Přepoklady KLM a Gauss Markov teorém. Blue odhad - GM. KLM Klasický lineární model. 1) Lineární v parametrech. 2) E ε = 0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přepoklady KLM a Gauss Markov teorém. Blue odhad - GM. KLM Klasický lineární model. 1) Lineární v parametrech. 2) E ε = 0"

Transkript

1 Heteroskedasticita

2 Přepoklady KLM a Gauss Markov teorém KLM Klasický lineární model 1) Lineární v parametrech ) E ε = 0 Blue odhad - GM Nezkreslený odhad 1) Lineární v parametrech ) E ε = 0 3) E( ȁ ε X)= 0 4) Není dokonalá multikolinearita 5) Var( ȁ ε X) = σ I 6) ε~n(0, σ ) 3) X je nestochastická (nenáhodná) matice 4) Není dokonalá multikolinearita - X má plnou hodnost 5) E εε = σ I 6) ε~n(0, σ )

3 Homoskedasticita Podmíněný rozptyl je konstatní Heteroskedasticita Podmíněný rozptyl NENÍ konstatní Var ȁ ε x = σ I Rozptyl ε, který je dán x, se nemění v závislosti se změnami x Rozptyl y, který je dán x, se nemění v závislosti se změnami x Platí Var ε i ȁx i = Var y i ȁx i = σ Rozptyl ε, který je dán x, se mění v závislosti se změnami x Rozptyl y, který je dán x, se mění v závislosti se změnami x Var ε i ȁx i = σ i wage Var( ε i ȁedu i ) = σ Podmíněný rozptyl náhodné složky se bude měnit v závislosti na hodnotě nezávislé proměnné (x) wage edu edu

4 Jak se mění rozptyl y, když se mění (roste) x? f( yȁx) y E( yȁx) = β 0 + β 1. x x 1 x x

5 Jak se mění rozptyl y, když se mění (roste) x? f( yȁx) y E( yȁx) = β 0 + β 1. x x 1 x x 3 x

6 5) E εε = σ I 5) Var( ȁ ε X) = σ I Var ε = E εε = E ε 1 ε. ε 1 ε ε 3 = ε 3 Var ȁ ε X = E ȁ εε X = E ε 1 ε. ε 1 ε ε 3 X = ε 3 = E ε 1 ε 1 ε 1 ε ε 1 ε 3 ε ε 1 ε ε ε ε 3 = ε 3 ε 1 ε 3 ε ε 3 ε 3 = E ε 1 ε 1 ε 1 ε ε 1 ε 3 ε ε 1 ε ε ε ε 3 ȁx = ε 3 ε 1 ε 3 ε ε 3 ε 3 E(ε 1 ε 1 ȁx) E(ε 1 ε ȁx) E(ε 1 ε 3 ȁx) E(ε ε 1 ȁx) E(ε ε ȁx) E(ε ε 3 ȁx) E(ε 3 ε 1 ȁx) E(ε 3 ε ȁx) E(ε 3 ε 3 ȁx) = E(ε 1 ε 1 ) E(ε 1 ε ) E(ε 1 ε 3 ) E(ε ε 1 ) E(ε ε ) E(ε ε 3 ) E(ε 3 ε 1 ) E(ε 3 ε ) E(ε 3 ε 3 ) σ σ 0 = σ 0 0 σ = σ I Nebudeme předpokládat autokorelaci Prvky mimo diagonálu budou =0

7 5) E εε = σ I Var(b) = Var(β + X X 1 X ϵ) 5) Var( ȁ ε X) = σ I Var b X = Var β + X X 1 X ϵ X Var b = Var[ X X 1 X ϵ] Var b X = Var X X 1 X ϵ X Var(b) = X X 1 X Var(ε) X X 1 X Var b X = X X 1 X Var ϵ X X X 1 X Var(b) = X X 1 X Var(ε)X X X 1 Var b = X X 1 X σ I X X X 1 X X 1 X X = I σ konstanta, lze vytknout před Var b = σ X X 1 Var b X = X X 1 X Var ϵ X X X X 1 Var b = X X 1 X σ I X X X 1 X X 1 X X = I σ konstanta, lze vytknout před Var b = σ X X 1 Pro nás reálnější předpoklad, že X je náhodná matice Můj osobní názor je, že se to pak dá i lépe pochopit Proto budu pracovat s podmíněným rozptylem, závěry jsou však stejné

8 Porušené klasického lineárního modelu heteroskedasticita Var ȁ ε X = E ȁ εε X = E ε 1 ε. ε 1 ε ε n X = ε n = E ε 1 ε 1 ε 1 ε ε 1 ε n ε ε 1 ε ε ε ε n ȁx = ε n ε 1 ε n ε ε n ε n E(ε 1 ε 1 ȁx) E(ε 1 ε ȁx) E(ε 1 ε n ȁx) E(ε ε 1 ȁx) E(ε ε ȁx) E(ε ε n ȁx) E(ε n ε 1 ȁx) E(ε n ε ȁx) E(ε n ε n ȁx) = σ σ σ n = V Var ε i ȁx i = σ i = E ε 1 ε 1 ε 1 ε ε 1 ε 3 ε ε 1 ε ε ε ε 3 ȁx = ε 3 ε 1 ε 3 ε ε 3 ε 3 σ σ σ 3 = V

9 b OLS = X X 1. X y = X X 1. X Xβ + ε = β + X X 1. X ε Var ȁ b OLS X = X X 1. X. Var εȁx. X. X X 1 σ σ σ n = V Var ε X = V Var ε X = σ I Var b OLS ȁx = X X 1. X. V. X. X X 1 Var b = X X 1 X σ I X X X 1 Var b hetero = X X 1 X V X X X 1 Var b OLS ȁx = σ X X 1 Var b homo = σ X X 1 OLS již není BLUE

10 Porušené klasického lineárního modelu heteroskedasticita Var(b) = X X 1 X Var(ε)X X X 1 Var(ε) σ I Var b X = X X 1 X Var ϵ X X X X 1 Var ϵ X σ I Var(b) σ X X 1 Var b X σ X X 1 b j t = sd b j KOVARIANČNÍ MATICE 5) Var( ȁ ε X) = σ I 5) Var(ε) = σ I Var b X = σ X X 1 Var b = σ X X 1 NEPLÉST

11 Důsledky heteroskedasticity Var(b) σ X X 1 Odhad rozptylu bodového odhadu (b) je zkreslený Var b j σn i=1 σ ε x ij xҧ (1 R j ) Nelze použít t-test, F-test, LM-test Konfidenční intervaly t = b j sd b j Var b j σn i=1 σ ε x ij xҧ (1 R j ) NEMÁ DOPAD NA ODHAD PARAMETRŮ β NEOVLIVNÍ ZKRESLENOST/NEZKRESLENOST pro konečný počet pozorování Pro velký počet pozorování large sample nemá vliv na konzistenci odhadu OLS odhad již není BLUE má vliv na vydatnost odhadu Tím, že pozoruje určitý vzorec jak residua (náhodná složka) např. rostou tak jsme nepostihli všechny informace v modelu a proto nemůže být BLUE (best) Bude jiný lepší (BLUE) estimator, který postihne tuto informaci Pro large sample velký počet pozorování Var b j nebude ani asymptoticky vydatny

12 Heteroskedasticita v průřezových datech Rozptyl náhodné složky, bude funkcí nezávislé (nezávislých) proměnných Var ȁ ε x = Var ȁ y x ε~n 0, σ I Var ε i ȁx i = σ i sav = β 0 + β 1 inc + ε Homoskedasticita Var ε inc = σ Var ε i ȁinc i = σ Var Var ȁ ε i x i = σ h(x i ) ȁ ε X = σ h(x) Heteroskedasticita Var ε inc = σ. h(inc) Var sav inc = σ. h(inc) Var ε i ȁ inc i = σ i sav S rostoucím příjmem roste variabilita úspor např. více možností S rostoucím vzděláním roste možnost uplatnění a tedy i mezd inc

13 Var ε x = σ. h(x) E ε X = σ. h(x) Var ȁ ε X = E ε 1 ε 1 ε ε 1 ε 3 ε ε 1 ε ε ε 3 ቮ ε 3 ε 1 ε 3 ε ε 3 X = E[ε 1 หX] E[ ε ε 1 ȁx] ȁ E[ε 3 ε 1 X] ȁ E[ε 1 ε X] E[ε หX] ȁ E[ε 3 ε X] ȁ E[ε 1 ε 3 X] ȁ E[ε ε 3 X] E[ε 3 หX] = E[ε 1 หX] E[ε หX] E[ε 3 หX] = σ. Ω Ω = h(x) h(x) h(x) Ω = h(inc) h(inc) h(inc)

14 sav = β Var εȁinc = σ 0 + β 1 inc + ε h(x) Var ε i ȁx i Víme = σ inc i S rostoucím příjmem roste variabilita úspor např. více možností Var ȁ ε X = E ε 1 ε 1 ε ε 1 ε 3 ε ε 1 ε 3 ε ε 3 ቮ ε 3 ε 1 ε 3 ε ε 3 inc = E[ε 1 หinc] E[ε หinc] E[ε 3 หinc] = = σ inc inc inc 3 Ω = h(inc) h(inc) h(inc) Ω = inc inc inc 3

15 Víme sav = β Var εȁinc = σ 0 + β 1 inc + ε h(x) Var ε i ȁx i = σ inc i S rostoucím příjmem roste variabilita úspor např. více možností Var ȁ ε X = E ε 1 ε 1 ε ε 1 ε 3 ε ε 1 ε 3 ε ε 3 ቮ ε 3 ε 1 ε 3 ε ε 3 inc = E[ε 1 หinc] E[ε หinc] E[ε 3 หinc] = = σ 0 inc 0 inc inc 3 Ω = h(inc) h(inc) h(inc) Ω = inc inc inc 3

16 b OLS = X X 1. X y = X X 1. X Xβ + ε = β + X X 1. X ε E[ε 1 หX] 0 0 Var ȁ b OLS X = X X 1. X. Var εȁx. X. X X 1 0 E[ε หX] E[ε 3 หX] = σ. Ω Var ε X = σ Ω Var ε X = σ I Ω = h(x) h(x) h(x) Var b OLS ȁx = X X 1. X. σ Ω. X. X X 1 Var b = X X 1 X σ I X X X 1 Var b hetero = σ X X 1 X Ω X X X 1 Var b OLS ȁx = σ X X 1 Var b homo = σ X X 1 OLS již není BLUE

17 Var ȁ ε x = Var ȁ y x Var ε x = σ Var sav inc = σ Var ε inc = σ y ε, e Homoskedasticita x x ε, e ε, e σ x, y x, y

18 Var ȁ ε x = Var ȁ y x y Var ε x = σ. h(x) ε, e Var sav inc = σ. h(inc) Var ε inc = σ. h(inc) Heteroskedasticita x x Nejprve předpokládejme, že známe h(x) h x = x Var ε x = σ. x ε, e ε, e h x = x Var ε x = σ. x h x = e x Var ε x = σ. e x x, y x, y

19 Příčiny existence heteroskedasticity Průřezová data Značně odlišné hodnoty v jednom modelu - outlier Variabilita závislé proměnné (y) závisí na některé nezávislé proměnné (x) Chybná specifikace modelu Vynechání důležité nezávislé proměnné Nevhodná funkční forma modelu log(wage) = β 0 + β 1 educ + ε wage = β 0 + β 1 educ + ε Chyby v měření S rostoucí hodnotou endogenní proměnné dochází ke kumulaci chyb měření to zvyšuje rozptyl endogenní proměnné a tedy i rozptyl reziduí

20 Přestože se dá usuzovat, že přímka proloží data nejlépe Po zobrazení residuí pozorujeme vzorec v residuích Zakřivení, trend atd. Uděláme log-transformaci, odmocninu Jak poznat kterou použít? Někdy matematická logika, ekonomická teorie A někdy prostě pokus/omyl Porovnat podle R - který lineární vztah je silnější pozor na rozdílné tvary závislé proměnné!!

21 brain = β 0 + β 1 weight + ε log brain = β 0 + β 1 log weight + ε

22 wage = β 0 + β 1 educ + ε log(wage) = β 0 + β 1 educ + ε

23 Var ε x = σ. h(x) Na ose y je hodnota vygenerované náhodné veličiny, ne její rozptyl!

24 Var ε x = σ. h(x)

25 Parametrické vs. Neparametrické testy Parametrické testy Známe (předpokládáme) konkrétní rozdělení základního souboru Park test Breusch-Pagan test (BP) Glejser test White test Neparametrické testy Neznáme konkrétní rozdělení základního souboru Spearman test korelace pořadí Goldfeld-Quandt test

26 Testování heteroskedasticity-parametrické testy Základní myšlenka ovlivňují nezávislé (X) proměnné rozptyl náhodné složky? y = β 0 + β 1. x 1 + β. x + + β k. x k + ε H0: Var ε x 1, x,, x k = σ H0: Var ε X = σ Var ε X = E(ε ȁx) = E ε = σ Var X = E X E X Var ε X = E ε X E ε X Reg.fce ε = γ 0 + γ 1. x 1 + γ. x + + γ k. x k + v H0: γ 1 = γ = = γ k = 0 γ 0 = σ H1: neplatí H0 F-test/LM test

27 Breusch-Pagan test Nepozorujeme náhodnou složku ε = γ 0 + γ 1. x 1 + γ. x + + γ k. x k + v H0: γ 1 = γ = = γ k = 0 H1: neplatí H0 H0: homoskedasticita H1: heteroskedasticita F-test/LM test e = γ 0 + γ 1. x 1 + γ. x + + γ k. x k + v LM = n. R e ~χ (k) při platnosti H0 málm asymptotické chi kvadrát rozdělení s k stupni volnosti Nevýhoda postihuje pouze lineární vztahy Rozptyl náhodné složky může záviset na X, X

28 White test Pro BP test jsme si řekli, že nepostihne nelineární vztah mezi rozptylem náhodné složky a X Jedno z možných řešení White test y = β 0 + β 1. x 1 + β. x + β 3. x 3 + ε Pomocná regrese x i x j kdy i j cross products e = α 0 + α 1 x 1 + α x + α 3 x 3 + α 4 x 1 + α 5 x + α 6 x 3 + α 7 x 1 x + α 8 x 1 x 3 + α 9 x x 3 + v Využití F testu, nebo LM testu H0: homoskedasticita H1: heteroskedasticita n. R ~χ (k) V případě více proměnných Snížený počet stupňů volnosti 10 x a 30 pozorování

29 V případě více proměnných snížený počet stupňů volnosti -10 x a 30 pozorování e = α 0 + α 1 y + α y + v H0: α 1 = α = 0 H1: neplatí H0 Postup: 1) Odhadnu rovnici a získám residua (e) a nafitované hodnoty y ) Pomocná regrese z kvadrátů residuí na nafitované hodnoty + jejich kvadráty 3) Vyhodnotím pomocí LM/F-testu Test lze využít i pro testování zvoleného funkčního tvaru

30 Glejser test Princip podobný jako u BP testu Má nezávislá proměnná vliv na kvadrát residuí Zde na residua v absolutní hodnotě Výhoda testu Můžeme testovat různé formy heteroskedasticity Různé funkční závislosti Vyhodnotíme na základě adjr Odhadneme pomocí MNČ e = β 0 + β 1 x + v e = β 0 + β 1 x + v e = β 0 + β 1 1 x + v e = β 0 + β 1 1 x + v H0: β 1 = 0 H1: β 1 0 homoskedasticita heteroskedasticita Jedná se o t-test

31 Heteroskedasticity-Robust inference Rozptyl bodobého odhadu (b) je v případě heteroskedasticity zkreslený Nemůžeme použít t,f,lm test, ani spoléhat na jejich asymptotické chování Potřebujeme takový odhad rozptylu, který nebude citlivý na přítomnost heteroskedasticity Říkáme, že bude robustní vůči heteroskedasticitě Například White dokázal, že pro velký počet pozorování je n Var(b 1 ) = σ i=1 σn i=1 x i xҧ e i x i xҧ Var(b 1 ) = σn i=1 σ x i xҧ Konzistentním odhadem rozptylu Můžeme tak použít t-test Pamatovat, že se však jedná o asymptotickou vlastnost t-test má pouze asymptotické t-rozdělení, F test má pouze asymptotické F rozdělení heteroskedastic robust t,lm-statistic Při malém počtu pozorování můžeme být úplně mimo Robustní odhad chyb může být větší i menší, než klasický odhad Nemusíme znát přesný tvar heteroskedasticity

32 White robust estimator Var(b 1 ) = σ n i=1 x i xҧ e i SST x Pro případ velkých výběrů je daný odhad robustní Přestože je v datech obsažena heteroskedasticita y = Xβ + ε e i residua z OLS nepozorujeme ε, tedy ani σ musíme odhadnout b = X X 1 X y b = β + X X 1 X ε Var b = X X 1 X Var(ε) X X X 1 Var b = X X 1 σ i x i x i X X 1 n i=1 n σ i x i x i i=1 Proč automaticky nevyužíváme tento robustní odhad? Asymptotické vlastnosti testů! V případě, kdy nebude přítomna heteroskedasticita A náhodná složka bude mít normální rozdělení t-test má právě studentovo rozdělení Var b = X X 1 n e i x i x i X X 1 V případě použití robustního odhadu chyb Bude mít t-test pouze asymptoticky studentovo rozdělení i=1

33 Autokorelace

34 6) Náhodné chyby jsou nekorelovaná mezi sebou E ε i ε j = 0 Corr ε i, ε j ȁx = 0 kdy i j Problém v časových řadách Náhodná chyba v čase (t), ovlivní náhodnou chybu v čase (t+1) Nezaměstnanost, HDP v 000 má vliv na HDP v 001 Corr ε i, ε j Chování souseda ovlivní další sousedy Dopad na OLS odhad: Obdobné jako heteroskedasticita Odhad parametrů stále nezkreslený a konzistentní (po splnění 1-4GM) Odhad rozptylu náhodné složky zkreslený Problém s testováním hypotéz = 0 kdy i j y y = β 0 + β 1 t + ε t

35 Dynamický charakter ekonomických veličin Minulost má dopad na přítomnost (budoucnost) Daný proces má paměť Dlouhou vs. Krátkou AR proces HDP t = γ 0 + γ 1 HDP t γ 13 HDP t 1 + v t v t ~N(0, σ v ) Dynamický charakter zajistí Zpožděná závisle proměnná (y) Zpožděná nezávisle proměnná(é) Zpožděná náhodná složka (ε)

36 Zpožděná náhodná složka Faktory obsažené v náhodné složce v čase t, závisí na předchozí(ch) hodnotě(ách) náhodné složky ε t = ρ 1 ε t 1 + v t ρ 1 koeficient autokorelace (parametr) Autokorelace není závislost mezi dvěma a více proměnnými Ale jedná se o závislost mezi různými hodnotami JEDNÉ proměnné Zde náhodné složky ε t = ρ 1 ε t 1 + v t v t ~N(0, σ v ) ρ 1 < 1 autokorelační koeficient Daný proces má paměť Dlouhou vs. Krátkou ε t = ρ 1 ε t 1 + ρ ε t + + ρ j ε t j + v t y t = β 0 + β 1 x t + ε t ε t = ρ 1 ε t 1 + v t V průřezových datech mluvíme o prostorové autokorelaci

37 ε t = 0,9ε t 1 + v t ε t = 0,9ε t 1 + v t v t Znalost náhodné složky v konkrétním okamžiku, nám pomůže určit hodnotu náhodné složky v následujícím kroku

38 ε, e ε, e ε, e t t t ε, e ε, e ε, e t t t

39 Var ȁ ε X = E ȁ εε X = E ε 1 ε. ε 1 ε ε 3 X = E ε 3 ε 1 ε 1 ε 1 ε ε 1 ε 3 ε ε 1 ε ε ε ε 3 ȁx = ε 3 ε 1 ε 3 ε ε 3 ε 3 = E(ε 1 ε 1 ȁx) E(ε 1 ε ȁx) E(ε 1 ε 3 ȁx) E(ε ε 1 ȁx) E(ε ε ȁx) E(ε ε 3 ȁx) E(ε 3 ε 1 ȁx) E(ε 3 ε ȁx) E(ε 3 ε 3 ȁx) = seriová závislost/nezávislost = Var(ε 1 ) Cov(ε 1, ε ) Cov(ε 1, ε 3 ) Cov(ε, ε 1 ) Var(ε ) Cov(ε, ε 3 ) Cov(ε 3, ε 1 ) Cov(ε 3, ε ) Var(ε 3 ) σ σ 0 = σ I 0 0 σ = σ Cov(ε 1, ε ) Cov(ε 1, ε 3 ) Cov(ε, ε 1 ) σ Cov(ε, ε 3 ) Cov(ε 3, ε 1 ) Cov(ε 3, ε ) σ Cov ε, ε 1 = ε. ε 1 = 0 ε t = ρ 1 ε t 1 + v t

40 Var ȁ ε X = E ȁ εε X = E ε 1 ε. ε 1 ε ε n X = ε n = E ε 1 ε 1 ε 1 ε ε 1 ε n ε ε 1 ε ε ε ε n ȁx = ε n ε 1 ε n ε ε n ε n E(ε 1 ε 1 ȁx) E(ε 1 ε ȁx) E(ε 1 ε n ȁx) E(ε ε 1 ȁx) E(ε ε ȁx) E(ε ε n ȁx) E(ε n ε 1 ȁx) E(ε n ε ȁx) E(ε n ε n ȁx) E(ε 1 ε ȁx) E(ε 1 ε n ȁx) Budeme rovnou uvažovat případ časových řad Jaký vztah je mezi náhodnou složkou v čase t a t-1 Jaký vztah je mezi náhodnou složkou v čase t a t-n ε t = ρ 1 ε t 1 + v t ε t = ρ 1 ε t 1 + ρ ε t + + ρ n ε t n + v t Bude záviset na řádu autokorelace

41 Příčiny vzniku Setrvačnost ekonomických veličin (paměť) HDP, export, import, volatilita, Zpožděná vysvětlující nezahrnutí zpožděných jak exogenních (X), tak endogenní proměnné (y) Chybná specifikace modelu Použijeme lineární model na nelineární vztah ukaž Chyby v měření Vynechaná důležitá nezávisle proměnná

42 Dopad na OLS odhad: Obdobné jako heteroskedasticita Odhad parametrů stále nezkreslený a konzistentní (po splnění 1-4GM) Odhad rozptylu náhodné složky zkreslený ε~n(0, σ ) Dopad na rozptyl bodových odhadů (b) Tím pádem i na t-test, F-test, LM test Var b je zkreslený Odhady již nejsou BLUE nejsou již vydatné (minimální rozptyl) Pro large sample ani asymptoticky vydatné

43 y t = β 0 + β 1 x t + ε t ε t = ρε t 1 + v t v t ~i. i. d. (0, σ v ) ρ < 1 b = β + X X 1 X ε E(b) = β + E X X 1 X ε E(b) = β + X X 1 X E(ε) Var b X = Var β + X X 1 X ϵ X Var b X = Var X X 1 X ϵ X Var b X = X X 1 X Var ϵ X X X X 1 Var b = X X 1 X σ I X X X 1 Var b = σ X X 1 Var b = X X 1 X σ Ω X X X 1

44 Testování autokorelace ε t = ρε t 1 + v t v t ~i. i. d. (0, σ v ) ρ < 1 autokorelační koeficient H0: ρ = 0 není sériová korelace H1: ρ 0 serivoá korelace Durbin-Watson Test-DW přísné podmínky použití Striktní exogenita nezávislých proměnných (nejsou ve zpoždění) Pouze pro autokorelaci prvního řádu Model obsahuje úrovňovou konstantu

45 Durbin-Watson Test-DW přísné podmínky použití Striktní exogenita nezávislých proměnných (nejsou ve zpoždění) Pouze pro autokorelaci prvního řádu Model obsahuje úrovňovou konstantu H0: ρ = 0 není sériová korelace H1: ρ 0 seriová korelace DW = σ n t= e t e t 1 σn t=1 e t DW. (1 ρ) H0: DW = H1: DW ρ = 0 DW ρ > 0 DW < ρ < 0 DW > okolí 4 negativní autokorelace okolí 0 pozitivní autokorelace okolí bez autokorelace DW statistika má symetrické rozdělení <0,4> se střední hodnotou = Závisí na: n-počet pozorování k-počet vysvětlujících proměnných Alfa-hladině významnosti

46 Problematické určení rozdělení DW pro H0 Máme kritické hodnoty d L dolní a d U horní DW < d L zamítneme H0 pro H1: ρ > 0 DW > d U Nezamítneme H0 d L DW d U neprukazný DW je z intervali 0, d L nebo 4 d L, 4 významná autokorelace DW je z intervali d U, 4 d U NEvýznamná autokorelace DW jinak, test je neprůkazný

47 Testy pro vyšší řády autokorelace house price = β 0 + β 1 GDP + ε ε t = ρ 1 ε t 1 + ρ ε t + ρ j ε t j + v t e t = ρ 1 e t 1 + ρ e t + ρ 3 e t 3 + ρ 4 e t 4 + v t H0: ρ 1 = ρ = ρ 3 = ρ 4 = 0 H1: neplatí H0

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie LS 2014/15 Cvičení 7: Autokorelace LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1. Autokorelace - teorie Zopakujte si G-M

Více

Přednáška 4. Lukáš Frýd

Přednáška 4. Lukáš Frýd Přednáška 4 Lukáš Frýd Časová řada: stochastický (náhodný) proces, sekvence náhodných proměnných indexovaná časem Pozorovaná časová řada: jedna realizace stochastického procesu Analogie: Průřezový výběr,

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie LS 2014/15 Cvičení 10: Heteroskedasticita LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1. Heteroskedasticita - teorie Druhý

Více

Matematické modelování Náhled do ekonometrie. Lukáš Frýd

Matematické modelování Náhled do ekonometrie. Lukáš Frýd Matematické modelování Náhled do ekonometrie Lukáš Frýd Výnos akcie vs. Výnos celého trhu - CAPM model r it = r ft + β 1. (r mt r ft ) r it r ft = α 0 + β 1. (r mt r ft ) + ε it Ekonomický (finanční model)

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK11 Základy ekonometrie Autokorelace Cvičení 5 Zuzana Dlouhá Gauss-Markovy předpoklady Náhodná složka: Gauss-Markovy předpoklady 1. E(u) = náhodné vlivy se vzájemně vynulují. E(uu T ) = σ I n konečný

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie ZS 2015/16 Cvičení 7: Časově řady, autokorelace LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1. Časové řady Data: HDP.wf1

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Predikce Multikolinearita Cvičení 4 Zuzana Dlouhá Aplikace EM predikce obecně ekonomické prognózování, předpověď, předvídání hlavním cílem je odhad hodnot vysvětlované proměnné

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Predikce Multikolinearita Cvičení 4 Zuzana Dlouhá Aplikace EM predikce obecně ekonomické prognózování, předpověď, předvídání hlavním cílem je odhad hodnot vysvětlované proměnné

Více

AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších

AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších čtverců Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Lineární model y i = β 0 + β 1 x i1 + + β k x ik + ε i (1) kde y i

Více

18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad. Řešení domácích úkolů č. 1 a 2 příklad 1

18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad. Řešení domácích úkolů č. 1 a 2 příklad 1 18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad Řešení domácích úkolů č. 1 a 2 příklad 1 Obecné pravidlo pro všechny testy Je stanovena nulová hypotéza: H 0 Je stanovena alternativní hypotéza: H A Je

Více

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Lineární regresní model kde Y = Xβ + e, y 1 e 1 β y 2 Y =., e = e 2 x 11 x 1 1k., X =....... β 2,

Více

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra kvantitativních metod FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra UO

Více

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I 5EN306 Aplikované kvantitativní metody I Přednáška 5 Zuzana Dlouhá Předmět a struktura kurzu 1. Úvod: struktura empirických výzkumů 2. Tvorba ekonomických modelů: teorie 3. Data: zdroje a typy dat, význam

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Definice lineárního normálního regresního modelu Lineární normální regresní model Y Xβ ε Předpoklady: Matice X X n,k je matice realizací. Předpoklad: n > k, h(x) k - tj. matice

Více

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I 5EN306 Aplikované kvantitativní metody I Přednáška 3 Zuzana Dlouhá Předmět a struktura kurzu 1. Úvod: struktura empirických výzkumů 2. Tvorba ekonomických modelů: teorie 3. Data: zdroje a typy dat, význam

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK Základy ekonometrie Odhad klasického lineárního regresního modelu II Cvičení 3 Zuzana Dlouhá Klasický lineární regresní model - zadání příkladu Soubor: CV3_PR.xls Data: y = maloobchodní obrat potřeb

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Definice lineárního normálního regresního modelu Lineární normální regresní model Y β ε Matice n,k je matice realizací. Předpoklad: n > k, h() k - tj. matice je plné hodnosti

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Regresní analýza. Eva Jarošová

Regresní analýza. Eva Jarošová Regresní analýza Eva Jarošová 1 Obsah 1. Regresní přímka 2. Možnosti zlepšení modelu 3. Testy v regresním modelu 4. Regresní diagnostika 5. Speciální využití Lineární model 2 1. Regresní přímka 3 nosnost

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie LS 2014/15 Cvičení 4: Statistické vlastnosti MNČ LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Upřesnění k pojmům a značení

Více

Ekonometrie. Jiří Neubauer

Ekonometrie. Jiří Neubauer Úvod do analýzy časových řad Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra ekonometrie UO Brno) Úvod do analýzy

Více

ZOBECNĚNÝ LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL. METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ

ZOBECNĚNÝ LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL. METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ ZOBECNĚNÝ LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL. METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ V následujícím textu se podíváme na to, co dělat, když jsou porušeny některé GM předpoklady. Nejprve si připomeňme, o jaké předpoklady

Více

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model LINEÁRNÍ REGRESE Chemometrie I, David MILDE Lineární regresní model 1 Typy závislosti 2 proměnných FUNKČNÍ VZTAH: 2 závisle proměnné: určité hodnotě x odpovídá jediná hodnota y. KORELACE: 2 náhodné (nezávislé)

Více

Statistika II. Jiří Neubauer

Statistika II. Jiří Neubauer Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Časová řada konečná posloupnost reálných hodnot určitého sledovaného ukazatele měřeného v určitých

Více

Základy ekonometrie. XI. Vektorové autoregresní modely. Základy ekonometrie (ZAEK) XI. VAR modely Podzim / 28

Základy ekonometrie. XI. Vektorové autoregresní modely. Základy ekonometrie (ZAEK) XI. VAR modely Podzim / 28 Základy ekonometrie XI. Vektorové autoregresní modely Základy ekonometrie (ZAEK) XI. VAR modely Podzim 2015 1 / 28 Obsah tématu 1 Prognózování s VAR modely 2 Vektorové modely korekce chyb (VECM) 3 Impulzní

Více

AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců

AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Lineární model klasický lineární regresní model odhad parametrů MNČ y = Xβ + ε, ε

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základ ekonometrie Odhad klasického lineárního regresního modelu I Cvičení 2 Zuzana Dlouhá Metodologický postup tvor EM 1. Specifikace modelu určení proměnných určení vzájemných vaze mezi proměnnými

Více

EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model

EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model Požadavky (některé) pro odhad LRM klasickou MNČ nejsou zpravidla splněny. Použití metody nejmenších čtverců nemusí poskytovat kvalitní odhady

Více

Základy ekonometrie. V. Uvolnění klasických předpokladů heteroskedasticita. Základy ekonometrie (ZAEK) V. Heteroskedasticita Podzim / 56

Základy ekonometrie. V. Uvolnění klasických předpokladů heteroskedasticita. Základy ekonometrie (ZAEK) V. Heteroskedasticita Podzim / 56 Základy ekonometrie V. Uvolnění klasických předpokladů heteroskedasticita Základy ekonometrie (ZAEK) V. Heteroskedasticita Podzim 2015 1 / 56 Obsah tématu 1 Nenulová střední hodnota náhodné složky 2 Nenormalita

Více

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Podkladové údaje Korelační matice Odhad lineárního regresního modelu (LRM) Verifikace modelu PEF ČZU Praha Určeno pro posluchače předmětu Ekonometrie Needitovaná

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

Teorie časových řad Test 2 Varianta A HODNOCENÍ (max. 45 bodů z 50 možných)

Teorie časových řad Test 2 Varianta A HODNOCENÍ (max. 45 bodů z 50 možných) Teorie časových řad Test 2 Varianta A HODNOCENÍ (max. 45 bodů z 50 možných) 1. SPECIFIKACE (12 bodů): (1) Graf průběhu proměnných (1) Obě řady se chovají stejně, lze předpokládat jejich lineární vztah

Více

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba lineárních regresních modelů. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba lineárních regresních modelů. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Tvorba lineárních regresních modelů 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Úloha 1 Porovnání regresních přímek u jednoduchého lineárního regresního modelu Porovnání

Více

Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů

Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel 973 442029 email:jirineubauer@unobcz Stochastický proces Posloupnost náhodných veličin {Y t, t = 0, ±1, ±2 } se nazývá stochastický proces

Více

odpovídá jedna a jen jedna hodnota jiných

odpovídá jedna a jen jedna hodnota jiných 8. Regresní a korelační analýza Problém: hledání, zkoumání a hodnocení souvislostí, závislostí mezi dvěma a více statistickými znaky (veličinami). Typy závislostí: pevné a volné Pevná závislost každé hodnotě

Více

INDUKTIVNÍ STATISTIKA

INDUKTIVNÍ STATISTIKA 10. SEMINÁŘ INDUKTIVNÍ STATISTIKA 3. HODNOCENÍ ZÁVISLOSTÍ HODNOCENÍ ZÁVISLOSTÍ KVALITATIVNÍ VELIČINY - Vychází se z kombinační (kontingenční) tabulky, která je výsledkem třídění druhého stupně KVANTITATIVNÍ

Více

Regresní analýza. Ekonometrie. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel

Regresní analýza. Ekonometrie. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel Regresní analýza Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra ekonometrie UO Brno) Regresní analýza 1 / 23

Více

Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů

Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů Jiří Neubauer Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel 973 442029 email:jirineubauer@unobcz Jiří Neubauer (Katedra ekonometrie UO Brno) Časové

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobnost a aplikovaná statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 2. KAPITOLA PODMÍNĚNÁ PRAVDĚPODOBNOST 3. KAPITOLA NÁHODNÁ VELIČINA 9.11.2017 Opakování Uveďte příklad aplikace geometrické definice pravděpodobnosti

Více

Úvod do teorie odhadu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Úvod do teorie odhadu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do teorie odhadu Ing. Michael Rost, Ph.D. Náhodný výběr Náhodným výběrem ze základního souboru populace, která je popsána prostřednictvím hustoty pravděpodobnosti f(x, θ), budeme nazývat posloupnost

Více

Heteroskedasticita. Vysoká škola ekonomická Praha. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Heteroskedasticita. Vysoká škola ekonomická Praha. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra statistiky a pravděpodobnosti Vysoká škola ekonomická Praha Fakulta informatiky a statistiky Katedra statistiky a pravděpodobnosti Hlavní specializace : Statisticko-pojistné inženýrství Název diplomové práce: Heteroskedasticita školní

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Regresní analýza - motivace Základní úlohou regresní analýzy je nalezení vhodného modelu studované závislosti. Je nutné věnovat velkou pozornost tomu aby byla modelována REÁLNÁ

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu

Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Lineární regresní model Mějme lineární regresní model (LRM) Y = Xβ + e, kde y 1 e 1 β y 2 Y =., e

Více

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I 5EN306 Aplikované kvantitativní metody I Přednáška 10 Zuzana Dlouhá Předmět a struktura kurzu 1. Úvod: struktura empirických výzkumů 2. Tvorba ekonomických modelů: teorie 3. Data: zdroje a typy dat, význam

Více

RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.

RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Analýza dat pro Neurovědy RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Jaro 2014 Institut biostatistiky Janoušová, a analýz Dušek: Analýza dat pro neurovědy Blok 7 Jak hodnotit vztah spojitých proměnných

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Regrese Závislostproměnných funkční y= f(x) regresní y= f(x)

Více

Normální (Gaussovo) rozdělení

Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení popisuje vlastnosti náhodné spojité veličiny, která vzniká složením různých náhodných vlivů, které jsou navzájem nezávislé, kterých je velký

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Prostá regresní a korelační analýza 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Problematika závislosti V podstatě lze rozlišovat mezi závislostí nepodstatnou, čili náhodnou

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Testování hypotéz Nechť X je náhodná proměnná, která má distribuční funkci F(x, ϑ). Předpokládejme, že známe tvar distribuční funkce (víme jaké má rozdělení) a neznáme parametr

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz 1 Testování statistických hypotéz 1 Statistická hypotéza a její test V praxi jsme nuceni rozhodnout, zda nějaké tvrzeni o parametrech náhodných veličin nebo o veličině samotné

Více

Regresní analýza 1. Regresní analýza

Regresní analýza 1. Regresní analýza Regresní analýza 1 1 Regresní funkce Regresní analýza Důležitou statistickou úlohou je hledání a zkoumání závislostí proměnných, jejichž hodnoty získáme při realizaci experimentů Vzhledem k jejich náhodnému

Více

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz.

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz. Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2015/2016 Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Obsah: Výběrová rozdělení

Více

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy Ekonometrická analýza proces, skládající se z následujících fází: a) specifikace b) kvantifikace c) verifikace d) aplikace Postupné zpřesňování jednotlivých

Více

Přednáška II. Lukáš Frýd

Přednáška II. Lukáš Frýd Předáška II Lukáš Frýd ҧ ҧ Statistické vlastosti odhadu pomocí metody ejmeších čtverců b 1 iid(μ, σ ) ε~iid(0, σ ) b 1 = β 1 + σ i=1 x i x. ε x i xҧ σ i=1 Var b 1 = Var β 1 + σ i=1 x i x. ε i x i xҧ σ

Více

AVDAT Nelineární regresní model

AVDAT Nelineární regresní model AVDAT Nelineární regresní model Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Nelineární regresní model Ey i = f (x i, β) kde x i je k-členný vektor vysvětlujících proměnných

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie ZS 2014/15 Cvičení 5: Vícenásobná regrese, multikolinearita LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1. Jednoduchá

Více

FJFJ Cvičení 1. Lukáš Frýd

FJFJ Cvičení 1. Lukáš Frýd FJFJ Cvičení 1 Lukáš Frýd WAGE1.RAW https://sites.google.com/site/ekonometrievse/4ek214/tyden-03 DATA log wage = β 0 + β 1 educ + β 2 exper + β 3 tenure + ε Jak vypadá výběrová regresní funkce? Interpretace

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

STATISTICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ

STATISTICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ STATISTICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ ÚVOD Základní soubor Všechny ryby v rybníce, všechny holky/kluci na škole Cílem určit charakteristiky, pravděpodobnosti Průměr, rozptyl, pravděpodobnost, že Maruška kápne na toho

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO a limity její přesnosti Seminární práce Monika Vejpustková leden 2016 OBSAH Úloha 1. Lineární kalibrace...

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii seminář 9. Statistické testování hypotéz

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii seminář 9. Statistické testování hypotéz PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii seminář 9 Statistické testování hypotéz Základní výzkumné otázky/hypotézy 1. Stanovení hodnoty parametru =stanovení intervalu spolehlivosti na μ, σ, ρ,

Více

TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ STATISTICKÁ HYPOTÉZA Statistické testy Testovací kritérium = B B > B < B B - B - B < 0 - B > 0 oboustranný test = B > B

TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ STATISTICKÁ HYPOTÉZA Statistické testy Testovací kritérium = B B > B < B B - B - B < 0 - B > 0 oboustranný test = B > B TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ Od statistického šetření neočekáváme pouze elementární informace o velikosti některých statistických ukazatelů. Používáme je i k ověřování našich očekávání o výsledcích nějakého procesu,

Více

Lekce 1 úvod do ekonometrie

Lekce 1 úvod do ekonometrie Lekce 1 úvod do ekonometrie Některé věci se zde budou opakovat několikrát důležité pro rozležení v hlavě a jiný úhel pohledu Dokázat aplikovat ekonometrie nestačí se pouze naučit na zkoušku Základní kurz

Více

MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE)

MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE) zhanel@fsps.muni.cz MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE) 2.5 MÍRY ZÁVISLOSTI 2.5.1 ZÁVISLOST PEVNÁ, VOLNÁ, STATISTICKÁ A KORELAČNÍ Jednorozměrné soubory - charakterizovány jednotlivými statistickými znaky

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Cross-section pozorování Firma, člověk Časový úsek

Cross-section pozorování Firma, člověk Časový úsek Pooled data y = Xβ + ε Cross-section pozorování Firma, člověk ds = αsdt + σsdw Časový úsek Základní soubor Výběrový soubor Základní soubor Je Proces 1 konkrétní realizace Co sledovat firmu(y), osobu(y)

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK Základy ekonometre Zobecněná MNČ Cvčení 8 Zuzana Dlouhá Gauss-Markovy předpoklady Náhodná složka: Gauss-Markovy předpoklady. E(u) = náhodné vlvy se vzájemně vynulují. E(u u T ) = σ I n konečný a konstantní

Více

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii přednáška 8. Statistické usuzování, odhady

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii přednáška 8. Statistické usuzování, odhady PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii přednáška 8 Statistické usuzování, odhady Výběr od deskripce k indukci Deskripce dat, odhad parametrů Usuzování = inference = indukce Počítá se s náhodným

Více

Určujeme neznámé hodnoty parametru základního souboru. Pomocí výběrové charakteristiky vypočtené z náhodného výběru.

Určujeme neznámé hodnoty parametru základního souboru. Pomocí výběrové charakteristiky vypočtené z náhodného výběru. 1 Statistické odhady Určujeme neznámé hodnoty parametru základního souboru. Pomocí výběrové charakteristiky vypočtené z náhodného výběru. Odhad lze provést jako: Bodový odhad o Jedna číselná hodnota Intervalový

Více

Praktikum z ekonometrie Panelová data

Praktikum z ekonometrie Panelová data Praktikum z ekonometrie Panelová data Jan Zouhar Katedra ekonometrie, FIS VŠE v Praze, zouharj@vse.cz 9. května 2014 1 Terminologie a značení Sledujeme-li pro všechny průřezové jednotky stejná časová období,

Více

STATISTICKÉ HYPOTÉZY

STATISTICKÉ HYPOTÉZY STATISTICKÉ HYPOTÉZY ZÁKLADNÍ POJMY Bodové/intervalové odhady Maruška řešila hodnoty parametrů (průměr, rozptyl atd.) Zde bude Maruška dělat hypotézy (předpoklady) ohledně parametrů Z.S. Výsledek nebude

Více

Statistická analýza dat v psychologii. Věci, které můžeme přímo pozorovat, jsou téměř vždy pouze vzorky. Alfred North Whitehead

Statistická analýza dat v psychologii. Věci, které můžeme přímo pozorovat, jsou téměř vždy pouze vzorky. Alfred North Whitehead PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 8 Statistické usuzování, odhady Věci, které můžeme přímo pozorovat, jsou téměř vždy pouze vzorky. Alfred North Whitehead Barevná srdíčka kolegyně

Více

4EK201 Matematické modelování. 11. Ekonometrie

4EK201 Matematické modelování. 11. Ekonometrie 4EK201 Matematické modelování 11. Ekonometrie 11. Ekonometrie Ekonometrie Interdisciplinární vědní disciplína Zkoumá vztahy mezi ekonomickými veličinami Mikroekonomickými i makroekonomickými Ekonomie ekonomické

Více

Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely )

Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely ) Úloha M608 Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely ) Zadání : Při kvantitativní analýze lidského krevního séra ovlivňují hodnotu obsahu vysokohustotního

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Náhodný výběr Nechť X je náhodná proměnná, která má distribuční funkci F(x, ϑ). Předpokládejme, že známe tvar distribuční funkce (víme jaké má rozdělení) a neznáme parametr

Více

VEKTOROVÉ AUTOREGRESE. APLIKACE V PROGNÓZOVÁNÍ.

VEKTOROVÉ AUTOREGRESE. APLIKACE V PROGNÓZOVÁNÍ. VEKTOROVÉ AUTOREGRESE. APLIKACE V PROGNÓZOVÁNÍ. Vektorové autoregrese (VAR se používají tehdy, když chceme zkoumat časové řady dvou či více proměnných. Je sice možné za tím účelem použít dynamické modely

Více

LWS při heteroskedasticitě

LWS při heteroskedasticitě Stochastické modelování v ekonomii a financích Petr Jonáš 7. prosince 2009 Obsah 1 2 3 4 5 47 1 Předpoklad 1: Y i = X i β 0 + e i i = 1,..., n. (X i, e i) je posloupnost nezávislých nestejně rozdělených

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I 5EN306 Aplikované kvantitativní metody I Přednáška 9 Zuzana Dlouhá Předmět a struktura kurzu 1. Úvod: struktura empirických výzkumů 2. Tvorba ekonomických modelů: teorie 3. Data: zdroje a typy dat, význam

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie ZS 2015/16 Cvičení 6: Multikolinearita, umělé proměnné LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Otevřete si data z

Více

Intervalová data a výpočet některých statistik

Intervalová data a výpočet některých statistik Intervalová data a výpočet některých statistik Milan Hladík 1 Michal Černý 2 1 Katedra aplikované matematiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova 2 Katedra ekonometrie Fakulta informatiky a

Více

z Matematické statistiky 1 1 Konvergence posloupnosti náhodných veličin

z Matematické statistiky 1 1 Konvergence posloupnosti náhodných veličin Příklady k procvičení z Matematické statistiky Poslední úprava. listopadu 207. Konvergence posloupnosti náhodných veličin. Necht X, X 2... jsou nezávislé veličiny s rovnoměrným rozdělením na [0, ]. Definujme

Více

BAYESOVSKÉ ODHADY. Michal Friesl V NĚKTERÝCH MODELECH. Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

BAYESOVSKÉ ODHADY. Michal Friesl V NĚKTERÝCH MODELECH. Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni BAYESOVSKÉ ODHADY V NĚKTERÝCH MODELECH Michal Friesl Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Slunce Řidiči IQ Regrese Přežití Obvyklý model Pozorování X = (X 1,..., X

Více

Pravděpodobnost, náhoda, kostky

Pravděpodobnost, náhoda, kostky Pravděpodobnost, náhoda, kostky Radek Pelánek IV122, jaro 2015 Výhled pravděpodobnost náhodná čísla lineární regrese detekce shluků Dnes lehce nesourodá směs úloh souvisejících s pravděpodobností krátké

Více

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci Zpracování dat v edukačních vědách - Testování hypotéz Kamila Fačevicová Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci Obsah seminářů 5.11. Úvod do matematické

Více

Dynamické metody pro predikci rizika

Dynamické metody pro predikci rizika Dynamické metody pro predikci rizika 1 Úvod do analýzy časových řad Časová řada konečná posloupnost reálných hodnot určitého sledovaného ukazatele měřeného v určitých časových intervalech okamžikové např

Více

Normální (Gaussovo) rozdělení

Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení f x = 1 2 exp x 2 2 2 f(x) je funkce hustoty pravděpodobnosti, symetrická vůči poloze maxima x = μ μ střední hodnota σ směrodatná odchylka (tzv. pološířka křivky mezi inflexními

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 010 1.týden (0.09.-4.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

Pojem endogenity a exogenity

Pojem endogenity a exogenity 22. 4. 2010 Úvodní definice Klasická definice Exogenita a endogenita není jednoznačná, přesto se nejčastěji pracuje s následující definicí. Proměnná x vysvětlující proměnnou y je exogenní, pokud L(y x)

Více

Sever Jih Západ Plechovka Točené Sever Jih Západ Součty Plechovka Točené Součty

Sever Jih Západ Plechovka Točené Sever Jih Západ Součty Plechovka Točené Součty Neparametrické testy (motto: Hypotézy jsou lešením, které se staví před budovu a pak se strhává, je-li budova postavena. Jsou nutné pro vědeckou práci, avšak skutečný vědec nepokládá hypotézy za předmětnou

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Problematika analýzy rozptylu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Problematika analýzy rozptylu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Problematika analýzy rozptylu Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do problému Již umíte testovat shodu dvou středních hodnot prostřednictvím t-testů. Otázka: Jaké předpoklady musí být splněny, abyste mohli použít

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Flexicurita na českém trhu práce: aplikace v evropském kontextu

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Flexicurita na českém trhu práce: aplikace v evropském kontextu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut ekonomických studií Jindřich Matoušek Flexicurita na českém trhu práce: aplikace v evropském kontextu Přílohy k bakalářské práci Praha 2011 8.

Více