Digitální multimetr VC-20. Obj. č.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20"

Transkript

1 Digitální multimetr VC-20 Obj. č.: Obsah Strana Úvod 1 Funkce přístoje 2 Popis součástí přístroje 3 Údaje a symboly na displeji 3 Bezpečnostní pokyny 4 Použití přístroje 5 Rozsah dodávky 5 Uvedení do provozu 6 Měření 6 a) Měření elektrického napětí DC/AC 6 b) Měření frekvence 7 c) Duty-Cycle 7 d) Měření elektrického odporu 7 e) Test diod 8 f) Test průchodnosti 8 g) Měření kapacity 9 h) Bezdotyková detekce napětí 9 i) Měření proudu DC/AC 9 Provoz kapesní svítilny 10 Čištění a údržba všeobecně 10 Čištění 10 Vložení a výměna baterií 10 Manipulace s bateriemi a akumulátory 11 Likvidace vybitých baterií 11 Recyklace 11 Záruka 11 Technické údaje 11 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního multimetru VC-20. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Voltcraft - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřící techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy Voltcraft optimální řešení. Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky Voltcraft. Funkce přístroje - Měření v rozsahu přepěťové kategorie CAT III do max V příp. CAT IV do max. 600 V při uzemněném napětí podle norem EN ( ), nebo nižším a zobrazování naměřených elektrických veličin. - Měření stejnosměrného a střídavého elektrického napětí do max. 600 V - Měření stejnosměrného a střídavého proudu do 200 ma - Měření elektrického odporu do 40 MΩ - Testování průchodu (akusticky, <100 Ω) - Test diod -Test kapacity kondenzátorů do 200 F - Měření kmitočtu do 10 KHz a zobrazování pozitivního poměru impulsu v % (Duty Cycle). - Bezkontaktní detektor střídavého elektrického napětí v rozsahu V AC - Použijtený jako LED kapesní svítilna - Díky zástrčce pro měřicí hroty umístěné na zadní straně přístroje je možné použití i jednou rukou. Měřicí přístroj odpovídá způsobu ochrany IP54 a je voděodolný a chráněn proti prachu. Nelze jej používat v otevřeném stavu, s otevřeným pouzdrem na baterie případně při chybějícím krytu přihrádky na baterie. Provoz je možný pouze s bateriemi typu AAA. Není povoleno ani provedení měření za nepříznivých okolních podmínek. Nepříznivé okolní podmínky jsou: - Hořlavé plyny, páry nebo rozpouštědla. - Bouřka nebo bouřkové podmínky jako silné elektrostatické pole atd.

2 Popis přístroje 1 Otočný přepínač pro nastavení funkcí měření 2 Tlačítko pro funkci kapesní baterky 3 Tlačítko MODE pro přepínání funkcí měření 4 Displej LCD se zobrazením funkcí a měřicích jednotek A Zobrazení nutnosti výměny baterií B Znaménko při negativních naměřených hodnotách C Indikátor jednosměrné (DC) nebo střídavé (AC) veličiny D Indikátor automatického výběru rozsahu (Auto Range) E Digitální zobrazení naměřené hodnoty (4000 jednotek) F Symbol testu diod G Symboly akustického testu průchodu H Zobrazení měřicí jednotky 5 NCV senzor (bezkontaktní detektor elektrického napětí) 6 NCV světelná kontrolka (NCV = Non Contact Voltage detector) 7 LED kapesní svítilna 8 Zástrčky měřicího vedení 9 Tlačítko funkce měření frekvence a Duty Cycle 10 Přihrádka pro baterie 11 Označení úchytné oblasti měřicích hrotů 12 Měřicí kontakty Údaje a symboly na displeji AC střídavá veličina pro napětí a proud DC stejnosměrná veličina pro napětí a proudu V Volt (jednotka elektrického napětí) mv mili Volt ma mili Ampér (jednotka elektrického proudu) µa mikro Ampér Ω Ohm (jednotka elektrického odporu) kω kilo Ohm MΩ mega Ohm Hz Hertz (jednotka elektrické frekvence) % údaj o poměru mezi signálem a přestávkami v % µf mikro Farad (jednotka elektrické kapacity) nf nano Farad Bezpečnostní upozornění Prosíme Vás, abyste si před uvedením přístroje do provozu pročetli celý návod k použití, obsahuje důležité informace týkající se jeho správného provozu. V případě poškození, které byly způsobeny nedodržením tohoto návodu na použití, zanikají všechny nároky vyplývající ze záruky! Za následné škody neručíme! Za poškození věcí a zranění osob, které byly způsobené neodbornou manipulací nebo nerespektováním bezpečnostní upozorněni, neručíme! V takových případech zanikají všechny nároky vyplývající ze záruky. Respektujte tato upozornění: Vykřičník umístěn v trojúhelníku poukazuje na důležité upozornění v tomto návodu k použití. Takové upozornění je třeba bezpodmínečně dodržovat. Symbol blesku v trojúhelníku Vás varuje před úrazem elektrickým proudem nebo omezením elektrické bezpećnosti přístroje. Symbol "ruky" naleznete při zvláštních tipech a komentáři k ovládání. Tento přístroj je certifikován a splňuje v plné míře normy Evropské Unie (CE) Ochranná třídy 2 (dvojitá nebo zesílená izolace). CAT III Přepěťová kategorie III pro měření v instalacích budov CAT IV Přepěťová kategorie IV pro měření na zdrojích nízkého napětí Uzemnění Z bezpečnostních a certifikačních důvodů (CE) je zakázáno přístroj přestavovat nebo měnit. Pokud máte pochybnosti o způsobu fungování, bezpećnosti nebo připojení přístroje, obraťte se na odborníka. Měřicí přístroje a příslušenství nejsou hračky a nepatří do rukou dětem! Ve školách, vzdělávacích zařízeních, amatérských a svépomocných dílnách musí být provozování měřicích přístrojů odpovědně dozorováno školeným personálem. Před každým měřením elektrického napětí se ujistěte, že měřicí přístroj není nastaven pro měření proudu. Napětí mezi měřicím přístrojem a uzemněným potenciálem nesmí překročit 1000 V DC/AC CAT III příp. 600 V DC / AC v CAT IV. Před každou změnou měřícího rozsahu je třeba oddálit z měřeného objektu měřicí hroty. Při styku s napětím> 25 V střídavého (AC) popř. > 35 V stejnosměrného (DC) napětí buďte obzvlášt opatrní! Již při těchto napětích můžete při dotyku s vodiči utrpět života nebezpečný úraz elektrickým proudem. Před každým měřením zkontrolujte, zda nejsou měřicí vedení a měřicí přístroj poškozené. V žádném případě neprovádějte měření, pokud zjistíte poškození ochranné izolace (natržení, prodření atd.).

3 Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se vodičů a ani měřících sond holýma rukama mimo vyznačenou plochu (11). Nepoužívejte přístroj před, během nebo po bouřce! Dbejte na to, aby byly vaše ruce, obuv, oděv, podlaha, spojení a spojené ćásti bezpodmínečně suché. Zabraňte používání v bezprostřední blízkosti: - silných magnetických nebo elektromagnetických polí - vysílacích antén nebo vysokofrekvenčních generátorů Mohly by zkreslit naměřené hodnoty. Pokud je zřejmé, že již není možné bezpečné používání přístroje, je třeba jej vyřadit z provozu a zajistit před náhodným použitím. Bezpečné používání přístroje již není možné, pokud: - přístroj vykazuje viditelné poškození, - přístroj nefunguje a po delším skladování za nepříznivých podmínek Během transportu z chladného do teplého počasí přístroj hned nezapínejte. Zapněte ho poté, co se teploty vyrovnají. Důvodem je sražená kondenzovaná voda, která může přístroj poškodit. Přístroj ponechte nezapnutý do vyrovnání jeho teploty s pokojovou. Neodkládejte obalový materiál, protože je zvlášť pro děti nebezpečný. Respektujte i bezpečnostní upozornění uvedené v jednotlivých kapitolách. Použití multimetru Naměřené hodnoty se na multimetru (dále jako DMM) zobrazují na digitálním displeji. Údaje o naměřených hodnotách DMM obsahuje 4000 digitů (jednotka = nejmenší zobrazená hodnota). Jednotlivé měřicí rozsahy si můžete vybrat pomocí otočného spínače, na kterém máte k dispozici i možnost automatického výběru rozsahu "Auto Range". V této poloze se vždy automaticky použije vhodný měřicí rozsah. Pro větší úspornost při používání baterií přístroje je vždy aktivní automatické vypínání. Pokud během 15 minut nestisknete žádné tlačítko, DMM se vypne. Pro "probuzení" stiskněte tlačítko "MODE", "Hz%" nebo potočte otočným přepínačem. Novinkou je měření proudu. Při tomto měřicím přístroji není již třeba vyměňovat přepálené pojistky. Zabudovaná pojistka se po vypnutí automaticky obnoví. Měřicí kabely jsou pevně spojeny s měřicím přístrojem. Připevnění měřících sond na zadní straně umožňuje měření jednou rukou a též šetří místo. Díky pogumovanému pouzdru a ochranné třídě IP54 se DMM ideálně hodí pro nasazení v těžkých měřících podmínkách. Napájení je zajištěno dvěma bateriemi AAA. Tyto jsou součástí dodávky. Měřící přístroj se hodí jak pro použití v rámci hobby, tak i pro profesionály. Rozsah dodávky Multimetr s pevně připojenými měřicími vedeními 2 baterie typu AAA Uvedení do provozu Před tím, než budete se svým přístroj pracovat, je třeba vložit do přiložené baterie. Baterie vložte pod a popisu v kapitole "Čištění a údržba". Otočný přepínač Jednotlivé funkce měření můžete nastavit pomocí otočného přepínače. Měřicí přístroj je vypnutý, pokud je otočný přepínač v pozici "OFF". Vždy, když přístroj nepoužíváte, vypněte jej. Upevnění měřicích hrotů V případě nepoužívání přístroje upevněte měřicí hroty na jeho zadní stranu (ochrana při transportu). Kromě toho můžete měřicí vedení připevnit tak, že např. měření zásuvky lze provést pouze jednou rukou. Oba měřicí hroty posuňte shora do zástrčky na zadní straně podle obrázku. Měření V žádném případě nepřekračujte max. povolené vstupní hodnoty jednotlivých veličin. Nedotýkejte se zapojení nebo částí zapojení, pokud jimi může procházet napětí větší než 25 V AC nebo 35 V DC! Nebezpečí ohrožení života! Před začátkem měření zkontrolujte, či nejsou měřicí vedení poškozené, například. řezy, trhliny nebo pohmoždění. Poškozené měřicí vedení nelze více používat! Nebezpečí ohrožení života! a) Měření elektrického napětí DC / AC Při měření stejnosměrného elektrického napětí (DC) postupujte následovně: - Otočným přepínačem (1) zapněte DMM a zvolte měřicí rozsah "V". Na displeji se rozsvítí nápis "DC". - Nyní spojte oba měřící hroty s měřeným objektem (baterie, zapojení atd.). - Na displeji (4) se zobrazí aktuální polarita naměřené hodnoty spolu s okamžitou naměřenou hodnotou. Pro měření střídavého elektrického napětí stiskněte tlačítko "MODE" (3), kterým přepnete rozsah na AC. Opětovné stiskem přepnete rozsah zpět atd. Měření elektrického napětí "V DC / AC" má vstupní odpor> 7,5 MΩ. Pokud se při stejnosměrném napětí objeví před naměřenou hodnotou znaménko minus "-", je naměřené napětí negativní (nebo jsou měřicí vedení přehozeny).

4 b) Měření frekvence DMM měří a zobrazuje frekvenci signálového napětí. Při měření frekvencí postupujte následovně: - Pomocí otočného přepínače (1) zapněte DMM a zvolte měřicí rozsah "V Hz%". Pro přepnutí na rozsah frekvence stiskněte tlačítko "Hz%" (9). Na displeji se rozsvítí "Hz". - Nyní spojte oba měřící hroty s měřeným objektem (generátor signálů, zapojení atd.) - Na displeji se zobrazí frekvence spolu s příslušnými jednotkami. c) Duty Cycle Funkce Duty Cycle zišťuje poměr kladné polovlny signálního napětí k celému průběhu signálu během jedné periody v procentech. Při měření Duty Cycle postupujte následovně: - Pomocí otočného přepínače (1) zapněte DMM a zvolte měřicí rozsah "V Hz%". Dvakrát stiskněte tlačítko "Hz%" (9), čímž přepnete do režimu Duty Cycle. Na displeji se rozsvítí "%". - Nyní spojte oba měřící hroty s měřeným objektem (generátor signálů, zapojení atd.) - Na displeji se zobrazí Duty Cycle. e) Test diod Vyberte měřicí rozsah objekty byly bezpodmínečně bez přítomnosti elektrické napětí. Pro aktivaci funkce akustického testu diod stiskněte tlačítko "MODE" (3). Opakovaným stisknutím přepnete do následující funkce měření (test průchodu) atd. - Na displeji se zobrazí symbol diod. - Otestujte průchod měřicích vedení tak, že spojíte obě měřicí vedení. Přitom je třeba nastavit hodnotu na cca 0 V. - Nyní oba měřicí hroty spojte s měřeným objektem (diodou). - Na displeji se zobrazí napětí v propustném směru ve voltech (V). Pokud vidíte nápis "OL", diodu testujete v inverzním směru, případně je poškozena (přerušení). d) Měření elektrického odporu objekty byly bezpodmínečně bez přítomnosti elektrickéhonapětí. f) Testování průchodnosti Při měření elektrického odporu postupujte následovně: - Pomocí otočného přepínače (1) DMM zapněte a zvolte měřicí rozsah "Ω". - Otestujte průchod měřicích vedení tak, že oba měřicí hroty spojíte. Je třeba nastavit přitom hodnotu odporu cca 0,5 Ω. - Nyní spojte oba měřící hroty s měřeným objektem. Naměřená hodnota se zobrazí na displeji (4) za předpokladu, že měřený objekt není vysoce ohmový nebo přerušen. - Pokud se na displeji rozsvítí nápis "OL" (Overflow = překročení). Překročili jste měřicí rozsah příp. je měřený obvod přerušen. Při měření elektrického odporu dbejte na to, aby měřicí body, které se dotýkají měřicích hrotů, byly čisté, neznečištěné olejem, pájecím lakem nebo podobně. Tyto okolnosti by mohly zkreslit výsledky měření. Vyberte měřicí rozsah objekty byly bezpodmínečně bez přítomnosti elektrického napětí. Pro aktivaci funkce akustického testu průchodnosti dvakrát stiskněte tlačítko "MODE" (3). Opakovaným stisknutím přepnete do následující funkce měření (měření kapacity) atd. - Na displeji se rozsvítí symbol "Test průchodnosti". - Při změření průchodnosti <100 Ω, je slyšet pípnutí. - Pokud se na displeji rozsvítí nápis "OL" (Overflow = překročení), byl překročen měřicí rozsah příp. je měřící obvod přerušen.

5 g) Měření kapacity objekty byly bezpodmínečně bez přítomnosti elektrického napětí. Při měření střídavých proudů postupujte podle výše uvedeného postupu. Pro přepnutí do rozsahu AC stiskněte tlačítko "MODE" (3). Opětovným stiskem přepnete rozsah zpět atd. V žádném případě neměřte v rozsazích µa / ma elektrický proud nad 200 ma, jinak se spustí pojistka. Vyberte měřicí rozsah "CAP". Pro aktivaci testování kapacity třikrát stiskněte tlačítko "MODE" (3). Opětovným stiskem přepnete první funkci měření (odpor) atd. - Na displeji se zobrazí jednotka "nf". - Nyní spojte oba měřící hroty s měřeným objektem (kondenzátor). Na displeji se po krátkém čase zobrazí kapacita. - Pokud se na displeji rozsvítí nápis "OL" (Overflow = překročení), byl překročen měřicí rozsah příp. je měřící obvod přerušen. h) Bezkontaktní detekce elektrického napětí V měřicím přístroji je zabudován bezkontaktní detektor elektrického napětí. Detektor funguje i při vypnutém měřicím přístroji při střídavém napětí od 100 do 600 V. Senzor napětí (5) se nachází na horní straně přístroje. Pomocí detektoru můžete např. najít přerušení kabelu v připojeném vedení atd. Měřící přístroj plochou senzoru (5) veďte podél testovaného objektu. Pokud přístroj zaznamená střídavé elektrické napětí, rozsvítí NCV ukazatel (6). Možný odstup závisí od velikosti střídavého napětí. Detektor napětí slouží pouze pro rychlé otestování a v žádném případě nemůže nahradit kontaktní měření napětí. Ukazatel reaguje i při statickém nabíjení, kdy detektor zaznamená elektrické pole. Je to normální jev a neznamená žádnou poruchu. i) Měření elektrického proudu DC / AC Měření elektrického proudu je možné ve dvou rozsazích. První rozsah jeod 0 do 4000 µa, druhý od 0 do 200 ma. Oba rozsahy měření elektrického proudu jsou jištěné a jsou chráněny před přetížení. Při měření stejnosměrných proudů (DC) postupujte následovně: - Pokud chcete měřit elektrický proud max. do 4000 µa, nastavte otočný přepínač (1) do pozice " µa" resp. pokud do max. 200 ma, do pozice "ma". Na displeji se rozsvítí nápis "DC". - Spojte oba měřicí hroty s měřeným objektem (baterie, zapojení atd.), aktuální polarita naměřené hodnoty se zobrazí spolu s naměřenou hodnotou na displeji. Pokud se spustí pojistka (nenastane změna naměřené hodnoty at.), DMM vypněte (OFF) a počkejte cca 5 minut. Automatická pojistka vychladne a následně je přístroj připraven na další použití. Provoz kapesní svítilny Jako doplňková funkce je v DMM integrovaná LED kapesní svítilna, kterou lze použít i při vypnutém DMM. Pro zapnutí stiskněte tlačítko světla (2). Svítilna svítí pouze při stisknutí tlačítka, čímž se šetří baterie přístroje. Čištění a údržba obecně Abyste přesnost multimetru zachovali co nejdéle, je nutná jeho každoroční kalibrace. Postup výměny baterií naleznete v příloze. Pravidelně kontrolujte technickou bezpečnost přístroje a měřících vedení např. zda není poškozený obal nebo ćásti přístroje nejsou jinak poškozeny. Čištění Před tím, než přístroj vyčistíte, přečtěte si následující bezpečnostní upozornění, které je potřeba respektovat): Při otevření krytů nebo odstranění částí, vyjma těch, které je možné odstranit ručně, se mohou objevit části pod napětím. Před čištěním nebo odložením přístroje mimo provoz musejí být odpojeny všechny připojené vodiče od měřicího přístroje a měřeného objektu. Na čištění nepoužívejte čistící prostředky s obsahem sloučenin uhlíku, benzín, alkohol a podobně. Mohlo by dojít k poškození povrchu měřícího přístroje. Kromě toho jsou výpary zdraví škodlivé a výbušné. K čištění nepoužívejte ani drsné pomůcky, šroubováky nebo kovové kartáče a pod. Na čištění přístroje nebo displeje a měřicích vedení použijte čistou, antistatickou a suchou hadřík. Vložení a výměna baterií Pro provoz měřícího přístroje potřebujete dvě baterie typu AAA. Před prvním uvedením do provozu, nebo pokud se na displeji rozsvítí symbol výměny baterií (4A), je nutné vložit nové, plně nabité baterie. Při vkládání / výměně baterií postupujte takto: - Odpojte měřící přístroj z měřeného obvodu a vypněte jej. - Povolte šroub krytu přihrádky na baterie (10) a sejměte ho z přístroje. - Do přihrádky vložte dvě nové baterie, dbejte přitom na správnou polaritu. - Pouzdro opět pečlivě uzavřete. Přístroj v žádném případě nepoužívejte v otevřeném stavu. NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA!

6 Manipulace s bateriemi a akumulátory Recyklace Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory. Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Záruka Na digitální multimetr VC-20 poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou. Technické údaje Zobrazení: 4000 jednotek (digitů) Auto Power OFF: Po cca 15 minutách zazní zvukový signál, po další minutě se přístroj automaticky vypne Délka měřicích přívodů: cca 75 cm Vstupní odpor: > 7,5 MΩ Provozní napětí: 3 V (2 x AAA) Provozní teplota: 0 C až 40 C Teplota skladování: -10 C až 50 C Hmotnost: cca 145 g Rozměry (D x Š x V): 104 x 55 x 33 (mm) Tolerance měření Údaje přesnosti v ± (% naměřené hodnoty (= reading = rdg) + chyba údaje v jednotkách (= dgt = poćet nejmenších jednotek). Přesnost platí jeden rok při teplotě +23 C ± 5 C p ři relativní vlhkosti vzduchu nižší než 75%, bez kondenzace. Stejnosměrné elektrické napětí, ochrana proti přetížení 600 V. 400 mv ± (0,5% + 3 dgt) 0,1 mv 4 V ± (1,2% + 3 dgt) 1 mv 40 V ± (1,2% + 3 dgt) 10 mv 400 V ± (1,2% + 3 dgt) 100 mv 600 V ± (1,2% + 3 dgt) 1 V Střídavé elektrické napětí, ochrana proti přetížení 600 V Rozsah (50-60 Hz) Přesnost Rozlišení 4 V ± (1% + 8 dgt) 1 mv 40 V ± (1% + 8 dgt) 10 mv 400 V ± (2,3% + 10 dgt) 00 mv 600 V ± (2,3% + 10 dgt) 1 V Stejnosměrný elektrický proud, ochrana proti přetížení 400 ma/600 V 400 µa ± (2% + 8 dgt) 0,1µA 4000 µ ± (2% + 8 dgt) 1 µa 40 ma ± (2% + 8 dgt) 10 µa 200 ma ± (2% + 8 dgt) 100 µa Střídavý elektrický proud, ochrana proti přetížení 400 ma / 600 V Rozsah (50-60 Hz) Přesnost Rozlišení 400 µa ± (2,5% + 10 dgt) 0,1 µa 4 ma ± (2,5% + 10 dgt) 1 µa 40 ma ± (2,5% + 10 dgt) 10 µa 200 ma ± (2,5% + 10 dgt) 100µA Elektrický odpor, ochrana proti přetížení 600 V 400 Ω ± (0,8% + 5 dgt) 0,1 Ω 4 K Ω ± (1,2% + 5 dgt) 1 Ω 40 K Ω ± (1,2% + 5 dgt) 10 Ω 400 K Ω ± (1,2% + 5 dgt) 100 Ω 4 M Ω ± (5% + 5 dgt) 1 K Ω 40 M Ω ± (10% + 5 dgt) 10 K Ω Kapacita 4 nf ± (5% + 0,6 nf) 0,001 nf 40 nf ± (1,2% + 5 dgt) 0,01 nf 400 nf ± (1,2% + 5 dgt) 0,1 nf 4 µf ± (5% + 5 dgt) 0,001 µf 40 µf ± (5% + 5 dgt) 0,01 µf 200 µf ± (10% + 5 dgt) 0,1 µf Frekvence 10 Hz ± (2% + 5 dgt) 0,001 Hz 100 Hz ± (2% + 5 dgt) 0,01 Hz 1000 Hz ± (2% + 5 dgt) 0,1 Hz 10 KHz ± (2% + 5 dgt) 1 Hz

7 Duty Cycle 0,5-99% ± (2% + 5 dgt) 0,1% Akustický test průchodu: <100 Ω Test diod: Testované napětí: 1,5 V / Testovaný proud: 1 ma Ochrana před pro azení diod / průchodu: 600 V V žádném případě nepřekračujte max. přípustné hodnoty vstupních veličin. Nedotýkejte se zapojení nebo částí zapojení, v nichž může být vyšší napětí než 20 V AC nebo 35 V DC! Nebezpečí ohrožení života! Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. RAJ/2/2010

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití Účel použití Měření a zobrazování elektrických parametrů v rozsahu kategorie přepětí CAT II až do maximální hodnoty 600 V, resp. do 300 V v kategorii CAT III v souladu s Nařízením EN 61010-1 a ve všech

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku,

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku, Digitální multimetr AT-200 Obj. č.: 12 15 02 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití... 3 Ovládací prvky měřícího přístroje... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Krátký popis funkcí měřícího přístroje... 6 Rozsah

Více

Klešťový ampérmetr VC 605 1000 A/AC/DC. Obj. č.: 12 01 67. Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:...

Klešťový ampérmetr VC 605 1000 A/AC/DC. Obj. č.: 12 01 67. Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:... Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:...3 OVLÁDACÍ A NASTAVOVACÍ PRVKY PŘÍSTROJE, DISPLEJ...4 POPIS OVLÁDACÍCH A NASTAVOVACÍCH PRVKŮ PŘÍSTROJE...5 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY...5

Více

2. Účel použití měřícího přístroje a popis jeho základních funkcí

2. Účel použití měřícího přístroje a popis jeho základních funkcí Digitální multimetr VC265 Obj. č.: 12 45 22 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního multimetru VC265. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 12 14 66 Tento měřící přístroj byl speciálně vyvinut pro provádění různých měření v motorových vozidlech. Vedle standardních funkcí měření můžete tento přístroj použít

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Patentově chráněno Úvod Blahopřejeme k zakoupení klešťového měřiče True RMS Extech EX623. Tento měřič umožňuje provádět

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991 Digitální multimetr PROTEC.class PMMM císlo výrobku: 05102991 Návod k obsluze Obsah: 1. Bezpečnostní informace Úvod Používání Péče o přístroj 2. Popis tlačítek a zdířek 3. Všeobecné údaje 4. Popis používání

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840 NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/01 Digitální multimetry VC 820 a VC 840 Obj. č.: 12 11 11, 12 11 12 Obsah Strana ÚVOD... 3 POUŽITÍ MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ VC 820, VC 840:... 3 OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE... 4 POPIS OVLÁDACÍCH

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny:

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny: Rozsah dodávky Bezdrátový zvonek Libra+ D912 S Zvonek Držák zvonku Modul tlačítka / dodatečného vysílače Baterie typu CR2032 pro modul tlačítka Drát k modulu tlačítka (pro případ drátového připojení) 2

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr

Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/00 Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr Obj. č.: 10 03 71 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1. Obj. č.: 12 77 00

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1. Obj. č.: 12 77 00 NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1 Obj. č.: 12 77 00 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy.

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky Vlastnosti IR Model vrtulníku Revell X-Razor Obj. č.: 23 57 99 Vrtulník: Pevný aerodynamický hliníkový trup Přídavná vrtule pro let do stran Spínač/Vypínač ON/OFF a nabíjecí port na vrtulníku Nový systém

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100. Obj. č. 10 25 41. 1. Úvod. Obsah

Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100. Obj. č. 10 25 41. 1. Úvod. Obsah Obsah Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100 Obj. č. 10 25 41 1. Úvod... 2 2. Účel použití... 3 3. Rozsah dodávky... 3 4. Použité symboly... 4 5. Bezpečnostní upozornění... 4 6. Popis výrobku a ovládání... 6

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128 Digitální ampérmetr s kleštěmi číslo výrobku: 05102128 NÁVOD K OBSLUZE 1. VŠEOBECNÉ POKYNY Tento výrobek splňuje určení dle IEC / EN 61010-1 o bezpečnosti elektronických měřících zařízení a měřících kleští

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Návod k obsluze 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C/D pro SMD umožňuje rychlé a přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44 NÁVOD K OBSLUZE Multitester MS-258 2 v 1 Obj. č.: 12 15 44 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota...

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota... Obsah Strana Kombinovaný měřič elektrické vodivosti HI9811-5 (ph / C / EC / TDS) 1. Úvod...1 2. Základní popis a účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Doplňkové vybavení měřícího

Více

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům Účel použití Tato bezpečnostní kamera umožňuje nahrávání obrazu a zvuku. Slouží ke kontrole a zabezpečení míst, na která není dobře vidět, resp. kritických míst (např. kamerový systém v obchodech nebo

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61 Infračervený teploměr IR-280-4ET Obj. č.: 10 09 61 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Rozsah dodávky... 3 3. Účel použití infračerveného teploměru a jeho základní funkce... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky Rozsah dodávky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách Senzory typu: TM-260/280 Baterie CR1632 Imbusové klíče Ochrana proti krádeži Zajišťovací šrouby Adaptér (3-cestný ventil) TireMoni Obj. č. 130 75

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta Obj. č.: 128 96 47 Vlastnosti Aktuální profesionální předpověď počasí pro 90 regionů Evropy Pravděpodobnost srážek Rychlost větru a směr větru Teplota venku, měřená

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 05 06 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

Měřič vlhkosti DampFinder Plus. Obj. č.: Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3.

Měřič vlhkosti DampFinder Plus. Obj. č.: Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3. Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Měřič vlhkosti DampFinder Plus Obj. č.: 10 15 17 Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3. Přístroj se po 3 minutách přepne do úsporného režimu.

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem.

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. HC-DT-9121 Ruční zkoušečka napětí Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojitá

Více

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky Účel použití Výrobek je určen pro provozování 2,5 a 3,5 pevných disků nebo CD/DVD mechanik (IDE nebo SATA) přes USB 2.0 port. Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0 Obj. č.: 98 60 91 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. : 12 04 74

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. : 12 04 74 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. : Stoprocentně recyklovaný papír. Bělený bez chloru. TIRÁŽ Tento návod k obsluze je publikací Conrad Elektronic, GmbH. Všechna práva včetně překladu vyhrazena. Reprodukce jakéhokoliv

Více