Rady mě sta Frýdku- Místku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rady mě sta Frýdku- Místku"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2008 č. 6 Ročník XVIII. Náklad Zdarma do všch schránk Téma zpravodaj otvřné dopisy Odpověď na otvřný dopis opozic Vážná kolgyně, vážní kolgové, vlmi nás potěšil Váš zájm o výstavbu třtího mostu v našm městě. Myšlnka nutnosti třtího mostu byla poprvé uplatněna v návrhu úzmního plánu na konci roku 1994 a úzmní plán byl dfinitivně schváln v roc Něktří z Vás byli tnkrát v vdní města, v jho zastupitlstvu a hlasovali pro. Domnívám s, ž návrh třtího mostu jst tímto hlasováním vzali za své. Při výstavbě domova důchodců, ktrý byl ralizován taktéž Vaší koalicí, byly paramtry příjzdové komunikac nastavny tak, aby odpovídaly příjzdové komunikaci pro třtí most. Souhlasím, ž od té doby s situac v městě významně změnila, al samozřjmě, ž z hldiska nárůstu dopravy, což j hlavní argumnt výstavby mostu, jn k horšímu. Všichni vím, ž dopravní zatížní města s od roku 1996 zvětšilo 2,4 krát. Tato skutčnost j dl našho názoru hlavním důvodm, proč j nutné třtí most vybudovat. Připomínky občanů brm opravdu vážně, vážím si jjich zájmu, a proto jsm s rozhodli, ž na tuto stavbu, ač to nní z zákona nutné, nchám zpracovat vlkou EIA, studii, ktrá systmaticky prozkoumá možné dopady záměrů na životní prostřdí, a to dřív, nž s započn s vlastní ralizací záměru. Musím konstatovat, ž Váš nsouhlas s únorovým pučm 2008 nás vlmi přkvapil. Souhlasím plně s Vámi, ž s jdná o opravdový puč v spolupráci s komunisty, jhož výsldkm j zvolní Václava Klaus przidntm rpubliky. Obdivujm Váš cit pro dmokracii, nboť tak zřtlně s postavit proti spolupráci s komunisty proti Vašmu vrcholovému vdní, to chc opravdu obrovský kus politické odvahy. Jště víc jsm byli přkvapni, ž současnou situaci nazývát komunistickou totalitou. Pokud tím mát na mysli výkon funkc przidnta Václavm Klausm, pak lz s Vámi jnom souhlasit. Doufám a přjm Vám, abyst vždy měli odvahu s postavit proti všm pokusům o puč, pod Vaším současným vdním, a ž takto s stjnou odvahou a odhodláním budt postupovat v všch svých vřjných i vnitrostranických vystoupních, k čmuž Vám přjm hodně sil. Mát naši morální podporu. Eva Richtrová, primátorka města Vážný pan Tomáš Kvasnička Čská Mountainbiková Asociac, o.s. Mchová Jablonc nad Nisou Vážný pan, obdržla jsm od Vás, jako přdstavitl občanského sdružní Čská Mountainbiková Asociac, dva dopisy, z nichž jdn byl otvřný a pak spoustu -mailů, jjichž zasílání bylo zapříčiněno rozpoutáním kampaně, jjíž iniciátorm jst byl Vy a Vaš asociac. J s podivm, jak málo stačí, aby s po clé Čské rpublic bz znalostí konkrétní věci, jn na základě nějakého subjktivního názoru a npřsných a nsprávných informací, dalo zmanipu- ORIGINÁL DOPISU: Faksimil zaslaného dokumntu. Odpověď na dopis k lsní stzc lovat tolik lidí k takové činnosti, ktrá v svém důsldku poškozuj dobré jméno Statutárního města Frýdku-Místku, jho přdstavitlů i zaměstnanců. Abych svůj výš uvdný názor objasnila, dovolím si malé shrnutí. Statutární město Frýdk-Místk j vlastníkm hospodářského lsa na Palkovických hůrkách nad Chlbovicmi. Péč o tnto ls s řídí zákonm č. 289/1995 Sb., o lsích a o změně a doplnění něktrých zákonů (dál jn lsní zákon ). Tnto zákon vlastníkovi ukládá o ls pčovat tak, aby zajistil jho dlouhodobou xistnci a plnění všch jho funkcí, a to jak produkčních, tak mimoprodukčních. J povinností i ls chránit přd škodlivými vlivy a činit všchna dostupná opatřní k snižování jjich dopadu na ls. Hospodářské lsy na Palkovických hůrkách jsou polyfunkčně obhospodařované tak, aby jdnotlivé funkc byly v rovnováz, tdy jak funkc hospodářská, tak funkc sociální a zárovň i funkc biologická (kologická). Při hospodařní v těchto lsích brm v úvahu samozřjmě i ostatní funkc lsa jako např. asanační, izolační, mliorační, rkrační, naučná, kulturní, sttická aj. Nní ovšm možné akcptovat požadavk Vašho občanského sdružní, tj. zvýšný zájm využívat plnění určité funkc nad úrovň jjího potnciálu, protož by to v svém důsldku znamnalo potlační plnění funkcí jiných. (Pokračování na straně 2) slovo primátorky Foto: Rpro Vážní spoluobčané, v dnšním zpravodaji mát možnost si přčíst dva otvřné dopisy, ktré jsm obdržla já a také všchna média. Na otvřný dopis by měla násldovat otvřná odpověď. Poskytujm ji pisatlům, všm médiím, al také vám, abyst si sami mohli udělat názor na danou problmatiku. Jn v případě dopisu kolgů zastupitlů bych uvdla i časovou posloupnost dopis byl doručn na podatlnu našho magistrátu v čtvrtk (núřdní dn) 6. břzna asi v 16 hodin, txt dopisu s razítkm podatlny byl zaslán všm médiím pár minut poté, protož asi v mě tlfonicky oslovila rdaktorka ČTK a chtěla znát mou rakci na tnto dopis, aniž jsm měla sbmnší šanci znát obsah dopisu! Tnto spěch jsm dodns npochopila, stjně jako druhou část dopisu únorový puč Pokud dns chtějí autoři tvrdit, ž jd o přklp, pak zákonitě musí násldovat otázka, zda podpsaní zastupitlé s vysokoškolským vzděláním vůbc dopis čtli. Nbo jim j jdno, co podpisují? Vždyť podpisovali otvřný dopis s kritikou radniční koalic určný přdvším pro širokou vřjnost! Ať už s budou hájit jakkoliv, njpravděpodobnější vysvětlní j, ž jako už mnohokrát v spěchu a bz zralé úvahy dopis napsali účlově s jdiným cílm upoutat média a opět s zviditlnit. Nlz s pak divit, ž výsldný fkt s můž obrátit proti nim. Eva Richtrová

2 Zpravodajství krátc Aktualizac žádostí Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služb, upozorňuj všchny žadatl, ktří již mají podanou žádost o přidělní bytu v domch zvláštního urční (v Domch s pčovatlskou službou a Pnzionu pro sniory), aby s v období od 2. dubna do 30. dubna dostavili v úřdní dny pondělí a střdu (v době od 8.00 do h) a v čtvrtk (v době od do h) na odbor sociálních služb, budova ul. Radniční 1149, 1. poschodí, kanc. č. 203, 205, 211 k aktualizaci svých žádostí. Dál upozorňujm, ž v této době, tj. v měsíci dubnu, s nbudou přijímat do vidnc nové žádosti. Zápis 8. a 9. dubna Zápis dětí k přdškolnímu vzdělávání v matřských školách zřizovaných statutárním městm Frýdk-Místk pro clý násldující školní rok (týká s tdy i dětí, ktré budou přijaty k přdškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku) proběhn v dnch 8. a 9. dubna (útrý a střda) v době od 8 do 16 hodin. Bližší informac zvřjní řditlé dotčných matřských škol způsobm v místě obvyklým. Podvčry s kamrou ZO Čského svazu včlařů Frýdk-Místk v spolupráci s Klubm filmových amatérů Frýdk-Místk pořádají Podvčry s kamrou. 25. dubna od 16 hodin v Domě včlařů Fojtství v Chlbovicích na téma Život v Pobskydí. Slavnost zvonů 5. dubna s v frýdcké Bazilic Minor uskutční Slavnost žhnání zvonů. Akci pořádá Římskokatolická farnost Frýdk a od 10 hodin s jí zúčastní i biskup Františk Václav Lobkowicz. In-lin bruslní Městská spolčnost Sportplx od konc břzna znovu rozjíždí v kryté části aquaparku Olšná aquaarobic. Rovněž oznamuj, ž od 2. dubna bud každou střdu a nděli v době od do hodin v vícúčlové sportovní hal in-lin bruslní vřjnosti. Děti do 4 lt budou mít vstup zdarma, děti a mládž (4-18 lt) stjně jako doprovod bz bruslí zaplatí 15 Kč, o dst korun víc pak dospělí. Nábor aikido SKP Ostrava dojo Frýdk- -Místk chystá na pondělí 7. dubna nábor nováčků pro aikido. Sraz zájmců v 17:45 přd hlavní branou policjních kasárn v Frýdku-Místku Bahno. Tréninky pak v pondělí a v střdu od 19:15. Škola jógy Škola jógy Karakal nabízí pravidlné týdnní kurzy jógy njn v Frýdku-Místku. Všm, ktří by rádi nosili brýl s méně dioptrimi, Karakal doporučuj Sminář očních tchnik o víkndu , ktrý bud také zaměřn na masáž riki, rflxní trapii a čínskou gymnastiku QI GONG. V dnch proběhn Sminář jógových filozofií a tchnik na Morávc, ktrý má mnohaltou tradici a bud s zabývat harmonizací psychického zdraví účastníků, hathajógovými cvičními a ozdravnými tchnikami. Víc na (pp) (Pokračování z strany 1) Kromě toho, jak uvdu dál, požadujt činnost, ktrá j přímo lsním zákonm zakázána, protož polyfunkční účinnost lsa to snižuj nbo dokonc liminuj. Považuji za svou povinnost ragovat na Vaš sdělní, ktré j obsažno v otvřném dopis z dn a v dalším dopis z dn Uvádít, ž cyklisté z Frýdku- -Místku upřli svou pozornost na Palkovické hůrky a dobrovolnou prací chtěli umožnit vyjížďky v této oblasti. K tomu lz jn dodat, ž tato činnost j jistě záslužná a umožní smysluplnou činnost mnoha lidm. Zd j však nutné jdnoznačně uvést, ž s v ust. 20 odst. 1 písm. j) lsního zákona uvádí, ž j zakázáno mimo lsní csty a vyznačné trasy jzdit na kol, na koni, na lyžích nbo na saních. Jízda cyklistů j tdy povolna pouz po místních komunikacích a vyznačných cyklostzkách. A kritizovaný úsk csty od Kociána k kapličc v Chlbovicích takovým úskm nní. Uvádít, ž pan Krobot Vám z nznámých důvodů nchtěl oficiálně jždění na kol povolit. Ovšm on to udělat nmohl a nsměl. Nikdo, tím víc úřdník státní správy, nní oprávněn povolit něco, co zákon zakazuj. Dál zcla npravdivě uvádít, ž pracovníci magistrátu przntovali stanoviska, ktrá jsou v rozporu s lsním zákonm a obhajovali nmožnost jakéhokoliv projktu podpory rkrac. Pracovníci magistrátu nmohou souhlasit s jízdou na kolch (a také na motorkách a čtyřkolkách). To 2 f Břzn 2008 Odpověď na dopis k lsní stzc Primátorka Eva Richtrová s jako zástupc Frýdku-Místku zúčastnila jdnání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí Čské rpubliky v Mostě, kd byli jako hosté přítomni zástupci Ministrstva vnitra ČR a také odborník na oblast rgulac sázkových hr. Přdmětm jdnání byl návrh novly zákona o obcní policii a návrh novly zákona o Policii Čské rpubliky, tchnická novla zákona o obcích, návrh novly zákona o lotriích a novla zákona o odpadch, vyjmnovala primátorka Eva Richtrová. Komora statutárních měst vyjádřila vážné znpokojní nad současným stavm lgislativy, ktrý dostatčně nzohldňuj práva obcí na rgulaci provozu hazardních hr. To má dopady na vřjný pořádk a sociální situaci v rodinách. Provozovatlé hazardních hr mohou bz ohldu na vůli místních samospráv provozovat agrsivní typy hazardních hr, aniž by byl jjich počt jakkoliv rgulován. V případě, ž problémy v oblasti lotrií a j naopak stanovisko v souladu s lsním zákonm, ktrý takovéto aktivity zakazuj. Ostatní rkrační aktivity, tj. pěší a naučná turistika, sběr lsních plodů a hub a další aktivity, ktré jsou v souladu s lsním zákonm pod pojmm obcné užívání lsa, jsou podporovány. Nabyla jsm dojmu, ž pod pojmm nmožnost rkrac na Palkovických hůrkách jd pouz o nmožnost jzdit na kol v lsích. Na konkrétním místě, ktré kritizujt, byst však podstatně omzili rkrační aktivity přdvším Vy Vaší činností. Copak nní nbzpčné jzdit na kol vysokou rychlostí z místa od Kociána dolů do Frýdku-Místku po uzoučké pěšině a přitom ohrožovat pěší turisty, jak dospělé tak i děti, ktré zd často chodí? Pracovníci magistrátu byli osobně svědky takovéto hrozící koliz njdnou. A ani po úpravách, ktré provdli aktivisté Vašho občanského sdružní, by bzpčnost pěších nbyla vyšší. Na jdnání dn bylo přislíbno, ž správa městských lsů bud k aktivitám pouz tiš přihlížt. Bylo zd také zdůrazněno, ž ls na Palkovických hůrkách j ls hospodářský ( 9 lsního zákona) a nní lsm zvláštního urční ( 8 odst. 2 písm. c) příměstské a další lsy s zvýšnou rkrační funkcí, jak nsprávně všud uvádít, a ž v případě nutnosti bud správa stzku používat pro lsnickou výrobu n z důvodu produkc dřva, jak zas nsprávně uvádít v dopis i na wbových stránkách, al z hldiska ochrany lsa, vzhldm k nutnosti likvidac kůrovcm napadného dříví, jak ukládá lsní zákon ( 32 odst. Primátoři brání svá města sázkových hr nbudou v dohldné době řšny novým hrním zákonm či novlou zákona stávajícího, zvažuj Komora statutárních měst iniciování žaloby na Čskou rpubliku k Evropskému soudu pro lidská práva v Štrasburku pro porušování práva na úzmní samosprávu, přdnsla spolčné výstupy primátorů Eva Richtrová. Přítomné primátorky a primátoři projdnali také návrh novly zákona o odpadch z dílny Ministrstva životního prostřdí ČR, ktrý má zásadním způsobm změnit povinnosti obcí při nakládání s odpady. Komora statutárních měst žádá, aby ministrstvo životního prostřdí přdložilo zcla nový věcný záměr novly zákona o odpadch, ktrý zohldní sociální únosnost zvýšných platb pro domácnosti. Podobná stkání jsou vlmi užitčná. Primátoři bz rozdílu politické příslušnosti brání svá města. Na vládní úrovni totiž vzniká spousta lgislativních návrhů, ktré ohrožují fungování komunální sféry, uzavřla primátorka. (pp) 1, 2 a 33 odst. 1). Problém s kůrovcm, jak j všm známo, vzhldm k mírným zimám a značnému dficitu vodních srážk a porostů napadných václavkou, j problémm clorpublikovým, hlavně v nadmořských výškách do 600 m nad mořm, kd s lsy v vlastnictví Statutárního města Frýdk-Místk nacházjí. Průběh druhého pololtí roku 2007 v výskytu kůrovcm napadného dříví byl katastrofální. V porostních skupinách, ktré lmují zmiňovanou pěšinu, s v průběhu roku 2007 těžilo opakovaně pro stál s opakující napadné stromy kůrovcm. V lsích v vlastnictví Statutárního města Frýdk-Místk s v roc 2007 nprovdla žádná úmyslná těžba mýtní, pouz těžby nahodilé a těžby s nahodilou těžbou souvisjící (rkonstrukc v mýtních nbo přdmýtních porostch a výchovné zásahy v probírkách do 40 lt věku, ktré má vlastník lsa povinnost provádět dl ust. 24 odst. 2 lsního zákona). Firma, ktrá provádí lsnickou činnost na základě smlouvy, již odmítala do npřístupných trénů posílat koně, nboť došlo k třm případům, kdy s koně táhnoucí kmny přvrátili v svahu. Dál nbylo možné z důvodu příliš vlké vzdálnosti dříví přiblížit koněm a traktor s do zmiňovaných lokalit pro příliš složitý trén ndostal. Z hldiska ochrany lsa j povinností vlastníka lsních pozmků činit taková opatřní, aby dříví napadné kůrovcm bylo účinně asanováno a ndocházlo k šířní škodlivých činitlů ( 32 odst. 1 lsního zákona). V spolupráci s odborným lsním hospodářm a firmou provádějící lsnickou činnost s dařilo kůrovcm napadné dříví vytěžit, al v něktrých případch bylo nmožné ho přiblížit. Byla dočasně volna chmická asanac, ktrá, aby byla účinná, s musí vždy cca po 4 až 5 týdnch opakovat. Toto opatřní však považujm za nštrné k životnímu prostřdí a můž mít npříznivé důsldky na biotu. V měsíci ldnu 2008 s proto v spolupráci s odborným lsním hospodářm a firmou provádějící lsnickou činnost pro Statutární město Frýdk-Místk rozhodlo, a to po vyčrpání všch možností, jak vytěžné dřvo přiblížit. Řšním bylo zřízní úzké přibližovací linky po vrstvnici tak, aby s po ní dostal univrzální kolový traktor do všch npřístupných lokalit, kd na krátkou vzdálnost bud dřvo přdpřiblížno koněm na vývozní místo v dosahu délky lana z přibližovací linky. Souhlasím s Vámi, ž črstvý zásah nvypadal příliš dobř. Ovšm již nyní, nclé dva měsíc po úpravě stzky, j dobř schůdná a úprava postupně zarost bylinami tak, ž s clkový dojm upraví. V každém případě tato trasa slouží pouz potřbám lsního hospodářství a pěší turistic. Domnívám s, a to na základě osobní znalosti možností úzmí clých Palkovických hůrk, ž s jjich rkrační hodnota niktrak nsnížila, rkrac obyvatl i návštěvníků města Frýdku-Místku nbyla narušna a toto úzmí poskytuj vlké množství způsobů rkrac i míst, kd si každý najd právě to, co k rkraci potřbuj. Domnívám s, ž úprava malého úsku jdné pěšiny, ktrých j v njbližším okolí několik dalších a v clé oblasti vliké množství, nmůž ngativně ovlivnit lsní prostřdí, snížit jho polyfunkční účinnost a znmožnit fungování Palkovických hůrk jako přirozné rkrační zázmí města. Uvádít, ž téměř všchny lsní csty byly upravny. Nní to spíš důsldk toho, ž s v lsích hospodaří v souladu s lsním zákonm určitým obvyklým způsobm, a nikoli důsldk toho, ž by lsníci záměrně činili opatřní bránící rkraci? Označujt aktivisty Vašho občanského sdružní za aktivní a odpovědné, úřdníky pak za arogantní a zaměřné vůči občanům. Lz mluvit o odpovědnosti v případě činnosti v rozporu s zákonm? J arogancí to, ž úřdník hájí zájmy ochrany lsa a přírody v rozsahu uložném mu zákonm? Dospěla jsm k názoru, ž mnoho povyku pro nic má jn jdn cíl: Zajistit prosazní Vašich úzc zaměřných zájmů, tj. jízdu na trénních kolch po lsích, a to na úkor vlastníka, ostatních uživatlů a přdvším lsa. Nmám nic proti jízdě na trénních kolch, ovšm nsmí být při tom poškozovány zájmy druhých. S pozdravm primátorka Eva Richtrová MEZI MENTÁLNĚ POSTIŽENÝMI: Primátorka Eva Richtrová s zúčastnila Včírku Spolčnosti pro podporu lidí s mntálním postižním, ktrý s bohatým kulturním programm, na němž s podílli i samotní klinti příslušných zařízní, proběhl v lískovckém kulturním domě. Foto: Ptr Pavlka

3 Zpravodajství Výchovné koncrty v Stounu Po úspěchu podzimní séri výchovných koncrtů s protidrogovým zaměřním, ktré zhlédlo okolo 2000 žáků a studntů frýdcko-místckých základních a střdních škol, proběhly v Hudbním klubu Stoun v dnch břzna další koncrty. Chtěli jsm spolu s produkcí klubu dát šanci zhlédnout tnto program školám, ktré dosud nměly přílžitost jj vidět. Stojí to zato, protož mládž s baví a současně vnímá protidrogové poslství, zhodnotil program náměstk primátorky Ptr Cvik, ktrý nad akcí přvzal záštitu. O hodnotný zážitk, ktrý měl v návštěvnících koncrtu vzbudit zájm o v současnosti mzi mlá- dží méně frkvntovanou tvorbu (Voskovc+Wrich, Suchý+Šlitr atd.) a zárovň varovat na příkladch úmrtí mnoha popových a rockových hvězd (Janis Joplin, Jimi Hndrix, Jim Morrison) přd nbzpčím konzumac drog, s postarala skupina Music Mastrs. Jjími člny jsou tři ostřílní hudbníci Kid Koulák, Alxandr Polach, Rinhold Wojatschk a mladá nadějná zpěvačka Katřina Kouláková, ktrá s v právě probíhající soutěži X-factor umístila v katgorii zpěváků do 25 lt na místě., prozradila produkc klubu. Akc proběhla za podpory městské spolčnosti Frýdcká skládka, a.s. (pp) f 3 Břzn 2008 Město ocnilo vybrané pdagogy OCENĚNÍ PEDAGOGŮ: Náměstk primátorky Ptr Cvik odměnil dvacítku pdagogů. Foto: Ptr Pavlka U přílžitosti Dn učitlů náměstk primátorky Ptr Cvik v příjmném prostřdí Kavárny Radhošť odměnil dvacítku vybraných pdagogů působících v městských organizacích. Nformální stkání j tradicí, při níž radnic ocňuj záslužnou práci učitlů a současně i črpá další podněty pro vylpšní v oblasti školství. Jako zřizovatl komunikujm přvážně s vdním škol, al samozřjmě, ž jsou pro nás cnné i postřhy samotných učitlů, ktří třba njsou v vdoucích funkcích. Ty s vždycky při této přílžitosti daří získat, vysvětlil náměstk primátorky Ptr Cvik, původním povoláním rovněž ptát s - odpovídám učitl. I proto vždy pdagogům, ktří byli na ocnění nominováni svými školami, děkuj za nocnitlnou práci, o níž ví své. Třba i to, ž stál nní dostatčně zaplacna. Bohužl s v tomto konstatování stál opakuji, prác učitlů j pro spolčnost jdna z njdůlžitějších, al nní adkvátně zaplacna. Mnohé s již v minulosti změnilo, al stál ocnění pdagogů nodpovídá jjich významu. Já si jjich prác vlmi vážím a i proto každoročně pořádám toto stkání, abychom alspoň touto formou doplnili učitlům uznání jjich prác, řkl náměstk primátorky Ptr Cvik. (Výčt ocněných pdagogů na straně 8) (pp) VE STOUNU: V tomto prostřdí mládž kromě hudby vstřbá i užitčné informac. Foto: Ptr Pavlka Chtěl bych s zptat, jstli město hodlá zlikvidovat btonové monstrum a vyhořlý stánk na ulici Frydlantská vdl bývalého Rstíku, dnšní Šatlavy. Hyzdí to vzhld a scházjí s tam nkalé živly. Úklid kolm trati j problmatický Adam Mayr z Frýdku-Místku s v Dníku nchal slyšt, ž s město nstará o npořádk kolm žlzniční trati do Lískovc na ulici Míru, takž s cstujícím musí dělat nvolno a jistě si odnsou z našho města vlmi špatný dojm. Na tuto problmatiku odpovídá náměstk primátorky Michal Pobucký. Vážný pan Mayr, v Vámi napsaném článku, zvřjněném v tištěném priodiku Dník dn , kritizujt přístup Magistrátu města Frýdk-Místk za nodklizné odpadky, ktré s nachází podél žlzniční trati do Lískovc. Mohu Vás ujistit, ž odstranění odpadů, ktré tvoří tzv. črné skládky, odložných na pozmcích Statutárního města Frýdk- -Místk zajišťuj Odbor životního prostřdí a změdělství (dál jn odbor ŽPaZ ), a to prostřdnictvím městské spolčnosti TS a.s. Na něktrých místch s úklid provd jdnorázově, xistují však místa, ktrá s uklízí pravidlně. Například v oblasti ul. Míru (od ul. Dlouhá až po ul. Fügnrova) s provádí pravidlná kontrola a úklid 1x měsíčně. V případě, ž jsou odpadky na pozmcích, ktré njsou v vlastnictví statutárního města Frýdk-Místk, pak odbor ŽPaZ vyzv vlastníka pozmku k jjich odstranění. Npořádk, ktrý popisujt v článku, j z vlké části na pozm- cích Správy žlzniční dopravní csty, s.o., ktrá spravuj pozmky kolm trati Čských drah a.s., a také na pozmcích spolčnosti Válcovn plchu a.s. Magistrát města vd s oběma subjkty jdnání o úklidu. Spolčnost Válcovny plchu, a.s., své pozmky čistí a také v ltošním roc j ochotna své pozmky uklidit od odpadu, ktré zd s njvětší pravděpodobností odkládají občané města Frýdku-Místku bydlící ndalko. Spolupracujm také s Správou žlzniční dopravní csty, s.o. V současné době s vyjasňují místa, ktrá j potřba kolm trati uklidit, a uvdná organizac vybírá dodavatl, prostřdnictvím ktrého bud úklid provdn. J nutno si uvědomit, ž npořádk a črné skládky s v uvdné lokalitě vyskytují zjména díky nukázněnosti občanů bydlících v blízkém okolí. Vlivm povětrnostních podmínk, zjména čtných a silných větrů, dochází k přlétání odpadu, takž úklid na pozmcích různých vlastníků j nutno zajistit v vzájmné spolupráci v přibližně stjném trmínu, aby končný výsldk uklizná část města byl fktivní. Zkušnosti z dřívější doby však ukazují, ž lokalita kolm ulic Míru j vlmi problmatická, a přstož s zd pravidlně uklízí, dochází zd stál k hromadění odpadů. Na dotaz týkající s dvou nmovitostí vdl dnšní Šatlavy musím odpovědět, ž město Frýdk-Místk nní vlastníkm zmiňovaných objktů už od roku 1995, kdy j prodalo soukromému vlastníkovi. Tn j měl podl výpisu z katastrálního úřadu o rok později násldně prodat dalším majitlům, ktří by měli být vlastníky dosud. Byť v této lokalitě nbydlím, chápu Vaš rozhořční nad nutěšným stavm objktů. Z pohldu města však mohu pouz znovu (tak jako už několikrát) vyzvat vlastníky k odstranění zruinovaných stavb. Budu doufat, ž uznát nmožnost města odstraňovat cizí majtk a tnto postoj pochopít. S pozdravm primátorka Eva Richtrová Otvřný dopis primátorc Věc: Nzabíjjt lsní stzky! Otvřný dopis o zniční stzky v Palkovických Hůrkách Vážná paní primátorko, zasílám Vám tnto otvřný dopis, abych vyjádřil hluboké rozhořční nad způsobm, ktrým pracovníci magistrátu Frýdku- -Místku, odboru životního prostřdí, naložili s vstřícným a občansky zodpovědným přístupm místních trénních cyklistů organizovaných v ČMBě (www.cmba.cz). O jjich aktivitách jst byla při našm osobním stkání 3. října 2007 informována. Jjich prác byla v únoru roku 2008 znhodnocna bzohldným zničním rkrační stzky v Palkovických hůrkách na lsních pozmcích v vlastnictví města Frýdk-Místk. Trénní cyklisté z Frýdku-Místku a okolí s v rakci na vznikající občansko-spolčnské mtb hnutí v první polovině roku 2007 rozhodli dílm své dobrovolné prác přispět k zlpšní podmínk pro citlivou lsní rkraci v dostupné blízkosti města. Jjich volba padla na oblast Palkovických hůrk, ktrá j přirozným rkračním zázmím města. Hůrky jsou také cílm většiny odpoldních vyjížděk místních trénních cyklistů. Většina lsních cst v Hůrkách již byla bohužl adaptována na potřby mchanizovaného přibližování a dopravy dříví. Tyto csty ndokáží uspokojivě naplňovat rkrační potřby obyvatl Frýdku- -Místku a okolí. Jdním z posldních zbytků cst, ktré jsou svou povahou vhodné spíš pro rkraci nž traktory, byl historický turistický chodník mzi sdlm Kocián a silnicí mzi Podhůřím a Chlbovicmi, ktrý j značn modrým pásovým značním KČT a j zárovň částí naučné stzky Hůrky spravované městm Frýdkm-Místkm. (clé znění otvřného dopisu nalznt na městská polici Přpadní mladíka v půl třtí odpoldn přijal dispčink městské polici anonymní tlfonní oznámní, ž u točny na ulici Frýdlantské došlo k přpadní mladíka dvěma nznámými muži. Rychlý zásah motorizované hlídky pak zabránil možná těžkému zranění napadného. Výtčníci byli po zadržní přdáni Policii ČR k dořšní. Rozbíjli lavičku v půl páté odpoldn všímavý občan oznámil, ž v altánku v Sadch Smtany trojic mladých lidí (jdna z nich byla dívka) rozbíjjí lavičku. Přkvapná trojic s zmohla jn na přiznání strážníkům k uvdnému skutku. Věc byla postoupna správnímu orgánu s poříznou fotodokumntací k dalšímu řšní. Babička zabloudila Přd 16. hodinou strážníci pomohli starší paní (roč. 1928) najít domov. Úplně bzradná a dzorintovaná byla po tlfonickém oznámní nalzna na ulici Husova. Po krátké rozpravě s strážnici dopátrali k místu jjího trvalého pobytu, kam ji přvzli. Pro babičku tak výlt po městě skončil přvozm v službním vozidl městské polici. Obtěžovali řidič v osm včr oznámil řidič autobusu, ž ho napadá podnapilý pasažér a tím mu znmožňuj řízní. Hlídka dotěrného pobrtu z autobusu vyvdla, protntokrát bz pokuty. O tři dny později pro změnu podnapilá pasažérka odmítala vystoupit z autobusu na končné zastávc. Po krátké rozpravě s strážníky si pro lhc zmatnou dívku nakonc přišla jjí kamarádka. Potřbovali jn pomoc Krátc přd půlnocí vyděšný oznamovatl požadoval urychlný příjzd hlídky do jdné rstaurac na okraji města. Sděloval, ž vnku jsou tři osoby, ktré s domáhají vstupu do rstaurac, a on s bojí otvřít, když již bylo po otvírací době. Běhm krátké doby hlídka na místě nalzla dva muž a žnu, ktrá dostala diabtický záchvat. Muži jí chtěli poskytnout první pomoc a potřbovali cukr. Přivolaná rychlá záchranná služba jí poskytla potřbnou pomoc a nmocnou žnu si odvzla. Hromadná rvačka v půl třtí ráno si rychlý příjzd hlídk vyžádalo oznámní srvírky z místního baru, ktrá nahlásila rvačku asi 15 osob. Na místo dorazilo clkm pět policjních vozidl, včtně hlídk PČR. Romové, ktří s zd rvali, s ovšm stihli rozutéct a prsonálu zůstaly oči pro pláč nad způsobnou škodou, ktrou sčítali policisté. (pp)

4 Školství Barvný dn V rámci přivítání Vlikonoc pořádala 6. ZŠ v Frýdku-Místku dn Barvný dn. Žáci i učitlé s měli obléct do jarních barv, a to od světl žluté až po tmavě oranžovou, a vyzdobit v nich i třídu. Děti si přd vlikonočními prázdninami při rozmísťování ozdob užili spoustu lgrac, což j důlžité, nboť na Škardou střdu by s lidé nměli mračit. Školní parlamnt, ktrý výzdobu tříd a oblční žáků hodnotil, vybral jště téhož dn vítěz. Na prvním stupni zvítězila třída 1.B a jako druhá skončila třída 5.A. Na stupni druhém pak vyhrála třída 8.B, hnd za ní s umístila třída 6.A a jako třtí zabodovala 9.A. Martin Zapltal Na snímku njlpší třída druhého stupně 8.B. Foto: Luci Sidlrová Na Sdmičc s daří angličtině i rcitaci Žáci SEDMIČKY na Riviéř v Místku s zúčastnili 18. břzna Miniolympiády v anglickém jazyc žáků 5. tříd. Soutěž s zúčastnilo clkm 57 žáků z 21 základních škol. Z SED- MIČKY přdvdli v soutěži své znalosti anglického jazyka clkm tři žáci a bodovali na přdních místch! Na 1. místě skončil náš žák Michal Bakr, na dalších pěkných místch skončili naši žáci Kryštof Thur 7. místo, Natáli Fuchsová 8. místo. Gratulujm!!! Takováto vítězství jsou další motivací pokračovat i nadál v intnzivní výuc anglického jazyka na naší škol a ukázalo s, ž nově začít s výukou anglického jazyka již od 1. třídy bylo dobrou myšlnkou. Dalším větším úspěchm SEDMIČKY bylo probojování Tomáš Mohač, žáka 4. třídy, do krajského kola rcitační soutěž, kd s umístil na zasloužném 2. místě v rámci Moravskoslzského kraj. Děkujm našim žákům za skvělou rprzntaci školy! Děkuji našim učitlům za výborně odvdnou práci při přípravě žáků na soutěž. Mgr. Ivta Zchová, řditlka školy Národnostní mnšiny Projkt Občan Projkt Občan s zabývá politikou v rgionu a jho cílm j vzbudit zájm o věci vřjné mzi mladými lidmi. Loni s žákům 4. ZŠ podařilo v našm městě založit mládžnickou radu. Sklidili tak vlký úspěch, ž byli vybráni, aby naši rpubliku rprzntovali v Washingtonu v USA. Tnto rok jsm chtěli přijít s něčím novým. Proto zkouším spolupráci mzi dvěma školami, mzi 1. a 4. ZŠ. Po dlouhém přmýšlní, jaké téma si ltos vybrm, jsm s shodli pro Národnostní mnšiny. S dotazníky, ktré jsm si sami vytvořili, jsm obšli školy v našm městě. Vztah občanů k národnostním mnšinám jsm zjišťovali právě pomocí těchto dotazníků, ktré vyplňovali studnti v věku od 12 do 17 lt. Zajímalo nás například, jstli vědí, kolik procnt občanů ČR tvoří nár. mnšiny, nbo jstli by s třba chtěli dozvědět něco o jjich historii, apod. Hodně nám pomohly dvě bsdy na toto téma. První s konala na Krajském úřadě v Ostravě s paní Poláčkovou, romskou poradkyní pro Ostravu. Ta nám přiblížila romskou kulturu a problmatiku. Jlikož j sama Romkou, něktré tradic zná z vlastních zkušností. Tak jsm vlastně zjistili, ž nní Rom jako Rom. Existuj několik skupin Romů a přdsudky vznikají z nznalosti majority. Druhá bsda proběhla s pracovnicmi přijímacího střdiska v Vyšních Lhotách. Toto střdisko j uprchlickým táborm. Na tomto projktu pracujm tvrdě a pčlivě, jlikož chcm v květnu naš město rprzntovat na clorpublikovém stkání v Praz. Zakončním projktu bud akc, ktrá s bud konat v rámci Bambiriády. Cílm této akc bud sznámit s s člny národnostních mnšin a aby s oni sznámili s námi. Žáci 1. a 4. ZŠ 4 f Břzn 2008 Získané financ vylpšily výuku V rámci Rozvojového programu Podpora nvironmntálního vzdělávání výchovy a osvěty v školách v roc 2007 vyhlášného ministrstvm školství, mládž a tělovýchovy, získala Základní škola a matřská škola v Frýdku-Místku, Lískovci finanční dotaci v výši Kč. Zpracovali jsm projkt s názvm Zkvalitnění využití stávajícího školního sklníku a školní zahrady pro výuku přírodovědných přdmětů, jhož cílm j výchova žáků k udržitlnému způsobu života, vytvářní vazby žáků k přírodě, ochraně životního prostřdí, praktickému ověřování vědomostí získaných v přírodovědných přdmětch, pozorování vlivu činnosti člověka na rostliny a okolí, ralizac pěstitlských pokusů, řšní problémů a ralizac témat mzinárodního projktu Ekoškola, přiblížil řditl školy V útrý 18. břzna na 9. ZŠ proběhl 2. ročník Miniolympiády v anglické konvrzaci 5. tříd. Na okrsní kolo s přihlásilo 57 žáků z 21 základních škol. Soutěžící njprv musli absolvovat gramatickou část, ktrá s skládala z tří úkolů. Njprv si žáci vyzkoušli, jak porozumí poslchu mluvného anglického jazyka, poté j čkalo písmné zpracování txtu, ktrý vyzkoušl jjich schopnost v angličtině logicky usuzovat, a v třtí části doplňovali do txtu správný tvar slovs. Posldním a njtěžším úkolm soutěž byla ústní část, kd soutěžící hovořili o sobě, o svých zálibách, rodině, městě, v němž žijí. Na závěr s děti nvyhnuly ani různorodým doplňujícím otázkám poroty. Všichni soutěžící, ktří s do soutěž přihlásili, pro- ŠKOLA V PŘÍRODĚ: Proč s nučit vnku? Jan Ptr, podl ktrého rozhodně stojí za námahu kladně ovlivňovat u žáků kologické smýšlní. Finanční dotac byla využita na úpravy školního sklníku, na instalaci nádoby na dšťovou vodu, jž bud násldně využívána pro zálivku v sklníku a na pokusných záhonch, či úpravu kompostiště pro kompostování Foto: Ptr Pavlka zlné hmoty z školní zahrady a školního pozmku. Pníz jsm využili také na úpravy v stávající přírodní učbně, kd jsm opravili lavičky, a mohli jsm provést také sttické úpravy školní zahrady v vstupním prostoru přd budovou školy vysázním okrasných křů, uzavřl výčt vylpšní řditl školy. (pp) Miniolympiáda v anglickém jazyc Dn 6. a 7. břzna s na naší škol konalo Malované dopoldn pro žáky 1. B třídy. Clá akc s uskutčnila díky paní učitlc Orlové a kázali vlmi dobré znalosti z anglického jazyka. Po sčtní bodů z všch částí, ktrými žáci prošli, už všichni napjatě čkali na oznámní výsldků. A jak to dopadlo? 1. místo Bakr Michal, 7. ZŠ 2. místo Virta Vronika Elisabt, ZŠ TGM Frýdlant n. O. 3. místo Pospěch Pavl, 1. ZŠ 4. místo Gnsrová Bára, 9. ZŠ 5. místo Polášková Monika, 4. ZŠ Finančně s na soutěži podíllo Střdisko volného času Klíč a firma Pila Josf Kurčka. Všm sponzorům vlmi děkujm. Mgr. Eva Šopková Malované odpoldn na Jdničc paní výtvarnici Kuchařové, maminc jdnoho žáka, ktrá přišla s nápadm a poskytla matriál na výrobu obrázků malovaných na sklo. Děti si mohly vybrat z motivů květin nbo zvířat. Na orámovanou sklněnou tabulku přkrslily konturou obrázk podl přdlohy a tn druhý dn vybarvily barvami na sklo. Maminky, ktré s malování účastnily, s uspokojním sldovaly zaujtí a šikovnost svých dětí. Po oba dny zd panovala skvělá spoluprác rodičů, žáků a učitlky. Dospělí pak vlmi ocnili možnost vstupovat do průběhu vyučování. Výrobky s dětm moc povdly a jsou pěkným dárkm pro maminky k MDŽ nbo budou ozdobou dětských pokojíčků. Rodič žáků 1.B třídy

5 Školství 5 Břzn 2008 f Radka Michaláková v kraji třtí Kvalitní přípravu a bohaté jazykové znalosti zúročila v pondělí 10. břzna v Střdisku volného času v Ostravě na krajské soutěži jazykových znalostí dvaťačka Radka Michaláková z frýdcko-místcké základní školy Jiřího z Poděbrad. Soutěžilo s v třch katgoriích. Katgori II.A zahrnuj učivo anglického jazyka základní školy žáků 8. a 9. ročníku, katgori II.B rozšířnou výuku jazyků a odpovídající ročníky vícltých gymnázií, III. katgori všchny typy střdních škol odpovídajících ročníků vícltých gymnázií. Byla jsm umístěním Radky v katgorii II.A vlmi příjmně přkvapna, uvdla učitlka anglického jazyka na Základní škol Jiřího z Poděbrad Rnáta Ručková a pokračovala: Konkurnc byla opravdu vliká. J to vidět i z clkového pořadí. První tři místa s liší v bodovém hodnocní jn minimálně. A tak Radku na třtí příčc dělí od vítěz pouhé dva body. Navíc s jdná o loňského clorpublikového šampióna. Přd soutěžícími stály dva nlhké úkoly. Na základě poslchu anglického txtu jsm doplňovali dotazník. Jdnalo s o rozhovor v rádiu, kd na otázky rdaktora odpovídala Číňanka o své práci, bydlišti a životě, popsala průběh soutěž Radka Michaláková a pokračovala: Další témata jsm přdm znali. Týkala s nakupování, oblční, rodiny, dnního ržimu, přátl, cstování a počasí. Jdno z nich jsm si vylosovali a musli jsm na dané téma konvrzovat v angličtině. Součástí konvrzační části byly i rakc na základní situac. Například jsm měla za úkol popsat, co bych dělala, kdybych někomu šlápla na nohu nbo si chtěla koupit ovoc v obchodě. Radčino vítězství v krajském kol soutěž v anglickém jazyc však nní samozřjmostí. Na Opravdové jaro sic přil- tělo 21. 3, al do MŠ J. Trnky Radka Michaláková z základní školy Jiřího z Poděbrad obsadila v krajském kol soutěž v anglickém jazyc třtí místo. Foto: Zuzana Lanzndőrfrová Radčině úspěchu s podílla přdvším jjí píl, vzorná příprava, vynikající znalost anglického jazyka a obrovská snaha uspět mzi silnou konkurncí, uzavřla Rnáta Ručková. Rnata Spustová Jaro ltí, jaro ltí, má zlná křidélka přilétlo již začátkm břzna, kdy s přvlékla clá školička. Uhodnt do čho? No přc do jarní zlné barvičky. Maminky oblékly své ratolsti do zlných tričk, sukýnk a kalhot a p. učitlky a ostatní prsonál s také nnchal zahanbit. V všch třídách s vyráběla zlná dílka, zpívaly s jarní písničky, přdnášly básničky, v ktrých s objvuj zlná barva. Objvil s u nás i Vodníčk, ktrému děti domalovaly rybník s zlnými kapříky, všud z trávy vykukovaly sněžnky a zlné čtyřlístky. A paní kuchařky? Ty s zas staraly o zlné dobroty. Zlná jablíčka, pomazánka z brokolic, pórková polévka, ryba a k ní zlný salát s koprm, to j jn trocha z toho, na čm jsm si smlsli. A tak s k črvnému, črnému črtovskému a bílému dni připojil i zlný jarní dn a všichni s už tď těším na tn žlutý, SLUNÍČKOVÝ. Jana Jarčíková Podpora výchovy a vzdělávání Již několik lt probíhá úspěšná spoluprác mzi DYS-cntrm při 4. Základní škol na Komnského ulici v Frýdku-Místku a mzinárodní organizací Rotary Intrnational, ktrá closvětově a dlouhodobě podporuj řadu humanitárních, vzdělávacích a kulturních projktů. Díky této spolupráci a finanční podpoř bylo možné významným způsobm zkvalitnit úrovň výuky a kvalitu poskyto- vané péč pro žáky naší školy, přdvším však pro žáky zdravotně postižné, intgrované a děti z dětských domovů, jjichž výchovu a vzdělávání podporuj DYS-cntrum přdnostně. Rovněž ltošní štědrý finanční příspěvk Kč, ktrý za DYS-cntrum přvzala Mgr. Šárka Nahodilová při přílžitosti 3. bnfičního plsu Rotary Intrnational, jnž pořádal Rotary club Ostrava Intrnational, bud bz zbytku využit pro zlpšní kvality výuky a vzdělávání dětí s handicapm. Plnohodnotné zapojní těchto dětí do spolčnosti a možnost jjich budoucího uplatnění v životě j hlavním cílm činnosti DYS-cntra při 4. ZŠ v Frýdku-Místku. Děkujm přdvším paní Dr. Evě Stýskalové a panu Mgr. Martinu Žárskému, ktří nám v této snaz pomáhají. Děkujm všm za jjich štědrost a pochopní. Mgr. Šárka Nahodilová, přdsdkyně DYS-cntra

6 Sport KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ Aquapark na Olšné Nad Přhradou 2290, Frýdk-Místk, tl.: , Platnost cníku od HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY: - účtování po minutách (na krytém turnikt, až do naplnění kapaci- AP při odchodu odčtna ty bazénu) doba přsně po minutách) - abonntka j použitlná pro návštěvu - slva z běžné cny (vstupné ltního i krytého aquaparku, sau- na abonntku j lvnější nž nového provozu i k zaplacní občrstvní jdnorázové vstupné) u baru v krytém aquaparku - žádné fronty (abonnt s - 1 abonntka j určna pro nzdržuj n rcpci platbou vstup 1 osoby do prostoru bazé- za vstup a rovnou vstupuj přs nu i wllns, nbo ltního arálu Cník abonntní vstupnky krytý Katgori Po-Pá So-N, svátky dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min děti do 15 lt, stud., os. od 65 lt, ZTP 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min Cník abonntní vstupnky ltní Katgori Clodnní Odpoldní od 16 h. dospělí + mládž nad 10 lt 70,00 Kč 55,00 Kč děti 4-10 lt, od 65 lt, ZTP + ZTP/P 45,00 Kč 35,00 Kč děti do 3 lt zdarma zdarma Cna čipu Cna čipového náramku 150,00 Kč Min. výš prvního nabití 500,00 Kč Cny jsou uvdny včtně DPH. Provozní doba saun na krytém aquaparku Pondělí smíšná 14:00:00 21:00:00 útrý smíšná 14:00:00 21:00:00 střda žny 14:00:00 21:00:00 čtvrtk muži 14:00:00 21:00:00 pátk smíšná 14:00:00 21:00:00 sobota smíšná 14:00:00 21:00:00 nděl a svátky smíšná 14:00:00 21:00:00 Plavání vřjnosti Střda v hodinových intrvalch Čtvrtk Pátk Cny: Dospělí 30 Kč, Děti do 10 lt 20 Kč, Záloha na klíč 20 Kč Tlfon - bazén: Plavnky: Pondělí Útrý Střda Bazén na 11. ZŠ Čtvrtk Pátk cna plavnky: 20 vstupů Kč pro dospělé Platnost plavnky j omzna do Plavnky (prmanntní vstupnky) proplácjí zájmcům zdravotní pojišťovny. Plavcký kroužk: Útrý 16:00-17:00 Pátk 15:00-19:00 v hodinových intrvalch (Posldní hodina pro dospělé nplavc) MSFL , 10:15 - Fotbal Frýdk-Místk SK Sulko Zábřh , 10:15 - Fotbal Frýdk-Místk FC Vysočina Jihlava B 6 f Břzn 2008 Valcíři nvykročili vůbc dobř FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK SK SIGMA OLOMOUC B 0:1 (0:0) Fotbalisté Frýdku-Místku nmohli mít na úvod jarní části MSFL těžšího soupř. Na zápas rzrvy prvoligové Olomouc s al všichni těšili, mohl nasměrovat tým k postupovým bojům. Slušná divácká návštěva ovšm viděla, jak jsou takové zápasy těžké. Valcíři bojovali, al proti zkušnému soupři s příliš nprosazovali. Olomouckou obranu z branky dirigoval Lovásik spolu s Šuškavčvičm a domácí tým s v ofnzivní činnosti trápil. Druhá půl byla z obou stran svěžjší, valcíři začali víc využívat křídlních prostorů, zjména z pravé strany, al výsldkm byla jn tyč v 57. minutě. Uhodilo naopak na opačné straně, když s prosadil brazilský útočník Buno. Jsm hrozně zklamaný. Čkal jsm určitě dalko víc od hráčů, ktří by měli být tahouny mužstva. Naopak mě příjmně přkvapila hra naší stoprské dvojic, hodnotil utkání nspokojný domácí kouč Radk Látal. Jho asistnt Dalibor Damk viděl utkání takto: Takové zápasy vždy rozhodují maličkosti. Jdna chyba a hotovo. Bohužl, my jsm nastřlili tyčku a vzápětí jsm inkasovali, řkl Damk. Pavla Rašková vyhlášna njlpší trnérkou kraj Mimořádného ocnění cloživotní trnérské prác s v pátk 7. břzna v Domě kultury Vítkovic v Ostravě dočkala dlouholtá frýdcko-místcká trnérka sportovní gymnastiky Pavla Rašková. Na slavnostním včru s mzi njlpšími krajskými sportovci, trnéry, sportovními kolktivy, horolzcm Liborm Uhrm či bývalým skokanm na lyžích Jiřím Raškou nocitla Pavla Rašková náhodou. Sportovní gymnastiku trénuji už víc nž třict lt. Začínala jsm v patnácti ltch jako pomocná trnérka. Později jsm si udělala trnérské zkoušky a začala jsm trénovat gymnastiku sama. Kromě toho s zaměřuji i na atltiku, uvdla Pavla Rašková. V současné době působí Pavla Rašková již dvanáct lt jako učitlka a trnérka sportovní gymnastiky na frýdcko-místcké Základní škol Jiřího z Poděbrad. Spciali- zuj s na přípravu dětí školního věku v sportovní gymnastic, v Tamgymch a pódiových skladbách. O kvalitě jjí prác svědčí přdvším sportovní výkony jjích svěřnců. Pavla soutěží s dětmi jdnak v rámci tělovýchovných jdnot, al pravidlně a vlmi úspěšně s účastní i klání pořádaných Asociací školních sportovních klubů. Naš gymnastky pod jjím vdním již několikrát obhájily mistrovské tituly v rámci clé Čské rpubliky, vychovala i opakované mistryně rpubliky v sportovní gymnastic a přdvším vytvořila v Frýdku-Místku kvalitní gymnastickou základnu, ktrá si drží vynikající úrovň, řkl řditl školy Jiří Adámk a pokračoval: Kromě gymnastiky s Pavla Rašková zaměřuj v rámci tréninků i na atltiku, takž gymnastky pravidlně vítězí na krajské úrovni i v šplhu a atltickém vícboji. I samotná Pavla Rašková O Vlikonocích s v Praz konal vlký mzinárodní turnaj v házné Pragu Cup. Naš město rprzntovali mladší a starší dorostnci. Na turnaj s sjlo 389 týmů z 22 zmí světa. V silné konkurnci jsm dosáhli cnného úspěchu. Starší dorost svou kvalifikační skupinu vyhrál. Starší dorostnci porazili Vlké Mziříčí 21:10, Mrksm (Bl.) byla spokojná. Byl to opravdu hzký včr. Stkala jsm s s významnými sportovci našho kraj, vtrány Máchou, Ličkou, Ntoličkou, Raškou. Zajímavý byl i doprovodný program, kd vystupovala Hidi Janků, Pavl Dobš a Dalibor Janda, dodala s úsměvm ocněná trnérka. Přdvším j však pro Pavlu Raškovou ocnění novým impulsm do další prác na poli sportovní gymnastiky. Rnata Spustová O KROK POZDĚJI: Valcíři s na jař nmohli chytit. MFK KARVINÁ - FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK 3:1 (0:0) Bohužl ani v druhém jarním zápas ndokázali naši muži bodovat. Dlouho to dokonc vypadalo i na to, ž s ani po 180 minutách ndočkají Frýdcko-Místčtí vstřlné branky. Pak s naštěstí trfil krásně z trstného kopu Cabák, al to už valcíři doháněli na Bažantnici třígolové manko. Bylo vidět, ž domácí jsou naladěni na vítěznou vlnu, ktrou nakonc potvrdili i v tomto dulu. Hosté měli v první půli mírnou přvahu, al zůstávalo pouz u nvyužitých standardních situací. Naši krajní záložníci dobř pokrývali nbzpčné křídlníky Karviné, ktrým ndovolili Foto: Ptr Pavlka zaútočit. Němc s Staňkm si zas vytvořili uprostřd střdové formac tlak. Bohužl podobně jako proti Olomouci, to byl tlak nplodný, bz gólového fktu, litoval asistnt Radka Látala na frýdcko-místcké lavičc Dalibor Damk nvyužité přvahy hostí. Úvod druhého poločasu strávili asi něktří hráči Frýdku jště myšlnkami v šatně. Z druhého poločasu uběhla pouz minuta a půl a karvinský Knötig započal črný dn valcířů. Když byl o tři minuty později po druhé žluté kartě vyloučn Krajčovič, začaly s šanc na případný zisk alspoň jdnoho bodu, bortit. Oslabná sstava dostala dokonalé K.O. mzi 66. a 67. minutou, kdy padly další dva góly. Úspěch háznkářů na turnaji v Praz 17:12, Hmmingn (Něm.) 23:9, Furso (Dan.) 13:8, Kodaň 13:7 a rmizovali s Bratislavou 13:13. Z prvního místa jsm postoupili do čtvrtfinál, kd jsm narazili na suvrénní Moskvu. V pohldném utkání jsm prvních dst minut vdli, al poté s ukázala vlká síla soupř a odšli jsm poražni 19:11. Skončili jsm na V místcké sportovní hal při 6. základní škol s v sobotu 1. břzna konal prmiérový ročník v halové kopané mladých fotbalistů (ročník 1997). Tohoto turnaj, ktrý s hrál pod hlavičkou DJ Mtal cup, s zúčastnilo nakonc sdm mužstv. Kromě domácího A a B týmu, bojovaly o turnajové prvnství jště týmy z Karviné, Hranic na Moravě, Ostravy-Jih, Vigantic a Poličné. Musím podotknout, ž naš béčko bylo složné přvážně z hráčů o rok mladších, upřsnil šéftrnér přípravk v Frýdku- -Místku Roman Vojvodík. Systém turnaj zvolili pořadatlé tn njspravdlivější, kdy družstva hrála každý s každým. Našim prvním soupřm byli ostravští fotbalisté, ktré kluci po clozápasové přvaz porazili 3:0. Mzi střlc s zapsali Skokan, Vokoun a Prudký, řkl k úvodnímu střtnutí na turnaji trnér A týmu Roman 5. místě a v konkurnci 40 týmů v naší katgorii to j vlmi hzké místo. Kluci přdváděli po clou dobu turnaj hzkou a bojovnou háznou, ktrá s divákům líbila, hodnotil trnér Jan Hrabc. Mladší dorost odhrál clkm pět utkání, z toho tři vyhrál a skončil na třtím, npostupovém místě v skupině. Starší přípravky pořádaly turnaj Vojvodík. Také v svém druhém vystoupní na turnaji mladí valcíři uspěli, když rozstřílli Vigantic 6:1 (Skokan 3, Prudký, Vojkovský, Vojvodík). V dalším zápas jsm nastoupili proti Karviné a musím uznat, ž klukům utkání vůbc nvyšlo. Prohráli jsm sic těsně 2:3, al výkon byl z naší strany hodně malátný. Střlcky s dokázali prosadit Pavl Končný s Richardm Krischkm. Vš jsm si al dokázali vynahradit v násldujícím střtnutí s Hranicmi. To už kluci hráli dalko lép a výhru 3:1 si naprosto zasloužili, pochválil své svěřnc Vojvodík. Proti Hranicím s do střlcké listiny zapsali Alš Skokan dvěma góly a Ptr Vokoun jdním. Přdposldní utkání mělo pro přítomné rodič patřičný náboj, jlikož s proti sobě utkala dvě frýdcko- -místcká družstva. (Pokračování na straně 7)

7 Sport Njmladší přípravky pořád válí Njmladší fotbalové ročníky Fotbalu Frýdk-Místk pokračují v halových úspěších. Ročník 1999 si přivzl vítězství z Slovnska, o rok mladší kluci pak bronz z Bílovc, kd znovu získali ligový skalp, tntokrát zlínské Tscomy. Ročník 2000 vyrazil do Bílovc v plné síl, takž mohl poskládat dokonc dva týmy. Áčko s dostalo do vyrovnané pětičlnné skupiny, kd hnd čtyři clky mohly pomýšlt na postup do smifinál. Hnd na úvod přišlo drby s Vítkovicmi, ktré přinslo výsldk 2:2 (Dryák 2) a kontrovrzní momnt, kdy rozhodčí šalamounsky nuznal Frýdku-Místku vítězný gól Turnaj šachových nadějí 2008 Frýdk-Místk s v dnch stal hlavním šachovým městm Evropy. Na tradičním šachovém fstivalu 29. ročník Turnaj šachových nadějí v Národním domě v Frýdku- -Místku, rprzntovalo svých 10 zmí CZE, SVK, POL, ENG, GER, RUS, LTU, BLR, UKR, clkm 330 šachistů. Turnaj s odhrály pod záštitou Statutárního města Frýdk-Místk a hlavními pořadatli byly Střdisko volného času Klíč a Bskydská šachová škola. Šachistům Frýdku-Místku s mimořádně dařilo a získali clkm 2 zlaté mdail, 4 stříbrné mdail a 2 bronzové mdail GRATULUJEME! Děkujm za vzornou rprzntaci Frýdku-Místku! Atlti v Olomouci Výborným způsobm zahájili atlti Slzanu Frýdk-Místk soutěž družstv. V Olomouci s konal přdsunutý závod v chůzi pro 1. kolo. Roman Říha potvrdil své kvality juniorského mistra ČR a mzi 70 chodci na 10 km skončil na clkovém 5. místě, ovšm časm 47:22 minuty v II. liz zvítězil a získal pro družstvo 11 bodů. Bohužl měl v průběhu závodu mnší zdravotní problémy, a tak mu těsně utkl limit na Světový pohár do Ruska. Další přílžitost bud mít Končné pořadí: Katgori chlapci do 10 lt 1. Mark Matyáš 8,5 b. 4. Čapčuch David 6,0 b. 7. Pčinka Ondřj 6,0 b. Katgori chlapci do 12 lt 1. Kozl Jiří 8,5 b. 2. Pavlk Tomáš 8,0 b. 5. Chromík Tomáš 6,0 b. 8. Kubík Michal 5,5 b. Katgori chlapci do 14 lt 4. Walk Pavl 5,5 b. 5. Kotrbatý Pavl 5,5 b. 7. Fiala Ptr 5,0 b. Katgori dívk Opn do 10 lt 2. Bohansová Vndula 4,5 b. 3. Kaňáková Natáli 4,5 b. Katgori dívk Opn do 12 lt 2. Nováková Vndula 6,0 b. Katgori dívk Opn do 14 lt 2. Nováková Vronika 7,0 b. 3. Rohovská Trza 5,0 b. Z ATLETIKY 7 f Břzn 2008 z trstného kopu, protož tým zrovna střídal v přrušné hř. Naštěstí to poznamnalo víc rodič nž kluky samotné, ktří dokázali proti silnému clku ligové Tscomy Zlín vzápětí vyhrát 3:1 (Lasák 2, Kubala). Stjným poměrm však áčko prohrálo další zápas s Třincm a situac v skupině byla stál zamotanější. Vš směřovalo k tomu, ž nakonc můž rozhodovat skór. I proto nastoupili v posldním zápas v skupině Frýdcko-Místčtí s jasným cílm, nasázt slabému béčku Vstína, co s do něj vjd. Byl to úkol hlavně pro útočný tandm Kubala (7) Dryák (5), dva góly přidal Pavlka a po jdnom Lasák a Srostlík. Pak už jn zbývalo stjnému soupři fandit, aby Vítkovic nspustily jště větší kanonádu. A i hlasivky z Frýdku-Místku způsobily, ž Ostraváci stihli stjnému soupři dát jn sdm brank. To našim stačilo k postupu do smifinál, al v něm podlhli domácím 1:0 a hráli o bronz s vstínským áčkm. Tn svou rzrvu npomstil, Frýdk-Místk vyhrál 4:2 (Dryák 2, Kubala, Pavlka). Vlikonoční bílá sobota byla hodně vydařná pro fotbalisty ročníku Ti s zúčastnili mzinárodního turnaj v Žilině a vystoupali až na stupínk njvyšší. Postupně si poradili s Baníkm a Trnčínm 2:1, Dubnicí 3:0. Domácí Žilinu porazili 5:0 a v boji o zlatou mdaili MALÍ VÁLÍ: Njmladším fotbalovým ročníkům s v halách daří. Foto: Ptr Pavlka uhráli s Brumovm rmízu 1:1, což jim zaručovalo vítězství v clém turnaji. Njlpším střlcm turnaj s stal Tomáš Ostrák. Na končné Mladší žáci nzahálli Šst turnajů a v nich třict utkání to j pořádná porc, ktrou strávili mladší žáci háznkářského klubu SKP Frýdk-Místk v zimní přstávc. S Karvinou, Kopřivnicí a třmi slovnskými zástupci s utkávali vždy střídavě na palubovc každého z nich, v tzv. Čsko-Slovnské liz. Posldní turnaj pořádala Považská Bystrica a náš tým tam obsadil třtí místo. V součtu výsldků všch šsti turnajů pak mladší žáci SKP obsadili čtvrté místo. Individuálního ocnění s dostalo našmu brankáři Jaku- Starší přípravky pořádaly turnaj (Pokračování z strany 6) Musím kluky od trnérů Šponiara a Garby pochválit. I když jsm papírově nměli mít s naším béčkm problémy, tak jsm s na výhru 3:0 pěkně nadřli. V 8. minutě jsm totiž mohli prohrávat opačným rozdílm. Naštěstí s pak prosadili Vojkovský, Vojvodík a Janošc, vyskl poklonu svému soupři Roman Vojvodík. S vlkými nadějmi na clkové prvnství šli mladí valcíři do posldního utkání s Poličnou. I pořadí s dívá příjmně: 1. Fotbal Frýdk-Místk, 2. Elsrmo Brumov, 3. Dubnica, 4. Trnčín, 5. Baník Ostrava, 6. Žilina. (pp) Sokolkám už szona skončila Pouz roli příjmného sparingpartnra vyplnily voljbalistky frýdcko-místckého Sokola Frýdk-Místk, ktré v vyřazovací části xtraligy nzískaly proti obhájkyním titulu z Brna ani st a vypadly tak už v čtvrtfinál. Sokolky si ndokázaly vůbc poradit s zkušnou ukrajinskou smčařkou Olgou Andrušnkovou, přs ktrou Brno tahalo hodně míčů. Frýdcko-místcký trnér Brida byl nšťastný, jak si jho svěřnkyně npřipouštěly vůbc možnost, ž by mohly uspět. Přdvdli jsm špatný výkon. Na hráčkách bylo vidět, ž jsou smířné s porážkou, komntoval rozhodující zápas Tibor Brida. Sokol Frýdk-Místk tak ltos končí v xtraliz sdmý, přitom v minulých ltch dosahoval i na mdailové pozic. Ltos s však npodařilo družstvo idálně poskládat. Trnéři si do kádru prosadili hráčky, ktré nsplnily očkávání, nchal s slyšt přdsda klubu Jiří Zaoral, ktrý s v průběhu szony po nvýrazných výsldcích musl rozloučit s trnérským tandmm Dušan Bolfík a David Zahradník. Jjich násldník Tibor Brida už to měl těžké, v zamračné szoně jn místy vykouklo slunc, ktré moh- v Poděbradch. Výborně si vdli i další slzanští chodci. Josf Njzchlba skončil v polovině startovního pol na 32. místě, ovšm v II. liz z toho bylo 4. místo a 7 bodů. V závodch mládž, ktré přdcházly hlavnímu závodu, si výrazně vylpšila osobní rkord na 3 km chůz Vndula Radová na 18:38 minuty, což jí stačilo na 7. místo. Mikulnka na Djrbě Njlpší frýdcko-místcký atlt současnosti Ptr Mikulnka po vynikajících výkonch v ltošní halové szóně odltěl za přípravou na další část szóny do tpla. Na ostrově Djrba s věnoval dalšímu nárůstu objmové přípravy. Hlavním cílm clé szóny j splnění limitu na Olympijské hry v Pkingu na 3000 mtrů přkážk, al samozřjmě, ž Ptr využil příznivé klimatické podmínky také k doladění formy pro blížící s Mistrovství Čské rpubliky v přspolním běhu. To s uskutční v dubnu v Jablonném nad Orlicí. Na Djrbě s připravoval spolčně s dalšími kolgy z atltického oddílu TJ Slzan Frýdk-Místk Miroslavm Lpíčkm a Ptrm Lukšm. lo zahřát voljbalové fanoušky. Ani složní týmu do budoucna nmusí být bz problémů, komplikuj jj rozhodnutí voljbalového svazu, ž s příští szonu xtraliga rozšíří o rprzntaci juniork. Hrozí nám, ž tak přijdm o Hlnu Kojdovou a Darinu Košickou, vyjmnoval njmladší hráčky Jiří Zaoral. (pp) PROTI MISTRYNÍM: Brno bylo nad síly sokolk. Foto: Ptr Pavlka bu Bosákovi, ktrý byl v dílčím hodnocní vyhlášn na třch turnajích njlpším mzi gólmany a toto ocnění tak získal i clkově! V posldním turnaji naši kluci prohráli s jasně njlpším clkovým vítězm Čsko-Slovnské ligy Kopřivnicí 13:23, porazili domácí Pov. Bystricu 16:13, Martin 20:11, těsně podlhli Karviné 16:18 a zakončili výhrou nad Kysuckým Novým Mstom 16:14. Na vstřlných 81 gólch s podílli: Roško 23, Jan Rajnoha 18, Volný 17, Samk 11, Lukáš Rajnoha 8, Gřšk 2, Podlas a Otawa po 1. když měl Frýdk po clé střtnutí mírnou přvahu, tak vclku brzy dvakrát inkasoval. Naštěstí kluci drtivým tlakm dokázali zápas vyrovnat a jn kousk štěstíčka chybělo Domčovi Vojvodíkovi, aby s trfil v posldních skundách. I přs končnou rmízu si hráči zaslouží pochvalu. Bojovali, al nakonc j z toho druhé místo. Vlic dobř al na turnaji zahrálo naš béčko, ktré nakonc skončilo páté, hodnotil Roman Vojvodík.

8 Ocnění učitlé 8 f Břzn 2008 Město k Dni učitlů ocnilo vybrané pdagogy Mgr. BRUNCLÍKOVÁ Martina ZŠ F-M, Jiřího z Poděbrad patří mzi njlpší pdagogy a opory sboru. Vyučuj na 1. stupni, působí jako koordinátor ŠVP a zárovň plní funkci výchovného poradc pro 1. stupň. J všobcně uznávaná njn mzi kolgy, al i rodiči pro profsionální a lidské vlastnosti. Mgr. BUDIŠOVÁ Eliška ZŠ F-M, Pionýrů pdagog s aprobací pro 1. stupň. Při výuc pracuj modrními mtodami a formami prác. J vlmi oblíbná u dětí i rodičů pro pěkný přístup k žákům. Pracuj v rámci volnočasových aktivit a vd kroužky kramiky a výtvarné výchovy. Vykonává funkci výchovného poradc, spolupracuj na vysoké úrovni s pdagogickou poradnou. J rovněž člnkou školního poradnského pracoviště. DIVIŠOVÁ Mari - MŠ Matřídouška F-M, J. Božana paní učitlka j pdagog s otvřným srdcm, vždy připravna dětm přdávat njn dovdnosti, vědomosti, al také rozvíjt charaktrové vlastnosti a vztahy mzi dětmi. Má vztah k hudbě a zpěvu, zpívá v Pěvckém sdružní ostravských učitlk a tuto lásku k zpěvu přdává i dětm. FUSKOVÁ DAGMAR MŠ F-M, Josfa Myslivčka v funkci řditlky matřské školy působí od roku 1991, má vysoké nasazní a organizační schopnosti. Matřská škola pod jjím vdním dosáhla výrazných změn, ktré příznivě ovlivnily kvalitu výchovně-vzdělávací prác a také mzilidské vztahy na pracovištích. Svým lidským, vstřícným a mpatickým přístupm j v kolktivu spolupracovníků, al i u rodičů a dětí oblíbná. Stál pčuj o svůj odborný růst a své zkušnosti dál přdává svým spolupracovníkům. Mgr. HEŘMANOVÁ Mari ZŠ a MŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 (5.ZŠ) - v školství působí 35 lt. Vyučuj na druhém stupni přdvším anglický jazyk, dějpis a změpis. Dosahuj vlmi dobrých výsldků njn v vyučování, al i na školních olympiádách, ktrých s jjí žáci pravidlně zúčastňují. J mtodikm a koordinátorm nviromntální výchovy. Dbá o svůj odborný růst a soustavně si doplňuj vzdělávání samostudim. Mgr. KARÁSEK JIŘÍ ZŠ F-M, tř. TGM na škol působí jako zástupc řditl, má dlouhodobé výborné pracovní výsldky. Pdagogickou činnost má jak v základním, tak i v střdním školství. Organizuj sportovní akc pro žáky, pracuj s talntovanou mládží v oblasti sportu. Cloživotně s věnuj propagaci sportu. KOLČÁRKOVÁ Mari - ZŠ a MŠ Chlbovic, Pod Kabáticí pracuj v matřské škol již 36 lt, z toho 21 lt pracovala jako řditlka matřské školy v Chlbovicích. V své práci j svědomitá a má vlmi pěkný vztah k dětm. Má dobré organizační schopnosti. Obohacuj dětm program o zajímavé xkurz a svým výtvarným cítěním a dobrými nápady přispívá k sttickému vzhldu školy. Za obětavou práci jí patří poděkování. Mgr. KOPECKÁ Hlna ZŠ a MŠ F-M, Jana Čapka j dlouholtým člnm pdagogického sboru. Běhm učitlské kariéry p ř ipravila mnoho žáků k jazykovým a dějpisným soutěžím. Kolgové i žáci ji znají jako člověka přísného, náročného, al i chápajícího a spravdlivého, ktrému nchybí nzbytná dávka humoru. KRIGLEROVÁ Jaroslava SMTu F-M, Pionýrů 764 -řditlka, ktrá svůj pdagogický život zasvětila práci s dětmi v volnočasových aktivitách. Spolupracuj s ostatními příspěvkovými organizacmi města při pořádání různých akcí. Svým lidským, přátlským, kamarádským a mpatickým přístupm si získala njn své svěřnc, al i kolgy. Za práci jí patří poděkování. KRŮČKOVÁ Květuš ZUŠ F-M, Hlavní třída 11 - dlouholtá učitlka základní umělcké školy. Na své žáky j náročná a pravidlně dosahuj vynikajících úspěchů při výuc hř na akordon. Mgr. LAHNEROVÁ OLGA ZŠ a MŠ F-M El. Krásnohorské 139 (9. ZŠ) - na škol vyučuj šstým rokm jazyk anglický a jazyk čský. V kolktivu i mzi žáky s těší vlké oblibě a přirozné autoritě. Aktivně a s vlkým lánm s zapojuj do všch akcí pořádaných školou, jjí zásluhou škola již čtvrtým rokm vydává školní časopis. Krativností inspiruj žáky v kroužku kramiky. Pro žáky j vzorm slušného, korktního, klidného a taktního jdnání, vždy vstřícného. LUKÁŠKOVÁ Radmila - MŠ Pohádka F-M, Třanovského řditlka, ktrá pracuj v školství 35 lt a v funkci 25 lt. J svědomitá a pracovitá, náročná k sobě a ostatním. Vyniká výbornou organizační schopností a j příkladm pro všchny své zaměstnanc. Vd zájmový kroužk Pony-country tanc, ktrým matřskou školu przntuj na vřjnosti. J člnkou Krajského poradního sboru přdškolního vzdělávání KVIC a svými odbornými znalostmi j oporou řditlkám ostatních matřských škol. Mgr. NAHODILOVÁ Šárka ZŠ F-M, Komnského dlouholtý pdagog, vyučuj na 1. stupni a od roku 2000 vykonává funkci zástupc řditl pro 1. stupň. J rovněž pověřna správou školní družiny. Jako spciální pdagog vd vškrou vidnci zdravotně postižných žáků a vd občanské sdružní DYS-cntrum. V své práci j zodpovědná, svědomitá a dosahuj vlmi dobrých výsldků. Pracuj nad rámc svých povinností. V jdnání j čstná a přímá, k žákům přátlská a náročná. Patří k njlpším pracovníkům školy. ONDEROVÁ Libuš - MŠ Bruška F-M, Nad Lipinou bývalá řditlka a nyní vdoucí učitlka na matřské škol ul. Olbrachtova, kd s zapojila do zavádění programu Začít spolu. J svědomitá a v své praxi využívá nové trndy výchovy vzdělávání. Má ochotu nustál na sobě pracovat a vzdělávat s. Mgr. PŘIDALOVÁ Svatava ZŠ F-M, 1. máj paní učitlka j přdvším vynikající lmntaristka, ktrá s věnuj dětm nvšdním způsobm v škol i při mimoškolních aktivitách. J vlmi žádanou paní učitlkou v první třídě, protož díky svým kvalitám, ktré uplatňuj v vzdělávacím procsu, s můž těšit z obrovské důvěry žáků i rodičů. Vyučuj i informatiku a j tvůrcm wbových stránk školy. PadDr. ROZEHNAL Jiří - ZŠ F-M, Čskoslovnské armády pracuj na škol od roku 2000 v funkci zástupc řditl pro 2. stupň. Vyučuj matmatiku a informatiku. J koordinátor ICT na škol, vdoucím vzdělávací oblasti Informační a komunikační tchnologi. Mimořádných úspěchů dosahuj při práci s talntovanými žáky, vychoval řadu vítězů okrsních kol matmatické olympiády i úspěšné řšitl kol krajských. Nustál pracuj na svém odborném růstu, j koordinátorm ŠVP. Přdložil za školu řadu projktů na úrovni města, kraj i rpubliky. Mzi kolgy j rspktován a vážn pro své odborné a pdagogické schopnosti a znalosti. Mgr. SCHÄFEROVÁ Jaroslava - ZŠ a MŠ Naděj F-M, Škarablova ocnění si zaslouží za cloživotní práci v školství. Věnuj s žákům s spciálními vzdělávacími potřbami. J vzorm pro mladé spciální pdagogy, ktří nastupují dráhu v spciálním školství. Žáci svou paní učitlku Jarku mají moc rádi a ndají na ni dopustit. Věnuj s rcitaci žáků, vd kroužk jógy. J spolutvůrcm ŠVP, nustál s vzdělává v akrditovaných programch. Mgr. STRATILOVÁ Mari ZŠ a MŠ Lískovc - paní učitlka pracuj v oblasti nviromntální výchovy. Pracuj jako koordinátor nviromntální výchovy, má hlavní zásluhu na získání titulu Ekoškola roku. J zapojna do přípravy dalších ko projktů v škol. Byla člnm týmu, ktrý získal pro školu dotaci k rozvojovému programu. VACLÍKOVÁ Ivta - MŠ Sněžnka F-M, Josfa Lady paní učitlka j krativní a vlmi zodpovědná s citm pro potřby dětí a jjich rodičů. S výbornými výsldky s věnuj dětm v doplňkové činnosti v oblasti výtvarné výchovy a clá jjí prác j charaktristická používáním nápaditých mtod prác. Příkladná j jjí úrovň komunikac s rodiči. Své zkušnosti ochotně přdává mladším kolgyním. VÍTKOVÁ Ywta ZŠ F-M, Komnského v školství pracuj již 23 lt, od roku 1994 vykonává funkci zástupc řditl pro 2. stupň, a významnou měrou s podílí na řízní školy. Organizuj školní a vzdělávání pdagogických pracovníků školy v rámci tvorby ŠVP. J zpracovatlkou projktu, ktrým získala pro školu nmalé finanční prostřdky na vybudování jazykové učbny. Zárovň vyučuj matmatiku na 2. stupni a plně uplatňuj svou odbornost spciálního pdagoga. K žákům j přátlská a náročná. J aktivní, pracuj nad rámc svých povinností a patří k njlpším pracovníkům školy.

9 Kultura 9 f Břzn 2008 Rádio pro příznivc folku Od 1. břzna mohou všichni příznivci folku, country a dobré muziky poslouchat nové rádio Samson. J to stanic, ktrá j k dispozici zatím pouz na stramch play.cz, al už od svého vzniku má ty njvyšší ambic a potěší vyznavač tohoto žánru. Rádio založila parta lidí kolm Jardy Samsona Lnka, ktrá s nsmířila s likvidací folkových a country stanic v rpublic a chc tnto žánr do vysílání vrátit, sdělil Luboš John Gaško, manažr frýdcko-místcké kaply Kajkry. Musím s vrátit tam, kd bývala kdysi Karolína nbo Country rádio a vyrazit naším směrm, říká k clému projktu Jarda Samson Lnk. Nní přc možné, aby muzika, ktrá s hraj po všch klubch a podiích v rpublic, jaksi cudně z čského étru vymizla, dodává. Radio Samson začíná skromně formou wbového rádia. Tnto způsob al bud dál rozvíjt s využitím všch možností intrntové komunikac. Cílm a základní ambicí Rádia Samson j pak vrátit folkovou a country muziku zpět do trstrického vysílání. Běla Kučírková podruhé Již podruhé přdstavila Běla Kučírková výsldky svého výtvarného hldání přátlům i širší vřjnosti v Galrii Pod sovou. Přd šsti lty jsm zd mohli obdivovat invnční soubor jjích grafických listů, ktrým do jisté míry završila rozšiřující studium výtvarného oboru na Masarykově univrzitě v Brně. Ltos nás přkvapila sérií fotografií z putování za výtvory přírody i člověka. Jjí Kaluž jsou tak trochu spojny s činností Pobskydského klubu přátl výtvarného umění v Frýdku-Místku, jhož člnkou j již řadu lt. Právě na jdnom z klubových zájzdů při dokumntaci zajímavých architktonických objktů použila jjich odrazu v vodní hladině. Tímto podnětm propojným s vlastním prožitkm s nchala na svých cstách oslovovat dál, stjně jako s nchává unášt hudbou. Ta j pro ni KALUŽ: Shromáždění zbylých kapk dště, posldní hodinka zapomnuté vody, hřiště slábnoucího větru, kolébka mraků, dolík v kamni, špatné svědomí cstář, radostný objv ptáků a dětí, obava dospělých. Stačí s dívat a zrcadlo vrací svět čisté radosti. Pozor, zákaz vstupu obchází s svědk mých cst. Foto: Ptr Pavlka dalším cloživotním zdrojm inspirac k pohrávání si s motivm, strukturou, barvou, dtailm. Nní proto náhodné, ž autorka již podruhé přivítala hosty vlastní vrnisáž tóny svých houslí, jž můžt slyšt znít i v Symfonickém orchstru města Frýdku-Místku. Vystavné fotografi Běly Kučírkové nútočí, nprovokují, spíš nás vybízjí k spolčnému zastavní s, vzájmnému dialogu a hlubšímu zamyšlní s nad tím, kdo jsm a kam směřují naš kroky. Mají tak co říci njn člnům výtvarného klubu, al nám všm, kdož, kráčím tímto světm. Nyní v galrii již vystavuj Věra Plouharová. M. Žmbová Nová Galri pod zámkm 8. dubna bud otvřna nová Galri pod zámkm, ktrou najdt na Zámcké ulici v Frýdku. Výčt zastoupných umělců j zd již dns vlmi široký, galri samozřjmě počítá i s autorskými výstavami a dalšími doprovodnými kulturními akcmi. Koncrt Tomáš Pfiffra Vodnářský zvon anb Spolčná věc j názv akc, ktrá s uskutční na frýdckém zámku 11. dubna. Něktří už vědí, ž s jdná o projkt Tomáš Pfiffra. Tn rozzní Vodnářský zvon a posluchači s mohou zaposlouchat do alikvotních tónů, ktré dl prastaré tradic njn rzonují s naší duchovní podstatou, al léčí i naš tělo. Zajímavostí j i to, ž V střdu 5. břzna s jídlna na Základní škol J. Čapka v Frýdku-Místku proměnila v pohádkový ráj. Hmžilo s to tam princznami, čarodějnicmi, nchyběli ani vodníci, črti, různá zvířátka. Vychovatlky školní družiny připravily již tradičně pro děti maškarní bál. Zájm byl opravdu vliký, vždyť s vyhodnotilo přs dvadsát krásných mask. Nchyběly ani soutěž, občrstvní pro rodi- součástí hudbního nástroj j vodní hladina, ktrá běhm hry vytváří rzonanční obrazc a v fortissimu dochází až k jjí lvitaci do výš řady cntimtrů. Hudbní zážitk j tak doplněn i silným zážitkm vizuálním. Dopřát si jj můžt v Rytířském sál od 18:30 hodin. Vstupnky v cně 160 Kč jsou již v přdprodji v Bskydském informačním cntru. Karnvalový rj na 2. ZŠ Jan Bittnr j dalším přdstavitlm mladší gnrac, ktrý vystavuj v frýdcké Galrii Pod Svícnm. Až do 11. dubna zd můžt vidět jho malby. Sdmadvactiltý Jan Bittnr z Frýdku-Místku j absolvntm Střdní umělcké školy v Ostravě, Ostravské Univrzity (oboru malba č a samozřjmě tanc. Připravno bylo také vystoupní tančních skupin, ktré pod záštitou školní družiny vznikly. A tak s jdlo, pilo, tančilo až do samotného včra. Jště v sdm hodin včr s z okn jídlny rozléhaly posldní tóny. Rodič i děti odcházli spokojní a to j njvětší odměnou lidm, ktří clou akci zorganizovali. vychovatlky ŠD Jan Bittnr v Galrii Pod Svícnm u Doc. Danila Balabána akad. mal.) a v současné době studuj na Vysoké škol výtvarných umění v Bratislavě obor rstaurování malby. V Galrii Pod Svícnm nvystavuj poprvé, vidět jst jj mohli přdvším v rámci spolčných výstav Salon, ktré každý rok przntují jiné téma.

10 Inzrc 10 f Břzn 2008 Čtyřlté a osmilté gymnázium,s.r.o, Cihlní 410, Frýdk-Místk Kontakt: Tl.,fax.: skrtariát, vých. poradc Řditl školy vyhlašuj 2.kolo přijímacího řízní pro školní rok 2008/2009 pro studijní obory: K/401 Gymnázium všobcné - čtyřltý cyklus K/81 Gymnázium - všobcné - osmiltý cyklus Přijímací řízní bud probíhat pouz na základě údajů poskytnutých základní školou. Nbud tdy probíhat přijímací řízní. Trmín podání přihlášk v 2. kol j 2. květn V případě npřijtí studnta k studiu na šstiltém gymnáziu (tj. žáka 7.ročníku ZŠ) umožňuj vdní školy výjimčně přijtí do trci osmiltého cyklu na základě splnění studijních požadavků. Orintální tanční show - pátk 18. dubna 2008 v 20 hodin v Národním domě Skupinová a sólová vystoupní klasického, folklorního, tribal tanc a spousta dalších přkvapní... Profsionální šrmířský a divadlní soubor DURANDAL Na závěr bubnická smršť z Ostravy CAMARA Přdprodj vstupnk v rcpci Národního domu

11 Info z odborů Sběr nbzpčných a vlkoobjmových odpadů u Kina P. Bzruč u krytého bazénu a u Kauflandu Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostřdí a změdělství, ktrý má v komptnci nakládání s komunálním odpadm, připravil v spolupráci s Frýdckou skládkou, a. s., zajišťující svoz komunálního odpadu na úzmí města Frýdku-Místku, harmonogram svozu objmného odpadu v roc 2008, tzv. jarní úklid, a to formou přistavní vlkoobjmových kontjnrů. V ltošním roc na jař budou vlkoobjmové kontjnry přistavny na 54 svozových místch, jak j uvdno v harmonogramu. Přistavny budou vždy dopoldn uvdného dn, njpozději do 11. hod., a vyvzny budou násldující dn opět dopoldn, njpozději do 11. hod. Upozorňujm, ž odpad smí být odkládán pouz do kontjnrů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontjnr bud považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazné místo dl ust. 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přstupcích, v znění pozdějších přdpisů, s možností udělní pokuty až do výš Kč. V době konání svozu bud Městská polici Frýdk-Místk provádět pravidlné kontroly konkrétních stanovišť a bud sankcionovat na místě ty, ktří s dopustí přstupku proti vřjnému pořádku, tj. odloží odpad mimo kontjnr. HARMONOGRAM SVOZU Frýdk, Panské Nové Dvory - u č. p a u hasič. zbrojnic; ul. K Hájku - u obchodu a u č. p. 2958; ul. Bruzovská - u vodárny; Místk, ul. Kollárova - u pčovatlských domů; ul. Fibichova - poblíž gymnázia; ul. Pionýrů - u č. p a Frýdk, ul. K Lsu - naproti kříž; ul. Vršavc - u lsa; ul. Mánsova-Žižkova - u pivnic; Místk, ul. Bthovnova - na parkovišti; ul. Myslbkova - u rozvodny; ul. K Splavu - u nádob na sparovaný odpad a Frýdk, ul. Slzská - na parkovišti; ul. Črná csta - u obchodu; ul. Křižíkova - autobusové stanoviště VP; Lískovc - za výrobnou krůtích výrobků; Frýdk, ul. J Hakna - u včrky Maják ; ul. Tolstého - u tlfonní budky a Frýdk, ul. I. P. Pavlova - vdl č. p. 284; ul. Nad Mostárnou - u lávky; ul. J. Skupy - za kulturním domm; ul. Cihlní - u gymnázia a SOŠ (dřív 10. u Billy Provozní doba mobilní sběrny j vždy útrý, střda, čtvrtk od 10:00 do 18:00 h. (dl harmonogramu). Harmonogram svozu objmného odpadu v městě Frýdku-Místku a přilhlých obcí v roc 2008, tzv. jarní úklid ZŠ); ul. Klicprova - u poplnic; ul. Slunčná - naproti č. p a Místk, ul. Hálkova-Břzinova - u výměníku; ul. ČSA - u č. p (na parkovišti); ul. Annská - poblíž č. p. 632; ul. Zd. Štěpánka - za rstaurantm; ul. Bzručova - u btonových zábran; ul. K Olšné - u č. p a Místk, ul. J. Trnky - u Rstaurac Morava; ul. Dr. Vaculíka - parkoviště za 8. ZŠ; ul. Frýdlantská - u věžáků; Lysůvky - u tlfonní budky, naproti zahradnictví; Zlinkovic - poblíž matřské školy, u nádob na spar. odpad; Chlbovic - u transformátoru a u pošty a Frýdk, ul. Novodvorská - Čapkova; ul. M. Chasáka - u domu č. p. 3149; ul. Pkařská - naproti domu č. p. 3057; Místk, ul. Pavlíkova - u nádob na sparovaný odpad; ul. Lsní - za domm č. p. 505; ul. Palkovická - u podchodu a Lískovc - u hasičské zbrojnic a u hřbitova; Skalic - u kulturního domu; u vrby (POUZE DNE 10.4.!); u žampionárny (POUZE DNE 24.4.!); u kostla; Místk, ul. Polní - u hřiště; ul. Kolaříkova - naproti domu č. p. 1589; ul. Spořilov - za domm č. p. 1612; ul. Člakovského - bývalá prodjna V době od do bud umístěn vlkoobjmový kontjnr také na ul. Míru, a to v místě u prádlny a u hřiště. Kontjnr bud umístěn v pátk dn v dopoldních hodinách, stažn bud v pondělí také v dopoldních hodinách. Do vlkoobjmových kontjnrů nodkládjt nbzpčný odpad, tj. mazací a motorové olj, oljové filtry, tlvizory, monitory, počítač, obrazovky, ldnic, mrazáky, zbytky barv, laků a řdidl, použité obaly od postřiků, autobatri a monočlánky, prošlé a npotřbné léky. Tyto odpady můžt odložit v sběrném dvoř (na ul. Panské Nové Dvory, na ul. Hlavní - pod stakádou, nbo na ul. Svazarmovská - v objktu spolčnosti Sběrné dvory, s.r.o.) nbo v mobilní sběrně. Změna umístění vlkoobjmových kontjnrů v rámci ulic vyhrazna. Pro informac s můžt obrátit na odbor životního prostřdí a změdělství, tl nbo přímo na Frýdckou skládku, a. s., tl f Břzn 2008 k.ú. Místk 1) Objkt čp. 1753, J. Suka - nbytové prostory o výměř 72,15 m 2 (IV.NP) 2) Objkt čp. 48, nám. Svobody - nbytový prostor o výměř 7,81 m 2 (II.NP) - nbytový prostor o výměř 60,57 m 2 (III.NP) 3) Objkt čp. 6, nám. Svobody - nbytový prostor o výměř 33,18 m 2 (III.NP) 4) Objkt čp. 131, ul. Palackého - nbytové prostory o výměř 58,68 m 2 (II.NP) 5) objkt křížového podchodu - nbytový prostor o výměř 22,8 m 2 NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU + WC 1,9 m 2 směr Ostravská 6) objkt bz čp./č. (ul.hlavní) - nbytový prostor o výměř 33,82 m 2 k.ú. Frýdk 1) Objkt čp. 646, Kostikovo nám. - nbytový prostor o výměř 74,31 m 2 (III.NP) - nbytový prostor o výměř 21,56 m 2 (III.NP) 2) Objkt čp. 647, Kostikovo nám. - nbytový prostor o výměř 48,58 m 2 (II.NP) - nbytový prostor o výměř 10,60 m 2 (II.NP) 3) Objkt čp. 1166, ul. Těšínská - nbytový prostor o výměř 60 m 2 (II.NP) INFORMACE: Magistrát města FM - odbor správy obcního majtku, tl. č , p. Prihodová Lpidla-ldničky Lpidla jsou látky schopné spojit matriály při styku jjich povrchů. Slouží k pvnému, nrozbíratlnému spojování stjnorodých i nstjnorodých matriálů. Mají různé formy, například lpidla kapalná a tavná, lpicí pasty, lpidla raktivní, vytvrzovaná chmickou rakcí (dvousložková lpidla). Makromolkulární složky lpidl jsou například z škrobu, kasinu, přírodního kaučuku, z poxidových pryskyřic apod. Na trhu s stkám s njrůznějšími typy lpidl na podlahy, dřvo, kramiku, sklo apod. Každý řádný prodjc by vám měl poskytnout k zakoupnému lpidlu tzv. bzpčnostní list, ktrý obsahuj njn soupis nbzpčných látk, al také způsob, jak s má výrobk likvidovat. Pokud obsahuj nbzpčné látky, pak j nutno s zbytky lpidl i s obaly zacházt jako s nbzpčným odpadm. Ldničky (také mrazničky) j dns možno dobř rcyklovat v odborně způsobilých firmách. Dřív s frony v vlkém měřítku používaly v chladících zařízních a jako hnací médium v sprjích. V dnšní době s od jjich používání upouští. Většina starších ldničk však frony obsahuj, a proto s s nimi nakládá jako s nbzpčným odpadm. Škodlivost fronů j dána tím, ž uvolňují v ozónové vrstvě chlór, ktrý zamzuj vzniku ozónu. Ldničky j možno bzplatně odvzdávat v sběrných dvorch v rámci zpětného odběru, pokud jsou kompltní. Pokud n, jdná s o odpad, ktrý j pro občany města Frýdku-Místku také bzplatný, firmy však za něj musí zaplatit. Provoz nového sběrného dvora Pod stakádou v Frýdku j PO-PÁ od 8.00 do 18.00, SO Současně chcm naš občany informovat, ž připravujm otvřní dalšího sběrného dvora v Místku Collo- Louky (naproti suprmarktu Tsco) od črvna tohoto roku. ODVOZ ODPADU OD REKREAČNÍCH OBJEKTŮ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostřdí a změdělství, stjně jako loni, bud organizovat svoz komunálního odpadu od rkračních objktů. Od dubna do října ltošního roku bud v městě Frýdku-Místku a v jho místních částch ralizován svoz komunálního odpadu od rkračních objktů pomocí pytlů, poplnic nbo vlkoobjmových kontjnrů. Způsob svozu odpadu j stanovn na základě místních podmínk, tzn. možnosti dojzdu, hustotě rkračních objktů a prostorových možnostch. Harmonogram svozu odpadu v jdnotlivých lokalitách j násldující: Kontjnry budou přistavny vždy v pátk a odvzny násldující pondělí. Svoz bud probíhat v intrvalu co 14 dnů. Vlkoobjmové kontjnry budou přistavovány a odvážny z stanovných sběrných míst v těchto dnch: Přistavní: , , 9. 5., , 6. 6., , 4. 7., , 1. 8., , , , , Stažní: , , , , 9. 6., , 7. 7., , 4. 8., , 1. 9., , , Jdná s o tyto lokality: - kontjnry bikram: Zahrádkářská osada Hliník Zahrádkářská osada Polní (Olšná) Zahrádkářská osada Nová Osada - kontjnry litrů (svoz bud prováděn dvakrát týdně dl schválného harmonogramu pro svoz směsného komunálního odpadu v městě): Zahrádkářská osada U vodárny (ul. Bruzovská) Zahrádkářská osada Valcíř I., II., III. a IV. Pytl budou odvážny z stanovných sběrných míst v těchto dnch: Dn svozu: , , , 9. 6., , 7. 7., , 4. 8., , 1. 9., , , , Odvzny budou pouz zavázané plastové pytl s logm Frýdcké skládky, a. s. Pytl obdržít na Magistrátu města Frýdku-Místku, finančním odboru (sídlo v Frýdku), ul. Radniční 1148, č. dvří 108, 109 nbo na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostřdí a změdělství (sídlo v Místku), ul. Palackého 115, č. dvří 423. Svozová místa budou přdm označna cdulí s trmíny odvozu odpadu. Odložní jakéhokoliv jiného odpadu (mimo zavázaných plastových pytlů) bud považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazné místo nbo za noprávněné založní skládky! MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ SVOZOVÁ MÍSTA ulic FRÝDEK Bruzovská bližší popis umístění svozového místa pod zahrádkářskou osadou U vodárny Horní za č. p (u zahrádk) J. Pšiny u křižovatky (poblíž č. p. 1823) K Lsu za nmocnicí Nové Dvory - Hlíny u lípy Nové Dvory-Podhůří U Morávky I. Nové Dvory-Podhůří U Morávky II. Nové Dvory-Vršavc u č. p Nové Dvory-Vršavc naproti č. p a 2760 Panské Nové Dvory naproti č. p Panské Nové Dvory vdl autobazaru Pod Zámčkm Pod Řhánkm (Pokračování na straně 12)

12 Informac + Inzrc ODVOZ ODPADU OD REKREAČNÍCH OBJEKTŮ (Pokračování z strany 11) MÍSTEK 17. listopadu u Hyprnovy Bahno - Příkopy nad cihlnou Bahno - Příkopy u zahrádk poblíž kapličky Bahno - Příkopy u slpičárny Bahno - Příkopy naproti č. p (za Slzanm) Družstvní zahrádkářská osada Družstvní K Olšné u brány zahr. osady mzi č. p 1324 a 1325 Kvapilova od ul. Luční směrm k Olšné U Ostravic za domm č. p CHLEBOVICE K Kotlině zahrádkářská osada K Kotlině u č. p. 118 K Kůtám u č. p. 214 Pod Kabáticí u č.. 21 Pod Kabáticí u č.. 26 Vodičná u č. p. 12 LÍSKOVEC Lískovc mzi domy č. p. 123 a 128 Lískovc zahrádkářská osada Šajárka Lískovc zahrádkářská osada Za Lsm LYSŮVKY Statutární město Frýdk-Místk nabízí k pronájmu nbytové prostory o clkové výměř 116,02 m 2 nacházjící s v I.NP objktu čp. 1146, tř. T.G.Masaryka, k.ú. Frýdk, obc Frýdk-Místk (v současné době j zd v provozu prodjna kol). Smlouva o nájmu na dobu nurčitou, doporučná výš nájmného Kč/m 2 / rok. Prostory nbudou pronajímány za účlm provozování hrny, rstaurac apod. Žádosti o pronájm s nabí- znou výší nájmu (zvlášť v zapčtěné obálc s nápism Notvírat čp. 1146, vlký prostor) a informací, za jakým účlm budou nbytové prostory využívány, doručt na podatlnu Magistrátu města Frýdk-Místk, odbor správy obcního majtku, Radniční 1148 maximálně do , hodin. Případné dotazy na tlfonním čísl f 12 Břzn 2008 Lysůvky Na dolinách SKALICE Kamnc hl. brána zahrádkářů Kamnc vdl č Kamnc vdl č Kamnc vdl č.. 72 Kamnc vdl č. p. 180 Skalic Na Baštici Skalic Pod Strážnicí, za zastávkou autobusu Skalic u vrby, vdl stanoviště nádob na sparovaný sběr Skalic vrchy pod obchodm (u chatk) ZELINKOVICE Příborská u č. p. 72 Pro inzrci voljt

13 Programová nabídka SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK Tlfon: , , -mail: KURZ KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ 1. LEKCE Program: Kurz kramiky pod vdním odborného lktora. V pěti střdčních lkcích si můžt vyzkoušt práci s hliněným plátm, modlování, odlévání do form, toční na kruhu, povrchovou úpravu stíranou glazuru, floty, glazování. Pol témat a inspirací j otvřné, vychází z zájmu účastníků. Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místk, v 17:00 hodin Cna: 500,- Kč / 5 lkcí. Informac a přihlášky: Ivana Sošková, tlfon , , -mail: 1., 8., 15., 22., PILATES Program: Cviční, ktré zvyšuj svalovou sílu, zštíhluj svaly, pomáhá odstranit bolsti zad. Zmírňuj únavu a strs. Program vd zkušná cvičitlka. Cna: 350,- Kč / 12 lkcí nbo 40,- Kč / 1 lkc. Místo a čas: Nrst, J. Kavky, Frýdk, každé útrý, 18:00 19:00 hodin Informac a přihlášky: Mari Cidlíková, tlfon: , , - mail: DOPOLEDNE S POČÍTAČEM Program: Přijďt si zahrát hry po síti, zabrouzdat po intrntu. Střdisko volného času Klíč Pro inzrci v zpravodaji voljt Cna: 25,- Kč / 2 hodiny Místo a čas: DDM Místk, 9:00 11:00, 11:00 13:00 hodin Informac a přihlášky: Patrik Siglstin, tlfon , , -mail: S Harrym Pottrm do Bradavic Program: Vypravt s s námi již potřtí do Bradavic. Úskalími čarodějnické říš vás bud tntokrát provázt vlkodlak Lupin. Pokusít s nrozzlobit školníka Filc, stkát s s vysloužilým bystrozorm Pošukm Moodym, utěšít Ufňukanou Uršulu a z bylink vás vyzkouší profsorka Prýtová. Odměním všchny odvážlivc skupiny, rodič s dětmi i jdnotlivc. Místo a čas: Sady Bdřicha Smtany, Místk, 16:30 18:30 hodin. Cna: zdarma Info a přihlášky: Ivana Sošková, tlfon , , -mail: OTEVÍRÁNÍ ONDŘEJNICKÝCH STUDÁNEK Program: Tradiční turistický výlt s programm pro děti i rodič s dětmi. Informac a přihlášky: Mari Cidlíková, tlfon: , , - mail: DOPOLEDNE S POČÍTAČEM Program: Přijďt si zahrát hry po síti, zabrouzdat po intrntu. Cna: 25,- Kč / 2 hodiny Místo a čas: DDM Místk, 9:00 11:00, 13 f Břzn :00 13:00 hodin Informac a přihlášky: Patrik Siglstin, tlfon , , -mail: PŘESPÁNÍ V KLÍČI Program: Srdčně vás zvm do Klíč, kd si užijm spolčně víknd. Budm tvořit, navštívím bazén, udělám si táborák, zahrajm si hry, zasoutěžím si i zatancujm. Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místk, , 9:00 hodin , 14:00 hodin. Cna: 220,- Kč. Informac a přihlášky: Ivana Sošková, tlfon , , -mail: TOMCAT TROPHY 2008 Program: Vřjná soutěž plastikových modlů ltadl a bojové tchniky Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místk, 8:00-14:00 hodin ŠACHY MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE Program: Šachový turnaj pro děti a mládž 4-18 lt Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místk, 15:30-18:00 hodin Informac a přihlášky: Martin Kocur, tlfon: MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE Program: Šachový turnaj pro děti a mládž 4-18 lt Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místk, 15:30-18:00 hodin Informac a přihlášky: Martin Kocur, tlfon: O ŠACHOVÉ KRÁLOVSTVÍ Program: šachový turnaj pro děti narozné 2001 a mladší Místo a čas: Národní dům, Místk Informac a přihlášky: Martin Kocur, tlfon: Stolárna Potoční 1228, Frýdk-Místk, tlfon: , BACK SIDE BIG BANG SLAVÍME CELÝ VÍKEND 6. NAROZENINY OLAH SZABOLCS QUARTET LACO DECZI & CELULA NEW YORK LACO DECZI SLAVÍ 70 LET DOBRÁ ČAJOVNA V pátk v 19:00 h. vystoupí v vícúčlovém sál Dobré čajovny brněnský kytarista VLADIMÍR VÁCLAVEK. Vstupnky v Dobré čajovně. -mail: DIVADLO ČTYŘLÍSTEK Divadlo Na Slzské, Frýdk-Místk, Novodvorská 667 tl.: , Fstival frýdcko-místckých divadlních souborů DNES VÁM HRAJE pokračuj Pro děti - vstupné 25 Kč V sobotu 12. a 26. dubna nhrajm. Sobota 5. a 19. dubna v 15 hodin Iva Přinová Poplka klasická činohrní pohádka, hraj DUO Divadlo u Ostravic Frýdk-Místk, Junior studio Pro mládž a dospělé - vstupné 60 Kč Pátk 4. a 25. dubna v 19 hodin Jaromír Břhový Otylka činohrní komdi, hraj DS Čtyřlístk Frýdk-Místk. Změna programu vyhrazna! Přdprodj vstupnk vždy v st., čt. a pá. od 15 do 17 hod na aktuální sobotní přdstavní! Půjčování kostýmů v dubnu: útrý a čtvrtk od 15 do 17 hodin KLUB MAMINEK BROUČCI Sv. Čcha 170 (v budově MŠ) Tl.: , Mobil: Otvřno: Po - Pá h Przntac L-R cosmtik Od paní Horníčkové s dozvím zajímavé novinky od této známé kosmtické firmy. Začátk v hod Motýlí tanc Vyrobím si motýlky z burských oříšků. Vslá prác pro děti a jjich maminky. Oříšky si můžt donést s sbou Ukázka glycrínových mýdl Paní Honcová nám přijd ukázat širokou nabídku krásných mýdl. Vhodné jako dárk! Začátk v hod Kamňáčci Malování kamínků, vhodné na oknní parapt. Kamínky si donst s sbou, barvy k dostání u nás Burza kočárků, dětských kol a odráždl Příjm věcí od 9.00 hod., prodj běhm dopoldn Kamarádi z papíru Vyrobím si kočičku tchnika trhání a lpní. Vškrý matriál u nás Přdnáška Hypraktivní děti Mgr. Šigutová z Pdagog. psycholog. poradny v F-M nám přiblíží problém výchovy hypraktivních dětí. Zodpoví také případné konkrétní dotazy. Začátk v hod Barvné krabičky Vyrobím si jdnoduché krabičky njn na malé poklady Olympiáda Broučků Čká nás opět sportovní olympiáda na zahradě! Připravny budou sportovní soutěž, mdail a také sladké odměny pro děti. Začátk v hod. Pravidlný program: Pondělí maňásková pohádka pro děti Střda cviční mamink s dětmi Čtvrtk zpívánky Pátk výtvarka Cviční těhotných mamink na rhabilitačních míčích pod vdním zkušné porodní asistntky j vždy v střdu v h. Hlídání dětí zajištěno. Cna 40 Kč/h. KULTURNÍ DŮM FRÝDEK Hydukova 2330, F-M , , sobota 12. dubna RED party radia HELAX Vlký sál Kulturního domu, začátk v h. Vstupné 100 Kč/150 Kč. Podrobnosti v vysílání Rádia Hlax. LIDOVÝ DŮM MÍSTEK F. Čjky 450, Frýdk-Místk Tl.: , Přdnáška prof. PhDr. Jaro Křivohlavého na téma: O cstě k dobrému manžlství v čtvrtk 17. dubna v h vlký sál Lidového domu

14 Programová nabídka NÁRODNÍ DŮM Palackého 134 Tl.: Sobota 5. dubna v hodin - Kino Ptra Bzruč K2 - CESTA DO TRAMTÁRIE anb Z Lysé hory na K2 Vidoprzntac z výstupu na njtěžší horu světa K2. Přdprodj vstupnk v prodjně JUMP SPORT PLUS. TANČÍRNA Naši tančníci, jjich kamarádi a všichni milovníci tanc a pohybu mají možnost pilovat a zúročit své dovdnosti v Tančírně. Nabízím hudbu vlmi rozmanitou, barvnou, ktrou v takové kombinaci asi nikd jind nuslyšít. Tančím standardní tanc, latinsko-amrické, country, disco a jiné pcky. Kdy? Pátk 12. dubna Kd? Vlký sál Národního domu V kolik? hodin V čm? Oblční mírně spolčnské, hlavně pohodlné a nzapomňt oprášit tanční střvíc Za kolik? 80 Kč Pozor!! Kolm půlnoci s koná soutěž o cnu a njlpší tanční pár. Přdprodj od 1. dubna v rcpci Národního domu. Informac na tl. čísl Hana Janáčková mail: Střda 16. dubna v h. - Národní dům CAMERATA JANÁČEK & MICHAL BÁRTA - klavír Tvoří jj 13 hudbníků, přvážně přdních hráčů Janáčkovy filharmoni Ostrava. Přdplatitlé KPH 2007/ vstupné: 150 a 80 Kč (studnti, důchodci) Střda 23. dubna v h. - frýdcký zámk VIVAT CAROLUS QUARTUS ŠTĚPÁN RAK - kytara & ALFRÉD STREJČEK - bicí, flétna a přdns Koncrtní hold Otci vlasti, králi Karlu IV. Nastudováno k připomnutí 690. výročí narozní Karla IV. Přdplatitlé Zámckých koncrtů 2007/ vstupné: 150 a 80 Kč (studnti, důchodci) Čtvrtk 24. dubna v h. - Národní dům SCREAMERS tisíc a jdné noci Prmiérový pořad pražské travsti skupiny. vstupné: 200, 180 a 150 Kč Výstavy: 1. dubna května - chodby Nár. domu Fotoklub Čský Těšín - výstava fotografií Pohybové kurzy: břzn - dubn MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY Výuka latinskoamrických tanců, Salsy, Mrng, Samby, Swingu, Rock & rollu, Flamnga Kurz bud probíhat pod vdním lktorky Jany Šodkové každý čtvrtk od 17:30 do 18:30 hod. Kurzovné na 12 lkcí činí 700 Kč. Zahájní: čtvrtk ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE Skupinová výuka tanc pro žny bz rozdílu věku i hmotnosti. Přispívá k zpvnění a tvarování těla, napravuj jho špatné držní, uvolňuj ztuhlou pátř a klouby, působí proti strsu, napětí atd. Kurz bud probíhat pod vdním lktorky Danily Gavlasové každé pondělí a útrý. Kurzovné na 10 lkcí činí 700 Kč. Zahájní: pondělí a útrý PILATES Důmyslně propracovaný systém cviků zaměřný na koordinaci intnzivního dýchání a pohybu. Působí vlmi pozitivně na zlpšní rovnováhy, odstranění bolsti zad. Zvyšuj svalovou sílu a vytrvalost s cílm vypěstovat dlouhé štíhlé svaly a ploché břicho. Cviční vyžaduj plné soustřdění na přsné provdní cviků, což vd k lpšímu uvědomění a ovládnutí clého těla. Obnovuj clkovou vitalitu, zmírňuj chronickou únavu a strs. Vhodný pro každého bz rozdílu věku a s jakoukoli kondicí. Kurz bud probíhat pod vdním lktorky Lnky Chlbkové každé pondělí 16:00-17:00 hod. Kurzovné na 12 lkcí činí 480 Kč. Zahájní: pondělí FIT BALL Arobně méně náročné kondiční cviční na vlkých míčích. Jdná s o balanční, dynamické cviční, ktré protahuj i zpvňuj svaly clého těla, procvičuj stabilizaci pátř a prvntivně přdchází bolsti zad. Cviky známé z arobiku s liší pouz tím, ž s při nich sdí na míči. Pomaljší tmpo cviční j vhodné i pro jdinc trpící nadváhou. Možnost zapůjční balónů. Kurz bud probíhat pod vdním lktorky Luci Kubalové každý čtvrtk 17:30-18:30 hod. Kurzovné na 10 lkcí činí 500 Kč. Zahájní: čtvrtk TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ - začátčníci září - prosinc Národní dům pořádá tanční kurzy pro mládž. V tančních kurzch jsou vyučovány standardní a latinskoamrické tanc. Naučít s tanční kroky, např. polka, valčík, waltz, tango, foxtrot, sambu, rumbu, cha-cha, jiv. Přihlášky do tančních kurzů přijímám osobně v kancláři - útvar kultury v Národním domě. Trmíny: střda a 19.30, čtvrtk a a nděl a Info na tl. čísl , Hana Janáčková, mail: NOVÁ SCÉNA VLAST Hlavní 112 Tl.: , Čtvrtk 3. dubna v hodin Divadlo Járy Cimrmana Cimrman, Smoljak, Svěrák DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ Pohádka, ktrá u dětí propadla. hrají: Ptr Bruknr/Pavl Vondruška, Jan Hraběta/Bořivoj Pnc, Mark Šimon/Miloň Čplka, Jan Kašpar/Jaroslav Wigl, Ladislav Smoljak/Zdněk Svěrák, Václav Kotk/Gnadij Rumlna Mimo přdplatné Přdstavní j vyprodáno! Nděl 6. dubna v hodin Divadlo MaléHry Brno JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ Dvě nposdné jžibabky Rozára a Bumbára by túz chtěly žnicha! Namísto hlídání malého brášky Jžourka zkoušjí kouzlná zaklínadla, ktrými by si toho pravého přičarovaly. Jště ž j na blízku máma Košťalinda, ktrá j pokaždé vytáhn z bryndy. Kdopak bud tím pravým žnichm? Možná, ž i něktrý z diváků. Hrají: Danila a Nikola Zbytovské a Barbora Sidlová vstupné: 50 Kč Střda 9. dubna v hodin 14 f Břzn 2008 Divadlní spolčnost HÁTA Praha Francis Joffo PRÁZDNINY SNŮ Komdi plná rafinovanosti, vtipu, přkvapní, al i vlké lidskosti. hrají: Ivana Andrlová/Olga Žlnská, Vladislav Bnš/Marcl Vašinka, Ernsto Čkan/Michal Jaglka, Vladimír Čch/ Ptr Pospíchal/ Zbyšk Pantůčk, Luci Zdníčková/Jana Znáhlíková. rži: A. Procházka Přdplatitlská skupina A vstupné: 350 a 300 Kč Čtvrtk 10. dubna v hodin NEZMAŘI 30. lt Pavl Zajíc, Šárka Bntková, Tonda Hlaváč, Pavl Jim Drngubák Spciální koncrt dns již lgndární folk-countryové skupiny, ktrá s proslavila průzračnými víchlasy s akustickým doprovodm a j držitlkou několika plzňských Port a dvou Zlatých klíčů. vstupné: 150 Kč Nděl 13. dubna v hodin Divadlní agntura Křsadlo O ZELENÉ KARKULCE Vslá, činohrní pohádka vhodná i pro njmnší děti, v ktré s Karkulka přdstaví v trochu jiné podobě. vstupné: 40 Kč Čtvrtk 17. dubna v hodin Těšínské divadlo Eugn O Nil MĚSÍC PRO SMOLAŘE Přdplatitlská skupina FMA vstupné: 90 a 50 Kč (studnti, důchodci) Přdprodj vstupnk hodinu přd začátkm přdstavní. Nděl 20. dubna v hodin Divadlo V batohu AFRICKÁ POHÁDKA Dobrodružný a humorný příběh o lovci Hoďflintudožitovi. Pohádka j plná afrických rytmů a pohybm, hrou i písněmi zapojuj děti do děj. vstupné: 30 Kč Střda 23. dubna v hodin Radošinské naivné divadlo Stanislav Štpka STVORENIE SVETA Další část volné trilogi j potickou inscnací, ktrá j žánrově njblíž muzikálu, chc divákům přiblížit hvězdné hodiny lidstva. Stvořní vsmíru a prvních lidí, slasti rajského života, první hřích, úsilí Adama a Evy i jjich dětí Ábla a Kaina. Hrají: Stanislav Štpka, Soňa Norisová/ Lnka Bariliková, Mojmír Caban, Maruška Ndomová Rži: Ondrj Spišák Přdplatitlská skupina B vstupné: 350 Kč Pátk 25. dubna v hodin VLASTA REDL Rcitál známého písničkář. vstupné: 200 Kč Divadlní přdstavní skupiny B PŮL- DRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ původně plánované na břzn s uskutční 31. května v hodin v Nové scéně Vlast. FILMOVÝ KLUB Útrý v hod./projkt 100 / OBRAZY STARÉHO SVĚTA/ČSSR Sugstivní portréty starých lidí z Liptova a Oravy, ktří si i v civilizačním chaosu a njistotě dokázali zachovat vnitřní svobodu a klid. Pondělí v hod. VÁCLAV/ČR Nová tragikomdi Jiřího Vjdělka, v ktré Ivan Trojan vyvádí jdn průšvih za druhým. Na motivy przidntských milostí. Útrý v hod./projkt 100 AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ/Němcko Expdic šílného muž (Klaus Kinski), ktrý v ltch vdl hrstku mužů do pruánského dštného pralsa, přitahován příběhy o zmizlém městě. Pondělí v hod. IRINA PALM/Blgi Příběh zoufalé padsátnic, ktrá s snaží vydělat si na opraci svého těžc nmocného vnuka jako hostska v londýnském rotickém klubu. Útrý v hod. ZUŘÍCÍ BÝK/USA Robrt D Niro v své životní roli boxra střdní váhy. Pondělí v hod. LOVEC DRAKŮ/USA Působivé drama o jdné dětské zradě, na jjíž vykoupní čkají jjí oběť a viník, dva afgánští přátlé, víc nž dvact lt. Útrý v hod. PLECHOVÝ BUBÍNEK/Němcko Film j sugstivní výpovědí o tomto stoltí. Dominujícím prvkm kromě grotskního protagonisty j génius loci města Gdaňska, kd s po staltí stkával živl Kašubů, Poláků, Němců a Židů. Cny: 1979 Oscar za njlpší cizojazyčný film Pondělí v hod. VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY/VB Viggo Mortnsn jako ruský mafián v novém thrillru Davida Cronnbrga. Útrý v hod. PŘÍBĚH O UPLAKANÉM VELBLOUDOVI/Němcko Unikátní hraný dokumnt z pouště Gobi, kd lidé dosud žijí v souladu s přírodou a pokoušjí s zachránit vlbloudího albína, jhož matka zavrhla. SOBOTNÍ BIJÁSEK v h. - SHREK TŘETÍ/USA V třtím filmu o pohádkovém království Za sdmro horami s Shrk a Fiona pokusí přnést starosti s vládnutím na synovc Artiho. FILMY PRO SENIORY Střda v hod. KRÁLOVNA ALŽBĚTA: Zlatý věk/vb Postavila s njmocnější armádě světa. Nchala popravit příbuznou. Svou lásku obětovala kvůli vyšším cílům. Cat Blanchtt v volném pokračování Královny Alžběty. Výstava 3. břzna dubna COUNTRY CROSS fotovýstava Arnošta Čaply MUZEUM BESKYD Tl.: , Fax: mail: wb.tlcom.cz/muzumbskyd FRÝDECKÝ ZÁMEK Otvírací doba: út, st, pá 8,00-12,00 12,30-16,00 čt 8,00-12,00 12,30-17,00 so, n 13,00-17,00 Stálé xpozic: BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ Stálá xpozic, ktrá poskytuj uclný obraz o životě v Bskydch a Pobskydí. Historicko-tnografická část przntuj nyní na 800 sbírkových přdmětů, dokumntujících tradiční změdělství, řmsla, obchod, žlzářství a další. Řada originálních přístrojů, hracích

15 Programová nabídka skříní a dalších přdmětů dokládá zábavu a využití volného času od poloviny 19. stoltí. V přírodovědné části xpozic, v níž jsou przntovány typické biotopy Pobskydské pahorkatiny a MS Bskyd, j vystavno 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých zástupců hmyzu, 70 vzorků nrostů a hornin a přibližně 100 hrbářových položk. K njcnnějším xponátům patří zkamnělina druhohorní cykasové rostliny bntitového typu a dva drmoplastické prparáty savců losa vropského a mdvěda hnědého. ZÁMECKÝ OKRUH Prohlídková trasa po frýdckém zámku. Nabízí Rytířský sál, s rbovními obrazy slzské šlchty, zámcké intriéry instalované v rprzntačních prostorách, vyhlídkovou věž glorit, kapli sv. Barbory a další zámcké zajímavosti. FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO Stálá xpozic v sakristii kapl sv. Barbory. Připomíná skutčnost, ž Frýdk patřil k njznámějším a k njnavštěvovanějším mariánským poutním místům v Slzsku. Expozic j obohacna o sochy Njsvětějšího Srdc Pána Jžíš a Nposkvrněného Srdc Panny Mari, ktré byly přstěhovány z poutního kostla Navštívní Panny Mari Baziliky minor. FRÝDEK A MÍSTEK Expozic věnovaná dvěma, a zárovň jdnomu městu Frýdk-Místk. Každé z nich vzniklo a vyvíjlo s na jiném historickém úzmí, ktré oddělovala jn šumivá, divoká Ostravic. Vzdálná i blízká, historická, a zárovň modrní byla a jsou města Frýdk a Místk. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící byli připomínáni a jjich činy zaznamnávány. PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO Stálá xpozic věnovaná životu a dílu frýdckého rodáka, ktrý byl a j světově uznávaným básníkm a přkladatlm. (po-pá 8,00 15,00 po domluvě i mimo trmín). Výstavy: S VŮNÍ TABÁKU Výstava z sbírk Muza Vysočiny Třbíč a Muza Bskyd sznamuj s historii dýmk, kuřáckých potřb a tabáku u nás a v světě. Dýmka j sama o sobě krásná věc, dovd okouzlit i ty, ktří nikdy nkouřili. Dýmky jsou něco, co jjich sběratlé už po staltí obdivují. Potrvá do 20. dubna FM SALON Několik dsítk autorů profsionálů i amatérů przntuj svá díla na výstavě V-klubu výtvarníků Frýdcko-Místcka. Na výstavě s přdstaví umělci různých výtvarných oborů a rozličných stylů. Vrnisáž v čtvrtk 4. dubna v 17 hodin v výstavních síních frýdckého zámku. Potrvá do 25. května PROGRAMY, KONCERTY Útrý 15. dubna 17,00 h. zámcký klub GEOLOGICKÝ KROUŽEK Pravidlné stkání sběratlů hornin a matriálů, doplněné výměnou poznatků a matriálu, poradnská služba, vidoprojkc Střda 23. dubna 19,00 hodin Rytířský sál frýdckého zámku 6. zámcký koncrt VIVAT CAROLUS QUARTUS Štěpán Rak kytara Alfréd Strjčk přdns BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, VYCHÁZKY Čtvrtk 10. dubna Zlný dům na Zámcké ulici v Frýdku v hodin ŠENOV NEJMLADŠÍ MĚSTO NA FRÝDECKO-MÍSTECKU Vlastivědná přdnáška o historii i současnosti města Šnova. Njstarší osídlní, archivní zprávy, procházka městm, Šnov v číslch. Doplněno diapozitivy, vidonahrávkami. Sobota 12. dubna Sraz na novém autobusovém nádraží v Frýdku v 6.45 hodin, odjzd v 6.53 hodin autobusm do Janovic (linkou ), vysdnout v Janovicích na zastávc rstaurac Ondráš. POJĎTE S NÁMI Z JANOVIC DO FRÝDLANTU Vlastivědná a přírodovědná vycházka, trénní obuv a oděv nutné. Janovické Hradisko (drobné střdověké opvnění), Bystrý potok, Pahorky, Nový svět, Lubno-Zámčiska (lužní ls, hrádk), Frýdlant-Kamnc (lidová architktura, arcibiskupský plavbní kanál, aj.). Délka trasy 12 km. Čtvrtk 17. dubna Zlný dům na Zámcké ulici v Frýdku v hodin BESKYDSKÉ PŘEHRADY A NÁDRŽE Přdnáška přiblíží historii známých i méně známých vodních nádrží, např. Maxova nádrž, Čurábka, Blato, Ćrný klauz, jak s měla stavět údolní nádrž na Podolánkách, amatérský filmový záznam o výstavbě vodní nádrž Baška, ltadlm nad bskydskými přhradami a další. Čtvrtk 24. dubna Zlný dům na Zámcké ulici v Frýdku v hodin STAŘÍČ, JEDNA Z NEJSTARŠÍCH OBCÍ POBESKYDÍ Přdnáška přiblíží historii njstarší písmně doložné obc na Frýdcko-Místcku. Staříč na njstarších mapách, archologické nálzy na úzmí obc, filiální kostl Povýšní sv. Kříž, opuštěné lomy na vápnc na Kamnné, lidová architktura a další. KINO PETRA BEZRUČE Bzručova 612 Tl.: Střda v h. JÁ, LEGENDA/USA Posldní muž na Zmi nní tak úplně sám. Will Smith v sci-fi hororu podl známé litrární přdlohy Richarda Mathsona. Čtvrtk 3. pátk 4. a nděl v h. O RODIČÍCH A DĚTECH/ČR Komdi o mzignračních vztazích. Nový clovčrní film ržiséra Vladimíra Michálka. V hlavních rolích Josf Somr a David Novotný. Pátk 4. a nděl v h. PAN VČELKA/USA/ Rozkošná animovaná pohádka o ntradičním přátlství mzi nwyorskou květinářkou a maličkou včlkou. Střda 9. čtvrtk v h. OBČAN HAVEL/ČR Film nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat przidntského období Václava Havla. Pátk 11. nděl v h. NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA/ČR Nová filmová pohádka Zdňka Trošky. Pátk 11. nděl v h. RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT/USA Nsmrtlný Rambo (Sylvstr Stallon) opět v akci! Tntokrát zachraňuj skupinu misionářů a domorodc v Barmě. Střda 16. čtvrtk v h. O ŽIVOT/ČR Nová komdi Milana Štindlra s Vojtou Kotkm v hlavní roli. Pátk 18. nděl v h. ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY/Fr Astrix a Oblix jsou zpět! Příběh plný 15 f Břzn 2008 sportovního zápolní mzi Galy a jjich soupři z clého světa. Pátk 18. nděl v h. SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA/USA Nuvěřitlný (lč skutčný) příběh o kongrsmanovi (Tom Hanks), ktrý dokázal obstarat půl miliardy dolarů na vyzbrojní afgánských mudžáhdů a rozhodl tak válku. Střda 23. čtvrtk v h. TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ/USA Txaský thrillr od bratrů Conů o násldcích jdnoho drogového ndorozumění, jmuž vévodí výkon Javira Bardma. Film získal čtyři Oscary za rok Pátk 25. nděl v h. LET S DANCE 2: STREET DANCE/USA Další tanční film o mladých lidch, ktří podlhnou jak kouzlu tanc, tak i kouzlu toho druhého. Střda v h. ONCE/IR Potkali s v ulicích Dublinu. On muzikant, ona imigrantka. Muzikál Johna Carnyho s hudbou Glna Hansarda. Muza v Chlbovicích Včlařské muzum a skanzn a muzum Chlbovic každou sobotu od 9 do 12 hodin Zájzdy j možno dohodnout i v jiný trmín. Info: GALERIE POD SVÍCNEM Malby Jana Bitnra Výstava potrvá do 11. dubna HUDEBNÍ KLUB STOUN GALERIE LIBREX Knihkupctví na místckém náměstí (u křížového podchodu) Jana Walachová - Divadlo ING Fotografi GALERIE POD SOVOU V-klub výtvarníků srdčně zv na výstavu Věry Plouharové - potrvá do 11. dubna KLUB NEZBEDA F. Čjky 450, Frýdk-Místk (v budově Lidového domu) tl.: , mobil: , Cílová skupina: 6-18 lt provozní doba od 13. do 17. hodiny 1. dubn Aprílové hrátky 3. dubn Nhádj a přmýšlj vědomostní hra 9. dubn Výtvarné odpoldn vyřzávané obrázky z papíru dubn Týdn nzbdnické kuchyně pčm, vařím, smažím a jím 21. dubn Pohybový PĚTIBOJ soutěž v ntradičních disciplínách 24. dubn Křížm krážm po okolí orintační hra 30. dubn Slt čarodějníků a čarodějnic 8. a 15. dubna ZAVŘENO! (z důvodů školní pracovnic) KLUB A GALERIE U ČERNÉHO KOCOURA Výstava obrazů Ivoš Pokludy. Výstava potrvá do , kdy ji nahradí výstava fotografii Jindřicha Štrita. JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: TELEFON A FAX: OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00-02:00, ÚT až ČT 18:00-24:00, PÁ a SO 18:00-04:00 ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21: střda STOUNDRUM sobota NAVIGATORS (ČR) + HIP-HOP DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČNÁ PÁRTY DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝDNE + LUXUSNÍ EXOTICKÁ HIP-HOP / RNB KAPELKA LOCAL DJS, ENTRY FREE!!! Z PRAHY-NUTNO VIDĚT!!! HIP-HOP NA ŽIVÉ čtvrtk RADEGAST LÍHEŇ 2008 SEMI- NÁSTROJE V RÁMCI BILLABONG TOUR, DJS: FINÁLE LOWA, BURCHAK JIŽ 7. ROČNÍK SOUTĚŽE AMATÉRSKÝCH pondělí GOODWILL PÁRTY HUDEBNÍKŮ, SEMIFINÁLE,!!!VSTUP ZDARMA!!! ČESKOSLOVENSKÁ PÁRTY MÍSTNÍ VOŠ, pátk WOHNOUT + GATE CRASHER!!!18:00 02:00!!! KULTOVNÍ KAPELA S NOVOU DESKOU střda STOUNDRUM POLIB SI DĚDU A TRVALÉ TOUR PO DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČNÁ LETECH VE STOUNU, PŘEDKAPELA GATE DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝDNE + CRASHER (BRNO), PŘEDPRODEJ LOCAL DJS, FREE ENTRY!!! sobota BREAKING No čtvrtk MLETÝ STRANDARD + HOSTÉ DRY-ROT (EASTCOAST / TŘINEC), PANZER PŘIJĎTE NA 3 KONCERTY ZADARMO, TEN- (REDRUM / BRNO), FLY.COM (DARK FADER TOKRÁT V PUNKROCKOVÉM STYLU CREW / OV), MACUMBA (OV) + RESIDENT pátk METALOVÁ VICHŘICE DJS AND MCS VIDEOPROJECTION, JIŽ TRADIČNÍ METALOVKA V PODÁNÍ DJS LIGHTS / STROBO SHOW RAVYHO A ESTETA pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY sobota MUSIC SESSION NO.5 HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE DJ BEHIND THE DOOR, PARKINSON, NO EDUCA- PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ, VSTUP TION, TABASKOVA PARTYJA NA JIŽ 5. POKRA- ZDARMA!!! 18:00 02:00!!! ČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉHO MINIFESTIVÁLKU útrý ROMIPEN pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY AKCE K MEZINÁRODNÍMU DNI RÓMŮ, HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE DJ VYSTOUPÍ SKUPINA: GIPSY VERK OCHUT- PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ, VSTUP NÁVKA RÓMSKÝCH JÍDEL, KULTURNÍ PRO- ZDARMA!!! 18:00 02:00!!! GRAM, VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ, VSTUP střda STOUNDRUM + TURNAJ FOT- ZDARMA, OD 18:00 HODIN BÁLEK střda STOUNDRUM + TURNAJ FOTBÁLEK DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČNÁ DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČNÁ DNB DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝDNE POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝDNE + LOCAL + LOCAL DJS, ENTRY FREE!!! + TURNAJ VE DJS, ENTRY FREE!!! + TURNAJ VE FOTBÁLKU FOTBÁLKU čtvrtk ALTERNATIV MUSIC DJ KASMIR, HUDBA V NETRADIČNÍM PODÁ- PŘIPRAVUJEME: NÍ, FREE ENTRY!!! SOBOTA DAVID KRAUS - KONCERT pátk RAGGA-TEKK ČTVRTEK NA STOJÁKA - LIVE LION MOVEMENT & RETRAKT SOUND SYSTEM, VYSTOUPENÍ ZNÁMÉ SHOW NA HBO (Čtvrtníčk, NEW AGE NOMADS REGGAE, DANCEHALL, Hanák, E. Kočičková) RAGGA-JUNGLE, TRIBE, TEKNO VIDEOPRO- MS SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI 2008 (VYBRA- JECTION, LIGHTS / STROBO SHOW NÉ ZÁPASY ČESKÉ REPREZENTACE) Minuty Eurorgionu Bskydy - každý čtvrtk, 17:45 TV Prima Zlpšní informačních toků v Rgionu Bskydy a jho sídlním městě Tnto projkt j spolufinancován Evropskou unií

16 Inzrc 16 f Břzn 2008 Čtrnáctidník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdk-Místk, ul. Radniční 1148, intrnt - Obsahová náplň, včtně inzrc a grafického zpracování: Ptr Pavlka, tl.: , fax: , -mail: Zavidováno u MK ČR pod rg. číslm E 12362, tisk Ringir Print s.r.o. Rdakc si vyhrazuj právo úpravy txtů xtrních příspěvků. Datum vydání: 31. břzna Do všch schránk v městě ZDARMA.

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Dubn 2008 č. 8 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město má nabídku na fotbalový arál Tak už j to oficiálně na stol. Spolčnost ArclorMittal Frýdk-Místk,

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2007 č. 9 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Lískovcký most nbud uzavřn Doprava v městě Frýdku- -Místku j dlouholtým problémm. Na výstavbu obchvatu

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Črvn 2008 č. 11 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic dmonstrovala na průtahu Mnohalté čkání na obchvat Frýdku-Místku spolu s rozhodnutím soudu,

Více

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 5 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Na radnici s diskutovalo o problému dětské kriminality Za účasti primátorky města Evy Richtrové, uvolněného radního

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 10 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Přijd k nám Alphavill, njprv al folklór Město Frýdk-Místk spolčně s Rgionm Bskydy a Bskydským informačním cntrm

Více

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akadmického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni 1/8 Plzň 12. 3. 2014 I. V souladu s harmonogramm akadmického roku na ZČU pro 2014/15 upřsňuji organizaci základních studijních

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

Vážení představitelé a zástupci měst a obcí,

Vážení představitelé a zástupci měst a obcí, Vážní přdstavitlé a zástupci měst a obcí, dn 2. listopadu 2016 v 23:59 hod. končí výluka traťové kolj na trati č. 295 v úsku Lipová Lázně - Javorník v Slzsku, dn 7. listopadu 2016 v 23:59 hod. končí výluka

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 10 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Vnkovní aquapark zahájil szonu Posldní květnový víknd bylo v městě o zábavu postaráno. Poprvé s otvřly brány

Více

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel Příloha č. 3 k vyhlášc č. 294/2015 Sb. Zákazové značky Číslo Bl Vyobrazní o Zákaz vjzdu všch vozidl v obou směrch Značka zakazuj vjzd všm druhům vozidl. B2 B3 B4 Zákaz vjzdu všch vozidl Značka zakazuj

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 12 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic nalzla možné řšní obchvatu Črvnové zasdání frýdcko-místckého zastupitlstva mělo znovu jako njožhavější

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 5 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Cny statutárního města přdány Nová scéna Vlast vytvořila důstojné kulisy slavnostnímu přdání Cn Statutárního

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Dubn 2008 č. 7 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Zastupitlstvo s těšilo mimořádné pozornosti Zjména lidé z oblasti Riviéry si našli cstu na pondělní

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2007 č. 6 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Zástupci města s sznámili s závody invstora Když s po przntaci spolčnosti Hanil E-Hwa na posldním zasdání

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 Ptr Dourmashkin MIT 6, přklad: Vítězslav Kříha (7) Obsah SADA 4 ÚLOHA 1: LIDSKÝ KONDENZÁTO ÚLOHA : UDĚLEJTE SI KONDENZÁTO ÚLOHA 3: KONDENZÁTOY ÚLOHA 4: PĚT KÁTKÝCH

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM Josf KONVIČNÝ Ing. Josf KONVIČNÝ, Čské dráhy, a. s., Tchnická ústřdna dopravní csty, skc lktrotchniky a nrgtiky, oddělní diagnostiky a provozních měřní, nám. Mickiwicz

Více

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Malí fotbalisté FK Ústí nad Labem ovládli první kvalifikaci turnaje E.ON Junior Cup. Během 10 zápasů inkasovali

Více

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Úspěch mentálně postižených sportovců aneb III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Myslím, že málokdo z nás zaznamenal, že se konaly Světové letní speciální olympijské hry. Ve stínu moha

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Fotbalový turnaj na Kladně

Fotbalový turnaj na Kladně Fotbalový turnaj pro ročník 2006 a mladší Fotbalový turnaj na Kladně ------------------------------------------------------------------------------------ SK Kladno Dívejme se na naše děti a pojďme si to

Více

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější porc b Po r r u b bu ur r Po Ocnění za dsign Produktová řada r získala několik ocnění. Mzi njvýznamnější řadím Rd Dot Dsign Aard. Uchytit kdkoliv Na stůl, pod stůl, na zď,... Jdnoduš kdkoliv mějt zásuvku

Více

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie Tori v strojírnské tchnologii Ing. Oskar Zmčík, Ph.D. základní pojmy používaná rozdělní vztahy, dfinic výpočty základní pojmy žádnou součást ndokážm vyrobit s absolutní přsností při výrobě součásti dochází

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2008 č. 9 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město jdnalo s Bskydčanm. Zbytčně Přdstavitlé občanského sdružní Bskydčan soudní žalobou zablokovali

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 15. 6. 2014. Den Pražské integrované dopravy ve Štěchovicích. Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 15. 6. 2014. Den Pražské integrované dopravy ve Štěchovicích. Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014 Obsah Trvalé změny PID od 15. 6. 2014... 1 Dn Pražské intrované dopravy v Štěchovicích... 1 Přdprázdninový a prázdninový provoz PID: spoj pojdou častěji

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Vážení, dne 3. října 2016 ve 23:59 končí výluka traťové koleje na trati č. 292 v úseku Zábřeh na Moravě - Hanušovice

Vážení, dne 3. října 2016 ve 23:59 končí výluka traťové koleje na trati č. 292 v úseku Zábřeh na Moravě - Hanušovice Vážní, dn 3. října 2016 v 23:59 končí výluka traťové kolj na trati č. 292 v úsku Zábřh na Moravě - Hanušovic. Nadál provozovatl dráhy Správa žlzniční dopravní csty, s.o. vyhlásil na trati č. 292 Šumprk

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi! ková Eva Sam 3/10 da za Va n Tr Obsah Pozvánka 2 Obsah, Úvodní slovo HROMADNÉ SETKÁNÍ člnů EYOWF TEAMU 3 Pozvánka hrodné stkání 4 Rozhovor s Katnou Nyčovou 5 Přdstavujm organizační výbor 8 Kdo můž být

Více

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 08. 2011

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 08. 2011 Z á p i s z 7. zasdání Zastupitlstva Librckého kraj konaného dn 30. 08. 2011 Přítomno: Omluvni: Ověřovatlé zápisu: Zapisovatlka: 40 člnů zastupitlstva kraj (dl přiložné listiny) Mgr. Václav Horáčk, Ing.

Více

KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD

KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD 40 KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD POD TLAKEM míč, hmotnost, rovnováha, pumpička, tlak, idální plyn, pružná srážka, koficint rstituc

Více

Věková kategorie: Turnaje se zúčastní hráči starší přípravky tzn U11 a mladší. Maximální počet hráčů v týmu je 12.

Věková kategorie: Turnaje se zúčastní hráči starší přípravky tzn U11 a mladší. Maximální počet hráčů v týmu je 12. Fotbalový turnaj pro U11 a ml. Propozice Dopoledního turnaje Pořadatel: Fotbalová a Sportovní Akademie Praha 5, z.ú. Termín: Sobota 25.02.2017 Výkop: 09:00 hod Místo konání: - RADOTIN, Hrací plocha: dřevěná

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401 Fakulta životního prostřdí v Ústí nad Labm INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chmi, KCH/P401 - ZAVEDENÍ EXPERIMENTU DO PŘEDNÁŠEK Vypracovala Z. Kolská (prozatímní učbní txt, srpn 2012) K několika kapitolám

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013

pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013 pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013 Tréninkové centrum mládeže FC Zbrojovka Brněnské Ivanovice - hala s umělou trávou PROPOZICE 1. Termín konání: sobota 2. 2. 2013 2. Věková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

U 14 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2017 XI. ROČNÍK

U 14 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2017 XI. ROČNÍK U O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 07 XI. ROČNÍK 9. 0. 7. 07 ÚVODNÍ SLOVO U Právě jste se stali součástí XI. ročníku mezinárodního turnaje O pohár primátora města Hradce Králové. Někteří z Vás jsou

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Pavel Hájek

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Pavel Hájek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 8 Bc. Pavl Hájk ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavbní, Katdra spciální godézi Názv diplomové prác: Vbudování, zaměřní a výpočt bodového

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

Propozice 47. ročníku Žákovského turnaje a 22. ročníku memoriálu Oldřicha Halusky

Propozice 47. ročníku Žákovského turnaje a 22. ročníku memoriálu Oldřicha Halusky Propozice 47. ročníku Žákovského turnaje a 22. ročníku memoriálu Oldřicha Halusky Datum a čas: druhá srpnová sobota, tj. 9. 8. 2014 od 8:00 hodin prezentace od 7:30 hodin v místě konání zápasů jednotlivých

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2016 Pohár města Česká Lípa 24. 25. 9. 2016 2-denní turnaj pro děti narozené r. 2009 a mladší Hokejový turnaj 2016 - Česká Lípa - r. 2009

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2016

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2016 Brněnského svazu malé kopané, z. s. Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti Brněnského svazu malé kopané a

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů 2016/2017 HC Buldoci Neratovice vs. TJ Spartak Příbram 12.11.2016 18:30 KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje, vítejte

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

OSTRAVA CUP ročník května 2014 od 9:00-17:00 hod. U9 a U8. Městský stadion Aréna v Ostravě Vítkovicích

OSTRAVA CUP ročník května 2014 od 9:00-17:00 hod. U9 a U8. Městský stadion Aréna v Ostravě Vítkovicích OSTRAVA CUP 201 FC VÍTKOVICE 1919 a magistrát města Ostravy, Vás zvou na největší mládežnický turnaj OSTRAVA CUP 201 FC Vítkovice 1919, mobil 73 8 23 6, email sekretariat@fcvitkovice1919.cz Hlavní partner

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

L HOSPITALOVO PRAVIDLO

L HOSPITALOVO PRAVIDLO Difrnciální počt funkcí jdné rálné proměnné - 7 - L HOSPITALOVO PRAVIDLO LIMITY TYPU 0/0 PŘÍKLAD Pomocí L Hospitalova pravidla určt sin 0 Ověřní přdpokladů L Hospitalovy věty Přímočarým použitím věty o

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

Výlukový jízdní řád. SŽDC, s. o. / ČD, a. s. NAD 9000 9030 9002 109004 9004 9006 9008 9010 9012 9014 9016 9032 9018 9020 9022

Výlukový jízdní řád. SŽDC, s. o. / ČD, a. s. NAD 9000 9030 9002 109004 9004 9006 9008 9010 9012 9014 9016 9032 9018 9020 9022 platný v W od 18.10.2015, 0:00 hod. do 16.11.2015, 23:59 hod. platný v E a X j uvdn na samostatném listu. 210 (Praha -) Vrané nad Vltavou - Črčany, platí v W SŽDC, s. o. / ČD, a. s. Vlak 2001 9001 9003

Více

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokola Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. Cvičí zde 14 cvičenců všech věkových skupin. Z

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

U 12 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2016 X. ROČNÍK

U 12 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2016 X. ROČNÍK U 12 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2016 X. ROČNÍK 30. 31. 7. 2016 UVODNÍ SLOVO U 12 Právě jste se stali součástí jubilejního X. ročníku mezinárodního turnaje O pohár primátora města Hradce Králové.

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Pořadatel : TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Termín : Pátek- neděle 28.11.2014 30.11.2014 Věk hráčů Místo Organizace Počet družstev Ubytování Stravování

Více

Informační brožura 09/2013. MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl

Informační brožura 09/2013. MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl Informační brožura 09/2013 MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl Úvodní slovo Vážení sportovní přátelé, do rukou se Vám dostává informační brožura florbalového klubu s názvem 1. MVIL Ostrava. Na následujících

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA Martin Radina a, Ivo Schindlr a, Tomáš Kubina a, Ptr Bílovský a Karl Čmil b Eugniusz Hadasik c a) VŠB Tchnická univrzita Ostrava,

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA Z.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2017 Pohár města Česká Lípa 16. 17. 9. 2017 2-denní turnaj pro děti narozené r. 2009 a mladší Hokejový turnaj 2017 - Česká Lípa - r. 2009

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova!

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova! Ročník 14 Číslo 8 ZDARMA 28. srpna 2013 Hanáci z blízkého i vzdálného okolí míří do Prostějova! Foto: Archiv MMPv Proč do Lázní Slatinic? Za zdravou kůží do Slatinic Sirné minrální vody mají obcně dzinfkční,

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Ročník 14 Číslo 10 ZDARMA 30. října 2013. Revitalizované Smetanovy sady slavnostně otevřeny

Ročník 14 Číslo 10 ZDARMA 30. října 2013. Revitalizované Smetanovy sady slavnostně otevřeny Ročník 14 Číslo 10 ZDARMA 30. října 2013 Rvitalizované Smtanovy sady slavnostně otvřny Foto: Archiv MMPv Silvstrovský pobyt v Lázních Slatinic 3 dnní pobyt 30. 12. 2013-1. 1. 2014 v cně 3450 Kč / osoba

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

FK Jablonec, z.s. pořádá v sobotu halový fotbalový turnaj pro hráče narozené a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádá v sobotu halový fotbalový turnaj pro hráče narozené a mladší FK Jablonec, z.s. pořádá v sobotu 10.12.2016 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje FK Jablonec,Ostrtzer BC, FK Ústí nad Labem, TJ Jiskra Mimoň, AC Sparta Praha,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žrotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 118137/2017 Sp.zn.: S-JMK 112718/2017 OD Brno 17.08.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovní přchodné

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Ohlédnutí za Šachy v přírodě IV

Ohlédnutí za Šachy v přírodě IV Ohlédnutí za Šachy v přírodě IV Jak už je v květnu zvykem, i letos se v Čelákovicích organizovala ne zcela tradiční akce pro děti pohybu a šachu chtivé. A organizátoři se letos rozhodli zopakovat loňskou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více