verze 2010 MYKOLOGIE MB120P18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "verze 2010 MYKOLOGIE MB120P18"

Transkript

1 verze 2010 MYKOLOGIE MB120P18

2 MYKOLOGIE časový rozvrh lekcí a praktika 1. ÚVOD a EKOLOGIE (bez praktika) 2. Protozoální skupiny (saprotrofní a biotrofně parazitickéhlenky s praktikem 3. Chromistální skupiny (labyrintuly, oomycety, hyfochytriomycety) s praktikem 4. FUNGI úvod k říši, chytridiomycety a mikrosporidie s malým praktikem 5. Zygomycety vlastní lekce + část praktika 6. Houby vřeckovýtrusé úvod, dokončení praktika k zygomycetům 7. Taphrinomycotina + Saccharomycotina s praktikem (kvasinky) 8. Pezizomycotina prototunikátní s praktikem na penicilia, aspergilly a spol. 9. Pezizomycotina - unitunikátní s praktikem na chaetomia, fusaria a spol. 10. Pezizomycotina bitunikátní a deuteromycety s praktikem na Dematiaceae 11. Houby stopkovýtrusé I. s praktikem na rzi a sněti 12. Houby stopkovýtrusé II. s praktikem na chorošovité, kloboukaté a břichatkovité houby

3 MYKOLOGIE 11. lekce Říše FungI: BASIDIOMYCOTA (part I.) verze 2010

4 Basidiomycota

5 Geastrum quadrifidum hvězdovka smrková

6 Clavaria purpurea kyjanka purpurová

7 Clavariadelphus truncatus kyj uťatý

8 zjednodušené znázornění vývojových větví říše Fungi FUNGI ztráta bičíků

9 Neurospora crassa 100 Chaetomium globosum Saccharomyces cerevisiae 100 Pneumocystis carinii Schizosaccharomyces pombe 100 Coprinopsis cinerea Phanerochaete chrysosporium Cryptococcus neoformans Ustilago maydis 100 Glomus mosseae Glomus intraradices Scutellospora heterogama Glomeromycota Paraglomus occultum Geosiphon pyriforme 100 Rhizopus stolonifer 100 Cokeromyces recurvatus Phycomyces blakesleeanus Umbelopsis ramanniana Endogone pisiformis Endogone lactiflua Mortierella verticillata Mortierella sp. 100 Smittium culisetae 97 Furculomyces boomerangus 100 Coemansia reversa Orphella haysii Spiromyces aspiralis Dimargaris bacillispora 100 Kuzuhaea moniliformis Piptocephalis corymbifera Zoopagales Rhopalomyces elegans Entomophthora muscae Conidiobolus coronatus Basidiobolus ranarum 100 Olpidium brassicae Ascomycota Basidiomycota Mucorales+Endogonales Kickxellales +Harpellales +Dimargaritales Entomophthorales ( DIKARYOMYCOTA )

10 primitivní skupiny vývojové větve FUNGI vývojové větve pokročilé skupiny? skupiny incertae sedis Chytridiomycota Zygomycota Neocallimastigomycota Glomeromycota Ascomycota Blastocladiomycota Basidiomycota Microsporidia Kickxellomycotina Entomophthoromycotina Zoopagomycotina Taphrinomycotina Saccharomycotina Pezizomycotina Ascomycota incertae sedis Ustilaginomycotina Pucciniomycotina Basidiomycota incertae sedis Agaricomycotina

11 Basidiomycota (houby stopkovýtrusé) Základní vymezení: velká, morfologicky i ekologicky značně diverzifikovaná skupina, zřejmě paralelní vývoj s oddělením Ascomycota. Základní společný znak: bazidie jako meiosporangium, vznik meiospor (bazidiospor) na stopečkách vně bazidie.

12 BASIDIOMYCOTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Velká, morfologicky i ekologicky značně diverzifikovaná skupina, zřejmě paralelní vývoj s oddělením Ascomycota. Základní společný znak: bazidie jako meiosporangium, vznik meiospor (bazidiospor) na stopečkách vně bazidie (exospory).

13 bazidie bazidiospory sterigmata bazidie

14 bazidiospory bazidie stopky

15 bazidie bazidiospory sterigmata bazidie

16 Systematické uspořádání: v minulosti značně neustálené (vzhledem k neujasněnému významu jednotlivých znaků). Ještě nedávno základní členění dle typu bazidie a schopnosti tvorby kvasinkovitých stádií a sekundárních spor na dvě skupiny Homobasidiomycetes = Holobasidiomycetes a Heterobasidiomycetes = Phragmobasidiomycetes. Dnes nejčastěji na tři pododělení (nebo třídy): Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina a Agaricomycotina (Basidiomycetes) s větším počtem tříd (nebo podtříd). Donedávna uznavaná třída Basidiomycetes byla dále čleeněna na dvě tradiční podskupiny (podtřídy): Tremellomycetidae s dělenou, vícebuněčnou bazidií a Agaricomycetidae s nedělenou, jednobuněčnou bazidií. Celkem tyto třídy představují několik desítek řádů, velké množství čeledí, kolem rodů a přes druhů (orientační počty). Lze očekávat, že na základě nových poznatků vnitřní systematika skupiny ještě projde určitými změnami. To je i stručně uvedeno na následujících tabulích.

17 Fylogenetické vztahy oddělení Basidiomycota založené na analýze molekulárních znaků dle Begerow et al. (1997) a Bauer et al. (2001) Pucciniomycotina

18 Poslední fylogenetické studie projektů AFTOL (Assembling the Fungal Tree of Life na ) a Deep Hypha (A Phylogeny for Kingdom Fungi na a desáté vydání Dictionary of Fungi (2008) jsou dokladem bouřlivě se vyvíjejících a dosud neustálených názorů na systém stopkovýtrusých hub, prolínání hierarchického a nehierarchického přístupu a rozporů mezi interpretací nově dokázaných vývojových větví a tradičního pohledu na přítomnost znaků, které nese typ plodnice, typ basidie nebo schopnost tvorby sekundárních spor a kvasinkovitých forem (dimorfismus). Výsledkem je systém (lépe řečeno uspořádání), které je ve stručné formě zachyceno na následující tabuli:

19 BASIDIOMYCOTA dle Dictionary of Fungi 10 th ed Basidiomycota R.T.Moore (1980): 3 pododdělení, 16 tříd, 52 řádů, 177 čeledí, rodů, druhů. pododdělení Pucciniomycotina celkem 8 tříd, 18 řádů a 36 čeledí třídy Agaricostilbomycetes Atractiellomycetes Classiculomycetes Cryptomycocolacomycetes Cystobasidiomycetes Microbotryomycetes Mixiomycetes Pucciniomycetes pododdělení Ustilaginomycotina třída Ustilaginomycetes pododdělení Agaricomycotina třídy Agaricomycetes Dacrymycetes Tremellomycetes Další taxony (včetně 4 tříd, dále řádů, čeledí a rodů) jsou incertae sedis, tedy (zatím) nejistého zařazení.

20 Společné znaky a) Vegetativní stélka myceliální, septa s dolipóry a parentozómem (pozor, s výjimkou některých řádů jako Uredinales nebo Ustilaginales, naopak o podobných strukturách se hovoří u několika zástupců oddělení Zygomycota), BS chitinózní, ultrastrukturálně několikavrstevná. Primární (n) a sekundární mycelium (n+n), distribuce jader pomocí konjugované mitózy s tvorbou přezek (pozor, Uredinales, ale i někteří zástupci dalších skupin přezky netvoří), terciální mycelium: rhizomorfy a sklerocia, pseudoparenchym a plektenchym plodnic).

21 typy pórů u některých skupin hub ASCOMYCETES SACCHAROMYCETES BASIDIOMYCETES UREDINIOMYCETES

22 BASIDIOMYCETES životní cyklus a fáze pohlavního procesu karyogamie basidie basidiospory plodnice + - primární mycelium somatogamie (plasmogamie) sekundární mycelium! důležitý obrázek

23 konjugované mitózy tvorba přezek

24 konjugované mitózy tvorba přezek

25 přezky na myceliu

26 Společné znaky b) Pohlavní rozmnožování: somatogamie (hyfogamie), gameto-somatogamie (Uredinales), oddálení plasmogamie a karyogamie, probazidie (orgán karyogamie) a metabazidie (meióza), dle polohy vřeténka při první meiotické fázi bazidie chiastická (I) nebo stichická (--). Holobazidie jsou jednobuněčné (a většinou chiastické), fragmobazidie jsou čtyřbuněčné, další členění dle morfologie od téměř kulovitých po dlouhé, dichotomicky větvené (např. Dacrymyces).

27 Pohlavní rozmnožování: somatogamie (hyfogamie), gameto-somatogamie (Uredinales), oddálení plasmogamie a karyogamie, probazidie (orgán karyogamie) a metabazidie (meióza), dle polohy vřeténka při první meiotické fázi bazidie chiastická (I) nebo stichická (--). Holobazidie (většinou chiastické) a fragmobazidie, členění dle morfologie od téměř kulovitých po dlouhé, dichotomicky větvené. somatogamie hyfogamie

28 Basidiomycota - pohlavní proces somatogamie - sporidiogamie somatická kopulace bazidiospor nebo blastospor somatogamie- hyfogamie na styku dvou vegetativních hyf sekundární dikaryotické mycelium jen pro připomenutí anizogametangiogamie u askomycetů plasmogamie nikoli karyogamie! primární haploidní mycelium anizogametangiogamie

29 Pohlavní rozmnožování: somatogamie (hyfogamie), gameto-somatogamie (Uredinales), oddálení plasmogamie a karyogamie, probazidie (orgán karyogamie) a metabazidie (meióza), dle polohy vřeténka při první meiotické fázi bazidie chiastická (I) nebo stichická (--). Holobazidie (většinou chiastické) a fragmobazidie, členění dle morfologie od téměř kulovitých po dlouhé, dichotomicky větvené.

30 Basidiomycota - tvorba bazidie nebo

31 Basidiomycota - výsledné typy bazidií holobazidie Agaricales Dacrymycetales fragmobazidie Tremellales Uredinales Ustilaginales

32 Basidiomycota- další typy bazidií

33 Pohlavní rozmnožování: somatogamie (hyfogamie), gameto-somatogamie (Uredinales), oddálení plasmogamie a karyogamie, výsledkem první fáze (první části ) pohlavního procesu je dikaryotické sekundární mycelium. Konečná buňka dikaryotického mycelia je specializované sporangium bazidie, kde dochází ke karyogamii a redukčnímu dělení. U tříd Urediniomycetes a Ustilaginomycetes je navíc čtyřbuněčná bazidie morfologicky odlišena na probazidii (kde dochází ke karyogamii, teliospory) metabazidii (kde dochází k meiozi, to je u rzí ta vlastní čtyřbuněčná bazidie, produkující haploidní bazidiospory). metabazidie (výsledná bazidie se sterigmaty) probazidie - u rzí teliospora, kde dochází ke karyogamii)

34 Dacrymyces (kropilka) - bazidiomata bochníčkovitá holothecia

35 Dacrymyces kropilka - bazidie thalické konidie klíčící basidiospory větvená holobazidie

36 b) Pohlavní rozmnožování: somatogamie (hyfogamie), gameto-somatogamie (Uredinales), oddálení plasmogamie a karyogamie, probazidie (orgán karyogamie) a metabazidie (meióza), dle polohy vřeténka při první meiotické fázi bazidie chiastická (I) nebo stichická (--). Holobazidie (většinou chiastické) a fragmobazidie, členění dle morfologie od téměř kulovitých po dlouhé, dichotomicky větvené (např. Dacrymyces). Hymeniální x nehymeniální bazidiomycety, hymenium, subhymenium, hymenofor (pórovitý, lamelovitý, lupenatý a další viz Basidiomycetes), trama, cystidy, bazidioly, sety a další hymeniální elementy. Balistospory (bazidiospory s aktivním odmršťováním), pasivní uvolňování u gasteroidních bazidií. Spory cyanofilní, amyloidní, dextrinoidní.

37 BASIDIOMYCETES životní cyklus a fáze pohlavního procesu karyogamie hymenium basidiospory plodnice somatogamie (plasmogamie) + - primární mycelium sekundární mycelium

38 Plodnice: hymenium (výtrusorodá vrstva), subhymenium a trama (sterilní část). Hymenium: bazidie, bazidioly, cystidy, sety a další elementy.

39 Basidiomycetes - hymenium HYMENIUM SUBHYMENIUM TRAMA SETY BAZIDIE CYSTIDA BAZIDIOLA

40 Plodnice: hymenium (výtrusorodá vrstva), subhymenium a trama (sterilní část). Hymenium: bazidie, bazidioly, cystidy, sety a další elementy. Hymenofor: část plodnice, která nese hymenium. Hymenofor: lupenatý, rourkatý (pórovitý), lištovitý, ostnitý nebo i hladký). lupenatý hymenofor rourkatý hymenofor

41 BASIDIOMYCOTA průřez lupenatým hymenoforem trama hymenium

42 cystidy a další elementy v hymeniu basidiomycetů

43 různé typy cystid

44 Basidiomycetes - balistospory klíční pór ornamentace subhilární deprese výběžek hilární apendix

45 c) Typy plodnic: bazidiomata (bazidiokarpy) vytvářejí zástupci třídy Basidiomycetes (na rozdíl od rzí a snětí), habituelní typy plodnic (pilothecium, holothecium, krustothecium a mnoho dalších typů). Plodnice monomitické, dimitické, amfimitické a trimitické (hyfy generativní, skeletové a vazbové). Obaly plodnice (velum a peridie), velum universale a velum parciale. Vývojové (ontogenetické) typy: gymnokarpní hemiangiokarpní angiokarpní kleistokarpní.

46 ontogenetické typy plodnic gymnokarpní model Boletus hemiangiokarpní model Amanita

47 ontogenetické typy plodnic angiokarpní model Geastrum kleistokarpní

48 PLODNICE: u největší třídy hub stopkovýtrusých (to je třída Basidiomycetes) se vytvářejí plodnice, další dvě třídy plod- nice nevytvářejí. Na rozdíl od askomycetů není vznik plodni- ce přímo spojen s pohlavním procesem. Plodnice (bazidiomata, bazidiokarpy) jsou tvořeny plektenchymatickým pletivem, které může obsahovat tři různé typy hyf: a) hyfy generativní (tenkostěnné, větvené a septované); b) hyfy skeletové (tlustostěnné, nevětvené, neseptované); c) hyfy vazbové (ligativní, také tlustostěnné, téměř plné). a) b) c)

49 pletivo monomitické (pouze generativní hyfy) pletivo dimitické (generativní a skeletové hyfy) pletivo trimitické hyfy generativní, skeletové i vazbové)

50 Fomitopsis pinicola troudnatec pásovaný

51 PLODNICE: u největší třídy hub stopkovýtrusých (to je třída Basidiomycetes) se vytvářejí plodnice, další dvě třídy plodn- ice nevytvářejí. Na rozdíl od askomycetů není vznik plodnice přímo spojen s pohlavním procesem. Plodnice (bazidiomata, bazidiokarpy) jsou tvořeny plektenchymatickým pletivem, které může obsahovat tři různé typy hyf: hyfy generativní (tenkostěnné, větvené a septované); hyfy skeletové (tlustostěnné, nevětvenné, neseptované); hyfy vazbové (ligativní, také tlustostěnné, téměř plné). Habituelní typy plodnic (pilothecium, holothecium, krustothecium, plodnice geastrálního typu a mnoho dalších). Obaly plodnice (velum a peridie), velum universale a velum parciale. Vývojové typy: gymnokarpní, hemiangiokarpní, angiokarpni a kleistokarpní.

52 Basidiomycetes plodnice typu pilothecium diferenciovaná na třeň a klobouk klobouk (pileus) trama velum hymenofor prstenec třeň

53 Basidiomycetes plodnice geastrálního typu exoperidie endoperidie gleba dutina s hymeniem subgleba

54 gymnokarpní pilothecium

55 Fomitopsis pinicola troudnatec pásovaný fomitoidní krustothecium

56 ramarioidní holothecium

57 Calocera cornea krásnorůžek rohovitý rozvětvené holothecium

58 tremeloidní holothecium

59 ontogenetické typy plodnic angiokarpní kleistokarpní

60 Lycoperdon perlatum pýchavka obecná Hojně, většinou ve skupinách, v listnatých i jehličnatých lesích. angiokarpní basidioma

61 Geastrum fimbriatum hvězdovka brvitá Nejběžnější hvězdovka v našich jehličnatých lesích. angiokarpní basidioma s exo- a endoperidií

62 Nepohlavní rozmnožování: existuje, ale není hojné a je nenápadné. Teleomorfa v ŽC výrazně převažuje nad anamorfou. Fragmentace mycelia, chlamydospory, sklerocia, konidie, blastospory (u typů s dělenou bazidií). Životní cyklus dikaryotický (haplodikaryotický). Haplofáze omezena na primární mycelium, diploidní jen zygota (mladá bazidie).

63 BASIDIOMYCETES životní cyklus a fáze pohlavního procesu karyogamie VÝTRUSORODÁ VRSTVA basidiospory n plodnice n+n somatogamie (plasmogamie) n + - primární mycelium sekundární mycelium n+n

64 Nepohlavní rozmnožování: existuje, ale není hojné a je nenápadné. Teleomorfa v ŽC výrazně převažuje nad anamorfou. Fragmentace mycelia, chlamydospory, sklerocia, konidie, blastospory (u typů s dělenou bazidií). Životní cyklus dikaryotický (haplodikaryotický). Haplofáze omezena na primární mycelium, diploidní jen zygota (mladá bazidie). Ekologie a význam: saprotrofní (Basidiomycetes) a biotrofní parazité (Urediniomycetes a Ustilaginomycetes). Fakultativní parazité rostlin, vzácněji hmyzu nebo i člověka (Filobasidiella neoformans, resp. její kvasinkovitá anamorfa Cryptococcus neoformans). Důležité symbiózy (ekto- a endotrofní mykorhiza), lichenizmus minimální. Rozklad ligninu a celulózy. Houby jako potravina, jedovaté houby.

65 Výskyt: vzácně na kyselé rašelině, surovém humusu, na mechu, většinou na zastíněných, vlhkých a chladných stanovištích, na vrchovištích a severních svazích krytých po dlouhou dobu sněhem. Lichenomphalina hudsoniana kalichovka Hudsonova lichenizovaný bazidiomycet Stélka šupinovitá, sestávající z mušlovitých, za vlhka sytě zelených šupin, z nichž může vyrůst asi 1-3 cm vysoká kloboukatá plodnice (mykobiontem je stopkovýtrusá houba).

66 A než se podíváme na systém, tak malé zopakování, jaké jsou rozdíly mezi houbami vřeckovýtrusými (Ascomycota) a stopkovýtrusými (Basidiomycota). POZOR, TO JE DŮLEŽITÉ! (asko x basidio) 1) pohlavní proces (gametangiogamie x somatogamie); 2) rozsah dikaryotické fáze (askogenní hyfy x sekundární vegetativní mycelium); 3) poměr jaderných fází v životním cyklu (žc haplodikaryotický x dikaryotický); 4) charakter meiospor (endospory x exospory); 5) vznik plodnice (přímá x nepřímá návaznost na pohlavní proces); 6) ultrastruktura stěny hyf (dvouvrstevná x vícevrstevná); 7) typ pórů v septech hyf (jednoduché póry x dolipóry).

67 Systematické uspořádání: v minulosti značně neustálené (vzhledem k neujasněnému významu jednotlivých znaků). Ještě nedávno základní členění dle typu bazidie a schopnosti tvorby kvasinkovitých stádií a sekundárních spor na dvě skupiny Homobasidiomycetes = Holobasidiomycetes a Heterobasidiomycetes = Phragmobasidiomycetes. Dnes nejčastěji na tři pododělení (nebo třídy): Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina a Agaricomycotina (Basidiomycetes) s větším počtem tříd (nebo podtříd). Donedávna uznávaná třída Basidiomycetes byla dále čleeněna na dvě tradiční podskupiny (podtřídy): Tremellomycetidae s dělenou, vícebuněčnou bazidií a Agaricomycetidae s nedělenou, jednobuněčnou bazidií. Celkem tyto třídy představují několik desítek řádů, velké množství čeledí, kolem rodů a přes druhů (orientační počty). Lze očekávat, že na základě nových poznatků vnitřní systematika skupiny ještě projde určitými změnami. To je i stručně uvedeno na následujících tabulích.

68 Fylogenetické vztahy oddělení Basidiomycota založené na analýze molekulárních znaků dle Begerow et al. (1997) a Bauer et al. (2001) Pucciniomycotina

69 Pucciniomycotina - Urediniomycetes - rzi. a) Základní charakteristika: biotrofní parazité rostlin; netvoří plodnice, ale ložiska výtrusů, mycelium v mezibuněčných prostorách pletiv hostitele, do jejichž buněk vysílá haustoria. b) Vnitřní systematika: dnes 5 řádů, z nichž nejvýznamější je centrální řád Uredinales (rzi). Téměř 200 rodů a kolem druhů. c) Životní cyklus haplodikaryotický, pohlavní proces je somatogamie, často označovaný jako spermatizace: bazidiospory klíčí v haploidní mycelium, na něm pohlavní orgány (spermogonia, označení 0) v nichž se tvoří spermacie a receptivní hyfy; pohlavním procesem vzniká dikaryotické mycelium, na němž se zakládají postupně ložiska nepohlavních výtrusů: jarní (aecia s aeciosporami, označení I, lze rozlišit 5 různých typů), letní (uredia s urediosporami, označení II) a zimní (telia s teliosporami, označení III); teliospory představují probazidie (karyogamie), po karyogamii a následné meiozi vyklíčí z teliospory příčně dělená bazidie (metabazidie) se 4 haploidními bazidiosporami (označované také jako sporidie, označení IV). Druhy makrocyklické, brachycyklické (netvoří aecia), druhy mikrocyklické (např. III+IV). Druhy heteroecické - střídají hostitele, druhy autecické - beze změny hostitele. Hostitelská specializace.

70 UREDINALES Puccinia graminis (rez travní) Životní cyklus haplo-dikaryotický: bazidiospory klíčí v haploidní mycelium,na něm pohlavní orgány (spermogonia, označení 0) v nichž se tvoří spermacie; pohlavním procesem vzniká dikaryotické mycelium, na němž se zakládají postupně ložiska nepohlavních výtrusů: jarní (aecia s aeciosporami, označení I, lze rozlišit 5 různých typů), letní (uredia s urediosporami, označení II) a zimní (telia s teliosporami, označení III); teliospory představují probazidie (karyogamie), po karyogamii a následné meiozi vyklíčí z teliospory příčně dělená bazidie (metabazidie) se 4 haploidními bazidiosporami (zvané též sporidie, označení IV). na rubu listu(i) mezihostitel dřišťál uredia (II) n+n na svrchní straně listu (0) hlavní hostitel Poaceae spermogonia (0) aecia (I) n telia (III) bazidiospory (IV) bazidie (metabazidie) karyogamie 2n meioza

71 UREDINALES Puccinia graminis (rez travní) životní cyklus

72 UREDINIOMYCETES - 5 řádů, 25 čeledí, 195 rodů, druhů řád Agaricostilbales - monotypický řád, jediný tropický saprotrofní rod na palmovém opadu, anamorfy kvasinkovité. řád Atractiellales - fylogeneticky významná skupina, snad bazální skupina třídy Urediniomycetes?? Anamorfy kvasinkovité, mykoparazitické druhy, asociované s houbami podkorního hmyzu, zástupci čeledi Xylariaceae nebo s lišejníky, další druhy saprotrofní na dřevě, výskyt především v mírném severním pásu. řád Microbotryales druhy biotrofně parazitické i saprotrofní, ložiska teliospor např. v květech, podobnost s Ustilaginales (sněti), ale molekulární fylogenetika řadí do této třídy. řád Septobasidiales - basidioma neželatinózní, symbiotické druhy s hmyzem? Parazité na červcích (Coccoidea, řád Homoptera, Insecta) nebo symbionti? řád Uredinales, 163 rodů, druhů, celkem čeledí, biotrofní parazité s poměrně složitým žc (viz) a značným fytopatologickým (a ekonomickým) významem.

73 d) Zástupci: rod Puccinia má dvoubuněčné teliospory, druh Puccinia graminis, subsp. graminis na obilninách, subsp. graminicola na planě rostoucích travách, heteroecický druh, mezihostitel je dřišťál; P. persistens var. triticina rez pšeničná, mezihostitel je žluťucha, P. coronata rez ovesná, mezihostitel je řešetlák nebo krušina. Rod Uromyces má jednobuněčné teliospory, druh U. pisi rez hrachová nebo U. trifolii rez jetelová. Velkým rodem je rod Phragmidium s vícebuněčnými teliosporami, druhy časté na čeledi Rosaceae. Rod Gymnosporangium střídá hostitele (jabloně, hrušně- aecia, telia se tvoří na jalovci). Další důležité rody: Tranzschelia, Melampsora, Cronartium.

74 Uromyces pisi rez hrachová Pozorování napadené a tvarově změněné rostliny - pryšce chvojky pod lupou; dvoubytná rez, druhým hostitelem je hrách. Na spodní straně listů nahloučená aecia (jarní ložiska rzi) pohárkovitého tvaru, lemovaná bílou peridií. Uvnitř se v řetízcích tvoří oranžové aeciospory (jarní výtrusy).

75 Puccinia graminis rez travní Heteroecická (dvoubytná) rez: aecia na dřišťálu, uredia (letní hnědá ložiska) a telia (zimní černá ložiska) na stéblech a pochvách listů pšenice. Trvalý mikroskopický preparát jednobuněčných urediospor a dvoubuněčných teliospor. aecia urediospora uredia teliospora

76 Puccinia graminis rez travní průřez ložiskem teliospor aecia uredia urediospora teliospora

77 Puccinia graminis rez travní průřez ložiskem teliospor dvoubuněčná teliospora teliospora

78 Puccinia striiformis

79 Puccinia corornata rez ovesná, mezihostitelem je řešetlák. symptom uredia urediospory teliospory

80 Puccinia corornata - rez ovesná, mezihostitelem je řešetlák. teliospory

81 Puccinia corornata - rez ovesná, mezihostitelem je řešetlák. teliospory

82 Phragmidium Rod jednodomých rzí na druzích z čeledi Rosaceae. vícebuněčné teliospory s vytrvalou stopkou stopka

83 Phragmidium Rod jednodomých rzí na druzích čeledi Rosaceae. stopka

84 Phragmidium Rod jednodomých rzí na druzích čeledi Rosaceae. několikabuněčná teliospora se stopkou stopka

85 Phragmidium Rod jednodomých rzí na druzích čeledi Rosaceae. teliospory stopka

86 Fylogenetické vztahy oddělení Basidiomycota založené na analýze molekulárních znaků dle Begerow et al. (1997) a Bauer et al. (2001) Urediniomycotina

87 Ustilaginomycotina Ustilaginomycetes - sněti. Základní charakteristika: biotrofní parazité rostlin (převážně krytosemenných); netvoří plodnice, ale ložiska (sorus) spor, označovaných jako chlamydospory, teliospory nebo ustilospory. Organotropnost. Vnitřní systematika: dnes 10 řádů, dělených do tří podtříd, kolem 60 rodů a téměř 1100 druhů. Důležité jsou řády Ustilaginales (sněti prašné) a Tilletiales (sněti mazlavé). Životní cyklus je diplontický, haploidní fáze je silně potlačena. Somatickou kopulací spor nebo primárních mycelií vzniká parazitické dikaryotické mycelium, rozrůstající se v mezibuněčných prostorách pletiv hostitele; napadené orgány rostlin se mění v sorus vyplněný masou tlustostěnných chlamydospor (označovaných též jako teliospory), v nichž dojde ke karyogamii, a po klidové fázi se tvoří promycel (metabazidie), bazidie příčně dělená (fragmobazidie) nebo u některých skupin nedělená (holobazidie). Zde dochází k redukčnímu dělení a tvorbě haploidních bazidiospor (označovaných též jako sporidie).

88 USTILAGINOMYCETES 10 řádů, 31 čeledí, 63 rodů, cca druhů (info jen o některých řádech) podtřída: Entorrhizomycetidae řád Entorrhizales podtřída: Exobasidiomycetidae řád Entylomatales - septální póry jednoduché, teliospory se tvoří, anamorfa rodu Entyloma je Tilletiopsis, biotrofní parazité na listech dvouděložných řád Exobasidiales - septální póry jednoduché, teliospory se netvoří, hálky tvořící biotrofní rostlinní parazité řád Microstromatales - septální póry jednoduché, netvoří teliospory řád Tilletiales - dolipóry bez čepičky, ale se dvěma membránami řád Sporidiales - kvasinkovití saprotrofové, kvasinkovitá fáze je haploidní, metabazidie může tvořit balistokonidie, 7 rodů, 19 druhů, (anamorfy tvoří pučivé balistokonidie (Rhodotorula, Sporobolomyces) 3. podtřída: Ustilaginomyceticae řád Urocystales - septální póry jednoduché řád Ustilaginales - 49 rodů, 851 druhů, tlustostěnné chlamydospory (ustilospory tvoří sorus na živých rostlinách, metabazidie (promycelium) neseptovan nebo s jednoduchými septy bez pórů), tvoří balistospory i statismospory.

89 Zástupci: na obilí parazituje Ustilago segetum - prašná sněť ovesno-ječná a U. tritici, prašná snět pšenično-ječná, dále druhy Tilletia caries a T. controversa parazitují na pšenici a žitu, T. horrida na rýži. Druh Urocystis anemones nacházíme v jarních měsících na listech sasanek, na kukuřici je relativně hojný druh U. mayidis, prašná sněť kukuřičná. Rod Exobasidium s druhem E. vaccinii je známým druhem na listech brusnic, kde vyvolává deformace nebo čarověníky větviček.

90 Ustilago maydis sněť kukuřičná chlamydospory Snětí napadený klas kukuřice; hálky pokryté blanou s prášivým obsahem představují sorus, vyplněný tlustostěnnými ostnitými chlamydosporami.

91

92 Ustilago hordei

93 Exobasidium rhododendri

94 Exobasidium vaccinii

95 STUDIJÍ ÚSPĚCHY V ROCE 2011!!! a příští týden nás čeká poslední lekce

ODDĚLENÍ: Ascomycota TŘÍDA: Taphrinomycetes řád: Taphrinales, čeleď Taphrinaceae

ODDĚLENÍ: Ascomycota TŘÍDA: Taphrinomycetes řád: Taphrinales, čeleď Taphrinaceae ODDĚLENÍ: Ascomycota TŘÍDA: Taphrinomycetes řád: Taphrinales, čeleď Taphrinaceae ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA vegetativní mycelium je dikaryotické, schopnost tvorby haploidní kvasinkovité fáze (dimorfizmus),

Více

Přehled pozorovaných objektů

Přehled pozorovaných objektů Přehled pozorovaných objektů Oddělení: Basidiomycota Pododd.: Pucciniomycotina Řád: Pucciniales - rzi Puccinia graminis (rez travní) - řez listem se spermogonii a aecii (trvalý preparát) - list s uredii,

Více

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 8. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 8. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 8. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Fungi ODDĚLENÍ: Basidiomycota TŘÍDA: Urediniomycetes ŘÁD: Uredinales Uromyces pisi (HB) Puccinia graminis

Více

Botanika bezcévných rostlin 8. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 8. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 8. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Basidiomycota TŘÍDA: Urediniomycetes ŘÁD: Uredinales Uromyces pisi (HB) Puccinia graminis

Více

Systém houbových organismů část 5 Přednášky (verze LS 2006/2007) RNDr. B. Mieslerová, Ph.D. Prof. Ing. A. Lebeda, DrSc.

Systém houbových organismů část 5 Přednášky (verze LS 2006/2007) RNDr. B. Mieslerová, Ph.D. Prof. Ing. A. Lebeda, DrSc. Systém houbových organismů část 5 Přednášky (verze LS 2006/2007) RNDr. B. Mieslerová, Ph.D. Prof. Ing. A. Lebeda, DrSc. RNDr. M. Sedlářová, Ph. D.; RNDr. I. Petrželová, Ph. D. Odd. fytopatologie, Katedra

Více

Mikroskopické houby (Bi6620)

Mikroskopické houby (Bi6620) MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Mikroskopické houby (Bi6620) http://www.botamynus.de/schwamm.html Opisthokonta Fungi stopkovýtrusé houby morfologicky a ekologicky

Více

Oddělení: BASIDIOMYCOTA HOUBY STOPKOVÝTRUSNÉ

Oddělení: BASIDIOMYCOTA HOUBY STOPKOVÝTRUSNÉ Oddělení: BASIDIOMYCOTA HOUBY STOPKOVÝTRUSNÉ karyogamie a meioza probíhá v meiosporangiu - bazidii bazidiospory se tvoří exogenně na stopkách - sterigmatech vegetativní stélka: vláknité přehrádkované mycelium

Více

Systém houbových organsimů

Systém houbových organsimů Systém houbových organsimů Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D. Verze 2011/2012 5. Přednáška Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA stopkovýtrusé h. Společným znakem je vytváření basidie

Více

Fytopatologická praktika

Fytopatologická praktika Fytopatologická praktika 8 Basidiomycota (Uredinales) Ing. Dagmar Palovčíková Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Basidiomycota

Více

4. cvičení. Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA - houby stopkovýtrusé

4. cvičení. Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA - houby stopkovýtrusé 4. cvičení Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA - houby stopkovýtrusé SKUPINA HUB PŘEVÁŽNĚ S MAKROSKOPICKÝMI PLODNICEMI (= KLOBOUKATÉ HOUBY ) nebo PLODNICE NETVOŘÍ BS: vícevrstevná,

Více

Cvičení z mykologie (pro učitele) 9. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota

Cvičení z mykologie (pro učitele) 9. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota Cvičení z mykologie (pro učitele) 9. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota přezky teliospory hymenofor - rourky Program 1) Vyhodnocení izolací půdy a potravin na agarová média 2) Basidiomycota

Více

Bc. Tereza Hyráková. Univerzita Palackého v Olomouci

Bc. Tereza Hyráková. Univerzita Palackého v Olomouci 2015 Bc. Tereza Hyráková Univerzita Palackého v Olomouci 1. Zvolte jednu ze správných odpovědí. 1. Tělo hub se nazývá: a) stélka b) korpus c) mycelium d) kapicilium 2. Z buněčných organel nejsou v cytoplazmě

Více

Diverzita, systém a fylogeneze hub. a houbových organizmů. http://www.phylogeny.fr/

Diverzita, systém a fylogeneze hub. a houbových organizmů. http://www.phylogeny.fr/ Diverzita, systém a fylogeneze hub a houbových organizmů http://www.phylogeny.fr/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/101934 35721-houby-houbyhouby/208542154200001/ Kolik je druhů hub? - známo asi 98 100

Více

Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Chytridiomycota TŘÍDA: Chytridiomycetes ŘÁD: Chytridiales Synchytrium endobioticum (TP)

Více

Subphyllum: Pucciniomycotina

Subphyllum: Pucciniomycotina 8.000 druhů Monofyletická vývojová skupina Subphyllum: Pucciniomycotina Karyogamie a meiosa se odehrávají odděleně v různých částech basidie - probasidie a metabasidie Metabasidium je transversálně septované

Více

Botanika - bezcévné rostliny 3. praktikum. Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 3. praktikum. Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 3. praktikum ŘÍŠE: Chromista/SAR Přehled pozorovaných objektů ODDĚLENÍ: Peronosporomycota (Oomycota) TŘÍDA: Peronosporomycetes (Oomycetes ) ŘÁD: Peronosporales Pseudoperonospora

Více

OBECNÁ MYKOLOGIE MB120P46 4 kredity (verze 2010)

OBECNÁ MYKOLOGIE MB120P46 4 kredity (verze 2010) OBECNÁ MYKOLOGIE MB120P46 4 kredity (verze 2010) garant: Karel Prášil, katedra botaniky PřF UK Praha, prasil@natur.cuni.cz přednášející: Milan Gryndler, laboratoř biologie hub MBÚ AV ČR, Praha Jan Holec,

Více

Cvičení z mykologie (pro učitele) 8. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota

Cvičení z mykologie (pro učitele) 8. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota Cvičení z mykologie (pro učitele) 8. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota přezky teliospory hymenofor - rourky Program 1) Vyhodnocení plesnivých obrázků 2) Inokulace půdy a potravin na

Více

MYKOLOGIE MB120P18 verze 2010

MYKOLOGIE MB120P18 verze 2010 MYKOLOGIE MB120P18 verze 2010 MYKOLOGIE časový rozvrh lekcí a praktika 1. ÚVOD a EKOLOGIE (bez praktika) 2. Protozoální skupiny (saprotrofní a biotrofně parazitickéhlenky s praktikem 3. Chromistální skupiny

Více

MYKOLOGIE MB120P18 verze 2010

MYKOLOGIE MB120P18 verze 2010 MYKOLOGIE MB120P18 verze 2010 MYKOLOGIE časový rozvrh lekcí a praktika 1. ÚVOD a EKOLOGIE (bez praktika) 2. Protozoální skupiny (saprotrofní a biotrofně parazitické hlenky s praktikem) 3. Chromalveolární

Více

Systém organismů. Impérium: ARCHEA říše: Archaebacteria. Impérium: PROKARYA říše : Bacteria

Systém organismů. Impérium: ARCHEA říše: Archaebacteria. Impérium: PROKARYA říše : Bacteria Systém organismů Impérium: ARCHEA říše: Archaebacteria Impérium: PROKARYA říše : Bacteria Impérium: EUKARYA říše: Protozoa (prvoci) říše: Chromista podříše: Cryptistae podříše: Chromobiotae říše: Fungi

Více

Lesnická botanika speciální přednáška 5

Lesnická botanika speciální přednáška 5 Lesnická botanika speciální přednáška 5 Houbové organizmy, část II Odd. Basidiomycota Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ascomycota

Více

MYKOLOGIE MB120P18 verze 2010

MYKOLOGIE MB120P18 verze 2010 MYKOLOGIE MB120P18 verze 2010 MYKOLOGIE časový rozvrh lekcí a praktika 1. ÚVOD a EKOLOGIE (bez praktika) 2. Protozoální skupiny (saprotrofní a biotrofně parazitické hlenky s praktikem) 3. Chromalveolární

Více

Basidiomycota. Popsáno asi druhů Většina zástupců jsou terestrické druhy, některé i sladkovodní a mořské Saprofyté, parazité a symbionti

Basidiomycota. Popsáno asi druhů Většina zástupců jsou terestrické druhy, některé i sladkovodní a mořské Saprofyté, parazité a symbionti Basidiomycota Popsáno asi 30.000 druhů Většina zástupců jsou terestrické druhy, některé i sladkovodní a mořské Saprofyté, parazité a symbionti Životní cyklus u stopkovýtrusých hub 1. 2 Monokaryotické mycelium

Více

Systém houbových organismů - část 2 Přednášky (verze LS 2006/2007) RNDr. B. Mieslerová, Ph.D. Prof. Ing. A. Lebeda, DrSc.

Systém houbových organismů - část 2 Přednášky (verze LS 2006/2007) RNDr. B. Mieslerová, Ph.D. Prof. Ing. A. Lebeda, DrSc. Systém houbových organismů - část 2 Přednášky (verze LS 2006/2007) RNDr. B. Mieslerová, Ph.D. Prof. Ing. A. Lebeda, DrSc. RNDr. M. Sedlářová, Ph. D.; RNDr. I. Petrželová, Ph. D. Odd. fytopatologie, Katedra

Více

H O U B Y. (Fungi, Mycota) B. Voženílková

H O U B Y. (Fungi, Mycota) B. Voženílková H O U B Y (Fungi, Mycota) B. Voženílková Charakteristické rysy hub Houby mají ze všech původců rostlinných chorob největší význam. Ve středoevropských podmínkách je jimi vyvoláno asi 82-84 % všech ekonomicky

Více

Fytopatogenní houby a houbové organismy v kotextu systematiky

Fytopatogenní houby a houbové organismy v kotextu systematiky Fytopatogenní houby a houbové organismy v kotextu systematiky Říše: Protozoa Eukaryotní organismy, převážně jednobuněčné, s plasmodiálním stádiem, v ontogenetickém vývoji se vyskytuje bezbuněčná fáze.

Více

MYKOLOGIE MB120P18. verze 20010

MYKOLOGIE MB120P18. verze 20010 MYKOLOGIE MB120P18 verze 20010 MYKOLOGIE časový rozvrh lekcí a praktika 1. ÚVOD a EKOLOGIE (bez praktika) 2. Protozoální skupiny (saprotrofní a biotrofně parazitické hlenky s praktikem) 3. Chromalveolární

Více

Basidiomycota. Popsáno asi druhů Většina zástupců jsou terestrické druhy, některé i sladkovodní a mořské Saprofyté, parazité a symbionti

Basidiomycota. Popsáno asi druhů Většina zástupců jsou terestrické druhy, některé i sladkovodní a mořské Saprofyté, parazité a symbionti Basidiomycota Popsáno asi 30.000 druhů Většina zástupců jsou terestrické druhy, některé i sladkovodní a mořské Saprofyté, parazité a symbionti Phyllum Basidiomycota Basidiokarp plodnice Basidium - plazmogamie,

Více

Seminární práce Biologie Maturitní okruh č. 18 Mykologie

Seminární práce Biologie Maturitní okruh č. 18 Mykologie Seminární práce Biologie Maturitní okruh č. 18 Mykologie Hubert Šváb (3. ročník) Houby (Fungi) Mykologie: Věda zabývající se studiem hub (z řec. mýkés -houba) Nejstarší doklady o houbách pocházejí z prvohor,

Více

BOTANIKA BEZCÉVNÝCH ROSTLIN

BOTANIKA BEZCÉVNÝCH ROSTLIN BOTANIKA BEZCÉVNÝCH ROSTLIN pro učitelské kombinace biologie 2/2, Z + Zk, 4 kredity Yvonne Němcová ynemcova@natur.cuni.cz Karel Prášil prasil@natur.cuni.cz verze 2010 BOTANIKA BEZCÉVNÝCH ROSTLIN pro učitelské

Více

Draft classification of the Fungi. October, 2006

Draft classification of the Fungi. October, 2006 Draft classification of the Fungi. October, 2006 This classification incorporates changes to the prior (January 2006) draft classification, which were made mostly in two phases in July and September/October

Více

Mycelium (podhoubí) = soubor hyf. Součástí mycelia jsou i útvary kde vznikají spory

Mycelium (podhoubí) = soubor hyf. Součástí mycelia jsou i útvary kde vznikají spory Říše: HOUBY (Fungi) Charakteristika: - známo přes 100 000 druhů (odhad až 1,5 miliónů) - organizmy s eukaryotickou buňkou BS s chitinem, v buňce lysozómy i cytoskelet - jedno i mnohobuněčné - heterotrofní

Více

Saprofité-rozklad org. zbytků Paraziticky- mykosy... Symbioticky- s cévnatými rostlinami(mykorhiza)- 95% rostlinných druhů, rostlina poskytuje

Saprofité-rozklad org. zbytků Paraziticky- mykosy... Symbioticky- s cévnatými rostlinami(mykorhiza)- 95% rostlinných druhů, rostlina poskytuje Otázka: Houby a nižší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): LenkaKrchova Houby fungia Samostatná říše- napůl živočich a rostlina Eukaryotické heterotrofní organismy, které se rozmnožují výtrusy. Tělo se

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Houby 2 Kód: Datum: 14.8.2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Třída: AGARICOMYCETES

Třída: AGARICOMYCETES Třída: AGARICOMYCETES (dříve třída Basidiomycetes; nověji pouze změněno jméno třídy v souladu s doporučením Mezinárodního kódu botanické nomenklatury) bazidiospory klíčí vždy hyfou, obvykle se nevytvářejí

Více

OBECNÁ MYKOLOGIE MB120P46 4 kredity (verze 2010)

OBECNÁ MYKOLOGIE MB120P46 4 kredity (verze 2010) OBECNÁ MYKOLOGIE MB120P46 4 kredity (verze 2010) garant: Karel Prášil, katedra botaniky PřF UK Praha, prasil@natur.cuni.cz přednášející: Milan Gryndler, laboratoř biologie hub MBÚ AV ČR, Praha Jan Holec,

Více

Příklady fytopatologicky významných hub a houbových organismů v kontextu systematiky Říše: Protozoa Říše: Chromista (Straminipili (Stramenopiles))

Příklady fytopatologicky významných hub a houbových organismů v kontextu systematiky Říše: Protozoa Říše: Chromista (Straminipili (Stramenopiles)) Příklady fytopatologicky významných hub a houbových organismů v kontextu systematiky Říše: Protozoa Říše: Chromista (Straminipili (Stramenopiles)) Říše: Fungi (syn. Mycetalia) Oddělení: Chytridiomycota

Více

Otázka: Houby a lišejníky. Předmět: Biologie. Přidal(a): topinka HOUBY=FUNGI

Otázka: Houby a lišejníky. Předmět: Biologie. Přidal(a): topinka HOUBY=FUNGI Otázka: Houby a lišejníky Předmět: Biologie Přidal(a): topinka HOUBY=FUNGI doména: eukarya jednobuněčné i mnohobuněčné potřebují vyšší půdní vlhkost (rostou hlavně v lesích a na loukách) nejstarší doklady

Více

Buňka hub. mitochondrie. glykogen Golgiho aparát. vakuola jádro drsné ER. lysozóm. buněčná stěna plazm.membr. hladké ER

Buňka hub. mitochondrie. glykogen Golgiho aparát. vakuola jádro drsné ER. lysozóm. buněčná stěna plazm.membr. hladké ER Říše: Houby (Fungi) Buňka hub buněčná stěna plazm.membr. lysozóm vakuola jádro drsné ER mitochondrie glykogen Golgiho aparát hladké ER Stavba těla t - stélky - tvořena souborem houbových vláken = hyf (u

Více

základní makroznaky bazidiomycetů

základní makroznaky bazidiomycetů základní makroznaky bazidiomycetů základní typy plodnic rouškatých hub: krustothecium (plodnice s postupným vývojem - přirůstající, jedno- nebo častěji víceletá): hydneloidní, ganodermatiodní, fomitoidní,

Více

plodnice většinou makroskopický útvar vyrůstají za příznivých podmínek z podhoubí a sloužící k rozšíření výtrusů (jen u vyšších hub)

plodnice většinou makroskopický útvar vyrůstají za příznivých podmínek z podhoubí a sloužící k rozšíření výtrusů (jen u vyšších hub) Otázka: Houby Předmět: Biologie Přidal(a): cathrinefirth CHARAKTERISTIKA početná a různorodá skupina znaky rostlin (nepohyblivost) i znaky živočichů (heterotrofní výživa org. látky, zásobní látka glykogen)

Více

Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství

Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství IV. Puvodci bionoz - houby Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Typy plodnic a spor

Více

Fytopatologická praktika

Fytopatologická praktika Fytopatologická praktika zygomycety 4 Ing. Dagmar Palovčíková Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Systém hub 4 (5) dobře odlišené

Více

Cvičení: Kultury - kvasinky a mikroskopické houby

Cvičení: Kultury - kvasinky a mikroskopické houby Cvičení: Kultury - kvasinky a mikroskopické houby Bi1090c Fylogeneze a diverzita řas a hub cvičení Mgr. Lukáš Chrást Loschmidtovy laboratoře, ÚEB PřF MU a RECETOX Podzim 2015 ODDĚLENÍ: Zygomycota TŘÍDA:

Více

Systém houbových organsimů

Systém houbových organsimů Systém houbových organsimů Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D. Verze 2011/2012 2. Přednáška ŘÍŠE FUNGI Jednobuněčné nebo vláknité organismy (hyfy mohou tvořit mycelium, plektenchym

Více

Přehled pozorovaných objektů

Přehled pozorovaných objektů Přehled pozorovaných objektů ODDĚLENÍ Myxomycota (Mycetozoa) hlenky, TŘÍDA: Myxomycetes (Myxogastrea) ŘÁD: Liceales Lycogala epidendrum (vlčí mléko oranžové) - aethalia ŘÁD: Stemonitales Stemonitis sp.

Více

ŘÍŠE: Fungi. ODDĚLENÍ: Ascomycota

ŘÍŠE: Fungi. ODDĚLENÍ: Ascomycota ŘÍŠE: Fungi ODDĚLENÍ: Ascomycota ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA při pohlavním procesu dochází ke vzniku dikaryotických hyf, tvořících makroskopické útvary - plodnice (askomata) výtrusy (askospory) vznikají ve

Více

Ţlutá zakrslost ječmene Původce Barley yellow dwarf virus Sterilní zakrslost ovsa Původce - Oat sterile dwarf virus

Ţlutá zakrslost ječmene Původce Barley yellow dwarf virus Sterilní zakrslost ovsa Původce - Oat sterile dwarf virus CHOROBY OBILNIN Virózy Ţlutá zakrslost ječmene Původce Barley yellow dwarf virus Sterilní zakrslost ovsa Původce - Oat sterile dwarf virus Padlí travní Patogen: Erisyphe graminis - obligátní parazit, variabilní,

Více

BOTANIKA BEZCÉVNÝCH ROSTLIN

BOTANIKA BEZCÉVNÝCH ROSTLIN BOTANIKA BEZCÉVNÝCH ROSTLIN pro odbornou biologii B120P76I, 3/2, Z + Zk, 6 kreditů verze 2010 BOTANIKA BEZCÉVNÝCH ROSTLIN pro odbornou biologii 5. lekce Říše Fungi: Ascomycota I. verze 2010 Přehled hlavních

Více

III. Poznávačka 10 fotografických položek napsat LATINSKY rod a druh (dle seznamu) + 2 doplňující otázky: min. = 75% správně

III. Poznávačka 10 fotografických položek napsat LATINSKY rod a druh (dle seznamu) + 2 doplňující otázky: min. = 75% správně SYSTÉM HOUBOVÝCH ORGANISMŮ 1. cvičení Organizace podmínky zápočtu I. Studijní materiály: Seznam organismů k poznávačce viz. dále Atlas houbových organismů: http://botany.upol.cz/atlasy/system/index.php

Více

ystému a fylogeneze hub organismů (Deacon, 2005)

ystému a fylogeneze hub organismů (Deacon, 2005) Přehled systs ystému a fylogeneze hub a příbuzných p organismů (Deacon, 2005) ŘÍŠE: FUNGI (MYCOTA) HOUBY Oddělení Chytridiomycota Oddělení Zygomycota Oddělení Glomeromycota Oddělení Ascomycota Oddělení

Více

FUNGI. Houby v širším slova smyslu včetně lišejníků HEN

FUNGI. Houby v širším slova smyslu včetně lišejníků HEN FUNGI Houby v širším slova smyslu včetně lišejníků HEN Houby (Fungi) popis skupiny Eukaryota, většinou mnohobuněční kvasinky jsou ale jednobuněčné Živiny přijímají absorpcí. Všechny houby se živí heterotrofně.

Více

World of Plants Sources for Botanical Courses

World of Plants Sources for Botanical Courses Botanika 5 Říše Fungi Říše Fungi (houby) stélka jednobuněčná u primitivních hyfy u odvozenějších ty mohou vytvářet vláknité mycelium nejpokročilejší typy hub mají přehrádkované hyfy většinou přítomna b.

Více

(část přednášky Systém a evoluce rostlin)

(část přednášky Systém a evoluce rostlin) MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 SYSTÉM A EVOLUCE HUB A PODOBNÝCH ORGANISMŮ (část přednášky Systém a evoluce rostlin) systém založený na pojetí taxonů v 10. vydání

Více

Lékařská mykologie (Bi3390)

Lékařská mykologie (Bi3390) MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Laichmanová Monika Lékařská mykologie (Bi3390) Mykologická diagnostika Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy http://cs.medixa.org/nemoci/mykoza

Více

MYKOLOGIE MB120P18 verze 2010

MYKOLOGIE MB120P18 verze 2010 MYKOLOGIE MB120P18 verze 2010 MYKOLOGIE časový rozvrh lekcí a praktika 1. ÚVOD a EKOLOGIE (bez praktika) 2. Protozoální skupiny (saprotrofní a biotrofně parazitické hlenky s praktikem) 3. Chromalveolární

Více

Houby a houbové organismy základní charakteristika skupiny. (Fungi, Mycota) Lukáš Leitner

Houby a houbové organismy základní charakteristika skupiny. (Fungi, Mycota) Lukáš Leitner Houby a houbové organismy základní charakteristika skupiny (Fungi, Mycota) Lukáš Leitner LukasLeitner@seznam.cz Charakteristické rysy hub Houby mají ze všech původců rostlinných chorob největší význam.

Více

BOTANIKA BEZCÉVNÝCH ROSTLIN

BOTANIKA BEZCÉVNÝCH ROSTLIN BOTANIKA BEZCÉVNÝCH ROSTLIN pro učitelské kombinace biologie 2/2, Z + Zk, 4 kredity Yvonne Němcová ynemcova@natur.cuni.cz Karel Prášil prasil@natur.cuni.cz verze 2010 BOTANIKA BEZCÉVNÝCH ROSTLIN pro učitelské

Více

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Ascomycota ekologická skupina lišejníky (lichenizované houby) TŘÍDA: Lecanoromycetes ŘÁD:

Více

Rozmnožování hub. Typy hniloby dřeva. Hlenky. Mechy. Lišejníky. Řasy

Rozmnožování hub. Typy hniloby dřeva. Hlenky. Mechy. Lišejníky. Řasy Rozmnožování hub Ostatní organizmy Dřevokazné houby - stopkovýtrusné Rozmnožování organizmů, které se řadí k houbám, je velmi variabilní a značně složité. Stopkovýtrusné houby, které jsou i níže uvedené

Více

Obecná charakteristika hub

Obecná charakteristika hub Fyziologie hub Prvá část: Charakteristiku hub na základě výživy Ekologická charakteristika výživy hub Chemické zdroje výživy hub Druhá část Fyziologie růstu a rozmnožování Způsoby stanovení růstu, způsoby

Více

MYKOLOGIE MB120P18 verze 2010

MYKOLOGIE MB120P18 verze 2010 MYKOLOGIE MB120P18 verze 2010 MYKOLOGIE časový rozvrh lekcí a praktika 1. ÚVOD a EKOLOGIE (bez praktika) 2. Protozoální skupiny (saprotrofní a biotrofně parazitické hlenky s praktikem) 3. Chromalveolární

Více

Botanika - bezcévné rostliny 4. praktikum Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 4. praktikum Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 4. praktikum Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Fungi ODDĚLENÍ: Ascomycota vřeckovýtrusné houby TŘÍDA: Eurotiomycetes ŘÁD: Eurotiales Aspergillus niger (ŽM) Aspergillus flavus

Více

FYLOGENEZE A DIVERZITA HUB A PODOBNÝCH ORGANISMŮ (část přednášky Fylogeneze a diverzita řas a hub)

FYLOGENEZE A DIVERZITA HUB A PODOBNÝCH ORGANISMŮ (část přednášky Fylogeneze a diverzita řas a hub) MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 FYLOGENEZE A DIVERZITA HUB A PODOBNÝCH ORGANISMŮ (část přednášky Fylogeneze a diverzita řas a hub) systém založený na pojetí taxonů

Více

Sněti rodu Tilletia spp. Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ Odbor osiv a sadby

Sněti rodu Tilletia spp. Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ Odbor osiv a sadby Sněti rodu Tilletia spp. Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ Odbor osiv a sadby Tilletia spp. V ČR se vyskytují nejčastějidva druhy tohoto rodu: Sněť zakrslá - Tilletia controversa Sněť mazlavá pšeničná Tilletia

Více

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Biologie - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Autor. Biologie 19 Houby stopkovýtrusé.

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Autor. Biologie 19 Houby stopkovýtrusé. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 19 Houby stopkovýtrusé Ročník 1. Datum tvorby 8.12.2012 Anotace - pro

Více

černých plodnic perithecia Graphium, Leptographium, Sporothrix identifikační znaky Doporučená média: Literatura

černých plodnic perithecia Graphium, Leptographium, Sporothrix identifikační znaky Doporučená média: Literatura Ophiostomatales Houby charakteristické tvorbou černých plodnic (typu perithecia) s dlouhým krčkem a ústím a nepohlavního stadia v rodech Graphium, Leptographium, Sporothrix aj. Někteří zástupci mají 2

Více

5 (1) HOUBY A LIŠEJNÍKY Jsou stélkaté heterotrofní eukaryotní organismy, které se na Zemi objevily už v průběhu

5 (1) HOUBY A LIŠEJNÍKY Jsou stélkaté heterotrofní eukaryotní organismy, které se na Zemi objevily už v průběhu 5 (1) HOUBY A LIŠEJNÍKY Jsou stélkaté heterotrofní eukaryotní organismy, které se na Zemi objevily už v průběhu prvohor. Jejich tělo nejčastěji tvoří jednoduchá vláknitá nebo větvená stélka (na jednotlivé

Více

Překvapení (pro někoho) dokonáno jest: Zjištění, že houby jsou (na základě molekulárních dat) příbuznější živočichům než rostlinám, není již tak

Překvapení (pro někoho) dokonáno jest: Zjištění, že houby jsou (na základě molekulárních dat) příbuznější živočichům než rostlinám, není již tak Překvapení (pro někoho) dokonáno jest: Zjištění, že houby jsou (na základě molekulárních dat) příbuznější živočichům než rostlinám, není již tak úplně novinkou. Nyní však přestávají být Animalia a Fungi

Více

ODDĚLENÍ: ASCOMYCOTA HOUBY VŘECKATÉ

ODDĚLENÍ: ASCOMYCOTA HOUBY VŘECKATÉ ODDĚLENÍ: ASCOMYCOTA HOUBY VŘECKATÉ výtrusy vznikají ve vřecku (ascus) - je to meiosporangium: zralé vřecko 2n, meioza při vzniku spor (obvykle je jedinou diploidní buňkou v životním cyklu) spory se tvoří

Více

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Ascomycota lišejníky (lichenizované houby) Fabien Burki Cold Spring Harb Perspect Biol2014

Více

Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Ascomycota TŘÍDA: Eurotiomycetes ŘÁD: Eurotiales Eurotium amstelodami (ŽM) Aspergillus

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: MECHOROSTY Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie, geografie Ročník: 3. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

HOUBY (Fungi) Rozmnožovaní hub houby se rozmnožují buď vegetativně (rozpadem vlákna mycelia) nebo nepohlavními nebo pohlavními výtrusy

HOUBY (Fungi) Rozmnožovaní hub houby se rozmnožují buď vegetativně (rozpadem vlákna mycelia) nebo nepohlavními nebo pohlavními výtrusy HOUBY (Fungi) samostatná říše v systému organismů organismy různého tvaru a velikostí s eukaryotickou buňkou bez fotosyntetických (asimilačních) barviv neschopnost fotosyntézy = nutnost heterotrofní výživy

Více

HOUBY (Fungi) KAPITOLA 1: SYSTEMATICKÉ ZAŘAZENÍ KAPITOLA 2: EVOLUCE HUB KAPITOLA 3: ZPŮSOB ŽIVOTA

HOUBY (Fungi) KAPITOLA 1: SYSTEMATICKÉ ZAŘAZENÍ KAPITOLA 2: EVOLUCE HUB KAPITOLA 3: ZPŮSOB ŽIVOTA HOUBY (Fungi) - věda, která se zabývá studiem hub = mykologie; řecky mýkés = houba KAPITOLA 1: SYSTEMATICKÉ ZAŘAZENÍ - polyfyletická říše; několik na sobě nezávislých vývojových větví, které nevycházejí

Více

(část přednášky Fylogeneze a diverzita řas a hub)

(část přednášky Fylogeneze a diverzita řas a hub) MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 FYLOGENEZE A DIVERZITA HUB A PODOBNÝCH ORGANISMŮ (část přednášky Fylogeneze a diverzita řas a hub) systém založený na pojetí taxonů

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Prvoci, houby a paraziti. Prvoci, houby, parazité. Prvoci. Toxoplazma. Giardia lamblia. Entamoeba histolytica. Plasmodium malariae.

Prvoci, houby a paraziti. Prvoci, houby, parazité. Prvoci. Toxoplazma. Giardia lamblia. Entamoeba histolytica. Plasmodium malariae. Prvoci, houby a paraziti Prvoci, houby, parazité Mikrobiologie Doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. Ústav preventivního lékařství 22. dubna 2010 Prvoci, houby a paraziti jsou eukaryontní organismy, jejichž látková

Více

Fytopatogenní houby a houbové organizmy

Fytopatogenní houby a houbové organizmy Fytopatogenní houby a houbové organizmy ŘÍŠE: PROTOZOA PRVOCI Oddělení: Plasmodiophoromycota: Plasmodiophorales: Plasmodiophora brassicae nádorovka kapustová Polymyxa betae původce kořenové hniloby Spongospora

Více

Fytopatologická praktika

Fytopatologická praktika Fytopatologická praktika názvosloví, systém, morfologie (Oomycety) 3 Ing. Dagmar Palovčíková Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Přehled pozorovaných objektů

Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Amoebozoa (dříve součást Protozoa) ODDĚLENÍ: Mycetozoa (Myxomycota) hlenky, TŘÍDA: Myxogastrea (Myxomycetes) ŘÁD: Liceida Lycogala epidendrum (vlčí mléko oranžové) skupiny aethalií ŘÁD: Trichiida

Více

Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Ascomycota TŘÍDA: Lecanoromycetes incertae sedis: Rhizocarpon geographicum (HB) Lecidea

Více

BOTANIKA BEZCÉVNÝCH ROSTLIN

BOTANIKA BEZCÉVNÝCH ROSTLIN BOTANIKA BEZCÉVNÝCH ROSTLIN pro odbornou biologii B120P76I, 3/2, Z + Zk, 6 kreditů verze 2010 BOTANIKA BEZCÉVNÝCH ROSTLIN pro odbornou biologii 4. lekce vývojová větev: Opisthokonta říše FUNGI verze 2010

Více

Oborová exkurze BIOLOGIE

Oborová exkurze BIOLOGIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborová exkurze BIOLOGIE Téma:

Více

Sněť kukuřičná - nejrozšířenější choroba kukuřice. Ustilago maydis (DC.) Corda 1842

Sněť kukuřičná - nejrozšířenější choroba kukuřice. Ustilago maydis (DC.) Corda 1842 Sněť kukuřičná - nejrozšířenější choroba kukuřice Ustilago maydis (DC.) Corda 1842 Úvod Houbový patogen Ustilago maydis (DC.) Corda je původcem sněti kukuřičné, která je dnes celosvětově nejrozšířenější

Více

Fusarium a Cylindrocarpon

Fusarium a Cylindrocarpon Fusarium a Cylindrocarpon Rod Fusarium (česky srpatka) je charakteristický tvorbou vícebuněčných zakřivených makrokonidií, na rozdíl od příbuzného rodu Cylindrocarpon, který má makrokonidie většinou rovné.

Více

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY Zelené řasy Zelené řasy je významné oddělení jednobuněčných i mnohobuněčných stélkatých zelených rostlin. Představují blízké příbuzné vyšších rostlin, které se z jedné linie zelených řas vyvinuly. Stavba-

Více

Systém houbových organismů

Systém houbových organismů Systém houbových organismů Literatura: Váňa, J.: Systém a vývoj hub a houbových organismů. Karolinum, Praha, 1996. Urban, Z., Kalina, T.: Systém a evoluce nižších rostlin. SPN, Praha, 1980. Sedlářová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm Mikroskopické houby Laichmanová Monika autor: MUDr. Petr Ondrovčík Mikroskopické

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Agaricomycotina Agaricomycetes Agaricomycetidae. (Hibbett and Thorn 2001; Hibbett and Binder 2002; Larsson 2002)

Agaricomycotina Agaricomycetes Agaricomycetidae. (Hibbett and Thorn 2001; Hibbett and Binder 2002; Larsson 2002) Agaricomycotina Agaricomycetes Agaricomycetidae (Hibbett and Thorn 2001; Hibbett and Binder 2002; Larsson 2002) Boletoidní vývojová větev (1) (Boletus, Leccium, Tylopilus, Pulveroboletus, a ostatní) Vývojová

Více

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Houby Ročník: 2.

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Houby Ročník: 2. Houby (Mycota) (Fungi) - Organismy - Eukaryotická buňka (buňka s membránovými strukturami) o Buněčná stěna z chitinu - Výživa: heterotrofní (symbiotická, parazitní ) - Rozmnožování: výtrusy - Tělo = stélka

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

OBECNÁ MYKOLOGIE (místy se zvláštním zřetelem k makromycetům)

OBECNÁ MYKOLOGIE (místy se zvláštním zřetelem k makromycetům) MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 OBECNÁ MYKOLOGIE (místy se zvláštním zřetelem k makromycetům) Vymezení pojmů houby a mykologie Historický výskyt a teorie o původu

Více

Vybraní zástupci hub a houbám podobných organismů pro praktická a terénní cvičení

Vybraní zástupci hub a houbám podobných organismů pro praktická a terénní cvičení Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Vybraní zástupci hub a houbám podobných organismů pro praktická a terénní cvičení

Více

Biologie lišejníků. 3. lekce. Rozmnožování lišejníků

Biologie lišejníků. 3. lekce. Rozmnožování lišejníků Biologie lišejníků 3. lekce Rozmnožování lišejníků Reprodukce lišejníků Rozmnožování: pohlavní plodnice jako u hub (apothecia, perithecia, ) nepohlavní konidie (nepohlavní spory) nejčastěji v pyknidách

Více

celulolytické identifikační znaky Doporučená média: Literatura

celulolytické identifikační znaky Doporučená média: Literatura Sordariales Skupina charakteristická tvorbou většinou tmavě zbarvených plodnic typu perithecia. Někteří zástupci mají plodnice porostlé různě utvářenými trichomy (např. Chaetomium). Většinou se vyskytují

Více