Digitální multimetr RC EM135

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální multimetr RC EM135"

Transkript

1 Digitální multimetr RC EM135 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky Záruka se také nevztahuje na situace, pokud byla chyba způsobena špatným použitím nebo abnormálními operačními podmínkami Úvod Tento měřič je výkonný digitální multimetr s automatickým rozsahem Kromě měření DC a AC napětí, DC a AC proudu, odporu, diod, kontinuity, kapacity, teploty (stupně Celsia a Fahrenheita), frekvence a střídy umí tento měřič také měřit otáčky, úhel prodlevy, trvání vstřikování paliva, O2 senzor, alternátor a detekci chybného kódu Dále má velký LCD displej, plnou ochranu před přetížením a další Jedná se o ideální měřicí přístroj pro autoopravnu Tento měřič lze použít k měření: - DC a AC napětí - DC a AC proudu - Odporu - Kapacity - Diod - Frekvence - Kontinuity - Střídy - Teploty ( C/ F) - Otáček motoru - Úhlu prodlevy - Trvání vstřikování paliva - O2 senzoru - Alternátoru - Detekce DTC (diagnostika chybného kódu) a detekce chybného kódu Bezpečnostní informace Multimetr byl navržen podle IEC pro CAT II 600V a stupeň znečištění 2 Varování Abyste zabránili možnému elektrickému šoku nebo zranění, řiďte se těmito pokyny: - Nepoužívejte měřič, pokud je poškozený Před použitím si prohlédněte kryt přístroje Dávejte si zvláště pozor na izolaci kolem konektorů - Prohlédněte si testovací vodiče, zda nemají poškozenou izolaci nebo odhalené kovové části Zkontrolujte kontinuitu testovacích vodičů Vyměňte poškozené testovací vodiče, než měřič použijete - Nepoužívejte měřič, pokud se chová abnormálně Může být narušena ochrana Pokud máte pochyby, nechte měřič zkontrolovat - Nepracujte s měřičem v blízkosti výbušných plynů, par nebo prachu - Nezavádějte vyšší než přímo na měřiči specifikované napětí, mezi sondy nebo mezi jakoukoliv sondu a uzemnění - Před použitím potvrďte správnou operaci měřič změřením známého napětí - Při měření proudu vypněte napájení měřeného obvodu, než k němu připojíte měřič Měřič zapojte s měřeným obvodem sériově - Při servisu měřiče používejte jen specifikované náhradní díly - Buďte opatrní při práci s napětími přes 30V AC rms, 42V peak nebo 60V DC Taková napětí představují riziko - Když používáte sondy, udržujte prsty za bariérami na sondách - Když provádíte spojení, připojte černý testovací vodič dříve, než připojíte červený vodič Když testovací vodiče odpojujete, odpojte nejprve červený vodič - Než otevřete zadní kryt nebo kryt baterií přístroje, odpojte testovací vodiče od testovaného obvodu - Nepracujte s měříčem, když má odpojený nebo uvolněný zadní kryt - Abyste zabránili chybným údajům, které by mohly vést k elektrickému šoku nebo zranění, vyměňte baterie hned, jakmile se objeví indikátor - Používejte měřič pouze tak, jak je popsáno v tomto manuálu Jinak můžete narušit bezpečnost přístroje - V módu Relative nebo Data Hold se zobrazí symbol " " nebo "H" Dávejte si pozor na nebezpečné napětí - Abyste zabránili elektrickému šoku, nesahejte na odhalené vodiče a při použití měřiče se neuzemňujte - Když měníte vyhořelou pojistku, používejte pouze novou o specifikovaných hodnotách, jinak můžete narušit ochranu měřiče

2 - Splňte všechny související bezpečnostní požadavky, když pracujete na nebezpečných místech Použijte správné ochranné vybavení podle požadavků své země - Další nebezpečí: Když je sonda připojená k nebezpečnému aktivnímu potenciálu, je třeba si uvědomit, že se tento potenciál může udát na druhé sondě! - Přepěťové instalační kategorie podle IEC : měřič je navržen pro ochranu před přetížením v těchto kategoriích: CAT I: vysokonapěťové zdroje o slabém výkonu, například elektronické obvody nebo kopírky CAT II: vybavení napájené z pevné instalace, např televizory, počítače, elektrické nářadí a domácí spotřebiče Upozornění Abyste zabránili možnému poškození měřiče nebo testovaného vybavení, řiďte se následujícími pokyny: - Před testováním odporu, diod, teploty nebo kontinuity odpojte napájení obvodu a vybijte všechny kapacitory - Pro dané měření používejte správnou funkci, terminály a rozsah - Před měřením proudu a teploty zkontrolujte pojistku měřiče a před připojením měřiče vypojte napájení měřeného obvodu - Před otočením voliče funkcí kvůli přepnutí funkce odpojte testovací vodiče od testovaného obvodu - Před otevřením krytu nebo krytu baterií odpojte z měřiče testovací vodiče Elektrické symboly 1) Střídavý proud (AC) 2) Stejnosměrný proud (DC) 3) Jak stejnosměrný, tak střídavý proud 4) Pozor, riziko Před použitím nahlédněte do operačního manuálu 5) Pozor, riziko elektrického šoku 6) Terminál uzemnění 7) Pojistka 8) Splňuje nařízení Evropské unie 9) Toto zařízení je chráněno pomocí dvojité nebo posílené izolace Přední panel 1 Displej - Hlavní displej: pětičíselný LCD s maximální hodnotou Sekundární displej: čtyřčíselný LCD s maximální hodnotou Tlačítko "CYL/RANGE" - Ve funkcích měření napětí, proudu a odporu lze použít pro přepínání mezi módem automatického rozsahu a módem manuálního rozsahu V módu manuálního rozsahu lze použít pro výběr požadovaného manuálního rozsahu Ve funkci úhlu prodlevy lze toto tlačítko použít pro výběr počtu válců testovaného motoru 3 Tlačítko "ERASE/SELECT" - Slouží k přepnutí měřiče mezi: - Funkcemi měření DC napětí a AC napětí - Funkcemi měření DC proudu a AC proudu - Funkcemi měření odporu, diod, kontinuity a kapacity - Funkcemi měření ve stupních Celsia a Fahrenheita - Funkcemi měření úhlu prodlevy a střídy - Funkcemi měření trvání vstřiku paliva a střídy - Funkcemi DTC detekce a chybného kódu Stiskněte a přidržte toto tlačítko po zhruba tři sekundy 4 Tlačítko "STORE/HOLD" - Stiskněte toto tlačítko pro udržení hodnoty na displeji Objeví se indikátor "H" Stiskněte znovu pro uvolnění displeje Indikátor "H" zmizí - Stiskněte a přidržte toto tlačítko po zhruba dvě sekundy pro uložení zobrazených údajů 5 Tlačítko "MAX/REL" - Stiskněte toto tlačítko pro aktivaci/deaktivaci módu porovnání (Relative) - Stiskněte a přidržte toto tlačítko po zhruba dvě sekundy pro spuštění módu záznamu MIN MAX 6 Otočný přepínač - Pro výběr požadované funkce, stejně jako pro zapnutí a vypnutí měříče Abyste šetřili baterii, nastavte jej na pozici "OFF", když měřič nepoužíváte 7 Tlačítko "RECALL/*" - Stiskněte toto tlačítko pro zypnutí nebo vypnutí podsvícení - Stiskněte a přidržte toto tlačítko na zhruba dvě sekundy pro spuštění nebo ukončení módu vyvolání dat 8 Tlačítko "(2)RPM(4)" - Ve funkce měření otáček se toto tlačítko používá pro výběr měření dvou nebo čtyřtaktního motoru V módu vyvolání dat je toto tlačítko pro výběr požadované paměti a čísla údaje Když je otočný přepínač na pozici nebo, lze toto tlačítko použít pro zobrazení frekvence vstupního signálu na sekundárním displeji 9 Tlačítko "+TRIGGER-/LEVEL" - Ve funkcích měření frekvence, střídy, úhlu prodlevy, otáček a trvání vstřiku paliva

3 toto tlačítko lze použít pro výběr požadované úrovně spuštění mezi čtyřmi možnými úrovněmi - Ve funkcích střídy, trvání vstřikování paliva nebo detekce chybného kódu můžete stisknout a přidržet toto tlačítko po zhruba dvě sekundy pro výběr mezi +trigger a -trigger 10 Terminál "INPUT" - Konektor pro červený testovací vodič pro všechna měření vyjma měření otáček 11 Terminál "COM" - Konektor pro černý testovací vodič pro všechna měření vyjma měření otáček 12 Terminál "RPM" - Konektor pro červený testovací vodič pro měření otáček 13 Terminál "A" - Konektor pro červený testovací vodič pro měření proudu - Konektor pro černý testovací vodič pro měření otáček Displej 1 Indikace stavu úrovně spuštění 2 Indikace výběru pozitivního nebo negativního spuštění 3 Vybráno měření čtyřtaktního motoru 4 Vybráno měření dvoutaktního motoru 5 Baterie je slabá a měla by být ihned vyměněna 6 Aktivní mód automatického rozsahu 7 Umožněno automatické vypnutí 8 Zvoleno měření úhlu prodlevy 9 Znaménko mínus 10 Zvolen test kontinuity 11 Zvolen test diod 12 AC 13 DC 14 Zvolena funkce testu alternátoru 15 Zvolena funkce detekce chybného kódu 16 Zvolena funkce detekce DTC (diagnostika chybného kódu) 17 Umožněna funkce Data Hold 18 Indikátor nebezpečného napětí 19 Mód záznamu MIN MAX je aktivní 20 Zvolen mód vyvolání dat 21 Sekundární displej 22 Aktivní mód porovnání (Relative) 23 Jednotky: mv, V Jednotky napětí mv: milivolty; V: volty; 1V=10³mV μa, ma, A Jednotky proudu μa: mikroampéry; ma: miliampéry; A: ampéry; 1A=10³mA=10 6μA mω, Ω, kω, Jednotky odporu mω: MΩ 1MΩ=10³kΩ=106Ω=109mΩ miliohmy; Ω: Ohm; kω: kiloohmy; nf, μf Jednotky kapacity nf: nanofarady; μf: mikrofarady; 1F=106μF=109nF=1012pF C, F Jednotky teploty C: stupně Celsia; F: stupně Fahrenheita MΩ: megaohmy; Hz, khz, MHz Jednotky frekvence Hz: hertzy; khz: kilohertzy; MHz: megahertzy; 1MHz=10³kHz=106Hz % Jednotky střídy %: procenta RPM Jednotky otáček RPM: otáčky za minutu Jednotky úhlu prodlevy : stupně ms Jednotky šířky pulzu ms: milisekundy 24 Analogový dílkový graf - Počet rozsvícených dílků odpovídá aktuální hodnotě na hlavním displeji Dílkový graf funguje jako ručička analogového měřiče Má indikátor přetížení ( ) na pravé a indikátor polarity (±) na levé straně Počet rozsvícených dílků indikuje naměřenou hodnotu a její vztah k hodnotě celé škály V rozsahu 400V například hlavní rozdělovače měřítka reprezentují 0, 100, 200, 300 a 400V Vstup o -100V rozsvítí znaménko mínus a dílny do "10" na měřítku Základní specifikace Displeji: hlavní displeji: pětičíselný LCD s maximální hodnotou 99999, sekundární displej: čtyřčíselný LCD s maximální hodnotou 9999 Indikace přesahu: na LCD se zobrazí "OL" Indikace negativní polarity: na LCD se automaticky zobrazí znaménko mínus "-" Vzorkování: zhruba dvakrát až čtyřikrát za sekundu Pracovní teplota: 0 C až 40 C, <75% vzdušné vlhkosti

4 Teplotní koeficient: 015 x (specifikovaná přesnost)/ C (<18 C nebo >28 C) Skladovací teplota: -20 C až 60 C, <85% vzdušné vlhkosti Nadmořská výška: 0 až 2000 metrů Baterie: 1,5V baterie, AA nebo ekvivalentní, 6 kusů Indikace slabé baterie: na displeji se zobrazí Rozměry: 200 x 98 x 54 mm Hmotnost: zhruba 610 g (včetmně baterií) Specifikace je specifikována po dobu jednoho roku po kalibraci a při teplotách 18 C až 28 C a vzdušné vlhkosti do 75 % Specifikace přesnosti je: ±[(% hodnoty) + (čislo nejméně důležitých digitů)] DC napětí 400mV 01mV ± (10% + 5) 4V 0001V ± (08% + 3) 40V 001V 400V 01V 600V 1V Vstupní odpor: zhruba 840kΩ Ochrana před přetížením: 600V DC/AC rms ± (10% + 5) AC napětí 400mV 01mV ± (15% + 5) 4V 0001V ± (10% + 5) 40V 001V 400V 01V 600V 1V ± (12% + 5) Vstupní odpor: zhruba 840kΩ frekvence: 45Hz až 400Hz Odezva: průměrná, kalibrovaná v rms sinusové vlny Ochrana před přetížením: 600V DC/AC rms Poznámka: rozsah 600V je specifikován v rozsahu od 20% do 100% Ostatní rozsahy jsou specifikovány v rozsahu od 10% do 100% DC proud 4A 0001A ± (08% + 3) 20A 001A ± (15% + 3) Ochrana před přetížením: pojistka "20A": 20A/690V rychlá Maximální vstupní proud: 20A (Pro vstupy >2A: trvání měření <10 sekund, interval >15 minut) AC proud 4A 0001A ± (15% + 5) 20A 001A ± (25% + 5) Ochrana před přetížením: pojistka "20A": 20A/690V rychlá Maximální vstupní proud: 20A (Pro vstupy >2A: trvání měření <10 sekund, interval >15 minut) frekvence: 45Hz až 400Hz Odezva: průměrná, kalibrovaná v rms sinusové vlny Poznámka: rozsah 4A je specifikován od 10% do 100% rozsahu, rozsah 20A je specifikován od 20% do 100% rozsahu

5 Odpor 400Ω 01Ω ± (12% + 5) 4kΩ 0001kΩ ± (08% + 3) 40kΩ 001kΩ 400kΩ 01kΩ 4MΩ 0001MΩ 40MΩ 001MΩ Napětí otevřeného obvodu: zhruba 045V Diody Popis ± (12% + 3) ± (20% + 5) Poznámka Zobrazí se přibližný pokles napětí propustného směru diody Napětí otevřeného obvodu: zhruba 15V Testovací proud: zhruba 05mA Kontinuita Popis Vestavěný bzučák zazní, pokud je odpor menší než 30Ω Bzučák může zaznít, pokud je odpor mezi 30Ω a 150Ω Bzučák nezazní, pokud je odpor větší než 150Ω Kapacita (použijte mód Relative) 40nF 001nF ± (30% + 10) 400nF 01nF ± (20% + 4) 4μF 0001μF ± (30% + 5) 40μF 001μF 100μF 01μF ± (50% + 5) Poznámky: je specifikována pouze pro fóliový kapacitor nebo lepší Použijte mód Relative pro odečtení zbytkové hodnoty způsobené rozptýlenou kapacitou testovacích vodičů a měřiče Frekvence 100Hz 0001Hz ± (05% + 3) 1kHz 001Hz 10kHz 00001kHz 20kHz 0001kHz Vstupní napětí: 08Vp ~ 50Vp Teplota -20 C ~ 1000 C 01 C ± (05% + 3 C) -4 F ~ 1832 F < 1000 F: 01 F > 1000 F: 1 F ± (05% + 6 F)

6 Poznámky: 1 Do přesnosti není započítaná odchylka teplotní sondy 3 Specifikace přesnosti předpokládají stabilní okolní teplotu ±1 C Pro změny teploty ±5 C platí specifikovaná přesnost o jednu hodinu později Střída Měřítko 5% ~ 95% 01% Vstupní napětí: 08Vp ~ 50Vp Maximální povolené otáčky motoru: otáček za minutu Trvání vstřikování paliva 005ms ~ 250ms 001ms Vstupní napětí: 08Vp ~ 50Vp Maximální povolené otáčky motoru: otáček za minutu Test alternátoru 1 válec 2 válce 3 válce ± (005ms + 2) 4000V 0001V Maximální povolené otáčky motoru: otáček za minutu Úhel prodlevy Počet válců ± (04% + 3) Dvoutaktní motor: 60 ~ 1RPM 10000RPM Čtyřtaktní motor: 120 ~ 20000RPM ± (50% + 5) ± (25% + 2) 4 válce 5 válců 6 válců 8 válců 9 válců 10 válců 12 válců Vstupní napětí: 30Vp ~ 50Vp Maximální povolené otáčky motoru: otáček za minutu Operační instrukce Použití módu Relative (porovnání) Výběr tohoto módu způsobí, že měřič uloží aktuální hodnotu jako referenční pro další měření 1 Stiskněte krátce tlačítko "MAX/REL" Měříč vstoupí do módu Relative a uloží aktuální hodnotu jako referenční pro následující měření Na displeji se objeví indikátor " " Hodnota na dipleji je nula 2 Když provedete nové měření, displej zobrazí rozdíl mezo referenční a novou hodnotou 3 Stiskněte tlačítko "MAX/REL" znovu Měřič ukončí mód Relative Indikátor " " zmizí Poznámky: 1) Když používáte mód Relative, skutečná hodnota testovaného objektu nesmí přesáhnout plné měřítko vybraného rozsahu Pokud je to třeba, použijte vyšší rozsah měření 2) Tento mód je v dipozici pouze pro funkce hlavního displeje

7 Manuální rozsah a automatický rozsah Měřič má u funkcí měření, které mohou mít automatický nebo manuální rozsah, základně nastaven mód automatického rozsahu Když je měřič v módu automatického rozsahu, zobrazí se "AUTO" 1 Stiskněte tlačítko "CYL/RANGE" Měřič vstoupí do módu manuálního rozsahu a "AUTO" zmizí Každé stisknutí tlačítka "CYL/RANGE" navyšuje rozsah Když dosáhnete nejvyššího rozsahu, měřič se přesune na nejnižší rozsah 2 Pro opuštění módu manuálního rozsahu stiskněte a držte tlačítko "CYL/RANGE" na zhruba dvě sekundy Měřič se vrátí do módu automatického rozsahu Mód data hold Stiskněte krátce tlačítko "STORE/HOLD" pro udržení aktuální hodnoty na displeji Na displeji se objeví indikátor "H" Pro ukončení módu Data Hold stiskněte jakékoliv tlačítko kromě tlačítka "RECALL/*" Indikátor "H" zmizí Výběr úrovně spuštění Během funkce měření frekvence, střídy, úhlu prodlevy, otáček nebo trvání vstřiku paliva si můžete vybrat ze čtyř úrovní Když je hodnota měření nestabilní, měli byste vybrat nižší citlivost (vyšší číslo úrovně spuštění) krátkým stisknutím "+TRIGGER-/LEVEL" Pokud se na displeji zobrazí nula, měli byste vybrat vyšší citlivost (nižší číslo úrovně spuštění) Měřič poskytuje čtyři druhy úrovně spuštění (typické hodnoty), z nichž si můžete vybrat, jak vidíte níže: Frekvence, úhel prodlevy, trvání vstřikování paliva, střída Funkce měření otáček Úroveň 1: 08V Úroveň 1: 30V Úroveň 2: 185V Úroveň 2: 45V Úroveň 3: 375V Úroveň 3: 61V Úroveň 4: 60V Úroveň 4: 81V Výběr Trigger +Trigger (spouštěč) + nebo - slouží k určení, která (on nebo off) část testovaného signálu nás zajímá Například ve funkci střídy můžete získaz hodnotu 10% v trigger+ (část on) nebo 90% v trigger-(část off) Pro přepnutí mezi trigger+ a - přidržte tlačítko "+TRIGGER-/LEVEL" na zhruba 2 sekundy Poznámka: Výběr trigger+ - je možný pouze u funkcí střídy, trvání vstřikování palica a detekce chybného kódu Uložení, vyvolání a vymazání údajů Tato funkce uloží všechny zobrazené údaje do paměti pro pozdější vyvolání Paměť zůstává i v módu automatického vypnutí a také ji lze vyvolat, když jste v jiné funkci měřiče Paměť nebude vymazána, když měřič vypnete 1 Stiskněte a přidržte tlačítko "STORE/HOLD" na zhruba 2 sekundy pro uložení zobrazených informací Sekundární displej zobrazí "Sto" a hlavní displej zobrazí číslo paměti "01" Stejný postup můžete použít pro uložení druhých údajů Sekundární displej zobrazí "Sto" a na hlavním displeji se zobrazí číslo paměti "02" Pomocí této metody můžete uložit až 20 údajů Když je paměť plná, na displeji se objeví "Full" pro indikaci, že další ukládání je nemožné 2 Stiskněte a přidržte tlačítko "RECALL/*" po zhruba dvě sekundy pro vstup do módu vyvolání dat Na LCD se bojeví indikátor "MEMO" Poté LCD zobrazí "rec" a číslo posledních uložených údajů a poté zobrazí poslední uložené údaje Můžete stisknout horní nebo spodní stranu tlačítka "(2)RPM(4)" pro výběr požadovaného čísla paměti Na displeji se objeví odpovídající uložené údaje 3 Pro uložení všech uložených údajů stiskněte a přidržte na zhruba tři sekundy tlačítko "ERASE/SELECT" Na sekundárním displeji se objeví "Sto" a na hlavním displeji "ErASE" Mód záznamu MIN MAX Když je aktivován, mód MIN MAX zaznamenává minimální a maximální hodnoty všech vstupních hodnot Když se vstup dostane pod zaznamenanou minimální hodnotu nebo nad zaznamenanou maximální hodnotu, měřič zaznamená novou hodnotu Použití záznamu MIN MAX: 1 Ujistěte se, že je měřič na požadované funkci a rozsahu 2 Stiskněte na zhruba dvě sekundy tlačítko "MAX/REL" Měřič spustí mód záznamu MIN MAX a na LCD se objeví "MAX MIN" 3 Stiskněte tlačítko "MAX/MIN" pro pohyb mezi maximální hodnotou (objeví se "MAX"), minimální hodnotou (objeví se "MIN") a aktuální hodnotou (objeví se "MAX MIN") 4 Pro ukončení a vymazání uložených hodnot stiskněte a přidržte tlačítko "MAX/REL" na více než dvě sekundy Poznámka: Při aktivaci módu záznamu MIN MAX se měřič automaticky přepne do módu manuálního rozsahu Musíte proto vybrat požadovaný manuální rozsah před aktivací módu záznamu MIN MAX Vestavěný bzučák 1 Když stisknete tlačítko, vestavěný bzučák vydá zvuk, pokud je stisk efektivní

8 2 Během testu kontinuty bzučák zazní, pokud je odpor nižší než 30Ω 3 Během měření napětí nebo proudu bzučák zazní, pokud měřená hodnota přesáhne měřicí rozsah měřiče 4 Když měřič zapnete nebo se automaticky vypne, bzučák vydá dlouhé pípnutí Bzučák vydá několik krátkých pípnutí jednu minutu předtím, než se měřič automaticky vypne Měření DC nebo AC napětí 1 Nastavte přepínač funkcí na pozici V 2 Stiskněte tlačítko "ERASE/SELECT" pro výběr měření DC nebo AC napětí Na displeji se objeví odpovídající symbol 3 Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "INPUT" 4 Připojte testovací vodiče před zdroj nebo obvod, který chcete měřit 5 Přečtěte si na hlavním displeji hodnotu U měření DC napětí bude též indikována polarita spojení červeného vodiče Poznámky: 1) Abyste zabránili elektrickému šoku nebo poškození měřiče, nezavádějte mezi terminály napětí vyšší než 600V 2) Když vstupní napětí přesáhne 30V, objeví se na LCD symbol " " 3) Když vstupní napětí přesáhne 600V, na displeji se objeví "OL" a " " a vestavěný bzučák vydá zvuk Měření DC nebo AC proudu 1 Nastavte přepínač funkcí na pozici A 2 Stiskněte tlačítko "ERASE/SELECT" pro výběr měření DC nebo AC proudu Na displeji se objeví odpovídající symbol 3 Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "A" 4 Vypněte napájení obvodu, který chcete měřit, a poté vybijte všechny kapacitory 5 Přerušte cestu obvodu, kterou chcete měřit a připojte testovací vodiče sériově s obvodem 6 Zapněte napájení obvodu a přečtěte si na hlavním displeji hodnotu U měření DC napětí bude též indikována polarita spojení červeného vodiče Měření odporu 1 Nastavte volicí kotouč na pozici Stiskněte tlačítko "ERASE/SELECT", dokud se na LCD neobjeví symboly, a jednotka měření kapacity 2 Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "INPUT" 3 Připojte testovací vodiče přes objekt, který chcete testovat 4 Přečtěte si z hlavního displeje hodnotu Poznámky: 1) Při měření >1MΩ může měřiči trvat několik sekund, než stabilizuje hodnotu To je u měření vysokých odporů normální 2) Když vstup není připojen, tj otevřený obvod, zobraz se indikátor přesahu "OL" 3) Před měřením odpojte napájení obvodu, který chcete měřit, a vybijte pečlivě všechny kapacitory Test kontinuity 1 Nastavte volicí kotouč na pozici Stiskněte tlačítko "ERASE/SELECT", dokud se na LCD neobjeví symbol 2 Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "INPUT" 3 Připojte testovací vodiče přes objekt, který chcete testovat 4 Pokud je odpor nižší než 30Ω, vestavěný bzučák vydá zvuk Poznámka: Před měřením odpojte napájení obvodu, který chcete měřit, a vybijte pečlivě všechny kapacitory

9 Test diod 1 Nastavte volicí kotouč na pozici Stiskněte tlačítko "ERASE/SELECT", dokud se na LCD neobjeví symbol 2 Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "INPUT" 3 Připojte červený testovací vodič k anodě diody, kterou chcete měřit, a černý testovací vodič ke katodě 4 Přečtěte si z hlavního displeje přibližnou hodnotu poklesu napětí v propustném směru diody Pokud je spojení obrácené, zobrazí se místo toho "OL" Měření kapacity 1 Nastavte volicí kotouč na pozici Stiskněte tlačítko "ERASE/SELECT", dokud se na LCD neobjeví jednotka měření kapacity 2 Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "INPUT" 3 Pokud hlavní displej zobrazí jinou hodnotu než nulu, stiskněte tlačítko MAX/REL pro vynulování displeje Měřič vstoupí do módu Relative 4 Ujistěte se, že kapacitor, který chcete měřit, byl pečlivě vybit Poté přes něj připojte testovací vodiče 5 Počkejte, než se ustálí hodnota U vysokokapacitních kapacitorů může stabilizace trvat zhruba třicet sekund Měření teploty 1 Nastavte volicí kotouč na pozici C F Poté stiskněte tlačítko "ERASE/SELECT" pro výběr mezi C a F 2 Než termosondu typu K připojíte k měřiči, sekundární displej zobrazí vnitřní teplotu měřiče a na hlavním displeji se zobrazí " " 3 Připojte negativní zástrčku "-" termosondy typu K do terminálu "COM" a pozitivní zástrčku "+" termosondy typu K do terminálu "INPUT" 4 Připojte senzorový konec termosondy k objektu, který chcete měřit 5 Počkejte, dokud se neustálí zobrazení na hlavním displeji Sekundární displej zobrazí vnitřní teplotu měřiče Poznámky: Abyste zabránili možnému poškození měřiče nebo jiného vybavení, pamatujte, že zatímco je měřič pro -20 C až C a -4 F až 1832 F, termočlánek typu K přiložený k měřiči, je pouze do 250 C Pro teploty mimo tento rozsah použijte termočlánek s vyššími specifikacemi Termočlánek typu K přiložený k měřiči není profesionálním nástrojem a lze jej použít pouze pro nekritická referenční měření Pro přesná měřená použijte profesionální termočlánek Měření frekvence 1 Nastavte volicí kotouč na pozici Hz 2 Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "INPUT" 3 Připojte testovací vodiče přes zdroj nebo obvod, který chcete měřit 4 Přečtěte si na hlavním displeji hodnotu Měření střídy 1 Nastavte volicí kotouč na pozici nebo Stiskněte tlačítko "ERASE/SELECT", dokud se na LCD neobjeví jednotka % 2 Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "INPUT" 3 Připojte testovací vodiče přes zdroj nebo obvod, který chcete měřit 4 Přečtěte si na hlavním displeji hodnotu střídy Pokud je to třeba, stiskněte horní nebo dolní část tlačítka "(2)RPM(4)" jednou nebo dvakrát pro zobrazení frekvence vstupního signálu na sekundárním displeji

10 Měření úhlu prodlevy 1 Nastavte volicí kotouč na pozici Stiskněte tlačítko "ERASE/SELECT", dokud se na LCD neobjeví symbol 2 Sledujte sekundární displej a tiskněte tlačítko "CYL/RANGE", dokud se nezobrazí poček válců (od 1 do 12) odpovídající testovanému motoru 3 Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "INPUT" 4 Připojte černý testovací vodič k šasi nebo negativnímu terminálu autobaterie a červený testovací vodič k nízkonapěťovému terminálu rozdělovače nebo negativnímu terminálu zapalovací cívky 5 Spusťte motor a přečtěte si na hlavním displeji hodnotu úhlu prodlevy Pokud je to třeba, stiskněte horní nebo dolní část tlačítka "(2)RPM(4)" jednou nebo dvakrát pro zobrazení frekvence vstupního signálu na sekundárním displeji Poznámky: 1) Vstupní napětí musí být mezi 08Vp a 50Vp Pokud je napětí příliš nízké, je nemožné provést měření úhlu prodlevy 2) Stabilita hodnoty se sníží, pokud je rychlost otáček motoru příliš nízká 3) Polarita vstupního napětí musí být správná Jinak bude nemožné provést měření Měření otáček 1 Nastavte volicí kotouč na pozici 2 Pokud je testovaný motor dvoutaktní, tiskněte horní část tlačítka "(2)RPM(4)", dokud se na LCD neobjeví symbol "(2)" Pokud je motor čtyřtaktní, tiskněte dolní část tlačítka "(2)RPM(4)", dokud se na LCD neobjeví symbol "(4)" 3 Připojte pozitivní (červenou) výstupní zástrčku induktivního senzoru k terminálu "RPM" a negativní (černou) výstupní zástrčku induktivního senzoru k terminálu "A" 4 Připojte induktivní senzor k zapalovací svíčce tak, aby šipka na senzoru směřovala k zapalovací svíčce Ujistěte se, že jsou čelisti senzoru zcela zavřené 5 Spusťte motor a přečtěte si na hlavním displeji hodnotu Poznámky: 1) Vstupní napětí musí být mezi 30Vp a 50Vp Pokud je napětí příliš nízké, je nemožné provést měření 2) Pokud je rychlost otáček motoru příliš nízká, stabilita hodnoty klesne 3) Polarita vstupního napětí musí být správná, jinak nebude možné provést měření Funkce dvojitého zobrazení RPM 1 Nastavte volicí kotouč na pozici V (Také můžete nastavit kotouč na pozici Hz, nebo ) 2 Pokud je testovaný motor dvoutaktní, tiskněte horní část tlačítka "(2)RPM(4)", dokud se na LCD neobjeví symbol "(2)" Pokud je motor čtyřtaktní, tiskněte dolní část tlačítka "(2)RPM(4)", dokud se na LCD neobjeví symbol "(4)" 3 Připojte pozitivní (červenou) výstupní zástrčku induktivního senzoru k terminálu "RPM" a negativní (černou) výstupní zástrčku induktivního senzoru k terminálu "A" 4 Připojte induktivní senzor k zapalovací svíčce tak, aby šipka na senzoru směřovala k zapalovací svíčce Ujistěte se, že jsou čelisti senzoru zcela zavřené 5 Spusťte motor a přečtěte si na hlavním displeji hodnotu Poznámky: Tento měřič má funkci dvojitého zobrazení otáček Když je volicí kotouč na pozici V můžete provádět měření otáček a hodnota se zobrazí na sekundárním displeji, Hz, nebo,

11 Měření trvání vstřikování paliva 1 Otočte volicí kotouč na jinou pozici než 2 Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "INPUT" 3 Připojte testovací vodiče, jak vidíte na obrázku, a přečtěte si na hlavním displeji hodnotu 4 - Pokud je to třeba, stiskněte krátce tlačítko "ERASE/SELECT" pro zobrazení hodnoty ms jako procent na hlavním displeji - Pokud je to třeba, stiskněte horní část tlačítka "(2)RPM(4)" jednou nebo dvakrát pro zobrazení frekvence vstupního signálu na sekundárním displeji Test senzoru O2 1 Nastavte volicí kotouč na pozici O2-Sensor 2 Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "INPUT" 3 Připojte testovací vodiče k dynamickému výstupu O2 senzoru, jak vidíte na obrázku Hlavní displej zobrazí symbolický tvar vlny dynamického výstupu O2 senzoru a sekundární displej zobrazí parametr křížového počtu za sekundu 4 Nominální hodnota je 1 až 3 pro dobrý O2 senzor Čím vyšší je číslo, tím aktivnější je O2 senzor (Pro specifikace O2 senzoru nahlédněte do servisního manuálu svého vozidla) Test alternátoru 1 Nastavte volicí kotouč na pozici 2 Nastartujte motor a mějte jej na zhruba 2000 RPM 3 Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu 4 Připojte testovací vodiče, jak vidíte na obrázku, a sledujte LCD 5 Pokud se na sekundárním displeji objeví 045V nebo méně, znamená to, že alternátor a související usměrňovací diody jsou v dobrém stavu Na hlavním displeji se zobrazí "good" 6 Pokud se na hlavním displeji zobrazí "bad" a vestavěný bzučák souvisle zní, mohlo dojít k jedné z následujících chyb: - Defektivní usměrňovací dioda (diody) - Defektivní cívky alternátoru - Otevřená cívka nebo usměrňovací spojení - Neutrál třífázového Y alternátoru omylem uzemněn k šasi Detekce chybného kódu 1 Nastavte volicí kotouč na pozici Poté stiskněte tlačítko "ERASE/SELECT", dokud se v levém horním rohu LCD neobjeví symbol 2 Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "INPUT" 3 Připojte testovací vodiče k pinům signálu chybného kódu na diagnostické zásuvce 4 Spusťte výstup chybného kódu Obvyklou metodou je zkratování dvou pinů spouštění diagnostického socketu a poté otočení klíčku zapalování na pozici ON Nestartujte motor Hlavní displej zobrazí symbolický pulz tvaru vlny a bzučák se zapne, když je detekován pulz Poznámka: Umístění disgnostické zásuvky, přidělení signálních pinů, typ signálu a procedura spuštění a odstranění chybného kódu mohou být u různých typů automobilů různé Pro specifikace od výrobce nahlédněte do servisního manuálu vozidla 5 Časový interval mezi signálem pulzu a trváním pulzu signálu reprezentují čísla chybných kódů Například někteří výrobci automobilů používají dlouhý pulz pro první číslici kódu a krátký pulz pro druhou číslici

12 kódu V tomto případě dvě dlouhá "pípnutí" následovaná pěti krátkými "pípnutími" jsou vyjádřena číslem chybového kódu 25 Jako další příklad někteří výrobci používají stejný časový interval mezi pulzy signálu na stejné číslici kódu a s delším časovým intervalem pro oddělení číslic kódu V tomto případě dvě krátká "pípnutí" následovaná tichým intervalem a poté pěti krátkými "pípnutími" jsou vyjádřena číslem chybového kódu 25 Poznámka: U některých modelů automobilů je před výstupem signálu chybového kódu vodicími pulzními signály Funkce DTC detektoru (pouze pro automobily Mercedes-Benz) Detekce chybného kódu 1 Nastavte volicí kotouč na pozici Poté stiskněte tlačítko "ERASE/SELECT", dokud se v levém horním rohu LCD neobjeví symbol "DTC" 2 Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "INPUT" 3 Připojte testovací vodiče k signálním pinům data link konektoru Poté nechte motor běžet naprázdno Poznámka: Poraďte se v průvodcem diagnostikou chybových kódů pro přidělení pinů a stavu motoru před spuštěním DTC měření Mohou se lišit podle různých modelů a funkcí automobilů 4 Spusťte DTC měření zkratováním dvou signálních pinů data link konektoru na zhruba čtyři sekundy, dokud se na sekundárním displeji neobjeví "rdy" (obrázek "a") Nyní je měřič připraven na automatické skenování DTC 5 Když je detekován DTC pulz, na sekundárním displeji se zobrazí " U " (obrázek "b") a vestavěný bzučák vydá pípnutí Pokud DTC skenování selže, na sekundárním displeji se objeví " " pro upozornění uživatele Zkontrolujte spojení testovacích vodičů a opět spusťte proces spuštění Pokud DTC skenování uspěje, na sekundárním displeji se objeví "code" (obrázek "c") a hlavní displej zobrazí DTC hodnotu a vestavěný bzučák vydá čtyři pípnutí (Poznámka: pokud hlavní displej zobrazí "1", znamená to, že zde není žádná chyba Pokud hlavní displej zobrazí hodnotu >1, znamená to, že je v systému vozidla chyba Pro význam hodnoty DTC nahlédněte do servisního manuálu vozidla) 6 Opakujte postup v kroku 4 Pokud nejsou v systému další chyby, bude zobrazeno předchozí DTC 7 Opakujte postup v kroku 6, dokud se neopakuje první zobrazení DTC Automatické vypnutí Pokud po dobu delší než dvacet minut nestiskněte žádné tlačítko, ani neotočíte volicím kotoučem, automaticky se vypne a přejde do spánkového módu Abyste vzbudili měřič ze spánkového módu, stiskněte libovolné tlačítko nebo otočte volicím kotoučem Abyste zrušili funkci automatického vypnutí, stiskněte a držte tlačítko "STORE/HOLD", když měřič zapínáte nebo probouzíte Pokročilé operace Následující tabulka ukazuje, jaké funkce lze použít za jakých okolností Funkce Data hold Změny Mód Počet +/Výběr auto/manu Relative 4000 Trigger úrovně rozsahu Trigger DC/AC napětí DC/AC proud Odpor Dioda Kapacita Kontinuit a Test RPM Vyvolání s dvojím z paměti zobrazen Podsvícen í

13 Teplota Frekvence Otáčky Úhel prodlevy Střída Vstřiková ní paliva O2 senzor Test alternátor DTC detektor Chybový kód Údržba Varování Vyjma výměny baterií a pojistky se nikdy nepokoušejte opravovat nebo udržovat měřič, pokud k tomu nemáte kvalifikaci, relevantní kalibrace, test provozu a servisní instrukce Pokud měřič nepoužíváte, měl by být uskladněn na suchém místě Základní údržba Často čistěte kryt pomocí navlhčeného hadříku a slabého čisticího prostředku Nepoužívejte brusné materiály nebo rozpouštědla Špína nebo vlhkost v terminálech mohou ovlivnit měření Terminály čistěte následovně: 1 Nastavte přepínač rozsahu na pozici OFF a odpojte testovací vodiče 2 Vytřeste z terminálů špínu 3 Namočte do alkoholu čisticí vatovou tyčinku 4 Vyčistěte pomocí tyčinky všechny terminály Pokud měřič nepracuje správně, nejprve zkontrolujte a vyměňte baterii nebo pojistku Poté nahlédněte do manuálu, zda podle něj pracuje měřič správně Výměna baterií a pojistky Varování Abyste zabránili falešným údajům, které by mohly vést k elektrickému šoku nebo zranění, vyměňte baterii ihned, jakmile se objeví indikátor Když na LCD bliká "FUSE", pojistka je poškozená a měli byste ji vyměnit za novou o stejných hodnotách Před otevřením krytu nebo krytu baterií odpojte testovací vodiče 1) Pro výměnu baterie odšroubujte šroubky z krytu baterie a kryt sundejte Vyměňte vybitou baterii za novou stejného typu (1,5V AA baterie nebo ekvivalentní) Dejte zpět zadní kryt a šroubky 2) Pro výměnu pojistky odšroubujte šroubky na zadním krytu a opatrně kryt odsuňte Vyměňte vyhořelou pojistku za novou o stejných hodnotách Vraťte zpět zadní kryt a šroubky Tento měřič používá jednu pojistku: 20A/690V, rychlá, Ø10X38mm Příslušenství Manuál: 1 kus Testovací vodiče: 1 pár Induktivní senzor: 1 kus Termosonda typu K: 1 kus Poznámky 1 Obsah tohoto manuálu může být bez předchozího upozornění měněn 2 Výrobce nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv ztráty 3 Obsah tohoto manuálu nelze použít jako důvod pro použití přístroje pro speciální aplikace Recyklace Vážený zákazníku, mějte na pamětí, že pokud se chystáte tohoto výrobku zbavit, mnoho jeho částí obsahuje cenné materiály, které je možné recyklovat Nevhazujte, prosím, výrobek do odpadu, ale doneste jej na určené sběrné místo GM electronic spol s ro

Multimetr klešťový EM305A

Multimetr klešťový EM305A Multimetr klešťový EM305A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje

Více

Digitální multimetr RC EM382G

Digitální multimetr RC EM382G Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM382G Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

Digitální multimetr EM3680 / EM3681

Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se

Více

Digitální multimetr RC EM890N

Digitální multimetr RC EM890N Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM890N Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

Digitální multimetr EM3252

Digitální multimetr EM3252 Digitální multimetr EM3252 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Digitální multimetr EM3685 / EM3686

Digitální multimetr EM3685 / EM3686 Digitální multimetr EM3685 / EM3686 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se

Více

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál Úvod Varování: abyste zabránili elektrickému šoku nebo zranění, přečtěte si následující bezpečnostní informace a varování a upozornění

Více

Digitální multimetr EM580A

Digitální multimetr EM580A Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr EM580A Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie

Více

Digitální multimetr RC EM6000

Digitální multimetr RC EM6000 Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM6000 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

Digitální multimetr EM132

Digitální multimetr EM132 Digitální multimetr EM132 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje

Více

MT /2 True-RMS multimetr Manuál

MT /2 True-RMS multimetr Manuál MT-1705 3-1/2 True-RMS multimetr Manuál Shrnutí Tento přístroj je stabilní digitální multimetr napájený baterií. Má 20 mm vysoký LCD pro snadné čtení údajů. Podsvícení displeje a ochrana proti přetížení

Více

Stolní digitální multimetr EM6800

Stolní digitální multimetr EM6800 Stolní digitální multimetr EM6800 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Úvod Tento multimetr má vysokou přesnost, maximální hodnotu 22000, 4 1/2 číselný displej a funkci automatického rozsahu.

Více

Digitální multimetr EM132 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál.

Digitální multimetr EM132 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr EM132 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Úvod Tento měřič je kompaktní 3 3/4 číselný digitální multimetr. Kromě funkcí normálního multimetru umí tento měřič

Více

Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál

Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál Květen 2011, verze 1.0 GS Instruments Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Specifikace se mohou měnit bez přechozího upozornění. Varování. Před použitím

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

R117A Multimetr MASTECH MS8321A

R117A Multimetr MASTECH MS8321A Vážení zákazníci, R117A Multimetr MASTECH MS8321A Návod k obsluze děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Záruční podmínky Na uvedený přístroj poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Během záruční doby dodavatel opraví nebo

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH A. ÚVOD B. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY C. MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY D. VLASTNOSTI E. TECHNICKÁ DATA F. OVLÁDACÍ PANEL G. JAK PROVÁDĚT MĚŘENÍ A.

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Digitální multimetr PROSKIT MT-1508

Digitální multimetr PROSKIT MT-1508 Digitální multimetr PROSKIT MT-1508 Před použitím tohoto přístroje si přečtěte pečlivě tento manuál. Uschovejte jej pro pozdější použití. 1. Prohlášení Podle mezinárodního autorského práva není možné bez

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Digitální multimetr PROSKIT MT-1707

Digitální multimetr PROSKIT MT-1707 Digitální multimetr PROSKIT MT-1707 Uživatelský návod 1. Základní informace Přístroj splňuje bezpečnostní standardy IEC1010 pro elektronické měřicí přístroje a ruční multimetry. Shoduje se k požadacky

Více

Multimetr MS8211 R136A

Multimetr MS8211 R136A Multimetr MS8211 R136A Návod k použití Obsah Sdělení... 3 Přehled...1 Bezpečnostní pokyny...2 Použité symboly 3 Popis přístroje... 4 Měření... 5 Ruční a automatický rozsah... 5 Ruční a automatické vypnutí....

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Pro zajištění nevyšší úrovně bezpečnosti během práce s měřidlem, postupujte podle následujících

Více

Sada nářadí PROSKIT 1PK-938E

Sada nářadí PROSKIT 1PK-938E Sada nářadí PROSKIT 1PK-938E obsahuje: Digitální Multimetr MT-1230N 1. Úvod Tento přístroj je ruční, kompaktní, baterií napájený 3 a 3/4 číselný digitální multimetr pro měření DC a AC napětí, DC a AC proudu,

Více

UT58C. Návod k obsluze

UT58C. Návod k obsluze UT58C Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální klešťový multimetr FK3266F

Digitální klešťový multimetr FK3266F Návod k použití CZ Digitální klešťový multimetr FK3266F 7120315-01 Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

PROVOZNÍ MANUÁL 1000A DC/AC KLAMPMETER

PROVOZNÍ MANUÁL 1000A DC/AC KLAMPMETER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní Symboly PROVOZNÍ MNUÁL 1000 DC/C KLMPMETER Tento symbol v blízkosti jiného symbol nebo svorky upozorňuje, že by uživatel měl nahlédnout do provozního manuálu pro podrobnější

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A Návod k obsluze 1. POPIS MĚŘIDLA Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

Multimetr MS8233D R115A

Multimetr MS8233D R115A Multimetr MS8233D R115A Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpečnostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvků a indikátorů...5 3-1. Popis přístroje... 5 3-2. Popis tlačítek... 6 3-3. LCD displej. 7

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze Pocket verze MULTIMETR Model : DM-9020 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným potížím. Přečtěte si

Více

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multimetr CMM-10 Obj. číslo: 106001359 Výrobce: SONEL S. A. Popis Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity,

Více

Bezpečnostní symboly Nebezpečné napětí. Uzemnění (GND) Dvojitá izolace. Uživatel musí nahlédnout do manuálu. Slabá baterie

Bezpečnostní symboly Nebezpečné napětí. Uzemnění (GND) Dvojitá izolace. Uživatel musí nahlédnout do manuálu. Slabá baterie MT-5211 Digitální multimetr RLC Uživatelský manuál Shrnutí Tento přístroj je stabilní digitální multimetr napájený baterií. Má 28 mm vysoký LCD pro snadné čtení hodnot. Podsvícený displej a ochrana před

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

Uživatelský manuál SK-6597 SK-6598

Uživatelský manuál SK-6597 SK-6598 Digitální multifunkční zkoušečka Uživatelský manuál SK-6597 SK-6598 Abyste zabránili riziku elektrického rázu a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před jeho použitím pečlivě tento manuál. označená na

Více

Měřič impedance. Návod k použití

Měřič impedance. Návod k použití Měřič impedance Návod k použití Bezpečnostní upozornění Před použitím měřicího přístroje si důkladně přečtěte tento návod. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte

Více

Digitální multimetr. Uživatelský manuál KU-2602

Digitální multimetr. Uživatelský manuál KU-2602 Digitální multimetr Uživatelský manuál KU-2602 Bezpečnostní opatření! Abyste zabránili elektrickému rázu a následnému zranění uživatele a/nebo poškození přístrojů, přečtěte si před použitím digitálního

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

NÁVOD K OBSLUZE R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205

NÁVOD K OBSLUZE R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205 R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205 Obsah Bezpečnostní informace Upozornění Záruka Příslušenství Úvod Přední panel Displej Zprávy na displeji Tlačítka Otočný přepínač Vstupní zdířka Popis Funkcí Možnosti

Více

UT50A. Návod k obsluze

UT50A. Návod k obsluze UT50A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

UT202. Návod k obsluze

UT202. Návod k obsluze UT202 Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE IDENTIFIER CABLE IDENTIFIER KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE TESTER CABLE TESTER Vcheck OP ON OBSAH 1. APLIKACE VŠEOBECNĚ. 3 2. POPIS ČELNÍHO

Více

MT /2 Měřič Kapacity

MT /2 Měřič Kapacity MT-5110 3 1/2 Měřič Kapacity Provozní Manuál 1. VLASTNOSTI Snadné a přesné odečtení hodnoty. Vysoká přesnost měření. Měření je možno uskutečnit i v přítomnosti silných magnetických polí. LSI-obvod poskytuje

Více

Kondenzace vody uvnitř i vně teploměru může způsobit nebezpečí. Nechte přístroj nejprve dosáhnout pokojové teploty.

Kondenzace vody uvnitř i vně teploměru může způsobit nebezpečí. Nechte přístroj nejprve dosáhnout pokojové teploty. Digitální multimetr MT-1280 Popis Tento měřici přistroj je stabilní měřici pomůcka vybavena 26mm displejem LCD. Přistroj je napájen z baterie. Je určen především k měření napěti DCV, ACV, proudu DCA, ACA,

Více

AX-7020 Příručka uživatele

AX-7020 Příručka uživatele AX-7020 Příručka uživatele 1. Přehled Tento přístroj je analogový multimetr s vysokou přesností. Jeho bezpečnostní vlastnosti se výrazně zlepšily. Dosahují standardu CAT III 600 V. Má 21 rozsahů a může

Více

Multifunkční digitální relé 600DT

Multifunkční digitální relé 600DT Multifunkční digitální relé 600DT Specifikace Napájecí napětí: 20 až 240 V AC/DC Frekvenční rozsah: 50/60 Hz Displej/indikace: Zapnutí indikováno podsvícením. LCD s třemi číslicemi pro nastavení a čas

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 TEMP DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 C Návod k obsluze 1. OBECNÉ POKYNY Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

UT60B. Návod k obsluze

UT60B. Návod k obsluze UT60B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

UT61E. Návod k obsluze

UT61E. Návod k obsluze UT61E Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE * Při rozsahu 200MΩ pokud měřící vývody zkratujeme na displeji se zobrazí naměřená hodnota 1MΩ, tento 1MΩ je třeba vždy při tomto rozsahu odečíst abychom dostali správnou hodnotu. 4.7. Měření teploty Rozsah

Více

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 NÁVOD K OBSLUZE 1. Bezpečnostní pokyny 1. Nepřivádějte na vstup veličiny, jejichž hodnota během měření překračuje mezní hodnotu. 2. Při měření napětí většího než 36 V DCV nebo

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER Mod. VE 8020 Čtěte pozorně všechny instrukce!!! Rozměry Popis testeru Tabulka symbolů Symbo ly Popis Symboly Popis DC V případě stejnosměrných... Test diody

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D 0 Popis Tento měřící přístroj je stabilní měřící pomůcka vybavená 26mm displejem LCD. Přístroj je napájen z baterie. Je určen především k měření

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

AX-T520 Návod k obsluze

AX-T520 Návod k obsluze AX-T520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Popis přístroje...5 3. Obsluha...6 4. Technické údaje...9 5. Výměna baterie a pojistky...13 6. Příslušenství...13 2 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

Miliohmmetr SK-3800 Pro bezpečná měření Úvod 1. Vybalení a prohlídka 2. Specifikace

Miliohmmetr SK-3800 Pro bezpečná měření Úvod 1. Vybalení a prohlídka 2. Specifikace Miliohmmetr SK-3800 Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku uživatele a/nebo poškození přístrojů, přečtěte si před použitím měřiče pečlivě tento manuál. se symbolem /!\ na přístroji

Více

Digitální multimetr OWON B35(T), D35(T)

Digitální multimetr OWON B35(T), D35(T) T znamená true RMS (volitelné) Digitální multimetr OWON B35(T), D35(T) Informace obsažené v tomto manuálu mohou být bez předchozího upozornění měněny podle toho, jak bude vylepšován výrobek. Na výrobek

Více

AX Uživatelská příručka

AX Uživatelská příručka 1. AX - 102 - Uživatelská příručka 2. ÚVOD Blahopřejeme vám ke koupi digitálního multimetru AX-102 s ručním nebo automatickým přepínáním rozsahů. Tento měřič byl navržen jako velmi stabilní, velmi spolehlivý

Více

AC/DC digitální klešťový multimetr MT-3109 Uživatelský manuál

AC/DC digitální klešťový multimetr MT-3109 Uživatelský manuál AC/DC digitální klešťový multimetr MT-3109 Uživatelský manuál Přehled Tento návod k použití poskytuje informace o bezpečnosti. Pečlivě si přečtěte související informace a dávejte pozor na všechna varování

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tento měřící přístroj byl navržen a otestován v souladu s normou

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální multimetr UNI-T UT61A/61B/61C/61D/61E

Digitální multimetr UNI-T UT61A/61B/61C/61D/61E Digitální multimetr UNI-T UT61A/61B/61C/61D/61E Uživatelská příručka Obsah Přehled...2 Obsah balení...2 Bezpečnostní informace...3 Pravidla bezpečného provozu...3 Mezinárodní elektrické symboly...4 Rozložení

Více

Digitální multimetr RC EM135

Digitální multimetr RC EM135 Digitální multimetr RC EM135 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení Tato záruka se nevztahuje

Více

UT70C. Návod k obsluze

UT70C. Návod k obsluze UT70C Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

Pájecí stanice s digitálním multimetrem & DC nastavitelným zdrojem napájení. ZD-8901 AC V 50Hz 65-68W. Výměna baterie

Pájecí stanice s digitálním multimetrem & DC nastavitelným zdrojem napájení. ZD-8901 AC V 50Hz 65-68W. Výměna baterie 3. Vypněte měřicí přístroj (do polohy OFF), když jej zrovna nepoužíváte; pokud jej nepoužíváte po dlouhou dobu, vyjměte také baterii. 4. Neskladujte měřicí přístroj na místě s vlhkostí, vysokou teplotou,

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ AX-M266C Návod k obsluze 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Klešťový měřící přístroj je úplně přenosným přístrojem, je opatřen velkým LCD displejem 3 ½ digity a funkci testu izolace

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS FLUKE Multimetry 110, 111&112 s True RMS Modely multimetrů řady 110, 111 a 112 společnosti FLUKE představují bateriemi napájené digitální multimetry s maximální počtem 6.000 číslic a elektronickým ukazatelem.

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní velikost pro snadné přenášení. Model MT-1505 má plnou automatickou volbu rozsahu a velký,

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

MT SMART Multimeter. Uživatelský Návod

MT SMART Multimeter. Uživatelský Návod MT-1503 SMART Multimeter Uživatelský Návod 1 Nejdříve si přečtěte: Bezpečnostní informace Aby jste měli jistotu, že přístroj používáte bezpečně, postupujte podle těchto doporučení: Neprovádějte s přístrojem

Více

UT39B. Návod k obsluze

UT39B. Návod k obsluze UT39B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více