Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1005/33 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne Číslo: 1006/33 Zodpovídá: FO Termín: zápis z jednání finančního výboru z , výsledky hospodaření města Šternberka k , rozpočtová opatření č. 12 a 13 a doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka vzít na vědomí výsledky hospodaření města Šternberka k a schválit rozpočtové opatření č. 11 Číslo: 1007/33 Zodpovídá: OSMM Termín: prodloužení nájmu bytu č. 206 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 286, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Masarykova č.o. 24) na dobu určitou do pro nájemkyni bytu paní ****** za podmínek dle důvodové zprávy a místostostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy

2 Číslo: 1008/33 Zodpovídá: OSMM Termín: směnu nájmu bytu č. 312 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 47, který je součástí pozemku parc. č. 115 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Horní náměstí č. o. 2) za volný byt č. 105 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v tomtéž domě pro nájemkyni výše uvedeného bytu č. 312 paní ****** za podmínek dle důvodové zprávy, uzavření nájemní smlouvy na byt č. 105 o velikosti 2+1 s příslušenstvím ve výše uvedeném domě mezi Městem Šternberkem a paní ****** za podmínek dle důvodové zprávy, místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy, skončení nájmu výše uvedeného bytu č. 312 dohodou k datu písemného předání a převzetí pro nájemkyni paní ****** a místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody o zániku nájmu bytu č. 312 Číslo: 1009/33 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 15/06/s ze dne ve znění dodatku č. 1 dle předloženého materiálu a k podpisu dodatku č. 2 výše uvedené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 1010/33 Zodpovídá: OSMM Termín: ukončení nájemních smluv č. 454/00/s ze dne na část pozemku parc. č. 106/3 trvalý travní porost o výměře cca 320 m 2 v k. ú. Těšíkov a č. 193/00/s ze dne na pozemek parc. č. 106/2 zahrada o výměře 592 m 2 v k. ú. Těšíkov uzavřené s ****** dohodou ke dni a k podpisu dohod místostarostu Michala Oborného Číslo: 1011/33 Zodpovídá: OSMM Termín: záměr pronájmu pozemku parc. č. 106/2 zahrada o výměře 592 m 2 a části pozemku parc. č. 106/3 trvalý travní porost o výměře cca 320 m 2 vše v k. ú. Těšíkov za cenu Kč/rok vlastníkovi sousední nemovité věci - budovy č.p. 11, která je součástí pozemku parc.č. st. 60/2 v k. ú. Těšíkov za účelem využití zahrada

3 Číslo: 1012/33 Zodpovídá: OSMM Termín: prodloužení nájmu bytové jednotky zvláštního určení č. 385/14 o velikosti 1+0 s příslušenstvím ve zvýšeném přízemí domu ve Šternberku č. pop. 385, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Uničovská č. o. 53) na dobu neurčitou pro nájemce pana ****** za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 1013/33 Zodpovídá: OSMM Termín: prodloužení nájmu bytu zvláštního určení č. 001 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě ve Šternberku č. pop. 390, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Žitná, č. o. 12) na dobu neurčitou pro nájemkyni paní ****** za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 1014/33 Zodpovídá: OSMM Termín: pro pana ****** nájemce bytové jednotky č. 2214/7 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v domě č. pop. 2214, který je součástí pozemku parc. č. 1786/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk, prodloužení podnájmu pro paní ****** na dobu určitou 1 rok za podmínek dle důvodové zprávy Číslo: 1015/33 Zodpovídá: OSMM Termín: žádost pana ******, záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání o užívané ploše 43 m 2 v přízemí budovy ve Šternberku, místní části Krakořice, která je součástí pozemku parc. č. st. 28 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Krakořice dle důvodové zprávy a záměr města zveřejnit Číslo: 1016/33 Zodpovídá: OSMM Termín: provozní dobu a ceník vstupného městského koupaliště Šternberk pro rok 2016 podle předloženého návrhu

4 Číslo: 1017/33 Zodpovídá: OSMM Termín: skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání o ploše 28,30 m 2 v budově ve Šternberku, č.pop.140, která je součástí pozemku parc. č. 248 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Partyzánská č.o.1) dohodou k pro nájemkyni paní Hanu Cupalovou, bytem Šternberk, Jiráskova 2231/41, IČ , místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody o skončení nájmu prostoru, záměr pronájmu výše uvedeného prostoru dle důvodové zprávy a záměr zveřejnit Číslo: 1018/33 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smlouvy o právu provést stavbu s právem umístit a provést stavbu přesahu střechy a okapů rodinného domu Sojkova 1014/3 ve Šternberku, které budou z části umístěny na pozemku parc. č v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šterberka, dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu Číslo: 1019/33 Zodpovídá: OSMM Termín: ukončení nájemní smlouvy č. 341/15/S/SMM ze dne uzavřenou s paní ****** na pozemek parc. č. 111 zahrada o výměře 343 m 2 v k. ú. Šternberk dohodou ke dni a k podpisu dohody místostarostu Michala Oborného Číslo: 1020/33 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě s právem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemků parc. č a parc. č. 3394/17 v k.ú. Šternberk, v rozsahu GP č /2015, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch České telekomunikační instrastruktury, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, IČ: , na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč, která bude navýšena o DPH dle platného předpisu ke dni podpisu této smlouvy a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného

5 Číslo: 1021/33 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě s právem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 1937/1 v k.ú. Šternberk, v rozsahu GP č /2015, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch České telekomunikační instrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, IČ: , na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného předpisu ke dni podpisu této smlouvy a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 1022/33 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě s právem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemků parc. č. 832, parc. č. 833/1, parc. č. 833/15, parc. č. 847/1 a parc. č. 872 v k.ú. Šternberk, v rozsahu GP č /2015, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch České telekomunikační instrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, IČ: , na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného předpisu ke dni podpisu této smlouvy a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 1023/33 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právam umístění a provozování kabelového nízkého napětí elektřiny, č. stavby: IV , včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v částech pozemků parc. č. 217/157, parc. č. 217/158, parc. č. 217/159 v k.ú. Lhota u Šternberka, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geom. plánu č /2015 za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného

6 Číslo: 1024/33 Zodpovídá: OSMM Termín: skončení výpůjčky prostoru sloužícího k podnikání v 1. patře budovy č.pop. 35, která je součástí pozemku parc. st. 58 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Chabičov (prodejna potravin v kulturním domě v Chabičově) dohodou k pro vypůjčitele paní Lenku Partykovou, bytem Šternberk, místní část Chabičov 30, IČ , záměr výpůjčky výše uvedeného prostoru v předloženém znění a záměr zveřejnit Číslo: 1025/33 Zodpovídá: OSMM Termín: doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 25/6 ostatní plocha o výměře cca 40 m 2 v k. ú. Lhota u Šternberka za cenu 550 Kč/m 2 + DPH vlastníkovi sousedního pozemku parc. č. 41 v k. ú. Lhota u Šternberka Číslo: 1026/33 Zodpovídá: OSMM Termín: záměr pronájmu části pozemku parc. č. 870/4 ostatní plocha o výměře cca 70 m 2 za cenu 175 Kč/rok vlastníkům sousedních nemovitostí - pozemků parc. č. 83, 32/1,32/2, 31, 39/2 v k. ú. Chabičov za účelem využití přístupová cesta Číslo: 1027/33 Zodpovídá: OSMM Termín: odstoupení paní Nikoly Szukalské, bytem Moravský Beroun, Partyzánská 29, IČ od pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v přízemí domu ve Šternberku, č.pop. 143, který je součástí pozemku parc. č. 206 zastavěná plocha a nádvoří (Hlavní náměstí č. o. 17), nový záměr pronájmu výše uvedeného prostoru dle důvodové zprávy a záměr zveřejnit

7 Číslo: 1028/33 Zodpovídá: OSMM Termín: záměr města - pronájem prostoru sloužícího k podnikání o užívané ploše 59,84 m 2 v přízemí domu ve Šternberku, č. pop. 47, který je součástí pozemku parc. č. 115 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Horní náměstí č. o. 2) v předloženém znění a záměr zveřejnit Číslo: 1029/33 Zodpovídá: OSMM Termín: záměr propachtování pozemků v k. ú. Krakořice v rozsahu a za podmínek dle předloženého materiálu Číslo: 1030/33 Zodpovídá: OSMM Termín: zápis bytové komise č. 21 ze dne Číslo: 1031/33 Zodpovídá: OSMM Termín: zápis č. 12 z jednání komise rozvoje města a správy majetku ze dne Číslo: 1032/33 Zodpovídá: OSMM Termín: záměr města - změnu jména nájemce u smlouvy o nájmu ze dne , číslo smlouvy 512/10/S/SBNP, smlouvy o nájmu ze dne , číslo smlouvy 271/07/S, smlouvy o nájmu ze dne , číslo smlouvy 367/12/S/SBNP a smlouvy o nájmu ze dne , číslo smlouvy 388/10/S/SBNP vše ve znění pozdějších dodatků z Alexej Zatloukal MISERICORDIA, IČ na společnost Pohřební služba MISERICORDIA, s.r.o., IČ dle důvodové zprávy a záměr zveřejnit

8 Číslo: 1033/33 Zodpovídá: OIVZ, OSMM Termín: důvodovou zprávu ve věci lokalita Smetanova a odborům investic a veřejných zakázek a správy majetku města pokračovat v další přípravě zpracování dokumentace infrastruktury lokality a řešení změn majetkoprávních vztahů, vyplývajících z projektové dokumentace Číslo: 1034/33 Zodpovídá: OIVZ Termín: uzavření smouvy o právu provést stavbu, nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku - Olomoucký kraj, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, IČ: se sídlem Lipenská 120, Olomouc starostu k podpisu smluv dle předloženého návrhu Číslo: 1035/33 Zodpovídá: OIVZ,OSMM,OŠK Termín: zápis č. 4/2016 z jednání Komise veřejných zakázek Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1036/33 Zodpovídá: OIVZ,OSMM,OŠK Termín: o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Oprava bytové jednotky č. 385/21, Uničovská 385/53, Šternberk - uchazeč s nabídkou č. 1 - K - MONT, Miroslav Körner, Dvorská 13,, IČ: , cena Kč bez DPH a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo: 1037/33 Zodpovídá: OIVZ,OSMM,OŠK Termín: o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Šternberk Městská policie oprava kotelny - uchazeč s nabídkou č. 1 K-MONT, Miroslav Körner, Dvorská 13,, IČ: , cena Kč bez DPH a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vvybraným uchazečem dle předloženého návrhu

9 Číslo: 1038/33 Zodpovídá: OIVZ,OSMM,OŠK Termín: o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Úpravy kanalizace městského koupaliště Šternberk - uchazeč s nabídkou č. 2 ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o., Na Bažinách 1810/26,, IČ: , cena Kč bez DPH a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo: 1039/33 Zodpovídá: OIVZ,OSMM,OŠK Termín: o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce MŠ Komenského kanalizace, vodovodní přípojka, zpevněné plochy uchazeč s nabídkou č. 2 ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o., Na Bažinách 1810/26,, IČ: , cena 2, ,40 Kč bez DPH starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo: 1040/33 Zodpovídá: OIVZ,OSMM,OŠK Termín: o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Sanace vlhkosti - nebytový prostor Horní nám. 2, Šternberk uchazeč s nabídkou č. 1 Karel Zelinka, Hnojice 170,, IČ: , cena ,85 Kč bez DPH a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vzbraným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo: 1041/33 Zodpovídá: OIVZ,OSMM,OŠK Termín: o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Sanace vlhkosti - nebytový prostor Radniční 5, Šternberk uchazeč s nabídkou č. 1 Karel Zelinka, Hnojice 170,, IČ: , cena ,62 Kč bez DPH a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle předloženého návrhu

10 Číslo: 1042/33 Zodpovídá: OIVZ,OSMM,OŠK Termín: informace o průběhu e-aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Město Šternberk - stavební úpravy komunikace ul. Na Bažinách a chodníků ulice Lhotská, Šternberk, odboru investic a veřejných zakázek vyzvat první dva uchazeče v pořadí dle cenové nabídky k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a komisi veřejných zakázek následně provést nové hodnocení nabídek Číslo: 1043/33 Zodpovídá: OIVZ,OSMM,OŠK Termín: zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky a seznam uchazečů k obeslání na veřejné zakázky malého rozsahu: Město Šternberk - nájem multifunkčních tiskových zařízení elektronická aukce Pronájem světelné vánoční výzdoby a odboru OIVZ zahájit zadávací řízení uvedených veřejných zakázek Číslo: 1044/33 Zodpovídá: OIVZ Termín: uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu Stavební úpravy a prodloužení chodníku ulice Dlouhá mezi městem Šternberk a Správou silnic Olomouckého kraje, IČ , starostu k podpisu smluv dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu Rozšíření kapacity mateřské školy na ulici Nádražní Šternberk mezi městem Šternberk a Správou silnic Olomouckého kraje, IČ ,

11 Číslo: 1045/33 Zodpovídá: OIVZ Termín: uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k přeložce plynárenského zařízení v rámci výstavby cyklostezky Dolní Žleb mezi městem Šternberk a RWE GasNet, s.r.o. IČ a Správou silnic Olomouckého kraje, IČ a uzavření smlouvy o právu provést stavby cyklostezka Dolní Žleb mezi městem Šternberk a Správou silnic Olomouckého kraje, IČ a starostu k podpisu smluv dle předloženého návrhu Číslo: 1046/33 Zodpovídá: OIVZ, OSMM Termín: zprávu o současném stavu přípravy akce Celková rekonstrukce restaurace PRIM a odborům OIVZ a OSMM postupovat v další přípravě akce dle předloženého návrhu Číslo: 1047/33 Zodpovídá: OIVZ Termín: návrh dodatku D2 smlouvy o dílo č. 368/15/S/OŠK uzavřené mezi Městem Šternberk a zhotovitelem díla společnostní mmcité+ a.s., Bílovice 519, Bílovice, IČ , dle předloženého návrhu a starostu k podpisu tohoto dodatku k SOD Číslo: 1048/33 Zodpovídá: OIVZ Termín: důvodovou zprávu a vyjádření Advokátní kanceláře Ritter Šťastný v záležitosti řešení vymáhání škody vzniklé při zadávání veřejné zakázky Revitalizace autobusových nádraží ve Šternberku, kterou pro Město Šternberk zajišťoval na základě mandátní smlouvy mandatář Ing. Ivana Jurečková, Tyršova 7, Opava a pohledávku ve výši úroků z prodlení vymáhat po mandatáři

12 Číslo: 1049/33 Zodpovídá: OŠK Termín: ideovou studii interaktivní a multimediální vzdělávací expozice účast města Šternberka jako partnera projektu Městských kulturních zařízení Šternberk, p.o. v záměru podat žádost o dotaci do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko-Polsko, prioritní osa 2 na projekt interaktivní a multimediální vzdělávací expozice s variantou rozpočtu C dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu příslušné dokumentace Číslo: 1050/33 Zodpovídá: OŠK Termín: uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem s MAS Šternbersko o.p.s., IČ na realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternbersko, CZ /0.0/0.0/15_005/ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy Číslo: 1051/33 Zodpovídá: FO, OŠK Termín: rozpočtové opatření č. 14 uvedené v důvodové zprávě související s realizací projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternbersko Číslo: 1052/33 Zodpovídá: OŠK Termín: plány hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství, kultury a sociálních věcí na rok 2016 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, plány oprav a údržby, plány tvorby a čerpání fondu investic, odpisové plány a plány nákupu majetku příspěvkových organizací v oblasti školství, kultury a sociálních věcí na rok 2016 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a limity prostředků na platy z jiných zdrojů škol a školských zařízení a limit prostředků na platy příspěvkových organizací Městská kulturní zařízení a Sociální služby Šternberk v roce 2016 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě

13 Číslo: 1053/33 Zodpovídá: OŠK Termín: omezení a přerušení provozu mateřských škol ve Šternberku v době hlavních prázdnin v roce 2016 dle návrhů ředitelek těchto škol Číslo: 1054/33 Zodpovídá: OŠK Termín: výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Nádražní 7, Šternberk a Mateřské školy Komenského 44, Šternberk pro školní rok 2016/2017 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 1055/33 Zodpovídá: OŠK Termín: uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání a podnikatelskému pronájmu věcí movitých a smlouvy o převzetí a zajištění školního stravování, obě s SCOLAREST - zařízení školního stravování spol.s r.o., Jankovcova 1603/47a, Praha 7 - Holešovice, IČ dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a místostarostu Michala Oborného k jejich podpisu Číslo: 1056/33 Zodpovídá: OŠK Termín: použití znaku města Šternberka v propagačních materiálech, diplomech a vlajce Tenisového klubu Šternberk, IČ: , Svatoplukova 15, Šternberk dle důvodové zprávy Číslo: 1057/33 Zodpovídá: OŠK Termín: souhlasí s udělením výjimky z konzumace alkoholických nápojů podle čl. 3 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 3/2008/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, na období (adventu a Nového roku) na Hlavním náměstí ve Šternberku dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů.

14 Číslo: 1058/33 Zodpovídá: OŠK Termín: souhlasí s udělením výjimky z doby konání podle čl. 1 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 4/2011/vyhl., o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném pro zajištění veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů, pro akci KOUPÁK ROCK FEST, konanou dne v areálu Městského koupaliště ve Šternberku dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a o vydání správního rozhodnutí o výjimce z doby konání veřejnosti přístupných akcí. Číslo: 1059/33 Zodpovídá: OŠK Termín: souhlasí s udělením výjimky z doby konání podle čl. 1 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 4/2011/vyhl., o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném pro zajištění veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů, pro akce Divadelní představení a koncert ZUŠ Šternberk, konanou ve dnech a festival Šternberský kopec, konaný dne , obě akce v areálu Státního hradu Šternberk dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a o vydání správního rozhodnutí o výjimce z doby konání veřejnosti přístupných akcí. Číslo: 1060/33 Zodpovídá: OŠK Termín: souhlasí s udělením výjimky z doby konání podle čl. 1 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 4/2011/vyhl., o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném pro zajištění veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů, pro akci BIKEANDWATER 2016, konanou dne v prostoru zatopeného lomu pod Lipinou dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a o vydání správního rozhodnutí o výjimce z doby konání veřejnosti přístupných akcí.

15 Číslo: 1061/33 Zodpovídá: OŠK Termín: souhlasí s udělením výjimky z místa použití zábavní pyrotechniky podle čl. 5 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 1/2011/vyhl., o veřejném pořádku, ve znění pozdějších předpisů, pro akci Slet čarodějnic, konanou dne v areálu Domu dětí a mládeže Šternberk, p.o. dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a o vydání správního rozhodnutí o výjimce z místa použití zábavní pyrotechniky na zastavěném území města a místních částí. Číslo: 1062/33 Zodpovídá: OŠK Termín: souhlasí s udělením výjimky z doby konání podle čl. 1 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 4/2011/vyhl., o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném pro zajištění veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů, pro akci Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu, konanou ve dnech , pro akci Ecce Homo Historic, konanou ve dnech , pro akci Rally Jeseníky, konanou ve dnech a pro akci Závod mistrů, konanou ve dnech , vše centru Šternberka a pro akce Šternberské slavnosti, konané ve dnech a Město v pohybu, konané ve dnech na Hlavním náměstí a dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a o vydání správního rozhodnutí o výjimce z doby konání veřejnosti přístupných akcí. Číslo: 1063/33 Zodpovídá: OŠK Termín: souhlasí s udělením výjimky z konzumace alkoholických nápojů podle čl. 3 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 3/2008/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, pro akci Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu, konanou ve dnech , pro akci Rally Jeseníky, konanou ve dnech , pro akci Ecce Homo Historic, konanou ve dnech a pro akci Závod mistrů, konanou ve dnech , všechny v centru Šternberka, pro akce Šternberské slavnosti, konané ve dnech a Město v pohybu, konané ve dnech na Hlavním náměstí dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

16 Číslo: 1064/33 Zodpovídá: OŠK Termín: důvodovou zprávu, uzavření smlouvy o výpůjčce prostor ve 2. NP jihozápadního křídla bývalého augustiniánského kláštera se spolkem Prohlubování česko německých vztahů, IČ , Dr. Hrubého 319/2, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy Číslo: 1065/33 Zodpovídá: OŠK Termín: výroční zprávu Městských kulturních zařízení, p.o. za rok 2015 Číslo: 1066/33 Zodpovídá: OŠK Termín: výsledky hospodaření organizací Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Školní jídelna Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace, IČ Základní umělecká škola Šternberk, příspěvková organizace, IČ Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace, IČ Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace, IČ za rok 2015 a rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací do fondů dle návrhů uvedených v důvodové zprávě

17 Číslo: 1067/33 Zodpovídá: OŠK Termín: účetní závěrky příspěvkových organizací: Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Školní jídelna Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace, IČ Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace, IČ Základní umělecká škola Šternberk, příspěvková organizace, IČ Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace, IČ Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace, IČ sestavené k rozvahovému dni Číslo: 1068/33 Zodpovídá: OŠK Termín: informaci o výsledcích inventarizací majetku příspěvkových organizací za rok 2015 Číslo: 1069/33 Zodpovídá: OŠK Termín: záměr výpůjčky 8 ks sloupů veřejného osvětlení dle seznamu za účelem provozování plakátovacích ploch dle důvovodé zprávy Číslo: 1070/33 Zodpovídá: OŠK Termín: zápis č. 8 z jednání komise bezpečnosti a prevence kriminality ze dne Číslo: 1071/33 Zodpovídá: OŠK Termín: doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek ZŠ nám. Svobody ve výši Kč na dofinancování části platu asistentky pro děti ze soc. slabého prostředí Číslo: 1072/33 Zodpovídá: OŠK Termín: zápis č. 10 z jednání komise pro sport a volný čas ze dne

18 Číslo: 1073/33 Zodpovídá: OVV Termín: zápis z 8. jednání kontrolního výboru ze dne a předložit zápis zastupitelstvu města na vědomí Číslo: 1074/33 Zodpovídá: OVV Termín: zápis z jednání škodní komise ze dne a vyřazení majetku z evidence dle zápisu z jednání škodní komise Číslo: 1075/33 Zodpovídá: T Termín: návrh změny organizačního řádu MěÚ a 3. změnu 4. vydání směrnice S Organizační řád Městského úřadu Šternberk podle předloženého návrhu Číslo: 1076/33 Zodpovídá: MS Ing. Káňová Termín: zápis z jednání 71. valné hromady VHS Sitka, s.r.o. Číslo: 1077/33 Zodpovídá: OIVZ Termín: důvodovou zprávu ve věci veřejné zakázky Stavební úpravy Olomoucké ulice, revokuje část usnesení 995/32 z , týkající se jmenování komisí pro veřejnou zakázku a jmenuje příslušné komise pro veřejnou zakázku dle předloženého návrhu Ing. Stanislav Orság Michal Oborný starosta místostarosta

19

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.05.2016 Číslo: 1116/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 30.05.2016 Číslo: 1117/35 Zodpovídá: FO Termín: 09.06.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.02.2016 Číslo: 883/29 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.02.2016 Číslo: 884/29 Zodpovídá: OSMM Termín: 31.05.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 284/9 Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 03. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 04.03.2019 Číslo:

Více

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.07.2016 Číslo: 1192/37 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.07.2016 Číslo: 1193/37 Zodpovídá: OSV Termín: 29.07.2016 dodatek č. 1

Více

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.02.2016 182 / 10 č. 2 183 / 10 č. 3 184 / 10 č. 4 185 / 10 č. 5 186 / 10 č. 6 program zasedání dne 24. 02. 2016 přehled usnesení Rady města

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 132/6 Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 01. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 14.01.2019 Číslo:

Více

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.10.2014 Číslo: 2876 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje program schůze dne 06.10.2014 Číslo: 2877 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.10.2014 uzavření dodatku

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2081/57 Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 08. 2017 program schůze RM dne 28.08.2017 Číslo: 2082/57 navrhuje

Více

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.7.2011 Číslo: 532 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.8.2011 změnu v plánu hospodaření Základní školy nám. Svobody Šternberk pro rok 2011 dle důvodové zprávy Číslo:

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka za období od do

Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1773/51 Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne 24. 04. 2017 program schůze dne 24.04.2017 Číslo: 1774/51 plnění

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.09.2015 Číslo: 576/20 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.09.2015 Číslo: 577/20 Zodpovídá: OSMM Termín: 30.09.2015 souhlasí s přerušením

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.06.2015 Číslo: 405/14 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 17.06.2015 Číslo: 406/14 Zodpovídá: Tomečková Iveta, Bc. důvodovou zprávu

Více

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.10.2011 Číslo: 670 Zodpovídá: FO,SM Termín: 25.11.2011 zápis z komise stanovené podle směrnice č. S 61-01 Evidence pohledávek a jejich vymáhání a odpis

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.5.2011 Číslo: 425 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 rozpočtový výhled města Šternberka na roky 2012 2016 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtový

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2661/71 Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 05. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 14.05.2018

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2179/59 Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 10. 2017 program schůze RM dne 16.10.2017 Číslo: 2180/59 plnění

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2474/66 Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 program schůze RM dne 21.02.2018 Číslo: 2475/66 žádost

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.08.2015 Číslo: 514/19 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 31.08.2015 Číslo: 515/19 Zodpovídá: FO Termín: 03.09.2015 hospodaření města

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.04.2015 Číslo: 253/9 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 08.04.2015 Číslo: 254/9 Zodpovídá: SMM Termín: 08.04.2015 Zastupitelstvu města

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 08.04.2015 43 / 4 č. 2 44 / 4 č. 3 program zasedání dne 8. 4. 2015 návrh změny Jednacího řádu ZM a vydává dokument ZM Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.11.2014 Číslo: 1/1 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.11.2014 Číslo: 2/1 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.11.2014 navrhuje program zasedání

Více

Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.6.2014 Číslo 2650 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.6.2014 program schůze RM dne 09.06.2014 Číslo 2651 Zodpovídá: FO Termín: 10.6.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 28. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 28. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 28. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.02.2016 Číslo: 829/28 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 08.02.2016 Číslo: 830/28 Zodpovídá: FO Termín: 25.02.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.09.2014 Číslo: 2823 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 08.09.2014 Číslo: 2824 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.09.2014 navrhuje program zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.12.2013 Číslo 2293 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.12.2013 program schůze dne 09.12.2013 Číslo 2294 Zodpovídá: OVV Termín: 9.12.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1515/45 Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 12. 2016 program schůze dne 19.12.2016 O: V. Koudelová T: 19.12.2016 Číslo: 1516/45 žádost Atletického klubu Šternberk, z.s., IČ 26550580

Více

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.1.2012 Číslo 893 Zodpovídá: FO Termín: 15.2.2012 p r o j e d n a l a návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2012 a předložit tento návrh rozpočtu města

Více

Usnesení 49. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 49. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1670/49 Usnesení 49. schůze Rady města Šternberka ze dne 13. 03. 2017 program schůze dne 13.03.2017 Číslo: 1671/49 navrhuje

Více

Usnesení 39. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 39. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 39. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.4.2012 Číslo 1067 Zodpovídá: Termín: 16.4.2012 program schůze dne 16.04.2012 Číslo 1068 Zodpovídá: ORMI0 Termín: 30.4.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více