Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne"

Transkript

1 Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí Šternberk Číslo: 1885/53 Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne program schůze RM dne Číslo: 1886/53 zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Číslo: 1887/53 navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Číslo: 1888/53 zápis z jednání finančního výboru ze dne , výsledky hospodaření města za 1. čtvrtletí 2017 a k , rozpočtová opatření č. 10, 11, 12, 13, 15 a 18 a vzít na vědomí výsledky hospodaření města Šternberka za 1. čtvrtletí 2017 a k a rozpočtová opatření, schválená Radou města Šternberka Číslo: 1889/53 střednědobý výhled rozpočtu města Šternberka na roky a schválit střednědobý výhled rozpočtu města Šternberka Číslo: 1890/53 uzavření rámcové smlouvy o provádění exekucí mezi městem Šternberk a JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem se sídlem Komenského 38, Přerov IČ: Stránka 1 z 14

2 , DIČ: CZ starostu k podpisu smlouvy Číslo: 1891/53 zápis z 14. jednání kontrolního výboru ze dne a předložit zápis zastupitelstvu města na vědomí Číslo: 1892/53 zápis z jednání dopravní komise dne , tiskovou zprávu z jednání komise dopravní, žádost XXXXX ve věci vyhrazeného parkovacího místa pro imobilní na ulici Olomoucká, žádost XXXXXve věci vyhrazeného parkovacího místa na sídlišti Nádražní, žádost XXXXX ve věci vyhrazeného parkovacího místa na ulici Labutí a starostovi odpovědět žadatelům dle předloženého návrhu Číslo: 1893/53 uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo "Revitalizace - odbahnění a rekonstrukce rybníka v k.ú. Lhota u Šternberka" mezi městem Šternberk a firmou DEMSTAV group s.r.o., třída 1. máje 243, Hranice, IČ a starostu k podpisu dodatku smlouvy o dílo Číslo: 1894/53 uzavření dodatku D2 smlouvy o dílo "Kulturní dům Šternberk - II. etapa, část C stavební úpravy 1.PP pro šatny" mezi městem Šternberk a firmou DACH SYSTEM s.r.o., Chválkovická 220/45, Olomouc - Chválkovice, IČ a starostu k podpisu dodatku smlouvy o dílo Číslo: 1895/53 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 38/17/S/OIVZ na Stavební úpravy a Stránka 2 z 14

3 odvodnění komunikace ulice U Vrby ve Šternberku se společností VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o. a starostu k podpisu dodatku smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 1896/53 zápis č. 5/2017 ze dne z jednání Komise veřejných zakázek Rady města Šternberka Číslo: 1897/53 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Šternberk Dolní Žleb oprava nátoku do rybníka v k.ú. Šternberk a k.ú. Lipina u Šternberka - nabídka účastníka č. 5 - On-line s.r.o., U Vrby 1484/3, Šternberk, IČ: , nabídková cena bez DPH ,75 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Číslo: 1898/53 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Pořízení nového osobního automobilu pro potřeby OŽP - nabídka účastníka č. 1 - Trendcar, a. s., Dukelská 91, Šenov u Nového Jičína, IČ , nabídková cena včetně DPH ,00 Kč a místostarostku k podpisu kupní smlouvy dle předloženého návrhu Číslo: 1899/53 text výzvy k předložení nabídek a seznam účastníků k obeslání na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Šternberk Svatoplukova opěrná zeď, chodníky a OIVZ zahájit výběrového řízení na dodavatele stavby Číslo: 1900/53 zápis z jednání komise pro sport a volný čas ze dne a vyhlašuje výzvu na podání nominací na ocenění sportovců a trenérů pro rok 2017 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Stránka 3 z 14

4 Číslo: 1901/53 důvodovou zprávu, poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času na rok 2017 na účel určený žadatelem Tomáš Zach, nar. XXXXX Kč (3. ročník florbalového turnaje Šternberk open air cup 2017), uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy; schválit poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času na rok 2017 na účel určený žadatelem Sportovní klub SKI-OB Šternberk, IČ Kč (areál pevných kontrol orienteering park Šternberk) Číslo: 1902/53 schválit zvýšení dotací těmto příjemcům a uzavřít dodatek k již uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace: Tenisový klub Šternberk, IČ zvýšení o Kč (provozní náklady sportoviště, smlouva č. 107/17/S/OŠK) AMK Ecce Homo Šternberk, IČ zvýšení o Kč (akce Město v pohybu, smlouva č. 109/17/S/OŠK) Číslo: 1903/53 zápis z jednání kulturní komise ze dne Číslo: 1904/53 zvýšit dotaci a uzavřít dodatek k již uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s příjemcem: Charita Šternberk, IČ zvýšení o Kč (benefiční koncert, smlouva č. 91/17/S/KUL); zvýšit příspěvek na provoz Městským kulturním zařízení Šternberk, p.o. o Kč na společný projekt se Základní uměleckou školou Podvečery s hudbou; revokovat část usnesení ZM č. 331/16 ze dne , kterým byla schválena dotace na účel určený žadatelem: Petr Endrödy, IČ Kč (filmové projekce v kině vč. letního promítání, propagace) a schválit dotaci na účel určený žadatelem: Petr Endrödy, IČ Kč (letní promítání - náklady na půjčovné filmů, Stránka 4 z 14

5 propagace) dle důvodové zprávy; zvýšení dotace a uzavření dodatku k již uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s příjemcem: ŠOK aneb Šternberští ochotničtí komedianti, IČ zvýšení o Kč (činnost, smlouva č. 127/17/S/KUL) dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu dodatku smlouvy Číslo: 1905/53 schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města v dotačním programu Podpora obnovy objektů v památkové zóně žadatelům: Josef Šušota, Horní náměstí 14, Šternberk, IČ: dům Jarní 1: Kč na výměnu krytiny a klempířských prvků; Jan Brynda, XXXXX - dům Partyzánská 3: Kč na výměnu krytiny, poškozených částí krovu, plechů a ost. klempířských prvků; Tomáš Václavík, XXXXX - dům Partyzánská 4: Kč na provedení hydroizolace a opravu fasády; Jiří Cázer, XXXXX - dům Radniční 13: Kč na obnovu a renovaci vstupních dveří, výkladců a oken Číslo: 1906/53 žádost MAS Šternbersko, o.p.s. o dofinancování provozu Informačního centra Šternberk a redakce Šternberských listů a schválit rozpočtové opatření č. 14 a zvýšení dotace MAS Šternbersko, o.p.s., IČ o Kč na dofinancování provozu Informačního centra Šternberk a redakce Šternberských listů dle důvodové zprávy Číslo: 1907/53 výjimku z počtu žáků ve třídě 8.A Základní školy Svatoplukova 7, Šternberk, p. o., pro školní rok 2017/2018 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě za podmínky dodržení bezpečnostních a hygienických norem Číslo: 1908/53 požadavky příspěvkových organizací ZŠ Svatoplukova a MKZ Šternberk na změnu odpisů nemovitého a movitého majetku ve správě pro rok 2017 a schválit rozpočtové opatření č. 17 a změny v odpisech příspěvkových organizací ZŠ Svatoplukova a MKZ Šternberk dle důvodové zprávy Stránka 5 z 14

6 Číslo: 1909/53 požadavek příspěvkové organizace MKZ Šternberk na navýšení příspěvku na provoz pro rok 2017 o 185 tis. Kč a schválit rozpočtové opatření č. 16 a zvýšení příspěvku na provoz MKZ Šternberk o 185 tis. Kč dle důvodové zprávy Číslo: 1910/53 informaci ZŠ Svatoplukova Šternberk, příspěvkové organizace o výsledku poptávky na odstranění havarijního stavu sociálního zařízení v šatnách a kabinetu v tělocvičně školní budovy Sadová 1 ve Šternberku a řediteli příspěvkové organizace uzavřít smlouvu s vybranou firmou Mikšík stavby a reality s.r.o, Příkazy 272, Příkazy, IČ , nabídková cena Kč bez DPH, ,48 Kč s DPH dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 1911/53 informaci ZŠ Svatoplukova Šternberk, příspěvkové organizace o výsledku poptávky na dodávku výškově nastavitelného nábytku školních lavic a žákovských židliček a řediteli příspěvkové organizace uzavřít smlouvu s vybranou firmou Křovina s.r.o., Rymáňská 218, Mníšek pod Brdy, IČ , nabídková cena ,32 Kč bez DPH, Kč s DPH dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 1912/53 informaci ZŠ Svatoplukova Šternberk, příspěvkové organizace o výsledku poptávky na dodávku učebnic a pracovních sešitů a řediteli příspěvkové organizace uzavřít smlouvu s vybranou firmou Jan Vitoul Středisko učebnic, Litovel Nová Ves 5, Chudobín, IČ , nabídková cena ,42 Kč bez DPH, ,64 Kč s DPH dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 1913/53 informaci o výsledcích zápisů do mateřských a základních škol na školní rok 2017/2018 dle důvodové zprávy Stránka 6 z 14

7 Číslo: 1914/53 žádost Martina Rázka, IČ: o pronájem prostor v 1. NP bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku a záměr pronájmu prostor 1.NP stavby č.p. 53, 54, 69, 77, která je součástí pozemku parcela č. 9, 10, 11, 12, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk - budova bývalého augustiniánského kláštera, ulice Farní č.o. 4, 5, 6, 7 pro Martina Rázka, Babická 15, Šternberk, IČ: za účelem prezentací a ochutnávek produktů regionálního minipivovaru Sternberger za podmínek dle důvovodé zprávy Číslo: 1915/53 zápis č. 20 z jednání komise rozvoje města a správy majetku ze dne Číslo: 1916/53 ceník vstupného městského koupaliště Šternberk pro rok 2017 dle předloženého materiálu Číslo: 1917/53 záměr pronájmu části pozemku parc. č. 833/1 ostatní plocha o výměře cca m 2 v k. ú. Šternberk za účelem výstavby parkovacího domu za cenu Kč+DPH/rok dle předloženého materiálu Číslo: 1918/53 schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 833/1 ostatní plocha o výměře cca m 2 v k. ú. Šternberk za cenu Kč + DPH/m 2 za účelem výstavby parkovacího domu dle předloženého materiálu a schválit podmínky výběrového řízení na prodej části pozemku Číslo: 1919/53 žádost MAS Šternbersko o.p.s. ze dne , záměr výpůjčky souboru místností v přízemí budovy ve Šternberku, č. pop. 80, která je součástí pozemku parc. č. 89, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Radniční č. o. 18) dle důvodové zprávy a Stránka 7 z 14

8 záměr zveřejnit Číslo: 1920/53 žádost Mikroregionu Šternbersko ze dne , záměr výpůjčky souboru místností v budově ve Šternberku, č. pop. 80, která je součástí pozemku parc. č. 89, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Radniční č. o. 18) dle důvodové zprávy a záměr zveřejnit Číslo: 1921/53 schválit záměr prodeje bytových jednotek č. 342/7 a 342/8 v bytovém domě č.p. 342 (Komenského 30) a příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc. č v k.ú. Šternberk, dle předloženého materiálu Číslo: 1922/53 jmenovat komisi pro konání veřejné nejvyšší nabídky ve složení dle předloženého materiálu Číslo: 1923/53 schválit uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc. č. 373 zahrada, dle geometrického plánu č /2017 ze dne nově označeného jako parc. č. 373/2 ostatní plocha o výměře 70 m 2 v k. ú. Šternberk do vlastnictví Města Šternberka z vlastnictví XXXXX dle předloženého materiálu a zmocnit k podpisu darovací smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 1924/53 uzavření smlouvy o úhradě části nákladů na realizaci investiční akce: "Opěrná zeď - ulice Oblouková, Šternberk" ve výši Kč s XXXXXdle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o úhradě části nákladů místostarostu Michala Oborného Číslo: 1925/53 schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 3 m 2 v k. ú. Šternberk za cenu Kč včetně DPH s Stránka 8 z 14

9 XXXXXdle předloženého materiálu a zmocnit k podpisu kupní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 1926/53 schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m 2 v k. ú. Šternberk za cenu 319 Kč/m 2 s XXXXXdle předloženého materiálu a zmocnit k podpisu kupní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 1927/53 schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Šternberk za cenu 319 Kč/m 2 s XXXXXdle předloženého materiálu a zmocnit k podpisu kupní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 1928/53 pronájem části pozemku a uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č zahrada o výměře cca 60 m 2 v k. ú. Šternberk s XXXXX za cenu Kč/rok na dobu neurčitou dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 1929/53 uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování stavby schodiště včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a jeho udržováním v části pozemku parc. č v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch Národního památkového ústavu, p. o., Valdštejnské nám. 3/162, Praha, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, bezúplatně, dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti Číslo: 1930/53 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s právem zřízení a provozování vedení přípojek plynovodu, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s jejich zřizováním, stavebními úpravami, opravami a odstraňováním v části pozemků parc. č. 274, 335/1, 382/1 a 398 v k. ú. Šternberk ve vlastnictví Města Šternberk, ve Stránka 9 z 14

10 prospěch GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu předložených smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Číslo: 1931/53 uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 384/4 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 384, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Uničovská č. o. 51) s XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 1932/53 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 001 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 390, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Žitná č. o. 12) s XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 1933/53 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 112 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 387, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Hanácká č. o. 4) s XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 1934/53 schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1228/11 vymezené dle zákona o vlastnictví bytů, s podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 5439/113509, která se nachází v budově s č.p a s č.p. 1250, bytový dům, který je na pozemcích parc. č a parc. č. 1842, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Jívavská č.o. 8a) panu XXXXX za kupní cenu Kč a podmínek dle důvodové zprávy Stránka 10 z 14

11 Číslo: 1935/53 schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1250/21 vymezené dle zákona o vlastnictví bytů, s podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 5188/113509, která se nachází v budově s č.p a s č.p. 1250, bytový dům, který je na pozemcích parc. č a parc. č. 1842, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Jívavská č.o. 8a) manželům XXXXX za kupní cenu Kč a podmínek dle důvodové zprávy Číslo: 1936/53 uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadní vody - koupaliště, Šternberk, Svatoplukova 1369/15 s firmou VHS SITKA, s.r.o. se sídlem ve Šternberku, Vinohradská 2288/7, IČ v předloženém znění a starostu k podpisu předložené smlouvy Číslo: 1937/53 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování kabelového vedení vysokého napětí elektřiny, č. stavby: IV , včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemků parc. č. 1955, parc. č. 2155/1, parc. č a parc. č. 1781/1 v k.ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle GP č /2016, GP č /2016 a GP č. 4414/315/2016 za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu, ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 1938/53 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování kabelového vedení vysokého napětí elektřiny, č. stavby: IV , včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 3160/3 v k.ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle GP č /2016 za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu, ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a Stránka 11 z 14

12 k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 1939/53 skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v přízemí budovy ve Šternberku, č. pop. 162, která je součástí pozemku parc. č. 237, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Radniční č. o. 5) dohodou pro nájemce paní Bc. Janu Svobodovou se sídlem ve Šternberku, Světlov 1981/79, IČ za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody Číslo: 1940/53 uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v přízemí budovy ve Šternberku, č. pop. 162, která je součástí pozemku parc. č. 237, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Radniční č. o. 5) s paní Janou Kohoutkovou se sídlem ve Šternberku, Dolní Žleb 2034/3, IČ za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 1941/53 uzavření dodatků k nájemním smlouvám se stávajícími nájemci za účelem prodloužení doby nájmu na pozemky v zahrádkářské kolonii "Zámecký kopec" nově do a navýšení platby nájemného nově na 4 Kč/m/rok za pozemek zastavěný stavbou a 3 Kč/m/rok za pozemek užívaný jako zahrada dle předloženého materiálu, uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 96/98/s ze dne ve znění pozdějšího dodatku č. 1 uzavřené se ZAHRÁDKÁŘI, spole, Zámecký kopec Šternberk, Kozinova 1008/4, Šternberk, IČ: ve věci prodloužení doby výpůjčky nově do dle předloženého materiálu, uzavření dodatku č. 2 k dohodě o provozování zahrádkářské osady ze dne ve znění pozdějšího dodatku č. 2 uzavřené se ZAHRÁDKÁŘI, spolek, Zámecký kopec Šternberk, Kozinova 1008/4, Šternberk, IČ: ve věci prodloužení doby dohody nově do dle předloženého materiálu a k podpisu dodatků smluv a dohody o provozování místostarostu Michala Oborného Číslo: 1942/53 doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka revokovat usnesení č. 339/16 ze dne o Stránka 12 z 14

13 prodeji nemovitosti pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří, jehož součásti je budova č.p. 951, stavba občanské vybavenosti (škola Hvězdné údolí č.o. 81) a pozemku parc. č zahrada, vše v k.ú. Šternberk společnosti Siarnaq s.r.o., IČ: dle předloženého materiálu Číslo: 1943/53 doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří, jehož součásti je budova č.p. 951, stavba občanské vybavenosti (škola Hvězdné údolí č.o. 81) a pozemku parc. č zahrada, vše v k.ú. Šternberk za nabídkovou cenu Kč, za podmínek dle předloženého materiálu Číslo: 1944/53 schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 490/2 ostatní plocha o výměře cca m 2,, části pozemku parc. č. 490/34 o výměře cca 300 m 2 a části pozemku parc. č. 501/10 ostatní plocha o výměře cca 300 m 2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) v k. ú. Těšíkov za cenu 150 Kč/m 2 dle předloženého materiálu Číslo: 1945/53 schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 856/4 ostatní plocha o výměře cca 50 m 2 společnosti HORSELAND s.r.o., IČ: , Dalov 85 za cenu 440 Kč/m 2 dle předloženého materiálu Číslo: 1946/53 záměr propachtování částí pozemků parc. č. 18/2 zahrada o výměře cca 860 m 2 a parc. č. 18/3 trvalý travní porost o výměře cca 600 m 2 v k. ú. Dalov za účelem provozování zemědělské činnosti - sečení a spásání na dobu neurčitou za cenu 200 Kč/rok Číslo: 1947/53 schválit zamítnutí žádosti o odprodej pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha, využitím ostatní komunikace v k.ú. Chabičov podané Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: , Lesní správa Šternberk Stránka 13 z 14

14 Číslo: 1948/53 schválit záměr zvýšit základní kapitál společnosti VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, Šternberk, IČ: , formou nepeněžitého vkladu vybraných nemovitých věcí pozemků parc.č. 397/2 lesní pozemek o výměře m 2 v k. ú. Moravská Huzová, parc. č. 393/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 80 m 2 v k. ú. Lhota u Šternberka, část parc. č. 518 cca m 2 ostatní plocha ostatní komunikace z celkové výměry m 2 v k. ú. Lhota u Šternberka včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví společníka Město Šternberk, IČ: , za podmínky, že uvedená společnost zajistí na vlastní náklady zpracování geometrického plánu a znaleckých posudků a uhradí případně jiné náklady s tímto vkladem spojené a uložit odboru správa majetku města zajistit předložení konečného návrhu výše částky nepeněžitého vkladu stanovený dle znaleckých posudků ke schválení v orgánech města Číslo: 1949/53 zánik členství Mgr. Vlasty Šafránkové ve finančním výboru a zvolit členem finančního výboru pana Mgr. Josefa Červeného Číslo: 1950/53 informace o skutečnostech zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí v Domě dětí a mládeže Šternberk ve dnech Číslo: 1951/53 důvodovou zprávu ve věci školního stravování, petici za změnu poskytovatele školního stravování a odpovědět petičnímu výboru podle předloženého návrhu Ing. Stanislav Orság starosta Michal Oborný místostarosta Stránka 14 z 14

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22. 02. 2017 Číslo: 321/16 program zasedání dne 22.02.2017 Číslo: 322/16

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2081/57 Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 08. 2017 program schůze RM dne 28.08.2017 Číslo: 2082/57 navrhuje

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 Číslo: 487/22 program zasedání ZM dne 21.02.2018 Číslo:

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka za období od do

Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1773/51 Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne 24. 04. 2017 program schůze dne 24.04.2017 Číslo: 1774/51 plnění

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1486/44 Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 12. 2016 program schůze dne 07.12.2016 O: V. Koudelová Číslo: 1487/44 rozhodnutí o poskytnutí dotace Městu Šternberk na projekt Zvýšení

Více

Usnesení 72. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 72. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2652/72 Usnesení 72. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 05. 2018 program schůze RM dne 28.05.2018 Číslo: 2653/72 navrhuje

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 132/6 Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 01. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 14.01.2019 Číslo:

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2661/71 Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 05. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 14.05.2018

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.05.2016 Číslo: 1116/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 30.05.2016 Číslo: 1117/35 Zodpovídá: FO Termín: 09.06.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2179/59 Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 10. 2017 program schůze RM dne 16.10.2017 Číslo: 2180/59 plnění

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 21/2 Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 11. 2018 program schůze RM dne 19.11.2018 Číslo: 22/2 navrhuje program

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2348/63 Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18. 12. 2017 program schůze RM dne 18.12.2017 Číslo: 2349/63 jednání

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2553/68 Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne 26. 03. 2018 program schůze RM dne 26.03.2018 Číslo: 2554/68 navrhuje

Více

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 04. 2017 Číslo: 347/17 program zasedání dne 05.04.2017 Číslo: 348/17

Více

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.07.2016 Číslo: 1192/37 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.07.2016 Číslo: 1193/37 Zodpovídá: OSV Termín: 29.07.2016 dodatek č. 1

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 08.04.2015 43 / 4 č. 2 44 / 4 č. 3 program zasedání dne 8. 4. 2015 návrh změny Jednacího řádu ZM a vydává dokument ZM Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1515/45 Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 12. 2016 program schůze dne 19.12.2016 O: V. Koudelová T: 19.12.2016 Číslo: 1516/45 žádost Atletického klubu Šternberk, z.s., IČ 26550580

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2427/65 Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 02. 2018 program schůze RM dne 05.02.2018 Číslo: 2428/65 navrhuje

Více

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.02.2016 Číslo: 883/29 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.02.2016 Číslo: 884/29 Zodpovídá: OSMM Termín: 31.05.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 Číslo: 76/4 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.5.2011 Číslo: 425 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 rozpočtový výhled města Šternberka na roky 2012 2016 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtový

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis ze 2. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis ze 2. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 185/7 Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 02. 2019 program schůze RM dne 04.02.2019 Číslo: 186/7 zápis ze

Více

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.02.2016 182 / 10 č. 2 183 / 10 č. 3 184 / 10 č. 4 185 / 10 č. 5 186 / 10 č. 6 program zasedání dne 24. 02. 2016 přehled usnesení Rady města

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.04.2016 Číslo: 1005/33 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 25.04.2016 Číslo: 1006/33 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 11. 2016 Číslo: 1437/43 program schůze dne 14.11.2016 Číslo: 1438/43 navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 07.12.2016 Číslo:

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2474/66 Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 program schůze RM dne 21.02.2018 Číslo: 2475/66 žádost

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.1.2012 Číslo 893 Zodpovídá: FO Termín: 15.2.2012 p r o j e d n a l a návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2012 a předložit tento návrh rozpočtu města

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.12.2012 351 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.12.2012 352 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 přehled

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 284/9 Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 03. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 04.03.2019 Číslo:

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více