KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl"

Transkript

1 KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

2 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA BRNO

3 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA BRNO: SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Struktura vzorku Ve vzorku pacientů je 59 % žen a 41 % mužů. Z hlediska věku jsou nejvíce zastoupeny střední věková skupiny pacientů let a let. Z hlediska vzdělání mají v souboru značnou převahu lidé vyučení bez maturity a lidé se středoškolským vzděláním s maturitou. Neplánovaně jako akutní příjem bylo přijata 48 % pacientů, plánovaně na objednání 38 % pacientů; přičemž většina byla přijata nejpozději do týdne nebo bez čekání. Souhrnná spokojenost Výzkum pázal, že spokojenost s kvalitou v Psychiatrické léčebně Brno je průměrná. Souhrnná spokojenost za celé zdravotnické zařízení činí 73,7 %. Nejvyšší spokojenost deklarují pacienti z oddělení Diagnosticko-terapeutické ženy. Spokojenost v jednotlivých dimenzích V šesti sledovaných dimenzích přesahuje spokojenost hranici 70 %. Vůbec nejvyšší spokojenost je s dimenzemi zapojení rodiny a propuštění a pokračování. Naopak mírně nižší spokojenost oproti průměru vyjadřují pacienti s citovou oporou a informacemi. K faktorům sytícím jednotlivé dimenze kvality, které nejvíce přispívají k celkové spokojenosti pacientů, patří: Doba podávání jídel Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu Dodržení termínu přijetí Pády z lůžka Doba čekání na uložení na lůžko K faktorům sytícím jednotlivé dimenze kvality, které nejméně přispívají k celkové spokojenosti pacientů, patří: Celkové hodnocení Čistota toalet a sprch Zajištění citových a duchovních potřeb Frekvence hovorů s lékařem Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry Spokojenost s personálem a všeobecnými službami Celková průměrná spokojenost se sestrami činí 67,2 %, s lékaři 72,2 % a se všeobecnými službami 60,1 %. RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 312

4 OBECNÉ

5 PARAMETRY PROJEKTU Detaily terénního šetření Celkový počet sebraných dotazníků: 206 Termín dotazování: listopad-prosinec 2009 Průběh sběru šetření ukazuje histogram sběru dat Vážení dat Rozsah vah: 0,3 5,0 Rozložení vah ukazuje tento histogram: 60 Návratnost dotazníků Počet hospitalizovaných pacientů: 357 Počet nezařazených pacientů: 0 Počet validních dotazníků: 216 Návratnost: 61 % Sběr na jednotlivých pracovištích Počet pracovišť: 18 Počet pracovišť s n<15: Závislosti a ochr.léčby-m -> sloučení s pracovištěm 19 Závislosti a ochr.léčby-m 06 Psychoterapie -> sloučení s pracovištěm 23 Psychosomatické 12 Diagnosticko-terapeutické-Ž -> sloučení s pracovištěm 20 Diagnosticko-terapeutické-Ž 09 Diagnosticko-terapeutické; 46 Doléčení akut.psych. Poruch; 22 Diagnosticko-terapeutické-M; 40 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m; 18 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m; 16 Vleklé psych. poruchy, rehab., 22 Diagnosticko-terapeutické-M -> zpracovány společně v kategorii Ostatní pracoviště Frequency ,00 2,00 3,00 4,00 5,00 vaha Cases weighted by vaha Vyplňování dotazníků 89 % pacientů vyplňovalo dotazník samostatně bez rady a pomoci třetí osoby. 5 % požádalo o vysvětlení personál, 5 % jej vyplňovalo s pomocí blízké osoby a za 1 % pacientů vyplňoval dotazník personál. Mean = 1,2631 Std. Dev. = 0,84596 N = 206 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 314

6 PARAMETRY PROJEKTU 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 20 Diagnosticko-terapeutické-Ž 23 Psychosomatické 12 Diagnosticko-terapeutické-Ž 05 Psychoterapie 40 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m 11 Neurologické a interní nemoci 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž 19 Zavislosti a ochr.léčby-m 39 Detoxifikační 09 Diagnosticko-terapeutické 18 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m 04 Zavislosti a ochr.léčby-m 16 Vleklé psych. poruchy, rehab. 22 Diagnosticko-terapeutické-M 06 Psychoterapie Návratnost dotazníků ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=216 (2009), n=258 (2008) % 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Počet získaných odpovědí v jednotlivých odděleních ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=216 (2009), n=258 (2008) 11 Neurologické a interní nemoci 46 Doléčení akut.psych. poruch 12 Diagnosticko-terapeutické-Ž 20 Diagnosticko-terapeutické-Ž 05 Psychoterapie 19 Zavislosti a ochr.léčby-m 39 Detoxifikační 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 23 Psychosomatické 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž 02 Vleklé psychické poruchy-ž 09 Diagnosticko-terapeutické 04 Zavislosti a ochr.léčby-m 22 Diagnosticko-terapeutické-M 16 Vleklé psych. poruchy, rehab. 18 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m 40 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m 06 Psychoterapie ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 315

7 PARAMETRY PROJEKTU ZÁKLAD: Všichni pacienti Počty propuštěných pacientů ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=216 Histogram sběru dat 11 Neurologické a interní nemoci 19 Zavislosti a ochr.léčby-m 39 Detoxifikační 12 Diagnosticko-terapeutické-Ž 06 Psychoterapie 20 Diagnosticko-terapeutické-Ž 04 Zavislosti a ochr.léčby-m 05 Psychoterapie 22 Diagnosticko-terapeutické-M 09 Diagnosticko-terapeutické 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž 23 Psychosomatické 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 02 Vleklé psychické poruchy-ž 46 Doléčení akut.psych. poruch 16 Vleklé psych. poruchy, rehab. 18 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m 40 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m Zařazení pacienti Nezařazení pacienti ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 316

8 PARAMETRY PROJEKTU Demografická struktura pacientů ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=206 (2009), n=258 (2008) Byl/a jste v této nemocnici, kde právě ležíte, hospitalizován/a plánovaně nebo jako akutní případ? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=206 (2009), n=258 (2008) Do 30 let Neplánovaně, jako akutní případ Věk let let Plánovaně, byl(a) jstem objednán(a) předem Byl(a) jsem převezen(a) odjinud Nad 70 let Neuvedeno 2 8 Pohlaví Vzdělání Muž Žena Základní bez vyučení Vyučení bez maturity Maturita VŠ % 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Nečekala(a) jsem 2-3 dny Do jednoho týdne Do jednoho měsíce Do půl u Neuvedeno Čekací doba na přijetí do nemocnice ZÁKLAD: Všichni respondenti, jejichž příjem byl předem plánován, n=77 (2009), n=142 (2008) % 10% 20% 30% 40% 50% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 317

9 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele

10 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti 73,7 Celkem Celkem (n=206) 73,7 Zapojení rodiny 85,5 Propuštění a pokračování 81,3 Respekt, ohled, úcta 74,9 Přijetí do nemocnice 73,6 Tělesné pohodlí 72,6 Koordinace a integrace 72,4 Informace 69,2 Citová opora 67,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Nejhorších 20% Průměrných 60% Nejlepších 20% RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 319

11 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti 73,7 Celkem Zapojení rodiny Propuštění a pokračování Respekt, ohled, úcta Přijetí do nemocnice Tělesné pohodlí 2009 (n=206) 2008 (n=258) 73,7 76,5 85,5 88,6 81,3 81,8 74,9 79,3 73,6 79,9 72,6 72,2 Koordinace a integrace Informace Citová opora 72,4 75,9 69,2 73,5 67,9 69,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 320

12 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST PL Brno: Souhrnná spokojenost Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 03 Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 87,1 72,4 73, Terapeutickorehabilitační-Ž 3 05 Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat Vleklé psychické poruchy-ž 6 11 Neurologické a interní nemoci 7 Ostatní pracoviště Diagnostickoterapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m Detoxifikační 2009 (n=13) 2008 (n=19) 2009 (n=16) 2008 (n=15) 2009 (n=14) 2008 (n=30) 2009 (n=8) 2008 (n=15) 2009 (n=32) 2008 (n=36) 2009 (n=44) 2008 (n=28) 2009 (n=42) 2008 (n=28) 2009 (n=22) 2008 (n=32) 2009 (n=15) 2008 (n=26) 85,0 79,3 79,9 76,8 74,6 71,2 74,1 80,5 73,5 81,3 73,5 82,4 71,6 69,8 68,3 76,8 66,9 65,2 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 321

13 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Souhrnná spokojenost Základ:Všichni pacienti Věk: Do 30 let 2009 (n=31) 2008 (n=48) 70,0 69,2 Věk: let 2009 (n=73) 2008 (n=78) 71,3 76,2 Věk: let 2009 (n=69) 2008 (n=81) 76,3 79,4 Věk: Nad 70 let 2009 (n=20) 2008 (n=39) 76,9 80,7 Pohlaví: Muž 2009 (n=83) 2008 (n=115) 71,5 77,4 Pohlaví: Žena 2009 (n=120) 2008 (n=140) 75,2 76,0 Vzdělání: Zákl. bez vyučení 2009 (n=34) 2008 (n=59) 78,9 77,5 Vzdělání: Vyučení 2009 (n=75) 2008 (n=90) 76,1 76,3 Vzdělání: Maturita 2009 (n=63) 2008 (n=74) 69,1 77,5 Vzdělání: VŠ Příjem: akutní Příjem: plánovaný Vyplnění: samostatně Vyplnění: s pomocí Psych. stav: dobrý Psych. stav: nepříliš dobrý 2009 (n=28) 2008 (n=27) 2009 (n=99) 2008 (n=89) 2009 (n=78) 2008 (n=115) 2009 (n=172) 2008 (n=215) 2009 (n=21) 2008 (n=29) 2009 (n=170) 2008 (n=219) 2009 (n=26) 2008 (n=28) 70,3 73,1 71,6 76,0 74,9 77,8 73,9 76,5 70,3 76,1 74,9 78,6 64,1 62,0 73,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 322

14 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH

15 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Přijetí do nemocnice Základ: Všichni pacienti 73,6 Přijetí do nemocnice Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu Dodržení termínu přijetí 2009 (n=205) 2008 (n=257) 73,6 79,9 97,0 97,5 96,2 98,3 Doba čekání na uložení na lůžko Zhoršení zdravotních potíží během čekání na přijetí do nemocnice Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí Organizace a plynulost přijetí do nemocnice Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby 94,0 93,6 88,6 91,2 65,6 64,0 60,2 62,7 60,0 70,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 324

16 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Přijetí do nemocnice Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 73, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=29) 94,3 77, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 81,3 81, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=35) 79,1 87, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 75,0 79, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 73,0 84,4 6 Ostatní pracoviště 2009 (n=44) 2008 (n=28) 72,9 79, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 71,9 80, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 69,8 75, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 66,3 71, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=41) 2008 (n=28) 65,2 69,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 325

17 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Respekt, ohled, úcta Základ: Všichni pacienti 74,9 Respekt, ohled, úcta 2009 (n=205) 2008 (n=258) 74,9 79,3 Znalost ošetřujícího lékaře 87,5 88,1 Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry 85,3 85,9 Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře 84,5 86,9 Důvěra k ošetřujícím sestrám 70,2 72,0 Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu 61,2 75,1 Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě 56,7 63,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 326

18 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Respekt, ohled, úcta Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 74, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 89,7 82, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 86,9 75, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 82,1 77, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 77,9 78,1 5 Ostatní pracoviště 2009 (n=43) 2008 (n=28) 77,0 87, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 76,2 71, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 71,4 81, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 71,3 80, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 69,5 77, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 66,9 60,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 327

19 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Koordinace a integrace Základ: Všichni pacienti 72, (n=203) Koordinace a integrace 2008 (n=258) Kontinuita informací ze strany zdravotnického personálu Změna termínu dohodnutého vyšetření či záku Dostatek soukromí, při probírání zdravotního stavu nebo léčby Dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby Dosažitelnost zdravotnického personálu Rychlostí pomoci ze strany zdravotnického personálu Celkové hodnocení 72,4 75,9 86,0 86,6 81,3 80,7 80,0 86,0 77,8 83,1 73,6 79,9 66,9 71,1 42,1 46,0 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 328

20 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Koordinace a integrace Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 72, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 91,4 76, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 89,0 69, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 78,3 70, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 77,0 70, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 76,0 72,9 6 Ostatní pracoviště 2009 (n=42) 2008 (n=28) 73,8 82, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 68,3 60, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 68,2 78, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 66,3 77, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 63,4 77,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 329

21 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Informace, komunikace Základ: Všichni pacienti 69,2 Informace 2009 (n=206) 2008 (n=258) 69,2 73,5 Frekvence návštěv ošetřujícího lékaře 93,9 95,7 Seznámení s právy nemocného 90,3 92,7 Srozumitelnost odpovědí sester 64,6 74,4 Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) 57,4 61,5 Srozumitelnost odpovědí lékaře 55,6 67,6 Frekvence hovorů s lékařem 51,7 48,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 330

22 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Informace, komunikace Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 69, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 85,9 70, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 81,0 75, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 79,8 84, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 77,7 65, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 75,8 84, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 69,0 66,3 7 Ostatní pracoviště 2009 (n=44) 2008 (n=28) 68,9 80, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 66,7 63, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 55,6 69, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 52,9 59,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 331

23 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Tělesné pohodlí Základ: Všichni pacienti Tělesné pohodlí Doba podávání jídel Pády z lůžka Množství jídla Tišení bolesti Teplota na pokoji Čistota pokojů Noční hluk Doba ranního buzení Kvalita jídla Čistota toalet a sprch 2009 (n=206) 2008 (n=258) 72,6 72,2 97,4 98,1 94,1 98,6 87,2 89,3 83,7 89,3 70,2 64,9 68,0 64,3 67,0 68,6 62,3 69,3 54,7 45,7 46,7 41,2 72,6 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 332

24 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Tělesné pohodlí Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 72, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 86,8 66, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 80,3 78, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 75,2 74, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 73,1 78, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 72,0 70,7 6 Ostatní pracoviště 2009 (n=44) 2008 (n=28) 71,5 77, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 71,3 77, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 71,2 66, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 70,6 80, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 68,4 66,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 333

25 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Citová opora Základ: Všichni pacienti 67,9 Citová opora 2009 (n=205) 2008 (n=258) 67,9 69,7 Hodnocení postoje celého personálu nemocnice 90,8 92,5 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany lékaře 80,0 74,1 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany sestry 66,3 77,4 Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry 53,1 54,9 Zajištění citových a duchovních potřeb 48,6 51,4 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 334

26 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Citová opora Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 67, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 88,2 77, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 88,0 67, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 83,3 73, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 73,5 63,0 5 Ostatní pracoviště 2009 (n=43) 2008 (n=28) 67,6 82, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 66,8 73, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 63,3 64, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 62,7 75, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 54,3 46, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 51,7 68,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 335

27 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Zapojení rodiny Základ: Všichni pacienti 85,5 Zapojení rodiny 2009 (n=203) 2008 (n=256) 85,5 88,6 Dostatek příležitostí pro rodinu hovořit s lékařem 91,9 93,3 Vysvětlení po propuštění rodině 85,7 92,1 Doba návštěv 81,7 86,0 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 336

28 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Zapojení rodiny Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 85, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 100,0 93, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=28) 91,7 87, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 91,0 97, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 89,6 84,4 5 Ostatní pracoviště 2009 (n=43) 2008 (n=28) 87,6 94, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 87,3 87, Psychoterapie + psychosomat (n=13) 2008 (n=30) 87,2 84, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 84,1 85, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 83,9 94, Detoxifikační 2009 (n=14) 2008 (n=25) 53,6 55,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 337

29 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Propuštění a pokračování Základ: Všichni pacienti 81,3 Propuštění a pokračování 2009 (n=204) 2008 (n=258) 81,3 81,8 Informace o péči a užívání léků po propuštění z nemocnice 92,1 95,2 Průběh propuštění z nemocnice 89,2 92,2 Informace o možných nebezpečných příznacích po propuštění z nemocnice 85,1 85,5 Nabídka pomoci při zajišťování domácí po propuštění z nemocnice 64,3 41,0 Doporučení nemocnice rodině nebo přátelům 62,5 65,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 338

30 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Propuštění a pokračování Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 81, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 86,8 86, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 86,6 79, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 85,0 78, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 82,7 85, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=41) 2008 (n=28) 81,7 70, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=29) 81,5 80, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 81,4 81, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 81,3 65,4 9 Ostatní pracoviště 2009 (n=43) 2008 (n=28) 76,8 85, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 75,4 86,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 339

31 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH

32 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH Přehled statisticky významných rozdílů v dimenzích mezi daným pracovištěm a ostatními ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Celkem Přijetí do nemocnice Respekt, ohled, úcta Koordinace a integrace Informace Tělesné pohodlí Citová opora Zapojení rodiny 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž - 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž Detoxifikační - - Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 341

33 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Celkem 02 Vleklé psychické poruchy-ž (n=8) Ostatní pracoviště (n=208) 74,1 74,0 Celkem 03 Diagnosticko-terapeutické- Ž (n=10) Ostatní pracoviště (n=206) 87,1 73,4 Zapojení rodiny 100,0 84,8 Přijetí do nemocnice 94,3 72,3 Propuštění a pokračování 85,0 80,6 Zapojení rodiny 91,7 85,1 Informace 79,8 69,3 Respekt, ohled, úcta 89,7 75,3 Přijetí do nemocnice 71,9 73,4 Koordinace a integrace 89,0 73,0 Respekt, ohled, úcta 71,3 76,2 Citová opora 88,0 66,6 Tělesné pohodlí 70,6 72,9 Tělesné pohodlí 86,8 72,1 Koordinace a integrace 68,2 74,0 Propuštění a pokračování 81,5 80,8 Citová opora 62,7 67,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Informace 77,7 69,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Celkem Zavislosti a ochr.léčby- M (n=22) Ostatní pracoviště (n=194) 68,3 74,7 Celkem 05 Psychoterapie (n=16) Ostatní pracoviště (n=200) 79,9 73,6 Propuštění a pokračování 86,8 80,1 Zapojení rodiny 89,6 85,0 Zapojení rodiny 84,1 85,5 Respekt, ohled, úcta 86,9 75,1 Tělesné pohodlí 73,1 72,8 Propuštění a pokračování 86,6 80,3 Přijetí do nemocnice 73,0 73,4 Citová opora 83,3 66,4 Respekt, ohled, úcta 69,5 76,7 Informace 81,0 68,8 Koordinace a integrace 63,4 75,0 Koordinace a integrace 78,3 73,4 Informace 52,9 71,6 Přijetí do nemocnice 75,0 73,2 Citová opora 51,7 69,4 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Tělesné pohodlí 71,3 72,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 342

34 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Celkem Psychoterapie + psychosomat. (n=14) Ostatní pracoviště (n=202) 74,6 74,0 Celkem 11 Neurologické a interní nemoci (n=32) Ostatní pracoviště (n=184) 73,5 74,1 Zapojení rodiny 87,2 85,3 Zapojení rodiny 83,9 85,6 Propuštění a pokračování 81,4 80,7 Přijetí do nemocnice 79,1 72,3 Respekt, ohled, úcta 77,9 75,9 Informace 75,8 68,6 Koordinace a integrace 77,0 73,5 Propuštění a pokračování 75,4 81,7 Citová opora 73,5 67,2 Tělesné pohodlí 75,2 72,4 Tělesné pohodlí 71,2 72,9 Respekt, ohled, úcta 71,4 76,8 Informace 69,0 69,7 Přijetí do nemocnice 66,3 73,8 Citová opora Koordinace a integrace 66,8 67,8 66,3 75,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Celkem Diagnostickoterapeutické-Ž (n=42) Ostatní pracoviště (n=174) 71,6 74,6 Celkem 13 Terapeuticko-rehabilitační- Ž (n=13) Ostatní pracoviště (n=203) 85,0 73,3 Zapojení rodiny 87,3 84,9 Koordinace a integrace 91,4 72,6 Propuštění a pokračování 81,7 80,6 Zapojení rodiny 91,0 85,0 Respekt, ohled, úcta 76,2 76,0 Citová opora 88,2 66,3 Koordinace a integrace 76,0 73,2 Informace 85,9 68,7 Tělesné pohodlí 68,4 73,9 Propuštění a pokračování 82,7 80,7 Informace 66,7 70,4 Respekt, ohled, úcta 82,1 75,6 Přijetí do nemocnice 65,2 75,2 Přijetí do nemocnice 81,3 72,8 Citová opora 63,3 68,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Tělesné pohodlí 80,3 72,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 343

35 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Celkem 39 Detoxifikační (n=15) Ostatní pracoviště (n=201) 66,9 74,6 Celkem Ostatní pracoviště (n=44) Ostatní pracoviště (n=172) 73,5 74,2 Propuštění a pokračování 81,3 80,7 Zapojení rodiny 87,6 84,8 Tělesné pohodlí 72,0 72,9 Respekt, ohled, úcta 77,0 75,8 Přijetí do nemocnice 69,8 73,6 Propuštění a pokračování 76,8 81,8 Koordinace a integrace 68,3 74,2 Koordinace a integrace 73,8 73,8 Respekt, ohled, úcta 66,9 76,7 Přijetí do nemocnice 72,9 73,4 Informace 55,6 70,7 Tělesné pohodlí 71,5 73,1 Citová opora 54,3 68,6 Informace 68,9 69,9 Zapojení rodiny 53,6 87,6 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Citová opora 67,6 67,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 344

36 DYNAMIKA SPOKOJENOSTI PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti 02 Vleklé psychické poruchy-ž: Celkem 2009 (n=8) 2008 (n=15) 74,1 80,5 03 Diagnostickoterapeutické-Ž: Celkem 2009 (n=10) 2008 (n=30) 87,1 72,4 Zapojení rodiny 100,0 93,3 Přijetí do nemocnice 94,3 77,4 Propuštění a pokračování 85,0 78,3 Zapojení rodiny 91,7 87,5 Informace 79,8 84,4 Respekt, ohled, úcta 89,7 82,4 Přijetí do nemocnice 71,9 80,7 Koordinace a integrace 89,0 69,9 Respekt, ohled, úcta 71,3 80,2 Citová opora 88,0 67,5 Tělesné pohodlí 70,6 80,1 Tělesné pohodlí 86,8 66,1 Koordinace a integrace 68,2 78,3 Propuštění a pokračování 81,5 80,0 Citová opora 62,7 75,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Informace 77,7 65,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti Zavislosti a ochr.léčby-m: Celkem 2009 (n=22) 2008 (n=32) 68,3 76,8 05 Psychoterapie: Celkem 2009 (n=16) 2008 (n=15) 79,9 76,8 Propuštění a pokračování 86,8 86,4 Zapojení rodiny 89,6 84,4 Zapojení rodiny 84,1 85,4 Respekt, ohled, úcta 86,9 75,6 Tělesné pohodlí 73,1 78,2 Propuštění a pokračování 86,6 79,8 Přijetí do nemocnice 73,0 84,4 Citová opora 83,3 73,3 Respekt, ohled, úcta 69,5 77,2 Informace 81,0 75,8 Koordinace a integrace 63,4 77,9 Koordinace a integrace 78,3 70,6 Informace 52,9 59,8 Přijetí do nemocnice 75,0 79,4 Citová opora 51,7 68,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Tělesné pohodlí 71,3 77,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 345

37 DYNAMIKA SPOKOJENOSTI PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti Psychoterapie + psychosomat.: Celkem 2009 (n=14) 2008 (n=30) 74,6 71,2 11 Neurologické a interní nemoci: Celkem 2009 (n=32) 2008 (n=36) 73,5 81,3 Zapojení rodiny 87,2 84,4 Zapojení rodiny 83,9 94,4 Propuštění a pokračování 81,4 81,7 Přijetí do nemocnice 79,1 87,7 Respekt, ohled, úcta 77,9 78,1 Informace 75,8 84,3 Koordinace a integrace 77,0 70,4 Propuštění a pokračování 75,4 86,3 Citová opora 73,5 63,0 Tělesné pohodlí 75,2 74,9 Tělesné pohodlí 71,2 66,1 Respekt, ohled, úcta 71,4 81,5 Informace 69,0 66,3 Přijetí do nemocnice 66,3 71,9 Citová opora Koordinace a integrace 66,8 73,6 66,3 77,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti Diagnostickoterapeutické-Ž: Celkem 2009 (n=42) 2008 (n=28) 71,6 69,8 13 Terapeutickorehabilitační-Ž: Celkem 2009 (n=13) 2008 (n=19) 85,0 79,3 Zapojení rodiny 87,3 87,5 Koordinace a integrace 91,4 76,6 Propuštění a pokračování 81,7 70,1 Zapojení rodiny 91,0 97,4 Respekt, ohled, úcta 76,2 71,5 Citová opora 88,2 77,4 Koordinace a integrace 76,0 72,9 Informace 85,9 70,4 Tělesné pohodlí 68,4 66,7 Propuštění a pokračování 82,7 85,5 Informace 66,7 63,9 Respekt, ohled, úcta 82,1 77,0 Přijetí do nemocnice 65,2 69,1 Přijetí do nemocnice 81,3 81,6 Citová opora 63,3 64,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Tělesné pohodlí 80,3 78,6 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 346

38 DYNAMIKA SPOKOJENOSTI PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti 39 Detoxifikační: Celkem 2009 (n=15) 2008 (n=26) 66,9 65,2 Ostatní pracoviště: Celkem 2009 (n=44) 2008 (n=28) 73,5 82,4 Propuštění a pokračování 81,3 65,4 Zapojení rodiny 87,6 94,6 Tělesné pohodlí 72,0 70,7 Respekt, ohled, úcta 77,0 87,0 Přijetí do nemocnice 69,8 75,6 Propuštění a pokračování 76,8 85,0 Koordinace a integrace 68,3 60,5 Koordinace a integrace 73,8 82,7 Respekt, ohled, úcta 66,9 60,3 Přijetí do nemocnice 72,9 79,7 Informace 55,6 69,6 Tělesné pohodlí 71,5 77,3 Citová opora 54,3 46,9 Informace 68,9 80,7 Zapojení rodiny 53,6 55,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Citová opora 67,6 82,2 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 347

39 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI

40 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI PL Brno: Spokojenost s personálem a všeob. službami Základ: Všichni pacienti 2009 (n=205) 72,2 Spokojenost s lékaři 2008 (n=258) 75,4 67,2 Spokojenost se setrami 69,1 Spokojenost se všeobecnými službami 60,1 59,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 349

41 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI PL Brno: Spokojenost se sestrami Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 13 Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 85,7 68,9 67, Diagnostickoterapeutické-Ž 3 02 Vleklé psychické poruchy-ž 4 05 Psychoterapie Diagnostickoterapeutické-Ž 6 Ostatní pracoviště Psychoterapie + psychosomat Neurologické a interní nemoci 9 39 Detoxifikační Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=10) 2008 (n=30) 2009 (n=8) 2008 (n=15) 2009 (n=16) 2008 (n=15) 2009 (n=42) 2008 (n=28) 2009 (n=44) 2008 (n=28) 2009 (n=14) 2008 (n=30) 2009 (n=32) 2008 (n=36) 2009 (n=15) 2008 (n=26) 2009 (n=22) 2008 (n=32) 84,0 68,9 76,3 75,6 75,4 70,4 68,6 63,6 68,3 76,8 64,3 59,3 62,9 67,3 61,1 55,5 57,8 71,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 350

42 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI PL Brno: Spokojenost s lékaři Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 13 Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 83,6 81,1 72, Psychoterapie 3 03 Diagnostickoterapeutické-Ž Diagnostickoterapeutické-Ž 5 Ostatní pracoviště 6 11 Neurologické a interní nemoci Psychoterapie + psychosomat Zavislosti a ochr.léčby-m 9 39 Detoxifikační Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=16) 2008 (n=15) 2009 (n=10) 2008 (n=30) 2009 (n=42) 2008 (n=28) 2009 (n=43) 2008 (n=28) 2009 (n=32) 2008 (n=36) 2009 (n=14) 2008 (n=30) 2009 (n=22) 2008 (n=32) 2009 (n=15) 2008 (n=26) 2009 (n=8) 2008 (n=15) 79,4 75,5 77,9 63,8 72,7 68,6 72,2 81,4 72,0 85,1 71,4 64,6 67,0 69,4 66,2 72,7 65,7 78,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 351

43 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI PL Brno: Spokojenost se všeobecnými službami Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 03 Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 90,0 57,8 60, Terapeutickorehabilitační-Ž Psychoterapie + psychosomat Psychoterapie 5 02 Vleklé psychické poruchy-ž 6 11 Neurologické a interní nemoci Diagnostickoterapeutické-Ž 8 Ostatní pracoviště Zavislosti a ochr.léčby-m Detoxifikační 2009 (n=13) 2008 (n=19) 2009 (n=14) 2008 (n=30) 2009 (n=16) 2008 (n=15) 2009 (n=8) 2008 (n=15) 2009 (n=32) 2008 (n=36) 2009 (n=42) 2008 (n=28) 2009 (n=44) 2008 (n=28) 2009 (n=22) 2008 (n=32) 2009 (n=15) 2008 (n=26) 78,5 66,8 76,4 60,1 71,3 62,2 64,4 69,0 59,2 71,1 56,3 48,0 55,8 69,1 46,2 58,0 41,7 41,0 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 352

44 Souhrnná spokojenost na jednotlivých pracovištích (tabulka výsledků s intervaly spolehlivosti)

45 Souhrnná spokojenost Označení oddělení N (Počet Průměrná respondentů) spokojenost Interval spolehlivosti výsledků 1 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž 10 87,1 81,4 92, Terapeuticko-rehabilitační-Ž 13 85,0 76,9 93, Psychoterapie 16 79,9 73,4 86, Psychoterapie + psychosomat ,6 67,6 81, Vleklé psychické poruchy-ž 8 74,1 63,3 85, Neurologické a interní nemoci 32 73,5 66,9 80,1 7 Ostatní pracoviště 44 73,5 68,2 78, Diagnosticko-terapeutické-Ž 42 71,6 66,3 76, Zavislosti a ochr.léčby-m 22 68,3 61,3 75, Detoxifikační 15 66,9 59,7 74,0 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 354

46 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT

47 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze přijetí do nemocnice ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, Vleklé psychické poruchy-ž Přijetí do nemocnice Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby Doba čekání na uložení na lůžko Organizace a plynulost přijetí do nemocnice 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m 05 Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž Terapeuticko-rehabilitační-Ž 39 Detoxifikační - Ostatní pracoviště Přijetí do nemocnice Dodržení termínu přijetí Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotním u stavu Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 356

48 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze respekt, ohled, úcta ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Respekt, ohled, úcta Znalost ošetřujícího lékaře Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry Důvěra k ošetřujícím sestrám Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu 02 Vleklé psychické poruchy-ž - 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 39 Detoxifikační - - Ostatní pracoviště - Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 357

49 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze koordinace a integrace ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Koordinace a integrace Kontinuita informací ze Dosažitelnost strany zdravotnického zdravotnického personálu personálu Dostatek soukromí, při probírání zdravotního stavu nebo léčby Dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby Rychlostí pomoci ze strany zdravotnického personálu Změna termínu dohodnutého vyšetření či záku Celkové hodnocení Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž + 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž Detoxifikační - Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 358

50 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze informace a komunikace ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Informace Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) Frekvence návštěv ošetřujícího lékaře Srozumitelnost odpovědí lékaře 02 Vleklé psychické poruchy-ž + 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž + - Frekvence hovorů s lékařem Srozumitelnost odpovědí sester Seznámení s právy nemocného Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž Detoxifikační - - Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 359

51 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze tělesné pohodlí ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Tělesné pohodlí Noční hluk Čistota pokojů Čistota toalet a sprch Teplota na pokoji Kvalita jídla Množství jídla Doba podávání jídel 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž Terapeuticko-rehabilitační-Ž Detoxifikační - Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 360

52 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze citová opora ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Citová opora Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany lékaře Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany sestry Hodnocení postoje celého personálu nemocnice Zajištění citových a duchovních potřeb 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž - 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž Detoxifikační - Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 361

53 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze zapojení rodiny ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Zapojení rodiny Doba návštěv Dostatek příležitostí pro rodinu hovořit s lékařem Vysvětlení po propuštění rodině 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m 05 Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž + 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 39 Detoxifikační Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 362

54 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze propuštění a pokračování ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Propuštění a pokračování Průběh propuštění z nemocnice Informace o péči a užívání léků po propuštění z nemocnice Informace o možných nebezpečných příznacích po propuštění z nemocnice Nabídka pomoci při zajišťování domácí po propuštění z nemocnice 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m 05 Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 39 Detoxifikační Ostatní pracoviště - Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 363

55 ZÁKLADNÍ FREKVENCE

56 ZÁKLADNÍ FREKVENCE Byl/a jste v tomto zařízení, kde právě ležíte, Neuvedeno 2,4% 5 7,6% 20 5,3% 25 hospitalizován/a plánovaně nebo jako akutní Neplánovaně, jako akutní případ 48,0% 99 34,6% 90 40,5% 189 případ? Plánovaně, byl(a) jstem objednán(a) předem 37,9% 78 44,8% ,7% 194 Byl(a) jsem převezen(a) odjinud 11,7% 24 13,0% 34 12,4% ,0% ,0% ,0% 465 Jak dlouho jste čekal/a na přijetí do zařízení? Neuvedeno 1,2% 1 8,2% 11 5,7% 12 Nečekala(a) jsem 29,7% 23 37,4% 51 34,6% dny 20,8% 16 16,3% 22 17,9% 38 Byl termín Vašeho přijetí zdravotnickým zařízením změněn? Zdála se Vám doba čekání na přijetí do zařízení vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu: Zhoršily se Vaše zdravotní potíže během čekání na přijetí do zařízení? Jak na Vás působil první kontakt se zařízením (na pohotovosti, na příjmu apod.)? Zapůsobil na mně: Do jednoho týdne 30,5% 24 25,3% 34 27,2% 58 Do jednoho měsíce 14,3% 11 12,3% 17 13,0% 28 Do půl u 1,5% 1 0,6% 1 Nevím 1,9% 2 0,6% 1 1,1% 2 100,0% ,0% ,0% 214 Neuvedeno 1,2% 1 6,6% 9 4,6% 10 Ne 92,0% 72 91,0% ,4% 196 Ano, jednou 2,6% 2 1,9% 3 2,2% 5 Ano, 4x nebo vícekrát 1,0% 1 0,4% 1 Nevím 3,2% 2 0,5% 1 1,5% 3 100,0% ,0% ,0% 214 Neuvedeno 1,2% 1 5,4% 7 3,9% 8 Přiliš dlouhá 2,8% 2 1,3% 2 1,8% 4 Tak akorát 57,1% 45 59,0% 80 58,3% 125 Byl(a) jsem přijat(a) dříve, než jsem 33,4% 26 31,8% 43 32,4% 69 Nevím předpokládal(a) 5,5% 4 2,5% 3 3,6% 8 100,0% ,0% ,0% 214 Neuvedeno 11,1% 9 11,7% 16 11,5% 25 Ano 10,1% 8 8,4% 11 9,1% 19 Ne 78,7% 62 79,9% ,5% ,0% ,0% ,0% 214 Neuvedeno 1,2% 3 1,3% 3 1,3% 6 Velmi dobře a profesionálně 60,3% ,4% ,4% 281 Průměrně 28,2% 58 30,2% 78 29,3% 136 Velmi špatně 3,4% 7 3,8% 10 3,6% 17 Nevzpomínám si 6,8% 14 4,3% 11 5,4% ,0% ,0% ,0% 465 Dostal/a jste během přijetí dostatek informací Neuvedeno 1,4% 3 1,4% 4 1,4% 6 o svém zdravotním stavu a dalším průběhu Ano 59,2% ,8% ,1% 303 Vaší léčby? Ano, v omezené míře 23,7% 49 18,1% 47 20,6% 96 Ne, ačkoliv jsem je žádal(a) 2,5% 5 1,0% 2 1,6% 8 Ne, nežádal(a) jsem informace 13,2% 27 9,8% 25 11,3% ,0% ,0% ,0% 465 Jak dlouho jste při příjmu do zařízení čekal/a Neuvedeno 1,0% 2 1,3% 3 1,2% 5 na uložení na lůžko? Do 15 minut 53,4% ,8% ,7% 255 Zakroužkujte, jak byste oznámkoval/a organizaci a plynulost Vašeho přijetí do zařízení Rušil Vás v noci hluk? Méně než 1 hodinu 35,4% 73 32,6% 84 33,9% 158 Alespoň jednu, ale méně než dvě hodinu 3,9% 8 5,3% 14 4,7% 22 Dvě a více hodin 1,7% 4 0,7% 2 1,2% 5 Nepamatuji si 4,5% 9 4,3% 11 4,4% ,0% ,0% ,0% 465 Neuvedeno 11,1% 23 6,6% 17 8,6% 40 1=nejlepší známka 53,6% ,5% ,3% ,4% 63 27,4% 71 28,7% ,9% 8 5,3% 14 4,7% ,3% 1 1,9% 5 1,2% 6 5=nejhorší známka 0,7% 1 0,3% 1 0,5% 2 100,0% ,0% ,0% 465 Neuvedeno 1,6% 3 3,6% 9 2,7% 13 Ne 65,9% ,1% ,0% 307 Ano, hluk ostatních pacientů 29,3% 61 27,3% 71 28,2% 131 Ano, hluk zaměstnanců zařízení 0,7% 1 2,4% 6 1,7% 8 Ano, hluk zvenčí 2,4% 5 0,6% 1 1,4% 6 100,0% ,0% ,0% 465 Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou pokojů? Neuvedeno 1,3% 3 0,7% 3 Velmi spokojen(a) 68,0% ,5% ,5% 305 Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou toalet a sprch? Spíše spokojena(a) 28,9% 60 34,3% 89 31,9% 148 Spíše nespokojena(a) 2,2% 5 1,0% 3 1,5% 7 Velmi nespokojena(a) 0,9% 2 0,4% 2 100,0% ,0% ,0% 465 Neuvedeno 0,3% 1 1,0% 3 0,7% 3 Velmi spokojen(a) 46,3% 96 40,8% ,2% 201 Spíše spokojena(a) 41,4% 85 43,7% ,7% 199 Spíše nespokojena(a) 9,4% 19 10,6% 27 10,1% 47 Velmi nespokojena(a) 2,2% 5 3,9% 10 3,2% 15 Toalety/sprchy jsem nepoužívala 0,3% 1 0,2% 1 100,0% ,0% ,0% 465 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 365

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- V. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 2.díl Měření kvality zdravotní lůžkové péče v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze přijetí do Přijetí do Dodržení termínu přijetí Doba čekání na přijetí do vzhledem ke zdravotním

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy-ii. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice Měření kvality zdravotní prostřednictvím zkušenosti pacientů - 2011 Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) PODROBNÁ ZPRÁVA Executive Summary - metodika FORMÁLNÍ

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) Executive Summary - highlights 1. Výsledky měření

Více

HODNOCENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Vážená paní, vážený pane, zvyšování kvality zdravotní péče je jednou z priorit našeho kraje. Při

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2017 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Psychiatrická léčebna

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů - RÚ Kladruby Srpen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter & STEM/MARK / Senior

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Úvod: Definice respondenta/ky: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Vídeňská 800, Praha 4

Úvod: Definice respondenta/ky: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Vídeňská 800, Praha 4 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 oddělení kvality ošetřovatelské péče V ý s l e d k y p r ů z k u m u s p o k o j e n o s t i h o s p i t a l i z o v a n ý c h

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Rehabilitační ústav Kladruby Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím zkušenosti pacientů 2011 Březen 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Fakultní nemocnice Hradec Králové Měření kvality zdravotní prostřednictvím zkušenosti pacientů - 2011 Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2014 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Oblastní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Únor 2018/ Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Nemocnice Na Homolce

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Listopad 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Oblastní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2014/ Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Únor 2017 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Říjen 2013/ Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ TISKOVÁ ZPRÁVA 1. února 2012 Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj se dlouhodobě věnuje projektům KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměřeným

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů RÚ Kladruby Červenec 2009 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter, zpracováno ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Červen 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Masarykův onkologický

Více

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kvantitativní výzkum mezi pacienty Fakultní nemocnice Ostrava I. a II. pololetí r. 2006 Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Prosinec 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz KVALITA OČIMA

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl Měření kvality zdravotní lůžkové v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ústřední vojenské nemocnice Praha Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů Konference Strategie ÚVN Praha 2. února 2012 RNDr. Tomáš Raiter Tři pilíře měření

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Listopad 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Krajská nemocnice

Více

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr.

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr. Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky MUDr. Petr Tilšer Hodnocení spokojenosti pacientů obecná východiska ankety zjišťující spokojenost

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - 2011 Měření kvality zdravotních služeb ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Fakultní nemocnice Ostrava Prosinec 2008 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Oddělení kvality FTNsP ÚVOD Projekt sledování spokojenosti

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram. Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr.

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram. Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr. KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr. Tomáš Raiter Obsah příspěvku: Filozofie měření spokojenosti pacientů? Jak se měří

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce Výsledky zpracované MZ ČR

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce Výsledky zpracované MZ ČR Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce 21 Výsledky zpracované MZ ČR výtah z původního obsáhlého materiálu plné znění najdete na http://www.mzcr.cz/kvalitaodbornik/obsah/mereni-kvality-zdravotni-pece-prostrednictvim-spokojenosti-pacientu_1849_15.html

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM Průzkum je proveden podle Metodického návodu pro distribuci a sběr dotazníků pro měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2014 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Termín šetření : 1.7. - 31.12.2015 Hospitalizováno Celkem Odevzdáno Návratnost 11 761 1 627 13,80% Obecné shrnutí připomínek a pochval hospitalizovaných

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2007 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Prosinec 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2018 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2016 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2015 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Termín šetření: 1.1.2015-30.06.2015 Hospitalizováno Celkem Odevzdáno Návratnost 12 736 2 055 16,1% Obecné shrnutí připomínek a pochval hospitalizovaných

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Olomouc - AMBULANCE Září 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter, www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM 28. 3. 2014 zpracovaly: Mgr. Jelena Skibová, Libuše Tylečková Průzkumy spokojenosti pacientů v IKEM Průzkumy spokojenosti

Více

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA Květen 2017 / Závěrečná zpráva z výzkumného projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Psychiatrická nemocnice Jihlava 2017 Kvalita Pracovního

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2011 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Leden 2010 / Závěrečná zpráva / PUBLIC / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

Více

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14.

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14. RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR TISKOVÁ ZPRÁVA 14. května 2012 Řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů zveřejňuje výsledky

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

SOUHRNNÁ SPOKOJENOST. Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele

SOUHRNNÁ SPOKOJENOST. Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele Souhrnná spokojenost - pracoviště VFN: Souhrnná spokojenost VFN: Souhrnná spokojenost 1 Geriatrická 2 Onkologická 3 Oční

Více

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA Srpen 2018 / Závěrečná zpráva z výzkumného projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Psychiatrická nemocnice Jihlava 2018 Kvalita Pracovního Života

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Leden 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter Obsah příspěvku: Filozofie metody Metodické poznámky Informace o výzkumu

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava 2009 Leden 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci se STEM/MARK,

Více

1. Na základě čeho jste se rozhodl/a pro tuto nemocnici? ( možnost více odpovědí) 2. Šel/šla jste do této nemocnice s důvěrou?

1. Na základě čeho jste se rozhodl/a pro tuto nemocnici? ( možnost více odpovědí) 2. Šel/šla jste do této nemocnice s důvěrou? VYHODNOCENÍ ANKETY - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI 2016 1. Na základě čeho jste se rozhodl/a pro tuto mocnici? ( možnost více odpovědí) blízko bydliště 58 vlastní zkušenost 49 doporučení lékaře 121 bylo to

Více

SOUHRNNÁ SPOKOJENOST. Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele

SOUHRNNÁ SPOKOJENOST. Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele Souhrnná spokojenost - pracoviště Všeobecná FN: Souhrnná spokojenost Všeobecná FN: Souhrnná spokojenost 78,5 78,5 1 Onkologická

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření

KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření Hodnocení kvality ambulantních služeb prostřednictvím pacientů- pilotní výzkum Březen 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám

Více

Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů Stodská nemocnice

Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů Stodská nemocnice Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů Stodská nemocnice Zřejmě většina ambulantních pacientů Stodské nemocnice byla spokojena s úrovní péče a v případě potřeby by doporučili ošetření v nemocnici

Více

Hodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje. Prevalenční období září 2015

Hodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje. Prevalenční období září 2015 Hodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Prevalenční období září 2015 Cíl dotazníkového šetření Vyhodnocení spokojenosti pacientů v krajem zřizovaných nemocnicích s akutní péčí:

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ NEMOCNICE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové,

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Příloha dotazník spokojenosti

Příloha dotazník spokojenosti 278 Příloha dotazník spokojenosti Vážená paní, vážený pane, Vás, pacienta, považujeme za důležitého účastníka poskytované zdravotní péče. Chceme vzít v úvahu všechny Vaše názory a připomínky za účelem

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Krajská nemocnice Liberec '12 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů 15. ledna 2013 RNDr. Tomáš RAITER www.hodnoceni-nemocnic.cz Obsah příspěvku: Filozofie

Více

Práva nemocných. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Práva nemocných. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Práva nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Škrabová Helena duben 2009 PRÁVA PACIENTŮ Kodex práv pacientů vychází z Všeobecné

Více

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze. DOTAZNÍK Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. Cílem práce je zjistit a popsat kvalitu života HIV pozitivních pacientů a posoudit vliv práce všeobecných

Více

Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) CZ.1.07/2.2.00/15.0101

Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) CZ.1.07/2.2.00/15.0101 Název projektu: Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0101 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ústav zdravotnických studií Studentská 1402/2

Více

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006.

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 oddělení kvality ošetřovatelské péče V ý s l e d k y p r ů z k u m u s p o k o j e n o s t i a m b u l a n t n í c h k l i e n

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2009 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče v rehabilitačních ústavech přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů- Nemocnice Znojmo Listopad 2011/ Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví. RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9.

Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví. RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9. Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9. 2014 Problémy v nastavení zdravotnického trhu 1/ Slabá pozice

Více

8. SEZNAM PŘÍLOH. Schéma fyziologické reakce organizmu při stresu (obrázek) Sestry radí, jak zmírnit stres na pracovišti. (text)

8. SEZNAM PŘÍLOH. Schéma fyziologické reakce organizmu při stresu (obrázek) Sestry radí, jak zmírnit stres na pracovišti. (text) 8. SEZNAM PŘÍLOH Příloha A: Příloha B: Příloha C: Dotazník Schéma fyziologické reakce organizmu při stresu (obrázek) Sestry radí, jak zmírnit stres na pracovišti. (text) PŘÍLOHY Příloha A: Dotazník Dotazník

Více