Usnesení 28. schůze Rady města Šternberka ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 28. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Usnesení 28. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 829/28 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne Číslo: 830/28 Zodpovídá: FO Termín: důvodovou zprávu k daňovému poradenství k DPH, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí daňového poradenství s Ing. Jiřím Turoněm, Palackého 689/2, Havířov-Město, , IČO: a starostu k podpisu dodatku č. 1 Číslo: 831/28 Zodpovídá: Fo Termín: předložený seznam pohledávek po splatnosti k Číslo: 832/28 Zodpovídá: FO Termín: zápis z jednání finančního výboru z , předběžné výsledky hospodaření města Šternberka k a rozpočtové opatření č. 4 Číslo: 833/28 Zodpovídá: OSV Termín: zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne

2 Číslo: 834/28 Zodpovídá: OSV Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit zřizovací listinu organizace Sociální služby Šternberk, p.o. dle návrhu v důvodové zprávě Číslo: 835/28 Zodpovídá: OSV Termín: ne poskytnutí dotace z rozpočtu města Šternberka pro paní ******, nar , trvale bytem Šternberk, Potoční15 Číslo: 836/28 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření dohod pro bytový dům ve Šternberku, č. pop. 2214, který je součástí pozemku parc. č. 1786/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice U Vrby č. o. 12) ve věci Ujednání o ceně, Diagramů na dodávku tepla a Dohody o poskytování záloh na odběr tepelné energie vše pro rok 2016 mezi Městem Šternberkem a firmou Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem v Ostravě, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ ve znění dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu dohod Číslo: 837/28 Zodpovídá: OSMM Termín: ceník firmy Alexej Zatloukal MISERICORDIA se sídlem v Olomouci, Pavelčákova 14, IČ na podnájem smuteční síně - stavby občanského vybavení ve Šternberku, bez č.pop/č.ev, která je součástí pozemku parc. č. 2534/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (areál veřejného pohřebiště ulice Dlouhá) třetím osobám pro rok 2016 v předloženém znění Číslo: 838/28 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka revokovat usnesení č. 96/6 ze dne a Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr prodeje pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 637 m 2, jehož součástí je budova č. pop. 951, stavba občanské vybavenosti (škola Hvězdné údolí č. o. 81) a pozemku parc. č. 5434, Šternberk o výměře 423 m 2 s využitím zahrada vše v k.ú. Šternberk, se všemi součástmi a příslušenstvím za kupní cenu Kč a podmínek dle důvodové zprávy

3 Číslo: 839/28 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 5045/9 zahrada o výměře cca 80 m 2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) v k. ú. Šternberk za cenu 800 Kč/m 2 panu ****** a zmocnit k podpisu kupní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 840/28 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy v příslušných podílech dle listu vlastnictví č. 620 s ****** na část pozemku parc. č o výměře 3 m 2 v k. ú. Šternberk, za cenu 800 Kč/m 2 a zmocnit místostarostu Michala Oborného podpisem výše uvedené kupní smlouvy Číslo: 841/28 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej nemovitých věcí a uzavření kupní smlouvy takto: část pozemku parc. č. 143/1 ostatní plocha o výměře cca 40 m 2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem), pozemek parc. č. 143/2 ostatní plocha o výměře 25 m 2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e.(garáž), pozemek parc. č. 143/3 ostatní plocha o výměře 17 m 2, pozemek parc. č. 143/4 ostatní plocha o výměře 17 m 2, pozemek parc. č. 143/5 ostatní plocha o výměře 17 m 2, pozemek parc. č. 143/6 ostatní plocha o výměře 17 m 2 vše v k. ú. Šternberk s ******, za cenu Kč/m 2 a zmocnit místostarostu Michala Oborného podpisem kupní smlouvy Číslo: 842/28 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy takto: pozemkový díl b pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 51 m 2 v k. ú. Šternberk dle geometrického plánu č /2015 v příslušných podílech dle listu vlastnictví č s ****** za cenu 280 Kč/m 2 a zmocnit místostarostu Michala Oborného podpisem kupní smlouvy

4 Číslo: 843/28 Zodpovídá: OSMM Termín: zmocnit místostarostu Michala Oborného podpisem kupní smlouvy Číslo: 844/28 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Komenského 341/28, Šternberk, Komenského 28, Šternberk, IČ: na část pozemku parc. č. 6106/1 ostatní plocha v k. ú. Šternberk o výměře cca 69 m 2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) v k. ú. Šternberk za cenu 280 Kč/m 2 a zmocnit místostarostu Michala Oborného podpisem kupní smlouvy Číslo: 845/28 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej částí pozemku a uzavření kupní smlouvy takto: pozemkový díl a pozemku parc. č. 6106/2 ostatní plocha o výměře 55 m 2 v k. ú. Šternberk s ******, pozemkový díl b pozemku parc. č. 6106/2 v k. ú. Šternberk o výměře 26 m 2 s ******, dle geometrického plánu č /2015 za cenu 280 Kč/m 2 a zmocnit místostarostu Michala Oborného podpisem kupních smluv Číslo: 846/28 Zodpovídá: OSMM Termín: prodloužení nájemní smlouvy číslo 78/12/S/SBNP na pronájem bytu zvláštního určení č. 006 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 387, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk pro nájemce bytu pana ****** za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu dodatku č. 2 výše uvedené nájemní smlouvy

5 Číslo: 847/28 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 385/28 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v bytovém domě ve Šternberku, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Uničovská č. o. 53) na dobu určitou od do mezi Městem Šternberkem a panem ****** za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 848/28 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Šternberk a Společenstvím vlastníků jednotek domu Nádražní č.p. 1797/36 a 1798/38, se sídlem Nádražní 1797/36, Šternberk, IČ: , k provedení a umístění stavby s názvem Revitalizace bytového domu Nádražní 36, 38 spočívající zateplení obvodových konstrukcí bytového domu, přístavbě lodžií a umístění dočasného staveniště na pozemku parc. č v k.ú. Šternberk, dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o právu provést stavbu místostarostu Michala Oborného Číslo: 849/28 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností SELM MORAVA s.r.o., Olomoucká 2440/203, Šternberk, IČ: a ****** k provedení a umístění stavby města Šternberk Odvedení srážkových vod z areálu podnikatelské zóny Šternberk - zatrubnění příkopů na pozemcích parc. č. 224/5 a 224/6 v k.ú. Lhota u Šternberka, dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o právu provést stavbu místostarostu Michala Oborného Číslo: 850/28 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování vedení plynovodu, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemků parc. č. 439, 784/2, 335/1, 411/2 a 398 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu předložené smlouvy

6 Číslo: 851/28 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování plynárenského zařízení, s právem vstupovat a vjíždět na pozemky prac. č. 6037/16, parc. č. 833/1, parc. č. 833/15, parc. č. 847/1, parc. č. 3413, parc. č. 2390, parc. č. 2578, parc. č. 4829, parc. č. 3508/2, parc. č. 335/1, parc. č. 2568, parc. č. 1761/1, parc. č. 274, parc. č. 411/2 v k.ú. Šternberk a parc. č. 37, parc. č. 504/4 v k.ú. Lhota u Šternberka, které jsou ve vlastnictví Města Šternbeka, v sousislosti se zřízením, stavebními úpravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geom. plánů č /2013, /2013, /2013, /2013, /2013, /2013, /2013, /2013, /2013, /2014, /2013 za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michal Oborného Číslo: 852/28 Zodpovídá: OSMM Termín: záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 221/7 ostatní plocha o výměře cca m 2 v k. ú. Lhota u Šternberka, Moravskoslezskému kynologickému svazu, pobočnému kynologickému spolku Šternberk - Pod Šibeníkem, Vinohradská 2446/54, Šternberk, IČ: za účelem provozování sportovní kynologie dle předloženého materiálu Číslo: 853/28 Zodpovídá: OSMM Termín: zápis č. 10 z jednání komise rozvoje města a správy majetku ze dne Číslo: 854/28 Zodpovídá: OSMM Termín: ne v rámci podpory rozvoje podnikání v prostorech sloužících podnikání v majetku Města Šternberka pro rok 2016 zvýšení nájemného o inflaci za rok 2015 ve výši 0,3 %

7 Číslo: 855/28 Zodpovídá: OIVZ, FO Termín: aktualizovaný seznam investic a velkých oprav města Šternberka pro rok 2016, rozpočtové opatření č. 3, zohledňující převod nevyčerpaných prostředků roku 2015, určený k dofinancování zahájených akcí a Zastupitelstvu města Šternberka zařazení nové akce - III/44429 Šternberk, Hvězdné údolí, 2. stavba - město, vč. rozpočtového opatření č. 5 k finančnímu krytí akce Číslo: 856/28 Zodpovídá: Šestáková Miroslava seznam požadavků na investice a opravy Kulturního domu Termín: Číslo: 857/28 Zodpovídá: OIVZ Termín: uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace Regenerace panelového sídliště Nádražní - I.etapa - aktualizace PD mezi městem Šternberk a ALFAPROJEKT Olomouc a.s., Tylova 4, Olomouc IČ: , smluvní cena Kč bez DPH, uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace Šternberk - komunikace ulice Valíčkova - aktualizace PDÚR mezi městem Šternberk a Ing. Luďkem Vrbou, Krapkova 24, Olomouc, IČ: , smluvní cena Kč bez DPH, uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace Stavební úpravy cyklostezky Masarykova - Labutí mezi městem Šternberk a Ing. Petrem Doleželem, Na Šibeníku 42, Olomouc, IČO: ,smluvní cena Kč bez DPH, uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace Cyklostezka ulice Nábřežní mezi městem Šternberk a Dopravní projektování spol. s r.o., Křížkovského 5, Olomouc, IČ: , smluvní cena Kč bez DPH a starostu k podpisu smluv o dílo dle předloženého návrhu

8 Číslo: 858/28 Zodpovídá: OIVZ Termín: uzavření smlouvy o právu provést stavbu Stavební úpravy ulice Uničovská mezi městem Šternberk a ****** a starostu k podpisu smlouvy dle předloženého návrhu Číslo: 859/28 Zodpovídá: OIVZ Termín: uzavření smluv o právu provést stavbu Stavební úpravy ulice Uničovská mezi městem Šternberk a ****** a mezi městem Šternberk a ****** a mezi městem Šternberk a ****** a starostu k podpisu smluv dle předloženého návrhu Číslo: 860/28 Zodpovídá: OIVZ Termín: důvodovou zprávu ve věci investiční akce Střelnice MP Šternberk - studna, přímé zadání zakázky Střelnice MP Šternberk - studna firma AZ STUDNY s.r.o., Dolní Žleb 2103/20,, IČ: , nabídková cena Kč bez DPH a starostu města k podpisu smlouvy o dílo v předloženém znění Číslo: 861/28 Zodpovídá: OIVZ Termín: zápis č. 2 z jednání komise veřejných zakázek Rady města Šternberka ze dne Číslo: 862/28 Zodpovídá: OIVZ Termín: vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Stavební práce malého rozsahu charakteru údržby a oprav zdravotechnických a topenářských instalací v nemovitostech v majetku města Šternberka uchazeče K-mont, Miroslav Körner, Dvorská 96, Šternberk, IČ: starostu k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem dle předloženého návrhu

9 Číslo: 863/28 Zodpovídá: OIVZ Termín: vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Klempířské a pokrývačské stavební práce malého rozsahu charakteru údržby a oprav nemovitostí města uchazeče: Krejčí Building 4 you s.r.o., Průmyslová 2564/10,, IČ: starostu k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo: 864/28 Zodpovídá: OIVZ Termín: zápis z 9. jednání komise dopravní ze dne , tiskovou zprávu z jednání komise dopravní, záměr dopravní úpravy dle předloženého zápisu (ul. Uničovská), žádost ****** ve věci letní zahrádky před objektem Radniční 10, žádost společnosti Marius Pedersen ve věci zákazu stání na ulici Zahradní, žádost společnosti Peveko ve věci zřízení nového připojení na ulici Světlov, žádost ****** ve věci parkování před obchodem na ulici Rýmařovské a ukládá starostovi odpovědět žadatelům dle předloženého návrhu Číslo: 865/28 Zodpovídá: OŠK Termín: stanovuje termíny projednání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 dle návrhu uvedeném v důvodové zprávě Číslo: 866/28 Zodpovídá: OŠK Termín: informaci Městských kulturních zařízení, příspěvkové organizace, o výsledku poptávky na pořízení projektoru pro velký sál Kulturního domu, vybraná firma HEUS s.r.o., Přichystalova 8, Olomouc, IČ , nabídková cena Kč bez DPH, Kč s DPH, ukládá řediteli Městských kulturních zařízení uzavřít kupní smlouvu s výše uvedenou firmou a čerpání fondu investic Městských kulturních zařízení

10 Číslo: 867/28 Zodpovídá: OŠK Termín: přijetí peněžitého daru Školní jídelnou Komenského, Šternberk, příspěvkovou organizací na úhradu záloh na obědové služby ve prospěch třinácti nezletilých žáků Základní školy nám. Svobody, Šternberk dle důvodové zprávy Číslo: 868/28 Zodpovídá: OŠK Termín: informaci ŠJ Komenského o výsledku poptávky na nákup myček, vybraná firma František Novák MENO, Dolní Novosadská 41, Olomouc, IČ , nabídková cena Kč bez DPH, Kč s DPH a ukládá ředitelce ŠJ Komenského uzavřít smlouvu s výše uvedenou firmou dle návrhu uvedeném v důvodové zprávě Číslo: 869/28 Zodpovídá: OŠK Termín: zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce Zajištění služeb kultury pro město Šternberk na období , vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku zadávanou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem Zajištění služeb v oblasti kultury pro město Šternberk na období : ARKS Plus s.r.o., Dolní Hejčínská 31, Olomouc, IČ a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o zajišťování kulturních služeb dle předloženého návrhu Číslo: 870/28 Zodpovídá: OŠK Termín: nabídku společnosti SCOLAREST zařízení školního stravování spol. s r.o., Jankovcova 1603/7a, Praha 7, IČ na pronájem nemovitého a movitého majetku sloužícího k zajištění školního stravování ve Šternberku a pověřuje místostarostu Michala Oborného k jednání o návrhu nájemní smlouvy k pronájmu prostor a smlouvy o převzetí a zajištění stravování dle důvodové zprávy

11 Číslo: 871/28 Zodpovídá: OŠK Termín: zastupitelstvu města schválit dodatek zřizovací listiny ŠJ Komenského dle návrhu uvedeném v důvodové zprávě Číslo: 872/28 Zodpovídá: OŠK Termín: zápis z jednání kulturní komise č. 10 ze dne Číslo: 873/28 Zodpovídá: OŠK Termín: doplnění míst poskytovaného vzdělávání pro Dům dětí a mládeže Šternberk, p.o. do rejstříku škol a školských zařízení dle návrhu uvedeném v důvodové zprávě Číslo: 874/28 Zodpovídá: OVV Termín: zápis ze škodní komise ze dne a vyřazení majetku z evidence dle zápisu z jednání škodní komise Číslo: 875/28 Zodpovídá: OŽP Termín: uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - údržba veřejné zeleně v místní části Těšíkov číslo 570/12/S/OŽP uzavřené mezi Městem Šternberk a Střední odbornou školou lesnickou a strojírenskou Šternberk, Opavská 8,, IČ: podle předloženého návrhu a starostu Ing. Stanislava Orsága k podpisu výše uvedeného dodatku Číslo: 876/28 Zodpovídá: OŽP Termín: zápis č. 7 z jednání komise pro životní prostředí ze dne Číslo: 877/28 Zodpovídá: OdPVV Termín: navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

12 Číslo: 878/28 Zodpovídá: OdPVV Termín: vyřazení služebního vozidla Škoda Fabia, RZ 2M a přívěsného vozíku RZ 2M z vozového parku města dle schváleného plánu obnovy vozového parku, uzavření kupní smlouvy na odprodej vozidla Škoda Fabia s Autoopravnou Bronislav Krč, Světlov 64,, IČ: a na odprodej přívěsného vozíku s panem ******, dle návrhů v příloze a starostu k podpisu kupních smluv Číslo: 879/28 Zodpovídá: OdIKř Termín: důvodovou zprávu, dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv se společností Wolters Kluwer, a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, IČ: s ročním plnění Kč bez DPH a starostu podpisem dodatku č. 3 Číslo: 880/28 Zodpovídá: OdIKř Termín: důvodovou zprávu starostu k podpisu konfirmačních listů postupných nákupů elektrické energie a zemního plynu předložených společností ENSYTRA s.r.o. nám. Svobody 931/22, Mohelnice, IČ: Číslo: 881/28 Zodpovídá: T Termín: návrh dokumentu ZM Zásady pro stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Šternberka a pro poskytování peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Šternberka, za výkon funkce členů výborů a komisí a Zastupitelstvu města Šternberka tento dokument schválit s účinností od

13 Číslo: 882/28 Zodpovídá: MS Ing. Káňová Termín: důvodovou zprávu a Zastupitelstvu města Šternberka navrhnout zástupce města do funkce předsedy dozorčí rady společnosti VHS Sitka, s.r.o. Mgr. Antonína Kostrůnka a uložit zástupci města na valné hromadě společnosti hlasovat podle předloženého návrhu Ing. Stanislav Orság Michal Oborný starosta místostarosta

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.02.2016 182 / 10 č. 2 183 / 10 č. 3 184 / 10 č. 4 185 / 10 č. 5 186 / 10 č. 6 program zasedání dne 24. 02. 2016 přehled usnesení Rady města

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.09.2015 Číslo: 576/20 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.09.2015 Číslo: 577/20 Zodpovídá: OSMM Termín: 30.09.2015 souhlasí s přerušením

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.07.2016 Číslo: 1192/37 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.07.2016 Číslo: 1193/37 Zodpovídá: OSV Termín: 29.07.2016 dodatek č. 1

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.04.2015 Číslo: 253/9 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 08.04.2015 Číslo: 254/9 Zodpovídá: SMM Termín: 08.04.2015 Zastupitelstvu města

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.1.2012 Číslo 893 Zodpovídá: FO Termín: 15.2.2012 p r o j e d n a l a návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2012 a předložit tento návrh rozpočtu města

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2661/71 Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 05. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 14.05.2018

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2081/57 Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 08. 2017 program schůze RM dne 28.08.2017 Číslo: 2082/57 navrhuje

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.05.2016 Číslo: 1116/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 30.05.2016 Číslo: 1117/35 Zodpovídá: FO Termín: 09.06.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 132/6 Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 01. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 14.01.2019 Číslo:

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.12.2012 Číslo 1554 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.12.2012 program schůze dne 12.12.2012 Číslo 1555 Zodpovídá: OSRI- Termín: 28.2.2013 r e v o k u j e část

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.02.2016 Číslo: 883/29 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.02.2016 Číslo: 884/29 Zodpovídá: OSMM Termín: 31.05.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.12.2013 Číslo 2293 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.12.2013 program schůze dne 09.12.2013 Číslo 2294 Zodpovídá: OVV Termín: 9.12.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.04.2016 Číslo: 1005/33 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 25.04.2016 Číslo: 1006/33 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 21/2 Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 11. 2018 program schůze RM dne 19.11.2018 Číslo: 22/2 navrhuje program

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 284/9 Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 03. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 04.03.2019 Číslo:

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22. 02. 2017 Číslo: 321/16 program zasedání dne 22.02.2017 Číslo: 322/16

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.2.2012 Číslo 945 Zodpovídá: OKS Termín: 31.3.2012 podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na snižování energetických ztrát veřejných

Více

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.5.2013 Číslo 1872 Zodpovídá: OdPVV Termín: 27.5.2013 program schůze dne 27.05.2013 Číslo 1873 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.6.2014 Číslo 2634 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.6.2014 program schůze dne 04.06.2014 Číslo 2635 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.6.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.06.2015 Číslo: 405/14 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 17.06.2015 Číslo: 406/14 Zodpovídá: Tomečková Iveta, Bc. důvodovou zprávu

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.7.2011 Číslo: 532 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.8.2011 změnu v plánu hospodaření Základní školy nám. Svobody Šternberk pro rok 2011 dle důvodové zprávy Číslo:

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.1.2013 Číslo 1600 Zodpovídá: odpvv Termín: 28.1.2013 program schůze dne 28.01.2013 Číslo 1601 Zodpovídá: FO Termín: 7.2.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.11.2014 Číslo: 1/1 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.11.2014 Číslo: 2/1 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.11.2014 navrhuje program zasedání

Více

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka za období od do

Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1773/51 Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne 24. 04. 2017 program schůze dne 24.04.2017 Číslo: 1774/51 plnění

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2553/68 Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne 26. 03. 2018 program schůze RM dne 26.03.2018 Číslo: 2554/68 navrhuje

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2326/62 Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 program schůze RM dne 06.12.2017 Číslo: 2327/62 zápis

Více