WebNews 2.4 (publikační systém)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WebNews 2.4 (publikační systém)"

Transkript

1 WebNews publikační systém Strana 1 WebNews 2.4 (publikační systém) popis administračního rozhraní terc.cz Ing. Michal Terč, Sokolovská 2720, Pardubice tel.: , tel./fax: , info@terc.cz - internetové aplikace, webdesign, webhosting

2 WebNews publikační systém Strana 2 Obsah Obsah...2 Úvod...4 Požadavky publikačního systému...4 Nastavení internetového prohlížeče...4 Administrační rozhraní (všeobecný popis)...5 Úvodní stránka...5 Administrace záznamů...6 Editace záznamu...6 HTML editor...7 Popis editoru...7 Vkládání a editace obrázku v textu...8 Vkládání odkazu na přílohu do textu...10 Vytvoření nové tabulky...10 Editace vytvořené tabulky...11 Správa uživatelů...13 Administrace uživatelů...13 Editace uživatele (profilu uživatele)...14 Monitor uživatelů...15 Publikační modul...16 Typy uživatelů...16 Administrace článků...16 Editace článku...17 Administrace rubrik...20 Editace rubriky...21 Knihovna obrázků...23 Administrace složek...23 Editace složky...23 Administrace obrázků...24 Přidání obrázku...24 Knihovna souborů...25 Administrace složek...25 Editace složky...25 Administrace souborů...26 Přidání souboru...26 Reklamní systém...28 Administrace kampaní...28 Editace kampaně...29 Katalog odkazů...31 Administrace odkazů...31 Editace odkazu...32 Administrace kategorií...33 Editace kategorie...34 Fotogalerie...35 Administrace alb...35 Editace alba...36 Administrace obrázků...37

3 WebNews publikační systém Strana 3 Přidání obrázku...38 Novinky...39 Administrace novinek...39 Editace novinky...40 Statistiky serveru...41 Statistiky návštěvnosti...41 Výběr období...41 Nastavení zobrazení...41 Posledních X návštěv...42 Domény...42 Z jakých stránek přišli...42 Fráze použité při vyhledávání...42 Kraje, města, oblasti...42 Stránky...43

4 WebNews publikační systém Strana 4 Úvod V této uživatelské příručce naleznete popis všech vlastností publikačního systému WebNews. Pro začínající uživatele lze nejprve doporučit tutoriál webnews_tutorial.pdf, ve kterém jsou pomocí praktického příkladu demonstrovány základní funkce publikačního systému. Některé moduly popsané v této příručce nemusí být ve vašem systému instalovány (závisí na zakoupené konfiguraci publikačního systému). Požadavky publikačního systému Administrační rozhraní publikačního systému WebNews je optimalizováno pro internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo vyšší verze. V jiných prohlížečích nemusí být stránky administračního rozhraní zobrazeny správně a některé vlastnosti nebudou dostupné. Nastavení internetového prohlížeče Pro správnou funkci administračního rozhraní jsou pro prohlížeč Internet Explorer doporučena následující nastavení: V nastavení prohlížeče (menu Nástroje > Možnosti Internetu) vyberte záložku Zabezpečení. Dále vyberte zónu zabezpečení Důvěryhodné servery a zařaďte mezi tyto servery (tlačítko Servery ) adresu serveru, kde je provozován publikační systém WebNews. Pro server, kde je provozován publikační systém WebNews, musí být povolena automaticky otvíraná (popup) okna. (Tato restrikce je zavedena po instalaci SP2 ve Windows XP.) Prohlížeč musí mít povoleno používání cookies a JavaScriptu.

5 WebNews publikační systém Strana 5 Administrační rozhraní (všeobecný popis) Kapitola popisuje obecné rysy společné pro všechny části administračního rozhraní (tj. popis administrace záznamů a detailu záznamu). Úvodní stránka Nabídka se seznamem přístupných modulů publikačního systému. Po kliknutí na symbol nebo název modulu dojde k rozbalení nabídky pro správu daného modulu. Nabídka s volbami pro správu vašeho uživatelského účtu. Každý uživatel má administrátorem systému přiděleno uživatelské jméno a heslo. Zadáním uživatelského jména a hesla (dále je možno zvolit jazyk rozhraní) uživatel vstupuje do administračního rozhraní publikačního systému WebNews (viz. obrázek). Pokud uživatel se systémem nepracuje více jak 30 minut, dojde k automatickému odhlášení. V dalších případech je přihlášení platné až do chvíle kdy dojde k zavření všech oken prohlížeče. Na to je třeba pamatovat zejména v případech, kdy počítač využívá více uživatelů a v případě ukončení práce použít volbu Odhlásit, kterou naleznete v uživatelském menu. V pravém horním rohu je zobrazeno datum a čas přihlášení a jméno aktuálně přihlášeného uživatele. V levé části se nachází administrační menu (pro uživatele s administrátorskými právy) nebo seznam přístupných modulů (pro uživatele bez administrátorských práv) a uživatelské menu pro aktuálně přihlášeného uživatele. Uživatelské menu Nastavení uživatele změna uživatelského profilu aktuálně přihlášeného uživatele. Změna hesla změna přístupového hesla pro aktuálně přihlášeného uživatele. Odhlásit odhlášení uživatele z administračního rozhraní.

6 WebNews publikační systém Strana 6 Administrace záznamů Popis ikon:... přidání nového záznamu;... editace existujícího záznamu;... smazání záznamu;... přesun na první stranu v seznamu záznamů;... přesun na předchozí stranu v seznamu záznamů;... přesun na následující stranu v seznamu záznamů;... přesun na poslední stranu v seznamu záznamů;... zobrazení nápovědy. Popis stavového řádku Ve stavovém řádku je zobrazen rozsah zobrazených záznamů a celkový počet záznamů. Editace záznamu

7 WebNews publikační systém Strana 7 Popis ikon:... uložení záznamu;... stornování změn v záznamu;... návrat k administraci záznamů;... zobrazení nápovědy. HTML editor Obecný popis HTML editoru použitého v publikačním modulu a v novinkách. Popis editoru Toolbar s funkcemi editoru. Funkce pro práci se schránkou Funkce pro formátování vybraného textu. Funkce pro formátování odstavce a nastavení písma. Nastavení zarovnání odstavce. Funkce pro práci s odrážkami a odsazením odstavce. Stavový řádek. Popis ikon:... vyjmutí vybraného textu do schránky (Ctrl+X);... kopírování vybraného textu do schránky (Ctrl+C);... vložení textu ze schránky (Ctrl+V); vložení ze schránky jako obyčejný text;... o krok zpět (vrácení změn) (Ctrl+Z);... o krok dopředu (znovu) (Ctrl+Y);... vybraný text nastaven jako tučný (Ctrl+B);... vybraný text nastaven jako kurzíva (Ctrl+I);... vybraný text nastaven jako podtržený (Ctrl+U);... nastaví vybraný text jako horní index;... nastaví vybraný text jako dolní index;... zarovnání odstavce vlevo;

8 WebNews publikační systém Strana 8... vycentrování odstavce;... zarovnání odstavce vpravo;... zarovnání odstavce do bloku;... nastavení odstavce jako číslovaného seznamu;... nastavení odstavce jako seznamu se značkami;... zmenšení odsazení odstavce;... zvětšení odsazení odstavce;... vložení odkazu na stránku;... vložení odkazu na soubor z knihovny souborů;... odebrání odkazu;... vložení obrázku z knihovny obrázků;... vytvoření tabulky;... vložení speciálních symbolů;... vložení čáry;... nastavení barvy písma vybraného textu;... nastavení barvy pozadí vybraného textu;... vyčištění HTML kódu od speciálních formátovacích značek z Wordu;... smazání formátování vybraného textu; zobrazení nebo skrytí ohraničení tabulek bez nastavených okrajů; otevře v editoru dokument ve formátu MS Word;... zobrazení náhledu dokumentu ve zvláštním okně;... vytištění dokumentu; otevře maximalizovaný editor ve zvláštním dialogu;... přepínání mezi módem pro vizuální editaci textu a módem pro editaci HTML kódu (pouze pro zkušené uživatele). Popis stavového řádku Ve stavovém řádku lze nastavit pro vybraný text typ písma, velikost písma a formát odstavce. Kontextové menu V editoru je na pravé tlačítko myši přístupné kontextové menu, ve kterém se nachází některé funkce pro snadnější přístup. Nabídka funkcí v kontextovém menu je závislá na typu objektu, na kterém je umístěn kurzor v editoru. Toto menu je důležité zejména pro editaci vlastností tabulek. Vkládání a editace obrázku v textu Pokud potřebujeme v editoru do textu vložit obrázek z Knihovny obrázků, umístíme kurzor na požadované místo v textu a klikneme na ikonu. Pokud chceme editovat vlastnosti již

9 WebNews publikační systém Strana 9 vloženého obrázku, tak obrázek označíme myší a klikneme na ikonu následující dialog pro výběr a nastavení obrázku.. Zobrazí se Seznam pro výběr složky a obrázků v ní obsažených. Zobrazení náhledu vybraného obrázku. Parametry vkládaného obrázku. V dolní části dialogu se nachází parametry vkládaného obrázku, které se předvyplní při výběru obrázku ze seznamu. Z hlediska nastavení vzhledu a umístění obrázku jsou užitečné zejména následující parametry: Ohraničení udává tloušťku rámečku kolem obrázku v bodech; Zarovnání zarovnání obrázku v textu: Žádné text končí nad obrázkem a začíná pod obrázkem; Vlevo obrázek je zarovnán vlevo a je obtékán textem zprava; Vpravo obrázek je zarovnán vpravo a je obtékán textem zleva; Do středu obrázek je na stránce vycentrován; Okraje obrázku nastavení velikosti odsazení textu (v bodech) od obrázku při obtékání textem (význam jednotlivých polí: levý okraj + pravý okraj + horní okraj + dolní okraj). Obrázek vložený do textu v editoru potom bude vypadat následovně.

10 WebNews publikační systém Strana 10 Vkládání odkazu na přílohu do textu Pokud je v editoru potřeba do textu vložit odkaz na přílohu (soubor) z Knihovny souborů, umístíme kurzor na požadované místo v textu a klikneme na ikonu. Zobrazí se následující dialog pro výběr a nastavení odkazu na přílohu. Seznam pro výběr složky a souborů v ní obsažených. Parametry odkazu pro stažení vybrané přílohy. V pravé části dialogu se nachází parametry vkládaného odkazu, které se předvyplní při výběru souboru ze seznamu. Z hlediska nastavení vzhledu odkazu jsou užitečné zejména následující parametry: Zobrazovaný text text, který je vložen do editoru; Vložit ikonu souboru zaškrtneme, pokud chceme do editoru vložit i ikonu typu souboru; Vložit velikost souboru zaškrtneme, pokud chceme do editoru vložit informativní hodnotu velikosti přílohy (souboru) pro stažení. Odkaz vložený do textu v editoru potom bude vypadat následovně. Vytvoření nové tabulky Pokud je v editoru potřeba vytvořit tabulku, umístíme kurzor na požadované místo v textu a klikneme na ikonu. Zobrazí se následující dialog pro nastavení parametrů vytvářené tabulky.

11 WebNews publikační systém Strana 11 V dialogu jsou předvyplněné základní parametry, které lze měnit. Význam jednotlivých parametrů je následující: Počet řádků x Počet sloupců číslo udávající počet řádků a sloupců tabulky; Šířka tabulky x Výška tabulky rozměry tabulky v bodech nebo v procentech rozměru stránky (jednotky lze vybrat ze seznamu vedle pole rozměru); Tloušťka okraje číslo udávající tloušťku okrajů tabulky v bodech; Zarovnání zarovnání tabulky v textu: Žádné text končí nad tabulkou a začíná pod tabulkou; Vlevo tabulka je zarovnána vlevo a je obtékána textem zprava; Vpravo tabulka je zarovnána vpravo a je obtékána textem zleva; Na střed tabulka je na stránce vycentrována; Barva okrajů; Barva pozadí po kliknutí na tlačítko je zobrazen dialog pro výběr barev; Cell spacing číslo udávající velikost mezery mezi jednotlivými buňkami tabulky v bodech; Cell padding číslo udávající velikost mezery mezi okraji buňky a obsahem buňky v bodech. Pokud do textu vložíme tabulku bez okrajů (okraje jsou neviditelné), lze pro manipulaci s tabulkou zobrazit dočasné okraje, které ve výsledném textu vidět nebudou. Pro přepínání viditelnosti dočasných okrajů slouží v toolbaru ikona. Editace vytvořené tabulky Pokud potřebujeme měnit vlastnosti již vytvořené tabulky, nastavíme kurzor do buňky tabulky a stiskneme pravé tlačítko myši. Zobrazí se nám následující kontextové menu.

12 WebNews publikační systém Strana 12 Funkce pro nastavení vlastností tabulky, řádku a buňky. Funkce pro změnu počtu řádků tabulky. Funkce pro změnu počtu sloupců tabulky. Dialogy pro nastavení vlastností tabulky, řádku a buňky jsou podobné jako dialog pro vytvoření tabulky. Funkce Vložit řádek před přidá nový řádek tabulky před řádek, na kterém se nachází kurzor. Funkce Vložit řádek za přidá nový řádek tabulky za řádek, na kterém se nachází kurzor. Funkce Smazat řádek smaže z tabulky aktuální řádek, na kterém se nachází kurzor. Funkce Vložit sloupec před přidá nový sloupec tabulky před sloupec, na kterém se nachází kurzor. Funkce Vložit sloupec za přidá nový sloupec tabulky za sloupec, na kterém se nachází kurzor. Funkce Smazat sloupec smaže z tabulky aktuální sloupec, na kterém se nachází kurzor.

13 WebNews publikační systém Strana 13 Správa uživatelů Tento základní administrační modul slouží pro správu uživatelů serveru, jejich editaci, nastavování přístupových práv a auditing. S modulem může pracovat pouze uživatel s administrátorskými právy. Administrace uživatelů Popis ikon:... nastavení filtru pro zobrazení;... vyhledání uživatele podle jména nebo u, příp. podle jejich části;... zobrazení monitoru vybraného uživatele. Popis seznamu uživatelů Sloupec Uživatelské jméno zobrazuje přihlašovací jméno uživatele. Červeně zobrazené jméno znamená, že uživatelský účet není aktivován. Sloupec Admin ukazuje, zda uživatel má nebo nemá nastavena administrátorská práva.

14 WebNews publikační systém Strana 14 Editace uživatele (profilu uživatele) Uživatelské jméno Jméno, kterým se uživatel přihlašuje do systému (povinné). ová adresa, kam je uživateli zasláno heslo pro přihlášení a aktivační (povinné). Administrátor Aktivní Škrtátko pro nastavení administrátorských práv pro uživatele.

15 WebNews publikační systém Strana 15 Škrtátko pro aktivaci účtu uživatele. Standardně se účet aktivuje přes odkaz v aktivačním u, který je uživateli zaslán po vytvoření účtu v systému. Nastavení uživatelských práv Seznam škrtátek pro nastavení přístupových práv uživatele v systému. Pokud má uživatel přidělena administrátorská práva (škrtátko Administrátor), nemá nastavení těchto práv žádný vliv. Monitor uživatelů Popis ikon:... návrat na administraci uživatelů. Popis monitoru V monitoru jsou zobrazeny všechny akce uživatelů systému.

16 WebNews publikační systém Strana 16 Publikační modul Modul slouží pro publikování článků na serveru, jejich editaci a schvalování a pro správu rubrik serveru, ve kterých jsou články publikovány. Typy uživatelů Pro práci s publikačním modulem je možné využít třístupňovou hierarchii uživatelů, která se nastavuje v profilu uživatele. Je možné rozlišit tři typy uživatelů: Redaktor Šéfredaktor uživatel má umožněn pouze přístup do publikačního modulu (škrtátko Publikační modul v profilu uživatele). V seznamu článků vidí pouze vlastní články, které do systému vložil. uživatel má umožněn přístup do publikačního modulu a může schvalovat články (škrtátka Publikační modul a Schvalování článků v profilu uživatele). V seznamu článků vidí všechny články vložené do systému. Administrátor uživatel má veškerá práva (škrtátko Administrátor v profilu uživatele). Na rozdíl od šéfredaktora může navíc spravovat strukturu rubrik. Administrace článků Popis ikon:... administrace rubrik serveru;... nastavení filtru pro zobrazení. Popis seznamu článků Pro uživatele s administračními právy jsou v seznamu zobrazeny všechny články. Pokud uživatel nemá administrační práva, může spravovat pouze články, které do systému sám vložil.

17 WebNews publikační systém Strana 17 Sloupce Článek a Odkaz označují, zda se jedná o článek uložený v systému nebo pouze o odkaz pro přesměrování na jinou stránku (text článku se nachází na jiném serveru). Sloupec Zobr. zobrazuje počet unikátních shlédnutí článku (každý návštěvník je započítán pouze jednou). Sloupec Schv. zobrazuje stav schválení článku:... článek je schválený a publikován na serveru;... článek je neschválený nebo zamítnutý (není publikován na serveru). Sloupec Datum zobrazuje datum publikování článku. Editace článku Název článku Popis článku Název článku by měl být stručný a výstižný, aby zaujal co nejvíce čtenářů. Krátký popis článku, který se zobrazuje v seznamu článků a v jejich hlavičce. Popis by měl obsahovat slov, která budou dobře vystihovat obsah článku a upoutají čtenáře natolik, aby si článek přečetl. Popis nesmí obsahovat žádné HTML tagy. Vlastní článek Vlastní text článku, pro jehož napsání slouží integrovaný HTML editor.

18 WebNews publikační systém Strana 18 Poznámka URL článku Vzkaz pro šéfredaktora, příp. pokyny pro publikování článku (např. vytvoření nové rubriky). Poznámka je pouze uložena v systému u článku a nikde jinde se nezobrazuje. Slouží pro zadání URL stránky, na kterou má být návštěvník přesměrován. Používá se v případech, kdy je text článku umístěn mimo publikační systém (např. na jiném serveru). Download URL Rubrika Zadání URL pro stažení souborů souvisejících s článkem (PDF, DOC, ZIP, atd.). Klíčová slova Vyberte název rubriky, ve které má být článek publikován. Klíčová slova, která se mají použít pro vyhledání článku (slouží pro zaindexování článku do vyhledávačů). Slova nebo slovní spojení oddělujte čárkou.

19 WebNews publikační systém Strana 19 Zdroj článku Autor článku Odkaz na zdroj informací článku (URL stránky nebo serveru). Výběr uživatele, který je u článku uveden jako autor. Předvyplněno je jméno aktuálně přihlášeného uživatele. Výběr autora článku může provádět pouze administrátor nebo šéfredaktor. Datum zveřejnění Datum a čas publikování článku ve formátu "RRRR-MM-DD HH:MM:SS". Předvyplněno je aktuální datum a čas. Hlavní strana Schváleno Zamítnuto Škrtátko pro zobrazování článku na hlavní stránce prezentace. Škrtátko pro schválení článku a jeho publikování na serveru. Dokud není článek schválen, tak není publikován na serveru. Schvalování článků může provádět pouze administrátor nebo šéfredaktor. Škrtátko pro zamítnutí článku k publikování. Zamítnutí článků může provádět pouze administrátor nebo šéfredaktor.

20 WebNews publikační systém Strana 20 Administrace rubrik Popis ikon:... návrat na administraci článků. Popis seznamu rubrik Sloupec Jazyk zobrazuje jazykovou mutaci platnou pro danou rubriku. Pro vybranou jazykovou verzi prezentace se zobrazují pouze rubriky se stejnou jazykovou mutací. U článku se už jazyková mutace nenastavuje, protože je určena rubrikou, do které je článek zařazen.

21 WebNews publikační systém Strana 21 Editace rubriky Název rubriky Název rubriky, který je zobrazován v seznamu rubrik serveru. Název rubriky (dlouhý) Delší název rubriky, který je zobrazován ve výpise článků publikovaných v dané rubrice. Popis rubriky Pořadí Zobrazit Jazyk Popis rubriky, který je zobrazován jako "tooltip" při najetí kurzorem myši na název rubriky v seznamu rubrik. Pořadí zobrazování v seznamu rubrik. Škrtátko, zda se má rubrika zobrazovat v seznamu rubrik. Jazyková mutace rubriky a článků v ní publikovaných. Pro vybranou jazykovou verzi prezentace se zobrazují pouze rubriky se stejnou jazykovou mutací. U článku se už jazyková mutace nenastavuje, protože je určena rubrikou, do které je článek zařazen.

22 WebNews publikační systém Strana 22 Nadřazená rubrika URL Výběr nadřazené rubriky pro vytváření stromové struktury rubrik. Počet možných úrovní je dán designem prezentační části serveru (tj. je možné definovat tolik úrovní, kolik umožňuje prezentační část serveru zobrazit). URL stránky se specifickým výpisem článků publikovaných v dané rubrice (pouze pro programátora).

23 WebNews publikační systém Strana 23 Knihovna obrázků Modul slouží pro správu obrázků vkládaných do článků. Administrace složek Popis ikon:... správa názvu a popisu složky pro jednotlivé jazykové mutace;... vkládání a správa obrázků pro jednotlivé složky. Popis seznamu složek Sloupec Obrázků zobrazuje počet obrázků v dané složce. Editace složky Název složky Název složky zobrazený v seznamu složek. Popis Informativní popis složky.

24 WebNews publikační systém Strana 24 Administrace obrázků Popis ikon:... návrat na administraci složek;... správa názvu a popisu obrázku pro jednotlivé jazykové mutace. Přidání obrázku Název obrázku Popis Soubor Název obrázku, který je zobrazený v článku. Informativní popis obrázku. Zadání nebo výběr souboru s obrázkem na lokálním disku. Soubor s obrázkem je po odeslání formuláře zkopírován na server.

25 WebNews publikační systém Strana 25 Knihovna souborů Modul slouží pro správu souborů vkládaných jako přílohy ke článkům. Administrace složek Popis ikon:... správa názvu a popisu složky pro jednotlivé jazykové mutace;... vkládání a správa souborů pro jednotlivé složky. Popis seznamu složek Sloupec Souborů zobrazuje počet souborů v dané složce. Editace složky Název složky Název složky zobrazený v seznamu složek.

26 WebNews publikační systém Strana 26 Popis Informativní popis složky. Nadřazená složka Výběr nadřazené složky pro definici stromové struktury složek. Administrace souborů Popis ikon:... návrat na administraci složek;... správa názvu a popisu souboru pro jednotlivé jazykové mutace. Přidání souboru Název souboru Název souboru zobrazený v odkazu na soubor. Popis Informativní popis souboru.

27 WebNews publikační systém Strana 27 Soubor Zadání nebo výběr souboru na lokálním disku. Soubor je po odeslání formuláře zkopírován na server.

28 WebNews publikační systém Strana 28 Reklamní systém Modul slouží pro administraci reklamních kampaní na serveru, jejich editaci a schvalování. Administrace kampaní Popis ikon:... zobrazení HTML kódů pro zobrazení reklamních bannerů;... nastavení filtru pro zobrazení. Popis seznamu kampaní Pro uživatele s administračními právy jsou v seznamu zobrazeny všechny reklamní kampaně. Pokud uživatel nemá administrační práva, může spravovat pouze kampaně, které do systému sám vložil. Sloupec Aktivní zobrazuje stav reklamní kampaně:... kampaň je schválená a zobrazuje se na serveru;... kampaň není schválená a nezobrazuje se na serveru.

29 WebNews publikační systém Strana 29 Editace kampaně Název kampaně Obrázek Odkaz ALT text Název kampaně slouží pouze pro popis kampaně. URL odkaz na reklamní banner, který bude v rámci kampaně zobrazován a jehož formát musí odpovídat vybranému typu reklamy. URL odkaz, kam bude návštěvník po kliknutí na banner přesměrován. Text zobrazovaný při najetí kurzorem myši na banner (tooltip).

30 WebNews publikační systém Strana 30 Kód banneru Pokud chceme vložit do reklamní kampaně např. banner z výměnného reklamního systému, vložíme zde HTML kód kampaně. V tomto případě se nevyplňují položky Obrázek, Odkaz a ALT text. Typ kampaně Typ reklamy Pozice Uživatel Typ reklamní kampaně: Stálá banner je zobrazován neustále do ukončení kampaně; Výměnná banner je zobrazován podle počtu naspořených kreditů (pro výměnné kampaně s jinými servery). Výběr typu reklamy a rozměru (formátu) reklamního banneru, který musí odpovídat rozměrům zadaného obrázku. Pozice zobrazování reklamního banneru na stránce (Nahoře - zobrazen ve viditelné části po načtení stránky / Dole). Výběr uživatele, kterému je reklamní kampaň přiřazena. Předvyplněno je jméno aktuálně přihlášeného uživatele. Důležité pouze pro výměnné kampaně pro jejich zpřístupnění danému uživateli.

31 WebNews publikační systém Strana 31 Katalog odkazů Modul slouží pro správu katalogu odkazů, jejich editaci a pro správu kategorií katalogu a jeho struktury. Administrace odkazů Popis ikon:... administrace kategorií katalogu;... nastavení filtru pro zobrazení. Popis seznamu odkazů Pro uživatele s administračními právy jsou v seznamu zobrazeny všechny odkazy. Pokud uživatel nemá administrační práva, může spravovat pouze odkazy, které do systému sám vložil. Sloupec Název zobrazuje název odkazu v katalogu. Červeně zobrazený název znamená, že odkaz není schválen. Sloupec Klik zobrazuje počet kliknutí na odkaz v katalogu.

32 WebNews publikační systém Strana 32 Editace odkazu URL Titulek Popis Ikona Kategorie Odkaz na server nebo stránku. Titulek odkazu zobrazovaný v katalogu. Popis odkazu zobrazovaný v katalogu. Odkaz na obrázek ve formátu ikonky (88x31), který je zobrazován pod popisem odkazu v katalogu. Kategorie katalogu, kam je odkaz zařazen.

33 WebNews publikační systém Strana 33 Uživatel Výběr uživatele, který odkaz vložil. Předvyplněno je jméno aktuálně přihlášeného uživatele. ová adresa uživatele, který odkaz vložil. Předvyplněn je aktuálně přihlášeného uživatele. Výměnný odkaz Škrtátko pro zvýhodnění odkazu v katalogu. Tyto odkazy jsou zobrazovány na hlavní stránce katalogu odkazů (slouží hlavně pro výměnu odkazů mezi servery). Aktivní odkaz Škrtátko pro schválení odkazu. Administrace kategorií Popis ikon:... návrat na administraci odkazů;... nastavení filtru pro zobrazení. Popis seznamu kategorií Sloupec Redir. zobrazuje číslo kategorie, kam je daná kategorie přesměrována. Sloupec Odkazů zobrazuje počet odkazů v kategorii. Sloupec Kategorie zobrazuje textový výpis pozice kategorie ve struktuře katalogu odkazů.

34 WebNews publikační systém Strana 34 Editace kategorie Název kategorie Název kategorie v katalogu odkazů. Popis kategorie Popis obsahu kategorie. Nadřazená kategorie Výběr nadřazené kategorie, do které je daná kategorie přiřazena. V případě hlavní kategorie není vybráno nic. Přesměrovat na Výběr kategorie, kam je daná kategorie přesměrována při výpisu odkazů v kategorii. Hlavní kategorie Škrtátko pro označení kategorie jako hlavní, tj. kategorie nemá žádnou nadřazenou kategorii a zobrazuje se na hlavní stránce katalogu odkazů.

35 WebNews publikační systém Strana 35 Fotogalerie Modul slouží pro správu veřejné fotogalerie, správu alb a vkládání obrázků do alb. Uživatel s administrátorskými právy může spravovat všechna alba ve fotogalerii. Uživatel bez administrátorských práv, který má umožněn přístup do modulu v profilu uživatele, může spravovat pouze vlastní alba. Administrace alb Popis ikon: Popis seznamu alb... správa názvu a popisu alba pro jednotlivé jazykové mutace;... vkládání a správa obrázků pro jednotlivá alba. Sloupec Obrázků zobrazuje počet obrázků v daném albu. Sloupec Zobr. zobrazuje, zda je album publikováno ve veřejné části fotogalerie.

36 WebNews publikační systém Strana 36 Editace alba Název alba Popis HTML kód Datum Název alba zobrazený ve fotogalerii. Popis alba zobrazený ve fotogalerii. HTML kód, který je vložen do stránky pod zobrazení náhledů obrázků alba (pouze pro programátora). Datum vložení alba do fotogalerie. Max. šířka obrázku Maximální šířka obrázku pro jeho zobrazení v detailu.

37 WebNews publikační systém Strana 37 Šířka náhledů Výška náhledů Rozměry náhledu pro zobrazení obsahu alba. Počet náhledů vodorovně Počet náhledů svisle Zobrazit Počet zobrazených náhledů při zobrazení obsahu alba. Škrtátko pro publikování alba ve veřejné části fotogalerie. Soukromé album Uživatel Po zaškrtnutí škrtátka je příslušné album přístupné pouze po přihlášení uživatele, který album vytvořil. Výběr uživatele vlastnícího příslušné album. Administrace obrázků Popis ikon:... návrat na administraci alb;... správa názvu a popisu obrázku pro jednotlivé jazykové mutace.

38 WebNews publikační systém Strana 38 Přidání obrázku Název obrázku Popis Soubor Název obrázku zobrazený ve fotogalerii. Popis obrázku zobrazený ve fotogalerii. Zadání nebo výběr souboru s obrázkem na lokálním disku. Soubor s obrázkem je po odeslání formuláře zkopírován na server.

39 WebNews publikační systém Strana 39 Novinky Modul slouží pro publikování a správu novinek na serveru. Administrace novinek Popis ikon:... administrace sekcí pro publikování novinek. Popis seznamu novinek V liště s ikonami je možné filtrovat novinky dle jejich zařazení do sekcí. Sloupec Datum zobrazuje datum publikování novinky. Sloupec Sekce zobrazuje název sekce, do které je novinka publikována. Sloupec Jazyk zobrazuje jazykovou mutaci novinky.

40 WebNews publikační systém Strana 40 Editace novinky Datum Jazyk Sekce Text novinky Datum publikování novinky. Jazyková mutace publikované novinky. Výběr sekce, ve které je novinka publikovaná. V případě výběru sekce <všechny> je novinka publikovaná ve všech sekcích. Vlastní text novinky, pro jehož napsání slouží integrovaný HTML editor.

41 WebNews publikační systém Strana 41 Statistiky serveru Modul slouží pro zobrazení statistik návštěvnosti serveru, vyhledávání a reklamních kampaní. Statistiky návštěvnosti Statistiky návštěvnosti slouží pro monitorování návštěvnosti webové prezentace. Mezi sledované parametry patří počet návštěvníků, počet unikátních IP, počet zobrazených stránek (pageview) a další. Výběr období Slouží pro výběr období, za které chceme zobrazit statistiky návštěvnosti. Provádí se pomocí následujícího kalendáře. Nastavení zobrazení Slouží pro zobrazení nebo skrytí příslušných tabulek ve statistice návštěvnosti. Nastavení zobrazení se provede zaškrtnutím nebo odškrtnutím příslušných škrtátek a uložením pomocí tlačítka Nastavit. Pro zobrazené tabulky dále slouží jako odkaz pro rychlý přechod k požadované tabulce.

42 WebNews publikační systém Strana 42 Posledních X návštěv Seznam záznamů o posledních X návštěvách ve vybraném období. Každý řádek tabulky je záznam jedné návštěvy s následujícími údaji. Domény ID číslo záznamu návštěvy s odkazem na stránku s detailními informacemi o návštěvě Datum datum a čas posledního přístupu IP IP adresa návštěvníka ( - odkaz na stránku s detailními informacemi o IP adrese) Doména doménová adresa, ze které návštěvník přistupuje (provider nebo podnikoví síť) Referer adresa serveru, ze kterého návštěvník přišel, nebo přímé volání Pageview počet stránek,které návštěvník navštívil První stránka první stránka, kterou návštěvník navštívil ( - odkaz na stránku s detailními informacemi o návštěvě) OS operační systém návštěvníka Browser typ prohlížeče návštěvníka Seznam národních domén, ze kterých návštěvníci přišli. Z jakých stránek přišli Seznam serverů a adres stránek, ze kterých návštěvníci přišli. Tato tabulka je dobrá pro sledování stránek, na kterých se nachází odkaz na naši prezentaci. Fráze použité při vyhledávání Seznam vyhledávačů a konkrétních frází, které návštěvníci použili pro nalezení adresy prezentace. Kraje, města, oblasti Seznam providerů nebo sítí (a jejich geografická lokalizace), ze kterých návštěvníci přistupují na stránky prezentace.

43 WebNews publikační systém Strana 43 Stránky Seznam stránek prezentace, které návštěvníci navštívili.

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

WEBOVÉ STRÁNKY

WEBOVÉ STRÁNKY WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Uživatelská příručka. Manuál k používání administračního systému CMSko.cz. 2011 CMSko.cz

Uživatelská příručka. Manuál k používání administračního systému CMSko.cz. 2011 CMSko.cz Uživatelská příručka Manuál k používání administračního systému CMSko.cz 2011 CMSko.cz 1 2 Obsah Obsah... 3 1. Začínáme... 5 1.1. Základní položky menu... 5 1.2. Význam symbolů... 6 1.3. Přihlášení do

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz Czech Republic

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz Czech Republic DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 29 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Překlady... 8 3.1.1. Editace překladu... 9 3.2. Uživatelé... 10 3.2.1.

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Uživatelská příručka Vzdělávací infoportál MSK IT Academy Regionální vzdělávací partnerství pro ICT Projekt

Více

Administrace webových stránek

Administrace webových stránek Administrace webových stránek Obsah Kontakt technické podpory... 2 Přihlášení... 2 Změna textového obsahu... 3 Nahrávání/mazání obrázků... 5 Vložení obrázku do textu... 6 Nastavení pozice obrázku vůči

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Administrační systém

Administrační systém Administrační systém MANUÁL verze 1.80 OBSAH PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU UŢIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADMINISTRACE AKTUALITY ADMINISTRACE REFERENCE PRÁCE S FOTOGRAFIEMI PRÁCE S RICHTEXT EDITOREM PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

WEBOVÝ PORTÁL. SOCIÁLNÍ SLUŽBY v Plzeňském kraji UŽIVATELSKÝ MANUÁL

WEBOVÝ PORTÁL. SOCIÁLNÍ SLUŽBY v Plzeňském kraji UŽIVATELSKÝ MANUÁL WEBOVÝ PORTÁL SOCIÁLNÍ SLUŽBY v Plzeňském kraji UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro vkládání článků 1. Přihlášení Otevřete si portál Sociální služby v Plzeňském kraji, viz následující odkaz: https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Administrace Grand Restaurant

Administrace Grand Restaurant Administrace Grand Restaurant Nyní můžete sami upravovat svoji webovou prezentaci. Nový administrátor slouží k tomu, abyste mohli AKTUÁLNĚ reagovat na změny ve vašem jídelníčku, informovat o specialitách,

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

Manuál k redakčnímu systému

Manuál k redakčnímu systému Manuál k redakčnímu systému 1. OBSAH 2. Úvod... 3 3. Příspěvky... 5 4. Média... 8 5. Stránky... 10 6. Menu... 12 7. Profil... 13 2 2. ÚVOD PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU Přihlášení do redakčního systému WordPress

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Uživatelská příručka aplikace SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Příručka pro práci s aplikací Správa nemovitostí pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Více

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL OBSAH ÚVODNÍ STRÁNKA... 2 PRODUKTY... 3 Nový produkt, upravit produkt... 3 Listování produkty... 4 KATEGORIE... 6 Nová kategorie, upravit kategorii... 6 Listování kategoriemi...

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Publikační systém Media Centrik Manuál pro modul Soubory

Publikační systém Media Centrik Manuál pro modul Soubory Publikační systém Media Centrik Manuál pro modul Soubory Publikování Administrace kategorií Kategorie jsou jednotlivé sekce webu. Lze je libovolně přidávat, editovat a mazat. Kategorie jsou uspořádány

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

WEBOVÉ STRÁNKY

WEBOVÉ STRÁNKY WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Internetový portál Elektrotechnika 2. školení

Internetový portál Elektrotechnika 2. školení Internetový portál Elektrotechnika 2. školení Tento projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky č. CZ.1.07/1.3.09/01.0021, D/0059/2009/ŘDP 1 Opakování Přihlášení

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Správa obsahu webové platformy

Správa obsahu webové platformy Správa obsahu webové platformy www.dobrovolnik.net Bc. Irina Kushnareva PRAHA 2019 Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0005458,

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Systém eprojekty Příručka uživatele

Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM http://www.ys.cz Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o., se sídlem Praha Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 00174939, DIČ: CZ00174939, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Pionýr, z. s. Šablona pro pobočné spolky (KOP a PS) základní informace MOST 2018 podkladový materiál s. 1/5 PRO POBOČNÉ SPOLKY (KOP A PS)

Pionýr, z. s. Šablona pro pobočné spolky (KOP a PS) základní informace MOST 2018 podkladový materiál s. 1/5 PRO POBOČNÉ SPOLKY (KOP A PS) s. 1/5 WEBOVÁ ŠABLONA PRO POBOČNÉ SPOLKY (KOP A PS) ÚVODNÍ POZNÁMKY Migrace webu Pionýra na nový systém WordPress (efektivní a jednoduchý systém pro správu stránek) a nový Linuxový server přinesla další

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Údržbové prostředí Rebeca44

Údržbové prostředí Rebeca44 Údržbové prostředí Rebeca44 ÚVOD STRUKTURA VZNIKAJÍCÍCH WEB-STRÁNEK SPRÁVCE STRÁNEK Přihlášení Odhlášení POPIS PRVKŮ ÚDRŽBY Titulek Cestička Základní popis práce s modulem Menu Navigace Na úvodní stránku

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Seznámení se s administrací WordPressu

Seznámení se s administrací WordPressu - Seznámení se s administrací WordPressu - Záhlaví administrace - Název webu: po kliknutí přechod na veřejnou část webu - Odhlášení ze systému a kdo je přihlášen - Rychlé publikování příspěvku nebo stránky

Více

Překlad obsahu. Obsahy je možné přeložit pro zařazení do anglické verze stránek.

Překlad obsahu. Obsahy je možné přeložit pro zařazení do anglické verze stránek. Obsah Pro koho je příručka určena?...3 Přihlášení do systému...3 Prostředí systému...4 Toolbar...4 Rychlý přístup k editaci obsahu...4 Tvorba obsahu stránek...5 Přehled typů obsahů...5 Aktuality...5 Publikace...5

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Registrace... 2 1.1. Základní údaje... 3 1.2. Informace o zařízení... 4 1.3. Fotografie... 4 1.4. Platba a podmínky... 5 1.5. Smlouva... 6 2. Přihlášení do

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Redakční systém IPO manuál

Redakční systém IPO manuál Redakční systém IPO manuál 1 Obsah 1 Základní informace...3 1.1 Co je IPO...3 1.2 Kde najít IPO na internetu...3 1.3 IPO oddělení pro zákaznickou podporu...3 2 Příhlášení do systému...4 2.1 Vzhled systému

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

1. Přihlášení Práce s webem Nová stránka Aktuální stránka Moduly Editace textu... 6

1. Přihlášení Práce s webem Nová stránka Aktuální stránka Moduly Editace textu... 6 CMS / Manuál 1. Přihlášení... 1 2. Práce s webem... 2 Změnit strukturu webu...2 3. Nová stránka... 2 4. Aktuální stránka... 3 Přidat obsah na stránku...3 Upravit stávající obsah...3 SEO stránky...3 Vlastnosti

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Práce s portálem... 2 2. Registrace... 3 1.1. Základní údaje... 4 1.2. Informace o zařízení... 5 1.3. Fotografie... 5 1.4. Platba a podmínky... 6 1.5. Smlouva...

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Nápověda pro Service Desk

Nápověda pro Service Desk Nápověda pro Service Desk Service Desk společnosti SUMA s.r.o. je pomocná aplikace sloužící k hlášení chyb, požadavků, dotazů a k jejich následnému řešení za pomocí uživatelů Suma Servis Sector. Doporučený

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více