Tucet za mandel. people management by ottima

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tucet za mandel. people management by ottima"

Transkript

1 Tucet za mandel

2 Co znamená tucet za mandel Vybrali jsme pro vás 12 aktuálních témat, která vám přinášíme ve vysoké kvalitě s našimi zkušenými lektory a za zvýhodněnou cenu Kč bez DPH za tréninkový den. Tréninky jsou určené pro účastníky z jedné firmy, maximální kapacita jednoho tréninku je 12 účastníků. Tréninky je potřeba zrealizovat do konce roku Cena jednoho standardního tréninkového dne za MANDEL zahrnuje: ü ü ü ü 8 hodin interaktivního tréninku včetně přestávky na oběd pro max. 12 osob Odborně vzdělaného lektora/konzultanta, jeho přípravu a vlastní provedení kurzu/aktivity Stravovací a případné ubytovací náklady lektora Komunikační, organizační a administrativní činnost realizačního týmu Ottimy ve všech fázích realizace zakázky: rozeslání elektronické pozvánky účastníkům; rozeslání pracovního sešitu v elektronické podobě před tréninkem; zpracování zpětných vazeb; vyhotovení závěrečné zprávy a její odeslání zákazníkovi v elektronické podobě Úprava tréninku na míru Za cenu Kč bez DPH vás osobně návštíví náš lektor, provede vstupní analýzu a na jejím základě přípraví praktické modelové situace na míru cílové skupině a specifickému pracovnímu prostředí účastníků. Místo realizace zajišťuje zákazník na své náklady. Cena za dopravu lektora na místo tréninku mimo Prahu činí 6 Kč/km. 02

3 Ověřená kvalita Lektoři Metodologie Reference Přinášíme odbornost a letité zkušenosti. Pro naše kurzy si vybíráme skutečné odborníky naši lektoři mají dlouholetou korporátní nebo expertní praxi, špičkově se orientují ve svých oborech, a mohou tak nabídnout reálné zkušenosti a opravdovou kvalitu, nikoli jen načtené rozumy. Naše metodologie je účinná a přináší viditelné výsledky. Jsme důsledně zaměření na praxi. Naše Ottima spirála učení je inspirována více než devadesátiletou ověřenou metodologií Dale Carnegie, kterou průběžně aktualizujeme o nejnovější poznatky z didaktiky, andragogiky a dalších odborných zdrojů. Dále ji také doplňujeme o lokální specifika a praktické zkušenosti z korporátního prostředí. Věříme v dlouhodobou koncepční spolupráci. Naši klienti nám důvěřují a vracejí se k nám. Obracejí se na nás špičky ve svých oborech. Systematicky ověřujeme a vyhodnocujeme spokojenost s realizovanými aktivitami prostřednictvím standardizované metodologie Net Promoter Score a usilujeme o neustálé zvyšování spokojenosti našich klientů. 03

4 Obsah 1. Jak vést své lidi dovednosti a nástroje úspěšného vedoucího týmu 5 2. Situační styly vedení dejte si na vedení lidí víc záležet, aby mohli plnit vaše očekávání 6 3. Hodnocení a zpětná vazba jako nástroje k cílenému rozvoji vašich lidí 7 4. Základy leadershipu veďte lidi tak, aby vás následovali 8 5. Efektivní komunikace v týmu zapomeňte na předpoklady a zbytečná nedorozumění 9 6. Aby vaše porady nebyly ztráta času Komunikujte úspěšně využijte jednoduché principy osobnostní typologie Atraktivní a přesvědčivá prezentace Zachovejte chladnou hlavu zvládání náročných situací Neříkejte ano, když myslíte ne zdravé sebeprosazení a obrana proti manipulaci Jak zatočit se stresem a nevyhořet Plňte své úkoly včas a dodávejte výsledky principy efektivního time managementu 16 Lektorský tým 17 Náš přístup k rozvoji a tréninkům 20 Naši zákazníci 26 Společnost OTTIMA a.s

5 1. Jak vést své lidi dovednosti a nástroje úspěšného vedoucího týmu Určeno pro Nižší a střední úroveň managementu Cíl Dozvědět se, jak pozitivně ovlivňovat pracovní výkon zaměstnance, porozumět klíčovému významu hodnocení zaměstnanců pro zvýšení jejich motivace, efektivity práce a celkové úrovně profesionality firmy. Program Dvě hlavní role manažera efektivní řízení výkonnosti a cílená podpora rozvoje podřízených Jaké lidi mám v týmu diagnostika týmových rolí podle Belbina Využití zpětné vazby k podpoře rozvoje podřízených směrem k vyšší samostatnosti a kvalitnímu pracovnímu výkonu Užitečný model pracovní motivace vliv motivace na výkonnost a spokojenost týmu, přehled zajímavých a užitečných pracovních motivačních teorií Poznání motivačních typů v různých pracovních situacích: při zadání úkolů, reakce na pochvalu či kritiku, v zátěži; v čem vám při motivování podřízených může pomoct osobnostní typologie 05

6 2. Situační styly vedení dejte si na vedení lidí víc záležet, aby mohli plnit vaše očekávání Určeno pro Nižší a střední úroveň managementu Cíl Máte dojem, že věnujete tolik času kontrole a dohlížení nad činností podřízených, že vám téměř nezbývá čas na nic jiného? Zdá se vám, že lidé jinak neplní svěřené úkoly tak, jak od nich očekáváte a potřebujete? Přizpůsobte svůj přístup adekvátně konkrétní situaci, zkušenostem a individualitě pracovníka a uvidíte, že s pracovním výkonem budete hned spokojenější. 06 Program Vedoucí není kontrolor role manažera, identifikace vlastního přirozeného manažerského stylu Vývoj stylů vedení Cyklus vývoje pracovníka ve firmě kdy je potřeba pracovníkovi věnovat nejvíce času, jak si vychovat ideální zaměstnance Postoj a motivace vs. zkušenosti, znalosti a dovednosti Profesionální zpětná vazba podporuje růst Východiska situačního vedení úkolové a vztahové chování Čtyři styly vedení a jejich využití v praxi Zadávejte úkoly tak, aby podřízení věděli, co od nich očekáváte efektivní předávání informací, vysvětlení kontextu, předcházení nedorozumění, ověřování porozumění, určování cílů metodou SMART, cílená podpora samostatnosti

7 3. Hodnocení a zpětná vazba jako nástroje k cílenému rozvoji vašich lidí Určeno pro Nižší a střední úroveň managementu Cíl Díky intenzivním praktickým nácvikům a konkrétním doporučením a návodům se naučíte poskytovat zpětnou vazbu a hodnotit vaše podřízené na profesionální úrovni. Pochopíte, že hodnocení není pouze formalita spojená se zbytečnou administrativní zátěží, ale příležitost k práci s reálným potenciálem vašich lidí. Program Osobnost, vztah a cíl základní pilíře efektivního vedení lidí Sebereflexe jak jste na tom vy sami s poskytováním zpětné vazby K čemu slouží hodnocení Způsoby poskytování a přijímání zpětné vazby v běžné pracovní praxi Průběžná zpětná vazba příležitosti k pozitivní a k rozvojové zpětné vazbě Klíčové kroky poskytování konstruktivní zpětné vazby Profesionální vedení hodnoticího rozhovoru příprava hodnotitele, příprava hodnoceného, průběh hodnoticího rozhovoru, zásady vedení hodnoticího rozhovoru, chyby při vedení hodnoticího rozhovoru 07

8 4. Základy leadershipu veďte lidi tak, aby vás následovali Určeno pro Střední a vyšší úroveň managementu Cíl Chcete maximálně využít potenciál vašich lidí? Povzbuzujte je svým příkladem, motivací, inspirujte je, šiřte pozitivní energii, sdílejte, nadchněte je pro věc a dejte jim dostatek prostoru. Být dobrým leaderem není vrozená vlastnost, kterou někdo má zakódovanou ve svých genech a někdo nemá. Každý, kdo má přání, vůli a odvahu, se takovým leaderem může stát. 08 Program Co leadership přináší, proč ho rozvíjet a podporovat Leader vs. manažer jak se projevuje pravý vůdce Sebereflexe podle čeho poznat, že dobře zvládáte umění vedení lidí, jak pracovat na překonání svých rezerv Když chcete motivovat a inspirovat druhé, začněte u sebe Je vůdcovství vrozené, nebo naučené? Styly leadershipu, silné a slabé stránky jednotlivých stylů Vůdce musí mít vizi Kde je vůle, tam je cesta leadeři se zaměřují na možnosti, ne na omezení Jak se posunout z reaktivity do proaktivity Vaše osobní cesta k leaderovství akční plán

9 5. Efektivní komunikace v týmu zapomeňte na předpoklady a zbytečná nedorozumění Určeno pro Pracovníky na jakékoli úrovni firemní hierarchie Cíl Posílit schopnost efektivní komunikace s druhými naučit se dávat druhým prostor, správným způsobem se ptát, ověřovat si vzájemné porozumění a skutečně aktivně naslouchat. To vám pomůže vyhnout se komunikačním šumům a mylným závěrům na základě vlastních nepotvrzených předpokladů. Program Proč si tak často nerozumíme co mi druhý říká a co já slyším, komunikační šumy a bariéry Moudrost starých Toltéků: nevytvářejte si žádné domněnky proč se bojíme ptát a raději si vytváříme vlastní výklady Jsou vaše uši otevřené? Soustředíte se na to, co vám druhý říká, nebo si už v duchu připravujete, co řeknete vy jemu? Jak podpořit vzájemné porozumění a stát se empatickým posluchačem Principy efektivního dotazování, typy otázek, diagnostický trychtýř Jak komunikovat při konfliktu či změně, jak komunikací podpořit výkon i motivaci Jak díky praktickému komunikačnímu mixu dosahovat informovanosti a porozumění 09

10 6. Aby vaše porady nebyly ztráta času Určeno pro Nižší a střední úroveň managementu Cíl Bez pracovních porad se neobejdete. Zároveň by vás ale neměly stát víc času a energie, než je nezbytně nutné. Naučte se vést pracovní porady tak, aby byly užitečné, stručné a konstruktivní a směřovaly ke stanoveným cílům. Program Cíle a význam porad, typy porad Správná příprava porady, základní etapy úspěšné porady Základní chyby vedení porady Techniky vedení porad od prezentace po řízení diskuse Brainstorming kdy a jak ho využívat Facilitace porady, základní nástroje a principy facilitace Typy účastníků porady a jak se vypořádat s problematickými účastníky 10

11 7. Komunikujte úspěšně využijte jednoduché principy osobnostní typologie Určeno pro Pracovníky na jakékoli úrovni firemní hierarchie Cíl Trénink je vhodný pro každého, kdo se dostává do časté interakce s druhými se zákazníky, kolegy nebo podřízenými. Účastníci lépe pochopí vzájemné odlišnosti mezi typy lidí a získají praktický základ pro efektivní komunikaci a budování kvalitních mezilidských vztahů. Obchodníkům, prodejcům a vyjednavačům trénink pomůže lépe zacílit prodejní argumentaci, protože se naučí správně odhadnout, na co druhá strana uslyší. Vedoucí pracovníci se naučí efektivně zadávat úkoly podřízeným s ohledem na typové nastavení konkrétního pracovníka a vybírat do svých týmů lidi se správnými předpoklady. Program Proč typologie historický kontext a základní principy osobnostní typologie Svět je plný barev nic není černobílé, každý člověk je jiný, ale koncept čtyř barevných skupin člověku pomůže lépe se v sobě vyznat, aniž bychom škatulkovali a diskriminovali Charakteristiky jednotlivých barevných typů a jak je v praxi rozeznáme (modrý myslitel, červený direktor, zelený podporovatel, žlutý socializátor) Kdo jsem já určení vlastního barevného typu, poznání svých silných stránek a omezení Praktické využití barevné typologie pro vyjednávání, budování vztahů, sestavování týmů, fungování v projektovém týmu, zadávání úkolů, motivaci, nábor a výběr zaměstnanců apod. 11

12 8. Atraktivní a přesvědčivá prezentace Určeno pro Pracovníky na jakékoli úrovni firemní hierarchie Cíl Naučit se vytvořit a představit profesionální prezentaci tak, že zaujmete, získáte pozornost a přesvědčíte, zkrátka uspějete. Účastníci budou schopni verbálně i neverbálně zaujmout posluchače, pohotově reagovat na podněty z publika, přesvědčivě prezentovat své názory a myšlenky a efektivně zvládat obtížné situace při prezentaci. 12 Program Kouzlo prvního dojmu, jak získat, podporovat a udržet pozornost publika Základní zaklínadla proti trémě a nervozitě Příprava na prezentaci metodou 6P počet, potřeby, pravděpodobné reakce, preference, připravenost, profil Červená nit vyprávějte svou prezentací příběh Řekněte jim, co jim řeknete řekněte jim to zopakujte, co jste jim řekli Jsem tady pro vás pamatujte, že úspěchem není prezentaci přežít, ale dosáhnout žádoucího dopadu u posluchačů Praktické tipy pro lepší dojem co při prezentaci dělat s rukama, jak se zbavit řečových parazitů, kdy rozdat publiku tištěné podklady, jak reagovat na námitky, jak se vyrovnat s kritikou Příklady best practice načerpejte inspiraci od profíků

13 9. Zachovejte chladnou hlavu zvládání náročných situací Určeno pro Pracovníky na jakékoli úrovni firemní hierarchie Cíl Vypjatým situacím se v pracovním ani osobním životě nikdy zcela nevyhnete. Na tréninku se naučíte v těchto situacích co nejlépe reagovat, abyste zbytečně nestupňovali negativní emoce, a mohli tak dojít k pozitivnímu řešení. Program Management emocí aktivní práce s vlastními emocemi, jak se nenechat emocemi ovládat Nesvalujme vinu na druhé pravda je, že se rozčilujeme sami, ne že nás rozčilují druzí. Porozumění osobním spouštěčům jako klíč ke změně přístupu a zažitých vzorců chování Příčiny vzniku konfliktních situací, strategie a pravidla řešení konfliktu Efektivní komunikace v krizových situacích Konstruktivní a destruktivní aspekty konfliktů Varovné signály skrytých konfliktů Praktické relaxační techniky pro nepříjemné situace Prevence konfliktů 13

14 10. Neříkejte ano, když myslíte ne zdravé sebeprosazení a obrana proti manipulaci Určeno pro Pracovníky na jakékoli úrovni firemní hierarchie Cíl Trénink je určený všem, kteří mají problém s vymezováním a dodržováním svých osobních hranic. Pomůže vám uvědomit si, že vaše potřeby a názory jsou stejně důležité jako potřeby a názory druhých. Naučíte se ovládat svou tendenci za každou cenu vyhovět druhým a přijímat více úkolů a požadavků, než můžete reálně zvládnout. Program Asertivita není moderní sprosté slovo, ale přirozený životní postoj co je a není asertivita, základní asertivní práva Jak jednat přímo a otevřeně, abyste dokázali prosadit vlastní zájmy a požadavky, uspokojit své potřeby, vyjádřit názory a city a zároveň brali v úvahu i potřeby a zájmy druhých lidí Rozdíly mezi pasivním, agresivním a asertivním chováním jak tyto vzorce chování identifikovat u sebe i u ostatních a vhodně na ně reagovat Jak se účinně bránit manipulaci a vyvarovat se vlastní manipulaci druhých Neodmítám tebe, ale tvůj požadavek naučte se říkat ne tam, kde je to nezbytné Asertivní kritika a pochvala umíte ji poskytovat i přijímat? 14

15 11. Jak zatočit se stresem a nevyhořet Určeno pro Pracovníky na jakékoli úrovni firemní hierarchie Cíl Naučit se aktivně pracovat s vlastními postoji, nenechat se strhnout negativními emocemi, obnovovat a udržovat svou duševní i fyzickou kondici. Program Audit osobní spokojenosti, kolo životní a profesní rovnováhy Jak nás v každodenním životě ovlivňuje stres, hmotné a emocionální stresory Já ve stresu moje stresové situace, moje stresové symptomy, moje stresové chování Jak efektivně zvládat stres, a předejít tak vyhoření metody tady a teď Zvládání stresu na úrovni tělesné a na úrovni emoční, neadaptivní a adaptivní strategie Sedm rad ke štěstí a rovnice štěstí: O + 5 x E + 3 x U Zdroje vnitřní energie Negativní lidé často říkají ale, pozitivní lidé často říkají takže 15

16 12. Plňte své úkoly včas a dodávejte výsledky principy efektivního time managementu Určeno pro Pracovníky na jakékoli úrovni firemní hierarchie Cíl Účastníci poznají svoje rezervy v oblasti řízení času, pochopí souvislosti mezi příčinami těchto rezerv a možnostmi jejich řešení. Nasměrují se k tomu, že budou nejen plnit své pracovní úkoly v kvalitě a čase, ale také řešit vše potřebné v osobním životě s menší stresovou zátěží a na základě aktuálních priorit. Budou schopni lépe koordinovat firemní cíle se svými cíli profesními i osobními. Program Jste otroci, nebo páni svého času? Ve skutečnosti máte možnost volby Time management čtvrté generace osobní spokojenost v centru pozornosti Praktické tipy a nástroje pro práci s prioritami, efektivní plánování Jak skoncovat s prokrastinací Getting things done aneb jak mít vše hotovo Vymezte si vlastní hranice a nenechte se zatáhnout do činností a úkolů nad vlastní časové možnosti Uspořádejte si svůj pracovní den tak, aby vás bavil a na konci pracovní doby jste měli dobrý pocit a dostatek energie na mimopracovní aktivity Kouzlo sebemotivace snažte se vše dělat tak, jak nejlépe umíte, a budete se cítit dobře 16

17 Lektorský tým Marie Dočkalová Lektorské činnosti se věnuje od roku 1985, manažerskému rozvoji od roku 1994, je zkušená konzultantka a koučka. Rozvoj lidí, podpora manažerského řízení firem a rozvoj podnikání jsou její profesí i zálibou. Při vzdělávacích akcích propojuje to, čemu věří, že jde spojit výkonnost a spokojenost. V poslední době jí kromě tréninků přináší velké uspokojení individuální koučování, kdy může lidi rozvíjet, podporovat a doprovázet na jejich cestě rozvoje k úspěšnosti v jejich práci a následné pohodě v soukromém životě. Sama se celý život vzdělává a stále se učí a nyní kromě vzdělávací a podnikatelské praxe své zkušenosti pomáhá lidem v těžkých situacích jako psycholožka. Radek Cieslar Svoji profesní kariéru začal u společnosti Procter & Gamble jako obchodní zástupce a pokračoval jako manažer prodeje. Poté zastával obchodně-manažerské pozice ve společnosti Pivovary Staropramen, kde zároveň školil obchodní týmy. Jako senior lektor působí především v oblasti obchodních, komunikačních a manažerských dovedností. Spolupracoval na projektech pro společnosti ČEZ, ebanka, Winterthur, RABAT, Opavia, VITANA, GE Money Bank a další. Je firemním specialistou na tréninky zaměřené na prodejní procesy a odborníkem na field koučink obchodních týmů zejména ve spojení se softwarem, který pro tyto účely sám vyvinul. 17

18 Ivana Červená Ve své více než 6leté kariéře v nadnárodních společnostech prošla řadou pozic od telefonního obchodního zástupce až po koučování a rozvoj nového obchodního týmu v GE Money Bank. Následně se začala orientovat na roli sales trainer, v rámci níž navrhovala tréninkové plány a podílela se na přípravě obchodní a manažerské akademie ve společnosti Centrum Holdings. V rámci manažerské praxe vedla team telesales (10 lidí). V současné době působí jako obchodní ředitelka ve společnosti e-stream, která se orientuje na internetový obchod. Absolvovala CAT (certifikovaná akademie pro trenéry) pod vedením profesionálních lektorů a koučů. Získala znalosti v oboru facilitace. 18 Karolína Kaslová V oblasti rozvoje lidí působí od roku 2002, kdy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala obor andragogika a personální řízení. Po studiu pracovala jako konzultant a terapeut v oblasti klinické psychologie. Vedla skupinové programy a individuální poradenství s klienty, u kterých byl diagnostikován syndrom vyhoření. Dále vedla personální sekci humanitární a rozvojové pomoci organizace Člověk v tísni. Od roku 2005 se věnuje přípravě a realizaci rozvojových vzdělávacích programů a koučování jako nezávislý konzultant. Ve své trenérské praxi se zaměřuje především na rozvoj soft skills: komunikačních dovedností, stress managementu, koučování, sebepoznání, týmové spolupráce, motivace a trenérských dovedností. Kateřina Dobiášová Svoji pracovní kariéru začala jako operátorka call centra pro společnost Eurotel. Pak se věnovala činnosti v neziskovém sektoru, kde měla na starosti tvorbu projektů zaměřených na oblast vzdělávání dětí a mládeže. V oblasti rozvoje lidí působí od roku Pracovala jako projektová manažerka při vývoji kurzů pro manažery 50+. Od roku 2010 měla na starost projekt vzdělávání zaměstnanců Vodafone Retail sales a Customer care. Aktuálně se věnuje vývoji m-learningových kurzů v oblasti manažerských a prodejních dovedností a tréninkům osobnostního rozvoje.

19 Zdeněk Kilian Psycholog, terapeut a kouč, milovník, propagátor a uživatel transakční analýzy (TA). Původně absolvent Technické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze. Ve svém odborném životě prošel mnoho profesí v managementu, obchodu a v soukromém podnikání. Později vystudoval psychologii. Nyní se věnuje rozvoji lidí a pomáhá jim žít úspěšnější a spokojenější život. Pracuje v nejrůznějších kontextech ve firmách, školách, věznici a klinické praxi. V koučování se specializuje na performance (výkonový) a life (životní) koučink. Je člen asociace ČATA a evropské asociace EATA. Dlouhodobě se připravuje na mezinárodní akreditaci v TA se specializací na poradenství a koučování. 19 Jiří Michálek Má dlouholeté zkušenosti s vedením organizačních jednotek a projektových týmů v oblasti integrací, interního rozvoje a tréninků realizačních týmů. V AV MEDIA vybudoval a vedl procesní a projektové řízení technických oddělení, která řídil jako profitabilní jednotku. Zároveň vedl rozvoj lidí včetně nastavení systému hodnocení, přenosu strategických vizí a cílů firmy, vedl konvergenční a vzdělávací programy, finanční plánování a výsledovky oddělení. Od roku 2010 působí jako nezávislý konzultant pro management a projektové řízení. V praxi se opírá o osobní manažerské zkušenosti, dovednosti v rozvoji hard skills a sledování trendů v rozvoji soft skills. Vždy uplatňuje principy sebeřízení a rozvoje osobnosti na základě metod Franklin Covey. Lucie Ryjáčková Během své kariéry získala zkušenosti zejména v oblastech projektového managementu, facility managementu, zlepšování a designu procesů a inovací. Projektovému managementu ve stavebnictví a dalších oborech se věnuje již 15 let. Řídila rozsáhlé i menší projekty od 100 tis. do 20 mil. Kč. Pracovala 12 let ve společnosti Vodafone. Začínala jako facility manager head office, následně jako real estate development manager pro akvizici a správu veškerého real estate portfolia společnosti Vodafone v celé České republice. V roce 2007 získala certifikaci Six Sigma Black Belt a od roku 2011 se věnuje inovačním projektům pomocí metodiky Design Thinking.

20 Náš přístup k rozvoji a tréninkům Všichni naši lektoři respektují interní pravidla pro vedení tréninků, přičemž vycházejí z OTTIMA SPIRÁLY UČENÍ. Tato metodologie je inspirována více než devadesátiletou ověřenou metodologií Dale Carnegie, je průběžně aktualizována o nejnovější poznatky z didaktiky, andragogiky, NLP a dalších odborných zdrojů. Dále je doplňována o lokální specifika a praktické zkušenosti z korporátního prostředí. Vycházíme z motta: Řekni mi, já zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě si to zkusit a já to pochopím. Naše tréninky jsou založené na aktivní spolupráci trenéra s účastníky. Trenér klade důraz na propojení teoretických bloků s konkrétními příklady z praxe zúčastněných. Do tréninku ve vysoké míře zařazujeme případové studie, na jejichž základě vysvětlujeme teorii. 20 V průběhu tréninku aplikujeme individuální i skupinovou práci, pracujeme s motivující zpětnou vazbou, využíváme moderovanou diskusi, nácviky a praktická cvičení. Věnujeme prostor sdílení zkušeností ve skupině. Klademe důraz na praktický trénink s koučující zpětnou vazbou lektor cíleně podporuje účastníky, aby si sami uvědomili vlastní silné a slabé stránky a posiluje jejich motivaci k aktivní práci na vlastním rozvoji. Při zpětné vazbě účastníkům na jejich konkrétní výkon (zejména praktické modelové situace s videozáznamem a následným rozborem dané situace) využíváme koncept semaforu. Osoba, která dostává zpětnou vazbu, musí vědět, které činnosti má přestat dělat, ve kterých má pokračovat a co má začít dělat. Díky této komplexní zpětné vazbě má účastník velmi jasnou představu o tom, jakým způsobem může zapracovat na svých dovednostech směrem k ještě vyšší profesionalitě.

21 Základní principy lektorského přístupu Maximální přizpůsobení konkrétní cílové skupině typologii účastníků, stylům učení a specifikům firemního prostředí. Důraz na kontext lektor zná pracovní prostředí účastníků, ví, co má být výsledkem vzdělávací aktivity. To, co trénuje, logicky zapadá do pracovního života účastníků Aktivně pracuje s pozitivní motivací účastníků pro rozvoj a případnou změnu návyků Vede s účastníky otevřený dialog Aktivně pracuje s očekáváním účastníků vyjasnění individuálních očekávání v úvodu tréninku a na závěr vyhodnocení míry naplnění Zaměřuje se na transfer trénovaných dovedností do praktického života, a proto více než 70 % času věnuje praktickým nácvikům a dává náměty pro další rozvoj dovedností v pracovní praxi Demonstruje trénovanou dovednost na praktických příkladech Je odborník na dané téma či špičkový manažer školené oblasti Přijímá a poskytuje zpětnou vazbu, kterou využívá ke kotvení nových dovedností do praxe, ověřuje si splnění cílů a očekávání, zaměřuje se na pozitivní změnu v čase Je zaměřen na výsledek, a proto poskytuje praktickou přidanou hodnotu, pro personální controlling zadavatele kvalifikovaně hodnotí účastníky, měří přínos tréninku pro zadavatele Princip žádný slide zdarma účastníci aktivně spolupracují s lektorem 21

22 Tréninkové metody Lektor udržuje poměr 70 : 30 ve prospěch aktivity účastníků / aktivního naslouchání Ice-breaker k úvodnímu překonání bariér a nastavení atmosféry spolupráce Výklad lektora teoretickému výkladu lektor věnuje nejvýše 20 % času Ukázky z praxe, příklady best practice Výukové filmové ukázky na míru Modelové situace, případové studie Praktické nácviky Videozáznam s koučující zpětnou vazbou 22 Individuální a skupinové úkoly Diskuse nad praktickými situacemi účastníků Dotazování Brainstorming Sdílení zkušeností Energizery Sebereflexe Testy, dotazníky, pracovní listy Sumarizace key learning points Akční plány rozvoje

23 People management by ottima Budeme vašimi partnery po celou dobu životního cyklu zaměstnance 23

24 Vlastní seminární zázemí K realizaci tréninků vám nabízíme dva seminární hotely, které provozujeme pod značkou Vivaldihotels, a konferenční prostory v Praze. Hotel Zámek Čechtice Jediný all inclusive seminární a relaxační hotel s dokonalým zázemím pro realizaci firemních akcí, rozvojových programů a workshopů. Nedaleko Vlašimi a dálnice D1. Hotel Fara Rančířov Konferenční hotel na křižovatce cest Praha Brno Vídeň, který vznikl rekonstrukcí a dostavbou bývalé barokní fary. U Jihlavy, blízko přírody, snadno dostupný z dálnice D1. Vila Ottima V Praze nabízíme konferenční místnosti vily, v níž Ottima sídlí, k uspořádání tréninků či firemních aktivit. Klidné prostředí Prahy-Hodkoviček, příroda, snadné parkování, blízko MHD. 24

25 Naši zákazníci 25

26 Společnost OTTIMA a.s. Název společnosti OTTIMA a.s. IČ DIČ CZ Sídlo společnosti Vítovcova Praha 4 Hodkovičky 26 Kontakty T: E: W: Bankovní spojení Osoba oprávněná jednat jménem společnosti Kontaktní osoba společnosti /2700 UniCredit Bank Michal Kotlín člen představenstva T: E: Barbora Krieglerová head of people management T: E:

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB

Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB NTI CONSULTING S.R.O. SLOVO ÚVODEM Vážení obchodní přátelé, milé kolegyně a kolegové, máte před sebou historicky první ucelený přehled informací o naší společnos

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání

na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání děláme z dobrých firem skvělé Připravili jsme pro Vás speciální prosincovou nabídku na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání Které kurzy to jsou a kdo je využije? 8 nejoblíbenějších

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

PROFESNÍ KURZY OSOBNÍCH DOVEDNOSTÍ

PROFESNÍ KURZY OSOBNÍCH DOVEDNOSTÍ Fakulta rybářství a ochrany vod Faculty of Fisheries and Protection of Waters Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích University of South Bohemia in České Budějovice Czech Republic KOMUNIKACE / TIME

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

Inspirační katalog. Efektivní výroba

Inspirační katalog. Efektivní výroba Inspirační katalog Efektivní výroba www.toplektori.cz Spolehlivý partner pro interní vzdělávání. Dobrý den, připravili jsme pro Vás katalog, ve kterém naleznete vybraná témata z oblasti zvyšování efektivnosti

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3 Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely Č. j.: MSMT-7695/05- KOMPETEČÍ MODEL S MAAŽERA Tento kompetenční model byl zpracován na základě výsledku semináře s S manažery v prosinci 04 a jeho validace na semináři

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více