VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: Stavba: 90030x 013/11-P

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P"

Transkript

1 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Město Hostinné DiK Janák, s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: M ,00 Kč Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka Vypracoval nabídku: Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

2 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 2 0 Všeobecné konstrukce a práce Z POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 821,600 uložení zeminy a ornice ZEMINA: celková kubatura:536,4=536,400 [A] ORNICE: celková kubatura:7=7,000 [B] ZEMINA: celková kubatura:265,7=265,700 [C] ORNICE: celková kubatura:12,5=12,500 [D] Celkem: A+B+C+D=821,600 [E] Z POPLATKY ZA SKLÁDKU T 877,300 uložení sutí PŮVODNÍ-celková hmotnost:872,9=872,900 [A] ZMĚNA-celková hmotnost:4,4=4,400 [B] Celkem: A+B=877,300 [C] Z STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ SLOUPŮ NN KČ 3,000 celkový počet:3=3,000 [A] Z STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STÁV. OPLOCENÍ KČ 1,000 1=1,000 [A] POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ 1,000 dopravní značení DIO

3 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: a STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ SLOUPKŮ A PODEZDÍVEK OPLOCENÍ KČ 1,000 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 Zemní práce Z ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM M2 75,000 NA KÚ3: celková plocha:55=55,000 [A] celková plocha:20=20,000 [B] Celkem: A+B=75,000 [C] ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY: celková plocha x tloušťka:97*0,2=19,400 [A] ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM STÁVAJÍCÍ VOZOVKA: celková plocha x tloušťka:1434*0,3=430,200 [A] Z ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM STÁVAJÍCÍ BET. PLOCHY: celková plocha x tloušťka:4*0,2=0,800 [A] M3 19,400 M3 430,200 M3 1,400 STÁVAJÍCÍ VJEZD: celková plocha x tloušťka:3*0,2=0,600 [B]

4 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 4 Celkem: A+B=1,400 [C] ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM STÁVAJÍCÍ VJEZD: celková plocha x tloušťka:4*0,2=0,800 [A] ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 12KM STÁVAJÍCÍ VSTUP: celková plocha x tloušťka:1*0,2=0,200 [A] M3 0,800 M3 0, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 0,280 V PLOCHÁCH OŽK: celková plocha x tloušťka:7*0,04=0,280 [A] Z SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3 48,750 pro zpětné použití PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ: celková plocha pro zpětné x tloušťka:( )*0,1=35,500 [A] PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ: tl. 100 mm-celková plocha x tloušťka:-19*0,1=-1,900 [B] tl. 150 mm-celková plocha x tloušťka:(96+5)*0,15=15,150 [C] Celkem: A+B+C=48,750 [D] Z SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM M3 19,550 s odvozem na skládku (celková plocha sejmutí x tloušťka sejmutí) - kubatura pro zpětné použití:(425*0,1) - 35,5=7,000 [A]

5 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 5 (celková plocha x tloušťka sejmutí) - kubatura pro zpětné použití:(172*0,15)-((96+5)*0,15-(19*0,1))=12,550 [B] Celkem: A+B=19,550 [C] Z ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 3, ODVOZ DO 3KM pro zpětné použití M3 82,680 celková kubatura pro zpětné použití x % tř. těž..200,7*0,4=80,280 [A] celková kubatura pro zpětné použití x % tř. těž..6*0,4=2,400 [B] Celkem: A+B=82,680 [C] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 3, ODVOZ DO 12KM s odvozem na skládku M3 135,320 PRO VOZOVKU: (celková kubatura - kubatura pro zpětné použití) x % tř. těž.:(434,6-200,7)*0,4=93,560 [A] PRO ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ-předpoklad 20 % z plochy vozovky: plocha x tloušťka x % tř. těž.:348*0,3*0,4=41,760 [B] Celkem: A+B=135,320 [C] Z ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 4, ODVOZ DO 3KM celková kubatura pro zpětné použití x % tř. těž..200,7*0,6=120,420 [A] M3 124,020 celková kubatura pro zpětné použití x % tř. těž..6*0,6=3,600 [B]

6 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 6 Celkem: A+B=124,020 [C] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 4, ODVOZ DO 12KM s odvozem na skládku M3 202,980 PRO VOZOVKU: (celková kubatura - kubatura pro zpětné použití) x % tř. těž.:(434,6-200,7)*0,6=140,340 [A] PRO ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ-předpoklad 20 % z plochy vozovky: plocha x tloušťka x % tř. těž.:348*0,3*0,6=62,640 [B] Celkem: A+B=202,980 [C] Z VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1-2, ODVOZ DO 3KM M3 48,750 natěžení a dovoz ornice pro zpětné ohumusování celková plocha ohumusování x tloušťka:( )*0,1=35,500 [A] tl. 100 mm-celková plocha ohumusování x tloušťka:-19*0,1=-1,900 [B] tl. 150 mm-celková plocha ohumusování x tloušťka:(96+5)*0,15=15,150 [C] Celkem: A+B+C=48,750 [D] Z VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 3, ODVOZ DO 3KM M3 206,700 natěžení a dovoz zeminy pro zpětné použití celková kubatura:200,7=200,700 [A] celková kubatura:6=6,000 [B] Celkem: A+B=206,700 [C]

7 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 12KM M3 2,720 PRO ULIČNÍ VPUSTI: celkový počet x prům. kubatura/ks x % tř. těž.:2*1,6*0,4=1,280 [A] PRO ODTOKOVÉ VPUSTI ŽLABŮ: počet x prům. kubatura/ks x % tř. těž.:4*0,9*0,4=1,440 [B] Celkem: A+B=2,720 [C] HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 4, ODVOZ DO 12KM M3 4,080 PRO ULIČNÍ VPUSTI: celkový počet x prům. kubatura/ks x % tř. těž.:2*1,6*0,6=1,920 [A] PRO ODTOKOVÉ VPUSTI ŽLABŮ: počet x prům. kubatura/ks x % tř. těž.:4*0,9*0,6=2,160 [B] Celkem: A+B=4,080 [C] Z HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 12KM M3 187,592 PRO PŘÍPOJKY VPUSTÍ: celková kubatura x % tř. těž.:33,4*0,4=13,360 [A] PRO CHRÁNIČKY KABELŮ: š. 0,5 m-délka x plocha v řezu x % tř. těž.:103*1,16*0,4=47,792 [B] š. 0,7 m-délka x plocha v řezu x % tř. těž.:20,5*1,32*0,4=10,824 [C] PRO CHRÁNIČKY PLYNOVODU: celková délka x prům. plocha v řezu x % tř. těž.:18*0,56*0,4=4,032 [D] PRO PALISÁDY: celková kubatura x % tř. těž.:1,25*0,4=0,500 [E] PRO ARMOVANÉ ZEMNÍ TĚLESO: celková délka x prům. plocha v řezu x % tř. těž.:67*1,13*0,4=30,284 [F] PRO ZÁRUBNÍ ZDI:

8 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 8 celková kubatura x % tř. těž.:196*0,4=78,400 [G] PRO CHRÁNIČKY PLYNOVODU: celková délka x prům. plocha v řezu x% tř. těž.:7,5*0,8*0,4=2,400 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=187,592 [I] HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4, ODVOZ DO 12KM M3 281,388 PRO PŘÍPOJKY VPUSTÍ: celková kubatura x % tř. těž.:33,4*0,6=20,040 [A] PRO CHRÁNIČKY KABELŮ: š. 0,5 m-délka x plocha v řezu x % tř. těž.:103*1,16*0,6=71,688 [B] š. 0,7 m-délka x plocha v řezu x % tř. těž.:20,5*1,32*0,6=16,236 [C] PRO CHRÁNIČKY PLYNOVODU: celková délka x prům. plocha v řezu x % tř. těž.:18*0,56*0,6=6,048 [D] PRO PALISÁDY: celková kubatura x % tř. těž.:1,25*0,6=0,750 [E] PRO ARMOVANÉ ZEMNÍ TĚLESO: celková délka x prům. plocha v řezu x % tř. těž.:67*1,13*0,6=45,426 [F] PRO ZÁRUBNÍ ZDI: celková kubatura x % tř. těž.:196*0,6=117,600 [G] PRO CHRÁNIČKY PLYNOVODU: celková délka x prům. plocha v řezu x% tř. těž.:7,5*0,8*0,6=3,600 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=281,388 [I] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 2,100 celková kubatura:2,1=2,100 [A] ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 47,500 KOLEM VOZOVKY, ZA OBRUBAMI: celková kubatura:47,5=47,500 [A]

9 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: Z ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 157,135 ZÁSYP VPUSTÍ: celkový počet x prům. kubatura/ks:2*1,2=2,400 [A] ZÁSYP PŘÍPOJEK VPUSTÍ: celková kubatura:23,6=23,600 [B] ZÁSYP CHRÁNIČEK PRO KABELY: š. 0,5 m-délka x plocha v řezu:103*0,92=94,760 [C] š. 0,7 m-délka x plocha v řezu:20,5*0,99=20,295 [D] ZÁSYP CHRÁNIČEK PRO PLYNOVOD: celková délka x plocha v řezu:18*0,56=10,080 [E] ZÁSYP CHRÁNIČEK PRO PLYNOVOD: celková délka x plocha v řezu:7,5*0,8=6,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=157,135 [G] Z ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 M ,000 VOZOVKA MK-REKONSTRUKCE: celková plocha:1740=1 740,000 [A] VJEZDY-BET. DLAŽBA: celková plocha:23=23,000 [B] CHODNÍKY-BET. DLAŽBA: celková plocha:10=10,000 [C] ŠD PLOCHY-VJEZDY, DOSYPÁNÍ: celková plocha:75=75,000 [D] ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ-předpoklad 20% z plochy vozovky: celková plocha:348=348,000 [E] VJEZDY-BET. DLAŽBA:

10 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 10 celková plocha:-2=-2,000 [F] CHODNÍKY-BET. DLAŽBA: celková plocha:-1=-1,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 193,000 [H] Z ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 437,000 V PLOCHÁCH ZATRÁVNĚNÍ: v rovině-celková plocha:201=201,000 [A] ve svahu-celková plocha:154=154,000 [B] V PLOCHÁCH ZATRÁVNĚNÍ: tl. 100 mm-ve svahu-celková plocha:-19=-19,000 [C] tl. 150 mm-v rovině-celková plocha:96=96,000 [D] -ve svahu-celková plocha:5=5,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=437,000 [F] Z ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 135,000 celková plocha:154=154,000 [A] celková plocha:-19=-19,000 [B] Celkem: A+B=135,000 [C] Z ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 5,000 celková plocha:5=5,000 [A] ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 201,000 celková plocha:201=201,000 [A]

11 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: Z ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 96,000 celková plocha:96=96,000 [A] Z ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 437,000 v rovině-celková plocha:201=201,000 [A] ve svahu-celková plocha:154=154,000 [B] v rovině-celková plocha:96=96,000 [C] ve svahu-celková plocha:5-19=-14,000 [D] Celkem: A+B+C+D=437,000 [E] 1 Zemní práce 2 Základy Z TRATIVODY KOMPLETNÍ Z TRUB PLASTICKÝCH DN 100MM, RÝHA TŘ.3-4 celková délka:25=25,000 [A] M 113,500 PODÉL ARMOVANÉHO ZEMNÍHO TĚLESA: celková délka:21=21,000 [B] ZA RUBEM ZÁRUBNÍCH ZDÍ: celková délka:67,5=67,500 [C] Celkem: A+B+C=113,500 [D] a DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOKOMPOZITU M2 18,500 pro odvodnění lože dlažby

12 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 12 PODÉL OBRUB VJEZDŮ: délka x rozvinutá šířka:37*0,5=18,500 [A] Z SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 180,110 ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ-předpoklad 20% z plochy vozovky: plocha (předpoklad) x tloušťka:348*0,3=104,400 [A] ZÁSYP ARMOVANÉHO TĚLESA: celková délka x prům. plocha v řezu:67*1,13=75,710 [B] Celkem: A+B=180,110 [C] Z POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 28,000 POD ZÁRUBNÍ ZDI: celková kubatura:28=28,000 [A] Z ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2 133,000 filtrační netkaná geotextilie KOLEM ZÁRUBNÍCH ZDÍ: celková plocha:133=133,000 [A] x Z ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽÍ M2 268,000 jednoosá geomřížtensar 40RE ARMOVANÉ ZEMNÍ TĚLESO: délka x rozvinutá šířka:67*(2+2)=268,000 [A] 2 Základy 3 Svislé konstrukce

13 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: ZÍDKY OPĚRNÉ Z DÍLCŮ Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU M3 0,576 betonové palisády, prvky o rozměrech 120 x 180 x 1000 mm PALISÁDA u č.p. 507: délka x šířka x výška:1,5*0,18*1=0,270 [A] PALISÁDA u č.p. 486: délka x šířka x výška:1,7*0,18*1=0,306 [B] Celkem: A+B=0,576 [C] Z ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE ZÁRUBNÍ ZEĎ: celková kubatura:46,7=46,700 [A] M3 46, TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH M 144,000 chránička TK-2 CHRÁNIČKY CH2.1, CH21.1, CH3.1-CH3.12: celková délka:144=144,000 [A] 3 Svislé konstrukce 4 Vodorovné konstrukce PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 11,525 POD CHRÁNIČKY: š. 0,5 m-délka x plocha v řezu:103*0,09=9,270 [A] š. 0,7 m-délka x plocha v řezu:20,5*0,11=2,255 [B] Celkem: A+B=11,525 [C] Z PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 5,293 POD PŘÍPOJKY VPUSTÍ A ODV. ŽLABŮ:

14 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 14 DN 150-délka x plocha v řezu:7,3*0,13=0,949 [A] DN 200-délka x plocha v řezu:19,4*0,17=3,298 [B] PRO PALISÁDY: PALISÁDA u č.p. 507: celková kubatura:0,45=0,450 [C] PALISÁDA u č.p. 486: celková kubatura:0,5=0,500 [D] POD VEGETAČNÍ TVÁRNICE-OPEVNĚNÍ SVAHU: délka opevnění x šířka x tloušťka lože:54,6*0,8*0,1=4,368 [E] POD VEGETAČNÍ TVÁRNICE-OPEVNĚNÍ SVAHU: délka opevnění x šířka x tloušťka lože:-53,4*0,8*0,1=-4,272 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=5,293 [G] PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 5,700 LOŽE PRO ODVODŇOVACÍ ŽLABY: celkové délky x plocha v řezu:( ,5)*0,2=2,500 [A] LOŽE PRO ODTOKOVÉ VPUSTI ODV. ŽLABŮ: počet vpustí x prům. kubatura/ks:4*0,8=3,200 [B] Celkem: A+B=5,700 [C] Z VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 78,400 ZA RUBEM ZÁRUBNÍCH ZDÍ: celková kubatura:78,4=78,400 [A] Z ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1,220 KOLEM SLOUPU NN: celková kubatura:0,5=0,500 [A]

15 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 15 OBNOVA KAMENNÉ ROVNANINY: celková kubatura:0,72=0,720 [B] Celkem: A+B=1,220 [C] DLAŽBY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 0,200 U PALISÁDY u č.p. 507: celková plocha x tloušťka:0,3*0,1=0,030 [A] OBNOVA OKAPOVÉHO CHODNÍKČKU u č.p. 475: celková plocha x tloušťka:1,7*0,1=0,170 [B] Celkem: A+B=0,200 [C] Z DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 0,960 VEGETAČNÍ TVÁRNICE-OPEVNĚNÍ SVAHU: délka opevnění x šířka:54,6*0,8=43,680 [A] VEGETAČNÍ TVÁRNICE-OPEVNĚNÍ SVAHU: délka opevnění x šířka:-53,4*0,8=-42,720 [B] Celkem: A+B=0,960 [C] 4 Vodorovné konstrukce 5 Komunikace Z VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM směs stmelená cementem SC 0/32, C3/4 VJEZDY-BET. DLAŽBA: M2 21,000

16 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 16 celková plocha:23=23,000 [A] VJEZDY-BET. DLAŽBA: celková plocha:-2=-2,000 [B] Celkem: A+B=21,000 [C] a VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM směs stmelená cementem SC 0/32, C3/4, tl. 180 mm M ,000 VOZOVKA MK-REKONSTRUKCE: celková plocha:1319=1 319,000 [A] Z VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 24,800 ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ MEZI OBRUBOU A ZÁRUBNÍ ZDÍ: celková kubatura:24,8=24,800 [A] Z VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 9,000 CHODNÍKY-BET. DLAŽBA: celková plocha:10=10,000 [A] CHODNÍKY-BET. DLAŽBA: celková plocha:-1=-1,000 [B] Celkem: A+B=9,000 [C] Z VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 30,000 VJEZDY-BET. DLAŽBA: celková plocha:23=23,000 [A] CHODNÍKY-BET. DLAŽBA:

17 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 17 celková plocha:10=10,000 [B] VJEZDY-BET. DLAŽBA: celková plocha:-2=-2,000 [C] CHODNÍKY-BET. DLAŽBA: celková plocha:-1=-1,000 [D] Celkem: A+B+C+D=30,000 [E] Z VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M ,000 VOZOVKA MK-REKONSTRUKCE: celková plocha:1740=1 740,000 [A] ŠD PLOCHY-VJEZDY, DOSYPÁNÍ: celková plocha:75=75,000 [B] VOZOVKA MK-REKONSTRUKCE-prodloužení spodní vrstvy k zárubní zdi: celková plocha:87=87,000 [C] ŠD PLOCHY-VJEZDY, DOSYPÁNÍ: celková plocha:6-3=3,000 [D] Celkem: A+B+C+D=1 905,000 [E] ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 137,000 celková plocha:137=137,000 [A] INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M ,280 VOZOVKA MK-REKONSTRUKCE: celková plocha x %:1264*1,02=1 289,280 [A] SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M ,000 0,3 kg/m2 VOZOVKA MK-REKONSTRUKCE:

18 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 18 celková plocha:1264=1 264,000 [A] SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 7,000 0,7 kg/m2 VOZOVKA MK-OŽK: celková plocha:7=7,000 [A] ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM M ,000 ACO 11 + (ABS I) VOZOVKA MK-REKONSTRUKCE: celková plocha:1264=1 264,000 [A] VOZOVKA MK-OŽK: celková plocha:7=7,000 [B] Celkem: A+B=1 271,000 [C] OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.I TL. 100MM M ,280 ACP 16 + (OKS I) tl. 80 mm VOZOVKA MK-REKONSTRUKCE: celková plocha x %:1264*1,02=1 289,280 [A] VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 174,000 trojosá výztužná geomříž TENSAR Triax TX 170 ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ-předpoklad 1/2 plochy zlepšení podloží: plocha x %:348*0,5=174,000 [A] Z KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM CHODNÍKY-BET. DLAŽBA: celková plocha:10=10,000 [A] M2 9,000

19 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 19 CHODNÍKY-BET. DLAŽBA: celková plocha:-1=-1,000 [B] Celkem: A+B=9,000 [C] Z KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM VJEZDY-BET. DLAŽBA: celková plocha - plocha stáv. dlaždic k použití (vymývaná dlažba):23-2=21,000 [A] M2 19,000 VJEZDY-BET. DLAŽBA: celková plocha:-2=-2,000 [B] Celkem: A+B=19,000 [C] PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 3,000 STÁV. VJEZD-VYMÝVANÁ BET. DLAŽBA: celková plocha:2=2,000 [A] PODÉL PALISÁDY-STÁV. BET.DLAŽBA: celková plocha:1=1,000 [B] Celkem: A+B=3,000 [C] Z PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2 5,000 PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. CHODNÍKU: celková plocha:5=5,000 [A] VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 32,000 celková délka:32=32,000 [A] 5 Komunikace

20 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 20 7 Přidružená stavební výroba Z IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z NOPOVÉ FÓLIE včetně ukončující lišty M2 87,100 V MÍSTĚ STYKU PODEZDÍVEK OPLOCENÍ S ARMOVANÝM ZEMNÍM TĚLESEM: délka x rozvinutá šířka:67*1,3=87,100 [A] 7 Přidružená stavební výroba 8 Potrubí POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 7,300 PŘÍPOJKY VPUSTÍ: celková délka:7,3=7,300 [A] POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M 19,400 PŘÍPOJKY ODV. ŽLABŮ: celková délka:19,4=19,400 [A] Z CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN DO 150MM M 25,500 DN 110 mm OCHRÁNĚNÍ PLYNOVODU: celková délka:18=18,000 [A] OCHRÁNĚNÍ PLYNOVODU: celková délka:3,5+4=7,500 [B] Celkem: A+B=25,500 [C] VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000

21 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 21 se zápachovou uzávěrkou ULIČNÍ VPUSTI UV 2.1 a UV 3.1: celkový počet:2=2,000 [A] VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 2,000 STÁV. VPUSTI: celkový počet:2=2,000 [A] VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 9,000 STÁV. VODOVODNÍ ŠOUPATA: celkový počet:9=9,000 [A] a OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3 13,995 KOLEM CHRÁNIČEK: š. 0,5 m-délka x plocha v řezu:103*0,11=11,330 [A] š. 0,7 m-délka x plocha v řezu:20,5*0,13=2,665 [B] Celkem: A+B=13,995 [C] OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 4,587 KOLEM PŘÍPOJEK VPUSTÍ A ODV. ŽLABŮ: DN 150-délka x plocha v řezu:7,3*0,15=1,095 [A] DN 200-délka x plocha v řezu:19,4*0,18=3,492 [B] Celkem: A+B=4,587 [C] 8 Potrubí 9 Ostatní konstrukce a práce OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM M 4,000 celková délka:4=4,000 [A] Z CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 59,000 šířka 60 mm

22 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 22 celková délka:62=62,000 [A] celková délka:-3=-3,000 [B] Celkem: A+B=59,000 [C] SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 342,000 celková délka:342=342,000 [A] OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 682,000 PŘÍDLAŽBA 2 x K10: délka x počet řad:341*2=682,000 [A] ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 17,000 celková délka:17=17,000 [A] ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 38,000 celková délka:38=38,000 [A] a ŽLAB Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ A ODTOKOVÉ VPUSTI OŽ 3.1, OŽ délka žlabu 3,0 m + 0,5 m odtoková vpust, litinové rošty D400, odtoková vpust se 2 mezikusy b ŽLAB Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ A ODTOKOVÉ VPUSTI OŽ délka žlabu 4,0 m + 0,5 m odtoková vpust, litinové rošty D400, odtoková vpust se 2 mezikusy c ŽLAB Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ A ODTOKOVÉ VPUSTI OŽ délka žlabu 2,5 m + 0,5 m odtoková vpust, litinové rošty D400, odtoková vpust se 2 mezikusy ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM s vyspárováním MC M25 KPL 2,000 KPL 1,000 KPL 1,000 M2 39,000

23 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 23 ZPEVNĚNÁ KRAJNICE: celková plocha:39=39,000 [A] Z BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM M3 1,020 STÁV. KAMENNÁ PODEZDÍVKA OPLOCENÍ: celková kubatura:0,3=0,300 [A] OBNOVA KAMENNÉ ROVNANINY-vybourání: celková kubatura:0,72=0,720 [B] Celkem: A+B=1,020 [C] Z BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 0,200 STÁV. BET. ZÁKLAD PODEZDÍVEK: celková kubatura:0,2=0,200 [A] Z ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M 27,000 celková délka:27=27,000 [A] Z ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 40,000 celková délka:40=40,000 [A] Z ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M 7,000 celková délka:7=7,000 [A] VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,000 STÁVAJÍCÍ VPUSTI: celkový počet:3=3,000 [A] 9 Ostatní konstrukce a práce

24 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 24 Celkem:

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 101 Úpravy komunikace 101 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Středočeský kraj APIS s.r.o. Praha Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných

Více

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013 ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 2 073 141,76 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 2 073 141,76 435 359,77 2 508 501,53 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník ASPE 8 Firma: Firma Strana: 3.6..7 Datum: 30.0.202 Čas: 0:49:4 SOUPIS PRACÍ REZ_0/202 SO 0 SO 0 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Obec Husinec S-Engineering s.r.o. Firma Základní cena:

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA Kácení

Více

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Úvodní ustanovení Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Zatřídění objektu dle 2 vyhlášky 230/2012: 832 Hráze a objekty na tocích, 832.12.3.3

Více

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ AKCE : PARKOVACÍ PLOCHY ZA BUDOVOU Č.P.801 V HEŘM. MĚSTCI A NAPOJENÍ VJEZDU NA PŘILEHLOU KOMUNIKACI Stavební objekt Základní cena DPH 21% Celková cena SO 101 KOMUNIKACE,00,-,00,-

Více

Výkaz výměr SO 101. Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!!

Výkaz výměr SO 101. Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!! 1 Výkaz výměr SO 101 Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!! 1) Frézování živič. zpevnění, tl. 5-9cm: planimetricky 2.560,0 m 2 2) Bourání živič. zpevnění, tl. 10cm:

Více

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA

Více

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

Aktualizace OTSKP-SPK 2015

Aktualizace OTSKP-SPK 2015 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012 stavby Datum: 14.12.2012 Stavba : 200000505 Revitalizace bývalého autoparku Pacov Objednatel : Město Pacov IČO : 00248789 Náměstí Svobody 320 DIČ : CZ00248789 39518 Pacov Zhotovitel : HORA s.r.o. IČO :

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C.

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Pořadové položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka akce: Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice Letenské sady investor: Městská část Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000 Praha

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Bělohorská Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 19.12.2013.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Bělohorská Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 19.12.2013. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 19.12.2013 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0 1 113100001 Odstranění krytu okolo tramvajových

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 SO 100 - Zpevněné plochy - MasaryJKSO Objekt SKP 01 SO 100 - Zpevněné plochy Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 TDM011 Jilemnice - rekonstrukce Masarykova náměstí Náklady

Více

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje C.2. Technická zpráva C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Označení stavby Název : Místo stavby : Valtice Katastrální území : Valtice Kraj : Jihomoravský Druh: : novostavba Stupeň dokumentace

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 236. Hradec Králové oprava chodníku na Dukelské třídě. Objekt: 0. Všeobecné a předběžné položky

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 236. Hradec Králové oprava chodníku na Dukelské třídě. Objekt: 0. Všeobecné a předběžné položky ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: M2 28, Vypracoval zadání:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14 ASPE 9 Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Městský úřad Jablonec nad Nisou GEVOS, ing. Milan Ulbrych - projektová kancelář Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky:

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

KRYCÍ LIST. Název stavby Okružní křižovatka Roháče z Dubé - Českokamenická Místo Česká Lípa Příloha č. 1 k Dodatku č.

KRYCÍ LIST. Název stavby Okružní křižovatka Roháče z Dubé - Českokamenická Místo Česká Lípa Příloha č. 1 k Dodatku č. KRYCÍ LIST Název stavby Okružní křižovatka Roháče z Dubé - Českokamenická Místo Česká Lípa Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 SoD - MÉNĚPRÁCE SO 101 - Okružní křižovatka SO 102 - Napojení stávajících komunikací

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET. Cena - celkem: 767 861,45 DPH: 153 572,29 Cena s daní: 921 433,75

NABÍDKOVÝ ROZPOČET. Cena - celkem: 767 861,45 DPH: 153 572,29 Cena s daní: 921 433,75 Firma: ZNAKON, a.s. NABÍDKOVÝ ROZPOČET HTM/XLS Stavba: 896-10-000 - Opravy komunikací - obec Hájek Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Základní cena: 767 861,45 Cena - celkem: 767 861,45 DPH:

Více

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k.

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ (SO ) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

FYZICKÁ REVITALIZACE ÚZEMÍ U KOSTELA A ZŠ DOLANY SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE INVESTOR: OBEC DOLANY

FYZICKÁ REVITALIZACE ÚZEMÍ U KOSTELA A ZŠ DOLANY SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE INVESTOR: OBEC DOLANY FYZICKÁ REVITALIZACE ÚZEMÍ U KOSTELA A ZŠ DOLANY SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE INVESTOR: OBEC DOLANY VÝKAZ VÝM R 1. Vybourání stávajících konstrukcí z kamene v etn o išt ní a odvozu na skládku do vzd.1km (Obec

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Rekonstrukce mostu 2931-1 Levínská Olešnice Číslo stavby: 32 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Stavba : Objekt : 2931 Obnova a rozvoj obce Žlunice. Rozpočet: 2931/05 05 Víceúčelové sportovní hřiště Víceúčelové sportovní hřiště

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz Zod.projektant Vypracoval Kreslil Kontroloval Jakub Jeništa, DiS. Jan Jeništa Jan Jeništa Jakub Jeništa, DiS. Stavební úřad: Milevsko Obec: Bernartice Investor: Obec Bernartice, Nám. Svobody 33, 398 43

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381 508 111, fax: 381 508 109 e-mail: kubes@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Město Veselí

Více

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 1 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96 Kč Odstraňovaný materiál uschlé traviny volné kořeny nezakořeněné

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

Stavební úpravy a vestavba, BD Bratislavská 60, Brno z.č. 11 012 Projektová dokumentace pro provedení stavby

Stavební úpravy a vestavba, BD Bratislavská 60, Brno z.č. 11 012 Projektová dokumentace pro provedení stavby POZNÁMKA - stávající podlaha suterénu bude vyčištěna, budou odstraněny přebytečné násypy a na vyrovnaný podklad bude provedena suchá podlaha - stávající stropy nad suterénem jsou provedeny jako cihelné,

Více

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E odbor dopravy Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

Zadávací podklady. Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II.

Zadávací podklady. Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II. Zadávací podklady Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II. 1. Zadavatel Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily, IČO 00276111, DIČ: CZ00276111 zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova Objekt : SO 01 Komunikace a/ Inetnifikační údaje objektu - Úvod Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE C1.1 Příloha č. Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka č. 13/001 ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. Zadavatel zakázky: Obec Tasov Tasov Č. 89 696 63 Hroznová Lhota Zastoupená: Františkem Krausem - starostou obce

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : Výkaz výměr Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo : Umístění : Investor : Objednal : Vyšní Lhoty Obec Vyšní Lhoty Dodatek číslo : Projektant

Více

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Tabulky 5.1 Trubní vedení STL 5.2 Plynovodní přípojky z trub PE délky 10 m 5.3 Plynovodní přípojky z trub PE délky 5 m 5.4 Příplatek za trasu ve vozovce 5.5 Trubní vedení STL (20 Plynovody

Více

JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV

JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV OBEC JINDŘICHOV Jindřichov 19, 753 01 Hranice JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A.2.1 POPISY PRACI- KANALIZACE Dokumentace je vypracována podle vyhlášky 230/2012 Sb. kterou

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t o d b o r d o p r a v y

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t o d b o r d o p r a v y M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t o d b o r d o p r a v y Nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 011, fax 00420 482 464 047 Město Frýdlant IČ 00262781 Nám. T. G. Masaryka 37 464

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: HBH Projekt spol. s r.o. Strana: Stavba: Zásmuky. Zásmuky, stavební úpravy. Objekt: 103

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: HBH Projekt spol. s r.o. Strana: Stavba: Zásmuky. Zásmuky, stavební úpravy. Objekt: 103 ASPE Firma: HBH Projekt spol. s r.o. Strana: 1 Datum: 2.7.2016 Čas: 13:01:53 SOUPIS PRACÍ 103 Místo pro přecházení v ul. Havlíčkova, varianta 1 103 Místo pro přecházení v ul. Havlíčkova, varianta 1 Objednavatel:

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

Obec Včelná Tel./fax: Husova 212 IČO: O P R A V A P O V R C H U M K K R Á T K Á, V Č E L N Á

Obec Včelná Tel./fax: Husova 212 IČO: O P R A V A P O V R C H U M K K R Á T K Á, V Č E L N Á Obec Včelná Tel./fax: 387 250 223 Husova 212 IČO: 00245607 PSČ 373 82 DIČ: CZ00245607 obec@vcelna.cz www.vcelna.cz O P R A V A P O V R C H U M K K R Á T K Á, V Č E L N Á Základní údaje o stavbě rozsah

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dilo uzavřené dle ust. 536 a násl. Obchodního zákoníku na stavbu

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dilo uzavřené dle ust. 536 a násl. Obchodního zákoníku na stavbu číslo smlouvy objednatele: 60762 číslo smlouvy zhotovitele: 39/2012/EX KUJIP00TBO8E Dodatek č. 1 ke smlouvě o dilo uzavřené dle ust. 536 a násl. Obchodního zákoníku na stavbu lil/36042 Mirošov- most ev.č.36042-1

Více

Jablonné nad Orlicí. Jablonné nad Orlicí. Ing. Mojmír Horák

Jablonné nad Orlicí. Jablonné nad Orlicí. Ing. Mojmír Horák 2/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Jablonné nad Orlicí Chodník do Kolonie, II. etapa Místo stavby: Město Jablonné nad Orlicí Pardubický kraj Příslušný stavební úřad Pozemky

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednavatel: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00%

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržby most, most ev.. M6 p es potok Trnávka u p. Mikulkové A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržby most, most ev.. M6 p es potok Trnávka u p. Mikulkové A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY Název akce : Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržbu most Most ev.. M6 u p. Mikulkové íslo komunikace : MK 16c P emos ovaná p ekážka : vodní tok Trnávka

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

Výrobně provozní plán - cestmistrovství Broumov. Týden : 35. týden

Výrobně provozní plán - cestmistrovství Broumov. Týden : 35. týden 1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ 11110 Posyp vozovek inert.materiálem(bez materiálu) 11120 Posyp voz. inert.mat.vč.pluh(bez materiálu) 11210 Posyp vozovek chemickým materiálem(bez materiálu) 11220

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038 TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ 1. Identifikační údaje stavby a investora : Název akce : Místo : Parkoviště, Mohelnice, nám. Kosmonautů Mohelnice Katastrální území : Mohelnice parc.

Více

edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015

edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015 OTÁZKY K PROFILOVÉ ÁSTI STNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015 1. Základní pojmy v silni ním stavitelství. Silni ní zákon (kategorie pozemních komunikací dle sil. zákona, vlastnictví pozemních

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 25.11.2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 25.11.2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 25.11.2014 ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jednající: Ing.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE Název stavby: Místo stavby: Kraj: Styková křižovatka v obci Šlapanice křížení ulic Bezručova a Sušilova

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky P íloha.1 1. ZADAVATEL ZAKÁZKY OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE m sto Studénka na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka zastoupené: Lubomírem Šobichem I : 00298441

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 31. 3. 2015 9987-2/DS/15/TI 16. 4. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/021236/STAV/SU/BO Přerov, dne 8.4.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766 Daňový doklad.dph FAKTURA CZ27802469 DIČ 27802469 IČ S.M. - Olomouc, s.r.o. Dolní hejčínská 47/25 779 00 Olomouc Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 35-9461950237/0100 Faktura Číslo Konstantní symbol

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ... 3 3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI... 3 4 VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM

Více

TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY

TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY datum vydání: změnový list č.: profese: 2014-08-28 ZADÁVACÍ LIST 1 DOPRAVNÍ název změny: strana č.: počet stran: Změna dimenze dešťové kanalizace na DN 300v úseku

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. 3839/2014/2060/86 Franc 4.8.2014

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. 3839/2014/2060/86 Franc 4.8.2014 MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 3839/2014/2060/86 Franc 4.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 2014/017

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 7891-23 BPO 6-84600. Ostrov, 10. etapa. 13 Stupeň projektu PSP 28.07.2014 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX. Košan. Košan Jan Ing.

TECHNICKÁ ZPRÁVA 7891-23 BPO 6-84600. Ostrov, 10. etapa. 13 Stupeň projektu PSP 28.07.2014 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX. Košan. Košan Jan Ing. INDEX ZMĚNA ÚPRAVA POČTU BET. PATEK SUŠÁKŮ (str. 9) DATUM 7.10.2014 JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci BŘECLAV Zpevněná plocha u kina 1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby: Investor: Adresa : Katastrální území: Kraj: Zodp. projektant: Druh stavby:

Více

MICHALOVY HORY - HŘBITOVNÍ ZEĎ OPRAVA OPĚRNÉ ZDI Dokumentace pro provádění stavby Zak. č : 07/15

MICHALOVY HORY - HŘBITOVNÍ ZEĎ OPRAVA OPĚRNÉ ZDI Dokumentace pro provádění stavby Zak. č : 07/15 MICHALOVY HORY - HŘBITOVNÍ ZEĎ OPRAVA OPĚRNÉ ZDI Dokumentace pro provádění stavby Zak. č : 07/15 VÝKAZ VÝMĚR A SOUPIS PRACÍ Č.úkonu Popis úkonu Materiál Výměra Z zeď Výměra J zeď Výměra celkem Jednotky

Více

Smlouva o dílo. Smluvní strany. Jiřího náměstí 20/1 290 31 Poděbrady. PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města tel: 325 600 200, fax: 325 614 486

Smlouva o dílo. Smluvní strany. Jiřího náměstí 20/1 290 31 Poděbrady. PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města tel: 325 600 200, fax: 325 614 486 Smlouva o dílo číslo smlouvy objednatele:. číslo smlouvy zhotovitele:...č.féf^ Městský úřad Poděbrady Č. dopor,: Došlo: 1 2 "12-2011 1. Objednatel: sídlo: IČO: Město Poděbrady Smluvní strany Jiřího náměstí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 11 PDPS 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku

Více

Pokládka zámkové dlažby a přeložení chodníčku

Pokládka zámkové dlažby a přeložení chodníčku Pokládka zámkové dlažby a přeložení chodníčku Poptáváme položení velkoformátové zámkové dlažby (cca 187 m 2 ) na příjezdové cestě a na dvoře u rodinného domu a pod parkovacím přístřeškem. Součástí zakázky

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily KSO: 833 26 CC-CZ: 21524 Místo: Semily Datum: 18.11.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více