VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ"

Transkript

1 VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídají autoři. K vydání připravil: Institut dalšího vzdělávání Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Rokitanského Hrade Králové Tel: Studijní materiál vznikl za podpory projektu REKAP, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

3 Obsah Obsah ROLE UŽIVATELŮ WEBCT 5 Role Student 5 Role Instruktor kurzu 5 Role Designér sekce 5 Role Instruktor sekce 6 Role Asistent učitele 6 Role Auditor 6 ROLE INSTRUKTOR KURZU 7 Vyhledávací podmínky 8 Kombinace více podmínek 10 SEKCE KURZU 11 INICIALIZACE KURZU U 15 NÁSTROJE KURZU U 19 Nástroje pro organizaci 19 Komunikační nástroje 19 Vzdělávací aktivity studentů 20 Nástroje pro obsah 20 Nástroje pro správu studentů 20 ÚPRAVA VZHLEDU PANELU NÁSTROJŮ KURZU 22 Úprava vzhledu seznamu nástrojů 22 ÚPRAVA BAREV OVLÁDACÍCH PRVKŮ KURZU 25 NASTAVENÍ IKON 27 DALŠÍ NÁSTROJE PRO NASTAVENÍ KURZU 28 NÁSTROJ OBSAH KURZU U 30 Operace se složkami 32 VYTVOŘENÍ SOUBORU V NÁSTROJI OBSAH KURZU U 34 SPRÁVCE SOUBORŮ 37 WEBDAV 43 ODKAZY NA SOUBORY 45 Místní nabídka 46 ODKAZ NA JINÝ TYP STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ 49 WEBOVÉ ODKAZY 51 OZNÁMENÍ 54 KALENDÁŘ 56 SYLABUS 59 Cíle 60 Pravidla 60 Požadavky kurzu 60 Uživatelský 60 KNIHOVNA MÉDIÍ 62 SELEKTIVNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ 67 REKAP 3/77

4 Obsah NASTAVENÍ VZHLEDU NÁSTROJE OBSAH KURZU U 72 Jít na zobrazení Power 72 Jít na základní zobrazení 72 Přizpůsobit zobrazení stránky 72 Editovat záhlaví 74 Editovat zápatí 74 VYSVĚTLIVKY K IKONÁM 77 4/77 REKAP

5 Role uživatelů WebCT Role uživatelů WebCT poznáte role uživatelů ve WebCT, poznáte význam rolí. Úvod Cílem této kapitoly je úvodní seznámení s jednotlivými rolemi uživatelů ve WebCT. Stručně se zde dozvíte o významu jednotlivých rolí. Podrobně se roli Instruktor kurzu bude věnovat následující kapitola. Role uživatelů WebCT WebCT umožňuje přípravu a provoz rozsáhlých kurzů, jejichž příprava i pozdější vedení vyžaduje týmovou práci. Z tohoto důvodu WebCT zavádí tzv. uživatelské role. Jednotlivé role mají k dispozici nástroje a oprávnění odpovídající příslušné roli. Uživatelům WebCT jsou přidělovány role, které je opravňují provádět v prostředí WebCT určité akce. Role Student S touto rolí jste se zřejmě již setkali. Student studuje kurz, odesílá úkoly, absolvuje testy, kvízy atd. Nemá žádná práva provádět změny ve studijních materiálech, které jsou umístěny v kurzu. Role Instruktor kurzu Instruktor kurzu je nejvyšší rolí v celém kurzu. Zajišťuje administraci kurzu, vytváří sekce (viz následující kapitola) a přiděluje práva ostatním uživatelům. Role Designér sekce Designér sekce upravuje vzhled příslušné sekce a vytváří obsah kurzu v této sekci. Tato role nemá k dispozici nástroje pro zajištění průběhu výuky jako přehled známek, správu uživatelů a skupin atd. REKAP 5/77

6 Role uživatelů WebCT Role Instruktor sekce Instruktor sekce zajišťuje výuku studentů v příslušné sekci. Přidává uživatele-studenty do kurzu, vytváří skupiny, sleduje postup studentů, komunikuje s nimi pomocí nástrojů Pošta, Chat a Diskuse, opravuje testy a úkoly a zajišťuje další činnosti v průběhu výuky. Role Asistent učitele Asistent učitele je pomocníkem učitele. Pomáhá učiteli zajistit výuku. Asistent učitele má k dispozici část nástrojů, které používá i Instruktor sekce. Asistent učitele se podílí na opravování testů, úkolů, komunikuje se studenty pomocí nástrojů Pošta, Chat a Diskuse. Nepřidává uživatele do kurzu, ani nemá k dispozici nástroj Selektivní zpřístupnění. Role Auditor Auditor je pouze pozorovatel, který může sledovat dění v kurzu, ale nemá žádná práva provádět jakékoliv změny v kurzu. Každý uživatel může mít přiřazenu jednu nebo i více rolí v příslušném kurzu nebo sekci. Celý provoz kurzu tak může zajistit jedna osoba (tedy jeden učitel), který současně vystupuje v rolích Instruktor kurzu, Instruktor sekce i Designér sekce. Některé role (např. Asistent učitele) nemusejí být v kurzu vůbec použity. Možnosti a oprávnění jednotlivých rolí v kurzu je možné upravit pomocí nastavení, které je součástí kurzu. O těchto možnostech se více dozvíte v dalších kapitolách. jste poznali role uživatelů ve WebCT, jste poznali význam rolí. 6/77 REKAP

7 Role Instruktor kurzu Role Instruktor kurzu se podrobněji seznámíte s rolí Instruktor kurzu, se naučíte přidělovat uživatelská práva ke kurzu. Úvod Cílem této kapitoly je podrobnější seznámení se s rolí Instruktor kurzu, ve které můžete přidělovat uživatelům práva ke kurzu. Podle nastavení administrátora máte možnost přidělovat uživatelům např. pouze roli Student a Auditor. Role Instruktor kurzu Pokud ve WebCT existuje kurz, ve kterém máte přidělenu roli Instruktor kurzu, tak se Vám po přihlášení vedle záložky Moje WebCT zobrazí záložka Administrace (jak vidíte na obrázku). Obrázek 1 Záložka Administrace Při zobrazení záložky Administrace vám WebCT automaticky zobrazí první kurz, ve kterém máte roli Instruktor kurzu. Pomocí nabídky v levé části okna si můžete zobrazit jiný kurz nebo sekci, v níž máte přidělenu roli Instruktor kurzu. V horní části okna prohlížeče je zobrazen detail REKAP 7/77

8 Role Instruktor kurzu vybraného kurzu. Ten je rozdělen na 4 záložky Sekce, Zápis (přidělování rolí), Oznámení a Nástroje (Utility). V záložce Zápis můžete přidělovat role jednotlivým uživatelům. Pokud chcete uživateli nebo uživatelům přiřadit roli v kurzu, zaškrtněte role, které chcete přidat a stiskněte tlačítko Zapsat do vybraných rolí. Po stisku tlačítka se zobrazí nástroj pro výběr uživatelů z databáze. Pomocí tohoto nástroje zobrazíte skupinu uživatelů WebCT. V zobrazeném seznamu uživatelů označíte (zaškrtnutím políček pomocí levého tlačítka myši) ty uživatele, kterým chcete přidělit vybranou roli a poté stiskněte tlačítko Zapsat. Nástroj pro výběr uživatelů popíšeme podrobněji, protože je opakovaně využíván při různých činnostech, týkajících se uživatelů. Po klepnutí na roli v záložce Zápis se zobrazí seznam jmen uživatelů, kteří mají přidělenu příslušnou roli. Pokud chcete některým uživatelům vybranou roli odebrat, můžete je označit a klepnout na tlačítko Odhlásit. Před provedením této akce se zobrazí dialogové okno s žádostí o potvrzení akce. Animace 01 Přidání role Vyhledávání v seznamu uživatelů Při různých operacích ve WebCT budete pracovat se seznamem uživatelů WebCT. Mezi takové operace patří zápis studentů do kurzu, přidělování práv kolegům, kteří se budou podílet na přípravě nebo výuce v kurzu atd. V systému WebCT existují tisíce uživatelských účtů. Z toho důvodu WebCT poskytuje nástroj pro filtrování seznamu uživatelů. Místo jmen všech uživatelů zobrazí pouze ta, která vyhovují nastaveným filtrovacím podmínkám. si nástroj pro filtrování podrobněji popíšeme. Vyhledávací podmínky Filtr se vytváří zadáním podmínek, které musí splňovat uživatelé, kteří se mají zobrazit. Filtrovací podmínka obsahuje trojici parametrů název pole (Sloupec), podmínku (Podmínka) a hodnotu (Hodnota). Parametr Sloupec určuje, ve kterém poli se bude hodnota vyhledávat. 8/77 REKAP

9 Role Instruktor kurzu Obrázek 2 Filtr pro zadání podmínek Na výběr jsou: Uživatelské jméno (přihlašovací jméno např. rohroha1) Křestní jméno (např. Hana) Příjmení (např. Rohrová) (např. K dispozici mohou být i další pole. Přesné možnosti vyhledávání vám sdělí správce systému WebCT. Pole Podmínka určuje způsob vyhledávání. Možnosti jsou: Rovná se zobrazí se pouze uživatelé, jejichž pole má hodnotu přesně rovnou hledané hodnotě Nerovná se zobrazí se pouze uživatelé, jejichž pole nemá hodnotu rovnou hledané hodnotě Začíná s zobrazí se pouze uživatelé, jejichž pole začíná vyhledávaným textem Prázdný zobrazí se pouze uživatelé, jejichž pole je prázdné Obsahuje zobrazí se pouze uživatelé, jejichž pole obsahuje hledanou hodnotu kdekoliv v textu (nejen na začátku pole) REKAP 9/77

10 Role Instruktor kurzu Končí s zobrazí se pouze uživatelé, jejichž pole končí hledanou hodnotou Není prázdný zobrazí se pouze uživatelé, jejichž pole není prázdné Větší než zobrazí se pouze uživatelé, jejichž pole má hodnotu větší než hledaná hodnota Větší nebo rovno zobrazí se pouze uživatelé, jejichž pole má hodnotu větší nebo rovnou než hledaná hodnota Menší než zobrazí se pouze uživatelé, jejichž pole má hodnotu menší než hledaná hodnota Menší nebo rovno zobrazí se pouze uživatelé, jejichž pole má hodnotu menší nebo rovnu hledané hodnotě. Do pole Hodnota se zadává hodnota, která se má vyhledat. Kombinace více podmínek Jednotlivé vyhledávací podmínky můžete kombinovat a vytvářet tak složitější filtry. Pomocí tlačítka Přidat kritéria přidáte další vyhledávací podmínku. Kromě polí pro zadání nové podmínky se zobrazí pole A a Nebo, pomocí nichž zvolíte, jestli se zobrazí záznamy, které vyhovují zároveň oběma podmínkám (volba A), nebo zda se zobrazí záznamy, které vyhovují alespoň jedné z podmínek (volba Nebo). Pokud vytvoříte složitější filtr, který budete opakovaně používat, tak si jej můžete uložit a později vyvolat, upravit a použít. Animace 02 Filtr pro vyhledávání jste se podrobněji seznámili s rolí Instruktor kurzu, jste se naučili přidělovat uživatelská práva ke kurzu. 10/77 REKAP

11 Sekce kurzu Sekce kurzu poznáte, co je sekce a jaký je její význam, se naučíte spravovat sekce vytvářet, upravovat a rušit je, se dozvíte, jak uživatelům přidělovat role v sekcích. Úvod Cílem této kapitoly je seznámení s pojmem sekce. Poznáte rozdíl mezi pojmy kurz a sekce. Naučíte se vytvářet, upravovat a rušit sekce. Vyzkoušíte si také, jak můžete uživatelům přidělovat role v sekcích. Sekce Každý kurz ve WebCT je rozdělen do sekcí. Sekce je základní jednotkou kurzu, která obsahuje studijní materiály, diskuze, úkoly a všechny další prvky kurzu. Kurz nemůže tyto prvky obsahovat přímo. To znamená, že v každém smysluplném kurzu musí být vytvořena alespoň jedna sekce, ve které je uložen obsah kurzu. Toto dvoustupňové uspořádání je vynikající a umožňuje řadu způsobů využití, typicky v rozsáhlejších kurzech, složených z několika relativně nezávislých tématických bloků, kde výuku každého z bloků vede jiný lektor. Např. kurz Didaktika tělesné výchovy může obsahovat bloky Didaktika atletiky, Didaktika míčových her, Didaktika plavání, Didaktika sportu v přírodě atd. V tomto případě by bylo vhodné vytvořit kurz Didaktika tělesné výchovy a v něm sekce Didaktika atletiky, Didaktika míčových her atd. a následně sekce zpřístupnit jednotlivým vyučujícím. Se sekcemi je možné výhodně pracovat i v případě, že paralelně probíhá výuka více skupin studentů, kde pro každou skupinu jsou připraveny trochu jiné studijní materiály, na studenty jsou kladeny různé požadavky, harmonogram výuky je jiný a podobně. Tento způsob sami používáme a osvědčil se nám. Pro studenty denní a kombinované formy studia vytváříme v kurzu samostatné sekce. Obě sekce mají shodný edukativní obsah a liší se v harmonogramu průběhu výuku, zadání úkolů, atd. REKAP 11/77

12 Sekce kurzu Instruktor kurzu je jedinou rolí, která umožňuje spravovat sekce kurzu. Do správy sekcí patří jejich vytváření, úpravy, odstraňování a přidělování rolí v jednotlivých sekcích. Vytvoření sekce Sekce se vytvářejí v záložce Administrace, na kartě Sekce, pomocí tlačítka Vytvořit Sekce. Stránka pro vytvoření nové sekce je rozdělena do několika logických bloků. V první části lze nastavit název a popis kurzu. Rubrika Název obsahuje název kurzu (např. Didaktika míčových her). Pole Dlouhý popis a Plný popis slouží k zadání popisu sekce. Popis může obsahovat stručné shrnutí obsahu sekce, případně informaci, pro koho je sekce určena. Obrázek 3 Záložka pro vytvoření sekce Druhá část stránky pro vytvoření sekce definuje obsah sekce (Zadat obsah sekce). Na výběr jsou tyto tři možnosti: Rozhodnout později rozhodnout se později znamená, že výběr možnosti inicializace obsahu sekce bude ponechána na uživateli s rolí Designér sekce. Ten bude mít na výběr zbylé dvě možnosti vytvoření obsahu sekce a možnost importovat zálohy předchozí verze WebCT. Zřídit prázdnou sekci vytvořit prázdnou sekci. Pokud plánujete vytvořit úplně nový kurz, můžete ho začít tvořit od začátku založením prázdné sekce, která nic neobsahuje. Kopírovat obsah z jiné sekce zkopírovat obsah z jiné sekce. Tuto možnost zvolíte, pokud máte již vytvořenou sekci, kterou chcete zkopírovat a případně dále 12/77 REKAP

13 Sekce kurzu upravit. Tento postup používáme např. při vytváření kopie kurzu pro studenty kombinované formy studia. Do sekce pro studenty dálkového studia se kopíruje obsah sekce určené pro studenty denního studia. Pokud zvolíte tuto možnost, musíte označit sekci, která bude vzorem pro vytvořenou kopii. Vzorová sekce může být vybrána ze stejného, nebo i jiného kurzu. V další části se nastavuje datum začátku a konce kurzu. Tato data jsou pouze informativní, pokud nezvolíte některou položku následující sekce. V části Moje WebCT můžete nastavit, jaká data, nastavená v předchozí části, se budou aplikovat. Pole IMS používá WebCT k definici organizační struktury a výměně informací mezi systémy. Tato sekce obsahuje položky IMS Source a IMS ID, které slouží pro jednoznačnou identifikaci sekce. V žádném případě hodnoty těchto dvou položek neměňte. Po vyplnění všech částí formuláře klepněte na tlačítko Uložit, případně Uložit a vytvořit další. Vytvořená sekce se zobrazí v seznamu sekcí kurzu. Animace 03 Vytvoření sekce Nastavení rolí v sekci Klepnutím na nově vytvořenou sekci zobrazíte seznam rolí dostupných v sekci. K zobrazeným rolím můžete přiřazovat uživatele WebCT, nebo je naopak odebírat. Jeden z možných způsobů přiřazení role uživatelům je označit roli nebo role, které chcete přiřadit a klepnout na odkaz Zapsat do vybraných rolí. Zobrazí se známý dialog pro výběr uživatelů, pomocí kterého již přiřadíte zvolené role stejně, jak to bylo vysvětleno v kapitole Instruktor kurzu. Jiným způsobem přiřazení rolí uživatelům je klepnutí na název role, jejíž přiřazení chcete upravit. Tím se zobrazí seznam uživatelů přiřazených k příslušné roli. Klepnutím na odkaz Zapsat do této role zobrazíte znovu známý dialog výběru uživatelů. Uživatelům je možné také role odebírat. Klepnutím na název role se zobrazí seznam uživatelů, kteří mají příslušnou roli přidělenou. Pro odebrání role uživatelům stačí zaškrtnout políčka u jmen všech uživatelů, kterým se má role odebrat, a klepnout na REKAP 13/77

14 Sekce kurzu odkaz Odhlásit. Zobrazí se dialogové okno s žádostí o potvrzení akce a po potvrzení je uživatelům role odebrána. Kromě přiřazení rolí uživatelům může Instruktor kurzu nastavit i oznámení pro sekce a upravit některé vlastnosti kurzu. K těmto nastavením slouží záložky Oznámení a Utility (nástroje). Tyto nástroje má k dispozici i Instruktor sekce a budou popsány v kapitolách věnujících se vytváření obsahu kurzu. Animace 04 Nastavení rolí v sekci poznali jste, co je sekce a jaký je její význam, naučili jste se spravovat sekce vytvářet, upravovat a rušit je, dozvěděli jste se, jak uživatelům přidělovat role v sekcích. 14/77 REKAP

15 Inicializace kurzu Inicializace kurzu se seznámíte s rozhraním pro roli Designér sekce, se naučíte provádět inicializaci sekce. Úvod Cílem této kapitoly je seznámení s rozhraním kurzu pro roli Designér sekce. Naučíte se zde provádět inicializace jednotlivých vytvořených sekcí. Jako Designér sekce budete naplňovat vytvořenou sekci studijními materiály. Designér sekce Předchozí kapitoly byly věnovány roli Instruktor kurzu. Následující text bude věnován roli Designér sekce. Úkolem této role je vytvořit obsah kurzu. Kurz se skládá ze studijních materiálů, testů, dotazníků, kvízů, úkolů, diskuzí a dalších prvků. WebCT neobsahuje nástroje pro vytváření studijních materiálů, pouze umožňuje již vytvořený obsah organizovat. Vytváření kurzu obvykle probíhá tak, že se nejdříve připraví studijní materiály v nějakém programu mimo WebCT. Studijní materiály jsou obvykle webové stránky, PDF dokumenty, obrázky, případně další typy souborů. Takto vytvořené soubory jsou pak umístěny do kurzu pomocí nástrojů, se kterými se postupně seznámíte. Potom se studijní materiály doplní o testy, úkoly a další prvky, které se již vytvářejí pomocí nástrojů WebCT. Pro jednoduchou tvorbu webových stránek můžete využít nástroj dostupný na adrese Přihlásit se na tyto stránky můžete po zadání následujících údajů - login: admin, heslo: admin. V tomto kurzu se budeme zabývat zejména organizací obsahu kurzu. Testovacím a komunikačním nástrojům se podrobně věnují další moduly. REKAP 15/77

16 Inicializace kurzu Inicializace kurzu Důležité upozornění: WebCT není zcela důsledné v používané terminologii. Jak dále uvidíte, čemu jsme dosud říkali sekce, se často též nazývá kurz. Jediná role, která pracuje se sekcemi a rozlišuje mezi sekcí a kurzem je Instruktor kurzu. Pro všechny ostatní role jsou kurzy v pozadí, protože s nimi nemohou přímo pracovat. Základní jednotkou, se kterou všichni ostatní uživatelé (lektoři, tvůrci kurzů i studenti) pracují, je tedy sekce, která je ovšem pro tyto uživatele kurzem, ve kterém pracují po dobu výuky předmětu nebo kurzu. V dalším textu se této definici přizpůsobíme. Od této chvíle budeme pro sekci používat pojem kurz. Pokud budeme odkazovat na původní kurz, tj. objekt, který obsahuje další sekce, bude to vždy explicitně uvedeno. Prvním krokem v přípravě obsahu kurzu je inicializace kurzu. Pokud existuje kurz, v němž máte přidělenu roli Designér sekce, naleznete ho v seznamu kurzů na stránce Moje WebCT. Pokud klepnete na název kurzu, který dosud nebyl inicializován, zobrazí se stránka pro přiřazení obsahu kurzu. Na výběr jsou tři možnosti vytvoření kurzu: Prázdný kurz, jehož obsah bude vytvářen později. Kopie kurzu, do kterého se zkopíruje obsah jiného kurzu. V kurzu, ze kterého budete kopírovat, musíte mít přidělenu roli Designér sekce (tedy můžete kopírovat jen ze svého vlastního kurzu tím je ochráněn obsah kurzů různých autorů). Nový kurz se vytvoří importem ze souboru, do kterého byl dříve uložen obsah jiného kurzu, například z předchozí verze WebCT. Pokud vytváříte prázdný kurz pomocí první volby, zobrazí se na další obrazovce výběr nástrojů, které budou v kurzu k dispozici. Rozhodnutí o výběru nástrojů samozřejmě není definitivní, nabídku nástrojů v kurzu lze kdykoliv později upravit. Význam jednotlivých nástrojů v kurzu bude popsán v další kapitole. Po provedení inicializace kurzu bude zobrazena úvodní obrazovka kurzu, která vypadá podobně, jako ta na následujícím obrázku. 16/77 REKAP

17 Inicializace kurzu Obrázek 4 Sekce úvodní obrazovka Nyní je aktivní záložka Tvořit. Pokud máte v kurzu práva Instruktor sekce, tak je k dispozici i záložka Učit. Záložka Studentský pohled slouží pro kontrolu při vytváření obsahu kurzu. Při přechodu na tuto záložku se vám kurz zobrazí tak, jak jej vidí student, takže tvůrce kurzu si může snadno prohlédnout výsledek prováděných úprav. V levé části obrazovky naleznete seznam nástrojů kurzu. V pravé (větší) části okna je zobrazen tzv. obsah kurzu. První položkou v nabídce nástrojů designéra je Správa kurzu. Po klepnutí na tuto nabídku se v hlavní části okna zobrazí nástroje pro úpravu kurzu. Nástroje slouží pro výběr nástrojů, které budou v kurzu k dispozici. To jsou ty nástroje, které byly vybírány při inicializaci kurzu. Menu kurzu nastavuje vzhled nabídky nástrojů kurzu. Umožňuje nastavit vertikální zobrazení, nebo zobrazit pouze ikony nebo text. REKAP 17/77

18 Inicializace kurzu Barvy umožňuje nastavit barvy kurzu, a to buď jednotlivě, nebo výběrem z připravených sad. Ikony obsahu kurzu umožňuje upravit vzhled ikon v kurzu. Je možné využít přednastavené sady nebo měnit jednotlivé ikony. Nastavení nastavuje některé parametry kurzu, např. úroveň oprávnění pro roli Asistent učitele, nastavení jednotlivých nástrojů atd. Importovat slouží pro Importovat obsahu do kurzu. Záloha umožňuje provést zálohu kurzu. Nastavení stránky s náhledem kurzu slouží pro nastavení ukázkové stránky kurzu, kterou můžou vidět všichni uživatelé WebCT, i když nejsou v kurzu zapsáni. Na zvládnutí těchto nástrojů budou zaměřeny následující kapitoly. Animace 05 Inicializace kurzu jste se seznámili s rozhraním pro roli Designér sekce, jste se naučili provádět inicializaci sekce. 18/77 REKAP

19 Nástroje kurzu Nástroje kurzu se seznámíte s nástroji kurzu, se naučíte nástroje do kurzu přidávat a odebírat. Úvod Cílem této kapitoly je úvodní seznámení s jednotlivými nástroji, které máte k dispozici při tvorbě kurzu. Postupně si vyzkoušíte tyto nástroje do kurzu přidávat a odebírat. Nástroje kurzu Nástroje kurzu můžete nastavovat, pokud klepnete na položku Správa kurzu v panelu nástrojů Designérské nástroje a poté na odkaz Nástroje. Jednotlivé nástroje kurzu jsou rozděleny do několika skupin. Nástroje pro organizaci Kalendář Do kalendáře je možné zaznamenávat různé události a upozornění na důležité termíny. Studenti si mohou do kalendáře zapisovat své vlastní události. Vyhledat Nástroj Vyhledat slouží pro vyhledávání v obsahu kurzu. Vyhledávat je možné v poště, diskuzích, úkolech i souborech kurzu. Sylabus Sylabus informuje studenty o obsahu kurzu, požadavcích, cílech, pravidlech atd. Komunikační nástroje Oznámení je nástroj pro zveřejňování oznámení studentům. Chat slouží k online komunikaci mezi uživateli v kurzu. Diskuse umožňuje vedení diskuzí o definovaných tématech, teda vkládat zprávy, číst je a odpovídat na ně. Pošta je nástroj pro elektronickou poštu. Kdo je online Pomocí tohoto nástroje zjistíte, kdo je v kurzu aktuálně, takže pak můžete například zahájit online komunikaci s vybranými uživateli. REKAP 19/77

20 Nástroje kurzu Komunikačním nástrojům se podrobněji věnuje modul Komunikace a management diskusních skupin. Vzdělávací aktivity studentů Testování Je nástroj pro vytváření a provozování kvízů, testů a dotazníků. Úkoly Slouží pro zadávání úkolů, které studenti vypracují a odešlou k opravě. Nástrojům pro studijní aktivity se podrobněji věnuje modul Vytváření a management testů a projektů. Nástroje pro obsah Vzděkávací moduly Je nástroj pro organizaci elektronických studijních materiálů a jejich zprostředkování studentům. Lokální obsah Umožňuje snadným způsobem přistupovat k velkým souborům na lokálních médiích (např. CD ROM) místo jejich pomalého stahování ze serveru WebCT přes Internet. Knihovna médií Pomocí nástroje Knihovna médií lze vytvořit kolekci fotografií nebo jiných mediálních souborů, ke které je pak možné v rámci kurzu přistupovat. SCORM Je to standardní formát obsahu kurzu, který umožňuje výměnu obsahu kurzů mezi různými elektronickými studijními prostředími. SCORM nástroj umožňuje tento typ obsahu v kurzu zpřístupnit. Webové odkazy Tento nástroj umožňuje do kurzu umisťovat odkazy na externí webové stránky. Nástroje pro správu studentů Moje soubory Je to nástroj, který uživatelům umožňuje si do WebCT ukládat jejich vlastní soubory. Např. rozpracované úkoly, úkoly k odeslání atd. Moje hodnocení Tento nástroj dává studentům přehled o hodnocení jejich výkonů. Můj postup Pomocí tohoto nástroje si studenti snadno udrží přehled o svém hodnocení a postupu v kurzu. Poznámky Tento nástroj umožňuje studentům vytvářet si v kurzu poznámky. U nástrojů, které chcete ve svém kurzu použít, zaškrtnete příslušná políčka a stisknutím tlačítka Uložit uložíte provedené změny. 20/77 REKAP

21 Nástroje kurzu Odebráním nástroje z kurzu se související data neztratí. To znamená, že pokud např. odeberete nástroj Webové odkazy, již vytvořené odkazy v kurzu zůstanou. Když nástroj Webové odkazy do kurzu znovu přidáte, tak uvidíte odkazy, které jste dříve vložili. To, že některý nástroj není zrovna zapnut, neznamená, že příslušný nástroj není možné v kurzu používat. Např. kurz může obsahovat diskuze, i když nástroj Diskuse není vybrán a zobrazen v nabídce nástrojů kurzu. Animace 06 Nástroje kurzu jste se seznámili s nástroji kurzu, jste se naučili nástroje do kurzu přidávat a odebírat. REKAP 21/77

22 Úprava vzhledu panelu nástrojů kurzu Úprava vzhledu panelu nástrojů kurzu poznáte možnosti úprav panelu nástrojů kurzu, se naučíte změnit nastavení vzhledu nástrojů. Úvod Cílem této kapitoly je seznámení s možnostmi nastavení panelu nástrojů, které jsou v kurzu k dispozici. Naučíte se měnit nastavení vzhledu nástrojů podle vlastních požadavků, aby se uživatelům v kurzu dobře pracovalo s jednotlivými nástroji. Úprava vzhledu panelu nástrojů kurzu Vzhled panelu nástrojů kurzu (čili vzhled seznamu nástrojů v levé části okna WebCT) můžete upravovat na stránce, na kterou se dostanete klepnutím na odkaz Správa kurzu v části Designérské nástroje a pak na odkaz Menu kurzu. Zde můžete upravit vzhled panelu nástrojů, nastavit, které nástroje studenti v panelu uvidí, přidat webový odkaz. Úprava vzhledu seznamu nástrojů Možnosti úpravy vzhledu seznamu nástrojů jsou soustředěny do části stránky nadepsané Obecná nastavení. Jednotlivé položky mají tento význam: Zobrazit ikony a text v nástrojích kurzu zobrazí ikony i text. To je výchozí nastavení, s nímž se setkáte v nově vytvořeném kurzu. Zobrazit pouze text zobrazí pouze text bez ikon. 22/77 REKAP

23 Úprava vzhledu panelu nástrojů kurzu Zobrazit pouze ikony zobrazí pouze ikony bez textového popisku. Vertikální zobrazí nástroje kurzu vertikálně (vlevo v okně WebCT). To je výchozí nastavení. Horizontální zobrazí nástroje kurzu horizontálně v horní části okna WebCT. Obrázek 5 Okno pro nastavení hlavního menu ve WebCT Další tři nastavení se týkají odkazu Obsah kurzu, který naleznete v seznamu nástrojů hned nahoře. Odkaz umožňuje otvírat si různými způsoby tzv. mapu kurzu, která přehledně zobrazuje uspořádání studijních materiálů a dalších souborů, uložených v kurzu: Zobrazit jako ikonu zobrazí mapu obsahu kurzu jako ikonu. To je výchozí nastavení. Zobrazit jako seznam zobrazí mapu kurzu jako rozbalovací seznam. Nezobrazovat mapa kurzu nebude vůbec zobrazena. Efekt nastavení jednotlivých voleb je třeba kontrolovat v režimu Studentský pohled, protože některá nastavení fungují jinak z pohledu uživatele-studenta a jinak je vidí uživatel v roli učitele. Zobrazení nástrojů v panelu nástrojů kurzu Pořadí skupin odkazů v seznamu nástrojů je možné měnit. Tato nastavení se provádí v sekci nazvané Viditelnost pro studenty. Pořadí zobrazení panelů nástrojů změníte klepnutím na zelenou šipku vlevo od záhlaví Nástroje kurzu. Takto můžete například vyměnit skupinu nástrojů Nástroje kurzu na nástroje ze sekce Mé nástroje. REKAP 23/77

24 Úprava vzhledu panelu nástrojů kurzu Pořadí zobrazení nástrojů v kurzu je možné změnit. Nejdříve je třeba zaškrtnout políčko u nástroje nebo nástrojů, které chceme posunout, a pak klepnout na ikonu v prvním sloupci u nástroje, ke kterému chceme vybrané nástroje přesunout. Po klepnutí na ikonu se zobrazí nabídka, ve které volba Přesunout vybrané nahoru posune vybrané nástroje nad zvolený nástroj a volba Přesunout vybrané dolů posune vybrané nástroje pod zvolený nástroj. Jednotlivé nástroje je možné studentům také skrýt, takže nebudou v panelu nástrojů zobrazeny vůbec. Jednotlivý nástroj skryjete klepnutím na tlačítko Skrýt odkaz nebo naopak skrytý nástroj zobrazíte klepnutím na tlačítko Zobrazit odkaz. Skryté nástroje jsou v rozhraní designéra kurzu označeny (H), v zobrazení studenta nejsou zobrazeny. Přidání webového odkazu do panelu nástrojů kurzu Pomocí tlačítka Přidat uživatelský odkaz můžete do seznamu nástrojů kurzu i panelu nástrojů studenta přidat odkaz na libovolnou webovou stránku. Po stisku tlačítka se zobrazí dialog pro vytvoření odkazu, který obsahuje rubriku pro zadání názvu odkazu, URL odkazu (URL např. a tlačítko pro výběr ikony, která bude v panelu nástrojů zobrazena. Výsledná ikona bude mít velikost 20x20 bodů. Pokud použijete obrázek větší velikosti, bude automaticky zmenšen na povolenou velikost. Po stisknutí tlačítka Uložit je odkaz automaticky přidán na konec do příslušného panelu nástrojů. Odkazů je do nabídky možné vložit i více. U takto vytvořených odkazů je opět možné měnit jejich pořadí v panelu nástrojů, stejně jako je tomu u ostatních položek. Animace 07 Úprava vzhledu panelu nástrojů kurzu jste poznali možnosti úprav vzhledu panelu nástrojů kurzu, jste se naučili změnit vzhled panelu nástrojů kurzu. 24/77 REKAP

25 Úprava barev ovládacích prvků kurzu Úprava barev ovládacích prvků kurzu se seznámíte s možnostmi nastavení barev ovládacích prvků kurzu. Úvod WebCT umožňuje nastavit barvy ovládacích prvků prostředí kurzu podle preferencí uživatele, nebo například podle doporučení instituce, která si přeje dosáhnout jednotného vzhledu poskytovaných kurzů. (Je třeba si uvědomit, že pro uživatele, který studuje více kurzů současně, je vždy jednodušší, když se setkává se stejně uspořádaným prostředím). Nastavení barev Nástroje pro úpravy barev jsou dostupné přes odkaz Správa kurzu a odkaz Barvy. Barvy je možné kombinovat volbou některého předdefinovaného barevného schématu, anebo lze upravovat barvy jednotlivě. Upravit lze barvy panelu nástrojů, barvy odkazů, textu stránek, záhlaví stránek atd. V levé části stránky pro úpravu barev jsou zobrazeny přednastavené kombinace barev, ze kterých je možné vybírat. V hlavní části je na příkladu zobrazeno vybrané barevné schéma. Poslední barevné schéma, nazvané Uživatelský, umožňuje individuální nastavení barev jednotlivých ovládacích prvků kurzu. U každého ovládacího prvku, u kterého je možné nastavit barvy, se zobrazí ikony. Ikona s písmenem A umožňuje změnu barvy textu, ikona s barevnými čtverci slouží pro změnu pozadí ovládacího prvku. REKAP 25/77

26 Úprava barev ovládacích prvků kurzu Obrázek 6 Nastavení barev Po klepnutí na ikonu změny barvy se zobrazí dialogové okno pro změnu barvy, ve kterém je možné barvu vybrat přímo klepnutím na požadovanou barvu. Barvu je také možné zadat pomocí hexadecimální hodnoty do pole Hodnota barvy. Dialog obsahuje i náhled vybrané nebo kódem zadané barvy. Po stisku tlačítka Použít se zvolená barva uloží do barevného schématu. Chcete-li tedy nastavit například zelenou barvu, buď si vyberte odstín v mřížce s náhledy barev, anebo zadejte kód #00FF00. Používání číselných kódů je výhodné, pokud si nejste jisti, že náš monitor barvy opravdu věrně zobrazuje. Kombinování barev je poměrně složitá činnost, která vyžaduje jistý výtvarný cit. Hledáte-li zajímavou barevnou sestavu pro svůj kurz, může vám pomoci například tato webová stránka: Animace 08 - Úprava barev ovládacích prvků kurzu jste se seznámili s možnostmi nastavení barev ovládacích prvků. 26/77 REKAP

27 Nastavení ikon Nastavení ikon se naučíte měnit ikony v kurzu. Úvod Ve svém kurzu můžete upravovat vzhled ikon, které se budou zobrazovat v nástroji Obsah kurzu. Ikony pomáhají studentům při orientaci v kurzu. Podobně jako barvy i ikony lze měnit individuálně, nebo v celých sadách. Sady ikon jsou připraveny tak, aby ikony v sadě dotvářely jednotný vzhled kurzu. Nástroj pro úpravu ikon zobrazíte klepnutím na odkaz Správa kurzu a pak klepnutím na odkaz Ikony obsahu kurzu. Ikony kurzu Stránka změny ikon prezentuje kompletní sadu ikon. U každé ikony je zobrazen ovládací prvek pro vyvolání místní nabídky. Pomocí položky Nahradit obrázek z místní nabídky (kterou otevřete klepnutím na šedý odkaz, na němž se nalézá popisek Akční odkazy pro tuto položku) je možné ikonu změnit. Pokud jste původní ikonu nahradili svým souborem a chcete se vrátit k výchozí ikoně, můžete použít položku Vrátit se na původní z místní nabídky. Pomocí tlačítka Vybrat novou sadu ikon obsahu se zobrazí stránka pro výběr sady ikon. Pro každou sadu je zobrazeno pouze několik ikon jako náhled. Sada se vybere klepnutím na ovládací prvek u příslušné sady a stisknutím tlačítka Vybrat. Provedené úpravy ikon kurzu se uloží a aplikují až po stisku tlačítka Použít. Při výběru ikon postupujte uvážlivě. Ikony by měly být voleny tak, aby usnadňovaly orientaci v kurzu. Animace 09 Ikony kurzu jste se naučili měnit ikony kurzu. REKAP 27/77

28 Další nástroje pro nastavení kurzu Další nástroje pro nastavení kurzu poznáte další nástroje umožňující změny nastavení kurzu. Úvod V předchozích kapitolách jste se naučili upravovat nástroje kurzu, vzhled panelu nástrojů kurzu, nastavovat barvy a ikony. WebCT nabízí ještě další nástroje, které budou stručně popsány v této kapitole. Další možnosti nastavení kurzu Klepnutím na odkaz Správa kurzu a poté na odkaz Nastavení zobrazíte stránku, na které můžete upravovat chování a vlastnosti nástrojů kurzu. Pomocí těchto nástrojů můžete například nastavovat maximální velikost příloh zpráv zasílaných nástrojem Pošta, nebo povolit či zakázat předávání zpráv do externích poštovních schránek. Můžete nastavit, jestli studenti a pomocníci učitele (Asistent učitele) mohou zobrazit historii online rozhovorů (chatů). Můžete určit, které nástroje budou mít pomocníci učitele (Asistent učitele) k dispozici a řadu dalších možností a voleb kurzu. Možnost upravovat nastavení má i Instruktor kurzu, který může jednotlivé vlastnosti nastavovat na úrovni celého kurzu (zde máme na mysli kurz, který obsahuje sekce) a u jednotlivých voleb může zakázat provádění změn v sekcích. Tímto způsobem může Instruktor kurzu zavést jednotné nastavení, které bude platit pro všechny sekce kurzu. Výchozí nastavení jednotlivých možností je zvoleno tak, že ve většině případů nebudete potřebovat tato nastavení měnit. Proto se jednotlivými položkami nebudeme podrobněji zabývat. Více informací o možnostech nastavení můžete získat v nápovědě WebCT. Nástroj Importovat umožňuje importovat obsah kurzu ze zálohy provedené v předchozí verzi WebCT. Pomocí nástroje Záloha lze vytvořit zálohu kurzu. Tyto nástroje popíšeme v kapitolách věnujících se postupům při výuce kurzu. 28/77 REKAP

29 Další nástroje pro nastavení kurzu Nastavení stránky s náhledem kurzu umožňuje nastavit ukázkové stránky kurzu, které si mohou prohlédnout studenti, kteří nejsou zapsaní v kurzu. Studenti tak můžou získat další informace, na základě kterých se rozhodnou, jestli si kurz zapíší nebo ne. jste poznali další nástroje pro nastavení kurzu. REKAP 29/77

30 Nástroj Obsah kurzu Nástroj Obsah kurzu poznáte nástroj Obsah kurzu, se naučíte v nástroji Obsah kurzu vytvářet složky. Úvod Předchozí kapitoly byly věnovány postupům při založení kurzu, nastavení přístupových práv uživatelů, výběru nástrojů a nastavení vzhledu kurzu. Tato a následující kapitoly budou zaměřeny na vytváření obsahu kurzu. Kurz může obsahovat studijní materiály, kvízy, testy, úkoly, diskuze atd. Některé z těchto nástrojů budou podrobně představeny v dalších modulech a proto se jimi nyní nebudeme zabývat. Zaměříme se především na ústřední prvek každého kurzu, tedy studijní materiály. Nástroj Obsah kurzu Studijní materiály jsou uloženy v souborech různých typů. Nejběžněji se používají webové stránky, PDF dokumenty a obrázky, ale mohou být použity všechny typy souborů, které je schopen otevřít a správně zobrazit počítač studenta. (Pamatujte, že speciální typy souborů často vyžadují instalaci speciálních programů, k nimž student nemusí mít přístup, případně pro něj budou příliš nákladné, nebude je umět ovládat a pod. Pracujte tedy s formáty, které vy i vaši studenti považujete za běžné.) WebCT neobsahuje nástroje pro vytváření studijních materiálů. Jedinou výjimkou je jednoduchý editor webových stránek, který se ale pro rozsáhlejší práci nehodí. Všechny studijní materiály musíte pro kurz ve WebCT připravit pomocí jiných nástrojů. To je výhodné, protože pro vytváření obsahu můžete použít své oblíbené nástroje (např. oblíbený editor webových stránek). Při vytváření obsahu nejste omezeni pouze na typy souborů, pro které by WebCT poskytovalo editační nástroje. Naopak WebCT poskytuje silné nástroje pro organizaci obsahu kurzu. A to nejen studijního obsahu, ale také všech ostatních prvků kurzu, jako jsou testy, úkoly atd. Obsah kurzu je nástroj, který slouží pro organizaci obsahu kurzu. Pomocí tohoto nástroje se vytváří výchozí obrazovka kurzu, kterou studenti uvidí, takže Obsah kurzu 30/77 REKAP

31 Nástroj Obsah kurzu slouží jako rozcestník vedoucí k jednotlivým prvkům kurzu a měl by být vytvořen tak, aby pomáhal snadné orientaci v kurzu. Obsah kurzu obsahuje složky a odkazy na studijní materiály v kurzu. Obsahem jsou jak soubory se studijními materiály tak kvízy, testy atd. Složky mohou obsahovat další složky podobně jako složky na pevném disku počítače. Obsah kurzu ve skutečnosti obsahuje pouze odkazy, nikoliv soubory samotné. To je důležité, protože na stejný soubor, test, chat nebo úkol, se můžete odkazovat z různých složek v nástroji Obsah kurzu. Obrázek 7 Obsah kurzu Na obrázku vidíte jednu z možností, jak uspořádat Obsah kurzu. Neexistuje univerzální recept, jak vytvořit dokonalý Obsah kurzu. Vždy záleží na konkrétním kurzu. V tomto případě bylo zvoleno uspořádaní do složek, které odpovídají výukovým týdnům. Kromě REKAP 31/77

32 Nástroj Obsah kurzu těchto složek obsahuje Obsah kurzu také odkaz na zadání semestrálního úkolu, online diskusi a soubor se základními informacemi o kurzu. Vytváření složek v Obsah kurzu Vytváření složek v Obsah kurzu je základním prostředkem pro organizaci obsahu kurzu. Složku vytvoříte klepnutím na tlačítko Vytvořit složku, ale nejdříve musíte mít zobrazenou složku, ve které chcete novou složku vytvořit. Po klepnutí na tlačítko Vytvořit složku se zobrazí dialog pro vytvoření nové složky, který obsahuje položky: Název název vytvářené složky Popis popis vytvářené složky. Zobrazí se v Obsah kurzu pod ikonou složky. Zobrazit položku vytvářená složka bude zobrazena studentům Skrýt položku vytvářená složka nebude zobrazena studentům. Tímto způsobem můžete připravovat další strukturu a zobrazit ji, teprve když je úplně připravena. Klepnutím na Přidat další složku zobrazíte ovládací prvky pro vytvoření další složky. Tímto způsobem můžete vytvořit několik složek najednou. Klepnutím na tlačítko Uložit zadané složky založíte. Operace se složkami Obsah vytvořené složky můžete zobrazit klepnutím na její název. Každá složka je vybavena místní nabídkou, pomocí, které můžete nastavovat vlastnosti složky, složku odstranit, nebo ji přesunout do jiné části v nástroji Obsah kurzu. Obrázek 8 Místní nabídka složky v nástroji Obsah kurzu Jít na složku zobrazí obsah složky. Provede stejnou akci jako při klepnutí na název složky. 32/77 REKAP

33 Nástroj Obsah kurzu Upravit vlastnosti zobrazí podobný dialog, jako při vytváření složky. Kromě již známých položek obsahuje také možnost vybrat pro složku jinou ikonu. Složku můžete také přejmenovat nebo upravit její popis. Skrýt položku skryje složku, která nemá být studentům zobrazována. Zobrazit položku zobrazí složku studentům. Tato volba je aktivní pouze pokud je daná složka momentálně nastavená jako skrytá. Přesunout do složky přesune složku do jiné složky. Po klepnutí na tuto volbu se zobrazí seznam dostupných složek. Po klepnutí na cílovou složku se provede přesun do zvolené složky. Odstranit odstraní složku a veškerý obsah, který složka obsahuje. Tj. další podsložky a odkazy na obsah kurzu. Vlastní obsah (soubory, testy, úkoly) zůstanou zachovány beze změny, pouze budou odstraněny odkazy na ně. Přesunout umožňuje měnit pořadí zobrazení složek. Klepnutím na šipku je složka přesunuta požadovaným směrem. Úloha 01 V nástroji Obsah kurzu vytvořte složky Téma 1, Téma 2, Téma 3 a složku Foto. Složku Foto přesuňte do složky Téma 3. Animace 10 Vytváření složek v nástroji Obsah kurzu jste poznali nástroj Obsah kurzu, jste se naučili v nástroji Obsah kurzu vytvářet složky. REKAP 33/77

34 Vytvoření souboru v nástroji Obsah kurzu Vytvoření souboru v nástroji Obsah kurzu se naučíte vytvářet soubory v nástroji Obsah kurzu, se dozvíte, jak používat HTML editor WebCT. Úvod V minulé kapitole jsme uvedli, že Obsah kurzu obsahuje pouze složky a odkazy na obsah, který je uložen v jiných částech kurzu. To platí i pro nástroj, který v této kapitole představíme. Ačkoliv se může zdát, že soubor je vytvářen ve složce Obsah kurzu, ve skutečnosti dochází k ukládání nově vytvořených souborů jinam a do Obsah kurzu je vložen pouze odkaz na tento soubor. Správě souborů se budeme podrobně věnovat v následující kapitole. Vytváření souborů v nástroji Obsah kurzu Nástroj pro vytváření souborů vyvoláte klepnutím na tlačítko Přidat soubor a odkaz Vytvořit soubor z otevřené místní nabídky. Do položky Název se vyplňuje název souboru, který bude zobrazen v nástroji Obsah kurzu. Význam položek Zobrazit položku a Skrýt položku je stejný, jako u složek, tedy určují, zda bude soubor zobrazen studentům či nikoliv. Položka Název souboru souvisí s tím, že soubor není uložen přímo v nástroji Obsah kurzu, ale jinde v kurzu. Do položky Název souboru můžete napsat název souboru, pod kterým bude vytvářený soubor uložen. Pokud žádný název v této položce neuvedete, bude použit název uvedený v položce Název. V položce Obsah se vytváří obsah souboru. Výsledný soubor může být ve formátu tzv. čistého textu, nebo to může být soubor HTML to určuje položka Použít HTML. Pokud chcete vytvořit prostý text, ponechte položku nezaškrtnutou. Do pole Obsah napište text, který má být obsahem souboru. Soubor uložíte klepnutím na tlačítko Uložit. 34/77 REKAP

35 Vytvoření souboru v nástroji Obsah kurzu Pokud chcete v textu používat formátování, např. tučný text, kurzívu apod., můžete zaškrtnout pole Použít HTML. Znáte-li HTML značky, můžete je přímo vkládat do textu. Např. v textu V roce < b > 2007 < /b > byla upravena... bude číslo roku 2007 v textu zvýrazněno tučným písmem. Soubory ve formátu HTML je možné pohodlněji upravovat pomocí jednoduchého HTML editoru, který WebCT nabízí. HTML editor aktivujete přepnutím položky HTML Creator na Zapnuto. Obrázek 9 HTML editor Po klepnutí na Zapnuto se zobrazí HTML editor (viz. obrázek). Chování a ovládání editoru je podobné ovládání jiných jednoduchých editorů dokumentů nebo HTML stránek. Editor umožňuje měnit typ a velikost použitého písma, nastavovat zarovnání odstavců, vytvářet odrážky, vkládat nadpisy, odsazovat odstavce atd. Do vytvářených souborů můžete vkládat obrázky či odkazy na další webové stránky. HTML editor také umožňuje tvořit tabulky, vkládat matematické vzorce a podobně. Možnosti HTML editoru nejlépe poznáte jeho používáním. Přestože možnosti vestavěného HTML editoru jsou poměrně bohaté a na vytváření jednoduchých stránek, oznámení nebo zpráv jistě postačí, větší efektivity a lepších výsledků při vytváření obsahu kurzu jistě dosáhnete použitím specializovaných nástrojů. REKAP 35/77

36 Vytvoření souboru v nástroji Obsah kurzu Úloha 02 V nástroji Obsah kurzu vytvořte soubor Základní informace. Do souboru vložte krátký text v duchu "Vážení studenti, vítejte v kurzu Základy typografie...". Můžete vytvořit čistý text, nebo můžete použít HTML editor. Animace 11 Vytvoření souboru v nástroji Obsah kurzu jste se naučili vytvářet soubory v nástroji Obsah kurzu, jste se dozvěděli, jak používat HTML editor WebCT. 36/77 REKAP

37 Správce souborů Správce souborů poznáte správce souborů WebCT, se naučíte pracovat se správcem souborů WebCT vytvářet složky, přesouvat a kopírovat soubory a složky a odstraňovat soubory a složky, se naučíte kopírovat soubory z jiných zdrojů (místní počítač, Moje soubory, případně jiný kurz). Úvod V předchozí kapitole jsme zmínili, že soubory v nástroji Obsah kurzu jsou ve skutečnosti umístěné jinde a v nástroji Obsah kurzu je umístěn pouze odkaz. V této kapitole se seznámíte s nástrojem, který umožňuje správu souborů. Správce souborů Ve WebCT jsou soubory ukládány do různých umístění. Každý uživatel má k dispozici vlastní prostor, který je označený Moje soubory, do něhož si může ukládat své pracovní soubory. Stejně tak každý kurz má vytvořen prostor, do kterého se ukládají soubory (nejčastěji studijní materiály) příslušného kurzu. Zatímco obsah Moje soubory je soukromý, obsah kurzu je viditelný pro všechny designéry kurzu. Na následujícím obrázku je vidět výchozí obrazovka správce souborů, zobrazená po klepnutí na odkaz Správce souborů v panelu Designérské nástroje. V levé části je zobrazena stromová struktura složek podobně jako ji zobrazuje např. Průzkumník systému Windows. V záhlaví lze přepínat mezi soubory kurzu a vlastními soubory (Moje soubory). V hlavní části okna je zobrazen obsah aktuálně zvolené složky. REKAP 37/77

38 Správce souborů Obrázek 10 Správce souborů Vytváření složek Složku vytvoříte klepnutím na tlačítko Vytvořit složku. Složka bude vytvořena jako podsložka té složky, která je aktuálně zobrazena. Po klepnutí na tlačítko se zobrazí dialog pro zadání názvu složky. Po klepnutí na tlačítko OK je složka vytvořena. Pomocí místní nabídky můžete složky přejmenovávat, kopírovat, přesouvat a mazat. Obrázek 11 Místní nabídka složky Položka Přejmenovat slouží k přejmenování složky. Po výběru této volby se zobrazí podobný dialog jako pro vytvoření nové složky. 38/77 REKAP

39 Správce souborů Položka Kopírovat umožňuje kopírovat složku včetně celého jejího obsahu. Po klepnutí na tuto položku se zobrazí dialog výběru cílové složky, kam chcete vybranou složku kopírovat. Složku je možné kopírovat do jiné složky stejného kurzu, do složky v jiném kurzu, do Moje soubory (osobní soubory každého uživatele WebCT), nebo na lokální disk počítače. Položka Přesunout slouží pro přesun složky. Složka může být přesunuta pouze do jiné složky stejného kurzu nebo do jiného kurzu. Složka nemůže být přesunuta do sebe sama ani do žádné své podsložky. Položka Stáhnout umožňuje stáhnout složku s celým jejím obsahem na lokální počítač. Obsah složky je nejdříve zkomprimován do formátu ZIP a pak nabídnut ke stažení. Položka Odstranit slouží k odstranění složky včetně jejího obsahu. Místní nabídky souborů mají stejný obsah jako místní nabídky složek a obsahují ještě některé další položky specifické pro soubory. Obrázek 12 Místní nabídka souboru Položka Náhled slouží pro zobrazení náhledu souboru. Položka Editovat umožňuje editaci souboru pomocí interního HTML editoru WebCT. Pomocí položky Upravit vlastnosti můžete nastavit vlastnosti souboru. Po klepnutí na tuto volbu se zobrazí dialog pro zadání autora souboru, název, popis obsahu a klíčových slov. REKAP 39/77

40 Správce souborů Položka Zobrazit HREF souboru zobrazí odkaz na soubor, který můžete použít při odkazování na vybraný soubor z jiných html souborů. Animace 12 Vytváření složek Vytváření a získávání souborů Pomocí odkazu Vytvořit soubor můžete v příslušné složce vytvořit soubor. Zobrazí se podobný dialog jako pro vytváření souborů v nástroji Obsah kurzu. Do položky Název souboru vyplníte jeho název a do položky Obsah vložíte obsah souboru buď přímo, anebo použitím HTML editoru. Klepnutím na tlačítko Uložit se soubor uloží a zobrazí se složka, do které byl soubor uložen. Klepnutím na tlačítko Uložit a přidat další se soubor uloží a zobrazí se dialog pro vytvoření dalšího souboru. Soubory nemusíte vždy znovu vytvářet, ale můžete převzít dříve vytvořené soubory uložené jinde. Do kurzu můžete kopírovat soubory, které jsou uloženy na lokálním disku počítače, v jiném kurzu nebo v osobních souborech (Moje soubory). Klepnutím na tlačítko Získat soubory zobrazíte dialog pro získání souborů z uvedených zdrojů. V levé části dialogového okna jsou zobrazeny zdroje, odkud můžete soubory získat. Po klepnutí na Moje soubory nebo Soubory třídy se zobrazí stromová struktura složek, ze kterých si můžete vybrat tu složku, odkud chcete soubory získat. V pravé části okna pak označíte soubory, které chcete do svého kurzu překopírovat. Po klepnutí na potvrzovací tlačítko OK jsou vybrané soubory překopírovány do kurzu. Pokud v levé části okna klepnete na ikonu Můj počítač pro kopírování souborů z vašeho počítače, tak se zobrazí dialogové okno operačního systému pro výběr souborů. Obvyklým způsobem naleznete složku a označíte soubory pro kopírování do kurzu. Po stisknutí tlačítka OK se provede zkopírování souborů do kurzu. Animace 13 Získávání souborů Poznámky ke správci souborů Všimněte si, že složky v nástroji Správce souborů nejsou stejné jako složky v nástroji Obsah kurzu. 40/77 REKAP

41 Správce souborů Kromě HTML souborů můžete do kurzu vložit libovolné jiné soubory, např. obrázky jpg, gif, png, dokumenty pdf nebo doc, prezentaci ppt nebo tabulky xls a další. Dávejte pozor na velikost souborů, které do kurzu umísťujete. Někteří vaši studenti mohou studovat v místě, kde nemají k dispozici tak rychlé internetové spojení jako to, s nímž pracujete vy. Velikost souborů, které budete ve svých kurzech používat, by měla být co nejmenší, aby přenos souborů netrval dlouho. Můžete také zvážit, jestli některé soubory nerozdělit na více částí, např. vícestránkové dokumenty. Rovněž obrázky by měly být ve vhodném formátu, velikosti a rozlišení. Úloha 03 Pomocí nástroje Správce souborů ve svém cvičném kurzu vytvořte složky tyden1, tyden2 a tyden3. Do vytvořené složky tyden1 nakopírujte soubory index.html, typografie.html, shrnuti.html, uprava_stranky.html a uprava_odstavce.html. Tyto soubory se nacházejí ve složce tyden1 v pracovní složce na vašem počítači. Obrázek 13 Vytvořené složky tyden1, tyden2, tyden3 v nástroji Správce souborů REKAP 41/77

42 Správce souborů Může te si vyzkoušet i další postupy práce se soubory a složkami, které jste poznali v této kapitole. jste poznali správce souborů WebCT, jste se naučili pracovat se správcem souborů vytvářet složky, přesouvat a kopírovat soubory a složky a odstraňovat soubory a složky, jste se naučili kopírovat soubory z jiných zdrojů (místní počítač, Moje soubory, případně jiný kurz). 42/77 REKAP

43 WebDAV WebDAV poznáte alternativní přístup k souborům WebCT pomocí protokolu/nástroje WebDAV. Úvod Pomocí nástroje Správce souborů můžete spravovat soubory ve WebCT. Jak jste poznali v minulé kapitole, tento správce souborů umožňuje provádět všechny potřebné akce se složkami a soubory. Někdy, zejména při rozsáhlejší práci se soubory, se může zdát použití nástroje Správce souborů příliš zdlouhavé a neobratné. V takovém případě je k dipozici WebDAV. WebDAV WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning) je standardní protokol, který umožňuje vytvářet a upravovat soubory na webovém serveru. WebCT protokol WebDAV podporuje. Pomocí tohoto protokolu si můžete zobrazit přehled souborů uložených na serveru WebCT, jako kdyby byly umístěny na lokálním disku vašeho počítače. Potom můžete soubory spravovat pomocí Průzkumníka nebo jiného správce souborů. Pro přístup pomocí WebDAV je nutné znát URL (webový odkaz). Klepnutím na Správce souborů v panelu nástrojů Designérské nástroje zobrazíte Správce souborů. Klepnutím na položku Zobrazit informace WebDAV z místní nabídky Správce souborů v horní části obrazovky zobrazíte dialog s URL pro přístup k WebDAV. Toto URL si můžete zkopírovat do schránky. Ve Windows XP zobrazíte místa v síti klepnutím na tlačítko Start a položku Místa v síti. Po klepnutí na položku Přidat místo v síti v levé části otevřeného okna se zobrazí průvodce přidáním místa v síti. Klepnete na tlačítko Další, ze seznamu poskytovaných služeb vyberete Jiné umístění v síti a klepnete na tlačítko Další. Do pole Adresa v síti nebo v Internetu vložíte adresu z WebCT, kterou jste uložili do schránky, a klepnete na tlačítko Další. Do zobrazeného dialogového okna vyplníte přihlašovací REKAP 43/77

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Ing. Hana Šrámková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

1 of 14 14.12.2004 14:27

1 of 14 14.12.2004 14:27 1 of 14 14.12.2004 14:27 Popis systému EDOX je systém vyvinutý ve společnosti Evektor spol. s r.o. určený pro bezpečné sdílení technické dokumentace a dalších dokumentů. Systém je umístěn na webovém serveru

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE INSTRUKTORE ÚVOD Vážený instruktore, rádi bychom vám poděkovali za stažení této uživatelské příručky. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte prosím klíčového uživatele aplikace Ephorus ve vašem vzdělávacím

Více

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford).

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford). LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 244 460 807, +420 736 623 459 Fax: +420 244 463 411 e-mail: info@langmaster.cz http://www.langmaster.cz Na základě

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 Obsah 1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 2 Založení kurzu 7 2.1 Jak začít 8 2.2 Vyplnění vstupních informací o kurzu 10 2.3 Založení vlastního

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Aplikace pro Národní onkologický registr na KSRZIS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Národní onkologický registr elektronický formulář s použitím Uživatelská příručka Stav

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně Přihlášení do aplikace aplikaci naleznete na webové adrese https://www.softrade.cz/lesycr v levé části

Více

Josef Pecinovský PowerPoint 2007

Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3054. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako GSWEB Nápověda 1. Mapové okno Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně 2. Ovládací panel a panel vrstev Panel Ovládání Panel Vrstvy 3. GSWeb - roletové menu Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 7 1 Úvod 13 2 Základní pojmy

Více

Aktualizační systém Progres

Aktualizační systém Progres Aktualizační systém Progres Obecně o systému Celý obsah webu se skládá z článků, fotogalerii, novinek, systémových bloků atd., které jsou vždy vloženy do nějaké rubriky položky v menu, podmenu, přip. mimo

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0 Uživatelský manuál Správce úloh Verze dokumentu 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů Obsah Přihlášení do aplikace Pracovní plocha Obecné nastavení Nastavení programu Aktuálně připojení uživatelé Obsah programu Uživatelé systému LMS Unifor Uživatel Seznam možných rolí pro aplikaci Tutor

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37012 Název projektu: Na svobodu připraven! Období realizace: 1.1.2015 31.10.2015 Řešení bylo vyvinuto v rámci realizace

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Abychom mohli na webu provádět úpravy, je nutné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do internetového počítače, resp. domény SKOLAMV.

Více

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem 1. Úvod Plánování a řízení projektů není jednoduchou činností. Je třeba sledovat množství souběžně probíhajících či navazujících úloh, sledovat a plánovat finanční zdroje a správně přidělovat lidské či

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty Patenty Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o patentech do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností

Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností Ukázka 17 Trenažery Aktivní nástroje Pole pro vkládání textu, tlačítko Modely určené k procvičování model prvý bez skriptování Modely, které

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

PŘIZPŮSOBENÍ. nastavení programu dle vašich potřeb. Library Develop Map Book Slideshow Print Web

PŘIZPŮSOBENÍ. nastavení programu dle vašich potřeb. Library Develop Map Book Slideshow Print Web Library Develop Map Book Slideshow Print Web KAPITOLA 3 PŘIZPŮSOBENÍ nastavení programu dle vašich potřeb Skvělý název pro tuto kapitolu by byl Pimp My Ride (což byl pořad na stanici MTV, v němž mechanici

Více

Uživatelská příručka ClinkMe

Uživatelská příručka ClinkMe Uživatelská příručka ClinkMe OBSAH DIALER 1 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ APLIKACE... 1 KONTAKTY... 2 POČET TELEFONNÍCH ČÍSEL KONTAKTU... 4 ZÁLOŽKY PRO FILTROVÁNÍ KONTAKTŮ... 5 PANEL PRO ZADÁVÁNÍ VYHLEDÁVACÍCH KRITÉRIÍ...

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Obsah Úvod 1. Základní vlastnosti a pojmy 1.1. Ikony 1.2. Vaše první přihlášení do aplikace 1.3. Přístupové údaje 2. Popis práce v aplikaci portálu pohledávek

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

Kapitola 1 15. Kapitola 2 29

Kapitola 1 15. Kapitola 2 29 Obsah Kapitola 1 15 Jak dostat obrázky do Lightroomu Postup importu zařídit, aby se Lightroom automaticky spustil při vložení paměťové karty? 16 maximálně urychlit zobrazení miniatur? 17 při importu přidat

Více

Modul výsledky zkoušek

Modul výsledky zkoušek Modul výsledky zkoušek Zápis známek a zápočtů pro učitele Studijní informační Systém (SIS) Obsah: Úvod... 3 Modul Výsledky zkoušek obecně... 5 Filtr na předměty... 5 Předměty... 5 Hodnocení... 5 Filtr

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010 TÉMA: Výpočty ve formulářích, rozhraní pro uživatele Formuláře neslouží pouze pro přístup běžného uživatele k datům uloženým v databázi. Ve formulářích se rovněž setkáme s dalšími prvky, jako jsou např.

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

10. Editor databází dotazy a relace

10. Editor databází dotazy a relace 10. Editor databází dotazy a relace Dotazy Dotazy tvoří velkou samostatnou kapitolu Accessu, která je svým významem téměř stejně důležitá jako oblast návrhu a úpravy tabulek. Svým rozsahem je to ale oblast

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více