Tlačítko SENSOR Tlačítko MODE Tlačítko START/STOP Tlačítko LIGHT Tlačítko LAP/RESET MODE (M)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tlačítko SENSOR Tlačítko MODE Tlačítko START/STOP Tlačítko LIGHT Tlačítko LAP/RESET MODE (M)"

Transkript

1 Funkce hodinek Tyto multifunkční hodinky disponují následujícími funkcemi: Outdoorové hodinky EQAS 400 Obj. č Budík (alarm) Stopky Časovač (timer) Zobrazení druhého časového pásma Kompas Barometr Předpověď počasí Teploměr Určení nadmořské výšky Funkce track pro měření překonání výšky Upozornění na nízkou kapacitu baterie Popis a ovládací prvky Vážený zákazníku, SR M S/S EL L/R Tlačítko SENSOR Tlačítko MODE Tlačítko START/STOP Tlačítko LIGHT Tlačítko LAP/RESET děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup outdoorových hodinek. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Účel použití Tyto hodinky slouží k zobrazení data a času, zároveň i aktuálního času druhého časového pásma. Hodinky mají navíc integrovány funkce alarmu, stopky a časovač. Pomocí speciálních funkcí je možné zobrazit hodnoty batometru, teplotu, předpověď počasí a zobrazení kompasu a zobrazení výšky aktuálního stanoviště. Funkce tlačítek MODE (M) Výběr provozního režimu (zobrazení času, alarm, stopky, timer, zobrazení druhého časového pásma) Výběr uložených parametrů během procesu konfigurace SENSOR (SR) Volba provozního režimu v režimu Sensor (výškoměr, barometr, režim track, režim kompas) START/STOP (S/S) Výběr různého zobrazení v rámci provozního režimu Spuštění a zastavení stopek Navýšení hodnot LAP/RESET (L/R) Výběr etapy nebo vynulování (funkce stopky). Přesunutí kurzoru v zobrazení historie Snížení hodnot LIGHT (EL) Funkce osvětlení displeje

2 Hlavní funkce b) Funkce předpovědi počasí Hodinky vypočítávají předpověď počasí na základě barometrického tlaku a uplynulého počasí. Předpověď počasí je zobrazena pomocí 4 hlavních symbolů: Slunečno, oblačno, zataženo a déšť. Vzhledem k tomu, že hodinky pro předpověď počasí získávají informace z dosavadních naměřených hodnot tlaku vzduchu, je pro maximální přesnost předpovědi vhodné, aby nepřekonaly za posledních 24 hodin žádné větší rozdíly v nadmořské výšce. Předpověď počasí je založena na algoritmických výpočtech. Touto metodou předpovědi však není možná předpověď za výrazných změn počasí v krátkém časovém období. c) Nastavení času Během běžného zobrazení času stiskněte tlačítko MODE (M) po dobu dvou sekund, dokud se na displeji nezobrazí SET a nezačne blikat pozice sekund. Pomocí tlačítka START/STOP (S/S) nebo LAP/RESET (L/R) můžete nastavit příslušné indikátory. Tlačítkem MODE (M) vyberete nastavenou hodnotu. Po nastavení požadovaných hodnot znovu stiskněte tlačítko MODE (M) po dobu dvou sekund. Tím je proces nastavení u konce. Pokud během nastavení přidržíte současně stisknutá tlačítka START/STOP (S/S) nebo LAP/RESET (L/R), nastavované hodnoty se mění rychleji. Sekundy jsou při nastavení resetovány na hodnotu 00. Funkce budíku (alarm) a) Zobrazení času budíku Hodinky disponují celkem dvěma časy alarmu (AL1 a AL2). Pro přepínání mezi oběma alarmy stiskněte tlačítko START/STOP (S/S). b) Aktivace / deaktivace funkce alarmu Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce alarmu pro aktuálně zobrazený čas alarmu stiskněte tlačítko LAP/RESET (L/R). Při aktivované funkci alarmu se ve spodní části displeje zobrazí ON se symbolem budíku. Pokud je alarm deaktivovaný, zobrazí se OFF. c) Vypnutí alarmu Alarmu se spustí v nastaveném čase každý den. Pro vypnutí alarmu stiskněte libovolné tlačítko. Režim zobrazení času a) Funkce zobrazení K dispozici jsou následující možnosti zobrazení: Pracovní den, čas, datum, předpověď počasí. Pro zobrazení teploty stiskněte tlačítko S/S místo dne v týdnu. d) Nastavení času alarmu Během zobrazení času alarmu stiskněte a přidržte tlačítko MODE (M) po dobu dvou sekund, dokud nezačne blikat pozice hodin. Pomocí tlačítka START/STOP (S/S) a LAP/RESET (L/R) nastavte každou požadovanou hodnotu. Pro přepínání mezi nastavením hodin a minut použijte tlačítko MODE (M). Po nastavení všech hodnot opět stiskněte a přidržte tlačítko MODE (M). Tím přejdete do režimu nastavení. Pokud během nastavení přidržíte stisknuté tlačítko START/STOP (S/S) nebo LAP/RESET (L/R), dojde k rychlejšímu nastavení hodnot. Po nastavení času budíku se příslušný alarm automaticky aktivuje.

3 Funkce stopky Pomocí funkce stopky je možné měřit čas, mezičas a čas okruhu. Kromě toho je možné souhrnné měření času. a) Stopky - spuštění a zastavení Pro spuštění nebo zastavení časomíry stiskněte tlačítko START/STOP (S/S). Poté, co je časomíra zastavena, je možné opětovné její spuštění stisknutím tlačítka START/STOP (S/S). Tím je lze provádět kumulativní měření času. b) Resetování stopek Zastavte měření času. Pro resetování zobrazení času stiskněte a přidržte tlačítko LAP/RESET (L/R). c) Měření času okruhu Při měření času okruhu probíhá i dále měření času v pozadí, zatímco je zobrazen čas okruhu nebo mezičas. Měřit je možné až 10 časů na okruh. Během probíhajícího měření času stiskněte tlačítko LAP/RESET (L/R). Na displeji se zobrazí čas okruhu společně s počtem okruhů (L01). Asi po 10 sekundách se zobrazení času opět přepne na aktuálně probíhající čas. Pro pořízení dalšího času okruhu opět stiskněte tlačítko LAP/RESET (L/R). Pro zobrazení všech časů okruhu stiskněte tlačítko MODE (M) po dobu dvou sekund. Na displeji se zobrazí naměřený čas prvního okruhu. Pro zobrazení časů dalších okruhů postupně stiskněte tlačítko START/STOP (S/S) nebo LAP/RESET (L/R). Jako poslední je zobrazen celkový čas (TL). Pro návrat k zobrazení režimu stopek stiskněte tlačítko MODE (M) po dobu dvou sekund. Pro návrat k zobrazení okruhů zastavte měření času a stiskněte a přidržte tlačítko LAP/RESET (L/R). Funkce časovač (timer) Pomocí této funkce můžete naprogramovat dobu, po jejíž uplynutí zazní akustický signál. Časomíra probíhá při této funkci nazpět. Ve spodní části displeje je zobrazen aktuální čas. Maximální nastavitelná hodnosta je 99 hodin, 59 minut a 59 sekund. Nastavený čas zůstává uložen pro budoucí měření času, dokud nedojde k nastavení nového času. a) Nastavení časovače V režimu timer stiskněte a přidržte tlačítko MODE (M), dokud nezačne blikat zobrazení hodin. Pomocí tlačítka START/STOP (S/S) a LAP/RESET (L/R) nastavte požadovanou hodnotu. Pomocí tlačítka MODE (M) přepínáte mezi nastavením hodin, minut a sekund. Po nastavení všech požadovaných hodnot znovu stiskněte tlačítko MODE (M) po dobu dvou sekund. Tím režim nastavení opustíte. Pro rychlejší navýšení nastavovaných hodnot stiskněte a přidržte tlačítka START/STOP (S/S) nebo LAP/RESET (L/R). b) Aplikace časovače Pro aktivaci časovače stiskněte po jeho nastavení tlačítko START/STOP (S/S). Probíhající čas můžete v průběhu měření času opětovným stiskem tlačítka START/STOP (S/S) zastavit a také znovu spustit. V průběhu posledních 10. minut zazní každou minutu zvuková signalizace (krátký tón). Během poslední minuty zazní tento tón každých 10. sekund. Během posledních 5. sekund bude znít tento tón každou sekundu. Po uplynutí nastaveného času bude znít tón po dobu 30 sekund. Tento tón lze deaktivovat stisknutím libovolného tlačítka. c) Deaktivace časovače V případě, že u poslední zvukové signalizace nedošlo k jejímu vypnutí, je posledně nastavený čas časovače znovu automaticky nastaven. Pokud byl časovač nebo signalizační tón vypnutý, stiskněte tlačítko LAP/RESET (L/R) pro seřízení časovače na nulu. Druhé časové pásmo Pomocí této funkce je možné zobrazit čas v jiném časovém pásmu. Aktuální čas prvního časového pásma se zobrazuje ve spodní části displeje. Během zobrazení druhého časového pásma stiskněte a přidržte tlačítko MODE (M), dokud nezačne blikat pozice hodin. Pomocí tlačítka START/STOP (S/S) a LAP/RESET (L/R) nastavte požadované hodnoty. Pomocí tlačítka MODE (M) přepínáte mezi nastavením hodin a minut. Po nastavení všech hodnot znovu stiskněte a přidržte tlačítko MODE (M). Tím dojde k uložení a opuštění režimu nastavení. Pro rychlejší navýšení nastavovaných hodnot stiskněte a přidržte tlačítka START/STOP (S/S) nebo LAP/RESET (L/R). Výškoměr a) Zobrazení displeje Opakovaně stiskněte tlačítko SENSOR (SR), dokud nepřejdete do provozního režimu ALTIMETER (ALTI). Pomocí tlačítka START/STOP (S/S) je možné přepínat mezi zobrazením výšky a zobrazením výškové tendence. V horní části displeje je zobrazena teplota a ve spodní části displeje je zobrazen čas. b) Zobrazení historie Hodinky ukládají data o teplotě a výšce za posledních 34 hodin. Pro zobrazení historie stiskněte tlačítko LAP/RESET (L/R). Po každém dalším stisknutí tlačítka LAP/RESET (L/R) se jeden záznam odstraní. Příslušný čas je zobrazen v dolní části displeje (časové razítko). Pro opuštění režimu zobrazení historie stiskněte a přidržte tlačítko LAP/RESET (L/R). Pro spolehlivé zobrazení teploty nemohou být hodinky během měření teploty umístěny na ruce. V opačném případě dojde k ovlivnění naměřené teploty v důsledku tělesné teploty. c) Nastavení výškoměru Během zobrazení výškoměru stiskněte a přidržte tlačítko MODE (M), dokud nezačne blikat zobrazení SET. Pomocí tlačítka START/STOP (S/S) a LAP/RESET (L/R) nastavte každou požadovanou hodnotu. Tlačítkem MODE (M) přepínáte mezi nastavením výšky, tlaku vzduchu v závislosti na nadmořské výšce a továrním nastavením (DEFAULT). Po nastavení všech hodnot znovu stiskněte tlačítko MODE (M). Tím dojde k uložení a opuštění režimu nastavení. Pro rychlejší navýšení nastavovaných hodnot stiskněte a přidržte tlačítka START/STOP (S/S) nebo LAP/RESET (L/R). Obnovení továrního nastavení Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (M), dokud se na displeji nezobrazí DEFAULT. Stiskněte tlačítko START/STOP (S/S) nebo LAP/RESET (L/R), dokud se nezobrazí SET YES. Pro potvrzení stiskněte tlačítko MODE (M). Na displeji se zobrazí DONE! (hotovo!). Režim track Tento režim slouží k měření výškových rozdílů. Měřit je možné například výškové rozdíly při horské turistce. Opakovaně stiskněte tlačítko SENSOR (SR), dokud se na displeji nezobrazí TRACK (TRK). Opakovaně stiskněte tlačítko LAP/RESET (L/R), dokud se na displeji nezobrazí RESET. Pro spuštění měření stiskněte tlačítko START/STOP (S/S). Vpravo nahoře na displeji začne blikat odpovídající symbol. V průběhu měření můžete na displeji kdykoli odečíst výškový rozdíl na základě výchozího bodu měření. Na konci měření stiskněte tlačítko START/STOP (S/S). Pomocí tlačítka LAP/RESET (L/R) můžete na konci měření zobrazit následující hodnoty: Maximální výška a teplota Minimální výška a teplota Součet překonaných výškových metrů (ASC) Souhrn klesajících výškových metrů (DSC)

4 Režim barometru a) Zobrazení displeje Opakovaně stiskněte tlačítko SENSOR (SR), dokud se v provozním režimu nezobrazí BAROMETR (BARO). Pomocí tlačítka START/STOP (S/S) lze přepínat displej mezi zobrazením tlaku vzduchu a zobrazením historie tlaku vzduchu. V horní části displeje je zobrazena teplota a ve spodní části displeje je zobrazen čas. b) Zobrazení historie Hodinky ukládají data o teplotě a výšce za posledních 34 hodin. Pro zobrazení historie stiskněte tlačítko LAP/RESET (L/R). Při každém stisknutí tlačítka LAP/RESET (L/R) dojde k odstranění jednoho záznamu. Příslušný čas je zobrazen v dolní části displeje (časové razítko). Pro opuštění zobrazení historie stiskněte a přidržte tlačítko LAP/RESET (L/R). Pro spolehlivé zobrazení teploty nemohou být hodinky během měření teploty umístěny na ruce. V opačném případě dojde k ovlivnění naměřené teploty v důsledku tělesné teploty. c) Nastavení barometru V režimu barometru stiskněte a přidržte tlačítko MODE (M), dokud nezačne blikat volba SET. Pomocí tlačítka START/STOP (S/S) a LAP/RESET (L/R) nastavte každou požadovanou hodnotu tlaku vzduchu. Tlačítkem MODE (M) přepínáte mezi nastavením tlaku vzduchu a továrním nastavením (DEFAULT). Po nastavení všech hodnot opět stiskněte a přidržte tlačítko MODE (M). Tím se nastavení uloží a systém přejde k běžnému provoznímu zobrazení. Pro rychlejší navýšení nastavovaných hodnot stiskněte a přidržte tlačítka START/STOP (S/S) nebo LAP/RESET (L/R). Obnovení továrního nastavení Stiskněte tlačítko MODE (M), dokud se na displeji nezobrazí DEFAULT. Opakovaně stiskněte tlačítko START/STOP (S/S) nebo LAP/RESET (L/R), dokud se nezobrazí SET YES. Pro potvrzení stiskněte MODE (M). Na displeji se poté zobrazí DONE! (hotovo!). Režim kompas a) Obecné informace Opakovaně stiskněte tlačítko SENSOR (SR), dokud se na displeji nezobrazí nabídka COMPASS (COMP). Hodinky udržujte v dostatečné vzdálenosti od magnetických předmětů a elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, reproduktory, elektromotory atd. Obdobně jako téměř všechny magnetické kompasy ukazují tyto hodinky k magnetickému severnímu pólu, který je mírně odlišný od skutečného severního pólu. Pravidelně proto provádějte kalibraci funkce kompasu. Tím bude zajištěna maximální přesnost. Pro dosažení přesného výsledku se vyhněte následujícím objektům: Magnetickým a kovovým předmětům v přímé blízkosti Elektrickým zařízením Měření v pohybujících se objektech jako jsou například vozidla nebo v budovách, které jsou ze železobetonu nebo mají izolační okna s kovovými rámy a podobně. b) Kompas směr a stupně Směr objektu (na obrázku objekty B, C a D například pohoří) z pozice A z (vaší polohy) může být určen jako směr kompasu (například N pro sever, W pro západ atd.), zároveň také jako určení počtu stupňů. Počet stupňů je přitom úhel (0.359 ), který leží mezi severem (0 ) a objektem. Dbejte hodnot uvedených v přehledu níže. Příklady nasměrování kompasu: Nasměrování kompasu k objektu B z bodu A je Ost (východ na displeji E ). Nasměrování kompasu k objektu C z bodu A je Südost (jihovýchod na displeji SE ). Nasměrování kompasu k objektu D z bodu A je Nordwest (severozápad na displeji NW ). Příklady pro výpočet stupňů: Počet stupňů k objektu B z bodu A je 90. Počet stupňů k objektu C z bodu A je 135. Počet stupňů k objektu D z bodu A je 315. Zobrazení Nasměrování kompasu Počet stupňů N Nord NNE Nord Nordost NE Nordost ENE Ost Nordost E Ost ESE Ost Südost SE Südost SSE Süd Südost S Süd SSW Süd Südwest SW Südwest WSW West Südwest W West WNW West Nordwest NW Nordwest NNW Nord Nordwest c) Zobrazení displeje Běžné zobrazení: V horním řádku se zobrazuje počet stupňů. V prostředním řádku displeje se zobrazuje nasměrování kompasu (např. N pro North = sever). Ve spodním řádku je zobrazen aktuální čas. Úsporný režim: V případě, že po dobu jedné minuty nedojde ke stisku žádného tlačítka, hodinky se automaticky přepnou do úsporného režimu (na displeji se přitom zobrazí IDLE ) a funkce kompasu je tím vypnuta. Stiskem libovolného tlačítka kompas znovu zapnete. Kalibrace: Pokud systém zaznamená nepřesnosti popřípadě poruchy kompasu, v horním řádku bliká počet stupňů. V takovém případě proveďte kalibrační proces (více v části Kalibrace).

5 d) Příklady využití kompasu Stanovení polohy pomocí nasměrování kompasu. Zvolte směr ke dvěma výrazným bodům v terénu směr dvou výrazných bodů terénu (například hora A a hora B ). Nasměrujte hodiny na oba body s tím, aby na hodinkách byl zachován sever. U bodu zjistíte zeměpisné stupně A = 135. Stejně postupujte i při nasměrování hodinek na bod B = 270. Určením polohy těchto dvou bodů je pak možné nastavit přesnou, zeměpisnou polohu mapy. Použití jako navigačního systému: Příklad 2: Východní odchylka 22, nekorigovaná hodnota 278, korigovaná hodnota 300. Východní odchylka (v tomto případě 22 E ) je vždy přičtena = 300 Na mapě si určete vlastní trasu výletu. Z výchozího místa (start) pak určete směr ve stupních, který vás dovede až k cíli. Na hodinkách sledujte zeměpisnou orientaci ve stupních. e) Magnetická odchylka (deklinace) Kompas ukazuje, stejně jako všechny ostatní běžné magnetické kompasy, směrem k magnetickému severnímu pólu. Tato pozice je však přesto nepatrně rozdílná od zeměpisného severního pólu. Zobrazení údajů na mapě přesto vždy ukazuje směr nebo pozici v závislosti na zeměpisném, severním pólu. Rozdílný úhel mezi magnetickým a zeměpisným severním pólem se nazývá magnetická odchylka (deklinace). V závislost na poloze Země je tato odchylka uvedena v západní nebo východní hodnotě (stupně/minuty). Pro uživatele, kteří potřebují kompas pro získávání přesných hodnot, mohou do hodinek uložit magnetickou odchylku coby hodnotu korektury. Na většině topografických mapách je směr pro magnetický sever uveden navíc k zeměpisnému severu a v kompasu může být uložen jako korekční hodnota. Přesnou hodnoty vaší polohy je možné vyhledat také na internetu. Pro některá velká města a jejich okolí lze nalézt následující korekční hodnoty pro magnetické odchylky. Další informace k magnetické odchylce naleznete na následující stránce. f) Vyrovnání při západní nebo východní odchylce Zadáním hodnoty korekce může kompas automaticky vypočítat a zobrazit správnou hodnotu. Při magnetické odchylce se přesto vyskytuje hodnota pro západní a východní odchylku! Příklad 1: Západní odchylka 23, nekorigovaná hodnota 323, upravená hodnota 300. Západní odchylka (v tomto případě 23 W ) je vždy odečtena = 300 h) Kalibrace kompasu Kdy je zapotřebí provést kalibraci? Při prvním uvedení do provozu, po každé výměně baterie, pokud v horním řádku displeje začne blikat počet stupňů, pokud je kompas používán v místě, které leží daleko od místa poslední kalibrace a pro zvýšení maximální přesnosti kompasu. Kalibrace musí být provedena ve dvou krocích: 1. Velmi pomalým otáčením hodinek. Během tohoto procesu detekuje vnitřní senzor magnetické pole Země. 2. Zadáním hodnoty odchylky (magnetická odchylka).

6 Kalibrace otáčením hodinek Držte hodinky tak, aby byl ciferník ve vodorovné poloze. Stiskněte a přidržte tlačítko MODE (M), dokud se na displeji nezobrazí režim CALI. Stiskem tlačítka START/STOP (S/S) zahájíte kalibraci. Nyní pomalu a stejnoměrně otáčejte hodinkami, dokud se na displeji nezobrazí obdélník. Ciferník přitom neustále držte ve vodorovné poloze! Jakmile je proces kalibrace dokončen, na displeji se zobrazí DONE. Pokud se na displeji nezobrazí indikace DONE a displej se vrátí zpátky k zobrazení kompasu, kalibrace neproběhla úspěšně. V takovém případě znovu proveďte proces kalibrace na jiném místě, které není vystaveno možným vlivům rušení. Stiskem tlačítka MODE přejdete k zadání odchylky. Stiskem tlačítka MODE po dobu dvou sekund režim kalibrace ukončíte. Kalibrace zadáním hodnoty odchylky Stiskněte a přidržte tlačítko MODE (M), dokud se na displeji nezobrazí nabídka CALI. Pro zadání odchylky stiskněte tlačítko MODE (M). Pomocí tlačítka START/STOP (S/S) a LAP/RESET (L/R) zadáte hodnotu odchylky (nastavení magnetické odchylky). Západní odchylka bude uvedena coby záporná hodnota, východní odchylka jako kladná. Hodnota odchylky pro velká města a jejich okolí naleznete v předchozí části návodu. V případě, že v návodu nenaleznete pro vaši pozici žádnou hodnotu, můžete odpovídající hodnotu nalézt na internetu. Pro ukončení procesu kalibrace stiskněte tlačítko MODE (M). Stiskem tlačítka MODE (M) po dobu dvou sekund opustíte režim kalibrace. Výměna baterie Pokud se na displeji vlevo dole trvale rozsvítí symbol baterie, je baterie v hodinkách vybitá. Proveďte v takovém případě výměnu baterie za novou. Symbol baterie se může také objevit, pokud jsou hodinky používány při nízkých teplotách nebo při častém používání podsvícení displeje. Pokud tento symbol opět zmizí, je baterie stále dostatečně nabitá a nemusí být měněna. Hodinky obsahují velmi citlivou elektroniku a senzory. Proto doporučujeme přenechat výměnu baterie pouze odborníkovi. Po výměně baterie je paměť hodinek prázdná a je zapotřebí provést novou kalibraci. Úsporný režim Hodinky disponují funkcí úsporného režimu, jehož aktivací se prodlužuje životnost baterie. Jakmile je aktivován úsporný režim, aktuální čas i nadále běží v pozadí. Pro okamžitou aktivaci úsporného režimu stiskněte a přidržte tlačítko LAP/RESET (L/R) po dobu nejméně 5. sekund v běžném provozním režimu se zobrazením času. Pro ukončení úsporného režimu a návrat do běžného zobrazení stiskněte libovolné tlačítko. Vodotěsnost a odolnost proti nárazům Hodinky jsou při běžném použití odolné proti nárazu. Přesto by neměly být vystavovány extrémním nárazům, jako je například pád z velké výšky na tvrdou podlahu. Tím by mohlo dojít k poškození strojku uvnitř hodinek. Hodinky nejsou vodotěsné. Nejsou proto vhodné pro přímý kontakt s vodou. Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do hodinek. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro hodinek. Manipulace s bateriemi a akumulátory Recyklace Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory. Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

7 Technické údaje Napájení 3 V DC Baterie Lithiová knoflíková CR2032 Životnost baterie až 2 roky (závisí na použití) Počet alarmů 2 Rozlišení stopek 1/100 s Časovač max. 99 h 59 min 59 s Paměť počtu okruhů 10 okruhů Teploměr Rozlišení 0,1 C Rozsah měření -10 a + 60 C Výškoměr Rozlišení 1 m Rozsah měření -706 a m Paměť měření 34 h Barometr Rozlišení 0,1 mb/0,1 hpa/0,01 inhg Rozsah měření mb (hpa) / 8,86 32,48 inhg Předpověď počasí 4 symboly Kompas Rozlišení 1 Hmotnost 58 g Záruka Na outdoorové hodinky poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/12/2015

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky Rozsah dodávky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách Senzory typu: TM-260/280 Baterie CR1632 Imbusové klíče Ochrana proti krádeži Zajišťovací šrouby Adaptér (3-cestný ventil) TireMoni Obj. č. 130 75

Více

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky Vlastnosti IR Model vrtulníku Revell X-Razor Obj. č.: 23 57 99 Vrtulník: Pevný aerodynamický hliníkový trup Přídavná vrtule pro let do stran Spínač/Vypínač ON/OFF a nabíjecí port na vrtulníku Nový systém

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Digitální výškoměr s barometrem a kompasem EA Obj. č Vlastnosti. Technické údaje. Popis a ovládací prvky

Digitální výškoměr s barometrem a kompasem EA Obj. č Vlastnosti. Technické údaje. Popis a ovládací prvky Digitální výškoměr s barometrem a kompasem EA 3050 05486 Obj. č. 143 13 22 Vlastnosti Digitální kompas s ukazatelem severu se zobrazením stupňů. Rozsah kompasu: -0 až 359, ukazatel (grafický) 1 16 dílků.

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny:

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny: Rozsah dodávky Bezdrátový zvonek Libra+ D912 S Zvonek Držák zvonku Modul tlačítka / dodatečného vysílače Baterie typu CR2032 pro modul tlačítka Drát k modulu tlačítka (pro případ drátového připojení) 2

Více

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta Obj. č.: 128 96 47 Vlastnosti Aktuální profesionální předpověď počasí pro 90 regionů Evropy Pravděpodobnost srážek Rychlost větru a směr větru Teplota venku, měřená

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Měřič vlhkosti DampFinder Plus. Obj. č.: Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3.

Měřič vlhkosti DampFinder Plus. Obj. č.: Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3. Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Měřič vlhkosti DampFinder Plus Obj. č.: 10 15 17 Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3. Přístroj se po 3 minutách přepne do úsporného režimu.

Více

Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863

Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863 Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61 Infračervený teploměr IR-280-4ET Obj. č.: 10 09 61 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Rozsah dodávky... 3 3. Účel použití infračerveného teploměru a jeho základní funkce... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje:

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: HDMI smart TV a mini PC Joy-it Android 4.0, 2x 1,4 GHz Obj. č.: 87 46

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035. Obj. č. 35 23 53. Popis a ovládací prvky

Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035. Obj. č. 35 23 53. Popis a ovládací prvky Popis a ovládací prvky Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035 Obj. č. 35 23 53 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kuchyňského DAB+ rádia. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné zobrazení, měření nebo předpověď počasí, ani za následky z nich vzniklé. Výrobek je určen jen pro soukromé použití a není vhodný pro lékařské účely ani

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití Účel použití Měření a zobrazování elektrických parametrů v rozsahu kategorie přepětí CAT II až do maximální hodnoty 600 V, resp. do 300 V v kategorii CAT III v souladu s Nařízením EN 61010-1 a ve všech

Více

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům Účel použití Tato bezpečnostní kamera umožňuje nahrávání obrazu a zvuku. Slouží ke kontrole a zabezpečení míst, na která není dobře vidět, resp. kritických míst (např. kamerový systém v obchodech nebo

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití Zobrazení na displeji Meteorologická stanice TH 117 Obj. č.: 67 26 97 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup meteorologické stanice TH 117. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti Popis a ovládací prvky Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2 Obj. č.: 32 60 72 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosného digitálního rádia. Tento návod k obsluze je součástí

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100. Obj. č. 10 25 41. 1. Úvod. Obsah

Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100. Obj. č. 10 25 41. 1. Úvod. Obsah Obsah Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100 Obj. č. 10 25 41 1. Úvod... 2 2. Účel použití... 3 3. Rozsah dodávky... 3 4. Použité symboly... 4 5. Bezpečnostní upozornění... 4 6. Popis výrobku a ovládání... 6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky Účel použití Retro gramofon MT-35 je určen k přehrávání gramofonových desek, audio souborů a MP3. Kromě toho umožňuje přenos hudebních souborů na USB disk nebo paměťovou SD kartu. Zařízení má vestavěný

Více

Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1. Obj. č.: Vážení zákazníci,

Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1. Obj. č.: Vážení zákazníci, Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1 Obj. č.: 84 14 21 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového cyklocomputeru 4 v 1. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

PID termostat ENDA ET2011. Obj. č.: 10 83 008. Popis a ovládací prvky. Schéma změny parametru. Vlastnosti

PID termostat ENDA ET2011. Obj. č.: 10 83 008. Popis a ovládací prvky. Schéma změny parametru. Vlastnosti Popis a ovládací prvky PID termostat ENDA ET2011 Obj. č.: 10 83 008 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup PID termostatu ENDA ET2011. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte.

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte. Bezpečnostní pokyny Dbejte na to, aby výrobek neupadl na zem nebo nenarazil, a nevystavujte ho silným otřesům. Vlhkost nebo tekutiny, které by se mohly dostat dovnitř pláště digitálního fotorámečku, by

Více

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky Účel použití Výrobek je určen pro provozování 2,5 a 3,5 pevných disků nebo CD/DVD mechanik (IDE nebo SATA) přes USB 2.0 port. Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0 Obj. č.: 98 60 91 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

Programovatelný pokojový termostat THR870CUK. Obj. č.: 56 02 95

Programovatelný pokojový termostat THR870CUK. Obj. č.: 56 02 95 Programovatelný pokojový termostat THR870CUK Obj. č.: 56 02 95 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup programovatelného bezdrátového termostatu Honeywell Homexpert THR870CUK. Tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH OBSAH Obsah balení... 2 Důležitá upozornění...3 Základní informace pro vedení tréninku...6 Přehled funkcí...7 Přenos signálu a metody měření Začínáme...8 Základní ovládání sporttesteru...9 Základní

Více

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20 Digitální multimetr VC-20 Obj. č.: 12 30 20 Obsah Strana Úvod 1 Funkce přístoje 2 Popis součástí přístroje 3 Údaje a symboly na displeji 3 Bezpečnostní pokyny 4 Použití přístroje 5 Rozsah dodávky 5 Uvedení

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt.

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt. Pěnič mléka MS 3502 Uvedení do provozu Před prvním použitím pěnič mléka vyčistěte způsobem, který je popsán v kapitole Mytí a údržba. Vložte baterie (baterie nejsou součástí dodávky). 1. Prostor pro baterie

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Ledová kostka Ice Cube Obj. č.: 59 03 20 Dekorativní svítidlo Ledová kostka Nemějte žádný strach, zima Vám nebude! Jedná se jen o poněkud zvláštní tvar svítidla v podobě ledové

Více

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Nastavení: 1. Nejprve do zařízení vložíme baterie. Všechny části LCD se na krátkou dobu rozsvítí. Následuje automatické nastavení vnitřních údajů na displeji

Více

TeliMan Auerswald-Edition 2. Client-Server TAPI ISDN telefonní ústředna

TeliMan Auerswald-Edition 2. Client-Server TAPI ISDN telefonní ústředna TeliMan Auerswald-Edition 2 Client-Server TAPI ISDN telefonní ústředna 1 Systémové předpoklady Prvním předpokladem pro použití síťové varianty TeliMan je existence sítě Microsoft. Požadavky na server *

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

Popis a ovládací prvky

Popis a ovládací prvky Rozsah dodávky RC vrtulník Silver Fortress RtF Obj. č.: 20 50 17 Bezpečnostní pokyny Důrazně doporučujeme, abyste se před použitím vrtulníku podívali na přiložené DVD. Vážený zákazníku, děkujeme Vám za

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

R288A - Autodiagnostika ELM327, OBD II, USB

R288A - Autodiagnostika ELM327, OBD II, USB Vážení zákazníci, R288A - Autodiagnostika ELM327, OBD II, USB Návod k obsluze děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

5. Součásti měřícího přístroje

5. Součásti měřícího přístroje Obj. č.: 12 19 47 Digitální měřič délky kabelů UITEST Kabelmeter 3000 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...3 2. Poznámky k používání měřícího přístroje...4 3. Rozsah dodávky...4 4.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

SUUNTO CORE Uživatelská příručka

SUUNTO CORE Uživatelská příručka SUUNTO CORE Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Úvod... 8 4 Začínáme... 9 Základní nastavení... 9 Režimy... 9 Zobrazení...

Více

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování hodin Budík se opakuje každý den

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem. Obj. č.: 12 29 95. Obsah Strana 1. Úvod...1. 1. Úvod. 2. Účel použití měřícího přístroje a rozsahy měření

Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem. Obj. č.: 12 29 95. Obsah Strana 1. Úvod...1. 1. Úvod. 2. Účel použití měřícího přístroje a rozsahy měření Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem 1. Úvod Vážený zákazníku, Obj. č.: 12 29 95 děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup vlhkoměru MO290 s IR teploměrem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním Montážní materiál 3 x šroub 32 x 3-1/4 (#8) 3 x distanční kolík Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747 6 x Plochá podložka (#6) 3 x šroub 32 x ½ (#8) 6 x Pojistný kroužek (#8) 2 x vázací páska kabelů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

Výměnu baterií by měla provádět výhradně odborná firma, protože jen tak může být zaručena vodotěsnost hodinek pro potápění.

Výměnu baterií by měla provádět výhradně odborná firma, protože jen tak může být zaručena vodotěsnost hodinek pro potápění. Účel použití Výrobek slouží jako náramkové hodinky a funkcí alarmu, časovače s odpočítáváním a stopek. Jejich zvláštností je řada integrovaných speciálních funkcí pro potápěče, např. zobrazení hloubky

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Bezdrátová internetová meteorologická stanice Anywhere Weather LW301. Obj. č.: 67 29 56

Bezdrátová internetová meteorologická stanice Anywhere Weather LW301. Obj. č.: 67 29 56 Bezdrátová internetová meteorologická stanice Anywhere Weather LW301 Obj. č.: 67 29 56 Obsah Strana Úvod...3 Rozsah dodávky...4 Meteorologická stanice a internetový rozbočovač...4 Větroměr (anemometr)

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR ZABUDOVANÉ FUNKCE: běžný čas (formát 12/24 hodin) dva časy buzení a hodinový signál stopky (na 1/100 sekundy) paměť pro 10 mezičasů minutky (odpočítávání) podsvětlení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

MANUÁL PRO BEZKONTAKTNÍ INFRA TEPLOMĚR

MANUÁL PRO BEZKONTAKTNÍ INFRA TEPLOMĚR MANUÁL PRO BEZKONTAKTNÍ INFRA TEPLOMĚR 1.Úvod 2.Upozornění 3.Funkce 4.Ostatní 5.Rozsah normálních hodnot měření v různých věkových kategorií 6.Popis ovládacích prvků přístroje 7.Popis obrazovky 8.Popis

Více

Panelový programovatelný ampérmetr EPM-4C -72. Obj. č.:

Panelový programovatelný ampérmetr EPM-4C -72. Obj. č.: Panelový programovatelný ampérmetr EPM-4C -72 Účel použití EPM-4D (ampérmetr s měřením odběru): EPM-4D je určen k měření RMS hodnoty střídavého proudu, který proudí vodičem a ukládání okamžité a průměrné

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta.

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta. Rozsah dodávky Videokamera do auta Držák videokamery Videokamera do auta X-Mini CD-ROM Návod k obsluze Napájecí kabel do auta Obj. č.: 45 54 57 Popis výrobku Pohled shora a zespodu Pohled zepředu Vážený

Více

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka cs A B C SETTINGS CHRONOGRAPH / DATE MEMORY ALTITUDE RECORDING TIME COMPASS CALIBRATION cs ZAČÍNÁME Děkujeme za zvolení přístroje Suunto Elementum Terra, digitálních

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

Digitální spínací hodiny SP120. Obj. č.: 54 81 38. Vlastnosti

Digitální spínací hodiny SP120. Obj. č.: 54 81 38. Vlastnosti Digitální spínací hodiny SP120 Obj. č.: 54 81 38 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálních spínacích hodin SP120. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více