Digitální multimetr EM580A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální multimetr EM580A"

Transkript

1 Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr EM580A Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace, pokud byla chyba způsobena špatným použitím nebo abnormálními operačními podmínkami. Základní popis Tento digitální multimetr s automatickým rozsahem je napájený baterií a má měření izolace. Má displej o maximální hodnotě Lze použít pro měření: 1. DC a AC napětí 2. DC a AC proudu 3. Odporu 4. Izolačního odporu 5. Frekvence 6. Diod 7. Kontinuity Bezpečnostní informace Multimetr byl navržen podle IEC pro CAT III 600V a stupeň znečištění 2. Varování Abyste zabránili možnému elektrickému šoku nebo zranění, řiďte se těmito pokyny: - Nepoužívejte měřič, pokud je poškozený. Před použitím si prohlédněte kryt přístroje. Dávejte si zvláště pozor na izolaci kolem konektorů. - Prohlédněte si testovací vodiče, zda nemají poškozenou izolaci nebo odhalené kovové části. Zkontrolujte kontinuitu testovacích vodičů. Vyměňte poškozené testovací vodiče, než měřič použijete. - Nepoužívejte měřič, pokud se chová abnormálně. Může být narušena ochrana. Pokud máte pochyby, nechte měřič zkontrolovat. - Nepracujte s měřičem v blízkosti výbušných plynů, par nebo prachu. - Nezavádějte vyšší než přímo na měřiči specifikované napětí, mezi sondy nebo mezi jakoukoliv sondu a uzemnění. - Před použitím potvrďte správnou operaci měřič změřením známého napětí. - Při měření proudu vypněte napájení měřeného obvodu, než k němu připojíte měřič. Měřič zapojte s měřeným obvodem sériově. - Při servisu měřiče používejte jen specifikované náhradní díly. - Buďte opatrní při práci s napětími přes 30V AC rms, 42V peak nebo 60V DC. Taková napětí představují riziko. - Když používáte sondy, udržujte prsty za bariérami na sondách. - Když provádíte spojení, připojte černý testovací vodič dříve, než připojíte červený vodič. Když testovací vodiče odpojujete, odpojte nejprve červený vodič. - Než otevřete zadní kryt přístroje, odpojte testovací vodiče od testovaného obvodu. - Nepracujte s měříčem, když má odpojený nebo uvolněný zadní kryt. - Abyste zabránili chybným údajům, které by mohly vést k elektrickému šoku nebo zranění, vyměňte baterie hned, jakmile se objeví indikátor. - Když jste v módu Relative nebo MIN, je zobrazen symbol "REL" nebo "MIN". Dávejte si pozor na nebezpečné napětí. - Než provedete test odporu izolace, ujistěte se, že testovaný objekt není napájený. - Abyste zabránili elektrickému šoku, nesahejte na testované objekty a odhalené vodiče. Řiďte se bezpečnostními požadavky, když pracujete na nebezpečných místech. - Používejte další ochranné prostředky podle nařízení ve své zemi, když pracujete na nebezpečných místech. - Nepracujte sami. - Používejte měřič pouze tak, jak je popsáno v tomto manuálu. Jinak můžete narušit bezpečnost přístroje. - Abyste zabránili elektrickému šoku, nesahejte na odhalené vodiče a při použití měřiče se neuzemňujte. - Další nebezpečí: Když je sonda připojená k nebezpečnému aktivnímu potenciálu, je třeba si uvědomit, že se tento potenciál může udát na druhé sondě! - CAT III - kategorie měření III je pro měření prováděná na domovních instalacích. Příklady - rozvodné desky, jističe, vedení, kabely, zásuvky, pevné instalace a další, dále průmyslové použití a některé další vybavení, například stacionární motory s trvalým připojením k pevným instalacím. Nepoužívejte měřič pro měření v kategorii měření IV.

2 Upozornění Abyste zabránili možnému poškození měřiče nebo testovaného vybavení, řiďte se následujícími pokyny: - Před testováním odporu, diod, izolace nebo kontinuity odpojte napájení obvodu a vybijte všechny kapacitory. - Pro dané měření používejte správnou funkci, terminály a rozsah. - Před měřením proudu zkontrolujte pojistku měřiče a před připojením měřiče vypojte napájení měřeného obvodu. - Před otočením voliče funkcí kvůli přepnutí funkce odpojte testovací vodiče od testovaného obvodu. - Před otevřením krytu nebo krytu baterií odpojte od měřiče testovací vodiče. Symboly 1) Střídavý proud (AC) 2) Stejnosměrný proud (DC) 3) Důležitá bezpečnostní informace. Nahlédněte do manuálu. 4) Pozor, nebezpečné napětí. 5) Uzemnění 6) Pojistka 7) Splňuje nařízení Evropské unie 8) Dvojitá izolace 9) Slabá baterie 10) Dioda Instrukce Přepínač funkce/rozsahu Měřič zapněte výběrem funkce měření. Měřič poskytuje standardní zobrazení pro funkce (rozsah, jednotky měření, atd.). Používejte odpovídající tlačítka pro výběr jiných funkcí, jako jsou data hold, výběr rozsahu, mód Relavite atd. Více informací v následující tabulce a na obrázku vpravo. Instrukce přepínače funkce/rozsahu AC napětí od 0V do 600V. DC napětí od 0V do 600V. Ohmy od 0Ω do 40MΩ. Test diod. Nad 2V zobrazí "OL". Test kontinuity. Bzučák zazní při <30Ω a nezazní při >50Ω. Frekvence od 1Hz do 100kHz. DC ma od 0mA do 400mA. AC ma od 0mA do 400mA. MegaOhmy od 0.1Ω do 4000MΩ, testovací napětí je 250V. MegaOhmy od 0.1Ω do 4000MΩ, testovací napětí je 500V. MegaOhmy od 0.1Ω do 4000MΩ, testovací napětí je 1000V.

3 Instrukce pro vstupní terminály Terminály jsou označny na obrázku vpravo a vysvětleny v následující tabulce. 1 Výstupní terminál testovacího napětí při testu izolace. 2 Vstupní terminál testovacího proudu při testu izolace. Vstupní terminál pro měření proudu <400mA. 3 Volitelný stínicí terminál při testu izolace. Vratný (COM) terminál pro všechna měření vyjma testu izolace. 4 Vstupní terminál pro měření napětí, kontinuitu, odpor, diody a frekvence. Instrukce pro tlačítka Tlačítka měřiče jsou zobrazena na obrázku vpravo a popsána v následující tabulce. RANGE Přepne mód automatického rozsahu na mód manuální rozsahu. Stiskněte a přidržte pro návrat do módu automatického rozsahu. MAX/MIN HOLD Stiskněte toto tlačítko. Na displeji se objeví symbol "MAX" a maximální hodnota. Stiskněte tlačítko znovu, na displeji se objeví symbol "MIN" a minimální hodnota. Stiskněte tlačítko ještě jednou, displej zobrazí blikající "MAX" a "MIN" spolu s aktuální hodnotou. Stiskněte a přidržte na déle než jednu sekundu pro ukončení módu MAX MIN, na displeji se zobrazí aktuální hodnota. Stiskněte pro udržení aktuální hodnoty. Měřič se dostane do módu data hold. Stiskněte znovu pro uvolnění displeje. V módu MIN, MAX nebo REL funguje toto tlačítko normálně. V módu data hold tlačítka "REL" a "MAX/MIN" nefungují. Zapnutí a vypnutí podsvícení. Podsvícení se vypne samo po jedné minutě. INSULATION TEST LOCK REL Spustí a zastaví test izolace, když je otočný přepínač na pozici testu izolace (4000Ω/250V, 4000Ω/500V nebo 4000Ω/1000V). Po stisknutí tlačítka "Test" začne test izolace. Pro uzamknutí testu izolace můžete stisknout tlačítko "LOCK". Uzamknutí testu znamená, že měřič vysílá neustále testovací napětí a provádí test izolace. Pro ukončení stavu uzamčení opět stiskněte tlačítko "TEST". Stiskněte toto tlačítko. Měřič vstoupí do módu Relative a uloží aktuální měření jako referenční pro pozdější měření. Na displeji se objeví "REL" a hodnota nula. Stiskněte tlačítko znovu. Začne blikat "REL" a displej zobrazí referenční hodnotu. Stiskněte a přidržte toto tlačítko po jednu sekundu, aby měřič ukončil mód Relative. LCD displej 1) Vybrán mód automatického rozsahu 2) AC 3) Znaménko mínus 4) Baterie je slabá a měla by být ihned vyměněna. Varování: Abyste zabránili chybným údajům, které by mohly vést k elektrickému šoku nebo zranění, vyměňte baterie, jakmile se objeví tento indikátor. 5) Indikátor testu izolace. Objeví se, když je spuštěno testovací napětí. Poznámka: Terminál "MΩ" má jako výstup vysoké napětí. Dávejte si pozor. 6) Test izolace je v módu Fixed Time Test. 7) Test izolace je uzamčen, takže můžete testovat po dlouhou dobu. 8) 250V - napětí testu izolace je 250V. 500V - napětí testu izolace je 500V. 1000V - napětí testu izolace je 1000V. 9) Vybrán test diod. 10) Test kontinuity. 11) Vybrán mód manuálního rozsahu. 12) Umožněno automatické vypnutí.

4 13) Spuštěn mód data hold. 14) Aktivní mód Relative. 15) Zobrazena minimální hodnota. 16) Zobrazena maximální hodnota. 17) Jednotky na LCD mv, V Jednotky napětí. mv; milivolty; V: volty; 1V=10³mV μa, ma, A Jednotky proudu. μa: mikroampér; ma: miliampér; A: ampér; 1A=10³mA=10 6 μa Ω, kω, MΩ Jednotky odporu. Ω: Ohm; kω: kiloohm; MΩ: megaohm; 1MΩ=10³kΩ=10 6 Ω Hz, khz, MHz Jednotky frekvence. Hz: Hertz; khz: kilohertz; MHz: megahertz; 1MHz=10³Hz=10 6 Hz 18) Analogový dílkový graf Délka rozsvícených segmentů odpovídá aktuální hodnotě na LCD. Dílkový graf je jako ručička analogového měřiče. Má indikátor přetížení ( ) na pravé a indikátor negativní polarity ( ) na levé straně. Protože se dílkový graf aktualizuje desetkrát rychleji, než digitální displej, je užitečný pro vrcholová a nulová nastavení a pro pozorování rapidně se měnících vstupů. Počet rozsvícených dílků indikuje naměřenou hodnotu a je relativní vůči hodnotě celé škály vybraného rozsahu. V rozsahu 400V například hlavní rozdělení škály reprezentují 0V, 100V, 200V, 300V a 400V. Vstup o -100V rozsvítí znaménko mínus a segmenty na škále až po "10". Základní specifikace Maximální napětí mezi jakýmikoliv terminály a uzemněnín: 600V DC nebo AC rms Ochrana pojistkou pro vstupy jacku "ma": 400mA, 690V, rychlá, min. specifikace přerušení 20000A Displej: 3 3/4 číselný LCD s maximální hodnotou Indikace přesahu: Na displeji se objeví "OL". Indikace negativní polarity: Na displeji se automaticky objeví značka "-". Vzorkování: zhruba dvakrát až třikrát za sekundu. Operační prostředí: teplota: 0 C až 40 C, vzdušná vlhkost: <75% Skladovací prostředí: teplota: -30 C až 60 C, vzdušná vlhkost: <85% Pracovní nadmořská výška: 0 až 2000 metrů Baterie: 6 x 1.5V, AA nebo ekvivalentní. Indikace slabé baterie: Na displeji se zobrazí. Rozměry: 200 x 100 x 56 mm Hmotnost: zhruba 620 g (včetně baterie) Specifikace Přesnost je specifikována po dobu jednoho roku po kalibraci a při teplotách 18 C až 28 C a vzdušné vlhkosti do 75 %. Specifikace přesnosti je: ±[(% hodnoty) + (číslonejméně důležitých digitů)] DC napětí 400mV 0.1mV ± (1.0% + 5) 4V 0.001V ± (0.8% + 3) 40V 0.01V 400V 0.1V 600V 1V ± (1.0% + 5) Vstupní odpor: Rozsah 400mV: >1000MΩ; jiné rozsahy: 10MΩ AC napětí 400mV 0.1mV ± (1.5% + 5) 4V 0.001V ± (1.0% + 5) 40V 0.01V 400V 0.1V 600V 1V ± (1.2% + 5) Vstupní odpor: Rozsah 400mV: >1000MΩ; jiné rozsahy: 10MΩ

5 Frekvenční rozsah: 40Hz až 400Hz Odezva: průměrná, kalibrovaná v rms sinusové vlny DC proud 40mA 0.01mA ± (1.2% + 3) 400mA 0.1mA Maximální povolený vstup: 400mA Pokles napětí: 5mV/mA Ochrana před přetížením: Pojistka 400mA/690V rychlá AC proud 40mA 0.01mA ± (1.5% + 5) 400mA 0.1mA Maximální povolený vstup: 400mA Frekvenční rozsah: 40Hz až 400Hz Odezva: průměrná, kalibrovaná v rms sinusové vlny Pokles napětí: 5mV/mA Ochrana před přetížením: Pojistka 400mA/690V rychlá Odpor 400Ω 0.1Ω ± (1.0% + 5) 4kΩ 0.001kΩ ± (1.0% + 3) 40kΩ 400kΩ 4MΩ 0.01kΩ 0.1kΩ 0.001MΩ 40MΩ 0.01MΩ ± (1.8% + 5) Napětí otevřeného obvodu: v rozsahu 400Ω: zhruba -1.2Vdc; v jiných rozsazích: zhruba -0.45Vdc Frekvence 4kHz 0.001kHz ± (0.8% + 3) 40kHz 100kHz Rozsah měření: 500mV rms ~ 20V rms 0.01kHz 0.1kHz Diody a kontinuita Rozsah Popis Poznámka Zobrazí se přibližný pokles posměrného napětí diody. Napětí otevřeného obvodu: zhruba 3V Vestavěný bzučák zazní, pokud je odpor menší než 30Ω. Napětí otevřeného obvodu: zhruba -1.2V Test izolace Rozsah měření: 0.1Ω až 4000MΩ Testovací napětí: 250V, 500V, 1000V Přesnost testovacího napětí: +20%, -0% Nominální testovací proud (1kΩ/V): 1mA Alarm testu: u testu izolace vydá vestavěný bzučák zvuk, když bude odpor nižší než 5MΩ.

6 Testovací napětí Rozsah zobrazení Rozlišení Testovací proud Přesnost 250 V (0% až +20%) 500 V (0% až +20%) 1000 V (0% až +20%) Operační instrukce 0.1 až 400.0MΩ 0.1MΩ 250kΩ ± (5%+5) 400 až MΩ 1MΩ až MΩ ± (10%+5) 0.1 až 400.0MΩ 0.1MΩ 500kΩ ± (5%+5) 400 až MΩ 1MΩ až MΩ ± (10%+5) 0.1 až 400.0MΩ 0.1MΩ 1MΩ ± (5%+5) 400 až MΩ 1MΩ až MΩ ± (10%+5) Použití módu Relative Výběr tohoto módu způsobí, že měřič uloží aktuální hodnotu jako referenční pro další měření. 1. Stiskněte tlačítko REL. Měříč vstoupí do módu Relative a uloží aktuální hodnotu jako referenční pro následující měření. Na displeji se objeví indikátor "REL". Hodnota na dipleji je nula. 2. Displej zobrazí rozdíl mezi referenční hodnotou a nový měřením. Tip: Stiskněte tlačítko REL znovu. Na displeji začne blikat "REL". Displej nezobrazí žádnou referenční hodnotu. Stiskněte REL ještě jednou, měřič senavrátí do módu Relative. 3. Stiskněte a přidržte tlačítko REL na déle než jednu sekundu. Měřič ukončí mód Relative. Mód data hold Stiskněte tlačítko "HOLD" pro udržení aktuální hodnoty na displeji. Na displeji se objeví indikátor "H". Pro ukončení módu data hold stiskněte tlačítko znovu. Indikátor "H" zmizí. Mód záznamu MIN MAX Když je aktivován, mód MIN MAX zaznamenává minimální a maximální hodnoty všech vstupních hodnot. Když se vstup dostane pod zaznamenanou minimální hodnotu nebo nad zaznamenanou maximální hodnotu, měřič zaznamená novou hodnotu. Použití záznamu MIN MAX: 1. Ujistěte se, že je měřič na požadované funkci a rozsahu. 2. Stiskněte tlačítko "MAX/MIN" pro aktivaci módu MIN MAX a na displeji se zobrazí maximální hodnota, zatímco se objeví indikátor "MAX". 3. Stiskněte tlačítko "MAX/MIN" pro pohym mezi minimální hodnotou (objeví se "MIN"), aktuální hodnotou ("MAX a "MIN" blikají) a maximální hodnotou (objeví se "MAX"), atd. 4. Pro ukončení a vymazání uložených hodnot stiskněte a přidržte tlačítko "MAX/MIN" na více než jednu sekundu nebo otočte volicím kotoučem. Manuální rozsah a automatický rozsah Měřič má u funkcí měření, které mohou mít automatický nebo manuální rozsah, základně nastaven mód automatického rozsahu. Když je měřič v módu automatického rozsahu, zobrazí se "AUTO". 1. Stiskněte tlačítko RANGE. Měřič vstoupí do módu manuálního rozsahu a "AUTO" zmizí. Každé stisknutí tlačítka RANGE navyšuje rozsah. Když dosáhnete nejvyššího rozsahu, měřič se přesune na nejnižší rozsah. 2. Pro opuštění módu manuálního rozsahu stiskněte a držte tlačítko RANGE na zhruba dvě sekundy. Měřič se vrátí do módu automatického rozsahu. Měření napětí 1. Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "VΩHz". 2. Nastavte přepínač funkcí na pozici V nebo V~ (první je pro měření DC napětí, druhé pro AC napětí). 3. V módu manuálního rozsahu, pokud není magnituda napětí známá dopředu, vyberte nejprve nejvyšší rozsah a poté jej snižujte, dokud nedostanete správné výsledky. 4. Připojte testovací vodiče přes zátěž, kterou budete testovat. 5. Přečtěte si hodnotu na displeji. U měření DC napětí bude též indikována polarita spojení červeného testovacího vodiče. Poznámka: Abyste zabránili elektrickému šoku nebo poškození měřiče, neměřte DC napětí vyšší než 600V nebo AC napětí vyšší

7 než 600V rms, ačkoliv je možné získat výsledky. Měření napětí Varování Abyste zabránili zranění nebo poškození měřiče: - Nepokoušejte se provádět měření proudu v obvodu, když je potenciál otevřeného obvodu u uzemnění vyšší než 600V. - Použijte pro určité měření správné terminály, pozici přepínače a rozsah. - Nepoužívejte měřič pro měření proudů nad 400mA. - Neumísťujte sondy paralelně s obvodem nebo dílem, když jsou testovací vodiče zapojeny do terminálů pro proud. - Před měřením zkontrolujte pojistku měřiče. 1. Nastavte přepínač rozsahu na rozsah "ma " nebo "ma~". Když vyberete mód manuálního rozsahu a neznáte magnitudu proudu, vyberte nejprve nejvyšší rozsah a poté jej snižujte, dokud nedostanete správné výsledky. 2. Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "ma". 3. Vypněte napájení obvodu, který chcete měřit. Vybijte všechny kapacitory. 4. Přerušte cestu obvodu, který chcete měřit, připojte sériově testovací vodiče s obvodem. 5. Zapněte napájení obvodu a přečtěte si na displeji hodnotu. U měření DC napětí bude též indikována polarita spojení červeného testovacího vodiče. Měření odporu 1. Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "VΩHz" (Poznámka: polarita červeného vodiče je pozitivní "+"). 2. Nastavte přepínač funkcí na pozici Ω. 3. Připojte testovací vodiče přes zátěž, kterou chcete měřit. 4. Přečtěte si na displeji hodnotu. Poznámka: 1. U měření odporu >1MΩ může měřiči chvíli trvat několik sekund, než stabilizuje hodnotu. To je normální u měření vysokých odporů. 2. Když není vstup připojený, tj. ve stavu otevřeného obvodu, zobrazí se indikátor přesahu "OL". 3. Před měřením odpojte napájení obvodu, který chcete měřit, a pečlivě vybijte všechny kapacitory. Test kontinuity 1. Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "VΩHz" (Poznámka: polarita červeného vodiče je pozitivní "+"). 2. Nastavte přepínač funkcí na pozici. 3. Připojte testovací vodiče k obvodu, který chcete testovat. 4. Pokud je odpor nižší než 30Ω, vestavěný bzučák vydá zvuk. Poznámka: před testem odpojte napájení testovaného obvodu a pečlivě vybijte všechny kapacitory. Měření frekvence 1. Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "VΩHz". 2. Nastavte přepínač rozshaů na pozici Hz. 3. Připojte testovací vodiče před zdroj nebo zátěž, kterou chcete testovat. 4. Přečtěte si na displeji výsledek. Poznámka: Napětí vstupního signálu by mělo být mezi 500mV rms a 20V rms. Pokud napětí přesáhne 20V rms, přesnost hodnoty může být mimo specifikovaný rozsah. Dioda 1. Připojte černý testovací vodič k terminálu "COM" a červený testovací vodič k terminálu "VΩHz". 2. Nastavte přepínač funkcí na pozici. 3. Připojte červenou testovací sondu k anodě testované diody a černou testovací sondu ke katodě diody. 4. Displej zobrazí přibližný pokles napětí v propustném směru. Pokud je spojení obrácené, na displeji se zobrazí "OL". Měření izolačního odporu Poznámky: - Než provedete test izolačního odporu, ujistěte se, že testovaný objekt není napájený. - Dávejte si pozor, riziko elektrického šoku. Poté, co dokončíte test izolačního odporu, zcela vybijte testovaný objekt. - Abyste zabránili elektrickému šoku, nesahejte na testovaný objekt, ani se nedotýkejte holých vodičů na měřiči (včetně testovacích vodičů). - Před testem se ujistěte, že ke v pořádku pojistka v měřiči.

8 Popisky k obrázku vpravo 1) Testovací vodič s velkou testovací svorkou. 2) Vysokonapěťový testovací vodič. 1. Viz obrázek vpravo. Zapojte zástrčku vysokonapěťového testovacího vodiče do terminálu "MΩ", poté zapojte zástrčku testovacího vodiče s velkou svorkou do terminálu "ma". 2. Testovací vodič z terminálu "ma" je uzemnění. Testovací vodič z terminálu "MΩ" je aktivní linka. Nastavte přepínač na pozici OFF, poté připojte velkou testovací svorku k testovacímu bodu objektu, který chcete měřit. 3. Vyberte si napětí: pro výběr požadovaného napětí nastavte přepínač na odpovídající pozici napětí (4000Ω/250V, 4000Ω/500V nebo 4000Ω/1000V). 4. Dokněte se sodnou vysokonapěťového testovacího vodiče jiného testovacího bodu na objektu. Stiskněte tlačítko TEST. Na displeji se objeví indikátor "TEST". Měřič začne s testem izolačního odporu a skrze terminály je úuštěno vysoké napětí. Přečtěte si hodnotu na displeji. Pokud je izolační odpor nižší než 5MΩ, vestavěný bzučák vydá zvuk. 5. Zastavení měření. V kroku 4 po stisknutí tlačítka TEST se na displeji objevil indikátor "TEST". což znamenalo, že z přístroje jde výstup vysokého napětí. Zhruba o 30 sekund později se indikátor "TEST" vypne, což znamená, že skončil výstup vysokého napětí, zatímco se měření automaticky zastavilo. Pokud chcete provádět delší měření, měli byste před vypnutím indikátoru "TEST" stisknout tlačítko LOCK. Pro ukončení měření můžete kdykoliv stisknout tlačítko TEST. 6. Vybití testovaného objektu. Testovaný objekt se vybije přes měřič. Držte sondy na testovacích bodech, dokud se objekt zcela nevybije. 7. Pokud je to nezbytné, můžete použít stínění pro zabránění poruchám způsobeným unikajícím proudem. Abyste tak učinili, pouze zapojte normální testovací vodič do terminálu "COM" a připojte sondu (nebo krokosvorku) tohoto testovacího vodiče k vnějšímu povrchu objektu, který se chystáte testovat, než provedete test izolačního odporu. Identifikace testovacích vodičů 1) Testovací vodič s velkou testovací svorkou. 2) Vysokonapěťový testovací vodič. 3) Normální testovací vodič (pokud je to nezbytné, můžete pro snadné použití připojit k této sondě krokosvorku). Automatické vypnutí Poté, co je měřič zapnut, má jako základní mód automatického vypnutí. Objeví se indikátor "APO". Displej se vypne a měřič se přepne do spánkového módu, pokud s ním nebudete pracovat alespoň 30 minut. Pro opětovné zapnutí měřiče nastavte přepínač na pozici "OFF" a poté jej nastavte na požadovanou pozici měření. Pro znemožnění funkce automatického vypnutí zapněte měřič, zatímco držíte stisknuté jakékoliv tlačítko kromě "HOLD", "TEST" a "LOCK". Údržba Varování Vyjma výměny baterie a pojistky se nikdy nepokoušejte opravovat nebo udržovat měřič, pokud k tomu nemáte kvalifikaci, relevantní kalibrace, provozní test a servisní instrukce. Měřič skladujte na suchém místě. Základní údržba Často čistěte kryt pomocí navlhčeného hadříku a slabého čisticího prostředku. Nepoužívejte brusné materiály nebo rozpouštědla. Špína nebo vlhkost v terminálech mohou ovlivnit měření. Terminály čistěte následovně: 1. Nastavte přepínač rozsahu na pozici OFF a odpojte testovací vodiče. 2. Vytřeste z terminálů špínu. 3. Namočte do alkoholu čisticí vatovou tyčinku. 4. Vyčistěte pomocí tyčinky všechny terminály.

9 Výměna baterií a pojistky Varování Abyste zabránili falešným údajům, které by mohly vést k elektrickému šoku nebo zranění, vyměňte baterii ihned, jakmile se objeví indikátor. Abyste zabránili poškození nebo zranění, zapojujte pouze baterie a pojistky specifikovaných hodnot. Před otevřením krytu nebo krytu baterií odpojte testovací vodiče. Pro výměnu baterie odšroubujte šroubky ze zadního krytu a kryt sundejte. Vyměňte vybité baterie za nové stejného typu (AA nebo ekvivalentní). Dejte zpět zadní kryt a šroubky. Tento měřič používá jednu pojistku: 400mA, 690V, rychlá, minimální specifikace přerušení 20000A. Pro výměnu pojistky použijte metodu popsanou výše pro sundání zadního krytu, vyměňte vyhořelou pojistku za novou o stejné hodnotě. Dejte zpět zadní kryt, šroubky a pouzdro. Příslušenství Manuál: 1 kus Testovací vodiče: 1 pár Testovací vodiče pro testování izolace: 1 pár Poznámky 1. Obsah tohoto manuálu může být bez předchozího upozornění měněn. 2. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv ztráty. 3. Obsah tohoto manuálu nelze použít jako důvod pro použití přístroje pro speciální aplikace. Recyklace Vážený zákazníku, mějte na pamětí, že pokud se chystáte tohoto výrobku zbavit, mnoho jeho částí obsahuje cenné materiály, které je možné recyklovat. Nevhazujte, prosím, výrobek do odpadu, ale doneste jej na určené sběrné místo. GM electronic spol. s r.o.

Multimetr klešťový EM305A

Multimetr klešťový EM305A Multimetr klešťový EM305A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje

Více

Digitální multimetr RC EM382G

Digitální multimetr RC EM382G Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM382G Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

Digitální multimetr RC EM890N

Digitální multimetr RC EM890N Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM890N Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

Digitální multimetr EM3680 / EM3681

Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Digitální multimetr EM3252

Digitální multimetr EM3252 Digitální multimetr EM3252 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Digitální multimetr EM3685 / EM3686

Digitální multimetr EM3685 / EM3686 Digitální multimetr EM3685 / EM3686 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se

Více

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál Úvod Varování: abyste zabránili elektrickému šoku nebo zranění, přečtěte si následující bezpečnostní informace a varování a upozornění

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

MT /2 True-RMS multimetr Manuál

MT /2 True-RMS multimetr Manuál MT-1705 3-1/2 True-RMS multimetr Manuál Shrnutí Tento přístroj je stabilní digitální multimetr napájený baterií. Má 20 mm vysoký LCD pro snadné čtení údajů. Podsvícení displeje a ochrana proti přetížení

Více

Digitální multimetr RC EM6000

Digitální multimetr RC EM6000 Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM6000 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

Digitální multimetr EM132

Digitální multimetr EM132 Digitální multimetr EM132 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje

Více

Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál

Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál Květen 2011, verze 1.0 GS Instruments Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Specifikace se mohou měnit bez přechozího upozornění. Varování. Před použitím

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

Stolní digitální multimetr EM6800

Stolní digitální multimetr EM6800 Stolní digitální multimetr EM6800 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Úvod Tento multimetr má vysokou přesnost, maximální hodnotu 22000, 4 1/2 číselný displej a funkci automatického rozsahu.

Více

Digitální multimetr EM132 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál.

Digitální multimetr EM132 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr EM132 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Úvod Tento měřič je kompaktní 3 3/4 číselný digitální multimetr. Kromě funkcí normálního multimetru umí tento měřič

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

R117A Multimetr MASTECH MS8321A

R117A Multimetr MASTECH MS8321A Vážení zákazníci, R117A Multimetr MASTECH MS8321A Návod k obsluze děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

Digitální multimetr PROSKIT MT-1508

Digitální multimetr PROSKIT MT-1508 Digitální multimetr PROSKIT MT-1508 Před použitím tohoto přístroje si přečtěte pečlivě tento manuál. Uschovejte jej pro pozdější použití. 1. Prohlášení Podle mezinárodního autorského práva není možné bez

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Záruční podmínky Na uvedený přístroj poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Během záruční doby dodavatel opraví nebo

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH A. ÚVOD B. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY C. MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY D. VLASTNOSTI E. TECHNICKÁ DATA F. OVLÁDACÍ PANEL G. JAK PROVÁDĚT MĚŘENÍ A.

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE IDENTIFIER CABLE IDENTIFIER KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE TESTER CABLE TESTER Vcheck OP ON OBSAH 1. APLIKACE VŠEOBECNĚ. 3 2. POPIS ČELNÍHO

Více

Měřič impedance. Návod k použití

Měřič impedance. Návod k použití Měřič impedance Návod k použití Bezpečnostní upozornění Před použitím měřicího přístroje si důkladně přečtěte tento návod. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

NÁVOD K OBSLUZE R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205

NÁVOD K OBSLUZE R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205 R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205 Obsah Bezpečnostní informace Upozornění Záruka Příslušenství Úvod Přední panel Displej Zprávy na displeji Tlačítka Otočný přepínač Vstupní zdířka Popis Funkcí Možnosti

Více

Digitální multimetr RC EM135

Digitální multimetr RC EM135 Digitální multimetr RC EM135 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení Tato záruka se nevztahuje

Více

Multimetr MS8211 R136A

Multimetr MS8211 R136A Multimetr MS8211 R136A Návod k použití Obsah Sdělení... 3 Přehled...1 Bezpečnostní pokyny...2 Použité symboly 3 Popis přístroje... 4 Měření... 5 Ruční a automatický rozsah... 5 Ruční a automatické vypnutí....

Více

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Digitální multimetr. Uživatelský manuál KU-2602

Digitální multimetr. Uživatelský manuál KU-2602 Digitální multimetr Uživatelský manuál KU-2602 Bezpečnostní opatření! Abyste zabránili elektrickému rázu a následnému zranění uživatele a/nebo poškození přístrojů, přečtěte si před použitím digitálního

Více

UT58C. Návod k obsluze

UT58C. Návod k obsluze UT58C Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Bezpečnostní symboly Nebezpečné napětí. Uzemnění (GND) Dvojitá izolace. Uživatel musí nahlédnout do manuálu. Slabá baterie

Bezpečnostní symboly Nebezpečné napětí. Uzemnění (GND) Dvojitá izolace. Uživatel musí nahlédnout do manuálu. Slabá baterie MT-5211 Digitální multimetr RLC Uživatelský manuál Shrnutí Tento přístroj je stabilní digitální multimetr napájený baterií. Má 28 mm vysoký LCD pro snadné čtení hodnot. Podsvícený displej a ochrana před

Více

Multifunkční digitální relé 600DT

Multifunkční digitální relé 600DT Multifunkční digitální relé 600DT Specifikace Napájecí napětí: 20 až 240 V AC/DC Frekvenční rozsah: 50/60 Hz Displej/indikace: Zapnutí indikováno podsvícením. LCD s třemi číslicemi pro nastavení a čas

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

UT61E. Návod k obsluze

UT61E. Návod k obsluze UT61E Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A Návod k obsluze 1. POPIS MĚŘIDLA Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

Kondenzace vody uvnitř i vně teploměru může způsobit nebezpečí. Nechte přístroj nejprve dosáhnout pokojové teploty.

Kondenzace vody uvnitř i vně teploměru může způsobit nebezpečí. Nechte přístroj nejprve dosáhnout pokojové teploty. Digitální multimetr MT-1280 Popis Tento měřici přistroj je stabilní měřici pomůcka vybavena 26mm displejem LCD. Přistroj je napájen z baterie. Je určen především k měření napěti DCV, ACV, proudu DCA, ACA,

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Pro zajištění nevyšší úrovně bezpečnosti během práce s měřidlem, postupujte podle následujících

Více

Sada nářadí PROSKIT 1PK-938E

Sada nářadí PROSKIT 1PK-938E Sada nářadí PROSKIT 1PK-938E obsahuje: Digitální Multimetr MT-1230N 1. Úvod Tento přístroj je ruční, kompaktní, baterií napájený 3 a 3/4 číselný digitální multimetr pro měření DC a AC napětí, DC a AC proudu,

Více

Digitální klešťový multimetr FK3266F

Digitální klešťový multimetr FK3266F Návod k použití CZ Digitální klešťový multimetr FK3266F 7120315-01 Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

UT60B. Návod k obsluze

UT60B. Návod k obsluze UT60B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

Uživatelský manuál SK-6597 SK-6598

Uživatelský manuál SK-6597 SK-6598 Digitální multifunkční zkoušečka Uživatelský manuál SK-6597 SK-6598 Abyste zabránili riziku elektrického rázu a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před jeho použitím pečlivě tento manuál. označená na

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní velikost pro snadné přenášení. Model MT-1505 má plnou automatickou volbu rozsahu a velký,

Více

Pájecí stanice s digitálním multimetrem & DC nastavitelným zdrojem napájení. ZD-8901 AC V 50Hz 65-68W. Výměna baterie

Pájecí stanice s digitálním multimetrem & DC nastavitelným zdrojem napájení. ZD-8901 AC V 50Hz 65-68W. Výměna baterie 3. Vypněte měřicí přístroj (do polohy OFF), když jej zrovna nepoužíváte; pokud jej nepoužíváte po dlouhou dobu, vyjměte také baterii. 4. Neskladujte měřicí přístroj na místě s vlhkostí, vysokou teplotou,

Více

PROVOZNÍ MANUÁL 1000A DC/AC KLAMPMETER

PROVOZNÍ MANUÁL 1000A DC/AC KLAMPMETER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní Symboly PROVOZNÍ MNUÁL 1000 DC/C KLMPMETER Tento symbol v blízkosti jiného symbol nebo svorky upozorňuje, že by uživatel měl nahlédnout do provozního manuálu pro podrobnější

Více

Multimetr MT MT-1210 přenosný digitální 3 ½ čísla multimetr

Multimetr MT MT-1210 přenosný digitální 3 ½ čísla multimetr Multimetr MT-1210 Bezpečnostní informace Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte celý návod. Pracujte s přístrojem podle platné České státní normy. Měřící přístroj je ve shodě s normou IEC1010 týkající

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

AX Uživatelská příručka

AX Uživatelská příručka 1. AX - 102 - Uživatelská příručka 2. ÚVOD Blahopřejeme vám ke koupi digitálního multimetru AX-102 s ručním nebo automatickým přepínáním rozsahů. Tento měřič byl navržen jako velmi stabilní, velmi spolehlivý

Více

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE * Při rozsahu 200MΩ pokud měřící vývody zkratujeme na displeji se zobrazí naměřená hodnota 1MΩ, tento 1MΩ je třeba vždy při tomto rozsahu odečíst abychom dostali správnou hodnotu. 4.7. Měření teploty Rozsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tento měřící přístroj byl navržen a otestován v souladu s normou

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

Digitální multimetr PROSKIT MT-1707

Digitální multimetr PROSKIT MT-1707 Digitální multimetr PROSKIT MT-1707 Uživatelský návod 1. Základní informace Přístroj splňuje bezpečnostní standardy IEC1010 pro elektronické měřicí přístroje a ruční multimetry. Shoduje se k požadacky

Více

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 NÁVOD K OBSLUZE 1. Bezpečnostní pokyny 1. Nepřivádějte na vstup veličiny, jejichž hodnota během měření překračuje mezní hodnotu. 2. Při měření napětí většího než 36 V DCV nebo

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 TEMP DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 C Návod k obsluze 1. OBECNÉ POKYNY Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH Vážení zákazníci, R129A - Multimetr MS8269 MASTECH děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu

Více

Multimetr MS8233D R115A

Multimetr MS8233D R115A Multimetr MS8233D R115A Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpečnostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvků a indikátorů...5 3-1. Popis přístroje... 5 3-2. Popis tlačítek... 6 3-3. LCD displej. 7

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

MT /2 Měřič Kapacity

MT /2 Měřič Kapacity MT-5110 3 1/2 Měřič Kapacity Provozní Manuál 1. VLASTNOSTI Snadné a přesné odečtení hodnoty. Vysoká přesnost měření. Měření je možno uskutečnit i v přítomnosti silných magnetických polí. LSI-obvod poskytuje

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ AX-M266C Návod k obsluze 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Klešťový měřící přístroj je úplně přenosným přístrojem, je opatřen velkým LCD displejem 3 ½ digity a funkci testu izolace

Více

UT202. Návod k obsluze

UT202. Návod k obsluze UT202 Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

UT50A. Návod k obsluze

UT50A. Návod k obsluze UT50A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

AX-T520 Návod k obsluze

AX-T520 Návod k obsluze AX-T520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Popis přístroje...5 3. Obsluha...6 4. Technické údaje...9 5. Výměna baterie a pojistky...13 6. Příslušenství...13 2 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER Mod. VE 8020 Čtěte pozorně všechny instrukce!!! Rozměry Popis testeru Tabulka symbolů Symbo ly Popis Symboly Popis DC V případě stejnosměrných... Test diody

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

Ampérmetr klešťový. Uživatelský manuál SK-7601

Ampérmetr klešťový. Uživatelský manuál SK-7601 Ampérmetr klešťový Uživatelský manuál SK-7601 Bezpečnostní opatření! Abyste zabránili elektrickému rázu a následnému zranění uživatele a/nebo poškození přístrojů, přečtěte si před použitím digitálního

Více

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS FLUKE Multimetry 110, 111&112 s True RMS Modely multimetrů řady 110, 111 a 112 společnosti FLUKE představují bateriemi napájené digitální multimetry s maximální počtem 6.000 číslic a elektronickým ukazatelem.

Více

AX-7020 Příručka uživatele

AX-7020 Příručka uživatele AX-7020 Příručka uživatele 1. Přehled Tento přístroj je analogový multimetr s vysokou přesností. Jeho bezpečnostní vlastnosti se výrazně zlepšily. Dosahují standardu CAT III 600 V. Má 21 rozsahů a může

Více

Miliohmmetr SK-3800 Pro bezpečná měření Úvod 1. Vybalení a prohlídka 2. Specifikace

Miliohmmetr SK-3800 Pro bezpečná měření Úvod 1. Vybalení a prohlídka 2. Specifikace Miliohmmetr SK-3800 Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku uživatele a/nebo poškození přístrojů, přečtěte si před použitím měřiče pečlivě tento manuál. se symbolem /!\ na přístroji

Více

UT70C. Návod k obsluze

UT70C. Návod k obsluze UT70C Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multimetr CMM-10 Obj. číslo: 106001359 Výrobce: SONEL S. A. Popis Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity,

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1860 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah 2 Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 3 Popis Přístrojového Panelu a Tlačítek Funkcí

Více

Digitální multimetr OWON B35(T), D35(T)

Digitální multimetr OWON B35(T), D35(T) T znamená true RMS (volitelné) Digitální multimetr OWON B35(T), D35(T) Informace obsažené v tomto manuálu mohou být bez předchozího upozornění měněny podle toho, jak bude vylepšován výrobek. Na výrobek

Více

UT 33B/C/D. Souhrn: Kontrola kompletnosti:

UT 33B/C/D. Souhrn: Kontrola kompletnosti: UT 33B/C/D Souhrn: Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám. Upozornění: Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D 0 Popis Tento měřící přístroj je stabilní měřící pomůcka vybavená 26mm displejem LCD. Přístroj je napájen z baterie. Je určen především k měření

Více

UT39B. Návod k obsluze

UT39B. Návod k obsluze UT39B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více