KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl"

Transkript

1 KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

2 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA KOSMONOSY

3 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA KOSMONOSY: SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Struktura vzorku Ve vzorku pacientů je 48 % žen a 52 % mužů. Z hlediska věku je nejvíce zastoupena střední věková skupina pacientů let. Z hlediska vzdělání mají v souboru značnou převahu lidé vyučení bez maturity. Neplánovaně jako akutní příjem bylo přijato 43 % pacientů, plánovaně na objednání 38 % pacientů; přičemž většina byla přijata do týdne nebo nejpozději do měsíce. Souhrnná spokojenost Výzkum pázal, že spokojenost s kvalitou v Psychiatrické léčebně Kosmonosy je nadprůměrná na otevřených odděleních a průměrná na uzavřených odděleních. Souhrnná spokojenost za celé zdravotnické zařízení činí 78,2 % na otevřených odděleních a 65,2 % na odděleních uzavřených. Nejvyšší spokojenost deklarují pacienti z oddělení S7 oddělení léčby závislostí muži a z oddělení Sadská příjmové koedukované oddělení. Spokojenost v jednotlivých dimenzích Ve čtyřech sledovaných dimenzích přesahuje spokojenost hranici 70 %. Vůbec nejvyšší spokojenost je s dimenzemi zapojení rodiny a propuštění a pokračování. Naopak mírně nižší spokojenost oproti průměru vyjadřují pacienti otevřených odd. s informacemi a tělesným pohodlím a pacienti uzavřených odd. s citovou oporou a koordinací a integrací. K faktorům sytícím jednotlivé dimenze kvality, které nejvíce přispívají k celkové spokojenosti pacientů, patří: Seznámení s právy nemocného Vysvětlení po propuštění rodině Hodnocení postoje celého personálu nemocnice Informace o péči a užívání léků po propuštění z nemocnice Doba čekání na uložení na lůžko K faktorům sytícím jednotlivé dimenze kvality, které nejméně přispívají k celkové spokojenosti pacientů, patří: Kvalita jídla Frekvence hovorů s lékařem Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) Čistota toalet a sprch Doba ranního buzení Spokojenost s personálem a všeobecnými službami Na otevřených odděleních celková průměrná spokojenost se sestrami činí 72,9 %, s lékaři 78,7 % a se všeobecnými službami 58,2 %, na uzavřených odděleních je spokojenost se sestrami 58,4 %, s lékaři 65,4 % a se všeobecnými službami 47,3 %. RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 679

4 OBECNÉ

5 PARAMETRY PROJEKTU Detaily terénního šetření Celkový počet sebraných dotazníků: 210 Termín dotazování: listopad-prosinec 2009 Průběh sběru šetření ukazuje histogram sběru dat Vážení dat Rozsah vah: 0,8 2,8 Rozložení vah ukazuje tento histogram: 60 Návratnost dotazníků Počet hospitalizovaných pacientů: 284 Počet nezařazených pacientů: 45 Počet validních dotazníků: 192 Návratnost: 80 % Sběr na jednotlivých pracovištích Počet pracovišť: 6 Počet pracovišť s n<15: 1 Frequency B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž -> 10 zpracováno klasicky 0 1,00 1,50 2,00 2,50 vaha Mean = 1,2658 Std. Dev. = 0,59123 N = 210 Cases weighted by vaha Vyplňování dotazníků 94 % pacientů vyplňovala dotazník samostatně bez rady a pomoci třetí osoby. 3 % požádala o vysvětlení personál, za 2 % personál vyplňoval celý dotazník a 1 % jej vyplňovalo s pomocí blízké osoby. RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 681

6 PARAMETRY PROJEKTU ZÁKLAD: Všichni pacienti, n=192 (2009) Návratnost dotazníků Počet získaných odpovědí v jednotlivých odděleních ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=192 (2009), n=159 (2008) S7 odd.léčby závislostí pro muže - O 100 A12 příjmové odd. pro muže - U Sadská příjmové koedukované odd. - O 90 Sadská příjmové koedukované odd. - O A12 příjmové odd. pro muže - U 77 K20 DETOX resocializační a psychoterapeutické odd. - O S7 odd.léčby závislostí pro muže - O B1 příjmové odd. pro ženy - U 74 Ostatní oddělení 0 18 K20 DETOX resocializační a psychoterapeutické odd. - O 62 B1 příjmové odd. pro ženy - U B3 příjmové gerontopsychiatrické odd.pro ženy - U 25 B3 příjmové gerontopsychiatrické odd.pro ženy - U 4 6 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 682

7 PARAMETRY PROJEKTU ZÁKLAD: Všichni pacienti Počty propuštěných pacientů ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=192 Histogram sběru dat A12 příjmové odd. pro muže - U K20 DETOX resocializační a psychoterapeutické odd. - O B1 příjmové odd. pro ženy - U Sadská příjmové koedukované odd. - O S7 odd.léčby závislostí pro muže - O B3 příjmové gerontopsychiatrické odd.pro ženy - U Zařazení pacienti Nezařazení pacienti ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 683

8 PARAMETRY PROJEKTU Demografická struktura pacientů ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=210 (2009), n=159 (2008) Byl/a jste v této nemocnici, kde právě ležíte, hospitalizován/a plánovaně nebo jako akutní případ? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=210 (2009), n=159 (2008) Do 30 let Neplánovaně, jako akutní případ Věk let let Plánovaně, byl(a) jstem objednán(a) předem Byl(a) jsem převezen(a) odjinud Nad 70 let 6 10 Neuvedeno 7 9 Vzdělání Pohlaví Muž Žena Základní bez vyučení Vyučení bez maturity Maturita VŠ 7 6 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Nečekala(a) jsem 2-3 dny Do jednoho týdne Do jednoho měsíce Do půl u Do a Čekací doba na přijetí do nemocnice ZÁKLAD: Všichni respondenti, jejichž příjem byl předem plánován, n=77 (2009), n=56 (2008) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 684

9 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele

10 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Otevřená odd. Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti 78,2 Celkem Celkem (n=109) 78,2 Propuštění a pokračování 87,9 Zapojení rodiny 85,1 Respekt, ohled, úcta 84,3 Přijetí do nemocnice 82,7 Koordinace a integrace 79,6 Citová opora 75,0 Tělesné pohodlí 70,4 Informace 68,4 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Nejhorších 20% Průměrných 60% Nejlepších 20% RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 686

11 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy, otevřená odd.: Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti 78,2 Celkem Propuštění a pokračování Zapojení rodiny Respekt, ohled, úcta Přijetí do nemocnice 2009 (n=109) 2008 (n=84) 78,2 75,0 87,9 85,7 85,1 83,3 84,3 79,8 82,7 80,7 Koordinace a integrace Citová opora Tělesné pohodlí Informace 79,6 74,5 75,0 69,6 70,4 70,8 68,4 64,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 687

12 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Uzavřená odd. Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti 65,2 Celkem Celkem (n=100) 65,2 Zapojení rodiny 78,7 Tělesné pohodlí 69,1 Propuštění a pokračování 68,7 Informace 65,5 Přijetí do nemocnice 62,7 Respekt, ohled, úcta 60,7 Koordinace a integrace 59,2 Citová opora 57,4 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Nejhorších 20% Průměrných 60% Nejlepších 20% RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 688

13 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy, uzavřená odd.: Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti 65,2 Celkem Zapojení rodiny Tělesné pohodlí Propuštění a pokračování Informace Přijetí do nemocnice Respekt, ohled, úcta 2009 (n=100) 2008 (n=74) 65,2 63,5 78,7 84,8 69,1 64,2 68,7 70,9 65,5 56,2 62,7 64,7 60,7 65,5 Koordinace a integrace Citová opora 59,2 57,6 57,4 54,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 689

14 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST PL Kosmonosy: Souhrnná spokojenost Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 65,2 78,2 1 Sadská příjmové koedukované odd. - O 2009 (n=35) 2008 (n=26) 81,6 79,9 2 K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O 2009 (n=34) 2008 (n=43) 78,6 69,7 3 Ostatní oddělení 2009 (n=18) 2008 (n=0) 76,1 0,0 4 S7 odd.léčby závislostí M - O 2009 (n=32) 2008 (n=28) 75,4 81,3 5 B1 příjmové odd. Ž - U 2009 (n=17) 2008 (n=17) 67,8 62,4 6 B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U 2009 (n=6) 2008 (n=4) 64,0 64,3 7 A12 příjmové odd. M - U 2009 (n=50) 2008 (n=41) 64,0 63,6 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 690

15 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Souhrnná spokojenost Základ:Všichni pacienti Věk: Do 30 let 2009 (n=36) 2008 (n=28) 69,6 67,1 Věk: let 2009 (n=83) 2008 (n=61) 71,9 73,2 Věk: let 2009 (n=53) 2008 (n=42) 75,8 70,4 Věk: Nad 70 let 2009 (n=11) 2008 (n=15) 66,6 64,3 Pohlaví: Muž 2009 (n=102) 2008 (n=82) 71,3 69,9 Pohlaví: Žena 2009 (n=96) 2008 (n=75) 72,5 69,0 Vzdělání: Zákl. bez vyučení 2009 (n=34) 2008 (n=33) 71,6 61,4 Vzdělání: Vyučení 2009 (n=96) 2008 (n=81) 73,0 72,0 Vzdělání: Maturita 2009 (n=53) 2008 (n=30) 71,4 70,9 Vzdělání: VŠ Příjem: akutní Příjem: plánovaný Vyplnění: samostatně Vyplnění: s pomocí Psych. stav: dobrý Psych. stav: nepříliš dobrý 2009 (n=13) 2008 (n=8) 2009 (n=90) 2008 (n=63) 2009 (n=79) 2008 (n=58) 2009 (n=181) 2008 (n=146) 2009 (n=11) 2008 (n=5) 2009 (n=173) 2008 (n=125) 2009 (n=22) 2008 (n=23) 70,4 68,8 68,0 64,4 80,0 75,6 72,7 69,3 60,5 74,2 73,4 71,8 61,2 60,0 65,2 78,2 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 691

16 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH

17 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Přijetí do nemocnice Základ: Všichni pacienti 62,7 82,7 Přijetí do nemocnice Otevřené (n=109) Uzavřené (n=96) 82,7 62,7 Doba čekání na uložení na lůžko Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu Dodržení termínu přijetí Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby Zhoršení zdravotních potíží během čekání na přijetí do nemocnice Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí 95,9 88,1 92,6 100,0 87,7 89,6 84,5 63,4 81,2 100,0 78,9 57,2 Organizace a plynulost přijetí do nemocnice 66,2 44,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 693

18 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Přijetí do nemocnice Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 62,7 82,7 1 K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O 2009 (n=34) 2008 (n=43) 86,4 74,4 2 Sadská příjmové koedukované odd. - O 2009 (n=34) 2008 (n=26) 83,8 83,9 3 S7 odd.léčby závislostí M - O 2009 (n=32) 2008 (n=28) 81,0 91,2 4 Ostatní oddělení 2009 (n=18) 2008 (n=0) 75,5 0,0 5 A12 příjmové odd. M - U 2009 (n=49) 2008 (n=41) 65,4 64,5 6 B1 příjmové odd. Ž - U 2009 (n=17) 2008 (n=17) 62,3 59,2 7 B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U 2009 (n=5) 2008 (n=4) 54,3 71,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 694

19 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Respekt, ohled, úcta Základ: Všichni pacienti 60,7 84,3 Respekt, ohled, úcta Otevřené (n=107) Uzavřené (n=97) 84,3 60,7 Znalost ošetřujícího lékaře 94,1 60,7 Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře 88,7 73,0 Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry 88,5 79,3 Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu 83,1 53,3 Důvěra k ošetřujícím sestrám 79,1 61,5 Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě 69,9 40,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 695

20 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Respekt, ohled, úcta Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 60,7 84,3 1 K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O 2009 (n=33) 2008 (n=43) 86,1 72,9 2 Ostatní oddělení 2009 (n=18) 2008 (n=0) 83,9 0,0 3 Sadská příjmové koedukované odd. - O 2009 (n=33) 2008 (n=26) 83,8 87,2 4 S7 odd.léčby závislostí M - O 2009 (n=32) 2008 (n=28) 82,5 86,8 5 B1 příjmové odd. Ž - U 2009 (n=17) 2008 (n=17) 71,0 69,4 6 A12 příjmové odd. M - U 2009 (n=50) 2008 (n=41) 59,4 63,9 7 B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U 2009 (n=5) 2008 (n=4) 41,3 65,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 696

21 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Koordinace a integrace Základ: Všichni pacienti 59,2 79,6 Koordinace a integrace Otevřené (n=107) Uzavřené (n=95) 79,6 59,2 Dostatek soukromí, při probírání zdravotního stavu nebo léčby Kontinuita informací ze strany zdravotnického personálu Změna termínu dohodnutého vyšetření či záku Dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby 89,0 66,6 85,2 75,5 84,6 58,6 84,0 53,8 Dosažitelnost zdravotnického personálu 79,5 60,4 Rychlostí pomoci ze strany zdravotnického personálu 76,0 58,6 Celkové hodnocení 61,8 38,0 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 697

22 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Koordinace a integrace Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 59,2 79,6 1 Sadská příjmové koedukované odd. - O 2009 (n=33) 2008 (n=26) 86,0 81,4 2 Ostatní oddělení 2009 (n=18) 2008 (n=0) 81,9 0,0 3 K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O 2009 (n=33) 2008 (n=43) 78,9 67,8 4 S7 odd.léčby závislostí M - O 2009 (n=32) 2008 (n=28) 72,5 81,7 5 B1 příjmové odd. Ž - U 2009 (n=17) 2008 (n=17) 62,8 54,9 6 A12 příjmové odd. M - U 2009 (n=48) 2008 (n=41) 59,0 56,6 7 B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U 2009 (n=5) 2008 (n=4) 51,5 63,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 698

23 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Informace, komunikace Základ: Všichni pacienti 65,5 68,4 Informace Otevřené (n=109) Uzavřené (n=97) 68,4 65,5 Seznámení s právy nemocného 99,0 84,5 Frekvence návštěv ošetřujícího lékaře 94,8 88,1 Srozumitelnost odpovědí sester 67,2 53,7 Srozumitelnost odpovědí lékaře 62,5 59,0 Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) 45,6 42,9 Frekvence hovorů s lékařem 39,0 57,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 699

24 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Informace, komunikace Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 65,5 68,4 1 K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O 2009 (n=34) 2008 (n=43) 75,0 62,6 2 Sadská příjmové koedukované odd. - O 2009 (n=34) 2008 (n=26) 73,6 70,5 3 B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U 2009 (n=5) 2008 (n=4) 69,3 60,8 4 B1 příjmové odd. Ž - U 2009 (n=17) 2008 (n=17) 67,6 55,6 5 Ostatní oddělení 2009 (n=18) 2008 (n=0) 64,1 0,0 6 A12 příjmové odd. M - U 2009 (n=50) 2008 (n=41) 62,9 54,7 7 S7 odd.léčby závislostí M - O 2009 (n=32) 2008 (n=28) 56,1 63,6 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 700

25 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Tělesné pohodlí Základ: Všichni pacienti Tělesné pohodlí Otevřené (n=109) Uzavřené (n=100) 70,4 69,1 69,1 70,4 Pády z lůžka Tišení bolesti Doba podávání jídel Množství jídla Noční hluk Čistota pokojů Teplota na pokoji Doba ranního buzení Čistota toalet a sprch Kvalita jídla 95,9 94,1 92,1 71,9 91,8 92,6 81,9 76,4 81,2 65,1 71,2 61,2 64,2 68,9 59,9 69,2 53,7 39,5 19,1 53,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 701

26 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Tělesné pohodlí Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 69,1 70,4 1 Sadská příjmové koedukované odd. - O 2009 (n=34) 2008 (n=26) 72,9 73,4 2 S7 odd.léčby závislostí M - O 2009 (n=32) 2008 (n=28) 72,9 76,4 3 B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U 2009 (n=6) 2008 (n=4) 71,6 67,0 4 Ostatní oddělení 2009 (n=18) 2008 (n=0) 70,3 0,0 5 A12 příjmové odd. M - U 2009 (n=50) 2008 (n=41) 69,9 64,4 6 K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O 2009 (n=34) 2008 (n=43) 67,0 66,9 7 B1 příjmové odd. Ž - U 2009 (n=17) 2008 (n=17) 66,5 61,4 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 702

27 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Citová opora Základ: Všichni pacienti 57,4 75,0 Citová opora Otevřené (n=107) Uzavřené (n=96) 75,0 57,4 Hodnocení postoje celého personálu nemocnice 96,8 83,8 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany lékaře 79,6 77,1 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany sestry 75,5 54,0 Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry 64,1 42,1 Zajištění citových a duchovních potřeb 62,3 39,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 703

28 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Citová opora Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 57,4 75,0 1 Sadská příjmové koedukované odd. - O 2009 (n=33) 2008 (n=26) 80,3 77,9 2 K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O 2009 (n=33) 2008 (n=43) 75,9 62,9 3 Ostatní oddělení 2009 (n=18) 2008 (n=0) 73,1 0,0 4 S7 odd.léčby závislostí M - O 2009 (n=32) 2008 (n=28) 69,6 75,2 5 B1 příjmové odd. Ž - U 2009 (n=17) 2008 (n=17) 62,6 49,1 6 A12 příjmové odd. M - U 2009 (n=49) 2008 (n=40) 58,2 57,5 7 B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U 2009 (n=5) 2008 (n=4) 42,7 51,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 704

29 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Zapojení rodiny Základ: Všichni pacienti 78,7 85,1 Zapojení rodiny Otevřené (n=103) Uzavřené (n=93) 85,1 78,7 Vysvětlení po propuštění rodině 97,3 77,0 Dostatek příležitostí pro rodinu hovořit s lékařem 95,1 87,1 Doba návštěv 75,7 81,6 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 705

30 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Zapojení rodiny Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 78,7 85,1 1 Sadská příjmové koedukované odd. - O 2009 (n=34) 2008 (n=26) 93,1 88,5 2 B1 příjmové odd. Ž - U 2009 (n=17) 2008 (n=16) 88,2 95,8 3 K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O 2009 (n=31) 2008 (n=42) 83,3 77,4 4 Ostatní oddělení 2009 (n=17) 2008 (n=0) 82,4 0,0 5 S7 odd.léčby závislostí M - O 2009 (n=31) 2008 (n=28) 80,6 90,5 6 A12 příjmové odd. M - U 2009 (n=46) 2008 (n=39) 73,6 84,2 7 B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U 2009 (n=5) 2008 (n=4) 73,3 75,0 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 706

31 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Propuštění a pokračování Základ: Všichni pacienti 68,7 87,9 Propuštění a pokračování Otevřené (n=108) Uzavřené (n=93) 87,9 68,7 Informace o péči a užívání léků po propuštění z nemocnice 96,0 79,3 Průběh propuštění z nemocnice 94,4 87,0 Informace o možných nebezpečných příznacích po propuštění z nemocnice 90,9 68,9 Doporučení nemocnice rodině nebo přátelům 81,0 39,7 Nabídka pomoci při zajišťování domácí po propuštění z nemocnice 70,8 56,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 707

32 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Kosmonosy: Propuštění a pokračování Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 68,7 87,9 1 S7 odd.léčby závislostí M - O 2009 (n=32) 2008 (n=28) 93,9 95,1 2 Sadská příjmové koedukované odd. - O 2009 (n=33) 2008 (n=26) 90,0 87,1 3 K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O 2009 (n=34) 2008 (n=42) 84,8 80,6 4 Ostatní oddělení 2009 (n=18) 2008 (n=0) 83,1 0,0 5 B1 příjmové odd. Ž - U 2009 (n=17) 2008 (n=17) 70,9 72,2 6 A12 příjmové odd. M - U 2009 (n=49) 2008 (n=41) 68,6 72,5 7 B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U 2009 (n=4) 2008 (n=4) 62,5 65,0 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 708

33 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH

34 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH OTEVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v dimenzích mezi daným pracovištěm a ostatními ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Celkem Přijetí do nemocnice Respekt, ohled, úcta Koordinace a integrace Informace Tělesné pohodlí Citová opora Zapojení rodiny S7 odd.léčby závislostí M - O - - K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O + Sadská příjmové koedukované odd. - O Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 710

35 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH UZAVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v dimenzích mezi daným pracovištěm a ostatními ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Celkem Přijetí do nemocnice Respekt, ohled, úcta Koordinace a integrace Informace Tělesné pohodlí Citová opora Zapojení rodiny A12 příjmové odd. M - U B1 příjmové odd. Ž - U B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 711

36 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH OTEVŘENÁ ODD. PL Kosmonosy, otevřená odd.: Porovnání s ostatními Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích pracovišti PL Kosmonosy, otevřená odd.: Porovnání s ostatními Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích pracovišti Celkem S7 odd.léčby závislostí M - O (n=32) Ostatní pracoviště (n=87) 75,4 79,3 Celkem K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O (n=34) Ostatní pracoviště (n=85) 78,6 78,1 Propuštění a pokračování 93,9 86,5 Přijetí do nemocnice 86,4 81,0 Respekt, ohled, úcta 82,5 84,7 Respekt, ohled, úcta 86,1 83,3 Přijetí do nemocnice 81,0 83,1 Propuštění a pokračování 84,8 90,0 Zapojení rodiny 80,6 87,2 Zapojení rodiny 83,3 86,2 Tělesné pohodlí 72,9 70,0 Koordinace a integrace 78,9 79,9 Koordinace a integrace 72,5 82,3 Citová opora 75,9 74,6 Citová opora 69,6 77,0 Informace 75,0 64,9 Informace 56,1 72,2 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 Tělesné pohodlí 67,0 72,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 PL Kosmonosy, otevřená odd.: Porovnání s ostatními Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích pracovišti PL Kosmonosy, otevřená odd.: Porovnání s ostatními Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích pracovišti Celkem Sadská příjmové koedukované odd. - O (n=35) Ostatní pracoviště (n=84) 81,6 76,9 Celkem Ostatní oddělení (n=18) Ostatní pracoviště (n=101) 76,1 78,7 Zapojení rodiny 93,1 82,1 Respekt, ohled, úcta 83,9 84,1 Propuštění a pokračování 90,0 87,9 Propuštění a pokračování 83,1 89,5 Koordinace a integrace 86,0 77,1 Zapojení rodiny 82,4 85,9 Přijetí do nemocnice 83,8 82,0 Koordinace a integrace 81,9 79,2 Respekt, ohled, úcta 83,8 84,2 Přijetí do nemocnice 75,5 83,8 Citová opora 80,3 72,8 Citová opora 73,1 75,3 Informace 73,6 65,5 Tělesné pohodlí 70,3 70,9 Tělesné pohodlí 72,9 70,0 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 Informace 64,1 68,5 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 712

37 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH UZAVŘENÁ ODD. PL Kosmonosy, uzavřená odd.: Porovnání s ostatními Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích pracovišti PL Kosmonosy, uzavřená odd.: Porovnání s ostatními Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích pracovišti Celkem A12 příjmové odd. M - U (n=50) Ostatní pracoviště (n=23) 64,0 66,8 Celkem B1 příjmové odd. Ž - U (n=17) Ostatní pracoviště (n=56) 67,8 64,0 Zapojení rodiny 73,6 84,8 Zapojení rodiny 88,2 73,5 Tělesné pohodlí 69,9 67,8 Respekt, ohled, úcta 71,0 57,8 Propuštění a pokračování 68,6 69,3 Propuštění a pokračování 70,9 68,1 Přijetí do nemocnice 65,4 60,4 Informace 67,6 63,5 Informace 62,9 68,0 Tělesné pohodlí 66,5 70,1 Respekt, ohled, úcta 59,4 64,2 Koordinace a integrace 62,8 58,3 Koordinace a integrace 59,0 60,2 Citová opora 62,6 56,8 Citová opora 58,2 58,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 Přijetí do nemocnice 62,3 64,4 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 PL Kosmonosy, uzavřená odd.: Porovnání s ostatními Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích pracovišti Celkem Zapojení rodiny Tělesné pohodlí Informace Propuštění a pokračování Přijetí do nemocnice Koordinace a integrace Citová opora B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U (n=6) Ostatní pracoviště (n=67) 64,0 64,9 73,3 77,5 71,6 69,1 69,3 64,1 62,5 69,2 54,3 64,6 51,5 60,0 42,7 59,4 Respekt, ohled, úcta 41,3 62,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 713

38 DYNAMIKA SPOKOJENOSTI OTEVŘENÁ ODD. PL Kosmonosy, otevřená odd.: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Kosmonosy, otevřená odd.: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti S7 odd.léčby závislostí M - O: Celkem 2009 (n=32) 2008 (n=28) 75,4 81,3 K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O: Celkem 2009 (n=34) 2008 (n=43) 78,6 69,7 Propuštění a pokračování 93,9 95,1 Přijetí do nemocnice 86,4 74,4 Respekt, ohled, úcta 82,5 86,8 Respekt, ohled, úcta 86,1 72,9 Přijetí do nemocnice 81,0 91,2 Propuštění a pokračování 84,8 80,6 Zapojení rodiny 80,6 90,5 Zapojení rodiny 83,3 77,4 Tělesné pohodlí 72,9 76,4 Koordinace a integrace 78,9 67,8 Koordinace a integrace 72,5 81,7 Citová opora 75,9 62,9 Citová opora 69,6 75,2 Informace 75,0 62,6 Informace 56,1 63,6 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 Tělesné pohodlí 67,0 66,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 PL Kosmonosy, otevřená odd.: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Kosmonosy, otevřená odd.: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti Sadská příjmové koedukované odd. - O: Celkem 2009 (n=35) 2008 (n=26) 81,6 79,9 Ostatní oddělení: Celkem 2009 (n=18) 2008 (n=0) 76,1 0,0 Zapojení rodiny 93,1 88,5 Respekt, ohled, úcta 83,9 0,0 Propuštění a pokračování 90,0 87,1 Propuštění a pokračování 83,1 0,0 Koordinace a integrace 86,0 81,4 Zapojení rodiny 82,4 0,0 Přijetí do nemocnice 83,8 83,9 Koordinace a integrace 81,9 0,0 Respekt, ohled, úcta 83,8 87,2 Přijetí do nemocnice 75,5 0,0 Citová opora 80,3 77,9 Citová opora 73,1 0,0 Informace 73,6 70,5 Tělesné pohodlí 70,3 0,0 Tělesné pohodlí 72,9 73,4 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 Informace 64,1 0,0 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 714

39 DYNAMIKA SPOKOJENOSTI UZAVŘENÁ ODD. PL Kosmonosy, uzavřená odd.: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Kosmonosy, uzavřená odd.: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti A12 příjmové odd. M - U: Celkem 2009 (n=50) 2008 (n=41) 64,0 63,6 B1 příjmové odd. Ž - U: Celkem 2009 (n=17) 2008 (n=17) 67,8 62,4 Zapojení rodiny 73,6 84,2 Zapojení rodiny 88,2 95,8 Tělesné pohodlí 69,9 64,4 Respekt, ohled, úcta 71,0 69,4 Propuštění a pokračování 68,6 72,5 Propuštění a pokračování 70,9 72,2 Přijetí do nemocnice 65,4 64,5 Informace 67,6 55,6 Informace 62,9 54,7 Tělesné pohodlí 66,5 61,4 Respekt, ohled, úcta 59,4 63,9 Koordinace a integrace 62,8 54,9 Koordinace a integrace 59,0 56,6 Citová opora 62,6 49,1 Citová opora 58,2 57,5 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 Přijetí do nemocnice 62,3 59,2 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 PL Kosmonosy, uzavřená odd.: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U: Celkem Zapojení rodiny Tělesné pohodlí Informace Propuštění a pokračování Přijetí do nemocnice Koordinace a integrace Citová opora 2009 (n=6) 2008 (n=4) 64,0 64,3 73,3 75,0 71,6 67,0 69,3 60,8 62,5 65,0 54,3 71,3 51,5 63,1 42,7 51,3 Respekt, ohled, úcta 41,3 65,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 715

40 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI

41 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI PL Kosmonosy, otevřená odd.: Spokojenost s personálem Základ: Všichni pacienti 2009 (n=109) 78,7 Spokojenost s lékaři 2008 (n=84) 73,0 72,9 Spokojenost se setrami 67,2 Spokojenost se všeobecnými službami 58,2 55,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 717

42 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI PL Kosmonosy, uzavřená odd.: Spokojenost s personálem Základ: Všichni pacienti 2009 (n=100) 65,4 Spokojenost s lékaři 2008 (n=74) 63,7 58,4 Spokojenost se setrami 51,7 Spokojenost se všeobecnými službami 47,3 39,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 718

43 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI PL Kosmonosy: Spokojenost se sestrami Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 54,0 72,9 1 S7 odd.léčby závislostí M - O 2009 (n=32) 2008 (n=28) 74,6 79,4 2 Sadská příjmové koedukované odd. - O 2009 (n=34) 2008 (n=26) 73,5 70,4 3 K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O 2009 (n=34) 2008 (n=43) 72,9 60,1 4 Ostatní oddělení 2009 (n=18) 2008 (n=0) 69,6 0,0 5 B1 příjmové odd. Ž - U 2009 (n=17) 2008 (n=17) 64,4 45,8 6 A12 příjmové odd. M - U 2009 (n=50) 2008 (n=41) 55,8 52,4 7 B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U 2009 (n=6) 2008 (n=4) 54,8 56,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 719

44 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI PL Kosmonosy: Spokojenost s lékaři Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 65,4 78,7 1 K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O 2009 (n=34) 2008 (n=43) 82,8 67,5 2 Sadská příjmové koedukované odd. - O 2009 (n=34) 2008 (n=26) 81,1 79,5 3 Ostatní oddělení 2009 (n=18) 2008 (n=0) 74,9 0,0 4 B1 příjmové odd. Ž - U 2009 (n=17) 2008 (n=17) 73,3 66,3 5 S7 odd.léčby závislostí M - O 2009 (n=32) 2008 (n=28) 72,7 78,3 6 B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U 2009 (n=6) 2008 (n=4) 68,5 73,1 7 A12 příjmové odd. M - U 2009 (n=50) 2008 (n=41) 59,3 59,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 720

45 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI PL Kosmonosy: Spokojenost se všeobecnými službami Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 47,2 58,2 1 Sadská příjmové koedukované odd. - O 2009 (n=34) 2008 (n=26) 67,9 61,9 2 K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O 2009 (n=34) 2008 (n=43) 62,5 49,6 3 Ostatní oddělení 2009 (n=18) 2008 (n=0) 53,2 0,0 4 A12 příjmové odd. M - U 2009 (n=50) 2008 (n=41) 49,1 37,4 5 B1 příjmové odd. Ž - U 2009 (n=17) 2008 (n=17) 48,2 42,5 6 S7 odd.léčby závislostí M - O 2009 (n=32) 2008 (n=28) 45,0 62,3 7 B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U 2009 (n=6) 2008 (n=4) 40,0 40,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Kosmonosy, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 721

46 Souhrnná spokojenost na jednotlivých pracovištích (tabulka výsledků s intervaly spolehlivosti)

47 Souhrnná spokojenost Označení oddělení N (Počet Průměrná respondentů) spokojenost Interval spolehlivosti výsledků 1 Sadská příjmové koedukované odd. - O 35 81,6 76,7 86,6 2 K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O 34 78,6 73,8 83,4 3 Ostatní oddělení 18 76,1 69,8 82,4 4 S7 odd.léčby závislostí M - O 32 75,4 69,4 81,4 5 B1 příjmové odd. Ž - U 17 67,8 60,9 74,8 6 B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U 6 64,0 51,5 76,5 7 A12 příjmové odd. M - U 50 64,0 57,5 70,5 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 723

48 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT

49 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ OTEVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze přijetí do nemocnice ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Přijetí do nemocnice Dodržení termínu přijetí Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotním u stavu Zhoršení zdravotních potíží během čekání na přijetí do nemocnice Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby Doba čekání na uložení na lůžko Organizace a plynulost přijetí do nemocnice S7 odd.léčby závislostí M - O + K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O + Sadská příjmové koedukované odd. - O + Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 725

50 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ OTEVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze respekt, ohled, úcta ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Respekt, ohled, úcta Znalost ošetřujícího lékaře Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry Důvěra k ošetřujícím sestrám Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu S7 odd.léčby závislostí M - O + K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O + + Sadská příjmové koedukované odd. - O Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 726

51 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ OTEVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze koordinace a integrace ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 S7 odd.léčby závislostí M - O K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O Koordinace a integrace Kontinuita informací ze Dosažitelnost strany zdravotnického zdravotnického personálu personálu Dostatek soukromí, při probírání zdravotního stavu nebo léčby Dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby Sadská příjmové koedukované odd. - O Rychlostí pomoci ze strany zdravotnického personálu Změna termínu dohodnutého vyšetření či záku Celkové hodnocení Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 727

52 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ OTEVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze informace a komunikace ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Informace Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) Frekvence návštěv ošetřujícího lékaře Srozumitelnost odpovědí lékaře Frekvence hovorů s lékařem Srozumitelnost odpovědí sester Seznámení s právy nemocného S7 odd.léčby závislostí M - O K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O Sadská příjmové koedukované odd. - O + - Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 728

53 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ OTEVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze tělesné pohodlí ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Tělesné pohodlí Noční hluk Čistota pokojů Čistota toalet a sprch Teplota na pokoji Kvalita jídla Množství jídla Doba podávání jídel S7 odd.léčby závislostí M - O K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O - Sadská příjmové koedukované odd. - O Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 729

54 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ OTEVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze citová opora ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 S7 odd.léčby závislostí M - O Citová opora Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany lékaře Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany sestry Hodnocení postoje celého personálu nemocnice Zajištění citových a duchovních potřeb K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O Sadská příjmové koedukované odd. - O Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 730

55 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ OTEVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze zapojení rodiny ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Zapojení rodiny Doba návštěv S7 odd.léčby závislostí M - O - K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O Sadská příjmové koedukované odd. - O + + Dostatek příležitostí pro rodinu hovořit s lékařem Vysvětlení po propuštění rodině Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 731

56 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ OTEVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze propuštění a pokračo ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Propuštění a pokračování Průběh propuštění z nemocnice Informace o péči a užívání léků po propuštění z nemocnice Informace o možných nebezpečných příznacích po propuštění z nemocnice Nabídka pomoci při zajišťování domácí po propuštění z nemocnice Doporučení nemocnice rodině nebo přátelům S7 odd.léčby závislostí M - O K20 DETOX resoc. a psychoterap. odd. - O + Sadská příjmové koedukované odd. - O + Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 732

57 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ UZAVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze přijetí do nemocnice ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Přijetí do nemocnice Dodržení termínu přijetí Zhoršení zdravotních potíží během čekání na přijetí do nemocnice Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby Doba čekání na uložení na lůžko Organizace a plynulost přijetí do nemocnice A12 příjmové odd. M - U B1 příjmové odd. Ž - U - - B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U - Přijetí do nemocnice Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 733

58 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ UZAVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze respekt, ohled, úcta ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Respekt, ohled, úcta Znalost ošetřujícího lékaře Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry Důvěra k ošetřujícím sestrám Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu A12 příjmové odd. M - U B1 příjmové odd. Ž - U B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 734

59 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ UZAVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze koordinace a integrace ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Koordinace a integrace Kontinuita informací ze Dosažitelnost strany zdravotnického zdravotnického personálu personálu Dostatek soukromí, při probírání zdravotního stavu nebo léčby Dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby Rychlostí pomoci ze strany zdravotnického personálu A12 příjmové odd. M - U B1 příjmové odd. Ž - U - - Změna termínu dohodnutého vyšetření či záku B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U - Celkové hodnocení Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 735

60 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ UZAVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze informace a komunikace ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Informace Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) Frekvence návštěv ošetřujícího lékaře Srozumitelnost odpovědí lékaře Frekvence hovorů s lékařem Srozumitelnost odpovědí sester A12 příjmové odd. M - U B1 příjmové odd. Ž - U B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U Seznámení s právy nemocného Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 736

61 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ UZAVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze tělesné pohodlí ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Tělesné pohodlí Noční hluk Čistota pokojů Čistota toalet a sprch Teplota na pokoji Kvalita jídla Množství jídla Doba podávání jídel A12 příjmové odd. M - U B1 příjmové odd. Ž - U B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 737

62 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ UZAVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze citová opora ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Citová opora Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany lékaře Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany sestry Hodnocení postoje celého personálu nemocnice Zajištění citových a duchovních potřeb A12 příjmové odd. M - U B1 příjmové odd. Ž - U - B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U - Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 738

63 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ UZAVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze zapojení rodiny ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Zapojení rodiny Doba návštěv Dostatek příležitostí pro rodinu hovořit s lékařem Vysvětlení po propuštění rodině A12 příjmové odd. M - U B1 příjmové odd. Ž - U B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 739

64 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ UZAVŘENÁ ODD. Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze propuštění a pokračování ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Propuštění a pokračování Průběh propuštění z nemocnice Informace o péči a užívání léků po propuštění z nemocnice Informace o možných nebezpečných příznacích po propuštění z nemocnice Nabídka pomoci při zajišťování domácí po propuštění z nemocnice A12 příjmové odd. M - U - - B1 příjmové odd. Ž - U - B3 příjmové gerontopsychiatrické odd. Ž - U Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 740

65 ZÁKLADNÍ FREKVENCE

66 ZÁKLADNÍ FREKVENCE Byl/a jste v tomto zařízení, kde právě ležíte, hospitalizován/a plánovaně nebo jako akutní případ? Neuvedeno 9,6% 20 7,0% 11 8,5% 31 Neplánovaně, jako akutní případ 43,2% 91 40,1% 64 41,9% 154 Plánovaně, byl(a) jstem objednán(a) předem 37,9% 80 36,6% 58 37,3% 138 Byl(a) jsem převezen(a) odjinud 9,3% 20 16,2% 26 12,3% ,0% ,0% ,0% 369 Jak dlouho jste čekal/a na přijetí do zařízení? Neuvedeno 4,1% 3 6,4% 4 5,0% 7 Nečekala(a) jsem 22,8% 18 34,3% 20 27,7% dny 10,1% 8 8,2% 5 9,3% 13 Byl termín Vašeho přijetí zdravotnickým zařízením změněn? Zdála se Vám doba čekání na přijetí do zařízení vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu: Zhoršily se Vaše zdravotní potíže během čekání na přijetí do zařízení? Jak na Vás působil první kontakt se zařízením (na pohotovosti, na příjmu apod.)? Zapůsobil na mně: Do jednoho týdne 31,1% 25 29,0% 17 30,2% 42 Do jednoho měsíce 27,1% 22 19,8% 12 24,0% 33 Do půl u 3,4% 3 1,2% 1 2,5% 3 Do a 1,2% 1 0,5% 1 Nevím 1,3% 1 0,7% 1 100,0% ,0% ,0% 138 Neuvedeno 6,5% 5 3,2% 2 5,1% 7 Ne 80,5% 64 88,1% 51 83,7% 115 Ano, jednou 11,0% 9 6,9% 4 9,3% 13 Ano, 2-3x 1,7% 1 0,7% 1 Nevím 2,0% 2 1,2% 2 100,0% ,0% ,0% 138 Neuvedeno 6,3% 5 6,1% 4 6,3% 9 Přiliš dlouhá 5,7% 5 1,7% 1 4,0% 6 Tak akorát 41,8% 33 46,1% 27 43,6% 60 Byl(a) jsem přijat(a) dříve, než jsem 34,6% 28 41,4% 24 37,5% 52 předpokládal(a) Nevím 11,5% 9 4,7% 3 8,6% ,0% ,0% ,0% 138 Neuvedeno 13,2% 10 12,7% 7 13,0% 18 Ano 13,8% 11 10,1% 6 12,2% 17 Ne 73,0% 58 77,2% 45 74,8% ,0% ,0% ,0% 138 Col % Count Col % Count Col % Count Neuvedeno 3,5% 7 1,8% 3 2,8% 10 Velmi dobře a profesionálně 59,6% ,7% 92 58,8% 217 Průměrně 21,9% 46 24,8% 39 23,1% 85 Velmi špatně 4,5% 9 4,5% 7 4,5% 17 Nevzpomínám si 10,5% 22 11,2% 18 10,8% ,0% ,0% ,0% 369 Dostal/a jste během přijetí dostatek informací o svém zdravotním stavu a dalším průběhu Vaší léčby? Jak dlouho jste při příjmu do zařízení čekal/a na uložení na lůžko? Zakroužkujte, jak byste oznámkoval/a organizaci a plynulost Vašeho přijetí do zařízení Rušil Vás v noci hluk? Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou toalet a sprch? Neuvedeno 4,3% 9 0,6% 1 2,7% 10 Ano 71,4% ,2% 97 67,0% 247 Ano, v omezené míře 14,6% 31 24,1% 38 18,7% 69 Ne, ačkoliv jsem je žádal(a) 0,5% 1 4,4% 7 2,2% 8 Ne, nežádal(a) jsem informace 9,2% 19 9,6% 15 9,4% ,0% ,0% ,0% 369 Neuvedeno 3,5% 7 2,2% 4 3,0% 11 Do 15 minut 52,2% ,3% 85 52,7% 194 Méně než 1 hodinu 23,5% 49 29,1% 46 25,9% 96 Alespoň jednu, ale méně než dvě hodinu 4,4% 9 6,3% 10 5,2% 19 Dvě a více hodin 1,6% 3 2,3% 4 1,9% 7 Nepamatuji si 14,7% 31 6,9% 11 11,3% ,0% ,0% ,0% 369 Neuvedeno 11,1% 23 12,9% 21 11,9% 44 1=nejlepší známka 50,2% ,1% 69 47,1% ,6% 62 29,1% 46 29,4% ,7% 16 12,3% 20 9,7% ,4% 3 0,8% 3 5=nejhorší známka 2,6% 4 1,1% 4 100,0% ,0% ,0% 369 Neuvedeno 3,2% 7 1,3% 2 2,4% 9 Ne 71,3% ,7% ,6% 249 Ano, hluk ostatních pacientů 22,9% 48 29,6% 47 25,8% 95 Ano, hluk zaměstnanců zařízení 1,0% 2 2,5% 4 1,7% 6 Ano, hluk zvenčí 1,6% 3 3,9% 6 2,6% ,0% ,0% ,0% 369 Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou pokojů? Neuvedeno 1,2% 3 0,7% 3 Velmi spokojen(a) 65,6% ,9% ,5% 238 Spíše spokojena(a) 28,5% 60 33,5% 53 30,7% 113 Spíše nespokojena(a) 4,2% 9 2,9% 5 3,6% 13 Velmi nespokojena(a) 0,5% 1 0,7% 1 0,6% 2 100,0% ,0% ,0% 369 Neuvedeno 1,7% 4 0,7% 1 1,3% 5 Velmi spokojen(a) 46,0% 97 32,4% 51 40,2% 148 Spíše spokojena(a) 28,8% 60 48,6% 77 37,3% 138 Spíše nespokojena(a) 17,9% 38 10,6% 17 14,7% 54 Velmi nespokojena(a) 5,6% 12 7,7% 12 6,5% ,0% ,0% ,0% 369 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 742

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- V. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 2.díl Měření kvality zdravotní lůžkové péče v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze přijetí do Přijetí do Dodržení termínu přijetí Doba čekání na přijetí do vzhledem ke zdravotním

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy-ii. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) PODROBNÁ ZPRÁVA Executive Summary - metodika FORMÁLNÍ

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice Měření kvality zdravotní prostřednictvím zkušenosti pacientů - 2011 Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) Executive Summary - highlights 1. Výsledky měření

Více

HODNOCENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Vážená paní, vážený pane, zvyšování kvality zdravotní péče je jednou z priorit našeho kraje. Při

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů - RÚ Kladruby Srpen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter & STEM/MARK / Senior

Více

Úvod: Definice respondenta/ky: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Vídeňská 800, Praha 4

Úvod: Definice respondenta/ky: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Vídeňská 800, Praha 4 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 oddělení kvality ošetřovatelské péče V ý s l e d k y p r ů z k u m u s p o k o j e n o s t i h o s p i t a l i z o v a n ý c h

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Rehabilitační ústav Kladruby Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím zkušenosti pacientů 2011 Březen 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ TISKOVÁ ZPRÁVA 1. února 2012 Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj se dlouhodobě věnuje projektům KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměřeným

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Fakultní nemocnice Hradec Králové Měření kvality zdravotní prostřednictvím zkušenosti pacientů - 2011 Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2014 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Oblastní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů RÚ Kladruby Červenec 2009 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter, zpracováno ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Únor 2018/ Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Nemocnice Na Homolce

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Listopad 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Oblastní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2014/ Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Únor 2017 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl Měření kvality zdravotní lůžkové v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Červen 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Masarykův onkologický

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Prosinec 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz KVALITA OČIMA

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Říjen 2013/ Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kvantitativní výzkum mezi pacienty Fakultní nemocnice Ostrava I. a II. pololetí r. 2006 Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr.

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr. Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky MUDr. Petr Tilšer Hodnocení spokojenosti pacientů obecná východiska ankety zjišťující spokojenost

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - 2011 Měření kvality zdravotních služeb ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ústřední vojenské nemocnice Praha Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů Konference Strategie ÚVN Praha 2. února 2012 RNDr. Tomáš Raiter Tři pilíře měření

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Oddělení kvality FTNsP ÚVOD Projekt sledování spokojenosti

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Listopad 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Krajská nemocnice

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce Výsledky zpracované MZ ČR

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce Výsledky zpracované MZ ČR Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce 21 Výsledky zpracované MZ ČR výtah z původního obsáhlého materiálu plné znění najdete na http://www.mzcr.cz/kvalitaodbornik/obsah/mereni-kvality-zdravotni-pece-prostrednictvim-spokojenosti-pacientu_1849_15.html

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram. Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr.

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram. Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr. KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr. Tomáš Raiter Obsah příspěvku: Filozofie měření spokojenosti pacientů? Jak se měří

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Fakultní nemocnice Ostrava Prosinec 2008 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM Průzkum je proveden podle Metodického návodu pro distribuci a sběr dotazníků pro měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Prosinec 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Termín šetření : 1.7. - 31.12.2015 Hospitalizováno Celkem Odevzdáno Návratnost 11 761 1 627 13,80% Obecné shrnutí připomínek a pochval hospitalizovaných

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2007 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2014 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2018 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Termín šetření: 1.1.2015-30.06.2015 Hospitalizováno Celkem Odevzdáno Návratnost 12 736 2 055 16,1% Obecné shrnutí připomínek a pochval hospitalizovaných

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2016 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2015 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM 28. 3. 2014 zpracovaly: Mgr. Jelena Skibová, Libuše Tylečková Průzkumy spokojenosti pacientů v IKEM Průzkumy spokojenosti

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Leden 2010 / Závěrečná zpráva / PUBLIC / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

Více

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA Květen 2017 / Závěrečná zpráva z výzkumného projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Psychiatrická nemocnice Jihlava 2017 Kvalita Pracovního

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Olomouc - AMBULANCE Září 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter, www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14.

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14. RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR TISKOVÁ ZPRÁVA 14. května 2012 Řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů zveřejňuje výsledky

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2011 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

SOUHRNNÁ SPOKOJENOST. Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele

SOUHRNNÁ SPOKOJENOST. Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele Souhrnná spokojenost - pracoviště VFN: Souhrnná spokojenost VFN: Souhrnná spokojenost 1 Geriatrická 2 Onkologická 3 Oční

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA Srpen 2018 / Závěrečná zpráva z výzkumného projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Psychiatrická nemocnice Jihlava 2018 Kvalita Pracovního Života

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter Obsah příspěvku: Filozofie metody Metodické poznámky Informace o výzkumu

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Leden 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava 2009 Leden 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci se STEM/MARK,

Více

1. Na základě čeho jste se rozhodl/a pro tuto nemocnici? ( možnost více odpovědí) 2. Šel/šla jste do této nemocnice s důvěrou?

1. Na základě čeho jste se rozhodl/a pro tuto nemocnici? ( možnost více odpovědí) 2. Šel/šla jste do této nemocnice s důvěrou? VYHODNOCENÍ ANKETY - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI 2016 1. Na základě čeho jste se rozhodl/a pro tuto mocnici? ( možnost více odpovědí) blízko bydliště 58 vlastní zkušenost 49 doporučení lékaře 121 bylo to

Více

SOUHRNNÁ SPOKOJENOST. Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele

SOUHRNNÁ SPOKOJENOST. Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele Souhrnná spokojenost - pracoviště Všeobecná FN: Souhrnná spokojenost Všeobecná FN: Souhrnná spokojenost 78,5 78,5 1 Onkologická

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

Hodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje. Prevalenční období září 2015

Hodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje. Prevalenční období září 2015 Hodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Prevalenční období září 2015 Cíl dotazníkového šetření Vyhodnocení spokojenosti pacientů v krajem zřizovaných nemocnicích s akutní péčí:

Více

Práva nemocných. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Práva nemocných. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Práva nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Škrabová Helena duben 2009 PRÁVA PACIENTŮ Kodex práv pacientů vychází z Všeobecné

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření

KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření Hodnocení kvality ambulantních služeb prostřednictvím pacientů- pilotní výzkum Březen 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám

Více

Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů Stodská nemocnice

Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů Stodská nemocnice Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů Stodská nemocnice Zřejmě většina ambulantních pacientů Stodské nemocnice byla spokojena s úrovní péče a v případě potřeby by doporučili ošetření v nemocnici

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ NEMOCNICE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové,

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2009 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče v rehabilitačních ústavech přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš

Více

Příloha dotazník spokojenosti

Příloha dotazník spokojenosti 278 Příloha dotazník spokojenosti Vážená paní, vážený pane, Vás, pacienta, považujeme za důležitého účastníka poskytované zdravotní péče. Chceme vzít v úvahu všechny Vaše názory a připomínky za účelem

Více

PRAKTICKÁ SESTRA. Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru

PRAKTICKÁ SESTRA. Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru PRAKTICKÁ SESTRA Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru Červen 2009 / Závěrečná zpráva / řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / Výzkum a marketing/

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám

Více

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice Marek Páv AGENDA Strana 2 PN Bohnice Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče- probíhající Počet nasmlouvaných lůžek PN Bohnice Strana 3 1460 1440

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů- Nemocnice Znojmo Listopad 2011/ Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Tři období v nedávné historii služeb duševního zdraví (Thornicroft) 1880 1950: Rozvoj azylu Budování azylů separovaných od běžné komunity 1950

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Krajská nemocnice Liberec '12 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů 15. ledna 2013 RNDr. Tomáš RAITER www.hodnoceni-nemocnic.cz Obsah příspěvku: Filozofie

Více

INDIKÁTORY KVALITY PÉČE V PSYCHIATRII

INDIKÁTORY KVALITY PÉČE V PSYCHIATRII INDIKÁTORY KVALITY PÉČE V PSYCHIATRII Projekt WHO MUDr. Lucie Kališová Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha Indikátory pro měření kvality péče v psychiatrii (Projekt WHO) Indicators of quality measurement

Více

Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) CZ.1.07/2.2.00/15.0101

Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) CZ.1.07/2.2.00/15.0101 Název projektu: Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0101 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ústav zdravotnických studií Studentská 1402/2

Více

Mimořádný sběr dat Stav nelékařů poskytovatelů lůžkové péče dle stavu k

Mimořádný sběr dat Stav nelékařů poskytovatelů lůžkové péče dle stavu k Mimořádný sběr dat Stav nelékařů poskytovatelů lůžkové péče dle stavu k 30.9.2015 Markéta Bartůňkova, Andrea Pokorná, Jan Mužík Sběr dat o stavu NLZP k 30.9.2015 PRACOVNÍ POMĚR (SKUTEČNOST) DPP, DPČ (SKUTEČNOST)

Více

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem PhDr. Hana Plachá Výběr tématu Důvod výběru: Práce v oboru více jak 35 let Zájem o problematiku profese

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více