Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka za období od do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka za období od do"

Transkript

1 Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí Šternberk Číslo: 1773/51 Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne program schůze dne Číslo: 1774/51 plnění úkolů Rady města Šternberka za období od do Číslo: 1775/51 zápis z jednání finančního výboru ze dne , výsledky hospodaření města k , rozpočtová opatření č. 8 a č. 9 a doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka vzít na vědomí výsledky hospodaření města Šternberka k a schválená rozpočtová opatření. Číslo: 1776/51 zápis z jednání škodní komise ze dne a vyřazení majetku z evidence dle zápisu z jednání škodní komise Číslo: 1777/51 přijetí věcného daru organizací Sociální služby Šternberk, p.o. dle návrhu v důvodové zprávě Číslo: 1778/51 podání žádostí o dotace na realizaci rekonstrukce lesních cest z dotačního programu Stránka 1 z 17

2 Státního zemědělského intervenčního fondu dle tohoto materiálu, uzavření dodatku smlouvy mezi Městem Šternberkem a Ing. Jaroslavem Dlabáčkem, jednatelem společnosti Projektový ateliér Dlabáček s r.o., Prof.Smotlachy 13, Hradec Králové, IČ: dle předloženého návrhu a ke všem úkonům souvisejícím s podáním žádostí o dotace a k podpisu tohoto dodatku smlouvy starostu Ing. Stanislava Orsága Číslo: 1779/51 záměr zavedení systému svozů plastu a papíru z jednotlivých domácností včetně navrženého harmonogramu a ukládá odboru životního prostřední zavedení tohoto systému svozů připravit Číslo: 1780/51 přímé zadání zakázky malého rozsahu - příprava žádosti o dotaci na akci "Šternberk - odkanalizování místní části Chabičov" od společnosti GHC regio s.r.o., IČ , Sokolská 541/30, Olomouc dle předložené nabídky, uzavření příkazní smlouvy mezi Městem Šternberkem a společností GHC regio s.r.o., IČ , Sokolská 541/30, Olomouc a starostu Ing. Stanislava Orsága k podpisu smlouvy Číslo: 1781/51 zápis č. 4/2017 ze dne z jednání Komise veřejných zakázek Rady města Šternberka Číslo: 1782/51 rozhoduje o výběru nejvhodnějších nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu na služby: 1. Provozní bezpečnost alejí na hřbitově ve Šternberku část A přístrojové testy - nabídka účastníka č. 1 - Safetrees s.r.o., Na Štěpnici 945, Rosice, IČ: , cena bez DPH: Kč a 2. Provozní bezpečnost alejí na hřbitově ve Šternberku část B - arboristické práce, nabídka účastníka č. 1 - ALL4TREES, s.r.o.,147, Otvovice, IČ: , cena bez DPH ,00 a místostarostku k podpisu smluv s vybranými zhotoviteli dle předloženého návrhu Stránka 2 z 17

3 Číslo: 1783/51 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Domov pro seniory Šternberk, Na Valech 14 stavební úpravy, výtah - nabídka účastníka č. 2 - CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, Ostrava, IČ: , nabídková cena bez DPH: 3, ,23 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Číslo: 1784/51 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy chodníků ulic Palackého, Puškinova - nabídka účastníka č. 3 - Stavební mechanizace Lhotský s.r.o., Pod Lesem 23, Šternberk, IČ: , cena bez DPH: 1, ,61 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem dle předloženého návrhu Číslo: 1785/51 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy komunikací ulic Vinohradská, Jílová, Studniční, Balcárkova, Loutockého, Nová - nabídka účastníka č. 4 - Stavební mechanizace Lhotský s.r.o., Pod Lesem 23, Šternberk, IČ: , cena bez DPH: 3, ,61 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle předloženého návrhu Číslo: 1786/51 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Projektová dokumentace ulice Masarykova (DSP) - nabídka účastníka č. 3 - Ing. Petr Doležel, DS Geo projekt, Na Šibeníku 42, Olomouc, IČ: , cena bez DPH: ,00 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem dle předloženého návrhu Číslo: 1787/51 texty Výzev k předložení nabídek a seznamy účastníků k obeslání na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Šternberk Dolní Žleb oprava nátoku do rybníka v k.ú. Šternberk a k.ú. Lipina u Šternberka a MŠ Komenského oprava střech a ukládá Stránka 3 z 17

4 OIVZ zahájení výběrových řízení na dodavatele Číslo: 1788/51 revokuje usnesení č. 1681/49 ze dne ve věci výběrového řízení na dodavatele u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Město Šternberk úpravy předprostoru smuteční síně a bočních patií z důvodů odstoupení vítězného uchazeče STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o., Pod lesem 1755/23, Šternberk, IČ: a určuje jako nového vítěze, druhého účastníka v pořadí z hodnocení nabídek účastníka č. 2 - ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o., Na bažinách 1810/26, Šternberk, IČ: a starostu k podpisu smlouvy o dílo Číslo: 1789/51 přímé zadání zakázky na akci Koordinátor BOZP Rozšíření kapacity mateřské školy na ul. Nádražní, Šternberk - dodavatel SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Olomouc, nabídková cena bez DPH Kč/měsíc a starostu k podpisu smlouvy Číslo: 1790/51 vylučuje z další účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava povrchu víceúčelového sportovního hřiště Šternberk, ZŠ Svatoplukova" účastníka č. 1 - sport sport cité + s.r.o., Bílovice 519, Bílovice, IČ: z důvodu nepředložení objasnění cenové nabídky a určuje jako vítěze výběru na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava povrchu víceúčelového sportovního hřiště Šternberk, ZŠ Svatoplukova" účastníka druhého v pořadí, tj. Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, Luhačovice, IČ: , nabídková cena bez DPH: 1, Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo. Číslo: 1791/51 uzavření smluv na stavbu "Infrastruktura ulic Lužická a U Hřbitova ve Šternberku" - smlouvy o právu provést stavbu a nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - mezi městem Šternberk a Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, Lipenská 120, Olomouc, IČ a Stránka 4 z 17

5 starostu k podpisu smluv v předloženém znění. Číslo: 1792/51 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 475/16/S/OIVZ na zhotovení projektové dokumentace stavebních úprav komunikací ulic Žitná, Komenského, Uničovská a starostu k podpisu dodatku smlouvy dle předloženého návrhu Číslo: 1793/51 uzavření smlouvy o právu provést stavbu Smíšená stezka ulice Olomoucká mezi městem Šternberk a XXXXX, Šternberk a starostu k podpisu smlouvy dle předloženého návrhu Číslo: 1794/51 uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace "Sociální služby Šternberk - Domov Opavská - interiér" mezi městem Šternberk a akademickým sochařem Martinem Lubičem, Zamenhofova 708/24, Olomouc, IČ: a starostu k podpisu dodatku smlouvy o dílo Číslo: 1795/51 zápis z jednání školské rady při ZŠ Svatoplukova ze dne Číslo: 1796/51 zápis z jednání komise pro sport a volný čas ze dne Číslo: 1797/51 poskytnutí dotace Kč v dotačním programu Podpora sportovní činnosti žadateli Šachový klub Šternberk, z.s., IČ , místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu uvedeného v Stránka 5 z 17

6 důvodové zprávě a Číslo: 1798/51 ne poskytnutí dotace Kuželkářskému klubu železničáři, z.s., IČ v programu Podpora sportovní činnosti Číslo: 1799/51 zápis z jednání kulturní komise ze dne Číslo: 1800/51 výsledky hospodaření organizací Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Školní jídelna Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace, IČ Základní umělecká škola Šternberk, příspěvková organizace, IČ Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace, IČ Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace, IČ za rok 2016 a rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města do fondů dle návrhů uvedených v důvodové zprávě Číslo: 1801/51 účetní závěrky příspěvkových organizací: Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Školní jídelna Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace, IČ Základní umělecká škola Šternberk, příspěvková organizace, IČ Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace, IČ Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace, IČ sestavené k rozvahovému dni Stránka 6 z 17

7 Číslo: 1802/51 informaci o výsledcích inventarizací majetku příspěvkových organizací města za rok 2016 Číslo: 1803/51 plány hospodaření příspěvkových organizací města na rok 2017 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, plány oprav a údržby, plány tvorby a čerpání fondu investic, odpisové plány a plány nákupu dlouhodobého majetku příspěvkových organizací města na rok 2017 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a příloze materiálu a limity prostředků na platy z jiných zdrojů škol a školských zařízení a limit prostředků na platy příspěvkových organizací Městská kulturní zařízení a Sociální služby Šternberk v roce 2017 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a příloze materiálu Číslo: 1804/51 žádost obce Řídeč o uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu pro 2. stupeň základní školy a pověřuje místostarostu Michala Oborného k jednání s obcí Řídeč o návrhu dohody dle důvodové zprávy Číslo: 1805/51 žádost PaedDr. Zuzany Hrubošové, ředitelky Základní umělecké školy Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4, IČ: o výpůjčku prostor 3.NP bývalého augustiniánského kláštera za účelem uspořádání krajského a celostátního kola 13. ročníku Soutěžní přehlídky výtvarného oboru základních uměleckých škol ČR Oči dokořán 2017, uzavření smlouvy o výpůjčce prostor 3.NP bývalého augustiniánského kláštera se Základní uměleckou školou Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4, IČ: , zastoupenou PaedDr. Zuzanou Hrubošovou, ředitelkou dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy Číslo: 1806/51 ruší Stránka 7 z 17

8 část usnesení č. 1712/49 ze dne pro akci Slet čarodějnic, konanou dne v areálu Domu dětí a mládeže Šternberk, p. o., souhlasí s udělením výjimky z místa použití zábavní pyrotechniky podle čl. 5 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 1/2011/vyhl., o veřejném pořádku, ve znění pozdějších předpisů, pro akci Slet čarodějnic, konanou dne v autokempu ve Šternberku, Dolní Žleb 26 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a rozhoduje o vydání správního rozhodnutí o výjimce z místa použití zábavní pyrotechniky na zastavěném území města a místních částí Číslo: 1807/51 zápis bytové komise č. 31 ze dne Číslo: 1808/51 zápis č. 19 z jednání komise rozvoje města a správy majetku ze dne Číslo: 1809/51 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Stavební úpravy restaurace PRIM Šternberk, Masarykova 307/20 uzavřené dne (č. sml. 569/16/S/OSMM) se společností Konytech, s. r. o., Hlavní nám. 96/8, Šternberk, IČ: v předloženém znění a starostu k podpisu dodatku č. 1 Číslo: 1810/51 doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka schválit neuplatnění předkupního práva k budově č.e. 248 postavené na pozemku parc. č v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka schválit neuplatnění předkupního práva k budově č.e. 258 postavené na pozemku parc. č v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu Číslo: 1811/51 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1037/03/s ze dne s panem XXXXX dle předloženého návrhu a k podpisu dodatku č. 1 nájemní smlouvy místostarostu Michala Oborného Stránka 8 z 17

9 Číslo: 1812/51 pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 5953/1 ostatní plocha o výměře cca 20 m 2 v k. ú. Šternberk na dobu neurčitou, za účelem využití manipulační a skladovací plocha, za cenu 210 Kč/rok s XXXXX, pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 5953/1 ostatní plocha o výměře cca 20 m 2 v k.ú. Šternberk na dobu neurčitou, za účelem využití manipulační a skladovací plocha, za cenu 210 Kč/rok s XXXXX a k podpisu nájemních smluv místostarostu Michala Oborného Číslo: 1813/51 uzavření smlouvy o právu provést stavbu s právem umístění a provedení stavby sjezdu k novostavbě rodinného domu a úprav komunikace na ul. Babická ve Šternberku na pozemcích parc. č a 3568 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu Číslo: 1814/51 uzavření smlouvy o právu provést stavbu s právem umístění a provedení stavebních úprav (zpevněná plocha vstup pro pěší) k novostavbě rodinného domu na ul. Nad nemocnicí ve Šternberku na části pozemku parc. č. 1730/3 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberka, dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu Číslo: 1815/51 uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování vedení nízkého napětí elektřiny NNk, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemků parc. č. 1789/2, 1789/5, 1789/4, 1811, 1789/1, 1847/3, 1847/4, 1847/1, 1847/5, 1891, 1906, 1954, 1955, 1966, 1950/2, 1949, 1941/1, 1934, 1937/1, 1898, 2155/1, 2155/3, 1960/3, 1960/1, 1965, 1974/1, 2096, 1971/3, 1971/1, 2151, 3189 a 267/3, vše v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za cenu dle dokumentu Rady města Šternberka, Ceník věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberka, č , ze dne , dle Stránka 9 z 17

10 předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti Číslo: 1816/51 uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování vedení nízkého napětí elektřiny NNk, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za cenu dle dokumentu Rady města Šternberka, Ceník věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberka, č , ze dne , dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti Číslo: 1817/51 uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem zřízení a provozování vedení NTL plynovodu, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s jeho provozem, opravami a údržbou, změnami a odstraňováním v části pozemku parc. č v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za cenu dle dokumentu Rady města Šternberka, Ceník věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberka, č , ze dne , dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti Číslo: 1818/51 uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem zřízení a provozování vedení VTL plynovodu, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s jeho provozem, opravami a údržbou, změnami a odstraňováním v částech pozemků parc. č. 172, 177 a 190 v k. ú. Lhota u Šternberka, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za cenu dle dokumentu Rady města Šternberka, Ceník věcných břemen zřizovaných na Stránka 10 z 17

11 nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberka, č , ze dne , dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti Číslo: 1819/51 uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem uložení a provozování vodovodu včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s jeho provozem, opravami a údržbou, změnami nebo odstraněním v části pozemků parc. č. 301, 335/1, 375, 1073/2 a 1099 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, Šternberk, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, bezúplatně, dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti Číslo: 1820/51 udělení souhlasu s podnájmem pozemků pronajímaných na základě nájemní smlouvy č. 38/16/s ze dne uzavřené s Petrem Surým, Opatovice 151, Vyškov, IČ: pro společnosti Dobrý Styl a.s., Bojovníků za svobodu 1262/7, Šternberk, IČ: a ALJAFINO s.r.o., Moravská Huzová 110, Štěpánov, IČ: a k podpisu souhlasu s podnájmem pozemků místostarostu Michala Oborného Číslo: 1821/51 ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 618/00/s ze dne s XXXXXdohodou ke dni a k podpisu dohody o ukončení nájmu místostarostu Michala Oborného Číslo: 1822/51 skončení nájmu bytové jednotky č. 342/8 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 342, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Komenského č. o. 30) dohodou pro nájemce paní XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a Stránka 11 z 17

12 místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody Číslo: 1823/51 skončení nájmu nemovitosti stavby občanského vybavení č.pop. 1503, která je součástí pozemku parc.č. 473, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (náměstí Svobody č.or. 7) dohodou pro nájemce pan Petra Endrödyho, bytem Šternberk, Uničovská 434/39, IČ za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody Číslo: 1824/51 skončení nájmu místnosti č o výměře 30 m2 v nemovitosti stavby občanského vybavení č. pop. 80, která je součástí pozemku parc.č. 89, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Radniční č. or. 18) dohodou pro nájemce firmu PPS Realizace staveb s.r.o. se sídlem v Praze 1, Staré Město, Rybná 716/24, IČ za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody Číslo: 1825/51 uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 002 o velikosti 1+kk s příslušenstvím v bytovém domě ve Šternberku, č. pop v k.ú. Šternberk (ulice Labutí č. o. 25) s paní XXXXXv předloženém znění a starostu k podpisu dohody Číslo: 1826/51 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 002 o velikosti 1+kk s příslušenstvím v bytovém domě ve Šternberku, č. pop v k.ú. Šternberk (ulice Labutí č. o. 25) s manželi SXXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a starostu k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 1827/51 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 206 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 286, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Masarykova č. o. 24) s paní XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu a Stránka 12 z 17

13 místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 1828/51 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 207 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 47, který je součástí pozemku parc. č. 115 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Horní náměstí č. o. 2) s paní XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 1829/51 uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 384/26 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 384, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Uničovská č. o. 51) s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 1830/51 uzavření nájemní smlouvy na byt č. E21 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 386, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Hanácká č. o. 2) s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 1831/51 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, č. stavby: IV , včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 1761/1 v k.ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle GP č /2015 za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu, ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Stránka 13 z 17

14 Číslo: 1832/51 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, č. stavby: IV , včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 411/2 v k.ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle GP č /2016 za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu, ke dni podposi smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 1833/51 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti s právem umístění a provozování plynárenského zařízení s právem vstupovat a vjíždět na pozemky parc. č a 5952 v k.ú. Šternberk, v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, ve prospěch GasNet, s.r.o., IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č /2017 a za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a místostarostu Michala Oborného k podpisu předložené smlouvy Číslo: 1834/51 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti s právem umístění a provozování plynárenského zařízení a s právem vstupovat a vjíždět na pozemky parc. č. 4759, 4805, 4814, 4829, 4889/1, 5938, 5950 v k.ú. Šternberk, v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, ve prospěch GasNet, s.r.o., IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č /2016 a za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a místostarostu Michala Oborného k podpisu předložené smlouvy Číslo: 1835/51 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, č. stavby: IV , Stránka 14 z 17

15 včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemků parc. č a 4734 v k.ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle GP č /2015 za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu, ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 1836/51 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, č. stavby: IV , včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 501/1 v k.ú. Těšíkov, který je ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle GP č /2015 za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu, ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 1837/51 uzavření nájemní smlouvy na pronájem místnosti o užívané ploše 20,60 m2 v 1. patře budovy ve Šternberku, č. pop. 960, která je součástí pozemku parc. č. 4689/1, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Dvorská č. o. 13) s paní Vladimírou Příhodovou, bytem Paseka 217, IČ za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 1838/51 uzavření smlouvy o výpůjčce souboru místností v 2. patře budovy ve Šternberku, č. pop. 80, která je součástí pozemku parc. č. 89, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Radniční č. o. 18). Jedná se místnost č. 301 o ploše 20,55 m 2, místnost č. 304 o ploše 17,95 m2 a místnost č. 305 o ploše 35,90 m2 pro vypůjčitele - MAS Šternbersko o.p.s. se sídlem ve Šternberku, Horní náměstí 78/16, IČ za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o výpůjčce Stránka 15 z 17

16 Číslo: 1839/51 uzavření smlouvy o výpůjčce budovy objektu občanské vybavenosti ve Šternberku, v místní části Dalov, bez č.pop./č.ev., která je součástí pozemku parc. č. st. 170, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dalov a pozemku parc. č. 1025, ostatní plocha s využitím sportoviště a rekreační plocha o výměře m2 v k.ú. Dalov s TJ Dalov se sídlem Šternberk, místní část Dalov 63, IČ za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o výpůjčce Číslo: 1840/51 výpůjčku části pozemku a uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 510/1 ostatní plocha a výměře cca m 2 v k. ú. Lhota u Šternberka za účelem využití tréninkového zázemí pro sportovní kynologii se XXXXXna dobu 5 let s 1 letou výpovědní dobou, dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o výpůjčce místostarostu Michala Oborného Číslo: 1841/51 záměr uzavření dodatků k nájemním smlouvám se stávajícími nájemci za účelem prodloužení doby nájmu na pozemky v zahrádkářské kolonii "Zámecký kopec" nově do a navýšení platby nájemného nově na 4 Kč/m 2 /rok za pozemek zastavěný stavbou a 3 Kč/m 2 /rok za pozemek užívaný jako zahrada dle předloženého materiálu a záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 96/98/s ze dne ve znění pozdějšího dodatku č. 1 uzavřené se ZAHRÁDKÁŘI, spolek, Zámecký kopec Šternberk, Kozinova 1008/4, Šternberk, IČ: ve věci prodloužení doby výpůjčky nově do dle předloženého materiálu Číslo: 1842/51 záměr převodu nájmu prostoru sloužícího podnikání v přízemí budovy ve Šternberku, č. pop. 162, která je součástí pozemku parc. č. 237, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Radniční č. o. 5) z podnikající fyzické osoby Bc. Jany Svobodové se sídlem ve Šternberku, Světlov 1981/76, IČ na podnikající fyzickou osobu paní Janu Kohoutkovou se sídlem ve Šternberku, Dolní Žleb 2034/3, IČ dle důvodové zprávy a ukládá záměr zveřejnit Stránka 16 z 17

17 Číslo: 1843/51 zápis z jednání 74. valné hromady společnosti VHS Sitka, s.r.o. dne Číslo: 1844/51 2. vydání směrnice S Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podle předloženého návrhu Číslo: 1845/51 zánik členství Mgr. Vlasty Šafránkové v komisi cestovního ruchu a MPZ, která vykonávala funkci předsedy komise Číslo: 1846/51 jmenuje Mgr. Pavla Konečného předsedou komise cestovního ruchu a MPZ Číslo: 1847/51 vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvkové organizace, IČ a jmenuje konkursní komisi dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Ing. Stanislav Orság starosta Michal Oborný místostarosta Stránka 17 z 17

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2081/57 Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 08. 2017 program schůze RM dne 28.08.2017 Číslo: 2082/57 navrhuje

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 284/9 Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 03. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 04.03.2019 Číslo:

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2179/59 Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 10. 2017 program schůze RM dne 16.10.2017 Číslo: 2180/59 plnění

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2661/71 Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 05. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 14.05.2018

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1885/53 Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 05. 2017 program schůze RM dne 29.05.2017 Číslo: 1886/53 zápis

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 132/6 Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 01. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 14.01.2019 Číslo:

Více

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.07.2016 Číslo: 1192/37 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.07.2016 Číslo: 1193/37 Zodpovídá: OSV Termín: 29.07.2016 dodatek č. 1

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2474/66 Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 program schůze RM dne 21.02.2018 Číslo: 2475/66 žádost

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.02.2016 Číslo: 883/29 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.02.2016 Číslo: 884/29 Zodpovídá: OSMM Termín: 31.05.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.04.2016 Číslo: 1005/33 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 25.04.2016 Číslo: 1006/33 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2016 zápis z jednání

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 11. 2016 Číslo: 1437/43 program schůze dne 14.11.2016 Číslo: 1438/43 navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 07.12.2016 Číslo:

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1515/45 Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 12. 2016 program schůze dne 19.12.2016 O: V. Koudelová T: 19.12.2016 Číslo: 1516/45 žádost Atletického klubu Šternberk, z.s., IČ 26550580

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22. 02. 2017 Číslo: 321/16 program zasedání dne 22.02.2017 Číslo: 322/16

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 21/2 Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 11. 2018 program schůze RM dne 19.11.2018 Číslo: 22/2 navrhuje program

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Usnesení 49. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 49. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1670/49 Usnesení 49. schůze Rady města Šternberka ze dne 13. 03. 2017 program schůze dne 13.03.2017 Číslo: 1671/49 navrhuje

Více

Usnesení 72. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 72. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2652/72 Usnesení 72. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 05. 2018 program schůze RM dne 28.05.2018 Číslo: 2653/72 navrhuje

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2348/63 Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18. 12. 2017 program schůze RM dne 18.12.2017 Číslo: 2349/63 jednání

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2553/68 Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne 26. 03. 2018 program schůze RM dne 26.03.2018 Číslo: 2554/68 navrhuje

Více

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.7.2011 Číslo: 532 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.8.2011 změnu v plánu hospodaření Základní školy nám. Svobody Šternberk pro rok 2011 dle důvodové zprávy Číslo:

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.11.2014 Číslo: 1/1 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.11.2014 Číslo: 2/1 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.11.2014 navrhuje program zasedání

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.08.2015 Číslo: 514/19 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 31.08.2015 Číslo: 515/19 Zodpovídá: FO Termín: 03.09.2015 hospodaření města

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.02.2016 182 / 10 č. 2 183 / 10 č. 3 184 / 10 č. 4 185 / 10 č. 5 186 / 10 č. 6 program zasedání dne 24. 02. 2016 přehled usnesení Rady města

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.05.2016 Číslo: 1116/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 30.05.2016 Číslo: 1117/35 Zodpovídá: FO Termín: 09.06.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.10.2014 Číslo: 2876 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje program schůze dne 06.10.2014 Číslo: 2877 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.10.2014 uzavření dodatku

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 403/11 Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 17.04.2019

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.12.2013 Číslo 2293 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.12.2013 program schůze dne 09.12.2013 Číslo 2294 Zodpovídá: OVV Termín: 9.12.2013 b e r e n a v ě d o m

Více