4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout."

Transkript

1 Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar. Můž s však stát, ž při zadání funkčního přdpisu udělám chbu, ž zvolím nvhodný intrval pro zobrazní grafu, nbo ž si zvolný softwar s vkrslním grafu dokonal nporadí. pro tto případ j nutné naučit s hldat význačné vlastnosti funkc. V této kapitol budou tto význačné vlastnosti uvdn a v závěru kapitol j shrnm a naučím s graf funkc = f(). = f() načrtnout. 4.. Etrém funkc Přdpokládané znalosti V této a dalších částch budm hovořit o monotónnosti funkcí, viz dfinic.4. a budm používat větu..6. Výklad Dfinic 4... Říkám, ž funkc f ( ) má v bodě 0 D f absolutní maimum Df : f( ) f( 0), absolutní minimum : ( ) ( 0), Df f f lokální maimum O ( 0): O ( 0) f( ) f( 0),, jstliž lokální minimum O ( 0): O ( 0) f( ) f( 0), ostré lokální maimum O( 0): O( 0)\{ 0} f( ) < f( ), 0 ostré lokální minimum O( 0): O( 0)\{ 0} f( ) > f( 0 ). Jstliž nastan něktrá z přdchozích možností říkám, ž funkc f ( ) má v bodě 0 trém (absolutní, lokální, ostrý lokální). 0

2 Etrém funkc Řšné úloh Příklad Funkc (0) + = = má v bodě + 0 = 0 absolutní maimum. Nrovnic platí pro všchna R. Po úpravě totiž dostanm ( + ), dál pak 0. Přdchozí úvaha platí pro každé O ( 0) a td funkc má v bodě 0 = 0 také lokální maimum, ktré j ostré, protož 0 < pro všchna R { } \ 0. Příklad Funkc = + má v bodě 0 = 0 ostré lokální minimum, protož nrovnic + > (0) = 0 j splněna v okolí (,) bodu 0 s výjimkou bodu 0, nboť po úpravě dostanm ( + ) > 0. ( ) = 4 < (0). Toto lokální minimum nní absolutní, protož například Výklad Věta 4... Nchť j 0 vnitřní bod D a nchť istuj f ( 0) 0. Pak funkc f ( ) nmá f v bodě 0 lokální ani absolutní trém. Bz důkazu. 0

3 Etrém funkc =f() f( ) f( ) 0 f( ) 0 0 O( ) 0 Obr. 46 Všimněm si na obr. 46, ž tčna k grafu funkc f ( ) v bodě rovnoběžná s osou. Eistuj td pro vhodně zvolné bod, Df O( 0). 0 nní pro f ( 0 ) 0 O ( 0) takové, ž platí f ( ) > f( 0), f( ) < f( 0 ) Poznámka Z vět 4.. vplývá, ž lokální i absolutní trém mohou istovat pouz v bodch 0 D f, v nichž f ( 0 ) = 0, nbo v nichž f ( 0 ) nistuj. Bod 0, v nichž f ( 0 ) = 0 budm nazývat stacionární. Mzi bod, v nichž f ( 0 ) nistuj, patří také krajní bod dfiničního oboru. Výklad Věta 4... Spojitá funkc, jjíž drivac mění v bodě 0 znaménko, má v bodě 0 ostrý lokální trém. 04

4 Etrém funkc Bz důkazu. Uvědomím si, ž podl vět..6 j pro f ( ) > 0 funkc f ( ) rostoucí a pro f ( ) < 0 j funkc f ( ) klsající. Podl vět 4.. můž drivac spojité funkc f ( ) změnit znaménko pouz v bodch 0 D f, v nichž f ( 0 ) = 0, nbo v nichž f ( 0 ) nistuj. Řšné úloh Příklad Určt lokální trém funkc =. Řšní: Funkc j spojitá na množině rálných čísl R. Zjistím nulové bod a bod nspojitosti funkc + a podl vět 4.. rozhodnm, zda v nich bud lokální trém: ( ) = +. =. Bodm nspojitosti funkc j bod = 0. Jjí nulový bod získám řšním rovnic ( + ) = 0, tj. + = 0 a odtud =. Tto bod rozdělí R na tři intrval, viz obr. 47. : R Obr

5 Etrém funkc = 0 Obr. 48 Vužijm poznatků o řšní nrovnic z kapitol.4 a dostanm: ( ) > 0, ( ) < 0, () > 0. Drivac funkc mění v bodch = 0 a = znaménko, tj. v těchto bodch istují lokální trém. Bod = j stacionárním bodm. Monotónnost funkc na obr. 48. s v bodch = 0 a = mění, viz obr. 47. Graf funkc j Výklad Věta 4... Přdpokládjm, ž f ( 0) = 0 a f ( 0) < 0, rsp. f ( 0) > 0. Pak má funkc f ( ) v bodě 0 ostré lokální maimum, rsp. ostré lokální minimum. Bz důkazu. Pro maimum v bodě 0 platí, ž f ( ) > 0, pro ( 0 δ, 0) a f ( ) < 0 pro ( 0, 0+ δ ) a vhodné δ > 0, viz obr. 49, 50. Funkc f ( ) j zřjmě v intrvalu ( 0 δ, 0+ δ ) klsající a td f ( 0) < 0. 06

6 Etrém funkc =f() 0 + δ 0 0 δ δ δ = f () Obr. 49 Obr. 50 Podobnou úvahu můžm provést pro minimum v bodě 0 a dostanm f ( 0) > 0. Řšné úloh Příklad Určt trém funkc =, jjíž dfiniční obor j D f =<, >. Řšní: Z řšní přdchozího příkladu vím, ž daná funkc má v bodě = ostré lokální maimum a v bodě = 0 má ostré lokální minimum. Z poznámk za větou 4.. vplývá, ž zbývá určit funkční hodnot funkc v krajních bodch dfiničního oboru, tj. v bodch Dostanm: 0 ( ) = 0,6788, 4 ( ) =. 0,98, 9 (0) =.0 = 0, ( ) =., = a =. 4 07

7 Etrém funkc Z přdchozích vztahů vplývá, ž funkc má v lokálním minimu = 0 absolutní minimum a v krajním bodě dfiničního oboru 4 = má absolutní maimum. Výklad Bz důkazu přdchozí větu zobcním. Věta Nchť má funkc f ( ) v bodě spojitou n-tou drivaci pro n a nchť ( n ) ( n) f ( 0) = f ( 0) = = f ( 0) = 0 a f ( 0) 0. ( n) ( n) f ( 0) 0, rsp. f ( 0) > 0, 0 J-li n číslo sudé a < pak má funkc f ( ) v bodě 0 ostré lokální maimum, rsp. ostré lokální minimum. J-li n liché číslo, pak v 0 trém nistuj. Řšné úloh Příklad Určt lokální trém funkc = Řšní: Funkc j polnom, tj. jjí dfiniční obor a dfiniční obor jjích drivací j R = + = ( ) stacionární bod jsou = 0, =. 4. = 8 + 5, (0) = 0, () = 0 budm dál drivovat.. = , (0) = 0, () = 0 v = nistuj trém. (4) (4) 4. = , (0) = 6> 0 v = 0 j ostré lokální minimum. 08

8 Poznámka Etrém funkc Většina praktických úloh vd na hldání absolutního maima nbo minima funkc, ktrá úlohu popisuj. Tnto trém můž, al nmusí být lokální. Řšné úloh Příklad Z bodu O do bodu A vd přímá žlznic, viz obr. 5. Navrhnět umístění přkladového nádraží v bodu B na této trati tak, ab při silniční dopravě z bodu C do bodu B po přímé silnici a násldné dopravě z bodu B do bodu A po žlznici bla cna za přpravu jdnotk zboží njnižší. Cna za dopravu jdnotk zboží po žlznici j 0, Kč/km a po silnici 0,5 Kč/km. Cna přkládk za jdnotku j Kč. Vzdálnost OA j 00 km, vzdálnost OC j 0 km. C=(0,0) 0 B=(,0) A=(00,0) Obr. 5 Řšní: Označm souřadnic bodu B= (,0), kd j hldaná vzdálnost bodu B od bodu O. Délka cst po žlznici pak bud (00 ) km a délka přprav po silnici +0 km. Cna přprav jdnotk zboží j pak dána funkcí = (00 ).0, ,5 +, D =< 0,00 >. Určím absolutní minimum této funkc: 09

9 = 0, +.0, Funkc j spojitá, určím td jjí stacionární bod: Etrém funkc 0, +.0,5 = 0 = 5= = = 400, =±. Do patří pouz D 0 =. Přsvědčím s, ž v bodě s jdná o minimum funkc: ( + 00) 50 = = = = ( + 00) 4 ( + 00) ( + 00) 0 J vidět, ž > 0 pro všchna D a td i pro, tj. v bodě = jd o minimum funkc. Nní zjistím funkční hodnot v krajních bodch D a porovnám j s funkční. hodnotou v bodě : 0 (0) = 6, (00) 5, 5, 5,58. Njvýhodnější j postavit nádraží v bodě B, ktrý j od bodu O vzdáln 0 km. Kontrolní otázk. Při vštřování lokálního trému funkc f ( ) v bodě 0 sldujm funkční hodnot této funkc a) v clém jjím dfiničním oboru, b) v okolí bodu 0, c) pouz v bodě 0.. Stacionárním bodm funkc f ( ) nazývám bod 0, v ktrém a) f ( 0) = 0, 0

10 Etrém funkc b) f ( 0) 0, c) f ( 0) nistuj.. Spojitá funkc f ( ) má v bodě v okolí bodu 0 a) nmění znaménko, b) rovná s nul, c) mění znaménko. 4. Pro funkci f ( ) v bodě a) j ostré lokální minimum, b) j ostré lokální maimum, c) nní tam lokální trém. 0 ostrý lokální trém. Pak drivac této funkc f ( ) 0 platí, ž f ( 0) = 0 a f ( 0) > 0. Pak v bodě 0 5. Má-li funkc f ( ) v bodě 0 stacionární bod, pak v bodě 0 lokální trém a) určitě nastan, b) nnastan, c) můž nastat. Odpovědi na kontrolní otázk. b);. a);. c); 4. a), 5. c). Úloh k samostatnému řšní. Najdět intrval, na ktrých j daná funkc rostoucí a na ktrých j klsající: a) 5 =, b) = 5 +, c) =, + 4 d) = + +, ) = +, f) = +.. Najdět intrval, na ktrých j daná funkc rostoucí a na ktrých j klsající: a) =, b) =, c) =,

11 Etrém funkc d) = ln +, ) = ln, f) g) = + cos, h) = sin + cos, i). Ukažt, ž funkc = arctg j pro každé rálné klsající. 4. Nalznět lokální trém daných funkcí: a) = ( 6 ), b) = 6, c) d) = 4 +, ) = 5. Nalznět lokální trém daných funkcí: a) d) = +, b) =, ) = ln( + + ), = arccos + = , +, f) = +. =, c) =, f) =, =. 6. Nalznět lokální trém daných funkcí: + a) = ln, b) = ln, c) = ln, ln d) = ln, ) =, f) = ln + arctg. 7. Nalznět lokální trém daných funkcí: a) = + arctg, b) = 6, c) =, d) = 4 tg, ) = sin, f) = + arccotg( ). 8. Určt absolutní trém funkcí na daném intrvalu: a) = 6+ 0,, 5, b) = ln,,, π c) = tg tg, 0,, d) =, ( 0, ). 9. Číslo 8 rozložt na dva sčítanc tak, ab jjich součin bl njvětší. 0. Najdět takové kladné číslo, ab součt tohoto čísla a jho přvrácné hodnot bl njmnší.. Jaké rozměr musí mít pravoúhlý rovnoběžník daného obvodu s, ab jho úhlopříčka bla njmnší?. Dokažt, ž z všch pravoúhlých rovnoběžníků daného a) obsahu má čtvrc njmnší obvod, b) obvodu má čtvrc njvětší obsah..

12 Etrém funkc. Z válcového kmn o průměru d s má vtsat trám obdélníkového průřzu tak, ab měl maimální nosnost. Z nauk o pvnosti j známo, ž nosnost trámu j dána vztahm = kab, kd k>0 j součinitl matriálu, a j šířka a b výška trámu. 4. Z čtvrcového plchu o straně a s má vrobit otvřná krabic tak, ž v rozích s odstřihnou čtvrc a zbtk s zahn do krabic. Jak vlká musí být strana odstřižných čtvrců, ab bl objm krabic maimální? 5. Cstovní kanclář pořádá zájzd. J-li počt účastníků zájzdu 00 a méně, j cna pro jdnoho účastníka 600 Kč. Při větším počtu nž 00 s cna sníží za každého účastníka navíc o,50 Kč. Při kolika účastnících bud obrat cstovní kanclář njvětší? Výsldk úloh k samostatnému řšní. a) rostoucí:, a,, klsající:, ; b) rostoucí: (, ) a (, ) ) (,), klsající: (, ; c) rostoucí: d) rostoucí:, a (, (, ), klsající: (, ) ), klsající: ( ) ( klsající: (, ) a (,) a (, ), klsající: (, ) a (, ) ;, v, j konstantní, = ; ) rostoucí:,0 a 0, a,.. a) rostoucí: (,0) b) rostoucí:, klsající: (0, ) (,0) a (, ) ; c) rostoucí: ( ) (,0) a ( 0,) ; d) rostoucí: ( 0, ), klsající: (,0) 0, ; f) rostoucí: (, ) ; g) rostoucí: (, ) ); f) rostoucí: (, ) a (, ), ( ), klsající: 0, ;,, klsající: ; ) rostoucí: ; h) rostoucí: π π 5 π + kπ, + kπ, klsající: + kπ, π + kπ, k Z ,, klsající: 0,, ; i) rostoucí: ( ) klsající: (,0). 4. a) ma = 0 pro = 0, min = pro = 4 ; b) ma = 0 pro =, min = pro = ; c) nmá lokální trém; d) ma = pro = 0 ; ) nmá lokální trém; f) min = pro =,

13 Etrém funkc min = pro =. 5. a) min = pro = 0 ; b) min = pro =, ma = pro = ; c) ma = pro =, ma = pro =, min = 0 pro = 0 ; d) ma = pro = ; ) ma = pro = ; f) ma pro = =, min = 0 pro = a) min = pro = ; b) nmá lokální trém; c) min = pro = ; d) ma pro = =, min = pro = ; ) ma = pro = ; f) min = ln- pro = a) nmá lokální trém; b) ma = 6 pro = 0, min = 0 pro = 4, min = 0 pro = 4 ; c) ma = pro =, min = 0 pro = ; 4π π d) ma = + 4kπ pro = + kπ, k Z, 4π π min = + 4kπ + pro = + kπ, k Z ; ) ( π + kπ ) 4 π ma = pro = + kπ, 4 5π ( + kπ ) 4 5π min pro k 4 π = = + π, k Z ; f) ma = pro =, 4 π min = + pro =. 8. a) ma = 7 pro =, min = pro = ; 4 b) π ma = pro =, min = pro = ; c) ma = pro =, nmá 4 absolutní minimum; d) min 0.69 pro =, nmá absolutní maimum. π 9. [ 4 4] s s =.. a=, b= d d a =, b=. 4. a a =, Vma = n = 70. 4

14 Etrém funkc Kontrolní tst. Najdět intrval, na ktrých j funkc = + rostoucí a na ktrých j klsající. a) rostoucí (, ) a (, ), klsající (,), b) rostoucí (,), klsající (, ) a (, ), c) rostoucí (, ), klsající (, ).. Najdět intrval, na ktrých j funkc a) rostoucí (, ), klsající (,), b) rostoucí (,), klsající (, ), c) rostoucí (, ), klsající (, ). = rz monotónní:. Najdět intrval, na ktrých j funkc = + arccotg rz monotónní. a) rostoucí (,), klsající (, ) a (, ), b) rostoucí (,), klsající (, ), c) rostoucí (, ) a (, ), klsající (,). 4. Najdět všchn lokální trém funkc a) pro =, = 0 pro = 0, ma = 4 min b) = pro = 0, min = 4 pro =, ma 0 9 = =, min = 0 = 0. c) ma pro pro =. 5. Najdět všchn lokální trém funkc = sin + cos. a) ma = pro 5 π = π, min = pro =, 4 4 b) ma = pro = 0, min = pro = π, π c) ma = pro = + kπ, k clé č., min = pro 4 6. Určt absolutní trém funkc = ln na intrvalu <, >. a) ma = pro =, min = ln pro =, b) ma = pro =, min = pro =, 5 = π + kπ, k clé č. 4 5

15 Etrém funkc c) ma = ln pro =, min = pro =. 7. Vpočtět rozměr obdélníku o ploš 5 cm tak, ab měl njkratší úhllopříčku. a) a = 5 cm, b = 5 cm; b) a = 4,75 cm, b = 5,5 cm, c) a = 4,5 cm, b = 5,9 cm. Výsldk tstu. a);. b);. c); 4. b); 5. c); 6. a); 7. a). Průvodc studim Pokud jst správně odpověděli njméně v 5 případch, pokračujt další kapitolou. V opačném případě j třba prostudovat kapitolu 4.. znovu. 6

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol.

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol. 4.. Funkce více proměnných, definice, vlastnosti Funkce více proměnných Funkce více proměnných se v matematice začal používat v rámci rozvoje analtické geometrie v prostoru s počátkem 8. stol. I v sami

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika O FUNKCÍCH Obsah Nezbytně nutná kapitola, kterou musíte znát pro studium limit, derivací a integrálů. Základ, bez kterého se neobejdete. Nejprve se seznámíte se všemi typy funkcí, které budete potřebovat,

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice 26 Cíle V této části se budeme zabývat hledáním čísla λ které je řešením rovnice A x = λ x (1) kde A je matice řádu n Znalost řešení takové rovnice má řadu aplikací nejen v matematice Definice 261 Nechť

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Kuželová kola se šikmými a zakřivenými zuby

Kuželová kola se šikmými a zakřivenými zuby Tchnická univrit v ibrci Fkult strojní Ktdr částí chnisů strojů Kužlová kol s šikýi křivnýi uby Zprcovl: doc Ing udvík Prášil, CSc ibrc 00 Úvod do gotri bočních ploch Kužlových kol s šikýi křivnýi uby

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 102 1

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více