Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální multimetr s měřením otáček EM133A"

Transkript

1 Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace, pokud byla chyba způsobena špatným použitím nebo abnormálními operačními podmínkami. Úvod Tento měřič je kompaktní 3 5/6 číselný digitální multimetr s automatickým rozsahem. Kromě měření DC a AC napětí, DC a AC proudu, odporu, diod, kontinuity, kapacity, teploty, frekvence a střídy umí tento měřič také měřit otáčky, šířku pulzu a úhlu prodlevy. Dále má měření porvonáním, mód data hold, podsvícení, indikaci slabé baterie, indikaci přesahu, automatické vypnutí, komunikaci měřiče s PC a další. Jedná se o ideální měřicí přístroj pro autoopravnu. Bezpečnostní informace Multimetr byl navržen podle IEC pro CAT III 600V a stupeň znečištění 2. Varování Abyste zabránili možnému elektrickému šoku nebo zranění, řiďte se těmito pokyny: - Nepoužívejte měřič, pokud je poškozený. Před použitím si prohlédněte kryt přístroje. Dávejte si zvláště pozor na izolaci kolem konektorů. - Prohlédněte si testovací vodiče, zda nemají poškozenou izolaci nebo odhalené kovové části. Zkontrolujte kontinuitu testovacích vodičů. Vyměňte poškozené testovací vodiče, než měřič použijete. - Nepoužívejte měřič, pokud se chová abnormálně. Může být narušena ochrana. Pokud máte pochyby, nechte měřič zkontrolovat. - Nepracujte s měřičem v blízkosti výbušných plynů, par nebo prachu. - Nezavádějte vyšší než přímo na měřiči specifikované napětí, mezi sondy nebo mezi jakoukoliv sondu a uzemnění. - Před použitím potvrďte správnou operaci měřič změřením známého napětí. - Při měření proudu vypněte napájení měřeného obvodu, než k němu připojíte měřič. Měřič zapojte s měřeným obvodem sériově. - Při servisu měřiče používejte jen specifikované náhradní díly. - Buďte opatrní při práci s napětími přes 30V AC rms, 42V peak nebo 60V DC. Taková napětí představují riziko. - Když používáte sondy, udržujte prsty za bariérami na sondách. - Když provádíte spojení, připojte černý testovací vodič dříve, než připojíte červený vodič. Když testovací vodiče odpojujete, odpojte nejprve červený vodič. - Než otevřete zadní kryt přístroje, odpojte testovací vodiče od testovaného obvodu. - Nepracujte s měříčem, když má odpojený nebo uvolněný zadní kryt. - Abyste zabránili chybným údajům, které by mohly vést k elektrickému šoku nebo zranění, vyměňte baterie hned, jakmile se objeví indikátor. - Používejte měřič pouze tak, jak je popsáno v tomto manuálu. Jinak můžete narušit bezpečnost přístroje. - V módu Relative nebo Data Hold se zobrazí symbol " " nebo "H". Dávejte si pozor na nebezpečné napětí. - V závislosti na bezpečnosti ve vaší zemi používejte další ochranné prostředky, abyste zabránili elektrickému šoku a zranění elektrickým proudem od odhalených vodičů. - Abyste zabránili elektrickému šoku, nesahejte na odhalené vodiče a při použití měřiče se neuzemňujte. - Další nebezpečí: Když je sonda připojená k nebezpečnému aktivnímu potenciálu, je třeba si uvědomit, že se tento potenciál může udát na druhé sondě! - CAT III - kategorie měření III je pro měření prováděná na domovních instalacích. Příklady - rozvodné desky, jističe, vedení, kabely, zásuvky, pevné instalace a další, dále průmyslové použití a některé další vybavení, například stacionární motory s trvalým připojením k pevným instalacím. Nepoužívejte měřič pro měření v kategorii měření IV. Upozornění Abyste zabránili možnému poškození měřiče nebo testovaného vybavení, řiďte se následujícími pokyny: - Před testováním odporu, diod, teploty nebo kontinuity odpojte napájení obvodu a vybijte všechny kapacitory. - Pro dané měření používejte správnou funkci, terminály a rozsah. - Před měřením proudu a teploty zkontrolujte pojistku měřiče a před připojením měřiče vypojte napájení měřeného obvodu. - Před otočením voliče funkcí kvůli přepnutí funkce odpojte testovací vodiče od testovaného obvodu. - Před otevřením krytu nebo krytu baterií odpojte z měřiče testovací vodiče.

2 Elektrické symboly 1) Střídavý proud (AC) 2) Stejnosměrný proud (DC) 3) Jak stejnosměrný, tak střídavý proud 4) Pozor, riziko. Před použitím nahlédněte do operačního manuálu. 5) Pozor, riziko elektrického šoku. 6) Terminál uzemnění 7) Pojistka 8) Splňuje nařízení Evropské unie 9) Toto zařízení je chráněno pomocí dvojité nebo posílené izolace Přední panel 1. Displej: 3 5/6 číselný LCD s maximální hodnotou Tlačítko "RANGE": pro přepnutí měřiče mezi módem automatického a manuálního rozsahu, stejně jako pro výběr požadovaného manuálního rozsahu. 3. Tlačítko "Hz %": pro přepnutí měřiče mezi měřeními frekvence a střídy, když je přepínač funkcí na pozici "HZ %". 4. Tlačítko "S": pro přepnutí měřiče mezi (mimo jiné): a) Měřeními AC a DC proudu. b) Měřeními AC a DC napětí. c) Funkcemi testu odporu, kontinuity, diod a kapacity. d) Měřeními ve stupních Fahrenheita a Celsia. e) + a - spuštění (trigger) - pouze pro funkci měření šířky pulzu. f) Měření dvou a čtyřtaktního motoru - pouze pro funkci měření otáček. g) Měření čtyř, pěti, šesti a osmiválcového motoru - pouze pro funci měření úhlu prodlevy. 5. Přepínač funkcí: pro výběr požadované funkce nebo rozsahu, stejně jako pro zapnutí a vypnutí měřiče. Pokud měřiče nepoužíváte, tak pro úsporu baterie nastavte přepínač na pozici "OFF". 6. Terminál "20A": konektor pro červený testovací vodič pro měření proudu 600mA - 20A. 7. Terminál "COM": konektor pro černý testovací vodič pro všechna měření vyjma teploty, otáček a kapacity. Pro měření teploty slouží tento terminál jako konektor pro negativní zástrčku termosondy typu K. Pro měření otáček slouží jako konektor pro negativní (černý) výstup induktivního senzoru. Pro měření kapacity slouží tento terminál pro zapojení adaptéru. 8. Terminál "VΩmAHz": konektor pro červený testovací vodič pro všechna měření vyjma teploty, otáček a kapacity a měření proudu 600mA. Pro měření teploty tento terminál slouží pro zapojení pozitivní (červené) výstupní zástrčky induktivního senzoru. Pro měření kapacity tento terminál slouží pro zapojení adaptéru. 9. Tlačítko "REL": stiskněte krátce toto tlačítko pro spuštění nebo ukončení módu porovnání (Relative). Stiskněte a přidržte toto tlačítko po zhruba dvě sekundy pro spuštění módu USB komunikace (v tomto módu můžete přenášet jodnoty z měřiče do počítače pomocí USB rozhraní a komunikační aplikace). Na obrazovce se objeví indikátor "USB". Pro ukončení módu USB komunikace stiskněte a přidržte toto tlačítko na zhruba dvě sekundy (Poznámka: když je mód USB komunikace aktivní, je automaticky zrušena funkce automatického vypnutí.) 10. Tlačítko "HOLD": stiskněte krátce toto tlačítko pro spuštění nebo ukončení módu Data Hold. Stiskněte a přidržte toto tlačítko na zhruba dvě sekundy pro zapnutí nebo vypnutí podsvícení. 11. Pouzdro. Vestavěný bzučák: 1. Když stiskněte tlačítko, bzučák pípne, pokud byl stisk účinný. 2. Bzučák vydá několik krátkých pípnutí zhruba jednu minutu předtím, než se měřič automaticky vypne, a vydá jedno dlouhé pípnutí před automatickým vypnutí. Vysvětlivky k displeji 1. (4) - Vybráno měření čtyřtaktního motoru; (2) - Vybráno měření dvoutaktního motoru. 2. Spuštěn mód Data Hold. 3. Zobrazen počet vybraných válců motoru. 4. Baterie je slabá a musí být ihned vyměněna. 5. Vybrán test kontinuity. 6. Vybrán test diod. 7. Zapnutý sériový komunikační USB port.

3 8. Aktivní mód automatického rozsahu. 9. Aktivní mód porovnání. 10. Umožněno automatické vypnutí. 11. Vybráno měření úhlu prodlevy. 12. Znaménko mínus. 13. DC 14. AC 15. Oblast zobrazení hodnoty. 16. Trig+: je vybrán pozitivní spouštěč; Trig-: je vybrán negativní spouštěč. 17. Jednotky: V Jednotky napětí. V: volty μa, ma, A Jednotky proudu. μa: mikroampéry; ma: miliampéry; A: ampéry; 1A=10³mA=10 6 μa Ω, kω, MΩ Jednotky odporu. Ω: Ohm; kω: kiloohmy; MΩ: megaohmy; 1MΩ=10³kΩ=10 6 Ω nf, μf C, F Jednotky kapacity. nf: nanofarady; μf: mikrofarady; 1F=10 6 μf=10 9 nf=10 12 pf Jednotky teploty. C: stupně Celsia; F: stupně Fahrenheita Hz, khz, MHz Jednotky frekvence. Hz: hertzy; khz: kilohertzy; MHz: megahertzy; 1MHz=10³kHz=10 6 Hz % Jednotky střídy. %: procenta RPM Jednotky otáček. RPM: otáčky za minutu Jednotky úhlu prodlevy. : stupně ms Jednotky šířky pulzu. ms: milisekundy Základní specifikace Ochranná pojistka pro vstupy terminálu "VΩmAHz": 630mA, 1000V, rychlá, minimální specifikace přerušení 20000A. Ochranná pojistka pro vstupy terminálu "20A": 20mA, 1000V, rychlá, minimální specifikace přerušení 20000A. Displej: 3 5/6 číselný displej s maximální hodnotou Indikace přesahu: na obrazovce se objeví "OL". Indikace negativní polarity: na obrazovce se automaticky objeví znaménko mínus "-". Vzorkování: zhruba dvakrát až třikrát za sekundu. Pracovní teplota: 0 C až 40 C, <75% vzdušné vlhkosti. Teplotní koeficient: 0.2x (specifikovaná přesnost)/ C (<18 C nebo >28 C) Skladovací teplota: -10 C až 50 C, <85% vzdušné vlhkosti Pracovní nadmořská výška: 0 až 2000 metrů. Baterie: 9V baterie, 6F22 nebo ekvivalentní, 1 kus. Indikace slabé baterie: na displeji se zobrazí. Rozměry: 184 x 89 x 62 mm. Hmotnost: zhruba 447 g (včetně baterie a pouzdra). Specifikace Přesnost je specifikována po dobu jednoho roku po kalibraci a při teplotách 18 C až 28 C a vzdušné vlhkosti do 75 %. Specifikace přesnosti je: ±[(% hodnoty) + (čislo nejméně důležitých digitů)] DC napětí 6V 0.001V ± (0.8% + 5) 60V 0.01V 600V 0.1V 1000V 1V ± (1.0% + 5) Vstupní odpor: zhruba 10MΩ Ochrana před přetížením: 1000V DC/AC rms Poznámka: rozsah 1000V je specifikován v rozsahu od 20% do 100%.

4 AC napětí 6V 0.001V ± (1.0% + 5) 60V 0.01V 600V 0.1V 750V 1V ± (1.2% + 5) Vstupní odpor: zhruba 10MΩ Rozsah frekvence: 40Hz až 400Hz Odezva: průměrná, kalibrovaná v rms sinusové vlny Ochrana před přetížením: 1000V DC/AC rms Poznámka: rozsah 750V je specifikován v rozsahu od 20% do 100%. DC proud 60mA 0.01mA ± (1.0% + 7) 600mA 0.1mA 6A 1mA ± (1.5% + 7) 20A 10mA Ochrana před přetížením: Pojistka pro vstupy terminálu "VΩmAHz": 630mA/1000V rychlá pojistka Pojistka pro vstupy terminálu "20A": 20A/1000V rychlá pojistka Maximální vstupní proud: 20A (Pro vstupy >2A: trvání měření <10 sekund, interval >15 minut) Poznámka: rozsah 20A je specifikován od 20% do 100% rozsahu. AC proud 60mA 0.01mA ± (1.8% + 10) 600mA 0.1mA 6A 1mA ± (2.5% + 10) 20A 10mA Ochrana před přetížením: Pojistka pro vstupy terminálu "VΩmAHz": 630mA/1000V rychlá pojistka Pojistka pro vstupy terminálu "20A": 20A/1000V rychlá pojistka Maximální vstupní proud: 20A (Pro vstupy >2A: trvání měření <10 sekund, interval >15 minut) Rozsah frekvence: 40Hz až 400Hz Odezva: průměrná, kalibrovaná v rms sinusové vlny Poznámka: rozsah 20A je specifikován od 20% do 100% rozsahu. Odpor 600Ω 0.1Ω ± (1.0% + 5) 6kΩ 60kΩ 600kΩ 0.001kΩ 0.01kΩ 0.1kΩ 6MΩ 0.001MΩ ± (1.5% + 5) 60MΩ 0.01MΩ ± (3.0% + 10) Napětí otevřeného obvodu: < 0.7V

5 Diody Rozsah Popis Poznámka Zobrazí se přibližný pokles napětí propustného směru diody. Napětí otevřeného obvodu: zhruba 3V Testovací proud: zhruba 0.8mA Kontinuita Rozsah Popis Vestavěný bzučák zazní, pokud je odpor menší než 20Ω. Bzučák může zaznít, pokud je odpor mezi 20Ω a 150Ω. Bzučák nezazní, pokud je odpor větší než 150Ω. Napětí otevřeného obvodu: < 0.7V Kapacita (použijte mód Relative) 40nF 0.01nF ± (3.5% + 20) 400nF 0.1nF ± (2.5% + 5) 4μF 0.001μF ± (3.5% + 5) 40μF 0.01μF ± (4.0% + 5) 400μF 0.1μF ± (5.0% + 5) 4000μF 1μF Nespecifikovaná Frekvence 9.999Hz 0.001Hz ± (1.0% + 5) 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz 999.9kHz 0.01Hz 0.1Hz 1Hz 10Hz 100Hz 9.999MHz 1kHz Nespecifikovaná Vstupní napětí: 1V rms ~ 20V rms Teplota Rozsah Měřítko Rozlišení Přesnost C -20 C~0 C 0.1 C ± (6.0% + 5 C) 0 C~400 C 0.1 C ± (1.5% + 4 C) 400 C~1000 C 1 C ± (1.8% + 5 C) F -4 F~32 F 0.1 F ± (6.0% + 9 F) 32 F~752 F 0.1 F ± (1.5% F) 752 F~1832 F 1 C ± (1.8% + 9 F) Poznámka: 1. Použijte termosondu typu K. 2. Do přesnosti není započítaná odchylka teplotní sondy. 3. Specifikace přesnosti předpokládají stabilní okolní teplotu ±1 C. Pro změny teploty ±5 C platí specifikovaná přesnost o jednu hodinu později.

6 Střída Měřítko Rozlišení Přesnost 0.5% ~ 99.9% 0.1% ± (2.0% + 7) Vstupní napětí: 2 ~ 50Vp Frekvence: 40Hz až 1kHz Šířka pulzu 0.5 ~ 20ms 0.1ms ± (2.0% + 3) Vstupní napětí: 2 ~ 50Vp Úhel prodlevy Počet válců 4 válce 0 ~ ± (2.5% + 2) 5 válců 0 ~ 72 6 válců 0 ~ 60 8 válců 0 ~ 45 Vstupní napětí: 2 ~ 50Vp Maximální povolené otáčky motoru: otáček za minutu Otáčky Dvoutaktní motor: 60 ~ RPM Čtyřtaktní motor: 120 ~ RPM <10000RPM: 1RPM 10000RPM: 0.1kRPM Vstupní napětí: 2 ~ 50Vp Maximální povolené otáčky motoru: otáček za minutu ± (0.5% + 3) Operační instrukce Použití módu Relative (porovnání) Výběr tohoto módu způsobí, že měřič uloží aktuální hodnotu jako referenční pro další měření. 1. Stiskněte krátce tlačítko "REL". Měříč vstoupí do módu Relative a uloží aktuální hodnotu jako referenční pro následující měření. Na displeji se objeví indikátor " ". Hodnota na dipleji je nula. 2. Když provedete nové měření, displej zobrazí rozdíl mezo referenční a novou hodnotou. 3. Stiskněte tlačítko "REL" znovu. Měřič ukončí mód Relative. Indikátor " " zmizí. Poznámky: 1) Když používáte mód Relative, skutečná hodnota testovaného objektu nesmí přesáhnout plné měřítko vybraného rozsahu. Pokud je to třeba, použijte vyšší rozsah měření. 2) Tento mód je v dipozici pouze pro měření napětí, proudu, odporu, kapacity a teploty. Manuální rozsah a automatický rozsah Měřič má u funkcí měření, které mohou mít automatický nebo manuální rozsah, základně nastaven mód automatického rozsahu. Když je měřič v módu automatického rozsahu, zobrazí se "AUTO". 1. Stiskněte tlačítko "RANGE". Měřič vstoupí do módu manuálního rozsahu a "AUTO" zmizí. Každé stisknutí tlačítka RANGE navyšuje rozsah. Když dosáhnete nejvyššího rozsahu, měřič se přesune na nejnižší rozsah. 2. Pro opuštění módu manuálního rozsahu stiskněte a držte tlačítko "RANGE" na zhruba dvě sekundy. Měřič se vrátí do módu automatického rozsahu. Mód data hold Stiskněte krátce tlačítko "HOLD" pro udržení aktuální hodnoty na displeji. Na displeji se objeví indikátor "H". Pro ukončení módu Data Hold stiskněte tlačítko znovu. Indikátor "H" zmizí. Výběr Trigger +- Trigger (spouštěč) + nebo - slouží k určení, která (on nebo off) část testovaného signálu nás zajímá. Například pro periodickou čtvercovou vlnu, jejíž perioda je 10 ms, pokud zachytíte hodnotu šířky pulzu 2ms při trigger+ (on část), získáte hodnotu šířky pulzu 8ms (10ms-2ms) v trigger - (off část). Pro přepnutí mezi trigger+ a - použijte tlačítko "S". Poznámka: Výběr trigger+ - je možná pouze u funkce měření šířky pulzu.

7 Měření DC nebo AC napětí 2. Nastavte přepínač funkcí na pozici V. Poté stiskněte tlačítko "S" pro výběr měření DC nebo AC napětí. Na obrazovce se objeví odpovídající symbol. 3. Připojte testovací vodiče přes zdroj nebo obvod, který budete testovat. 4. Přečtěte si hodnotu na displeji. U měření DC napětí bude též indikována polarita spojení červeného testovacího vodiče. Poznámka: Abyste zabránili elektrickému šoku nebo poškození měřiče, nezavádějte mezi terminály napětí vyšší než 1000V DC nebo 750V AC. Měření DC nebo AC proudu 1. Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM". Pokud je měřený proud menší než 600mA, připojte červený testovací vodič k terminálu "VΩmAHz". Pokud je proud mezi 600mA a 20A, připojte červený testovací vodič k terminálu "20A". 2. Nastavte přepínač rozsahu na ma nebo A. Poznámka: Pokud je červený testovací vodič připojen k terminálu "VΩmAHz", přepínač funkcí musí být nastaven na pozici ma. Pokud je červený testovací vodič připojen k terminálu "20A", přepínač funkcí musí být nastaven na pozici A. 3. Stiskněte tlačítko "S" pro výběr měření DC nebo AC proudu. Na displeji se objeví odpovídající symbol. 4. Vypněte napájení obvodu, který chcete měřit. Vybijte všechny kapacitory. 5. Přerušte cestu obvodu, kterou chcete měřit. Připojte testovací vodiče sériově k obvodu. 6. Zapněte napájení obvodu a zjistěte z displeje hodnotu. U měření DC proudu bude též indikována polarita spojení červeného testovacího vodiče. Poznámka: Při použití módu manuálního rozsahu, pokud není magnituda napětí známá dopředu, vyberte nejprve nejvyšší rozsah a poté jej snižujte, dokud nedostanete správné výsledky. Měření odporu 2. Nastavte přepínač funkcí na pozici. Poté stiskněte tlačítko "S" pro výběr funkce odporu (na obrazovce se neobjeví symboly, a jednotka měření kapacity). 3. Připojte testovací vodiče přes objekt, který budete testovat. 4. Přečtěte si hodnotu na displeji. Poznámky: 1) U měření >1MΩ může měřiči trvat několik sekund, než stabilizuje hodnotu. To je u měření vysokých odporů normální. 2) Když není připojen vstup, tj. otevřený obvod, zobrazí se jako indikace přesahu "OL". 3) Před měřením vypněte napájení obvodu, který chcete měřit, a vybijte pečlivě všechny kapacitory. Test kontinuity 2. Nastavte přepínač funkcí na pozici. Poté stiskněte tlačítko "S", dokud se na obrazovce neobjeví symbol. 3. Připojte testovací vodiče přes obvod, který budete testovat. 4. Pokud je odpor obvodu menší než zhruba 20Ω, zazní vestavěný bzučák. Poznámka: Před měřením vypněte napájení obvodu, který chcete měřit, a vybijte pečlivě všechny kapacitory.

8 Měření frekvence 2. Nastavte přepínač funkcí na pozici Hz %. Tiskněte tlačítko Hz %, dokud se na displeji neobjeví "Hz". 3. Připojte testovací vodiče přes zdroj nebo obvod, který budete testovat. 4. Přečtěte si hodnotu na displeji. Poznámky: 1) U měření frekvence je změna rozsahu automatická. Rozsah měření je 0~10MHz. 2) Napětí vstupního signálu by mělo být mezi 1V rms a 20V rms. Čím je vyšší frekvence, tím je vyžadováno vyšší vstupní napětí. 3) U měření <10Hz musí být amplituda vstupního signálu vyšší než 2V rms. Měření střídy 2. Nastavte přepínač funkcí na pozici Hz %. Tiskněte tlačítko Hz %, dokud se na displeji neobjeví "%". 3. Připojte testovací vodiče přes zdroj signálu, který budete testovat. 4. Přečtěte si hodnotu na displeji. Poznámka: Poté, co odpojíte měřený signál, jeho hodnota může zůstat na obrazovce. Dvakrát stiskněte tlačítko Hz % pro vynulování displeje. Měření kapacity 1. Nastavte přepínač funkcí na pozici. Poté tiskněte tlačítko S, dokud se na obrazovce neobjeví jednotka kapacity. 2. Podle obrázku vpravo připojte adaptér k terminálu "COM" a červený testovací 3. Stiskněte tlačítko "REL", měřič vstoupí do módu Relative. Na displeji je hodnota nula. 4. Vybijte kapacitor, který chcete měřit. Poté jej zapojte to testovací zásuvky na adaptéru kapacity. Ujistěte se, že máte správnou polaritu. 5. Počkejte, dokud se neustálí hodnota. U vysokokapacitních kapacitorů může trvat stabilizování hodnoty kolem třiceti sekund. Test diod (Poznámka: polarita červeného vodiče je pozitivní "+".) 2. Nastavte přepínač funkcí na pozici. Poté stiskněte tlačítko "S", dokud se na obrazovce neobjeví symbol. 3. Připojte červený testovací vodič k anodě testované diody a černý testovací vodič ke katodě. 4. Na obrazovce se zobrazí přibližný pokles napětí v propustném směru diody. Pokud je spojení obrácené, zobrazí se "OL". Měření teploty 1. Nastavte přepínač rozsahu na pozici C F. Poté stiskněte tlačítko S pro výběr mezi C a F. 2. Připojte negativní zástrčku "-" termočlánku typu K k terminálu "COM" a pozitivní zástrčku "+" termočlánku k terminálu "VΩmAHz". 3. Připojte konec se senzorem k testovanému objektu. 4. Počkejte, dokud se neustálí hodnota na displeji. Poznámky: 1) Když teplota překročí 1000 C/1832 F, na displeji se zobrazí "OL". 2)Abyste zabránili možnému poškození měřiče nebo jiného vybavení, pamatujte, že zatímco je měřič pro -20 C až C a -4 F až 1832 F, termočlánek typu K přiložený k měřiči, je pouze do 250 C. Pro teploty mimo tento rozsah použijte termočlánek s vyššími specifikacemi. Termočlánek typu K přiložený k měřiči není profesionálním nástrojem a lze jej použít pouze pro nekritická referenční měření. Pro přesná měřená použijte profesionální termočlánek.

9 Měření otáček 1. Nastavte přepínač funkcí na pozici RPM. 2. Pokud je testovaný motor dvoutaktní, tiskněte tlačítko S, dokud se neobjeví na displeji symbol (2). Pokud je testovaný motor čtyřtaktní, tiskněte tlačítko S, dokud se neobjeví na displeji symbol (4). 3. Připojte negativní (černý) výstupní konektor induktivního senzoru k terminálu "COM" a pozitivní (červený) výstupní konektor induktivního senzoru k terminálu "VΩmAHz". 4. Sevřete induktivní senzor kolem kabelu zapalovací svíčky s šipkou na induktivním senzoru směřující k zapalovací svíčce. Ujistěte se, že jsou čelisti senzoru zcela uzavřené. 5. Spusťte motor a zjistěte z displeje hodnotu. Poznámky: 1) Vstupní napětí musí být mezi 2Vp a 50Vp. Pokud je napětí příliš nízké, je nemožné učinit měření. 2) Pokud je rychlost otáček motoru příliš nízká, bude klesat stabilita hodnot. 3) Polarita vstupního napětí musí být správná, jinak bude nemožné učinit měření. 4) Induktivní senzor se zahřeje a hodnota bude nestabilní, když budete měřit po nějakou dobu. V takovém případě sundejte induktivní senzor z kabelu zapalovací svíčky, abyste zastavili měření, a počkejte, dokud se induktivní senzor neochladí. Poté můžete pokračovat v měření. Měření úhlu prodlevy 2. Nastavte přepínač funkcí na pozici Dwell. Poté stiskněte tlačítko S, dokud se nezobrazí počet testovaných válců motoru (4, 5, 6 nebo 8). 3. Připojte černý testovací vodič k šasi nebo negativnímu terminálu autobaterie a červený testovací vodič připojte k slabonapěťovému terminálu distributoru nebo negativnímu terminálu zapalovací cívky. 4. Pusťte motor a zjistěte z displeje hodnotu. Poznámky: 1) Vstupní napětí musí být mezi 2Vp a 50Vp. Pokud je napětí příliš nízké, je nemožné učinit měření. 2) Pokud je rychlost otáček motoru příliš nízká, bude klesat stabilita hodnot. 3) Polarita vstupního napětí musí být správná, jinak bude nemožné učinit měření. Měření šířky pulzu 1. Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací 2. Nastavte přepínač funkcí na pozici ms PULSE. 3. Stiskněte tlačítko S pro výběr pozitivního (+) spuštění (trigger) nebo negativního (-). Na displeji se objeví odpovídající symbol. 4. Připojte testovací vodiče, jak vidíte na obrázku. Poté zjistěte z displeje hodnotu. Automatické vypnutí Pokud po dobu delší než patnáct minut nebudete pracovat s měřičem, automaticky se vypne a přejde do spánkového módu. Abyste vzbudili měřič ze spánkového módu, stiskněte libovolné tlačítko nebo otočte přepínačem funkcí. Abyste zrušili funkci automatického vypnutí, stiskněte a držte tlačítko, zatímco otáčíte přepínačem rozsahu z pozice "OFF" na jinou pozici. Komunikace Abyste ustálili komunikaci mezi měřičem a PC, nahlédněte do instrukcí komunikační aplikace na přiloženém CD. Můžete použít přiložený datový kabel a komunikační aplikaci pro přenos výsledků měření do počítače v reálném čase pomocí USB rozhraní. Tyto hodnoty se zobrazí na počítači v několika formách a lze je uložit jako soubor. Před použitím funkce komunikace se ujistěte, že jste zapojili přiložené USB příslušenství do zadní části měřiče.

10 Základní údržba Často čistěte kryt pomocí navlhčeného hadříku a slabého čisticího prostředku. Nepoužívejte brusné materiály nebo rozpouštědla. Špína nebo vlhkost v terminálech mohou ovlivnit měření. Terminály čistěte následovně: 1. Nastavte přepínač rozsahu na pozici OFF a odpojte testovací vodiče. 2. Vytřeste z terminálů špínu. 3. Namočte do alkoholu čisticí vatovou tyčinku. 4. Vyčistěte pomocí tyčinky všechny terminály. Pokud měřič nepracuje správně, nejprve zkontrolujte a vyměňte baterii nebo pojistku. Poté nahlédněte do manuálu, zda podle něj pracuje měřič správně. Výměna baterií a pojistky Varování Abyste zabránili falešným údajům, které by mohly vést k elektrickému šoku nebo zranění, vyměňte baterii ihned, jakmile se objeví indikátor. Abyste zabránili poškození nebo zranění, zapojujte pouze baterie a pojistky specifikovaných hodnot. Před otevřením krytu nebo krytu baterií odpojte testovací vodiče. 1) Pro výměnu baterie odšroubujte šroubek z krytu baterie a kryt sundejte. Vyměňte vybitou baterii za novou stejného typu (9V baterie, 6F22 nebo ekvivalentní). Dejte zpět zadní kryt a šroubky. 2) Pro výměnu pojistky vyndejte měřič z pouzdra, odšroubujte šroubky na zadním krytu a opatrně kryt odsuňte. Vyměňte vyhořelou pojistku za novou o stejných hodnotách. Vraťte zpět zadní kryt a šroubky. Nakonec dejte zpět pouzdro. Tip: Před odpojením pouzdra byste měli odpojit USB příslušenství. Nezapomeňte po opětovném připojení pouzdra připojit správně USB příslušenství. Tento měřič používá dvě pojistky: 1) 630mA/1000V, rychlá, Ø10X38mm, minimální specifikace přerušení 20000A 2) 20A/1000V, rychlá, Ø10X38mm, minimální specifikace přerušení 20000A Příslušenství Manuál: 1 kus Testovací vodiče: 1 pár Induktivní senzor: 1 kus Adaptér: 1 kus CD (s USB ovladačem a komunikační aplikací): 1 kus Termosonda typu K: 1 kus Datový USB kabel: 1 kus Poznámky 1. Obsah tohoto manuálu může být bez předchozího upozornění měněn. 2. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv ztráty. 3. Obsah tohoto manuálu nelze použít jako důvod pro použití přístroje pro speciální aplikace. Recyklace Vážený zákazníku, mějte na pamětí, že pokud se chystáte tohoto výrobku zbavit, mnoho jeho částí obsahuje cenné materiály, které je možné recyklovat. Nevhazujte, prosím, výrobek do odpadu, ale doneste jej na určené sběrné místo. GM electronic spol. s r.o.

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

Multimetr klešťový EM305A

Multimetr klešťový EM305A Multimetr klešťový EM305A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje

Více

Digitální multimetr RC EM382G

Digitální multimetr RC EM382G Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM382G Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

Digitální multimetr EM3680 / EM3681

Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

Digitální multimetr RC EM890N

Digitální multimetr RC EM890N Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM890N Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

Digitální multimetr EM3685 / EM3686

Digitální multimetr EM3685 / EM3686 Digitální multimetr EM3685 / EM3686 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál

UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál Přehled Tento uživatelský manuál obsahuje potřebné informace týkající se bezpečnosti. Přečtěte si jej, prosím, a dávejte pozor na relevantní

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

Digitální multimetr RC EM6000

Digitální multimetr RC EM6000 Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM6000 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

Digitální multimetr EM580A

Digitální multimetr EM580A Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr EM580A Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie

Více

Digitální multimetr EM3252

Digitální multimetr EM3252 Digitální multimetr EM3252 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Digitální multimetr EM132

Digitální multimetr EM132 Digitální multimetr EM132 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840 NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/01 Digitální multimetry VC 820 a VC 840 Obj. č.: 12 11 11, 12 11 12 Obsah Strana ÚVOD... 3 POUŽITÍ MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ VC 820, VC 840:... 3 OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE... 4 POPIS OVLÁDACÍCH

Více

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál Úvod Varování: abyste zabránili elektrickému šoku nebo zranění, přečtěte si následující bezpečnostní informace a varování a upozornění

Více

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Návod k obsluze 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C/D pro SMD umožňuje rychlé a přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat

Více

MT /2 True-RMS multimetr Manuál

MT /2 True-RMS multimetr Manuál MT-1705 3-1/2 True-RMS multimetr Manuál Shrnutí Tento přístroj je stabilní digitální multimetr napájený baterií. Má 20 mm vysoký LCD pro snadné čtení údajů. Podsvícení displeje a ochrana proti přetížení

Více

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991 Digitální multimetr PROTEC.class PMMM císlo výrobku: 05102991 Návod k obsluze Obsah: 1. Bezpečnostní informace Úvod Používání Péče o přístroj 2. Popis tlačítek a zdířek 3. Všeobecné údaje 4. Popis používání

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití Účel použití Měření a zobrazování elektrických parametrů v rozsahu kategorie přepětí CAT II až do maximální hodnoty 600 V, resp. do 300 V v kategorii CAT III v souladu s Nařízením EN 61010-1 a ve všech

Více

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku,

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku, Digitální multimetr AT-200 Obj. č.: 12 15 02 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití... 3 Ovládací prvky měřícího přístroje... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Krátký popis funkcí měřícího přístroje... 6 Rozsah

Více

Stolní digitální multimetr EM6800

Stolní digitální multimetr EM6800 Stolní digitální multimetr EM6800 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Úvod Tento multimetr má vysokou přesnost, maximální hodnotu 22000, 4 1/2 číselný displej a funkci automatického rozsahu.

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T 4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR True RMS Model : DM-9027T Symboly Výstraha : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : * Nepřetěžujte vstupní napětí! * Odstraňte testovací vodiče před otevřením

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 12 14 66 Tento měřící přístroj byl speciálně vyvinut pro provádění různých měření v motorových vozidlech. Vedle standardních funkcí měření můžete tento přístroj použít

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah Všeobecně. 1 Prohlídka Balení 1 Bezpečnostní informace 2 Přístrojový panel a popis tlačítek Funkcí. 4 Ostatní Funkce. 5 Vlastnosti.. 6 Údržba Přístroje.

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128 Digitální ampérmetr s kleštěmi číslo výrobku: 05102128 NÁVOD K OBSLUZE 1. VŠEOBECNÉ POKYNY Tento výrobek splňuje určení dle IEC / EN 61010-1 o bezpečnosti elektronických měřících zařízení a měřících kleští

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

HC-DT-5500 Návod k použití

HC-DT-5500 Návod k použití HC-DT-5500 Návod k použití 12 GM Electronic spol. s r.o. Karlínské nám.6 186 00 Praha 8 2 11 b. Měření zařízení s DC motorem Postup měření je shodný s měřením zařízení s AC motorem s tím rozdílem, že pro

Více

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20 Digitální multimetr VC-20 Obj. č.: 12 30 20 Obsah Strana Úvod 1 Funkce přístoje 2 Popis součástí přístroje 3 Údaje a symboly na displeji 3 Bezpečnostní pokyny 4 Použití přístroje 5 Rozsah dodávky 5 Uvedení

Více

HC-EGC-3235A. Návod k použití

HC-EGC-3235A. Návod k použití HC-EGC-3235A Návod k použití Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce MS5308 Uživatelský manuál 1. Obecné instrukce Děkujeme Vám za zakoupení MS5308 digitálního LCR měřiče. Jedná se o profesionální nástroj pro indukčnosti, kapacity a odporu. Má mnoho funkcí, jako je například

Více

Digitální multimetr RC EM135

Digitální multimetr RC EM135 Digitální multimetr RC EM135 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení Tato záruka se nevztahuje

Více

Digitální multimetr EM132 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál.

Digitální multimetr EM132 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr EM132 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Úvod Tento měřič je kompaktní 3 3/4 číselný digitální multimetr. Kromě funkcí normálního multimetru umí tento měřič

Více

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Patentově chráněno Úvod Blahopřejeme k zakoupení klešťového měřiče True RMS Extech EX623. Tento měřič umožňuje provádět

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

Digitální multimetr METEX M-3890D s automatickou volbou rozsahů a trojitým displejem

Digitální multimetr METEX M-3890D s automatickou volbou rozsahů a trojitým displejem GM electronic s.r.o. Metex 3890 D 1/1 Digitální multimetr METEX M-3890D s automatickou volbou rozsahů a trojitým displejem Obr. originální návod str. 2 1. LCD displej (3 % místa, max. 3999) 2. Tlačítko

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

2. Účel použití měřícího přístroje a popis jeho základních funkcí

2. Účel použití měřícího přístroje a popis jeho základních funkcí Digitální multimetr VC265 Obj. č.: 12 45 22 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního multimetru VC265. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. Uživatelská příručka PCL1000 Multi-funkční kalibrátor Obsah 1. Úvod... 3 2. Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem... 5 A. Funkce tlačítek 5 B. Žádané hodnoty.. 6 3. Schemata zapojení a pokyny... 8

Více

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V MĚŘIČ IZOLAČNÍHO ODPORU PU 182.1 METRA Blokování měření izolačního odporu při přítomnosti cizího napětí na měřeném objektu Automatické vybití případné kapacitní složky měřeného objektu po skončení měření

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení FLUKE-715 Kalibrátor proudu a napětí (ma/v) Návod k obsluze Přečtěte jako první: Bezpečnostní informace Pro zajištění bezpečného použití přístroje a jeho bezvadnou funkci dodržujte pokyny definované v

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

AMP-25 AMP-25-EUR. Návod k použití. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec

AMP-25 AMP-25-EUR. Návod k použití. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec AMP-25 AMP-25-EUR Mini-Clamp TRMS AC / ZERO 2 Sec Návod k použití AMP-25 AMP-25 AMP-25-EUR Miniaturní klešťový multimetr Návod k použití Čeština 1/2015, 6004363 B 2015 Amprobe Test Tools. Všechna práva

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Klešťový ampérmetr VC 605 1000 A/AC/DC. Obj. č.: 12 01 67. Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:...

Klešťový ampérmetr VC 605 1000 A/AC/DC. Obj. č.: 12 01 67. Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:... Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:...3 OVLÁDACÍ A NASTAVOVACÍ PRVKY PŘÍSTROJE, DISPLEJ...4 POPIS OVLÁDACÍCH A NASTAVOVACÍCH PRVKŮ PŘÍSTROJE...5 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY...5

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

R117A Multimetr MASTECH MS8321A

R117A Multimetr MASTECH MS8321A Vážení zákazníci, R117A Multimetr MASTECH MS8321A Návod k obsluze děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

LCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR-9184. 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz

LCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR-9184. 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz LCR MULTIMETR Model : LCR-9184 Nákup tohoto LCR multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

RLC můstek Model 380193

RLC můstek Model 380193 Návod k obsluze RLC můstek Model 380193 Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení RLC můstku firmy Extech, modelu 380193. Tento přístroj umožňuje přesné měření kapacity, indukčnosti a odporu při měřicích kmitočtech

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR PROCAR DA830 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR PROCAR DA830 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B

Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili horkovzdušnou stanici Pro'sKit SS-952B. Před použitím výrobku si, prosím, přečtěte tento manuál.ů Specifikace Napájení:

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

Autoranging True RMS Multimetr TM-87 / TM-88

Autoranging True RMS Multimetr TM-87 / TM-88 Autoranging True RMS Multimetr s automatickým rozsahem a měřením skutečné efektivní hodnoty TM-87 / TM-88 Návod k obsluze Překlad originálního návodu HB2TM8700001 Obsah: 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POSTUPY...

Více

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Záruční podmínky Na uvedený přístroj poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Během záruční doby dodavatel opraví nebo

Více

RGB ovladač s dálkovým ovladačem

RGB ovladač s dálkovým ovladačem RGB ovladač s dálkovým ovladačem 1. Úvod Pro všechny občany Evropské unie. Důležité informace o životním prostředí. Tento symbol na výrobku nebo balení značí, že vyhozením výrobku do odpadu můžete poškodit

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Verze AMT HWT Měřič MZC-304 je moderní měřicí přístroj, vysoké kvality pro snadné a bezpečné použití.

Více

CELÁ ŠKÁLA KONTROLNÍCH A MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ

CELÁ ŠKÁLA KONTROLNÍCH A MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ KONTROLA A MĚŘENÍ micro DM-100 Digitální multimetr - odolný proti pádu a vodě micro CM-100 Digitální čelisťový měřicí přístroj - víceúčelový, 10 funkcí micro HM-100 Teploměr a vlhkoměr - přesná měření

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 296 MEGMET 5000D PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ IZOLAČNÍCH ODPORŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 296 MEGMET 5000D PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ IZOLAČNÍCH ODPORŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 296 MEGMET 5000D PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ IZOLAČNÍCH ODPORŮ 1 OBSAH: 1 OBSAH: 2 2 POUŽITÍ 4 2.1 KONSTRUKCE PŘÍSTROJE 4 2.2 ZÁKLADNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE 5 2.3 UVEDENÍ PŘÍSTROJE

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ ZEMNÍHO ODPORU

DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ ZEMNÍHO ODPORU NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ ZEMNÍHO ODPORU KEW 4105A KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., 1. BEZPEČNOST MĚŘENÍ Měřící přístroj zemního odporu KEW 4105A byl navržen, vyroben a otestován

Více

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka MATRIX Napájecí zdroj DC Uživatelská příručka Obsah Kapitola Strana 1. ÚVOD... 2 2. MODELY... 2 3 SPECIFIKACE... 3 3.1 Všeobecná... 3 3.2 Podrobná... 3 4 REGULÁTORY A UKAZATELE... 4 a) Čelní panel... 4

Více