 54 0, 4.,14 0,4. T80 bude dále počítáno T 1 T 0,5 k k Výledné doby kmitání T re,-0 a T re,80 : T T,66, re, 0 4 1, 0 4 7,41 1 r 1 0,

36 T T,14, re,80 4 1,80 4 1,49 1 r 1 0, Normované tuhoti N -0 a N 80 a kutečné moduly pružnoti E,-0 a E,80 : Ft, Protože 1, MPa 5.10 MPa 4 fin bude kutečný modul na..4, pružnoti pro teplotu -0 C menší, a to F t, 0 90 E, 0 E. 0, 0, 7.in.90 E. 0, 0, 7.in na.. fin.4, ,74 GPa Obdobně F , MPa 5.10 MPa a proto t, , na F t, E,80 E. 0, 0, 7.in.90 E. 0, 0, 7.in na.. fin.4, ,806 GPa Protože počáteční i koncová kontrukce nemá žádné další navazující rozpětí, je výledná pérová kontanta rovna fin S v S N.mm S1 S -1 V tomto případě e jedná o kontrukce e tejným S. Výledná pérová kontanta je potom poloviční. Obě kontrukce tedy připívají ke kontrakci rozpětí tejným dílem. Normované tuhoti jou: N 0 1, N S. l n. E. A, ,16., , N v 0, , N Sv. l80 n. E,80. A, ,7., , Součinitelé napjatoti ζ -0 a ζ 80: n. mc, 0. g. l 0., 760.9,81.54,16, Ft, 0. N , n. mc,80. g. l80., 754.9,81.54,7 8, Ft,80. N ,

37 Úhly vychýlení na konci zkratu δ k,-0 a δ k,80 : Protože Tk 0,5 0,198 0,5, výpočet e provádí náledovně: T,519 re, 0 T k k, 0 1, 0. 1 co 60. 7,41. 1 co 60.0,198 18,68 T re, 0 Tk 0,5 Protože 0,167 0,5 : T,995 k,80 1,80 re,80 T k. 1 co 60. 7,49. 1 co 60.0,167 1,79 T re,80 Určení oučinitelů χ -0 a χ 80: Protože 0 k, 0 18,68 90 bude 0 0, 0 k 1 r.in 10,518.in 18,68 0,84 Protože 0 k,80 1,79 90 bude také 80 80,80 k 1 r.in 10,50.in 1,79 0,876 Maximální úhly vychýlení δ m,-0 a δ m,80 : Protože 0, ,84 1, bude m, 0.1, 5.arcco 0.1, 5.arcco 0,84 41,88 Protože 0, ,876 1, bude také m,80.1, 5.arcco 80.1, 5.arcco 0,876 6, 06 Určení oučinitelů φ -0 a φ 80: Protože T,519 T 4 4 re, 0 k 0,5 0, 69 bude r k k..in co 1. 0,518.in 18,68 co 18,68 1 0,40 0 0, 0, 0,995 Tre,80 Protože Tk 0,5 0, 749 bude 4 4 r k k..in co 1. 0,50.in 1,79 co 1,79 1 0, ,80,80 Určení oučinitelů ψ -0 a ψ 80: Součinitele ψ mohou být určeny z kubické rovnice

38 nebo odčteny z obrázku 7, normy ČSN EN pro tento případ vychází: 0 0,841 a 80 0,95 Tahová íla během zkratu F t,-0 a F t,80 : F 1,1. F. 1. 1, ,841.0, N t, 0 t, F 1,1. F. 1. 1, ,95.0, N t,80 t, Tahová íla po zkratu F f,-0 a F f,80 (pád vodiče): Pro -0 C a pro 80 C platí r 0 0,518 0,6 a m, 0 41,88 70 r80 0,50 0,6 a,80 6,06 70 m a tedy není plněna ani jedna z podmínek pro obě teploty a proto tuto ílu pro další výpočty a vyhodnocení neuvažujeme.. Výpočet minimální vzdušné vzdálenoti Náledující výpočty týkající e minimální vzdušné vzdálenoti berou v úvahu pouze tav při +80 C, při kterém je její hodnota vždy vyšší než při -0 C. Určení oučinitele ε ela : N. F F 1, ,77.10 ela 80 t,80 t, Určení oučinitele ε th :,995 Tre,80 Protože Tk 0,5 0, A / A A / A A 61,9/ 41,1 61,9 6,11 6, bude a protože Al Fe Al Al c th,7.10 m.a. a tedy I k 19 1, th cth.. Tk, ,5 1, na..4,

39 Určení oučinitele C D : C l 80 54,7 4 4 D 1.. th ela 1. 1,889.10, , 07 8 b c,80 8,05 Určení oučinitele C F : Protože r 80 0,50 0,8 C 1,05 F Určení horizontální výchylky b h : Protože e jedná o rozpětí z izolačními závěy a m,80 6,06 7, 49 1,80 b C. C. b.in 1,05.1,07.,05.in 7,49 1,519 m h F D c,80 1,80 Určení minimální vzdušné vzdálenoti a min : amin a. b h 4,6.1,519 1,56 m 4. Výpočet kontrakční íly vazku Určení oučinitele ν 1 : a d m , 0,067.,760 f ,196 in 1 in , n..... n a. 0, c, 0 1, I k n a d m , 0,067.,754 f ,19 in 1 in , n..... n a. 0, c,80 1, I k n Určení oučinitele ν : Součinitel ν lze určit z ČSN EN , obrázku 9 nebo vypočítat analyticky jako: d / / 1 a a d 0,/ 0,067 0,/ 0, , arctan / in a d in arctan 0, / 0, n 9

40 Určení oučinitele ν : 80 Součinitel ν lze určit z ČSN EN , obrázku 8 jako funkce ν 1 a κ ( 1,795 ) 1,5. nebo vypočítat analyticky jako: ftpi in in... ft. pi f f e.in 4.. f. Tpi f. T pi f T f T 8.. f..in co... in f... e 1.. f... f. Tpi.. f. T pi in.. f..co ft. pi pi pi f... ft. pi kde τ je čaová kontanta ítě a může být vypočítána jako.. f 1,0.ln, 1,1 0,98 a arctan.. f. ft je řešení vztahu 1 ft. pi.. pi Hodnotu tak obdržíme jako řešení outavy dvou trancendentních rovnic pro neznámé a ft. pi. Výpočtem bylo zjištěno:, 0,077 a,80,075 Určení zkratové íly Fν: F, 0 F, I k l, , , 077 n N. n a. 0, 0, I k l, , , 075 n N. n a. 0, 0, 84 Určení oučinitele napjatoti ε t : F. l. N , ,5.. in 1,5.. in 1,06 7 t, 0 0 t, 0 a d n 0, 0,067 F. l. N , ,5.. in 1,5.. in 9,004 7 t,80 80 t,80 a d n 0, 0,067 40

41 Určení oučinitele napjatoti ε pi : F. l. N , ,75... in 0,75... in , 0 0 pi, 0 n a d n 0, 0,067 F. l. N , ,75... in 0,75... in ,80 80 pi,80 n Určení parametru j: a d n 0, 0,067 j 1776 pi, t, 0 11, 06 j 1841 pi, t,80 19, ,596 1,567 V obou případech je j 1 a dochází tak k účinnému evření vodičů. Dále e potupuje podle... normy ČSN EN Určení oučinitele ξ: Součinitel e určí buď z obrázku 10 normy ČSN EN nebo jako řešení rovnice. 0 t pi V tomto případě vycházejí 0 9,14 a 80 9,876 Určení oučinitele ν 4 : a d 0, 0, ,491 d 0, 067 Určení oučinitele ν e : in I arctan k l 4 1 e, , 0.. n n n N n a d , , , , 0, ,485 in arctan 6, ,14 6,

42 in I arctan k l 4 1 e, ,80.. n n n N n a d , , , , 0, ,65 in. arctan 6, ,876 6,491 4 Určení kontrakční íly F pi : 1 F F 1,485 F , N 1, 06 e,80 1,65 Ft , N t,80 9,004 e, 0 pi, 0 t, 0 0 t, 0 pi,80, Vyhodnocení tav -0 C, max. tah 80 C, zákl. tah íla během zkratu F t 1,0 kn 9,1 kn íla po zkratu F f - - kontrakční íla F pi 19,4 kn 16, kn min. vzdušná vzdálenot a min mm Protože 156 mm > 1050 mm je zavěšení lana z hledika dokoku vyhovující podle ČSN 01. Extrémní ilové namáhání je maximum z vypočtených il F t, F f a F pi. V tomto případě maximum natává při zvýšeném tahu -0 C a kontrakci vazku F pi,-0 = 19,4 kn. Pro izolátory a pojovací armatury muí být dovolené hodnoty udané výrobcem větší než tato íla. Pro kontrukce e muí počítat touto hodnotou jako tatickým zatížením. Z hledika tatických výpočtů pro kontrukce e však nejedná o tatické zatížení trvalé (jako je například tatický výpočet napínání lana), ale tatické zatížení dočané, které klade nižší nároky na celkové zatížení kontrukce. Při navrhování kontrukcí pro trojfázové obvody e dovoluje zohlednit fakt, že íly F t a F f půobí pouze ve dvou fázích a třetí je vytavena pouze tatickému tahu F t. Vzhledem k faktu, že kontrakční íla F pi nepůobí u trojfázových obvodů v jeden okamžik, ale je v každé fázi čaově pounuta, povoluje e při návrhu kontrukce počítat e zatížením od F pi pouze ve dvou fázích a třetí je vytavena pouze tatickému tahu F t. Pro základy kontrukcí platí podle 7/15/CDV tytéž předpoklady jako pro kontrukce. U monolitických základů e díky jejich etrvačnoti a dynamickému charakteru zkratu při jejich návrhu nemuí tyto íly zohledňovat. Potačí, jetliže e při návrhu základů vycházelo ze zatěžovacích tavů (extrémní teplota, vítr, námrazek apod.). 4

43 Poznámka č. 1 Pérová kontanta S je v těchto výpočtech vztažena na jednu řetězovku, nikoli na celou kontrukci! V případě, že je pérová kontanta vztažena ke kontrukci je nutné ji vydělit počtem upnutých řetězovek (v jednom měru). Dokument 7/15/CDV uvádí typické hodnoty pérových kontant vztažených na jednu kontrukci (S k ) podle běžně užívaných kontrukcí na jednotlivých napěťových hladinách. napěťová hladina S k 1 kv N/mm 45 kv N/mm 40 kv N/mm Dříve používaná pérová kontanta ρ uváděná v [m/n] je převrácenou hodnotou S. Poznámka č. Pro více tejných rozpětí za ebou je možné uvažovat pérovou kontantou pro rozpětí dle náledujícího obrázku 1. S S. S.S obrázek 1: Pérové kontanty pro více rozpětí Poznámka č. Výpočty byly provedeny pro obě teploty i v případech, kdy jou rozdíly vypočtených veličin mezi tavy minimální. Týká e to všech výpočtů, kde e projevuje změna délky lana vlivem teploty. V běžných případech potačí počítat jednou (teplotně nezávilou) vtupní hodnotou l c. Potup uvedený výše je vhodnější pro programové zpracování. 4

44 Příklad 6 Mechanické účinky na lanové vodiče izolačními závěy zařízení 40 kv Výpočet je proveden pro trojfázové upořádání přípojnic 40 kv e třemi lanovými vodiči ve vazku podle obrázku 1. V rozpětí jou dvě oamělá zatížení, která předtavují kleačky a přeponky. l z l z1 l i m z1 l c l r m z obrázek 1: Řez polem lanového přetahu k příkladu 6 1. Vtupní údaje Sytém: Nejvyšší provozovací napětí Jmenovité napětí ítě Jmenovitý kmitočet Jmenovitá výdržná napětí Jmenovitý zkratový proud Jmenovitý nárazový proud Doba zkratu Min. vzdušná vzdálenot Min. vzdušná vzdálenot při zkratu 40 kv 400 kv 50 Hz 1050 kv (pínací impul, fáze-země) 1550 kv (pínací impul, fáze-fáze) 145 kv (atmoférický impul, fáze-země) 1665 kv (atmoférický impul, fáze-fáze) I k = 6 ka i p = 160 ka T k = 0,5 600 mm (vodič-kontrukce) 600 mm (vodič-vodič) 100 mm (vodič-kontrukce) 1800 mm (vodič-vodič) Rozpětí: Počet fázových vodičů v rozpětí n f = Počet tejných rozpětí za ebou n r = Celková délka rozpětí: l r = 6 m Fázová rozteč a = 6,5 m 44

45 Převýšení Pérové kontanty kontrukcí Ekvivalentní pérová kontanta na obou koncích upnutí h = 0 m S k = 000 N/mm nr. Sk.000 S 000 N/mm n Vodič: x 758-AL1/4-ST1A Modul pružnoti E = 6, GPa Součinitel tepelné roztažnoti α =, K -1 Hmotnot dílčího vodiče na metr m =,464 kg.m -1 Materiál vodiče AlFe Průřez dílčího vodiče A = 801, mm Průřez Al dílčího vodiče A Al = 758,1 mm Průměr dílčího vodiče d = 6,5 mm Počet dílčích vodičů n = Oová vzdálenot dílčích vodičů rovinné upořádání roztečemi a 1 = 0, m a = 0, m a 1 = 0,4 m Ekviv. oová vzdálenot dílčích vodičů a a. a. a 0,.0,.0,4 0,5 m Vzdálenot mezi rozpěrkami f 1 1 l = 5 m (jedna rozpěrka umítěná v polovině rozpětí) Izolátorová etava: ( články paralelně x články ériově) Délka etavy Hmotnot etavy l i = 6,18 m m i = 11,8 kg Oamělá zatížení: Zatížení 1 l z1 = 6, m m z1 = 0 kg Zatížení l z = 56,8 m m z = 60 kg Vtupy ze tatických výpočtů rozpětí: Obdobě jako v předchozím příkladě byly tatické výpočty provedeny pro max. oový tah 40 kn montážní tolerancí 10%. Jako výchozí hodnoty pro výpočet kritických zkratů, které je třeba ověřit výpočtem, polouží výledky tatických výpočtů pro maximální výpočtovou teplotu (+80 C) a základní hodnotu tahu (F tmax =40 kn/1,1 = 6,64 kn) a také pro minimální výpočtovou teplotu (- 0 C) a zvýšenou hodnotu tahu (40 kn). zatěžovací tav maximální výpočtová teplota (+80 C) a základní hodnota tahu (6,64 kn) minimální výpočtová teplota (-0 C) a zvýšená hodnota tahu (40 kn) tatický tah ve vodiči F t délka lana l c celková délka řetězce l N 50,99 m 6,195 m 1677 N 50,79 m 6,049 m Pro účely výpočtu bude potupováno dle zadaných hodnot. Norma ČSN EN připouští tanovení l c = l r.l i a l = l r. 45

46 . Výpočet tahových il během a po zkratu Elektromagnetická íla na jednotku délky: I ,79 0.0, 75. k l. c F.0, , 79 N.m. a l. 6,5 6, , I , , 75. k l. c F.0, ,8 N.m. a l. 6,5 6, , Výledná hmotnot na jednotku délky dílčího vodiče: m m m m 0 60,464,07 kg.m z1 z c, 0 mc nl. c, 0.50, 79 m m 0 60, 464, 019 kg.m z1 z c,80 mc nl. c,80.50, Parametr r: r F 7, n. m c, 0. g., 07.9,81 r F 7, n. m c,80. g., 05.9,81 0,88 0,81 Úhel výledné íly δ 1 : arctg arctg 1, 0 arctg r 0 0,88 9,64 1,80 arctg r80 0,81 9,7 Ekvivalentní tatické průhyby b c,-0 a b c80 : b b c, 0 c,80 n. m c, 0. g. l 0., 07.9,81.6, 049 1,97 m 8. F t, 0 n. m c,80. g. l80., 019.9,81.6,195,66 m 8. F t,80 Doby kmitání T,-0 a T 80 : T T b, 0 1, ,8. c.. 0,8.,11 80 g 9,81 b,80,66.. 0,8. c.. 0,8.,701 g 9,81 46

47 Protože Tk 0,5 0,848 0, 4.,11 0,4. T 0 i Tk 0,5 1,080 0, 4.,701 0,4. T80 bude dále počítáno T 1 T 0,5 k k Výledné doby kmitání T re,-0 a T re,80 : T T T,11 1, T80,701,44 4 1,80 4 9,7 1 r 1 0, re, 0 4 1, 0 4 9,64 1 r 1 0, re,80 Normované tuhoti N -0 a N 80 a kutečné moduly pružnoti E,-0 a E,80 : Ft, Protože 1,18.10 MPa 5.10 MPa 4 fin bude kutečný modul na..8, pružnoti pro teplotu -0 C menší, a to F t, E, 0 E. 0, 0, 7.in.90 E. 0, 0, 7.in na.. fin.8, , GPa Obdobně F , MPa 5.10 MPa a proto t, , na F t, E,80 E. 0, 0, 7.in.90 E. 0, 0, 7.in na.. fin.8, ,77 GPa Protože e jedná o dvě tejná navazující rozpětí, je možné pérovou kontantu jedné řetězovky vypočítat (viz. obrázek 1) jako fin S v Sk N.mm -1 n f nebo z ekvivalentního rozpětí (tj. jako jedno oamocené nenavazující rozpětí) S v S N.mm S1 S -1 Normované tuhoti jou: N 0, N S. l n. E. A , 049., , v 0,

48 N ,98.10 N Sv. l80 n. E,80. A ,195., , Součinitelé napjatoti ζ -0 a ζ 80: n. mc, 0. g. l 0., 07.9,81.6, 049 0, Ft, 0. N , n. mc,80. g. l80., 019.9,81.6,195, Ft,80. N ,98.10 Úhly vychýlení na konci zkratu δ k,-0 a δ k,80 : Protože Tk 0,5 0, 61 0,5, výpočet e provádí náledovně: T 1,919 re, 0 T k k, 0 1, 0. 1 co 60. 9,64. 1 co 60.0,61 4,8 T re, 0 Tk 0,5 Protože 0, 05 0,5 : T,44 k,80 1,80 re,80 T k. 1 co 60. 9,7. 1 co 60.0,05 8,58 T re,80 Určení oučinitelů χ -0 a χ 80: Protože 0 k, 0 4, 8 90 bude 0 0, 0 k 1 r.in 10,88.in 4, 8 0, 447 Protože 0 k,80 7,58 90 bude také 80 80,80 k 1 r.in 1 0,81.in 7,58 0,606 Maximální úhly vychýlení δ m,-0 a δ m,80 : Protože 0, , 447 0,766, bude m, 0 10.arcco 0 10.arcco 0, 447 7,7 Protože 0, ,606 0,766, bude také ,80 10 m.arcco arcco 0, 606 6,94 Určení oučinitelů φ -0 a φ 80: Protože T 1,919 T 4 4 re, 0 k 0,5 0, 478 bude 48

49 r ,88 1 0,8957,44 Tre,80 Protože Tk 0,5 0, 611 bude 4 4 r k k..in co 1. 0,81.in 8,58 co 8,58 1 0, ,80,80 Určení oučinitelů ψ -0 a ψ 80: Součinitele ψ mohou být určeny z kubické rovnice nebo odčteny z obrázku 7, normy ČSN EN pro tento případ vychází: 0 0,5899 a 80 0,855 Tahová íla během zkratu F t,-0 a F t,80 : F 1,1. F. 1. 1, ,5899.0, N t, 0 t, F 1,1. F. 1. 1, ,855.0, N t,80 t, PNE 041 ed. Tahová íla po zkratu F f,-0 a F f,80 (pád vodiče): Pro -0 C je plněno r 0 0,88 0,6 i, 0 7,7 70 a proto F m, 0 f, 0 1,. Ft, , , N m 7, Pro 80 C je plněno r 80 0,81 0,6, ale,80 6,94 70 a proto tuto ílu pro další výpočty a vyhodnocení neuvažujeme. m. Výpočet minimální vzdušné vzdálenoti Náledující výpočty týkající e minimální vzdušné vzdálenoti berou v úvahu pouze tav při +80 C, při kterém je její hodnota vždy vyšší než při -0 C. Určení oučinitele ε ela : N. F F, , ela 80 t,80 t,

50 Určení oučinitele ε th :,44 Tre,80 Protože Tk 0,5 0, A / A A / A A 758,1/ 801, 758,1 17,6 6, bude a protože Al Fe Al Al c th,7.10 m.a. a tedy I k th cth.. Tk, ,5 9, na..8, Určení oučinitele C D : C l 80 6, D 1.. th ela 1. 9, , , 08 8 b c,80 8,66 Určení oučinitele C F : Protože 0,8 r80 0,81 1,8 CF 0,97 0,1. r 0,97 0,1.0,81 1,05 80 Určení horizontální výchylky b h : Protože e jedná o rozpětí z izolačními závěy a m,80 6,94 9,7 1,80 b C. C. b.in 1,05.1,08.,66.in 9,7 1,651 m h F D c,80 1,80 Určení minimální vzdušné vzdálenoti a min : amin a. b h 6,5.1,651,198 m 4. Výpočet kontrakční íly vazku Určení oučinitele ν 1 : a d m ,5 0,065.,07 f ,747 in 1 in n..... n a. 0, 5 c, 0 1, I k n a d m ,5 0,065.,019 f ,745 in 1 in n..... n a. 0, 5 c,80 1, I k n 50

51 Určení oučinitele ν : Součinitel ν lze určit z ČSN EN , obrázku 9 nebo vypočítat analyticky jako: d / / 1 a a d 0,5/ 0,065 0,5/ 0, , arctan / in a d in arctan 0, 5/ 0, n Určení oučinitele ν : 160 Součinitel ν lze určit z ČSN EN , obrázku 8 jako funkce ν 1 a κ ( 1,801 ) 6. nebo vypočítat hodně jako v předchozím příkladě jako: ftpi in in... ft. pi f f e.in 4.. f. Tpi f. T pi f T f T 8.. f..in co... in f... e 1.. f... f. Tpi.. f. T pi in.. f..co ft. pi pi pi f... ft. pi kde τ je čaová kontanta ítě a může být vypočítána jako.. f 1,0.ln, 1,1 0,98 a arctan.. f. ft je řešení vztahu 1 ft. pi.. pi Hodnotu tak obdržíme jako řešení outavy dvou trancendentních rovnic pro neznámé a ft. pi. Výpočtem bylo zjištěno:, 0 0,900 a,80 1,89 Určení zkratové íly Fν: F, 0 F, I k l, ,900 n N. n a. 0, 5 0, I k l, ,89 n N. n a. 0,5 0,84 51

52 Určení oučinitele napjatoti ε t : F. l. N , ,5.. in 1,5.. in 1,60 8 t, 0 0 t, 0 a d n 0,5 0,065 F. l. N , ,5.. in 1,5.. in 9,005 8 t,80 80 t,80 a d n 0,5 0,065 Určení oučinitele napjatoti ε pi : F. l. N , ,75... in 0,75... in 1471,7 8, 0 0 pi, 0 n a d n 0,5 0,065 F. l. N , ,75... in 0,75... in 6 8,80 80 pi,80 n Určení parametru j: a d n 0,5 0,065 j 1471, 7 pi, t, 0 11,60 j 6 pi, t,80 19, ,1 18,06 V obou případech je j 1 a dochází tak k účinnému evření vodičů. Dále e potupuje podle... normy ČSN EN Určení oučinitele ξ: Součinitel e určí buď z obrázku 10 normy ČSN EN nebo jako řešení rovnice. 0 t pi V tomto případě vycházejí 0 8,5 a 80 1,59 Určení oučinitele ν 4 : a d 0,5 0, ,849 d 0, 065 5

53 Určení oučinitele ν e : in I arctan k l 4 1 e, , 0.. n n n N n a d , , , 5 0, ,578 in arctan 5, , 5 5, in I arctan k l 4 1 e, ,80.. n n n N n a d , , , 5 0, ,6 in. arctan 5, ,59 5,849 4 Určení kontrakční íly F pi : 1 1 F F 1,578 F , N 1,60 e,80 1,6 Ft , N t,80 9,005 e, 0 pi, 0 t, 0 0 t, 0 pi,80, Vyhodnocení tav -0 C, max. tah 80 C, zákl. tah íla během zkratu F t 5, kn 6, kn íla po zkratu F f 78,0 kn - kontrakční íla F pi 6,6 kn 55, kn min. vzdušná vzdálenot a min mm Protože 198 mm > 1800 mm je zavěšení lana z hledika dokoku vyhovující podle ČSN 01. Extrémní ilové namáhání je maximum z vypočtených il F t, F f a F pi. V tomto případě maximum natává při zvýšeném tahu -0 C a pádu vodiče F f,-0 = 78,0 kn. Záady vyplývající pro dimenzování izolátorů a kontrukcí jou tejné jako v předchozím příkladu. 5

přednáška č. 4 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Druhy zkratových proudů Tepelné účinky Dotykové napětí na uzemnění Silové účinky

přednáška č. 4 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Druhy zkratových proudů Tepelné účinky Dotykové napětí na uzemnění Silové účinky Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 4 Druhy zkratových proudů Tepelné účinky Dotykové napětí na uzemnění Silové účinky Ing. Jan Špetlík, Ph.D. ČVUT FEL Katedra elektroenergetiky E-mail: spetlij@fel.cvut.cz

Více

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ Podniková norm energetiky pro rozvod elektrické energie Konečný návrh ČEPS,.., ČEZ Ditribuce, E.ON CZ, E.ON Ditribuce, PREditribuce, ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST : PŘÍKLADY VÝPOČTŮ PNE 041 Třetí

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 4. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 4. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 4 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz -v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Výpočty parametrů: X s 1 3.

Více

přednáška č. 4 Elektrárny B1M15ENY Druhy zkratových proudů Tepelné účinky Dotykové napětí na uzemnění Silové účinky Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

přednáška č. 4 Elektrárny B1M15ENY Druhy zkratových proudů Tepelné účinky Dotykové napětí na uzemnění Silové účinky Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Elektrárny B1M15ENY přednáška č. 4 Druhy zkratových proudů Tepelné účinky Dotykové napětí na uzemnění Silové účinky Ing. Jan Špetlík, Ph.D. ČVUT FEL Katedra elektroenergetiky E-mail: spetlij@fel.cvut.cz

Více

Vyztužená stěna na poddajném stropu (v 1.0)

Vyztužená stěna na poddajném stropu (v 1.0) Vyztužená těna na poajném tropu (v.0) Výpočetní pomůcka pro poouzení zěné, vyztužené těny na poajném tropu Smazat zaané honoty Nápověa - čti pře prvním použitím programu!!! O programu 0. Pomínka rešení:

Více

4. Práce, výkon, energie

4. Práce, výkon, energie 4. Práce, výkon, energie Mechanická práce - konání mechanické práce z fyzikálního hledika je podmíněno vzájemným ilovým půobením těle, která e přitom vzhledem ke zvolené vztažné outavě přemíťují. Vztahy

Více

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC. Počet přípojnic na fázi. Kód výrobku

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC. Počet přípojnic na fázi. Kód výrobku DRŽÁKY PŘÍPOJNIC systém je určen pro stavbu přípojnic se jmenovitým proudem do 5000 A a jmenovitým dynamickým proudem do 240 ka tělo držáku je vyrobeno z vysoce odolného termosetu na bázi polyesterových

Více

Metoda konečných prvků Základní veličiny, rovnice a vztahy (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika)

Metoda konečných prvků Základní veličiny, rovnice a vztahy (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika) Inovace tudijního oboru Geotechnika Reg. č. CZ..7/../8.9 Metoda konečných prvků Základní veličin, rovnice a vztah (výuková prezentace pro. ročník navazujícího tudijního oboru Geotechnika) Doc. RNDr. Eva

Více

Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva

Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva Co je důležité vědět před začátkem návrhu Nonou kontrukci zděných taveb tvoří zdi a tropy vytvářející protorově tabilní celek, chopný přenét do základů veškerá vilá a vodorovná zatížení a vyrovnávat edání

Více

KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ PNG 72 3535-1. část

KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ PNG 72 3535-1. část PNG 72 3535-1. čát POUŽITÍ Stropy ze tropních keramických panelů HELUZ jou vhodné pro použití v občankých, průmylových a zemědělkých tavbách. Panely jou vhodné pro uché nebo běžné protředí podle ČSN 73

Více

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu 7..0 přednáška TLAK - TAH Prvky namáhané kombinací normálové íly a ohybového momentu Namáhání kombinací tlakové (tahové) íly a momentu tlak Namáhání kombinací tlakové (tahové) íly a momentu Namáhání kombinací

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechnik a podzemního taviteltví Modelování v geotechnice Základní veličin, rovnice a vztah (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace tudijního

Více

Příklad 1 Ověření šířky trhlin železobetonového nosníku

Příklad 1 Ověření šířky trhlin železobetonového nosníku Příklad 1 Ověření šířky trhlin železobetonového noníku Uvažujte železobetonový protě podepřený noník (Obr. 1) o průřezu b = 00 mm h = 600 mm o rozpětí l = 60 m. Noník je oučátí kontrukce objektu pro kladování

Více

Překlad z vyztuženého zdiva (v 1.0)

Překlad z vyztuženého zdiva (v 1.0) Překla z vyztuženého ziva (v 1.0) Výpočetní pomůcka pro poouzení zěného vyztuženého překlau Smazat zaané honoty Nápověa - čti pře prvním použitím programu!!! O programu 0. Pomínka prutového či těnového

Více

TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ PANELY PŘEHLED VÝROBKŮ. FM 4880 for internal use

TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ PANELY PŘEHLED VÝROBKŮ. FM 4880 for internal use FM 4880 for internal ue TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ PANELY PŘEHLED VÝROBKŮ TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ FASÁDNÍ PANELY Trimoterm FTV EN 149:2006 Trimoterm FTV ohnivzdorné panely mají široké pektrum použití zejména

Více

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC. Počet přípojnic na fázi. Kód výrobku

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC. Počet přípojnic na fázi. Kód výrobku DRŽÁKY PŘÍPOJNIC systém je určen pro stavbu se jmenovitým proudem do 5000 A a jmenovitým dynamickým proudem do 240 ka tělo držáku je vyrobeno z vysoce odolného termosetu na bázi polyesterových kompozitů

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006

Více

7. cvičení návrh a posouzení smykové výztuže trámu

7. cvičení návrh a posouzení smykové výztuže trámu 7. cvičení návrh a poouzení mykové výztuže trámu Výtupem domácího cvičení bude návrh proilů a roztečí třmínků na trámech T1 a T2. Pro návrh budeme jako výchozí hodnotu V Ed uvažovat největší hodnotu mykové

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza elektronických obvodů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza elektronických obvodů Jiří Petržela příklad nalezněte dvě různé realizace admitanční funkce zadané formou racionální lomené funkce Y () () ( ) ( ) : první krok rozkladu do řetězového zlomku () 9 7 9 výledný rozklad ( ) 9 9

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

Lab. skup. Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne. Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Lab. skup. Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne. Příprava Opravy Učitel Hodnocení Jméno a příjmení ID FYZIKÁLNÍ PRAKTIK Ročník 1 Předmět Obor Stud. kupina Kroužek Lab. kup. FEKT VT BRNO Spolupracoval ěřeno dne Odevzdáno dne Příprava Opravy čitel Hodnocení Název úlohy Čílo úlohy 1. Úkol

Více

ŽB DESKA Dimenzování na ohyb ZADÁNÍ, STATICKÉ SCHÉMA ZATÍŽENÍ. Prvky betonových konstrukcí ŽB deska

ŽB DESKA Dimenzování na ohyb ZADÁNÍ, STATICKÉ SCHÉMA ZATÍŽENÍ. Prvky betonových konstrukcí ŽB deska ŽB DESKA Dienzování na ohyb Potup při navrhování kontrukce (obecně): 1. zatížení, vnitřní íly (E). návrh kontrukce (např. deky) - R. poouzení (E R) 4. kontrukční záady 5. výkre výztuže Návrh deky - určíe:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA TŘEDNÍ ŠKOLA TAVEBNÍ JIHLAVA ADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 05. VYZTUŽOVÁNÍ - LOUPY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: Š JIHLAVA ŠABLONY REGITRAČNÍ ČÍLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284 ŠABLONA:

Více

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC DELTA

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC DELTA DRŽÁKY PŘÍPOJNIC DELTA Držáky přípojnic DELTA Systém je určen pro stavbu přípojnic se jmenovitým proudem do 6300 A a jmenovitým dynamickým proudem do 240 ka. Tělo držáku je vyrobeno z vysoce odolného termosetu

Více

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTŘEDNÍ KOMISE YZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY E-mail: ivo.volf@uhk.cz, tel.: 493 331 19, 493 331 189 Řešení úloh krajkého kola 55. ročníku yzikální olympiády Kategorie E Předložená řešení by neměla

Více

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN TYPOVÝ PODKLAD č. 7/2006

Více

Varius D20 PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH LIŠT

Varius D20 PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH LIŠT PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH LIŠT Typ FSR1 FSR2 FSR3 Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 250 A 400 A 630 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 00 1 2 3 Rozteč přípojnic

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ PŘEHLED PROVEDENÍ Typ FH000 FH00 FH1 FH2 FH3 LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 160 A 0 A 400 A 630 A 1 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ. Typ OPVP10 OPVP14 OPVP22 OPT22/OPT20 OPVF10 Jmenovitý pracovní proud I e

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ. Typ OPVP10 OPVP14 OPVP22 OPT22/OPT20 OPVF10 Jmenovitý pracovní proud I e PŘEHLED PROVEDENÍ Typ 10 14 22 OPT22/OPT20 OPVF10 Jmenovitý pracovní proud I e / Jmenovitý proud I n 32 A / - 63 A / - 125 A / - 63 A / - - / 30 A Jmenovité pracovní napětí U e / Jmenovité napětí U n AC

Více

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ III. ročník celotátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ 99 Téa: Cety k uplatnění pravděpodobnotního poudku bezpečnoti, provozuchopnoti a trvanlivoti kontrukcí v norativních předpiech a v projekční praxi,

Více

NÁVRH SMYKOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH SMYKOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁRH SMYKOÉ ÝZTUŽE ŽB TRÁMU Navrhněte mykovou výztuž v poobě třmínků o ŽB noníku uveeného na obrázku. Kromě vlatní tíhy je noník zatížen boovou ilou o obvoového pláště otatním tálým rovnoměrným zatížením

Více

Inovace ve vnìjší ochranì pøed bleskem Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací

Inovace ve vnìjší ochranì pøed bleskem Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací Ochrana pøed pøepìtím Ochrana pøed blekem/uzemnìní Ochrana pøi práci DEHN chrání. DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG Han-Dehn-Str. 1 Potfach 1640 92306 Neumarkt Nìmecko. Tel. +49 9181 906-0 Fax +49 9181 906-1100

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

Základní vztahy aktualizace Ohybové momenty na nosníku [knm] 1/2 ql 2 q [kn/m] Konzola. q [kn/m] Prostě uložený nosník

Základní vztahy aktualizace Ohybové momenty na nosníku [knm] 1/2 ql 2 q [kn/m] Konzola. q [kn/m] Prostě uložený nosník Ohybové momenty na noníku [knm] Konzola 1/2 ql 2 q [kn/m] l Protě uložený noník q [kn/m] Vetknutý noník 1/8 ql 2 1/12 ql 2 q [kn/m] 1/12 ql 2 1/24 ql 2 Základní vztahy aktualizace 2006 M R d = d 2 b cd

Více

OHNIVZDORNÉ FASÁDNÍ PANELY TRIMOTERM PŘEHLED VÝROBKŮ

OHNIVZDORNÉ FASÁDNÍ PANELY TRIMOTERM PŘEHLED VÝROBKŮ OHNIVZDORNÉ FASÁDNÍ PANELY TRIMOTERM PŘEHLED VÝROBKŮ TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ FASÁDNÍ PANELY Trimoterm FTV EN 149 Trimoterm FTV ohnivzdorné panely mají široké pektrum využití zejména pro vnější opláštění

Více

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC DELTA

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC DELTA DRŽÁKY PŘÍPOJNIC DELTA PD-QK-DELTA310 Systém je určen pro stavbu přípojnic se jmenovitým proudem do 6 300 A a jmenovitým dynamickým proudem do 240 ka ve skříních QA. Tělo držáku je vyrobeno z vysoce odolného

Více

Téma 12, modely podloží

Téma 12, modely podloží Téma 1, modely podloží Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Úvod Winklerův model podloží Pasternakův model podloží Pružný poloprostor Nosník na pružném Winklerově podloží, řešení

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Odpínače DRIBO Flc GB R jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem. Vypínání

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 9 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 9 přednáška Prvky betonových kontrukcí BL01 9 přednáška Prvky namáhané momentem a normálovou ilou základní předpoklady interakční diagram poouzení, návrh namáhání mimo oy ouměrnoti kontrukční záady Způoby porušení

Více

Venkovní odpínače Flc N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Flc N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Flc N trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Flc N Venkovní odpínače řady Flc GB N, Flc GB R N a Flc GB S N byly firmou DRIBO

Více

6 Základní konstrukční parametry trakčního vedení nad AC 1 kv a DC 1,5 kv 7

6 Základní konstrukční parametry trakčního vedení nad AC 1 kv a DC 1,5 kv 7 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.280; 45.020 Květen 2010 ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček Railway applications The catenary

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentká, 6 7 Liberec POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z FYZIKY Akademický rok: 0/0 Fakulta mechatroniky Studijní obor: Nanomateriály Tématické okruhy. Kinematika

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ PAŘÁT II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 3/2005 Podána přihláška užitného vzoru Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o

Více

Určení počátku šikmého pole řetězovky

Určení počátku šikmého pole řetězovky 2. Šikmé pole Určení počátku šikmého pole řetězovky d h A ϕ y A y x A x a Obr. 2.1. Souřadnie počátku šikmého pole Jestliže heme určit řetězovku, která je zavěšená v bodeh A a a je daná parametrem, je

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 35 4701 VN/NN

REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 35 4701 VN/NN REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 35 4701 VN/NN Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace:

Více

Varius E21 ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 2 DO 400 A

Varius E21 ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 2 DO 400 A Řadové pojistkové odpínače Varius Řadový pojistkový odpínač FH2 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 2. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou

Více

Příklad oboustranně vetknutý nosník

Příklad oboustranně vetknutý nosník Příklad oboustranně vetknutý nosník výpočet podle viskoelasticity: 4 L fˆ L w, t J t, t 384I 0 průhyb uprostřed co se změní v případě, fˆ že se zatížení M mění x t v čase? x Lx L H t t0 1 fl ˆ M fˆ 0,

Více

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 ELEKTROINSTALACE #1 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 POŽADAVKY NA INSTALACI NN 1. bezpečnost osob, zvířat a majetku 2. provozní spolehlivost 3. přehlednost

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING DIPLOMA THESIS

Více

Lištové pojistkové odpínače do 160 A. Kód výrobku. I n [A] FD00-33K/FC 36147 třípólové. FD00-33K/FC-RM1 38026 třípólové

Lištové pojistkové odpínače do 160 A. Kód výrobku. I n [A] FD00-33K/FC 36147 třípólové. FD00-33K/FC-RM1 38026 třípólové Lištové pojistkové odpínače Třípólové lištové pojistkové odpínače do 160 A pro přímou montáž na přípojnice s roztečí 100 nebo mm. Určeny pro pojistkové vložky velikosti 000 nebo 00. Montážní šířka mm.

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

Ministykače Ex9CS. Ministykače dle IEC / ČSN EN a 4pólové verze. Jmenovitý proud AC-3 6, 9 a 12 A při 400 V

Ministykače Ex9CS. Ministykače dle IEC / ČSN EN a 4pólové verze. Jmenovitý proud AC-3 6, 9 a 12 A při 400 V Ministykače dle IEC / ČSN EN 6097-- a pólové verze Jmenovitý proud AC- 6, 9 a A při 00 V Ovládací napětí 5 V AC Jmenovitý podmíněný zkratový proud I q 50 ka Vhodné pro průmyslové i domovní aplikace Montáž

Více

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ týden doc Ing Renata WAGNEROVÁ, PhD Otrava 013 doc Ing Renata WAGNEROVÁ, PhD Vyoká škola báňká Technická univerzita

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Typ 0 FH1 FH2 FH3 LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 160 A 250 A 400 A 630 A 1 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000

Více

Varius D20 PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH LIŠT

Varius D20 PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH LIŠT Varius PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH LIŠT Typ FSR00 FSR1 FSR2 FSR3 Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 250 A 400 A 630 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 00 1 2 3 Rozteč

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.220.01, 29.240.20 2004 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0 ČSN 33 3022-1 Květen idt IEC

Více

Kombinovaná lana: AlFe6 AlFe4 AlFe3

Kombinovaná lana: AlFe6 AlFe4 AlFe3 4 MENZOVÁNÍ VOČŮ A KABELŮ 4.1 Řada jmenovitých průřezů ů a jejich značení (0,35-0,5-0,75-1) 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 210 240 300 350 400 450 500 [ mm 2 ] rovedení: - Al - hliník - Cu

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ PŘEHLED PROVEDENÍ FH000 FH00 FH FH2 FH LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 60 A 60 A 250 A 400 A 60 A 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000 00 2 4a Velikost

Více

Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE

Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE OLE Minia PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE Přístroj je kombinací proudového chrániče a jističe. Vypínací schopnost 6 ka. Pro domovní, bytové a podobné elektrické rozvody do 6 A, AC 20 V. Pro

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

Stabilita prutu, desky a válce vzpěr (osová síla)

Stabilita prutu, desky a válce vzpěr (osová síla) Stabilita rutu, deky a válce vzěr (oová íla) Průběh ro ideálně římý rut (teoretický tav) F δ F KRIT Průběh ro reálně římý rut (reálný tav) 1 - menší očáteční zakřivení - větší očáteční zakřivení F Obr.1

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Typ FH00 FH1 FH2 FH3 LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 160 A 250 A 400 A 630 A 1 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000

Více

Návrh: volba druhu vodiče pro dané prostředí pro dané podmínky. způsob ů uložení vodiče stanovení průřezu vodiče pro určitý výkon při daném uložení

Návrh: volba druhu vodiče pro dané prostředí pro dané podmínky. způsob ů uložení vodiče stanovení průřezu vodiče pro určitý výkon při daném uložení Hlavní zásady pro dimenzování Radek Procházka (xprocha1@el.cvut.cz) Elektrické instalace nízkého napětí 007/08 Obecně Návrh: volba druhu vodiče pro dané prostředí pro dané podmínky způsob ů uložení vodiče

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

Stavební mechanika 3 132SM3 Přednášky. Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků.

Stavební mechanika 3 132SM3 Přednášky. Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků. Stavební mechanika 12SM Přednášky Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků. Porovnání ODM a ZDM Příklad 1: (viz předchozí přednáška)

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

Minia INSTALAČNÍ STYKAČE RSI RSI

Minia INSTALAČNÍ STYKAČE RSI RSI Instalační stykače AC Ke spínání elektrických obvodů přivedením ovládacího napětí na cívku. K ovládání spotřebičů do 63 A - elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen a také

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV

ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON CZ., ZSE ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV

Více

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Inženýrský manuál č. 18 Aktualizace: 08/2018 Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_18.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu

Více

Princip, pravidla a posouzení kotvení (stabilizace) prvního montovaného stěnového panelu k spodní stavbě

Princip, pravidla a posouzení kotvení (stabilizace) prvního montovaného stěnového panelu k spodní stavbě MONTÁŽ RD HAAS FERTIGBAU Princip, pravidla a posouzení kotvení (stabilizace) prvního montovaného stěnového panelu k spodní stavbě Počet stran: 9 www.haas-fertigbau.cz Vypracoval: Ing. Ondřej Jirka tel:

Více

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze ZADÁNÍ Navrhněte průřez trapézového plechu spřažené ocelobetonové desky,

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI 6 ZKOUŠENÍ TAVEBNÍ OCELI 6.1 URČENÍ DRUHU BETONÁŘKÉ VÝZTUŽE DLE POVRCHOVÝCH ÚPRAV 6.1.1 Podstata zkoušky Různé typy betonářské výztuže se liší nejen povrchovou úpravou, ale i různými pevnostmi a charakteristickými

Více

AMPACITA VENKOVNÍCH VEDENÍ Ampacita (Ampere Capacity) = proudová zatížitelnost omezení maximální dovolená provozní teplota vodiče; ta dána typem

AMPACITA VENKOVNÍCH VEDENÍ Ampacita (Ampere Capacity) = proudová zatížitelnost omezení maximální dovolená provozní teplota vodiče; ta dána typem AMPACITA VENKOVNÍCH VEDENÍ Ampacita (Ampere Capacity) = proudová zatížitelnost omezení maximální dovolená provozní teplota vodiče; ta dána typem vodiče a provozním stavem vlivy klimatické (teplota okolí,

Více

PŘÍKLAD 7: / m (včetně vlastní tíhy) a osamělým břemenem. = 146, 500kN uprostřed rozpětí. Průvlak je z betonu třídy C 30/37 vyztuženého ocelí třídy

PŘÍKLAD 7: / m (včetně vlastní tíhy) a osamělým břemenem. = 146, 500kN uprostřed rozpětí. Průvlak je z betonu třídy C 30/37 vyztuženého ocelí třídy yoká škola báňká Tehniá univerzita Otrava Fakulta tavební Texty přenášek z přemětu Prvky betonovýh kontrukí navrhování pole Eurooe PŘÍKLAD 7: Navrhněte mykovou výztuž v krajníh čáteh průvlaku zatíženého

Více

Řadové pojistkové odpínače do 160 A Kód Typ výrobku FH000-1S/T 14000 FH000-3S/T 11901 FH000-3SB/T 13695 FH000-1A/N 13696 FH000-3A/N 13698

Řadové pojistkové odpínače do 160 A Kód Typ výrobku FH000-1S/T 14000 FH000-3S/T 11901 FH000-3SB/T 13695 FH000-1A/N 13696 FH000-3A/N 13698 Řadový pojistkový odpínač FH000 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3.

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3. Stykače Ex9C Stykače dle IEC / ČSN EN 60947-4-1 Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3 3pólové provedení Ovládací napětí 24 415 V AC Jmenovitý podmíněný zkratový proud

Více

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení. Nanejvýš odolný vůči příčným silám a ohybovým momentům

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení. Nanejvýš odolný vůči příčným silám a ohybovým momentům Datový list Snímač síly Série RF-I (160 kn 4000 kn) Výhody/Použití Třída přesnosti 0,05 Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení Obzvláště odolný

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Odpínače DRIBO Flc GB S jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem.

Více

Elektrické stanice ČEPS

Elektrické stanice ČEPS Elektrické stanice ČEPS Jan Špetlík, vedoucí oddělení Studie a DZA stanice OBNOVUJEME A ROZVÍJÍME PŘENOSOVOU SOUSTAVU 2 Obecný úvod Elektrizační soustava = vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu,

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZKOUŠKY IZOLÁTOROVÝCH ZÁVĚSŮ OBLOUKOVÝMI ZKRATY

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZKOUŠKY IZOLÁTOROVÝCH ZÁVĚSŮ OBLOUKOVÝMI ZKRATY REAS ČR ČEPS VSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZKOUŠKY IZOLÁTOROVÝCH ZÁVĚSŮ OBLOUKOVÝMI ZKRATY PNE 34 8034 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod

Více

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. Starochodovská 52/70 149 00 Praha 4 Tel.: +420 267 199 180 Fax: +420 267 199 179 E-mail: eget@eget.cz www.eget.cz PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE CHARAKTERISTIKA VÝROBKU: Slitina

Více

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm *

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm * Fyzika 1 2009 Otázky za 2 body 1. Mezi tavové veličiny patří a) teplo b) teplota * c) práce d) univerzální plynová kontanta 2. Krychle má hranu o délce 2 mm. Jaký je její objem v krychlových metrech? a)

Více

Provoz Hradec Králové / 2016

Provoz Hradec Králové / 2016 CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Hradec Králové / 2016 Základní informace Kalná Voda 77, 542 23 Mladé Buky IČ: 64793303, DIČ: CZ64793303 Provoz Hradec Králové Obchodník pro beton Vedoucí

Více