FLEXIBILNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ PŘEDSTAVENÍ NOVÉ PLATFORMY NA JOBS.CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FLEXIBILNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ PŘEDSTAVENÍ NOVÉ PLATFORMY NA JOBS.CZ"

Transkript

1 FLEXIBILNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ PŘEDSTAVENÍ NOVÉ PLATFORMY NA JOBS.CZ

2 Je dobré udělat trh práce flexibilnější třeba tak, jak navrhuje nová vláda. Důležitější je však vytvořit podmínky pro změnu myšlení lidí, kteří hledají práci, i personalistů, kteří hledají pracovní zdroje. Jsme v zajetí určitého dlouhodobého stereotypu myšlení a bez jeho změny se produktivita práce v ekonomice nezvýší. Libor Malý, ředitel LMC a zakladatel českého internetového trhu práce Jobs.cz: Nová platforma flexibilního Zaměstnávání Petr Skondrojanis, koordinátor projektu za společnost LMC Pracovní portál Jobs.cz se jako vedoucí hráč tuzemského online trhu práce hodlá zasadit o celkový rozvoj pracovního trhu v Česku. Zkušenosti ze západní Evropy jednoznačně ukazují několikaletou snahu států o nalezení správné rovnováhy mezi pracovním životem a soukromím. Představitelé zemí spatřují ve větší flexibilitě pracovní doby cestu, jak sladit odpovídajícím způsobem svůj život (nalezeni tzv. work-life-balance) a snížit nezaměstnanost. Česká republika a Slovensko patří mezi státy, v nichž je podle Evropského statistického úřadu Eurostat podíl lidí pracujících na částečný úvazek téměř nejnižší z členských států Evropské unie. V roce 2008 tvořil podíl zaměstnanců se sníženou pracovní dobou na celkové zaměstnanosti jen 4,3 procenta. V minulém roce se situace o něco zlepšila. V Česku byl podíl pracujících na flexi úvazek už 5,5 %, interpretoval aktuální statistiky Petr Skondrojanis. Tradičně nejvíce lidí na částečný úvazek pracuje v Nizozemsku, kde má téměř polovina pracujících nějakým způsobem zkrácený pracovní úvazek. Konkrétně se v roce 2009 jednalo o 47,3 procenta pracující populace. S velkým odstupem za Holanďany je na druhém místě Švédsko (26,6 procent) a na třetím Německo (25,9 procent). V celé Unii představoval průměr hodnoty flexibilních úvazků 18,8 procenta a průměr eurozóny, tedy unijních států platících eurem, je 20 procent. Změna v myšlení lidí i firem směrem k využití pružnějších pracovních úvazků v Česku nastala až vlivem dopadu ekonomické krize na trh práce. Ta znejistila zaměstnavatele, jiným způsobem se začalo pohlížet na roli klasických kmenových zaměstnanců. Zvýšila se potřeba využít pracovní sílu podle aktuální potřeby firem v daném čase. Pozitivní zkušenosti ze zavedení flexibilní formy zaměstnání v zahraničí ukázaly možnost, jak učinit trh pružnější a snížit nezaměstnanost. Jobs.cz se chce v českých podmínkách stát komplexní platformou z hlediska technologického, informativního i edukativního, místem kde dojde k propojení nabídky s poptávkou po flexibilních formách zaměstnávání, vysvětluje Skondrojanis. Co vše patří pod novou platformu flexibilního zaměstnávání na Jobs.cz? Zkrácené úvazky poloviční úvazek 20 hodin týdně, práce na 4 z 5 dnů v týdnu, 5 hodin týdně atd. Na Jobs.cz a Prace.cz: - poptávka ze strany uchazečů o práci na zkrácený úvazek činí 23 % z registrovaných CV - firmy nabízejí 5,1 % zkrácených úvazků z celkové nabídky volných míst na pracovních portálech Krátkodobé přivýdělky soukromá osoba poptává jinou (žehlení, doučování, sekání trávy..) 150 pozic na Jobs.cz a Prace.cz (15 % z celkové nabídky brigád) Brigády v červnu bylo na pracovních portálech vystaveno alespoň 10 dní 4307 brigád Neziskové organizace aliance s Neziskovky.cz 470 aktuálně vystavených pozic na Jobs.cz a Prace.cz Osoby ze zdravotním postižením (OZP) 772 pracovních nabídek na Jobs.cz a Prace.cz Chystá se: Brigády/Alternativy Přejmenování záložky na Jobs.cz, přinášíme alternativy ke klasickému pracovnímu poměru Klikni a pracuj Rezervační systém pro vystavení brigád na jednotlivé dny a směny. Studenti, kteří strana: 3

3 dnes jednorázové brigády těžko hledají tak budou mít přístup k rychlým přivýdělkům, i prostřednictvím svých mobilních telefonů Podpora projektů a nezávislých profesionálů Možnost zadání části projektu externě nezavislým profesionálům Dobrovolnictví nekomerční forma alternativního zaměstnávání spočívající v dobrovolné pomoci druhým Interim management Umožníme vystavení pracovní pozice přímo určené pro interim manažery Podpora práce pro rodiče Vystavování pozic přímo určených pro rodiče na MD/RD, přiblížení těchto pozic rodičům na MD/RD např. skrze mateřská centra Informační platforma Články, zkušenosti, zákony, příklady využití alternativních úvazků atd. Přehled příkladů smluvní úpravy alternativních pracovních úvazků v ČR Zde uvádíme přehled možností smluvní úpravy jednotlivých výše zmíněných typů alternativních úvazků: Kratší pracovní doba - (pozor na záměnu se zkrácenou pracovní dobou) Kratší pracovní doba s pružným rozvržením (pružné rozvržení lze využít i u klasické týdenní pracovní doby) Kratší pracovní doba ve formě tzv. sdílení pracovního místa Práce mimo pracoviště zaměstnavatele - tzv. práce z domova - homeoffice Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby Konto pracovní doby Jiná úprava pracovní doby Dohody o pracích konané mimo pracovní poměr Jiná smluvní úprava Výběr konkrétního smluvního typu bude záležet na charakteru činnosti dotyčné osoby pro společnost. Bude-li výsledkem činnosti dané osoby dílo ve smyslu zhotovení určité věci či půjde o jiný hmotně zachycený výsledek činnosti, bude přicházet v úvahu smlouva o dílo. V případě mandátní smlouvy se bude jednat o zařízení určité obchodní záležitosti pro společnost na její účet. Samozřejmě je možné, aby byla uzavřena smlouva, která není jako typ smlouvy vůbec upravena ( 269 odst. 2 obchodního zákoníku) tzv. smlouva nepojmenovaná. V takové smlouvě je však třeba, aby její účastníci dostatečně určili předmět svých závazků. Téměř 40 % lidí přemýšlí o alternativních úvazcích Společnost LMC na pracovních portálech Jobs.cz a Prace.cz uskutečnila průzkum, který ukázal, že se v současné době mění názor pracujících lidí ve vztahu k formě preferovaného pracovního úvazku. Češi nejsou úplně spokojeni s prací na hlavní poměr. Téměř 40 % lidí přemýšlí o změně k jiné alternativě pracovního poměru. Přesto, že jsou z české populace patrné náznaky zájmu o alternativní formy zaměstnání, patří Česko v Evropské unii k zemím s nejhorším průměrným počtem vytvořených alternativních úvazků. Existují úspěšné příklady z poslední doby, které hovoří ve prospěch částečných úvazků jako činitele ke snižování nezaměstnanosti. Vidíme to na příkladu Austrálie, kde se v prosinci snížila nezaměstnanost právě díky částečným úvazkům. Z celkových nově vytvořených pracovních míst bylo částečných úvazků, řekl Petr Skondrojanis. Druhým příkladem je Nizozemí, kde je tento typ úvazků rozšířený proto, že je podporovaný ze strany státu. Prosincová nezaměstnanost v Nizozemí byla 4 %. Zároveň došlo ke zrovnoprávnění částečných úvazků s plnými. Zaměstnanec má právo si vybrat, na jak dlouhou dobu chce pracovat. Bude-li vyhodnoceno, že se v případě činnosti dané osoby nebude jednat o závislou práci ve shora uvedeném smyslu, ale o její podnikatelskou činnost, může společnost s touto osobou spolupracovat například na základě: smlouvy mandátní ( 566 a násl. obchodního zákoníku) smlouvy o dílo ( 536 a násl. obchodního zákoníku) strana: 4

4 Názory odborníků Nataša Randlová, advokát Randl Partners Kratší úvazky či konto pracovní doby jako příklady řešení flexi trhu práce Pod názvem flexibilní trh práce si každý může představit jiný výklad. Pojďme nahlédnout, co pojmem flexibilní formy zaměstnávání rozumí litera zákoníku práce v České republice. Seznamte se s pojmy konto pracovní doby nebo kratší pracovní úvazek. Pracovní dobu může zaměstnavatel ze zákona rozvrhnout dvěma základními způsoby rovnoměrně a nerovnoměrně. Existuje i třetí způsob tzv. pracovní doba jiná, ale tu si musí zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat tedy se na ni dohodnout. Při nastavení rovnoměrné pracovní doby musí zaměstnanec odpracovat každý týden svoji stanovenou týdenní pracovní dobu, nejčastěji 40 hodin, přičemž délka jedné směny smí být maximálně 9 hodin. Na druhé straně v rámci nerovnoměrného rozvržení pracovní doby je nutné týdenní pracovní dobu (například oněch 40 hodin) odpracovat v průměru! To znamená, že když zaměstnanec pracuje v 3 týdenním vyrovnávacím období a v prvním týdnu odpracuje 20 hodin, v druhém 60 hodin a třetím 40 hodin, pracovní dobu naplní, jelikož v rámci těchto třech týdnů v průměru 40 hodin dosáhl. Pozor ale na limit maximální délky směny 12 hodin a taky na dodržování zákonných přestávek mezi jednotlivými směnami a v týdnu. 1. Konto pracovní doby Jednou ze zaměstnavateli poměrně málo využívaných forem zaměstnávání je institut konta pracovní doby. Jde o jiný způsob nerovnoměrného rozložení pracovní doby. V praxi má konto pracovní doby představovat poměrně flexibilní pracovní režim, kdy je práce zaměstnancům nařizována průběžně, a to podle aktuální potřeby zaměstnavatele. Zaměstnavatel je sice i v případě konta povinen vypracovat pracovní rozvrh na celé období (nazýváme ho vyrovnávací období ), ve kterém bude zaměstnanec v kontu pracovat. Tento týdenní rozvrh má ale pouze fiktivní charakter a zaměstnavatel ho používá pro výpočet náhrady mzdy v době, kdy zaměstnanec nepracuje - dovolená, dočasná pracovní neschopnost atd. Podle tohoto týdenního rozvrhu však zaměstnavatel zaměstnanci práci přidělovat nemusí. Zaměstnavatel práci zaměstnanci nařizuje podle jeho skutečných provozních potřeb. Může se tedy klidně stát, že podle týdenního rozvrhu by zaměstnanec v určitém dni pracovat měl, ale zaměstnavatel pro něj práci nemá. Naopak v době, kdy práce podle týdenního rozvrhu naplánovaná nebyla, je potřeba projekt dokončit a zaměstnanci je tak práce nařízena. Zaměstnavatel by neměl zapomínat na osobní život zaměstnance a nařizovat mu práci s dostatečným předstihem. Rovněž musí respektovat ustanovení zákoníku práce o nepřetržitém odpočinku zaměstnance mezi směnami a v týdnu. Zaměstnancům pracujícím v režimu konta pracovní doby přísluší tzv. stálá mzda. Tato stálá mzda nesmí být nižší než 80 % průměrného výdělku zaměstnance za posledních 12 měsíců předcházející kontu. Tato stálá mzda je zaměstnancům zaručena bez ohledu na to, zda zaměstnavatel pro ně práci má nebo nemá tzn. zaměstnanec ji zaměstnavateli nevrací, proto, že zaměstnavatel pro něj práci neměl v dostatečném množství. Z druhé strany, na konci konta tedy po uplynutí vyrovnávacího období ale dojde k eventuálnímu doplatku rozdílu mezi stálou mzdou a mzdou, kterou by zaměstnanec dosáhl, pokud by v kontu nepracoval. V Česku lze v kontu pracovat pouze po dobu několika měsíců, a to 6 nebo 12 měsíců. Roli zde hraje vyrovnávací období, které je při užití konta pracovní doby stanoveno na nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. 2. Kratší úvazek Plný pracovní úvazek podle zákoníku práce znamená, že zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele po stanovenou týdenní pracovní dobu (obvykle 40 hodin), zatímco u kratšího pracovního úvazku se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodli na sjednání kratší pracovní doby. Kratší pracovní úvazek má v sobě jeden háček a to ten, že zaměstnancům pracujícím na tento úvazek přísluší tomu odpovídající mzda nebo plat. Pokud tedy má zaměstnanec stanovenou měsíční mzdu, resp. plat, nemůže tato částka odpovídat výši pro plný pracovní úvazek. Tzn., že se tato částka sníží podle délky strana: 5

5 kratšího pracovního úvazku. Pokud ovšem zaměstnanec dostává hodinovou mzdu, její výše se pro zaměstnance s kratší pracovní dobou nemění. Ale díky tomu, že odpracuje v měsíci méně hodin, bude jejich měsíční výdělek nižší, než kdyby pracovali po stanovenou týdenní pracovní dobu. 3. Pružná pracovní doba Tento druh flexibilního úvazku přináší zajímavé možnosti kombinací s pracovní dobou. Pružná pracovní doba má dvě části a to dobu pevnou, kdy zaměstnavatel vyžaduje vaši přítomnost v práci, a potom část flexibilní. Jedná se o rozvržení pracovní doby, při němž zaměstnavatel nestanoví zaměstnanci přesný začátek a konec denní pracovní doby. Zaměstnanec si sám volí začátek, popřípadě i konec pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci časových úseků stanovených zaměstnavatelem (tzv. flexibilní/volitelná pracovní doba ). Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je vložen časový úsek, v němž je zaměstnanec povinen být na pracovišti (tzv. pevná pracovní doba ). Začátek a konec základní pracovní doby určí zaměstnavatel. Volitelnou pracovní dobu určí zaměstnavatel na začátek a konec základní pracovní doby tak, že celková délka směny nepřesáhne 12 hodin. Alena Králíková, manažerka projektu Alternativa Alternativní pracovní úvazky by neměly být zajímavé jen pro znevýhodněné jednotlivce sociálně či zdravotně ale obecně pro všechny. Myšlenka projektu vznikla v roce 2007 do značné míry v reakci na tehdy vrcholící babyboom a předpokládané změny ve struktuře zaměstnanců související s odchody (a návraty) rodičů na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Záhy nato však svou pozornost rozšířil také na studenty, osoby pečující o závislé osoby, lidi starší 50 let a osoby se zdravotním postižením. Ovšem obecně nutno zmínit, že alternativní pracovní úvazky by neměly být zajímavé jen pro nějakým způsobem znevýhodněné jednotlivce sociálně či zdravotně ale obecně pro všechny, kdo chtějí se svým profesním životem efektivněji skloubit život osobní, rodinný, koníčky, studium apod. Projekt byl v předchozích letech podpořen společnostmi T-Mobile Czech Republic a Manpower, v současnosti jej podporují společnosti Manpower, Česká spořitelna, LMC a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zaštítěn je Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů. Za nejvýznamnější úskalí, se kterými jsme se doposud setkali, považuji nedůvěru k alternativním pracovním úvazkům na obou stranách - obavu z jejich zneužití, nezkušenost s jejich zakotvením ve společnosti a ochotu tyto úvazky nabízet pouze aktuálním zaměstnancům, nikoli je vytvářet v návaznosti na nabízené pozice. Velkou bariérou je obrovská poptávka po těchto úvazcích převážně z řad žen vracejících se z rodičovské dovolené na trh práce a z řad osob se zdravotním postižením a neodpovídající nabídka ze strany zaměstnavatelů. Alena Králíková je manažerkou projektu Alternativa, který se zaměřuje na propagaci alternativních pracovních úvazků. Alternativními úvazky rozumíme všechny ty, které neodpovídají osmihodinové pracovní době od-do na místě určeném zaměstnavatelem. Obracíme se přitom jak na zaměstnavatele, tak na potenciální zaměstnance, resp. lidi ucházejícími se o zaměstnání. Forem je řada od odborných setkání a diskusí různého formátu a zaměření, přes online diskuse se zajímavými osobnostmi, spolupráci nejen s HR médii, až po provoz pracovního portálu zaměřeného právě na nestandardní pracovní úvazky. strana: 6

6 ZKUŠENOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ, NEZISKOVEK A ZAMĚSTNANCŮ Jarmila Chlumová, ředitelka personálního odd. LBBW Bank CZ a.s. Celkem máme v Česku 377 zaměstnanců a k tomu 51 maminek na mateřské a rodičovské dovolené. Flexibilně v naší bance pracuje zhruba 5,3 % zaměstnanců. S flexibilním zaměstnáváním se v naší společnosti kamarádíme poměrně krátkou dobu, ale musím říci, že o to intenzivněji. Začali jsme velmi zlehka, a to když jsme navázali spolupráci se zaměstnankyněmi na rodičovské dovolené, které si chtěly od svých malých ratolestí odpočinout, ale nemohly přijít do kanceláře na celý den nebo ani my jsme pro ně neměli na celý úvazek náplň práce. S postupem času a s pokrokem techniky se ukázalo, že s flexibilním zaměstnáváním maminek nejsou téměř žádné extra náklady, jeden notebook, vzdálený přístup do sítě a měsíční poplatek za telekomunikační služby. Flexibilní zaměstnávání shledáváme hlavně v časovém rozložení práce umožňujeme práci z domova (alespoň část úvazku nebo jen malý úvazek, ale i to je v dnešní době pokrok), a v částečných úvazcích, které využíváme při nárazových nepravidelných činnostech (například kampaně). Samozřejmě, že flexibilitu ve smyslu pohodlí práce z domova přes vzdálený přístup je možné využít jen pro určité pracovní pozice či náplně práce, přesto se nám tento způsob spolupráce hodně osvědčil. Pozitivem je určitě časová flexibilita těchto zaměstnanců, kteří si organizují většinu času sami, obvykle nemají žádné absence typu překážek na straně zaměstnance (jako je ošetření člena rodiny či pracovní neschopnost, návštěva lékaře), neboť si svoji práci udělají a včas odevzdají. Ve většině případů je kvalita práce vysoká. Zaměstnanci pracující z domova nejsou rušeni telefony, návštěvami ostatních kolegů z banky a také efektivita je zaručeně vyšší. Malý nedostatek flexibilních úvazků bych viděla v organizaci a zadávání práce na straně zaměstnavatelů. Pokud se nejedná o pravidelné činnosti, musí být vedoucí pracovník schopný zadávat úkoly s dostatečným předstihem, aby umožnil zaměstnanci organizaci času tak, jak mu nejlépe vyhovuje. Rozhovor s Pavlou Pražákovou ze společnosti Gebrüder Weiss, která má osobní zkušenost s alternativní formou práce Kdy jste se rozhodla, že chcete pracovat na jiný než klasický úvazek? V předchozím zaměstnání mi končila mateřská dovolená. Nechtěla jsem se vrátit na původní místo, protože bylo náročné a už tehdy jsem začala přemýšlet o zkráceném úvazku. Firma mi ale bohužel nevyhověla a nabídla mi nepřijatelné podmínky. Rozhodla jsem se tedy odejít a najít si nové místo. Byla jsem s manželem v Holandsku, mnoho lidí tam má upravené úvazky. Naši známí měli dítě a oba dva měli 4 denní pracovní týden. Takže z jednoho týdne bylo mimčo pouze 3 dny v jesličkách. Holandsko mne v mém rozhodnutí hodně inspirovalo. Přemýšlela jsem, jak to zařídit, abych pracovala tak, jak já chci a mohla se rodině věnovat. Jak dlouho jste hledala, než jste si našla současnou pozici? Moc dlouho ne. Pár zaměstnavatelů mne rezolutně odmítlo. V případě Gebrüder Weiss jsem se přihlásila na inzerát, který na part time koncipovaný nebyl, ale při pohovoru mi nabídli jinou pozici, která by na part time být mohla. Líbilo se mi, že se nad mým požadavkem zamysleli, přestože by nemuseli. A formu práce z domova (home office) jste měli dohodnutou hned od začátku? Neměli, zhoršilo se mi bohužel zdraví a já myslela, strana: 7

7 že s prací úplně skončím, protože nevydržím sedět na kancelářské židli celý týden. Avšak moje nadřízená hledala nějaké řešení, abych nemusela skončit, a nabídla mi jeden den home office. Řešila jste při zavádění Vašeho úvazku nějaké komplikace? Ani ne. Pouze u zavádění home officu jsme museli získat přístupová hesla z centrály v Rakousku pro zřízení připojení do firmy z domova. Ale díky tomu, že za mým rozhodnutím stála moje nadřízená, se nakonec vše rychle dojednalo. Je hodně důležité, aby při podobném rozhodnutí o něm byli přesvědčeni jak zaměstnanec, tak manažer, pod kterým zaměstnanec s alternativním úvazkem pracuje. Lépe se pak s takovou úpravou smíří i kolegové. Firma Gebrüder Weiss má relativně nízký věkový průměr, s tím souvisí i vyšší počet matek na mateřské a rodičovské dovolené. Těmto kolegyním umožňujeme práci na zkrácený úvazek. V současné době jich takto pracuje šest. Home office využívá i několik obchodních zástupců, pro leteckou a námořní divizi takto pracovaly i dvě matky na mateřské dovolené. Celý rozhovor najdete na konci srpna v sekci Osobnosti na Jobs.cz (osobnosti.jobs.cz) Jana Máchová, HR Business Partner Microsoft Flexibilní nabízíme i pracovní dobu u hlavních úvazků. Zaměstnanci se mohou sami rozhodnout, jak si svoji práci rozloží. Společnost Microsoft u svých zaměstnanců dlouhodobě podporuje rovnováhu mezi jejich profesním a soukromým životem, proto flexibilní formy zaměstnávání podporujeme. Přesná čísla nezveřejňujeme, nicméně formy spolupráce jsou různé. Například maminky nebo tatínkové starající se o malé děti mohou využít zkrácených úvazků nebo sdílených pozic, kdy dva zaměstnanci pracující na částečný úvazek zastávají místo jednoho pracovníka. si svoji práci rozloží a kdy si udělají čas na odpočinek a své blízké. Všichni zaměstnanci mají rovněž možnost pracovat dvakrát během měsíce z domova, přičemž od firmy mají doma zdarma k dispozici internetové připojení. Microsoft si uvědomuje, že pokud zaměstnanci nebudou mít dostatek prostoru pro svůj soukromý život a zdravý životní styl, jejich pracovní tempo i přínos pro firmu bude postupně klesat. Samozřejmě ne každá společnost je na flexibilní zaměstnávání vzhledem ke svému předmětu podnikání vhodná, protože od svých zaměstnanců vyžaduje jiný přístup. Nicméně pokud je to možné, rozhodne doporučujeme alternativní pracovní úvazky i ostatním firmám, protože mohou být zajímavou příležitostí ke zvýšení flexibility, získání nových kreativních myšlenek a inovací. Firma zpravidla nabízí alternativní úvazky interním kandidátům. Existují však i výjimky. Aktuálně se v Microsoftu otevřela jedna pozice na job sharing, kdy společnost hledá externě vhodného kandidáta/kandidátku - jde o sdílení pozice s maminkou, která pracuje na poloviční úvazek. Kateřina Hronová, Neziskovky.cz Zaměstnávání nebo udržení motivovaného pracovníka se zkušeností v často velmi specifické oblasti činnosti neziskové organizace se řeší právě flexibilním úvazkem. Zkrácené úvazky se hodně využívají při realizaci projektů. Podle údajů ČSÚ bylo v roce 2007 mezi pracovníky v neziskovém sektoru 34 % zaměstnanců a 66 % osob pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Navíc pro neziskové organizace pracují i OSVČ, dobrovolníci nebo lidé na smlouvu o dílo. Naše organizace flexibilní zaměstnávání podporuje provozováním Burzy práce, nyní ve spolupráci s portálem Jobs.cz. Sami máme kolegu, který přes den učí ve školce a večer se stará o naši počítačovou síť. Microsoft nabízí flexibilní pracovní dobu i u hlavních úvazků. Zaměstnanci se mohou sami rozhodnout, jak strana: 8

8 Státní sektor a flexibilní trh práce V předvolebních programových prohlášeních politických stran, které nyní tvoří novou vládu, byly obsaženy také možné změny pracovního trhu směrem k jeho zpružnění. O větší flexibilitu se podle prezentovaných bodů chtěla zasloužit zejména ODS, ale i další strany. ODS ve svých 12 bodech pro reformu pracovního prostředí v Česku avizovala podporu alternativním pracovním úvazkům. Celosvětové zkušenosti ukazují, že čím pružnější je trh práce, tím nižší je nezaměstnanost. Pracovní místa vytváří hlavně soukromý sektor, proto chceme firmy motivovat k jejich nabízení a udržení, zaznělo v řešení ODS pro pracovní místa. ODS se hodlá zasadit o vznik většího počtu částečných úvazků: Stát uleví firmám na sociálním pojištění Kč ročně za každý částečný úvazek pro rodiče s dětmi do 12 let, lidi starší 55 let, absolventy, studenty, zdravotně postižené nebo pro pečující o handicapované. Odstraníme diskriminaci částečných úvazků zrušením minimálního odvodu zdravotního pojištění. Zavedením tohoto opatření podle ODS může v roce 2011 vzniknout na pracovních míst, v roce 2012 by číslo mohlo dosáhnout až částečných úvazků. Vysoký růst počtu částečných úvazků lze předpokládat, protože jejich podíl je v Česku hluboko pod průměrem EU. Zavedení pružnějšího konta pracovní doby by umožnilo její flexibilnější nerovnoměrné rozložení. ODS ve svém programu chce rozšířit využití alternativních modelů zaměstnávání (částečné úvazky, práce doma ) a zavést rekvalifikační projekty určené speciálně pro osoby měnící zaměstnání. Zavedením dvou výše zmíněných bodů by v Česku mělo dojít zejména k zastavení dalšího navyšování nezaměstnanosti. Nová koalice původně zvažovala i plošnou podporu částečných úvazků nebo alespoň rozšíření zmíněných skupin také o zaměstnance starší 55 let či absolventy. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek ke konci července uvedl: Samozřejmě že bych rád podpořil rozvoj částečných úvazků nějak výrazněji. Ale v českém prostředí lze bohužel očekávat, že plošná podpora by byla využívána výrazně nad rámec jejího smyslu. A dočkali bychom se možná toho, že najednou by půlka zaměstnanců pracovala na poloviční úvazek jenom proto, aby firma dostala podporu od státu. Viktorie Plívová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí MPSV MPSV si od navrhovaných úprav zákoníku práce slibuje větší flexibilitu pracovněprávních vztahů a vyšší motivaci zaměstnavatelů při vytváření nových pracovních míst. Konkrétně se jedná o tato opatření: Bude zvýšen maximální rozsah zaměstnání na základě dohody o provedení práce ze 150 na 300 hodin při současném posílení kontroly, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto institutu. Výše odstupného bude vázána na počet odpracovaných let u zaměstnavatele (do 1 roku práce měsíční odstupné, do 2 let práce dvouměsíční odstupné, nad 2 roky práce tříměsíční odstupné). Budou uvolněny podmínky pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, a tím dojde k přispění ke zpružnění trhu práce. Budou zavedena pružnější konta pracovní doby a umožněno její flexibilnější nerovnoměrné rozložení. Firmy tak budou mít možnost lépe využívat pracovní dobu v návaznosti na množství zakázek. Vláda zváží úpravu zkušební doby tak, aby bylo umožněno sjednat po vzájemné dohodě delší zkušební dobu než 3 měsíce. Vláda navrhne zrušení ustanovení o nekolidujícím zaměstnání v zákoně o zaměstnanosti. Upravena bude také povinnost zaměstnavatele hlásit nástup zaměstnance do pracovního poměru jeden den před dnem nástupu. Vláda zefektivní využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti tak, aby finanční prostředky vynakládané na tuto oblast byly více směrovány přímo k zaměstnavatelům strana: 9

9 Xenie Johnová, náměstkyně ředitele ÚP hl. m. Prahy pro oblast zaměstnanosti Proč je z Vašeho pohledu počet alternativních úvazků hluboko pod evropským průměrem? Ten činí 24 %, v ČR pouze 5,5 %. Nízký průměr alternativních úvazků vychází do jisté míry z historie a myšlení lidí, v neposlední řadě z finančního ohodnocení. Tyto komponenty jsou vzájemně propojeny. V minulosti byly dost často alternativní úvazky vnímány spíše jako přivýdělek (přilepšení do rodinného rozpočtu) a proto bývaly možné zpravidla v zaměstnáních s nižším finančním ohodnocením (jednalo se o zkrácené pracovní úvazky). V souvislosti s tím byly zaměřeny na určité skupiny osob ženy na mateřské a v domácnosti, případně jako přivýdělek k jinému pracovnímu úvazku. Bohužel i vývoj mezd nedával mnoho příležitostí k tomu, aby se např. zkrácený pracovní úvazek stal jediným zdrojem obživy, ať už jedince nebo rodiny (úplné nebo dost často rodiny, kde se vyskytuje pouze jeden z rodičů ve většině případech žena). Takto jsou alternativní úvazky vnímány občany, ale i zaměstnavateli. Jako plnohodnotný pracovní úvazek flexibilní zaměstnávání vnímáno není a z toho myslím vychází i zájem o něj. U dalších forem flexibilního zaměstnávání, které nemají vazbu na zkrácený pracovní úvazek, pružná pracovní doba, práce z domova, volná pracovní doba apod. do značné míry záleží na zaměstnavateli. Jsou samozřejmě profese, kde je toto dost omezeno, v některých profesích by zavedení flexi úvazků z menší či větší části možné bylo, ale je tady opět to vnímání vycházející z historie jak toho zaměstnance budu kontrolovat. Myslíte si, že podpora flexibilních pracovních míst může přinést ovoce a pomůže ve snížení nezaměstnanosti? Toto je dost problematické, ale osobně si nemyslím, že by to ve větší míře snížilo nezaměstnanost. Výzva firem k pružnějšímu trhu práce Společnost LMC, provozující pracovní portály Jobs.cz a Prace.cz, se též stala jedním ze signatářů výzvy Pružné pracovní právo 2010, iniciované společností PricewaterhouseCoopers ČR a advokátní kanceláří Ambruz & Dark. Iniciativa formulovala řadu konkrétních návrhů, které by mohly vést k účinnému zpružnění trhu práce. Podle účastníků je klíčové, aby koncepční a promyšlená změna zákona vytvořila prostředí, kde je snadné vytvářet nová pracovní místa a možné lépe udržet zaměstnance i během nepříznivého období. Iniciativa uvítala snahu trojkoalice o dílčí změny zákoníku práce, zdůraznila ale, že je především nutné změnit současnou koncepci zákoníku práce. Ten je v podstatě opsaným starým zákoníkem práce z roku 1965 a neodpovídá dnešním potřebám pracovního trhu. Účastnici se shodli na tom, že zákoník práce by měl optimálně obsahovat jen katalog minimálních práv a povinností. Ostatní záležitosti by měly být předmětem dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, případně odborovou organizací. V rámci navrhovaných změn iniciativa vyjádřila podporu rozlišování výše odstupného, prodloužení zkušební doby a zdůraznila potřebu upravit výpovědní důvody, které jsou nyní příliš podrobné. Další velmi potřebnou změnou je pak podle iniciativy úprava konta pracovní doby, jehož zavedení je v současné době velmi problematické a v praxi k tomu téměř nedochází. Signatáři iniciativy Pružné pracovní právo 2010 se chtějí pokusit koordinovat svoji činnost s dalšími aktivitami směřujícími k větší flexibilitě českého trhu práce. Měl by tak vzniknout reprezentativní hlas z prostředí byznysu. Iniciativa je od svého vzniku v kontaktu například s Americkou obchodní komorou. První signatáři: Ambruz & Dark, Pricewaterhouse- Coopers ČR, Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), Rakouské velvyslanectví obchodní oddělení, Sdružení pro zahraniční investice AFI, LMC, Trenkwalder Prioritní okruhy: Zjednodušení a větší flexibilita právní úpravy uzavírání a rozvázání pracovního poměru Moderní formy zaměstnávání a organizace práce Účinné nástroje pro řízení pracovních sil v turbulentní době Agenturní zaměstnávání a zapůjčování zaměstnanců Švarcsystém strana: 10

10 Ankety k flexibilnímu zaměstnávání Jste spokojeni s prací na hlavní pracovní poměr? Na Jobs.cz hlasovalo 650 respondentů. 36 % Ano, jsem zvyklý/á a nevidím důvod pro změnu 25 % Moc ne, mám obavu podnikat či zkusit jinou formu úvazku 39 % Nejsem, přemýšlím ho ukončit a zkusit něco jiného Jaký typ pracovního úvazku vám zaměstnavatelé nejčastěji nabízejí? Na Jobs.cz hlasovalo 802 respondentů. 30 % 23 % 23 % 24 % Pracovní smlouvu na dobu určitou Pracovní smlouvu na dobu neurčitou Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo provedení práce (DPP) Obchodní spolupráci na živnostenský list (IČO) Jaký typ pracovního úvazku se zaměstnanci nejčastěji uzavíráte? V LMC G2 hlasovali personalisté z 62 firem. 35 % Pracovní smlouvu na dobu určitou 45 % Pracovní smlouvu na dobu neurčitou 5 % Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo provedení práce (DPP) 15 % Obchodní spolupráci na živnostenský list (IČO) Co by vám pomohlo, abyste otevírali více alternativních úvazků? V LMC G2 hlasovalo 106 firem. 68 % Větší podpora státu a změna legislativy 25 % Snížení administrativní zátěže při vytváření nových forem úvazků 7 % Osvěta a větší informovanost ve společnosti strana: 11

11 Podíl pracujících na částečný úvazek z celkového počtu hlavních zaměstnání v 1. čtvrtletí 2010 (v %) Celkem Muži Ženy EU 27 19,3 8,6 32,1 Rakousko 25,4 9,1 43,9 Belgie 24,2 9,1 42,3 Bulharsko 2,4 2,2 2,6 Kypr 9,4 6,5 12,8 Česká republika 6,2 3,2 10,2 Dánsko 27,2 15,5 40,0 Estonsko 11,2 7,3 14,6 Finsko 15,3 10,4 20,4 Francie 18,0 6,5 30,6 Německo 26,3 9,5 45,7 Řecko 6,4 3,5 10,8 Maďarsko 5,6 3,8 7,8 Irsko 22,0 11,3 34,5 Celkem Muži Ženy Itálie 15,0 5,2 29,5 Lotyšsko 11,1 9,1 12,9 Litva 9,1 8,5 9,6 Lucembursko 19,0 4,0 38,6 Malta 12,8 5,2 27,5 Nizozemsko 48,7 25,3 75,8 Polsko 8,5 5,9 11,7 Portugalsko 11,9 8,5 15,7 Rumunsko 9,8 9,8 9,8 Slovensko 3,5 2,5 4,7 Slovinsko 11,3 8,3 14,8 Španělsko 13,3 5,2 23,5 Švédsko 27,1 14,4 41,2 Velká Británie 26,7 12,2 43,1 Zdroj: EUROSTAT, ČSU O společnosti LMC LMC s.r.o. je již 14 let nejvýznamnější operátor na českém elektronickém trhu práce a jedna z předních evropských e-recruitmentových společností. Provozuje službu určenou pro elitní pozice na domácím pracovním trhu a největší pracovní portál na českém internetu V současné době registruje firemních zákazníků z ČR i zahraničí. LMC poskytuje řešení na správu náborového procesu - LMC G2. Kontakt Mgr. Jana Skalová, manažerka komunikace LMC, strana: 12

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna

Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 2010 2011 5,5% 6,2% 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Hana Salačová Svobodová Flexibilní formy práce zkrácený pracovní úvazek ( 78 až 80 ZP) nejčastěji 20 hod. za týden (4 hod./den) nebo 30 hod. za týden (6 hod./den)

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ

Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ OBSAH Představení DPD CZ Od personální práce k prorodinně orientované firemní kultuře

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR

3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR 3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR Návrh legislativních opatření byl v průběhu jeho přípravy diskutován na společných jednáních se zahraničními partnery, a to

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DÉLKA PRACOVNÍ DOBY 78 (1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je a)* pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Vaše personální agentura od roku 1993

Vaše personální agentura od roku 1993 Vaše personální agentura od roku 1993 2015 Vaše personální agentura od roku 1993 dlouholeté zkušenosti znalost pracovního trhu brněnského kraje vlastní databáze uchazečů spolupráce s jobs.cz a prace.cz

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0101.docx Autor Ing. Adam

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Více

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11. PROJEKT METR Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ je příspěvkovou organizací Ministerstva práce

Více

Aktuální úkoly na trhu práce

Aktuální úkoly na trhu práce Aktuální úkoly na trhu práce Ing. Jan Marek Ministerstvo práce a sociálních věcí náměstek pro zaměstnanost AIVD 20.11.2014 Obsah vystoupení 1. Základní problémy na trhu práce v ČR 2. Strategie rozvoje

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Minimální mzda v ČR a EU

Minimální mzda v ČR a EU Srpen 2013 Speciální analýzy Minimální mzda v ČR a EU Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství DOPADOVÁ STUDIE č.15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Studie č. 15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Zpracoval: Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. Ing. Naděžda

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ KONFERENCE NA TÉMA: SLADĚNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom.

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč KONTO PRACOVNÍ DOBY Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice Představení holdingu TEDOM a.s. Kogenerační jednotky Autobusy Výroba

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

Nezaměstnanost ve státech EU

Nezaměstnanost ve státech EU Říjen 2013 Speciální analýzy Nezaměstnanost ve státech EU Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0204 Mgr. Petra Kolompárová, DiS. Tematická oblast Občan a právo Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0204_0111

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0204 Mgr. Petra Kolompárová, DiS. Tematická oblast Občan a právo Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0204_0111 Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Novela pracovního práva

Novela pracovního práva Novela pracovního práva účinná od 1. ledna 2012 Od začátku letošního roku nastávají v oblasti pracovního práva poměrně zásadní změny, se kterými je třeba již od ledna počítat. Všechny změny jsou účinné

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky. Bakalářská práce. Konta pracovní doby

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky. Bakalářská práce. Konta pracovní doby Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Bakalářská práce Konta pracovní doby Vypracoval: Dana Fryková Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. České

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0 ODS pro rodiny Praha, 6. května 2010 Východiska demografický vývoj růst porodnosti růst tlaku na kapacitu předškolních zařízení nedostatečná kapacita jeslí a školek neexistence jiných služeb péče o děti

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Dokument: Návrh Místního akčního plánu Vytvořeno: 20. ledna 2010 Originál: Česky Obsah 1. Úvod...- 2-2. Praha: město

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO I. K části A. Shrnutí cílů, které jsou jednotlivými návrhy sledovány ad. bod 1. a 2. lze očekávat zásadní snížení ochrany zaměstnanců

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v ČSOB

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v ČSOB Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v ČSOB Skupina ČSOB Souhrnná prezentace skupiny ČSOB l Plnění povinnosti zaměstnávání OZP 3 možné způsoby plnění povinnosti podle Zákona o zaměstnanosti:

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více