Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu"

Transkript

1 Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce MILOTA je dceřinou společností firmy MAO a.s., která je středně velkou renomovanou stavební společností působící na stavebním trhu již 20 let. Hlavním předmětem podnikání společnosti je zaměření na realizaci staveb v oblasti komerční, ekologické, bytové, sportovní a komunikace. Společnost klade důraz na rychlé a efektivní řešení jednotlivých realizací a profesionální přístupů. Strana 1/34

2 OBSAH PROJEKČNÍ KANCELÁŘ A. NÁLEZ... 3 A.1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU... 3 A.2. ZÁKLADNÍ POPIS OBJEKTU... 4 A.2.1. SITUACE... 4 A.2.2. OBJEKT... 4 A.2.3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU A STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACI... 5 A.3. DOKUMENTACE OBJEKTU... 6 A.3.1. STÁVAJÍCÍ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE OBJEKTU... 6 A.3.2. FOTODOKUMENTACE... 7 A.3.3. POZNÁMKY... 9 B. HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU A PODKLADŮ B.1. POPIS, ZÁVADY A ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH PARTIE KONSTRUKCÍ B.2. POPIS, ZÁVADY A ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH PARTIÍ SÍTÍ A TZB B.3. POPIS, ZÁVADY A ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH PARTIÍ DESIGNU OBJEKTU B.4. ZÁVADY DOKUMENTACE OBJEKTU C. STANOVENÍ PRIORITNÍCH CÍLŮ C.1. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁVADY C.2. GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ PRIORIT C.3. FOTODOKUMENTACE ZÁVAD C.4. KOMENTÁŘ K NEJDŮLEŽITĚJŠÍM ZÁVADÁM D. NÁVRH ÚDRŽBY OBJEKTU D.1. ENERGETICKÉ ÚSPORY D.1.1. ZATEPLENÍ D.1.2. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ POMĚRU ÚNÍKU TEPLA D.1.3. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY D.2. SANACE D.3. STATIKA OBJEKTU D.4. STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D.5. ELEKTROINSTALACE D.6. TZB D.7. OKOLÍ OBJEKTU D.8. DOTACE D.9. PRŮZKUMOVÉ, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE D.10. ODHADOVANÉ NÁKLADY NA NAVRŽENÁ OPATŘENÍ D.11. ODHAD NÁVRATNOSTI PO ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ KONSTRUKCÍ E. ZÁVĚR F. PŘÍLOHY G. PŘEHLED NAŠICH PRODUKTŮ SYSTÉMU ODBORNÉ ÚDRŽBY Strana 2/34

3 A. NÁLEZ A.1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Obecní úřad, č.p. 128 poloha: pozemek st. p. č. 141/1, katastrální území Roztoky u Křivoklátu místnosti: 1.PP - chodba - technická místnost 1.NP - zádveří - hala se schodištěm - místnost obecního úřadu - kancelář starosty - kuchyňka - předsíňka sociálního zázemí - sociální zázemí - skladovací prostor 2.NP - chodba - předsíň obřadní místnosti - předsíňka sociálního zázemí - sociální zázemí - obřadní místnost - zasedací místnost - skladovací prostor - balkon 3.NP - podkrovní prostor - skladovací prostor Kontakt Obec Roztoky u Křivoklátu Roztoky 128, Strana 3/34

4 A.2. ZÁKLADNÍ POPIS OBJEKTU A.2.1. SITUACE Dům obecního úřadu se nachází na pozemku st. p. č. 141/1, v katastrálním území Roztoky u Křivoklátu. V současné době je celoročně užíváno 1.NP pro potřeby obecního úřadu, 2.NP je užíváno pouze občasně pro svatby a zasedání zastupitelstva obce. Na pozemku náležícímu k objektu se dále nachází 2 dřevěné kůlny. Na pozemku před objektem (pozemek p. č. 58) se nachází veřejný parčík. K objektu je přístup po komunikacích nacházejících se po stranách pozemku, tady z východní a západní strany od objektu. Pozemek st. p. č. 141/1 je částečně oplocen. Do objektu se vstupuje ze severní strany. A.2.2. OBJEKT Objekt původně sloužil jako školní zařízení. Od výstavby do dnešní doby neproběhly žádné stavební úpravy objektu, kromě zazdění původního vstupu z jižní strany. Kompletní rekonstrukce objektu od jeho vzniku neproběhla. Do objektu jsou přivedeny inženýrské sítě. Strana 4/34

5 A.2.3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU A STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACI Stavba na pozemku st. p. č. 141/1 Počet podlaží PP/NP 1/3 Zastavěná plocha 163 m 2 Nemovitost je běžně užívána částečně Způsob ochrany nemovitosti rozsáhlé chráněné území Základy Svislé nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Střešní konstrukce Schodiště Komíny Příčky Okna a dveře Dlažby a podlahy Vnitřní omítky a obklady Střešní krytina Venkovní omítky a obklady Kanalizace Dešťová kanalizace Rozvod elektro Ústřední topení Rozvod vody Vybavení hygienických zařízení Balkon Betonové Cihelné zdivo ŽB strop nad 1.PP Dřevěné trámové Valbová střecha Vnitřní kamenné Venkovní podezdívané s kamennými stupni nevyvložkované Cihelné zdivo Dřevěná, špaletová U vnitřních komunikací dřevěná dvojitá Keramická dlažba, teraco, koberec, PVC a betonová mazanina Keramické obklady, štuková omítka Hliníkové střešní šablony Břízolit Napojena do jímky s přepadem do veřejné kanalizace Svody napojeny do veřejné dešťové kanalizace 230/400 V Centrální teplá i studená voda, zdrojem studna WC mísy, umyvadla Potřeba provést rekonstrukci skladby podlahy Strana 5/34

6 Pozemek Popis: st. p. č. 141/1, zastavěná plocha a nádvoří Plocha: 420 m 2 NAPOJENÍ NA SÍTĚ Elektro Kanalizace splašková Kanalizace dešťová Vodovod Plynovod Přístup po zpevněné komunikaci k objektu Ano / Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano A.3. DOKUMENTACE OBJEKTU A.3.1. STÁVAJÍCÍ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE OBJEKTU DOKUMENTACE OBJEKTU POPIS Výkresová dokumentace Revize a revizní zprávy Kolaudace Digitalizace dokumentace a podkladů k objetu Neexistuje Revize pravidelné, revizní zprávy archivovány Řádně zkolaudováno Neexistuje žádné digitální podklady k objektu Strana 6/34

7 A.3.2. FOTODOKUMENTACE JIHOZÁPADNÍ POHLED NA OBJEKT SEVEROVÝCHODNÍ POHLED NA OBJEKT PŮVODNÍ VCHOD DO OBJEKTU ZÁDVEŘÍ A HALA V 1.NP Strana 7/34

8 BALKON KUCHYŇKA V 1.NP VÝMĚNÍKOVÁ STANICE FOTODOKUMENTACE Pozn.: Pro přihlášení nutno zadat: přihlašovací jméno: rivera heslo: rivera2010 Strana 8/34

9 A.3.3. POZNÁMKY POZNÁMKY Změny Zateplení Bezbariérový přístup Parkovací plochy Topení Ostatní Dotace Ekologie V současné době žádné změny neprobíhají, v budoucnu nové přípojky vodovodu a kanalizace Není Není Nezpevněné, nedostatečné Předávací stanice v prostorách 1.PP Sociální zázemí ve 2.NP není funkční O dotace nebylo zatím žádáno Není řešena Strana 9/34

10 B. HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU A PODKLADŮ B.1. POPIS, ZÁVADY A ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH PARTIE KONSTRUKCÍ KONSTRUKCE Popis Problém? / Zajistí firma Milota / MAO? Řešení problémové partie Svislé nosné a kompletační konstrukce Zachovalé a funkční, místy vlhké 2 / ano Zamezení vzlínání vlhkosti Vodorovné konstrukce Zachovalé a funkční - / - Řešení problému průhybu viz. Statika Izolace proti vodě Absence 3 / ano Provedení návrhu opatření sanace vlhkých konstrukcí Zatékání V místě napojení balkonu a fasády objektu, střešní konstrukcí 3 / ano Nové provedení skladby balkonu včetně detailů napojení na objekt, Kontrola střešní konstrukce, nalezení míst zatékání, návrh opatření proti zatékání Tepelné izolace Nejsou 3 / ano Upřesnění námi dále uvedeného energetického návrhu Výplně otvorů Stávající nevyhovují tepelně-technickým požadavkům 3 / ano Potřeba vyměnit původní dřevěná špaletová okna za nová dřevěná, s nižším součinitelem prostupu tepla, to samé u vstupních dveří Konstrukce klempířské a zámečnické Odpovídají stáří, místy poškozené 2 / ano Potřeba rekonstrukce a následně pravidelné kontroly Komunikace vnitřní chodby Zachovalé 1 / ano Potřeba lokálních oprav, barevné řešení Komunikace vnější Není zajištěn bezbariérový přístup, nezpevněné komunikace a plochy v okolí objektu, venkovní schodiště popraskané a vlhké 3 / ano Provedení chodníku, zpevněných parkovacích ploch, rekonstrukce venkovního schodiště a návrh bezbariérového přístupu do objektu Strana 10/34

11 Střešní krytiny Odpovídají stáří 3 / ano Potřeba provést nové podbití krytiny, rekonstrukce střešní krytiny Komíny Nevyužívány 1 / ano Odstranění komínů ve 3.NP Balkon Podlaha ve špatném stavu 3 / ano Rekonstrukce skladby podlahy balkonu a řešení detailů jeho napojení na objekt obecního úřadu Fasáda Fasáda objektu je nezateplená, místy vlhká, na některých místech opadává omítka 2 / ano Odstranění vlhkosti z konstrukcí, odstranění odpadávající omítky, zateplení fasády Statika Průhyb dřevěných stropních konstrukcí při větším počtu osob 2 / ano Potřeba zjištění příčiny průhybu a návrh řešení B.2. POPIS, ZÁVADY A ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH PARTIÍ SÍTÍ A TZB VENKOVNÍ SÍTĚ + TZB Popis Problém? / Zajistí firma Milota / MAO? Řešení problémové partie Silnoproud a slaboproud Zachovalé a funkční 1 / ano Přeložení nezakrytého vedení do zdi Odvod dešťové vody Svedeny do šachet napojených na dešťovou kanalizaci 1 / ano Potřeba kontroly zda jsou šachty opravdu napojeny na dešťovou kanalizaci Vnitřní kanalizace Nefunkční sociální zázemí ve 2.NP 3 / ano Zjištění příčiny nefunkčnosti a návrh jejího řešení Vnější kanalizace Netěsná jímka odpadních vod 3 / ano Potřeba napojení objektu na veřejnou kanalizaci Vnitřní vodovod Nefunkční sociální zázemí ve 2.NP 3 / ano Zjištění příčiny nefunkčnosti a návrh jejího řešení Vnější vodovod Objekt napojen na vlastní studnu 1 / ano Napojení objektu na veřejný vodovod Strana 11/34

12 Otopná soustava Odpovídá stáří 1 / ano Doporučujeme provést výměnu a rozvody izolovat Otopná tělesa Zastaralá, ale funkční 1 / ano Doporučujeme provést výměnu za nová Osvětlení Původní, zastaralé 1 / ano Doporučujeme provést výměnu zastaralých svítidel za nová Zařizovací předměty Odpovídají stáří - / - Doporučujeme provést jejich postupnou výměnu Energetická hospodárnost Velké náklady na vytápění 3 / ano Energetický návrh Oplocení objektu Pozemek je částečně oplocen - / - Zabezpečení objektu Základní - / - Doporučujeme provést potřebné opravy stávajícího oplocení pozemku B.3. POPIS, ZÁVADY A ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH PARTIÍ DESIGNU OBJEKTU DESIGN Popis Problém? / Zajistí firma Milota / MAO? Řešení problémové partie Úprava povrchů Potřeba lokálních oprav 1 / ano Provedení oprav Podlahy Podlahové krytiny jsou především starší keramická dl., koberce, PVC, teraco a bet. mazanina 1 / ano Doporučujeme provést výměnu keramické dlažby, stávajícího PVC a koberců za nové Obklady Původní keramické obklady zachovalé 1 / ano Doporučujeme provést nové keramické obklady Nátěry Zastaralé 1 / ano Provedení nových nátěrů Malby Zastaralé 1 / ano Provedení nové výmalby objektu Strana 12/34

13 Design objektu Místy opadaná omítka 2 / ano Odstranění opadávající omítky Architektonické řešení interiéru Potřeba minimálních dispozičních úprav 1 / ano Návrh možného využití podkroví objektu, umístění archivu a návrh obnovy původního vstupu B.4. ZÁVADY DOKUMENTACE OBJEKTU DOKUMENTACE OBJEKTU Popis Problém? / Zajistí firma Milota / MAO? Řešení problémové partie Výkresová dokumentace, digitalizace dokumentace a podkladů k objektu Neexistuje ucelená dokumentace současného stavu v papírové ani digitální podobě 2 / ano Doporučujeme pořídit a digitalizovat dokumentaci současného stavu objektu Revize a revizní zprávy Bez problémů - / - Provádět pravidelné revize Strana 13/34

14 C. STANOVENÍ PRIORITNÍCH CÍLŮ C.1. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁVADY potřeba posouzení prohnutí stropních konstrukcí při zatížení větším počtem osob potřeba mykologického posouzení krovu a stropních konstrukcí v objektu provedení zaměření současného stavu objektu v rámci zpracování nového projektu potřeba případně zajistit statický návrh řešení průhybu stropních dřevěných konstrukcí zjištění stavu hydroizolace objektu, provedení dodatečné hydroizolace vytažené nad okolní terén návrh řešení odstranění vlhkosti v suterénních stěnách vysoké náklady na vytápění špatné tepelně izolační vlastnosti objektu stavební úpravy podkroví dle budoucího způsobu užívání oprava nefunkčního sociálního zázemí ve 2.NP provedení nového venkovního schodiště a zpřístupnění objektu z východní strany (původní vstup) rekonstrukce balkónu včetně provedení detailů napojení balkonu na objekt rekonstrukce omítek, podlah koncepce regulace tepla po provedení výměny stávajících otopných těles provedení napojení objektu na veřejné sítě kanalizace a vodovodu odstranění těles komínů ve 3.NP (podkroví) úprava okolních ploch objektu (parkovací a přístupové plochy) návrh bezbariérového přístupu Strana 14/34

15 C.2. GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ PRIORIT Strana 15/34

16 C.3. FOTODOKUMENTACE ZÁVAD KROV PŮVODNÍ FRANCOUZSKÉ OKNO VLHKÉ ZDIVO V 1.PP OPADÁVÁNÍ OMÍTKY VLIVEM VLHKOSTI KONSTRUKCE Strana 16/34

17 C.4. KOMENTÁŘ K NEJDŮLEŽITĚJŠÍM ZÁVADÁM PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Velmi nebezpečným může být průhyb dřevěných trámových stropů nad 1.NP. Navrhujeme provést posouzení velikosti průhybu a následně dle potřeby i statické zajištění. Dále navrhujeme provést mykologické posouzení krovu a následně dle potřeby i statické zajištění na základě výsledků mykologického posouzení. Dalším potenciálním nebezpečím je stávající prosakování jímky odpadních vod a následná vlhkost zdiva v 1.PP, dále vlhkost konstrukcí těsně nad terénem, a její případné vzlínání do konstrukcí nacházejících se výše. Dále doporučujeme provést rekonstrukci střešní konstrukce. Důležitým problémem objektu obecního domu jsou vysoké náklady na energie, ať již je to zapříčiněno nemožností regulace tepla nebo ztrátami tepla vlivem absence tepelné izolace. Doporučujeme v rámci zpracování projektové dokumentace nového stavu zpracovat dle současné legislativy průkaz energetické náročnosti budovy, kde budou upřesněny tloušťky tepelných izolantů. Ceny energií mají růstovou tendenci a ztráty se časem budou vlivem stárnutí materiálů zvyšovat, a proto je nutné tento problém řešit. Dále navrhujeme rekonstruovat balkon včetně zaměření se na detaily napojení balkonu na objekt Doporučujeme provést zprovoznění sociálního zázemí ve 2.NP a napojení objektu na veřejné sítě kanalizace a vodovodu. Navrhujeme obnovit druhý vchod do budovy z její východní strany. Tento vchod by bylo vhodné řešit jako bezbariérový. Vytápění objektu je řešeno pomocí centrálního vytápění, které je napojeno do předávací stanice umístěné v 1.PP. Pro zefektivnění vytápění doporučujeme provést návrh vytápění a jeho regulace v objektu. Provést úpravy dle tohoto návrhu a dále provést izolaci rozvodů tepla. Vzhledem k nevyužívání stávajících komínů a možnému využití podkroví objektu, doporučujeme provést jejich odstranění. Stejně tak doporučujeme provést odstranění drobných staveb nacházejících se na pozemku, který k Obecnímu domu náleží. Vzhledem k tomu, že je budova veřejná, navrhujeme upravit její okolí pro lepší přístup k ní. Například by se jednalo o provedení chodníků, vytvoření parkovacích ploch a bezbariérového přístupu. Strana 17/34

18 D. NÁVRH ÚDRŽBY OBJEKTU D.1. ENERGETICKÉ ÚSPORY Z orientačních předpokládaných skladeb konstrukcí byla vypočtena obálkovou metodou klasifikace budovy Obecního úřadu v Roztokách u Křivoklátu jako MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ (viz. příloha č. 10). Dle těchto parametrů byla spočtena potřeba tepla na vytápění budovy, výpočet je pouze orientační. Vzhledem k vysoké stávající potřebě tepla na vytápění jsme navrhli zateplení konstrukcí objektu a výměnu oken a dveří. Pomocí programu Teplo bylo vypočteno potřebné zateplení konstrukcí pro snížení klasifikace budovy po stavebních úpravách na VYHOVUJÍCÍ (příloha č. 11), i přes to, že některé konstrukce nesplňují požadovaný součinitel prostupu tepla. D.1.1. ZATEPLENÍ Vzhledem k absenci projektové dokumentace, a materiálových charakteristik skladeb konstrukcí, jsou skladby původních konstrukcí odhadnuty dle předpokladu vzhledem k období vzniku objektu. FASÁDA U obvodových stěn je navržena tepelná izolace z fasádního pěnového polystyrenu v tloušťce 120 mm (viz. příloha č. 7), u stěn v kontaktu se zeminou je uvažováno se zateplením pomocí extrudovaného polystyrenu v tl. 80 mm. V místě návaznosti zateplení na výplně otvorů je doporučeno zateplení pěnovým polystyrenem tl. 40 mm. STŘECHA, PODHLED Je navrženo zateplení střešní konstrukce a SDK podhledu nového půdního prostoru pomocí tepelné izolace z minerálních vláken v tloušťce 200 mm. Součinitel prostupu tepla těchto konstrukcí nevyhovuje požadovanému součiniteli prostupu tepla, ale i tak konstrukce vyhovuje z pohledu možného vzniku kondenzace. Zateplení menší tloušťkou izolace bylo zvoleno z prostorových důvodů. Výpočty viz. příloha č. 8. Další možností zateplení střešní konstrukce je provedení nadkrokevního systému zateplení, které je lepší z tepelně-technického hlediska. PODLAHA Doporučujeme provést odstranění stávající konstrukce podlahy po hydroizolační vrstvu (případně nosnou konstrukci). Na tuto vrstvu navrhujeme provést zateplení pomocí desek z EPS 100 Z v tloušťce 50 mm (příloha č. 9) a následné provedení cementového potěru tloušťky 50 mm. Toto řešení zateplení podlahy vychází z předpokladu skladby stávající podlahy (betonová deska tl. 100 mm, hydroizolace, betonová mazanina tl. 100 mm), v případě menší tloušťky betonové mazaniny si zateplení podlahy vyžádá stavební úpravy vnitřních a vnějších dveří. OTVOROVÉ VÝPLNĚ Otvorové výplně jsou zastaralé, nefunkční a plně nevyhovují tepelně-technickým požadavkům. Původní dřevěné výplně doporučujeme vyměnit za nové, dřevěné, se součinitelem prostupu tepla U = 1,2 W/m2K. Navržená střešní okna uvažujeme dřevěná, se součinitelem prostupu tepla U = 1,4 W/m2K. Strana 18/34

19 D.1.2. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ POMĚRU ÚNIKU TEPLA Strana 19/34

20 D.1.3. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Strana 20/34

21 D.2. SANACE PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Sanační práce na objektu se budou odvíjet dle minimální požadované životnosti sanačních úprav. Jedná se o vlhkost, která se nachází v některých konstrukcích 1.PP. Tato vlhkost je způsobena netěsností jímky odpadních vod, která se nachází v blízkosti objektu. Doporučujeme objekt napojit na veřejnou kanalizaci a provést sanaci vlhkého zdiva. Dále se jedná o nedostatečnou hydroizolaci objektu. Navrhujeme provést podřezání objektu s napojením hydroizolace, nebo odkopání okolní zeminy do hloubky stávající hydroizolace, nebo k patě zdiva, opatření obvodové konstrukce nopovou folií a provedení drenáže po obvodu objektu. Také lze použít i jiný způsob odvodu vlhkosti, například provětráváním podlahy. Dále doporučujeme dostatečně odvětrávat suterén objektu. D.3. STATIKA OBJEKTU Vzhledem k viditelnému průhybu stropních dřevěných konstrukcí při zatížení větším počtem osob, doporučujeme nejdříve nechat provést posouzení velikosti tohoto průhybu, který zhodnotí, zda je průhyb nebezpečný a je nutné tento problém staticky řešit. Dále doporučujeme nechat provést mykologický průzkum konstrukce krovu, včetně návrhu případných opatření. V případě potřeby konstrukce sanovat je dále vhodné provést statický návrh a dle jeho doporučení provést stavební úpravy. Především je důležité soustředit se na dřevěné stropní konstrukce a krov objektu. D.4. STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Především doporučujeme provést odstranění stávajících komínů ve 3.NP a následné stavební úpravy tohoto podlaží objektu, pro jeho budoucí způsob využití (schematický návrh viz. přílohy č. 3 až 6). Dále navrhujeme obnovit původní vchod do objektu z jeho východní části, který může sloužit jako bezbariérový. Doporučujeme také provést rekonstrukci střechy, venkovního schodiště a balkonu. Jako další krok navrhujeme provést rekonstrukci vnitřních prostor výměna povrchů podlah, obkladů, omítek a malby. D.5. ELEKTROINSTALACE Rozvody elektro jsou v objektu původní, vzhledem k vedení rozvodů v některých místech v interiéru, doporučujeme provést zabudování rozvodů do konstrukcí nebo provést rozvody nové. V případě budoucího využití podkroví doporučujeme provést zde v rámci stavebních úprav nové rozvody elektro. D.6. TZB Vzhledem k průsaku jímky odpadních vod, a následné vlhkosti zdiva v 1.PP, doporučujeme objekt napojit na veřejné sítě kanalizace a vodovodu. Dále doporučujeme provést koncepci výměny stávajících otopných těles za nová, včetně návrhu regulace otopné soustavy. D.7. OKOLÍ OBJEKTU Okolí kulturního domu plně nevyhovuje využívání objektu. Doporučujeme vybudovat zpevněnou parkovací plochu a chodníky, či jinak řešené zpevněné plochy, pro přístup k objektu. Tyto přístupy je vhodné řešit jako bezbariérové. D.8. DOTACE V průběhu července a října 2012 by podle odhadu Ministerstva životního prostředí mělo dojít k uvolňování finančních prostředků do programu Zelená úsporám. Tyto prostředky by měly být uvolněny ve prospěch veřejných budov, budou tedy podporovány také objekty obecních úřadů. V současné době bohužel nemáme k tomuto záměru bližší informace. Strana 21/34

22 D.9. PRŮZKUMOVÉ, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE a. Zaměření stávajícího stavu Vynesení půdorysů, řezů a pohledů v digitální podobě, zanesení materiálů konstrukcí Kč bez DPH b. Mykologické posouzení Provedení mykologického průzkumu a návrh opatření. Posouzení musí předcházet průzkum problému na místě Kč bez DPH c. Projektová dokumentace návrh stavebních úprav a změn včetně řešení interiéru společných prostor, zateplení objektu, demolice drobných staveb a návrh stavebních úprav zpevněných ploch v okolí objektu a oplocení pozemku objektu Návrh stavebních úprav vnitřních prostor objektu včetně půdní vestavby, odstranění komínových těles ve 3.NP, rekonstrukce zastřešení objektu, stavebních úprav venkovního schodiště, balkonu a návrh obnovy původního vstupu do objektu. Návrh úpravy rozvodů kanalizace, vodovodu, elektro a topení. Požární zpráva. Návrh zateplení fasády, střešní konstrukce objektu a podlahy. Návrh odstranění drobných staveb nacházejících se na pozemku náležícímu k objektu obecního domu. Návrh úprav chodníků, parkovací plochy na pozemku, oplocení a osvětlení pozemku a návrh odvodnění parkovací plochy. Dokumentace pro stavební povolení Kč bez DPH Prováděcí dokumentace Kč bez DPH Strana 22/34

23 D.10. ODHADOVANÉ NÁKLADY NA NAVRŽENÁ OPATŘENÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Pozn.: Ceny odhadovaných nákladů jsou vypočteny v tabulce uvedené v příloze č. 12. Odchylka skutečné budoucí ceny od odhadu může u konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technologické náročnosti realizace konkrétní stavby a podle standardu, případně nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka, se kterou je nutno kalkulovat, je %. Zde uvedené náklady jsou pouze hrubým odhadem, náklady budou upřesněny po zpracování jednotlivých dokumentací. U rekonstruovaných objektů je možné, že se při realizaci objeví nepředvídané více práce. a. Stavební úpravy objektu Provedení stavebních úprav objektu (úprava podkroví, odstranění komínů ve 3.NP, rekonstrukce zastřešení, úpravy venkovního schodiště, balkonu, obnova původního vstupu do objektu, řešení požárních úseků, nové rozvody elektro, sanace vlhkých konstrukcí, provedení nových rozvodů otopné soustavy, kanalizace a vodovodu) Kč bez DPH b. Zateplení konstrukcí objektu, výměna oken Provedení zateplení fasády, stropní konstrukce a podlahy. Výměna stávajících oken za dřevěná s hodnotou U = 1,2 W/m2K, výměna stávajících vstupních dveří za dřevěná s hodnotou U = 1,2 W/m2K Kč bez DPH c. Úpravy okolí objektu Provedení chodníků, parkovací plochy a její odvodnění Kč bez DPH Strana 23/34

24 D.11. ODHAD NÁVRATNOSTI PO ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ KONSTRUKCÍ Stávající stav Potřeba tepla na vytápění Přibližná cena za elektřinu 365 GJ/rok Kč/rok Návrh Potřeba tepla na vytápění Přibližná cena za elektřinu Úspora 139 GJ/rok Kč/rok Kč/rok Investice na zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí Zateplení konstrukcí + výměna výplní otvorů Kč Pozn.: Ceny jsou uvedené bez DPH Návratnost investice 18 let Při rekonstrukci objektu bez zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí objektu nedojde k žádné následné úspoře. Návratnost nákladů na zateplení objektu je přibližně 18 let, což není nijak krátká doba, úspora je ale patrná již první rok, kdy náklady na vytápění objektu klesnou o cca 60%. E. ZÁVĚR Na základě zpracované zprávy doporučujeme: Nechat zpracovat mykologické posouzení krovu, s návrhem opatření Nechat zpracovat statické posouzení dřevěných stropních konstrukcí, s návrhem opatření Provést odstranění komínových těles ve 3.NP Provést stavební úpravy objektu (vnitřní prostory, obnova původního vstupu, rekonstrukce venkovního schodiště a balkonu) Provést zateplení objektu dle energetické studie Vyměnit stávající elektroinstalaci v objektu Zpracovat návrh a provést instalaci nových otopných těles a regulaci otopné soustavy Provést stavební úpravy okolí objektu Strana 24/34

25 F. PŘÍLOHY PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 1. Fotografie umístění objektu Schéma provedených vrtů v okolí objektu 3. Schéma možné úpravy podkroví 4. Schematický severní pohled 5. Schematický východní pohled 6. Schematický jižní pohled 7. Návrh zateplení stěn objektu v programu Teplo 8. Návrh zateplení střech objektu v programu Teplo 9. Návrh zateplení podlah objektu v programu Teplo 10. Výpočet prostupu tepla obálkou budovy stávající stav 11. Výpočet prostupu tepla obálkou budovy návrh (celkové zateplení a výměna výplní otvorů) 12. Propočet odhadovaných nákladů Strana 25/34

26 1. Fotografie umístění objektu Schéma provedených vrtů v okolí objektu Strana 26/34

27 3. Schéma možné úpravy podkroví 4. Schematický severní pohled Strana 27/34

28 5. Schematický východní pohled 6. Schematický jižní pohled Strana 28/34

29 7. Návrh zateplení stěn objektu v programu Teplo Stěna mm Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Štuková omítka Jádrová omítka Zdivo CPP Břízolit Lep. stěrka EPS-F Lep. stěrka Ušlechtilá omí Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : 3.50 m2k/w Součinitel prostupu tepla konstrukce U : W/m2K Stěna mm Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Štuková omítka Jádrová omítka Zdivo CPP Břízolit Lep. stěrka EPS-F Lep. stěrka Ušlechtilá omí Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : 3.33 m2k/w Součinitel prostupu tepla konstrukce U : W/m2K 8. Návrh zateplení střech objektu v programu Teplo Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Sádrokarton Uzavřená vzduc Parozábrana Isover Orsik Strana 29/34

30 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 3.23 m2k/w W/m2K 9. Návrh zateplení podlah objektu v programu Teplo Podlaha k 1.PP Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Potěr cementov PE folie EPS 100 Z A 400 H Železobeton Jádrová omítka Štuková omítka Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : 1.46 m2k/w Součinitel prostupu tepla konstrukce U : W/m2K Podlaha k zemině Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Potěr cementov PE folie EPS 100 Z A 400 H Beton hutný Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : 1.42 m2k/w Součinitel prostupu tepla konstrukce U : W/m2K Strana 30/34

31 10. Výpočet prostupu tepla obálkou budovy stávající stav Konstrukce Celkem započitatelná plocha dřev. okenních výplní Celkem započitatelná plocha dřev. dveřních výplní Celkem započitatelná plocha ostatních výplní Celkem obvodové stěny po odečtení výplně otvorů Plocha A [m2] Referenční budova (stanovení požadavku) Součinitel prostupu tepla Redukční činitel U b [- [W/m2K] ] Měrná ztráta prostupem tepla Ht Plocha A [m2] Hodnocená budova Redukční Součinitel činitel prostupu tepla U b [W/m2K] [-] Měrná ztráta prostupem tepla Ht 67,5 1, ,25 67,5 3, ,55 4,48 1,7 1 7,62 4,48 6,5 1 29, , ,00 408,28 0, ,48 408,28 1, ,17 Strop 216,5 0,3 0,47 30,53 216,5 1,54 0,47 156,70 Podlaha k 1.PP 88,8 0,6 0,47 25,04 88,8 2,44 0,47 101,84 Podlaha na terénu 172,7 0,45 0,54 41,97 172,7 3,00 0,54 279,77 Celkem 958,26 328,88 958, ,15 Tepelné vazby vliv tepelných vazeb 6,58 vliv tepelných vazeb 27,48 Celková měrná ztráta prostupem tepla 335, ,64 požadovaná hodnota: 0,35 Průměrný součinitel 1,46 maximální hodnota: 0,53 prostupu tepla doporučená hodnota: 0,26 Nevyhovuje požadované hodnotě Klasifikační třída obálky budovy 4,18 Třída G - mimořádně nehospodárná Strana 31/34

32 11. Výpočet prostupu tepla obálkou budovy návrh (celkové zateplení a výměna výplní otvorů) Konstrukce Celkem započitatelná plocha dřev. okenních výplní Celkem započitatelná plocha dřev. dveřních výplní Celkem započitatelná plocha ostatních výplní Celkem obvodové stěny po odečtení výplně otvorů Plocha A [m2] Referenční budova (stanovení požadavku) Součinitel prostupu tepla Redukční činitel U b [- [W/m2K] ] Měrná ztráta prostupem tepla Ht Plocha A [m2] Hodnocená budova Redukční Součinitel činitel prostupu tepla U b [W/m2K] [-] Měrná ztráta prostupem tepla Ht 77,15 1, ,73 77,15 1,2 1 92,58 7,28 1,7 1 12,38 7,28 1,2 1 8, , ,00 479,86 0, ,96 479,86 0, ,19 Střecha 272,44 0, ,39 272,44 0, ,73 Podlaha k 1.PP 88,8 0,6 0,47 25,04 88,8 0,60 0,47 25,04 Podlaha na terénu 172,7 0,45 0,54 41,97 172,7 0,63 0,54 58,75 Celkem 1098,23 404, ,23 398,04 Tepelné vazby vliv tepelných vazeb 8,09 vliv tepelných vazeb 7,96 Celková měrná ztráta prostupem tepla 412,54 406,00 požadovaná hodnota: 0,38 Průměrný součinitel 0,37 maximální hodnota: 0,52 prostupu tepla doporučená hodnota: 0,28 Vyhovuje požadované hodnotě Klasifikační třída obálky budovy 0,98 Třída C - vyhovující Strana 32/34

33 12. Propočet odhadovaných nákladů AKCE POZNÁMKA cena/m.j. celkem Zateplení fasády objektu zateplení fasády - EPS 484,32 m2 zateplení EPS - F, tl. 120 mm 930 Kč Kč zateplení fasády - EPS 31,00 m2 zateplení EPS - F, tl. 40 mm 820 Kč Kč zateplení fasády - XPS 116,98 m2 zateplení XPS, tl. 80 mm Kč Kč doplňkové prvky fasádního systému 5% ceny fasády Kč lešení fasádní cena za měsíc použití, za každý další 556,81 m2 měsíc + 50 Kč/m2 185 Kč Kč hromosvody 25,00 m 450 Kč Kč Kč Výměna výplní otvorů výměna oken 1,3 * 1,9 16 ks dřevěné, čtyřdílné Kč Kč 3,3 * 1,9 1 ks dřevěné, osmidílné Kč Kč 3 * 1,9 1 ks dřevěné, osmidílné Kč Kč 1,3 * 2,3 1 ks dřevěné, francouzské, dvoukřídlé Kč Kč 0,6 * 1,9 4 ks dřevěné, dvoudílné Kč Kč 0,6 * 0,9 4 ks dřevěné, dvoukřídlé Kč Kč 0,8 * 1,2 2 ks dřevěné, jednodílné Kč Kč 0,8 * 1 2 ks dřevěné, jednodílné Kč Kč střešní okna 0,78 * 1,4 6 ks dřevěné Kč Kč vnitřní parapety lamino 39,00 m šířka do 300 mm 500 Kč Kč vnější parapety TiZn 39,00 m šířka do 300 mm 500 Kč Kč výměna vstupních dveří 1,6 * 2,8 1 ks dřevěné, dvoukřídlé, s nadsvětlíkem Kč Kč 1 * 2,8 1 ks dřevěné, jednokřídlé, s nadsvětlíkem Kč Kč Kč Zateplení střešní konstrukce tepelná izolace - minerální vlákna, tl. 200 mm 250,00 m2 250 Kč Kč parozábrana 250,00 m2 240 Kč Kč Sádrokartonový podhled 250,00 m2 včetně malby 650 Kč Kč Kč Zateplení podlah odstranění stávající konstrukce podlahy 200,00 m2 vč. likvidace 300 Kč Kč tepelná izolace 200,00 m2 EPS 100 Z, tl. 50 mm 130 Kč Kč PE folie 200,00 m2 30 Kč Kč cementový potěr 200,00 m2 tl. 50 mm 260 Kč Kč Kč Rekonstrukce zastřešení odstranění stávající krytiny 325,20 m2 krytina, podbití 100 Kč Kč bednění 7,89 m3 tl. 25 mm Kč Kč pojistná hydroizolace 315,50 m2 95 Kč Kč vláknocementové šablony 315,50 m2 70 Kč Kč okapové žlaby 87,80 m pozinkovaný plech + nátěr, Ø 150 mm 460 Kč Kč okapové svody 52,00 m pozinkovaný plech + nátěr, DN150 mm 340 Kč Kč hromosvody 41,30 m 450 Kč Kč Kč Stavební úpravy Bourání komínů v půdním prostoru 1,25 m3 vč.likvidace na skládce Kč Kč Probourání 2. vchodu do objektu 1,10 m Kč Kč Nové omítnutí vstupního schodiště 36,21 m2 vč. odstranění původní omítky a likvidace na skládce 400 Kč Kč Odstranění souvrství balkonu 12,80 m2 vč.likvidace na skládce 180 Kč Kč Nové souvrství balkonu 12,80 m2 hydroizolace, voděvzdorné lepidlo, dlažba Kč Kč Stavební úpravy - 1.NP a 2.NP viz. cenové ukazatele Kč Stavební úpravy - půdní prostor viz. cenové ukazatele Kč Kč Okolí objektu odstranění drobných staveb 153,00 m3 vč. odvozu a likvidace 180 Kč Kč chodníky 41,00 m2 zámková dlažba do pískového lože 600 Kč Kč příjezdová cesta, parkoviště 163,00 m2 zámková dlažba do pískového lože 600 Kč Kč odvodňovací žlab 11,00 m Kč Kč Kč Strana 33/34

34 STAVEBNÍ ÚPRAVY - 1.NP a 2.NP Obestavěný prostor Základní náklady na m3 nové stavby Procento rekonstruovaných objemových podílů včetně navýšení standardu Odhadované náklady na m3 rekonstrukce Odhadované náklady na rekonstrukci m Kč/m3 42,3 % Kč/m Kč STAVEBNÍ ÚPRAVY - půdní prostor Obestavěný prostor Základní náklady na m3 nové stavby Procento rekonstruovaných objemových podílů včetně navýšení standardu Odhadované náklady na m3 rekonstrukce Odhadované náklady na rekonstrukci 268 m Kč/m3 62,3 % Kč/m Kč G. PŘEHLED NAŠICH PRODUKTŮ SYSTÉMU ODBORNÉ ÚDRŽBY V současné době obsahuje systém odborné údržby následujících šest produktů: Zpráva o stavu objektu Digitalizace a pasportizace Stavební údržba Dokumentace online Podpora správy nemovitostí. Online data dokončené stavby Strana 34/34

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Mateřská Škola, Roztoky návrh odborné údržby objektu

Mateřská Škola, Roztoky návrh odborné údržby objektu Mateřská Škola, Roztoky návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993. MILOTA je dceřinou společností

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK Příklad - ODBORNÝ POSUDEK č. DD/ /2015 o provedení inspekce rodinného domu na adrese Xxxxxx č.p. xxx v Praze včetně jeho součástí a příslušenství Objednatel odborného posudku: xxxx xxxx xxxx Účel odborného

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Řešený prostor: zadavatel: Bytové družstvo Jiráskova 261 263, družstvo Obec: Lužec nad Vltavou Katastrální území: Lužec nad Vltavou

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI

WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI WWW.MILOTA.CZ KDO JSME A CO JE SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI? WWW.MILOTA.CZ MILOTA Kladno, spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která poskytuje

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 Bod pořadu jednání: 11. Název : Odůvodnění veřejné zakázky Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce Důvod předložení: Usnesení

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 35 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 24 kraj Liberecký kraj číslo parcely 83 číslo bloku číslo orientační

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy Obsah: 01 Technická zpráva 02 Půdorys 1.PP 03 Půdorys 1.NP 04 Půdorys 2.NP 05 Půdorys 3.NP 06 Půdorys 4.NP 07 Půdorys 5.NP 08 Půdorys střechy 09 Řez A - A 10 Pohledy na fasády 11 Výpis PSV - plastové výrobky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Účel užití haly. budovy pro společenské a kulturní účely. B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,-

Účel užití haly. budovy pro společenské a kulturní účely. B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,- Příloha č. 3 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny za m 3 obestavěného prostoru haly a její standardní a cena za m 2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru Typ Číslo SKP Kód CZ - CC Účel užití haly

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Projekt FR-TI3/085 Spolupráce: MPO a ČVUT Praha Přednášející: Ing. Miroslav MAŘÍK marik@heluz.cz 21.10.2013 Ing. Miroslav

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Přívrat 12 616 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. Přívrat 12 616 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4414-34/14 o obvyklé ceně nemovitosti - objektu č.p.380 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.st567 v obci Vizovice, k.ú.vizovice. Objednavatel posudku: Účel posudku: Oceňovací

Více

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 97 název ulice Jindřicha z Lipé okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 55 kraj Liberecký kraj číslo parcely 7 číslo bloku číslo orientační

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 14. Název : Veřejná zakázka Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce informace o změně lhůty pro podání

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW POPIS STVBY VÝONŮ - TW Schematický přehled dodávek DODÁV MONTÁŽ stupně výstavby D T E Projektová dokumentace pro ohlášení/povolení stavby Průkaz energetické náročnosti budovy Doprava v rámci celé ČR, montáž,

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Profilové okruhy Název: Poruchy staveb Autor: Ing. Jiří Rieger Datum, třída: ; ICT/9/3/6, 21.3.2012, 4.B Stručná

Více

Stavebník. Pozemek. Stavební záměr. Hrubá stavba. Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku:

Stavebník. Pozemek. Stavební záměr. Hrubá stavba. Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Stavebník Jméno: Příjmení: Titul: Obec: Ulice: Číslo orientační: PSČ: Telefon: Mobil: Pozemek Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku: Obec: PSČ: Ulice: Číslo popisné: Číslo

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích

Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích Interiér: 1. Obložení stěn z dřevěných palubek upravit tak, aby za ním mohl proudit vzduch. Toto je proveditelné tímto způsobem: Obložení stěn

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3975-98/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 926m 2 včetně stavby bydlení čp.142, jež je součástí pozemku p.č.st.96, vše v obci a k.ú.choustníkovo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 912, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp.370, POZEMKOVÉ PARCELYU Č. 364/1, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC LANŠKROUN,

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0001081/16/E 0007597/16/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ KŮLNA - Modulární dřevostavba KŮLNA je nový stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje využívat KŮLNU

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti

Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti stanovení ceny obvyklé pozemku parc.č st. 513 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kudlovice, obec Kudlovice, jehož součástí je stavba č.p. 379 rodinný dům a pozemku parc

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

Znalecký posudek č. 859/12

Znalecký posudek č. 859/12 Znalecký posudek č. 859/12 O ceně nemovitostí - zjištění ceny obvyklé - rodinného domu č. p. 24 včetně příslušenství, budovy (zemědělské stavby) a pozemků parc. č. 14/3 - zastavěná plocha, parc. č. 14/4

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 04/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Soupis výkonů ozn. přílohy B VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9918-69/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 130/2 se stavbou Kolešovice č.p. 252 a pozemku parc.č. 124, s příslušenstvím, vše v k.ú. a obci Kolešovice, okres Rakovník,

Více