Tucet za mandel. people management by ottima

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tucet za mandel. people management by ottima"

Transkript

1 Tucet za mandel

2 Co znamená tucet za mandel Vybrali jsme pro vás 12 aktuálních témat, která vám přinášíme ve vysoké kvalitě s našimi zkušenými lektory a za zvýhodněnou cenu Kč bez DPH za tréninkový den. Tréninky jsou určené pro účastníky z jedné firmy, maximální kapacita jednoho tréninku je 12 účastníků. Tréninky je potřeba zrealizovat do konce roku Cena jednoho standardního tréninkového dne za MANDEL zahrnuje: ü ü ü ü 8 hodin interaktivního tréninku včetně přestávky na oběd pro max. 12 osob Odborně vzdělaného lektora/konzultanta, jeho přípravu a vlastní provedení kurzu/aktivity Stravovací a případné ubytovací náklady lektora Komunikační, organizační a administrativní činnost realizačního týmu Ottimy ve všech fázích realizace zakázky: rozeslání elektronické pozvánky účastníkům; rozeslání pracovního sešitu v elektronické podobě před tréninkem; zpracování zpětných vazeb; vyhotovení závěrečné zprávy a její odeslání zákazníkovi v elektronické podobě Úprava tréninku na míru Za cenu Kč bez DPH vás osobně návštíví náš lektor, provede vstupní analýzu a na jejím základě přípraví praktické modelové situace na míru cílové skupině a specifickému pracovnímu prostředí účastníků. Místo realizace zajišťuje zákazník na své náklady. Cena za dopravu lektora na místo tréninku mimo Prahu činí 6 Kč/km. 02

3 Ověřená kvalita Lektoři Metodologie Reference Přinášíme odbornost a letité zkušenosti. Pro naše kurzy si vybíráme skutečné odborníky naši lektoři mají dlouholetou korporátní nebo expertní praxi, špičkově se orientují ve svých oborech, a mohou tak nabídnout reálné zkušenosti a opravdovou kvalitu, nikoli jen načtené rozumy. Naše metodologie je účinná a přináší viditelné výsledky. Jsme důsledně zaměření na praxi. Naše Ottima spirála učení je inspirována více než devadesátiletou ověřenou metodologií Dale Carnegie, kterou průběžně aktualizujeme o nejnovější poznatky z didaktiky, andragogiky a dalších odborných zdrojů. Dále ji také doplňujeme o lokální specifika a praktické zkušenosti z korporátního prostředí. Věříme v dlouhodobou koncepční spolupráci. Naši klienti nám důvěřují a vracejí se k nám. Obracejí se na nás špičky ve svých oborech. Systematicky ověřujeme a vyhodnocujeme spokojenost s realizovanými aktivitami prostřednictvím standardizované metodologie Net Promoter Score a usilujeme o neustálé zvyšování spokojenosti našich klientů. 03

4 Obsah 1. Jak vést své lidi dovednosti a nástroje úspěšného vedoucího týmu 5 2. Situační styly vedení dejte si na vedení lidí víc záležet, aby mohli plnit vaše očekávání 6 3. Hodnocení a zpětná vazba jako nástroje k cílenému rozvoji vašich lidí 7 4. Základy leadershipu veďte lidi tak, aby vás následovali 8 5. Efektivní komunikace v týmu zapomeňte na předpoklady a zbytečná nedorozumění 9 6. Aby vaše porady nebyly ztráta času Komunikujte úspěšně využijte jednoduché principy osobnostní typologie Atraktivní a přesvědčivá prezentace Zachovejte chladnou hlavu zvládání náročných situací Neříkejte ano, když myslíte ne zdravé sebeprosazení a obrana proti manipulaci Jak zatočit se stresem a nevyhořet Plňte své úkoly včas a dodávejte výsledky principy efektivního time managementu 16 Lektorský tým 17 Náš přístup k rozvoji a tréninkům 20 Naši zákazníci 26 Společnost OTTIMA a.s

5 1. Jak vést své lidi dovednosti a nástroje úspěšného vedoucího týmu Určeno pro Nižší a střední úroveň managementu Cíl Dozvědět se, jak pozitivně ovlivňovat pracovní výkon zaměstnance, porozumět klíčovému významu hodnocení zaměstnanců pro zvýšení jejich motivace, efektivity práce a celkové úrovně profesionality firmy. Program Dvě hlavní role manažera efektivní řízení výkonnosti a cílená podpora rozvoje podřízených Jaké lidi mám v týmu diagnostika týmových rolí podle Belbina Využití zpětné vazby k podpoře rozvoje podřízených směrem k vyšší samostatnosti a kvalitnímu pracovnímu výkonu Užitečný model pracovní motivace vliv motivace na výkonnost a spokojenost týmu, přehled zajímavých a užitečných pracovních motivačních teorií Poznání motivačních typů v různých pracovních situacích: při zadání úkolů, reakce na pochvalu či kritiku, v zátěži; v čem vám při motivování podřízených může pomoct osobnostní typologie 05

6 2. Situační styly vedení dejte si na vedení lidí víc záležet, aby mohli plnit vaše očekávání Určeno pro Nižší a střední úroveň managementu Cíl Máte dojem, že věnujete tolik času kontrole a dohlížení nad činností podřízených, že vám téměř nezbývá čas na nic jiného? Zdá se vám, že lidé jinak neplní svěřené úkoly tak, jak od nich očekáváte a potřebujete? Přizpůsobte svůj přístup adekvátně konkrétní situaci, zkušenostem a individualitě pracovníka a uvidíte, že s pracovním výkonem budete hned spokojenější. 06 Program Vedoucí není kontrolor role manažera, identifikace vlastního přirozeného manažerského stylu Vývoj stylů vedení Cyklus vývoje pracovníka ve firmě kdy je potřeba pracovníkovi věnovat nejvíce času, jak si vychovat ideální zaměstnance Postoj a motivace vs. zkušenosti, znalosti a dovednosti Profesionální zpětná vazba podporuje růst Východiska situačního vedení úkolové a vztahové chování Čtyři styly vedení a jejich využití v praxi Zadávejte úkoly tak, aby podřízení věděli, co od nich očekáváte efektivní předávání informací, vysvětlení kontextu, předcházení nedorozumění, ověřování porozumění, určování cílů metodou SMART, cílená podpora samostatnosti

7 3. Hodnocení a zpětná vazba jako nástroje k cílenému rozvoji vašich lidí Určeno pro Nižší a střední úroveň managementu Cíl Díky intenzivním praktickým nácvikům a konkrétním doporučením a návodům se naučíte poskytovat zpětnou vazbu a hodnotit vaše podřízené na profesionální úrovni. Pochopíte, že hodnocení není pouze formalita spojená se zbytečnou administrativní zátěží, ale příležitost k práci s reálným potenciálem vašich lidí. Program Osobnost, vztah a cíl základní pilíře efektivního vedení lidí Sebereflexe jak jste na tom vy sami s poskytováním zpětné vazby K čemu slouží hodnocení Způsoby poskytování a přijímání zpětné vazby v běžné pracovní praxi Průběžná zpětná vazba příležitosti k pozitivní a k rozvojové zpětné vazbě Klíčové kroky poskytování konstruktivní zpětné vazby Profesionální vedení hodnoticího rozhovoru příprava hodnotitele, příprava hodnoceného, průběh hodnoticího rozhovoru, zásady vedení hodnoticího rozhovoru, chyby při vedení hodnoticího rozhovoru 07

8 4. Základy leadershipu veďte lidi tak, aby vás následovali Určeno pro Střední a vyšší úroveň managementu Cíl Chcete maximálně využít potenciál vašich lidí? Povzbuzujte je svým příkladem, motivací, inspirujte je, šiřte pozitivní energii, sdílejte, nadchněte je pro věc a dejte jim dostatek prostoru. Být dobrým leaderem není vrozená vlastnost, kterou někdo má zakódovanou ve svých genech a někdo nemá. Každý, kdo má přání, vůli a odvahu, se takovým leaderem může stát. 08 Program Co leadership přináší, proč ho rozvíjet a podporovat Leader vs. manažer jak se projevuje pravý vůdce Sebereflexe podle čeho poznat, že dobře zvládáte umění vedení lidí, jak pracovat na překonání svých rezerv Když chcete motivovat a inspirovat druhé, začněte u sebe Je vůdcovství vrozené, nebo naučené? Styly leadershipu, silné a slabé stránky jednotlivých stylů Vůdce musí mít vizi Kde je vůle, tam je cesta leadeři se zaměřují na možnosti, ne na omezení Jak se posunout z reaktivity do proaktivity Vaše osobní cesta k leaderovství akční plán

9 5. Efektivní komunikace v týmu zapomeňte na předpoklady a zbytečná nedorozumění Určeno pro Pracovníky na jakékoli úrovni firemní hierarchie Cíl Posílit schopnost efektivní komunikace s druhými naučit se dávat druhým prostor, správným způsobem se ptát, ověřovat si vzájemné porozumění a skutečně aktivně naslouchat. To vám pomůže vyhnout se komunikačním šumům a mylným závěrům na základě vlastních nepotvrzených předpokladů. Program Proč si tak často nerozumíme co mi druhý říká a co já slyším, komunikační šumy a bariéry Moudrost starých Toltéků: nevytvářejte si žádné domněnky proč se bojíme ptát a raději si vytváříme vlastní výklady Jsou vaše uši otevřené? Soustředíte se na to, co vám druhý říká, nebo si už v duchu připravujete, co řeknete vy jemu? Jak podpořit vzájemné porozumění a stát se empatickým posluchačem Principy efektivního dotazování, typy otázek, diagnostický trychtýř Jak komunikovat při konfliktu či změně, jak komunikací podpořit výkon i motivaci Jak díky praktickému komunikačnímu mixu dosahovat informovanosti a porozumění 09

10 6. Aby vaše porady nebyly ztráta času Určeno pro Nižší a střední úroveň managementu Cíl Bez pracovních porad se neobejdete. Zároveň by vás ale neměly stát víc času a energie, než je nezbytně nutné. Naučte se vést pracovní porady tak, aby byly užitečné, stručné a konstruktivní a směřovaly ke stanoveným cílům. Program Cíle a význam porad, typy porad Správná příprava porady, základní etapy úspěšné porady Základní chyby vedení porady Techniky vedení porad od prezentace po řízení diskuse Brainstorming kdy a jak ho využívat Facilitace porady, základní nástroje a principy facilitace Typy účastníků porady a jak se vypořádat s problematickými účastníky 10

11 7. Komunikujte úspěšně využijte jednoduché principy osobnostní typologie Určeno pro Pracovníky na jakékoli úrovni firemní hierarchie Cíl Trénink je vhodný pro každého, kdo se dostává do časté interakce s druhými se zákazníky, kolegy nebo podřízenými. Účastníci lépe pochopí vzájemné odlišnosti mezi typy lidí a získají praktický základ pro efektivní komunikaci a budování kvalitních mezilidských vztahů. Obchodníkům, prodejcům a vyjednavačům trénink pomůže lépe zacílit prodejní argumentaci, protože se naučí správně odhadnout, na co druhá strana uslyší. Vedoucí pracovníci se naučí efektivně zadávat úkoly podřízeným s ohledem na typové nastavení konkrétního pracovníka a vybírat do svých týmů lidi se správnými předpoklady. Program Proč typologie historický kontext a základní principy osobnostní typologie Svět je plný barev nic není černobílé, každý člověk je jiný, ale koncept čtyř barevných skupin člověku pomůže lépe se v sobě vyznat, aniž bychom škatulkovali a diskriminovali Charakteristiky jednotlivých barevných typů a jak je v praxi rozeznáme (modrý myslitel, červený direktor, zelený podporovatel, žlutý socializátor) Kdo jsem já určení vlastního barevného typu, poznání svých silných stránek a omezení Praktické využití barevné typologie pro vyjednávání, budování vztahů, sestavování týmů, fungování v projektovém týmu, zadávání úkolů, motivaci, nábor a výběr zaměstnanců apod. 11

12 8. Atraktivní a přesvědčivá prezentace Určeno pro Pracovníky na jakékoli úrovni firemní hierarchie Cíl Naučit se vytvořit a představit profesionální prezentaci tak, že zaujmete, získáte pozornost a přesvědčíte, zkrátka uspějete. Účastníci budou schopni verbálně i neverbálně zaujmout posluchače, pohotově reagovat na podněty z publika, přesvědčivě prezentovat své názory a myšlenky a efektivně zvládat obtížné situace při prezentaci. 12 Program Kouzlo prvního dojmu, jak získat, podporovat a udržet pozornost publika Základní zaklínadla proti trémě a nervozitě Příprava na prezentaci metodou 6P počet, potřeby, pravděpodobné reakce, preference, připravenost, profil Červená nit vyprávějte svou prezentací příběh Řekněte jim, co jim řeknete řekněte jim to zopakujte, co jste jim řekli Jsem tady pro vás pamatujte, že úspěchem není prezentaci přežít, ale dosáhnout žádoucího dopadu u posluchačů Praktické tipy pro lepší dojem co při prezentaci dělat s rukama, jak se zbavit řečových parazitů, kdy rozdat publiku tištěné podklady, jak reagovat na námitky, jak se vyrovnat s kritikou Příklady best practice načerpejte inspiraci od profíků

13 9. Zachovejte chladnou hlavu zvládání náročných situací Určeno pro Pracovníky na jakékoli úrovni firemní hierarchie Cíl Vypjatým situacím se v pracovním ani osobním životě nikdy zcela nevyhnete. Na tréninku se naučíte v těchto situacích co nejlépe reagovat, abyste zbytečně nestupňovali negativní emoce, a mohli tak dojít k pozitivnímu řešení. Program Management emocí aktivní práce s vlastními emocemi, jak se nenechat emocemi ovládat Nesvalujme vinu na druhé pravda je, že se rozčilujeme sami, ne že nás rozčilují druzí. Porozumění osobním spouštěčům jako klíč ke změně přístupu a zažitých vzorců chování Příčiny vzniku konfliktních situací, strategie a pravidla řešení konfliktu Efektivní komunikace v krizových situacích Konstruktivní a destruktivní aspekty konfliktů Varovné signály skrytých konfliktů Praktické relaxační techniky pro nepříjemné situace Prevence konfliktů 13

14 10. Neříkejte ano, když myslíte ne zdravé sebeprosazení a obrana proti manipulaci Určeno pro Pracovníky na jakékoli úrovni firemní hierarchie Cíl Trénink je určený všem, kteří mají problém s vymezováním a dodržováním svých osobních hranic. Pomůže vám uvědomit si, že vaše potřeby a názory jsou stejně důležité jako potřeby a názory druhých. Naučíte se ovládat svou tendenci za každou cenu vyhovět druhým a přijímat více úkolů a požadavků, než můžete reálně zvládnout. Program Asertivita není moderní sprosté slovo, ale přirozený životní postoj co je a není asertivita, základní asertivní práva Jak jednat přímo a otevřeně, abyste dokázali prosadit vlastní zájmy a požadavky, uspokojit své potřeby, vyjádřit názory a city a zároveň brali v úvahu i potřeby a zájmy druhých lidí Rozdíly mezi pasivním, agresivním a asertivním chováním jak tyto vzorce chování identifikovat u sebe i u ostatních a vhodně na ně reagovat Jak se účinně bránit manipulaci a vyvarovat se vlastní manipulaci druhých Neodmítám tebe, ale tvůj požadavek naučte se říkat ne tam, kde je to nezbytné Asertivní kritika a pochvala umíte ji poskytovat i přijímat? 14

15 11. Jak zatočit se stresem a nevyhořet Určeno pro Pracovníky na jakékoli úrovni firemní hierarchie Cíl Naučit se aktivně pracovat s vlastními postoji, nenechat se strhnout negativními emocemi, obnovovat a udržovat svou duševní i fyzickou kondici. Program Audit osobní spokojenosti, kolo životní a profesní rovnováhy Jak nás v každodenním životě ovlivňuje stres, hmotné a emocionální stresory Já ve stresu moje stresové situace, moje stresové symptomy, moje stresové chování Jak efektivně zvládat stres, a předejít tak vyhoření metody tady a teď Zvládání stresu na úrovni tělesné a na úrovni emoční, neadaptivní a adaptivní strategie Sedm rad ke štěstí a rovnice štěstí: O + 5 x E + 3 x U Zdroje vnitřní energie Negativní lidé často říkají ale, pozitivní lidé často říkají takže 15

16 12. Plňte své úkoly včas a dodávejte výsledky principy efektivního time managementu Určeno pro Pracovníky na jakékoli úrovni firemní hierarchie Cíl Účastníci poznají svoje rezervy v oblasti řízení času, pochopí souvislosti mezi příčinami těchto rezerv a možnostmi jejich řešení. Nasměrují se k tomu, že budou nejen plnit své pracovní úkoly v kvalitě a čase, ale také řešit vše potřebné v osobním životě s menší stresovou zátěží a na základě aktuálních priorit. Budou schopni lépe koordinovat firemní cíle se svými cíli profesními i osobními. Program Jste otroci, nebo páni svého času? Ve skutečnosti máte možnost volby Time management čtvrté generace osobní spokojenost v centru pozornosti Praktické tipy a nástroje pro práci s prioritami, efektivní plánování Jak skoncovat s prokrastinací Getting things done aneb jak mít vše hotovo Vymezte si vlastní hranice a nenechte se zatáhnout do činností a úkolů nad vlastní časové možnosti Uspořádejte si svůj pracovní den tak, aby vás bavil a na konci pracovní doby jste měli dobrý pocit a dostatek energie na mimopracovní aktivity Kouzlo sebemotivace snažte se vše dělat tak, jak nejlépe umíte, a budete se cítit dobře 16

17 Lektorský tým Marie Dočkalová Lektorské činnosti se věnuje od roku 1985, manažerskému rozvoji od roku 1994, je zkušená konzultantka a koučka. Rozvoj lidí, podpora manažerského řízení firem a rozvoj podnikání jsou její profesí i zálibou. Při vzdělávacích akcích propojuje to, čemu věří, že jde spojit výkonnost a spokojenost. V poslední době jí kromě tréninků přináší velké uspokojení individuální koučování, kdy může lidi rozvíjet, podporovat a doprovázet na jejich cestě rozvoje k úspěšnosti v jejich práci a následné pohodě v soukromém životě. Sama se celý život vzdělává a stále se učí a nyní kromě vzdělávací a podnikatelské praxe své zkušenosti pomáhá lidem v těžkých situacích jako psycholožka. Radek Cieslar Svoji profesní kariéru začal u společnosti Procter & Gamble jako obchodní zástupce a pokračoval jako manažer prodeje. Poté zastával obchodně-manažerské pozice ve společnosti Pivovary Staropramen, kde zároveň školil obchodní týmy. Jako senior lektor působí především v oblasti obchodních, komunikačních a manažerských dovedností. Spolupracoval na projektech pro společnosti ČEZ, ebanka, Winterthur, RABAT, Opavia, VITANA, GE Money Bank a další. Je firemním specialistou na tréninky zaměřené na prodejní procesy a odborníkem na field koučink obchodních týmů zejména ve spojení se softwarem, který pro tyto účely sám vyvinul. 17

18 Ivana Červená Ve své více než 6leté kariéře v nadnárodních společnostech prošla řadou pozic od telefonního obchodního zástupce až po koučování a rozvoj nového obchodního týmu v GE Money Bank. Následně se začala orientovat na roli sales trainer, v rámci níž navrhovala tréninkové plány a podílela se na přípravě obchodní a manažerské akademie ve společnosti Centrum Holdings. V rámci manažerské praxe vedla team telesales (10 lidí). V současné době působí jako obchodní ředitelka ve společnosti e-stream, která se orientuje na internetový obchod. Absolvovala CAT (certifikovaná akademie pro trenéry) pod vedením profesionálních lektorů a koučů. Získala znalosti v oboru facilitace. 18 Karolína Kaslová V oblasti rozvoje lidí působí od roku 2002, kdy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala obor andragogika a personální řízení. Po studiu pracovala jako konzultant a terapeut v oblasti klinické psychologie. Vedla skupinové programy a individuální poradenství s klienty, u kterých byl diagnostikován syndrom vyhoření. Dále vedla personální sekci humanitární a rozvojové pomoci organizace Člověk v tísni. Od roku 2005 se věnuje přípravě a realizaci rozvojových vzdělávacích programů a koučování jako nezávislý konzultant. Ve své trenérské praxi se zaměřuje především na rozvoj soft skills: komunikačních dovedností, stress managementu, koučování, sebepoznání, týmové spolupráce, motivace a trenérských dovedností. Kateřina Dobiášová Svoji pracovní kariéru začala jako operátorka call centra pro společnost Eurotel. Pak se věnovala činnosti v neziskovém sektoru, kde měla na starosti tvorbu projektů zaměřených na oblast vzdělávání dětí a mládeže. V oblasti rozvoje lidí působí od roku Pracovala jako projektová manažerka při vývoji kurzů pro manažery 50+. Od roku 2010 měla na starost projekt vzdělávání zaměstnanců Vodafone Retail sales a Customer care. Aktuálně se věnuje vývoji m-learningových kurzů v oblasti manažerských a prodejních dovedností a tréninkům osobnostního rozvoje.

19 Zdeněk Kilian Psycholog, terapeut a kouč, milovník, propagátor a uživatel transakční analýzy (TA). Původně absolvent Technické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze. Ve svém odborném životě prošel mnoho profesí v managementu, obchodu a v soukromém podnikání. Později vystudoval psychologii. Nyní se věnuje rozvoji lidí a pomáhá jim žít úspěšnější a spokojenější život. Pracuje v nejrůznějších kontextech ve firmách, školách, věznici a klinické praxi. V koučování se specializuje na performance (výkonový) a life (životní) koučink. Je člen asociace ČATA a evropské asociace EATA. Dlouhodobě se připravuje na mezinárodní akreditaci v TA se specializací na poradenství a koučování. 19 Jiří Michálek Má dlouholeté zkušenosti s vedením organizačních jednotek a projektových týmů v oblasti integrací, interního rozvoje a tréninků realizačních týmů. V AV MEDIA vybudoval a vedl procesní a projektové řízení technických oddělení, která řídil jako profitabilní jednotku. Zároveň vedl rozvoj lidí včetně nastavení systému hodnocení, přenosu strategických vizí a cílů firmy, vedl konvergenční a vzdělávací programy, finanční plánování a výsledovky oddělení. Od roku 2010 působí jako nezávislý konzultant pro management a projektové řízení. V praxi se opírá o osobní manažerské zkušenosti, dovednosti v rozvoji hard skills a sledování trendů v rozvoji soft skills. Vždy uplatňuje principy sebeřízení a rozvoje osobnosti na základě metod Franklin Covey. Lucie Ryjáčková Během své kariéry získala zkušenosti zejména v oblastech projektového managementu, facility managementu, zlepšování a designu procesů a inovací. Projektovému managementu ve stavebnictví a dalších oborech se věnuje již 15 let. Řídila rozsáhlé i menší projekty od 100 tis. do 20 mil. Kč. Pracovala 12 let ve společnosti Vodafone. Začínala jako facility manager head office, následně jako real estate development manager pro akvizici a správu veškerého real estate portfolia společnosti Vodafone v celé České republice. V roce 2007 získala certifikaci Six Sigma Black Belt a od roku 2011 se věnuje inovačním projektům pomocí metodiky Design Thinking.

20 Náš přístup k rozvoji a tréninkům Všichni naši lektoři respektují interní pravidla pro vedení tréninků, přičemž vycházejí z OTTIMA SPIRÁLY UČENÍ. Tato metodologie je inspirována více než devadesátiletou ověřenou metodologií Dale Carnegie, je průběžně aktualizována o nejnovější poznatky z didaktiky, andragogiky, NLP a dalších odborných zdrojů. Dále je doplňována o lokální specifika a praktické zkušenosti z korporátního prostředí. Vycházíme z motta: Řekni mi, já zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě si to zkusit a já to pochopím. Naše tréninky jsou založené na aktivní spolupráci trenéra s účastníky. Trenér klade důraz na propojení teoretických bloků s konkrétními příklady z praxe zúčastněných. Do tréninku ve vysoké míře zařazujeme případové studie, na jejichž základě vysvětlujeme teorii. 20 V průběhu tréninku aplikujeme individuální i skupinovou práci, pracujeme s motivující zpětnou vazbou, využíváme moderovanou diskusi, nácviky a praktická cvičení. Věnujeme prostor sdílení zkušeností ve skupině. Klademe důraz na praktický trénink s koučující zpětnou vazbou lektor cíleně podporuje účastníky, aby si sami uvědomili vlastní silné a slabé stránky a posiluje jejich motivaci k aktivní práci na vlastním rozvoji. Při zpětné vazbě účastníkům na jejich konkrétní výkon (zejména praktické modelové situace s videozáznamem a následným rozborem dané situace) využíváme koncept semaforu. Osoba, která dostává zpětnou vazbu, musí vědět, které činnosti má přestat dělat, ve kterých má pokračovat a co má začít dělat. Díky této komplexní zpětné vazbě má účastník velmi jasnou představu o tom, jakým způsobem může zapracovat na svých dovednostech směrem k ještě vyšší profesionalitě.

21 Základní principy lektorského přístupu Maximální přizpůsobení konkrétní cílové skupině typologii účastníků, stylům učení a specifikům firemního prostředí. Důraz na kontext lektor zná pracovní prostředí účastníků, ví, co má být výsledkem vzdělávací aktivity. To, co trénuje, logicky zapadá do pracovního života účastníků Aktivně pracuje s pozitivní motivací účastníků pro rozvoj a případnou změnu návyků Vede s účastníky otevřený dialog Aktivně pracuje s očekáváním účastníků vyjasnění individuálních očekávání v úvodu tréninku a na závěr vyhodnocení míry naplnění Zaměřuje se na transfer trénovaných dovedností do praktického života, a proto více než 70 % času věnuje praktickým nácvikům a dává náměty pro další rozvoj dovedností v pracovní praxi Demonstruje trénovanou dovednost na praktických příkladech Je odborník na dané téma či špičkový manažer školené oblasti Přijímá a poskytuje zpětnou vazbu, kterou využívá ke kotvení nových dovedností do praxe, ověřuje si splnění cílů a očekávání, zaměřuje se na pozitivní změnu v čase Je zaměřen na výsledek, a proto poskytuje praktickou přidanou hodnotu, pro personální controlling zadavatele kvalifikovaně hodnotí účastníky, měří přínos tréninku pro zadavatele Princip žádný slide zdarma účastníci aktivně spolupracují s lektorem 21

22 Tréninkové metody Lektor udržuje poměr 70 : 30 ve prospěch aktivity účastníků / aktivního naslouchání Ice-breaker k úvodnímu překonání bariér a nastavení atmosféry spolupráce Výklad lektora teoretickému výkladu lektor věnuje nejvýše 20 % času Ukázky z praxe, příklady best practice Výukové filmové ukázky na míru Modelové situace, případové studie Praktické nácviky Videozáznam s koučující zpětnou vazbou 22 Individuální a skupinové úkoly Diskuse nad praktickými situacemi účastníků Dotazování Brainstorming Sdílení zkušeností Energizery Sebereflexe Testy, dotazníky, pracovní listy Sumarizace key learning points Akční plány rozvoje

23 People management by ottima Budeme vašimi partnery po celou dobu životního cyklu zaměstnance 23

24 Vlastní seminární zázemí K realizaci tréninků vám nabízíme dva seminární hotely, které provozujeme pod značkou Vivaldihotels, a konferenční prostory v Praze. Hotel Zámek Čechtice Jediný all inclusive seminární a relaxační hotel s dokonalým zázemím pro realizaci firemních akcí, rozvojových programů a workshopů. Nedaleko Vlašimi a dálnice D1. Hotel Fara Rančířov Konferenční hotel na křižovatce cest Praha Brno Vídeň, který vznikl rekonstrukcí a dostavbou bývalé barokní fary. U Jihlavy, blízko přírody, snadno dostupný z dálnice D1. Vila Ottima V Praze nabízíme konferenční místnosti vily, v níž Ottima sídlí, k uspořádání tréninků či firemních aktivit. Klidné prostředí Prahy-Hodkoviček, příroda, snadné parkování, blízko MHD. 24

25 Naši zákazníci 25

26 Společnost OTTIMA a.s. Název společnosti OTTIMA a.s. IČ DIČ CZ Sídlo společnosti Vítovcova Praha 4 Hodkovičky 26 Kontakty T: E: W: Bankovní spojení Osoba oprávněná jednat jménem společnosti Kontaktní osoba společnosti /2700 UniCredit Bank Michal Kotlín člen představenstva T: E: Barbora Krieglerová head of people management T: E:

Podzimní degustace kurzů aneb Kurzobraní s Ottimou

Podzimní degustace kurzů aneb Kurzobraní s Ottimou 1 Kurzobraní Podzimní degustace kurzů aneb Kurzobraní s Ottimou Na podzim se tradičně těší především milovníci dobrého vína. V Ottimě je podzim věnovaný milovníkům rozvoje, kteří mají chuť na nové vědomosti

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Název zakázky Zadavatel Druh zakázky Uchazeč: IČO: SÍDLO: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Specifikace vzdělávacích aktivit projektu Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Atos IT Solutions and Services, s.r.o. připravuje ucelený tréninkový program pro 2 klíčové skupiny společnosti

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Otevřené semináře 2012

Otevřené semináře 2012 1 Otevřené semináře 2012 Dynargie, s.r.o. 2007 2012 Dynargie. Dynargie. All All rights rights reserved reserved PŘEHLED SEMINÁŘŮ MANAŽERSKÁ AKADEMIE Datum a místo Lektor Cena za 2 dny* 2 Vedení lidí 23.

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Vzdělávací aktivita Celkový počet účastníků Počet skupin na 1 skupinu v hod. celkem za všechny účastníky v hod. Místo realizace

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 12.2. TIME MANAGEMENT Jak na osobní efektivitu, výkonnost, úspěšnost. Jak si dnes i dlouhodobě udržovat výkon i přehled, směr i osobní pohodu. Jak zvládat množství

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

TALENT CAREER PROGRAM

TALENT CAREER PROGRAM TALENT CAREER PROGRAM ZJISTĚTE,CO VE VÁS JE! T&CC s.r.o. 2008 Odborný garant: Mgr. Jakub Hermánek Projektový manager ČR: Ing. Helena Mitlehnerová SR: Ing. Adela Masaryková ZAČNĚTE KARIÉRU ROVNOU U TĚCH

Více

JIŘÍ BENÍŠEK mobil: ;

JIŘÍ BENÍŠEK mobil: ; , oblast České Budějovice Vás zve na seminář: Typologie a osobnostní tendence přednáší vynikající lektor: JIŘÍ BENÍŠEK mobil: +420 728 673 501; benisek@email.cz Cílová skupina Lidé, které zajímá lidská

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. PODROBNÝ ROZSAH PLNĚNÍ Část A VYTVOŘENÍ KOMPETENČNÍCH MODELŮ 1. Tvorba specifických kompetenčních

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet"

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet" Změna je život, K Lesu 345, 142 00 Praha 4, tel: +420777 350 612, PROFIL KOUČE

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Mgr. Alena Jandáčková 11.května 2010 Training Coaching Consulting Obsah prezentace 1. Co je a co není koučink 2. Koučování a mentoring 3. Osobnost kouče 4. Pro koho

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Příloha č. 1 Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Podrobné informace k zadávací dokumentaci: Realizace vzdělávání zaměstnanců Skřivánek, s.r.o.

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie FF UP Assessment/ Development centre Definice pojmu KOMPETENCE KOMPETENCE: Schopnost člověka

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Emoční inteligence ve firemní praxi

Emoční inteligence ve firemní praxi JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Vás zve na seminář Emoční inteligence ve firemní praxi Chcete poznat, proč jsou lidé při rozhodování ovlivněni převážně emocemi? Proč emoce tvoří základ jak tržního, tak zaměstnaneckého

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601 Lean Management LEAN MANAGEMENT Lean - štíhlé myšlení je formou odstraňování plýtvání v myšlení, v chování a v jednání lidí, jako neustálá cesta k dalšímu novému růstu a rozvoji. Lze říci, že skutečně

Více

12,00-13,00 Oběd 13,00-13,45 Modelová situace Odměna Modelová situace, analýza způsobu. Brainstorming. Sebereflexe. Rámování lektorem.

12,00-13,00 Oběd 13,00-13,45 Modelová situace Odměna Modelová situace, analýza způsobu. Brainstorming. Sebereflexe. Rámování lektorem. 1.den Program Metody 08,30-09,00 Zahájení programu. Představení lektora. Formulace cílů a očekávání. 09,00-09,30 Požadavky na roli manažera. Jak je propojit s mou současnou rolí. A co k tomu potřebuji

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

NABÍDKA vzdělávacích programů

NABÍDKA vzdělávacích programů NABÍDKA vzdělávacích programů Kdo jsme Společnost Facilita CZ, s. r. o je vzdělávací a poradenská společnost, která se zabývá rozvojem lidí a pracovních týmů ve firmách a organizacích. Na poli vzdělávání

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE Zadavatel: M AMBIENTE SYSTEM GASTRONOMIE s. r. o. Rybalkova 57 101 00 Praha 10 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ 1 OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ Strana I) Legislativa, školení řidičů a první pomoci 3 Pracovněprávní požadavky 3 Bezpečnost práce pro řidiče motorových vozidel 4 První pomoc a okamžitá resuscitace

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

Mapa vhodnosti kurzů pro jednotlivé pracovní role v IT firmě

Mapa vhodnosti kurzů pro jednotlivé pracovní role v IT firmě Obchodník Efektivní prodej IT řešení Prospect call Prezentační v IT Jednání a vyjednávání manažerské Presales konzultant Manipulativní techniky v mluveném projevu Zvládání kritických situací při prezentaci

Více

Písemná zpráva zadavatele. podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Písemná zpráva zadavatele. podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 1. Název veřejné zakázky: Semináře pro lektory zabývajících se dalším vzděláváním nové vyhlášení

Více

Funkční studium DOTO

Funkční studium DOTO Funkční studium DOTO Bylo nebylo Před 17ti lety Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Co bylo na začátku Praktické studium, 1 rok prezenčního vzdělávání (semináře,

Více

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant:

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant: TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC T&CC, s.r.o. Březen duben 2008 Nabídku zpracoval: Odborný garant: Mgr. Tomáš Adámek Mgr. Jakub Hermánek Akreditované centrum Institute of Leadership

Více