OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE ÚSTÍ NAD LABEM DĚČÍN... 51

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51"

Transkript

1

2 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE ÚSTÍ NAD LABEM DĚČÍN

3 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů a zakázek z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaných z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. V rámci udržitelnosti těchto projektů Pedagogické centrum nabízí vzdělávací aktivity vytvořené v těchto projektových činnostech. V roce 2011 jsme jako partneři Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dokončili projekt Zefektivnění a inovace výuky psychologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CZ.1.07/2.2.00/ ). Aktivity pro učitelskou veřejnost (nabídka vzdělávacích akcí a workshopů) pokračují, pozvánky na konference a akce najdete na stránkách katedry psychologie Pedagogické fakulty UJEP Více informací Vám podá Bc. Blanka Jaegerová (sekretariát katedry psychologie PF UJEP) , Pedagogické centrum Ústí nad Labem v roce 2011 dokončilo řešení zakázky (vytvoření vzdělávacího programu, knihy, filmů) pro projekt Multikulturní svět škol Ústeckého kraje - Nabídku vzdělávacích kurzů vzniklých v projektu najdete na webových stránkách projektu. Pracovníci PCUL Vám samozřejmě vzdělávací akce zprostředkují, prosíme o domluvu s Mgr. Bohuslavem Helešicem (projektový pracovník PCUL) , , 2

4 V červnu 2012 jsme společně s dalšími partnery (Schola Humanitas Litvínov, ZŠ Povrly, DDM Ústí nad Labem) a řešitelem Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně dokončili projekt CZ.1.07/1.1.00/ REGION - Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji. Kromě řešitele a partnerů s námi v projektu spolupracovalo 49 škol Ústeckého a Karlovarského kraje, které se podílely na pilotování výstupů a na vlastní práci se žáky. Výstupy projektu jsou vytvořené, odzkoušené a dle našeho názoru přínosné. Patří mezi ně: o o o o Učebnice environmentální výchovy pro 1. stupeň, 2. stupeň ZŠ a pro střední školy, pro každý stupeň 18 vytvořených ekologických exkurzí v Ústeckém a Karlovarském kraji s podrobnými popisy tras, pracovními listy a metodickými poznámkami pro učitele, metodika a popis ekokoutků či ekostezek, které se svými žáky pilotně realizovaly spolupracující školy v projektu, shrnující e-learningový kurz, další metodické poznámky, fotografie. Vše najdete na vzdělávacím webu projektu: Stahování, kopírování a využívání materiálů pro Vaši vzdělávací činnost je bezplatné a budeme rádi, pokud výstupy projektu budete využívat. Pokud budete potřebovat jakoukoliv pomoc: zprostředkování kontaktu na technického a IT pracovníka, zprostředkování kontaktu na autory jednotlivých kapitol učebnicí, zprostředkování kontaktu na tvůrce jednotlivých exkurzí, zprostředkování kontaktu na učitele realizátory ekokoutků či ekostezek, agenturní zajištění vybrané exkurze na klíč Pedagogickým centrem tato aktivita je zpoplatněna (režijní náklady na dopravu, průvodce a organizačního pracovníka), obraťte se na našeho projektového pracovníka Mgr. Bohuslava Helešice , , 3

5 MOST Etická výchova ve školské praxi ( ) Poplatek: 0,00 Kč Oblast kurzu: Anotace: Pedagogika MODUL I UČITELOVA PRÁCE S EMOCEMI, VYTVÁŘENÍ RADOSTNÉHO PROSTŘEDÍ (Výchovný styl 1.) - 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu, který říká, že učitel vytváří ve třídě radostnou atmosféru. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. Schopnost vyjádřit city je důležitým předpokladem empatie a komunikace. Pro rozvoj charakteru je důležité umět rozpoznat, identifikovat a usměrňovat své city. - Stručná prezentace historie etické výchovy, výklad o programu Etická výchova, vysvětlení pojmů prosociálnost, výchovný styl učitele, model výuky Etv, literatura k tématu, didaktické cíle. - Výklad o komunikačním modelu lidského vědomí (tělo emoce rozum vztahy.) - S jakými emocemi se setkávají učitelé ve škole, ve třídě (emoce vlastní, žákovské, rodičovské) diskuse o jejich vlivu na učitele a klima ve třídě. - Spouštěče - emoce - reakce na ně (skupinová diskuse). - Podmínky pro žákovskou jistotu (pravidla a mantinely porovnání se zkušenostmi účastníků, jejich porovnání a odvození závěrů). - Komunikace citů jako potřebná běžná součást školního života (nácvik na modelových situacích na základě účastnických potřeb). - Nácvik verbálních formulací, které vyjadřují pozitivní emoce. - Jak reagovat na žákovo vyjádření negativních emocí (prezentace, ukázky) - Identifikace citu, jeho pojmenování, soustředění se na jiný předmět/činnost (minivýklad a procvičení.) - Reflexe vlastní práce účastníků s emocemi (plánování konkrétních kroků do výuky.) - V závěrečném kolečku se zaměříme na společné sdílení užitku z tohoto kurzu: s jakými plány na implementaci této části výchovného stylu do vlastní výuky účastníci odcházejí, k čemu je kurs inspiroval, které myšlenky pro ně byly podnětné a jak je do příště využijí ve své pedagogické činnosti. MODUL II JAK MOTIVOVAT ŽÁKA, UČEBNÍ STYLY, PRAVIDLA (Výchovný styl učitele 2.) - 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu - v souladu s pojetím doplňujícího vzdělávacího oboru v RVP. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. - Připomenutí teoretických východisek programu Etická výchova, pojem prosociálnost, výchovný styl učitele, model a metody výuky Etv, literatura, didaktické cíle, 4

6 Anotace: - Alfa box na téma motivace žáků. - Kdo je za motivaci žáků zodpovědný. - Alderferova motivační pyramida. - Stimulace motivace. - Měl bych musím chci. - Zásady poskytování zpětné vazby. - Sebeúcta sebevědomí. - Motivování žáků rozhovorem. - Porovnávání motivování žáků mimo školu (co se rádi učí, proč se to učí, co/kdo jim pomohl) a ve škole. - Učební styly a jejich využití při motivaci žáků VAK. - K zásadám pedagogické komunikace. - Sebereflexe vlastní práce účastníků s motivací, plánování konkrétních kroků do výuky. MODUL III UČITEL A JEHO SPOLUPRÁCE S RODIČI (Výchovný styl učitele 3.) 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu - v souladu s pojetím doplňujícího vzdělávacího oboru v RVP. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. - Připomenutí teoretických východisek programu Etická výchova, pojem prosociálnost, výchovný styl učitele, model a metody výuky Etv, literatura, didaktické cíle. - Co si rodiče myslí o škole, co si učitelé myslí o rodičích - Rodičovská kompetentnost a nekompetentnost. - Jsme na jedné lodi. - Praktické příklady zapojení rodičů do života školy a třídy. - Komunikace rodičů aneb s čím by měl učitel počítat pasivita agrese asertivita. - Zpětná vazba učitel-rodič, rodič-učitel. - Sebereflexe vlastní spolupráce účastníků s rodiči, plánování konkrétních kroků k její posílení. MODUL IV ODMĚNY A TRESTY VE ŠKOLE, OCENĚNÍ, POCHVALA, ZPĚTNÁ VAZBA (Výchovný styl učitele 4.) 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu - v souladu s pojetím doplňujícího vzdělávacího oboru v RVP. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. - Připomenutí teoretických východisek programu Etická výchova, pojem prosociálnost, výchovný styl učitele, model a metody výuky Etv, literatura, didaktické cíle. - Co je to trest a co si od něj slibujeme. - Rizika trestů ve výchově (trest-odpustek, pocity trestaného, Mě taky trestali, a přece ). - Dlouhodobé důsledky trestání. - Odměny nezvyšují skutečný zájem, nýbrž jej snižují. - Závislost na odměnách (červené puntíky, Smolíky, Bude to na známky? ). - Odměna jako riziko morálního vývoje žáka. - Chvála/pochvala ocenění/uznání. - Zpětná vazba, popisný jazyk, sebehodnocení žáka. - Reagování na negativní jevy klidným poukázáním na jejich důsledky (induktivní disciplína). - K dalším zásadám pedagogické komunikace. - Sebereflexe vlastní spolupráce účastníků s rodiči, plánování konkrétních kroků k její posílení. 5

7 Anotace: MODUL V PŘIJETÍ ŽÁKA A VYJADŘOVÁNÍ POZITIVNÍCH OČEKÁVÁNÍ, ATRIBUCE (Výchovný styl učitele 5.) 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu- v souladu s pojetím doplňujícího vzdělávacího oboru v RVP. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. - Připomenutí teoretických východisek programu Etická výchova, pojem prosociálnost, výchovný styl učitele, model a metody výuky Etv, literatura, didaktické cíle. - Bilanční kruh sebehodnocení a plánování míry naplňování výchovného stylu učitelem. - Motivační účinky přijetí žáka. - Individualizace ve třídě, zóna nejbližšího vývoje žáka. - Popis a popisný jazyk jako efektivní nástroj komunikace mezi učitelem a žákem. - Učitelovo kladení otázek. - Komunikace iniciovaná žáky. - Mocenské konstelace ve školní třídě. - Výchova k poslušnosti je rizikem pro demokracii. - K dalším zásadám pedagogické komunikace. - Sebereflexe vlastní spolupráce účastníků s rodiči, plánování konkrétních kroků k její posílení. MODUL VI MEZILIDSKÉ VZTAHY A KOMUNIKACE (Výchovný styl 6) 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu-v souladu s pojetím doplňujícího vzdělávacího oboru v RVP. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. Teoretický úvod: Prezentace historie etické výchovy, výklad o programu Etická výchova Roche Olivara, jeho úpravě L. Lenczem a o současném pojetí Etv v rámci českého školství, vysvětlení pojmu prosociálnost; Představení didaktických cílů a literatury k tématu tohoto modulu (fyzicky založíme čítárnu, v níž si během přestávek účastníci mohou prolistovat některé knižní tituly) 1 h. Praktické vyzkoušení aktivit k tématu, v nichž se zaměříme více na neverbální komunikaci: Myšlenková mapa: každá skupina zpracuje a prezentuje jeden pojem (verbální kom., neverbální kom., konflikt, kompromis) 1 h. Na pašeráky (řeč těla a co vše z ní lze poznat). Pantomima (porovnání sdělnosti verbálního a neverbálního projevu). Společné kreslení (různost komunikačních návyků). 1 h. Komunikace očima (řeč očí a hranice jejích možností). Mušle (představivost v komunikaci; zvuky, jež nám něco připomínají verbálně vysvětlená různost pohledů.) 1 h. Pozdrav (rituály v komunikaci). Štafeta v předávání výrazu (mimika.) 1 h. Plavba vodami komunikace (shrnující desková hra). Práce s tématem otázka (typy otázek, jejich cíle a různé situace jejich použití.) V závěrečném kolečku se zaměříme na společné sdílení užitku z tohoto kursu: s jakými plány na implementaci do vlastní výuky účastníci odcházejí, k čemu je kurs inspiroval, které myšlenky pro ně byly podnětné a jak je do příště využijí ve své pedagogické činnosti. 1 h. Poznámka k obsahu: Každá aktivita je zakončena reflexí v ní jsou účastníci v roli žáků. Na každou aktivitu pak navazuje didaktický rozbor. V něm se společně zaměřujeme, podle věkových specifik 6

8 Anotace: Doporučen: Typ kurzu: Poznámka: potenciálních žáků, na cíle sledované jednotlivými aktivitami, na možné varianty v pravidlech a zadáních aktivit, na doporučené časové dotace, na vhodnost zařazení aktivit v různých kontextech, na propojenost s očekávanými výstupy, na různé cesty, které mohou vést k řešení zadání, upozorňujeme se na možnosti odlišných zpracování výstupů např. skupinové práce (kresba, mluvené slovo, výukový plakát, prezentace, hraná scénka, živý obraz ). Lektor sděluje tipy, doporučení, varování a implementační příklady z jiných škol. Ředitelům a učitelům ZŠ a SŠ. cyklický PhDr. Libor Kyncl (lektor, systemický kouč, mentor, 16 let učitelské praxe.) Mgr. Beata Kynclová (lektorka, konzultantka, systemický kouč, mentor, pedagogická praxe na ZŠ i SOŠ.) Akce na klíč pro celý pedagogický sbor. Kurz lze realizovat jako celek i jako jednotlivá témata dle vlastního výběru. Při objednávce je vhodná a od lektora také požadovaná realizace vždy dvou témat za sebou. např. 2 odpoledne od 13:00 do 18:00 hod. Lektor ušetří čas a vy peníze za cestovné. Cena je stanovena dohodou. V podzimním období bude tento kurz nabízen v termínech: 1. a , 22. a , 3. a od 13:00 do 18:00 hod. pro jednotlivce v našem PC. V době vydání programové nabídky je akce v akreditačním řízení. 7

9 Studium pedagogiky (podle 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. ( ) Datum: Poplatek: 3 500,00 Kč Oblast kurzu: Pedagogika Anotace: Frekventanti projdou společnou 48 hod. částí studia a 42 hod. speciální částí - speciálním modulem pro asistenta pedagoga, čímž získají kvalifikaci pro asistenta pedagoga. Kurz má celkem 95 hodin, je rozvržen do 20 pracovních setkání po 4 hodinách + 3 setkání po 5 hodinách (v rámci kurzu budou provedeny 2 náslechy á 5 hod. - seznámení se zařízením prohlídka prostor, možnostmi výchovy a vzdělávání náslech v hodině a 1 x á 5 hod. závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce). Náslechy budou probíhat v dopoledních hodinách: 1. Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková org ZŠ prof. Matějčka (škola pro žáky se SPUCH), Zd. Štěpánka 2798 v Mostě Součástí kurzu je i domácí příprava a vytváření portfolia (nad rámec stanovené časové dotace). SPOLEČNÁ ČÁST STUDIA - 48 HODIN MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY - 20 hodin Základy obecné pedagogiky 20 hodin Pedagogika (praxe a věda, předmět, moderní pedagogika, základní pojmy); soudobé teorie vzdělávání; vzdělávání a učení; obsah vzdělání; osobnostní a kvalifikační předpoklady pedagogické profese. MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY 28 hodin Vybraná témata obecné psychologie, psych. osobnosti a vývojové psych. 16 hodin Poznávání a jeho ontogenetický vývoj (vnímání, myšlení, řeč, tvořivost); proces učení a jeho ovlivňování, sociální učení; změny psychiky v období dětství a mládí; faktory psychického vývoje. Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga - 12 hodin Obecné sociálně-psychologické profesní dovednosti pedagoga; sebepoznávání, sebereflexe a poznávání druhých; komunikace (pedagog - žák, pedagog - rodič, pedagog pedagog); konflikty a jejich zvládání; zpětná vazba. S P E C I Á L N Í Č Á S T S T U D I A 42 HODIN SPECIÁLNÍ MODUL III C: PRO ASISTENTY PEDAGOGŮ Základy speciální pedagogiky 34 hodin Základní teoretická východiska a současné trendy speciální pedagogiky; právní rámec problematiky; rodina a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami; možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; druhy zdravotního postižení; možnosti výchovy a vzdělávání, podmínky a prostředky rozvoje dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; rozvojové a podpůrné mechanismy, modely začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do pedagogického procesu. Vybraná témata vývojové psychologie 8 hodin Rozvíjení schopností, dovedností, znalostí a vlastností osobnosti v období dětství a mládí; utváření psychiky v období relativní stálosti u dospělého jedince; vývojově podstatné sociální vztahy. Doporučen: Studium pedagogiky v souladu s 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta pedagoga, tj. středoškolákům s maturitou a středoškolákům s výučním listem. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (14:00-17:15) PaedDr. Eva Mrázová (bývalá kmenová, nyní externí vysokoškolská učitelka katedry pedagogiky a katedry primární a preprimární pedagogiky PF UJEP Ústí nad Labem, několikaletá pracovnice PPP.) Mgr. Iva Smeková (psycholožka, pracovnice PPP v Mostě.) Poznámka: proběhne závěrečná zkouška. Celý kurz stojí 6 500,- Kč. Platba za období září - prosinec činí 3 000,- Kč a za období leden - březen 3 500,- Kč. Při platbě organizací obdrží účastníci na 1. semináři fakturu, kterou následně nechají proplatit. Samoplátci kurzovné uhradí na místě před zahájením kurzu. Do kurzu se již nedá přihlásit. Jedná se o pokračování kurzu zahájeného

10 Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ( ) Datum: Poplatek: 6 000,00 Kč Oblast kurzu: Pedagogika Anotace: Otevíráme 132 hodinový kurz, který je určen učitelům odborných předmětů středních škol, učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky v souladu s 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Absolvováním kurzu frekventanti získají znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe. Stručný obsah: MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY - 68 hod. Obecná pedagogika -12 hodin Základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů 20 Teorie výchovy 16 hodin Základy sociální pedagogiky 20 hodin MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY - 64 hod. Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie 24 hodin Vybraná témata z pedagogické psychologie 24 hodin Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga 16 hodin Po úspěšném složení závěrečné zkoušky před komisí a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Součástí výuky bude tvorba vlastního portfolia a samostudium, které není zahrnuto do přímé výuky. Doporučen: Doporučeno učitelům odborných předmětů středních škol, učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky v souladu s 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů 2806/7 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (14:00-17:15) PaedDr. Eva Mrázová (bývalá kmenová, nyní externí vysokoškolská učitelka katedry pedagogiky a katedry primární a preprimární pedagogiky PF UJEP Ústí nad Labem, několikaletá pracovnice PPP.) Mgr. Iva Smeková (psycholožka, pracovnice PPP v Mostě.) Poznámka: proběhne závěrečná zkouška. Celý kurz stojí ,- Kč. Za období září až prosinec činí poplatek 4 000,- Kč a za období leden až červen zaplatí frekventanti kurzovné ve výši 6 000,- Kč. Při platbě organizací obdrží účastníci na 1. semináři fakturu, kterou následně nechají proplatit. Samoplátci kurzovné uhradí na místě před zahájením kurzu. Do kurzu se již nedá přihlásit. Jedná se o pokračování kurzu zahájeného

11 Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ( ) Datum: Poplatek: 6 000,00 Kč Oblast kurzu: Řízení školy Anotace: Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Celkem jde o 120 hod. kurz, který obsahuje 102 hodin přímé výuky a 18 hodin stáže (odborné praxe) ve vybrané škole nebo školském zařízení + asi 4-5 hod. závěrečné zkoušky. Součástí výuky bude tvorba vlastního portfolia a samostudium, které není zahrnuto do přímé výuky. Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která obsahuje obhajobu závěrečné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí. Podmínkou získání osvědčení vydaného na základě akreditace MŠMT pod č. j. : MŠMT 12235/ je : povinná 80 % účast na přímé výuce, absolvování celého rozsahu odborné praxe + potvrzený záznam o průběhu praxe (stáže), zpracování závěrečné práce včetně její obhajoby před komisí, absolvování závěrečné zkoušky před komisí. Stručný obsah kurzu: I. MODUL Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství 24 hod. II. MODUL - Pracovní právo 30 hod. III. MODUL - Financování školy 24 hod. IV. MODUL - Organizace školy a pedagogického procesu 24 hod. Odborná praxe ve škole (školském zařízení) 18 hod.: Po absolvování výuky ve všech modulech projdou účastníci odbornou praxí (stáží) ve vybrané škole nebo školském zařízení. Cílem odborné praxe je blíže se seznámit s chodem školy (školského zařízení), organizací výchovněvzdělávacího procesu a zejména řízením dané organizace. Záznam o průběhu odborné praxe, potvrzený ředitelem dané školy (škol. zařízení), odevzdá každý účastník studia nejpozději v termínu odevzdání závěrečné práce, tj Kurz poběží každý pátek (mimo svátků a prázdnin) v čase 9:00 14:00 hod. Po vzájemné dohodě lektorů a frekventantů je možné čas zahájení posunout na 8:30 či 8:00 hod. Ukončení kurzu závěrečnou zkouškou je plánováno na Doporučen: Pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vhodné také pro zástupce ředitele. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů 2806/7 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (09:00-14:00) Ing. Jiří Tyšer (bývalý ředitel MŠ, ZŠ a SŠ; poradenská, lektorská a publikační činnost.) Ing. Jan Romaněnko (bývalý člen Rady vlády pro BOZP, svazový inspektor BOZP při ČMOS PŠ, člen poradního sboru pro BOZP při MŠMT, lektorská činnost.) Ing. Věra Tomková (vedoucí oddělení hygieny výživy a vedoucí oddělení hygieny dětí a dorostu KHS Ústeckého kraje ÚP Most.) Mgr. Miroslav Jiřička (bývalý ředitel a zástupce ředitele ZŠ, profesionální kouč, lektor DVPP.) Ing. Jana Sobotová (zástupce ředitele pro ekonomické záležitosti SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ v Ústí nad Labem, lektorská činnost pro vzdělávací zařízení.) Poznámka: Celý kurz stojí ,- Kč. Frekventanti zaplatí za období říjen - prosinec částku 6 000,- Kč a za období leden duben rovněž 6 000,- Kč. Při platbě organizací obdrží účastníci na 1. semináři fakturu, kterou následně nechají proplatit. Samoplátci kurzovné uhradí na místě před zahájením kurzu. Do kurzu se již nedá přihlásit. Jedná se o pokračování kurzu zahájeného

12 Rozvoj čtenářských dovedností s využitím dramatické výchovy aneb Jak vyjádřit myšlenku nejen slovy ( ) Datum: Poplatek: 560,00 Kč Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ Anotace: Seminář nabízí pohled na účelné využití aktivit dramatické výchovy při aktivní práci s různými texty. Lekce napomáhá čtení s porozuměním, poukazuje na volbu vhodných verbálních a nonverbální prostředků vyjadřování. Vede k rozvíjení dramatických dovedností (od komunikace mimoslovní přes využití umělé řeči až po řečová cvičení s využitím rytmu slov či slovních her). Lekce provede účastníky pohybem a řečí v prostoru, poukáže na význam vizualizace jevů a nabídne různé tvořivé hry. Doporučen: Učitelům 1. stupně ZŠ, ZŠ spec. Místo konání: Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (13:00-17:00) Mgr. Dalibor Dudek (učitel, zástupce ředitele, koordinátor ŠVP, výuka na 1. i 2. stupni ZŠ a gymnáziu, exter. spol. ČŠI; lektorská, publikační a výtvarná činnost.) Poznámka: Vhodné pro projekt EU peníze školám - ŠABLONY. 11

13 Kurz primární logopedické prevence. Preventista řečové výchovy (logopedický asistent) - 60 hod. ( ) Datum: Poplatek: 6 000,00 Kč Oblast kurzu: Speciální pedagogika Anotace: Na základě standardu MŠMT v rámci DVPP zaměřeného na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí primární logopedickou prevenci Vám nabízíme 60 hod. kurz, který má 40 hod. dotaci na teoretickou část (v rámci teorie bude proveden 1 náslech v dopoledních hodinách) a 20 hod. dotaci na pedagogickou praxi + asi 5 hod. na závěrečnou zkoušku. Stručný obsah kurzu: Teoretická část - 40 hod.: Systém logopedické péče. Ontogenetický vývoj řeči. Fyziologický a narušený vývoj řeči. Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči. Praktická část pedagogická praxe - 20 hod.: V průběhu praxe frekventanti aplikují ve své přímé práci s dětmi poznatky získané v teoretické části kurzu a vedou záznam o konané praxi. Na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude předložena v rámci ukončení studia. Ukončení studia: Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou písemná, ústní, pohovorem o praxi a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j / k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží. Doporučen: Učitelům MŠ, 1. st. i 2. st. ZŠ, ZŠ spec., SŠ, případně vychovatelům, kteří se zabývají nebo hodlají zabývat prevencí řečové výchovy. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů VŠFS (z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo), zasedací místnost M03 v přízemí na konci chodby vpravo v centru EUROPE DIRECT) Termíny: (13:15-16:30) PaedDr. Iva Gregorová (speciální pedagog, učitelka ZŠ a SŠ J. Palacha v Mostě, lektorská činnost) Poznámka: U samoplátců platba bude provedena v hotovosti na místě před zahájením 1. semináře. Pokud chcete vystavit fakturu a platbu provést převodem, je nutné tuto skutečnost dopsat do přihlášky. Faktura Vám bude zaslána elektronicky. O zaplacení je nutné přinést doklad na 1. seminář. U platby organizací bude účastníkům na 1. semináři předána faktura. Podrobnější obsah kurzu byl uveřejněn ve zpravodaji Kontakt č Na požádání Vám jej zašleme. 12

14 Metody a formy práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH) ( ) Datum: Poplatek: 1 100,00 Kč Oblast kurzu: Speciální pedagogika Anotace: Teoretická část (4 hodiny) - Historický vývoj péče o děti se specifickými poruchami učení (dále SPU). - Diagnostická a terapeutická činnost v oblasti SPU v českých zemích. - Terminologické vymezení. Výskyt specifických poruch učení, rozdíly v pohlaví. Typologie SPU podle Mezinárodní klasifikace nemocí. - Příčiny neúspěšnosti dítěte ve škole. Příčiny specifických vývojových poruch učení. - Poruchy učení na podkladě lehkých mozkových dysfunkcí. (1966, psycholog S. Clements: vymezení pojmu). - Inteligence a specifické poruchy učení. - Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dyspraxie, dysmuzie definice, etiologie, symptomatologie, klasifikace, diagnostika. - ADHD, výskyt a projevy, strategie přístupu k handicapovanému. - Hyperkinetická porucha, porucha pozornosti (nesoustředěnost, nepozornost), impulzivita a hyperaktivita. - Farmakoterapie. - Souvislost ADHD a specifických poruch učení. Doporučen: Typ kurzu: Místo konání: Praktická část - SPU (4 hodiny) - Jednotlivé poruchy, jejich reedukace a kompenzace, ukázky pomůcek a práce s nimi. - Zásady nápravy SPU. - Rozvoj a cvičení poznávacích funkcí. - Cvičení na rozvoj sluchové analýzy a syntézy. - Cvičení na rozvoj zrakové analýzy a syntézy. - Koncentrace pozornosti. - Paměť. - Rozvoj slovní zásoby, obratnost při vyjadřování. - Techniky nácviku čtení. - Individuální vzdělávací programy, tvorba programu podle zprávy z PPP pro konkrétní dítě. Praktická část ADHD (1 hodina) - Relaxační techniky a jejich působení. - Druhy relaxačních technik (ukázky). - Obecné zásady pro nácvik relaxačních technik. Diskuze k aktuálním problémům (1 hodina) - Systém péče o děti s SPU. - Právní předpisy. - Spolupráce s rodiči. Učitelům MŠ, přípravných tříd ZŠ, ZŠ spec., spec. pedagogům, vých. poradcům a učitelům 1. st. i 2. st. ZŠ. vícedenní Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (13:00-17:00) Poznámka: Mgr. Marie Bunešová (Speciální pedagog - logoped. Má zkušenosti s výukou na ZŠ spec. i ZŠ. Působila jako zástupkyně ředitelek na obou typech škol. Externí výuka na PF UJEP v Ústí n. L. Lektorka kurzů v rámci inkluzivního vzdělávání. Soukromá logopedická poradna.) Cyklus dvou odpoledních seminářů. Akci lze objednat i pro celý pedagogický sbor. Cena dohodou. 13

15 Didaktika geometrie na 2. stupni ZŠ ( ) Datum: Poplatek: 590,00 Kč Oblast kurzu: Matematika Anotace: 1. Mechanismus poznávacího procesu žáka dle Hejného. Díky tomuto mechanismu je možné pochopit, jak dítě uvažuje, jakým způsobem se ukládají nové myšlenky. Vše probráno velmi podrobně i s praktickými ukázkami. 2. Mongeovo promítání praktické ukázky herdemonstrujících promítání. 3. Jordánova míra - na přímce, v rovině i v prostoru. Díky této problematice děti pochopí pojem délka, obsah a objem nenásilnou formou, která může být i hravá. Vše lektor doplní o matematický výklad, aby bylo všem jasné, jaké zápisy se používají ap. Doporučen: Učitelům 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií. Místo konání: Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (14:00-17:15) Mgr. Vlastimil Chytrý (odborný asistent na UJEP Ústí nad Labem, učitelství pro druhý stupeň ZŠ, praxe učitele matematiky) Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala ( ) Datum: Poplatek: 630,00 Kč Oblast kurzu: Pedagogika Anotace: Tvorba třídních pravidel probíhá na většině našich škol. Ne vždy jsou však tato pravidla funkční. Na tomto setkání si společně ukážeme, jak vést žáky k tomu, aby si nastavili svá třídní pravidla, která jim mají pomáhat k tomu, aby se ve třídě cítili bezpečně a v pohodě. Obsah semináře. 1. Jakou podobu má mít funkční třídní pravidlo. 2. Jaký je rozdíl mezi školním řádem a třídními pravidly. 3. Nastavení kritéria pro posuzování třídních pravidel. 4. Jak analyzovat navržený postup vedoucí k sestavení třídních pravidel. 5. Co může učitel udělat pro to, aby se třídní pravidla stala nedílnou součástí komunity třídy. 6. Jak žákům poskytovat zpětnou vazbu směrem k dodržování třídních pravidel. 7. Jak dlouhodobě pracovat s třídními pravidly, jak je průběžně revidovat, aktualizovat a doplňovat. Cílem je ukázat, jak s těmito pravidly průběžně pracovat, aby si žáci osvojovali životně a společensky důležité kompetence. Jak naučit žáky společenskému chování a respektování pravidel dané komunity nikoliv teoreticky, ale přirozeně a prakticky, a to přímo v komunitě třídy. Doporučen: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, speciálních škol, víceletých gymnázií Místo konání: Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (14:00-17:15) Mgr. Jiří Hruška (praxe učitele na ZŠ, mentorská, supervizní a konzultační práce v rámci projektu Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagog. práce, publikační a lektorská činnost) 14

16 Pletení z pedigu - košíkářství ( ) Datum: Poplatek: 580,00 Kč Oblast kurzu: Výtvarná výchova Anotace: Nabízíme řemeslnou dílnu, která je určena začínajícím i zkušenějším frekventantům (individuální přístup), kteří se seznámí s literaturou, zdroji a kontaktem k získání materiálu, s nástroji a přípravou materiálu pro výrobu košíčku či podnosu pleteným opletkem tří prutů a zdobeným diamantovou vazbou. Výrobek lze použít jako funkční dekoraci, dárek k narozeninám, svátku, Dni matek, ap. Společně si osvojíme pracovní postup: Příprava vodicích a osnovních prutů, nácvik opletkem tří prutů, nácvik diamantové vazby, nácvik uzavírky, zakončení výrobku. Použijeme sololitové dno, abychom práci časově zvládli. Pracovní dílnou si připomeneme polozapomenuté řemeslo. Pletení z pedigu je vhodný relaxační prostředek, aktivita pro volný čas i výuku. Součástí dílny bude galerie výrobků z pedigu. Doporučen: učitelům MŠ, ZŠ, ZŠ spec., ZUŠ, SŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, DD a ostatních vých. zařízení, DDM, zájmových kroužků ap. Místo konání: Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (13:00-17:00) Mgr. Marie Seidlová (učitelka VV, NJ; metodická a lektorská činnost.) Poznámka: S sebou: jehlice nebo šídlo, kleštičky. V ceně je pletací materiál - pedig. Držitelem akreditace je č. j. 3296/ Hrajeme si s písmenky ( ) Datum: Poplatek: 550,00 Kč Oblast kurzu: Výtvarná výchova Anotace: V době počítačové techniky, kdy ve většině případů psané písmo je nahrazováno psaním v textových editorech, je potřeba posilovat zachování psaného písma a jeho různé využití ve výtvarné výchově. Seminář seznámí účastníky s netradičními výtvarnými prostředky, s různými typy písma a jejich netradičním využitím ve výtvarné výchově. Spojíme písmo s liniemi do různých obrázků, vhodných i jako přání k různým příležitostem. Budeme sestavovat různé obrazce s různými typy písma, vytvoříme si i vlastní písmo. Vyrobíme si jednoduché koláže s použitím písmen jak psaných, tak i vystříhaných z novin. V semináři budeme rozvíjet jemnou motoriku, fantazii, prostorovou orientaci či estetické cítění. Nahlédneme do kaligrafie a jejího neopakovatelného půvabu v dekorativní tvorbě. Doporučen: Učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, DD, DM. Pedagogům volného času DDM, SVČ apod. Zájemcům z řad učitelů MŠ. Místo konání: Most, Pionýrů 2806 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (13:30-16:30) Květuše Belanová (absolventka SŠUŘ Praha, lektorka výtvarných uměleckých řemesel a kurzů kresby a kompozice v ZUŠ a DDM Ostrov nad Ohří) Poznámka: Pomůcky - Bílé čtvrtky A4, kancelářský bílý papír A4, lepidlo v roubíku, centropen černý tenký, středně silný, barevné fixy, obyčejná tužka č.2, staré noviny, nůžky, černá tuš, štětec, obyčejné pérko (dámské) případně redispero, špejle, dřívko, kousek plsti a kolíček na prádlo dřevěný. 15

17 Zhudebněné pohádky a další možnosti využití netradiční hudební výchovy ( ) Datum: Poplatek: 580,00 Kč Oblast kurzu: Hudební výchova Anotace: Zhudebněné veršované pohádky Františka Hrubína (např. Smolíček a Jeskyňky, Paleček, Kuřátko a obilí a další) zpracované tak, aby byly zvládnutelné dětmi předškolního věku, případně malých školáků, s možností dramatizace. Zhudebněné hádanky, dětské texty, jednoduchá průpravná cvičení hravou formou. Využití keyboardu při práci s dětmi (hrají děti, využití automatických doprovodů). Hry s písničkou, taneční prvky. Hry spojené s poslechem hudby (vybrané vhodné skladby baroko, klasicismus, romantismus, současnost). U poslechových her zapojen pohyb, využití nezvyklých pomůcek k poslechu (krabičky s gumičkou ). Doporučen: Učitelkám MŠ, 1. stupně ZŠ a speciálních škol, pedagogům volného času, vychovatelům školských zařízení. Místo konání: Most, Pionýrů 2806 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (09:00-13:00) Mgr. Dominika Valešková (bývalá učitelka HV a ČJ na SŠ pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích, sbormistryně dívčího sboru Máj a vedoucí flétnového souboru Oethos, nyní ředitelka ZUŠ v Litoměřicích) 16

18 Kurz znakového jazyka ( ) Datum: Poplatek: 3 000,00 Kč Oblast kurzu: Speciální pedagogika Anotace: Cílem nabízeného kurzu je osvojit si základní znaky pro prvotní komunikaci s klientem, osobou se sluchovým postižením a naučit se specifickému přístupu k této osobě. Kurz má 24 hod. časovou dotaci + asi 3 hod. závěrečné zkoušky. Teoretický úvod - 6 hodin: Základní pojmy ze speciální pedagogiky druhy a stupně postižení. Typy a stupně sluchových vad, specifika přístupu k neslyšícím osobám a jejich rodičům, integrace sluchově postiženého žáka. Formy alternativní komunikace, kompenzační pomůcky. Znaková řeč, znakovaná čeština, prstová abeceda, znaková řeč u nás a v zahraničí. Praktická část - 18 hodin: Probíraná témata: Rodina, barvy a číslovky, rok a roční období, základní věci školní třídy, příroda základní pojmy, názvy zvířat a rostlin, dopravní prostředky, téma dle výběru účastníků. Konverzace se sluchově postiženou osobou. Zhlédnutí DVD - Chci se s tebou domluvit. Příprava na praktickou zkoušku. Praktická zkouška - konverzace - asi 3 hodiny. Doporučen: Učitelům mateřských škol, základních škol, učitelům speciálních škol, středních škol, vychovatelům, speciálním pedagogům bez znalosti znakové řeči. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů 2806 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (13:30-16:45) Mgr. Kateřina Jelínková (speciální pedagog, učitelka na ZŠ a SŠ J. Palacha v Mostě) 17

19 Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a žáků na počátku školní docházky ( ) Datum: Poplatek: 1 380,00 Kč Oblast kurzu: Pedagogika Anotace: Nabízíme cyklický 12 hod. kurz ( 3 x 4 vyuč. hod.) zaměřený na rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku či na počátku školní docházky. Obsah: I. Úvod do problematiky Moderní pedagogické trendy s cíleným rozvojem hrubé i jemné motoriky u dětí v mateřské škole a základní škole. Grafomotorika jako součást speciálních kompletních programů (Rozvoj grafomotoriky podle Y. Heyrovské, metoda dobrého startu). Rozvoj grafomotoriky jako součást ŠVP mateřské a základní školy. Propojení myšlení - řeči a motoriky. II. Rozvoj motoriky, grafomotoriky a kresby Rozvoj hrubé motoriky (poloha, pohyb, postavení, držení a součinnost celého těla, sebeobsluha). Rozvoj jemné motoriky (pohyby a dovednosti ruky od zápěstí k prstům). Zrakové vnímání, hmatové zkušenosti a jemná motorika (oko-ruka). Kresba v předškolním věku (vývoj a úroveň dětské kresby). III. Znevýhodnění při rozvoji grafomotoriky Hyperkinetické poruchy, ADHD. Mentální retardace. Porucha autistického spektra. Dysgrafie. IV. Rozvíjení grafomotorických dovedností Hry a činnosti předcházející grafickému záznamu. Motivace. Hry a aktivity k plynulé kresbě (nepřerušovaná linie, rovné čáry, obloučky, vlnovky a spirály, lomená čára). V. Podmínky a potřeby pro rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a žáků na počátku školní docházky Aktivity a přístup pedagoga. Technické podmínky (prostředí a pomůcky). Spolupráce s rodiči. Individuální vzdělávací plán pro dítě s OŠD. Doporučen: Učitelům MŠ, přípravných tříd ZŠ, ZŠ spec. a učitelům 1. st. ZŠ. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů 2806 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (14:00-17:15) Mgr. Marie Bunešová (Speciální pedagog logoped, má zkušenosti s výukou na ZŠ spec. i ZŠ. Působila jako zástupkyně ředitelek na obou typech škol. Externí výuka na PF UJEP v Ústí n. L. Lektorka kurzů v rámci inkluzivního vzdělávání. Soukromá logopedická poradna.) 18

20 Netradiční cvičení jógy. Jóga v příbězích aneb Každý měsíc s písničkou procvičím si tělíčko ( ) Datum: Poplatek: 550,00 Kč Oblast kurzu: Předškolní výchova Anotace: Prožitkový seminář zaměřený na rozvoj pohybových dovedností formou účinného, ale málo využívaného netradičního cvičení jógy. 1. Teoretický základ - základní pozice, dechová cvičení, relaxace - uvolnění a zklidnění, cvičení pro správné držení těla a koordinaci L a P hemisféry. 2. Jóga v příbězích aneb Každý měsíc s písničkou procvičím si tělíčko - obsah jednoduchých písní jako motivace pro cvičení s prvky jógy a ostatních pohybových činností; - jak správné s dětmi dýchat; - kdy a jakou zvolit relaxaci; - zařazení psychomotorických her jako bezděčné prožívání radosti z pohybu (např. Běží liška k Táboru, Pec nám spadla, Na tom pražským mostě, Travička zelená...); - proč je důležitá správná chůze a cvičení s chodidly; - prevence důsledků nedostatečné pohybové aktivity. Doporučen: Učitelkám MŠ, přípravných tříd ZŠ, učitelům ZŠ spec., vychovatelům ŠD, DD, pedagogům volného času SVČ, DDM. Místo konání: Most, Komořanská 799 Mateřská škola Termíny: (09:15-12:30) Marie Homolková (Učitelka MŠ, 34 let praxe, z toho se 15 let věnuje cvičení jógy s dětmi a společnému cvičení dětí a rodičů.) Poznámka: S sebou: pohodlný cvičební oděv, vhodnou obuv - nejlépe cvičky, případně ručník či karimatku (není to ale nutné, jelikož v učebně je koberec). 19

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 36 ÚSTÍ NAD LABEM... 51 DĚČÍN... 54 LITOMĚŘICE... 64

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 36 ÚSTÍ NAD LABEM... 51 DĚČÍN... 54 LITOMĚŘICE... 64 PROGRAMOVÁ NABÍDKA leden 2016 - červen 2016 Pionýrů 2806, 434 01 Most www.pcul.cz pcul@seznam.cz IČO: 25497405 Kontakt pro pracoviště Most a Ústí nad Labem Kontaktní pracovník pro pracoviště Teplice Kontaktní

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

Doplnění přednášky: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY A SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÁ CENTRA

Doplnění přednášky: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY A SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÁ CENTRA TÉZE Doplnění přednášky: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY A SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÁ CENTRA Úkoly poradenského zařízení 1. zajišťuje pravidelnou a přímou individuální speciálně pedagogickou a psychologickou

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

N A B Í D K A D V P P září - prosinec 2016

N A B Í D K A D V P P září - prosinec 2016 N A B Í D K A D V P P září - prosinec 2016 MÍSTO KONÁNÍ VŠECH AKCÍ G Y M N Á Z I U M J E S E N Í K!!! Přihlašování e-mailem: dvpp@gytool.cz na přihlášce v příloze nabídky, informace na tel. 777 367 695

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

ŠABLONY MŠ MOTÝLEK

ŠABLONY MŠ MOTÝLEK ŠABLONY MŠ MOTÝLEK 2017-2019 Od února roku 2017 se naše mateřská škola účastní VÝZVY Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I., která je

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2017/2018

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2017/2018 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2017/2018 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Možnosti včasné intervence u dětí ze sociálně vyloučených lokalit 2. Speciáněpedagogická podpora dětí

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Dramatické a pohybové aktivity pro MŠ. Aplikace dramatické lekce do vzdělávací nabídky mateřské školy

Dramatické a pohybové aktivity pro MŠ. Aplikace dramatické lekce do vzdělávací nabídky mateřské školy Dramatické a pohybové aktivity pro MŠ Aplikace dramatické lekce do vzdělávací nabídky mateřské školy Mgr., Bc. Michael Novotný Učitel mateřské školy (12 let praxe v MŠ) Absolvent PF UJEP Ústí nad Labem

Více

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení.

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení. 28. 8. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 19. 9. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 1. 10. 2012-1. sezení 9. 10. 2012-2. sezení vždy 09:00-16:00 Mgr. Sylvie Doláková Metodická poradna Budete se

Více

Setkání Řídícího výboru MAP

Setkání Řídícího výboru MAP Setkání Řídícího výboru MAP 16. 4. 2018 Realizace projektu: 4/2016 4/2018 Setkání: Příprava projektu 21. 10. 2015, 11. 2. 2016 Setkání Partnerství 15. 6. 2016, 26. 9. 2017, 11. 4. 2018 Setkání Řídícího

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Plán DVPP 2017/2018 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2017/2018 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8, 669 42 Znojmo příspěvková organizace Václavské nám. 8 IČO: 70921211; ID dat. schr. ryuma3j Jubilejní park 23 Plán DVPP 2017/2018 a Dlouhodobý plán DVPP Kontakty:

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2016/2017

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2016/2017 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2016/2017 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Možnosti včasné intervence u dětí ze sociálně vyloučených lokalit 2. Speciáněpedagogická podpora dětí

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life

s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life Verze platná od 1. 9. 2010 Obsah 1. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...2 2. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ...3

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Specifické poruchy učení ÚVOD. PhDr. Jarmila BUREŠOVÁ

Specifické poruchy učení ÚVOD. PhDr. Jarmila BUREŠOVÁ ÚVOD PhDr. Jarmila BUREŠOVÁ Obtíže s učením, které nejsou způsobeny celkovým snížením poznávacích schopností smyslovým nebo tělesným postižením nevhodnou metodou učení nedostatečnou příležitostí k učení

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

MODUL 1: ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - (žák s LMP, poruchou autistického spektra, se zrakovým a sluchovým postižením)

MODUL 1: ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - (žák s LMP, poruchou autistického spektra, se zrakovým a sluchovým postižením) MÍSTO KONÁNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany, Na Valše 207, 389

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Centrum celoživotního vzdělávání. Seznam udělených akreditací v rámci systému DVPP. (činnost 1533)

Centrum celoživotního vzdělávání. Seznam udělených akreditací v rámci systému DVPP. (činnost 1533) Centrum celoživotního vzdělávání Seznam udělených akreditací v rámci systému DVPP (činnost 1533) Název programu/kurzu Platnost do Číslo akreditace Výslovnost AJ pro učitele prvního stupně ZŠ se zaměřením

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

NÁM SE NA TOM SVĚTĚ LÍBÍ

NÁM SE NA TOM SVĚTĚ LÍBÍ Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím. Konfucius NÁM SE NA TOM SVĚTĚ LÍBÍ - 1 - 2. VZDĚLÁVACÍ PROJEKT ŠVP PV VZDĚLÁVACÍ OBSAH NÁM SE NA TOM SVĚTĚ LÍBÍ Vzdělávací

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Aktuální témata předškolního vzdělávání

Aktuální témata předškolního vzdělávání Aktuální témata předškolního vzdělávání 4. ročník konference pro mateřské školy Plzeňského kraje Plzeň, 18. února 2019 Program Nový způsob financování od roku 2020 a RP překryvy MŠMT Jak se MŠ dařilo poskytovat

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Plán DVPP 2018/2019 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2018/2019 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2018/2019 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-886/2018 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Plán práce výchovných poradců a plán prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2018/19

Plán práce výchovných poradců a plán prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2018/19 Plán práce výchovných poradců a plán prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2018/19 Konkrétní činnosti výchovného poradenství a prevence zajišťují na pracovištích jednotliví výchovní poradci

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Aktivity pro mateřské školy

Aktivity pro mateřské školy Aktivity pro mateřské školy Školní asistent nezaměňovat s asistentem pedagoga poskytuje základní podporu (nepedagogickou), rozvoj mimoškolních aktivit, podpora při administrativní a organizační činnosti

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2018/2019

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2018/2019 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2018/2019 Prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 1. Inkluzivní didaktiky na prvním stupni základní školy 2. Motivace u dětí s lehkým

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2017/2018 vypracovala: Mgr.Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č. 561/2004

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. Pionýrů 2806, Most IČO: Kontaktní pracovník pro pracoviště Teplice.

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. Pionýrů 2806, Most  IČO: Kontaktní pracovník pro pracoviště Teplice. PROGRAMOVÁ NABÍDKA leden 2017 - červen 2017 Pionýrů 2806, 434 01 Most www.pcul.cz pcul@seznam.cz IČO: 25497405 Kontakt pro pracoviště Most a Ústí nad Labem Kontaktní pracovník pro pracoviště Teplice Kontaktní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Konzultační hodiny: V případě potřeby po telefonické domluvě. ZÁŘÍ - vypracování plánu výchovné poradkyně - stanovení konzultačních hodin - vypracování

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Plán DVPP 2017/2018 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2017/2018 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2017/2018 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-490/2017 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Program Školního poradenského pracoviště na školní rok

Program Školního poradenského pracoviště na školní rok Program Školního poradenského pracoviště na školní rok 2017-2018 Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Od 1. 9. 2017 je v ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, v Ostravě

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2017/2018

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2017/2018 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2017/2018 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků s nezdravotními překážkami v učení 2. Podpůrná opatření ve vzdělávání

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016 1. Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce (dále ČŠI ) ve školách a školských zařízeních zapsaných do

Více

Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání CZ /0.0/0.0/16_011/ OP VVV, SC1 Modul Didaktika předškolního vzdělávání

Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání CZ /0.0/0.0/16_011/ OP VVV, SC1 Modul Didaktika předškolního vzdělávání Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663 OP VVV, SC1 Modul Didaktika předškolního vzdělávání Nabídka témat vznikla ve spolupráci pedagogických fakult (Praha, Brno,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

ŠABLONY MŠ MOTÝLEK

ŠABLONY MŠ MOTÝLEK ŠABLONY MŠ MOTÝLEK 2017-2019 Od února roku 2017 se naše mateřská škola účastní VÝZVY Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I., která je

Více

Směrnice. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. do škol a školských zařízení

Směrnice. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. do škol a školských zařízení Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j.: 13 710/2001-24 ze dne 6.6.2002 Ministerstvo školství,

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ad 2) Informace k aktivitám implementace MAP a příprava akčního plánu na šk. rok 2019/2020

ad 2) Informace k aktivitám implementace MAP a příprava akčního plánu na šk. rok 2019/2020 MAP Karlovarsko II (reg. č.cz.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) Pracovní skupina č. 1 Čtenářská gramotnost, pregramotnosti Místo konání: Městská knihovna Nová Role Datum: 8. 4. 2019 Přítomní: dle prezenční

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Obráběč kovů (platnost od ) Schváleno pedagogickou radou dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Obráběč kovů (platnost od ) Schváleno pedagogickou radou dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Obráběč kovů (platnost od 1. 9. 2013) Schváleno pedagogickou radou dne: 27. 6. 2017 Radě školy dáno na vědomí dne: 29. 8. 2017 Název školního vzdělávacího programu: Obráběč kovů Obor:

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

ORGANIZACE KURZŮ JAK SE PŘIHLÁSIT SLEVY SOUTĚŽ

ORGANIZACE KURZŮ JAK SE PŘIHLÁSIT SLEVY SOUTĚŽ 2018/2019 ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně 10 účastníků v kurzu (obvykle 4 6) k zahájení kurzů jsou zapotřebí

Více