Uživatelská příručka pro dodavatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka pro dodavatele"

Transkript

1 Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s

2 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme... 5 Registrace... 5 Přihlášení... 7 Přehled výběrových řízení... 8 Aktuální výběrová řízení... 8 Uzavřená výběrová řízení... 9 Stornovaná výběrová řízení Obchodování v aplikaci Pozvánky Aktuální výběrová řízení Nabídky Rozpracováno Odesláno Stornováno Prošlé Online aukce Objednávky a smlouvy Objednávky Změna objednávky Smlouvy Zprávy Katalog Uživatelská nastavení Administrace uživatelů Editace uživatele Vytvoření nového uživatele Zrušení stávajícího uživatele Rejstřík pojmů

3 Úvod poskytuje návod pro uživatele aplikace Softrade, kteří se chtějí jejím prostřednictvím účastnit výběrových řízení organizovaných odběrateli zaregistrovanými v aplikaci Softrade. Tato příručka vám pomůže vypracovat a odeslat nabídku prostřednictvím aplikace. Projdete krok za krokem všemi příslušnými úkony, které jsou potřebné pro dokončení celého procesu podání nabídky do konkrétního výběrového řízení. Pokud máte nějaký problém nebo si s něčím v aplikaci nevíte rady, kontaktujte prosím zákaznickou linku provozovatele aplikace. Obecná pravidla formátování Pravidla pro formátování písma Tento manuál používá následující pravidla pro formátování písma: Tučné písmo v tomto fontu odkazuje na další části této příručky nebo dokumentace. Může to být název kapitoly nebo sekce v rámci této příručky, další příručky nebo to může být odkaz na název dokumentu poskytovaného v rámci aplikace. Kurzíva v tomto fontu označuje názvy oken, položky menu, web page boxes, formuláře, seznamy, označení textových polí a jiné pasivní prvky uživatelského rozhraní aplikace. Tučné písmo kurzívou v tomto fontu označuje názvy tlačítek, hypertextové odkazy, příkazy menu a další aktivní příkazy uživatelského rozhraní aplikace. Tučné písmo v tomto fontu indikuje jména osob, rolí, uživatelů, organizací, apod., které jsou v aplikaci reprezentovány. Písmo se stejnou roztečí označuje text, který se může objevit na monitoru (kromě standardních názvů uživatelského rozhraní aplikace), včetně všech následujících: Systémové výstupy (reakce, chybové hlášky, apod.) Údaje, které musí uživatel zadat do formulářů Názvy souborů nebo cest Softwarový kód nebo názvy částí aplikace Systémové nebo uživatelské notifikátovy zaslané em nebo SMS Písmo se stejnou roztečí v podstatě označuje cokoliv, co aplikace sděluje uživateli, nebo co musí být uživatelem vloženo do nějakého formuláře taky, aby to bylo aplikací pochopeno. 3

4 Poznámky, Důležité, Varování Speciální druhy informací jsou v příručce zvýrazněny podbarvením a umístěním mezi dvě vodorovné čáry nad a pod textem. Druh zvýrazněné informace je dán barvou a označením u levého okraje. Poznámka Označení informací, které doplňují hlavní text. Tyto informace jsou důležité zejména k pochopení scénáře nebo vysvětlovaného kroku. Důležité Označení informací nebo kroků, které musí být vykonány v určené lhůtě (v souvislosti např. s vypsaným výběrovým řízením), aby byly úspěšně dokončeny. Varování Označení důležitých informací, jejichž nedodržení může způsobit ztrátu dat nebo jiné škody. 4

5 Registrace Začínáme Abyste mohli v aplikaci obchodovat, musíte být zaregistrováni. Zobrazení registračního formuláře (Obrázek 1) provedete kliknutím na odkaz Registrace dodavatele v části DODAVATEL v levém menu. Do formuláře vyplňte všechny požadované údaje. Registraci dokončíte kliknutím na tlačítko Registrovat. Po úspěšném dokončení registrace Vám bude na ovou adresu uvedenou při registraci zasláno potvrzení přijetí. Po ověření údajů zadaných při registraci je všem novým uživatelům registrovaného dodavatele automaticky zaslán s uživatelským jménem a heslem. Po obdržení těchto údajů se mohou uživatelé přihlásit do aplikace a začít v ní pracovat. Každý uživatel si může po přihlášení změnit své heslo v Nastavení (bližší informace v kapitole Uživatelská nastavení). Poznámka Poskytovatel aplikace může požadovat uzavření smlouvy nebo přijetí podmínek stanovujících pravidla pro používání tržiště. Podmínky používání aplikace a případná pravidla pro registraci jsou v takovém případě zveřejněna na homepage aplikace Softrade. 5

6 Obrázek 1 Registrační formulář 6

7 Přihlášení Pro přihlášení do aplikace vyplňte uživatele a heslo a klikněte na tlačítko Přihlásit. Pole pro přihlášení naleznete v horní části levého menu. Pokud zapomenete heslo pro přihlášení do aplikace, můžete si nechat vygenerovat nové. V části menu PŘIHLÁŠENÍ klikněte na odkaz Zapomněli jste heslo?, v následně zobrazené tabulce vyplňte Uživatelské jméno a . Pokud si nepamatujete své uživatelské jméno nebo nevíte, jaký máte zaregistrovaný, obraťte se prosím na zákaznickou linku provozovatele. Obrázek 2 - Přihlášení Varování Osoba, které byly přiděleny přihlašovací údaje, zodpovídá za veškeré úkony, které budou učiněny pod jejím uživatelským jménem. Je zakázáno, aby na jeden uživatelský účet bylo současně přihlášeno více osob. 7

8 Přehled výběrových řízení Přehled všech výběrových řízení naleznete na domovské stránce aplikace. Tabulka je rozdělena na tři části, mezi kterými se přepínáte pomocí záložek Aktuální výběrová řízení, Uzavřená výběrová řízení a Stornovaná výběrová řízení. Aktuální výběrová řízení Seznam všech zveřejněných aktuálně vypsaných výběrových řízení (Obrázek 3). Můžete si zde najít výběrové řízení, které Vás zajímá. Tabulka obsahuje přehled nejdůležitějších informací o každém výběrovém řízení: Číslo VŘ, Název VŘ, Organizace (zadavatel), Termín podávání nabídek a zda je VŘ otevřené. Kliknutím na odkaz Detail zobrazíte podrobné zadání konkrétního výběrového řízení. Všechny informace zobrazené v tomto přehledu (včetně detailu každého výběrového řízení) jsou veřejně přístupné. Poznámka Zadavatel se může rozhodnout, že výběrové řízení nebude veřejné. V takovém případě se výběrové řízení nezobrazí v přehledu Aktuální výběrová řízení a dozví se o něm pouze pozvaní dodavatelé, kteří také jako jediní mají možnost do něj podat nabídku. Pokud je výběrové řízení vypsáno jako otevřené, může do něj podat nabídku každý zaregistrovaný dodavatel. Pro podání nabídky do zvoleného výběrového řízení je třeba zobrazit obsah daného výběrového řízení kliknutím na odkaz Detail a následně kliknout na tlačítko Vytvořit nabídku (viz Obrázek 4). Aplikace znovu zobrazí domovskou stránku. Po Přihlášení se zobrazí otevřený formulář pro podání nabídky. Důležité Pokud nejste zaregistrováni, nemůžete do výběrového řízení podat nabídku. Je třeba se do aplikace zaregistrovat s dostatečným předstihem s ohledem na dobu, po kterou bude probíhat ověřování údajů, přijetí registrace a eventuálně vyžadované uzavření smlouvy. Tato doba se liší v závislosti na instanci a nastavených obchodních podmínkách. Pokud výběrové řízení není vypsáno jako otevřené, mohou do něj reagovat pouze pozvaní dodavatelé. O pozvání do výběrového řízení se dodavatel dozví prostřednictvím ové zprávy (zasílané aplikací) s odkazem na pozvánku. Po kliknutí na odkaz bude dodavatel vyzván k přihlášení do aplikace a po přihlášení se pozvánka zobrazí (více v části Pozvánky). Obrázek 3 Aktuální výběrová řízení 8

9 Poznámka Pokud jste neobdrželi pozvánku, ale přesto chcete do neotevřeného výběrového řízení podat nabídku, můžete kontaktovat přímo odběratele a požádat ho, aby Vás přidal do seznamu pozvaných dodavatelů. Je na odběrateli, zda bude souhlasit, či nikoli. Pokud ano, může Vás do seznamu pozvaných dodavatelů přidat kdykoli v průběhu podávání nabídek. Obrázek 4 Detail výběrového řízení Uzavřená výběrová řízení Následující list, Uzavřená výběrová řízení, obsahuje informace o výběrových řízeních, která byla úspěšně skončena, tzn. že odběratel provedl vyhodnocení, jehož výsledkem bylo vytvoření příslušné smlouvy nebo objednávky. Přehled Uzavřená výběrová řízení (viz. Obrázek 5) obsahuje obdobné informace jako předchozí Aktuální výběrová řízení. Důležitý je zde odkaz Dodavatelé. Tato stránka obsahuje všechny důležité informace související s výsledkem uzavřeného výběrového 9

10 řízení seznam objednávek nebo smluv (v závislosti na požadavcích v zadání), seznam dodavatelů, kteří podali nabídku a seznam dodavatelů, kterým byla zaslána pozvánka (viz. Obrázek 6). Obrázek 5 - Uzavřená výběrová řízení Poznámka Pro upřesnění je třeba poznamenat, že zobrazení informací v uzavřených výběrových řízeních je nastaveno na základě požadavků odběratele. Může se tedy stát, že v konkrétní instanci aplikace Softrade nejsou některé z těchto informací dostupné. V některých případech se nemusí záložka Uzavřená výběrová řízení vůbec zobrazovat. Obrázek 6 Přehled dodavatelů účastnících se daného VŘ vč. označení vítěze 10

11 Stornovaná výběrová řízení Poslední list Stornovaná výběrová řízení, poskytuje informace o výběrových řízeních, která byla stornována odběratelem. I tento seznam je velice podobný listu Aktuální výběrová řízení. I na tento list se vztahuje poznámka uvedená u listu Uzavřená výběrová řízení, tzn. že v závislosti na požadavcích odběratele se tato záložka nemusí zobrazovat. 11

12 Obchodování v aplikaci Pozvánky Po přihlášení do aplikace se zobrazí složka Pozvánky. Zde se zobrazuje seznam všech pozvánek, které Vám byly zaslány odběratelem. Pozvánky slouží ke dvěma účelům. V případě neotevřených výběrových řízení je jedinou možností, jak reagovat na vypsané výběrové řízení. V případě otevřených výběrových řízení je pozvánka formou upozornění na vypsané výběrové řízení, jelikož na otevřené výběrové řízení lze reagovat i v případě, že pozvánku neobdržíte. Obrázek 7 - Pozvánky Detail zaslané pozvánky získáte kliknutím na odkaz vyber. Obrázek 8 - Pozvánka V detailu pozvánky vidíte kompletní zadání výběrového řízení. Jednotlivé řádky mají následující význam: 12

13 Číslo Název - číslo výběrového řízení - název výběrového řízení Testovací doklad Zveřejnit Otevřené Jeden dodavatel - pokud je toto pole zaškrtnuté jedná se pouze o vypsání výběrového řízení na zkoušku; většinou takové výběrové řízení není ani zveřejněné - pokud toto pole není zaškrtnuté, můžete se o výběrovém řízení dozvědět pouze prostřednictvím pozvánky; takové výběrové řízení není vidět mezi aktuálními výběrovými řízeními - pokud není zaškrtnuté toto pole, lze na výběrové řízení reagovat pouze prostřednictvím pozvánky; výběrové řízení ale zůstává viditelné mezi aktuálním výběrovými řízeními - zakázku může realizovat jeden dodavatel (pak při podávání nabídky musíte dodávat všechny požadované položky) nebo ji může realizovat více dodavatelů (pak je v položkách k dispozici tlačítko Nedodávat Zobrazit zájemcům kontakty zadavatele - zadavatel si může zvolit, zda na sebe zveřejní kontakt, či nikoliv; běžně se kontakt na zadavatele zobrazuje v pozvánce nebo ve vypsaném výběrovém řízení (pouze při prohlížení po přihlášení přes menu AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ podávání nabídek) a samozřejmě po přijetí pozvánky v rozpracované nabídce (později i v odeslané); pokud toto pole není zaškrtnuté, nechce na sebe zadavatel kontakt zveřejnit Rámcová smlouva Datum vypsání - pokud není toto pole zaškrtnuté, bude vypsané výběrové řízení zakončeno vytvořením jednorázové objednávky; v opačném případě bude vytvořena Smlouva - datum, kdy bylo výběrové řízení vypsáno Termín podání nabídek - datum a čas, do kdy lze podat nabídku Plánované vyhodnocení - předpokládaný termín vyhodnocení (jedná se pouze o orientační datum) Pokud je vypsáno výběrové řízení s aukcí zobrazuje se navíc: Začátek aukce - datum a čas začátku aukce Plánovaný konec aukce - datum a čas předpokládaného konce aukce Sledování změn nejlepší nabídky pro prodloužení [min] - počet minut před koncem aukce, kdy se sleduje, zda nedošlo k vylepšení nejlepší nabídky, pokud ano, aukce se prodlouží o nastavený počet minut 13

14 Délka prodloužení [min] - počet minut, o které se aukce prodlouží, pokud dojde k vylepšení nejlepší nabídky Minimální krok vylepšení nabídky - minimální částka, o kterou je třeba vylepšit nabídku, aby bylo možné ji odeslat do aukce Ukončení aukce v pevném čase - pokud je tato položka vyplněna, bude aukce (bez ohledu na další příhozy) ukončena uvedeném termínu Zobrazit účastníkovi ostatní nabídky - pokud je toto pole zatržené, uvidíte v aukci anonymně nabídky všech ostatních účastníků; v opačném případě uvidíte pouze anonymní nejlepší nabídku a Vaši vlastní Skrýt dodavateli pořadí jeho nabídky - pokud je toto pole zatržené, uvidíte pouze nejlepší nabídku a vaši vlastní, nebude však uvedeno, kolikátá v pořadí je; v opačném případě uvidíte pořadí vlastní nabídky, zobrazení ostatních nabídek bude závislé na nastavení Zobrazit účastníkovi ostatní nabídky Pozvánku (Obrázek 8) můžete kliknutím na příslušné tlačítko buď Přijmout nebo Odmítnout. Přijmout můžete nabídku dvěma tlačítky. Tlačítkem Přijmout pozvánku se vytvoří formulář pro podání nabídky ve složce Rozpracováno, ale zůstanete ve složce Pozvánky (Obrázek 7). Tlačítkem Přijmout pozvánku a vytvořit nabídku se přesunete do složky Rozpracováno, kde se rovnou zobrazí formulář pro podání nabídky (Obrázek 13). Přijaté pozvánky se přesunou do složky vytvořena nabídka, odmítnuté se přesunou do složky odmítnuté. Pokud na pozvánku nebudete reagovat žádným z výše uvedených postupů, přesune se po proběhnutí Termínu podání nabídek do složky prošlé. Obrázek 9 - Levé menu 14

15 Aktuální výběrová řízení Ve složce podávání nabídek naleznete přehled všech aktuálně běžících výběrových řízení (Obrázek 10), tedy i těch, do kterých jste nebyli pozváni a tudíž Vám jejich vypsání nebylo oznámeno notifikátorem. Pokud mají ve sloupci Otevřené zatržené políčko, můžete na ně reagovat. Pro podání nabídky do takto nalezeného výběrového řízení klikněte na odkaz vyber na příslušeném řádku. Zobrazí se kompletní zadání výběrového řízení (Obrázek 11), klikněte na tlačítko Vytvořit nabídku. Obrázek 10 - Aktuální výběrová řízení 15

16 Obrázek 11 - Zadání výběrového řízení Nabídky Rozpracováno Ve složce rozpracováno (Obrázek 12) jsou uloženy všechny vaše nabídky do výběrových řízení ve stavu podávání nabídek, které ještě nebyly odeslány. Pro vyplnění (nebo upravení) a odeslání nabídky klikněte na odkaz vyber. Obrázek 12 - Rozpracováno Zadání výběrového řízení Po kliknutí na odkaz vyber se nabídka otevře na prvním listu Zadání výběrového řízení (Obrázek 13). Tento list obsahuje kompletní požadavky vypsaného výběrového 16

17 řízení. Jeho obsah je shodný s pozvánkou nebo s detailem výběrového řízení. Je zde uveden i termín podání nabídek, tzn. do kdy je třeba odeslat nabídku. Poznámka Pokud by bylo výběrové řízení vypsáno s jiným hodnotícím kritériem než podle ceny, poznáte to podle uvedení bodových hodnotících kriterií uvedených u jednotlivých obchodních podmínek a/nebo cen položek. Obrázek 13 - Nabídka - Zadání VŘ Důležité Pro pohyb v nabídce lze využít několik postupů. Pokud pouze prohlížíte, můžete se mezi jednotlivými listy přepínat kliknutím na příslušnou záložku. Pokud však provedete na konkrétním listu nějakou změnu, je třeba nejprve kliknout na tlačítko Uložit a teprve pak se přepínat kliknutím na jinou záložku. Pokud provádíte běžné vyplnění nabídky, doporučujeme využívat raději tlačítek Předchozí krok a Další krok. Tato tlačítka jednak uloží změny provedené na příslušném listu a navíc přepnou zobrazení na předchozí nebo následující list. Hlavička Tento list je především informativního charakteru. Obsahuje údaje o dodavateli, které budou zobrazeny zadavateli výběrového řízení. Na konci tohoto listu je k dispozici textové pole Poznámka zájemce. Zde lze připojit obecné informace související s firmou dodavatele nebo s nabídkou. 17

18 Obrázek 14 - Nabídka - Hlavička Obchodní podmínky Tento list obsahuje seznam všech obchodních podmínek, které má zadavatel k vypsané zakázce. V prvním sloupci je uveden název obchodní podmínky, ve druhém požadované hodnoty a případně doplnění k uvedené hodnotě, třetí sloupec slouží pro dodavatele, zde uvádí své možnosti v souvislosti s vypsanými obchodními podmínkami. Vyplnění hodnot u obchodních podmínek je povinné. 18

19 Obrázek 15 - Nabídka - Obchodní podmínky Důležité Zvláštním případem obchodní podmínky je podmínka typu Ano Ne. Tato obchodní podmínka se pozná tak, že místo textového pole pro vyplnění má pouze políčko, které lze klinutím zatrhnout. Zatržení znamená, že danou obchodní podmínku splňujete a naopak. Pokud zadavatele zajímá, zda danou obchodní podmínku můžete nabídnout, ale netrvá na ní, nechá políčko nezatržené, volba, zda budete nabízet či nikoliv je pouze na vás. Pokud však zadavatel vyžaduje danou obchodní podmínku, políčko zatrhne. V takovém případě nemůžete svou nabídku odeslat, pokud danou obchodní podmínku nesplníte (nezatrhnete). Položky List obsahuje kompletní seznam poptávaných položek. Do prázdných polí dodavatel vyplní nabízenou cenu za nastavenou měrnou jednotku bez DPH. Ostatní částky se dopočítají samy po kliknutí na tlačítko Uložit. Pokud to zadavatel požaduje, je třeba vyplnit i poskytovanou záruku v měsících. Obrázek 16 - Nabídka - Položky Poznámka Do polí pro cenu lze psát pouze čísla. Místo desetinné čárky se používá tečka. 19

20 Varování Některé scénáře umožňují dodávat pouze některé položky. Pokud však tlačítko nedodávat zobrazeno není, musíte dodávat všechny položky. Pokud vyplníte do pole Cena za MJ bez DPH částku 0,- Kč, neznamená to, že položku nedodáváte, ale naopak, že ji dodáváte zadarmo. Přílohy Pokud to vyžaduje zadání nebo pokud chcete připojit nějakou přílohu, můžete tak učinit na listu Přílohy (Obrázek 17). Kliknutím na tlačítko Procházet otevřete okno s adresářovou strukturou pro výběr souboru (Obrázek 18). Po výběru souboru klikněte na tlačítko Otevřít, okno pro výběr souboru zmizí a do textového pole se vloží cesta ke zvolenému souboru. Soubor uložíte kliknutím na tlačítko Uložit. Obrázek 17 - Nabídka - Přílohy Důležité Při ukládání přílohy, je nutné dodržet uvedený postup, tj. kliknout na tlačítko Uložit po zvolení souboru. V tomto jediném případě tlačítko Další krok neukládá změněný obsah stránky, ale pouze přesouvá na další list. Obrázek 18 - Nabídky - Výběr přílohy 20

21 Přehled nabídky Tento list slouží jako souhrnný přehled Vaší nabídky. Pokud si zde vše zkontrolujete a je to v pořádku, můžete nabídku odeslat kliknutím na tlačítko odeslat nabídku. Pokud si podání nabídky rozmyslíte, můžete ji stornovat. Stornování můžete provést v kterémkoli z předchozích kroků počínaje vytvořením nabídky až do doby než nabídku odešlete. Po odeslání již nabídku stornovat nelze. Pro případné provedení změn v odeslané nabídce, kontaktuje pracovníky helpdesku. Provedení změn lze provést pouze v době, kdy je výběrové řízení ve stavu podávání nabídek. Po odeslání se nabídka přesune ze složky rozpracováno do složky odesláno (viz. přehled levého menu Obrázek 9). Obrázek 19 - Nabídka - Přehled nabídky 21

22 Odesláno Do této složky se nabídka přesune po odeslání do výběrového řízení. Prostřednictvím notifikátoru se dozvíte, že bylo výběrové řízení vyhodnoceno. Pokud je při vyhodnocení zadavatelem zvolena Vaše nabídka jako vítězná, označí se barvou (zeleně pokud se vybírá jediný dodavatel, žlutě pokud může zakázku realizovat více dodavatelů a bude tedy z Vaší nabídky objednána pouze část - Obrázek 20). Kliknutím na odkaz vyber otevřete nabídku na naposledy zobrazeném listu (pokud je to první otevřená objednávka, zobrazí se list Zadání výběrového řízení). Odkazem obj. otevřete nabídku na listu Objednávky, kde lze přímo z přehledu odeslaných nabídek prohlížet vytvořené objednávky. Odkazem přehled otevřete nabídku na listu Přehled nabídky. Poznámka Na listu Objednávky bude objednávka zobrazena pouze v případě, že byla vytvořena (tj. jedná se o vítěznou nabídku zeleně nebo žlutě podbarvenou). Pokud se jedná o vítěznou nabídku zakončenou rámcovou smlouvou, objeví se zde objednávky až po té, co je zadavatel vytvoří. Obrázek 20 - Odesláno Důležité Pokud zadavatel místo vyhodnocení vypíše další kolo výběrového řízení, připraví se Vám ve složce rozpracováno kopie Vaší původní nabídky. Pokud se však v zadání oproti původnímu změní některá obchodní podmínka nebo položka, nebude vyplněna vůbec. Je tedy třeba před odesláním nabídku zkontrolovat a případně doplnit. 22

23 Stornováno Do této složky se ukládají všechny nabídky, které jste místo odeslání stornovali. Obrázek 21 - Stornováno Pokud ke stornování došlo omylem, nebo jste si své rozhodnutí rozmysleli a rozhodli se nabídku odeslat, je třeba nejprve stornovanou nabídku přesunout zpět do složky rozpracováno klikněte na odkaz přehled u příslušné nabídky, zobrazí se list Přehled nabídky (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Kliknutím na tlačítko Vrátit k přepracování se zvolená nabídka přesune do složky rozpracováno, kde ji můžete editovat a následně odeslat. Důležité Vrácení do složky rozpracováno je možné pouze v době, kdy je související výběrové řízení ve stavu podávání nabídek. Po skončení termínu podání nabídek Vám aplikace přesun do rozpracovaných neumožní. Obrázek 22 - Stornováno - Přehled nabídky Prošlé Do této složky se přesunou nabídky ze složky rozpracováno po uplynutí termínu podání nabídek, pokud nebudou odeslány nebo stornovány. 23

24 Online aukce Výběrové řízení může být také vypsáno jako výběrové řízení s aukcí. Rozdíl poznáte podle stanovených termínů v přehledu rozpracovaných nabídek (Obrázek 12 je vyplněn termín Začátek aukce) a po otevření nabídky na záložce Zadání výběrového řízení je místo Výběrové řízení (Obrázek 13) uvedeno označení Aukce (Obrázek 23). Obrázek 23 - Nabídka (Aukce) - Zadání VŘ Průběh první části aukce je shodný s průběhem výběrového řízení (od obdržení pozvánky až po skončení termínu podání nabídek). Lišit se začínají ve vyhodnocení. Zatímco u běžného výběrového řízení dojde při vyhodnocení k výběru dodavatele (event. dodavatelů) a vytvoření objednávky, u výběrového řízení s aukcí dojde při tomto (prvním) vyhodnocení pouze k výběru dodavatelů, kteří postoupí do aukce. Pokud do aukce nepostoupíte, obdržíte notifikátor, který Vám tuto skutečnost oznámí a Vaše nabídka zůstane neoznačená ve složce odesláno. V případě, že Vaše nabídka postoupí do aukce, obdržíte (po kontrole a potvrzení všech termínů zadavatelem) notifikátor s upozorněním na vypsání aukce a s uvedením termínu začátku aukce. Zároveň se Vaše nabídka přesune do složky online aukce (Obrázek 24). Obrázek 24 - Aukce Detail Vaší nabídky (Obrázek 23) zobrazíte kliknutím na odkaz vyber. Zde je pro Vás důležitá záložka Položky a podle nastaveného scénáře může být ve stejném smyslu důležitá i záložka Obchodní podmínky. Na záložce Položky vidíte Vámi naposledy nabídnutou cenu (před prvním příhozem cenu nabídnutou ve výběrovém řízení). V poli Připravovaná cena za MJ bez DPH můžete zadat novou Vámi nabízenou cenu. 24

25 Lze také vylepšit všechny položky o nastavené procento. Pro tento způsob vylepšení nabídky vyplňte pole Vylepšit všechny položky v nabídce o (%) a klikněte na tlačítko Připrav nabídku. Hodnoty v poli Připravovaná cena za MJ bez DPH se přepočítají. Pokud Vás zajímá celková cena odesílané nabídky, kliknutím na tlačítko Uložit a přepočítat připravené hodnoty se zobrazí v pravém dolním rohu Cena připravované nabídky. Pokud se všemi zadanými hodnotami souhlasíte, kliknutím na tlačítko Odeslat nabídku do aukce provedete příhoz. Obrázek 25 - Aukce - Položky Varování Připravovanou cenu před odesláním dobře zkontrolujte. Aukce neumožňuje zhoršení ceny (některé scénáře sice umožní zhoršení ceny na nějaké položce nebo konkrétní obchodní podmínky, ale pouze za cenu toho, že dostatečně vylepšíte cenu na jiné položce nebo jinou obchodní podmínku tak, aby došlo k celkovému zlepšení Vaší nabídky). Některé scénáře výběrových řízení s aukcí (scénář podle nejlepší nabídky, se skóre) umožňují vylepšovat Vaši nabídku i vylepšením obchodních podmínek (Obrázek 26). Změny pak provádíte ve sloupci Připravovaná hodnota. Pokud Vás zajímá, jakým způsobem Vámi provedené změny ovlivnily výslednou nabídku, klikněte nejprve na tlačítko Uložit a přepočítat připravené hodnoty, výsledek vidíte v pravém dolním rohu. Vylepšenou nabídku odešlete do aukce kliknutím na tlačítko Odeslat nabídku do aukce. Obrázek 26 - Aukce - Obchodní podmínky 25

26 Poznámka Pokud je výběrové řízení s aukcí vypsáno podle scénáře s jiným kritériem hodnocení než podle nejlepší ceny, je kritériem hodnocení určitá forma bodového ohodnocení. Toto bodové ohodnocení se uvádí u jednotlivých obchodních podmínek. Minimální krok vylepšení potom není stanoven v korunách, ale právě v těchto bodech. Odkaz Monitor aukce v pravém horním rohu slouží k zobrazení aktuálního stavu nabídek (Obrázek 27). Kromě základních informací o běžící aukci, jako je číslo, název, použitý scénář apod. obsahuje také informace o začátku a konci aukce. Konec aukce se uvádí původní plánovaný a aktuální. Plánovaný konec aukce je původně zadavatelem nastavený konec aukce. Pokud zadavatel umožní prodlužování aukce před koncem, může se po čase začít Aktuální konec aukce do plánovaného lišit. Pokud je prodlužování umožněno, vidíte hodnoty u konkrétních označení: Sledování změn nejlepší nabídky pro prodloužení [min]- uvedené číslo uvádí časové období (počet minut před aktuálním koncem aukce), ve kterém dojde k prodloužení aukce, pokud bude vylepšena aktuální nejlepší nabídka Délka prodloužení [min] počet minut, o které se aukce prodlouží, pokud jsou splněny podmínky pro prodloužení Minimální krok vylepšení nabídky je zadavatelem stanovená částka, o kterou musíte minimálně vylepšit svou nabídku, abyste mohli provést příhoz. Pokud je vyplněna hodnota u Ukončení aukce v pevném čase, bude v uvedeném čase aukce ukončena bez ohledu na případné příhozy, které by měly vyvolat prodloužení aukce. Pokud je zaškrtnuté políčko Prodloužení aukce pro jakoukoli nabídku, dojde k prodloužení aukce vždy, když bude v čase Sledování změn nejlepší nabídky pro prodloužení vylepšena jakákoliv nabídka (nutnost dodržet vylepšení nabídky o Minimální krok vylepšení nabídky zůstává). Pomocí odkazu tisk si můžete monitor aukce vytisknout v aktuálním stavu. Poznámka Popis příslušného scénáře, podle kterého probíhá konkrétní aukce, je vždy k dispozici v monitoru aukce pod odkazem Zobrazit/Skrýt nápovědu. Varování V průběhu aukce může být do aplikace za jednu organizaci přihlášeno více uživatelů, ale po celou dobu aukce smí pouze jeden z nich měnit ceny a případně obchodní podmínky. 26

27 Obrázek 27 - Aukce - Monitor aukce V případě, že políčko Zobrazit účastníkovi ostatní nabídky není zatrženo, zobrazí se pouze Vaše nabídka a výše nejlepší nabídky. V opačném případě vidíte anonymní přehled všech nabídek s označením Vaší. Konkrétní vzhled monitoru aukce je závislý na nastavení zadavatele, nemusí tedy např. být vidět Vaše pořadí, nebo mohou být zobrazeny pouze ceny bez DPH, nebo se také může zobrazovat pouze celková cena Vaší nabídky bez rozpisu na jednotlivé položky. 27

28 Objednávky a smlouvy Po vítězství ve výběrovém řízení se vytvoří příslušná objednávka nebo smlouva (v závislosti na zadání výběrového řízení). Kliknutím na Objednávky a smlouvy v horním menu (Obrázek 28) se změní seznam složek v levém menu (Obrázek 29). Obrázek 28 - Horní menu Obrázek 29 - Levé menu (objednávky) Objednávky Ve složce dodání (Obrázek 30) naleznete objednávky vytvořené na základě vítězství ve výběrovém řízení. 28

29 Obrázek 30 - Objednávky - dodání Detail objednávky zobrazíte kliknutím na odkaz vyber. Obrázek 31 - Detail objednávky Na jednotlivých listech jsou Vám k dispozici informace obecné (dodací lhůta, datum vytvoření objednávky, odběratel, dodavatel), informace o smluvených obchodních podmínkách a objednávané položky včetně určení množství a ceny. Na listu Přehled je k dispozici kompletní přehled celé objednávky. Pokud jste již zboží dodali, můžete kliknutím na tlačítko Potvrdit dodání přesunout předmětnou objednávku do složky dodáno. 29

30 Poznámka Objednávka se do složky dodáno přesune i v případě, že výše uvedený postup provede Zadavatel. Pokud tedy budete hledat objednávku a nenaleznete ji ve složce dodání, zkuste se podívat do složky dodáno, i když jste si jisti, že jste tam objednávku neposunovali. Pokud by Vás pak zajímalo, kdo objednávku přesunul, naleznete tuto informaci na listu Log. Pole Číslo faktury a Kontrola faktury vidí pouze Dodavatel. Pole je určeno pro Vaši kontrolu fakturací provizí. Můžete si zde uvést číslo faktury, na které Vám byla za tuto objednávku fakturována provize a zaškrtnutím políčka Kontrola faktury potvrdit, že to bylo zkontrolováno. Stejně tak si zde ale můžete uvádět číslo faktury, kterou jste vystavili dodavateli. Způsob použití je pouze na Vás, tato evidence se nikde jinde nezobrazuje. Pro uložení zadaných údajů je samozřejmě nutné kliknout na tlačítko uložit. Změna objednávky Může nastat situace, kdy zjistíte, že nejste schopni dodávat za cenu, kterou jste nabídli ve výběrovém řízení a kterou máte nyní také v objednávce. Pro sdělení změny zadavateli klikněte na tlačítko Změnit objednávku na listu Přehled (Obrázek 31), objednávka se přesune do složky editace dodavatelem. Obrázek 32 - Editace dodavatelem Přepněte se do složky editace dodavatelem (Obrázek 32) kliknutím na příslušný odkaz v levém menu (Obrázek 29) a pomocí odkazu vyber zobrazte detail editované objednávky. Obrázek 33 - Editace dodavatelem - Položky Klikněte na záložku Položky (Obrázek 33). Zde můžete změnit množství nebo cenu dodávaného zboží. Po provedení všech změn klikněte na tlačítko Uložit. Přepněte se na list Přehled (Obrázek 34) a kliknutím na tlačítko Změněno dodavatelem, odešli odběrateli odešlete změněnou objednávku. 30

31 Obrázek 34 - Editace dodavatelem - Přehled Zároveň se Vaše změněná objednávka přesune ze složky editace dodavatelem do složky čeká na potvrz. odb. (Obrázek 29), kde bude do doby, než odběratel rozhodne, zda změny přijme, či nikoli. Odběratel může Vámi změněnou objednávku buď přijmout, odmítnout nebo stornovat. Pokud změněnou objednávku přijme, přesune se změněná objednávka do složky dodání a plnění bude probíhat na základě změněné objednávky. Pokud změněnou objednávku nepřijme, ve většině případů ji stornuje. Vám se pouze změněná objednávka přesune do složky stornováno a plnění z Vaší strany neproběhne. Ve výjimečných případech může odběratel změny v objednávce zamítnout. Potom se Vám do složky dodání vrátí původní objednávka, ve které nebudou promítnuty Vámi provedené změny, a znamená to, že odběratel trvá na původně domluvených podmínkách. V tomto případě je další postup již závislý na původně stanovených podmínkách zadavatele/odběratele a na vaší vzájemné domluvě. Poznámka Doporučujeme před provedením změny objednávky kontaktovat odběratele a vysvětlit mu důvody, proč ke změnám došlo. Ušetříte tím nejen čas, ale i případné problémy, které by mohly vzniknout např. z nedorozumění. Navíc tím můžete předejít případným komplikacím v případě, že by Vám odběratel změny zamítl. Konečné rozhodnutí o postupu je však samozřejmě jen na Vás. Smlouvy Pokud zadavatel vypíše výběrové řízení s rámcovou smlouvou, po vyhodnocení VŘ se nevytvoří ihned objednávka, ale pouze tzv. smlouva ve složce aktivní v části menu SMLOUVY. 31

32 Obrázek 35 - Aktivní smlouvy Podrobnosti vytvořené smlouvy zobrazíte kliknutím na odkaz vyber. Zde vidíte na jednotlivých záložkách obchodní podmínky uzavřené smlouvy a položky, na něž je smlouva uzavřena. Na záložce Vytvořené objednávky vidíte všechny objednávky, které již byly vytvořeny. Vytvořená objednávka se zobrazí také ve složce dodání (viz. objednávky). Obrázek 36 - Detail smlouvy 32

33 Zprávy Poslední blok levého menu (Obrázek 9 a Obrázek 29) obsahuje Zprávy. Při konkrétních událostech v aplikaci jsou odesílány tzv. notifikátory. Ty se ukládají ve složce nové a zároveň se odesílají na Vámi zadanou ovou adresu. Pokud chcete rozlišovat zprávy přečtené a nové, kliknutím na odkaz přečteno zprávu přesunete do složky přečtené. Obrázek 37 - Zprávy 33

34 Katalog V menu Katalog Dodavatelské kategorie můžete nastavit, ve kterých oblastech nabízíte zboží nebo služby. Ve stromu vlevo zvolte příslušnou kategorii a klikněte na ní. Vpravo nad nadpisem Zařazené kategorie se objeví odkaz Přidej kategorii Kliknutím na tento odkaz se Vámi zvolená kategorie přidá do tabulky níže. Obrázek 38 - Katalog Poznámka Katalogových kategorií můžete zvolit kolik chcete a stejně tak nemusíte vybrat žádnou. Vždy si však v katalogu ponechejte kategorii SEZNAM VŠECH DODAVATELŮ. Pokud nebudete zařazeni v této kategorii, nenaleznou Vás zadavatelé v katalogu podle IČ. 34

35 Uživatelská nastavení Kliknutím na Nastavení v horní liště můžete měnit některá nastavení Vašeho účtu nebo registrace Vaší společnosti. Jako první se zobrazí nastavení rolí. Pokud máte pouze roli Dodavatel, nemůžete na této záložce nic měnit, pokud však máte roli Jednatel, můžete si zde nastavit, zda se po zadání přihlašovacích údajů přihlásíte vždy jako Dodavatel nebo jako Jednatel. Pokud byste byli zaregistrováni ve více společnostech s jedním přihlašovacím jménem a heslem, zde se přepínáte mezi jednotlivými firmami, a to pomocí odkazu přepnutí do role. Obrázek 39 - Nastavení - Role Na záložce Zobrazovací téma můžete změnit barevné provedení aplikace. Heslo, které Vám bylo vygenerováno a zasláno em můžete změnit na záložce Změna hesla. Důležité Za bezpečnost Vašeho hesla zodpovídáte sami. Pokud budete mít podezření, že došlo k jeho vyzrazení a může dojít k jeho zneužití, doporučujeme heslo změnit. Na záložce Profil uživatele lze měnit údaje o aktuálně přihlášeném uživateli. Mějte na paměti, že údaje zde uvedené se budou zobrazovat u Vámi podávaných nabídek a měly by tudíž odpovídat aktuálnímu stavu. Obrázek 40 - Natavení - Profil uživatele Pokud máte roli Jednatel, máte k dispozici záložku Uživatelé, kde můžete měnit, odebírat a přidávat jednotlivé uživatele registrované za Vaši firmu i měnit jejich údaje (více viz Administrace uživatelů). 35

36 Na záložce Profil org. lze měnit některé informace o Vaší firmě. Obdobně lze měnit některé údaje o organizační jednotce, pokud je má firma založené, na záložce Profil jed. Obrázek 41 - Nastavení - Profil organizace Záložka Adresy slouží ke změně (resp. přidání) adresy. V případě změny adresy stačí zobrazenou adresu přepsat a kliknout na tlačítko Uložit. Pokud budete chtít přidat další adresu (např. korespondenční se liší od sídla apod.) kliknutím na tlačítko Nový vytvoříte novou položku v seznamu adres, do prázdných polí pod seznamem zadáte novou adresu a kliknete Uložit. Zobrazení adresy v profilu organizace (Obrázek 41) pak provedete výběrem v rolovacím menu u příslušné adresy (fakturační, korespondenční ). Obrázek 42 - Nastavení - Adresy Poznámka V závislosti na Vaší roli nemusí možnosti úprav jednotlivých položek a zobrazení jednotlivých záložek odpovídat uvedeným obrázkům. Uvedené obrázky jsou pro roli Jednatel. Pokud si přejete dodávat pouze pro určité kraje, můžete si toto nastavit na záložce Regiony. Nastavení konkrétního kraje provedete kliknutím na šedé kolečko s křížkem. Pokud je kraj vybrán, je u něj zelené kolečko. 36

37 Obrázek 43 - Nastavení - Regiony Poznámka Nastavení krajů Vám nezaručí, že budete dostávat pouze pozvánky pouze od odběratelů z uvedeného kraje. Toto bude dodrženo pouze v případě, že zadavatel při vypisování výběrového řízení bude zohledňovat i kraje dodavatelů. Administrace uživatelů Tato funkce je přístupná pouze uživateli s rolí Jednatel. Má přístup k profilům všech uživatelů registrovaných v rámci dané společnosti. Ostatní uživatelé mohou editovat pouze svůj vlastní profil. Editace uživatele Uživatele, jehož údaje chcete měnit, vyberete kliknutím na odkaz vyber. Pod seznamem všech uživatelů se zobrazí profil daného uživatele. Editaci provedete přepsáním uvedených údajů a kliknutím na tlačítko Uložit. Modře orámovaná pole jsou povinná a je třeba je vyplnit. Pomocí zaškrtávacích políček vpravo lze nastavit: Zasílání novinek souhrn 1x a den běžně Vám chodí pozvánky do výběrových řízení, informace o vítězství ve výběrovém řízení a další notifikátory průběžně tak, jak jsou generovány. Pokud zaškrtnete toto políčko, obdržíte každé ráno souhrnný , obsahující všechny zprávy z předchozího dne. Pozvánky do VŘ pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, nebude uživatel dostávat e- mailem pozvánky do výběrových řízení em. Budou k dispozici pouze ve Zprávách. 37

38 Přijaté objednávky a smlouvy pokud toto políčko není zaškrtnuto, nebude uživatel dostávat em informace o vytvoření objednávky (event. smlouvy), tato informace bude opět k dispozici pouze v aplikaci. Obrázek 44 - Nastavení - Uživatelé Vytvoření nového uživatele Nového uživatele vytvoříte kliknutím na tlačítko Nový. Pod seznamem uživatelů se zobrazí prázdná pole pro vyplnění údajů o novém uživateli. Do pole uživatel neuvádějte slova s diakritikou, jedná o uživatelské jméno, které bude později uživatel používat k přihlášení do aplikace a v případě použití diakritiky by přihlášení nemuselo proběhnout úspěšně. Po vyplnění všech údajů (modře orámovaná pole jsou povinná) klikněte na tlačítko Uložit. Na závěr nezapomeňte vygenerovat nově zaregistrovanému uživateli heslo kliknutím na tlačítko Generovat nové heslo. Vygenerované heslo bude spolu se zadaným přihlašovacím jménem zasláno nově zaregistrovanému uživateli na uvedený e- mail. Zrušení stávajícího uživatele Pokud chcete zrušit registraci uživateli, který je již zaregistrován, stačí kliknout na červený křížek v příslušném řádku tabulky s přehledem všech registrovaných uživatelů. Důležité Přidělení role Jednatel a s tím souvisejících práv je závislé na podmínkách konkrétní instance aplikace a není jakkoli vymahatelné. 38

39 Rejstřík pojmů Otevřené/Uzavřené výběrové řízení Veřejné/Neveřejné výběrové řízení Notifikátor Termín podání nabídek do otevřeného výběrového řízení může reagovat jakýkoli zaregistrovaný dodavatel, do uzavřeného výběrového řízení lze reagovat pouze prostřednictvím pozvánky, viditelnost výběrového řízení v aktuálních výběrových řízeních je závislá na nastavení Veřejné/Neveřejné výběrové řízení pokud je pole Zveřejnit zaškrtnuté, je výběrové řízení zobrazeno v aktuálních výběrových řízeních a v závislosti na nastavení Otevřené/uzavřené výběrové řízení do něj lze podávat nabídky; v opačném případě není vypsání výběrového řízení viditelné v aktuálních výběrových řízeních a informaci o vypsání (a případnou možnost reakce) lze získat pouze prostřednictvím pozvánky. generovaný aplikací na základě nějakého dění v aplikaci (např. oslovení dodavatele v rámci výběrového řízení, oznámení o vyhodnocení pokud podáte nabídku do výběrového řízení, informace o stornování výběrového řízení apod.) datum a čas do kdy je třeba odeslat nabídku do výběrového řízení, po tomto termínu už nebude odeslání aplikací umožněno 39

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně Přihlášení do aplikace aplikaci naleznete na webové adrese https://www.softrade.cz/lesycr v levé části

Více

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1.Holandské aukce (sestupné) 2.Holandské aukce (sestupné) s možností navyšování ceny 3.Limitní cena

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1.Holandské aukce (sestupné) 2.Holandské aukce (sestupné) s možností navyšování ceny 3.Limitní cena MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE 1.Holandské aukce (sestupné) 2.Holandské aukce (sestupné) s možností navyšování ceny 3.Limitní cena Holandské aukce Aukce probíhají každý týden. Termín začátku aukce a přesný

Více

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele... 1 1. Grantys... 1 2. Přístup do Grantysu... 1 3. První přihlášení do Grantysu... 1 3.1 Nová registrace...

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE INSTRUKTORE ÚVOD Vážený instruktore, rádi bychom vám poděkovali za stažení této uživatelské příručky. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte prosím klíčového uživatele aplikace Ephorus ve vašem vzdělávacím

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA)

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Obsah Úvod... 3 Webový přístup OWA... 3 Přihlášení... 3 Odhlášení... 4 Příjem a odesílání pošty... 4 Vytvoření nové zprávy... 5 Adresář... 5 Úkoly... 7 Kalendář,

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka www.biovendor.cz OBSAH REGISTRACE 3 PŘIHLÁŠENÍ 5 VYHLEDÁVÁNÍ PRODUKTŮ 5 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ KATEGORICKÉHO STROMU 6 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ VYHLEDÁVACÍHO POLE 7 USNADNĚNÍ VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ FILTRU 8 VLASTNOSTÍ PRODUKTŮ

Více

1 of 14 14.12.2004 14:27

1 of 14 14.12.2004 14:27 1 of 14 14.12.2004 14:27 Popis systému EDOX je systém vyvinutý ve společnosti Evektor spol. s r.o. určený pro bezpečné sdílení technické dokumentace a dalších dokumentů. Systém je umístěn na webovém serveru

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Oprava povrchu parkoviště Za kostelem v Bystřici pod Hostýnem

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Oprava povrchu parkoviště Za kostelem v Bystřici pod Hostýnem Pozvánka Výzva k účasti, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, vypisuje podle 12 odst.3 zákona č.137/2006 Sb., - o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Návod k administraci e-learningové platformy

Návod k administraci e-learningové platformy LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci Přenos inovací Návod k administraci e-learningové platformy Pracovní balíček č. 3, aktiva č. 3.3.2 Odpovědný partner: NVF Datum: 30/05/2015 Verze: Konečná

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 02. 07. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

3.1 Nová registrace. 3.2 Získání přístupových údajů k existujícímu záznamu. 4. Opakované přihlášení

3.1 Nová registrace. 3.2 Získání přístupových údajů k existujícímu záznamu. 4. Opakované přihlášení Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele...1 1. Grantys...1 2. Přístup do Grantysu...1 3. První přihlášení do Grantysu...1 3.1 Nová registrace...2

Více

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: MIRKA PERUTHOVÁ, MAREK NĚMEC DATUM VYHOTOVENÍ: 25. 3. 2010 PLATNOST OD: 25. 3. 2010 CÍLOVÁ SKUPINA: DODAVATELÉ VERZE DOKUMENTU: 01 DATUM POSLEDNÍ

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE 1. Vstupní obrazovka aplikace 1.1. Tabulka Historie Vašich objednaných dopravních informací : V tabulce budete vidět Vámi objednané požadavky na zasílání

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na ZTV lokalita Z2 Počátky

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na ZTV lokalita Z2 Počátky Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 08. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Oprava fasády věže kostela Sv. Jana Křtitele v Počátkác

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Oprava fasády věže kostela Sv. Jana Křtitele v Počátkác Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 14. 06. 2016 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument popisuje jednotlivé kroky při generování KH ve formátu XML a jeho podání pomocí daňového portálu

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Představení webových stránek

Představení webových stránek Představení webových stránek Zadáním http://organickahmota.cz do příkazového řádku prohlížeče je zobrazen úvod webových stránek. Na šedé liště je tmavě zvýrazněno, která část je právě prohlížena. Horní

Více

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče. 1. Zájemce

Více

1. krok Přihlaste se. Klikněte na políčko Přihlášení

1. krok Přihlaste se. Klikněte na políčko Přihlášení 1. krok Přihlaste se Klikněte na políčko Přihlášení 1. krok Přihlaste se Zadejte své uživatelské jméno a heslo Rada: Pokud si heslo nepamatujete, použijte nápovědu Zapomněli jste své heslo?. 2. krok Aktualizujte

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proe.biz dne 17. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Podpora Poski.com. Popis a návod pro práci se systémem

Podpora Poski.com. Popis a návod pro práci se systémem Podpora Poski.com Popis a návod pro práci se systémem v Ostravě dne 1.5.2014 Obsah 1.Obecný popis systému... 3 2.Přihlášení do systému... 3 3.Zadání nového úkolu... 4 4.Úspěšné přihlášení... 4 4.1.Hlavní

Více

Registr uměleckých výstupů. Uživatelský návod aplikace RUV. verze 0.25.0

Registr uměleckých výstupů. Uživatelský návod aplikace RUV. verze 0.25.0 Registr uměleckých výstupů Uživatelský návod aplikace RUV verze 0.25.0 26. 05. 2016 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 5 2 Změny v nové verzi... 6 3 Přístup do aplikace... 7 3.1 První přístup do aplikace... 7

Více

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovaný rok 2015 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 Přehled

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2 Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3 Další požadavky pro bezproblémové

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Popis základních funkcí Conseq online

Popis základních funkcí Conseq online Popis základních funkcí Conseq online (portál penzijní společnosti Conseq penzijní společnost, a.s.) Popis základních funkcí Conseq online... 1 1. Přihlášení do aplikace... 2 2. Základní rozhraní aplikace...

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 TABULKA VERZÍ Verze Datum Popis 1.0 15.3.2012 Založení dokumentu 2.0 15.5.2014 Nové funkčnosti

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Práce s portálem... 2 2. Registrace... 3 1.1. Základní údaje... 4 1.2. Informace o zařízení... 5 1.3. Fotografie... 5 1.4. Platba a podmínky... 6 1.5. Smlouva...

Více

Na úvodní stránce e-tržiště je zobrazen seznam "Aktuálních výběrových řízení" a seznam "Uzavřených výběrových řízení" (uzavřená výběrová řízení).

Na úvodní stránce e-tržiště je zobrazen seznam Aktuálních výběrových řízení a seznam Uzavřených výběrových řízení (uzavřená výběrová řízení). Registrace Podmínkou účasti na obchodování na elektronickém tržišti je dodržování všeobecných obchodních podmínek a licenčních podmínek, které jsou zveřejněny na domovské stránce etržiště. Registrace a

Více

NÁKUPNÍ SOFTWARE. uživatelská příručka pro dodavatele

NÁKUPNÍ SOFTWARE. uživatelská příručka pro dodavatele Mlaty 8 642 00 Brno tel.: +420 777 575 545 NÁKUPNÍ SOFTWARE uživatelská příručka pro dodavatele určeno pro verzi Nákupní software 3.12 Nákupní software - příručka pro dodavatele Nákupní software () je

Více

Představení portálu MS2014+ a IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík

Představení portálu MS2014+ a IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík Představení portálu MS2014+ a IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík 19. listopadu 2015 Portál MS2014+ Webová aplikace pro žadatele o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014-2020.

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Managerské rozhraní... 3 1.1 Kroužky a nábory do kroužků... 3 1.1.1 Předpoklady... 3 1.1.2 Vytvoření kroužku... 3 1.1.3 Členství... 4 1.1.4 Vytvoření náboru... Chyba!

Více

E-learningový systém Moodle

E-learningový systém Moodle NÁZEV PROJEKTU: ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A INOVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ SVÁŘENÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/3.2.03/03.0023 AUTOR: ING. ČENĚK ŘÍHA ROK: 2012 E-learningový systém Moodle

Více

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Druhá celoplošná generální zkouška Název souboru: CP2-Modul_IDM-Průběh testování V2.doc Strana 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace...

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Registrace... 2 1.1. Základní údaje... 3 1.2. Informace o zařízení... 4 1.3. Fotografie... 4 1.4. Platba a podmínky... 5 1.5. Smlouva... 6 2. Přihlášení do

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ 2010-2015 popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah 1. Nastavení... 2 1.1. První přihlášení...

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

Manuál k aukčnímu portálu Diakonie ČCE

Manuál k aukčnímu portálu Diakonie ČCE Manuál k aukčnímu portálu Diakonie ČCE I. OBECNÉ INFORMACE Tento manuál ve stručnosti popisuje aukční portál Diakonie ČCE. Je určen především dosavadním správcům webů diakonické rodiny, kteří mají alespoň

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Planeta facebook. obsah 6/10. Kompletní průvodce programem

Planeta facebook. obsah 6/10. Kompletní průvodce programem 6/10 Co dělají přátelé? Všechna výše uvedená nastavení se týkají především vašich vlastních aktivit na Facebooku. Mnohem častěji ale budete pracovat s částí označenou Hlavní stránka. Hlavní stránka je

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 12. dubna 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to DAŇOVÝ SPIS 3 1.2 Rozcestník 3 2. Správa spisů 4 2.1 Založení nového

Více

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro pedagogy. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro pedagogy. 1 Registrace a přihlašování...

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro pedagogy. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro pedagogy. 1 Registrace a přihlašování... SUN Outdoor Registrační systém Obsah návodu 1 Registrace a přihlašování... 2 1.1 Registrace... 2 1.2 Zadání registračního klíče... 3 1.2.1 Registrační klíč mi nepřišel... 3 1.2.2 Vložení registračního

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO Příručka projektového manažera Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů O aplikaci Aplikace PUD (přehled účetních dokladů) slouží

Více

Obecné. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Praha 10, dne: 18. 05. 2015 v 14:05

Obecné. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Praha 10, dne: 18. 05. 2015 v 14:05 Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proebiz.com dne 26. 05. 2015 v 14:00. V případě vašeho

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 únor 2016 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Obecné informace k systému

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 29. 10. 2014 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 29. 10. 2014 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 29. 10. 2014 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015-1 - I. Popis funkcí Modul Import dat do Pohody je určený uživatelům ES Pohoda a podporuje všechny její verze, tedy MDB, SQL i E1. Zpracovává

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

Příručka ke zřízení a užívání profilu zadavatele. Příručka určená pro uživatele elektronického nástroje E-ZAKAZKY společnosti OTIDEA CZ s.r.o.

Příručka ke zřízení a užívání profilu zadavatele. Příručka určená pro uživatele elektronického nástroje E-ZAKAZKY společnosti OTIDEA CZ s.r.o. Příručka ke zřízení a užívání profilu zadavatele Příručka určená pro uživatele elektronického nástroje E-ZAKAZKY společnosti OTIDEA CZ s.r.o. 1. Zřízení profilu zadavatele.2 1.1. Registrace a přihlášení.2

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Postup při zápisu údajů do AIS EO. ohlašovnami. změny ve formulářích CzechPOINT. verze 1.00. Zpracoval: odbor správních činností

Postup při zápisu údajů do AIS EO. ohlašovnami. změny ve formulářích CzechPOINT. verze 1.00. Zpracoval: odbor správních činností Postup při zápisu údajů do AIS EO ohlašovnami změny ve formulářích CzechPOINT verze 1.00 Zpracoval: odbor správních činností Zápis údajů do AIS evidence obyvatel ohlašovnami prostřednictvím rozhraní CzechPOINT@office

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.5.112 B2B CENTRUM a.s. 7.2014 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů)

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Databáze produktů ESF Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Obsah 1. Registrace a přihlášení... 1 Vyplnění registračních údajů... 1 Potvrzení registračních údajů... 3 Přihlášení...

Více

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Přihlášení do BLMFisu Každý registrovaný uživatel (zástupce družstva) již získal (nebo bude zasláno) uživatelské jméno a heslo. Tímto jménem a heslem provede

Více

Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz

Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz Objednávku e-learningových kurzů je možné provést: 1. Přihlášení přes záložku Personalista (Postup pro personalistu s jedinečnými přihl.údaji) 2. Přihlášení přímo

Více

Příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV

Příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV Příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV Verze: 1.0 Duben 2015 Stránka 1 z 34 O B S A H Úvod... 3 A) Pravidla a procesy hodnocení... 3 1. Externí hodnotitelé a jejich role...

Více

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka čerpadel na akci TVP Metronom

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka čerpadel na akci TVP Metronom Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 22. 04. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Základní uživatelský manuál OBSAH 1. Úvod 2. Základní nastavení 3. Administrátorské nastavení 4. Rezervace 4.1 Registrace do rezervačního systému 4.2 Přihlášení

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky. V případě Vašeho zájmu si prostudujte předmět, zadávací podmínky, další ustanovení,

Více

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37012 Název projektu: Na svobodu připraven! Období realizace: 1.1.2015 31.10.2015 Řešení bylo vyvinuto v rámci realizace

Více

Grantové řízení Oranžové hřiště

Grantové řízení Oranžové hřiště Grantové řízení Oranžové hřiště Jak podat žádost? Jak vyplnit formulář? Jak získat informace o stavu zpracování žádosti? 1/12 Jak podat Žádost o nadační příspěvek Podat žádost lze výhradně vyplněním a

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Verze aplikace 2.0, říjen 2015 Copyright 2014, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace

Více

Propojení ekonomického systému POHODA s e-shopem FastCentrik 3.0

Propojení ekonomického systému POHODA s e-shopem FastCentrik 3.0 Propojení ekonomického systému POHODA s e-shopem FastCentrik 3.0 Z tohoto dokumentu se dozvíte, jak nastavit správně systém POHODA a e-shop, aby korektně fungovaly přenosy mezi oběma systémy. Propojení

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. http://shop.sonepar.cz

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. http://shop.sonepar.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nakupování v internetovém obchodì http://shop.sonepar.cz V pøípadì jakýchkoliv nejasností ohlednì nak upování v našem internetovém obchodì, k ontaktujte svého obchodního zástupce.

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Obnova vozového parku Termonty Praha a.s. - část1

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Obnova vozového parku Termonty Praha a.s. - část1 Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 18. 04. 2014 v 14:00. V případě Vašeho zájmu

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p.

Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p. Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p. 1. 4. 2011 Účel prezentace Prezentace je určena všem registrovaným subjektům i budoucím zájemcům o obchod formou Elektronické aukce dříví Lesů ČR.

Více