N Příručka k softwaru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N Příručka k softwaru"

Transkript

1

2 Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv dodaých s produktem. Specifikace softwaru podléhají změám bez předchozího upozorěí a emusí být idetické s aktuálími koečými verzemi. Za aktualizace a rozšířeí softwaru budou pravděpodobě účtováy další poplatky. Za přihlášeí k odběru olie služeb od poskytovatelů bude pravděpodobě vyžadová poplatek a údaje o kredití kartě. Před přihlášeím k odběru fiačích služeb bude pravděpodobě třeba uzavřít dohody se zúčastěými fiačími istitucemi Soy Corporatio. Všecha práva vyhrazea. epovoleé kopírováí celého dokumetu ebo jeho částí je zakázáo. Dokumet Licečí smlouva a software s kocovým uživatelem ajdete v iformačím středisku VAIO Ifo Cetre. EERGY STAR Jako parter programu EERGY STAR společost Soy zaručuje, že teto produkt splňuje pravidla programu EERGY STAR pro úsporu eergie. Program Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program je meziárodí program, který propaguje používáí eergeticky úsporých počítačů a kacelářského vybaveí. Teto program podporuje vývoj a šířeí produktů, jejichž fukce umožňují účiě sižovat spotřebu eergie. Jedá se o otevřeý systém s dobrovolou účastí subjektů. Program je zaměře a kacelářské vybaveí, jako apříklad počítače, displeje, tiskáry, faxy a kopírky. V rámci účastických zemí se pro tyto produkty používají jedoté stadardy a loga. EERGY STAR je registrovaá ochraá zámka v U.S.A.

3 Důležité iformace Ochraé zámky Soy, DVgate, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, SoicStage, Soy otebook Setup, Soy Style Imagig, UI Desig Selector, VAIO Edit Compoets, VAIO Media, Memory Stick, logo Memory Stick, VAIO a logo VAIO jsou ochraé zámky společosti Soy Corporatio. Microsoft, Iteret Explorer, Widows Movie Maker, Widows Media Player, Widows XP Professioal, Widows Home Editio, Microsoft Works a logo Widows jsou ochraé zámky ebo registrovaé ochraé zámky společosti Microsoft Corporatio v U.S.A. a dalších zemích. i.lik je ochraá zámka společosti Soy, která ozačuje pouze produkty vybaveé připojeím IEEE Adobe, Adobe Acrobat Reader, Adobe Reader, Adobe Premiere LE a Adobe Photoshop Elemets jsou ochraé zámky společosti Adobe Systems Icorporated. QuickTime a logo QuickTime jsou licecovaé ochraé zámky. Ochraá zámka QuickTime je registrováa v U.S.A. a dalších zemích. RealOe Player je ochraá zámka ebo registrovaá ochraá zámka společosti Realetworks, Ic., v U.S.A. a dalších zemích. MoodLogic je ochraá zámka společosti MoodLogic, Ic. PowerPael je ochraá zámka společosti Phoeix Techologies Ltd. Symatec orto Ativirus je ochraá zámka společosti Symatec Corporatio. EverQuest je registrovaá ochraá zámka společosti Soy Computer Etertaimet America Ic. WiDVD for VAIO je ochraá zámka společosti IterVideo, Ic. Všechy ostatí ázvy systémů, produktů a služeb jsou ochraými zámkami příslušých vlastíků. Ozačeí ebo eí v této příručce uvedeo. Specifikace podléhají změám bez předchozího upozorěí. Všechy ostatí ochraé zámky jsou zámkami příslušých vlastíků. Přehled softwaru, který je k dispozici pro teto model, ajdete a tištěé stráce Specificatios.

4 Registrace počítače VAIO Registrace počítače VAIO Registrace počítače Soy VAIO trvá pouze krátce. Po zaregistrováí budete moci využívat kvalitích služeb zákazíkům společosti Soy a získáte ásledující výhody: Club VAIO odborá pomoc olie, výukové materiály, tipy a triky, oviky, diskusí skupiy, soutěže, soubory a aktualizace softwaru ke stažeí zdarma. VAIO-Lik máte-li při používáí počítače potíže, můžete vyhledat možé řešeí a webu VAIO-Lik: Guaratee - ochraa ivestic. Podmíky jsou uvedey a stráce Guaratee a další iformace ajdete v dokumetaci Troubleshootig Guide. Při registraci počítače Soy VAIO postupujte podle ásledujících pokyů: 1 astavte připojeí k Iteretu (viz také Kofigurace modemu (straa 18)). 2 a pracoví ploše poklepejte a ikou VAIO Olie Registratio. Teto odkaz je uvede také v abídce Start. 3 V případě potřeby změňte jazyk a potom klepěte a tlačítko ext. 4 Klepěte a tlačítko Register ow a potom klepěte a tlačítko ext. Zobrazí se webová stráka 5 Zadejte jméo a příjmeí. Sériové číslo počítače bude vyplěo automaticky. 6 Klepěte a tlačítko Submit. 7 Zadejte požadovaé údaje a potom klepěte a tlačítko Submit. Po dokočeí registrace počítače VAIO se zobrazí obrazovka s poděkováím. Pokud jste zadali ovou adresu, obdržíte zprávu s potvrzeím od klubu Club VAIO. Po zaregistrováí můžete kdykoli otevřít registračí stráku VAIO Olie Registratio a zaktualizovat údaje, aiž by bylo uté vyplňovat dotazík. 3

5 Software Soy Software Soy Popis fugováí jedotlivých aplikací ajdete v souborech elektroické ápovědy dodaých s aplikací. Pro zobrazeí souboru ápovědy ve spuštěé aplikaci obvykle slouží klávesa <F1>. DVgate Soy Electroics Sada DVgate obsahuje 3 doplňkové aplikace: DVgate Motio, DVgate Still a DVgate Assemble. Tato sada umožňuje sado vybrat a upravit digitálí videoklipy a zkompilovat je do domácího videa v profesioálí kvalitě. Jestliže připojíte k počítači digitálí videokameru pomocí rozhraí i.lik, stává se z počítače střiža, v které lze vybraý zázam digitalizovat, zobrazovat v áhledu, stříhat a skládat a akoec ukládat sekvece ve formátech AVI ebo MPEG 1 a 2. Aplikace DVgate Still slouží k zobrazováí símků digitálího videa, které byly odesláy z digitálího videorekordéru ebo rekordéru digitálí videokamery (pouze v případě, pokud je kamera vybavea vstupem a výstupem pro digitálí video (DV I/Out) ebo alespoň výstupem (DV Out) pro aplikaci DV Gate Still), a k jejich ukládáí ve formě grafických souborů a pevý disk. 4 EverQuest Soy Computer Etertaimet America Ic. EverQuest je oblíbeá počítačová hra, kterou může hrát více hráčů současě prostředictvím Iteretu. Další iformace ajdete a webu této hry, jehož odkaz je uvede a pracoví ploše systému Widows.

6 Software Soy HotKey Utility ástroj HotKey Utility* umožňuje rychlý přístup k růzým fukcím pomocí klávesy F, apříklad zvyšováí hlasitosti. Další iformace ajdete v kapitole Klávesové zkratky a fukce s klávesou <F> v publikaci Příručka pro hardware. * Tato fukce je k dispozici pouze u otebooků. 5 ISP Selector Soy Electroics Aplikace ISP Selector* umožňuje sadou istalaci požadovaého poskytovatele služeb Iteretu. Stačí zvolit v rozevíracím sezamu zemi a jazyk a zobrazí se dostupí poskytovatelé. Kleputím a tlačítko Istall vedle požadovaého poskytovatele se spustí istalace. Lze istalovat pouze poskytovatele z vybraé země. * V závislosti a modelu. Memory Stick Formatter Soy Electroics Aplikace Memory Stick Formatter* je speciálí aplikace pro formátováí paměťových karet Memory Sticks. Tuto aplikaci lze používat i pro přeformátováí těchto paměťových karet. Teto software lze avíc použít i pro přeformátováí takových paměťových karet Memory Sticks, které systém Widows edokáže rozlišit. Zformátováím paměťové karty Memory Sticks pomocí této aplikace budou veškerá data a kartě ztracea. V případě potřeby před formátováím zazálohujte data a kartě. K formátováí paměťových karet Memory Sticks epoužívejte příkaz Format systému Widows. * K dispozici pouze u otebooků a stolích počítačů se zásuvkou Memory Stick.

7 Software Soy PictureGear Studio Soy Electroics Aplikace PictureGear Studio je software, který se sado používá a který přiáší uživateli maximum zábavy s fotografiemi pořízeými digitálím fotoaparátem. Software PictureGear Studio umožňuje sado přeášet fotografie do počítače, vytvářet fotografická alba a tiskout. 6 PowerPael Phoeix Techologies ástroj PowerPael* slouží ke správě apájeí počítače a poskytuje důležité iformace o aktivitě systému a životosti baterií. Fukce automatické správy apájeí vybírá ejvhodější profil v závislosti a aplikaci, se kterou pracujete, a a podmíkách, ve kterých aplikaci používáte. Je-li k dispozici pro teto model: iformace ajdete v části Řízeí spotřeby pomocí ástroje PowerPael v Příručce pro hardware. * K dispozici pouze u ěkterých otebooků. SoicStage Soy Electroics Softwarová aplikace SoicStage využívá techologii a ochrau autorských práv OpeMG, kterou vyviula společost Soy Corporatio a která umožňuje ahrávat a přehrávat digitálí hudebí data v osobím počítači. Po zašifrováí a ahráí a pevý disk umožňuje techologie OpeMG data přehrávat v počítači, ale zabraňuje eoprávěému šířeí. Smyslem techologie OpeMG je vytvořit prostředí, ve kterém by bylo možé distribuovat větší možství velmi kvalití hudby, ale zároveň by emohlo docházet k eoprávěému šířeí hudebích souborů. Se softwarem SoicStage lze šifrovat a spravovat hudebí soubory stažeé do počítače prostředictvím služeb EMD ebo přijaté (či vytvořeé) z vlastího disku CD ebo z Iteretu.

8 Software Soy Soy otebook Setup Soy Electroics Aplikace Soy otebook Setup* slouží ke zjišťováí systémových iformací, astaveí předvoleb chováí systému a astaveí hesla pro zaputí apájeí počítače Soy. Je-li k dispozici pro teto model: iformace ajdete v části astaveí počítače pomocí ástroje Soy otebook Setup v Příručce pro hardware. 7 * K dispozici pouze u ěkterých otebooků. Soy Style Imagig (zástupce a ploše) Soy Electroics Aplikace Soy Style Imagig usadňuje sdíleí digitálích fotografií a videa s ostatími čley rodiy a přáteli. Aplikace Soy Style Imagig společě s aplikací etwork Smart Capture vám umoží získat maximum zábavy s vašimi fotografiemi a videozázamy. Jestliže se zaregistrujete jako čle služby Soy Style Imagig, můžete ukládat fotografie a dokoce objedávat výtisky. Čleství ZDARMA můžete získat a webu: UI Desig Selector Soy Electroics Můžete měit vzhled oke softwaru Soy kompatibilího s programem UI Desig Selector. Další iformace ajdete v části Změa vzhledu oke pomocí aplikace UI Desig Selector (straa 20).

9 Software Soy VAIO Edit Compoets 2.1 Soy Electroics Ic. Aplikace VAIO Edit Compoets, která je modulem plug-i pro aplikaci Adobe Premiere, je vybavea fukcemi pro podporu zařízeí s rozhraím i.lik -DV a umožňuje tak vytvářet domácí video, které si udrží skvělou kvalitu i po provedeí úprav. yí můžete ovládat zařízeí digitálího videa přímo z počítače, importovat a upravovat video a potom jej exportovat zpět do zařízeí. 8 VAIO Media 2.1 Soy Electroics Ic. Software VAIO Media umožňuje šířit po síti multimédia a umožňuje sdílet hudbu, video a soubory se statickými obrázky mezi počítači VAIO. Chcete-li zpřístupit vlastí soubory multimédií ostatím uživatelům počítačů VAIO připojeým ke klasické ebo bezdrátové síti, můžete váš počítač VAIO astavit jako server médií a ostatí počítače jako kliety médií. Disky CD-ROM pro obovu systému Soy Corporatio Pomocí disků CD-ROM pro obovu systému a programového prostředí lze zovu aistalovat systém, obovit základí sadu zakoupeých programů a příslušé ovladače zařízeí v případě, že jsou poškozey ebo eúmyslě smazáy. ovou istalací kokrétího ovladače zařízeí lze odstrait problém s počítačem, aiž by bylo uté obovit celý systém. Disk CD-ROM pro obovu systému se v této příručce také uvádí jako Applicatio CD. Disky CD-ROM pro obovu systému lze používat pouze v zakoupeém počítači Soy a elze jej použít v žádém jiém počítači Soy ai v počítači jiého výrobce.

10 Operačí systém a další software Operačí systém a další software Operačí systém Widows XP Professioal s aktualizací Service Pack 1 Microsoft Corporatio Operačí systém Widows XP Professioal, který byl vyviut z osvědčeého systému Widows 2000, představuje spolehlivý základ, se kterým bude váš počítač k dispozici vždy, když jej budete ejvíce potřebovat. Teto operačí systém je ejeom spolehlivější, ale abízí rověž fukce, které začě urychlují a usadňují řešeí systémových problémů. Díky ové podobě operačího systému Widows XP Professioal založeé a úkolech a ituitivějších stylech je práce s počítačem sadější, ež kdykoli předtím. S podporou ejovějších stadardů zabezpečeí a rozšířeou ochraou bezpečostí bráou firewall operačí systém Widows XP Professioal rověž udržuje vyšší bezpečost dat a osobích údajů. Je-li k dispozici pro teto model: odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: Iteret Explorer 6.0 Microsoft Corporatio Iteretový prohlížeč Microsoft Iteret Explorer slouží k procházeí iteretových stráek. Průvodce Setup Wizard akofiguruje počítač tak, aby se automaticky připojoval k vašemu poskytovateli služeb. Kompletí balík ových aplikací umožňuje odesílat a přijímat poštu včetě příloh přes Iteret. Do sady součástí aplikace Iteret Explorer 6.0 patří apříklad etmeetig, Outlook Express ebo Microsoft Chat. Aplikace Iteret Explorer 6.0 rověž obsahuje 128bitové šifrováí - jedá se o ejvyšší možou úroveň ochray veškeré iteretové komuikace, včetě používáí kreditích karet a fiačích trasakcí. Pro sadější používáí Iteretu je pro ové uživatele k dispozici kompletí elektroický výukový program. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: 9

11 Operačí systém a další software Adobe Acrobat Reader 5.1 Adobe Systems Icorporated Software Acrobat Reader umožňuje zobrazit, procházet a tiskout elektroické dokumety ve formátu Adobe Portable Documet Format (PDF). Jedá se otevřeý formát souborů, který zachovává stadardy dokumetů vytvořeých a všech hlavích počítačových platformách. Se softwarem Acrobat Reader můžete ve webovém prohlížeči otevřít a zobrazit soubor ve formátu PDF pouhým kleputím a vložeý odkaz v souboru HTML. Rychle se zobrazí prví stráka, zatímco se bude stahovat zbytek dokumetu. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: 10 Adobe Photoshop Elemets 2.0 Adobe Systems Icorporated Aplikace Adobe Photoshop Elemets přiáší ovou geeraci upravováí fotografií s ovými výkoými fukcemi, mezi kterými si každý uživatel ajde tu ejvhodější. Aplikace Photoshop Elemets, která je ejbohatší a ejproduktivější sadou ástrojů, umožňuje uživateli rozvíjet kreativitu, pracovat s maximálí efektivitou a dosahovat těch ejlepších výsledků se všemi obrazovými médii. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu:

12 Operačí systém a další software Adobe Premiere 6.0 LE Adobe Systems Icorporated Jako doplěk aplikace DVgate Motio, umožňuje aplikace Adobe Premiere digitalizovat, ahrávat, vytvářet a upravovat video obsahující obraz, zvuk, aimace, fotografie, kresby, text a jiý materiál. Teto báječě jedoduchý a zároveň profesioálí ástroj pro úpravy videa skvěle vyplňuje mezeru mezi digitálím videem a webem. Růzé ástroje, včetě celé řady efektů a přechodů, umožňují připravit obrazový materiál pro převod a pásek ebo a disk CD-ROM. Adobe Premiere představuje sado použitelou a uiverzálí aplikaci, která kombiuje možosti profesioálí úpravy videa s vysoce kvalitím výstupem. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: MoodLogic MoodLogic, Ic. Aplikace MoodLogic slouží k uspořádáí skladeb podle tempa, žáru, iterpreta, roku, ázvu písě a dokoce podle álady, jako apříklad veselé, romatické ebo vyrovaé. Díky tomu můžete vytvářet sezamy stop podle álad a hudebích stylů. Další možosti: můžete vybrat ěkterou píseň a okamžitě vytvořit směs podobých písí, automaticky uspořádat hudbu v počítači, automaticky vkládat začky ID3, jediým kleputím přeést písě a směsi do přehrávače MP3 ebo přehrávače disků CD*, jediým kleputím vstoupit do databáze aplikace MoodLogic, která obsahuje ejuceleější dostupá data o písích. Další iformace a odborou pomoc získáte a webu: * Je vyžadová software pro vypalováí disků CD. 11

13 Operačí systém a další software QuickTime 6.1 Apple QuickTime představuje techologii společosti Apple, která přiáší do webového prohlížeče a operačího systému Widows živé video, zvuk, hudbu, 3D a virtuálí realitu. Další iformace ajdete a webu: 12 RealOe Player Realetworks Přehrávač videa a zvuku RealOe Player společosti Realetworks umožňuje uživateli pracovat se všemi hlavími typy médii v jedié aplikaci. Mezi řadu fukcí patří přístup k více ež rozhlasových staic s hudbou, zprávami a sportovím zpravodajstvím, přehráváí a ukládáí zvukových souborů a vytvářeí vlastích zvukových disků CD a dále možost místího uspořádáí zvukových klipů a videoklipů před jejich převodem do přeosých paměťových zařízeí. Další iformace ajdete a webu:

14 Operačí systém a další software Symatec orto AtiVirus (istalačí soubory jsou a pevém disku) Symatec Teto balík softwaru obsahuje možost odběru aktualizací defiic virů zdarma po dobu 90 dí. Pomocí programu orto AtiVirus můžete skeovat přítomost virů v souborech, adresářích či a celých discích a podezřelé či ifikovaé soubory odeslat a aalýzu do výzkumého cetra Symatec AtiVirus Research Cetre (SARC). Odeslaé soubory do cetra SARC budou aalyzováy a zjištěé výsledky vám budou automaticky sděley během sedmi dí. Pokud máte program orto AtiVirus akofigurová odpovídajícím způsobem, váš počítač je chráě proti virům. Program orto AtiVirus automaticky skeuje kořeové složky a viry při spuštěí počítače, kotroluje právě používaé programy, jedou týdě skeuje všechy místí disky a a vašem počítači moitoruje veškeré aktivity a přízaky, které by mohly být ásledkem viru. Dokáže také kotrolovat stažeé soubory z Iteretu a vyhledávat samospouštěcí viry a disketách, které zasuete do počítače. Istalaci programu orto AtiVirus je potřeba spustit. Během istalace budete vyzvái ke stažeí posledí aktualizace ativirové databáze. Je to běžý postup, protože od výroby vašeho počítače VAIO jsou v oběhu ové viry. Další iformace ajdete v souborech elektroické ápovědy a a webu: 13 Widows Media Player 9 Microsoft Corporatio Aplikace Widows Media Player 9 výrazě zvyšuje kvalitu přehráváí tím, že přeáší datové proudy v režimech okamžitě ebo vždy zaputo, které jsou automaticky přizpůsobey potřebám uživatele. Tato aplikace, která dává uživateli plou kotrolu ad médii, obsahuje celou řadu fukcí a její používáí je rychlejší a sadější ež kdykoli předtím. Další iformace ajdete a webu:

15 Operačí systém a další software Widows Movie Maker 2 Microsoft Corporatio Aplikace Widows Movie Maker 2 přiáší do domácího videa velkou dávku zábavy. Verze Movie Maker 2 umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet domácí video přímo v počítači. K sestaveí videa stačí jedoduše přetáhout ěkolik položek. Můžete odstrait epovedeé záběry a poechat pouze ty ejlepší scéy. Potom můžete video sdílet prostředictvím Iteretu, u ebo disku CD. Pomocí softwaru Drag Drop CD+DVD ebo WiDVD for VAIO* lze převádět atočeé video a disky DVD. Video lze také uložit zpět a videokazetu v digitálí kameře a přehrávat jej a obrazovce televizoru ebo v samoté kameře. Další iformace ajdete a webu: 14 * V závislosti a modelu. WiDVD for VAIO IterVideo, Ic. Aplikace WiDVD for VAIO* společosti IterVideo Ic. představuje jedoduchý přehrávač disků DVD. Kromě všech fukcí, které byste očekávali u stadardího přehrávače disků DVD, obsahuje tato aplikace ěkteré velmi zdokoaleé fukce, aprosto přesým dekódováím videa, výběrem uživatelských rozhraí a možostmi zobrazeí. Aplikace umožňuje přehrávat video a iteraktiví tituly a discích DVD, video ve formátu MPEG a disky CD s videem a zvukem. Aplikace WiDVD for VAIO automaticky rozliší typ disku v jedotce DVD a použije vhodou metodu přehráváí. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: * K dispozici pouze u otebooků.

16 Vlastí astaveí počítače Vlastí astaveí počítače ásledující části obsahují stručé pokyy pro změu hlavích astaveí počítače. Kromě jiého se dozvíte, jak připravit modem pro používáí, jak používat a provádět vlastí astaveí vzhledu softwaru Soy a ástrojů atd. astaveí jazyka v operačím systému Widows XP Professioal (straa 16) Kofigurace modemu (straa 18) Změa vzhledu oke pomocí aplikace UI Desig Selector (straa 20) astaveí tapety Soy (straa 21) 15

17 Vlastí astaveí počítače astaveí jazyka v operačím systému Widows XP Professioal Počítače s operačím systémem Widows XP Professioal jsou vybavey fukcí vícejazyčého uživatelského rozhraí Multiligual User Iterface (MUI). Tato fukce umožňuje změit aglickou verzi operačího systému, ěkteré softwarové aplikace a rozložeí klávesice a požadovaou jazykovou verzi: fraçais, Deutsch, Japaese, ederlads, italiao, espańol, češtia, suomi, ελληνικά, portugués a sveska. Během istalace operačího systému Widows je třeba vybrat správé astaveí klávesice. Při výběru správého astaveí klávesice během istalace operačího systému Widows postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Při prvím spuštěí klepěte dvakrát a tlačítko ext v okě průvodce Widows XP Setup Wizard. Zobrazí se dialogové oko Select Your System Settigs. 2 Zapište odpovědi a tyto tři otázky: I live the closest to this regio (Bydlím ejblíže k této oblasti:). I type mostly i this laguage (Píši ejčastěji tímto jazykem:). I use this type of keyboard (Používám ejčastěji toto rozložeí klávesice:). 3 V části Ed User Licese Agreemet klepěte a přepíač Accept a potom klepěte a tlačítko ext. 4 Dokočete istalaci systému Widows. astaveí vlastí země a jazyka můžete také vybrat ihed po restartováí systému Widows ebo použít fukci Laguage Selector. Chcete-li změit astaveí země a jazyka, postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Klepěte a tlačítko Start a potom a příkaz Cotrol Pael. 2 V okě Cotrol Pael poklepejte a ikou Regioal ad Laguage Optios. Pokud tato ikoa eí zobrazea, klepěte alevo a příkaz Switch to Classic View. 3 a kartě Regioal Optios v okě Regioal ad Laguage Optios vyberte z rozevíracího sezamu Stadards ad formats požadovaý jazyk. 16

18 Vlastí astaveí počítače 4 Chcete-li změit jazyk abídek a dialogových oke, přejděte a kartu Laguages v okě Regioal ad Laguage Optios. 5 Z rozevíracího sezamu vyberte požadovaý jazyk. 6 Kleputím a tlačítko Apply vejdou změy v platost. Budete vyzvái, abyste se odhlásili a zovu přihlásili. ové astaveí jazyka se projeví až po odhlášeí apřihlášeí. 7 Klepěte a tlačítko Start a vyberte příkaz Log Off. 8 V okě Log Off Widows klepěte a tlačítko Log Off. V případě potřeby zadejte heslo a zovu se přihlaste. Všechy abídky, soubory ápovědy a ikoy budou zobrazey ve vybraém jazyce. ěkteré části však zůstaou v agličtiě. 17

19 Vlastí astaveí počítače Kofigurace modemu Před používáím iterího modemu ebo vždy při používáí modemu a cestách musí aktuálí astaveí země v dialogovém okě Phoe ad Modem Optios odpovídat zemi, ze které voláte. Všiměte si karty Coutry Selector v možostech aktuálího ovladače modemu. Protože karta Coutry Selector eí v ovladačích jedotá, epoužívejte ji ke změě astaveí jazyka. Spolehlivý je pouze postup uvedeý v ásledující části. Chcete-li změit zemi v astaveí modemu, postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Klepěte a tlačítko Start a potom a položku Cotrol Pael. 2 Poklepejte a ikou Phoe ad Modem Optios. Zobrazí se dialogové oko Phoe ad Modem Optios. Pokud dialogové oko Phoe ad Modem Optios eí zobrazeo, klepěte alevo a příkaz Switch to Classic View. 3 a kartě Dialig Rules vyberte umístěí. 4 Chcete-li změit aktuálí kofiguraci, klepěte a tlačítko Edit. Zobrazí se dialogové oko Edit Locatio. ebo Chcete-li akofigurovat modem, klepěte a tlačítko ew. Zobrazí se dialogové oko ew Locatio. 5 Zkotrolujte, zda astaveí země ebo oblasti odpovídá lokalitě, ze které voláte. 6 Pokud jste změili astaveí umístěí, klepěte a tlačítko Apply a potom a tlačítko OK. Zobrazí se dialogové oko Phoe ad Modem Optios. 7 Zkotrolujte, zda je požadovaý modem uvede a kartě Modems. Pokud modem v tomto sezamu eí uvede, klepěte a tlačítko Add a postupujte podle pokyů průvodce. 8 Klepěte a tlačítko Apply a potom a tlačítko OK. Kofigurace modemu je dokočea. Před použitím astaveí ové země musí být telefoí lika odpojea od počítače VAIO. 18

20 Vlastí astaveí počítače Aktualizace ovladače modemu Je-li třeba z jakéhokoli důvodu zaktualizovat ovladač modemu, postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Klepěte a tlačítko Start a vyberte položku Cotrol Pael. Zobrazí se oko Cotrol Pael. 2 Klepěte a ikou Priters ad Other Hardware. Zobrazí se oko Priters ad Other Hardware. 3 Klepěte a ikou Phoe ad Modem Optios. Zobrazí se dialogové oko Phoe ad Modem Optios. 4 Klepěte a kartu Modems a potom a tlačítko Properties. Zobrazí se dialogové oko Modem Properties. 5 a kartě Driver klepěte a tlačítko Update driver. Zobrazí se oko Hardware Update Wizard. Postupujte podle pokyů a obrazovce. Můžete echat ovladač vyhledat systémem Widows ebo sami zadat jeho umístěí. 19

21 Vlastí astaveí počítače Změa vzhledu oke pomocí aplikace UI Desig Selector Můžete měit vzhled oke softwaru Soy kompatibilího s programem UI Desig Selector. Chcete-li změit vzhled oke pomocí programu UI Desig Selector, postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Klepěte a tlačítko Start a potom klepěte a položku Cotrol Pael. Pokud eí ikoa programu UI Desig Selector zobrazea, klepěte alevo a možost Switch to Classic View. EBO Pokud eí ikoa programu UI Desig Selector zobrazea, klepěte apravo a možost Other Cotrol Pael Optios. 2 Poklepejte a ikou UI Desig Selector. Zobrazí se dialogové oko UI Desig Selector. 3 Kleputím a tlačítko << ebo >> vyberte požadovaý vzhled. 4 Klepěte a tlačítko Apply. Vzhled oka programu UI Desig Selector se změí tak, aby jste získali áhled vzhledu, který jste zvolili pro software Soy. 5 Chcete-li zkusit další vzhled, klepěte a tlačítko << ebo >>. 6 Po zvoleí požadovaého vzhledu klepěte a tlačítko OK. The Dialogové oko programu UI Desig Selector zmizí a změí oka softwaru Soy a požadovaý vzhled. 20

22 Vlastí astaveí počítače astaveí tapety Soy Kromě moha dalších možostí abízí počítač Soy VAIO výběr tapet. Tapetu eboli pozadí pracoví plochy můžete zcela libovolě měit. K dispozici je ěkolik speciálích tapet VAIO. Chcete-li astavit jiou tapetu VAIO, postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Přejděte a položku Cotrol Pael a klepěte a položku Switch to Classic View. Poklepejte a ikou Display. Zobrazí se dialogové oko Display Properties. 2 Klepěte a kartu Desktop. Zobrazí se sezam tapet systému Widows a VAIO. 3 Vyberte tapetu ze sezamu Backgroud. áhled vybraé tapety se zobrazí a moitoru ad sezamem Backgroud. 4 Pomocí položek v rozevíracím sezamu Positio upravte polohu tapety. 5 Po vyhledáí vhodé tapety klepěte a tlačítko Apply. 6 Kleputím a tlačítko OK zavřete dialogové oko Display Properties. Vybraá tapeta bude použita v počítači. Čím je rozlišeí obrazovky vyšší, tím se zmešuje velikost položek a obrazovce a zároveň se relativě zvětšuje pracoví plocha. Po dosažeí určité úrově již pravděpodobě ebude možé zvyšovat rozlišeí obrazovky. Možosti rozlišeí jsou závislé apříklad a typu moitoru a grafického adaptéru. 21

23 Istalace a aktualizace aplikací Istalace a aktualizace aplikací V této části jsou uvedey pokyy pro istalaci, spuštěí a odistalováí softwaru. Dále se sezámíte s pokyy pro stahováí ejovějších aktualizací z webu aší společosti. Istalace softwaru (straa 23) Změa ebo odebráí softwaru (straa 25) Stažeí softwaru (straa 27) 22

24 Istalace a aktualizace aplikací Istalace softwaru Další iformace o istalaci softwaru z disku Applicatio CD alezete v tištěé dokumetaci Applicatio CD Guide. Při istalaci jiého softwaru postupujte podle ásledujících pokyů. Před istalací aplikací: Podle potřeby aistalujte a připojte hardwarové zařízeí (další pokyy ajdete v části Správa ovladačů (straa 28)). Ukočete všechy spuštěé aplikace. Při istalaci aplikace postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Klepěte a tlačítko Start a potom a příkaz Cotrol Pael. Zobrazí se oko Cotrol Pael. 2 Poklepejte a ikou Add or Remove Programs. Zobrazí se dialogové oko Add or Remove Programs. 3 Klepěte a tlačítko Add ew Programs a potom klepěte a tlačítko CD ebo Floppy. Zobrazí se oko Istall Program From Floppy Disk or CD-ROM (Istalace programu z diskety ebo z disku CD-ROM). 4 Vložte prví istalačí disketu ebo disk CD-ROM a klepěte a tlačítko ext. Zobrazí se oko Ru Istallatio Program. 5 Klepěte a tlačítko Browse pro vyhledáí istalačího programu. Zobrazí se oko Browse. 6 Vyberte istalačí program a klepěte a tlačítko Ope. V textovém poli Ope: se zobrazí cesta k umístěí istalačího programu. 7 Klepěte a tlačítko Fiish. Pravděpodobě se zobrazí dialogové oko Licece Agreemet. 8 Přečtěte si zěí smlouvy a pokud souhlasíte s jejími podmíkami, klepěte a tlačítko Yes. Budete vyzvái, abyste určili umístěí, do kterého chcete software aistalovat. 23

25 Istalace a aktualizace aplikací 9 Kleputím a tlačítko Browse vyberte složku a potom klepěte a tlačítko ext. V případě potřeby vyberte typ požadovaé istalace a klepěte a tlačítko ext. Bude spuštěa istalace softwaru. Pokud budete vyzvái k restartováí počítače, zaškrtěte políčko Yes, I wat to restart my computer ow. 10 Klepěte a tlačítko Fiish. Istalace je dokočea a počítač bude restartová. Pomocí služby Add or Remove Programs můžete istalovat pouze programy, které byly apsáy pro operačí systémy Widows. 24

26 Istalace a aktualizace aplikací Změa ebo odebráí softwaru Uživatel může kdykoli odebrat ebo změit libovolou softwarovou aplikaci. ež budete pokračovat, ukočete aplikaci, kterou chcete změit ebo odebrat. Při změě ebo odebráí softwaru postupujte podle ásledujících pokyů: 1 V abídce Start klepěte a příkaz Cotrol Pael. Zobrazí se oko Cotrol Pael. 2 Poklepejte a ikou Add/Remove Programs. Zobrazí se dialogové oko Add/Remove Programs. 3 Vyberte software, který chcete změit ebo odebrat. Chcete-li změit ěkterý program, klepěte a tlačítko Chage/Remove ebo Chage a postupujte podle pokyů a obrazovce. Chcete-li odistalovat ěkterý program, klepěte a tlačítko Chage/Remove ebo Remove, potom a tlačítko ext a dále a tlačítko OK. Pokud se zobrazí dialogové oko Locked file detected, klepěte a tlačítko Reboot. Po dokočeí odistalováí bude počítač restartová a všechy dříve používaé soubory budou odstraěy. Pokud se zobrazí dialogové oko Shared file detected, doporučujeme klepout a tlačítko o, aby ebyly odstraěy sdíleé soubory. Klepěte a tlačítko Close. Odistalováí softwaru je dokočeo.! ěkteré programy budou po kleputí a tlačítko Chage or Remove pravděpodobě odebráy bez dalšího upozorěí. Přesvědčte se apřed, zda chcete program skutečě odebrat. Pomocí možostí v rozevíracím sezamu Sort by můžete programy seřazovat. Služba Add or Remove Programs umožňuje odebírat pouze programy, které byly apsáy pro operačí systémy Widows. U ostatích programů zjistěte v dokumetaci, zda je třeba odebrat další soubory (apříklad soubory II). 25

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

Instalační manuál inels Home Control

Instalační manuál inels Home Control OBSAH 1) Úvod... 3 2) Kofigurace chytré krabičky... 3 3) Nahráí aplikace do TV... 3 4) Nastaveí IP adresy do TV... 4 5) Nastaveí chytré krabičky pomocí SmartTV aplikace... 4 5.1) Půdorys (floorpla)...

Více

8560MFP/8860MFP. Phaser. multifunkční zařízení. Návod k obsluze. www.xerox.cz

8560MFP/8860MFP. Phaser. multifunkční zařízení. Návod k obsluze. www.xerox.cz Phaser 8560MFP/8860MFP multifukčí zařízeí Návod k obsluze www.xerox.cz Copyright 2007 Xerox Corporatio. Všecha práva vyhrazea. Nezveřejěá práva jsou chráěa autorskými zákoy v USA. Obsah této publikace

Více

Příručka pro hardware. Řada PCG-V505

Příručka pro hardware. Řada PCG-V505 Řada PCG-V505 Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí 2003 Soy Corporatio. Všecha práva vyhrazea. Kopírováí, překládáí ebo převáděí celé této příručky a popsaého softwaru ebo jejich částí a jiou elektroickou

Více

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referečí příručka prosiec 2002 Iformace v tomto dokumetu se mohou změit bez předchozího upozorěí. SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru 1 Důležité informace Důležité informace Upozornění Tento produkt obsahuje software, který je majetkem společnosti Sony a je licencován dalšími dodavateli. a používání tohoto softwaru se vztahují podmínky

Více

Příručka pro hardware. Řada PCG-TR Řada PCG-Z1 Řada PCG-V505

Příručka pro hardware. Řada PCG-TR Řada PCG-Z1 Řada PCG-V505 Řada PCG-TR Řada PCG-Z1 Řada PCG-V505 Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí 2003 Soy Corporatio. Všecha práva vyhrazea. Kopírováí, překládáí ebo převáděí celé této příručky a popsaého softwaru ebo

Více

Příručka pro hardware. Řada PCG-GRT

Příručka pro hardware. Řada PCG-GRT Řada PCG-GRT Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí 2003 Soy Corporatio. Všecha práva vyhrazea. Kopírováí, překládáí ebo převáděí celé této příručky a popsaého softwaru ebo jejich částí a jiou elektroickou

Více

Příručka pro hardware. Řada PCG-K

Příručka pro hardware. Řada PCG-K Řada PCG-K Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí 2004 Soy Corporatio. Všecha práva vyhrazea. Kopírováí, překládáí ebo převáděí celé této příručky a popsaého softwaru ebo jejich částí a jiou elektroickou

Více

Příručka pro hardware. Řada PCG-K

Příručka pro hardware. Řada PCG-K Příručka pro hardware Řada PCG-K 1 Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí 2004 Soy Corporatio. Všecha práva vyhrazea. Kopírováí, překládáí ebo převáděí celé této příručky a popsaého softwaru ebo

Více

displeje pro zadní projekci

displeje pro zadní projekci Vikuiti TM displeje pro zadí projekci Vyhoďte kovece z oka S multimediálími digitálími displeji Vikuiti TM můžete vyhodit kovece z oka. Jakékoli oko ebo skleěou příčku teď totiž můžete proměit v digitálí

Více

Příručka pro hardware. Řada PCG-Z

Příručka pro hardware. Řada PCG-Z Řada PCG-Z Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí 2003 Soy Corporatio. Všecha práva vyhrazea. Kopírováí, překládáí ebo převáděí celé této příručky a popsaého softwaru ebo jejich částí a jiou elektroickou

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Uživatelská příručka L630/L635. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka L630/L635. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka L630/L635 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Předmluva Obecá upozorěí Začíáme Kotrola vybaveí.........................................1-1 Začíáme.................................................1-3

Více

v aktuálních katalozích Porsche Tequipment nebo v našem online tel.: fax:

v aktuálních katalozích Porsche Tequipment nebo v našem online tel.: fax: V zimě se ze silice ěkdy stává sjezdovka. Ale jako sportovce Vás to přece eodradí. Sada kompletích 18palcových zimích kol Carrera IV z Porsche Tequipmet.* Váš vůz Porsche představuje Co apříklad ová sada

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Příručka pro hardware. Řady VGN-S/VGN-T/VGN-B

Příručka pro hardware. Řady VGN-S/VGN-T/VGN-B Příručka pro hardware Řady VG-S/VG-T/VG-B 1 Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí 2004 Soy Corporatio. Všecha práva vyhrazea. Kopírováí, překládáí ebo převáděí celé této příručky a popsaého softwaru

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4-5 Dálkové ovládáí 6-7 Hlaví meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Nastaveí 14-25 Meu ekvalizéru

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440 AquaSofteer Návod k obsluze Úpravy a změkčeí vody AquaSofteer 170, 350 a 440, s.r.o. Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6, Czech Republic www.eucl.cz ifo@eucl.cz Uživatelská příručka Obsah Před zahájeím používáí

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Modul Strategie. 2006... MTJ Service

Modul Strategie. 2006... MTJ Service Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou).

Více

Tiskárny samolepících štítků

Tiskárny samolepících štítků Tiskáry samolepících štítků Ozačeí, které Vám vydrží Přeosé modely - P-touch 1010/7100VP/1280DT/1830VP/7500VP/7600VP LAMINOVANÉ PÁSKY P-touch 1010 PŘENOSNÉ, A PROTO VŽDY PŘI RUCE Jedoduchá obsluha, malé

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Nintex Workflow 2007 je nutné instalovat na Microsoft Windows Server 2003 nebo 2008.

Nintex Workflow 2007 je nutné instalovat na Microsoft Windows Server 2003 nebo 2008. Systémové požadavky Operační systém Nintex Workflow 2007 je nutné instalovat na Microsoft Windows Server 2003 nebo 2008. Prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.x, doporučujeme ale Microsoft Internet Explorer

Více

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE CENÍK AV TECHNIKY platý od 1. 5. 2014 Níže uváděé cey jsou včetě 21% DPH, vyhrazujeme si právo změy. AV balíčky Cea zahruje istalaci, zapojeí a astaveí techiky, potřebou kabeláž

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Obsah V2.1 Kapitola 1Instalace PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Obsah balíčku... 2 1.2 Požadavky na systém...2 1.3 Instalace hardwaru... 2 Kapitola 2Rychlá

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4 Dálkové ovládáí 6-7 Zdrojové meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Režim Bluetooth 14-17

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Technaxx DigiTape DT-01 Uživatelský manuál

Technaxx DigiTape DT-01 Uživatelský manuál Technaxx DigiTape DT-01 Uživatelský manuál Popis 1. Eject: Posunutím přepínače otevřete držák kazety 2. Volume: nastavení hlasitosti sluchátek a USB připojení 3. Headphones: konektor pro připojení sluchátek

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

David Matoušek PRÁCE S MIKROKONTROLÉRY ATMEL AVR ATmega16 4. díl Praha 2006 Komerèí využití stavebích ávodù je povoleo je s písemým souhlasem autora a akladatelství. Soubory a CD ROM mající pøímo vztah

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II Popis fukcioality UHK Fóra pro předmět Databázové systémy II. Uiverzita Hradec Králové Fakulta iformatiky a maagemetu Iformačí maagemet Databázové systémy II uhkforum.mikmik.cz voborik@mikmik.cz Obsah

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Nightvision Chatcam extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti topných těles. Nepoužívejte Sweex

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA.

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. Pro výrobky Heliarc, stejě jako pro všechy další výrobky ESAB, abízíme jediečý zákazický servis a podporu. Naši kvalifikovaí pracovíci techického servisu jsou připravei

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena.

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Bezdrátový PCI adaptér N Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007 Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Obsah Základní informace...1 1 Instalace softwaru...1 2 Instalace hardwaru...4

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Digitální fotoaparát Programová příručka

Digitální fotoaparát Programová příručka Digitální fotoaparát EPSON / Digitální fotoaparát Programová příručka Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo převedena pomocí jakýchkoliv

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah Pokyny k instalaci Runtime V5.5.0 Pokyny použijte pro správnou instalaci aplikace Runtime 5.5.0 do nástroje DAVIE XDc II. 1. Obsah 1. Obsah... 0 2. Důležité!!!... 1 3. Terminologie... 2 4. Požadované příslušenství...

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050 Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525 Typ: EzSKY050 Balení 1. 1x EzSKY050 device 2. 1x Quick Guide Manual 3. 1x CD (s ovladači a manuálem) Specifikace produktu Specifikace hardwaru

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4 Dálkové ovládáí 6-7 Zdrojové meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Režim Bluetooth 14-17

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka.

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka. Informace o výrobku Vnitřní vstupy/výstupy a přepínač A1: Přepínač pro: - Středový / Basový reproduktor -> přepíná zvuk mezi středovým a basovým reproduktorem (5.1). Přečtěte si připomínky k používání

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky.

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky. Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Messenger. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Messenger

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

N Příručka k software

N Příručka k software 1 Důležité informace Důležité informace Upozornění Tento produkt obsahuje software, který je majetkem společnosti Sony a je licencován dalšími dodavateli. a používání tohoto softwaru se vztahují podmínky

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Obsah balení CD se softwarem Obsah balení Stručná

Více