Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 405/14 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne Číslo: 406/14 Zodpovídá: Tomečková Iveta, Bc. důvodovou zprávu a návrh změny nařízení města č. 6/2012 a vydává nařízení města č.2/2015, kterým se mění nařízení města č.6/2012 tržní řád. Termín: Číslo: 407/14 Zodpovídá: SMM Termín: zápis bytové komise č. 09 ze dne Číslo: 408/14 Zodpovídá: SMM Termín: přednostní přidělení bytů zvláštního určení v majetku Města Šternberka pro žadatele paní ****** a pana ******

2 Číslo: 409/14 Zodpovídá: SMM Termín: výměnu bytové jednotky č. 385/17 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 385, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Šternberk (Uničovská č.o. 53) za bytovou jednotku č. 384/4 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 384, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Uničovská č.o. 51) pro nájemce jednotky č. 385/17 pana ****** za podmínek dle důvodové zprávy, uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 384/4 ve výše uvedené věci mezi Městem Šternberkem a panem ******, pro pana ****** skončení nájmu výše uvedené bytové jednotky č.385/17 dohodou k datu uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 384/4 a místostarotu Michala Oborného k podpisu výše uvedené smlouvy o nájmu a dohody o zániku nájmu bytové jednotky v předloženém znění Číslo: 410/14 Zodpovídá: SMM Termín: výpověď pana ****** z bytu č. 104 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 1013, který je součástí pozemku parc. č. 3347/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Potoční 15), skončení nájmu výše uvedeného bytu dohodou před datem pro nájemce bytu pana ****** dle důvodové zprávy předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody o zániku nájmu bytu

3 Číslo: 411/14 Zodpovídá: SMM Termín: skončení nájmu bytu zvláštního určení č. 103 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 388, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Komenského č. o. 40) dohodou k pro nájemkyni bytu paní ******, uzavření dohody o zániku nájmu výše uvedeného bytu mezi Městem Šternberkem a paní****** v předloženém znění, místostarostu Michala Oborného k podpisu výše uvedené dohody, uzavření dohody o zániku nájmu bytu zvláštního určení č. 106 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, Žitná č. pop. 390, který je součástí pozemku parc. č vše v k.ú. Šternberk (Žitná č. o. 12) pro nájemkyni bytu paní ****** s účinností k datu uzavření nájemní smlouvy na výše uvedený byt č. 103 a místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody v předloženém znění Číslo: 412/14 Zodpovídá: SMM Termín: skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v přízemí domu ve Šternberku č. pop. 143, který je součástí pozemku parc. č. 206 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Hlavní náměstí č. o. 17) dohodou k pro nájemce prostoru pana Jiřího Vítámváse, bytem Šternberk, Hlavní náměstí 143/17, IČ: za podmínek dle důvodové zprávy, místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody o skončení nájmu, záměr pronájmu výše uvedeného prostoru v předloženém znění a záměr zveřejnit

4 Číslo: 413/14 Zodpovídá: OSRI, FO Termín: důvodovou zprávu k aktualizaci rozpočtu investic a velkých oprav města Šternberka na rok 2015, navržené úpravy rozpočtu investic a velkých oprav města Šternberka pro rok 2015, navržená rozpočtová opatření a odborům OSRI a FO předložit aktualizovaný rozpočet investic a velkých oprav města Šternberka Zastupitelstvu města Šternberka Číslo: 414/14 Zodpovídá: OSRI Termín: zápis z 9. jednání komise veřejných zakázek ze dne , vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ul. Tkalcovská a Křížová, Šternberk, vítězný uchazeč: Online-Olin s. r. o., U Vrby1484/3,, IČ: , nabídková cena: Kč bez DPH a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem dle předloženého návrhu

5 Číslo: 415/14 Zodpovídá: OSRI Termín: zápis z 9. jednání komise veřejných zakázek ze dne , vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Školní hřiště při ZŠ nám. Svobody ve Šternberku, vítězný uchazeč: MARO CZ s. r. o., Luka pod Medníkem 17, Jílové u Prahy, IČ: , nabídková cena: ,17 Kč bez DPH a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo: 416/14 Zodpovídá: OSRI Termín: důvodovou zprávu a uzavření dodatku č.18 k rámcové smlouvě ze dne se společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ: podle předloženého návrhu Číslo: 417/14 Zodpovídá: OSRI Termín: uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů veřejné zakázky Šternberk, silnice II/445 Zvýšení bezpečnosti dopravy křižovatka ulic Uničovská Krampolova, starostu podpisem smlouvy a provedené úpravy výzvy k podání nabídky Šternberk, silnice II/445 Zvýšení bezpečnosti dopravy křižovatka ulic Uničovská Krampolova, vyplývající ze smlouvy o společném postupu zadavatelů.

6 Číslo: 418/14 Zodpovídá: OSRI Termín: zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou v reřimu zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Konsolidace IT a nové služby TC ORP ŠTERNBERK, seznam zájemců vyzvaných k prokázání kvalifikace a předložení nabídky, jmenuje komise pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace uchazečů a pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Konsolidace IT a nové služby TC ORP ŠTERNBERK, odboru OSRI zahájit výběr dodavatele veřejné zakázky dle ustanovení 26 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a starostu města k podpisu příslušných rozhdnutí a další korespondence související s touto veřejnou zakázkou. Číslo: 419/14 Zodpovídá: OVV Termín: zápis z 3. jednání kontrolního výboru ze dne a předložit zápis Zastupitelstvu města Šternberka na vědomí Číslo: 420/14 Zodpovídá: OVV Termín: zprávu o spolupráci Města Šternberka s osadními výbory a předložit zprávu Zastupitelstvu města Šternberka na vědomí......

7 Ing. Stanislav Orság starosta Michal Oborný místostarosta