VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ"

Transkript

1 VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídají autoři. K vydání připravil: Institut dalšího vzdělávání Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Rokitanského Hrade Králové Tel: Studijní materiál vznikl za podpory projektu REKAP, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

3 Obsah Obsah CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO MODULU U 5 MOŽNOSTI VZDĚLÁVACÍHO MODULU 5 VYTVOŘENÍ VZDĚLÁVACÍHO MODULU 9 POSTUP VYTVOŘENÍ VZDĚLÁVACÍHO MODULU 9 PŘIDÁVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ DO VZDĚLÁVACÍHO MODULU U 11 POSTUP PŘIDÁVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ DO VZDĚLÁVACÍHO MODULU 12 PŘIDÁVÁNÍ SOUBORŮ DO VZDĚLÁVACÍHO MODULU 13 PŘIDÁVÁNÍ SCORM MODULŮ 14 ORGANIZACE OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO MODULU 16 PŘIDÁVÁNÍ NADPISŮ DO OBSAHU MODULU 16 ZMĚNA POŘADÍ NADPISŮ A ODKAZŮ V OBSAHU MODULU 17 ODSAZOVÁNÍ A ČÍSLOVÁNÍ NADPISŮ V OBSAHU MODULU 18 EDITACE NADPISŮ V OBSAHU MODULU 19 ZMĚNA STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ 20 ZMĚNA NÁZVŮ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ V OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO MODULU 21 ZOBRAZENÍ/SKRYTÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ 22 SPUŠTĚNÍ NÁHLEDU STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ 23 NASTAVENÍ KRITÉRIÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ 23 ZOBRAZENÍ SEZNAMU VŠECH ODKAZŮ NA STUDIJNÍ MATERIÁLY 24 VYMAZÁNÍ ODKAZŮ NA STUDIJNÍ MATERIÁLY 25 ZMĚNY VE VLASTNOSTECH VZDĚLÁVACÍHO MODULU 27 ZMĚNA VLASTNOSTÍ VZDĚLÁVACÍHO MODULU 27 PŘIPOJENÍ VZDĚLÁVACÍHO MODULU KE SLOŽCE 29 SPUŠTĚNÍ NÁHLEDU VZDĚLÁVACÍHO MODULU 30 NASTAVENÍ KRITÉRIÍ PRO SELEKTIVNÍ ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ MODULU 30 TŘÍDĚNÍ NÁZVŮ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ 31 ZOBRAZENÍ SEZNAMU ODKAZŮ NA VZDĚLÁVACÍ MODUL 32 CHARAKTERISTIKA AKČNÍHO MENU 33 ZOBRAZENÍ/SKRYTÍ AKČNÍCH MENU 34 ZOBRAZENÍ/SKRYTÍ NÁSTROJŮ AKČNÍHO MENU 35 PŘIDÁNÍ ODKAZŮ DO AKČNÍHO MENU 36 PŘIDÁNÍ ODKAZU NA CÍLE DO AKČNÍHO MENU 37 ZMĚNA ODKAZŮ AKČNÍHO MENU 39 ZMĚNA ODKAZŮ NA CÍLE V AKČNÍM MENU 40 SPUŠTĚNÍ NÁHLEDU ODKAZŮ AKČNÍHO MENU 42 VYMAZÁNÍ ODKAZŮ AKČNÍHO MENU 43 PRÁCE SE ZDROJI A ODKAZY 45 ZPŘÍSTUPNĚNÍ OKNA ZDROJE 45 VYTVOŘENÍ KNIŽNÍHO ZDROJE 46 PŘIDÁNÍ ODKAZU KE ZDROJI 47 PŘIDÁNÍ A ÚPRAVA ROZSAHŮ ODKAZU 48 VYMAZÁNÍ ZDROJŮ 49 VYMAZÁNÍ ODKAZŮ NA ZDROJE 50 EXPORT VZDĚLÁVACÍHO MODULU U 52 POSTUP EXPORTU VZDĚLÁVACÍHO MODULU VE WEBCT 52 IMPORT VZDĚLÁVACÍHO MODULU U 54 POSTUP IMPORTU VZDĚLÁVACÍHO MODULU DO WEBCT 54 REKAP 3/57

4 Obsah 4/57 REKAP

5 Charakteristika vzdělávacího modulu Charakteristika vzdělávacího modulu CÍL KAPITOLY Vysvětlit pojem vzdělávací modul. Seznámit se se základními možnostmi vzdělávacích modulů. Úvod Vzdělávací modul je ucelený balíček studijních materiálů, které k sobě tématicky náleží. Studijní materiály jsou ve vzdělávacím modulu logicky uspořádány a takto předkládány studentovi. Výhodou organizování studijních materiálů do vzdělávacích modulů je možnost jejich znovupoužití, např. v jiném elektronickém kurzu. Jako celek je možné tyto vzdělávací moduly exportovat a poté importovat do jiného elektronického kurzu. Vzdě lávací modul většinou obsahuje následujících pět částí: 1. část: Úvod a přehled obsahu vzdělávacího modulu. 2. a 3. část: Odkazy na studijní materiály a webové stránky s informacemi o kurzu. 4. část: Úkoly a otázky vztahující se k informacím uvedeným ve studijních materiálech a na web stránkách. Dále může obsahovat odkaz na Chat, kde si studenti mohou vyměňovat názory, klást dotazy k obsahu daného vzdělávacího modulu atd. 5. část: Test ověřující dosažení cíle vzdělávacího modulu. Možnosti vzdělávacího modulu Metodologie založená na vzdělávacích modulech předpokládá systematický přístup k uspořádání studijních materiálů předkládaných studentovi. Tento přístup vede k modularitě a znuvupoužitelnosti celého vzdělávacího modulu např. v jiném předmětu. Každý vzdělávací modul by měl respektovat základní zásady procesu vzdělávání tak, aby podporoval vnitřní procesy studentova učení. REKAP 5/57

6 Charakteristika vzdělávacího modulu Měl by se řídit následujícími zásadami: upoutat pozornost, informovat o cílech a stanovit úroveň očekávaných výsledků, jasně představit nové učivo, řídit učení, ověřit získané vědomosti, hodnotit výkon. Jako designér kurzu můžete pomocí nástroje Vzdělávací moduly organizovat studijní materiály ve vašem elektronickém kurzu a zpřístupňovat ho studentům. Do vzdělávacího modulu můžete přidávat studijní texty, testy, úkoly k odeslání, odkaz na diskusi atd. Jestliže přidáte do vzdělávacího modulu studijní materiály, můžete ho dále hierarchicky strukturovat s využitím nadpisů a přehledného číslování. To vám umožní uspořádat jednotlivé části studijních materiálů do pořadí, v němž budou následně předkládány studentům. Dále zde máte k dispozici nástroj, pomocí kterého můžete měnit různá nastavení a tím ovlivňovat dostupnost vzdělávacího modulu nebo jeho částí. Můžete stanovit kritéria, která musí být splněna, aby se vzdělávací modul nebo jeho část staly dostupnými. Je možné také specifikovat, kterým studentům bude daný vzdělávací modul zpřístupněn. Po vytvoření vzdělávacího modulu si ho můžete celý prohlédnout a projít, abyste měli představu, jak ho uvidí vaši studenti. Dalším nástrojem, který můžete studentovi ve vašem elektronickém kurzu zpřístupnit, je tzv. akční menu. V tomto menu mohou být podle vašeho nastavení následující nástroje: Záložky, Vytvoření tištěné verze (Create Printable View), Poznámky. Např. přidáním nástroje Poznámky, umožníte studentům vytvářet vlastní poznámky ve studijních materiálech daného vzdělávacího modulu. Akční menu můžete přidat ke 6/57 REKAP

7 Charakteristika vzdělávacího modulu vzdělávacímu modulu, ale i k libovolné části studijních materiálů ve vzdělávacím modulu. Při práci se vzdělávacími moduly mohou pak studenti procházet studijní materiály pomocí obsahu tohoto modulu, nebo pomocí tlačítek v akčním menu. Pokud si nastavíte možnost zobrazení obsahu vzdělávacího modulu, zobrazí se vám obsah buď jako pole vlevo od vzdělávacího modulu, nebo jako první strana tohoto modulu. Akční menu se studentům objeví v pravém horním rohu okna se studijními materiály tohoto modulu. Obrázek 1 Obsah zobrazený jako první strana vzdělávacího modulu Obrázek 2 Obsah zobrazený vlevo a otevřen jako první strana studijních materiálů REKAP 7/57

8 Charakteristika vzdělávacího modulu SOUHRN V této úvodní kapitole jste se seznámili se základními možnostmi vzdělávacích modulů. Už víte, jaké studijní materiály mohou být ve vzdělávacím modulu organizovány a předkládány studentům. 8/57 REKAP

9 Vytvoření vzdělávacího modulu Vytvoření vzdělávacího modulu CÍL KAPITOLY Naučit se vytvářet vzdělávací modul, do kterého budete v dalších kapitolách umísťovat studijní materiály. Úvod V úvodní kapitole jste se seznámili se základními možnostmi vzdělávacích modulů. Po prostudování této kapitoly budete schopni vytvořit prázdný vzdělávací modul, do kterého budete později vkládat studijní materiály. Postup vytvoření vzdělávacího modulu 1. V okně Vzdělávací moduly stiskněte tlačítko Vytvořit vzdělávací modul. Otevře se okno Vytvořit vzdělávací modul. 2. Zadejte název a popis tohoto nového vzdělávacího modulu (Nadpis, Popis). 3. U položky Viditelnost položky zaškrtněte jednu z nabízených možností. Pokud chcete položku zpřístupnit uživatelům, zaškrtněte volbu Zobrazit položku. Pokud chcete dočasně zamezit přístupu uživatelů k položce, zaškrtněte Skrýt položku. 4. Vyplňte část Obsah. Z nabídky Číslování, vyberte styl číslování pro zobrazovanou strukturu modulu. U p oložky Zobrazit obsah vyberte z nabídky zda chcete, aby se struktura vzdělávacího modulu zobrazila ve zvláštním poli vlevo. Pokud zvolíte možnost Nezobrazovat, zobrazí se obsah jako úvodní stránka vzdělávacího modulu. 5. Vyplňte část První strana vzdělávacího modulu má být. Pokud vyberete položku Obsah, bude na první straně vzdělávacího modulu zobrazen obsah tohoto modulu. REKAP 9/57

10 Vytvoření vzdělávacího modulu Pokud vyberete položku První strana obsahu, bude na první straně vzdělávacího modulu modulu. zobrazena první strana studijních materiálů umístěných v tomto vzdělávacím 6. Chcete-li vytvořený vzdělávací modul uložit a vytvořit další, stiskněte tlačítko Uložit a vytvořit další. Vzdělávací modul je uložen a okno Vytvořit vzdělávací modul je prázdné. Opakujte kroky 2 až 5 tohoto postupu podle potřeby. 7. Pokud už nechcete vytvářet další vzdělávací moduly, stiskněte tlačítko Uložit. Vzdělávací modul je uložen. Nyní můžete doplňovat obsah do vytvořených vzdělávacích modulů. ÚLOHA 01 Vytvoření vzdělávacího modulu Vytvořte čtyři vzdělávací moduly: Úvod do typografie Písmo Pravidla sazby Typy písemností U všech těchto vzdělávacích modulů nastavte: aby se ihned po vytvoření zobrazovaly uživateli, vyberte číslování arabskými číslicemi, obsah vzdělávacího modulu se bude zobrazovat jako první stránka tohoto modulu. Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 01) SOUHRN V této kapitole jste se naučili vytvořit prázdné vzdělávací moduly a nastavit jim některé důležité vlastnosti. Nyní bude třeba přistoupit ke studiu dalších kapitol, ve kterých se naučíte naplňovat vytvořené vzdělávací moduly studijními materiály. 10/57 REKAP

11 Přidáváni studijních materiálů do vzdělávacího modulu Přidávání studijních materiálů do vzdělávacího modulu CÍL KAPITOLY Naučit se vkládat různé typy studijních materiálů do vzdělávacího modulu. Úvod Do vzdělávacího modulu můžete přidávat studijní materiály různého typu, např. prezentace vytvořené v programu MS PowerPoint, soubory (ve formátu HTML, PDF atd.), testy s použitím nástroje Testování, úkoly k odeslání s použitím nástroje Úkoly, odkaz na diskusi nebo chat atd. Vzdělávací moduly vám umožňují umístit pohromadě studijní materiály týkající se určitého tématu tak, aby byly dosažitelné pro studenty z jednoho místa ve vašem elektronickém kurzu. Přidání studijních materiálů lze provádět pomocí následujících nástrojů: Testování Tento nástroj umožňuje prověřovat znalosti studentů prostřednictvím testů, kontrolních otázek atd., které systém ihned automaticky vyhodnotí podle přednastavených možností. Úkoly Tento nástroj umožňuje odevzdávat vypracované úkoly k hodnocení vyučujícímu, který je vyhodnotí a zpětně uveřejní jejich hodnocení v elektronickém kurzu. Chat Podstatou tohoto nástroje je vytváření chat či whiteboard místností, kde mohou všichni účastníci kurzu mezi sebou on-line komunikovat. REKAP 11/57

12 Přidávání studijních materiálů do vzdělávacího modulu Diskuse Pomocí diskuse je možné sdělit svůj názor všem účastníkům kurzu nebo určité pracovní skupině. Knihovna médií Knihovna médií může obsahovat různé multimediální studijní materiály (např. Slovníček). SCORM moduly Pomocí těchto modulů lze získávat k jednotlivým vzdělávacím modulům kurzu metadata ze zdrojů mimo WebCT. Webové odkazy Webové odkazy představují seznam dalších zdrojů k danému tématu vzdělávacího modulu dostupných na internetu. Postup přidávání studijních materiálů do vzdělávacího modulu Nejprve musíte studijní materiály vytvořit než je budete přidávat do vzdělávacího modulu. 1. Z okna Vzdělávací moduly přejděte pomocí odkazu s názvem vybraného vzdělávacího modulu do okna tohoto modulu. 2. V okně vybraného modulu, do kterého chcete přidat studijní materiály, stiskněte tlačítko Přidat odkaz na obsah. Zobrazí se nabídka různých typů obsahu vzdělávacího modulu Vyberte nástroj, ze kterého chcete přidat konkrétní studijní materiály do vzdělávacího modulu. Např. pokud chcete do vzdělávacího modulu vložit test, klikněte na Testování. Zobrazí se vám nabídka vybraného nástroje. Vyberte položku ze seznamu všech položek náležejících k tomuto vybranému nástroji a pak stiskněte tlačítko Přidat vybrané.vybraná položka se zobrazí jako poslední řádek ve struktuře tohoto vzdělávacího modulu (pokud chcete vybrat více položek najednou, stiskněte klávesu CTRL při jejich výběru). 12/57 REKAP

13 Přidáváni studijních materiálů do vzdělávacího modulu ÚLOHA 02 Přidání studijních materiálů (Úkol) do vzdělávacího modulu Do vytvořeného vzdělávacího modulu Úvod do typografie vložte připravené zadání semestrálního úkolu (Úkol Semestrální úkol). Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 02) Pro lepší orientaci ve vložených studijních materiálech do vzdělávacího modulu, můžete vytvářet vlastní nadpisy v obsahu vzdělávacího modulu. Podrobnější informace se dozvíte v kapitole Organizace obsahu vzdělávacího modulu. Přidávání souborů do vzdělávacího modulu Pro umísťování souborů do vašeho elektronického kurzu můžete využít buď nástroj Obsah kurzu, nebo nástroj Vzdělávací moduly. Pokud umístíte soubory do vzdělávacího modulu pomocí nástroje Vzdělávací moduly, můžete pak v nástroji Obsah kurzu umístit odkaz na celý tento vzdělávací modul najednou, tzn. na všechny studijní materiály, které patří do daného vzdělávacího modulu. Soubory, které chcete umístit do elektronického kurzu, můžete vyhledat a přidat pomocí nástroje Správce souborů, nebo vytvořit nový HTML soubor. Postup přidávání souborů do elektronického kurzu: 1. Zobrazte okno vámi zvoleného vzdělávacího modulu, do kterého chcete umístit soubor a stiskněte tlačítko Přidat soubor. Zobrazí se vám nabídka. 2. V této nabídce vyberte jednu z následujících možností: Procházet soubory (pro vyhledání již existujícího souboru), Vytvořit soubor (pro vytvoření nového souboru). REKAP 13/57

14 Přidávání studijních materiálů do vzdělávacího modulu ÚLOHA 03 Přidání souboru do vzdělávacího modulu Do vytvořeného vzdělávacího modulu (Úvod do typografie) vložte soubor s úvodní prezentací (P-01-Úvod.ppt). Tento soubor je již připraven ve vašem cvičném kurzu ve složce Typografie\prezentace. Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 03) Přidávání SCORM modulů SCORM (Sharable Content Object Reference Module) jsou kompatibilní obsahové balíčky vytvořené vně systému WebCT a importované do vašeho elektronického kurzu v podobě ZIP souborů. Pokud chcete přidat do vzdělávacího modulu SCORM moduly, můžete: vybrat již existující SCORM modul z nabídky všech SCORM modulů ve vašem elektronickém kurzu, importovat SCORM modul, který je pak automaticky připojen ke vzdělávacímu modulu použitím nástroje SCORM modul. Postup přidávání SCORM modulů: 1. V okně vzdělávacího modulu, do kterého chcete přidat SCORM modul, stiskněte tlačítko Přidat odkaz na obsah. Zobrazí se nabídka různých typů obsahu vzdělávacího modulu. 2. Vyberte položku SCORM modul. 3. Proveďte jeden z následujících kroků: Pro přidání již existujícího SCORM modulu vyberte z nabídky Vybrat z katalogu SCORM modul a stiskněte tlačítko Přidat vybrané. Tím je SCORM modul přidán. Pokud chcete vybrat více položek najednou, stiskněte při jejich výběru klávesu CTRL. Pro import SCORM modulu (SCORM modul musí být ve formátu ZIP): a) Stiskněte tlačítko Importovat SCORM Modul. Zobrazí se okno Importovat SCORM modul. b) Do pole Název, zadejte název. 14/57 REKAP

15 Přidáváni studijních materiálů do vzdělávacího modulu c) Z nabídky Číslování, vyberte styl číslování pro strukturu obsahu kurzu. d) Do pole Autor, zadejte své jméno. e) Do pole Klíčová slova, zadejte snadno vyhledatelná klíčová slova. f) U položky Hodnocený vyberte, zda je SCORM modul klasifikovatelný. Pouze SCORM moduly, které obsahují klasifikovatelný obsah, mohou být součástí hodnocení studentů, které se objeví v Přehled známek. g) Z nabídky Navigace vyberte, jakým způsobem chcete studenty navigovat SCORM modulem. h) U položky Soubor: Stiskněte tlačítko Prohlížet. Otevře se dialogové okno Získat soubory (Prohlížeč). Proveďte jeden z následujících kroků: o Pokud je soubor, který chcete importovat ve vašem počítači, vyberte záložku Můj počítač. Otevře se vám dialogové okno prohlížeče souborů. Najděte požadovaný soubor a vyberte ho. Zobrazí se vám okno Importovat SCORM modul, kde se v poli Soubor zobrazí importovaný soubor v ZIP formátu. o Pokud je soubor, který chcete importovat, už ve WebCT, vyberte záložku Soubory třídy nebo Moje soubory, najděte ho a vyberte. Zobrazí se okno Importovat SCORM modul, kde se v poli Soubor zobrazí importovaný soubor v ZIP formátu. i) Pokud chcete tento SCORM modul uložit a importovat další, stiskněte tlačítko Uložit a importovat další. SCORM modul je uložen a obrazovka Importovat SCORM modul je prázdná. Opakujte kroky b) až h) tohoto postupu. j) Stiskněte tlačítko Uložit. SCORM modul je přidán do vzdělávacího modulu. SOUHRN Nyní už umíte vytvořit prázdný vzdělávací modul a umístit do něho požadované studijní materiály, které mohou být různého typu, např. soubory s prezentacemi, zadání úkolů k odeslání vytvořených v nástroji Úkoly, testy vytvořené v nástroji Testování atd. Aby byly studijní materiály umístěné do vzdělávacího modulu přehledně řazené, je možné obsah vzdělávacího modulu podle potřeby organizovat a doplňovat nadpisy. S možností organizace studijních materiálů ve vzdělávacím modulu se seznámíte v následující kapitole. REKAP 15/57

16 Organizace obsahu vzdělávacího modulu Organizace obsahu vzdělávacího modulu CÍL KAPITOLY Naučit se vytvářet nadpisy v obsahu vzdělávacího modulu. Dozvědět se, jak je možné měnit pořadí a úroveň vložených odkazů na studijní materiály v obsahu vzdělávacího modulu. Vyzkoušet si, jak číslovat odkazy v obsahu. Úvod Přidáte-li do obsahu vzdělávacího modulu odkazy na studijní materiály, můžete tento obsah dále hierarchicky uspořádat s využitím nadpisů a číslování. Dokážete tak uspořádat jednotlivé odkazy v obsahu do pořadí, v němž budou následně předkládány studentům. Dále budete moci specifikovat, zda bude položka pro studenty viditelná či skrytá, nebo nastavit soubor kritérií, při jejichž splnění bude položka zpřístupněna studentům. Máte k dispozici také náhled jednotlivých položek v obsahu, abyste viděli, jak budou vypadat z pozice studenta. Přidávání nadpisů do obsahu modulu Studijní materiály, které přidáte do vzdělávacího modulu se zobrazí v obsahu tohoto modulu. Přidáním nadpisů můžete tento obsah dále organizovat. Nadpisy se studentům zobrazí pouze v případě, že je pro obsah modulu nastaveno, aby se zobrazil jako samostatné pole, nebo jako první strana vzdělávacího modulu. 16/57 REKAP

17 Organizace obsahu vzdělávacího modulu Postup přidávání nadpisů: 1. Z okna Vzdělávací moduly vyberte vzdělávací modul, do něhož chcete přidat nadpis a otevřete okno tohoto modulu. 2. Stiskněte tlačítko Vytvořit hlavičku. Otevře se vám okno Vytvořit hlavičku. 3. Zadejte text tohoto nadpisu a stiskněte tlačítko Uložit. Přidaný nadpis se zobrazí ve struktuře tohoto modulu. ÚLOHA 04 Přidání nadpisu do vzdělávacího modulu Do vytvořeného vzdělávacího modulu (Úvod do typografie) vložte nadpis (1. týden). Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 04) Změna pořadí nadpisů a odkazů v obsahu modulu V obsahu vzdělávacího modulu můžete měnit pořadí vložených nadpisů nebo odkazů na studijní materiály. Postup změny pořadí nadpisů a odkazů ve struktuře modulu 1.- V okně Vzdělávací moduly vyberte vzdělávací modul, ve kterém chcete změnit pořadí nadpisů a odkazů a otevřete okno tohoto modulu s jeho obsahem. 2. Zaškrtněte čtvereček před každým nadpisem nebo odkazem na studijní materiál, který chcete přesunout. 3. Proveďte jeden z následujících kroků: Pokud chcete nadpis nebo odkaz na studijní materiál přesunout kamkoliv v rámci vzdělávacího modulu (kromě jeho umístění na konec struktury tohoto vzdělávacího modulu), vyberte položku nad kterou chcete vybraný nadpis nebo odkaz na studijní materiál vložit. Ve sloupci Přemístit stiskněte tlačítko Přemístit nahoru vybrané položky. Pokud chcete nadpis nebo odkaz na obsahovou položku přesunout až na konec struktury vzdělávacího modulu, stiskněte tlačítko Přemístit položky do spodní části seznamu (poslední ve sloupci Move). REKAP 17/57

18 Organizace obsahu vzdělávacího modulu ÚLOHA 05 Změna pořadí nadpisů a odkazů v obsahu modulu Ve vytvořeném vzdělávacím modulu (Úvod do typografie) přesuňte nadpis (1. týden) tak, aby byl na začátku obsahu vzdělávacího modulu (před Semestrální úkol a P-01-Úvod). Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 05) Odsazování a číslování nadpisů v obsahu modulu Obsah vzdělávacího modulu se skládá z nadpisů a odkazů na studijní materiály (např. testy vytvořené v nástroji Testování, úkoly k odeslání vytvořené v nástroji Úkoly, diskusi atd.). Každý odkaz je zároveň zobrazen jako nadpis v obsahu vzdělávacího modulu. Tyto nadpisy lze dále organizovat a číslovat. Obrázek 3 Obsah vzdělávacího modulu doplněný nadpisy, odsazením a číslováním Můžete mít např. nadpis Úvod do Biologie a odkaz na HTML stránku pojmenovaný jako Terminologie. Nadpis je pak umístěn v horní části obsahu vzdělávacího modulu 18/57 REKAP

19 Organizace obsahu vzdělávacího modulu a H TML odkaz je odsazen pod ním. To vám umožňuje stanovit pořadí, v němž bude obsah předáván studentům. Postup odsazování a číslování nadpisů: 1. V okně Vzdělávací moduly vyberte vzdělávací modul obsahující nadpis a odkaz na studijní materiály, který chcete odsazovat a číslovat. Otevřete okno tohoto vzdělávacího modulu. V zobrazeném okně vidíte obsah tohoto modulu. 2. Vyberte nadpis nebo odkaz na studijní materiál, který chcete upravit. Pokud chcete upravit a očíslovat jednu nebo více položek, zaškrtněte čtvereček před každou vybranou položkou. Pokud chcete upravit a očíslovat všechny položky, zaškrtněte čtvereček v záhlaví této struktury modulu (Název). Pak jsou vybrány automaticky všechny položky. 3. Proveďte jeden z následujících kroků. Pokud chcete Odsadit. úroveň a číslování vybraných položek o jednu snížit, stiskněte tlačítko Pokud chcete úroveň a číslování vybraných položek o jednu zvýšit, stiskněte tlačítko Předsadit. Pokud chcete úroveň a číslování vybraných položek zvýšit na nejvyšší úroveň, stiskněte tlačítko Předsadit vše. ÚLOHA 06 Odsazení nadpisu v obsahu modulu Ve vytvořeném vzdělávacím modulu (Úvod do typografie) odsaďte nadpis (1. týden) tak, aby byl o úroveň výš než ostatní odkazy (Semestrální úkol, P-01-Úvod). Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 06) Editace nadpisů v obsahu modulu 1. V okně Vzdělávací moduly vyberte vzdělávací modul, ve kterém chcete editovat nadpis. Otevřete okno tohoto modulu s jeho obsahem. REKAP 19/57

20 Organizace obsahu vzdělávacího modulu 2. Vyberte nadpis, který chcete upravit a stiskněte tlačítko Akční odkazy pro tuto položku menu). (vedle tohoto nadpisu). Zobrazí se vám místní nabídka (akční 3. Vyberte položku Upravovat. Zobrazí se vám okno Upravit hlavičku. 4. Upravte nadpis v textovém poli Text. 5. Stiskněte tlačítko Uložit. Nadpis byl změněn. ÚLOHA 07 Změna nadpisů v obsahu modulu Ve vytvořeném vzdělávacím modulu (Úvod do typografie) změňte text nadpisu (1. týden) na nadpis s novým textem (1. semestrální týden). Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 07) Změna studijních materiálů Pokud změníte některý ze studijních materiálů (test, úkol k odeslání atd.) pomocí nástroje Vzdělávací moduly, provedené změny se zobrazí kdekoliv ve vzdělávacím modulu, kde se vyskytuje tento studijní materiál. Postup změny studijních materiálů: 1. V okně Vzdělávací moduly vyberte vzdělávací modul, ve kterém chcete změnit obsahovou položku. Otevřete okno tohoto modulu s jeho obsahem. 2. Stiskněte tlačítko ve sloupci Odkaz na pro vybraný studijní materiál. Zobrazí se vám okno pro změnu této položky. 3. Upravte studijní materiál. Pokud potřebujete s úpravou položky pomoci, zobrazte si nápovědu k tomuto oknu pomocí odkazu Nápověda (vpravo nahoře). 4. Po skončení úprav studijního materiálu stiskněte tlačítko Uložit. Studijní materiál byl změněn. 20/57 REKAP

21 Organizace obsahu vzdělávacího modulu ÚLOHA 08 Změna studijních materiálů umístěných v obsahu vzdělávacího modulu Ve vytvořeném vzdělávacím modulu (Úvod do typografie) změňte datum odevzdání u Semestrálního úkolu (např. na 28. června 2008). Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 08) Změna názvů studijních materiálů v obsahu vzdělávacího modulu Kromě vlastních studijních materiálů můžete upravovat i texty odkazy na tyto studijní materiály ve vzdělávacím modulu. Úpravy se však provedou pouze v rámci daného vzdělávacího modulu, i když se studijní materiál vyskytuje i jinde ve vašem kurzu. Postup Změny názvů studijních materiálů: 1. V okně Vzdělávací moduly vyberte vzdělávací modul, ve kterém chcete změnit název obsahové položky. Otevřete okno tohoto modulu s jeho obsahem. 2. Vyberte studijní materiál a stiskněte tlačítko Akční odkazy pro tuto položku (vedle této položky). Zobrazí se vám místní nabídka. 3. Vyberte položku Přizpůsobit odkaz a otevře se vám okno Přizpůsobit odkaz. 4. V textovém poli Název, upravte název studijního materiálu. 5. Stiskněte tlačítko Uložit. Název studijního materiálu byl změněn. ÚLOHA 09 Změna názvů studijních materiálů umístěných v obsahu modulu Ve vytvořeném vzdělávacím modulu (Úvod do typografie) změňte název prezentace (P-01-Úvod), vložené do tohoto vzdělávacího modulu, na Úvodní přednáška. Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 09) REKAP 21/57

22 Organizace obsahu vzdělávacího modulu Zobrazení/skrytí studijních materiálů Studijní materiál (jako je webový odkaz, úkol k odeslání atd.) můžete zpřístupnit uživatelům tak, že ho zobrazíte ve vzdělávacím modulu. Pokud zatím nechcete, aby byl studijní materiál uživatelům přístupný (např. při jeho vytváření), můžete ho dočasně skrýt. Implicitně je nastaveno při vytvoření testu, úkolu k odeslání atd., aby byl pro studenty skrytý. Před zpřístupněním testu studentům do něho musíte doplnit alespoň jednu otázku a pak ho můžete teprve studentům zpřístupnit. Pos tup skrytí/zviditelnění studijních materiálů: 1. V okně Vzdělávací moduly vyberte vzdělávací modul se studijním materiálem, který chcete zobrazit/skrýt a otevřete okno tohoto modulu s jeho obsahem. 2. Vyberte studijní materiál, který chcete zobrazit/skrýt a stiskněte tlačítko Akční odkazy p ro tuto položku (vedle této položky) Zobrazí se vám místní nabídka. 3. Proveďte jeden z následujících kroků. Pokud chcete studijní materiál skrýt a učinit ho tak nedostupným, vyberte položku Skrýt položku. Pokud chcete zviditelnit studijní materiál a učinit ho tak dostupným, vyberte položku Zobrazit položku. ÚLOHA 10 Zobrazení/skrytí studijních materiálů umístěných v obsahu modulu Ve vytvořeném vzdělávacím modulu (Úvod do typografie) dočasně skryjte odkaz na Semestrální úkol. Skrytý Semestrální úkol opět zpřístupněte studentům tak, aby se zobrazoval v obsahu vzdělávacího modulu. Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 10) 22/57 REKAP

23 Organizace obsahu vzdělávacího modulu Spuštění náhledu studijních materiálů Nelze spouštět náhled nadpisů. Pos tup při spouštění náhledu studijních materiálů: V okně Vzdělávací moduly vyberte vzdělávací modul se studijním materiálem, u kterého chcete zobrazit náhled a otevřete okno tohoto modulu s jeho obsahem. Vyberte studijní materiál, který chcete prohlížet a stiskněte tlačítko Akční odkazy p ro tuto položku (vedle této položky). Zobrazí se vám místní nabídka. 3. Vyberte položku Náhled. Zobrazí se okno s náhledem studijního materiálu. ÚLOHA 11 Spuštění náhledu studijních materiálů Zobrazte náhled studijního materiálu Semestrální úkol. Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 11) Nastavení kritérií pro zpřístupnění studijních materiálů V prostředí WebCT máte k dispozici nástroj, který vám umožňuje nastavit soubor kritérií, která musí student splnit, aby mu byl zpřístupněn určitý studijní materiál. Před nastavováním kritérií je třeba nejdříve vložit odkazy na vzdělávací moduly, popř. vytvořit složky, v Obsah kurzu. Postup vytvoření složky a vložení odkazu na vzdělávací modul je podrobně popsán v Modulu 3 Vytváření obsahu kurzů. V elektronické verzi kur zu najdete animaci, která vám pomůže vytvořit složku a vložit odkaz na vzdělávací modul. Postup nastavování kritérií: 1. V nabídce Designérské nástroje vyberte nástroj Selektivní zpřístupnění. Zobrazí se vám okno nástroje Selektivní zpřístupnění. 2. Vyberte vzdělávací modul se studijním materiálem, pro který chcete nastavit kriteria: Pokud je vzdělávací modul umístěn přímo v hlavním okně nástroje Obsah kurzu, zobrazí se vám tento modul ve stromové struktuře. REKAP 23/57

24 Organizace obsahu vzdělávacího modulu Pokud je vzdělávací modul umístěn ve složce, stiskněte tlačítko Rozbalit.Vzdělávací modul se zobrazí ve stromové struktuře. 3. Ve vzdělávacím modulu vyberte studijní materiál, pro který chcete nastavit kriteria. V příslušném řádku vybraného studijního materiálu stiskněte tlačítko Nastavit kritéria ve sloupci Kritéria zpřístupnění. Zobrazí se vám okno Nastavit kritéria. 4. Nastavte kritéria pro zpřístupnění studijního materiálu a stiskněte tlačítko Uložit. ÚLOHA 12 Nastavení kritérií pro zpřístupnění studijních materiálů Nastavte kritéria pro zpřístupnění zadání semestrálního úkolu (Semestrální úkol) od určitého data. Od tohoto data se bude studentům zobrazovat v obsahu vzdělávacího modulu zadání semestrálního úkolu. Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 12) Zobrazení seznamu všech odkazů na studijní materiály Pokud v elektronickém kurzu existují odkazy na studijní materiál z jiných míst tohoto kurzu, můžete zobrazit seznam těchto míst, z nichž se lze k danému studijnímu materiálu dostat. Pos tup zobrazování odkazů na studijní materiály: 1. V okně Vzdělávací moduly vyberte vzdělávací modul se studijním materiálem, u kterého si chcete zobrazit všechny odkazy a otevřete okno tohoto modulu s jeho obsahem. 2. Vyberte studijní materiál a stiskněte tlačítko Akční odkazy pro tuto položku (vedle této položky) Zobrazí se vám místní nabídka. 3. Vyberte položku Zobrazit odkazy na tuto položku. Zobrazí se vám okno Odkaz na položku, ve kterém je popsán výskyt všech výskytů vybraného studijního materiálu v tomto elektronickém kurzu. 4. Pro uzavření tohoto okna stiskněte tlačítko Zavřít toto okno. 24/57 REKAP

25 Organizace obsahu vzdělávacího modulu ÚLOHA 13 Zobrazení seznamu všech odkazů na studijní materiál Zobrazte všechny odkazy na studijní materiál - Semestrální úkol. Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 13) Vymazání odkazů na studijní materiály Nadpisy a odkazy na studijní materiály umístěné ve vzdělávacím modulu můžete libovolně odstraňovat. Pokud vymažete odkaz na studijní materiál ze vzdělávacího modulu, tak tím odstraníte pouze odkaz na něj. Vlastní studijní materiál nadále existuje v nástroji, do kterého patří. Např. jestliže vymažete odkaz na test, je tento test vymazán ze vzdělávacího modulu, ale existuje nadále v nástroji Testování. Pouze jeden studijní materiál můžete také odstranit pomocí tlačítka Akční pro tuto položku (u této položky). odkazy Postup vymazání odkazů na studijní materiály: 1. V okně Vzdělávací moduly vyberte vzdělávací modul se studijními materiály, které chcete vymazat. Otevřete okno tohoto modulu s jeho obsahem. 2. Můžete vymazat jeden, více nebo všechny odkazy na studijní materiály najednou. Pro vymazání jedné nebo více položek: a) Vyberte studijní materiály a stiskněte tlačítko Odstranit. Zobrazí se vám dialogové okno s potvrzovací zprávou. b) Stiskněte tlačítko OK. Vybrané studijní materiály jsou vymazány. Pro vymazání všech položek: a) Zaškrtněte čtvereček v záhlaví této struktury modulu (Název). Pak jsou vybrány automaticky všechny položky. b) Stiskněte tlačítko Odstranit. Zobrazí se vám dialogové okno s potvrzovací zprávou. c) Stiskněte tlačítko OK. Vybrané studijní materiály jsou vymazány. REKAP 25/57

26 Organizace obsahu vzdělávacího modulu ÚLOHA 14 Vymazání odkazu na studijní materiál Ve vzdělávacím modulu (Úvod do typografie) vymažte odkaz na studijní materiál Semestrální úkol. Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 14) SOUHRN V této kapitole jste se naučili vhodně organizovat nadpisy a odkazy na studijní materiály vložené do vzdělávacího modulu. V následující kapitole se seznámíte s dalšími změnami, které můžete provádět v již vytvořeném vzdělávacím modulu. 26/57 REKAP

27 Změny ve vlastnostech vzdělávacího modulu Změny ve vlastnostech vzdělávacího modulu CÍL KAPITOLY Naučit se připojit vzdělávací modul ke složce. Dozvědět se, jak nastavit kritéria pro zpřístupnění vzdělávacího modulu. Vyzkoušet si zobrazit seznam všech odkazů na daný vzdělávací modul. Úvod Změnou nastavení vlastností můžete vzdělávací modul skrýt nebo zpřístupnit. Je možné nadefinovat kritéria, která musí být splněna pro zpřístupnění tohoto vzdělávacího modulu. Přidáním do nástroje Obsah kurzu můžete určovat, odkud se studenti k danému vzdělávacímu modulu dostanou. Po vytvoření vzdělávacího modulu můžete spustit jeho náhled, abyste viděli, jak bude vypadat z pozice studenta. Změna vlastností vzdělávacího modulu Při změně vlastností vzdělávacího modulu můžete upravovat název a popis vzdělávacího modulu. Dále můžete stanovit, zda bude vzdělávací modul dostupný uživatelům nebo máte také možnost měnit nastavení pro obsah modulu. Postup změny vlastností vzdělávacího modulu: 1. Vyberte vzdělávací modul, který chcete upravovat a stiskněte tlačítko Akční odkazy pro tuto položku. Zobrazí se vám místní nabídka. 2. Z n abídky vyberte položku Upravit vlastnosti. Zobrazí se vám okno Editovat vlastnosti vzdělávacího modulu. a) V textovém poli Nadpis, upravte název vzdělávacího modulu. b) V textovém poli Popis zadejte nebo upravte popis modulu. c) U položky Viditelnost položky vyberte jednu z nabízených možností. REKAP 27/57

28 Změny ve vlastnostech vzdělávacího modulu Pokud chcete vzdělávací modul zpřístupnit uživatelům, označte volbu Zobrazit položku. Pokud chcete dočasně zamezit přístupu uživatelů ke vzdělávacímu modulu, označte volbu Skrýt položku. 3. Vyplňte část Obsah. Z nabídky Číslování vyberte styl číslování pro zobrazovaný obsah modulu. U položky Zobrazit obsah vyberte z nabídky, zda chcete, aby se obsah vzdělávacího modulu zobrazil ve zvláštním poli vlevo (Vlevo). Pokud zvolíte možnost Nezobrazovat, obsah modulu se nezobrazí ve zvláštním poli vlevo, ale zobrazí se jako úvodní stránka vzdělávacího modulu. (Obrázek 1 a 2 na straně 7.) U položky První strana vzdělávacího modulu má být vyberte, zda by úvodní stranou vzdělávacího modulu měl být obsah vzdělávacího modulu, nebo první studijní materiál ze struktury tohoto vzdělávacího modulu (např. dokument s cíli tohoto vzdělávacího modulu nebo dotazník atd.). (Obrázek 1 a 2 na straně 7.) 4. Stiskněte tlačítko Uložit. Vzdělávací modul je uložen. ÚLOHA 15 Změna vlastností vzdělávacího modulu Změňte název vzdělávacího modulu Písmo na vzdělávací modul s názvem Vlastnosti písma. Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 15) Jestliže máte parametry nastaveny tak, aby se obsah modulu zobrazoval ve zvláštním poli vlevo, nebo jako úvodní strana vzdělávacího modulu, každý studijní materiál, jako např. test, nebo diskusní téma se stává odkazem v obsahu tohoto modulu. Uživatelé si mohou pomocí těchto odkazů procházet celým vzdělávacím modulem podle vlastních potřeb. Jestliže jsou parametry nastaveny tak, aby se obsah modulu nezobrazoval vlevo a úvodní stranou vzdělávacího modulu je první studijní materiál z obsahu modulu, uživatelé musí použít tlačítek v akčním menu (vpravo nahoře) pro procházení vzdělávacím modulem. Popsané možnosti znázorňují obrázky 1 a 2 na straně 7. 28/57 REKAP

29 Změny ve vlastnostech vzdělávacího modulu Připojení vzdělávacího modulu ke složce V elektronickém kurzu existuje jedna hlavní složka Úvodní stránka obsahu kurzu, do které můžete umísťovat odkazy na vytvořené vzdělávací moduly, odkazy na jednotlivé nástroje (testy, úkoly k odeslání atd.), nebo zde můžete vytvářet další složky. Tím, že umístíte vzdělávací modul do některé z těchto složek, ho zpřístupníte studentům. Pos tup připojení vzdělávacího modulu ke složce: 1. Vyberte zaškrtnutím vzdělávací modul, u něhož chcete vytvořit odkaz. 2. Z nabídky Vytvořit odkaz na vyberte umístění (složku) pro vytvoření odkazu a stiskněte tlačítko Jít. Vzdělávací modul je připojen k vybrané složce. Obrázek 4 Připojení vzdělávacího modulu Úvod do typografie ke složce Téma 1 ÚLOHA 16 Připojení vzdělávacího modulu ke složce Umístěte odkaz na vzdělávací modul (Vlastnosti písma) do složky Typografie, kterou nejdříve vytvořte v Obsah kurzu (animace 16-1). Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 16) REKAP 29/57

30 Změny ve vlastnostech vzdělávacího modulu Spuštění náhledu vzdělávacího modulu Některé nástroje mají prohlížecí funkce, které vám umožňují nahlížet na položku z pozice studenta. Postup spuštění náhledu vzdělávacího modulu: 1. Vyberte vzdělávací modul, který chcete prohlížet a stiskněte u něho tlačítko Akční odkazy pro tuto položku. Zobrazí se vám místní nabídka. 2. Vyberte položku Náhled. Zobrazí se náhled vzdělávacího modulu. ÚLOHA 17 Spuštění náhledu vzdělávacího modulu Zobrazte náhled vzdělávacího modulu (Úvod do typografie). Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 17) Nastavení kritérií pro selektivní zpřístupňování modulu Jednotlivé vzdělávací moduly můžete selektivně zpřístupňovat tak, že vhodně nastavíte kritéria pro jejich zobrazení studentům. Nastavení kritérií u vzdělávacích modulů vám umožňuje kontrolovat, kdy a komu jsou tyto moduly zpřístupněny. Pos tup nastavení přístupových kritérií je obdobný jakou selektivního zpřístupňování studijních materiálů, který je popsán v části Nastavení kritérií pro zpřístupnění studijních materiálů. 1. Vyberte vzdělávací modul v seznamu vzdělávacích modulů, u kterého chcete nastavit přístupová kritéria a stiskněte tlačítko Akční odkazy pro tuto položku (vedle tohoto modulu). Zobrazí se vám místní nabídka. 2. Vyberte položku Nastavit kritéria. Otevře se okno Nastavit kritéria pro: Název modulu. 3. Nastavte přístupová kritéria tohoto modulu. 30/57 REKAP

31 Změny ve vlastnostech vzdělávacího modulu ÚLOHA 18 Nastavení kritérií pro selektivní zpřístupňování vzdělávacího modulu Nastavte kritérium pro zpřístupnění vzdělávacího modulu (Vlastnosti písma) tak, aby se studentům zobrazoval od určitého data (zvolte např. zítřejší datum). Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 18) Třídění názvů vzdělávacích modulů Pokud je název sloupce v tabulce se seznamem modulů podtržen, můžete položky podle tohoto sloupce třídit. Je možné třídit vzestupně (od A do Z, nebo od 1 do 9), nebo sestupně (od Z do A, od 9 do 1). Šipka směrem nahoru vedle názvu sloupce indikuje, že položky jsou seřazeny vzestupně. Položky zůstávají takto setříděny, dokud neotevřete jiné okno. Postup třídění položek: 1. V záhlaví tabulky se seznamem vzdělávacích modulů vyberte sloupec, podle kterého chcete položky třídit: Pokud nejsou položky podle tohoto sloupce nyní setříděny, seřadí se VZESTUPNĚ. Pokud jsou nyní položky podle tohoto sloupce setříděny, seřadí se SESTUPNĚ. Pokud chcete obrátit pořadí třídění položek, vyberte znovu název příslušného sloupce a položky v tomto sloupci se setřídí znovu, ale opačně. ÚLOHA 19 Třídění názvů vzdělávacích modulů Vyzkoušejte si seřadit seznam vzdělávacích modulů sestupně podle názvu vzdělávacího modulu a potom proveďte setřídění seznamu vzdělávacích modulů podle čísla vzdělávacího modulu. Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 19) REKAP 31/57

32 Změny ve vlastnostech vzdělávacího modulu Zobrazení seznamu odkazů na vzdělávací modul Pokud si chcete zobrazit všechny výskyty konkrétního vzdělávacího modulu v elektronickém kurzu, můžete si zobrazit informační okno se seznamem těchto výskytů. Postup zobrazení seznamu míst s odkazy na vzdělávací modul: 1. Vyberte vzdělávací modul a stiskněte tlačítko Akční odkazy pro tuto položku (u tohoto modulu). Zobrazí se vám místní nabídka. 2. Z nabídky vyberte položku Zobrazit odkazy na tuto položku. Zobrazí se vám okno zobrazující seznam míst obsahujících odkazy na daný vzdělávací modul. ÚLOHA 20 Zobrazení seznamu odkazů na vzdělávací modul Zobrazte seznam odkazů na vzdělávací modul (Vlastnosti písma). Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 20) SOUHRN V této kapitole jste si vyzkoušeli různá nastavení, která lze definovat pro vzdělávací moduly. Následující část bude už věnována pokročilejší práci se vzdělávacími moduly. 32/57 REKAP

33 Charakteristika akčního menu Charakteristika akčního menu CÍL KAPITOLY Seznámit se s možnostmi akčního menu. Vyzkoušet si přidávat a odebírat tlačítka z akčního menu. Úvod Akční menu je nabídka, která může být zobrazena v rámci vzdělávacího modulu. Poskytuje studentům odkazy na obsah a přístup k následujícím nástrojům: Záložky, Poznámky a Náhled před tiskem (Create Printable View). Vyučující (Instruktor sekce, Asistent učitele), studenti a auditoři mohou použít uvedené nástroje k následujícím operacím: Záložky tento nástroj lze použít k vytvoření odkazů na studijní materiál v rámci vzdělávacího modulu. Náhled před tiskem tento nástroj lze použít k vytvoření tištěné verze celého vzdělávacího modulu, nebo vybrané části vzdělávacího modulu. Poznámky tento nástroj lze použít k vytvoření obecných poznámek vztahujících se k celému elektronickému kurzu nebo k určité jeho části v rámci vzdělávacího modulu. Poznámky jsou důvěrné a nejsou přístupné ostatním účastníkům elektronického kurzu. Můžete vytvořit dva typy akčního menu: Akční menu vzdělávacího modulu je standardní nabídka pro všechny studijní materiály v rámci vzdělávacího modulu. Akční menu studijního materiálu je upravené akční menu jednotlivých studijních materiálů v rámci vzdělávacího modulu. Jako příklad využití těchto akčních menu můžeme uvést akční menu vzdělávacího modulu s odkazem na chatovací místnost, kde mohou studenti komunikovat o tématech REKAP 33/57

34 Charakteristika akčního menu vztahujících se k obsahu vzdělávacího modulu, nebo akční menu s tlačítky pro každý studijní materiál v rámci vzdělávacího modulu. Přidáte-li např. do obsahu vzdělávacího modulu úkol, můžete vytvořit akční menu obsahové položky Úkol s odkazem na web stránku. Tato stránka může obsahovat informace, které studenti mohou využít při vypracovávání úkolu. Zobrazení/skrytí akčních menu Pokud skryjete akční menu vzdělávacího modulu, všechna příslušející akční menu (akční menu studijních materiálů) ve vzdělávacím modulu budou rovněž skrytá. Postup zobrazení/krytí akčních menu: 1. V okně Vzdělávací moduly vyberte název modulu, jehož akční menu chcete zobrazi t či skrýt a stiskněte tlačítko Akční odkazy pro tuto položku (vedle názvu modulu). Zobrazí se vám místní nabídka. 2. Vyberte položku Editovat akční menu. Zobrazí se vám okno Nastavení akčního menu. 3. Z nabídky Stav akčního menu vyberte, zda chcete akční menu zobrazit či skrýt. Pokud chcete akční menu zobrazit, vyberte možnost Zapnout. Pokud chcete akční menu skrýt, vyberte možnost Vypnout. 4. Stiskněte tlačítko Hotovo. Zobrazí se vám okno Vzdělávací moduly. ÚLOHA 21 - Zobrazení/skrytí akčních menu Pro vzdělávací modul Úvod do typografie nastavte, aby se v celém tomto vzdělávacím modulu zobrazovalo akční menu, (pokud už tato volba není nastavena). Jestliže už byla tato volba nastavena, zkuste si nejprve akční menu tohoto vzdělávacího modulu skrýt a potom ho znovu zobrazit. Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 21) 34/57 REKAP

35 Charakteristika akčního menu Zobrazení/skrytí nástrojů akčního menu Skupinu nástrojů Záložky, Vytvořit náhled tisku podle potřeby zobrazit nebo skrýt. Pos tup zobrazení/skrytí nástrojů akčního menu: a Poznámky můžete v akčním menu 1. Zvolte akční menu, u kterého chcete zobrazit nebo skrýt nástroje Záložky, Pokud zvolíte akční menu vzdělávacího modulu, postupujte podle následujícího postupu. Vytvořit náhled tisku a Poznámky. a) V okně Vzdělávací moduly vyberte název modulu a stiskněte tlačítko odkazy pro tuto položku Akční (vedle názvu modulu). Zobrazí se vám místní nabídka. b) Vyberte položku Editovat akční menu. Zobrazí se okno Nastavení akčního menu. Poku d zvolíte akční menu studijního materiálu, postupujte podle následujícího postupu. a) V okně Vzdělávací moduly vyberte vzdělávací modul a otevřete okno tohoto vzdělávacího modulu. Zobrazí se vám obsah tohoto modulu. b) Vyberte studijní materiál a stiskněte tlačítko Akční odkazy pro tuto položku (vedle této položky). Zobrazí se vám místní nabídka. c) Vyberte položku Editovat položku akčního menu. Zobrazí se vám okno Nastavení akčního menu. 2. Z nabídky Nástroje akčního menu vyberte, zda chcete nástroje Záložky, Vytvořit náhled tisku a Poznámky zobrazit nebo skrýt. Pokud chcete nástroj zobrazit, vyberte možnost Zapnout. Pokud chcete nástroj skrýt, vyberte možnost Vypnout. 3. Stiskněte tlačítko Hotovo. REKAP 35/57

36 Charakteristika akčního menu ÚLOHA 22 - Zobrazení/skrytí nástroje akčního menu Ve vzdělávacím modulu Úvod do typografie proveďte takové nastavení, aby se vám v akčním menu celého tohoto vzdělávacího modulu nezobrazoval nástroj Poznámky (Poznámky) a všechny ostatní nástroje byly zobrazovány. Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 22) Přidání odkazů do akčního menu Postup vytváření akčního menu a přidání odkazů: 1. Zvolte akční menu, které chcete vytvořit: Pokud chcete vytvořit akční menu vzdělávacího modulu: a. V okně Vzdělávací moduly vyberte název modulu, u kterého chcete vytvořit akční menu a stiskněte tlačítko Akční odkazy pro tuto položku (vedle názvu modulu). Zobrazí se vám místní nabídka. b. Vyberte položku Editovat akční menu. Otevře se vám okno Nastavení akčního menu. Pokud chcete vytvořit akční menu studijního materiálu: a) V okně Vzdělávací moduly vyberte modul se studijním materiálem, pro který chcete vytvořit akční menu a otevřete okno tohoto vzdělávacího modulu s jeho obsahem. b) Vyberte studijní materiál a stiskněte tlačítko Akční odkazy pro tuto položku (vedle této položky). Zobrazí se vám místní nabídka. c) Z nabídky vyberte možnost Editovat položku akčního menu. Otevře se vám okno Nastavení akčního menu. 2. Ve sloupci Odkazy vyberte odkaz, který chcete přidat k akčnímu menu a ve sloupci Akce stiskněte jeho tlačítko Vytvořit odkaz na.... Pokud ještě nemáte vytvořenu položku, na kterou se chcete odkazovat, stiskněte tlačítko Vytvořit. Po zadání příslušných údajů stiskněte tlačítko Uložit. 36/57 REKAP

37 Charakteristika akčního menu d) Zaškrtněte každou položku, kterou chcete přidat do akčního menu a stiskněte tlačítko Přidat vybrané. Otevře se vám okno Nastavení akčního menu a položka je přidána do akčního menu. ÚLOHA 23 - Přidání odkazu do akčního menu Do všech vzdělávacích modulů (Úvod do typografie, Vlastnosti písma, Pravidla sazby a Typy písemností) přidejte odkaz na Semestrální úkol (Úkoly) do akčních menu příslušných vzdělávacích modulů. Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 23) Přidání odkazu na cíle do akčního menu Součástí vzdělávacího modulu mohou být i studijní cíle. Můžete stanovit cíl pro daný vzdělávací modul nebo pro určitou část vzdělávacího modulu. Tento cíl se zobrazí jako odkaz v akčním menu. Když student stiskne tlačítko tohoto odkazu, zobrazí se dialogové okno s cíli. Cíle Obrázek 5 Dialogové okno s cíly REKAP 37/57

38 Charakteristika akčního menu Postup přidávání odkazů na cíle do akčního menu: 1. Zvolte akční menu, pro které chcete vytvořit odkaz na cíle (Cíle). Pokud zvolíte akční menu vzdělávacího modulu, pokračujte podle následujícího postupu. a) V okně Vzdělávací moduly vyberte název modulu, k němuž chcete přidat cíl a stiskněte tlačítko Akční odkazy pro tuto položku (vedle názvu modulu). Zobrazí se vám místní nabídka. b) Vyberte položku Editovat akční menu. Otevře se okno Nastavení akčního menu. Pokud zvolíte akční menu studijního materiálu, postupujte podle následujícího postupu. a) V okně Vzdělávací moduly vyberte modul se studijním materiálem, ke kterému chcete přidat cíl a otevřete okno tohoto vzdělávacího modulu. Zobrazí se vám obsah tohoto modulu. b) Vyberte studijní materiál a stiskněte tlačítko Akční odkazy pro tuto položku (vedle této položky). Zobrazí se vám místní nabídka. c) Vyberte položku Editovat položku akčního menu. Otevře se vám okno Nastavení akčního menu. 2. Ve sloupci Odkazy vyberte položku Cíle a ve sloupci Akce stiskněte tlačítko Vytvořit odkaz na.... Zobrazí se vám okno Cíle pro. 3. Do textového pole zadejte cíle (prostý text nebo ve formátu HTML). Při zadávání cílů jako prostý text, zapište znění cílů do textového pole Vytvořit cíle pro. Cíle se zobrazí stejně jako v tomto textovém poli. Při zadávání cílů ve formátu HTML, můžete použít HTML Creator nebo ručně zapisovat do tohoto textového pole HTML kódy. Při použití HTML Creator: a) Z nabídky HTML Creator vyberte Zapnuto. V závislosti na nastavení serveru administrátorem nemusí být HTML Creator k dispozici. b) Zobrazí se okno HTML Creator. c) Zapište znění cílů do pole HTML Creator. 38/57 REKAP

39 Charakteristika akčního menu Při použití ručního HTML kódování: a) Vyberte Použít HTML. b) Zadejte HTML kód do textového pole Vytvořit cíle pro. 4. Stiskněte tlačítko Uložit. Zobrazí se vám okno Nastavení akčního menu a odkaz na cíl je přidán do akčního menu. ÚLOHA 24 - Přidání odkazu na cíle do akčního menu Do akčního menu vzdělávacího modulu Úvod do typografie přidejte odkaz na cíle tohoto modulu. Použijte HTML Creator pro nadefinování následujících cílů. V tomto modulu se naučíte: základním pojmům z oblasti typografie, jak správně upravit stránku v dokumentu, jak správně upravit odstavec v dokumentu. Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 24) Změna odkazů akčního menu Pokud měníte odkaz akčního menu, upravujete tím i obsah, který danému odkazu odpovídá. Např. pokud změníte odkaz akčního menu na webovou stránku, můžete upravit buď název nebo adresu webové stránky a vaše úpravy ovlivní, jak bude vypadat webový odkaz v akčním menu i kdekoliv jinde v elektronickém kurzu, kde se uvedený odkaz objeví. Postup změny odkazů akčního menu: 1. Zvolte akční menu, ve kterém chcete upravovat odkaz. Pokud zvolíte akční menu vzdělávacího modulu, postupujte podle následujícího postupu. a) V okně Vzdělávací moduly vyberte název modulu, ve kterém chcete upravovat odkaz akčního menu a stiskněte tlačítko Akční odkazy pro tuto položku (vedle názvu modulu). Zobrazí se vám místní nabídka. REKAP 39/57

40 Charakteristika akčního menu b) Vyberte položku Editovat akční menu. Zobrazí se vám okno Nastavení akčního menu. Pokud zvolíte akční menu studijního materiálu, postupujte podle následujícího postupu. a) V okně Vzdělávací moduly vyberte modul se studijním materiálem, u kterého chcete upravovat odkaz akčního menu a otevřete okno tohoto vzdělávacího modulu. Zobrazí se vám obsah tohoto modulu. b) Vyberte studijní materiál a stiskněte tlačítko Akční odkazy pro tuto položku (vedle této položky). Zobrazí se vám místní nabídka. c) Vyberte položku Editovat položku akčního menu. Zobrazí se vám okno Nastavení akčního menu. Pokud pracujete s akčním menu pro tento studijní materiál poprvé, zobrazí se všechny dosud vytvořené odkazy akčního menu vzdělávacího modulu. Můžete je vymazat. 2. Vyberte odkaz, který chcete upravovat a stiskněte tlačítko Akční odkazy pro tuto položku (vedle názvu odkazu). Zobrazí se vám místní nabídka. 3. Vyberte položku Upravovat. Zobrazí se nastavení pro vybraný odkaz Upravte odkaz podle vašich požadavků. Stiskněte tlačítko Uložit. Odkaz byl změněn. ÚLOHA 25 Změna odkazu akčního menu Pomocí editace akčního menu vzdělávacího modulu Úvod do typografie opravte překlep u Semestrálního úkolu v poli Pokyny (zydání zadání). Tato změna se automaticky projeví ve všech odkazech na toto zadání Semestrálního úkolu. Řešení úlohy najdete ve formě animace (animace 25) Změna odkazů na cíle v akčním menu Pokud byly specifikovány cíle vzdělávacího modulu případně cíle pro určitou část vzdělávacího modulu (studijní materiál), můžete tyto cíle upravovat. Cíl se zobrazí jako odkaz v akčním menu. 40/57 REKAP

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Ing. Hana Šrámková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Praktická cvičení Power Point

Praktická cvičení Power Point ELEKTRONICKÁ PREZENTACE 35 Praktická cvičení Power Point Příklad s řešením 1 Příklad s řešením 1 Zadání Otevřete program Power Point a vytvořte prezentaci laso.ppt o čtyřech snímcích, na kterých budete

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT Výukový materiál pro projekt Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0041 POWERPOINT Ing. Zdeněk Matúš, 2012, str. 24 Materiál je publikován pod licencí Creative Commons - Uveďte autora-neužívejte

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: MIRKA PERUTHOVÁ, MAREK NĚMEC DATUM VYHOTOVENÍ: 25. 3. 2010 PLATNOST OD: 25. 3. 2010 CÍLOVÁ SKUPINA: DODAVATELÉ VERZE DOKUMENTU: 01 DATUM POSLEDNÍ

Více

elearning tvorba studijních opor

elearning tvorba studijních opor Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě elearning tvorba studijních opor Svazek 15 Verze: 0.60 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků

Více

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel 2013 Manipulace s rozsáhlými tabulkami, řazení a filtrace řádků Seskupování řádků, tvorba souhrnů a vyhledávání v datových tabulkách práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE INSTRUKTORE ÚVOD Vážený instruktore, rádi bychom vám poděkovali za stažení této uživatelské příručky. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte prosím klíčového uživatele aplikace Ephorus ve vašem vzdělávacím

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

Josef Pecinovský PowerPoint 2007

Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3054. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl

Více

Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje. VYTVÁŘENÍ DOKUMENTŮ Manuál tvorby dokumentů a pravidla pro zveřejňování příspěvků na portál

Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje. VYTVÁŘENÍ DOKUMENTŮ Manuál tvorby dokumentů a pravidla pro zveřejňování příspěvků na portál Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje VYTVÁŘENÍ DOKUMENTŮ Manuál tvorby dokumentů a pravidla pro zveřejňování příspěvků na portál verze 3.1 duben 2014 Obsah 1. Terminologie... 3 Pracovní

Více

Správa online kurzů v moodlu na příkladu e-learningové platformy Vodní hospodářství

Správa online kurzů v moodlu na příkladu e-learningové platformy Vodní hospodářství Projekt Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Česku Správa online kurzů v moodlu na příkladu e-learningové platformy Vodní hospodářství Vypracováno: Datum: 15.02.2013 Zpracoval: Dipl.-Ing. F. Jakobs

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Redakční systém. SimpleAdmin Beta. Jan Shimi Šimonek shimi@quick.cz jan.simonek@quick.cz http://www.shimi.webz.cz/

Redakční systém. SimpleAdmin Beta. Jan Shimi Šimonek shimi@quick.cz jan.simonek@quick.cz http://www.shimi.webz.cz/ Redakční systém SimpleAdmin Beta Jan Shimi Šimonek shimi@quick.cz jan.simonek@quick.cz http://www.shimi.webz.cz/ Obsah Obsah... 2 Co je to SimpleAdmin Beta?... 3 Ovládání Administrace... 3 Články... 3

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

TECHNICKÉ PREZENTACE

TECHNICKÉ PREZENTACE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ TECHNICKÉ PREZENTACE Tvorba animací v rámci prezentace Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Vysoká škola báňská

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Formuláře... K čemu jsou formuláře dobré?... Spuštění formuláře... Nastavení formuláře... Vytváření otázek... 6 Změna vzhledu formuláře... 8 Zveřejnění

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz

Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz Objednávku e-learningových kurzů je možné provést: 1. Přihlášení přes záložku Personalista (Postup pro personalistu s jedinečnými přihl.údaji) 2. Přihlášení přímo

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah MS PowerPoint 2010 PowerPoint je vcelku jednoduchá aplikace na tvorbu prezentací, v které lze použít mnoho postupů z Wordu - formátování textu je téměř identické, PowerPoint ale nabízí uživatelsky příjemnější

Více

Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS

Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS Přístup do IS FKVS Spusťte prohlížeč Internet Explorer. Existují 2 způsoby spuštění IS FKVS: 1. přímo zadáním adresy http://app.mfcr.cz/fkvs 2. přes internetové stránky

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů Obsah Přihlášení do aplikace Pracovní plocha Obecné nastavení Nastavení programu Aktuálně připojení uživatelé Obsah programu Uživatelé systému LMS Unifor Uživatel Seznam možných rolí pro aplikaci Tutor

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 Tato

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených systémem A3600 z COMPACT FLASH karty! Formátování nebo mazání dat z COMPACT FLASH karty! Tvorba

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni:

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 4 Tvorba prezentací Cíl kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: vytvořit jednoduchou prezentaci v Microsoft PowerPoint 2010, vkládat nové snímky, měnit návrh, rozvržení a přechody

Více

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz www.grada.cz Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz O autorech Vedoucí autor knihy, Ing. Marek Laurenčík se (společně se spoluautorem Michalem Burešem) výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky Uživatelská příručka Navigační software Blaupunkt BikePilot Česky Děkujeme, že jste si vybrali navigační systém Blaupunkt. Velmi dobrá volba. Přejeme Vám mnoho zábavy a ujetých kilometrů s Vaším novým

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS 22.01.2013 Brno Variex . Verze 1.00 Datum vydání: 22. ledna 2013 Copyright 2013, Variex

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 12. dubna 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to DAŇOVÝ SPIS 3 1.2 Rozcestník 3 2. Správa spisů 4 2.1 Založení nového

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE 1. Vstupní obrazovka aplikace 1.1. Tabulka Historie Vašich objednaných dopravních informací : V tabulce budete vidět Vámi objednané požadavky na zasílání

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

Návod k administraci e-learningové platformy

Návod k administraci e-learningové platformy LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci Přenos inovací Návod k administraci e-learningové platformy Pracovní balíček č. 3, aktiva č. 3.3.2 Odpovědný partner: NVF Datum: 30/05/2015 Verze: Konečná

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 Obsah 1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 2 Založení kurzu 7 2.1 Jak začít 8 2.2 Vyplnění vstupních informací o kurzu 10 2.3 Založení vlastního

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

CEMEX Go. Faktury. Verze 2.1

CEMEX Go. Faktury. Verze 2.1 Faktury Verze 2. Faktury Ve snaze inovovat a zlepšovat zkušenosti našich zákazníků společnost CEMEX vytvořila integrované digitální řešení, které vám umožní správu vaší obchodní činnosti v reálném čase.

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37012 Název projektu: Na svobodu připraven! Období realizace: 1.1.2015 31.10.2015 Řešení bylo vyvinuto v rámci realizace

Více

Seminář Novell GroupWise

Seminář Novell GroupWise Seminář Novell GroupWise Martin Havlík martin.havlik@ujep.cz tel.: 3261 Centrum informatiky Seminář Novell GroupWise Úvod Co je cílem semináře? Zkvalitnění práce zaměstnanců UJEP s Group Warovým systémem

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů RECEPTY Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů Obsah Recepty stručně... 2 Zařazení a zobrazení receptů... 2 Úprava BIDVest receptu... 3 Vyhledání položek receptu... 3 Uložení a tisk

Více

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více