El2.C. Podle knihy A Blahovec Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách zpracoval ing. Eduard Vladislav Kulhánek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "El2.C. Podle knihy A Blahovec Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách zpracoval ing. Eduard Vladislav Kulhánek"

Transkript

1 Spš lko PŘÍKOPY El. viční z základů lkochniky. očník Podl knihy Blahovc Základy lkochniky v příkladch a úlohách zpacoval ing. Eduad ladislav Kulhánk yšší odboná a sřdní půmyslová škola lkochnická Faniška Křižíka Paha Na Příkopě 6 Pác j zpacována jako pomůcka po učil po fkivnější výuku přdměu. Pác j volně šířilná.

2 ... Plochou m pochází kolmo na plochu magnický ok Wb. č magnickou indukci za přdpokladu ž pol j homognní. Φ B 8T S.. ploš mm j sálá magnická indukc 8 T. č jak vlký j magnický ok posupující ouo plochou za přdpokladu ž plocha j kolmá k směu magnické indukc. Φ B S Wb... Jak vlká j plocha kou pochází kolmo magnický ok Φ 8 Wb při magnické indukci B T? Φ 8 S m cm B.. č poč záviů cívky ak aby při poudu 6 měla cívka magnomooické napěí 6. N Fm 6 z 6... Sanov innziu magnického pol v vzduchové mzř o délc l mm j-li magnomooické napěí. ( Magnický odpo žlza zandbávám ). H Fm 8 m l... č magnické napěí ké vyvolá magnickou indukci T v vzduchové mzř loušťky mm. H B m 7 99 Fm H l 98 µ π..6. č loušťku vzduchové mzy kou pochází magnický ok Wb kolmo k ploš cm při magnomooickém napěí 89. Φ B 6T H B 6 m S 7 78 µ π Fm 89 l 6 mm H č innziu magnického pol v vzdálnosi 8cm od sřdu vodič kým pochází poud. H 796 m π π 8... jaké vzdálnosi od vodič kým pochází poud j innzia magnického pol

3 m -? 9 m π H π Jak vlký poud musí pocház vodičm aby byla v vzdálnosi cm od osy vodič innzia magnického pol m -? H π π č innziu magnického pol v mísě mzi dvěma ovnoběžnými vodiči jjichž osová vzdálnos j m. Poud poud. nnziu magnického pol vypočě po případ ž: a) poud v obou vodičích má souhlasný smě b) poud v obou vodičích má nsouhlasný smě H 8 m π π H m π π 8 m 8m a)... H H H 8 m a b)... H H + H 8 + m b.. č magnickou indukci v vzdálnosi cm od osy vodič. Přímým vodičm ký j v vzduchopázdnu pochází poud. H 79 6 m B µ. H. π T π π... č poud ký pochází přímým vodičm byla-li v vzdálnosi cm od jho osy v vzduchu magnická indukct. H B m 7 9 µ π π H π 9... vodiči o půměu m j husoa poudu mm -. č innziu magnického pol: a) na povchu vodič b) v vzdálnosi mm od osy vodič c) v vzdálnosi mm od osy vodič π d 6 a) S π. m J S

4 H m d π π b) H m π π c) H J 6 6 m.. č poud ký pochází vodičm o půměu mm j-li innzia magnického pol v vzdálnosi mm od sřdu vodič m -. H vodič π π 6... Sanov innziu magnického pol a magnickou indukci v sřdu nké cívky s záviy. Poud j sřdní polomě cívky j cm. H N m B H 7 µ π 6 8 T..6. č poud v vinuí nké cívky o závich. Polomě cívky j cm. nnzia magnického pol v sřdu cívky j m -. H N... č magnickou indukci a magnický ok v psncové cívc. Sřdní půmě psnc j 6mm půřz cívky j cm. ívka má 7 záviů. Poud cívkou j 6. nnzia magnického pol j po clém půřzu konsanní. Posřdí uvniř cívky j vzduch. Fm N 7 6 H Fm 87 m l π 6 B H 7 µ π 87 T Φ B S..7 Sanov budící poud cívky ooidu. Poč záviů cívky j 6 délka sřdní silové čáy j 8 mm poměná pmabilia j a magnická indukc j T. H B m Fm H l µ π Fm 9 N č innziu magnického pol ooidu. Magnický ok j - Wb půřz cívky j cm a poměná pmabilia j 97. B Φ T H B m S 7 µ π Sanov poč záviů budící cívky psnc podl obázku kd d 6cm a d cm. Budící poud cívky j magnický ok j 7-6 Wb µ. N Wb S Φ

5 6 Φ 7 B S π T H B 7 µ π 98 m Fm H l 98 π 8 N Fm záviů... č poměnou pmabiliu ooidního koužku j-li magnický ok 8 - Wb půřz psnc cm cívka má záviů a pochází jí poud. Délka sřdní silové čáy j cm. B Φ 8 8T Fm N 6 S H Fm 6 B 8 6 m µ l µ H π ypočě innziu magnického pol magnickou indukci a magnický ok uposřd válcové cívky délky mm půměu mm s záviy. inuím pochází poud poměná pmabilia j. Fm N H Fm m l B H 7 π d µ π 7T S Φ B S π Wb 6 6 m 6.. Jak vlký poud musí pocház vinuím válcové cívky délky cm s záviy má-li bý magnická indukc v jádu cívky 76 - T. Posřdí uvniř cívky j vzduch. H B m Fm H l 997 µ π Fm N... č magnickou indukci a magnický ok dlouhé cívky s poměnou pmabiliou µ 6. Délka cívky j cm půřz cívky j cm. ívka má 7 záviů a pochází jí poud 6. Fm N 7 6 H Fm m l B H 7 µ π 6 96T Φ B S 96 Wb... č poč záviů mm dlouhé cívky. Má-li bý innzia magnického pol m - musí cívkou pocház poud. Posřdí uvniř cívky j vzduch.

6 Fm H l N Fm záviů... č sílu ká působí na vodič v magnickém poli o indukci 8T. odičm pochází poud a jho akivní délka j 6mm. F B l 8 6 6N.. ypočě pořbnou magnickou indukci ak aby vodič dlouhý 8 cm kým pochází poud byl vychylován silou 8 N. F 8 B T l 8... č poud pocházjící vodičm o délc mm. odič j kolmý na smě pol indukci 9T a j vylačován silou 8N. F 8 B l 9... č jakou silou s přiahují v vzduchu vodič dlouhé m vzdálné od sb mm. Jdním vodičm pochází poud duhým vodičm pochází poud. F l 7 7 9N a.. Sanov sílu kou budou odpuzovány dva vodič. Oběma pochází sjný poud nsouhlasným směm. livm zkaového spojní dojd k dvacinásobnému náůsu poudu. odič jsou od sb vzdálny cm a jsou dlouhé m. Přd zkam Po zkau F l 7 7 N a F l 7 7 N a... Dva souběžné vodič délky m jimiž pochází sjný poud v sjném smyslu jsou při osové vzdálnosi m přiahovány v vzduchu silou - N. Sanov poud v vodičích. F l 7 a F a l Sanov vlikos a ozmě pmabiliy vakua µ z dfinic poudu. Dfinic poudu. 6

7 Sjnosměný poud j akový poud ký při půchodu dvěma ovnoběžnými přímými nkončně dlouhými a nkončně nkými vodiči vzdálnými od sb m vyvolá mzi nimi v vakuu sílu -7 N na každý m jjich délky. F B H a 7 l µ l µ l π N 7 7 π π µ a π H m l 7... č poměnou pmabiliu šdé liiny při innziě magnického pol 6 m -. B 8 B odčno z gafu B8T µ µ H π č poměnou pmabiliu po liou ocl při magnické indukci 6 T. Z gafu B f ( H ) jsm odčli H 7 m - µ B 6 8 µ H π 7 7 7

8 8

9 9

10 ... č poměnou pmiiviu vyžíhané ocli při innziě magnického pol 6 m -. B B odčno BT µ µ H π č poměnou pmiiviu šdé liiny při magnické indukci 9T. H odčno H9 m - B 9 µ µ H π Pmabilia posřdí j při učié indukci 6 - H m -. č vlikos poměné µ pmabiliy. µ µ 6 7 π... č poud pořbný k vybuzní magnického oku 6 - Wb. Magnický obvod j vořn ooidním koužkm o sřdním půměu cm půřzu cm j z vyžíhané ocli a j přušn vzduchovou mzou mm. Na ooidu j navinua cívka s záviy. Obvod j vořn magnickým odpom fomagnické láky - vyžíhané ocli a odpom vzduchové mzy. Φ N d m Fm m F mv m F mv S B Φ 6 T mf H F l F 7 ( π ) 9 S B m l 7 9 Fm mf + m µ π Fm 9 9 N... Psnc z šdé liiny má vniřní půmě cm vnější půmě cm. Půřz j čvcový. Na psnci j navinuo záviů. Budící poud j. ypočě magnický ok. Fm N H Fm 87 m l π Z funkc B f ( H ) odčm B 6 T Φ B S Wb... Z psnc o ozměch podl úlohy... vyřízně vsvu loušťky mm a ak vznikn vzduchová mza. Jak vlké magnické napěí a budící poud jsou pořbné na vyvořní magnického oku - Wb. Φ B 8T S H T 6 m odčno cm mm B 8 H m 7 67 µ π cm c cm ( π ) m H l 6 6 T T T m H l 67 67

11 l l - l v l mt + m N... č poč záviů budící cívky magnického obvodu složného z dvou maiálů z lié ocli s délkou sřdní indukční čáy cm a půřzm 6cm a z fomagnického maiálu ký má při magnickém oku - Wb poměnou pmabiliu 6 délku sřdní indukční čáy cm a půřz cm. Budící poud j. Φ Φ B T B 66T S S 6 B H 7 m H 9 m - odčno µ µ π 6 o m H l 7 Fm m + m m H l 9 9 Fm 97 N 97 záv.... Sanov budící poud a clkový magnický odpo magnického obvodu složného z ěcho čyř čásí: ) liá ocl s půřzm cm a délkou sřdní indukční čáy cm. ) dynamové plchy ( W kg - ) s půřzm cm a délkou sřdní indukční čáy 6cm. ) šdá liina s půřzm cm a délkou sřdní indukční čáy 8cm. ) vzduchová mza loušťky mm ká j mzi dynamovými plchy a šdou liinou ( Scm ). Budící cívka má záviů. Obvodm pochází magnický ok - Wb. Φ Φ B T B B B 6T S S H z gafu H m - H z gafu H m - H z gafu H m - B 6 H 7 77 m m H l µ π m H l 6 m H l 77-9 Fm m m H l 8 Fm 6 m Fm H N Φ 6.. č magnomooická napěí Fm a Fm po dané vlikosi a směy magnických oků Φ a Φ. Označ směy budících poudů a. Fomagnické posřdí voří dynamové plchy ( W kg - ). Φ 6 - Wb Φ - Wb l 6 cm l cm l 8 cm l cm S S S cm. B Φ Φ Φ + Φ S Fm T l v Fm B Φ 6 S T

12 B Φ S 8T H 6 m - odčno H v H m - odčno H 8 m - odčno B m 7 99 m H l µ π o m H l m H l 8 8 m v H v l v 99 9 Fm m + m + m v Fm m + m + m v č loušťku vzduchové mzy magnického obvodu dl obázku. Φ 6 - Wb l cm l cm l cm S cm S cm S cm a Fm8. Obvod j složn z dynamových plchů s měnými záami W kg -. 6 B Φ Φ S S T S H m - odčno l v m H l 8 S Fm m Fm m m 96 H 8 m l B odčno B 7T l Φ B S 7 6 Wb B l l Φ S Φ Φ Φ 6 6 Wb 6T H odčnoh m F F

13 H v B 6 m HF l 96 m o 7 l 78mm µ π H Kniha uvádí mm jdná s njspíš o jiný odč z gafu.... č magnický ok v jádu z dynamových plchů ( měné záy W kg - ). Jádo j vořno ooidním koužkm s sřdním půměm cm a o půřzu cm. Koužk j přušn vzduchovou mzou loušťky mm. Budící cívka má záviů a pochází jí poud 6. Zvolím magnický ok Φ - Wb B Φ T S H odčno H m - B Hv 7 m o µ π l π d l π 9m Fm H l + H l Zvolím magnický ok Φ 8-8 Wb B Φ 6T S H odčno H m - B 6 Hv 7 8 m µ π Fm H l + H l o 6 Φ [ - Wb ] 8 Fm N 6 Fm 6 Φ Fm 6 7 Fm [ ] Po dané magnomooické napěí Fm jsm odčli Φ8 - Wb. Tno údaj j zaížn chybou poo ž Φf(Fm) nní funkc linání č magnický ok podl zadání z příkladu... s ím ž půřz jáda bud cm. Zvolím magnický ok Φ - Wb B Φ T S

14 H odčno H m - B Hv m o µ π l π d l π 9m Fm H l + H l Zvolím magnický ok Φ - Wb B Φ T S H odčno H m - B Hv 7 9 m o µ π Fm H l + H l Φ [ - Wb ] Fm N 6 Fm Φ Fm Fm [ ] Po dané magnomooické napěí Fm jsm odčli Φ - Wb. Tno údaj j zaížn chybou poo ž Φf(Fm) nní funkc linání...8. č magnický ok v obvodu složném z dvou čásí sjného maiálu z lié ocli ůzných půřzů a ůzných délk sřdních indukčních ča. S 6 cm l cm S cm l cm. Budící cívka má záviů poud j. olím Φ x 9 - Wb B x Φ x 9 S B x Φ x 9 S 6 T 9T H m - odčno H 7 m - odčno Fm N Fm H l + H l + 7 olím Φ Y - Wb B y Φ y S B y Φ y S 6 8T T H Y 6 m - odčno H Y m - odčno Fm Y

15 Φ [ - Wb ] Fm Y Φ Fm Fm [ ] ýsldný magnický ok j Φ 97 - Wb..9. č magnický ok lkomagnu podkovoviého vau a čvcového půřzu podl obázku j-li magnomooické napěí. Díl j z dynamových plchů ( W kg - ) a díl j z vyžíhané ocli. l π 9m N l + + m S S Sv 6 m olím Φ - Wb Φ B T S S 6 H 7 m - odčno S H m - odčno B mm Hv m o µ π Fm H l + H l + H l olím Φ - B Φ S 6 6T H 8 m - odčno H m - odčno B 6 Hv 7 m o µ π Fm H l + H l + H l Φ [ - Wb ] Fm Φ Fm ýsldný magnický ok j Φ - Wb Fm [ ]

16 ... č magnický ok Φ magnického obvodu složného z ří ůzných maiálů viz obázk. Magnický ok Φ - Wb. Čás magnického obvodu j z lié ocli půřzu cm a sřdní indukční čáy 6cm. Čás magnického obvodu j z dynamových plchů ( W kg - ) má půřz 6cm a délku sřdní indukční čáy cm. Čás magnického obvodu j z vyžíhané ocli půřzu 6cm a má délku sřdní indukční čáy cm. l Φ Φ Fm l m m Φ Φ Φ Fm m l B B Φ S T H m - odčno Fm m H l 6 9 olím Φ 6 - Wb Φ 6 B T H m - odčno S 6 Φ 6 B T H m - odčno S 6 Fm m + m H l + H l + olím Φ - Wb Φ B T H m - odčno S 6 Φ B T H m - odčno S 6 Fm m + m H l + H l + Φ [ - Wb ] Fm Φ Fm Fm [ ] ýsldný magnický ok j Φ - Wb 6

17 .6.. č ngii magnického pol v vzduchové mzř pólových násavců půřzu cm loušťka vzduchové mzy j mm magnická indukc v vzduchové mzř j T. B Hv m 7 9 µ π S l o Φ B S Wb m H l 9 79 Wm m Φ J.6.. č ngii magnického pol lumivky s vlasní indukčnosí 6H při poudu. W m J Na ooidním koužku z vyžíhané ocli o sřdním půměu cm a půřzu cm j navinuo záviů. Budící poud j. č indukčnos a ngii magnického pol. N l π d π 6m Fm N S H Fm 97 m d Φ l 6 B odčno BT S B S 6 Λ µ µ H l H l 97 6 N Λ 6 H Wm J.6.. č nosnos lkomagnu vyvořného jádm z vyžíhané ocli o půřzu cm.budící cívka j navinua na jádř a má délku mm viz obázk. ívka má záviů a pochází jí poud. N Fm N 8 H Fm 8 m l B odčno B6T F F B S 6 9N.6.. Sanov poud budící cívky ak aby nosnos yčového magnu z šdé liiny byla N. Půřz jáda j cm poč záviů budící cívky j a délka cívky j cm. B F 89T H odčno z gafu H9 m - S 7

18 H l 9 9 N.6.. Tooidní jádo z lié ocli s kuhovým půřzm cm a sřdním půměm cm s skládá z dvou sjných dílů viz obázk. Budící cívka má 6 záviů a pochází jí poud. Přdpokládám ž vzduchová mza j zandbalná. č jak vlikou silou dží obě čási pohomadě. N l π d π 7m Fm N 6 9 S d H Fm 9 6 m l 7 B odčno BT F B S 77N.6.. č poč záviů budící cívky v zapojní podl obázku bud-li síla pořbná k odžní obou čásí magnu 6N. Poud cívky j půřz magnického obvodu j cm. Magnický obvod j složn z dynamových plchů s záami W kg -. N B F S 6 T H odčno z gafu H m - Fm H l N Fm 8záviů.6.6. č jakou silou bud přiahována spodní čás lkomagnu podl obázku. ívka má 7 záviů a poud v ní j 8. Magnický maiál j liá ocl. N S S8cm F Fm N B volím B7T H odčm H m - B 7 Hv m o 7 8 µ π Fm H l + H l O O F B S 7 8 N Kniha jinak F6N 8

19 .6.7. č nosnos podkovoviého magnu j-li B6T a půřz jdnoho pólu j cm za přdpokladu ž mzi kovou a magnm nbud vzduchová mza F B S 6 N... Sanov napěí ké s bud indukova v cívc s záviy změní-li s magnický ok z hodnoy Φ - Wb na hodnou Φ 9 - Wb za dobu µs. Φ u N Jak s musí změni magnický ok za dobu ms aby s v cívc s záviy indukovalo napěí. Φ u 6 Wb N... č poč záviů cívky v ké s při změně magnického oku - Wb za 6ms indukuj napěí. 6 N u záviů Φ... ypočíj napěí ké s indukuj v jdnom vodiči kovy gnáou. Kova gnáou má půmě m délku mm a v vzduchové mzř j magnická indukc 6T. Gnáo s oáčí ychlosí min -. π D n π v 6m s u B l v ypočíj magnickou indukci v vzduchové mzř sjnosměného soj ak aby s v jdnom vodiči indukovalo napěí. Kova má délku mm půmě mm a oáčí s ychlosí min -. π D n π u v 7 m s B 7T 6 6 l v 7... č ychlos pohybu vodič v magnickém poli s indukcí 9T. odič s pohybuj kolmo k směu pol a indukuj s v něm napěí 7m. odič má délku mm. u 7 v m s B l 9... homognním magnickém poli s kolmo k směu pol pohybuj vodič délky mm ychlosí 8m s - a indukuj s v něm napěí6m. č magnickou indukci homognního magnického pol u 6 B T l v 8 9

20 ... ypočíj vlasní indukčnos jdnovsvé cívky s záviy navinuými ěsně vdl sb. Půmě vodič j mm. Jádo cívky má půřz cm. Poměná pmiivia fomagnického maiálu j. Délka cívky l d N m S 7 7 Λ µ µ π 6 H l N Λ 6 7 H... ypočíj vlasní indukčnos cívky navinué na ooidním jádř kuhového půřzu s vnějším půměm d 6mm a vniřním půměm d mm. Fomagnický maiál má poměnou pmiiviu. ívka má 8 záviů. d d 6 S π π 7 8 m d + d 6 + l π π 7m S N µ µ 8 π 8H l 7... Sanov vlasní indukčnos cívky navinué na ooidním koužku přušném vzduchovou mzou. ívka má 6 záviů. Délka sřdního půměu fomagnického maiálu s poměnou pmiiviou 8 j cm loušťka vzduchové mzy j mm. Jádo má půřz cm. ozpylové oky zandbj. l F π d l ( π ) 9m l F 9 6 mf H F S 7 87 Λ µ µ π 8 l 6 m H S 7 8 Λ µ π m m + m H F N 6 6 7H m... ypočíj napěí ké s bud indukova v cívc dlouhé 8cm navinué na jádř s poměnou pmabiliou µ a s půměm cm vzos-li poud z hodnoy na hodnou za dobu 6s. ívka má záviů. d ( ) S π π 8 m S 7 N N Λ µ µ π 8 8 H l 8 u

21 ... Sanov vlasní indukčnos cívky pochází-li vinuím poud a) b). ívka j navinua na fomagnickém jádř o půřzu cm složném z ansfomáoových plchů s měnými záami W kg -. ívka má záviů délka sřdní indukční čáy magnického maiálu j cm. po poud Fm N H Fm m B odčno BT l B µ µ H π 7 S 7 N Λ N µ µ π l po poud Fm N 8 H Fm 8 m B odčno BT l B µ µ H π 7 87 H S 7 N Λ N µ µ π 87 7H l lasní indukčnos cívky s fomagnickým jádm j závislá na poudu pocházjícím vinuím cívky.... ypočíj vlikos napěí indukovaného na cívc s vlasní indukčnosí 8H ( napěí vlasní indukc ). ívkou pochází poud doba zapnuí poudu j s a doba vypnuí poudu j 6s. uzap 8 9 uvyp Sanov vlasní indukčnos cívky navinué na jádř z paamagnické láky. Poč záviů j 7 cívka má délku mm půmě jáda j cm. d S π π m S 7 N Λ N µ 7 π 6 H l... ypočíj indukčnos cívky z úlohy... bud-li jádo z fomagnického maiálu s poměnou pmabiliou µ 8. S 7 N Λ N µ µ 7 π 8 H l

22 ... č poč záviů cívky s indukčnosí H. ívka j navinua na jádo o půřzu cm a pochází jí poud. jádř j magnická indukc 8T. S B S S N B S N N N B N µ 7z l H Fm N B S 8 H... ypočíj vlasní indukčnos jdnovsvé cívky s jádm z fomagnického maiálu s µ. ívka má záviů půmě jáda cm délku 9cm a pochází jí poud 8. π d π S m S 7 N Λ N µ µ π 7 9mH l Sanov časovou změnu magnického oku v jádř cívky Scm s poměnou pmabiliou µ 7. ívka má 7 záviů a délku mm. Poud pocházjící cívkou vzos o 8 za dobu 7ms. S 7 N µ µ 7 π 7 H l 8 Φ u 8 u 8 7Wb s 7 N č vlikos indukovaného napěí na vsupní ( pimání ) cívc ansfomáou s indukčnosí H při vypnuí poudu za ms. u Sanov indukčnos cívky s záviy a jádm o půřzu cm. Při půchodu poudu m cívkou j v jádř magnická indukc 6T. S N N B S B S N N B S N B S 6 µ µ l H l Fm l N l H..9. ypočíj napěí indukované na cívc s indukčnosí mh. ívka j zapojna v obvodu s poudm m ký s vypn za µs. u Při půchodu poudu m skučnou cívkou s nahomadí v jjím magnickém poli ngi - J. ypočě vlasní indukčnos cívky. W Wm H

23 ... Skučná cívka s záviy má odpo vinuí 8Ω. K vybuzní magnického oku Φ - Wb j řba doda výkon W. ypočíj indukčnos cívky. P 6 8 Φ Φ u N N 9H 6... Dvě cívky s počm záviů N a N 7 jsou navinuy na fomagnickém jádř o půřzu 9cm. Délka sřdní indukční čáy j cm poměná pmabilia fomagnického maiálu j. Poud v cívc s N záviy klsn z hodnoy 8 na za ms. Činil vazby k. Sanov vlasní indukčnos obou cívk vzájmnou indukčnos a napěí indukované na obou cívkách. S 7 N 9 µ µ π H l S 7 N 7 9 µ µ π 69H l u M k 69 8 H 6 u M Na fomagnickém jádř s poměnou pmabiliou 8 půřzm cm a délkou sřdní indukční čáy cm jsou navinuy dvě cívky s počm záviů N a N. č výsldnou indukčnos při séiovém zapojní obou vinuí po případ ž magnické pol obou cívk působí a) souhlasně b) poi sobě. Činil vazby j 8. S 7 N 8 µ µ π 67H l S 7 N 8 µ µ π H l M k 8 67 H a) + + M H b) + M H... álcová cívka s 6 záviů má půřz cm a j umísěna v sřdu válcové cívky s záviů o délc 8cm. ypočě vzájmnou indukčnos cívk a indukované napěí v cívc změní-li s poud v cívc o za dobu µs. ( k ). S 7 M N N µ 6 π µ H l 8 u M i 6... Sanov vzájmnou indukčnos dvou cívk s počm záviů N a N navinuých na spolčném fomagnickém jádř s poměnou pmabiliou 9. Půřz jáda j cm délka sřdní silové čáy j cm k. S 7 M N N k 9 µ µ π 7H l

24 ... Mění-li s poud v cívc s N záviy o za 8s indukuj s v cívc s počm záviů N napěí. Půřz jáda j cm délka sřdní silové čáy j cm poměná pmiivia j. Sanov poč záviů cívky N. ui M M ui 8 H S M l M N N k µ µ N 7 7 l N k µ µ S π... Sanov činil vazby cívk o vlasních indukčnosch mh a mh navinuých na spolčném jádř indukovalo-li s na cívc napěí 7m při časové změně poudu m v cívc za dobu ms. ui 7 k 9... Dvě cívky o sjném poču záviů jsou navinuy na spolčném fomagnickém jádř. zájmná indukčnos cívk při činili vazby 8 j H. ypočíj vlasní indukčnos cívk. M H k 8... Při séiovém spojní dvou cívk a shodném působní jjich magnického pol j clková indukčnos 7mH. Působí-li magnické pol cívk poi sobě j clková indukčnos mh. ndukčnos cívky mh. Sanov indukčnos cívky vzájmnou indukčnos a činil vazby M mh + M M + 7 mh k M 6... Jaká j fkvnc a doba kmiu sřídavého napěí při úhlové fkvnci ω68ad s -. ω 68 f Hz T s π π f 6... Sanov fkvnci a dobu kmiu sřídavého poudu j-li úhlová fkvnc ωad s -. ω f 9 Hz T s π π f ypočíj úhlovou fkvnci a dobu kmiu sřídavého napěí s fkvncí khz. ω π f π ad s T s f

25 6... ypočíj v obloukové míř úhly a. π π α α S ad 8 8 α π π α S 9ad 8 8 π π α α S 6ad 8 8 α π π α S 9ad Sanov v supních úhly ad 7ad a 86ad. 8 αs π α 8 8 α s π π α 8 π 7 8 αs π α 8 86 π 6... ypočíj časový úhl v supních i v adiánch po časové úsky doby kmiu T/ T/6 a T/9. T 6 π π α S 9 α α S 9 7ad 8 8 T 6 π π α S 6 α α S 6 ad T 6 π π α S α α S ad ypočíj okamžiou hodnou sřídavého napěí sinusového půběhu s fkvncí 6Hz za dobu ms. Maximální hodnoa napěí j. čas j napěí ovno nul. α π f π 6 9ad 8 α π α 8 s 9 π u max sinαs sin 6... ypočíj okamžiou hodnou sřídavého poudu sinusového půběhu s fázovým posunm -6 za dobu kmiu µs. Maximální hodnoa poudu j 8m fkvnc j khz. 6 8 α π f π 77ad α π α 8 s 77 6 π i max sin( α 6 ) 8 sin ( 6 6) 97m s 6... ypočíj okamžiou hodnou napěí za dobu kmiu ms. Napěí max fkvnc j Hz a úhl fázového posunu j. 8 α π f π 88ad α s π α π u max sin( α + ) sin( 8 + ) s 6... č fkivní a sřdní hodnou sřídavého poudu j-li maximální hodnoa. max 6 max 9 π π

26 6... Sanov maximální hodnou napěí j-li jho fkivní hodnoa a. max 7 max 6... Odvoď vzah mzi fkivní a sřdní hodnoou sinusového poudu. max π π π max max π 6... ypočíj fkivní hodnou indukovaného sinusového napěí ké s indukuj v idální cívc s záviy j-li maximální hodnoa sinusového magnického oku - Wb při fkvnci Hz. max ω N Φ max π 6 max Poud s fkivní hodnoou m j znázoněn fázom. Složka do osy ym. Sanov složku do osy x cosϕ a fázový posun. y[m] max m Y x cos ϕ 8 ϕ Sanov vlikos fázou poudu a fázový posun má-li složka do osy x hodnou 6 a složka do osy y hodnou 8. y ϕ x[m] max max x y 8 max ϕ 6 x x 6 cos ϕ ϕ max 6... Napěí s fkivní hodnoou 77 j znázoněno fázom s fázovým posunm 6 od osy x. ypočíj složky Y a maximální hodnou napěí. Y y max ϕ6 x 7 7 max max cosϕ cos Y max sinϕ sin KNH ŠPTNĚ 6

27 6... Sanov okamžié hodnoy poudu v vodiči jímž pocházjí dva poudy sjné fkvnc al ůzných ampliud a ůzného fázového posunu. max m max 6m ϕ 7 a ϕ. i max sinα S sin 7 9 9m i max sinα S sin m i i + i m ( ) nax + max max max cos cos 6m 6... č souč okamžiých hodno dvou napěí daných ovnicmi u sin( ω + 8 ) a u sin( ω ) dál napiš ovnici po okamžiou hodnou výsldného napěí. ( ) ( ) u( ) sin u ( ) sin 7 u( ) u( ) + u( ) max max + max max max cos γ + cos 7 ϕ + ϕ + ϕ acsin max sin max sin sin 8 sin( ) acsin 6 max u sin ω + 6 ( ) 7... zisom s odpom 6Ω pochází sinusový poud jhož fkivní hodnoa j 8 a fkvnc j Hz. ypočíj maximální hodnou napěí na svokách zisou fkivní hodnou napěí okamžiou hodnou napěí za ms a výkon na zisou. max 8 max max 6 7 max u f max sin 7 sin 8 π π 7 sin 6 π π P 9 8 7W 7... zisom s odpom Ω pochází sřídavý poud jhož maximální hodnoa j 8. Sanov fkivní hodnou napěí na svokách zisou a výkon na zisou. max 8 8 P 8 96 W 7

28 7... Na sřídavé napěí u sin( ) j připojn ziso s odpom Ω. ypočíj maximální hodnou poudu fkvnci poudu okamžiou hodnou napěí za ms a výkon na zisou. max max f Hz ω π π 8 u 8 max sin ω sin sin π π max max P W 7... č okamžiou hodnou poudu ký pochází zisom s odpom kω j-li odpo připojn k zdoji napěí s maximální hodnoou 6m a s fkvncí khz. Okamžiou hodnou poudu uč po čas ms. max 6 max µ i f max sin 8 8 π 6 sin π 6 sin 66 6 π π 7... K zdoji sřídavého napěí s maximální hodnoou a s fkvncí Hz j připojna idální cívka s indukčnosí mh ypočíj akanci idální cívky a fkivní hodnou poudu pocházjícího cívkou. π f π Ω max dální cívkou připojnou na zdoj sřídavého sinusového napěí s fkvncí Hz pochází poud. ypočíj indukčnos idální cívky. H π f π 7... ypočíj indukční akanci idální cívky s indukčnosí mh při fkvnci Hz. π f π 7 7 Ω dální cívkou s indukčnosí mh pocházl při napěí poud 7 ypočíj fkvnci. f 7Hz π π č okamžiou hodnou sřídavého napěí za 6ms na svokách idální cívky s indukčnosí mh pochází-li jí sřídavý poud s ampliudou s fkvncí Hz π 6 8. max max u 8 max sin( ω ) 6 8 sin π 6 8 π KNH ŠPTNĚ 8

29 7..8. dální cívkou ká j připojna k sřídavému napěí s fkivní hodnoou s fkvncí Hz pochází poud 8. Sanov indukční akanci a indukčnos idální cívky. 8 Ω 7 7mH π f π 7... dální kondnzáo s kapaciou 6pF j připojn na sřídavé sinusové napěí fkivní hodnoě fkvnc j khz. č kapaciní suscpanci ampliudu poudu kondnzáom a ampliudu napěí na kondnzáou. B f 9 π π 6 8 S max 8 max B max 8 8 8m dální kondnzáo s kapaciou µf a kapaciní akancí Ω j připojn k zdoji sřídavého sinusového napěí o ampliudě. č fkvnci napěí a okamžiou hodnou napěí a poudu za dobu µs. max max f khz 6 6 π π u 6 8 max sin( ω ) sin π 6 86 π i + π π max sin( ω ) sin π 6 9m π 7... Sanov poud pocházjící idálním kondnzáom s kapaciou pf j-li kondnzáo připojn k zdoji sinusového napěí o fkvnci 8kHz. B f 9 π π 8 S B 7... Poud pocházjící idálním kondnzáom s kapaciou µf s změnil z m na m při konsanní hodnoě napěí. Sanov změnu fkvnc. f 6 6 7Hz π π f 6 9Hz f f f Hz π π 7... č kapaciu idálního kondnzáou připojného k zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz. Kapaciní akanc j Ω. F f µ π π 7... Sanov nabíjcí poud idálního kondnzáou s kapaciou µf j-li připojn na napěí s fkvncí Hz. 6 π f π ypočíj napěí na idálním kondnzáou kapaciy 8pF pochází-li jím poud m při fkvnci MHz. 9

30 f 6 9 9Ω 9 9 π π Na svoky zdoj sřídavého napěí 6 s fkvncí Hz jsou posupně připojovány ziso idální cívka a idální kondnzáo. Z zdoj s vždy odbíá poud m. ypočě odpo zisou indukčnos idální cívky a kapaciu idálního kondnzáou. 6 Ω 8H π f π F f µ π π Sanov poud pocházjící zisom s odpom kω idální cívkou s indukčnosí 7mH a idálním kondnzáom s kapaciou nf. vdné pvky jsou posupně připojovány k zdoji sřídavého sinusového napěí s fkvncí khz. m m f π π 7 9 π f π m 7... Skučná cívka s indukčnosí mh a s odpom 8Ω j připojna k zdoji sřídavého napěí a pochází jí poud při fkvnci Hz. Sanov impdanci obvodu napěí zdoj napěí na indukčnosi a odpou a fázový posun mzi napěím a poudm. π f π 7 Ω Z Ω Z Z g 7 ϕ 9 ϕ K zdoji s napěím a fkvncí Hz j připojna skučná cívka s indukčnosí H a s odpom 6Ω. Sanov poud pocházjící obvodm impdanci napěí na indukčnosi a odpou a úhl fázového posunu mzi napěím a poudm π f π 8 Ω Z Ω 8 Z 6 g 8 ϕ ϕ Připojím-li skučnou cívku s odpom Ω k zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz pochází jí poud 7. Sanov indukčnos cívky. Z 7 7Ω Z 7 9Ω 9 7H π f π

31 7... dální kondnzáo s kapaciou 6µF a ziso s odpom Ω jsou připojny do séi na napěí s fkvncí Hz. č impdanci obvodu poud pocházjící obvodm napěí na idálním kondnzáou a na zisou a fázový posun mzi napěím a poudm. f 6 Ω Z + π π 6 + 7Ω Z g ϕ ϕ Skučná cívka j připojna k zdoji sřídavého napěí a pochází jí poud. odpo cívky j Ω indukčnos H. Sanov fkvnci. Z 7Ω u i Z 7 6 7Ω 6 7 f Hz π π 7... Připojím-li skučnou cívku k zdoji sjnosměného napěí pochází jí poud. Po připojní skučné cívky k zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz pochází poud. ypočíj indukčnos cívky. Ω Z Ω Z Ω 9 mh π f π 7... Do séi s skučnou cívkou s odpom Ω a indukčnosí mh j připojna žáovka s odpom při svícní Ω. Napěí zdoj j 88 fkvnc Hz. Sanov výkon na žáovc. π f π Ω + Z + Ω 88 Z + + Ω Z PZ Z W 7... séii s skučnou cívkou s odpom Ω j zapojn ziso s odpom Ω viz obázk. Obvodm pochází poud. Napěí zdoj j fkvnc j Hz. ypočě indukčnos cívky. + + Ω Z Ω Z Ω 8H π f π

32 7... K zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz jsou připojny dvě skučné cívky v séii. Odpoy cívk jsou 6Ω Ω indukčnosi cívk 96mH a 8mH. ypočíj napěí na obou cívkách. π f π 96 Ω π f π 8 8Ω Z Ω Z Ω Ω Ω Z Ω Z 9 Z Z K zdoji sřídavého napěí j připojno séiové spojní idálního kondnzáou s kapaciou 7µF a zisou s odpom Ω. Odpom pochází poud při fkvnci Hz. Sanov impdanci obvodu napěí zdoj napěí na idálním kondnzáou a zisou a fázový posun mzi napěím a poudm. f 6 Ω Z + π π 7 + Ω Z g ϕ ϕ ziso s odpom 6Ω a idální kondnzáo jsou v séiovém řazní připojny k zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz. Obvodm pochází poud. Sanov kapaciu idálního kondnzáou. Z Ω Z Ω F f 8 89µ π π séiového spojní zisou s odpom Ω a idální cívky s indukčnosí 9mH j na idální cívc napěí 6 při fkvnci Hz. Sanov poud pocházjící obvodm napěí na zisou a napěí zdoj. π f π 9 9 Ω Sanov kapaciu idálního kondnzáou ak aby při séiovém spojní s zisom jhož odpo j Ω byl fázový posun po připojní k zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz. g ϕ g 8Ω F f µ π π 8

33 7..8. Sanov kapaciu idálního kondnzáou ký s musí zapoji do séi s žáovkou o příkonu 6W a napěí aby mohla bý žáovka připojna k zdoji sřídavého napěí P s fkvncí Hz. Z Z 6 Z Z Z 9 6Ω Z Z 88Ω Z Z Ω F f 6 µ π π Séiové spojní zisou s odpom 6Ω a idálního kondnzáou s kapaciou µf j připojno k zdoji sřídavého napěí. Obvodm pochází poud. Sanov fkvnci. Z Ω Z 6 8Ω f khz π π zapojní podl obázku mají oba idální kondnzáoy sjnou kapaciu a o µf. Žáovka má příkon 6W a j na ní napěí. Napěí zdoj j. Sanov fkvnci. Ž Ž 67 µ F Pz 6 Z Z 8Ω Z Z 9 6Ω Z Z Ω f Hz 6 6 π π séiovém spojní zisou s odpom Ω a idálního kondnzáou s kapaciou 7pF j na zisou při fkvnci MHz napěí 8. Sanov poud pocházjící obvodm napěí na idálním kondnzáou a napěí zdoj. f 6 Ω π π 7 Z + + Ω 8 Z 8 6

34 7... Sanov indukčnos idální cívky ak aby při séiovém spojní s zisom jhož odpo j 8Ω byl po připojní k zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz fázový posun. gϕ 8 g Ω 8 6mH π f π K zdoji s sřídavým napěím j připojno séiové spojní zisou s odpom 6Ω idální cívky s indukčnosí 7mH a idálního kondnzáou s kapaciou 6µF. Obvodm pochází při fkvnci Hz poud m. č impdanci obvodu napěí zdoj napěí na všch pvcích obvodu a fázový posun mzi napěím a poudm. f π π 7 Ω f 6 Ω π π 6 ( ) ( ) Z Ω Z 6 8 Z ϕ ( ) ( ) gϕ ϕ Sanov impdanci obvodu poud pocházjící obvodm napěí na všch pvcích obvodu a fázový posun mzi napěím a poudm v obvodu v kém j v séii zapojn ziso s odpom Ω idální kondnzáo s kapaciou µf a idální cívka s indukčnosí mh. Napěí zdoj j 6 fkvnc j Hz. f π π Ω f 6 9Ω π π 6 Z + ( ) ( ) + 9 Ω Z ( ) ( ) gϕ 7 6 ϕ 6 6

35 7..9. K zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz j připojn séiový obvod vořný zisom s odpom Ω idální cívkou s indukčnosí mh a idálním kondnzáom. Obvodm pochází poud 8. ypočíj kapaciu idálního kondnzáou když >. f π π 7 Ω Z 8 Ω Z + ( ) Z Ω F f 8µ π π Séiový obvod voří ziso s odpom Ω idální kondnzáo s kapaciou µf a idální cívka. Napěí zdoj j fkvnc j Hz. Obvodm pochází poud. Sanov indukčnos idální cívky když >. Z Ω f 6 7 7Ω π π Z + ( ) Z Ω 6 8 7H π f π 7... séiovém obvodu j odpo zisou Ω indukční akanc idální cívky 6Ω a kapaciní akanc idálního kondnzáou Ω. Obvodm pochází poud. Sanov napěí zdoj a napěí na všch pvcích obvodu. Z + ( ) + ( 6 ) 7Ω Z K zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz j připojno séiové spojní zisou s odpom 6Ω idální cívky s indukčnosí H a idálního kondnzáou s kapaciou µf. ypočě impdanci obvodu poud obvodm napěí na zisou idální cívc a idálním kondnzáou a úhl fázového posunu mzi poudm a napěím. π f π 7 Ω f Ω π π Z + ( ) 6 + ( ) 98Ω Z cos ϕ 6 ϕ Z 98

36 7... zapojní podl obázku j odpo skučné cívky 8Ω indukčnos mh a kapacia idálního kondnzáou µf. Napěí zdoj j 9 fkvnc j Hz. ypočíj napěí B na skučné cívc. π f π Ω f 6 6 7Ω π π B B ( ) ( ) Z Ω 9 Z B Séiovým spojním zisou s odpom Ω idální cívky s indukční akancí 6Ω a idálním kondnzáom pochází poud. Napěí zdoj j fkvnc j Hz. ypočíj kapaciu idálního kondnzáou. OPOT KNZE JSO ŘEŠENÍ Z Ω Z + Z Ω a) ( ) b) ( ) F f 9µ π π 69 Z + Z Ω F f µ π π séiového spojní skučné cívky s odpom Ω a indukčnosí 6mH a idálního kondnzáou s kapaciou µf j napěí na idálním kondnzáou při fkvnci khz. Sanov napěí na skučné cívc a napěí zdoj. f 6 8 Ω π π m f π π 6 Ω ( ) ( ) Z Ω Z

37 7..8. Jakou musí mí kapaciu idální kondnzáo aby po jho připojní do séi s skučnou cívkou s odpom Ω a indukčnosí mh byl při fkvnci Hz fázový posun ( > ). π f π 6 8 Ω Z ϕ - g g 6 8 g 9 7Ω F f µ π π K zdoji napěí s fkvncí Hz j připojno paallní spojní zisou s odpom 8Ω a idální cívky s indukčnosí 9mH. Sanov poudy v pvcích obvodu clkový poud admianci a impdanci obvodu a fázový posun. π f π 9 6 Ω G ms B 8 ms 6 6 Y G + B + 6 8mS Z 8 8Ω Y 8 B 6 gϕ ϕ G 7... ziso s odpom Ω a idální cívka s indukčnosí 6µH jsou spojny paallně a připojny k zdoji sřídavého napěí s fkvncí khz. dální cívkou pochází poud 6m clkový poud z zdoj j m. č poud pocházjící zisom admianci obvodu impdanci obvodu napěí zdoj a fázový posun. 6 8m f 6 π π 6 6 6Ω G S B S 6 6 Y G + B + S Z Y Ω 6 gϕ 7 ϕ 6 Z 8 7

38 7... dmianc paallního spojní zisou a idální cívky j 9mS. ziso má odpo kω. lkový poud j 8m při fkvnci khz. Sanov indukčnos idální cívky svokové napěí obvodu poudy v věvích a fázový posun. B Y G 9 6mS mh f B π π 6 Y 9 B 6 6 m m 6 B 6 gϕ G 6 ϕ Paallní obvod složný z zisou s odpom Ω a z idální cívky s indukčnosí mh j připojn k zdoji sinusového napěí s fkvncí Hz. č admianci obvodu poud odbíaný z zdoj poud pocházjící zisom poud pocházjící idální cívkou a fázový posun. G ms B ms f 8 π π Y G + B ( ) + ( 8 ) ms Y 8 9 G B g ϕ ϕ K zdoji sřídavého napěí j připojna záěž vořná paallní kombinací zisou s odpom kω a idální cívky s indukčnosí 6mH. Z zdoj s odbíá poud. č fkvnci napěí a poud pocházjící idální cívkou. Y 7mS G ms B Y G 7 ms f Hz B 6 6 π π 6 B 8m 7... dmianc paallního spojní zisou a idální cívky j ms. ndukčnos idální cívky j mh. Sanov odpo zisou clkový poud poudy v věvích a fázový posun j-li napěí zdoj při fkvnci Hz. Y B 9mS π f π G Y B 9 ms G 8 Ω G B 9 9 8

39 9 gϕ ϕ 7... Při paallním spojní zisou s odpom 6Ω a idálního kondnzáou s kapaciou 8µF s odbíá z zdoj poud m při fkvnci khz. zisom pochází poud 8m. ypočíj napěí zdoj poud pocházjící idálním kondnzáom admianci a impdanci obvodu a fázový posun m B f 6 8 π π S G 6S 6 Y G + B 6 + S Z Y Ω B gϕ 7 ϕ 6 9 G Paallní spojní zisou a idální cívky j připojno k zdoji sřídavého napěí 6 s fkvncí Hz. zisom pochází poud m idální cívkou pochází poud m. č odpo zisou indukčnos idální cívky a clkový poud. 6 7Ω 6 Ω 6H m π f π Paallní spojní zisou a idální cívky j připojno k zdoji sřídavého napěí. lkový poud pocházjící obvodm j při fkvnci Hz. Odpo zisou j Ω indukčnos idální cívky j mh. Sanov napěí zdoj a poudy pocházjící zisom a idální cívkou. B ms f 9 G S π π Y G + B S 8 Y 96 G 8 8 B mpdanc záěž vořná paallním spojním zisou a idální cívky j Ω. ndukčnos idální cívky j mh. Napěí sřídavého zdoj napěí j 6 fkvnc j khz. Sanov odpo zisou. B ms f Y ms π π Z G Y B 9 7mS G 9Ω Paallní kombinac zisou s odpom kω a idálního kondnzáou s kapaciou pf j připojna k zdoji sinusového napěí fkvnc j khz. ypočíj poudy pocházjící zisom idálním kondnzáom a clkový poud obvodu admianci impdanci a fázový posun. B f 9 π π 69µ S G ms Y G + B ( 69 ) + ( ) 8mS 9

40 Z 6 7 kω Y 8 m 6 6 B 69 8 m Y 8 m g ϕ ϕ dmianc paallního spojní idálního kondnzáou a zisou s odpom Ω j 8mS. Obvodm pochází poud 8m při fkvnci Hz. č napěí zdoj poud pocházjící zisom a idálním kondnzáom a kapaciu idálního kondnzáou. 8 Y G ms 8 B Y G 8 6 9mS m 9 B 6 9 B 6 9 9m µ F π f π K zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz j připojno paallní spojní zisou a idálního kondnzáou s kapaciou µf. Poud odbíaný z zdoj j 6. ypočíj odpo zisou poudy pocházjící zisom a idálním kondnzáom impdanci a admianci obvodu. Z 6 7 Ω Y Z 7 7 7mS B f 6 π π ms B 69 G Y B mS G 6 6 Ω 7... Sanov ozdíl fkvnc sřídavého zdoj napěí při změně poudu do záěž z m na 6m. Záěž j vořna paallní kombinací zisou s odpom Ω a idálního kondnzáou s kapaciou µf. 6 6 Y ms Y6 ms G 8mS B Y G 8 6mS B 6 B6 Y6 G 8 ms f 6 π π 9 Hz B6 f 6 6 π π Hz f 9 8Hz 7... dmianc paallního spojní zisou a idálního kondnzáou j ms. Odpo zisou j kω. Spojní j připojno k zdoji sřídavého napěí při fkvnci 8Hz. ypočíj kapaciu idálního kondnzáou poudy pocházjící zisom a idálním kondnzáom a fázový posun. G ms B Y G ms

41 B 86 nf π f π 8 m B m g ϕ 7 ϕ ypočíj poudy v jdnolivých věvích clkový poud a impdanci v obvodu zapojném podl obázku. Odpoy zisoů jsou Ω Ω indukčnos idální cívky j mh a kapacia idálního kondnzáou j µf. Obvod j připojn k zdoji sřídavého napěí fkvnc j f6hz. y -y ϕ ϕ γ x π f π Ω Z Ω 6 cosϕ 9 ϕ Z Z f 6 6Ω π π 6 Z Ω 88 cos ϕ 88 ϕ 8 Z 8 Z 8 ( ) ( ) γ 8 ϕ + ϕ cos γ cos Z 6 Ω č odpo zisou ký musím připoji paallně k idálnímu kondnzáou s kapaciou µf aby po připojní k zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz byla impdanc obvodu Ω. Dál uč poudy pocházjící všmi pvky a fázový posun mzi napěím a poudm. B f ms Z 6 π π 6 B 6 6Ω gϕ 8 ϕ 7

42 7..7. Paallní spojní zisou s odpom Ω idální cívky s indukčnosí mh a idálního kondnzáou s kapaciou µf j připojno k zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz. ypočíj poudy v všch pvcích obvodu a clkový poud admianci a impdanci obvodu a fázový posun mzi napěím a poudm. G ms G B ms π f π B B f 6 π π 6mS B 6 Z Y 6 ( ) ( ) ( ) ( ) Y G + B B + 6 6mS 8 Ω gϕ 8 ϕ Paallní spojní zisou s odpom Ω idální cívky s indukčnosí mh a idálního kondnzáou s kapaciou µf j připojno k zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz. lkový poud pocházjící obvodm j 9. Sanov poudy v všch pvcích obvodu napěí zdoj impdanci a admianci obvodu a fázový posun mzi napěím a poudm. G 8 ms B 9 9mS π f π 9 Y 9 B f 6 π π 6 8mS ( ) ( ) Y G + B B mS 9 Z Y 9 6 7Ω G 9 8 B B B B gϕ 6 ϕ 8 6 G Při paallním spojní zisou s odpom 6Ω idálního kondnzáou a idální cívky j clkový poud. Poud pocházjící zisom j poud pocházjící idálním kondnzáom j 6. Sanov poud pocházjící idální cívkou a indukčnos cívky. Fkvnc j Hz > B ms mh f B 96 π π

43 7... K zdoji sřídavého napěí 6 s fkvncí khz j paallně připojn ziso idální cívka s indukčnosí 8mH a idální kondnzáo s kapaciou µf. Zdoj dává poud m. Sanov odpo zisou. Z 6 6Ω Y 6mS Z 6 B ms f 668 π π 8 B f 6 π π 88 ms ( ) ( ) G Y B B ms G 877Ω 7... paallního spojní zisouidálního kondnzáou a idální cívky j napěí zdoj 6 fkvnc j Hz. zisom pochází poud idální cívkou 8 a clkový poud j. č odpo zisou kapaciu idálního kondnzáou a indukčnos idální cívky ( > ) Ω B ms 6 mh f B 7 π π Ω F f 9 µ π π Paallní spojní zisou idální cívky a idálního kondnzáou j připojno k zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz. lkový poud j. ndukčnos idální cívky j mh kapacia idálního kondnzáou j µf. Sanov odpo zisou. Y ms B 8 ms π f π B f 6 π π 6 8mS G Y ( B B ) ( ) 9 8mS G 9 8 Ω 7... dmianc paallního spojní zisou idální cívky a idálního kondnzáou j 6mS. J-li obvod připojn k zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz pochází jím poud. ziso má odpo Ω indukční suscpanc j 8mS. č indukčnos idální cívky a kapaciu idálního kondnzáou j-li B >B. G ms B Y G B ms H f B B 6µ F π π 8 π f π

44 7..6. Jakou hodnou má mí odpo zisou ký s má připoji paallně k paallnímu spojní idální cívky s indukčnosí mh a idálního kondnzáou s kapaciou µf aby úhl fázového posunu mzi napěím a poudm byl 7 při fkvnci Hz. B ms π f π B f 6 π π 6mS ϕ 7 g ϕ 7 gϕ 7 9Ω B B Paallní spojní zisou s odpom Ω idální cívky s indukčnosí 9mH a idálního kondnzáou s kapaciou 6µF j připojno k zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz. Sanov clkový poud admianci a fázový posun mzi napěím a poudm. G ms B 6 7mS π f π 9 B f 6 π π 6 ms ( ) ( ) Y G + B B mS Y 8 G cosϕ 6 ϕ paallního spojní zisou s odpom Ω idálního kondnzáou s kapaciou 6µF a idální cívky s indukčnosí 6mH sanov poudy v všch pvcích clkový poud impdanci a admianci obvodu a fázový posun mzi poudm a napěím. Napěí zdoj j fkvnc j Hz. G ms G B 9mS π f π B 9 6 B f 6 6 π π ms B Y G + ( B B ) + ( 9 ) ms Z Ω Y Y cos ϕ 8 ϕ 6 9

45 7... č poud clkový poud Napěí zdoj sřídavého napěí a impdanci obvodu zapojného podl obázku Skučná cívka má odpo Ω indukčnos j H. dální kondnzáo má kapaciu 6µF a pochází jím poud 8 fkvnc j Hz. y ϕ x -y ϕ f 6 6 Ω π π 6 π f π Ω Z + + 8Ω 7 7 Z 8 7 gϕ 9 ϕ 6 ϕ 9 ( ϕ ϕ ) ( ) + cos cos Z Ω Dvě skučné paallně spojné cívky jsou připojny k zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz viz obázk. 6Ω Ω 96mH a 9mH. ypočíj poudy v skučných cívkách a clkový poud a fázový posun mzi poudy v skučných cívkách. π f π 96 Ω π f π 9 6 Ω Z Ω Z Ω 8 Z 67 Z 7 6 cosϕ 89 ϕ 6 7 Z 67

46 cosϕ ϕ 6 Z 7 6 ϕ ϕ ϕ ( ϕ) ( ) + cos cos ypočíj napěí mzi svokami a B v obvodu zapojném podl obázku. Skučná cívka má odpo Ω a indukčnos mh. Odpo zisou Ω kapacia idálního kondnzáou µf. Napěí zdoj j fkvnc j Hz. π f π 78 Ω f 6 6 Ω π π + + Ω ( ) ( ) Z Ω 9 Z 9 Z B Ω Z B 7... ypočíj napěí mzi svokami a B v obvodu zapojném podl obázku. Odpoy zisoů jsou 6Ω Ω kapacia idálního kondnzáou µf. Napěí zdoj j fkvnc j Hz. f 6 6 Ω π π B ( ) ( ) Z Ω Z 8 Z Ω B B Z B ypočíj poudy pocházjící žáovkou a skučnou cívkou a clkový poud v obvodu zapojném podl obázku. Příkon žáovky j W odpo cívky j 6Ω indukčnos cívky j 8H napěí zdoj j a fkvnc fhz. Pz Z π f π 8 Ω B B B B Ž Ž Z Ω Z 98 gϕ 7 ϕ 7 6 Z ϕ

47 ( ϕ) ( ) + cos 8 + cos 8 7 Z Z 7... ypočíj poudy a napěí na všch pvcích obvodu zapojného podl obázku. Odpoy zisoů jsou Ω 6Ω kapacia idálního kondnzáou µf. Napěí zdoj j fkvnc j Hz. 6 f Ω π π Z Ω Z cos ϕ ϕ 7 9 Z 9 ( ϕ ) ( ) + cos 8 + cos ypočě poudy a napěí na všch pvcích a úhl fázového posunu v obvodu zapojném podl obázku. Odpo zisou j Ω kapacia idálního kondnzáou j µf a indukčnos idální cívky j 6mH. Napěí zdoj j fkvnc Hz. x -y ϕ f 6 99 Ω π π Z Ω 97 Z f 6 π π 88 Ω 7 88 cosϕ 9 ϕ 6 ϕ Z 9 7

48 ϕ clk ϕ + ϕ doplňkový ϕ d 8 ϕ clk cos ϕ cos d č cos ϕ j sin ϕ + sin ϕ j gϕ ϕ 6 č ypočíj admianci a poud v obvodu podl obázku. Odpoy zisoů jsou Ω 6Ω kapacia idálního kondnzáou j 7µF a indukčnos idální cívky j mh. Napěí zdoj j fkvnc j Hz. f 6 Ω π π 7 f π π 79 8Ω Z Ω 79 8 gϕ ϕ 6 Z č + cosϕ + cos 6 J sinϕ sin č + J 6 + Y ms 7... Sanov kapaciu idálního kondnzáou séiového zonančního obvodu ak aby došlo k zonanci při fkvnci khz. ndukčnos idální cívky j µh. nf f ω π π ( ) 7... ypočíj indukčnos idální cívky spojné do séi s idálním kondnzáom s kapaciou µf ak aby došlo při fkvnci khz k zonanci. H 6 6 f µ ω π π ( ) 7... č zonanční fkvnci obvodu v kém j do séi spojna idální cívka s indukčnosí µh s idálním kondnzáom s kapaciou pf. 8

49 f π π 6 6 khz 7... séiového zonančního obvodu složného z skučné cívky s odpom Ω a indukčnosi mh a idálního kondnzáou s kapaciou pf připojného na zdoj sřídavého napěí sanov zonanční fkvnci poud při zonanci napěí na skučné cívc a na idálním kondnzáou. f khz π π Z Ω f Q π π Q k Séiový zonanční obvod j vořn skučnou cívkou s odpom Ω a indukčnosí mh a idálním kondnzáom nznámé kapaciy. zonanční fkvnc j Hz. zonanční obvod j připojn na zdoj sřídavého napěí. Sanov kapaciu idálního kondnzáou poud a napěí na skučné cívc a na idálním kondnzáou při zonanci. F 6 f µ ω π π f Q π π 7 7 π f 6 6 π kniha chybně Séiovým zonančním obvodm pochází při zonanci poud. Obvod j vořn idálním kondnzáom s kapaciou µf a skučnou cívkou obvod j připojn na zdoj sřídavého napěí činil jakosi obvodu j. Sanov odpo a indukčnos skučné cívky. 6Ω Q 9Ω f π π f 9

50 f Hz 9 88 π π mh π f π Séiový zonanční obvod má činil jakosi 8. dální kondnzáo má kapaciu pf. Obvod j připojn na zdoj sřídavého napěí 6 a při zonanci jím pochází poud. ypočíj odpo a indukčnos skučné cívky a zonanční fkvnci. 6 6Ω Q Ω f f π π f khz 8 77 π π 8 H f 77 µ π π 7... Séiový zonanční obvod j vořn idálním kondnzáom s kapaciou pf a skučnou cívkou s odpom Ω a indukčnosí µh. Obvod j připojn na zdoj sřídavého napěí. č zonanční fkvnci činil jakosi obvodu napěí na idálním kondnzáou a na skučné cívc a poud pocházjící obvodm při zonanci. f khz π π 9 Q f 9 8 π π Q dální kondnzáo s kapaciou pf j zapojn paallně k skučné cívc s odpom Ω a s indukčnosí µh. Obvod j připojn na zdoj sřídavého napěí. ypočíj zonanční fkvnci obvodu impdanci při zonanci činil jakosi obvodu a poud pocházjící obvodm při zonanci. f khz π π f Q π π 6 Z Z Paallní zonanční obvod j ssavn z skučné cívky s odpom Ω a s indukčnosí µh a z poměnného ( ladícího ) idálního kondnzáou ký má min pf a max pf. Sanov minimální a maximální fkvnci. m kω

51 f f min max khz 76 π π max 6MHz π π min Sanov min a max ladícího kondnzáou paallního zonančního obvodu ký voří vsupní obvod přijímač ak aby byl ladilný v fkvnčním ozsahu až 677MHz. ndukčnos skučné cívky j při zandbaném odpou µh. min max pf f max ( 6 ) ω π π 677 pf f min ( ) ω π π ypočíj kapaciu idálního kondnzáou a indukčnos skučné cívky paallního zonančního obvodu. Odpo cívky j 6Ω. Při zonanční fkvnci 7kHz j činil jakosi obvodu Q9. f Q Q π 9 6 8µ H π f π 7 67pF ω π ( ) paallního zonančního obvodu j indukčnos skučné cívky µh. Při zonanční fkvnci khz j činil jakosi obvodu. ypočíj odpo skučné cívky a kapaciu idálního kondnzáou. f π π Ω Q pf f Q π π 7... paallního zonančního obvodu sanov kapaciu idálního kondnzáou ak aby nasala zonanc při fkvnci khz. Skučná cívka má odpo 6Ω a indukčnos mh. nf f ω π π ( ) 7... Obvodm připojným k zdoji sřídavého napěí pochází poud. Účiník cosϕ. č zdánlivý činný a jalový výkon.

52 cos ϕ ϕ 6 sin ϕ 866 S P S cos ϕ W Q S sin ϕ Spořbič má při svokovém napěí příkon W a pochází jím poud. č účiník jalový a zdánlivý výkon. P cosϕ 9 ϕ 8 7 S 77 Q S P mpdanc záěž zdoj sřídavého napěí 6 j Ω. Poud pocházjící obvodm přdbíhá napěí o 7. č zdánlivý činný a jalový výkon a účiník. 6 S P S cosϕ cos 7 W Q S sinϕ sin 7 9 cos Spořbičm pocházl po připojní k zdoji sřídavého napěí poud. Měřný příkon byl 6kW. č účiník a sanov vlikos poudu při sjném příkonu al při cosϕ. P 6 S 8 8k cosϕ 68 S 8 8 P 6 ϕ Jdnofázový moo na napěí odbíá z síě činný výkon kw a poud 8. ypočíj zdánlivý a jalový výkon účiník a činnou a jalovou složku poudu. (cos ) S 8 76k Q S P 76 9 P cosϕ 8 ϕ 6 sin ϕ S 76 č cos ϕ J sin ϕ Jdnofázový moo s účiníkm 7 odbíá po připojní na zdoj sřídavého napěí z síě poud 6. Sanov příkon moou. P cos ϕ 6 7 W 7... Spořbič odbíá po připojní na zdoj sřídavého napěí a při účiníku cosϕ8 poud. Sanov zdánlivý činný a jalový příkon spořbič. S k P S cos ϕ 8 88 kw Q S P Sanov u séiového spojní skučné cívky a idálního kondnzáou výkon činný jalový a zdánlivý. Odpo skučné cívky j Ω jjí indukčnos j 9mH. Kapacia idálního kondnzáou j µf. Obvod j připojn k zdoji sřídavého napěí s fkvncí Hz.

53 f 6 Ω π π f π π 9 6Ω Z + ( ) ( ) + 6 6Ω 6 Z 6 6 gϕ ϕ 6 S 6 k P cos ϕ 6 7 W Q S sinϕ sin Skučná cívka s odpom 8Ω a indukčnosí mh j připojna na zdoj sřídavého napěí s fkvncí Hz. Sanov činný a jalový výkon. 7 8 π f π 7 8Ω gϕ 98 ϕ 6 8 Z Ω 9 6 Z S 9 6 k P S cos ϕ cos 6 7kW Q S sin ϕ sin 6 kw Tlumivka s vzduchovou mzou odbíá po připojní na zadaný zdoj sřídavého napěí s fkvncí Hz poud 6. Odpo vinuí cívky j Ω. Sanov indukčnos lumivky. Z 6 7 Ω Z + 7 Ω mh π f π Jdnofázový moo ldničky připojný na zdoj sřídavého napěí odbíal poud po dobu minu a spořboval lkickou ngii 6kWh. Sanov účiník moou. 6 P 6W P 6 cos ϕ 69 S 9 S Elkický obvod s účiníkm cosϕ6 byl připojn k zdoji sřídavého napěí. Činná složka poudu pocházjícího obvodm byla. ypočíj činný jalový a zdánlivý výkon. P 6 P č 6kW S k cos ϕ 6 Q S P 6

54 8... séiové obvodu j ziso s odpom Ω cívka s indukčnosí 96mH a kondnzáo s kapaciou µf. Sřídavý poud pocházjící obvodm j při fkvnci Hz. č impdanci obvodu napěí na svokách zdoj fázový posun a napěí na jdnolivých pvcích obvodu. π f π 96 Ω f 6 8Ω π π Z + j + j 8 ( j )Ω ( ) ( ) ( ) ( ) Z Ω ( ) ( ) Z j 6 j gϕ 7 ϕ 6 j j 8 j j j j 9 9 Z j Ω Z ( + j 6) Ω a Z ( + j ) Ω. Napěí zdoj j č poudy a v obvodu na obázku jsou-li impdanc ( ) Z Z Z Z + Z ( j ) ( + j 6) + j ( + j ) ( + j 9) j + + j 6 j 9 ( j 9) ( + j 9) ( 67 j 6) + Ω Z Z Z 67 + j j ( 8 + j 8)Ω Z Ω ( 8 j 8) ( 7 j 7 ) Z 8 + j 8 ( 8 + j 8) ( 8 j 8) Z ( + j ) ( 7 j 7 ) ( j ) ( j ) ( 8 + j ) 8 + j ( 8 + j ) ( + j ) ( + j ) Z j j 7 j ( j ) obvodu na obázku uč poudy a napěí na všch pvcích fázový posun mzi napěím zdoj a clkovým poudm a výkon činný jalový a zdánlivý. Pvky obvodu jsou Ω Ω Ω Ω Ω 6Ω Ω Ω Ω j 9 a.

55 B P j Z j ( j ) Ω j Z j + j ( j ) Ω 6 j6 Z + j ( + j ) Ω 6 j Z j ( j ) Ω j j j D Z D D ( + j 6 ) D 7 j 6 D 7 j j 6 + ( + j ) 8 Z 6 j j j. Z ( 7 j) j B D + + j j ( + j ) j B j 77 6 j ( + j 6) Z j j + + j 6 ( + j 6) * j j j S j B ( ) 9 W Q S 6 ϕ j B j Z j 6 Ω 8... Řš příklad 7... symbolickou modou a poovnj způsob výpoču. 6 *****ypočíj poudy v jdnolivých věvích clkový poud a impdanci v obvodu zapojném podl obázku. Odpoy zisoů jsou Ω Ω indukčnos idální cívky j mh a kapacia idálního kondnzáou j µf. Obvod j připojn k zdoji sřídavého napěí fkvnc j f6hz. y -y ϕ ϕ γ x π f π Ω

56 f 6 6Ω π π 6 ( j 8 8) ( j ) + j + j j j ( + j ) ( 78 j ) j j ( 9 j 986) Z Z Z Z + Z Z Ω Z + 7 8Ω ( + j 8 8) ( j 7) j j j j 7 9 j j 9 ( 8 j 9) Z Ω 8... obvodu sřídavého poudu j zapojn ziso s odpom Ω a kondnzáo v s kapaciou 8µF v séii k napěí ( + j ). Fkvnc j fhz. Sanov poud pocházjící obvodm a aké napěí na zisou a na kondnzáou. Naksl fázoový diagam napěí v příslušném měříku a ověř spávnos řšní odčním napěí z fázoového diagamu. Z j j 6 j Ω π f π 8 + j ( + j ) ( + j ) ( 6 + j ) j j ( 6 + j ) ( 9 + j 7 6) j ( 6 + j ) ( j 6) j j 6

57 8... č clkový z zdoj odbíaný poud a fázový posun. Obvod j vořn paallní kombinací zisou s odpom Ω cívky s indukčnosí 6mH a kondnzáou s kapaciou µf. Napěí zdoj v komplxním vyjádřní j j při fkvnci Hz. Z cos + j sin ( 9 + j ) Z 9 + j ( 6 + j 9) j π f j π 6 j 8Ω π f π 6 Z 9 + j ( 7 + j 7) j 8 Z 9 + j ( 9 j 78) j j j j 78 j ( ) J + gϕ ϕ 8 č ϕ ϕ ϕ ϕ ( ) č napěí zdoj a fázový posun v obvodu na obázku. Ω Ω H a µf. lkový poud v komplxním vau 8 (cos +j sin ) při fkvncihz. Z j j 6 j 9Ω π f π j π f j π j 6 Ω Y j 6 ms j 9 Y j 9mS j 6 G Z ms ( 7 + j 7) B G + Y + Y + j 6 j 9 j 9 6 ms + j 9 6 Z 6 ( + j )Ω B Z Z + + j + ( + j ) Ω ( ) 7

58 Z + j + j + j ( ) ( 7 7) ( 78 ) gϕ 78 ϕ 8 ϕ ϕ ϕ obvodu podl obázku uč napěí zdoj poudy a napěí na všch pvcích obvodu fázový posun a činný jalový a zdánlivý výkon. lkový poud j při fkvnci Hz. Ω µf a mh. Y j f j π π j 7mS j π f j π j G S Y G + Y ( + j 7 ) ms ( j 7) Z ( 8 j 8) Ω Y + j Z Z + 8 j 8 + j ( 8 + j 7 6) Ω Z ( 8 + j 7 6) ( + j 8 6) j j Z ( j ) ( j ) Y ( j ) j 7 ( + j ) + 6 G ( j ) ( j ) + 7 J 8 6 gϕ 7 ϕ 7 7 S 6 č 8 P S cos ϕ 6 cos W Q S sin ϕ 6 sin č napěí zdoj a fázový posun v obvodu na obázku. Ω Ω mh a 8µF. Poud j při fkvnci Hz. j π f j π j 6 8 Ω j j 6 j 9 7Ω π f π 8 Z + ( + j 6 8) Ω ( + j ) Z ( + j 6 8) ( + j ) ( j ) j ( 9 + j ) j + + j ( + j 7) 7 gϕ ϕ 7 j 6 8 Y ( 8 j 6 66) ms Z + j

59 G ms Yl G + Y + 8 j 6 66 ( 88 j 6 66) ms ( j ) Z ( + j ) Ω Y 88 j Z Z + + j j 9 7 ( j 8 7) Ω Z ( j 8 7) ( + j 7) ( 7 j 8 8) gϕ ϕ 7 ϕ ϕ + ϕ Sanov clkový poud v obvodu fázový posun a činný jalový a zdánlivý výkon v obvodu dl obázku. Ω Ω Ω mh a µf. Napěí zdoj j ( + j 7 ) při fkvnci Hz. Y j f j 6 π π j 7mS G G ms ms Y j j j 7 96mS π f π Y G + Y ( + j 7) ms Y G + Y ( j 7 96) ms Z ( j ) 7 Y + j ( j ) ( 6 j 6) Ω Z ( 9 + j ) Ω Y j Z Z + + Z 6 j j ( 9 j 8 ) Ω + j 7 ( + j 7) ( 9 + j 8 ) ( + j ) Z 9 j gϕ ϕ gϕ ϕ ϕ ϕ ϕ S 9 P S cos ϕ cos 6 W Q S sin ϕ sin 6 9

Řešení úloh 1. kola 52. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autořiúloh:M.Jarešová(5),P.Šedivý(1,4),J.Thomas(2,3,7), K.RauneraP.Šedivý(6).

Řešení úloh 1. kola 52. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autořiúloh:M.Jarešová(5),P.Šedivý(1,4),J.Thomas(2,3,7), K.RauneraP.Šedivý(6). Řešení úloh 1. kola 52. očníku fyzikální olympiády. Kategoie B Autořiúloh:M.Jaešová(5),P.Šedivý(1,4),J.Thomas(2,3,7), K.auneaP.Šedivý(6). 1.a) Potože se tyč otáčí velmi pomalu, můžeme každou její polohu

Více

7. GENERÁTORY PRAVOÚHLÝCH KMITŮ A PULSŮ

7. GENERÁTORY PRAVOÚHLÝCH KMITŮ A PULSŮ 7. GENEÁOY PVOÚÝ KMIŮ PŮ Generáory pravoúhlých kmiů s logickými členy G 7 = k = nf G 7 = 7 Ω = nf - 8 µs 8 µs 8 µs = ln (u / r ) = ln (,/,) = ln, 8 µs, =,.( ) 7 u =,7 kω = nf 8 µs 7 7 G 7 7 G 7 V < K

Více

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice.

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice. Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 39!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k

Více

MAGNETICKÉ POLE CÍVEK V HELMHOLTZOVĚ USPOŘÁDÁNÍ

MAGNETICKÉ POLE CÍVEK V HELMHOLTZOVĚ USPOŘÁDÁNÍ Úloha č. 6 a MAGNETICKÉ POLE CÍVEK V HELMHOLTZOVĚ USPOŘÁDÁNÍ ÚKOL MĚŘENÍ:. Změřte magnetickou indukci podél osy ovinných cívek po případy, kdy vdálenost mei nimi je ovna poloměu cívky R a dále R a R/..

Více

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu 1. Rozbor možných opravných prostředků na výstupu z napěťového střídače vč. příkladů zapojení

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění FYZKA 3. OČNÍK - magntické pol, ktré s s časm mění Vznik nstacionárního magntického pol: a) npohybující s vodič s časově proměnným proudm b) pohybující s vodič s proudm c) pohybující s prmanntní magnt

Více

IV. Magnetické pole ve vakuu a v magnetiku. 1. Magnetické pole el. proudu 2. Vlastnosti mg. pole 3. Magnetikum

IV. Magnetické pole ve vakuu a v magnetiku. 1. Magnetické pole el. proudu 2. Vlastnosti mg. pole 3. Magnetikum IV. Magnetické pole ve vakuu a v magnetiku Osnova: 1. Magnetické pole el. poudu 2. Vlastnosti mg. pole 3. Magnetikum 1. Magnetické pole el. poudu histoický úvod podivné expeimenty ukazující neznámé silové

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS EEKTŘINA A MAGNETIZMUS XII Střídavé obvody Obsah STŘÍDAÉ OBODY ZDOJE STŘÍDAÉHO NAPĚTÍ JEDNODUHÉ STŘÍDAÉ OBODY EZISTO JAKO ZÁTĚŽ 3 ÍKA JAKO ZÁTĚŽ 5 3 KONDENZÁTO JAKO ZÁTĚŽ 6 3 SÉIOÝ OBOD 7 3 IMPEDANE 3

Více

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu?

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu? . LKTCKÝ POD.. lektický odpo, páce a výkon el. poudu.. Jaké množství el. náboje Q pojde vodičem za t = 0 s, jestliže a) poud = 5 A je stálý, b) poud ovnoměně oste od nuly do A?.. Jaký náboj pojde poudovodičem,

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné)

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné) Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné) Neničit, nečmárat, nekrást, netrhat a nepoužívat jako podložku!!! Stejnosměrný a střídavý proud... Efektivní hodnoty napětí a proudu... Střední hodnoty

Více

1. Člun o hmotnosti m = 50 kg startuje kolmo ke břehu a pohybuje se dále v tomto směru konstantní rychlostí v 0 = 2 m.s -1 vůči vodě. Současně je unášen podél břehu proudem vody, který na něj působí silou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GB02 FYZIKA II MODUL M01 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GB02 FYZIKA II MODUL M01 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. BOHUMIL KOKTAVÝ, CSC., DOC. ING. PAVEL KOKTAVÝ, CSC., PH.D. GB FYZIKA II MODUL M1 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ 5. MĚŘEÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘEÍ PROUDU A APĚÍ měření fázového rozdílu osciloskopem a číačem, další možnosi měření ϕ (přehled) měření proudu a napěí: ealony, referenční a kalibrační zdroje (včeně principu

Více

Mechanismy s konstantním převodem

Mechanismy s konstantním převodem Mechanismy s konsanním přeodem Obsah přednášky : eičina - přeod mechanismu, aié soukoí, ozubené soukoí, předohoé a paneoé soukoí, kadkosoje a aiáoy. Doba sudia : asi hodina Cí přednášky : seznámi sudeny

Více

3.1.7 Kyvadlo. Předpoklady: 3106

3.1.7 Kyvadlo. Předpoklady: 3106 37 Kyvado ředpokady: 306 edaoická poznámka: Ceý obsah hodiny není možné stihnout za 45 minut Je třeba se ozhodnout, co je podstatné: testování vzoce paktickým sestojováním kyvade, povídání o kyvadových

Více

Elektrický náboj [q] - základní vlastnost částic z hlediska EM pole - kladný (nositel proton), záporný (nositel elektron) 19

Elektrický náboj [q] - základní vlastnost částic z hlediska EM pole - kladný (nositel proton), záporný (nositel elektron) 19 34 Elektomagnetické pole statické, stacionání, nestacionání zásady řešení v jednoduchých geometických stuktuách, klasifikace postředí (lineaita, homogenita, dispeze, anizotopie). Vypacoval: Onda, otja@seznam.cz

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 Ptr Dourmashkin MIT 6, přklad: Vítězslav Kříha (7) Obsah SADA 4 ÚLOHA 1: LIDSKÝ KONDENZÁTO ÚLOHA : UDĚLEJTE SI KONDENZÁTO ÚLOHA 3: KONDENZÁTOY ÚLOHA 4: PĚT KÁTKÝCH

Více

10. Charakteristiky pohonů ve vlastní spotřebě elektrárny

10. Charakteristiky pohonů ve vlastní spotřebě elektrárny 0. Charakeriiky pohonů ve vlaní pořebě elekrárny pořebiče ve V.. ají yo charakeriické vlanoi: Příkon Záběrný oen Doba rvání rozběhu Hlavní okruhy pořebičů klaické konvenční epelné elekrárny jou:. Zauhlování

Více

ELT1 - Přednáška č. 4

ELT1 - Přednáška č. 4 ELT1 - Přednáška č. 4 Statická elektřina a vodivost 2/2 Rozložení elektostatických nábojů Potenciál el. pole, el. napětí, páce Coulombův zákon Bodový náboj - opakování Coulombův zákon - síla, kteou působí

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

MEROS, spol. s r.o. Kalibrační laboratoř MEROS 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

MEROS, spol. s r.o. Kalibrační laboratoř MEROS 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obor měřené veličiny: Elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo prostory laboratoře: (23 ± 5) C 1 Stejnosměrné napětí 0 až 1 mv 1 mv

Více

6 Elektronový spin. 6.1 Pojem spinu

6 Elektronový spin. 6.1 Pojem spinu 6 Elktronový spin Elktronový spin j vličina poněkud záhadná, vličina, ktrá nmá obdoby v klasickém svět. Do kvantové mchaniky s spin dostal jako xprimntální fakt: z řady xprimntů totiž vyplývalo, ž kromě

Více

ε ε [ 8, N, 3, N ]

ε ε [ 8, N, 3, N ] 1. Vzdálenost mezi elektonem a potonem v atomu vodíku je přibližně 0,53.10-10 m. Jaká je velikost sil mezi uvedenými částicemi a) elektostatické b) gavitační Je-li gavitační konstanta G = 6,7.10-11 N.m

Více

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie Trivium z optiky 37 6. Fotomtri V přdcházjící kapitol jsm uvdli, ž lktromagntické zářní (a tdy i světlo) přnáší nrgii. V této kapitol si ukážm, jakými vličinami j možno tnto přnos popsat a jak zohldnit

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číso pojeku Název pojeku Číso a název šabony kíčové akvy Dgání učební maeá CZ..7/.5./34.8 Zkvanění výuky posředncvím ICT III/ Inovace a zkvanění výuky posředncvím ICT Příjemce podpoy Gymnázum, Jevíčko,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ RADEK STEUER, HANA KMÍNOVÁ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Izolační matály Modul

Více

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY Řešené příklady s komentářem Ing. Vítězslav Stýskala, leden 000 Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-Technická univerzita Ostrava stýskala, 000 Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů

Více

4. Přechodné děje. 4.1 Zapínání střídavého obvodu

4. Přechodné děje. 4.1 Zapínání střídavého obvodu 4. Přhoné ě Exisí-li v lkriké obvo rvky shoné aklova nrgii, noho v obvo robíha ě, ři nihž by vznikaly skokové zěny éo aklované nrgi. To ovš znaná, ž o ob, ky ohází k zěně nrioiké fory nrgi nahroaěné v

Více

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY - 54-10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Základní princip analogově - číslicového převodu Analogové (spojié) y se v nich ransformují (převádí) do číslicové formy. Vsupní spojiý (analogový) doby

Více

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice Cvičení Seznámení s přístroji, používanými při měření Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice eaktance kapacitoru Integrační článek C - přenos - měření a simulace Derivační

Více

KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU

KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU 1. Periodický pohb, kineaika haronického kiání pohb příočarý, po kružnici, a a zpě vibrace, kiání, osciace kiání ůže bý nepravidené, se ae budee zabýva jen pravidený kiání,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STŘÍDAVÝ POUD N V E S T E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Sřídavý prod a jeho efekvní hodnoy sejnosěrný prod (d. c.) prod eče poze v jedno sěr sřídavý prod (a. c.) elekrcký prod, jehož časový průběhe

Více

Základní vlastnosti elektrostatického pole, probrané v minulých hodinách, popisují dvě diferenciální rovnice : konzervativnost el.

Základní vlastnosti elektrostatického pole, probrané v minulých hodinách, popisují dvě diferenciální rovnice : konzervativnost el. Aplikace Gaussova zákona ) Po sestavení základní ovnice elektostatiky Základní vlastnosti elektostatického pole, pobané v minulých hodinách, popisují dvě difeenciální ovnice : () ot E konzevativnost el.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 03 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 03 Anotace: Sřední průmyslová škola a Vyšší odborná škola echnická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Auor: Inovace a zkvalinění výuky prosřednicvím ICT Převody a mechanizmy Čelní soukolí se šikmými zuby Ing.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu EKONOMIKA V ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU číslo úlohy 1. název úlohy NEMOVITOSTÍ Analýza

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru, měření ampliudové permeabiliy A3B38SME Úkol měření 0a. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru s oroidním jádrem a jádrem EI. Změře indukci

Více

Fotometrie a radiometrie Důležitou částí kvantitativního popisu optického záření je určování jeho mohutnosti

Fotometrie a radiometrie Důležitou částí kvantitativního popisu optického záření je určování jeho mohutnosti Učbí txt k přášc UFY1 Fotomtri a raiomtri Fotomtri a raiomtri Důlžitou částí kvatitativího popisu optického září j určováí jho mohutosti B, jsou přímo měřitlé, a proto rgtických charaktristik. Samoté vktory

Více

Geometrická optika. Aberace (vady) optických soustav

Geometrická optika. Aberace (vady) optických soustav Geometická optika Abeace (vady) optických soustav abeace (vady) optických soustav jsou odchylky zobazení eálné optické soustavy od zobazení ideální optické soustavy v důsledku abeací není obazem bodu bod,

Více

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO rozevřete, až se prsty narovnají, a znovu rychle tyč uchopte. Tuto dobu změříte stopkami velmi obtížně. Poměrně přesně dokážete zjistit, kam se posunulo na tyči místo úchopu. Vzdálenost obou míst, v nichž

Více

Multifunkční přístroje pro revize elektrických instalací

Multifunkční přístroje pro revize elektrických instalací Multifunkční přístroje pro revize elektrických instalací EurotestXA Euro set obj. č. MI 3105 EU EurotestXA Standard set obj. č. MI 3105 ST EurotestAT Standard set obj. č. MI 3101 ST Špičkové multifunkční

Více

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009 009/ 7. 3. 009 PROPSTNÝ MĚNIČ S TRANFORMÁTOREM A ŘÍDICÍM OBVODEM TOPSWITCH Ing. Petr Kejík Ústav radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně Email: xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Článek se zabývá návrhem

Více

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru GENEÁTO PILOVITÉHO PŮBĚHU 303-4. Na nepájivém kontaktním poli sestavte obvod dle schématu na obr.. Hodnoty součástek a napájení zadá vyučující: =,7 kω, 3 = 3 = 0 kω, C = 00 nf, U CC = ± V. Změřte a nakreslete

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

! " # $ % # & ' ( ) * + ), -

!  # $ % # & ' ( ) * + ), - ! " # $ % # & ' ( ) * + ), - INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA FYZIKA METODIKA Mechanické kmiání a vlnní RNDr. Ludmila Ciglerová duben 010 Obížnos éo kapioly fyziky je dána ím, že se pi výkladu i ešení úloh využívají

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. λ = Elektromagnetické vlnění-příklady

FYZIKA 2. ROČNÍK. λ = Elektromagnetické vlnění-příklady FYZIKA. ROČNÍK Elektoagnetiké vlnění-příklady A. Anténní dipól po příje televizního vysílání á délku,75. Po jakou ekveni televizního vysílače je učen? l =,75 - = 3 s =?. l = = l = = = = l,75 3 Hz Hz MHz

Více

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR Fyzika elektrotechnika 1.část Ing. Jiří Vlček Tento soubor je doplňkem mojí publikace Středoškolská fyzika. Je určen studentům středních škol neelektrických oborů pro velmi stručné seznámení s tímto oborem.

Více

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4. Magnetické pole je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4.1. Fyzikální podstata magnetismu Magnetické pole vytváří permanentní (stálý) magnet, nebo elektromagnet. Stálý magnet,

Více

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 ) ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY 1) Uveďte charakteristické parametry magnetických látek Existence magnetického momentu: základním předpoklad, aby látky měly magnetické vlastnosti tvořen součtem orbitálního

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

8.1 Systémy vytápění a chlazení a mikroklima budov

8.1 Systémy vytápění a chlazení a mikroklima budov 100+1 příklad z chniky posřdí 8.1 Sysémy vyápění a chlazní a mikoklima budov Úloha 8.1.1 Uč ozdíl opaivní ploy v dvou zadaných mísch (křslo) mísnosi s daným ozložním povchových plo. ploa vzduchu 21, ploa

Více

DIDAKTICKÝ TEST ELEKTRICKÝ VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU

DIDAKTICKÝ TEST ELEKTRICKÝ VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU DIDAKTICKÝ TEST ELEKTRICKÝ VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU Použité zdroje: Blahovec, A.: Elektrotechnika II, Informatorium, Praha 2005 Černý, V.: Repetitorium, Základní vztahy v elektrotechnice, časopis ELEKTRO

Více

ENERGIZE GROUP s.r.o. STŘEDISKO KALIBRAČNÍ SLUŽBY Tylova 2923, 316 00 Plzeň

ENERGIZE GROUP s.r.o. STŘEDISKO KALIBRAČNÍ SLUŽBY Tylova 2923, 316 00 Plzeň List 1 z 10 Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C a rozsah měření 1* Stejnosměrné elektrické napětí (0 10) mv (>10 200) mv (>0.2 V 2) V (>2 20)

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická Výkon v HUS Rezistor: proud, procházející rezistorem, ho zahřívá, energie, dodaná rezistoru, se tak nevratně mění na teplo Kapacitor: elektrický proud, protékající obvodem dodává kapacitoru elektrický

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, 370 65 České Budějovice List 1 z 9 Obor měřené : délka a rovinný úhel Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: koncové měrky: (20,0 ± 0,5) C ostatní: (20 ± C 1 Koncové měrky (0,5 16,5) mm 2 Hladké kalibry pro díry a hřídele,

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T 1 Pracovní úkol 1. Změřte účiník (a) rezistoru (b) kondenzátoru (C = 10 µf) (c) cívky Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Geometrie řízeného kola

Geometrie řízeného kola Geometie řízeného kola y ν δ z P O β z 2 3 1 4 ν δ β 4 p ϕ ϕ odklon kola příklon ejdového čepu záklon ejdového čepu polomě ejdu závlek kola vzdálenost bodu P od počátku O vzdálenost středu kola od bodu

Více

Soubor příkladů z fyziky pro bakalářskou fyziku VŠB TUO prof. ing. Libor Hlaváč, Ph.D.

Soubor příkladů z fyziky pro bakalářskou fyziku VŠB TUO prof. ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Soubor příkladů z fyziky pro bakalářskou fyziku VŠB TUO prof. ing. Libor Hlaváč, Ph.D. 1. Za jaký čas a jakou konečnou rychlostí (v km/hod.) dorazí automobil na dolní konec svahu dlouhého 50 m a skloněného

Více

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu , výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu Návod do měření ng. Václav Kolář, Ph.D., Doc. ng. Vítězslav týskala, Ph.D., poslední úprava 0 íl měření: Praktické ověření vlastností reálných pasivních

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

TO - VŠB FE Datum měření E L E K T R C K É S T R O J E Měření transformátoru naprázdno a nakrátko áhradní schéma Příjmení Jméno Skupina (hodnocení). Zadání úlohy :. Proveďte měření naprázdno třífázového

Více

STŘÍDAVÝ PROUD periodický frekvenci počet kmitů za jednu sekundu herz f = 1/T Příklad periodického obdélníkový, pilovitý, trojúhelníkovitý sinusový

STŘÍDAVÝ PROUD periodický frekvenci počet kmitů za jednu sekundu herz f = 1/T Příklad periodického obdélníkový, pilovitý, trojúhelníkovitý sinusový STŘÍDAVÝ PROUD Pod tímto pojmem rozumíme elektrický proud, jehož velikost i směr se s časem mění. Pokud má tato změna periodický charakter, označujeme tento průběh periodický, periodu značíme T. Dále určujeme

Více

Příklady výpočtů částí strojů

Příklady výpočtů částí strojů T E C H N C K Á U N V E R Z T A V L B E R C AKULTA TROJNÍ KATERA VÝROBNÍCH YTÉŮ A AUTOATZACE Příkldy výpočtů částí stojů g. Pt Zlý Ph.. 05 Poděkováí Vytvoří vydáí skipt bylo podpořo pojktm OPVK Zvýší

Více

A-ISOMETR iso-f1. (IR155-1 / IR155-2) Hlídač izolačního stavu stejnosměrných IT sítí pro speciální aplikace. Preliminary data sheet

A-ISOMETR iso-f1. (IR155-1 / IR155-2) Hlídač izolačního stavu stejnosměrných IT sítí pro speciální aplikace. Preliminary data sheet A-ISOMETR iso-f1 (IR155-1 / IR155-2) Hlídač izolačního stavu stejnosměrných IT sítí pro speciální aplikace Preliminary data sheet A-IS OME A-ISO METR iso- F1 IR1 55-1 Přístroje Bender pro průmyslové aplikace/2009

Více

REVIZNÍ A PROVOZNÍ PŘÍSTROJE 0-600 V 0-600 V 0-600 V 0,13-1999 Ω. 1 nf- 9,99 µf. 0 až 600 V 0-600 V 0-600 V 0-750 V. 1,2-3mA 0-750 V.

REVIZNÍ A PROVOZNÍ PŘÍSTROJE 0-600 V 0-600 V 0-600 V 0,13-1999 Ω. 1 nf- 9,99 µf. 0 až 600 V 0-600 V 0-600 V 0-750 V. 1,2-3mA 0-750 V. BLANSKO e-mail : klein@apos-auto.cz http:// www.apos-auto.cz Telefon : 516 426 833, mob. 606 319 143 Platnost: od 1. 9. 2014 CENÍK Kontaktní adresa APOS - AUTO, s.r.o. Pražská 1602/7 678 01 BLANSKO Ceny

Více

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,

Více

Některé zákony rozdělení pravděpodobnosti. 1. Binomické rozdělení

Některé zákony rozdělení pravděpodobnosti. 1. Binomické rozdělení Přednáška 5/1 Některé zákony rozdělení pravděpodobnosti 1. Binomické rozdělení Předpoklady: (a) pst výskytu jevu A v jediném pokuse P (A) = π, (b) je uskutečněno n pokusů, (c) pokusy jsou nezávislé, tj.

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický

Více

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy, Státní bakalářská zkouška. 9. 05 Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika (test s řešením) Jméno: Pokyny k řešení testu: Ke každé úloze je správně pouze jedna odpověď. Čas k řešení je 0 minut (6

Více

Rutherfordův experiment s multikanálovým analyzátorem

Rutherfordův experiment s multikanálovým analyzátorem Ruthefodův expeiment s multikanálovým analyzátoem Úkol Ověřte Ruthefodův vztah po ozptyl poměřením počtu alfa částic ozptýlených tenkou zlatou fólií do ůzných úhlů mezi cca 0 a 90. Zjistěte, jak ovlivňuje

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC 3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=9 Tímto experimentem ověřujeme známý vztah (3.4.1) pro frekvenci LC oscilátoru, který platí jak pro sériové, tak

Více

DYNAMIKA časový účinek síly Impuls síly. 2. dráhový účinek síly mechanická práce W (skalární veličina)

DYNAMIKA časový účinek síly Impuls síly. 2. dráhový účinek síly mechanická práce W (skalární veličina) DYNAMIKA 2 Působením síly na čásici se obecně mění její pohybový sav. Síla působí vždy v učiém časovém inevalu a záoveň na učiém úseku ajekoie s. 1. časový účinek síly Impuls síly 2. dáhový účinek síly

Více

zařízení 3. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 3. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 3. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce signálových spojů Podle počtu vodičů a způsobu buzení signálové spoje dále dělíme na: - nesymetrická vedení - symetrická

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ 204-4R. Navrhněte a sestavte neinvertující nf zesilovač s OZ : 74 CN, pro napěťový přenos a u 20 db (0 x zesílení) při napájecím napětí cc ± 5 V a zatěžovacím odporu R L

Více

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY 2. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY měření magneické indukce a inenziy magneického pole (sejnosměrné pole - Hallova a feromagneická sonda, anizoropní magneorezisor; sřídavé pole - měřicí cívka) analogový

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

Hlavní body. Úvod do nauky o kmitech Harmonické kmity

Hlavní body. Úvod do nauky o kmitech Harmonické kmity Harmonické kmiy Úvod do nauky o kmiech Harmonické kmiy Hlavní body Pohybová rovnice a její řešení Časové závislosi výchylky, rychlosi, zrychlení, Poenciální, kineická a celková energie Princip superpozice

Více

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži Soustružení ostrých závitů Princip: Při soustružení musí

Více

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami Aplikovaná optika Optika Geometrická optika Vlnová optika Kvantová optika - pracuje s čistě geometrickými představami - zanedbává vlnovou a kvantovou povahu světla - elektromagnetická teorie světla -světlo

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh asynchronního motoru s klecí nakrátko Jan Přikryl 0 Návrh asynchronního motoru

Více

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ 6. MĚŘEÍ PROUDU A APĚTÍ Etalony napětí, referenční a kalibrační zdroje (včetně principu pulsně-šířkové modulace) Měření stejnosměrného napětí: přehled možností s ohledem na velikost měřeného napětí, princip

Více

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy Trivium z optiky 45 7 draz a lom V této kapitole se budeme zabývat průchodem (lomem) a odrazem světla od rozhraní dvou homogenních izotropních prostředí Pro jednoduchost se omezíme na rozhraní rovinná

Více

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš)

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš) Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš) Řídicí systém obvykle komunikuje s řízenou technologií prostřednictvím snímačů a akčních členů.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY KONSTRUKČNÍ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Více

Výroba a užití elektrické energie

Výroba a užití elektrické energie Výroba a užií elekrické energie Tepelné elekrárny Příklad 1 Vypočíeje epelnou bilanci a dílčí účinnosi epelné elekrárny s kondenzační urbínou dle schémau naznačeného na obr. 1. Sesave Sankeyův diagram

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzia omáše Bai ve Zlíně Úsav elekroechniky a měření Sřídavý proud Přednáška č. 5 Milan Adámek adamek@f.ub.cz U5 A711 +4057603551 Sřídavý proud 1 Obecná charakerisika periodických funkcí zákl. vlasnosí

Více

Kapitola 2. Bohrova teorie atomu vodíku

Kapitola 2. Bohrova teorie atomu vodíku Kapitola - - Kapitola Bohrova tori atomu vodíku Obsah:. Klasické modly atomu. Spktrum atomu vodíku.3 Bohrův modl atomu vodíku. Frack-Hrtzův pokus Litratura: [] BEISER A. Úvod do modrí fyziky [] HORÁK Z.,

Více

I. Statické elektrické pole ve vakuu

I. Statické elektrické pole ve vakuu I. Statické elektické pole ve vakuu Osnova:. Náboj a jeho vlastnosti 2. Coulombův zákon 3. Intenzita elektostatického pole 4. Gaussova věta elektostatiky 5. Potenciál elektického pole 6. Pole vodiče ve

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

Model EJX510A a EJX530A Snímač absolutního tlaku a přetlaku GS 01C25F01-01C. 50 MPa (7200psi)

Model EJX510A a EJX530A Snímač absolutního tlaku a přetlaku GS 01C25F01-01C. 50 MPa (7200psi) Specifikace výrobku Model EJX510A a EJX530A Snímač absolutního tlaku a přetlaku Vysoce výkonný snímač absolutního tlaku a přetlaku, model EJX510A a EJX530A je vybaven monokrystalickým křemíkovým rezonančním

Více

El1.C. Podle knihy Blahovec Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách

El1.C. Podle knihy Blahovec Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách Spš elekto PŘÍKOPY El. vičení ze základů elektotechniky. očník Podle knihy lahovec áklady elektotechniky v příkladech a úlohách zpacoval ing. Eduad Vladislav Kulhánek. Vyšší odboná a střední půmyslová

Více