INRIS, s.r.o. informační a řídicí systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INRIS, s.r.o. informační a řídicí systémy"

Transkript

1 VYPRACOVAL ODP.PROJ.PROFESE ONTROLOVAL ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ RAJ: JIHOMORAVSÝ OBEC: BRNO INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 5 A4 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSÁ 1 PŘÍSTUP NA ČIPOVÉ ARTY V UČEBNÁCH OBJETU Q ROZVODY V TECHNICÁ ZPRÁVA MĚŘÍTO ZA.ČÍSLO: 15/15 Č.VÝRESU E309/15/15 TENTO DOUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, OPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ. ELETRO - Q1

2 Mendelu, přístup na čipové karty v učebnách objektu Q, rozvody V Q1/1 TECHNICÁ ZPRÁVA 1. Předmět projektu Tato projektová dokumentace řeší slaboproudé rozvody v Budově Q Mendelovy univerzity v Brně. Rozvody jsou navrženy v rozsahu dle požadavků investora. V budově bude instalována: Elektronická kontrola vstupu (EV) 2. Projekční podklady Podkladem pro zpracování projektu byly požadavky na vybavení objektu, specifikované investorem, a výkresová dokumentace 3. Základní technické údaje Soustava napětí PZTS/ACS: 4, DC/BUS, 12/24V TEL: 4(8), DC, 60V, (VTS / VNITŘNÍ LINY PBÚ) PC-NET: 4p, cat6, topologie hvězda, 100 T-Base, 1000 T-Base 1+N+PE AC 50Hz, 230V, síť TN- S Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN ed základní: zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty dle čl při poruše: ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle čl při poruše: automatickým odpojením v případě poruchy dle čl malým napětím SELV/PELV Vnější vlivy dle souboru ČSN ed2 a ed3 nestanoveny 4. Technický popis - Elektronická kontrola vstupu V Technické řešení vychází z nutnosti kompatibility se stávajícím systémem kontroly vstupu, který je instalován v jiných budovách Mendelu a je spravován přes interní informační systém. Pro řízení V budou v místnosti 2.74 instalovány dva datové koncentrátory ACU (N1D-V a N2D-V) s napojením do počítačové sítě Mendelu z datového rozvaděče DR-2V v téže místnosti. Systém V bude napájen dvěma zálohovanými zdroji 12V. Zdroj ZD-V/7 12V/5A v krytu s akumulátorem 12V/17Ah pro čtečky bezkontaktních karet s rozvodnými a akčními členy pro přístupové terminály a zdroj ZD-V/8 12V/5A v krytu s akumulátorem 12V/17Ah pro dveřní otvírače. U vstupů do učeben budou ve výšce vypínačů umístěny bezkontaktní čtečky karet kompatibilní se systémem V Mendelu s rozvodnými a akčními členy (2.NP EY13 a ve 3., 4. a 5. NP EY41) v podhledu a ve dveřích elektricky ovládané nízkoodběrové dveřní otvírače. Dveřní otvírače osadit ochrannou diodou. Na dveřích bude vyměněno kování za typ koule klika a instalován dveřní samozavírač se samoaretovacím ramínkem. U dveřních křídel dle Tabulky 1 bude provedeno zpevnění horní části u pantu (podobně jako v učebně Q16). Čtečky jsou navrženy pouze z vnější strany. Čtečky budou umístěny na krabice U68 do SD. abeláž ke čtečkám povede SD stěnou v trubkách D16 z rozvodných jednotek v podhledu. abel k dveřnímu otvírači instalovat skrytě do frézované drážky v rámu dveří pod gumovým těsněním. Páteřní přívody k rozvodným jednotkám kabely FTP Cat5E a 2x CYY2O1,5 vést v trubkách D32, připáskovaných ke kabelovým žlabům a nosným konstrukcím v podhledu. Rozvodné jednotky jsou v sérii na sběrnici RS485, která je vedena kabelem FTPcat5e. Napájení je vedeno kabely 2 x CYY-O 2x1,5. Čtečky s rozhraním Wiegand jsou do řídící jednotky připojeny kabelem UTP Cat5e a dveřní otvírač kabelem CSY2x1,5. Rozvodné a akční členy ve 2.NP budou napojeny na stávající sběrnici RS485 od D5 a na napájení od ZD- V/5. Dveřní otvírače zapojit na ZD-V/8. Sběrnice bude ukončena v ID/52 Registrační bod ve 3. NP bude

3 Mendelu, přístup na čipové karty v učebnách objektu Q, rozvody V Q1/2 zrušen. Přístupový bod do učebny Q47 bude přepojen na nový (N2D V) a zdroje. Stávající HW bude použit na ID/54 do Q Zdroje rozvaděči 5.NP a v 2.74 budou demontovány. Pro instalaci trubek a vedení do podhledů je nutno demontovat a po montáži uvést do původního stavu plechové kazety podhledu. Pro instalaci stoupacího vedení od 2. do 5.NP v trase schodištěm je nutno demontovat a po montáži uvést do původního stavu skleněné obložení. Tabulka 1 místnost označení čtečka zavírač výztuha typ dveří 2.29 Q11 ano ano ano in 2.26 dílna Aistorm ano ano ano in 2.18 Q12 ano ano ano in 2.14 Q13 ano ano ano in 2.15 Q14 ano ano ano in 2.20 Q15 ano ano ano in 2.30 Q16 ano ano ano out Q16-druhé ne ano ano out 3.53 Q21 ano ano ano in 3.44 Q22 ano ano ano out 3.29 Q23 ano ano ano out 3.18 Q24 ano ano ano in 3.21 Q25 ano ano ano in 3.31 Q26 ano ano ano in 3.46 Q27 ano ano ano in 3.54 Q28 ano ano ano in 4.51 Q31 ano ano ano in 4.42 Q32 ano ano ano out 4.27 Q33 ano ano ano out 4.16 Q34 ano ano ano in 4.19 Q35 ano ano ano in 4.29 Q36 ano ano ano in 4.44 Q37 ano ano ano in 4.52 Q38 ano ano ano in 5.13 Q41 ano ano ano in 5.10 Q42 ano ano ano out 5.04 Q43 ano ano ano out 5.01 Q44 ano ano ano in 5.03 Q45 ano ano ano in 5.06 Q46 ano ano ano in 5.12 Q47 ano ano ano in 5.14 Q48 ano ano ano in 1.60 LVR - sklad ano ano ano in Celkem požadováno

4 Mendelu, přístup na čipové karty v učebnách objektu Q, rozvody V Q1/3 5. Revize a zkoušky činnosti Všechna elektrická zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí el. revize. 6. Požadavky na ostatní profese 7. Vlivy na životní prostředí Práce uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zařízení tímto projektem navrženého nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují proto žádná zvláštní opatření. 8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy. Montážní práce související s tímto projektem nevyžadují mimořádných bezpečnostních opatření nad rámec běžných zvyklostí a nemají negativní důsledky na zdraví pracovníků.

5 VYPRACOVAL ODP.PROJ.PROFESE ONTROLOVAL ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ RAJ: JIHOMORAVSÝ OBEC: BRNO INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 5 A4 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSÁ 1 PŘÍSTUP NA ČIPOVÉ ARTY V UČEBNÁCH OBJETU Q ROZVODY V VÝPIS MATERIÁLU MĚŘÍTO ZA.ČÍSLO: 15/15 Č.VÝRESU E309/15/15 TENTO DOUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, OPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ. ELETRO - Q2

6 Název Hodnota A Hodnota B Základní náklady Dodávka 0,00 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00 Montáž - materiál 0,00 Montáž - práce 0,00 Mezisoučet 1 0,00 0,00 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00 Nátěry 0,00 Zednická výpomoc a úklid 0,00 PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00 Mezisoučet 2 0,00 0,00 Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00 Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00 Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00 Základní náklady celkem 0,00 Vedlejší náklady GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00 Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00 Vedlejší náklady celkem 0,00 ompletační činnost 0,00 Náklady celkem 0,00 Základ a hodnota DPH 21% 0,00 0,00 Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00 Náklady celkem s DPH 0,00 Roční nárůst cen 0,00% 0,00 Roční nárůst cen 0,00% 0,00 Součty odstavců Materiál Montáž Slaboproudá instalace 0,00 0,00 Rozvody 0,00 0,00 Demontáže, hodinová sazba, ostatní 0,00 0,00 Zednická výpomoc 0,00 0,00

7 Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem Slaboproudá instalace Rozvody ELETRONICÁ ONTROLA VSTUPU - EV Datový koncentrátor pro přístupový systém kompatibilní se stávajícim systémem V a 1 IIS na MENDELU, ETH, linka RS485 ks 2,00 0,00 0,00 0,00 2 Zálohovaný zdroj v krytu 13,8V/5A s odpojovačem ks 2,00 0,00 0,00 0,00 3 Akumulátor 12V/ 17Ah ks 2,00 0,00 0,00 0,00 4 Rozvodný a akční člen pro přístupové terminály, RS485, Wiegand, EY41, kompatibilní se stávajícim systémem V a IIS na MENDELU ks 27,00 0,00 0,00 0,00 5 rabice 9100 upravená ks 27,00 0,00 0,00 0,00 6 Čtečka proximity karet do systému IIS Mendelu rozhraní Wiegand (WLF3) ks 27,00 0,00 0,00 0,00 7 ování koule-klika ks 27,00 0,00 0,00 0,00 8 Elektrický dveřní otvírač nízkoodběrový, 12V SS, kabeláž vedena ve frézované drážce skrytě pod těsněním dveří ( budova Q) ks 27,00 0,00 0,00 0,00 9 Dveřní samozavírač, stříbrné provedení ks 27,00 0,00 0,00 0,00 10 Rameno s samoaretací ks 27,00 0,00 0,00 0,00 11 Ochranná dioda pro otvírače ks 27,00 0,00 0,00 0,00 ABELÁŽ A NOSNÉ PRVY 12 Lišta vkládací 40x20 m 15,00 0,00 0,00 0,00 13 Lišta vkládací 18x13 m 20,00 0,00 0,00 0,00 14 Trubka ohebná D16 pod omítku/sd m 85,00 0,00 0,00 0,00 15 Trubka ohebná D20 v podhledu m 40,00 0,00 0,00 0,00 16 Trubka ohebná D32 do podhledu m 45,00 0,00 0,00 0,00 17 Trubka tuhá D32 do podhledu m 180,00 0,00 0,00 0,00 18 rabice univerzální D68 pod omítku ks 1,00 0,00 0,00 0,00 19 rabice univerzální D68 do SD ks 27,00 0,00 0,00 0,00 20 RABICE se svorkovnicí, IP 40 pryž průchodka ks 4,00 0,00 0,00 0,00 21 abel CYY-J 3x1,5 m 10,00 0,00 0,00 0,00 22 abel CYY-O 2x1,5 m 580,00 0,00 0,00 0,00 23 abel FTP Cat5e m 340,00 0,00 0,00 0,00 24 abel dvoulinka 2x1,5 CR m 105,00 0,00 0,00 0,00 POMOCNÝ A OTVÍCÍ MATERIÁL 0,00 25 Zpevnění dveří u horního pantu nerez 5x20cm vzor dle učebny Q16 ks 27,00 0,00 0,00 0,00 26 Hmoždinka 8 vč. vrutu ks 20,00 0,00 0,00 0,00

8 27 Hmoždinka 6 vč. vrutu ks 20,00 0,00 0,00 0,00 28 Stahovací pásek plast 250mm ks 260,00 0,00 0,00 0,00 Rozvody - celkem 0,00 0,00 0,00 Demontáže, hodinová sazba, ostatní DEMONTÁŽE 29 Úprava stáv. kabeláže přepojovaných okruhů v 2. a 5.NP Q, viz TZ hod 6,00 0,00 0,00 0,00 30 Demontáž registračního bodu ve 3.NP Q a 4.NP Q dle popisu v TZ hod 2,00 0,00 0,00 0,00 31 Demontáž stávajícího zdroje v rozvaděči 5.NP Q dle popisu v TZ hod 1,00 0,00 0,00 0,00 32 Přepojení stávajícího přístupového bodu do učenny Q47 na nový systém D + M dle popisu v TZ hod 4,00 0,00 0,00 0,00 DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ AZET PODHLEDŮ 33 Plechová kazeta ( budova Q) m2 120,00 0,00 0,00 0,00 34 Demontáž a montáž skleněných panelů stoupačka schodiště Q (pro kalkulaci ceny doporučena obhlídka na místě) m2 15,00 0,00 0,00 0,00 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 35 Programování D spolupáce s IT MENDELU hod 4,00 0,00 0,00 0,00 36 Napojení do stávajícího systému EV - IIS Mendelu hod 3,00 0,00 0,00 0,00 37 Příprava ke komplexní zkoušce hod 1,00 0,00 0,00 0,00 38 Zabezpečeni pracoviště hod 3,00 0,00 0,00 0,00 39 Zkušební provoz hod 5,00 0,00 0,00 0,00 40 Uvedení do provozu hod 2,00 0,00 0,00 0,00 41 Montáž mimo ceníkové položky hod 8,00 0,00 0,00 0,00 VYPRACOVÁNÍ PROJETU A PD SUTEČNÉHO PROVEDENÍ 0, x tisk podoba a 1x digitál (á 470,-/h) SLABOPROUD hod 6,00 0,00 0,00 0,00 PROVEDENI REVIZNICH ZOUSE 43 Výchozí revize hod 4,00 0,00 0,00 0,00 44 Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 2,00 0,00 0,00 0,00 Demontáže, hodinová sazba, ostatní - celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 Slaboproudá instalace - celkem 0,00 0,00 0,00 Zednická a malířská výpomoc, úklid OCHRANA PROTI PRACHU 45 zakrývací fólie m2 20,00 0,00 0,00 0,00 VYSEANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM 46 Drážka v cihelné stěně do 30x30 m 2,00 0,00 0,00 0,00

9 ZAPRAVENÍ DRÁŽE, PRŮSTUPŮ A NI 47 Malta fajnová kg 2,00 0,00 0,00 0,00 48 Zapravení drážek, malování m2 3,00 0,00 0,00 0,00 ČIŠTĚNÍ BUDOV ZAMETÁNÍM 49 Suchý a mokrý proces vč. oken m2 60,00 0,00 0,00 0,00 PŘESUN SUTI A VYBOURANÉHO MAT. 50 do kontejneru t 0,01 0,00 0,00 0,00 Zednická výpomoc - celkem 0,00 0,00 0,00 POZNÁMA:

10 5.D V MARS 125/50 ID/ učebna Q-LVR P x UTP + 1xCYY4x1,5 v podhledu nebo LH40x20 pod stropem ID/ PH V - CYY 2x1,5+CYY 3x1,5 do 2.PP V - BELDEN UTP 4x2x0,5 do 2.PP T/37 ID/ Nová instalace V: 1.PP - ID/54 2.NP - ID/49, ID/51, ID/52 3.NP - ID/55 až ID/62 4.NP - ID/63 až ID/70 5.NP - ID/71 až ID/78 VYPRACOVAL ODP.PROJ.PROFESE ONTROLOVAL ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ RAJ: JIHOMORAVSÝ OBEC: BRNO INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 2 A4 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSÁ 1 PŘÍSTUP NA ČIPOVÉ ARTY V UČEBNÁCH OBJETU Q ROZVODY V MĚŘÍTO ZA.ČÍSLO: 15/15 Č.VÝRESU TENTO DOUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, OPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ. ELETRO 1:100 BUDOVA Q - PŮDORYS 1.PP E309/15/15 Q3

11 ID/51 ID/52 ID/ učebna Q12 N EZS - 6xBELDEN UTP 4x2x0,5 V - 2x FTP 4x2x0,5 V - 2x CYY 3x1,5 **V - 2x UTP 4x2x0,5 **EZS - CYY 3Cx2,5 **EZS - BELDEN FTP 4x2x0, ID49 PH Nová instalace V: 1.PP - ID/54 2.NP - ID/49, ID/51, ID/52 3.NP - ID/55 až ID/62 4.NP - ID/63 až ID/70 5.NP - ID/71 až ID/ NAPÁJENÍ 230V Z RS DR2V 2.74 ZDV/7 ZDV/8 1ND 2ND ID/48 V - 2x FTP 4x2x0,5 *V - 3x CYY 3x1,5 **V - 2x UTP 4x2x0,5 ID/46 ID/47 VYPRACOVAL ODP.PROJ.PROFESE ONTROLOVAL ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ RAJ: INVESTOR: JIHOMORAVSÝ OBEC: BRNO Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSÁ 1 PŘÍSTUP NA ČIPOVÉ ARTY V UČEBNÁCH OBJETU Q ROZVODY V MĚŘÍTO 2 A ELETRO 1:100 ZA.ČÍSLO: 15/15 Č.VÝRESU BUDOVA Q - PŮDORYS 2.NP E309/15/15 Q4 TENTO DOUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, OPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ.

12 ID/ Q Q28 ID/56 V - 1x FTP 4x2x0,5 V - 2x CYY 3x1,5 ID/58 ULOŽENO V PODHLEDU UNIVOLT TRUBY o20 ID/55 ID/ Q Q27 T/47 ZRUŠIT, RABICI ZAVÍČOVAT PH **EZS - CYY 3Cx2, **EZS - BELDEN FTP 4x2x05 V - 2x CYY 3x1,5 **V - 2xBELDEN UTP 4x2x05 V - 2x FTP 4x2x0, ULOŽENO V PODHLEDU UNIVOLT TRUBY o20 ID/ Q Q26 ID/59 ID/60 ID/ Q Q Nová instalace V: 1.PP - ID/54 2.NP - ID/49, ID/51, ID/52 3.NP - ID/55 až ID/62 4.NP - ID/63 až ID/70 5.NP - ID/71 až ID/78 VYPRACOVAL ODP.PROJ.PROFESE ONTROLOVAL ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ RAJ: INVESTOR: JIHOMORAVSÝ OBEC: BRNO Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSÁ 1 PŘÍSTUP NA ČIPOVÉ ARTY V UČEBNÁCH OBJETU Q ROZVODY V MĚŘÍTO ZA.ČÍSLO: 15/15 Č.VÝRESU TENTO DOUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, OPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ. 2 A ELETRO 1:100 BUDOVA Q - PŮDORYS 3.NP E309/15/15 Q5

13 ID/68 ID/67 ID/66 ID/65 V - 1x FTP 4x2x0,5 V - 2x CYY 3x1,5 EZS - 2xBELDEN UTP 4x2x0,5 UNIVOLT TRUBY o20 ULOŽENO V PODHLEDU 4.43 PH UNIVOLT TRUBY o20 ULOŽENO V PODHLEDU Q35 ID/69 ID/ Q36 V - 1x FTP 4x2x0,5 V - 2x CYY 3x1,5 **V - 2x UTP 4x2x0,5 **EZS - BELDEN FTP 4x2x0,5 **EZS - CYY 3Cx2,5 T/48 ZRUŠIT, RABICI ZAVÍČOVAT 4.44 Q37 ID/48 ID/63 ID/ Q38 Nová instalace V: 1.PP - ID/54 2.NP - ID/49, ID/51, ID/52 3.NP - ID/55 až ID/62 4.NP - ID/63 až ID/70 5.NP - ID/71 až ID/78 VYPRACOVAL ODP.PROJ.PROFESE ONTROLOVAL ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ RAJ: INVESTOR: JIHOMORAVSÝ OBEC: BRNO Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSÁ 1 PŘÍSTUP NA ČIPOVÉ ARTY V UČEBNÁCH OBJETU Q ROZVODY V MĚŘÍTO ZA.ČÍSLO: 15/15 Č.VÝRESU TENTO DOUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, OPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ. 2 A ELETRO 1:100 BUDOVA Q - PŮDORYS 4.NP E309/15/15 Q6

14 5.13 Q41 ID/ Q48 ID/72 ID/74 V - 1x FTP 4x2x0,5 V - 2x CYY 3x1,5 ID/71 UNIVOLT TRUBY Ø20 ULOŽENO V PODHLEDU ČTEČU NA NOVOU ABELÁŽ ID/49 T/49 DEMONTOVAT EY A ČTEČU (POUŽÍT NA ID/54) INSTALOVAT NOVOU EY41 A 5.10 Q ZRUŠENO, RABICI ZAVÍČOVAT 5.12 Q47 PH 5.09 V - 2x CYY 3x1,5 V - 2x BELDEN UTP 4x2x0,5 V - 1x FTP 4x2x0, Z ROZADĚČE RS DEMONTOVAT ZDROJ V 12V 5.07 UNIVOLT TRUBY o Q43 ULOŽENO V PODHLEDU 5.05 ID/ Q46 ID/75 ID/77 ID/ Q Q45 Nová instalace V: 1.PP - ID/54 2.NP - ID/49, ID/51, ID/52 3.NP - ID/55 až ID/62 4.NP - ID/63 až ID/70 5.NP - ID/71 až ID/78 VYPRACOVAL ODP.PROJ.PROFESE ONTROLOVAL ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ RAJ: INVESTOR: JIHOMORAVSÝ OBEC: BRNO Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSÁ 1 PŘÍSTUP NA ČIPOVÉ ARTY V UČEBNÁCH OBJETU Q ROZVODY V MĚŘÍTO ZA.ČÍSLO: 15/15 Č.VÝRESU TENTO DOUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, OPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ. 2 A ELETRO 1:100 BUDOVA Q - PŮDORYS 5.NP E309/15/15 Q7

15 ZÁPAD SEVER+VÝCHOD JIH 6.NP ID/1 ID/78 ID/77 ID/76 ID/75 ID/74 ID/73 ID/72 ID/71 Reol 230V/RS5.2-FA43 5.NP ID/2 LEGENDA: ID/70 ID/69 ID/68 ID/67 ID/66 ID/65 ID/64 ID/63 4.NP Reol ID/4 Reol ID/62 ID/61 ID/60 ID/59 ID/58 ID/57 ID/56 ID/55 ID/3 - CYY 2x1,5 PRO NAPÁJENÍ ZÁMŮ 12V DC, VEDE PŘES EY ČLEN - CYY 3x1,5 PRO NAPÁJENÍ ČTEČE, EY A D, 12V DC - DATOVÁ SBĚRNICE RS 485: BELDEN UTP 4x2x0,5 3.NP ID/6 ID/5 - OPTICÁ SIGNALIZACE ZAPNUTÍ SECÍ EZS, ABELEM SYFY 5x2x0,5 DO VÝSTUPU RIO 2.NP ID/8 230V/RS2.2-FA87 v místnosti 1.36 LAN LAN LAN LAN serveru ID/33 RAC DR-2V 5.D V 1.D V 2.D V 3.D V LAN 1 LAN 2 N1D V N2D V RS 485 RS 485 ZD-V/7 ZD-V/8 ID/25 ID/26 ID/27 ID/52 Reol ID/51 ID/50 ID/49 ID/48 ID/47 ZD-V/5 230V/RS1.2-FA52 ID/17 ID/18 ID/46 ID/21 TURNIET ZD-V/4 230V/RS1.1-FA79 ID/22 TURNIET 6.D V LAN ID/7 LAN PC Reol - ODPOR PRO ZAONČENÍ LINY RS DVOJITÝ EYČLEN SE DVĚMA ČTEČAMI - JEDNODUCHÝ EYČLEN S JEDNOU ČTEČOU - ELETROMAGMETICÝ ZÁME Nová instalace V: 1.PP NP - 49, 51, 52 3.NP - 55 až 62 4.NP - 63 až 70 5.NP - 71 až 78 ID/32 ZD-V/6 230V/RS1.3-FA88 ID/28 ID/29 ZD-V2 230V/RS1.3-FA88 ZD-V/3 230V/RS1.1-FA79 ID/9 ID/10 ID/11 ID/30 ID/31 1.NP 1.PP 2.PP VENOVNÍ ZÁVORY Reol ID/41 ID/42 ZD-V/1 ID/34 230V/RS02.1-FA42 ID/39 ID/40 ID/24 ID/35 ID/43 ID/23 ID/36 ID/54 Reol ID/53 ID/44 Reol ID/37 ID/45 ID/38 VYPRACOVAL ODP.PROJ.PROFESE ONTROLOVAL ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ RAJ: INVESTOR: JIHOMORAVSÝ OBEC: BRNO Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSÁ 1 PŘÍSTUP NA ČIPOVÉ ARTY V UČEBNÁCH OBJETU Q ROZVODY V MĚŘÍTO ZA.ČÍSLO: 15/15 Č.VÝRESU TENTO DOUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, OPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ. 2 A BUDOVA Q - SCHÉMA V E309/15/15 Q8 ELETRO -

16 PŘÍSTUPOVÝ BOD ID/71 ČTEČA ARET EM PŘÍSTUPOVÝ BOD ID/78 UTP CAT5E UTP CAT5E A_DATA 1 A_DATA 0 A_LED_G A_BEEP A_LED_R A_URDR+ A_GND EY 41 CYH 2x1,5 CR A_DATA 1 A_DATA 0 A_LED_G A_BEEP A_LED_R A_URDR+ A_GND EY 41 CYH 2x1,5 CR ZAM - N/C1 COM1 N/O1 ELETRICÝ DVEŘNÍ OTVÍRAČ NÍZOODBĚROVÝ 12V= ZAM - N/C1 COM1 N/O1 ELETRICÝ DVEŘNÍ OTVÍRAČ NÍZOODBĚROVÝ 12V= JP1=ON JP1=ON 5.NP PŘÍSTUPOVÝ BOD ID/63 PŘÍSTUPOVÝ BOD ID/70 UTP CAT5E UTP CAT5E A_DATA 1 A_DATA 0 A_LED_G A_BEEP A_LED_R A_URDR+ A_GND EY 41 CYH 2x1,5 CR A_DATA 1 A_DATA 0 A_LED_G A_BEEP A_LED_R A_URDR+ A_GND EY 41 CYH 2x1,5 CR ZAM - N/C1 COM1 N/O1 ELETRICÝ DVEŘNÍ OTVÍRAČ NÍZOODBĚROVÝ 12V= ZAM - N/C1 COM1 N/O1 ELETRICÝ DVEŘNÍ OTVÍRAČ NÍZOODBĚROVÝ 12V= JP1=ON JP1=ON 4.NP PŘÍSTUPOVÝ BOD ID/55 PŘÍSTUPOVÝ BOD ID/62 UTP CAT5E UTP CAT5E A_DATA 1 A_DATA 0 A_LED_G A_BEEP A_LED_R A_URDR+ A_GND EY 41 CYH 2x1,5 CR EZ02 A_DATA 1 A_DATA 0 A_LED_G A_BEEP A_LED_R A_URDR+ A_GND EY 41 CYH 2x1,5 CR ZAM - N/C1 COM1 N/O1 ELETRICÝ DVEŘNÍ OTVÍRAČ NÍZOODBĚROVÝ 12V= ZAM - N/C1 COM1 N/O1 ELETRICÝ DVEŘNÍ OTVÍRAČ NÍZOODBĚROVÝ 12V= JP1=ON JP1=ON 3.NP UTP CAT5E UTP CAT5E DR-2V N2D V ACU N1D V ACU MENDELU RAC DR-2V RS485 RS485 FTP CAT5E CYY 2Ox1,5 CYY 2Ox1,5 FTP CAT5E PŘÍSTUPOVÝ BOD ID/46 RS+ RS- V+ V- MLAN TL TL EY 13 CYH 2x1,5 CR PŘÍSTUPOVÝ BOD ID/52 RS+ RS- V+ V- MLAN TL TL EY 13 CYH 2x1,5 CR VYPRACOVAL ODP.PROJ.PROFESE ONTROLOVAL ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ ING. OZLOVSÝ RAJ: JIHOMORAVSÝ OBEC: BRNO CYY 3Jx1,5, vývod z rozvodnice 230V/6A 2.NP ZD-V/8 AU 17 Ah 12V DC RS 2.2 CYY 2Ox1,5 D-V/7 AU 17 Ah 12V DC CYY 2Ox1,5 CYY 2Ox1,5 NZ+ NZ- V+ V- RS+ RS- RS- RS+ V+ V- NZ+ NZ- Z+ Z- CYY 2Ox1,5 RS485 od ID/18 12V z ZD-V/5 NZ+ NZ- V+ V- RS+ RS- RS- RS+ V+ V- NZ+ NZ- Z+ Z- INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSÁ 1 PŘÍSTUP NA ČIPOVÉ ARTY V UČEBNÁCH OBJETU Q ROZVODY V MĚŘÍTO 2 A ELETRO - ZA.ČÍSLO: 15/15 Č.VÝRESU BUDOVA Q - SVOROVÉ SCHÉMA PB E309/15/15 Q9 TENTO DOUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, OPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ.

E309/15/15 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1 PŘÍSTUP NA ČIPOVÉ KARTY V UČEBNÁCH OBJEKTU M. INRIS, s.r.o. informační a řídicí systémy ROZVODY

E309/15/15 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1 PŘÍSTUP NA ČIPOVÉ KARTY V UČEBNÁCH OBJEKTU M. INRIS, s.r.o. informační a řídicí systémy ROZVODY VYPRACOVAL ODP.PROJ.PROFESE KONTROLOVAL ODP.PROJ.STAVBY ING. KOZLOVSKÝ ING. KOZLOVSKÝ ING. KOZLOVSKÝ KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OBEC: BRNO REVIZE: INRIS, s.r.o. informační a řídicí systémy IČ 27664414 Bohunická

Více

PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY

PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jiří Toufar Karel Pospíšil VYPRACOVAL: Zdeněk Zámečník Palackého 23 769 01 Holešov INVESTOR: Statutární město Brno,

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM V 2. NP OBJ.A (REKTORÁT) ROZVODY KV

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM V 2. NP OBJ.A (REKTORÁT) ROZVODY KV MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1 PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM V 2. NP OBJ.A (REKTORÁT) ROZVODY KV INRIS, s.r.o. informační a řídicí systémy IČ 27664414 Bohunická 444/51a, Brno Investor : Mendelova univerzita

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 Profese: D.1.4-G EL.SLABOPROUD Strana: 1 / 5 OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 VŠEOBECNĚ...2 2.1.1 Popis objektu...2 2.1.2 Vnější

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Stavba : STAVEBNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY ZATÁČKY U MRAVENCŮ Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00 Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA

Více

Rekapitulace. Zpracoval: Pavel Kučera strana 1 z 6 Datum:

Rekapitulace. Zpracoval: Pavel Kučera strana 1 z 6 Datum: Rekapitulace Název Hodnota A Hodnota B Základní náklady Dodávka 9 365,00 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 337,14 93,65 Montáž - materiál 179 319,19 Montáž - práce 104 691,12 Mezisoučet 1 9 702,14 284 103,96

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIŠTÍNĚ P. Č. ST. 40/1, 55/1 A 819/1 V K. Ú. PIŠTÍN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD, SLABOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša & Petr Bürger DiS. ATELIER

Více

01. Popis technického řešení

01. Popis technického řešení PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586 web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz 01. Popis technického řešení Název

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VIDEO A PC ROZVODY

TECHNICKÁ ZPRÁVA VIDEO A PC ROZVODY TECHNICKÁ ZPRÁVA VIDEO A PC ROZVODY Stavba: Obsah : ÚMPČ P12 zasedací místnost 1. Identifikační údaje 2. Požadavky investora 3. Technické řešení 4. Elektroinstalace 5. Slaboproudé elektroinstalace 6. Závěr

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Slaboproudá elektroinstalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Slaboproudá elektroinstalace TECHNICKÁ ZPRÁVA Slaboproudá elektroinstalace 1. OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY... 2 2. ZÁVAZNÉ PODKLADY... 3 2.1. ROZSAH DOKUMENTACE... 3 2.2. VŠEOBECNÉ PODKLADY... 3 3. TECHNICKÝ POPIS...

Více

1. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY...

1. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY... OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ŘEŠENÉ SLABOPROUDÉ ROZVODY... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY... 4 7. STRUKTUROVANÁ

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky TEXTOVÁ ČÁST Stupeň PD: DSP Datum: březen 2014 Vypracoval: J. Semrád,

Více

D701.7 B REKAPITULACE NÁKLADŮ SO 701.7 - Elektroinstalace - slaboproud - TECHNOLOGIE

D701.7 B REKAPITULACE NÁKLADŮ SO 701.7 - Elektroinstalace - slaboproud - TECHNOLOGIE SU - Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava Dokumentace pro provádění stavby D701.7 B REKAPITULACE NÁKLADŮ SO 701.7 - Elektroinstalace - slaboproud - TECHNOLOGIE Část Základní rozpočtové

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

Rekapitulace. 1. SK - Strukturovaná kabeláž kpl 1,00. 3. DT - Domácí telefony kpl 1,00. 5. KT - Kabelové trasy kpl 1,00

Rekapitulace. 1. SK - Strukturovaná kabeláž kpl 1,00. 3. DT - Domácí telefony kpl 1,00. 5. KT - Kabelové trasy kpl 1,00 Rekapitulace Systém: D.1.4.h Elektronické komunikace Cena 1. SK - Strukturovaná kabeláž kpl 1,00 2. STA - Společná televizní anténa kpl 1,00 3. DT - Domácí telefony kpl 1,00 4. AHP - Autonomní jhlásiče

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

F.Dokumentace objektů

F.Dokumentace objektů Karel Sadílek Zak.číslo: projekční činnost Počet listů: 7 Žitná 1955,688 01 Uh.Brod PROJEKT STAVB Y Dokumentace pro provedení stavby F.Dokumentace objektů 1. Pozemní objekt : 02 Přístavba zimních zahrad

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

910-0762x Terminál pro otvírač (TR42) Vyřazený z produkce. Náhrada: Terminál pro otvírač (TR43)

910-0762x Terminál pro otvírač (TR42) Vyřazený z produkce. Náhrada: Terminál pro otvírač (TR43) 910-0762x Terminál pro otvírač (TR42) Vyřazený z produkce. Náhrada: Terminál pro otvírač (TR43) Popis: Terminál pro otvírač je používán v přístupových systémech pro kontrolu vstupu. Terminál na základě

Více

Základní náklady celkem 0,00. GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00 Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Základní náklady celkem 0,00. GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00 Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00 Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objekt "B", Husovo náměstí 534, Kroměříž Projekt: Ing.Eduard Šober- Projekce TZB Investor: Město Kroměříž, Velké námestí

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL VÝMĚNA STROPNÍHO OSVĚTLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY k veřejné zakázce malého rozsahu: ITS NGN stavební připravenost v rámci KŘP Ústeckého kraje Zadavatel požaduje provést modernizaci a úpravy hlavního datového uzlu na KŘP Ústeckého

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Stavební úpravy MŠ Pražská 1908/2a, Svitavy SO 02

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Zařízení silnoproudé elektroinstalace. Množství celkem. Cena jednotková. Cena celkem. P.Č. Kód položky Popis MJ. 1 Materiál elektromontážní

Zařízení silnoproudé elektroinstalace. Množství celkem. Cena jednotková. Cena celkem. P.Č. Kód položky Popis MJ. 1 Materiál elektromontážní ROZPOČET Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY V KINĚ, ČESKÝ DUB z.č. 13012 OBJEKT č.p. 20 na parcele č. 24 v k.ú. ČESKÝ DUB Objekt: F 1.4.g. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB JKSO: Část: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘELNICE V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU VE VÍTKOVICÍCH A.3.4. PROJEKT EPS A EZS Vypracoval: Ing. Pavel Vank

Více

Technická zpráva : 1. Úvod :

Technická zpráva : 1. Úvod : Technická zpráva : 1. Úvod : Projekt řeší ve fázi dokumentace projektu pro provedení stavby vytápění objektu bývalé stanice tramvaje v Královské oboře č.p.2 v Praze 7. Objekt bude po rekonstrukci a dostavbě

Více

DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Elektromontáže / materiály pol. Označení / Popis MJ Množství Montáž Materiál Cena celkem Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 m 210 750 V, volně uložený ve stožárech trubka instalační

Více

Zpracovatel části projektu: Zdeněk Zvědělík, Na Kamenné Hrázi 173, 256 19 Drahelčice e-mail : z.zvedelik@centrum.cz

Zpracovatel části projektu: Zdeněk Zvědělík, Na Kamenné Hrázi 173, 256 19 Drahelčice e-mail : z.zvedelik@centrum.cz Obsah: strana: 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Projekční podklady... 3 1.2. Předmět řešení... 3 1.3. Návaznost na ostatní části projektu... 3 1.4. Požadavky na ostatní profese... 3 2. Domácí vrátný...

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

STARTER KIT hit.acs Instalační manuál

STARTER KIT hit.acs Instalační manuál STARTER KIT hit.acs Instalační manuál Čtečka pro řízení přístupu Obsah balení Před montáží si překontrolujte obsah balení, které by mělo sestávat z následujících dílů: 1x 1x 1x 1x 2x 1x 5x 1x 1x Pravidla

Více

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY intecon Projekce a inženýring I N T E C O N spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. 58 004

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

OBSAH DOKUMENTACE. silnoproudé rozvody 4.NP-sekce B+C

OBSAH DOKUMENTACE. silnoproudé rozvody 4.NP-sekce B+C OBSAH DOKUMENTACE 1. Textová část 1.1. Příl. č. 01 - Technická zpráva + specifikace materiálu 6 A4 2. Výkresová část 2.1. Výkr. č. 1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky silnoproudé rozvody 4.NP-sekce

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: OPRAVA PLYNOVODU BYTOVÉHO DOMU Stavebník: Město Neratovice Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Místo stavby: Vančurova 692, 693, 694,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA PZTS. Základní údaje o technickém zařízení. Prostředí

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA PZTS. Základní údaje o technickém zařízení. Prostředí 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA PZTS Ve vnitřních prostorách vybavených elektrickou zabezpečovací signalizací - PZTS je prostředí normální dle ČSN 33 2000-3. - detektory 12V DC Průvodní dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Technické řešení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Technické řešení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Oprava a rekonstrukce 3.NP, ZŠ Mlýnská 1 Investor: Město Mohelnice, U brány č.2, 78985 Mohelnice F.1.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 1.Všeobecně: Nap. soustava: 3PEN,

Více

9X0-024340 Objednací terminál DUO

9X0-024340 Objednací terminál DUO 9X0-024340 Objednací terminál DUO Popis Objednací terminál DUO slouží ve stravovacích systémech k objednávání stravy na období. Obsahuje počítač s dotykovým kapacitním LCD monitorem o úhlopříčce 10 pro

Více

Odpovídající kabely nebo ochranná trubice na kabely husí krk pro pozdější protažení následujících vedení:

Odpovídající kabely nebo ochranná trubice na kabely husí krk pro pozdější protažení následujících vedení: -1-21.1.2012, Verze 6 Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění nových instalací řídicích systémů domácí automatizace Control4, zabezpečení, distribuce hudby a

Více

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ Tento dokument je nedílnou součástí celého projektu "slapobroud". Pořadová čísla položek v tomto dokumentu odkazují na výkresovou část. Pokud jsou v projektové dokumentaci

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

Krycí list výkazu výměr

Krycí list výkazu výměr Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka 201312 MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice

Více

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ Tento dokument je nedílnou součástí celého projektu "slapobroud". Pořadová čísla položek v tomto dokumentu odkazují na výkresovou část. Pokud jsou v projektové dokumentaci

Více

Smlouva o dílo 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Smlouva o dílo 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ Smlouva o dílo Smluvní strany: Zhotovitel MARTIN ZEMAN se sídlem Ladova 1413,Benešov u Prahy 25601 IČ: 69360901, DIČ: CZ7101270550 jednající Martin Zeman (dále jen zhotovitel) a objednatel: Město Poděbrady

Více

E L E K T R O I N S T A L A C E. Rekonstrukce elektroinstalace v učebně č. 509 Gymnázium, Mikulášské nám. 23, Plzeň

E L E K T R O I N S T A L A C E. Rekonstrukce elektroinstalace v učebně č. 509 Gymnázium, Mikulášské nám. 23, Plzeň zodpovědný projektant : stavebník: akce : část : Ing. arch. Václav Mastný vypracoval / kreslil : Ing. Ladislav Pilný Gymnázium Mikulášské náměstí 23, 326 00 Plzeň Rekonstrukce elektroinstalace v učebně

Více

D.1.4.EPS.02 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE. Seznam příloh: D.1.4.EPS.03 Výkresová část - návrh na rozmístění prvků EPS včetně kabeláží

D.1.4.EPS.02 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE. Seznam příloh: D.1.4.EPS.03 Výkresová část - návrh na rozmístění prvků EPS včetně kabeláží Název akce: Zakázkové číslo: ZŘÍZENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE v suterénu hlavní budovy čp. 506 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. 20-H-2012 D.1.4.EPS ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE Seznam příloh:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provedení stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 Investor: Mektec Europe GmbH,id.č. HRB 8384, Koepestrasse 4-6 Roľnícka

Více

Široký sortiment: 19" datové rozvaděče stojanové. 19" serverové rozvaděče. 19" datové rozvaděče skládané. 19" datové rozvaděče nástěnné

Široký sortiment: 19 datové rozvaděče stojanové. 19 serverové rozvaděče. 19 datové rozvaděče skládané. 19 datové rozvaděče nástěnné ATRACK jsou vyráběny nejmodernější technologií pro pro zpracování plechů, zaručující vysokou kvalitu výroby, kterou deklaruje certifi kát ISO 9001:2000 a TUV. Certifi kát kvality zahrnuje i certifi kát

Více

Projektová dokumentace k akci

Projektová dokumentace k akci Čeká školní inspekce Čj. ČŠIG-2058/12-G22 ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Projektová dokumentace k akci ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Výměna elektroinstalace a napojení na rozvodnou

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

xx Terminál pro otvírač (TR43)

xx Terminál pro otvírač (TR43) 910-0762xx Terminál pro otvírač (TR43) Popis: Terminál pro otvírač je používán v přístupových systémech pro kontrolu vstupu. Terminál na základě povolení ovládá externí zařízení (el. zámky, turnikety,

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: Novostavba rodinného domu Stavebník: Miroslava Hikaníková Mírová 474/31, 289 24 Milovice Místo stavby: p.č. 1987/41, Brandýs nad

Více

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení CÚ :!!! Z. č.: 394-1 Projekt: Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty, Riegrova 2176, Hořice A. č.: Investor: Město Hořice,Nám.Jiřího z Poděbrad,Hořice

Více

Návod k použití. Model Externí ventilační jednotka. pro odsavač Fabula

Návod k použití. Model Externí ventilační jednotka. pro odsavač Fabula Návod k použití Model Externí ventilační jednotka pro odsavač Fabula Technický popis VÝSTUP ø 150 mm 330 365 ø 150 mm 330 VSTUP 365 250 2 Rady a doporučení Konstrukce odsavače Fabula umožňuje umístění

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

VÝPIS PRACÍ A MATERIÁLU

VÝPIS PRACÍ A MATERIÁLU VÝPIS PRACÍ A MATERIÁLU Zakázka číslo: 29/2015 název: KANCELÁŘ STAROSTY MĚSTA TÁBOR ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE Vypracoval: Ing. Jaroslav Perger Dne: 30.05.2016 Strana 1/6 Rekapitulace Kap. popis položky A.

Více

PLASTOVÉ ROZVODNICE NA OMÍTKU

PLASTOVÉ ROZVODNICE NA OMÍTKU SERIE 1 VLASTNOSTI A VÝHODY KOMPLETNÍ ŘADA Řada modulárních rozvodnic vhodná pro všechny aplikace při jištění elektrického rozvodu. JEDNODUCHÁINSTALACE A OSOBNÍ ŘEŠENÍ Díky širokému výběru příslušenství,

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ, CVIČEBNÁ 2447/9, PRAHA 6 DODÁVKA A MONTÁŽ ROZVODŮ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ, CVIČEBNÁ 2447/9, PRAHA 6 DODÁVKA A MONTÁŽ ROZVODŮ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE SEZNAM PŘÍLOH: Číslo přílohy Rev. index Název přílohy Měřítko Datum Rev. datum F-01 00 SEZNAM PŘÍLOH A - - - 05.2014 F-02 00 PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA - - - 05.2014 F-03 00 PŮDORYS SUTERÉN 1 : 50 05.2014 F-04

Více

MIROSLAV ŠAROUN - Projekce elektro ČKAIT-0601764 Komenského n. 1041, LITOMYŠL Akce : ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY A.č. 362-/101 NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY Z.č. 362-06 k.ú. Sádek u Poličky, st.p.č. 8/5,

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE Vyhotovení: A. Identifikaní údaje Investor: Místo stavby:

Více

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 Základní technické údaje Napětí: 3 x 230/400 V; 50 Hz; AC Příkon: Technologie kuchyně P i = 425 kw; P p = 320 kw Stavební

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětí dle ČSN 33 2000-4 41: Základní odpojením od zdroje V sekundární části - bezpečným napětím malým SELV

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětí dle ČSN 33 2000-4 41: Základní odpojením od zdroje V sekundární části - bezpečným napětím malým SELV Elektroinstalace slaboproud 1. Úvod, použité podklady Tento projekt řeší výstavbu elektrické požární signalizace v objektu MŠ Rumunská - Čelákovice. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 Zakázka : Oprava elektroinstalace společných prostor domu, včetně přívodu od bytových jističů na chodbách k bytovým jističovým skříním a osvětlení společných prostor pro dům

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Výzvy Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na stavební práce zadávané dle ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

910-0772xx Terminál pro otvírač Plus (TR50 - inst.kr.)

910-0772xx Terminál pro otvírač Plus (TR50 - inst.kr.) 910-0772xx Terminál pro otvírač Plus (TR50 - inst.kr.) 710-016250 TR50B-8 EM,RS485, inst.kr.re 710-016270 TR50-8 ČJ --, RS485, Re Popis: Terminál pro otvírač Plus je používán v přístupových systémech pro

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 107 Hmoždinky HM PE... 107 Hmoždinky HL... 107 Hmoždinky HS... 108 Hmoždinky HN... 108 Příchytky Distanční... 108 Řadové... 108 Oboustranné... 109 Jednostranné... 109

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dělnická 12, Praha 7, 6.NP. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p Praha 7. Nová , Bystřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dělnická 12, Praha 7, 6.NP. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p Praha 7. Nová , Bystřice MARCEL PILÁT Nová 502, 257 51 Bystřice IČ: 74549197 DIČ: CZ8003111754 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - Praha OBJEKT: ČÁST: Dělnická 12, Praha 7, 6.NP Rozšíření rozvodů SKR pro IP

Více

1. Všeobecná část. 2. Technická část

1. Všeobecná část. 2. Technická část DŮM JEDNÍM TAHEM RODINNÝ DŮM RD-18 POSEIDÓN 2 1. Všeobecná část 1.1. Předmět projektu Projektem je řešena elektroinstalace panelového rodinného domu. Tento projekt je zpracován pro účely vydání stavebního

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Dokumentace pro provádění stavby CELKEM 2 586 536,00 Kč bez DPH G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 zemní práce pokládka

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. Dokumentace pro stavební povolení SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. Dokumentace pro stavební povolení SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OBNOVA SECESNÍ PAMÁTKY VILA A ŽIVOT RODINY LÖW-BEERŮ ČÁST F1.4.5 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

1. Rozsah projektovaného souboru

1. Rozsah projektovaného souboru 2 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 3 1.1 Podklady pro vypracování... 3 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 3 3. Údaje o instalovaných výkonech... 3 4. Prostředí - Stanovení

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 JESENICE/REK/191 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy V Jamce č.p.191, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 04/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Soupis výkonů ozn. přílohy B VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

xx Terminál pro otvírač Plus (TR50 - inst.kr.)

xx Terminál pro otvírač Plus (TR50 - inst.kr.) 910-0772xx Terminál pro otvírač Plus (TR50 - inst.kr.) 710-016250 TR50B-8 EM,RS485, inst.kr.re 710-016270 TR50-8 ČJ --, RS485, Re Popis: Terminál pro otvírač Plus je používán v přístupových systémech pro

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

Oprava elektroinstalace budovy Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, dle přiložené projektové dokumentace.

Oprava elektroinstalace budovy Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, dle přiložené projektové dokumentace. PŘEDMĚT A ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKY A) PŘEDMĚT ZAKÁZKY Oprava elektroinstalace budovy Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, dle přiložené projektové dokumentace. 1. Předmět

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vnitřní elektroinstalace uvedeného objektu. Jedná se o objekt vodojemu s úpravnou vod. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor.

Více

Projektová Cena bez DPH. Cena elektro silnoproud celkem

Projektová Cena bez DPH. Cena elektro silnoproud celkem Název I etapa Projektová Cena bez DPH Cena elektro silnoproud celkem Název jedn. výměra Cena celk cena I ETAPA Přívod kuchyně Popis NR212 3x315A, možnost HDO Elektroměrový rozvaděč pro usazení do stěny,

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

KASTEN spol. s r. o. Zakázka: Z13327 Výměna elektroinstalace PD, Václava Klementa 336, Mladá Boleslav - Dodatek č. 1. Nabídkový rozpočet

KASTEN spol. s r. o. Zakázka: Z13327 Výměna elektroinstalace PD, Václava Klementa 336, Mladá Boleslav - Dodatek č. 1. Nabídkový rozpočet KASTEN spol. s r. o. Zakázka: Z13327 Výěna elektroinstalace PD, Václava Kleenta 336, Mladá Boleslav Dodatek č. 1 Nabídkový rozpočet Z13327 Výěna elektroinstalace PD, Václava Kleenta 336, Mladá Boleslav

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 1 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č.

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č. LaD projekt, s.r.o. - 1- A.č. HJ120801 Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT Z.č. HJ120801 A.č. HJ120801 Textová část F.1.4.g zařízení silnoproudé elektrotechniky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Střelice. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p Praha 7

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Střelice. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p Praha 7 MARCEL PILÁT Nová 502, 257 51 Bystřice IČ: 74549197 DIČ: CZ8003111754 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - středisko Střelice OBJEKT: ČÁST: sklad Střelice Rozšíření rozvodů SKR pro

Více

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Technická zpráva Specifikace materiálu Výkresová část: 4.NP sekce A+B č.v. 1 4.NP sekce B+C 2 5.NP SZ věž 3 Schema vytápění

Více